Назва: Про вільну економічну зону ''Порто-франко'' на території Одеського морського торговельного порту
Автор: Президент України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством,власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ


-1-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Назву викласти у такій редакції:
Враховано


2.
Про вiльну економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту
Про спеціальну (вільну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту

Про спеціальну (вільну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту


-2-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Преамбулу викласти у такій редакції:
Враховано


3.
Цей Закон визначає засади створення, функцiонування та лiквiдацiї вiльної економiчної зони "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту.
Цей Закон визначає порядок створення, функцiонування та лiквiдацiї спецiальної (вільної) економiчної зони "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту .

Цей Закон визначає порядок створення, функцiонування та лiквiдацiї спецiальної (вільної) економiчної зони "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту .


-3- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 1 доповнити частиною першою у такій редакції:
"Порто-франко (вільна гавань) - частина морського торговельного порту, в яку дозволяється безмитне ввезення (вивезення) товарів, їх зберігання та переробка".
Відхилено
-4-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 1 викласти у такій редакції:
Враховано


4.
Стаття 1. Створення вiльної економiчної зони "Порто-франко"
Стаття 1. Створення спецiальної (вільної) економiчної зони "Порто-франко"

Стаття 1. Створення спецiальної (вільної) економiчної зони "Порто-франко"
5.
Вiльна економiчна зона "Порто-франко" є спецiальною зовнiшньоторговельною економiчною зоною (далi - зона "Порто-франко"), яка створюється з 1 сiчня 2000 року строком на 25 рокiв на територiї Карантинного молу зони "Порто-франко" Одеського морського торговельного порту на площi 32,5 гектара вiдповiдно до карти (додається).
1. Спецiальна (вільна) економiчна зона "Порто-франко " (далі СЕЗ "Порто-франко") створюється на період до 1 сiчня 2026 року на території штучно насипаної та намитої в акваторії Одеської затоки Чорного моря земельної ділянки Карантинного молу площею 32,5 га, наданої у користування Одеському морському торговельному порту. Зі сходу, півночі та заходу територія СЕЗ "Порто-франко" межує з акваторією Одеської затоки Чорного моря. На півдні межа СЕЗ "Порто-франко" на протязі 660 м проходить по береговій частині. Загальна довжина периметру території СЕЗ "Порто-франко" складає 3 км. Оригiнал карти СЕЗ "Порто-франко" зберiгається в Одеськiй мiськiй радi.

1. Спецiальна (вільна) економiчна зона "Порто-франко " (далі СЕЗ "Порто-франко") створюється на період до 1 сiчня 2026 року на території Одеському морському торговельному порту у межах штучно насипаної та намитої в акваторії Одеської затоки Чорного моря території Карантинного молу площею 32,5 га. Зі сходу, півночі та заходу територія СЕЗ "Порто-франко" межує з акваторією Одеської затоки Чорного моря. На півдні межа СЕЗ "Порто-франко" на протязі 660 м проходить по береговій смузі. Загальна довжина периметру території СЕЗ "Порто-франко" складає 3 км. Оригiнал карти СЕЗ "Порто-франко" зберiгається в Одеськiй мiськiй радi.
6.
Оригiнал карти зберiгається у Одеськiй обласнiй радi.
2. Метою створення СЕЗ "Порто-франко" є залучення iнвестицiй у пріоритетні галузі виробництва для збереження та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, сприяння розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та пiдприємництва, завантаження потужностей портового комплексу та розвитку його інфраструктури, збiльшення поставок високоякiсних товарiв та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної i ринкової iнфраструктури.

2. Метою створення СЕЗ "Порто-франко" є залучення iнвестицiй у пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, сприяння розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та пiдприємництва, завантаження потужностей портового комплексу та розвитку його інфраструктури, збiльшення поставок високоякiсних товарiв та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної i ринкової iнфраструктури.
7.
Метою створення зони "Порто-франко" є залучення iнвестицiй у розвиток Одеського морського торговельного порту, створення сприятливих умов для розширення зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, збiльшення вантажопотокiв, транзитних перевезень, транспортно-складських, експедиторських та iнших послуг.
3. На території СЕЗ "Порто-франко" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

3. На території СЕЗ "Порто-франко" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
8.
У зонi "Порто-франко" встановлюється спецiальний митний, податковий та iншi режими економiчної дiяльностi, визначенi цим Законом.

-5-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 2 викласти у такій редакції:
Враховано


9.
Стаття 2. Особливостi дiї законодавства України на територiї зони "Порто-франко"
Стаття 2. Особливостi дiї законодавства України у СЕЗ "Порто-франко"

Стаття 2. Особливостi дiї законодавства України у СЕЗ "Порто-франко"
10.
Законодавство України у зонi "Порто-франко" дiє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
1. Законодавство України у СЕЗ "Порто-франко" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" та цим Законом.

1. Законодавство України у СЕЗ "Порто-франко" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" та цим Законом.
11.
Положення про вiльну економiчну зону "Порто-франко" затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Порто-франко" діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" та цим Законом.
3. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Порто-франко" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.
4. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Порто-франко" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом, на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Порто-франко".

2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Порто-франко" діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
3. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Порто-франко" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.
4. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Порто-франко" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом, на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Порто-франко".


-6-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 3 викласти у такій редакції:
Враховано


12.
Стаття 3. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування щодо управлiння зоною "Порто-франко"
Стаття 3. Органи управлiння СЕЗ "Порто-франко"

Стаття 3. Органи управлiння СЕЗ "Порто-франко"
13.
Органи мiсцевого самоврядування та органи виконавчої влади здiйснюють свої повноваження на територiї зони "Порто-франко" вiдповiдно до законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Органами управлiння СЕЗ "Порто-франко" є:
Одеська обласна державна адмiнiстрацiя;
Одеська міська рада;
орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко".

Органами управлiння СЕЗ "Порто-франко" є:
Одеська обласна державна адмiнiстрацiя;
Одеська міська рада;
орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко".


-7-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 4 викласти у такій редакції:
Враховано


14.
Стаття 4. Повноваження Одеської обласної державної адмiнiстрацiї щодо управлiння зоною "Порто-франко"
Стаття 4. Повноваження Одеської обласної державної адмiнiстрацiї та Одеської міської ради щодо управління СЕЗ "Порто-франко"

Стаття 4. Повноваження Одеської обласної державної адмiнiстрацiї та Одеської міської ради щодо управління СЕЗ "Порто-франко"
15.
До повноважень Одеської обласної державної адмiнiстрацiї належить:
1. Одеська обласна державна адмiнiстрацiя здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Порто-франко" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

1. Одеська обласна державна адмiнiстрацiя здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Порто-франко" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Закону та інших нормативно-правових актів.


2. До сфери повноважень Одеської обласної державної адмiнiстрацiї також належить:

2. До сфери повноважень Одеської обласної державної адмiнiстрацiї також належить:


забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Порто-франко";

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Порто-франко";


затвердження положення про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко";

затвердження положення про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко";


розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Порто-франко";

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Порто-франко";


регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Порто-франко" іноземних працівників;

регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Порто-франко" іноземних працівників;


надання центральним органам виконавчої влади iнформацiї щодо функцiонування СЕЗ "Порто-франко";

надання центральним органам виконавчої влади iнформацiї щодо функцiонування СЕЗ "Порто-франко";


затвердження порядку укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" щодо умов реалізації інвестиційного проекту;

затвердження порядку укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" щодо умов реалізації інвестиційного проекту;


затвердження порядку реєстрація суб'єктів СЕЗ "Порто-франко";

затвердження порядку реєстрація суб'єктів СЕЗ "Порто-франко";


здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
16.
схвалення iнвестицiйних проектiв в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;
3. Одеська міська рада здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Порто-франко" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

3. Одеська міська рада здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Порто-франко" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.
17.
затвердження стратегiчних та поточних програм розвитку цiєї зони за поданням органу господарського розвитку та управлiння зоною "Порто-франко" (далi - орган господарського розвитку та управлiння) та розгляд результатiв їх виконання;
4. До сфери повноважень Одеської міської ради також належить:
визначення стратегiчних напрямів розвитку СЕЗ "Порто-франко";
внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Порто-франко" у порядку, встановленому законодавством України;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

4. До сфери повноважень Одеської міської ради також належить:
визначення стратегiчних напрямів розвитку СЕЗ "Порто-франко";
внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Порто-франко" у порядку, встановленому законодавством України;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
18.
надання центральним органам виконавчої влади iнформацiї щодо функцiонування зони "Порто-франко".

-8-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 5 викласти у такій редакції:
Враховано


19.
Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку та управлiння зоною "Порто-франко"
Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко"

Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко"
20.
Органом господарського розвитку та управлiння є Одеський морський торговельний порт.
1. Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" (далі орган господарського розвитку) є Одеський морський торговельний порт.

1. Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" (далі - орган господарського розвитку) є Одеський морський торговельний порт. Положення про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" затверджується Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю.
21.
До повноважень органу господарського розвитку та управлiння належать:
2. До компетенції органу господарського розвитку належать:

2. До компетенції органу господарського розвитку належать:
22.
розробка та забезпечення реалiзацiї стратегiчних та поточних програм розвитку зони "Порто-франко";
організація облаштування території СЕЗ "Порто-франко";

організація облаштування території СЕЗ "Порто-франко";
23.
реєстрацiя суб'єктiв зони "Порто-франко";
організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;
24.
укладення iз суб'єктами зони "Порто-франко" договорiв оренди земельних дiлянок, використання об'єктiв iнфраструктури, складських примiщень тощо, розташованих на територiї зони "Порто-франко";
укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю;

укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю;
25.
розробка iнвестицiйних проектiв для реалiзацiї на територiї зони "Порто-франко";
укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Порто-франко", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Порто-франко", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;
26.
укладення договорiв (контрактiв) iз суб'єктами пiдприємницької дiяльностi (iнвесторами) про реалiзацiю iнвестицiйних проектiв;
укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Порто-франко";

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Порто-франко";
27.
будiвництво на територiї зони "Порто-франко" об'єктiв виробничої та невиробничої iнфраструктури, розвиток мережi комунiкацiйних зв'язкiв;28.
проведення торгiв (тендерiв), у тому числi мiжнародних, для вiдбору iнвестицiйних проектiв та їх учасникiв;
видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ "Порто-франко" інвестиційні проекти, затверджені Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю;

видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ "Порто-франко" інвестиційні проекти, затверджені Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю;
29.
пiдготовка пропозицiй вiдповiдним органам мiсцевого самоврядування про ставки орендної плати, тарифи на комунальнi, побутовi, транспортнi та iншi послуги, якi надаються пiдприємствами комунальної власностi;
участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", що реалізують на території СЕЗ "Порто-франко" інвестиційні проекти, затверджені Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю;

участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", що реалізують на території СЕЗ "Порто-франко" інвестиційні проекти, затверджені Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю;
30.
здiйснення разом з вiдповiдними органами виконавчої влади заходiв щодо забезпечення законностi i правопорядку, економiчної та екологiчної безпеки на територiї зони "Порто-франко";
підготовка пропозицій Одеській міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;


підготовка пропозицій Одеській міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати та тарифів за комунальні послуги ;

31.
надання Одеськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї, iншим органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування iнформацiї щодо функцiонування зони "Порто-франко";
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Порто-франко";

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Порто-франко";
32.
органiзацiя пiдготовки (переквалiфiкацiї) кадрiв;
складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Порто-франко" відповідно до законодавства України;

складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Порто-франко" відповідно до законодавства України;


організація підготовки (перепідготовки) кадрів;

організація підготовки (перепідготовки) кадрів;
33.
прийняття в межах своїх повноважень рiшень, обов'язкових до виконання на територiї зони "Порто-франко".
виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Порто-франко".

виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Порто-франко".


-9- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Доповнити статтю 5 частиною третьою такого змісту:
"Орган господарського розвитку та управління може бути співзасновником господарських товариств та спільних підприємств, що створюються на території зони "Порто-франко".
Відхилено
оскільки органом господарського розвитку є Одеський морський торговельний порт - державне підприємство
-10- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статтях 6 частина 1 та 9 пункт 1 підпункт 1 цифри і слова "1 млн." замінити словами "500 тис."
Враховано
-11-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 6 викласти у такій редакції:
Враховано


34.
Стаття 6. Суб'єкти зони "Порто-франко"
Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Порто-франко"

Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Порто-франко"
35.
Суб'єктами зони "Порто-франко" є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - юридичнi особи, створенi вiдповiдно до законодавства України на територiї зони "Порто-франко", якi реалiзують на цiй територiї iнвестицiйнi проекти кошторисною вартiстю, еквiвалентною не менш як 1 млн. доларiв США, на пiдставi укладеного з органом господарського розвитку та управлiння договору (контракту) про реалiзацiю на територiї зони "Порто-франко" схваленого iнвестицiйного проекту i зареєстрованi у встановленому порядку як суб'єкти зони "Порто-франко".
1. Суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" є суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Порто-франко" і реалізують на цій території затверджені Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 500 тис. доларів США, на підставі договору (контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку як суб'єкти СЕЗ "Порто-франко".

1. Суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" є суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Порто-франко" і реалізують на цій території затверджені Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 500 тис. доларів США, на підставі договору (контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку як суб'єкти СЕЗ "Порто-франко".
36.
Суб'єкти зони "Порто-франко" не можуть мати фiлiй, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв за межами зони "Порто-франко".
2. Орган господарського розвитку видає суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

2. Орган господарського розвитку видає суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.
37.
За реєстрацiю суб'єктiв зони "Порто-франко" вноситься плата, розмiр якої встановлюється органом господарського розвитку та управлiння за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.
3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" справляється плата, розмір якої встановлюється Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю.

3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" справляється плата, розмір якої встановлюється Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю.
38.
Кошти, одержанi вiд реєстрацiї суб'єктiв зони "Порто-франко", спрямовуються на розвиток iнфраструктури зони "Порто-франко".
Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", спрямовуються органом господарського розвитку на розвиток інфраструктури СЕЗ "Порто-франко" у порядку, визначеному Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю за погодженням з Міністерством фінансів України.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", спрямовуються органом господарського розвитку на розвиток інфраструктури СЕЗ "Порто-франко" у порядку, визначеному Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю за погодженням з Міністерством фінансів України.


-12- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У частині першій статті 7 після слова "обслуговування" записати "експортно-імпортних" і далі за текстом.
Враховано редакційно
в статті 1-13-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 7 викласти у такій редакції:
Враховано


39.
Стаття 7. Умови провадження пiдприємницької дiяльностi у зонi "Порто-франко"
Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Порто-франко"

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Порто-франко"
40.
На територiї зони "Порто-франко" розташовуються пiдприємства, якi здiйснюють операцiї з обслуговування транзитних вантажiв, їх зберiгання, сортування, пакування, доробки, надання транспортноекспедиторських та агентських послуг.
1. На території СЕЗ "Порто-франко" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

1. На території СЕЗ "Порто-франко" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.
41.
На територiї зони "Порто-франко" можуть здiйснюватися види пiдприємницької дiяльностi, визначенi в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, якi вiдповiдають метi створення зони "Порто-франко", за винятком заборонених законодавством України.
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Порто-франко", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності в період реалізації затверджених в установленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на території СЕЗ "Порто-франко".

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Порто-франко", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності в період реалізації затверджених в установленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на території СЕЗ "Порто-франко".
42.
На територiї зони "Порто-франко" можуть розташовуватись об'єкти виробничої та невиробничої iнфраструктури суб'єктiв зони "Порто-франко", у тому числi офiснi будiвлi.
3. Створення на території СЕЗ "Порто-франко" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю.

3. Створення на території СЕЗ "Порто-франко" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю.
43.
На територiї зони "Порто-франко" забороняється створення i функцiонування казино та об'єктiв грального бiзнесу.
4. Затвердження Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації з органом господарського розвитку є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку як суб'єкта СЕЗ "Порто-франко", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.
5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації інвестиційного проекту Одеська міська рада або орган господарського розвитку може внести пропозиції Одеській обласній державній адмiнiстрацiї про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та скасувати реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у встановленому законодавством порядку.
6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Одеська обласна державна адмiнiстрацiя може прийняти рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у встановленому законодавством порядку.
7. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту орган господарського має право скасувати реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у встановленому законодавством порядку.
8. Рішення Одеської обласної державної адмiнiстрацiї про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу господарського розвитку про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" або скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

4. Затвердження Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації з органом господарського розвитку є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку як суб'єкта СЕЗ "Порто-франко", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.
5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації інвестиційного проекту Одеська міська рада або орган господарського розвитку може внести пропозиції Одеській обласній державній адмiнiстрацiї про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та скасувати реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у встановленому законодавством порядку.
6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Одеська обласна державна адмiнiстрацiя може прийняти рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у встановленому законодавством порядку.
7. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту орган господарського має право скасувати реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у встановленому законодавством порядку.
8. Рішення Одеської обласної державної адмiнiстрацiї про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу господарського розвитку про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" або скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" можуть бути оскаржені в судовому порядку.
44.
Орган господарського розвитку та управлiння у встановленому законодавством порядку надає суб'єктам пiдприємницької дiяльностi у користування на територiї зони "Порто-франко" земельнi дiлянки, примiщення, обладнання тощо.
-14- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину п'яту статті 7 викласти у такій редакції:
"Орган господарського розвитку та управляння надає суб'єктам підприємницької діяльності у користування на території зони "Порто-франко" земельні ділянки, площі, приміщення, обладнання тощо та встановлює плату за їх використання, що спрямовується на розвиток цієї зони".
Враховано редакційно
в статті 5-15-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 8 викласти у такій редакції:
Враховано


45.
Стаття 8. Порядок ввезення товарiв та iнших предметiв на територiю зони "Порто-франко"
Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у СЕЗ "Порто-франко"

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у СЕЗ "Порто-франко"
46.
1. У межах зони "Порто-франко" запроваджується режим спецiальної митної зони, вiдповiдно до якого застосовується такий порядок ввезення (вивезення) товарiв та iнших предметiв:
На території СЕЗ "Порто-франко" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

На території СЕЗ "Порто-франко" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.
47.
1) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних) iз-за меж митної територiї України на територiю зони "Порто-франко" для використання в межах цiєї зони ввiзне мито та податок на додану вартiсть не справляються;48.
2) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв, що попередньо були ввезеннi iз-за меж митної територiї України на територiю зони "Портофранко", на митну територiю України з цiєї зони оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України як оподаткування товарiв, що iмпортуються.49.
До митної вартостi товарiв та iнших предметiв, зазначених у цьому пунктi, не включається вартiсть послуг з їх перевантаження, зберiгання, сортування, пакування, доробки, здiйснюваних на територiї зони "Портофранко". Зазначенi послуги не пiдлягають обкладенню податком на додану вартiсть;50.
3) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв, повнiстю вироблених або достатньо перероблених у зонi "Порто-франко", на митну територiю України з територiї зони "Порто-франко" податок на додану вартiсть i акцизний збiр справляється як для внутрiшнього споживання або використання в Українi;51.
4) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв, вироблених, у тому числi повнiстю, або достатньо перероблених у зонi "Порто-франко", з територiї цiєї зони за межi митної територiї України вивiзне мито i акцизний збiр не справляються, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;52.
5) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв, попередньо ввезених iз-за меж митної територiї України на територiю зони "Порто-франко", за межi митної територiї України вивiзне мито, податок на додану вартiсть i акцизний збiр не справляються;53.
6) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв з митної територiї України на територiю зони "Порто-франко" вивiзне мито не справляється, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;54.
7) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв на територiю зони "Порто-франко" з метою транзиту оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України;55.
8) у всiх iнших випадках оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.56.
Повнiстю виробленими або достатньо переробленими у зонi "Порто-франко" вважаються товари, якi вiдповiдають критерiям, передбаченим статтею 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".57.
Строк перебування товарiв та iнших предметiв на територiї зони "Порто-франко" не обмежується, крiм випадкiв перебування товарiв та iнших предметiв з обмеженим строком зберiгання.58.
Послуги щодо зберiгання товарiв, їх пакування, доробки тощо, якi здiйснюються на територiї зони "Порто-франко", не пiдлягають обкладанню податком на додану вартiсть.59.
Дiя цiєї частини не поширюється на товарообмiннi (бартернi) операцiї та операцiї з давальницькою сировиною.60.
2. Митний контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через межi зони "Порто-франко" повинен забезпечувати додержання державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями та їх службовими особами, а також громадянами порядку перемiщення товарiв та iнших предметiв через митний кордон України з урахуванням норм, визначених цим Законом.61.
Для запобiгання несанкцiонованому та неконтрольованому проникненню на територiю зони "Порто-франко" або за її межi фiзичних осiб, транспортних засобiв, а також ввезенню та вивезенню товарiв та iнших предметiв територiя зони "Порто-франко" повинна бути огороджена по периметру i облаштована вiдповiдно до вимог Державної митної служби України.62.
Територiя митного контролю для зони "Порто-франко", її межi та режим перемiщення товарiв, транспортних засобiв i громадян встановлюються Державною митною службою України.63.
Органiзацiя робiт з облаштування митної iнфраструктури i огородження зони "Порто-франко" та їх фiнансування здiйснюються органом господарського розвитку та управлiння.64.
Митне оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через межi зони "Порто-франко", здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.65.
Режим спецiальної митної зони запроваджується у зонi "Порто-франко" з дня затвердження Державною митною службою України акта прийманняпередачi в експлуатацiю об'єктiв митної iнфраструктури.66.
У зонi "Порто-франко" митнi збори справляються вiдповiдно до законодавства України.67.
3. Iмпорт суб'єктами зони "Порто-франко" товарiв для потреб власного виробництва на територiї цiєї зони та експорт товарiв виробництва зони "Порто-франко" не пiдлягають лiцензуванню та квотуванню, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.68.
На зовнiшньоекономiчнi операцiї, що здiйснюються у зонi "Порто-франко", поширюється спецiальний режим експорту (iмпорту) товарiв та iншi заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України.69.
4. Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати обмеження на ввезення на митну територiю України з територiї зони "Порто-франко" та вивезення з митної територiї України до зони "Порто-франко" окремих видiв товарiв.

-16-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 9 викласти у такій редакції:
Враховано


70.
Стаття 9. Особливостi оподаткування та валютного регулювання в зонi "Порто-франко"
Стаття 9. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Порто-франко" товарiв та iнших предметiв та вивезення товарiв та iнших предметiв з території СЕЗ "Порто-франко"

Стаття 9. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Порто-франко" товарiв та iнших предметiв та вивезення товарiв та iнших предметiв з території СЕЗ "Порто-франко"
71.
1. На територiї зони "Порто-франко" встановлюється спецiальний пiльговий режим оподаткування суб'єктiв зони "Порто-франко", вiдповiдно до якого:
1. На території СЕЗ "Порто-франко" запроваджується спецiальний митний режим.
Вiдповiдно до цього спецiального митного режиму на території СЕЗ "Порто-франко" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарiв та iнших предметiв:

1. На території СЕЗ "Порто-франко" запроваджується спецiальний митний режим.
Вiдповiдно до цього спецiального митного режиму на території СЕЗ "Порто-франко" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарiв та iнших предметiв:
72.
1) звiльняється на три роки вiд оподаткування прибуток, одержаний суб'єктом зони "Порто-франко" вiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту кошторисною вартiстю не менш як 1 млн. доларiв США, а з четвертого по шостий рiк такий прибуток оподатковується за ставкою в розмiрi 50 вiдсоткiв дiючої ставки оподаткування.
а) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з-за меж митної територiї України на територiю СЕЗ "Порто-франко" для використання в межах СЕЗ "Порто-франко" ввiзне мито та податок на додану вартiсть не справляються;

а) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з-за меж митної територiї України на територiю СЕЗ "Порто-франко" для використання в межах СЕЗ "Порто-франко" ввiзне мито та податок на додану вартiсть не справляються;
73.
Це положення не поширюється на частину прибутку, одержаного вiд здiйснення iнвестицiй за рахунок бюджетних коштiв усiх рiвнiв та коштiв Державного iнновацiйного фонду.
б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Порто-франко" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порто-франко", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.
До митної вартостi товарiв та iнших предметiв, зазначених у цьому пункті, не включається вартiсть послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території СЕЗ "Порто-франко".
Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість;

б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Порто-франко" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порто-франко", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.
До митної вартостi товарiв та iнших предметiв, зазначених у цьому пункті, не включається вартiсть послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території СЕЗ "Порто-франко".
Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість;
74.
Зазначена пiльга застосовується з моменту одержання першого прибутку;
в) у разі вивезення з території СЕЗ "Порто-франко" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території СЕЗ "Порто-франко", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

в) у разі вивезення з території СЕЗ "Порто-франко" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території СЕЗ "Порто-франко", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
75.
2) до валових доходiв суб'єктiв зони "Порто-франко" з метою оподаткування не включається одержана згiдно з iнвестицiйним проектом сума iнвестицiй у виглядi:
г) у разі вивезення з території СЕЗ "Порто-франко" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порто-франко", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;

г) у разі вивезення з території СЕЗ "Порто-франко" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порто-франко", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
76.
коштiв;
д) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з митної територiї України на територiю СЕЗ "Порто-франко" вивiзне мито не справляється, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;

д) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з митної територiї України на територiю СЕЗ "Порто-франко" вивiзне мито не справляється, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;
77.
матерiальних цiнностей;
е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію СЕЗ "Порто-франко" з метою транзиту через територію СЕЗ "Порто-франко" митні збори справляються відповідно до законодавства України;

е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію СЕЗ "Порто-франко" з метою транзиту через територію СЕЗ "Порто-франко" митні збори справляються відповідно до законодавства України;
78.
нематерiальних активiв, вартiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджено згiдно iз законами (процедурами) держави iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями, а також пiдтверджено експертною оцiнкою в Українi, включаючи легалiзованi на територiї України авторськi права, права на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу-хау тощо;
є) в iнших випадках оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.
Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Порто-франко".

є) в iнших випадках оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.
Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Порто-франко".
79.
3) порядок обчислення прибутку суб'єкта зони "Порто-франко", що звiльняється вiд оподаткування, визначає Державна податкова адмiнiстрацiя України.
Повнiстю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Порто-франко" вважаються товари, якi вiдповiдають критерiям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

Повнiстю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Порто-франко" вважаються товари, якi вiдповiдають критерiям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".
80.
Суб'єкти зони "Порто-франко" складають i подають органу державної податкової служби за своїм мiсцезнаходженням звiт про цiльове використання пiльг з податку на прибуток за формою i в порядку, встановленими Державною податковою адмiнiстрацiєю України;
Строк перебування товарiв та iнших предметiв на територiї СЕЗ "Порто-франко" не обмежується, крiм випадкiв коли товари та iнші предмети мають обмежений строк зберiгання.

Строк перебування товарiв та iнших предметiв на територiї СЕЗ "Порто-франко" не обмежується, крiм випадкiв коли товари та iнші предмети мають обмежений строк зберiгання.
81.
4) надходження в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї суб'єктами зони "Порто-франко" продукцiї, товарiв (робiт, послуг), виготовлених (виконаних, наданих) у цiй зонi, звiльняються вiд обов'язкового продажу.
Положення цієї частини не поширюється на товарообмiннi (бартернi) операцiї та операцiї з давальницькою сировиною.

Положення цієї частини не поширюється на товарообмiннi (бартернi) операцiї та операцiї з давальницькою сировиною.
82.
У разi коли протягом звiтного податкового перiоду вiдбувається часткове або повне вiдчуження внесеної для реалiзацiї iнвестицiйного проекту iнвестицiї, суб'єкт зони "Порто-франко" зобов'язаний сплатити у повному обсязi податок з прибутку, одержаного у такому податковому перiодi.
2. Митний контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через межi території СЕЗ "Порто-франко" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.
Для запобiгання несанкцiонованому i неконтрольованому проникненню на територiю СЕЗ "Порто-франко" або за її межi фiзичних осiб, транспортних засобiв, а також ввезенню i вивезенню товарiв та iнших предметiв територiя СЕЗ "Порто-франко" огороджується по периметру i облаштовується вiдповiдно до вимог Державної митної служби України.
Територiї зон митного контролю для СЕЗ "Порто-франко", їх межi та режим перемiщення товарiв, транспортних засобiв i громадян встановлюються Державною митною службою України.
Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Порто-франко", здійснюється відповідно до законодавства України.
За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Порто-франко" справляються митні збори відповідно до законодавства України.
Органiзацiя робiт з облаштування митної iнфраструктури i огородження СЕЗ "Порто-франко" та їх фiнансування здiйснюються органом господарського розвитку.
Спеціальний митний режим на територiї СЕЗ "Порто-франко" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання - передачі в експлуатацiю об'єктiв митної інфраструктури.
3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" товарiв та інших предметів для потреб власного виробництва на територiї СЕЗ "Порто-франко" та експорт товарiв та інших предметів, повнiстю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на територiї СЕЗ "Порто-франко" не підлягає лiцензуванню та квотуванню, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.
4. На зовнiшньоекономiчнi операцiї, що здiйснюються у СЕЗ "Порто-франко", поширюється спецiальний режим експорту (iмпорту) товарiв та iншi заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України.
Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територiю України з територiї СЕЗ "Порто-франко" та вивезення з митної територiї України на територiю СЕЗ "Порто-франко" окремих видiв товарiв.

2. Митний контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через межi території СЕЗ "Порто-франко" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.
Для запобiгання несанкцiонованому i неконтрольованому проникненню на територiю СЕЗ "Порто-франко" або за її межi фiзичних осiб, транспортних засобiв, а також ввезенню i вивезенню товарiв та iнших предметiв територiя СЕЗ "Порто-франко" огороджується по периметру i облаштовується вiдповiдно до вимог Державної митної служби України.
Територiї зон митного контролю для СЕЗ "Порто-франко", їх межi та режим перемiщення товарiв, транспортних засобiв i громадян встановлюються Державною митною службою України.
Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Порто-франко", здійснюється відповідно до законодавства України.
За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Порто-франко" справляються митні збори відповідно до законодавства України.
Органiзацiя робiт з облаштування митної iнфраструктури i огородження СЕЗ "Порто-франко" та їх фiнансування здiйснюються органом господарського розвитку.
Спеціальний митний режим на територiї СЕЗ "Порто-франко" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання - передачі в експлуатацiю об'єктiв митної інфраструктури.
3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" товарiв та інших предметів для потреб власного виробництва на територiї СЕЗ "Порто-франко" та експорт товарiв та інших предметів, повнiстю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на територiї СЕЗ "Порто-франко" не підлягає лiцензуванню та квотуванню, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.
4. На зовнiшньоекономiчнi операцiї, що здiйснюються у СЕЗ "Порто-франко", поширюється спецiальний режим експорту (iмпорту) товарiв та iншi заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України.
Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територiю України з територiї СЕЗ "Порто-франко" та вивезення з митної територiї України на територiю СЕЗ "Порто-франко" окремих видiв товарiв.17-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Додати статтю 10 у такій редакції:
Враховано
Стаття 10. Особливостi оподаткування та валютного регулювання на територiї СЕЗ "Порто-франко"

Стаття 10. Особливостi оподаткування та валютного регулювання на територiї СЕЗ "Порто-франко"
1. Суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств.
2. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", одержаний на території СЕЗ "Порто-франко" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Одеською обласною державною адміністрацією.
Прибуток таких платників податку, одержаний з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Одеською обласною державною адміністрацією, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.
Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.
Це положення не поширюється на частину прибутку, одержаного вiд здiйснення iнвестицiй за рахунок бюджетних коштiв усiх рiвнiв та коштiв Державного iнновацiйного фонду.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.
3. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Порто-франко", нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з затвердженим Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю інвестиційним проектом, що реалізується на території СЕЗ "Порто-франко" сума інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.
У разi, якщо протягом звiтного (податкового) перiоду вiдбувається часткове або повне вiдчуження iнвестицiї, передбаченої цим пунктом, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який отримав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi.
4. Валютне регулювання на території СЕЗ "Порто-франко" здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм, визначених цим Законом.
Надходження в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Порто-франко", не підлягають обов'язковому продажу.


-18-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 11 викласти у такій редакції:
Враховано


83.
Стаття 10. Дострокова лiквiдацiя (реорганiзацiя) пiдприємства у зонi "Порто-франко"
Стаття 11. Порядок в'їзду у СЕЗ "Порто-франко" та виїзду з неї

Стаття 11. Порядок в'їзду у СЕЗ "Порто-франко" та виїзду з неї
84.
У разi лiквiдацiї або реорганiзацiї пiдприємства (установи, органiзацiї), створеного на територiї зони "Порто-франко", за рiшенням засновника (власника) або уповноваженого ним органу до строку, зазначеного в договорi (контрактi) мiж засновником (власником) та органом господарського розвитку та управлiння, засновник (власник) або уповноважена ним особа зобов'язанi у десятиденний строк пiсля прийняття вiдповiдного рiшення повiдомити органи управлiння зони "Порто-франко" про причини лiквiдацiї (реорганiзацiї) пiдприємства (установи, органiзацiї).
Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати спецiальний порядок перетинання кордону України iноземцями та особами без громадянства, якi прямують у СЕЗ "Порто-франко", а також спецiальний порядок в'їзду у СЕЗ "Порто-франко" i виїзду з неї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства.


Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати спецiальний порядок перетинання кордону України iноземцями та особами без громадянства, якi прямують у СЕЗ "Порто-франко", а також спецiальний порядок в'їзду у СЕЗ "Порто-франко" i виїзду з неї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства.-19-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 12 викласти у такій редакції:
Враховано


85.
Стаття 11. Порядок в'їзду до зони "Порто-франко" та виїзду з неї
Стаття 12. Порядок лiквiдацiї СЕЗ "Порто-франко"

Стаття 12. Порядок лiквiдацiї СЕЗ "Порто-франко"
86.
Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати спецiальний порядок перетину державного кордону України iноземцями та особами без громадянства, якi прямують до зони "Порто-франко", а також спецiальний порядок в'їзду до зони "Порто-франко" i виїзду з неї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства.
СЕЗ "Порто-франко" вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.
СЕЗ "Порто-франко" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

СЕЗ "Порто-франко" вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.
СЕЗ "Порто-франко" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".


-20-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 13 викласти у такій редакції:
Враховано


87.
Стаття 12. Порядок лiквiдацiї зони "Порто-франко"
Стаття 13. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у разі її ліквідації

Стаття 13. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у разі її ліквідації
88.
Зона "Порто-франко" вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено.
Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у разі її ліквідації.

Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у разі її ліквідації.
89.
Зона "Порто-франко" може бути достроково лiквiдована вiдповiдно до Закону України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон".
Спори між органами її управління, суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Порто-франко", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Спори між органами управління СЕЗ "Порто-франко", суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Порто-франко", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.


-21-Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279) Статтю 14 викласти у такій редакції:
Враховано


90.
Стаття 13. Гарантiї забезпечення iнтересiв iнвесторiв та суб'єктiв зони "Порто-франко" у разi її лiквiдацiї
Стаття 14. Прикінцеві положення


Стаття 14. Прикінцеві положення

91.
Вiдповiдно до законодавства України держава гарантує збереження у повному обсязi всiх майнових i немайнових прав суб'єктiв зони "Порто-франко" у разi її лiквiдацiї.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
92.
Спори мiж органами управлiння зоною "Порто-франко", її суб'єктами та лiквiдацiйною комiсiєю, що можуть виникнути у зв'язку з лiквiдацiєю цiєї зони, пiдлягають розгляду в судах України, а спори за участю iноземного суб'єкта - в судах за погодженням сторiн, у тому числi за кордоном.
3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 760/99 "Про вільну економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту".

3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 760/99 "Про вільну економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту".
93.
Стаття 14. Прикiнцевi положення94.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

-22- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Другий пункт статті 14 доповнити абзацом у такій редакції:
Враховано редакційно
В статті 13

95.
2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк:
"визначити заходи щодо приведення статуту державного транспортного підприємства "Одеський морський торговельний порт" у відповідність до вимог цього Закону".


96.
подати пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;97.
привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;98.
затвердити нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні