ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки, обгрунтування

Текст проекту Конституції України, доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

 

 

 

 

2.

РОЗДІЛ Х

АВТОНОМІЯ КРИМ

- 1 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Замінити назву розділу "Автономія Крим" на "Автономна Республіка Крим".

Враховано

РОЗДІЛ Х

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

3.

 

- 2 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Замість слова "Автономія" скрізь по тексту записати "Автономна Республіка Крим",слова "статус"-слово "Конституція".

Враховано

 

4.

 

- 3 - Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Розділ Х викласти в редакції проекту Конституції України від 23.11.95 р.:

"РОЗДІЛ Х

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Стаття

"Автономна Республіка Крим є складовою частиною України і у межах повноважень, встановлених цією Конституцією та Конституцією Республіки Крим, вирішує питання, віднесені до її відання.

Стаття

Конституція і закони Автономної Республіки Крим є складовою частиною законодавства України і не можуть суперечити Конституції України, мають грунтуватися і відповідати її основним принципам.

Конституція Автономної Республіки Крим, зміни і доповнення до неї приймаються законодавчим органом Автономної Республіки Крим і набувають чинності після затвердження їх Національними Зборами України.

Закони України, прийняті з питань, віднесених до повноважень Автономної Республіки Крим, діють на території цієї Республіки до прийняття відповідних законодавчих актів Автономної Республіки Крим.

Стаття

Автономна Республіка Крим має свої власні органи законодавчої і виконавчої влади. Повноваження, порядок формування і діяльність цих органів визначаються цією Конституцією, Конституцією і законами Автономної Республіки Крим.

Суди, які діють на території Автономної Республіки Крим, належать до єдиної судової системи України, передбаченої цією Конституцією.

Стаття

Автономна Республіка Крим самостійно розробляє, затверджує і виконує республіканський бюджет, запроваджує республіканські податки і збори.

В розпорядженні Автономної Республіки Крим знаходяться її республіканські та місцеві податки і збори, а також відрахування від загальнодержавних податків, розмір яких визначається законом про Державний бюджет України.

Автономна Республіка Крим бере участь у формуванні та здійсненні внутрішньополітичної і зовнішньополітичної діяльності України з питань, що стосуються інтересів Автономної Республіки Крим.

Автономна Республіка Крим в особі своїх органів державної влади і самоврядування забезпечує додержання на своїй території Конституції і законів України, виконання актів Президента і Уряду України, загальнодержавних програм соціально-економічного і культурного розвитку.

Стаття

У разі невідповідності законів Автономної Республіки Крим Конституції України Президент України може зупинити їх дію з одночасним зверненням до Конституційного Суду України.

Автономна Республіка Крим може звернутися до Конституційного Суду України з питання визнання нечинними на території Автономної Республіки Крим законодавчих актів України, указів Президента України, актів органів державної виконавчої влади України в разі порушення ними повноважень Автономної Республіки Крим.

Стаття

В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України на чолі з Постійним Представником Президента України, правовий статус якого визначається законом.

Уряд Криму має постійне Представництво в столиці України".

Враховано частково

 

5.

 

- 4 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Розділ Х назвати "Автономна Республіка Крим", виклавши його в редакції:

"Стаття

До України входить як її складова частина Автономна Республіка Крим.

Автономна Республіка Крим має свою Конституцію, яка відповідає Конституції України і враховує особливості Автономної Республіки. Територія Автономної Республіки Крим не може бути змінена без її згоди.

Стаття

Автономна Республіка Крим самостійно вирішує питання внутрішнього життя, здійснює на своїй території всі повноваження, окрім тих, що належать до компетенції України, втілює у життя рішення найвищих органів державної влади і управління України, прийняті в рамках їхньої компетенції.

У питаннях, що належать до її відання, Автономна Республіка Крим координує і контролює діяльність підприємств (об'єднань), організацій і установ, незалежно від їх підпорядкування.

Закони України є обов'язковими на території Автономної Республіки Крим.

Автономна Республіка Крим бере участь у вирішенні питань, що належать до відання України, через своїх повноважних представників у найвищих органах державної влади і управління України".

Знято

 

6.

 

- 5 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Розділ Х виключити.

Відхилено

 

7.

 

- 6 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

До розділу Х, а також до всіх інших, де згадується Кримська Автономія, - записати "Автономна Республіка Крим" замість "Автономія Крим".

Враховано

 

8.

 

- 7 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Розділ Х переробити відповідно до першої Конституції Республіки Крим.

Відхилено

 

9.

Стаття 132.

 

 

Стаття 134

10.

Автономія Крим є складовою частиною України і у межах повноважень, визначених цією Конституцією та Статутом Автономії Крим, вирішує питання, віднесені до її відання.

Статут Автономії Крим ухвалюється Національними Зборами у порядку, визначеному для прийняття законів України.

- 8 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю викласти в такій редакції:

"Стаття 137 /Стаття 132/

Автономна Республіка Крим є невід`ємною складовою частиною України ї у межах повноважень, визначених цією Конституцією, самостійно вирішує питання, віднесені до її відання.

Територія Автономної Республіки Крим не може бути змінена без згоди Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим."

 

Враховано частково

Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених цією Конституцією, вирішує питання, віднесені до її відання.

11.

 

- 9 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю викласти в такій редакції:

"Стаття 132. Автономна Республіка Крим є автономною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України і Конституцією Автономної Республіки Крим, самостійно вирішує питання, віднесені до її відання.

Україна виступає гарантом правового статусу Автономної Республіки Крим.

Обсяг повноважень Автономної Республіки Крим, визначений цією Конституцією і Конституцією Автономної Республіки Крим, не може бути зміненим без згоди на те Верховної Ради України і Верховної Ради Криму".

Враховано частково

 

12.

 

- A - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У статті 132 замість слів "Статут Автономії Крим" записати: "Конституція Автономної Республіки Крим".

Відхилено

 

13.

 

- B - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині першій замість слів "Статутом Автономії Крим" записати: "Конституцією Автономної Республіки Крим", далі за текстом.

Частину другу статті виключити.

Відхилено

 

14.

Стаття 133.

 

 

Стаття 135

15.

Нормативно-правові акти Автономії Крим не можуть суперечити Конституції та законам України.

- C - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 133 викласти в редакції:

"Стаття 138 /Стаття 133/

Конституція і нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції та законам України."

 

Відхилено

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції України і законам України та видаються відповідно до і на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

 

16.

 

- D - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 133 викласти в редакції:

"Конституція Автономної Республіки Крим є органічною складовою частиною законодавства України і діє на усій її території. Конституція Автономної Республіки Крим не може суперечити Конституції України, повинна засновуватися і відповідати її головним принципам.

Зміни і доповнення до Конституції Автономної Республіки Крим приймаються Верховною Радою Криму і вступають у дію після затвердження їх Верховною Радою України. Закони України, прийняті з питань, віднесених до компетенції Автономної Республіки Крим, діють на території Автономної Республіки Крим до прийняття відповідних законодавчих актів Автономної Республіки Крим".

Відхилено

 

17.

 

- E - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

,Розпочати статтю словами "Конституція та ...", далі за текстом. Доповнити статтю частиною другою, виклавши її в такій редакції: "Автономна Республіка Крим бере участь у вирішенні питань, що належать до відання України через своїх повноважних представників у найвищих органах державної влади й управління України".

Відхилено

 

18.

Стаття 134.

 

 

Стаття 136

19.

Представницьким органом Автономії Крим є Верховна Рада Автономії Крим.

Верховна Рада Автономії Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, обов'язкові до виконання в Автономії Крим.

Урядом Автономії Крим є Рада міністрів Автономії Крим. Голова Ради міністрів Автономії Крим призначається Верховною Радою Автономії Крим за погодженням із Президентом України.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономії Крим і Ради міністрів Автономії Крим визначаються цією Конституцією та Статутом Автономії Крим.

Правосуддя в Автономії Крим здійснюється судами, що належать до єдиної судової системи України.

- F - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 134 викласти в редакції:

"Стаття 139 /Стаття 134/

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає закони, рішення та постанови, обов`язкові до виконання в Автономній Республіці Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим призначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради Міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної судової системи України.

Прокурор Автономної Республіки Крим призначається Генеральним прокурором України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим."

 

 

 

 

Враховано частково

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються цією Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, що віднесені до її компетенції.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної судової системи України.

20.

 

- 10 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю викласти в такій редакції:

"Автономна Республіка Крим має свої гілки влади. Повноваження, порядок формування і діяльності цих гілок визначаються Конституцією і законами Автономної Республіки Крим.

Суди в Автономній Республіці Крим входять до єдиної судової системи України і в своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, Конституцією і законами Автономної Республіки Крим".

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

21.

 

- 11 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У частині третій статті 134 замість слова "Президентом" записати "Прем'єр-міністром".

Відххилено

 

22.

 

- 12 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині третій замість слів "Президентом України" записати "Прем'єр-міністром України".

Відхилено

 

23.

 

- 13 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Після статті 134 доповнити розділ додатковими статтями, виклавши їх у редакції:

Стаття 140 /додаткова/

"Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:

1/ сільського господарства і лісів;

2/ початкової освіти, ремісничого і професійно-технічного навчання;

3/ меліорації і кар`єрів;

4/ громадських робіт, благодійності, благодійництва; ремесел та промислів;

5/ містобудування і житлового господарства;

6/ туризму, готельної справи, ярмарків;

7/ музеїв, бібліотек, театрів, історико-культурних заповідників, інших закладів культури ;

8/ транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;

9/ мисливства, рибальства;

10/ санітарної і лікарняної служб.

У разі невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції та законам України Президент України може зупинити їхню дію з одночасним зверненням до Конституційного Суду України."

 

 

 

 

Враховано частково

 

24.

 

Стаття 141 /додаткова/

"До відання Автономної Республіки Крим відносяться :

1/ призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також сільських, селищних, міських, районних рад, затвердження складу Виборчої комісії Автономної Республіки Крим;

2/ організація та проведення місцевих референдумів;

3/ управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;

4/ розробка, затвердження, виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;

5/ розробка, затвердження та реалізація, у відповідності із загальнодержавними програмами, програм соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища Автономної Республіки ;;

6/ визнання статусу місцевостей як курортів, встановлення зон санітарної охорони курортів;

7/ участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;

8/ забезпечення функціонування та розвитку державної і національних мов і культур на території Автономної Республіки ; охорона і використання пам`яток історії і культури;

9/ участь у розробці та реалізації державних програм повернення демпортованих народів;

10/ ініціювання введення надзвичайного стану та зон екологічного лиха на території Автономної Республіки .

Законами України можуть бути делеговані Автономній Республіці Крим інші повноваження."

 

 

25.

Стаття 135.

 

 

Стаття 137

26.

Автономія Крим у межах, визначених законом, розробляє, затверджує і виконує свій бюджет, запроваджує податки і збори Автономії Крим.

У розпорядженні Автономії Крим є кошти, отримані від запроваджених нею податків і зборів, а також відрахування від загальнодержавних податків, розмір яких визначається законом.

- 14 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю викласти в такій редакції:

"Автономна Республіка Крим самостійно складає, затверджує і виконує республіканський бюджет, встановлює республіканські податки та збори.

Автономна Республіка Крим бере участь у формуванні і здійсненні внутріполітичної і зовнішньоекономічної діяльності України з питань, що зачіпають інтереси Автономної Республіки Крим.

Автономна Республіка Крим в особі своїх органів державної влади і самоврядування забезпечує виконання на своїй території Конституції та законів України, виконання актів Президента України і Кабінету Міністрів України, якщо вони не порушують повноважень Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Криму має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України".

 

 

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:

1) сільського господарства і лісів;

2) меліорації і кар'єрів;

3) громадських робіт, благодійництва; ремесел та промислів;

4) містобудування і житлового господарства;

5) туризму, готельної справи, ярмарків;

6) музеїв, бібліотек, театрів, історико-культурних заповідників, інших закладів культури;

7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;

8) мисливства, рибальства;

9) санітарної і лікарняної служб.

З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України Президент України може зупинити їхню дію з одночасним зверненням до Конституційного Суду України.

27.

Стаття 136.

 

 

Стаття 138

28.

З мотивів невідповідності рішень і постанов Верховної Ради Автономії Крим Конституції України Президент України може зупинити їхню дію з одночасним зверненням до Конституційного Суду України.

- 15 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю викласти в такій редакції:

"Верховна Рада України може призупинити дію законодавчих актів, прийнятих Верховною Радою Криму у разі невідповідності їх Конституції України, до прийняття Конституційним Судом України відповідного рішення. Верховна Рада України може порушити перед Конституційним Судом України питання про визнання недійсними актів Президента України, Верховної Ради України, центральних та інших органів державної виконавчої влади у разі порушення ними повноважень Автономної Республіки Крим".

- 16 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

У статті 136 замість слова "Президент" записати "Верховна Рада".

- 17 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Замість слів "Президент України" записати "Верховна Рада України". Слово "зупинити" замінити на "скасувати". Слова "дію з одночасним зверненням до Конституційного Суду України" виключити.

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено

Відхилено

 

 

До відання Автономної Республіки Крим належать:

1) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу Виборчої комісії Автономної Республіки Крим;

2) організація та проведення місцевих референдумів;

3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;

4) розроблення, затвердження, виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетої політики України;

5) розроблення, затвердження та реалізація, відповідно до загальнодержавних програм, програм соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля Автономної Республіки Крим;

6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів;

7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;

8) забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур на території Автономної Республіки Крим; охорона і використання пам'яток історії;

9) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів;

10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон екологічного лиха на території Автономної Республіки Крим.

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані й інші повноваження

29.

Стаття 137.

 

 

Стаття 139

30.

В Автономії Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом.

- 18 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 137 викласти в такій редакції:

Стаття 142 /Стаття 137/

"В Автономній Республіці Крим діє Представництво Уряду України, статус якого визначається законом.

Автономна Республіка Крим може мати своє Представництво при Уряді України."

 

 

 

Відхилено

В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом.

31.

 

- 19 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю виключити.

Відхилено

 

32.

 

- 1A - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

З огляду на те, що Україна є унітарною державою (див.ст.2 проекту), незаконне утворення "Автономна Республіка Крим" повинно бути ліквідовано. Криму повинен бути повернений статус однієї з областей України.

Тому пропонується розділ Х вилучити і внести відповідні зміни до розділу ІХ "Територіальний устрій України".

Відхилено

 

33.

 

- 1B - Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Н.д.Пилипенко М.В.(Округ N 29)

Доповнити розділ положеннями, виклавши їх в редакції: "Територію Автономної Республіки Крим становлять кримський півострів з містом Севастополем включно, що має окремий статус.

Питання про мови в Автономній Республіці Крим вирішує Верховна Рада АРК, виходячи з загальних положень Конституції України".

Враховано частково