Назва: Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова
Автор: Президент України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова


Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова
3.
Цей Закон визначає спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiї мiста Харкова.


Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiї мiста Харкова.


-1-Н.д.Кононенко Ю.С. (Округ №181)
Додати статтю з визначенням термінів:
Враховано
Статті 1-7 вважати відповідно статтями 2-8Стаття ... Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:


спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб`єктів підприємницької діяльності, що реалізують в порядку, визначеному цим Законом інвестиційні проекти, схвалені Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку;

спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб`єктів підприємницької діяльності, що реалізують на територiї мiста Харкова інвестиційні проекти, схвалені Радою з питань спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi;


реструктуризація підприємств - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, оганізаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

реструктуризація підприємства - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, оганізаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг);

перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг);


реконструкція - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції при поліпшенні умов праці та охорони навколишнього природного середовища.

реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції при поліпшенні умов праці та охорони навколишнього природного середовища.
4.
Стаття 1. Мета запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiї мiста Харкова


Стаття 2. Мета запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiї мiста Харкова
5.
Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiї мiста Харкова (далi - спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi) запроваджується з метою залучення iнвестицiй для розвитку прiоритетних видiв економiчної дiяльностi на територiї мiста Харкова.


Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова (далi - спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi) запроваджується з метою залучення iнвестицiй для розвитку прiоритетних видiв економiчної дiяльностi на територiї мiста Харкова.


-2- Н.д.Фіалковський В.О. (Округ №187)
Частину першу статті 6 зазначеного законопроекту після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«3 млн. доларів США - у телекомунікаційній сфері, устаткування якої працює у міліметровому діапазоні, а саме впровадження передових систем телерадіопередачі сигналу і двосторонніх цифрових систем передачі даних».
Враховано редакційно
У статті 3-3-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 2 вилучити слова: «... у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України», оскільки для розвитку реґіону необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат в цілому, а не виокремлювати якісь, навіть найважливіші проекти, що буде ставати в нерівні умови сусідні підприємства та установи.
Відхилено


6.
Стаття 2. Запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
4-Н.д.Кононенко Ю.С. (Округ №181)
Статтю 2 викласти у такій редакції:
Враховано

Стаття 3. Запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
7.
Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi запроваджується з 1 сiчня 2000 року строком на 30 рокiв на територiї мiста Харкова для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у прiоритетних видах економiчної дiяльностi, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi запроваджується з 1 сiчня 2000 року строком на 30 рокiв на територiї мiста Харкова в його адміністративно-територіальних межах для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у прiоритетних видах економiчної дiяльностi, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

1. Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi запроваджується з 1 сiчня 2000 року строком на 30 рокiв на територiї мiста Харкова в його адміністративно-територіальних межах для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у прiоритетних видах економiчної дiяльностi, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Спеціальний режим інвестиційної діяльності відповідно до цього Закону застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території міста Харкова і за укладеним з Радою з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності договором (контрактом) реалізують інвестиційні проекти на території міста Харкова у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, вартістю не менше:
3 млн. доларів США - у металургії та обробленні металу, виробництві машин і устаткування, електричного, електронного і транспортного устаткування;
1 млн. доларів США - у виробництві електроенергії, газу та води, коксу, інших неметалевих мінеральних виробів, транспорті, обробленні металевих відходів та брухту;
500 тис. доларів США - у будівництві, асенізації, прибиранні вулиць та обробленні відходів, хімічному виробництві, виробництві меблів, целюлозно-паперовій промисловості, дослідженнях і розробках в галузі природничих та технічних наук;
200 тис. доларів США - у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів, текстильній промисловості та пошитті одягу, виробництві готового одягу і хутра, шкіри та шкіряного взуття, освіті, охороні здоров'я та соціальній допомозі.

2. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території міста Харкова і відповідно до укладеного з Радою з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності договору (контракту) реалізують інвестиційні проекти на території міста Харкова у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, вартістю, еквівалентною не менше:
3 млн. доларів США - у металургії та обробленні металу, виробництві машин і устаткування, електричного, електронного і транспортного устаткування;
1 млн. доларів США - у виробництві електроенергії, газу та води, коксу, інших неметалевих мінеральних виробів, транспорті, зв'язку, обробленні металевих відходів та брухту;
500 тис. доларів США - у будівництві, асенізації, прибиранні вулиць та обробленні відходів, хімічному виробництві, виробництві меблів, целюлозно-паперовій та поліграфічній промисловості, у сфері досліджень і розробок в галузі природничих та технічних наук;
200 тис. доларів США - у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів, текстильній промисловості та пошитті одягу, виробництві готового одягу і хутра, шкіри та шкіряного взуття, у сфері освіти, охорони здоров'я та соціальної допомоги.-5- Н.д.Тіщенко О.В. (Округ №174)
Статтю 2 доповнити текстом: «Прогнозна ефективність запровадження інвестиційного проекту на момент закінчення терміну впровадження повинна складати для суб`єкту підприємницької діяльності не менше 50% чистого прибутку від суми інвестицій».
Відхилено
Занадто висока норма прибутковості, особливо для машинобудування
-6- Н.д.Тищенко П.В. (Реєстр.картка №275) Статтю 2 доповнити словами: "Погоджується Харківською міською радою і затверджується Верховною Радою України."
Відхилено
Механізм складний і неоперативний. Перелік пріоритетних видів економічної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України

8.
Стаття 3. Особливостi дiї законодавства України на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
7-Н.д.Кононенко Ю.С. (Округ №181)
Статтю 3 викласти у такій редакції:
Враховано

Стаття 4. Особливостi дiї законодавства України на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
9.
Законодавство України на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова дiє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Законодавство України у перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Державне регулювання спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова здійснюють органи державної влади України, до компетенції яких входять контроль за дотриманням законодавства на території міста Харкова.
Органи мiсцевого самоврядування та органи виконавчої влади у перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

1. Законодавство України у перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
2. Державне регулювання спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова здійснюють органи державної влади України, до компетенції яких входять контроль за дотриманням законодавства на території міста Харкова.
3. Органи мiсцевого самоврядування та органи виконавчої влади у перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.


-8- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Абз.2 ст.3 законопроекту викласти в наступній редакції:
Враховано редакційно
в статті 8

10.
Держава гарантує стабiльнiсть установленого спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на весь строк, визначений вiдповiдно до цього Закону.
«Держава гарантує незмінність установленого спеціального режиму інвестиційної діяльності на весь строк, визначений відповідно до цього Закону."


11.
Якщо внаслiдок змiни законодавства України протягом перiоду запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi змiнюється режим, передбачений статтею 6 цього Закону, на вимогу суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, який реалiзує iнвестицiйнi проекти у прiоритетних видах економiчної дiяльностi, застосовуються умови, що дiяли на момент укладення договору (контракту) з виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради.
-9- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
В параграфі 3 статті 3 слова «застосовуються умови» замінити словами «має право застосовувати умови».

Враховано редакційно
в статті 8-10- Н.д.Тищенко П.В. (Реєстр.картка №275)
Статтю 3 в кінці доповнити словами:
"За умови, що суб'єкт підприємницької діяльності, який реалізує інвестиційні проекти суворо дотримується вимог договору (контракту) і діючих законів України."
Відхилено
Невиконання умов контракту та чинного законодавства регулюється у встановленому законодавством порядку


12.
Стаття 4. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування та органiв виконавчої влади щодо запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
11-Н.д.Кононенко Ю.С. (Округ №181)
Статтю 4 вилучити:
Враховано


13.
Органи мiсцевого самоврядування та органи виконавчої влади виконують свої функцiї на територiї мiста Харкова, вiдповiдно до законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

-12- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Частину 2 статті 4 викласти в редакції:
Відхилено


14.
Крiм того, до повноважень виконавчого комiтету Харкiвської мiської ради належить також укладення та реєстрацiя договорiв (контрактiв) iз суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти у прiоритетних видах економiчної дiяльностi.
«Харківська міська рада виключно за поданням Ради з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності укладає, розриває та реєструє договори (контракти) з суб`єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності.


15.
Стаття 5. Повноваження органу управлiння спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi
-13- Н.д.Тіщенко О.В. (Округ №174)
Статтю 5 доповнити текстом: «Вивчення і перевірка основних параметрів інвестиційних проектів:
- складання економічного прогнозу по впровадженню інвестиційного проекту по роках на весь період з обґрунтуванням ефективності;
- несе відповідальність разом з суб`єктом реалізації проекту за достовірність прогнозу;
- контроль за ходом реалізації проекту».
Відхилено
Відповідальність за результати реалізації інвестиційного проекту згідно договору (контракту) несе суб'єкт підприємницької діяльності. Рада здійснює контроль додержання умов договору (контракту).
Стаття 5. Повноваження органу управлiння спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi


-14- Н.д.Тищенко П.В. (Реєстр.картка №275)
Стаття 5.
Назву записати:
Повноваження і обов'язки органу управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності.
Перший абзац доповнити словами:
і затверджується сесією Харківської міської ради їй підзвітна і може бути перебрана нею.
До повноважень ради належать:
перший абзац викласти в редакції Указу, а другого абзацу записати: контроль за ходом виконання інвестиційного проекту та дотриманням умов договорів (контрактів) і чинного законодавства України.
Рада зобов'язана:
надавати Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України та Агентству з питань спеціальних (вільних) економічних зон інформацію щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності,
щорічно звітувати на сесії міської ради про результати своєї діяльності і хід виконання інвестиційних проектів на вимогу депутатів України надавати всю інформацію стосовно своєї діяльності.
Враховано частково

-15- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
Пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Орган управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності.
3.1. Органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності Рада з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності (далі - Рада), до повноважень якої належить розгляд і схвалення інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3.2. Рада утворюється за поданням Харківської обласної державної адміністрації та міського виконавчого комітету Харківської міської ради Харківською міською радою та підзвітна їй у своїй діяльності.
До складу Ради обов'язково входить Харківський міський голова, який очолює її.
3.3. У засідання Ради можуть приймати участь з правом вирішального голосу народні депутати України діючої на той час Верховної Ради України, які на момент їх обрання до Верховної Ради працювали або проживали у місті Харкові.
3.4. Рада забезпечує:
розгляд і схвалення інвестиційних проектів з урахуванням потреб структурної перебудови та розвитку господарчого комплексу Харківської області та міста Харкова;
надання Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України та Агентству з питань спеціальних (вільних) економічних зон інформації щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності;
надання щорічного звіту Харківській міській раді про ефективність впровадження інвестицій».
Відхилено
-16- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 5 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Стаття 5. Органи управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності на території міста Харкова.
Спільним розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації та Харківського міського голови створюється Рада (Комітет) з питань управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності (далі - Рада), що є юридичною особою, затверджується Положенням про неї, її кількісний та персональний склад.
Рада є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності на території міста Харкова.
До складу Ради входять за посадою голова Харківської обласної державної адміністрації, Харківський міський голова, їх заступники, за згодою представники органів виконавчої влади, апарату Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, депутати органів місцевого самоврядування, народні депутати України, фахівці, вчені, керівники підприємств та установи, які розташовані на території міста Харкова.
Співголовами Ради є голова Харківської обласної державної адміністрації та Харківський міський голова.
До повноважень Ради відносяться:
розробка та забезпечення реалізації стратегічних і поточних програм розвитку інвестиційної діяльності на території міста Харкова;
розгляд та затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
укладення та реєстрація договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності;
розробка та здійснення комплексу організаційних заходів щодо залучення фінансових ресурсів на розвиток соціально-економічної інфраструктури міста, у тому числі власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні), бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів, а також благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;
організація проведення експертизи інвестиційних проектів;
здійснення контролю за ходом реалізації затверджених інвестиційних проектів;
підготовка змін та доповнень до нормативних актів України стосовно спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова;
організація рекламно-інформаційного забезпечення спеціального режиму інвестиційної діяльності;
надання Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України та Агентству з питань спеціальних (вільних) економічних зон інформації щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності.
З метою забезпечення діяльності Рад створюється комунальне підприємство відповідно до чинного законодавства.»
Відхилено
-17- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Ст.5 «Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності» викласти в наступній редакції:
«Державне регулювання діяльності спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова здійснюють органи державної влади України, до компетенції яких входять контроль за дотриманням законодавства на території міста Харкова.
Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади керуються при здійсненні своїх функцій та несуть відповідальність згідно з чинним законодавством з урахуванням особливостей,: передбачених цим Законом.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також рада не несуть відповідальності за дії суб`єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в рамках спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, якщо угодами між ними не передбачено інше.
Встановити, що раду з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності очолює голова Харківської обласної державної адміністрації.
Враховано частково
в статті 4-18-Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Передбачити, що згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 43 п. 25) питання, пов'язані зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, вносяться за пропозицією рад, на території яких розміщуються згадані зони.
Враховано
Міська Рада схвалила запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в установленому законодавством порядку-19-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В статті 5 п.2 викласти у такій редакції:
«До повноважень Ради належить:
ррозгляд і схвалення інвестиційних проектів, та, в межах повноважень Рад, контроль за їх реалізацією у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України».
Враховано редакційно
20-Н.д.Кононенко Ю.С. (Округ №181)
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
Враховано частково редакційно16.
Органом управлiння спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi є Рада з питань спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi (далi - Рада), яка утворюється Харкiвською обласною державною адмiнiстрацiєю та виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради.
Органом управління запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності є Рада з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності (далі - Рада).
Рада є юридичною особою, яка утворюється Харківською обласною державною адміністрацією та виконавчим комітетом Харківської міської ради.
До складу Ради входять представники, делеговані органами місцевого самоврядування, Харківською обласною державною адміністрацією, центральних органів виконавчої влади, а також народні депутати України (за згодою).
Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
З метою забезпечення діяльності Ради створюється комунальне підприємство відповідно до чинного законодавства.

Органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності є Рада з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності (далі - Рада).
Рада є юридичною особою, яка утворюється Харківською обласною державною адміністрацією та виконавчим комітетом Харківської міської ради.
Положення про Раду та її склад затверджується Харківською обласною державною адміністрацією та виконавчим комітетом Харківської міської ради.-21- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Статтю 5 доповнити частиною 2 такого змісту:
«Рада утворюється виконавчим комітетом Харківської міської ради, на який покладається організаційно-матеріальне забезпечення її діяльності.
Порядок формування та діяльності Ради визначається виключно цим Законом.
До складу ради входять:
- Харківський міський голова;
- заступники Харківського міського голови, до відання яких віднесені питання економічної політики, фінансів, власності;
- голови комісій Харківської міської ради, до повноважень яких віднесені питання економічної політики, фінансів, власності;
- заступники голови Харківської облдержадміністрації, до відання яких віднесені питання економічної політики, фінансів, власності;
- народні депутати України, обрані від одномандатних виборчих округів м. Харкова (за їх згодою).
Головою ради є Харківський міський голова.
Рішення ради приймається на її засіданнях, які правомочні за умови присутності на засіданні двох третин від фактичного складу ради.
Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від її фактичного складу.
Засідання ради скликаються при необхідності, але не менше, ніж три рази на рік.
При необхідності рада може залучати як експертів науковців та фахівців у відповідних галузях економіки на умовах, які визначаються Положенням, що затверджується на засіданні ради».
У зв`язку з цим частину другу законопроекту (До повноважень ради належать) вважати частиною третьою.
Відхилено


17.
До повноважень Ради належать:
-22- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
До частини 2 статті 5 додати:
- вироблення умов договорів (контрактів), що укладаються відповідно до цього Закону;
- аналіз ефективності виконання інвестиційних проектів і дотримання умов договорів (контрактів) суб`єктами підприємницької діяльності;
- підготовка для Харківської міської ради проектів рішень щодо розірвання договорів (угод) з суб`єктами підприємницької діяльності у разі невиконання ними умов договорів (угод) чи відсутності заявленого економічного ефекту.
Відхилено

2. До повноважень Ради належать:


23-Н.д.Кононенко Ю.С. (Округ №181)
Повноваження Ради викласти у такій редакції:
Враховано частково18.
розгляд i схвалення iнвестицiйних проектiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;
розробка та забезпечення реалізації стратегічних і поточних програм розвитку інвестиційної діяльності на території міста Харкова;
розгляд та затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
укладення та реєстрація договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності;
розробка та здійснення комплексу організаційних заходів щодо залучення фінансових ресурсів на розвиток соціально-економічної інфраструктури міста;
внесення пропозицій щодо змін запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова у порядку, встановленому законодавством;
організація рекламно-інформаційного забезпечення спеціального режиму інвестиційної діяльності;
надання Міністерству економіки України та Міністерству фінансів України інформації щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності.
здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на території міста Харкова;
підготовка відповідним органам місцевого самоврядування пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;
організація підготовки та перепідготовки кадрів;
регулювання залучення до роботи на території міста Харкова іноземних працівників;
прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов`язкових до виконання на території міста Харкова при реалізації інвестиційних проектів;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб`єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;
інших повноважень, передбачених реалізація цим Законом.
Фінансування діяльності Ради здійснюється за рахунок відрахувань суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності, за ставками, погодженими з Міністерством фінансів України.
Кошторис витрат Ради затверджується спільним рішенням Харківської обласної державної адміністрації та виконавчого комітету Харківської міської ради.

розробка та забезпечення реалізації стратегічних і поточних програм розвитку інвестиційної діяльності на території міста Харкова;
розгляд та затвердження інвестиційних проектів у прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiї мiста Харкова (далі - інвестиційні проекти) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

19.
надання Мiнiстерству економiки України, Мiнiстерству фiнансiв України та Агентству з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон iнформацiї щодо наслiдкiв запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi.
-24- Н.д.Тіщенко О.В. (Округ №174)
Доповнити новою статтею 5а та 5б відповідно змінивши нумерацію наступних статей.
Стаття 5а: Склад ради з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності
- спеціалісти управлінь Харківської обласної державної адміністрації (економіки, фінансів, промисловості);
- представники виконкому Харківської міської ради;
- депутати місцевих рад;
- народні депутати України.
Стаття 5б. Порядок затвердження інвестиційного проекту радою.
Погодження з народним депутатом України від округу, на території якого знаходиться суб`єкт впровадження інвестиційного проекту - обов`язкове.

Відхилено

укладення договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти;
внесення пропозицій щодо змін спеціального режиму інвестиційної діяльності у порядку, встановленому законодавством;
надання Кабінету Міністрів України інформації щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності;
здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією суб'єктами підприємницької діяльності інвестиційних проектів;
організація підготовки та перепідготовки кадрів;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб`єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів.
Матеріально-технічне забезпечення Ради може здійснюватись за рахунок відрахувань суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти, розмір відрахувань встановлюється за погодженими з Міністерством фінансів України.
Кошторис витрат Ради затверджується спільним рішенням Харківської обласної державної адміністрації та виконавчого комітету Харківської міської ради.


-25- Н.д.Стоженко В.Я. (Реєстр.картка №433)
Статтю 5 доповнити:
- встановити, що Раду з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності очолює голова Харківської міської ради - голова;
- передбачити заходи щодо фінансування діяльності ради з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності за рахунок коштів суб`єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності за ставками, погодженими з Міністерством фінансів України.
Враховано частково
-26-Н.д.Кононенко Ю.С. (Округ №181)
Додати статтю в такій редакції:
Враховано
Стаття ... Умови провадження підприємницької діяльності у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Харкова

Стаття 6. Умови провадження підприємницької діяльності у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Харкова


На території міста Харкова можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.
Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на території міста Харкова, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цій території інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку.
Затвердження Радою інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов його реалізації є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договорів оренди землі, приміщень тощо.
У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з Радою, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з Радою щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.
Рішення про розірвання договору (контракту) з Радою може бути оскаржено в судовому порядку.

1. На території міста Харкова можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на території міста Харкова, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цій території інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів).
3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов його реалізації є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договорів оренди землі, приміщень тощо.
4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з Радою, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з Радою щодо умов реалізації інвестиційного проекту Рада може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.
Рішення про розірвання договору (контракту) з Радою може бути оскаржено в судовому порядку.


-27-Н.д.Кононенко Ю.С. (Округ №181)
Назву статті 6 викласти у такій редакції:
Враховано


20.
Стаття 6. Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi
Стаття 6. Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності та особливості оподаткування у прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiї мiста Харкова

Стаття 7. Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності та особливості оподаткування у прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiї мiста Харкова


-28- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Першу частину статті 6 до слів «Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає...» викласти в наступній редакції:
Враховано редакційно
в статті 3«Стаття 6. Спеціальний режим інвестиційної діяльності.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення податкових і митних пільг відповідно до цього Закону для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території міста Харкова і за укладеним з виконавчим комітетом Харківської міської ради договором (контрактом) реалізують на території міста Харкова у пріоритетних видах економічної діяльності інвестиційні проекти кошторисною вартістю не менше:
3 млн. доларів США - у металургії та обробленні металу, виробництві машин і устаткування, електричного, електронного і транспортного устаткування.
1 млн. доларів США - у сфері досліджень і розробок в галузі природничих та технічних наук, виробництві електроенергії, газу та води;
700 тис. доларів США - у будівництві, виробництві будівельних матеріалів, транспорті, сфері асенізації та оброблення відходів;
500 тис. доларів США - у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів, текстильній промисловості та пошитті одягу, виробництві готового одягу, хутра, шкіри та шкіряного взуття, фармацевтичному виробництві, сфері освіти, охорони здоров'я та соціальної допомоги...»
далі - за текстом.
-29- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
Пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. Спеціальний режим інвестиційної діяльності.
4.1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення податкових та митних пільг відповідно до п. 4.27 цього Закону для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території міста Харкова і за укладеним з виконавчим комітетом Харківської міської ради договором (контрактом) реалізують на території міста Харкова у пріоритетних видах економічної діяльності інвестиційні проекти кошторисною вартістю не менш:
500 тис. доларів США - у сфері науково-технічних досліджень та розробок;
700 тис. доларів США - у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів, текстильній промисловості та пошитті одягу, виробництві готового одягу, хутра, шкіри та шкіряного взуття, сфері комунального господарства (у тому числі у переробці побутових відходів);
1 млн. доларів США - у виробництві електроенергії, видобутку газу;
3 млн. доларів США - металургії та обробленні металу, виробництві машин та устаткування, виробництві електричного, електронного і транспортного устаткування.
4.2. Встановлення податкових і митних пільг відповідно до спеціального режиму інвестиційної діяльності передбачає:
звільнення на період до здачі об'єкта інвестування в експлуатацію (але не більш, ніж на 5 років) від обкладання ввізним митом сировини, матеріалів (перелік яких визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України), устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість - устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) під час їх ввезення в Україну з метою використання виключно для реалізації інвестиційних проектів на території міста Харкова;
звільнення на три роки від оподаткування прибутку, одержаного від реалізації інвестиційних проектів на території міста Харкова, в частині, одержаній від освоєння інвестицій (на підставі документів окремого бухгалтерського, податкового обліку), та зменшення на 50% ставки оподаткування прибутку в частині, одержаній від освоєння інвестицій, у наступні три роки. Зазначена пільга застосовується з моменту одержання першого прибутку. Порядок обчислення прибутку, одержаного від освоєння інвестицій, встановлюється Державною податковою адміністрацією України та Міністерством економіки України;
не включення до валового доходу підприємства (при обрахуванні податку) суми інвестицій, одержаної для реалізації інвестиційного проекту у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, вартість яких підтверджено згідно із законами держави-інвестора та експортною оцінкою в Україні;
не справляння плати за землю у період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництво), визначений інвестиційним проектом, але не більше п'яти років.
4.3. У разі, коли протягом податкового періоду зазначені інвестиції були частково або повністю відчужені, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестиції, зобов'язаний сплачувати податки за цей період у повному обсязі з моменту відчуження.
4.4. Усі суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти, складають і подають звіт про цільове використання ними ввезених сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України. Цей звіт є підставою для застосування пільг, передбачених частиною першою п.4.2. цього Закону.
4.5. Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цим Законом, не поширюються на частину прибутку, одержаного від освоєння інвестицій, що буди здійснені за рахунок бюджетних коштів, у тому числі за рахунок Державного інноваційного фонду.
4.6. Суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до цього Закону, суми збору до Державного інноваційного фонду перераховують до Харківського міського інноваційного фонду.
4.7. Пільги, передбачені відповідно до цього Закону, застосовуються з моменту укладання суб'єктом підприємницької діяльності договору (контракту) з виконавчим комітетом Харківської міської ради».
3. Нумерацію пунктів 6, 7, 8 даного проекту Закону змінити на 5, 6, 7 відповідно.
Враховано редакційно
В статті 3-30-Н.д.Кононенко Ю.С. (Округ №181)
Частину першу статті 6 перенести до статті 3 у запропонованій мною редакції:
Враховано


21.
Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi передбачає встановлення податкових i митних пiльг вiдповiдно до цього Закону для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi зареєстрованi на територiї мiста Харкова i за укладеним з виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради договором (контрактом) реалiзують на територiї мiста Харкова у прiоритетних видах економiчної дiяльностi iнвестицiйнi проекти кошторисною вартiстю не менше:
-31- Н.д.Стоженко В.Я. (Реєстр.картка №433)
Стаття 6 абзац 1 частина 1 - виключити слово «кошторисною».
Враховано
в статті 3-32- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
До частини 1 статті 6 додати:
«100 тисяч доларів США - у галузі науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт».
У зв`язку з цим з пункту "1 млн. доларів США» вилучити слова «досліджень і розробок у галузі природничих та технічних наук».
Відхилено
-33- Н.д.Тіщенко О.В. (Округ №174)
У статті 6 пріоритетність проектів вибудувати у такій послідовності: - металургія та обробка металу - 3 млн.дол.
- наука - 1 млн.дол.
- будівництво - 700 тис.дол.
- харчова промисловість - 500 тис.дол.
Враховано22.
500 тис. доларiв США - у харчовiй промисловостi та переробленнi сiльськогосподарських продуктiв, текстильнiй промисловостi та пошиттi одягу, виробництвi готового одягу, хутра, шкiри та шкiряного взуття, фармацевтичному виробництвi, сферi освiти, охорони здоров'я та соцiальної допомоги;
-34- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
До пункту «500 тис. доларів США» додати «в поліграфії та видавничій діяльності».

Враховано редакційно
В статті 3
-35- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Абз.2-5 частини 1 ст.6 законопроекту викласти у наступній редакції:
3 млн. доларів США - у металургії та обробленні металу, виробництві машин і устаткування, електричного і транспортного устаткування;
1 млн. доларів США - у виробництві електроенергії, газу та води, коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива, інших неметалевих мінеральних виробів, транспорті, обробці виходів;
500 тис.доларів США - у будівництві, асенізації, прибиранні вулиць та обробленні відходів, хімічному виробництві, виробництві меблів, целюлозно-паперовій промисловості, інших виробництвах, які не віднесено до інших угрупувань, видавничій справі, дослідження і розробках в галузі природничих та технічних наук;
200 тис.дол.США - у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів, текстильній промисловості та пошитті одягу, виробництві готового одягу і хутра, шкіри та шкіряного взуття, освіті, охороні здоров`я та соціальній допомозі.
Враховано частково
в статті 3

23.
700 тис. доларiв США - у будiвництвi, виробництвi будiвельних матерiалiв, транспортi, сферi асенiзацiї та оброблення вiдходiв;24.
1 млн. доларiв США - у сферi дослiджень i розробок в галузi природничих та технiчних наук, виробництвi електроенергiї, газу та води;25.
3 млн. доларiв США - у металургiї та обробленнi металу, виробництвi машин i устаткування, електричного, електронного i транспортного устаткування.

-36-Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №247) Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
Доповнити текст статті 6 додатковим пунктом такого змісту:
«У разі, якщо кредити, отримані під схвалений інвестиційний проект у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і внесені як інвестиція, використані на цілі, не пов'язані із здійсненням інвестиційного проекту, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав кредит, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді згідно з чинним законодавством».
Враховано редакційно
В п.4 статті 7-37-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт «в» статті 6 після слів «...знаки для товарів та послуг, ноу-хау тощо», доповнити словами «вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни-інвестори або міжнародною торговельною практикою, а також експертною оцінкою в Україні».
Враховано
В п.5 ст.7-38-Н.д.Кононенко Ю.С. (Округ №181)
Частину другу - п'яту статті 6 викласти у такій редакції:
Враховано
1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів за укладеним з Радою договором (контрактом) застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.

1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів) застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.


2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років суб`єкти підприємницької діяльності, які ввозять на територію міста Харкова для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів за укладеним з Радою договором (контрактом):
матеріали, сировину, перелік яких визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
устаткування, обладнання та комплектуючі до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років суб`єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України на територію міста Харкова для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів):
матеріали, сировину, перелік та обсяги яких визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
устаткування, обладнання та комплектуючі до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.


3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п`ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію міста Харкова суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів за укладеним з Радою договором (контрактом) устаткування, обладнання та комплектуючі до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених товарів податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку, виходячи з 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п`ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України на територію міста Харкова суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів) устаткування, обладнання та комплектуючі до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку, виходячи з 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за перiод вiд дати ввезення таких товарiв на митну територiю України до дати збiльшення податкового зобов'язання.4. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток (в частині, одержаній від освоєння інвестицій) новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого, реконструйованого підприємства, що реалізує на території міста Харкова інвестиційний проект за укладеним з Радою договором (контрактом).
Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.
Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному (податковому) періоді.

4. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток (в частині, одержаній від освоєння інвестицій) новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого, реконструйованого підприємства, що реалізує інвестиційний проект відповідно до укладеного з Радою договору (контракту).
Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.
Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.
Порядок обліку та обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному (податковому) періоді.


5. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом, що реалізується на територію міста Харкова за укладеним з Радою договором (контрактом) сума інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

5. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом відповідно до укладеного з Радою договору (контракту) сума інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.
6. Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів відповідних бюджетів, в тому числі за рахунок коштів Державного інноваційного фонду.


6. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на 5 років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують на території міста Харкова за укладеним з Радою договором (контрактом) інвестиційні проекти.

7. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на 5 років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів).


7. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність по реалізації інвестиційних проектів на території міста Харкова за укладеним з Радою договором (контрактом) без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.

8. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність з реалізації інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів) без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.


8. Суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти на території міста Харкова за укладеним з Радою договором (контрактом), суми збору до Державного інноваційного фонду перераховують до Харківського міського інноваційного фонду.

9. Суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів), перераховують суми збору до Державного інноваційного фонду на спеціальний рахунок відповідного органу уповноваженого здійснювати в Харківській області фінансове забезпечення державної інноваційної політики. Зазначені кошти, за поданням Ради, використовуються для розвитку інноваційної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів).


9. Суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти на території міста Харкова за укладеним з Радою договором (контрактом), щомісячно складають звіт про цільове використання ними ввезених сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України.

10. Суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів), щомісячно складають звіт про цільове використання ввезених ними сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України.


10. Пільги, передбачені цією статтею застосовуються з моменту укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору (контракту) з Радою.
Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів, в тому числі за рахунок Державного інноваційного фонду.

11. Пільги, передбачені цією статтею застосовуються з моменту укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору (контракту) з Радою.

26.
Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi передбачає:27.
а) звiльнення на перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на п'ять рокiв, вiд обкладення ввiзним митом сировини, матерiалiв ( перелiк яких визначається у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України), устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них (крiм пiдакцизних товарiв) i податком на додану вартiсть - устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них(крiм пiдакцизних товарiв) пiд час їх ввезення в Україну з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї мiста Харкова.
-39- Н.д.Тіщенко О.В. (Округ №174)
Пункт «а» статті 6 доповнити текстом: Перелік сировини, матеріалів, комплектуючих до ввозу на територію спеціальної території повинен забезпечувати надходження як правило, вітчизняного виробництва.

Відхилено


28.
У разi нецiльового використання зазначених сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них (крiм пiдакцизних товарiв) платник податку зобов'язаний збiльшити податкове зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, в якому вiдбулося таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала б бути сплачена при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України таких товарiв, сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання, а також сплатити ввiзне мито згiдно з чинним законодавством.29.
Усi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що реалiзують iнвестицiйнi проекти, щомiсяця складають звiт про цiльове використання ними ввезених сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них вiдповiдно до порядку, встановленого Державною податковою адмiнiстрацiєю України та Державною митною службою України;
-40- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Абзац 3 підпункту а) пункту 6 викласти у редакції:
«Звітність суб`єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти, про цільове використання ними ввезених сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них відповідно до порядку, встановленого податкової адміністрації України та Державною митною службою України встановити один раз у квартал."
Враховано редакційно


30.
б) звiльнення на три роки вiд оподаткування прибутку, одержаного вiд реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї мiста Харкова новоствореними пiдприємствами та дiючими пiдприємствами, на яких проведено реструктуризацiю, реконструкцiю, перепрофiлювання, в частинi, одержанiй вiд освоєння iнвестицiй, на пiдставi документiв окремого (бухгалтерського, податкового) облiку.
-41- Н.д.Тіщенко О.В. (Округ №174)
Пункт «б» статті 6 слова «новоствореними підприємствами» вилучити.

Відхилено


31.
Порядок обчислення прибутку, одержаного вiд освоєння iнвестицiй на дiючих пiдприємствах, установлюється Державною податковою адмiнiстрацiєю України.32.
Прибуток визначених в абзацi першому цього пункту пiдприємств, одержаний вiд реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у перiод з четвертого по шостий рiк, оподатковується за ставкою в розмiрi 50 вiдсоткiв дiючої ставки оподаткування.33.
Зазначена пiльга застосовується з моменту одержання першого прибутку;34.
в) невключення до валового доходу пiдприємства з метою оподаткування суми iнвестицiй, одержаної вiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту, у виглядi коштiв, матерiальних цiнностей та нематерiальних активiв, вартiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджено згiдно iз законами (процедурами) держави iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцiнкою в Українi, включаючи легалiзованi на територiї України авторськi права, права на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу-хау тощо.35.
У разi коли протягом звiтного (податкового) перiоду зазначенi iнвестицiї були частково або повнiстю вiдчуженi, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який одержав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi;36.
г) несправляння плати за землю у перiод освоєння земельної дiлянки (планування територiї, облаштування iнфраструктури тощо), визначених iнвестицiйним проектом, але не бiльше п'яти рокiв.37.
Пiльги, передбаченi цiєю статтею, застосовуються з моменту укладення суб'єктом пiдприємницької дiяльностi договору (контракту) з виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради.38.
Пiльги щодо сплати податку на прибуток, передбаченi цiєю статтею, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом пiдприємницької дiяльностi вiд освоєння iнвестицiй, що були здiйсненi за рахунок бюджетних коштiв усiх рiвнiв, у тому числi за рахунок Державного iнновацiйного фонду.39.
Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти у прiоритетних видах економiчної дiяльностi, суми збору до Державного iнновацiйного фонду перераховують до Харкiвського мiського iнновацiйного фонду.

-42-Н.д.Кононенко Ю.С. (Округ №181)
Додати нову статтю у такій редакції:
Враховано
Стаття 8. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності

Стаття 8. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності


Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територiї мiста Харкова на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.
У разі зміни законодавства України щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 7 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності.

Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територiї мiста Харкова на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.
У разі зміни законодавства України щодо спеціального правового режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 7 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення Радою договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності.-43- Н.д.Стоженко В.Я. (Реєстр.картка №433) Доповнити текст проекту Закону таким:
Відхилено
1. «Джерелом фінансування інвестиційних проектів, у пріоритетних видах економічної діяльності можуть виступати кошти позабюджетних фондів Харківської міської ради, що формуються за рахунок надходжень від реалізації облігацій місцевих позик.
Кошти, отримані від розміщення облігацій місцевих позик, в повному обсязі спрямовуються на формування позабюджетних фондів, які виступають джерелами фінансування інвестиційних проектів, визначених у частині ___ статті ___ цього Закону. За рішенням Харківської міської ради доходи, отримані від облігацій місцевих позик юридичними та фізичними особами, не оподатковуються».
2. Прикінцеві положення.
«Доручити Національному банку України та іншим міністерствам та відомствам, відповідно до своєї компетенції, в місячний термін прийняти рішення про надання дозволу комерційним банкам та іншим фінансовим установам, які фінансують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності, формувати власні резерви у розмірі суми інвестицій за рахунок облігацій місцевих позик.
Встановити, що дія абзацу 2 пункту 1 Указу Президента України від 18.06.98 р. № 655/98 «Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичень, що впровадяться органами місцевого самоврядування» не поширюються на запозичення, що здійснюються Харківською міською радою».
-44-Н.д.Кононенко Ю.С. (Округ №181)
Статтю "Прикiнцевi положення" викласти у такій редакції:
Враховано


40.
Стаття 7. Прикiнцевi положення
Стаття ...Прикiнцевi положення

Стаття 9. Прикiнцевi положення
41.
1. Кабiнету Мiнiстрiв України:
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
42.
у двомiсячний строк подати пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть з цим Законом;
2. Кабінету Міністрів України:

2. Кабінету Міністрів України:
43.
привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;
у місячний строк визначити перелік видів економiчної дiяльностi, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територiї мiста Харкова;

у місячний строк визначити перелік видів економiчної дiяльностi, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територiї мiста Харкова;
44.
забезпечити прийняття у межах своїх повноважень нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.
у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
45.
2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.
у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 731/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї міста Харкова ".

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні