Назва: Про бджільництво
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0
Проект
Закон України
"Про бджільництво"
-1- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про бджільництво і продукти бджільництва".

Відхилено
Проект
Закон України
"Про бджільництво"
1.
Цей Закон регулює правові відносини щодо розведення, використання і охорони бджіл, виробництва, заготівлі та переробки продуктів бджільництва, ефективного використання бджіл для запилення ентомофільних сільськогосподарських культур, інших видів запилювальної флори, створення умов для підвищення продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур, забезпечення гарантій дотримання прав та захисту інтересів громадян і юридичних осіб, які займаються бджільництвом.
-2 Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
У преамбулі даного законопроекту після слів "запилювальної флори" додати слова: "створення умов для підвищення продуктивності праці, вдосконалення досвіду та знань пасічника, а також" і далі за текстом.

Відхилено
Цей Закон регулює відносини щодо розведення, використання та охорони бджіл, виробництва, заготівлі та переробки продуктів бджільництва, ефективного використання бджіл для запилення ентомофільних сільськогосподарських культур, інших видів запилювальної флори, створення умов для підвищення продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур, забезпечення гарантій дотримання прав та захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, які займаються бджільництвом.
2.
Розділ І Загальні положення


Розділ І. Загальні положення
3.
Стаття 1. Законодавство про бджільництво
-3 Н.д.Гаркуша О.М. (Округ №130)
Назву статті 1 викласти у такій редакції:
Стаття 1. Законодавство України про бджільництво

Враховано
Стаття 1. Визначення термінів
4.
Законодавство України про бджільництво складається з Конституції України, Законів України "Про захист рослин", "Про ветеринарну медицину", "Про племінне тваринництво", "Про тваринний світ", цього Закону та інших нормативно-правових актів.
-4- Н.д.Гаркуша О.М. (Округ №130)
Зміст статті викласти у такій редакції:
"Законодавство України про бджільництво базується на Конституції України та складається з цього Закону, законів України "Про захист рослин", "Про ветеринарну медицину", "Про племінне тваринництво", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ" та інших нормативно-правових актів".

Враховано
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
5.
Стаття 2. Визначення термінів
-5- Н.д.Гаркуша О.М. (Округ №130)
Поміняти місцями статті 1 і 2
Враховано
бджільництво - галузь сільськогосподарського виробництва, основою функціонування якої є розведення, утримання та використання бджіл для запилення ентомофільних культур і підвищення їх урожайності, виробництво харчових продуктів і сировини для промисловості;
6.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
-6- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 2
змінити порядок визначення термінів:
після абзацу першого помістити абзацу сьомий; відповідно абзаци другий - шостий вважати абзацами третім-сьомим;
після абзацу восьмого помістити абзаци чотирнадцятий та вісімнадцятий; відповідно абзаци дев'ятий - тринадцятий вважати абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим, а абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим.

Враховано
пасічник - особа, яка займається утриманням та розведенням бджіл, виробництвом і первинною переробкою продуктів бджільництва;
7.
бджільництво - галузь сільськогосподарського виробництва, основою функціонування якої є розведення, утримання та використання бджіл для запилення ентомофільних культур і підвищення їх врожайності, виробництво харчових продуктів і сировини для промисловості;


робоча бджола - самка з недорозвиненими статевими органами, яка запилює рослини, збирає нектар, пилок і виробляє продукти бджільництва;
8.
робоча бджола - самка з недорозвиненими статевими органами, яка запилює рослини, збирає нектар, пилок і виробляє продукти бджільництва;


бджолина матка - самка, яка забезпечує відтворення всіх особин бджолиної сім'ї;
9.
бджолина матка - самка, яка забезпечує відтворення всіх особин бджолиної сім'ї;


трутень - самець бджолиної матки;
10.
трутень - особина чоловічої статі бджолиної сім'ї;


бджолина сім'я - цілісна біологічна одиниця, яка складається з однієї бджолиної матки, 15 - 60 тисяч у середньому особин робочих бджіл та приблизно 2 тисяч трутнів;
11.
бджолина сім'я - цілісна біологічна одиниця, яка складається з однієї бджолиної матки, 15-60 тисяч у середньому особин робочих бджіл та 2 тисяч трутнів;
-7- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
У статті 2
абзац п'ятий закінчити словами: "у весняно-літній період";

Відхилено


12.
бджолиний рій - нова бджолина сім'я, утворена природним відокремленням від материнської сім'ї частини бджіл різного віку, бджолиної матки та трутнів;
-8- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
абзац шостий виключити, в тексті це визначення не використовується;
Враховано
порода бджіл - цілісна група бджолиних сімей спільного походження із сталими характерними біологічними ознаками, яка склалася у процесі природного та штучного добору, поширена на території з певними кліматичними та медозбірними умовами;
13.
пасічник - особа, яка займається розведенням бджіл, виробництвом і первинною переробкою продуктів бджільництва та дотримується вимог ветеринарно-санітарних правил утримання бджіл;
-9- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
сьомий абзац викласти у такій редакції: "пасічник - особа, яка займається утриманням та розведенням бджіл, виробництвом та первинною обробкою продуктів бджільництва";

Враховано
аборигенні (місцеві) бджоли - породи і популяції бджіл, які з давніх часів населяють певну територію і виникли тут у процесі еволюції;
14.
порода бджіл - цілісна група бджолиних сімей спільного походження із сталими характерними біологічними ознаками, яка склалася у процесі природного та штучного добору, поширена на території з певними кліматичними та медозбірними умовами;15.
племінна пасіка - пасіка, призначена для поліпшення і розмноження бджіл певної породи;
-10- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
дев"ятий абзац викласти у такій редакції: "племінна пасіка - пасіка призначена для розмноження, поліпшення та виведення бджіл певної породи";

Враховано

-11-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
у дев"ятому абзаці після слів "певної породи" додати слова "збереження існуючого генофонду бджіл";
Враховано-12- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
у дев'ятому абзаці визначення подати у такій редакції: "племінна пасіка - пасіка, призначена для поліпшення порід бджіл та виведення бджіл певної породи";
-13-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
після визначення "племінна пасіка" доповнити статтю новим абзацом, у якому дати визначення "племінного бджолорозплідника", що використовується у тексті законопроекту

Враховано


Враховано
племінна бджолина сім'я - високопродуктивна сім'я чистопорідних бджіл, яка стійко передає потомству свої породні ознаки;

16.
товарна пасіка - пасіка, призначена для одержання продукції бджільництва;
-14-Н.д.Марченко О.А.(Округ №201)
у десятому абзаці слово "продукції" замінити словом "продуктів";
Враховано
племінна пасіка - пасіка, призначена для розмноження, поліпшення та виведення бджіл певної породи, збереження існуючого генофонду бджіл;
племінний бджолорозплідник - племінне бджільницьке господарство, спеціалізоване на виведенні бджолиних маток і формуванні бджолиних сімей на продаж;
товарна пасіка - пасіка, призначена для одержання продуктів бджільництва;
17.
перевезення (кочівля) пасік - вивезення пасік на медозбір і запилення ентомофільних культур;


перевезення (кочівля) пасік - вивезення пасік на медозбір і запилення ентомофільних культур;
18.
паспорт пасіки - виданий власнику пасіки ветеринарною службою документ про ветеринарно-санітарний стан бджолиних сімей;
-15- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
у абзаці дванадцятому після слова "документ" додати слова: "в якому нею кожного року робиться запис" і далі за текстом;

Відхилено
паспорт пасіки - документ про ветеринарно-санітарний стан бджолиних сімей, виданий власнику пасіки ветеринарною службою;
19.
свідоцтво племінної пасіки - виданий власнику пасіки документ на право розведення і реалізації племінної продукції;
-16-Н.д.Марченко О.А.(Округ №201)
визначення "свідоцтво племінної пасіки" сформулювати у відповідності до Закону України "Про племінне тваринництво" таким чином:
"племінне свідоцтво (сертифікат) - документ встановленої форми, який підтверджує якість племінних бджіл";
Враховано
племінне свідоцтво (сертифікат) - документ встановленої форми, який підтверджує якість племінних бджіл;
20.
аборигенні (місцеві) бджоли - породи і популяції бджіл, які з давніх часів населяють певну територію і виникли тут у процесі еволюції;


стільники - бджолині будівлі з воскових комірок, призначені для вирощування потомства, розміщення кормових запасів і бджіл;
21.
стільники - бджолині будівлі з воскових комірок, призначені для вирощування потомства, розміщення кормових запасів і бджіл;
-17- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
абзац п"ятнадцятий викласти в такій редакції: "щільники - це бджолині будівлі з воскових чарунок" і далі за текстом;

Відхилено
бджолиний віск - органічна сполука, яка виділяється восковими залозами бджіл і використовується для будівництва стільників, запечатування комірок з медом і розплодом;
22.
бджолиний віск - органічна сполука, яка виділяється восковими залозами бджіл і використовується для будівництва стільників, запечатування комірок з медом і розплодом;


вощина - штучно виготовлені тонкі воскові листки відповідного розміру з відтисненими на них основами комірок;
23.
вощина - штучно виготовлені тонкі воскові листки відповідного розміру з відтисненими на них комірками;
-18- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
у абзаці сімнадцятому визначення викласти у такій редакції: "вощина - штучно виготовлені із бджолиного воску тонкі листки відповідного розміру з відтисненими на них основами чарунок (комірок)";

Враховано
продукти бджільництва - продукти, одержані завдяки збиральним і фізіологічним властивостям бджіл (мед, віск, бджолине обніжжя, перга, прополіс, маточне молочко, бджолина отрута, трутневий гомогенат), а також самі бджоли;
24.
племінна бджолина сім'я - високопродуктивна сім'я чистопорідних бджіл, яка стійко передає потомству свої породні господарські ознаки;


ентомофільні рослини сільськогосподарського призначення - рослини, які запилюються комахами;
25.
продукти бджільництва - продукти, одержані завдяки збиральним і фізіологічним властивостям бджіл (мед, віск, бджолине обніжжя, перга, прополіс, маточне молочко, бджолина отрута, трутневий гомогенат);
-19- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
у кінці абзацу дев'ятнадцятого додати слова "а також самі бджоли".

Враховано
апітерапія - лікування та профілактика захворювань за допомогою продуктів бджільництва;

засоби захисту бджіл - імунобіологічні, біологічні, рослинні, хімічні, хіміко-фармацевтичні та інші ветеринарні препарати, що використовуються у бджільництві.
26.
ентомофільні сільськогосподарські культури - рослини, які запилюються комахами;27.
апітерапія - лікування та профілактика захворювань за допомогою продуктів бджільництва.
-20- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
у кінці статті додати новий абзац:
"засоби захисту бджіл - імунобіологічні, біологічні, рослинні, хімічні, хіміко-фармацевтичні та інші ветеринарні препарати, що використовуються у бджільництві".
Враховано
Стаття 2. Законодавство України про бджільництво
Законодавство України про бджільництво базується на Конституції України та складається з цього Закону, законів України "Про захист рослин", "Про ветеринарну медицину", "Про племінне тваринництво", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ" та інших нормативно-правових актів.
28.
Стаття 3. Об'єкти бджільництва


Стаття 3. Об'єкти бджільництва
29.
Об'єктами бджільництва є робочі бджоли, бджолині матки, трутні, бджолині сім'ї, яких розводять на племінних і товарних пасіках.


Об'єктами бджільництва є робочі бджоли, бджолині матки, трутні, бджолині сім'ї, яких розводять на племінних і товарних пасіках.
30.
Стаття 4. Суб'єкти бджільництва


Стаття 4. Суб'єкти бджільництва
31.
Суб'єктами бджільництва є:
-21- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 4
викласти в наступній редакції:
"Суб'єктами бджільництва незалежно від форм власності є:
племінні і товарні пасіки;
воскопереробні підприємства;
підприємства з виготовлення обладнання та пасічного інвентаря;
підприємства, установи та організації із заготівлі, переробки, реалізації продуктів бджільництва та препаратів із них;
спеціалізовані магазини;
лабораторії сертифікації продуктів бджільництва, які мають відповідну ліцензію.
До суб'єктів бджільництва також відносяться спілки, асоціації та інші об'єднання, діяльність яких пов'язана з питаннями бджільництва.

Враховано частково
Суб'єктами бджільництва незалежно від форм власності є:
32.
племінні і товарні пасіки усіх форм власності;
-22- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
в абзац перший включити "племінні бджолорозплідники"
Враховано
племінні та товарні пасіки, племінні бджолорозплідники;
33.
воскопереробні підприємства;
абзац другий та шостий вилучити, тому що ці суб"єкти бджільництва враховані в абзаці п"ятому;34.
підприємства з виготовлення обладнання і пасічного інвентаря;
-23- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
у абзаці третьому частини першої термін "інвентаря" замінити на термін "реманенту";

Відхилено
підприємства з виготовлення обладнання та пасічного інвентаря;
35.
лабораторії сертифікації продуктів бджільництва;


підприємства, установи та організації із заготівлі, переробки, реалізації продуктів бджільництва та препаратів з них;
36.
Підприємства, установи та організації із заготівлі, переробки, реалізації продуктів бджільництва та обладнання і препаратів;37.
спеціалізовані магазини;


лабораторії сертифікації продуктів бджільництва.
38.
спілки, асоціації та інші об'єднання.
-24-Н.д.ШепаВ.В.(Реєстр.картка №325)
статтю 4 доповнити новим абзацом другим:
"наукові установи, заклади освіти, дослідні господарства, які займаються бджільництвом";

Враховано
наукові установи, заклади освіти, дослідні господарства, які займаються бджільництвом;


-25- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
частину першу доповнити новим абзацем: "спеціалізовані редакції, видавництва, які більше 50 відсотків своїх видань (газет, журналів, вісників, книг тощо) присвячують проблемам бджільництва";

Відхилено
До суб'єктів бджільництва також належать спілки, асоціації та інші об'єднання, діяльність яких пов'язана з питаннями бджільництва.
39.
Суб'єкти бджільництва є виробниками сільськогосподарської продукції.
-26- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
частину другу "Суб'єкти бджільництва є виробниками сільськогосподарської продукції" вилучити;

Відхилено
Суб'єкти бджільництва, зайняті виробництвом і переробкою продуктів бджільництва, є виробниками сільськогосподарської продукції.


-27- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
частину другу викласти у наступній редакції: "Суб'єкти бджільництва, зайняті виробництвом і переробкою продуктів бджільництва, є виробниками сільськогосподарської продукції";

Враховано-28- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
частину другу викласти у такій редакції: "Продукти бджільництва відносяться до сільськогосподарської продукції".

Враховано

40.
Стаття 5. Громадські організації пасічників


Стаття 5. Громадські організації пасічників
41.
З метою задоволення своїх інтересів у зайнятті та розвитку бджільництва громадяни можуть добровільно об'єднуватися у громадські організації пасічників.
-29- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 5
Слова "своїх інтересів у зайнятті та" замінити на "спільних інтересів у питаннях" , далі за текстом;

Враховано
З метою задоволення спільних інтересів у питаннях розвитку бджільництва громадяни можуть добровільно об'єднуватися у громадські організації пасічників.
42.
Належність громадянина до громадської організації пасічників не може бути підставою для надання йому будь-яких пільг і переваг перед іншими громадянами у реалізації права на зайняття бджільництвом.
-30- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
частину другу статті 5 вилучити.

Враховано

43.
Розділ II Державне управління та регулювання в галузі бджільництва


Розділ II. Державне управління та регулювання в галузі бджільництва
44.
Стаття 6. Державне управління в галузі бджільництва


Стаття 6. Державне управління в галузі бджільництва
45.
Державне управління в галузі бджільництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань агропромислового комплексу та його органи на місцях, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
-31-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 6 і далі по тексту проекту закону у словосполученні "центральний орган виконавчої влади з питань..." далі замінити " агропромислового комплексу" на "аграрної політики ".-32- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
У статті 6 і далі по тексту законопроекту замінити словосполучення "центральний орган виконавчої влади з питань агропромислового комплексу України" на "Міністерство агропромислового комплексу України"

Враховано
Відхилено

Державне управління в галузі бджільництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та його органи на місцях, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
46.
Стаття 7. Державне регулювання в галузі бджільництва


Стаття 7. Державне регулювання в галузі бджільництва
47.
Державне регулювання в галузі бджільництва здійснюється шляхом:


Державне регулювання в галузі бджільництва здійснюється шляхом:
48.
визначення загальних засад проведення єдиної науково-технічної політики;


визначення загальних засад проведення єдиної науково-технічної політики;
49.
затвердження стандартів, норм і правил зайняття бджільництвом;


встановлення відповідних стандартів, норм і правил;
50.
удосконалення державного управління в галузі бджільництва;


удосконалення державного управління в галузі бджільництва;
51.
організації і забезпечення проведення заходів з діагностики, профілактики і боротьби з хворобами та потравами бджіл;


організації та забезпечення проведення заходів з діагностики, профілактики і боротьби з хворобами та потравами бджіл;
52.
утримання в центральному органі виконавчої влади з питань агропромислового комплексу та його органах на місцях спеціалістів з бджільництва;
-33- Н.д.Раханський А.М. (Округ №4)
У статті 7
абзац п'ятий виключити, відповідно абзаци шостий-десятий вважати абзацами п'ятим-дев'ятим;
Враховано

53.
розроблення і затвердження технологічних вимог до зайняття племінною справою, проведення атестації пасік і видача їх власникам свідоцтв на право зайняття племінною справою;
-34-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
абзац сьомий викласти у наступній редакції: "розроблення та затвердження технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видача племінних свідоцтв (сертифікатів)";
Враховано
розроблення та затвердження технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видача племінних свідоцтв (сертифікатів);
54.
організації і забезпечення контролю за якістю продуктів бджільництва;організації та забезпечення контролю за якістю продуктів бджільництва;
55.
контролю за експортом та імпортом продуктів бджільництва;


контролю за експортом та імпортом продуктів бджільництва;
56.
координації підготовки і перепідготовки спеціалістів із бджільництва;


координації підготовки та перепідготовки спеціалістів із бджільництва;
57.
координації селекційно-племінної роботи, сприяння розвитку бджільництва.
-35- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
частину першу доповнити новим абзацом такого змісту: "забезпечення випуску спеціалізованих періодичних видань (газет, буклетів, бюлетенів, журналів тощо)";

Відхилено
координації селекційно-племінної роботи, сприяння розвитку бджільництва.-36- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
частину першу доповнити новим абзацом сьомим такого змісту: "здійснення контролю за ефективністю запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики";

Враховано
здійснення контролю за ефективністю запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики;-37- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
частину першу доповнити новим абзацом восьмим такого змісту: "забезпечення контролю за дотриманням природної екологічної рівноваги в умовах розвитку бджільництва";
Відхилено

58.
Стаття 8. Державна підтримка бджільництва


Стаття 8. Державна підтримка бджільництва
59.
Державна підтримка зайняття бджільництвом поширюється на всіх товаровиробників незалежно від форми власності і здійснюється шляхом:
-38- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 8
виключити слова "поширюється на всіх товаровиробників незалежно від форми власності і"


Державна підтримка зайняття бджільництвом здійснюється шляхом:
60.
відшкодування компенсаційних витрат на ветеринарно-санітарне забезпечення зайняття бджільництвом;
у частині першій поміняти місцями абзаци перший і третій;

Враховано
створення умов і сприяння розвиткові бджільництва на Україні;
61.
проведення наукових досліджень і вжиття заходів з охорони та збереження генотипів бджіл;


проведення наукових досліджень і вжиття заходів щодо охорони та збереження генотипів бджіл;
62.
створення умов і сприяння розвиткові бджільництва на Україні;
--39- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
частину першу доповнити новим абзацом четвертим наступного змісту:"надання пільг при оподаткуванні відповідно до чинного законодавства";
абзаци четвертий-сьомий вважати абзацами п'ятим-восьмим;

Враховано
відшкодування компенсаційних витрат на ветеринарно-санітарне забезпечення зайняття бджільництвом;
надання пільг при оподаткуванні відповідно до чинного законодавства;
63.
надання кредитів та залучення інвестицій на пільгових умовах;


надання кредитів та залучення інвестицій на пільгових умовах;
64.
надання цільових субсидій та інших видів фінансової підтримки;


надання цільових субсидій та інших видів фінансової підтримки;
65.
підготовка спеціалістів із бджільництва;
-40- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
частину першу абзац шостий доповнити словами: "та сприяння в наданні їм роботи в подальшому";
в цьому ж абзаці слово "підготовка" замінити на слово "підготовки";

Враховано частково
підготовки спеціалістів із бджільництва;


-41- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
у шостому абзаці слово "підготовка" поставити в орудному відмінку "підготовки";

Враховано-42- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
"надання спеціалізованим у галузі бджільництва україномовним періодичним виданням незалежно від форм власності фінансової підтримки шляхом створення пільгових умов щодо сплати податків на додану вартість, прибуток, автодор та іноваційний фонд".

Відхилено

66.
вжиття інших заходів економічного стимулювання.


вжиття інших заходів економічного стимулювання.

67.
Стаття 9. Селекційно-племінна робота в галузі бджільництва


Стаття 9. Селекційно-племінна робота в галузі бджільництва
68.
З метою збереження, відтворення та розповсюдження українських степових, карпатських і поліських генотипів бджіл в ареалах їх природного розселення створюються племінні бджолорозплідники та племінні пасіки, які займаються селекцією і репродукцією бджіл та їх реалізацією.


З метою збереження, відтворення та розповсюдження українських степових, карпатських і поліських генотипів бджіл в ареалах їх природного розселення створюються племінні бджолорозплідники та племінні пасіки, які займаються селекцією і репродукцією бджіл та їх реалізацією.
69.
Племінна база і система селекційно-племінної роботи створюється центральним органом виконавчої влади з питань агропромислового комплексу та Українською академією аграрних наук, діяльність яких у цій галузі провадиться відповідно до Закону України "Про племінне тваринництво".


Племінна база і система селекційно-племінної роботи створюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та Українською академією аграрних наук, діяльність яких у цій галузі провадиться відповідно до Закону України "Про племінне тваринництво".
70.
Стаття 10. Гарантії прав та інтересів пасічників


Стаття 10. Гарантії прав та інтересів пасічників
71.
Держава гарантує додержання прав і законних інтересів пасічників.


Держава гарантує додержання прав і законних інтересів пасічників.
72.
Пасічники, провадячи господарську діяльність, мають право приймати з власної ініціативи будь-які рішення, що не суперечать законодавству України.


Пасічники, здійснюючи господарську діяльність, мають право приймати з власної ініціативи будь-які рішення, що не суперечать законодавству України.
73.
Втручання в господарську діяльність пасічників з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, партій і громадських організацій не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.
-43- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 10
частину третю вилучити як норму, врегульовану чинним законодавством;

Враховано-44- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
У третьому абзаці статті 10 йдеться про те, що "втручання в господарську діяльність пасічників з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, партій і громадських організацій не допускається", а з тексту наступного абзацу зрозуміло, що це не так, оскільки в ньому йдеться про "збитки, завдані пасічнику внаслідок виконання розпоряджень органів державної влади або органів місцевого самоврядування, які порушили права пасічників...".
Потрібно усунути розбіжності.

Враховано редакційно

74.
Збитки (включаючи очікуваний і не одержаний прибуток), завдані пасічнику внаслідок виконання розпоряджень органів державної влади або органів місцевого самоврядування, які порушили права пасічників, а також внаслідок неналежного виконання такими органами або їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо пасічників, підлягають відшкодуванню за рахунок цих органів.
-45- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У статті 10
частину четверту викласти у такій редакції: "Пасічники мають право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, посадових і службових осіб".

Враховано
Пасічники мають право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

75.
Розділ ІІІ Зайняття бджільництвом


Розділ ІІІ. Зайняття бджільництвом
76.
Стаття 11. Право на зайняття бджільництвом


Стаття 11. Право на зайняття бджільництвом
77.
Право на утримання бджіл і зайняття бджільництвом має кожний дієздатний громадянин, який досяг 18-річного віку, має необхідні знання або спеціальну підготовку.
-46- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У статтю 11 ввести нову частину першу:
"Право на утримання бджіл і зайняття бджільництвом для задоволення власних потреб або потреб своєї родини мають громадяни України, особи без громадянства, громадяни інших держав".
Відповідно частину першу вважати частиною другою і викласти її в такій редакції:
"Право на утримання бджіл і зайняття бджільництвом, як видом підприємницької діяльності, має кожний дієздатний громадянин України, особа без громадянства, який досяг 18-річного віку, має необхідні знання або спеціальну підготовку";
Враховано частково
Право на утримання бджіл і зайняття бджільництвом мають громадяни України, особи без громадянства та іноземці, які мають необхідні навики або спеціальну підготовку, а також юридичні особи.-47-Н.д.Марченко О.А.(Округ №201)
статтю 11 викласти в такій редакції:
"Право на утримання бджіл і зайняття бджільництвом мають громадяни України, особи без громадянства та іноземці, які мають необхідні навики або спеціальну підготовку, а також юридичні особи".
Враховано

78.
Зайняття бджільництвом здійснюється без окремого рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
-48- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
У статті 11 викладено, що "зайняття бджільництвом (припускає і виробництво харчових продуктів згідно статті 2 законопроекту) здійснюється без окремого рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування", а у статті 18 говориться, що "заготівля продуктів бджільництва здійснюється фізичними і юридичними особами, які ...мають відповідний дозвіл місцевих органів..."
Необхідно усунути розбіжності.

Враховано редакційно
Зайняття бджільництвом здійснюється без окремого рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
79.
Стаття 12. Формування пасіки


Стаття 12. Формування пасіки
80.
З метою зайняття бджільництвом формується пасіка з однієї і більше бджолиних сімей, яка має підсобне приміщення, інвентар та обладнання і розміщена на відповідній земельній ділянці.
-49- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
У статті 12
частину першу в кінці доповнити текстом: "яка знаходиться на відстані 10-15 км від промислових міст і за 5 км від садово-городніх ділянок, які підлягають хімічній обробці";

Відхилено
З метою зайняття бджільництвом формується пасіка з бджолиних сімей, яка може мати підсобне приміщення, інвентар та обладнання і розміщена на відповідній земельній ділянці.


-50- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
частину першу після слів "земельній ділянці" доповнити словами "яка знаходиться на відстані не менше 5 км від промислових міст";

Відхилено-51- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
у частині першій доцільно замінити слово "має" на слова "може мати";
Враховано

81.
Кількість бджолиних сімей, що утримуються юридичними і фізичними особами, не обмежується.


Кількість бджолиних сімей, що може утримуватися юридичними та фізичними особами, не обмежується.
82.
На пасіках утримуються бджоли лише районованих у тій чи іншій місцевості порід згідно з планом їх породного районування в Україні, затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань агропромислового комплексу.
-52- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
у частині третій доцільно замінити слово "лише" на слово "переважно".
Враховано
На пасіках утримуються бджоли переважно районованих у тій чи іншій місцевості порід згідно з планом їх породного районування в Україні, затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
83.
Стаття 13. Видача ветеринарно-санітарних паспортів і реєстрація пасік


Стаття 13. Видача ветеринарно-санітарних паспортів, племінних свідоцтв (сертифікатів) і реєстрація пасік
84.
З метою обліку пасік та здійснення лікувально-профілактичних заходів на кожну пасіку видається ветеринарно-санітарний паспорт. Форма і порядок видачі паспортів встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань агропромислового комплексу. Племінні бджолорозплідники і племінні пасіки проходять атестацію та одержують свідоцтва відповідно до Закону України "Про племінне тваринництво".


З метою обліку пасік та здійснення лікувально-профілактичних заходів на кожну пасіку видається ветеринарно-санітарний паспорт. Форма паспорту і порядок його видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Племінні бджолорозплідники і племінні пасіки проходять атестацію та одержують племінні свідоцтва (сертифікати) відповідно до Закону України "Про племінне тваринництво".
85.
Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи в місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань агропромислового комплексу.
-53- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
У статті 13
частину другу викласти у такій редакції: "Пасіка підлягає реєстрації:
стаціонарна - за місцем її розташування;
кочова - за місцем її зимівлі"; слова "за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи" виключити, далі за текстом.
-54-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
у частині другій після слів "юридичної особи" додати слова "що займаються бджільництвом"

ВідхиленоВраховано
Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, що займаються бджільництвом, в місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
86.
Стаття 14. Порядок надання земельних ділянок для зайняття бджільництвом


Стаття 14. Порядок надання земельних ділянок для зайняття бджільництвом
87.
Земельні ділянки надаються пасічникам для зайняття бджільництвом у користування, в тому числі на умовах оренди, у порядку, встановленому Земельним кодексом України та Законом України "Про оренду землі".
-55-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 14
слова "у користування, в тому числі на умовах оренди" виключити.
Враховано
Земельні ділянки надаються пасічникам для зайняття бджільництвом у порядку, встановленому Земельним кодексом України та Законом України "Про оренду землі".
88.
Стаття 15. Розміщення пасіки


Стаття 15. Розміщення пасіки
89.
Фізичні і юридичні особи розміщують пасіки на земельних ділянках, які належать їм на праві власності або користування відповідно до ветеринарно-санітарних правил.
-56- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
У статті 15
у частині першій слова "на праві" замінити словами "на правах";
Враховано
Фізичні та юридичні особи розміщують пасіки на земельних ділянках, які належать їм на правах власності або праві користування, відповідно до ветеринарно-санітарних вимог.
90.
Розміщення пасік на земельних ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою.


Розміщення пасік на земельних ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою.
91.
Розміщення пасік на землях лісового фонду здійснюється безоплатно з урахуванням вимог Лісового кодексу України.
-57- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
у статтю ввести нову частину:
"Розміщення пасік на садово-дачних ділянках, що входять до складу садово-дачних кооперативів (об'єднань власників дачних ділянок або городів) дозволяється лише у випадку отримання письмової згоди на це всіх власників сусідніх ділянок і погодження з правлінням (керівництвом) об'єднання (кооперативу). При цьому, площа ділянки, на якій розміщується пасіка має бути більше 0,06 га, а на ділянці може розміщуватись не більше двох бджолиних сімей";

Відхилено
Розміщення пасік на землях лісового фонду здійснюється безоплатно з урахуванням вимог Лісового кодексу України.


-58- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
доповнити статтю новою частиною: "Розміщення пасік забороняється вздовж автомобільних доріг".

Відхилено

92.
Стаття 16. Перевезення (кочівля) пасік


Стаття 16. Перевезення (кочівля) пасік
93.
Перевезення (кочівля) пасік до медоносних угідь здійснюється відповідно до ветеринарно-санітарних правил за погодженням з місцевими державними адміністраціями чи сільськими, селищними, міськими радами та власниками або користувачами земельних ділянок.
-59- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 16
у частині першій вилучити слова "місцевими державними адміністраціями чи сільськими, селищними, міськими радами та";

Враховано
Перевезення (кочівля) пасік до медоносних угідь здійснюється відповідно до ветеринарно-санітарних правил за погодженням з власниками або користувачами земельних ділянок.


-60- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
у частину першу після слів "земельних ділянок" додати слова: "за умови збереження природної екологічної рівноваги у регіоні".

Відхилено

94.
Органи Державної автомобільної інспекції сприяють безперешкодному перевезенню (кочівлі) пасік. У разі необхідності ними організовується супровід їх до пунктів призначення.


Органи Державної автомобільної інспекції повинні сприяти безперешкодному перевезенню (кочівлі) пасік. У разі необхідності вони організовують супровід їх до пунктів призначення.
95.
Забороняється затримка транспортних засобів з пасікою більше ніж на 15 хвилин органами Державної автомобільної інспекції та іншими контролюючими органами, а також будь-яка затримка, не пов'язана з перевіркою вимог перевезення або технічного стану транспортних засобів.
-61- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
частину третю вилучити.

Враховано

96.
Стаття 17. Облік бджолиних сімей та їх продуктивності


Стаття 17. Облік бджолиних сімей та їх продуктивності
97.
Облік бджолиних сімей та їх продуктивності ведеться органами державної статистики за результатами осінніх і весняних перевірок.


Облік бджолиних сімей та їх продуктивності ведеться органами державної статистики за результатами осінніх і весняних перевірок.
98.
Розділ ІV Продукти бджільництва та їх використання


Розділ ІV. Продукти бджільництва та їх використання
99.
Стаття 18. Порядок заготівлі і реалізації продуктів бджільництва


Стаття 18. Порядок заготівлі та реалізації продуктів бджільництва
100.
Заготівля і реалізація продуктів бджільництва здійснюється фізичними і юридичними особами, які безпосередньо займаються питаннями продуктивності бджільництва та мають відповідний дозвіл місцевих органів центрального органу виконавчої влади з питань агропромислового комплексу на цей вид діяльності.
-62- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 18
частину першу викласти у такій редакції:
"Заготівля і реалізація продуктів бджільництва здійснюється фізичними і юридичними особами відповідно до чинного законодавства";

Враховано
Заготівля та реалізація продуктів бджільництва здійснюються фізичними та юридичними особами відповідно до чинного законодавства.


-63- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
у частині першій виключити слова "безпосередньо займаються питаннями продуктивності бджільництва та".

Враховано

101.
Стаття 19. Ветеринарно-санітарна експертиза в галузі бджільництва


Стаття 19. Ветеринарно-санітарна експертиза в галузі бджільництва
102.
Вироблені або заготовлені продукти бджільництва з метою їх реалізації підлягають ветеринарно-санітарній експертизі, що здійснюється в порядку, встановленому законодавством.


Вироблені або заготовлені продукти бджільництва з метою їх реалізації підлягають ветеринарно-санітарній експертизі, що здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
103.
Стаття 20. Виробництво і реалізація вощини


Стаття 20. Виробництво та реалізація вощини
104.
Виробництво вощини з метою її реалізації здійснюється фізичними і юридичними особами, які мають дозвіл на цей вид діяльності.
-64-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201
У статті 20
Слова "які мають дозвіл на цей вид діяльності" замінити словами "в установленому порядку"
Враховано
Виробництво вощини з метою її реалізації здійснюється фізичними та юридичними особами в установленому порядку.
105.
Стаття 21. Лікування і профілактика захворювань за допомогою продуктів бджільництва
-65- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Статтю 21 виключити, як таку, що по змісту містить загальновідому інформацію, що не вимагає законодавчого регулювання.

Відхилено
Стаття 21. Лікування та профілактика захворювань за допомогою продуктів бджільництва (апітерапія)


-66- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
у кінці назви статті 21 додати слово "(апітерапія)";
Враховано

106.
З метою профілактики та лікування захворювань людей і тварин можуть застосовуватися лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти), виготовлені з продуктів бджільництва.


З метою профілактики та лікування захворювань людей і тварин застосовуються лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти), виготовлені з продуктів бджільництва.
107.
Доклінічне вивчення таких лікарських засобів, виготовлених з продуктів бджільництва, їх клінічне випробування та застосування здійснюються відповідно до законодавства України.
-67- - Н.д.Марченко О.А. (Округ №201
у частині другій виключити слова "виготовлених з продуктів бджільництва".

Враховано
Доклінічне вивчення таких лікарських засобів, їх клінічне випробування та застосування здійснюються відповідно до законодавства України.
108.
Стаття 22. Використання бджіл


Стаття 22. Використання бджіл
109.
Бджоли використовуються для запилення і підвищення врожайності ентомофільних сільськогосподарських культур та виробництва продуктів бджільництва.
-68- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
У статті 22
у частині першій врахувати, що бджоли запилюють не тільки сільськогосподарські культури, а й інші ентомофільні рослини.
Враховано
Бджоли використовуються для запилення ентомофільних дикорослих рослин, запилення і підвищення врожайності ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення та виробництва продуктів бджільництва.
110.
Фізичні і юридичні особи, які вирощують ентомофільні культури, для підвищення їх врожайності можуть використовувати пасіки на договірних засадах з оплатою послуг за запилення.
-69-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
у частині другій виключити слова "з оплатою послуг за запилення"
Враховано
Фізичні та юридичні особи, які вирощують ентомофільні рослини сільськогосподарського призначення, для підвищення їх урожайності можуть використовувати пасіки на договірних засадах.
111.
Стаття 23. Ввезення в Україну і вивезення за її межі бджіл та продуктів бджільництва


Стаття 23. Ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва
112.
Ввезення в Україну і вивезення за її межі бджіл та продуктів бджільництва здійснюється за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань агропромислового комплексу.


Ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва здійснюються за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
113.
Продукти бджільництва, які вивозяться за межі України, підлягають сертифікації відповідно до законодавства.


Продукти бджільництва, які вивозяться за межі України, підлягають сертифікації відповідно до законодавства.
114.
Віск, як важлива сировина для вітчизняної промисловості, вивозиться за межі України на підставі дозволу, який надається центральним органом виконавчої влади з питань агропромислового комплексу.
-70-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 23
третю частину виключити
Враховано

115.
Нерайоновані породи бджіл ввозяться в Україну лише для науково-дослідної мети з дозволу центрального органу виконавчої влади з питань агропромислового комплексу за погодженням з Українською академією аграрних наук.


Нерайоновані породи бджіл ввозяться в Україну лише для науково-дослідної мети з дозволу центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики за погодженням з Українською академією аграрних наук.
116.
Розділ V Професійна діяльність та фінансування заходів у галузі бджільництва


Розділ V. Професійна діяльність та фінансування заходів у галузі бджільництва
117.
Стаття 24. Професійна діяльність у галузі бджільництва


Стаття 24. Професійна діяльність у галузі бджільництва
118.
На підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності роботи, пов'язані з бджільництвом, проводяться працівниками, які пройшли підготовку або мають відповідну освіту, і тільки під безпосереднім керівництвом спеціалістів із бджільництва.
-71-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 24
частину першу викласти у такій редакції:
"Професійною діяльністю у галузі бджільництва можуть займатися громадяни, які мають освіту відповідного рівня та професійного спрямування";
Враховано
Професійною діяльністю у галузі бджільництва можуть займатися громадяни, які мають освіту відповідного рівня та професійного спрямування.
119.
Підготовка спеціалістів із бджільництва здійснюється у середніх і вищих сільськогосподарських навчальних закладах.
-72- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
у частині другій слово "середніх" замінити на "професійно технічних"
Враховано
Підготовка спеціалістів із бджільництва здійснюється у професійно-технічних і вищих сільськогосподарських закладах освіти.
120.
Післядипломне навчання спеціалістів із бджільництва проводиться на факультетах, курсах підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, школах та на спеціалізованих курсах. Підвищенням кваліфікації пасічників можуть також займатися громадські організації відповідно до їх статутів.


Післядипломне навчання спеціалістів із бджільництва проводиться на факультетах, курсах підвищення кваліфікації у вищих закладах освіти, школах та на спеціалізованих курсах.
Підвищенням кваліфікації пасічників можуть також займатися громадські організації відповідно до їх статутів.
121.
Підготовка і перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів із бджільництва підприємств та установ, які працюють на підприємницьких засадах, в тому числі фермерських господарств, здійснюється за рахунок власних коштів таких підприємств та установ, а спеціалістів органів виконавчої влади у галузі бджільництва - за рахунок коштів Державного бюджету України.
-73-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 24
У частині другій слова "які працюють на підприємницьких засадах" замінити словами "приватної форми власності", далі за текстом слова "таких підприємств та установ" виключити.

Враховано
Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів із бджільництва підприємств та установ приватної форми власності, в тому числі фермерських господарств, здійснюється за рахунок власних коштів , а спеціалістів органів виконавчої влади у галузі бджільництва - за рахунок коштів Державного бюджету України.
122.
Спеціалісти органів виконавчої влади у галузі бджільництва підлягають атестації у встановленому законодавством порядку. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, категорія, а також встановлюється посадовий оклад згідно з законодавством України.


Спеціалісти органів виконавчої влади у галузі бджільництва підлягають атестації у встановленому законодавством порядку. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, категорія, а також встановлюється посадовий оклад згідно з законодавством України.
123.
Стаття 25. Наукове забезпечення у галузі бджільництва


Стаття 25. Наукове забезпечення у галузі бджільництва
124.
Наукове забезпечення у галузі бджільництва здійснюється Українською академією аграрних наук через мережу її науково-дослідних установ відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".


Наукове забезпечення у галузі бджільництва здійснюється Українською академією аграрних наук через мережу її науково-дослідних установ відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
125.
Стаття 26. Фінансування заходів у галузі бджільництва


Стаття 26. Фінансування заходів у галузі бджільництва
126.
Фінансування заходів у галузі бджільництва здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій усіх форм власності та інших не заборонених законами України джерел.
-74-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 26
у частині першій виключити слова "коштів підприємств, установ, організацій усіх форм власності";

Враховано
Фінансування заходів у галузі бджільництва здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших не заборонених законами України джерел.
127.
Фінансування державних і регіональних цільових програм на проведення селекційно-племінної роботи у галузі бджільництва здійснюється відповідно в межах коштів, передбачених центральному органу виконавчої влади з питань агропромислового комплексу в Державному бюджеті України на проведення селекційно-племінної роботи у тваринництві, та місцевих бюджетів.
-75 Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
частину другу викласти у такій редакції:
"Фінансування загальнодержавних і регіональних цільових програм у галузі бджільництва здійснюється відповідно в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах на проведення селекційно-племінної роботи у тваринництві".
Враховано
Фінансування загальнодержавних і регіональних цільових програм у галузі бджільництва здійснюється відповідно в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах на проведення селекційно-племінної роботи у тваринництві.
128.
Розділ VІ Охорона бджіл


Розділ VІ. Охорона бджіл
129.
Стаття 27. Забезпечення охорони бджіл


Стаття 27. Забезпечення охорони бджіл
130.
Охорона бджіл забезпечується шляхом:


Охорона бджіл забезпечується шляхом:
131.
вжиття заходів щодо запобігання розоренню та навмисному знищенню бджолиних сімей;


вжиття заходів щодо запобігання розоренню та навмисному знищенню бджолиних сімей;
132.
надання ветеринарно-санітарної допомоги з метою профілактики та лікування захворювань бджіл;


надання ветеринарно-санітарної допомоги з метою профілактики та лікування захворювань бджіл;
133.
сприяння безперешкодному перевезенню бджіл;


сприяння безперешкодному перевезенню бджіл;
134.
організації наукових досліджень, спрямованих на охорону бджіл;


організації наукових досліджень, спрямованих на охорону бджіл;
135.
проведення пропаганди зайняття бджільництвом та необхідності охорони бджіл в засобах масової інформації;
-76- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 27
у першій частині в абзаці п'ятому після слів "охорони бджіл" додати слова "реклами продуктів бджільництва".

Враховано
проведення через засоби масової інформації пропаганди зайняття бджільництвом та необхідності охорони бджіл, реклами продуктів бджільництва;
136.
забезпечення оптимальної кількості бджолиних сімей в ареалах їх розселення;


забезпечення оптимальної кількості бджолиних сімей в ареалах їх розселення;
137.
сприяння діяльності, спрямованій на збереження бджіл;


сприяння діяльності, спрямованій на збереження бджіл;

організації державної підтримки бджільництва.


організації державної підтримки бджільництва.
138.

-77- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
доповнити новим абзацем такого змісту: "збереження екологічно сприятливих умов для бджільництва та дотримання природної екологічної рівноваги при зайнятті бджільництвом на основі застосування концепції сталого розвитку".

Відхилено

139.
Стаття 28. Обмеження прав власності і користувачів природних ресурсів в інтересах охорони бджіл
-78-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 28
викласти у такій редакції:
"Стаття 28. Обов"язки власників і користувачів природних ресурсів щодо охорони бджіл
На власників і користувачів природних ресурсів покладаються обов"язки, передбачені законом"
Враховано

Стаття 28. Обов'язки власників і користувачів природних ресурсів щодо охорони бджіл


140.
З метою охорони бджіл права власників і користувачів землі, лісів та інших природних ресурсів можуть обмежуватися з покладанням на них певних обов'язків відповідно до законів України.


На власників і користувачів природних ресурсів щодо охорони бджіл покладаються обов'язки, передбачені законом.
141.
Стаття 29. Ветеринарно-санітарний контроль у галузі бджільництва


Стаття 29. Ветеринарно-санітарний контроль у галузі бджільництва
142.
З метою попередження захворювання бджіл та додержання ветеринарно-санітарних правил у галузі бджільництва встановлюється ветеринарно-санітарний контроль, який здійснюється Державним департаментом ветеринарної медицини центрального органу виконавчої влади з питань агропромислового комплексу.
-79-Н.д.Марченко О.А. (Округ № 201)
Статтю 29
викласти у такій редакції:
"З метою запобігання захворюванню бджіл та додержання ветеринарно-санітарних норм і правил у галузі бджільництва здійснюється ветеринарно-санітарний контроль у порядку, визначеному Законом України "Про ветеринарну медицину".
Враховано
З метою запобігання захворюванню бджіл та додержання ветеринарно-санітарних норм і правил у галузі бджільництва здійснюється ветеринарно-санітарний контроль у порядку, визначеному Законом України "Про ветеринарну медицину".
143.
Стаття 30. Охорона ареалів розселення бджіл


Стаття 30. Охорона ареалів розселення бджіл
144.
Юридичні і фізичні особи, які провадять діяльність, що впливає або може вплинути на стан бджіл, зобов'язані забезпечити їх охорону.


Юридичні та фізичні особи, які провадять діяльність, що впливає або може вплинути на стан бджіл, зобов'язані забезпечити їх охорону.
145.
У процесі сільськогосподарської діяльності, лісових користувань, проведення геологорозвідувальних робіт, видобування корисних копалин, визначення місць випасання і прогону сільськогосподарських тварин, розроблення туристських маршрутів та організації місць відпочинку населення повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження ареалів розселення бджіл.
-80- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 30
у частині другій після слів "відпочинку населення" додати: "проведення військових навчань і маневрів, навчань з цивільної оборони населення, випробувань бойової та цивільної техніки" і далі за текстом.


Враховано
У процесі сільськогосподарської діяльності, лісових користувань, проведення геологорозвідувальних робіт, видобування корисних копалин, визначення місць випасання і прогону сільськогосподарських тварин, розроблення туристських маршрутів та організації місць відпочинку населення, проведення військових навчань і маневрів, навчань з цивільної оборони населення, випробовувань бойової та цивільної техніки повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження ареалів розселення бджіл.
146.
Забороняється проводити оранку та будь-яким іншим чином руйнувати медоносні угіддя, застосовувати засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні добрива, інші препарати та здійснення будь-яких робіт, що призводять до фізичного знищення бджіл під час медозбору.


Забороняється проводити оранку та будь-яким іншим чином руйнувати медоносні угіддя, застосовувати засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні добрива, інші препарати та здійснювати будь-які роботи, що можуть призвести до фізичного знищення бджіл під час медозбору.
147.
Юридичні і фізичні особи, які застосовують хімічні засоби в суспільному виробництві, зобов'язані дотримуватися діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєнь. З метою запобігання отруєнню бджіл, забрудненню продуктів бджільництва засобами хімізації, а також під час застосування лікувальних засобів імпортного виробництва в сільському господарстві у відповідних наукових установах проводиться обов'язкове дослідження їх безпечності для бджіл.
-81-Н.д.Марченко О.А. (Округ № 201)
Частину четверту викласти у такій редакції:
"Юридичні та фізичні особи, які застосовують засоби захисту рослин, зобов'язані дотримуватися діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєнь".
Враховано
Юридичні та фізичні особи, які застосовують засоби захисту рослин, зобов'язані дотримуватися діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєнь.
148.
Стаття 31. Охорона бджіл у разі застосування в сільському і лісовому господарстві засобів хімізації


Стаття 31. Охорона бджіл у разі застосування в сільському і лісовому господарстві засобів захисту рослин
149.
Застосування засобів хімізації в сільському і лісовому господарстві дозволяється згідно з їх переліком, затвердженим в установленому порядку, із суворим додержанням правил охорони бджіл від потрави.
-82-Н.д.Марченко О.А. (Округ № 201)
У статті 31
Слова "засоби хімізації" замінити на "засоби захисту рослин", після слова "встановленому " додати - "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики".
Враховано
Застосування засобів захисту рослин у сільському і лісовому господарстві дозволяється згідно з їх переліком, затвердженим у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, з суворим додержанням правил охорони бджіл від потрави.
150.
Стаття 32. Охорона бджіл під час проведення лісогосподарських робіт


Стаття 32. Охорона бджіл під час проведення лісогосподарських робіт
151.
Забороняється вирубування липи, клена, верби, акації та інших медоносів і пилконосів в радіусі до 3 кілометрів від місць розташування стаціонарних пасік і населених пунктів - ареалів природного розселення бджіл, крім випадків поліпшення санітарного стану лісів та умов їх відновлення.
-83- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
У статті 32
після слів "верби, акації" додати слово "каштанів", у словах "в радіусі до 3-х кілометрів" вилучити слово "до", далі за текстом, а після крапки додати: "та забороняється проводити заходи, які викликають усихання медоносів та пилконосів, що ростуть в населених пунктах та громадських землях, без дозволу місцевих держадміністрацій".

Враховано частково
Забороняється вирубування липи, клена, верби, акації, каштанів та інших медоносів і пилконосів в радіусі 3-х кілометрів від місць розташування стаціонарних пасік і населених пунктів - ареалів природного розселення бджіл, крім випадків поліпшення санітарного стану лісів та умов їх відновлення.
152.
Стаття 33. Охорона бджіл у природних умовах життєдіяльності


Стаття 33. Охорона бджіл у природних умовах життєдіяльності
153.
Не допускається розорення бджолиних сімей, які оселилися в дуплах дерев, щілинах і штучних спорудах. Якщо бджолині сім'ї заважають життєдіяльності людини, їх переселяють, а якщо це неможливо - знищують.


Не допускається розорення бджолиних сімей, які оселилися в дуплах дерев, щілинах і штучних спорудах. Якщо бджолині сім'ї заважають життєдіяльності людини, їх по можливості переселяють.
154.
Стаття 34. Ветеринарно-санітарне обслуговування бджільництва


Стаття 34. Ветеринарно-санітарне обслуговування бджільництва
155.
Ветеринарно-санітарне обслуговування бджільництва провадиться безпосередньо власниками пасік або спеціалістами ветеринарної медицини, а також фізичними і юридичними особами, які одержали відповідно до законодавства України ліцензію на цей вид діяльності.
-84- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 34
викласти у такій редакції:
"Ветеринарно - санітарне обслуговування бджільництва здійснюється спеціалістами ветеринарної медицини або під їх контролем власниками пасік, пасічниками".

Враховано
Ветеринарно-санітарне обслуговування бджільництва здійснюється спеціалістами ветеринарної медицини або під їх контролем власниками пасік, пасічниками.

156.
Стаття 35. Охорона бджіл у прикордонних зонах
-85- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201) Статтю 35 відредагувати у відповідності до Закону України "Про державний кордон" таким чином:
"Стаття 35. Охорона бджіл на державному кордоні України
Враховано
Стаття 35. Охорона бджіл на державному кордоні України
157.
У прикордонних зонах охорона бджіл здійснюється відповідно до міжнародних угод України з прикордонними іноземними державами і законодавства України.
Охорона бджіл на державному кордоні України здійснюється відповідно до міжнародних договорів України та законодавства України".

Охорона бджіл на державному кордоні України здійснюється відповідно до міжнародних договорів України та законодавства України.
158.
Стаття 36. Охорона генотипів бджіл


Стаття 36. Охорона генотипів бджіл
159.
Робота із збереження, репродукції і поліпшення аборигенних порід бджіл проводиться відповідно до законодавства України.


Робота щодо збереження, репродукції та поліпшення аборигенних (місцевих) бджіл проводиться відповідно до законодавства України.
160.
Збереження, репродукція і поліпшення аборигенних порід бджіл в ареалах їх природного розселення проводяться на основі принципу збереження і поліпшення цих порід, який склався в тих чи інших природно-кліматичних умовах.


Збереження, репродукція та поліпшення аборигенних (місцевих) бджіл в ареалах їх природного розселення проводяться на основі принципу збереження та поліпшення цих порід, який склався в тих чи інших природно-кліматичних умовах.
161.
З метою охорони генотипів бджіл створюються племінні бджолорозплідники і племінні пасіки, які займаються репродукцією бджіл з наступним їх розселенням у відповідних ареалах.


З метою охорони генотипів бджіл створюються племінні бджолорозплідники та племінні пасіки, які займаються репродукцією бджіл з наступним їх розселенням у відповідних ареалах.
162.
Навколо племінних бджолорозплідників і племінних пасік установлюються зони радіусом 15-20 кілометрів, на території яких дозволяється розводити бджіл лише місцевої селекції.


Навколо племінних бджолорозплідників і племінних пасік установлюються зони радіусом 15 -20 кілометрів, на території яких дозволяється розводити бджіл лише місцевої селекції.
163.
Стаття 37. Повідомлення пасічників про надзвичайні екологічні ситуації та небезпечні роботи
-86-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Назву статті 37 та зміст першої частини викласти у такій редакції:
"Стаття 37. Інформування про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища та небезпечні роботи
Враховано
Стаття 37. Інформування про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища та небезпечні роботи
164.
Прогноз надзвичайних екологічних ситуацій повідомляють органи гідрометеорологічної служби через засоби масової інформації.
Забезпечення інформацією про стан навколишнього природного середовища, про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища та їх прогноз здійснює гідрометеорологічна служба в порядку, визначеному законодавством".

Забезпечення інформацією про стан навколишнього природного середовища, про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища та їх прогноз здійснює гідрометеорологічна служба в порядку, визначеному законодавством.
165.
Фізичні і юридичні особи, які застосовують хімічні засоби захисту для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, ступінь токсичності препарату і строк його дії.
-87-Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У статті 37
у частині другій після слів "дата обробки" додати слова "назва препарату" і далі за текстом.

Враховано
Фізичні і юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь токсичності препарату і строк його дії.
166.
Розділ VІІ Відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва


Розділ VІІ. Відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва
167.
Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва


Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва
168.
Порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України.


Порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України.
169.
Відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва несуть особи, винні у:


Відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва несуть особи, винні у:
170.
неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам, посівам та деревним насадженням, на яких застосовуються хімічні засоби;


неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам, посівам та деревним насадженням, на яких застосовуються засоби захисту рослин;
171.
порушенні технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов в ареалах розселення бджіл;


порушенні технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов в ареалах розселення бджіл;
172.
Реалізації продуктів бджільництва та їх сумішей, які не пройшли ветеринарно-санітарну експертизу;


реалізації продуктів бджільництва та їх сумішей, які не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи;
173.
Ухиленні від передачі продуктів бджільництва та їх сумішей на обов'язкову ветеринарно-санітарну експертизу;


ухиленні від передачі продуктів бджільництва та їх сумішей на обов'язкову ветеринарно-санітарну експертизу;
174.
Порушенні правил ввезення на територію України та вивезення за її межі бджіл та продуктів бджільництва;


порушенні правил ввезення на територію України та вивезення за її межі бджіл та продуктів бджільництва;
175.
Реалізації на території України не зареєстрованих в Україні засобів захисту бджіл, засобів ветеринарної медицини.
-88-Н.д.Марченко О.А.(Округ №201)
У статті 38
У абзаці шостому частини другої слова "засобів ветеринарної медицини" виключити;

-89- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
у частину другу додати сьомий абзац такого змісту: "ввезенні та розведенні на території України порід бджіл, не властивих для даного регіону, які можуть спричинити порушення природного екологічного балансу."

ВрахованоВідхилено
реалізації на території України не зареєстрованих в Україні засобів захисту бджіл;

176.
Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші види порушень у галузі бджільництва.


Законами України може бути встановлено відповідальність також і за інші види порушень у галузі бджільництва.
177.
Стаття 39. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення законодавства про бджільництво
-90- Н.д.Марченко О.А.(Округ №201)
Назву статті 39 та її зміст викласти у такій редакції :
"Стаття 39. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про бджільництво
Враховано
Стаття 39. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про бджільництво

178.
Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення законодавства про бджільництво, здійснюється добровільно або за рішенням суду, арбітражного суду відповідно до законодавства.
Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про бджільництво, відшкодовується в порядку та розмірах, встановлених законодавством України";

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про бджільництво, відшкодовується в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.
179.
Такси для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення законодавства про бджільництво, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
-91-- Н.д.Марченко О.А.(Округ №201
частину другу виключити.


180.
Стаття 40. Розгляд спорів у галузі бджільництва


Стаття 40. Розгляд спорів у галузі бджільництва
181.
Спори, що виникають в галузі бджільництва, вирішуються судом у встановленому законодавством порядку.


Спори, що виникають у галузі бджільництва, вирішуються судом у встановленому законодавством порядку.
182.
Розділ VІІІ Міжнародне співробітництво в галузі бджільництва


Розділ VІІІ. Міжнародне співробітництво в галузі бджільництва
183.
Стаття 41. Міжнародне співробітництво в галузі бджільництва


Стаття 41. Міжнародне співробітництво в галузі бджільництва
184.
Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі бджільництва на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.


Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі бджільництва на основі багатосторонніх і двосторонніх угод.
185.
Участь України у міжнародному співробітництві в галузі бджільництва здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, шляхом:


Участь України у міжнародному співробітництві в галузі бджільництва здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, шляхом:
186.
проведення спільних наукових досліджень;


проведення спільних наукових досліджень;
187.
розроблення і реалізації міжнародних програм;


розроблення та реалізації міжнародних програм;
188.
здійснення взаємного обміну інформацією та вивчення міжнародного досвіду;


здійснення взаємного обміну інформацією та вивчення міжнародного досвіду;
189.
проведення та участі у міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, виставках, ярмарках;


проведення та участі у міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, виставках, ярмарках;
190.
набуття членства в міжнародних організаціях пасічників;


набуття членства в міжнародних організаціях пасічників;
191.
підтримання міжнародних професійних і виробничих контактів.


підтримання міжнародних професійних і виробничих контактів.
192.
Стаття 42. Міжнародні договори


Стаття 42. Міжнародні договори
193.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.


Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
194.
Розділ ІХ Прикінцеві положення


Розділ ІХ Прикінцеві положення
195.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-92- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У розділ ІХ Прикінцеві положення
ввести новий пункт другий такого змісту:
2. До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Відповідно пункт другий вважати пунктом третім.

Враховано
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
196.
2. Кабінетові Міністрів України:
-93- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Кабінетові Міністрів України на протязі шести місяців" і далі за текстом.

Враховано
2. До приведення інших законів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
197.
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;


3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
198.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
199.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


-94-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
У прикінцеві положення додати нові частини щодо внесення змін до деяких законів України:
1) частину другу статті 89 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України 1994 р., № 17, ст.99) після слів "спеціальне використання лісових ресурсів" доповнити словами "крім розміщення пасік".

2) частину шосту статті 3 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20 ст.82 ; 1999 р., № 38, ст. 345):
після абзаца тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл".
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять сьомим.
Враховано

4. Внести зміни до таких законів України:
1) частину другу статті 89 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України 1994 р., № 17, ст.99) після слів "спеціальне використання лісових ресурсів" доповнити словами "крім розміщення пасік".

2) частину шосту статті 3 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20 ст.82 ; 1999 р., № 38, ст. 345):
після абзаца тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл".
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять сьомим.* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні