Порівняльна таблиця

проектів Конституції - схваленого Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

 

Проект Конституції України, схвалений Верховною Радою України у першому читанні 4 червня 1996 року

Зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи та Генеральної прокуратури України, подані до 11 червня 1996 року

Висновки і обгрунтування

Проект Конституції України, доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

Конституція України друге читання (Розділ 10)Конституційна комісіяТимчасова конституційна комісія

РОЗДІЛ Х.

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

-1- Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Н.д.Лавринович О.В.(Округ N 274)

Розділ Х виключити.

Відповідно до цього виключити із тексту Конституції посилання на особливий статус Криму.

 

Відхилено

 

РОЗДІЛ Х

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

 

 

-2- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У розділі Х відновити назву Автономія Крим.

 

Відхилено

 

 

 

-3- Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

Збереження статусу Криму як республіки на етапі утвердження єдиної унітарної держави є неприйнятним.

 

Відхилено

 

 

 

-4- Н.д.Hайда Г.І.(Округ N 396)

Розділ Х викласти в редакції проекту Конституції, запропонованого КПУ.

 

Враховано частково

 

 

 

-5- Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Розділ Х виключити і з огляду на це внести відповідні зміни до Розділу ІХ "Територіальний устрій України".

 

Відхилено

 

 

 

-6- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

У найменуванні розділу слова "Автономія Крим" замінити словами "Автономна Республіка Крим".

 

Враховано частково

 

 

 

-7- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

Доповнити розділ Х окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Виконавча влада в Автономній Республіці Крим здійснюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим.

Уряд Автономної Республіки Крим є вищим органом виконавчої влади в Республіці, очолюється Прем'єр-міністром та відповідальний перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Прем'єр-міністр є главою уряду та призначається на посаду Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, погодженим з Президентом України.

Повноваження, порядок формування та діяльності Верховної Ради та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України.

Судова влада в Автономній Республіці Крим здійснюється у порядку, визначеному Конституцією та законами України, та входить у єдину судову систему України".

 

Враховано частково

 

 

 

-8- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

Доповнити розділ Х окремою статтею, виклавши її в редакції:

"Автономна Республіка Крим у відповідності з чинною Конституцією розробляє, затверджує та виконує свій бюджет, який формується на основі врахування всіх видів прибутків, які одержуються на території Автономної Республіки Крим.

У розпорядженні Автономної Республіки Крим залишаються кошти, одержані від збору податків, за винятком відрахувань загальнодержавних податків, розмір яких визначається законом".

 

Відхилено

 

 

 

-9- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

Доповнити розділ Х окремою статтею, виклавши її в редакції:

"У випадку невідповідності законів та постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України Верховна Рада України за погодженням з Президентом України може призупинити їх дію з одночасним зверненням до Конституційного Суду України".

 

Відхилено

 

 

 

-10- Н.д.Лук'яненко Л.Г.(Округ N 68)

Н.д.Смірнов Є.Л.(Округ N 61)

Н.д.Ярошинський Б.Х.(Округ N 337)

та інші н.д.

Розділ Х виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-11- Н.д.Семиноженко В.П.(Округ N 366)

Розділ Х доопрацювати відповідно до першої Конституції Республіки Крим.

 

Відхилено

 

 

 

-12- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Замінити назву розділу "Автономна Республіка Крим" на назву "Автономія Крим", внести відповідні зміни і по всьому тексту проекту.

 

Відхилено

 

 

 

-13- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

Розділ Х доповнити окремою статтею, виклавши її в редакції: "Повноваження Верховної Ради Автономії Крим можуть бути достроково припинені у разі, якщо вона:

- прийняла рішення, спрямоване на завдання шкоди національній безпеці України, на порушення територіальної цілісності України, самочинну зміну її державно-територіального устрою;

- порушила Конституцію і закони України та не приводить у встановлений законом термін свої рішення у відповідності з ними.

Рішення про дострокове припинення повноважень і призначення нових виборів Верховної Ради Автономії Крим приймається за поданням Президента України Народною Радою України".

 

Враховано частково

 

 

 

-14- Н.д.Безсмертний Р.П.(Округ N 220)

Розділ Х заповнити окремою статтею, викласти її в редакції:

"Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть достроково припинені Народною Радою України, якщо вона:

1) порушує Конституцію України, закони України і не приводить свої рішення у відповідність з ними;

2) чинить дії, спрямовані на завдання шкоди національній безпеці України, порушенні її суверенітету, територіальної цілісності".

 

Враховано частково в інших статтях

 

2.

Стаття 134 (Стаття 132)

-15- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 134 (132) доповнити частиною другою такого змісту:

"Автономна Республіка Крим в особі Верховної Ради Автономної Республіки Крим має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України".

 

Відхилено

Стаття 134

 

 

-16- Н.д.Степанюк Д.П.(Округ N 87)

Статтю 134 (132) викласти в редакції:

"Автономна Республіка Крим є складовою частиною України і у межах повноважень, визначених цією Конституцією, вирішує питання, віднесені до її відання, має свою Конституцію, яка затверджується Народною Радою України".

 

Враховано частково

 

 

 

-17- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

Статтю 134 (132) викласти в редакції:

"Автономна Республіка Крим є складовою частиною України. Автономна Республіка Крим самостійно вирішує питання, які віднесені до її відання Конституцією України.

Конституція Автономної Республіки Крим не може протирічити Конституції України, її основним принципам демократичного, правового, політичного устрою, забезпечення прав і свобод людей.

Конституція Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою України у порядку, визначеному для прийняття законів України".

 

Враховано частково

 

 

 

-18- Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Статтю 134 (132) викласти в редакції:

"Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і у межах повноважень, визначених цією Конституцією, самостійно вирішує питання, віднесені до її відання. Відносини між органами державної влади України і Автономною Республіки Крим визначаються на основі Конституції України і Конституції Автономної Республіки Крим".

 

Враховано частково

 

 

 

-19- Н.д.Дудченко М.П.(Округ N 408)

та інші н.д.

Статтю 134 (132) викласти в редакції:

"Автономна Республіка Крим є адміністративно-територіальна автономія у складі України, яка у межах повноважень, визначених цією Конституцією та Конституцією Автономної Республіки Крим, вирішує питання, віднесені до її відання. Конституція Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою України".

Враховано частково

 

3.

Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і у межах повноважень, визначених цією Конституцією, вирішує питання, віднесені до її відання.

-20- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

У статтях 134 (132) та 136 (134) зберегти нині діючий статус Криму як Автономної Республіки, яка має свою Конституцію. Це дасть можливість не порушувати досягнутий політичний компроміс.

 

Відхилено

Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених цією Конституцією, вирішує питання, віднесені до її відання.

 

 

-21- Н.д.Попеску І.В.(Округ N 434)

Доповнити статтю 134 (132) новим реченням такого змісту: "Автономна Республіка Крим має свою Конституцію".

 

Відхилено

 

 

 

-22- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину першу статті 134 (132) викласти в редакції:

"Автономна Республіка Крим є адміністративно-територіальною автономією у складі України і, будучи невід'ємною складовою частиною України, самостійно вирішує питання, віднесені до її відання цією Конституцією, Законом України "Про Автономну Республіку Крим", іншими законами України та Конституцією Автономної Республіки Крим".

 

Враховано частково

 

4.

Стаття 135 (Стаття 133)

-23- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 135 (133) доповнити частиною другою такого змісту:

"Конституція Автономної Республіки Крим, зміни і доповнення до неї приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим і набирають чинності після затвердження їх Верховною Радою України, після чого стає органічною частиною законодавства України".

 

Відхилено

Стаття 135

 

 

-24- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 135 (133) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути достроково припинені Народною Радою України у разі, якщо вона:

1) порушила Конституцію України і закони України та не приводить свої рішення у відповідність з ними;

2) прийняла рішення, спрямоване на порушення територіальної цілісності України, самочинну зміну її державно-територіального устрою;

3) не може протягом двох місяців з дня обрання не менш як двох третин депутатів від кількісного складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, визначеного виборчим законодавством, сформувати Уряд Автономної Республіки Крим.

У разі припинення повноважень Верховної Ради Уряд Автономної Республіки Крим продовжує виконувати свої обов'язки до сформування його нового складу Верховною Радою Автономної Республіки Крим наступного скликання.

Нові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим призначаються Народною Радою України".

 

Враховано частково в інших статтях

 

 

 

-25- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

Статтю 135 (133) виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-26- Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Статтю 135 (133) викласти в редакції:

"Конституція і нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції та законам України.

Конституція Автономної Республіки Крим, зміни і доповнення до неї приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим і вступають в дію після затвердження їх (Верховною) Народною Радою України".

 

Враховано частково

 

 

 

-27- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

У статті 135 (133) замість слів "Нормативно-правові акти" записати "Законодавчі акти".

 

Відхилено

 

5.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції України і законам України та видаються у відповідності і на виконання Конституції України і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

-28- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У Статті 135 (133) слова "Нормативно-правові" замінити на "нормативні" і далі за текстом.

 

Відхилено

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції України і законам України та видаються відповідно до і на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

 

 

-29- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Статтю 135 (133) розпочати так:

"...нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Кабінету Міністрів Республіки Крим", далі за текстом.

 

Враховано

 

6.

Стаття 136 (Стаття 134)

-30- Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Статтю 136 (134) викласти в редакції:

"Органом законодавчої влади Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, яка має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає закони, рішення та постанови, обов'язкові до виконання в Автономній Республіці Крим.

Органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим є уряд Автономної Республіки Крим.

Голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим призначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Повноваження, порядок формування і діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради Міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією та законами України, Конституцією та нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної судової системи України.

Прокурор Автономної Республіки Крим призначається Генеральним прокурором України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим".

 

Враховано частково

Стаття 136

 

 

-31- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Статтю 136(134) доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Об'єм повноважень Автономної Республіки Крим, визначений цією Конституцією та Конституцією Автономної Республіки Крим, не може бути змінений без згоди на те Верховної Ради України і Верховної Ради Криму".

 

Відхилено

 

7.

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

-32- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

Частину першу статті 136 (134) викласти в редакції:

"Вищим органом законодавчої влади в Автономній Республіці Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим".

 

Відхилено

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

8.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.

-33- Н.д.Юхимчук А.П.(Округ N 50)

Частину другу статті 136 (134) доповнити словами "які не суперечать Конституції України".

 

Враховано частково

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.

 

 

-34- Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину другу статті 136 (134) викласти в редакції:

"Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає закони, рішення", далі за текстом.

 

Враховано частково

 

 

 

-35- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

Частину другу статті 136 (134) викласти в редакції:

"Законодавча влада в Автономнй Республіці Крим здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, на яку цією Конституцією покладається прийняття законодавчих актів та здійснення парламентського контролю за виконанням Конституції і законів Автономної Республіки Крим".

 

Відхилено

 

 

 

-36- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

У частині другій статті 136 (134) замість слів "рішення та постанови" записати "законодавчі акти".

 

Відхилено

 

 

 

-37- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

У частині другій статті 136 (134) слова "приймає рішення та постанови" виключити, записавши замість них слова "приймає законодавчі акти".

 

Відхилено

 

9.

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим призначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.

-38- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Частину третю статті 136 (134) після слова "призначається" доповнити словами "та звільняється".

 

Враховано

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.

 

 

-39- Н.д.Степанюк Д.П.(Округ N 87)

Частину третю статті 136 (134) викласти в редакції:

"Урядом Автономної Республіки Крим є Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим призначається та звільняється Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України".

 

Враховано

 

 

 

-40- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

Частину третю статті 136 (134) виключити.

 

Відхилено

 

10.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються цією Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, що віднесені до їхньої компетенції.

-41- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

Частину четверту статті 136 (134) виключити.

 

Відхилено

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються цією Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, що віднесені до її компетенції.

 

 

-42- Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Частину четверту статті 136 (134) доповнити новим положенням, виклавши його в редакції:

"Обсяг повноважень Автономної Республіки Крим, встановлений цією Конституцією, не може бути змінений без згоди на те Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

 

Відхилено

 

 

 

-43- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

У частині четвертій статті 136 (134) слово "Повноваження" виключити.

 

Відхилено

 

 

 

-44- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

У частині четвертій статті 136 (134) замість слів "нормативно-правовими актами" записати "законодавчими актами".

 

Відхилено

 

 

 

-45- Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

У частині четвертій статті 136 (134) слова "нормативно-правовими актами" виключити, записавши замість них слова "законодавчими актами".

 

Відхилено

 

11.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної судової системи України.

-46- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

Частину п'яту статті 136 (134) виключити.

 

Відхилено

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної судової системи України.

12.

Стаття 137 (додаткова)

-47- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

Статтю 137 (додаткова) викласти в редакції:

"Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:

1) сільського господарства;

2) початкової освіти, ремісничого і професійно-технічного навчання;

3) меліорації і кар'єрів;

4) громадських робіт, благодійності, благодійництва; ремесла та промислів;

5) містобудування і житлового господарства;

6) туризму, готельної справи, ярмарків;

7) музеїв, бібліотек, театрів, історико-культурних заповідників, інших закладів культури;

8) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;

9) мисливства, рибальства;

10) санітарної і лікарняної служб.

З мотивів невідповідності нормативних актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції та законам України Президент України може зупинити їхню дію з одночасним зверненням до Конституційного Суду України."

 

Враховано частково

Стаття 137

13.

Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:

-48- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

У частині першій статті 137 (додаткова) перше речення розпочати так:

"Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює", далі за текстом. (Автономна Республіка Крим не може здійснювати нормативне регулювання, а Конституції чи Статуту Автономії не передбачено).

 

Відхилено

Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:

 

 

-49- Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Частину першу статті 137 (додаткова) доповнити окремим пунктом, виклавши його в редакції:

"початкової освіти, ремісничого і професійно-технічного навчання".

 

Відхилено

 

14.

1) сільського господарства і лісів;

 

 

1) сільського господарства і лісів;

15.

2) меліорації і кар'єрів;

 

 

2) меліорації і кар'єрів;

16.

3) громадських робіт, благодійності, благодійництва; ремесла та промислів;

 

 

3) громадських робіт, благодійництва; ремесел та промислів;

17.

4) містобудування і житлового господарства;

 

 

4) містобудування і житлового господарства;

18.

5) туризму, готельної справи, ярмарків;

 

 

5) туризму, готельної справи, ярмарків;

19.

6) музеїв, бібліотек, театрів, історико-культурних заповідників, інших закладів культури;

 

 

6) музеїв, бібліотек, театрів, історико-культурних заповідників, інших закладів культури;

20.

7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;

 

 

7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;

21.

8) мисливства, рибальства;

 

 

8) мисливства, рибальства;

22.

9) санітарної і лікарняної служб.

 

 

9) санітарної і лікарняної служб.

23.

З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України, Президент України може зупинити їхню дію з одночасним зверненням до Конституційного Суду України.

-50- Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

У частині другій статті 137 (додаткова) перше речення розпочати словами "У разі", далі за текстом.

 

Відхилено

З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України Президент України може зупинити їхню дію з одночасним зверненням до Конституційного Суду України.

24.

Стаття 138 (додаткова)

-51- Н.д.Коліушко І.Б.(Округ N 272)

Із статті 138 (додаткова) невідомо, які органи мають здійснювати все викладене в ній, неясно, чим - законами України чи якимись кримськими актами - це має бути врегульовано. Тому ця стаття має бути суттєво доопрацьована.

 

Відхилено

Стаття 138

25.

До відання Автономної Республіки Крим відносяться:

-52- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У першому реченні частини першої статті 138 (додаткова) після слів "До відання" записати "Верховної Ради" і далі за текстом.

 

Відхилено

До відання Автономної Республіки Крим належать:

 

 

-53- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

В частині 1 статті 138 (додаткова) замість слова "відносяться" записати "належать".

 

Відхилено

 

26.

1) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу Виборчої комісії Автономної Республіки Крим;

-54- Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Пункт 1 частини першої статті 138 (додаткова) викласти в редакції:

"Призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також сільських, селищних, міських, районних Рад, затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим".

 

Відхилено

1) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу Виборчої комісії Автономної Республіки Крим;

 

 

-55- Н.д.Заєць І.О.(Округ N 18)

У пункті 1 частини першої статті 138 (додаткова) після слова "призначення" записати "відповідно до законодавства України".

 

Відхилено

 

27.

2) організація та проведення місцевих референдумів;

 

 

2) організація та проведення місцевих референдумів;

28.

3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;

-56- Н.д.Костицький В.В.(Округ N 195)

У пункті 3 частини першої статті 138 (додаткова) після слова "управління" записати "комунальним" і далі за текстом.

 

Відхилено

3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;

29.

4) розробка, затвердження, виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетої політики України;

 

 

4) розроблення, затвердження, виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетої політики України;

30.

5) розробка, затвердження та реалізація у відповідності із загальнодержавними програмами, програм соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища Автономної Республіки Крим;

-57- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

У пункті п'ятому статті 138 (додаткова) замість слова "природокористування" записати "використання природних ресурсів", і далі за текстом.

 

Відхилено

5) розроблення, затвердження та реалізація, відповідно до загальнодержавних програм, програм соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля Автономної Республіки Крим;

 

 

-58- Н.д.Шаров І.Ф.(Округ N 41)

У пункті 5 частини першої статті 138 (додаткова) замість слів "у відповідності із загальнодержавними програмами" записати "відповідно до загальнодержавних програм" далі за текстом.

Відхилено

 

31.

6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів;

 

 

6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів;

32.

7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;

-59- Н.д.Климпуш О.Д.(Округ N 172)

Пункт 7 частини першої статті 138 (додаткова) викласти в редакції: "транспорт загального користування, що організаційно і технологічно не зв'язаний з загальнодержавними транспортними мережами".

Відхилено

7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;

33.

8) забезпечення функціонування та розвитку державної та національних мов і культур на території Автономної Республіки Крим; охорона і використання пам'яток історії;

-60- Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Пункт 8 частини першої статті 138 (додаткова) викласти в редакції:

"забезпечення функціонування та розвитку державної, офіційної та національних мов і культур на території Автономної Республіки Крим; охорона і використання пам'яток історії і культури";

Враховано частково

8) забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур на території Автономної Республіки Крим; охорона і використання пам'яток історії;

34.

9) участь у розробці та реалізації державних програм повернення депортованих народів;

 

 

9) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів;

35.

10) ініціювання введення надзвичайного стану та зон екологічного лиха на території Автономної Республіки Крим.

 

 

10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон екологічного лиха на території Автономної Республіки Крим.

36.

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані інші повноваження

 

 

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані й інші повноваження

37.

Стаття 139 (Стаття 137)

-61- Н.д.Степанюк Д.П.(Округ N 87)

Статтю 139 (137) викласти в редакції:

"В Автономній Республіці Крим діє представництво Президента України, статус якого визначається законом і указами Президента".

Враховано частково

Стаття 139

 

 

-62- Н.д.Дорошевський М.В.(Округ N 34)

Статтю 139 (137) викласти в редакції:

"В Автономній Республіці Крим діє представництво Президента України, статус якого визначається законом, що розробляється та затверджується Верховною Радою України".

Враховано частково

 

 

 

-63- Н.д.Мірошниченко Ю.О.(Округ N 26)

Статтю 139 (137) викласти в редакції:

"В Автономній Республіці Крим діє представництво Президента України, статус якого визначається законом. Автономна Республіка Крим має представництво в столиці України, статус якого визначається законом Автономної Республіки Крим.

Україна виступає гарантом правового статусу Автономної Республіки Крим.

Враховано частково

 

 

 

-64- Н.д.Старовойтова Г.М.(Округ N 32)

Статтю 139(137) доповнити окремою частиною, виклавши її в редакції:

"Автономна Республіка Крим має постійне представництво в столиці України, статус якого визначається законом Автономної Республіки Крим".

Відхилено

 

 

 

-65- Н.д.Олексєєнко В.К.(Округ N 151)

В статті 139(137) після слова "України" додати "Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, статус яких визначається законом".

Відхилено

 

 

 

-66- Н.д.Коропенко А.А.(Округ N 85)

Статтю 139 (137) виключити.

Відхилено

 

38.

В Автономній Республіці Крим діє представництво Президента України, статус якого визначається законом.

-67- Н.д.Кармазін Ю.А.(Округ N 299)

Статтю 139 (137) доповнити словами "та указами Президента України, виданими в межах його повноважень".

Відхилено

В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом.