Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"

 

Реєстраційний
№ 1079
 

 

Автори:

Кабінет Міністрів України

(Друге читання )

 

Автори остаточної редакції:

Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

 

 

 

Дата розгляду в комітеті: 15.11.2000р.

 

 

Редакція, прийнята у першому читанні

Зауваження та проп. до проекту

Висновки, обгр.

Редакція, запропонована н.д.України - членами Комітету

0.

Проект

Проект

1.

(21.05.98)

 

 

2.

Закон України

 

 

Закон України

3.

"Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"

-1- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)

Необхідно передбачити окремою статтею відповідальність за порушення законодавства про спільні інвестиційні фонди.

Враховано в тексті Закону

"Про інститути спільного інвестування

(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"

5.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

-2- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)

Преамбулу Закону викласти в такій редакції:

Враховано

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.

Цей Закон визначає правові та організаційні основи діяльності суб`єктів спільного інвестування, залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів.

"Цей Закон визначає правові та організаційні основи утворення, діяльності та відповідальності суб`єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання активів, особливостей розміщення та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок та обсяг розкриття інформації інститутами спільного інвестування з метою залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів".

 

Цей Закон визначає правові та організаційні основи утворення, діяльності та відповідальності суб`єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання активів, особливостей розміщення та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок та обсяг розкриття інформації інститутами спільного інвестування з метою залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.

 

 

-3- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)

Проект Закону пропоную доповнити розділом про відповідальність інститутів спільного інвестування (ІСІ) перед їх учасниками (вкладниками).

Враховано частково

в тексті Закону

 

 

 

-4- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Округ №99)

Пропонуємо доповнити проект Закону розділом, який би передбачав адміністративну і кримінальну відповідальність інвесторів інституту спільного інвестування та посадових осіб ІСІ перед своїми вкладниками.

Враховано частково

в тексті Закону

 

7.

Стаття 1. Завдання Закону

 

 

Стаття 1. Завдання Закону

8.

Завданням Закону є регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері спільного інвестування щодо створення та діяльності суб'єктів спільного інвестування, забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку.

 

 

Завданням Закону є регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері спільного інвестування щодо створення та діяльності суб'єктів спільного інвестування, забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку.

9.

Стаття 2. Законодавство у сфері спільного інвестування

 

 

Стаття 2. Законодавство у сфері спільного інвестування

10.

Відносини у сфері спільного інвестування регулюються Законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства", а також цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативними актами.

-5- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Статтю 2 викласти в такій редакції:

"Відносини у сфері спільного інвестування регулюються законами України з питань функціонування фондового ринку та з питань діяльності акціонерних товариств в частині, що не суперечить нормам цього Закону, а також цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативно-правовими актами".

-6- -Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Враховано

Відносини у сфері спільного інвестування регулюються законами України з питань функціонування фондового ринку та з питань діяльності акціонерних товариств у частині, що не суперечить нормам цього Закону, а також цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативно-правовими актами.

 

 

У статті 2 замість слів "прийнятими відповідно до нього іншими нормативними актами" записати слова ""та іншими законодавчими та нормативними актами".

Враховано редакційно

 

11.

Стаття 3. Визначення термінів і понять

 

 

Стаття 3. Визначення термінів

12.

Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:

 

 

Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:

13.

кошти спільного інвестування – кошти, залучені від інвесторів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ), прибутки від здійснення операцій з активами ІСІ та прибутки, нараховані за активами ІСІ;

-7- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У статті 3:

в абз.2 слово "прибутки" замінити словом "доходи";

Враховано

кошти спільного інвестування кошти, залучені від інвесторів інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування та доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування;

14.

активи ІСІ – сукупність майна та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування;

абз.3 після слова "майна" доповнити словами "корпоративних прав";

 

активи інституту спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування;

15.

афілійована особа:

в абз.4 та по всьому тексту Закону слово "афілійована" замінити словом "пов‘язана" у відповідних відмінках.

 

пов‘язана особа:

16.

а) юридична особа, яка здійснює контроль над юридичною особою або контролюється юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

-8- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

В п.а) статті 3 уточнити, про яку саме юридичну мову йде мова.

-9- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Враховано редакційно

а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

 

 

П. а) статті 3 викласти в такій редакції:
"а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;".

Враховано

 

17.

б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

-10- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

В п.б) статті 3 узгодити визначення посадової особи з визначенням, приведеним у статті 23 Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про господарські товариства", прийнятого Верховною Радою України 23.12.1997р. №769/97-ВР.

Відхилено

б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

18.

в) посадова особа юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи;

-11- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)

В п. в)абзацу четвертого статті 3 слово "зупинення" замінити словом "припинення".
В тексті слова "зміни і доповнення", "зміни та доповнення" в усіх відмінках замінити відповідно словом "зміни" у відповідних відмінках.

Враховано редакційно

в) посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи;

19.

здійснення контролю – володіння безпосередньо або через афілійованих осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду юридичної особи або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі юридичної особи або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків від статутного фонду (капіталу) юридичної особи;

-12- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Абз.2 п. в) статті 3 викласти в такій редакції:
"здійснення контролю – володіння безпосередньо або через пов‘язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків від статутного фонду (капіталу) юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі юридичної особи ;".

Враховано

здійснення контролю володіння безпосередньо або через пов‘язаних осіб часткою, що становить не менш як 20 відсотків статутного фонду (капіталу) юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі юридичної особи.

20.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду юридичної особи (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума прав голосу, що належить цій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються цією фізичною особою або членами її сім'ї;

 

 

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду (капіталу) юридичної особи (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав (голосів), що належить цій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються цією фізичною особою або членами її сім'ї;

21.

відкрита підписка - розміщення цінних паперів шляхом відкритого продажу;

 

 

відкрита підписка – розміщення цінних паперів шляхом відкритого продажу;

22.

відкритий продаж - відчуження цінних паперів як первинним, так і наступним власникам, коло яких заздалегідь не визначене. Будь-яке відчуження цінних паперів як первинним, так і наступним власникам з використанням оприлюдненої пропозиції завжди вважається відкритим продажем;

 

 

відкритий продаж – відчуження цінних паперів особам, коло яких заздалегідь не визначене. Будь-яке відчуження цінних паперів з використанням прилюдної пропозиції вважається відкритим продажем;

23.

викуп цінних паперів ІСІ - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів ІСІ пропорційно кількості цінних паперів ІСІ, що належать інвесторові;

-13- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)

Абзац 12 статті 3 в кінці доповнити словами "з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери".

Враховано

викуп цінних паперів інституту спільного інвестування сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвесторові, з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери;

24.

випуск цінних паперів - сукупність певного виду цінних паперів одного емітента та однієї номінальної вартості, що забезпечує їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку відповідно до порядку, встановленого цим Законом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);

 

 

випуск цінних паперів – сукупність певного виду цінних паперів одного емітента та однієї номінальної вартості, що забезпечує їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку відповідно до порядку, встановленого законодавством про цінні папери, цим Законом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія);

 

 

-14- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Статтю 3 після абзацу 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
"зберігач – розуміється у значенні, визначеному Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

Враховано

зберігач – розуміється у значенні, визначеному Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні";

25.

конвертація цінних паперів ІСІ - вилучення емітентом з обігу та анулювання цінних паперів одного виду шляхом їх обміну на цінні папери іншого виду цього ж емітента або на цінні папери іншого емітента (у разі реорганізації цього емітента);

 

 

конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування – вилучення емітентом з обігу та анулювання цінних паперів одного виду шляхом їх обміну на цінні папери іншого виду цього ж емітента або на цінні папери іншого емітента (у разі реорганізації цього емітента);

26.

розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових угод;

 

 

компанія з управління активами – господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституту спільного інвестування на підставі ліцензії, що видається Комісією;

27.

інвестиційна декларація - складова частина регламенту пайового інвестиційного фонду, в якій визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності фонду;

-15- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)

Абзац 16 статті 3 викласти в такій редакції:
"інвестиційна декларація – документ, що є складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування та додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності фонду;".

-16- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Доповнити статтю 3 новими абзацами такого змісту:

Враховано

 

 

 

 

 

 

 Враховано

інвестиційна декларація – документ, що є складовою частиною реґламенту інституту спільного інвестування та додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування;

28.

інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випускається керуючим активами інвестиційного фонду і засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді;

"компанія з управління активами – господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституту спільного інвестування на підставі ліцензії, що видається Комісією", і по всьому

 

інвестиційний сертифікат – цінний папір, який випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді;

 

 

тексту замінити "керуючий активами" на "компанію з управління активами" у відповідних відмінках;
" інститут спільного інвестування (далі – ІСІ) – це корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість;

 

інститут спільного інвестування (далі – ІСІ) – це корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість;

 

 

початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду – статутний фонд (капітал), сплачений засновниками до його реєстрації в реєстрі ІСІ. Реєстр ІСІ ведеться Комісією;

 

початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду – статутний фонд (капітал), сплачений засновниками до його реєстрації в реєстрі ІСІ. Ведення реєстру ІСІ здійснюється Комісією;

 

 

приватне розміщення – розміщення цінних паперів без відкритого продажу шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб;

 

приватне розміщення – розміщення цінних паперів без відкритого продажу шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб;

29.

прилюдна пропозиція - повідомлення про відкритий продаж цінних паперів, зроблене у засобах масової інформації або іншим чином та звернене до невизначеної кількості осіб, або пропозиція щодо передачі прав власності на цінні папери, звернена більш як до 100 осіб;

в абзаці 18 виключити слова: "або пропозиція щодо передачі прав власності на цінні папери, звернена більш як до 100 осіб ".

 

прилюдна пропозиція повідомлення про відкритий продаж цінних паперів, зроблене у засобах масової інформації або іншим чином та звернене до невизначеної кількості осіб;

30.

проголошені цінні папери ІСІ - цінні папери ІСІ, на які пропонується відкрита підписка;

 

 

проголошені цінні папери ІСІ цінні папери ІСІ, на які пропонується відкрита підписка;

31.

проспект емісії цінних паперів ІСІ - документ, який містить інформацію про відкриту підписку на цінні папери ІСІ;

 

 

проспект емісії цінних паперів ІСІ документ, який містить інформацію про відкриту підписку на цінні папери ІСІ;

32.

розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових угод;

-17- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Абз.21 статті 3 вилучити.

Враховано щодо абз.15

розміщення цінних паперів – відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових договорів ;

33.

розміщені цінні папери - цінні папери ІСІ, придбані інвесторами під час розміщення;

 

 

розміщені цінні папери цінні папери ІСІ, придбані інвесторами під час розміщення;

34.

регламент - документ, який визначає особливості діяльності ІСІ;

 

 

реґламент ІСІ – документ, який визначає особливості діяльності ІСІ;

35.

цінні папери ІСІ - акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду;

 

 

цінні папери ІСІ – акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду;

36.

вартість чистих активів ІСІ - величина, що визначається як різниця між сумою активів ІСІ з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань ІСІ.

 

 

вартість чистих активів ІСІ величина, що визначається як різниця між сумою активів ІСІ з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань ІСІ.

37.

Стаття 4. Інститут спільного інвестування

 

 

38.

Інститут спільного інвестування (ІСІ) - це організаційно-правова форма діяльності, пов'язана з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів та нерухомість.

-18- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Статтю 4 вилучити, змінивши наступну нумерацію статей.

Враховано

39.

Стаття 5. Класифікація інститутів спільного інвестування

 

 

Стаття 4. Класифікація інститутів спільного інвестування

40.

Інститути спільного інвестування залежно від виду їх діяльності можуть бути відкритого, інтервального та закритого типу.

-19- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

В статті 5 дати визначення терміну "вид" фонду.

Враховано редакційно

ІСІ залежно від порядку здійснення його діяльності може бути відкритого, інтервального та закритого типу.

 

 

-20- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

В абз.1 статті 5 слово "виду" замінити словами "порядку здійснення".

Враховано

 

41.

ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або його керуючий активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час за вимогою інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його керуючим активами).

 

 

ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або його компанія з управління активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його компанією з управління активами).

42.

ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або його керуючий активами) бере на себе зобов'язання здійснювати за вимогою інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (його керуючий активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік.

-21- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У статті 5:

ч.4 викласти в такій редакції:

 

ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або його компанія з управління активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його компанією з управління активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік.

43.

ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або його керуючий активами) не здійснює до моменту його реорганізації або ліквідації викуп власних цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його керуючий активами).

"ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або його компанія з управління активами) не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його компанія з управлінням активами) до моменту його реорганізації або ліквідації.";

Враховано

ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або його компанія з управління активами) не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його компанією з управління активами) до моменту його реорганізації або ліквідації.

44.

Інститути спільного інвестування можуть бути строковими та безстроковими.

Після ч.6 доповнити новою частиною:
"Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк".

 

ІСІ може бути строковим або безстроковим.

45.

Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується або реорганізується.

 

 

Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується або реорганізується.

Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк.

46.

ІСІ закритого типу може створюватися лише на визначений строк.

 

 

ІСІ закритого типу може створюватися лише на визначений строк.

47.

Інститути спільного інвестування можуть бути диверсифікованими і недиверсифікованими.

 

 

ІСІ може бути диверсифікованого і недиверсифікованого виду.

48.

ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:

 

 

ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:

49.

вартість цінних паперів одного емітента (за винятком державних цінних паперів) не перевищує 10 відсотків сумарної вартості активів ІСІ;

-22- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Ч.10 статті 4 вилучити.

Враховано

50.

кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу їх емісії;

-23- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Абз.12 статті 5 викласти в такій редакції:

 

Враховано

кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу їх емісії;

51.

сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ у кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;

"сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ у кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості активів ІСІ.

 

сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;

52.

не менш як 90 відсотків вартості всіх активів становлять грошові кошти, державні цінні папери, цінні папери інших емітентів, що пройшли лістинг на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

-24- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

У абз.13 статті 5 цифру "90" замінити на цифру "80".

-25- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

У статті 5:

ч.13 викласти в такій редакції:

"не менш як 80 відсотків вартості всіх активів становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації органів місцевого самоврядування, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі ";

Враховано

 

Враховано

не менш як 80 відсотків вартості всіх активів становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації органів місцевого самоврядування, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

 

 

Після ч.13 статтю доповнити новими частинами такого змісту:

"Диверсифікованим ІСІ забороняється:

тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних сертифікатах та облігаціях, емітентами яких є комерційні банки, більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 25 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати кошти ІСІ менше ніж у три види державних цінних паперів;

 

Диверсифікованим ІСІ забороняється:

тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних сертифікатах та облігаціях, емітентами яких є комерційні банки, більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 25 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати кошти ІСІ менше ніж у три види державних цінних паперів;

 

 

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних банків), більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ;

 

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних банків), більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ;

 

 

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або міняти цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами ІСІ та зберігача".

 

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або міняти цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами та зберігача.

53.

Інститути спільного інвестування, які не мають ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.

-26- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

У абз.14 статті 5 перед словом "ознак" вставити слово "усіх".

Враховано

ІСІ, які не мають усіх ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.

54.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інститутами спільного інвестування відкритого типу можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ.

-27- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Доповнити статтю 5 після ч.14 новими частинами такого змісту:

"У разі якщо недиверсифікований ІСІ закритого типу здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш, ніж на 50% складаються з корпоративних прав (паїв) та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, він вважається венчурним фондом. Учасниками венчурного фонду можуть бути тільки юридичні особи.

Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються";

останню частину статті 4 доповнити словом "інтервального".

Враховано

У разі якщо недиверсифікований ІСІ закритого типу здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш ніж на 50 відсотків складаються з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, він вважається венчурним фондом. Учасниками венчурного фонду можуть бути тільки юридичні особи.

Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.

ІСІ відкритого та інтервального типу можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ.

55.

Стаття 6. Аудиторська перевірка ІСІ

 

 

Стаття 5. Аудиторська перевірка ІСІ

56.

З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності керуючий активами повинен щорічно залучати професійного аудитора для встановлення відповідності зазначеної звітності результатам своєї діяльності з активами ІСІ.

 

 

З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності компанія з управління активами повинна щорічно залучати аудитора (аудиторську фірму) для встановлення відповідності зазначеної звітності результатам своєї діяльності з активами ІСІ.

57.

Аудитор не може бути афілійованою особою керуючого активами.

 

 

Аудитор (аудиторська фірма) не може бути пов‘язаною особою компанії з управління активами.

58.

Аудит результатів діяльності керуючого активами з активами відповідного ІСІ здійснюється відповідно до вимог, установлених Законом України "Про аудиторську діяльність".

 

 

Аудит результатів діяльності компанії з управління активами з активами відповідного ІСІ здійснюється відповідно до вимог, установлених Законом України "Про аудиторську діяльність".

Винагорода аудитору (аудиторській фірмі) виплачується за рахунок активів ІСІ в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

59.

Стаття 7. Державне регулювання у сфері спільного інвестування

 

 

Стаття 6. Державне регулювання у сфері спільного інвестування

60.

Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює Комісія відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

 

 

Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює Комісія відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

61.

РОЗДІЛ ІI. КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

 

 

РОЗДІЛ ІI. КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

62.

Стаття 8. Поняття корпоративного інвестиційного фонду

 

 

Стаття 7. Поняття корпоративного інвестиційного фонду

63.

Корпоративний інвестиційний фонд - це відкрите акціонерне товариство, для якого спільне інвестування є виключним видом діяльності.

 

 

Корпоративний інвестиційний фонд – це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

64.

Стаття 9. Порядок створення корпоративного інвестиційного фонду

 

 

Стаття 8. Порядок створення корпоративного інвестиційного фонду

65.

Корпоративний інвестиційний фонд створюється виключно у формі відкритого акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей цього Закону.

 

 

Корпоративний інвестиційний фонд створюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

66.

Чисельність акціонерів корпоративного інвестиційного фонду не може бути меншою, ніж 100 акціонерів.

-28- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Ч.2 статті 9 вилучити.

 

Враховано

67.

Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному фонді яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 відсотків.

 

 

Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному фонді (капіталі) яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 відсотків.

68.

Стаття 10. Документи корпоративного інвестиційного фонду

-29- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)

Частину 1 статті 10 викласти в редакції:

Враховано частково

Стаття 9. Документи корпоративного інвестиційного фонду

69.

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність на підставі установчого договору, статуту та регламенту.

"Корпоративний інвестиційний фонд створюється на підставі установчого договору та провадить свою діяльність на підставі статуту та реґламенту".

 

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність на підставі статуту, який затверджується відповідно до законодавства, та реґламенту.

70.

Статут корпоративного інвестиційного фонду, крім положень, передбачених законодавством, повинен також містити відомості про:

 

 

Статут корпоративного інвестиційного фонду, крім положень, передбачених законодавством, повинен також містити відомості про:

71.

тип корпоративного інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний чи закритий);

 

 

тип корпоративного інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний чи закритий);

72.

вид корпоративного інвестиційного фонду (диверсифікований, недиверсифікований);

 

 

вид корпоративного інвестиційного фонду (диверсифікований, недиверсифікований);

73.

спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного інвестиційного фонду;

 

 

спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного інвестиційного фонду;

74.

обмеження у діяльності відповідно до цього Закону;

 

 

обмеження щодо діяльності відповідно до цього Закону;

75.

акції корпоративного інвестиційного фонду, які повинні бути тільки простими іменними однакової номінальної вартості;

 

 

акції корпоративного інвестиційного фонду, які повинні бути тільки простими іменними;

76.

розмір початкового капіталу та кількість акцій, що становлять початковий капітал корпоративного інвестиційного фонду.

 

 

розмір початкового статутного фонду (капіталу) та кількість акцій, що становлять початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду.

77.

Зміни та доповнення до статуту корпоративного інвестиційного фонду вносяться в установленому законодавством порядку з обов'язковим повідомленням Комісії.

 

 

Зміни до статуту корпоративного інвестиційного фонду вносяться в установленому законодавством порядку з обов'язковим повідомленням Комісії.

78.

Регламент повинен містити відомості про:

-30- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

 

Реґламент повинен містити відомості про:

79.

умови, за яких може бути проведена зміна керуючого активами або зберігача, та порядок такої зміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів;

Частину 4 статті 10 доповнити абзацом такого змісту:

"напрями інвестицій (інвестиційна декларація)".

Враховано

умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів;

80.

порядок визначення вартості чистих активів та вартості розміщення (викупу) акцій;

 

 

порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій;

81.

розмір винагороди та/або покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що можуть бути сплачені керуючому активами фонду;

 

 

розмір винагороди та/або покриття витрат, пов'язаних із діяльністю фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами фонду;

82.

порядок розподілу прибутку корпоративного інвестиційного фонду;

 

 

порядок розподілу прибутку корпоративного інвестиційного фонду;

83.

порядок та строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогою інвесторів.

-31- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)

Частину 4 статті 10 доповнити абзацом такого змісту:
"мінімальну вартість договорів (угод), укладених компанією з управління активами щодо активів ІСІ, які підлягають затвердженню спостережною радою фонду."

Враховано

порядок та строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу інвесторів;

напрями інвестицій (інвестиційна декларація);

мінімальну вартість договорів (угод) щодо активів ІСІ, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню спостережною радою фонду.

84.

Регламент затверджується засновниками корпоративного інвестиційного фонду. Зміни та доповнення до регламенту затверджуються загальними зборами акціонерів. Регламент, зміни та доповнення до нього підлягають реєстрації у Комісії.

 

 

Реґламент затверджується засновниками корпоративного інвестиційного фонду. Зміни до реґламенту затверджуються загальними зборами акціонерів. Реґламент та зміни до нього підлягають реєстрації в Комісії.

85.

У документах корпоративного інвестиційного фонду в його назві обов'язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд" та тип і вид фонду.

 

 

У документах корпоративного інвестиційного фонду в його назві обов'язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд" та тип і вид фонду.

86.

Стаття 11. Статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду

 

-32- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Статтю 11 викласти в такій редакції:

 

Стаття 10. Статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду

87.

Статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду формується виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.

 

 

 

 

 

Розмір початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду встановлюється Комісією і не може бути менше розміру, передбаченого Законом України "Про господарські товариства" для акціонерних товариств відкритого типу.

"Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, та об’єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

Розмір початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше розміру, передбаченого законодавство для відкритих акціонерних товариств.

Збільшення статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій."

Враховано

Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, та об’єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

 

 

 

Розмір початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше розміру, передбаченого законодавством для відкритих акціонерних товариств.

 

88.

Початковий статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду сплачується засновниками до його реєстрації.

-33- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

У частині 2 статті 11 доцільно визначити конкретне значення мінімального розміру початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду.

Враховано редакційно

Збільшення статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.

90.

Стаття 12. Діяльність корпоративного інвестиційного фонду

 

 

Стаття 11. Діяльність корпоративного інвестиційного фонду

91.

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність, якщо 70 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на правах власності, вкладені у цінні папери.

 

 

-34- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

 

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність, якщо 70 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладені у цінні папери.

92.

Вимоги цього Закону та нормативних актів Комсії щодо складу активів ІСІ застосовуються до корпоративного інвестиційного фонду через 6 місяців після його реєстрації, порядок якої встановлюється Комісією.

Абз.2 статті 12 після слів "його реєстрації" доповнити словами "в Комісії".

Враховано

Вимоги цього Закону та нормативно-правових актів Комісії щодо складу активів ІСІ застосовуються до корпоративного інвестиційного фонду через шість місяців після його реєстрації в Комісії в порядку, встановленому Комісією.

93.

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність через керуючого активами.

-35- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Ч.3 статті 12 викласти в такій редакції:

"Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами";

Враховано

Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами.

94.

У відносинах з третіми особами керуючий активами повинен діяти від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду.

ч.4 в кінці доповнити словами "на підставі договору про управління активами".

-36- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

 

У відносинах з третіми особами компанія з управління активами повинна діяти від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору про управління активами.

95.

Договір з керуючим активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладається на строк не більш як три роки і може бути пролонгований тільки рішенням загальних зборів акціонерів фонду.

П‘ятий абзац статті 12 викласти в такій редакції:

"Договори з керуючим активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду та зберігачем укладаються..." - далі по тексту.

Враховано редакційно

Договір між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем укладається на строк не більш як три роки і його дія може бути продовжена тільки за рішенням загальних зборів акціонерів фонду.

 

Корпоративний інвестиційний фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями корпоративного інвестиційного фонду.

 

 

Корпоративний інвестиційний фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями корпоративного інвестиційного фонду.

97.

Стаття 13. Обмеження діяльності корпоративного інвестиційного фонду

 

 

Стаття 12. Обмеження діяльності корпоративного інвестиційного фонду

98.

Корпоративний інвестиційний фонд не має права:

 

 

Корпоративний інвестиційний фонд не має права:

99.

випускати та розміщувати інші цінні папери;

 

 

випускати та розміщувати цінні папери, крім акцій;

100.

залучати позики у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів;

-37- Національний банк України

У абз.3 статті 13 слово "позики" замінити словами "позики або кредит".

Враховано

залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів;

101.

надавати активи під заставу;

-38- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

В абз.4 статті 13 додати слова:

"в інтересах третіх осіб."

Враховано

надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;

розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості;

102.

розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду, що припадають на одну акцію;

-39- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Абз.5 статті 13 викласти в редакції:

"Розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості".

Враховано

розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду, що припадають на одну акцію;

103.

розміщувати акції понад проголошену кількість;

 

 

розміщувати акції понад проголошену кількість;

104.

відмовитись від викупу власних акцій за підстав, не зазначених у цьому Законі або у нормативних актах Комісії;

 

 

відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у цьому Законі або у нормативно-правових актах Комісії;

105.

створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

 

 

створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

106.

Стаття 14. Акції корпоративного інвестиційного фонду

 

 

Стаття 13. Акції корпоративного інвестиційного фонду

107.

Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними однакової номінальної вартості.

 

-40- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

 

Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними.

108.

Відкрита підписка на акції провадиться після реєстрації фонду у реєстрі ІСІ. Корпоративні інвестиційні фонди інтервального або відкритого типу після реєстрації у реєстрі ІСІ розміщують свої акції за ціною вартості чистих активів, що припадають на одну акцію.

У статті 14:

у абз.2 після слів "за ціною" доповнити фразою "яка складається з номінальної вартості акцій та вартості чистих активів, що припадає на одну акцію" і поставити крапку;

Враховано частково

Відкрита підписка на акції провадиться після реєстрації фонду в реєстрі ІСІ. Корпоративні інвестиційні фонди інтервального або відкритого типу після реєстрації в реєстрі ІСІ розміщують свої акції за ціною, що становить вартість чистих активів, що припадають на одну акцію.

109.

Кожна розміщена акція корпоративного інвестиційного фонду надає її власникові однаковий обсяг прав. Розміщені акції корпоративного інвестиційного фонду, що розміщуються, можуть придбаватися лише за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється.

у другому реченні абз.3 вилучити слово "Розміщені...".

 

Кожна розміщена акція корпоративного інвестиційного фонду надає її власникові однаковий обсяг прав. Акції корпоративного інвестиційного фонду, що розміщуються, можуть придбаватися лише за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється.

110.

Порядок проведення відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду визначається законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом і нормативними актами Комісії. Строк відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується.

 

 

 

 

-41- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

 

Порядок проведення відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду визначається законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом і нормативно-правовими актами Комісії. Строк відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується.

111.

Після прийняття рішення про скликання загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду викуп та розміщення акцій фонду припиняється за 30 днів до проголошеної дати проведення зборів з поновленням розміщення та викупу на наступний день після закінчення зборів.

Визначений статтею 14 термін призупинення обігу акцій на 30 днів до проведення зборів акціонерів не відповідає необхідному для оповіщення акціонерів АТ (45 днів) згідно зі статтею 43 Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства", прийнятого Верховною Радою України 23.12.1997р.

Відхилено

Після прийняття рішення про скликання загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду викуп та розміщення акцій фонду припиняється за 30 днів до проголошеної дати проведення зборів з поновленням розміщення та викупу на наступний день після закінчення зборів.

112.

Стаття 15. Органи корпоративного інвестиційного фонду

Органами корпоративного інвестиційного фонду є вищий та наглядовий орган фонду.

№769/97-ВР. Введення запропонованого у проекті терміну приведе до порушення товариством вимог чинного законодавства щодо оповіщення акціонерів про скликання загальних зборів.

 

Стаття 14. Органи корпоративного інвестиційного фонду

Органами корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів та спостережна (наглядова) рада.

114.

Утворення інших органів корпоративного інвестиційного фонду, не передбачених цим Законом, забороняється.

 

 

Утворення інших органів корпоративного інвестиційного фонду, не передбачених цим Законом, забороняється.

115.

Стаття 16. Вищий орган корпоративного інвестиційного фонду

 

 

Стаття 15. Загальні збори акціонерів корпоративного інвестиційного фонду

116.

Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів.

 

 

Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів.

117.

До компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, крім передбаченого Законом України "Про господарські товариства", належать:

 

 

До компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, крім передбаченого законодавством з питань діяльності акціонерних товариств, належить:

118.

затвердження укладених договорів з керуючим активами та зберігачем;

 

 

затвердження укладених договорів з компанією з управління активами та зберігачем;

119.

затвердження рішень про припинення або розірвання договорів з керуючим активами та зберігачем;

 

 

затвердження рішень про розірвання договорів з компанією з управління активами та зберігачем;

120.

затвердження змін і доповнень до регламенту фонду.

 

 

затвердження змін до реґламенту фонду.

121.

Загальні збори акціонерів обирають членів наглядового органу корпоративного інвестиційного фонду.

 

-42- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

 

Загальні збори акціонерів обирають членів спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду.

122.

Повноваження загальних зборів акціонерів, визначені цим Законом, не можуть бути передані наглядовому органу фонду.

Сьомий абзац статті 16 викласти в наступній редакції:

"Повноваження загальних зборів акціонерів, визначених Законом України "Про господарські товариства" та цим Законом,..." - далі по тексту.

Враховано редакційно

 

Повноваження загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, визначені законодавством з питань діяльності акціонерних товариств та цим Законом, не можуть бути передані спостережній (наглядовій) раді.

123.

У випадках, передбачених установчими документами, допускається прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування.

 -43- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Дев‘ятий абзац статті 16 викласти в наступній редакції:

 

У випадках, передбачених установчими документами, допускається прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування.

124.

У загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники керуючого активами, реєстратора, зберігача та незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду.

"У загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду беруть участь керуючий активами, зберігач та незалежний оцінювач майна корпоративного інвестиційного фонду. На вимогу загальних зборів акціонерів зазначені особи повинні проінформувати їх про діяльність фонду".

Враховано редакційно

У загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники компанії з управління активами, реєстратора, зберігача та незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду.

Зазначені особи повинні проінформувати загальні збори акціонерів про діяльність фонду.

125.

Стаття 17. Скликання загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду

-44- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

 

Стаття 16. Скликання загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду

126.

Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів акціонерів визначаються Законом України "Про господарські товариства".

Частину 1 статті 17 викласти в такій редакції:

"Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів акціонерів визначаються законодавством з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом";

Враховано

Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду визначаються законодавством з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

127.

Позачергові збори акціонерів можуть скликатися за вимогою спостережної ради, керуючого активами або зберігача у разі:

доповнити ч.2 статті 17 після абзацу 4 новим абзацом такого змісту:

"зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;".

Враховано

Позачергові збори акціонерів корпоративного інвестиційного фонду можуть скликатися на вимогу спостережної (наглядової) ради, компанії з управління активами або зберігача у разі:

128.

неплатоспроможності товариства;

 

 

неплатоспроможності товариства;

129.

зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з останньою оцінкою (для фондів закритого або інтервального типу);

 

 

зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з останньою оцінкою (для фондів закритого або інтервального типу);

130.

зменшення вартості чистих активів більш як на 15 відсотків за семиденний період (для корпоративних інвестиційних фондів відкритого типу);

-45- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Шостий абзац статті 17 доповнити словом "зберігачем", виклавши в такій редакції:

  

Враховано редакційно

зменшення вартості чистих активів більш як на 15 відсотків за семиденний строк (для корпоративних інвестиційних фондів відкритого типу);

зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;

131.

необхідності затвердження або розірвання договору з керуючим активами;

"Необхідності затвердження або розірвання договору з керуючим активами, зберігачем".

 

необхідності затвердження рішення про укладання або розірвання договору з компанією з управління активами, зберігачем;

132.

необхідності обрання нових членів спостережної ради, якщо кількість обраних загальними зборами членів ради має меншість у її складі;

 

 

необхідності обрання нових членів спостережної (наглядової) ради;

133.

наявності обставин, визначених у статуті корпоративного інвестиційного фонду.

-46- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)

Статтю 17 доповнити в кінці новою частиною такого змісту:

"Порядок прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування визначається нормативно-правовими актами Комісії".

Враховано

наявності обставин, визначених у статуті корпоративного інвестиційного фонду.

Порядок прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування визначається нормативно-правовими актами Комісії.

134.

Стаття 18. Наглядовий орган корпоративного інвестиційного фонду

 

 

Стаття 17. Спостережна (наглядова) рада корпоративного інвестиційного фонду

135.

Нагляд за діяльністю керуючого активами здійснює на підставі статуту корпоративного інвестиційного фонду спостережна рада.

 

-47- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)

  

Враховано редакційно

Нагляд за діяльністю компанії з управління активами здійснює на підставі статуту корпоративного інвестиційного фонду спостережна (наглядова) рада.

136.

Спостережна рада збирається на свої засідання в строки, передбачені статутом, але не рідше одного разу на квартал. Голова спостережної ради організовує ведення протоколу.

В тексті слова "спостережна рада" у всіх відмінках замінити словом "наглядова рада" у відповідних відмінках.

 

Спостережна (наглядова) рада збирається на свої засідання в строки, передбачені статутом, але не рідше одного разу на квартал. Голова спостережної (наглядової) ради організовує ведення протоколу.

137.

Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як 2/3 членів ради.

 

 

Рішення спостережної (наглядової) ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третіх складу ради.

138.

Розмір винагороди членам спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду затверджується загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.

 

 

Розмір винагороди членам спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду затверджується загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.

139.

Стаття 19. Склад спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду

-48- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

 

Стаття 18. Склад спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду

140.

Склад спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду визначається його статутом, 2/3 якого обираються загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.

Статтею 19 визначено, що 2/3 складу спостережної ради обирається загальними зборами акціонерів КІФ. Вважали б за доцільне уточнити, ким обирається решта складу (1/3) спостережної ради.

-49- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Інша редакція

Склад спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду визначається його статутом. Члени спостережної (наглядової) ради обираються загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.

 

 

У статті 19:

ч.1 викласти в такій редакції:

"Склад спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду визначається його статутом. Члени спостережної ради обираються загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду";

Враховано

 

141.

Представники керуючого активами, торговців цінними паперами корпоративного інвестиційного фонду, їх афілійованих осіб не можуть становити більшість спостережної ради.

у ч.2 слова "становити більшість" замінити словами "бути членами";

ч.3 вилучити;

 

Представники компанії з управління активами, торговців цінними паперами, які обслуговують корпоративний інвестиційний фонд, їх пов‘язаних осіб не можуть бути членами спостережної (наглядової) ради.

142.

Будь-яка особа не може одночасно працювати у спостережних радах декількох корпоративних інвестиційних фондів, за винятком випадку, коли ці фонди мають того ж самого керуючого активами і ця особа є представником керуючого активами.

останню частину доповнити словами "то пов‘язаних з ними осіб".

 

 

 

143.

До складу спостережної ради не можуть входити представники зберігача, реєстратора, аудитора та незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду.

 

 

До складу спостережної (наглядової) ради не можуть входити представники зберігача, реєстратора, аудитора (аудиторської фірми), незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду та пов‘язаних з ними осіб.

144.

Стаття 20. Компетенція спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду

 

 

Стаття 19. Компетенція спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду

145.

До компетенції спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду належать:

-50- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

Статтю 20 доповнити новим абзацом такого змісту:

Враховано

До компетенції спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду належить:

скликання загальних зборів акціонерів;

146.

підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів;

"скликання загальних зборів акціонерів";

 

підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів;

147.

визначення дати проведення загальних зборів, дати складання списку осіб, що мають право на участь у загальних зборах, та інші питання, пов'язані з організацією проведення загальних зборів;

абз.6 статті 20 викласти в такій редакції:

"укладення та розірвання договору з компанія з управлінням активами, затвердження договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором та незалежним оцінювачем майна;".

 

визначення дати проведення загальних зборів, дати складання списку осіб, які мають право брати участь у загальних зборах, та інші питання, пов'язані з організацією проведення загальних зборів;

148.

обрання голови спостережної ради (президента корпоративного інвестиційного фонду);

 

 

обрання голови спостережної (наглядової) ради (президента корпоративного інвестиційного фонду) та заступника голови;

149.

підготовка для затвердження загальними зборами проекту рішення загальних зборів акціонерів про розмір дивідендів та порядок їх виплати;

 

 

підготовка для затвердження загальними зборами проекту рішення загальних зборів акціонерів про розмір дивідендів та порядок їх виплати (для закритих корпоративних інвестиційних фондів);

150.

укладення та розірвання договору з керуючим активами, зберігачем, реєстратором, аудитором та незалежним оцінювачем майна;

 

 

укладення та розірвання договорів з компанією з управління активами, зберігачем, затвердження договорів з реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;

151.

прийняття змін і доповнень до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду.

-51- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)

Статтю 20 доповнити абзацом такого змісту:

"затвердження договорів (угод), укладених компанією з управління активами щодо активів ІСІ на суму, яка перевищує встановлену регламентом фонду мінімальну вартість ."

Враховано

прийняття змін до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду;

затвердження договорів (угод) щодо активів ІСІ, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену реґламентом фонду мінімальну вартість.

152.

Спостережна рада корпоративного інвестиційного фонду забезпечує контроль за належним виконанням умов договорів про управління фондом, зберігання його активів, ведення реєстру власників акцій, проведенням аудиторських перевірок його діяльності та оцінки його майна.

 

 

Спостережна (наглядова) рада корпоративного інвестиційного фонду забезпечує контроль за належним виконанням умов договорів про управління активами фонду, зберігання його активів, ведення реєстру власників акцій, проведенням аудиторських перевірок його діяльності та оцінки його майна.

153.

Стаття 21. Припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду

 

 

Стаття 20. Припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду

154.

Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття і приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

-52- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)

В статті 21 зазначити, що корпоративний інвестиційний фонд може бути ліквідований у разі визнання його банкрутом.

Враховано по суті

Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

155.

Реорганізація та ліквідація корпоративного інвестиційного фонду здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про господарські товариства", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

 

 

Реорганізація або ліквідація корпоративного інвестиційного фонду здійснюється в порядку, визначеному законодавством про акціонерні товариства, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

156.

Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:

-53- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Враховано частково

Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:

157.

внаслідок викупу акцій корпоративним інвестиційним фондом вартість його чистих активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного капіталу, встановлений Комісією;

У абз.4 статті 21 слово "вартість" доповнити словом "ринкова", а слово "чистих" вилучити.

-54- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

В абз.4 статті 21 виключити слова: "встановлений Комісією".

 

  

Враховано

внаслідок викупу акцій корпоративним інвестиційним фондом вартість його активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного фонду (капіталу);

158.

спостережною радою корпоративного інвестиційного фонду у тримісячний строк не були укладені договори з керуючим активами або зберігачем.

-55- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)

Абзац 3 частини 3 статті 21 доповнити словами "з дня реєстрації його в реєстрі ІСІ".

Враховано

спостережною (наглядовою) радою корпоративного інвестиційного фонду у тримісячний строк з дня реєстрації його в реєстрі ІСІ не були укладені договори з компанією з управління активами або зберігачем.

159.

Комісія може порушувати питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду у разі коли:

 

 

Комісія може порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду у разі якщо:

160.

корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність без реєстрації у реєстрі ІСІ;

 

 

корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність без реєстрації в реєстрі ІСІ;

161.

корпоративний інвестиційний фонд провадить діяльність, заборонену цим Законом та іншими законодавчими актами, які регулюють відносини спільного інвестування.

 

 

корпоративний інвестиційний фонд провадить діяльність, заборонену законом.

162.

До складу ліквідаційної комісії обов'язково повинні входити представники керуючого активами, зберігача та Комісії.

-56- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Частину 5 статті 21 викласти в такій редакції:

 

Враховано

До складу ліквідаційної комісії обов'язково повинні входити представники Комісії, а також можуть входити представники компанії з управління активами та зберігача.

163.

З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду, йому забороняється розміщувати та викуповувати свої акції.

"До складу ліквідаційної комісії обов'язково повинні входити представники Комісії, а також можуть входити представники компанії з управління активами та зберігача".

 

З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду, йому забороняється розміщувати та викуповувати свої акції.

164.

Стаття 22. Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду у разі його ліквідації

-57- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

 

Стаття 21. Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду в разі його ліквідації

165.

Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду у разі його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом. У разі ліквідації корпоративного інвестиційного фонду ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс.

У статті 22 не передбачено майнової відповідальності засновників КІФ та інвестиційного керуючого перед акціонерами у разі відсутності коштів для розрахунку з останніми.

Враховано редакційно щодо відповідальності компанії з управління активами

Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду в разі його ліквідації здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом. У разі ліквідації корпоративного інвестиційного фонду ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс.

166.

Після затвердження ліквідаційного балансу активи фонду у строк, що встановлюється Комісією, але не більшій, як 6 місяців, підлягають продажу за грошові кошти. Кошти, що залишилися після закінчення розрахунків з бюджетом та задоволення вимог кредиторів, розподіляються між акціонерами пропорційно кількості акцій, що їм належать, відповідно до порядку, встановленого законодавством.

-58- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)

В статті 22 врахувати специфіку ліквідаційної процедури (у випадку банкрутства) професійного учасника ринку цінних паперів, яким є інвестиційний корпоративний фонд.

-59- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У статті 22:

друге речення ч.2 викласти в редакції:

"Кошти, отримані від реалізації активів, в першу чергу розподіляються між акціонерами, які не є засновниками фонду, пропорційно кількості акцій, що їм належать, в порядку, встановленому Комісією";

Враховано по суті

 

 

 

 

 

 

Враховано

Після затвердження ліквідаційного балансу активи фонду у строк, що встановлюється Комісією, але не більший як шість місяців, підлягають продажу за грошові кошти. Кошти, отримані від реалізації активів, в першу чергу розподіляються між акціонерами, які не є засновниками фонду, пропорційно кількості акцій, що їм належать, в порядку, встановленому Комісією.

У разі недостатності коштів для викупу акцій за вартістю чистих активів у акціонерів, які не є засновниками фонду, різниця відшкодовується за рахунок частини коштів, що належить засновникам.

В другу чергу – вносяться обов‘язкові платежі до Державного бюджету України, після чого задовольняються вимоги кредиторів.

167.

Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, ліквідаційна комісія подає Комісії звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його вилучення з реєстру ІСІ.

доповнити частинами такого змісту:

"У разі недостатності коштів для викупу акцій по вартості чистих активів у акціонерів, які не є засновниками фонду, різниця відшкодовується за рахунок частини коштів, що належить засновникам.

В другу чергу – вносяться обов‘язкові платежі до Державного бюджету України, після чого задовольняються вимоги кредиторів".

 

Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, ліквідаційна комісія подає Комісії звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим як фонд після його вилучення з реєстру ІСІ.

168.

РОЗДІЛ ІIІ. ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

 

 

РОЗДІЛ ІIІ. ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

169.

Стаття 23. Поняття пайового інвестиційного фонду

-60- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

 

Стаття 22. Поняття пайового інвестиційного фонду

170.

Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що одночасно перебувають у власності не менш як 100 інвесторів на праві спільної часткової власності та обліковуються керуючим активами окремо від обліку результатів його господарської діяльності.

 

Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

Абз.1 статті 23 викласти в такій редакції:

"Пайовий інвестиційний фонд – це активи, що перебувають у власності інвесторів на праві спільної часткової власності, знаходяться в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останнім окремо від результатів її господарської діяльності

Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду".

Враховано редакційно

Пайовий інвестиційний фонд – це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду.

Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

172.

Стаття 24. Порядок створення та провадження діяльності з управління пайовим інвестиційним фондом

 

 

Стаття 23. Порядок створення та провадження діяльності з управління пайовим інвестиційним фондом

173.

Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою керуючого активами шляхом придбання інвесторами випущених ним інвестиційних сертифікатів.

 

 

Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів.

174.

Для створення пайового інвестиційного фонду керуючий активами має розробити та зареєструвати в Комісії регламент інвестиційного фонду, укласти договори з аудитором, зберігачем, реєстратором, оцінювачем майна, зареєструвати пайовий інвестиційний фонд у реєстрі ІСІ та організувати відкриту підписку на інвестиційні сертифікати фонду. Відкрита підписка на інвестиційні сертифікати здійснюється відповідно до порядку проведення відкритої підписки на цінні папери, визначеного законодавством, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом та нормативними актами Комісії. Строк відкритої підписки на інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу, не обмежується.

-61- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У статті 24:

перше речення ч.2 в кінці доповнити словами "або їх приватне розміщення";

доповнити частину другу реченням такого змісту:

"Приватне розміщення здійснюється у порядку, встановленому компанією з управлінням активами";

частину третю вилучити.

Враховано

Для створення пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами має розробити та зареєструвати в Комісії реґламент інвестиційного фонду, укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, реєстратором, оцінювачем майна, зареєструвати пайовий інвестиційний фонд у реєстрі ІСІ та організувати відкриту підписку на інвестиційні сертифікати фонду або їх приватне розміщення. Відкрита підписка на інвестиційні сертифікати здійснюється відповідно до порядку проведення відкритої підписки на цінні папери, визначеного законодавством, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Строк відкритої підписки на інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується. Приватне розміщення здійснюється у порядку, встановленому компанією з управління активами.

175.

Активи пайового інвестиційного фонду повинні бути не меншими ніж мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду, розмір якого встановлюється Комісією.

-62- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

У частині 3 статті 24 доцільно визначити конкретне значення мінімального обсягу активів пайового інвестиційного фонду.

Враховано редакційно

 

176.

Вимоги щодо мінімального обсягу активів та кількості учасників застосовуються до пайового інвестиційного фонду не раніше, ніж через 6 місяців з дня його реєстрації.

-63- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

Стаття 24: щодо встановлення розміру активів ПІФ. Перенесення встановлення вимог до розміру мінімального обсягу активів через 6 місяців після його реєстрації створить умови для різного зловживань, тому вважали б за доцільне в цій статті проекту Закону встановити розмір мінімального обсягу активів ПІФ.

Враховано редакційно

Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового інвестиційного фонду не раніше ніж через шість місяців з дня його реєстрації.

177.

Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним після реєстрації його у встановленому Комісією порядку.

-64- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

В абз.4 статті 24 слова "та кількості учасників" вилучити.

-65- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)

Ч.5 статті 24 викласти в редакції:

"Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним з дня його реєстрації у реєстрі ІСІ".

Враховано

 

 

 Враховано

Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним з дня його реєстрації у реєстрі ІСІ.

178.

Облік результатів діяльності з управління майном пайовим інвестиційним фондом здійснюється керуючим активами окремо від обліку результатів його особистої господарської діяльності та обліку результатів діяльності інших ІСІ, активи яких перебувають в його управлінні.

 

 

Облік результатів діяльності з управління активами пайового інвестиційного фонду здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку результатів її особистої господарської діяльності та обліку результатів діяльності інших ІСІ, активи яких перебувають в її управлінні.

179.

Кошти та цінні папери пайових інвестиційних фондів розміщуються на окремих рахунках у зберігача.

-66- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Ч.7 статті 24 вилучити.

Враховано

180.

Укладаючи договори за рахунок активів пайового інвестиційного фонду, керуючий активами діє від його імені, про що він обов'язково повідомляє третіх осіб та робить в усіх документах відповідну відмітку.

-67- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

У абз.8 статті 24 слово "його" замінити словом "свого".

Враховано

Укладаючи договори за рахунок активів пайового інвестиційного фонду, компанія з управління активами діє від свого імені, про що вона обов'язково повідомляє третіх осіб.

181.

Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім'я керуючого активами з відповідною відміткою. Керуючий активами є розпорядником цього нерухомого майна.

 

 

Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім'я компанії з управління активами з відповідною відміткою. Компанія з управління активами є розпорядником цього нерухомого майна.

182.

У документах пайового інвестиційного фонду обов'язково зазначаються у його назві слова "пайовий інвестиційний фонд" та тип і вид фонду.

 

 

У документах пайового інвестиційного фонду обов'язково зазначаються у його назві слова "пайовий інвестиційний фонд" та тип і вид фонду.

183.

Стаття 25. Регламент пайового інвестиційного фонду

 

 

Стаття 24. Реґламент пайового інвестиційного фонду

184.

Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його регламентом.

 

 

Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його реґламентом.

185.

Регламент пайового інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

-68- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Ч.2 статті 25 після абзацу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

Враховано

Реґламент пайового інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

186.

порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів;

"порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяльності спостережної (наглядової) ради;".

 

порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяльності спостережної (наглядової) ради;

порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів;

187.

порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що можуть бути сплачені керуючому активами;

 

 

порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами;

188.

порядок розподілу прибутку;

 

 

порядок розподілу прибутку пайового інвестиційного фонду;

189.

порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів керуючим активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвесторів;

 

 

порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвесторів;

190.

напрями інвестицій (інвестиційна декларація).

 

 

напрями інвестицій (інвестиційна декларація).

191.

Стаття 26. Участь у пайовому інвестиційному фонді

 

 

Стаття 25. Участь у пайовому інвестиційному фонді

192.

Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор, що придбав інвестиційний сертифікат фонду.

-69- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У статті 26:

 

Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор, який придбав інвестиційний сертифікат фонду.

193.

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів - це прилюдна пропозиція (оферта) з умовами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду.

доповнити статтю новою частиною:

"Учасниками пайового недиверсифікованого інвестиційного фонду не можуть бути фізичні особи";

ч.2 після слова "прилюдна" доповнити словами "або приватна";

Враховано частково

Учасниками пайового недиверсифікованого інвестиційного фонду не можуть бути фізичні особи.

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів – це прилюдна або приватна пропозиція (оферта) з умовами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду.

194.

Прийняття (акцепт) прилюдної пропозиції (укладення з керуючим активами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду) здійснюється інвестором шляхом придбання інвестиційного сертифіката пайового інвестиційного фонду за грошові кошти.

у ч.3 слово "прилюдної" вилучити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Інвестори пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами крім випадків, передбачених цією статтею";

 

Прийняття (акцепт) пропозиції (укладення з компанією з управління активами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду) здійснюється інвестором шляхом придбання інвестиційного сертифіката пайового інвестиційного фонду за грошові кошти.

195.

Кожна частка учасника пайового інвестиційного фонду засвідчується інвестиційним сертифікатом.

Доповнити статтю новими частинами такого змісту:

 

Частка учасника пайового інвестиційного фонду засвідчується інвестиційним сертифікатом.

196.

Інвестори пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у діяльність керуючого активами.

"Інвестори пайового інвестиційного фонду, кошти спільного інвестування якого залучені шляхом приватного розміщення цінних паперів власного випуску, можуть створювати спостережну раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням його активів, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду.

Спостережна рада утворюється з числа інвесторів. Інвестор має право бути обраним до складу спостережної ради або призначити свого представника за умови придбання ним установленої реґламентом мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів. Спостережна рада розпочинає свою діяльність після продажу 60 відсотків інвестиційних сертифікатів фонду.

Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як 2/3 членів ради.

До компетенції спостережної ради належить:

Обрання голови спостережної ради;

Затвердження рішення про укладення та розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором та незалежним оцінювачем майна;

Затвердження змін і доповнень до регламенту фонду."

 

Інвестори пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених цією статтею.

Інвестори пайового інвестиційного фонду, кошти спільного інвестування якого залучені шляхом приватного розміщення інвестиційних сертифікатів, можуть створювати спостережну (наглядову) раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду.

Спостережна (наглядова) рада утворюється з числа інвесторів. Інвестор має право бути обраним до складу спостережної (наглядової) ради або призначити свого представника за умови придбання ним установленої реґламентом мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів.

Рішення спостережної (наглядової) ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третіх складу ради.

До компетенції спостережної (наглядової) ради належить:

обрання голови спостережної (наглядової) ради;

затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;

затвердження змін до реґламенту фонду.

 

 

-70- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)

Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

Стаття 26: пунктом 11 "Положення про інвестиційні компанії", затвердженого Указом Президента України від 19.02.1994р. №55/94 передбачалось, що загальні збори засновників фонду могли бути скликані на вимогу його учасників, які були власниками не менше як 10% випущених інвестиційних сертифікатів. Тим самим за діяльністю керуючого передбачався додатковий контроль, який даним проектом закону усувається.

Враховано по суті

 

197.

Стаття 27. Інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів

 

 

Стаття 26. Інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів

198.

Інвестиційний сертифікат - це іменний цінний папір, який засвідчує право його власника на частку активів пайового інвестиційного фонду.

-71- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Частину 1 статті 27 вилучити.

Враховано

199.

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду виступає його керуючий активами.

-72- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

 

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду виступає компанія з управління активами цього фонду.

200.

Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права.

У статті 27:

частину 4 викласти в такій редакції:

 

Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права.

201.

Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватись лише шляхом відкритого продажу. Випуск похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не допускається.

"Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватись шляхом відкритого продажу або приватного розміщення. Випуск компанією з управлінням активами похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів керованого ним пайового інвестиційного фонду не допускається".

Враховано

Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватися шляхом відкритого продажу або приватного розміщення. Випуск компанією з управління активами похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів керованого нею пайового інвестиційного фонду не допускається.

202.

Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються.

частину 5 після слова "відкритого" доповнити словами "та інтервального";

 

Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються.

203.

Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії. Строк розміщення інвестиційних сертифікатів відкритого або інтервального пайового інвестиційного фонду не обмежується.

в частині 6 друге речення вилучити.

 

Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.

204.

Порядок розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів встановлюється цим Законом та нормативними актами Комісії.

 

 

Порядок розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії.

205.

Стаття 28. Заміна керуючого активами та ліквідація пайового інвестиційного фонду

-73- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Частину 1 статті 28 викласти у редакції:

 

Стаття 27. Заміна компанії з управління активами та ліквідація пайового інвестиційного фонду

206.

Заміна керуючого активами може здійснюватися в установленому Комісією порядку в разі:

 

 

 

 

 

 

 прийняття керуючим активами рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного ним пайового інвестиційного фонду;

"Заміна керуючого активами може здійснюватися за рішенням Комісії та в установленому нею порядку в разі:

ліквідації керуючого активами як юридичної особи за рішенням суду;

скасування Комісією у керуючого активами дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами ІСІ;

якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася більше ніж на 30 відсотків;

якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася нижче від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків.

Прийняття рішення власниками керуючого активами про його ліквідацію як юридичної особи можу відбуватися лише після вирішення питання про заміну керуючого активами".

Враховано частково

редакційно

Заміна компанії з управління активами може здійснюватися в установленому Комісією порядку в разі:

якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;

якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;

прийняття компанією з управління активами рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею пайового інвестиційного фонду;

208.

скасування Комісією у керуючого активами дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами ІСІ;

ліквідації керуючого активами як юридичної особи.

-74- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

Стаття 28: згідно зі статтею 23 проекту Закону ПІФ не має статусу юридичної особи і виступає у вигляді активів, отриманих його засновником – керуючим від розміщення інвестиційних сертифікатів. У даному випадку відмова керуючого від управління активами рівнозначна відмові від зобов‘язань перед учасниками ПІФу.

Враховано по суті

анулювання Комісією виданої компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності з управління активами ІСІ;

ліквідації компанії з управління активами.

210.

Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі:

-75- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Абз.2 частини 2 статті 28 викласти в такій редакції:

Враховано редакційно

Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі:

211.

винесення Комісією рішення про неможливість заміни керуючого активами згідно з частинами другою, третьою та четвертою цієї статті;

"винесення Комісією рішення про неможливість заміни керуючого активами згідно з частинами другою, третьою, четвертою та п‘ятою цієї статті".

 

винесення Комісією рішення про неможливість заміни компанії з управління активами згідно з частиною першою цієї статті;

212.

скасування дозволу зберігача пайового інвестиційного фонду та неукладення керуючим активами протягом 30 календарних днів договору з іншим зберігачем;

 

 

анулювання ліцензії, виданої зберігачу пайового інвестиційного фонду на провадження депозитарної діяльності та неукладення компанією з управління активами протягом 30 календарних днів договору з іншим зберігачем;

213.

закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд.

 

 

закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд.

214.

З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію інвестиційного фонду розміщення та викуп сертифікатів припиняється.

 

 

З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію інвестиційного фонду розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів припиняється.

215.

Стаття 29. Розподіл активів пайового інвестиційного фонду у разі його ліквідації

 

 

Стаття 28. Розподіл активів пайового інвестиційного фонду у разі його ліквідації

216.

У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду керуючий активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвестиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, передбачені Комісією. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються:

-76- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

Стаття 29: передбачити розмір відповідальності керуючого у випадку недостатності коштів для розрахунків з учасниками при ліквідації ПІФу.

Враховано редакційно

у статті 34

У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвестиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, передбачені Комісією. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються:

217.

у першу чергу - вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;

-77- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

Абз.3 статті 29 після слова "фонду"

 

у першу чергу – здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

218.

у другу чергу - здійснюються виплати кредиторам керуючого активами пайового інвестиційного фонду;

доповнити словами "по погашенню заборгованості, яка виникла у зв‘язку з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що ліквідується";

Враховано

у другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;

219.

у третю чергу - здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

абзац 2 частини 1 вважати абзацом третім;

абзац 3 вважати абзацом четвертим;

абзац 4 вважати абзацом другим.

 

у третю чергу – здійснюються виплати кредиторам компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду по погашенню заборгованості, яка виникла у зв‘язку з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що ліквідується;

220.

у четверту чергу - здійснюються виплати іншим власникам інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.

 

 

у четверту чергу – здійснюються виплати іншим учасникам пайового інвестиційного фонду.

221.

Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

 

 

Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

222.

Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, керуючий активами подає Комісії звіт про результати ліквідації. Звіт є підставою для вилучення Комісією такого пайового інвестиційного фонду з реєстру ІСІ.

 

 

Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, компанія з управління активами подає Комісії звіт про результати ліквідації. Звіт є підставою для виключення Комісією такого пайового інвестиційного фонду з реєстру ІСІ.

223.

Пайовий інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його вилучення з реєстру ІСІ.

 

 

Пайовий інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його виключення з реєстру ІСІ.

224.

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІСІ

 

 

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІСІ

225.

Стаття 30. Керуючий активами

-78- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

 

Стаття 29. Компанія з управління активами

226.

Управління активами ІСІ здійснює керуючий активами, що створюється відповідно до законодавства України, з метою провадження професійної діяльності з управління цінними паперами.

Частини 1-5 статті 30 викласти в такій редакції:

"Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами. Компанією з управлінням активами може бути юридична особа, що створюється відповідно до законодавства України.

Враховано

Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами. Компанією з управління активами може бути юридична особа, що створюється відповідно до законодавства України.

227.

Керуючий активами є юридичною особою, частка державного майна в статутному фонді якої не може перевищувати 10 відсотків.

Частка державного майна в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків.

 

Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків.

228.

Діяльність керуючого активами провадиться на підставі дозволу (ліцензії), виданого Комісією, та відповідно до цього Закону і Положення про керуючого активами, яке затверджується Комісією.

Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється.

 

229.

Порядок та умови видачі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами ІСІ затверджується Комісією. Вимоги до розміру статутного капіталу керуючого активами визначається Комісією.

Компанія з управління активами від імені венчурного фонду приймає участь в управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого знаходяться в активах керованого нею фонду."

 

Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється.

230.

Можливість суміщення діяльності з управління цінними паперами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів встановлюється нормативними актами Комісії.

 

 

Компанія з управління активами венчурного фонду бере участь в управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого перебувають в активах керованого нею фонду.

231.

Керуючий активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.

-79- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

Стаття 30: ув‘язати розмір статутного фонду з м.з.п. чи н.о.м.

Слова "керуючий активами може здійснювати управління активами кількох ІСІ" вилучити.

Враховано частково
редакційно

Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.

 

 

-80- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Керуючий активами

Управління активами ІСІ здійснює керуючий активами. Керуючий активами може бути юридична особа (торговець цінними паперами), яка отримала дозвіл (ліцензію) на здійснення діяльності по управлінню активами ІСІ.

Статутний фонд керуючого активами повинен бути сформований не менше як на 70 відсотків за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів та нерухомості.

Враховано частково

 

 

 

Порядок та умови видачі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами ІСІ затверджуються Комісією.

Керуючий активами може одночасно здійснювати управління активами кількох фондів".

 

 

232.

Стаття 31. Обмеження діяльності керуючого активами

 

 

Стаття 30. Обмеження діяльності компанії з управління активами

233.

Діяльність керуючого активами може бути обмежена у випадках передбачених цим Законом.

 

 

Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена у випадках, передбачених законом.

234.

Керуючий активами під час провадження ним діяльності з управління активами ІСІ не має права:

 

 

Компанія з управління активами під час провадження нею діяльності з управління активами ІСІ не має права:

235.

набувати за рахунок активів ІСІ цінні папери та майно, не передбачені проспектом емісії цінних паперів ІСІ;

 

 

набувати за рахунок активів ІСІ види цінних паперів та майно, не передбачені проспектом емісії цінних паперів ІСІ;

236.

укладати угоди, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства та вимог нормативних актів Комісії;

-81- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Абз.4 частини 2 статті 31 викласти в такій редакції:

 

укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства та вимог нормативно-правових актів Комісії;

237.

здійснювати операції з цінними паперами за власні кошти;

"здійснювати за власні кошти операції з цінними паперами (за винятком інвестиційних сертифікатів керованого їм венчурного фонду);".

-82- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

У абз.5 статті 31 після слова "паперами" записати слово "ІСІ" .

Враховано частково

 

 

Враховано редакційно

 

здійснювати за власні кошти операції з цінними паперами, які є активами ІСІ;

238.

безоплатно відчужувати активи ІСІ;

-83- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Вилучити з статті 31 абзаци п‘ятий та тринадцятий.

Відхилено

безоплатно відчужувати активи ІСІ;

239.

брати позику, що підлягає поверненню за рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів, на строк більший, ніж три місяці та з метою, іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ;

-84- Національний банк України

У абзацах 6, 7, 11 частини другої статті 31 слово "позика" замінити на слова "позика або кредит" у відповідних відмінках".

Враховано

брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів, на строк більший, ніж три місяці, та з метою, іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ;

240.

надавати позику за рахунок активів ІСІ;

 

 

надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ;

241.

використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ІСІ;

 

 

використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ІСІ;

242.

придбавати векселі, похідні цінні папери, цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативними актами Комісії;

 

 

придбавати векселі, похідні цінні папери, цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

243.

розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ІСІ, активами яких він керує;

-85- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Абз.11 статті 31 вилучити.

Відхилено

розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ІСІ, активами яких вона керує;

244.

укладати угоди купівлі, продажу або позики з афілійованими особами;

-86- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У статті 31:

абз.12 доповнити словами "крім угод

Враховано

укладати договори купівлі, продажу, позики або кредиту з пов‘язаними особами, крім договорів з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;

245.

укладати угоди продажу цінних паперів, які на дату укладення такої угоди не становлять активи ІСІ;

з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів ІСІ";

 

укладати договори продажу цінних паперів, які на дату укладення такого договору не становлять активи ІСІ;

246.

набувати у власність або здійснювати функцію номінального утримувача щодо цінних паперів ІСІ, активами якого він керує;

у абз.14 слова "набувати у власність" виключити.

 

здійснювати функцію номінального утримувача щодо цінних паперів ІСІ, активами якого вона керує;

247.

продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору, незалежному оцінювачу та аудитору цього ІСІ, а також органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;

 

 

продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору, незалежному оцінювачу та аудитору (аудиторській фірмі) цього ІСІ, а також органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;

248.

набувати у власність нерухоме майно, що становить активи відповідного ІСІ;

 

 

набувати у власність нерухоме майно, що становить активи відповідного ІСІ;

249.

укладати від імені ІСІ угоди, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто;

 

 

укладати від імені ІСІ договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто;

250.

відчужувати майно, яке належить йому, до активів ІСІ;

 

 

відчужувати майно, яке належить їй, до активів ІСІ;

251.

відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь іншого ІСІ, яким він керує.

-87- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

 

відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь іншого ІСІ, яким вона керує.

252.

Загальна сума вартості активів, що перебувають в управлінні одного керуючого активами, не може перевищувати величини, встановленої нормативними актами Комісії.

В останній частині статті 31 визначити конкретний показник максимальної суми вартості активів, що можуть перебувати в управлінні одного керуючого активами.

Відхилено

Загальна сума вартості активів ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами, не може перевищувати величини, встановленої нормативно-правовими актами Комісії.

-88- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Статтю 31 доповнити абзацом такого змісту:

"Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені абзацами 5,8,11 та 12 цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду."

Враховано редакційно

Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені абзацами 4,7,10 та 11частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду.

253.

Стаття 32. Винагорода керуючому активами

-89- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

 

Стаття 31. Винагорода компанії з управління активами

254.

Винагорода керуючому активами встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів або до збільшення вартості чистих активів, або шляхом поєднання цих двох методів. Винагорода керуючому активами сплачується грошовими коштами. Порядок виплати винагороди та її граничний розмір встановлюється нормативними актами Комісії.

Статтю 32 доцільно викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Винагорода керуючому активами

Винагорода керуючому активами встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ, або шляхом поєднання цих двох методів".

-90- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У статті 32:

ч.1 викласти в такій редакції:

Враховано редакційно

Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до вартості розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів за їх номінальною вартістю та різниці між витратами на придбання активів фонду та доходами від їх реалізації. Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами.

 

 

"Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до номінальної вартості розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів та різниці між

Враховано

 

255.

Положення про склад та розмір витрат, які пов'язані з виконанням керуючим активами своїх функцій та відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, затверджується Комісією.

Винагороди зберігачу, реєстратору, аудитору та незалежному оцінювачу становлять витрати, пов'язані з виконанням керуючим активами своїх функцій.

витратами на придбання активів фонду та доходами від їх реалізації. Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами";

частину 3 вилучити та передбачити цю норму у відповідних статтях.

 

Положення про склад та розмір витрат, що пов'язані з виконанням компанією з управління активами своїх функцій та відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, затверджується Комісією.

256.

Стаття 33. Ліцензування діяльності керуючого активами

-91- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

 

Стаття 32. Ліцензування діяльності компанії з управління активами

257.

Діяльність з управління активами ІСІ провадиться на підставі дозволу (ліцензії), що видається в установленому Комісією порядку та відповідно до цього Закону.

Ч.1 статті 33 викласти в редакції:

"Діяльність з управління активами ІСІ провадиться на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому відповідно до законодавства, за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об‘єднує компанії з управління активами".

Враховано редакційно

Діяльність з управління активами ІСІ провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому відповідно до законодавства, за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об‘єднує компанії з управління активами.

 

 

-92- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)

Статтю 32 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Саморегулівна організація має право одержувати звітність, складену в установленому порядку компаніями з управління активами ІСІ, з метою її контролю, узагальнення, аналізу та передачі Комісії".

Враховано редакційно

Саморегулівна організація, яка об‘єднує компанії з управління активами ІСІ, має право одержувати звітність, складену такими компаніями в порядку, встановленому Комісією з метою її контролю, узагальнення, аналізу та передачі Комісії.

258.

За рішенням Комісії дія дозволу (ліцензії) може бути призупинена у разі:

-93- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Чч.2-5 статті 33 вилучити.

Враховано

259.

неодноразового порушення вимог цього Закону, нормативних актів Комісії, статуту корпоративного інвестиційного фонду або регламенту ІСІ;

 

 

260.

виявлення недостовірних даних в документах, наданих керуючому активами для отримання дозволу (ліцензії);

 

 

 

261.

укладення керуючим активами договорів, які заподіюють шкоди інвесторам;

-94- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)Абзац п‘ятий статті 33 доповнити таким текстом:

"Укладання керуючим активами договорів, які заподіють шкоди інвесторів, у випадку, якщо це визнано рішенням суду".

 Інша редакція

262.

укладення керуючим активами договорів на свою користь;

-95- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Частини 5 та 6 статті 33 виключити.

Враховано

263.

порушення порядку оцінки вартості чистих активів ІСІ;

 

 

264.

порушення порядку та термінів подання звітності, а також подання керуючим активами звітності, що містить недостовірні відомості;

 

 

265.

відмови в проведенні перевірки або недопущення аудитора чи уповноважених осіб Комісії до матеріалів та документів під час проведення перевірки.

 

 

266.

У рішенні Комісії про призупинення дії дозволу (ліцензії) зазначаються: вид порушення, заходи для усунення порушення, термін його усунення, а також встановлюються обмеження операцій керуючого з активами ІСІ, що діють протягом усього строку призупинення дії дозволу (ліцензії), та порядок звітності про усунення порушення.

 

 

 

-96- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)

 

267.

Комісія має право на період призупинення дії дозволу (ліцензії) заборонити керуючому активами:

розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ;

набувати майно за рахунок активів ІСІ.

В тексті слова "призупинення" у всіх відмінках, "призупиняти" у всіх часах і родах, "призупинений" у всіх числах, родах і відмінках замінити відповідно словами "зупинення" у відповідних відмінках, "зупиняти" у відповідних часах і родах, "зупинений" у відповідних числах, родах і відмінках.

Враховано

270.

Поновлення дії дозволу (ліцензії) проводиться за наслідками розгляду звіту керуючого активами про усунення порушення та проведеної у разі потреби перевірки інформації, що міститься у звіті.

 

 

271.

Комісія має право прийняти рішення про анулювання дозволу (ліцензії) керуючого активами у разі:

 

-97- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

 

Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії компанії з управління активами з підстав, визначених законодавством, а також у разі:

272.

здійснення керуючим активами під час дії договору на управління активами ІСІ іншої діяльності, ніж діяльність з управління активами ІСІ;

Абз.16 статті 33 після слова "діяльності," записати "...яка заборонена до сумісництва з діяльністю з управління активами ІСІ".

-98- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

Абз.16 статті 33 після слова "іншої" доповнити словом "професійної".

Враховано редакційно

 

  

Враховано

здійснення компанією з управління активами під час дії договору на управління активами іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами;

273.

неодноразового або грубого порушення цього Закону чи нормативних актів Комісії, що заподіяло значної шкоди інвесторам;

-99- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Абзац 16 статті 33 доповнити таким текстом:

"Неодноразового або грубого порушення цього Закону чи нормативних актів Комісії, що заподіяло значної шкоди інвесторам, якщо ця шкода доведена судом".

Враховано

неодноразового або грубого порушення цього Закону чи нормативно-правових актів Комісії, що заподіяло значної шкоди інвесторам, якщо ця шкода доведена судом;

274.

не усунення порушення в строк, установлений в повідомленні Комісії про призупинення дії дозволу (ліцензії);

 

 

275.

не провадження керуючим активами діяльності з управління активами протягом двох років.

 

 

не провадження компанією з управління активами діяльності з управління активами протягом двох років.

276.

Анулювання дозволу (ліцензії) керуючого активами є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов`язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншому керуючому активами. Порядок такої передачі встановлюється Комісією.

 

 

Анулювання ліцензії компанії з управління активами є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов`язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами. Порядок такої передачі встановлюється Комісією.

277.

Призупинення дії та анулювання дозволу (ліцензії) може бути оскаржено керуючим активами в судовому порядку.

 

 

Анулювання ліцензії може бути оскаржено компанією з управління активами в судовому порядку.

278.

Стаття 34. Відповідальність керуючого активами

-100- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Частину 1 статті 34 викласти в такій редакції:

 

Стаття 33. Відповідальність компанії з управління активами

279.

Керуючий активами несе повну майнову відповідальність за збитки, що були спричинені ІСІ його діями (бездіяльністю) або діями (бездіяльністю) його посадових осіб.

"Керуючий активами зобов‘язаний у своїй діяльності забезпечувати найбільш повну реалізацію економічних інтересів акціонерів та учасників ІСІ. Якщо на момент припинення діяльності ІСІ або заміни керуючого активами вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ є меншою від його номінальної вартості, керуючий активами повинен за рахунок власних коштів компенсувати негативну різницю (з урахуванням індексу інфляції)".

Враховано по суті

Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були спричинені ІСІ її діями (бездіяльністю) згідно з законом та відповідно до умов договору.

 

 

-101- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

Абз.1 статті 34 викласти в такій редакції:

"Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були спричинені ІСІ її діями (бездіяльністю) згідно з законом та відповідно до умов договору".

Враховано

 

 

 

-102- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)

Статтю 34 доповнити абзацом такого змісту:

Компанія з управління активами компенсує втрати понесені інвестиційним фондом, який здійснює відкриту підписку на свої цінні папери, якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася нижче його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків.

Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї компанії в порядку, визначеному Комісією. Резервний фонд компанії з управління активами створюється в розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду передбачається установчими документами, але не менше 5 відсотків чистого прибутку. У разі залучення коштів фізичних осіб – вкладників ІСІ, управління активами яких здійснює компанія, резервний фонд формується у розмірі, не меншому встановленого Комісією в залежності від обсягу внесків осіб-вкладників ІСІ.

Резервний фонд формується в розмірі не меншому встановленого Комісією в залежності від обсягу внесків фізичних осіб-вкладників ІСІ, управління активами яких здійснює компанія. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку компанії з управління активами, а у разі недостатності прибутку – за рахунок додаткових внесків її засновників.

Резервний фонд компанії управління активами ІСІ, які залучають кошти фізичних осіб-вкладників, зберігається на окремому депозитному банківському рахунку, відкритому цією компанією."

Враховано частково редакційно

Компанія з управління активами відшкодовує втрати, понесені ІСІ, який здійснює відкриту підписку на свої цінні папери, якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася нижче його номінальної вартості більш ніж на 20 відсотків внаслідок порушення компанією з управління активами норм цього Закону.

Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї компанії в порядку, визначеному Комісією. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку компанії з управління активами, а у разі його недостатності – за рахунок додаткових внесків її засновників.

У разі залучення коштів фізичних осіб-інвесторів ІСІ, управління активами яких здійснює компанія з управління активами, резервний фонд формується в розмірі, не меншому встановленого Комісією в залежності від обсягу внесків фізичних осіб-інвесторів ІСІ.

Резервний фонд зберігається на окремому депозитному банківському рахунку, відкритому компанією з управління активами, або розміщується в державні цінні папери, перелік яких визначається Комісією.

280.

Якщо керуючий активами перевищить свої повноваження або укладе угоду не від імені ІСІ, то він несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких угод, лише майном, що належить йому на праві власності.

-103- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Другий абзац статті 34 закінчити такими словами: "..., якщо інше не передбачено чинним законодавством України".

Враховано редакційно

Якщо компанія з управління активами перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені ІСІ (корпоративного інвестиційного фонду), то вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не передбачено законом.

281.

У разі визнання керуючого активами банкрутом активи ІСІ не можуть включатися до ліквідаційної маси керуючого активами.

-104- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

Стаття 34 передбачає, що у разі банкрутства керуючого активи ІСІ не можуть включатися до ліквідаційної маси його активів. Слід врахувати, що у разі банкрутства керуючого ПІФу ніяких активів ІСІ не буде взагалі.

Немає сформульованих пропозицій

У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи ІСІ не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління активами.

282.

РОЗДІЛ V. СКЛАД ТА СТРУКТУРА АКТИВІВ ІСІ

 

 

РОЗДІЛ V. СКЛАД ТА СТРУКТУРА АКТИВІВ ІСІ

283.

Стаття 35. Склад та структура активів ІСІ

-105- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)

 

Стаття 34. Склад та структура активів ІСІ

284.

Активи диверсифікованого ІСІ складаються тільки з цінних паперів та грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого ІСІ, встановлюється нормативними актами Комісії.

Частини першу і другу статті 35 проекту Закону пропонується викласти в такій редакції:

"Активи диверсифікованого ІСІ складаються тільки з цінних паперів та грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті. Перелік видів цінних паперів, які не можуть становити активи диверсифікованого ІСІ, встановлюються нормативними актами Комісії.

Вартість цінних паперів, які не пройшли лістинг на фондовій біржі або у позабіржовій торговельній системі, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів будь-якого ІСІ".

Враховано частково
редакційно

При проведенні відкритої підписки на цінні папери ІСІ відкритого та інтервального типу не менше 10 відсотків активів таких ІСІ повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих цьому ІСІ.

Активи диверсифікованого ІСІ складаються тільки з цінних паперів та грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого ІСІ, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

 

 

-106- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)

Статтю 35 доповнити частиною першою такого змісту:

"Інвестиційні фонди відкритого та інтервального типу, які здійснюють відкриту підписку на свої цінні папери, зобов‘язані не менше 10 відсотків своїх активів утримувати в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих цьому фонду."

Враховано редакційно

 

 

 

-107- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Частину 1 статті 35 викласти в такій редакції:

"Активи диверсифікованого ІСІ складаються тільки з цінних паперів та грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті".

Враховано частково

 

285.

Вартість цінних паперів, які не пройшли лістинг на фондовій біржі або у позабіржовій торговельній системі, не може становити більш як 10 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ.

-108- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Частину 2 статті 35 викласти в такій редакції:

"Вартість цінних паперів, які не пройшли лістинг на фондовій біржі або у позабіржовій торгівельній системі, не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ".

-109- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

У абз.2 статті 35 цифру 10 замінити на цифру 20.

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

Враховано

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ.

286.

Вартість цінних паперів, які не пройшли лістінг на фондовій біржі або у позабіржовій торговельній системі, та нерухомості не може становити більш як 60 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ.

-110- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Частину 3 статті 35 викласти в такій редакції:

"Вартість цінних паперів, які не пройшли лістинг на фондовій біржі або у позабіржовій торгівельній системі, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ".

Враховано

Вартість цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі або у позабіржовій торговельній системі, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ.

 

 

-111- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Доповнити статтю 35 після частини 3 новими частинами такого змісту:

"До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов’язання емітентів, частка у корпоративних правах яких входить до складу активів цього фонду. Такі зобов’язання можуть бути оформлені векселями, облігаціями (у тому числі конвертованими), та договорами позик. Надання позик третім юридичним та фізичним особам за рахунок коштів венчурного фонду не дозволяється.

Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з корпоративних прав (паїв) та цінних паперів, що не пройшли лістинг на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

Для формування власних активів ІСІ можуть придбавати іноземну валюту через банківські установи які мають відповідну ліцензію".

Враховано редакційно

 До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов’язання емітентів, частка у корпоративних правах яких входить до складу активів цього фонду. Такі зобов’язання можуть бути оформлені векселями, облігаціями (у тому числі конвертованими) та договорами позики. Надання позик третім особам за рахунок грошових коштів венчурного фонду не дозволяється.

Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

Для формування власних активів ІСІ можуть придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

287.

Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів будь-якого ІСІ.

-112- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Абз.4 статті 35 вилучити.

-113- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Відхилено

Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ.

288.

Активи ІСІ не можуть включати:

Частину 4 статті 35 викласти в такій редакції:

Відхилено

Активи ІСІ не можуть включати:

289.

цінні папери, випущені керуючим активами, зберігачем, реєстратором та аудитором цього ІСІ та афілійованими особами;

"Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 40 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ".

 

цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та пов‘язаними особами;

290.

цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше, ніж на двох провідних іноземних біржах чи позабіржових торговельних системах, перелік яких визначається Комісією;

цінні папери інших ІСІ;

-114- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Абзац сьомий статті 35 викласти в такій редакції:

"Цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на іноземних біржах чи позабіржових торгівельних системах".

Відхилено

цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше, ніж на двох провідних іноземних біржах чи позабіржових торговельних системах, перелік яких визначається Комісією;

цінні папери інших ІСІ;

292.

векселі та ощадні сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативними актами Комісії;

 

 

векселі та ощадні сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

293.

похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативними актами Комісії.

 

 

похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії.

294.

Вимоги до складу та структури активів інститутів спільного інвестування, встановлені цим Законом, застосовуються через 6 місяців з дати реєстрації ІСІ в Комісії.

 

 

Вимоги до складу та структури активів ІСІ, встановлені цим Законом, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації ІСІ в Комісії.

295.

Комісія може встановити додаткові вимоги щодо нормативів ліквідності для ІСІ закритого та інтервального типу на дату, яка передує даті викупу.

-115- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Останню частину статті 35 доцільно вилучити.

Враховано

296.

Стаття 36. Визначення вартості чистих активів ІСІ

 

 

Стаття 35. Визначення вартості чистих активів ІСІ

297.

Вартість чистих активів ІСІ визначається керуючим активами разом із зберігачем відповідно до регламенту ІСІ та нормативних актів Комісії.

-116- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

В абз.1 статті 36 слова "разом із зберігачем" виключити.

Враховано

Вартість чистих активів ІСІ визначається компанією з управління активами відповідно до реґламенту ІСІ та нормативно-правових актів Комісії.

298.

Вартість чистих активів ІСІ відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня.

 

 

Вартість чистих активів ІСІ відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня.

299.

Вартість чистих активів ІСІ інтервального та закритого типу визначається на кінець кожного робочого дня, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів, але не рідше, ніж раз у квартал.

-117- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Абз. 3 статті 36 доповнити реченням такого змісту:

"Вартість чистих активів венчурного фонду визначається на кінець року та при його ліквідації".

Враховано

Вартість чистих активів ІСІ інтервального та закритого типу визначається на кінець кожного робочого дня, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів, але не рідше ніж раз у квартал. Вартість чистих активів венчурного фонду визначається на кінець року та при його ліквідації.

300.

Особливості бухгалтерського обліку ІСІ встановлюються нормативними актами Комісії за погодженням з Міністерством фінансів України.

-118- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Абзац четвертий статті 36 викласти у такій редакції:

"Особливості бухгалтерського обліку ІСІ встановлюється нормативними актами Міністерства фінансів України".

Відхилено

Особливості бухгалтерського обліку ІСІ встановлюються нормативно-правовими актами Комісії за погодженням з Міністерством фінансів України.

301.

Довідка про вартість чистих активів ІСІ та додатки до неї є документами звітності корпоративного інвестиційного фонду та керуючого активами пайового інвестиційного фонду. Форма та порядок надання довідки встановлюється Комісією.

-119- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Частину 5 статті 36 доповнити реченням такого змісту:

"Довідка про вартість чистих активів ІСІ складається компанією з управлінням активами та засвідчується зберігачем".

Враховано

Довідка про вартість чистих активів ІСІ та додатки до неї є документами звітності корпоративного інвестиційного фонду та компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду. Форма та порядок надання довідки встановлюється Комісією. Довідка про вартість чистих активів ІСІ складається компанією з управління активами та засвідчується зберігачем.

302.

Стаття 37. Визначення вартості цінного паперу ІСІ

-120- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Статтю 37 викласти в такій редакції:

 

Стаття 36. Визначення вартості цінного паперу ІСІ

303.

Розрахункова вартість цінного паперу ІСІ визначається як співвідношення загальної вартості чистих активів ІСІ до кількості його цінних паперів. Кількість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлюється на наступний день після подання заявки.

"Розрахункова вартість цінного паперу ІСІ визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на кількість його цінних паперів, що знаходяться в обігу на дату проведення розрахунку.

Вартість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами (крім випадку, передбаченого статтею 43 цього Закону), визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що придбаються інвестором.

Враховано

Розрахункова вартість цінного паперу ІСІ визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на кількість його цінних паперів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

Вартість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами (крім випадку, передбаченого статтею 42 цього Закону), визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвестором.

304.

У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що викупаються, та сума грошових коштів, що вноситься на дату подачі заявки на придбання цінних паперів ІСІ.

Вартість цінних паперів ІСІ, що викуповуються ІСІ у інвесторів, визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що пропонуються до викупу".

 

Вартість цінних паперів ІСІ, що викуповуються ІСІ у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що пропонуються до викупу.

305.

Стаття 38. Незалежний оцінювач майна ІСІ

 

 

Стаття 37. Незалежний оцінювач майна ІСІ

306.

Незалежний оцінювач майна ІСІ - це суб'єкт підприємницької діяльності, який на підставі відповідного дозволу (сертифіката) здійснює за рахунок ІСІ визначення вартості нерухомого майна ІСІ під час його придбання або відчуження.

-121- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Частину 2 статті 38 викласти в редакції:

"Винагорода незалежному оцінювачу майна ІСІ виплачується за рахунок за активів

 

Незалежний оцінювач майна ІСІ – це суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює визначення вартості нерухомого майна ІСІ під час його придбання або відчуження.

307.

Умови та порядок видачі дозволу (сертифіката) на провадження діяльності з оцінки майна, підстави та порядок припинення дії або анулювання дозволу (сертифіката) визначаються законодавством України.

ІСІ в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії".

-122- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Враховано

Винагорода незалежному оцінювачу майна ІСІ виплачується за рахунок активів ІСІ в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

308.

Діяльність незалежного оцінювача майна ІСІ провадиться відповідно до договору, що укладається між ним та корпоративним інвестиційним фондом або керуючим активами пайового інвестиційного фонду. Вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ затверджуються Комісією.

У третьому абзаці статті 38 викласти перше речення таким чином:

"Діяльність незалежного оцінювача майна ІСІ проводиться відповідно до договору, що укладається між ним та корпоративним інвестиційним фондом".

-123- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Відхилено

Діяльність незалежного оцінювача майна ІСІ провадиться відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами ІСІ. Вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ затверджуються Комісією.

 

Незалежним оцінювачем майна ІСІ не можуть бути афілійовані особи, керуючий активами, зберігач, аудитор, їх афілійовані особи.

Перше речення частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:

"Діяльність незалежного оцінювача майна ІСІ проводиться відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управлінням активами ІСІ".

Враховано

 Незалежним оцінювачем майна ІСІ не можуть бути пов‘язані особи, компанія з управління активами, зберігач, аудитор (аудиторська фірма), їх пов‘язані особи.

310.

РОЗДІЛ VІ. ОСОБЛИВОСТІ ЕМІСІЇ ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ.

 

 

РОЗДІЛ VІ. ОСОБЛИВОСТІ ЕМІСІЇ ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІСІ

311.

Стаття 39. Емісія та обіг цінних паперів ІСІ

 

 

Стаття 38. Емісія та обіг цінних паперів ІСІ

312.

Емісія та обіг цінних паперів ІСІ регулюються законодавством України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та нормативними актами Комісії.

 

 

Емісія та обіг цінних паперів ІСІ регулюються законодавством України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

313.

Стаття 40. Проспект емісії цінних паперів ІСІ

 

 

Стаття 39. Проспект емісії цінних паперів ІСІ

314.

Проспект емісії цінних паперів ІСІ - це документ, який подається Комісії керуючим активами під час реєстрації емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду або акцій корпоративного інвестиційного фонду.

-124- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)

Статтю 40 узгодити з положенням Закону "Про цінні папери і фондову біржу".

Відсутні чіткі пропозиції

Проспект емісії цінних паперів ІСІ це документ, який подається Комісії компанією з управління активами під час реєстрації емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду або емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду.

315.

Проспект емісії цінних паперів ІСІ підлягає обов'язковій реєстрації в Комісії та оприлюдненню згідно із законодавством про цінні папери. До проспектів емісій ІСІ відкритого або інтервального типу вносяться зміни та доповнення за результатами діяльності за рік.

-125- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У статті 40:
частину 2 доповнити другим реченням в такій редакції:
"При приватному розміщенні цінних паперів ІСІ проспект емісії не оприлюднюється ";

Враховано

Проспект емісії цінних паперів ІСІ підлягає обов'язковій реєстрації в Комісії та оприлюдненню згідно із законодавством про цінні папери. У разі приватного розміщення цінних паперів ІСІ проспект емісії не оприлюднюється. До проспектів емісій ІСІ відкритого або інтервального типу вносяться зміни за результатами діяльності за рік.

316.

Проспект емісії повинен забезпечити отримання інвесторами на ринку цінних паперів всієї необхідної інформації про інвестиційну діяльність ІСІ:

частину 3 виключити.

 

317.

статут та регламент корпоративного інвестиційного фонду;

 

 

318.

регламент пайового інвестиційного фонду;

 

 

319.

фінансові умови емісії та правовий режим цінних паперів, що пропонуються для розміщення.

 

 

320.

Перелік даних, які повинні бути внесені до проспекту емісії цінних паперів ІСІ, визначається нормативними актами Комісії.

 

 

Перелік відомостей, які повинен містити проспект емісії цінних паперів ІСІ, визначається нормативно-правовими актами Комісії.

321.

Проспект емісії цінних паперів ІСІ має бути підписаний керівником та головним бухгалтером керуючого активами ІСІ. Особи, що підписали проспект, несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у ньому.

 

 

Проспект емісії цінних паперів ІСІ підписується керівником та головним бухгалтером компанії з управління активами ІСІ. Особи, які підписали проспект, несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у ньому.

322.

Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.

 

 

Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.

323.

Стаття 41. Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ

 

 

Стаття 40. Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ

324.

Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ здійснюється Комісією за заявою керуючого активами ІСІ.

 

 

Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ здійснюється Комісією за заявою компанії з управління активами ІСІ.

325.

Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, а також вимоги щодо їх оформлення та порядку засвідчення, визначаються нормативними актами Комісії.

 

 

Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, а також вимоги щодо їх оформлення та порядку засвідчення, визначаються нормативно-правовими актами Комісії.

326.

Комісія не пізніш як через 30 днів з моменту подання заяви та документів, необхідних для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, повинна зареєструвати його або прийняти мотивоване рішення про відмову в його реєстрації.

 

 

Комісія не пізніш як через 30 днів після подання заяви та документів, необхідних для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, повинна зареєструвати його або прийняти вмотивоване рішення про відмову в його реєстрації.

327.

Керуючий активами ІСІ має право здійснювати первинне розміщення цінних паперів тільки за умови реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

 

 

Компанія з управління активами ІСІ має право здійснювати первинне розміщення цінних паперів тільки за умови реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

328.

Зареєстрований в Комісії проспект емісії цінних паперів ІСІ повинен бути опублікований в органах масової інформації у строки та в порядку, передбачені Законом України "Про цінні папери та фондову біржу".

-126- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

В ч.5 статті 41 після слова "ІСІ" доповнити словами "(крім випадку приватного розміщення)".

Враховано

Зареєстрований в Комісії проспект емісії цінних паперів ІСІ (крім випадку приватного розміщення) повинен бути опублікований в органах масової інформації у строки та в порядку, передбаченими законодавством про цінні папери.

329.

Зміни та доповнення до проспекту можуть бути внесені керуючим активами протягом семи днів з моменту їх виникнення в порядку, передбаченому для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

-127- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

У абз.6 статті 41 слово "можуть" замінити на слово "повинні".

Враховано

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ повинні бути внесені компанією з управління активами протягом семи днів з моменту їх виникнення та зареєстровані в Комісії в порядку, передбаченому для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

330.

Зміни і доповнення до проспекту емісії цінних паперів ІСІ набирають чинності через 30 днів з моменту опублікування повідомлення про їх реєстрацію та повного тексту змін і доповнень.

 

 

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ набирають чинності через 30 днів з моменту опублікування повідомлення про їх реєстрацію в Комісії та повного тексту змін.

331.

Стаття 42. Відмова у реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ

 

 

Стаття 41. Відмова у реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ

332.

Підставою для відмови у реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ може бути:

 

 

Підставою для відмови у реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ може бути:

333.

порушення емітентом цінних паперів або керуючим активами вимог законодавства України про цінні папери та нормативних актів Комісії, в тому числі наявність у наданих документах відомостей, що дають змогу зробити висновок про суперечність умов випуску та обігу цінних паперів нормам законодавства про цінні папери;

 

 

порушення емітентом цінних паперів або компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери та нормативно-правових актів Комісії, в тому числі наявність у наданих документах інформації, що вказує на невідповідність умов емісії та/або обігу цінних паперів нормам законодавства про цінні папери;

334.

невідповідність поданих документів та відомостей, що містяться в них, вимогам нормативних актів Комісії;

 

 

невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

335.

внесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ і документи, які надаються для реєстрації проспекту, недостовірних відомостей.

 

 

внесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ і документи, які надаються для реєстрації проспекту, недостовірної інформації.

336.

Повідомлення рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ із зазначенням підстави відмови надсилаються заявнику в триденний термін з дня прийняття відповідного рішення.

 

-128- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)

 

Повідомлення про прийняття рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ із зазначенням підстави відмови надсилаються заявнику в триденний строк з дня прийняття відповідного рішення.

337.

Рішення Комісії про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ скасовується у судовому порядку.

В частині третій статті 42 слово "скасовується" замінити словами "може бути оскаржено".

Враховано

Рішення Комісії про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ може бути оскаржено у судовому порядку.

 

 

-129- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)

Статтю 42 доповнити положенням:

"Підставою для відмови у реєстрації проспекту емісії цінних паперів має бути насамперед їх невідповідність вимогам закону".

Враховано по суті

 

338.

Стаття 43. Порядок розміщення проголошених цінних паперів ІСІ

-130- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Враховано

Стаття 42. Порядок розміщення цінних паперів ІСІ

339.

Термін розміщення цінних паперів ІСІ, встановлений для досягнення нормативів діяльності ІСІ, визначається проспектом емісії цінних паперів ІСІ і не може перевищувати шести місяців з дня його реєстрації.

Назву статті 43 викласти в редакції:

"Порядок розміщення цінних паперів ІСІ".

 

Строк розміщення цінних паперів ІСІ, встановалений для досягнення нормативів діяльності ІСІ, визначається проспектом емісії цінних паперів ІСІ і не може перевищувати шести місяців з дня його реєстрації.

340.

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за номінальною вартістю. Ціна розміщення цінного паперу ІСІ може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

-131- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Абз.2 статті 43 - друге речення вилучити

 -132- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У статті 43:.

Відхилено

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються цінні папери ІСІ, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.

341.

Сплата вартості цінних паперів ІСІ здійснюється тільки грошовими коштами. При цьому неповна оплата вартості цінних паперів або оплата у розстрочку не допускається.

частину 3 доповнити викласти в такій редакції:

"Сплата вартості цінних паперів ІСІ здійснюється тільки грошовими коштами. Оплата у розстрочку допускається виключно для цінних паперів венчурного фонду";

Враховано

Сплата вартості цінних паперів ІСІ здійснюється тільки грошовими коштами. Оплата у розстрочку допускається виключно для цінних паперів венчурного фонду.

342.

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, викуп розміщених цінних паперів не здійснюється. В такий строк керуючий активами має право використовувати грошові кошти, що надійшли у вигляді сплати номінальної вартості цінних паперів, тільки для інвестування в цінні папери, емітентом яких є держава або органи місцевого самоврядування.

в частині 4 друге речення виключити.

 

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, викуп розміщених цінних паперів не здійснюється.

343.

Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ протягом трьох днів, керуючий активами зобов'язаний подати Комісії звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією.

 

 

Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, протягом трьох днів компанія з управління активами зобов'язана подати Комісії звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією.

344.

Комісія на підставі звіту виносить рішення про відповідність ІСІ вимогам щодо кількості учасників та мінімального обсягу активів. У разі коли ІСІ не відповідає зазначеним вимогам, Комісія визнає випуск цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся та скасовує реєстрацію ІСІ. Усі кошти, отримані ІСІ, мають бути повернені інвесторам у місячний строк. Витрати, пов'язані з визнанням випуску таким, що не відбувся, покладаються на керуючого активами інвестиційного фонду, що має бути ліквідований.

-133- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Останнє речення шостого абзацу статті 43 викласти в такій редакції:

"...Витрати, пов‘язані з визнанням випуску таким, що не відбувся, покладаються у відповідності до чинного законодавства на керуючого активами інвестиційного фонду, ..." - далі по тексту.

Враховано редакційно

Комісія на підставі звіту виносить рішення про відповідність ІСІ вимогам щодо мінімального обсягу активів. У разі коли ІСІ не відповідає зазначеним вимогам, Комісія визнає випуск цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся, та скасовує реєстрацію ІСІ. Усі кошти, отримані ІСІ, мають бути повернені інвесторам у місячний строк. Витрати, пов'язані з визнанням випуску цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся, покладаються відповідно до законодавства на компанію з управління активами інвестиційного фонду.

345.

Стаття 44. Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ

 

 

Стаття 43. Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ

346.

Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються керуючому активами або торгівцям цінними паперами згідно із проспектом емісії цінних паперів ІСІ.

 

 

Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються компанії з управління активами або торгівцям цінними паперами згідно із проспектом емісії цінних паперів ІСІ.

347.

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, приймаються тільки заявки на придбання цінних паперів ІСІ.

 

 

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, приймаються тільки заявки на придбання цінних паперів ІСІ.

348.

Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ не відкликаються.

 

 

Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ не відкликаються.

349.

Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються в терміни, встановлені проспектом емісії цінних паперів відповідного ІСІ.

 

 

Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються в строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів відповідного ІСІ.

350.

Стаття 45. Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ

 

 

Стаття 44. Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ

351.

Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ здійснюється керуючим активами безпосередньо або через торговців цінними паперами ІСІ, з якими керуючий активами уклав відповідні угоди. Вимоги до договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ затверджуються Комісією.

 

 

Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ здійснюється компанією з управління активами безпосередньо або через торговців цінними паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори. Вимоги до договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ затверджуються Комісією.

352.

Торгівець цінними паперами під час розміщення та викупу цінних паперів ІСІ діє на підставі дозволу (ліцензії) Комісії від імені та за рахунок корпоративного інвестиційного фонду або керуючого активами пайового інвестиційного фонду.

-134- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

У статті 45:

частину 2 викласти в такій редакції:

"Торгівець цінними паперами під час розміщення та викупу цінних паперів ІСІ діє від імені, за рахунок та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду";

Враховано

Торгівець цінними паперами під час розміщення та викупу цінних паперів ІСІ діє від імені, за рахунок та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду.

353.

Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів ІСІ та датою його реєстрації у реєстрі власників цінних паперів ІСІ, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

частину третю після слів "у реєстрі власників" доповнити словом "іменних".

 

Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів ІСІ та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних цінних паперів ІСІ, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

354.

Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів.

 

 

Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату виходячи з вартості чистих активів.

355.

Проспектом емісії цінних паперів ІСІ відкритого типу може встановлюватися мінімальна кількість цінних паперів цього ІСІ, що купуються, або мінімальний розмір грошових коштів, що вносяться в рахунок їх оплати.

 

 

Проспектом емісії цінних паперів ІСІ відкритого типу може встановлюватися мінімальна кількість цінних паперів цього ІСІ, що придбаваються, або мінімальний розмір грошових коштів, що вносяться в рахунок їх оплати.

356.

Викуп цінних паперів ІСІ відкритого типу здійснюється їх емітентом на вимогу інвесторів кожного робочого дня починаючи від дня, наступного за днем завершення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ.

 

 

Викуп цінних паперів ІСІ відкритого типу здійснюється їх емітентом на вимогу інвесторів кожного робочого дня починаючи від дня, наступного за днем завершення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ.

357.

Інвестори ІСІ інтервального типу мають право викупу емітентом цінних паперів цього ІСІ в строки, встановлені у проспекті емісії ІСІ інтервального типу.

 

 

Інвестори ІСІ інтервального типу мають право викупу емітентом цінних паперів цього ІСІ в строки, встановлені у проспекті емісії ІСІ інтервального типу.

358.

Керуючий активами, зберігач, реєстратор, аудитор, незалежний оцінювач майна та їх афілійовані особи не мають права придбавати цінні папери ІСІ, з яким вони уклали договори на обслуговування.

-135- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

У статті 45:

в частині 8 виключити слова "керуючий активами";

Враховано

Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов‘язані особи не мають права придбавати цінні папери ІСІ, з яким вони уклали договори на обслуговування.

359.

Не можуть придбавати цінні папері ІСІ юридичні особи, в статутному фонді яких частка, що належить державі або органам місцевого самоврядування, перевищує 25 відсотків.

 

частину 9 виключити.

 

360.

Стаття 46. Конвертація цінних паперів ІСІ

 

 

Стаття 45. Конвертація цінних паперів ІСІ

361.

Цінні папері ІСІ, управління якими здійснює один керуючий активами, можуть за вимогою інвестора підлягати конвертації, якщо це передбачено їх проспектом емісії.

-136- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Частину першу статті 46 після слів "можуть за" доповнити словом "письмовою".

Враховано

Цінні папері ІСІ, управління якими здійснює одна компанія з управління активами, можуть на письмову вимогу інвестора підлягати конвертації, якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів ІСІ.

362.

Порядок конвертації цінних паперів ІСІ встановлюється Комісією.

 

 

Порядок конвертації цінних паперів ІСІ встановлюється Комісією.

363.

Стаття 47. Припинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ

 

 

Стаття 46. Припинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ

364.

Розміщення цінних паперів ІСІ закритого типу припиняється в строки, що визначаються проспектом їх емісії.

 

 

Розміщення цінних паперів ІСІ закритого типу припиняється в строки, що визначаються проспектом їх емісії.

365.

Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу припиняється за рішенням керуючого активами, якщо відповідно до регламенту ІСІ та нормативних актів Комісії цього вимагають інтереси інвесторів.

 

 

Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу припиняється за рішенням компанії з управління активами, якщо відповідно до регламенту ІСІ та нормативно-правових актів Комісії цього вимагають інтереси інвесторів.

366.

У разі загрози спричинення суттєвої шкоди інтересам інвесторів або держави Комісія може вимагати призупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ. Викуп цінних паперів припиняється керуючим активами тільки одночасно з припиненням їх розміщення.

-137- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У частині 3 статті 47 слова "може вимагати" замінити словами "має право видавати розпорядження про".

Враховано

У разі загрози спричинення суттєвої шкоди інтересам інвесторів або держави Комісія має право видати розпорядження про зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ. Викуп цінних паперів припиняється компанією з управління активами тільки одночасно з припиненням їх розміщення.

367.

Якщо розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу припинені, керуючий активами зобов'язаний у дводенний строк повідомити про це зберігача та Комісію із зазначенням причин такого припинення.

 

 

Якщо розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу зупинені, компанія з управління активами зобов'язана у дводенний строк повідомити про це зберігача та Комісію із зазначенням причин такого припинення.

368.

Комісія повинна розглянути обставини та підстави для припинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу протягом семи днів. На підставі розгляду Комісія може винести рішення про необгрунтованість такого припинення та зобов'язати керуючого активами поновити розміщення та викуп цінних паперів ІСІ.

 

 

Комісія повинна розглянути обставини та підстави для припинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу протягом семи днів. На підставі розгляду Комісія може винести рішення про необґрунтованість такого припинення та зобов'язати компанію з управління активами поновити розміщення та викуп цінних паперів ІСІ.

369.

Стаття 48. Обіг цінних паперів ІСІ

-138- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

 

Стаття 47. Обіг цінних паперів ІСІ

370.

Цінні папери ІСІ закритого типу підлягають вільному обігу на вторинному ринку цінних паперів.

У статті 48:

у частині 1 після слова "закритого" додати слова "та інтервального";

Враховано

Цінні папери ІСІ закритого та інтервального типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.

371.

Обіг цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу обмежується.

у частині 2 слова "та інтервального " виключити;

 

Обіг цінних паперів ІСІ відкритого типу обмежується.

372.

Відчуження інвесторами цінних паперів ІСІ відкритого типу може здійснюватися лише шляхом їх викупу керуючим активами. Відчуження цінних паперів ІСІ відкритого типу третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва та дарування.

частину 3 після слова "правонаступництва" доповнити словом "успадкування".

 

Відчуження інвесторами цінних паперів ІСІ відкритого типу може здійснюватися лише шляхом їх викупу компанією з управління активами. Відчуження цінних паперів ІСІ відкритого типу третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва, успадкування та дарування.

373.

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ТА ОБСЯГ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ІСІ

 

 

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ТА ОБСЯГ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ІСІ

374.

Стаття 49. Порядок розкриття інформації ІСІ

 

 

Стаття 48. Порядок розкриття інформації ІСІ

375.

Інформація про діяльність ІСІ доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом:

 

 

Інформація про діяльність ІСІ доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом:

376.

опублікування в офіційних друкованих виданнях Комісії;

-139- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Частину 3 статті 49 викласти в такій редакції:

Інша редакція

опублікування в офіційних друкованих виданнях Комісії;

377.

опублікування в засобах масової інформації;

"опублікування в засобах масової інформації, вимоги до яких визначаються Комісією".

 

378.

надання документів Комісії.

 

 

надання документів Комісії.

379.

Керуючий активами відкритого або інтервального типу зобов'язаний не пізніше 30 квітня передати на реєстрацію в Комісію проспект емісії цінних паперів ІСІ на поточний рік з внесеними до нього змінами відповідно до результатів діяльності ІСІ за попередній рік. Зміни до зазначеного проспекту відповідно до результатів діяльності за попередній рік розробляються керуючим активами та підтверджуються зберігачем і аудитором.

-140- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

У статті 49:

абз.3 виключити;

в першому реченні абзацу 5 після слова "активами" додати слово "ІСІ".

Враховано

Компанія з управління активами ІСІ відкритого або інтервального типу зобов'язана не пізніше 30 квітня передати для реєстрації в Комісію проспект емісії цінних паперів ІСІ на поточний рік із внесеними до нього змінами відповідно до результатів діяльності ІСІ за попередній рік. Зміни до зазначеного проспекту відповідно до результатів діяльності за попередній рік розробляються компанією з управління активами та підтверджуються зберігачем і аудитором (аудиторською фірмою).

380.

Керуючий активами закритого типу має подати не пізніше 30 квітня Комісії річний звіт про результати діяльності ІСІ. Річний звіт ІСІ закритого типу має бути опублікований не пізніше семи днів з дати затвердження його Комісією.

-141- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Частину 6 статті 49 викласти в такій редакції:

"Керуючий активами ІСІ закритого типу має подати не пізніше 30 квітня Комісії річний звіт про результати діяльності ІСІ".

Враховано частково

редакційно

Компанія з управління активами ІСІ закритого типу має подати не пізніше 30 квітня Комісії річний звіт про результати діяльності ІСІ. Річний звіт ІСІ закритого типу має бути опублікований в офіційних друкованих виданнях Комісії протягом місяця з дати затвердження його Комісією.

 

 

-142- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У ч.3 статті 49 слова "не пізніше семи днів" замінити словами "протягом місяця";

доповнити частину реченням такого змісту:

"Звіти ІСІ, що розміщували свої цінні папери приватно, надсилаються безпосередньо інвесторам".

Враховано

Звіти ІСІ, цінні папери яких були приватно розміщені, надсилаються безпосередньо інвесторам.

381.

Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні опублікувати та подати Комісії звіт про результати діяльності за відповідне півріччя.

-143- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Частину 7 статті 49 викласти в такій редакції:

"Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні подати Комісії звіт про результати діяльності за відповідне півріччя".

Враховано частково

Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні подати Комісії звіт про результати діяльності за відповідне півріччя та опублікувати його.

Вимоги до форми річного та піврічного звіту ІСІ та інформації, що підлягає публікуванню, встановлюються Комісією.

382.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ (річний та піврічний звіт) повинні містити таку інформацію:

-144- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Частини 8-13 статті 49 замінити такими:

"Вимоги до форми річного та піврічного звіту ІСІ встановлюються Комісією.

Враховано частково

редакційно

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ (річний та піврічний звіт) повинні містити таку інформацію:

383.

баланс та звіт про прибутки і збитки;

Вимоги до інформації, що повинна опубліковуватися у виданнях, визначених у другій та третій частинах цього Закону, встановлюються Комісією. При цьому в них повинно обов‘язково передбачатися оприлюднення розміру прибутку (збитків) ІСІ, вартості чистих активів, у тому числі у розрахунку на один цінний папір ІСІ, розмірів винагороди, що була отримана керуючим активами, структура та розмір витрат, що відшкодовувалися за рахунок ІСІ. Ці показники повинні представлятися в абсолютних та порівняльних (до попереднього періоду) значеннях.

 

баланс та звіт про прибутки і збитки;

384.

звіт про активи ІСІ;

Інформація про діяльність ІСІ повинна опубліковуватися один раз на рік не пізніше 15 травня.

 

звіт про активи ІСІ;

385.

звіт про вартість чистих активів ІСІ;

відомості про винагороду керуючого активами;

відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ;

ІСІ, в яких чисельність інвесторів перевищує 1000 осіб, додатково повинні опублікувати не пізніше 1 вересня в офіційному друкованому виданні Комісії інформацію за результатами діяльності у першому півріччі".

 

звіт про вартість чистих активів ІСІ;

відомості про винагороду компанії з управління активами;

відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ;

388.

Інформація, яка підлягає опублікуванню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною. Опублікування та оприлюднення цієї інформації здійснюється керуючим активами за рахунок коштів ІСІ.

-145- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Статтю 49 доповнити останнім абзацом такого змісту:

 

 

Враховано

Інформація, яка підлягає опублікуванню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною. Опублікування та оприлюднення цієї інформації здійснюється компанією з управління активами за рахунок коштів ІСІ.

389.

Визначена вартість чистих активів підлягає оприлюдненню.

"Компанія з управління активами та торгівець цінними паперами, який надає послуги з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, повинні забезпечити вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії, реґламенті та змінах до них".

 

Визначена вартість чистих активів підлягає оприлюдненню.

Компанія з управління активами та торгівець цінними паперами, який надає послуги з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, повинні забезпечити вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії, реґламенті та змінах до них.

390.

Стаття 50. Обсяг інформації ІСІ, порядок та строки її подання Комісії

 

 

Стаття 49. Обсяг інформації ІСІ, порядок та строки її подання Комісії

391.

Інформація про діяльність спільного інвестування подається Комісії у разі:

 

 

Інформація про діяльність ІСІ подається Комісії у разі:

392.

реєстрації проспекту першої та наступних емісій цінних паперів ІСІ;

 

 

реєстрації проспекту першої та наступних емісій цінних паперів ІСІ;

393.

реєстрації випуску цінних паперів першої та наступних емісій;

 

 

реєстрації випуску цінних паперів першої та наступних емісій;

394.

звітування за результатами господарсько-фінансової діяльності;

 

 

звітування за результатами господарсько-фінансової діяльності;

395.

повідомлення про зміни, що відбулися в господарській діяльності інституту спільного інвестування і впливають на вартість цінних паперів ІСІ або розмір доходу за ними;

 

 

повідомлення про зміни, що відбулися в господарській діяльності ІСІ і впливають на вартість цінних паперів ІСІ або розмір доходу за ними;

396.

перевірок діяльності ІСІ співробітниками Комісії.

 

 

перевірок діяльності ІСІ Комісією.

397.

Обсяг, порядок та строки подання ІСІ цих документів встановлюються Комісією. Комісія може встановлювати додаткові вимоги щодо форми наданих на електронних носіях документів.

 

 

Обсяг, порядок та строки подання ІСІ цих документів встановлюються Комісією. Комісія може встановлювати додаткові вимоги щодо форми наданих на електронних носіях документів.

398.

Будь-які матеріали, які планується використати для реклами або продажу цінних паперів ІСІ, повинні затверджуватися керуючим активами та передаватися Комісії не пізніше ніж за 5 днів до моменту їх оприлюднення. Реклама цінних паперів ІСІ повинна вказувати на наявність проспекту емісії цінних паперів ІСІ та умови його отримання.

 

 

Будь-яка інформація, яку планується використати для реклами або продажу цінних паперів ІСІ, повинна затверджуватися компанією з управління активами та передаватися Комісії не пізніше ніж за п‘ять днів до дати її оприлюднення. Реклама цінних паперів ІСІ повинна вказувати на наявність проспекту емісії цінних паперів ІСІ та умови його отримання.

 

399.

РОЗДІЛ VІІI. ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ ТА ОБЛІК ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ІСІ

 

 

РОЗДІЛ VІІI. ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ ТА ОБЛІК ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ІСІ

400.

Стаття 51. Зберігач

 

 

Стаття 50. Зберігач активів ІСІ

401.

Усі активи ІСІ мають зберігатися у зберігача. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюється зберігачем, який повинен діяти виключно в інтересах інвесторів ІСІ.

 

Зберігач - це комерційний банк, що створюється в установленому законодавством порядку.

-146- Національний банк України

Статтю 51 викласти в редакції:

"Стаття 51. Зберігач.

Зберігач ІСІ – це комерційний банк, що створюється в установленому законо-давством порядку, має відповідну ліцензію Національного банку України та дозвіл Комісії на здійснення депозитарної діяльності, який обирається керуючим активами для здійснення своїх функцій.

Враховано частково

редакційно

Активи ІСІ у формі цінних паперів мають зберігатися у зберігача (крім активів венчурного фонду). Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюється зберігачем.

Зберігачем цінних паперів може бути юридична особа, що має відповідну ліцензію, видану в установленому порядку.

403.

Зберігачем ІСІ не може бути керуючий активами, незалежний оцінювач майна, їх афілійовані особи.

Зберігачем ІСІ не може бути керуючий активами, незалежний оцінювач майна, їх афілійовані особи. В управлінні зберігачем не можуть брати участь посадові особи керуючого активами та корпоративного

 

Зберігачем ІСІ не можуть бути компанія з управління активами та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов‘язані особи.

404.

Кожен інвестиційний фонд повинен мати тільки одного зберігача.

інвестиційного фонду (директори та їх заступники, керівники підрозділів, які безпосередньо здійснюють операції з цінними паперами, фахівці, які беруть участь в укладенні договорів з цінних паперів).

Кожен інвестиційний фонд повинен мати тільки одного зберігача".

 

Кожен інвестиційний фонд повинен мати тільки одного зберігача.

 

 

-147- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)

Статтю 51 викласти в такій редакції:

"Активи ІСІ у формі цінних паперів мають зберігатися у зберігача (крім активів венчурного фонду). Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюється зберігачем.

Зберігачем цінних паперів може бути юридична особа, що має відповідну ліцензію (дозвіл), видану в установленому порядку.

Зберігачами ІСІ не можуть бути компанія з управління активами та незалежний оцінювач майна цього ІСІ, а також їх пов‘язані особи.

Кожен інвестиційний фонд повинен мати тільки одного зберігача."

Враховано

 

405.

Стаття 52. Діяльність зберігача

 

 

Стаття 51. Діяльність зберігача

406.

Зберігач провадить діяльність на підставі статуту, договору на обслуговування ІСІ, укладеного з керуючим активами, та дозволу (ліцензії) Комісії. Вимоги до договору обслуговування ІСІ затверджуються Комісією.

 

 

Зберігач провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі статуту та договору на обслуговування ІСІ, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду. Вимоги до договору на обслуговування ІСІ затверджуються Комісією.

407.

В управлінні зберігачем не можуть брати участь посадові особи керуючого активами та корпоративного інвестиційного фонду (директори та їх заступники, керівники підрозділів, які безпосередньо здійснюють операції з цінними паперами, фахівці, які беруть участь в укладенні договорів з цінних паперів).

-148- Національний банк України

Статтю 52 викласти в редакції:

"Зберігач ІСІ провадить свою діяльність відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", цього Закону, інших нормативно-правових актів України та свого статуту.

Враховано частково

редакційно

Посадові особи ІСІ та компанії з управління активами (крім компаній з управління активами венчурного фонду) не можуть бути посадовими особами зберігача, з яким укладено договори на обслуговування ІСІ.

 

Забороняється зберігачу використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій та діяти як номінальний утримувач цінних паперів ІСІ.

Зберігач зобов'язаний здійснювати контрольні функції, що забезпечують дотримання реґламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ з боку керуючого активами, а також відповідних положень цього Закону і нормативних актів Комісії.

Зберігач здійснює обслуговування операцій з активами ІСІ та зберігання всіх активів ІСІ у грошових коштах, цінних паперах та документів, що посвідчують право власності на нерухомість, на договірних умовах за дорученням керуючого активами.

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ здійснюється виключно зберігачем ІСІ.

Зберігач зобов`язаний здійснювати обслуговування операцій з активами ІСІ з дотриманням реґламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ. З цією метою зберігач у порядку, передбаченому договором з корпоративним ІСІ або з керуючим активами пайового ІСІ, здійснює:

 

Забороняється зберігачу використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

Зберігач зобов`язаний здійснювати обслуговування ІСІ з дотриманням реґламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ. З цією метою зберігач у порядку, передбаченому договором з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, здійснює контроль за відповідністю операцій з випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ, реґламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та діючому законодавству. Зберігач повинен виконувати розпорядження компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству або реґламенту ІСІ.

409.

Зберігач має здійснювати контроль за діяльністю керуючого активами стосовно практики розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, використання прибутків, отриманих на активи ІСІ, розрахунків витрат, що мають бути відшкодовані керуючому активами за рахунок активів ІСІ. Для цього зберігач зобов'язаний один раз на тиждень для ІСІ відкритого типу і не менше одного разу на квартал для ІСІ інтервального та закритого типу перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів, виконаних керуючим активами. Крім цього, не менше одного разу на квартал зберігач повинен здійснювати перевірку розрахунків витрат керуючого активами ІСІ, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ.

- періодичну перевірку розрахунків витрат керуючого активами ІСІ, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, але не менше одного разу на квартал;

- періодичну перевірку розрахунків вартості чистих активів, виконаних керуючим активами, але не менше ніж один раз на тиждень для ІСІ відкритого типу і не менше одного разу на квартал для ІСІ інтервального та закритого типу;

- періодичну перевірку діяльності керуючого активами щодо виконання ним реґламенту та проспекту емісії цінних паперів, але не рідше одного разу на рік.

Про результати перевірки зберігач надає інформацію наглядовому органу корпоративного ІСІ або керуючому активами пайового ІСІ у порядку, передбаченому договором.

 

Зберігач має здійснювати контроль за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямків використання прибутків, отриманих на активи ІСІ. Для цього зберігач зобов'язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією з управління активами.

Про результати перевірки зберігач надає інформацію спостережній (наглядовій) раді корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду у порядку, передбаченому договором.

Зберігач інформує Комісію про будь-які дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують реґламент ІСІ, закон чи нормативно-правові акти Комісії. Зберігач зобов‘язаний подати цю інформацію протягом одного дня.

411.

Зберігач інформує Комісію про будь-які дії керуючого активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують реґламент ІСІ, нормативні акти Комісії чи цей Закон. Зберігач зобов'язаний подати цю інформацію протягом одного дня. У разі невиконання цієї вимоги зберігач несе відповідальність за збитки, завдані акціонерам або учасникам ІСІ.

Зберігач зобов'язаний вимагати скликання позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду у випадках, передбачених статтею 17 цього Закону, та призначити свого представника у ліквідаційну комісію у разі ліквідації ІСІ.

У разі виявлення зберігачем фактів щодо здійснення керуючим активами діяльності, що суперечить реґламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ, а також вимог цього Закону щодо диверсифікації активів ІСІ, зберігач не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний поінформувати наглядовий орган корпоративного ІСІ та Комісію, а при обслуговуванні пайових ІСІ – поінформувати Комісію, про виявлені порушення у терміни та у порядку, встановленому Комісією за погодженням з Національним банком України, та зупинити (припинити) проведення операцій за виявленим

 

У разі невиконання цієї вимоги зберігач несе відповідальність за збитки, завдані акціонерам або учасникам ІСІ, відповідно до договору та законодавства.

Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації спостережній (наглядовій) раді корпоративного інвестиційного фонду, компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відповідно до договору, а до Комісії – відповідно до закону.

412.

Зберігач, дія договору з яким призупинена, здійснює виконання своїх обов'язків до моменту передачі всіх документів іншому зберігачу або відновлення дії договору.

порушенням до усунення порушення керуючим активами.

Зберігач не відповідає за дії керуючого активами, що можуть спричинити збитки акціонерам або учасникам ІСІ.

Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації наглядовому

 

Зберігач зобов'язаний вимагати скликання позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду у випадках, передбачених статтею 16 цього Закону, та призначити свого представника у ліквідаційну комісію у разі ліквідації ІСІ.

413.

 

органу корпоративного ІСІ, керуючому активами пайового ІСІ відповідно до договору, а до Комісії – відповідно до законодавства України";

 

Зберігач здійснює виконання своїх обов'язків до моменту передачі всіх документів іншому зберігачу.

 

 

-149- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)

Статтю 52 викласти в наступній редакції.

"Зберігач провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі статуту та договору на обслуговування ІСІ, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду. Вимоги до договору обслуговування ІСІ затверджуються Комісією.

Посадові особи ІСІ та компанії з управління активами (крім компаній з управління активами венчурного фонду) не можуть бути посадовими особами зберігача, з яким укладено договори на обслуговування ІСІ.

Враховано редакційно

 

 

 

Забороняється зберігачу використову-вати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

Зберігач зобов‘язаний здійснювати обслуговування ІСІ з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ. З цією метою зберігач у порядку, передбаченому договором з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, здійснює контроль за відповідністю операцій з випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ, регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та діючому законодавству. Зберігач повинен виконувати розпорядження компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству або регламенту ІСІ.

Зберігач має здійснювати контроль за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямків використання прибутків, отриманих на активи ІСІ. Для цього зберігач зобов'язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією з управління активами.

 

 

 

 

Про результати перевірки зберігач надає інформацію наглядовому органу корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду у порядку, передбаченому договором.

Зберігач інформує Комісію про будь-які дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент ІСІ, нормативно-правові акти Комісії чи цей Закон. Зберігач зобов‘язаний подати цю інформацію протягом одного дня.

У разі невиконання цієї вимоги зберігач несе відповідальність за збитки, завдані акціонерам або учасникам ІСІ, відповідно до договору та законодавства України.

У разі виявлення зберігачем фактів щодо здійснення компанією з управління активами діяльності, що суперечить регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ, а також вимог цього Закону щодо диверсифікації активів ІСІ, зберігач, не пізніше наступного робочого дня зобов‘язаний поінформувати наглядовий орган корпоративного інвестиційного фонду та Комісію, а при обслуговуванні пайових інвестиційних фондів – поінформувати Комісію про виявлені порушення.

Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації наглядовому органу корпоративного інвестиційного фонду, компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відповідно до договору, а до Комісії – відповідно до законодавства України.

 

 

 

 

Зберігач зобов‘язаний вимагати скликання позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду у випадках, передбачених статтею 16 цього Закону, та призначити свого представника у ліквідаційну комісію у разі ліквідації ІСІ.

Зберігач, дія договору з яким призупинена, здійснює виконання своїх обов‘язків до моменту передачі всіх документів іншому зберігачу або відновлення дії договору".

 

 

414.

Стаття 53. Обслуговування грошових коштів ІСІ

-150- Національний банк України

Статтю 53 викласти в такій редакції:

"Стаття 53. Обслуговування операцій ІСІ

Враховано частково редакційно

Стаття 52. Обслуговування грошових коштів ІСІ

415.

Грошові кошти корпоративного інвестиційного фонду зараховуються на його рахунок у зберігача відповідно до умов договору на обслуговування ІСІ.

Для здійснення спільного інвестування за рахунок коштів спільного інвестування, які повинні бути відокремлені від власних коштів керуючого активами, та з метою обслуговування операцій ІСІ керуючим активами ІСІ у зберігача відкриваються окремо по кожному ІСІ поточні та депозитні рахунки, в тому числі в іноземній валюті.

 

Грошові кошти корпоративного інвестиційного фонду зараховуються на його рахунок у банку відповідно до умов договору на обслуговування ІСІ.

416.

Грошові кошти пайового інвестиційного фонду зараховуються на окремий рахунок керуючого активами у зберігача окремо від власних коштів керуючого активами, коштів інших пайових інвестиційних фондів та відповідно до умов договору на обслуговування ІСІ.

Відкриття рахунків в цінних паперах та обслуговування операцій ІСІ з цінними паперами, в тому числі депозитарна діяльність з цінними паперами, здійснюється зберігачем відповідно до законодавства України".

 

Грошові кошти пайового інвестиційного фонду зараховуються на окремий рахунок компанії з управління активами у банку окремо від власних коштів компанії з управління активами, коштів інших пайових інвестиційних фондів та відповідно до умов договору на обслуговування ІСІ.

417.

Зберігач зобов'язаний зараховувати грошові кошти, що надходять на рахунок корпоративного інвестиційного фонду або керуючого активами пайового інвестиційного фонду, зберігати їх та перераховувати (видавати) згідно з вимогами законодавства України та договором на обслуговування ІСІ.

-151- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)

У статті 53:

слова "зберігача", зберігач" замінити відповідно словами "банку", "банк";

частину третю доповнити новими реченнями другим та третім такого змісту:

"Банк, який виконує функцію зберігача, може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків фонду та збереження активів фонду у грошовій формі. Компанія з управління активами зобов‘язана не пізніше наступного робочого дня надавати зберігачу копії платіжних документів щодо списання коштів з грошових рахунків інвестиційного фонду";

частину четверту виключити.

Враховано частково

Банк зобов'язаний зараховувати грошові кошти, що надходять на рахунок корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду, зберігати їх та перераховувати (видавати) згідно з вимогами законодавства України та договором на обслуговування ІСІ. Банк, який виконує функцію зберігача, може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків фонду та збереження активів фонду у грошовій формі.

Зберігач повинен надавати компанії з управління активами згоду (або мотивовану письмову відмову) на списання коштів з грошових рахунків інвестиційного фонду не пізніше наступного робочого дня з дати надання зберігачу відповідних платіжних документів.

418.

Вимоги до договору на обслуговування ІСІ встановлюються Комісією.

 

 

419.

Стаття 54. Відповідальність зберігача

-152- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

 

Стаття 53. Відповідальність зберігача

420.

Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями ІСІ, а ІСІ не несе відповідальності за зобов'язаннями зберігача. Відповідальність зберігача щодо ІСІ, який він обслуговує, визначається умовами договору на обслуговування ІСІ та цим Законом.

Доповнити статтю 54 абзацом такого змісту:

"Зберігач несе майнову відповідальність за збитки, що були спричинені ІСІ та (або) компанії з управління активами ІСІ його діями (бездіяльністю) згідно з чинним законодавством."

-153- Національний банк України

Враховано

Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями ІСІ, а ІСІ не несе відповідальності за зобов'язаннями зберігача. Відповідальність зберігача щодо ІСІ, який він обслуговує, визначається умовами договору на обслуговування ІСІ та цим Законом.

Зберігач несе майнову відповідальність за збитки, що були спричинені ІСІ та/або компанії з управління активами ІСІ діями (бездіяльністю) зберігача згідно з законом.

421.

РОЗДІЛ ІХ. РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІСІ

Розділ IX "Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ" виключити.

Враховано

422.

Стаття 55. Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ

-154- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Враховано

423.

Власники іменних цінних паперів ІСІ підлягають реєстрації відповідно до вимог законодавства.

Статтю 55 вилучити.

 

425.

Стаття 56. Ведення реєстру власників цінних паперів ІСІ

 

Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ веде реєстратор на підставі дозволу (ліцензїї), виданого Комісією, та відповідно до договору з керуючим активами.

-155- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

Стаття 56: формулювання стверджує, що ведення цього реєстру здійснює реєстратор. Це твердження справедливе лише у випадку, коли цінні папери ІСІ випускаються у документарній формі. Коли ж випуск цінних паперів ІСІ буде здійснено у бездокументарній формі, то згідно Закону України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10.12.1997р. №710/97-ВР реєстри власників таких іменних цінних паперів будуть здійснюватися депозитарними установами.

Враховано редакційно

Стаття 54. Ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ здійснюється реєстратором або зберігачем активів ІСІ відповідно до договору з компанією з управління активами з урахуванням вимог законодавства. Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ може вести зберігач активів ІСІ без отримання ліцензії Комісії.

 

 

-156- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Абз.1 статті 56 після слова "реєстратор" доповнити словами "або депозитарій".

-157- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Статтю 56 викласти в такій редакції:

"Ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ здійснюється реєстратором або зберігачем активів ІСІ відповідно до договору з компанією з управлінням активами з урахуванням вимог законодавства. Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ може вести зберігач активів ІСІ без отримання дозволу (ліцензії Комісії)".

Відхилено

 

 

 

Враховано

 

 

426.

Порядок отримання дозволу (ліцензії) на ведення реєстру, Положення про порядок ведення реєстру ІСІ та вимоги до договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ затверджуються Комісією.

У разі, якщо кількість акціонерів (власників інвестиційних сертифікатів) ІСІ не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників іменних цінних паперів фонду може здійснювати корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Компанія з управління активами ІСІ відкритого типу самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією".

 

У разі, якщо кількість акціонерів (учасників пайового інвестиційного фонду) ІСІ не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ може здійснювати корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Компанія з управління активами ІСІ відкритого типу самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією.

 

 

-158- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Після розділу ІХ доповнити новим розділом такого змісту:

 

Враховано редакційно

 

РОЗДІЛ ІХ. ВИМОГИ ДО ДОГОВОРІВ

 

 

"Розділ ___. Вимоги до договорів

 

Стаття 55. Вимоги до договорів

 

 

Стаття ___. Вимоги до договорів

Між корпоративним інвестиційним фондом та компанією з управління активами і зберігачем, а в пайовому інвестиційному фонді – між компанією з управління активами та зберігачем укладаються договори, істотними умовами яких є:

повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) договірних сторін;

предмет договору;

права і обов'язки сторін;

застереження щодо конфіденційності;

порядок надання звітності та інформації з дотриманням вимог цього Закону;

відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;

 

Між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами та між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем, а в пайовому інвестиційному фонді – між компанією з управління активами і зберігачем укладаються відповідні договори, істотними умовами яких є:

повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) договірних сторін;

предмет договору;

права і обов'язки сторін;

застереження щодо конфіденційності;

порядок надання звітності та інформації з дотриманням вимог цього Закону;

відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;

427.

 

строк дії договору;

розмір винагороди;

порядок зміни умов договору;

умови дострокового припинення договору.

Крім названих істотних умов договору, договори повинні містити всі істотні умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно з вимогами законодавства про Національну депозитарну систему України.

Договір може містити за згодою сторін й інші умови, які не суперечать законодавству.

У договорі із зберігачем повинні бути зазначені особи, визначені зберігачем відповідальними за виконання договору.

Договір не може обмежувати обов‘язків зберігача, встановлених цим Законом та законодавством про Національну депозитарну систему України.

У договорі з компанією з управління активами також зазначається зобов'язання компанії з управління активами щодо інвестування активів ІСІ з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до інвестиційної декларації" .

 

строк дії договору;

розмір винагороди;

порядок зміни умов договору;

умови дострокового припинення договору.

Крім названих істотних умов договору, договори повинні містити умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно з вимогами законодавства про Національну депозитарну систему України.

Договір може містити за згодою сторін й інші умови, які не суперечать законодавству.

У договорі із зберігачем повинні бути зазначені особи, визначені зберігачем відповідальними за виконання договору.

Договір не може обмежувати обов‘язків зберігача, встановлених цим Законом та законодавством про Національну депозитарну систему України.

У договорі з компанією з управління активами також зазначається зобов'язання компанії з управління активами щодо інвестування активів ІСІ з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до інвестиційної декларації.

 

РОЗДІЛ Х. Державний контроль у сфері спільного інвестування

 

 

РОЗДІЛ Х. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

428.

Стаття 57. Державний контроль у сфері спільного інвестування

 

 

Стаття 56. Державний контроль у сфері спільного інвестування

429.

Державний контроль у сфері спільного інвестування здійснюється Комісією та іншими державними органами в межах їх повноважень з метою дотримання законодавства та захисту прав інвесторів.

 

 

Державний контроль у сфері спільного інвестування здійснюється Комісією та іншими державними органами в межах їх повноважень з метою дотримання законодавства та захисту прав інвесторів.

430.

Стаття 58. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства

 

 

Стаття 57. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства

431.

Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними фондами, керуючими активами, зберігачами та реєстраторами інститутів спільного інвестування здійснює Антимонопольний комітет України.

 

 

Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства ІСІ, компаніями з управління активами, зберігачами та реєстраторами власників іменних цінних паперів ІСІ здійснює Антимонопольний комітет України.

432.

РОЗДІЛ ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

РОЗДІЛ ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

433.

Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)" набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

434.

Установити, що з введенням в дію цього Закону створення інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів та інвестиційних компаній) відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N55 "Про інвестиційні фонди іа інвестиційні компанії" забороняється.

-159- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)

Частину другу Розділу ХІ – виключити. У зв‘язку з цим частини третю-сьому Розділу ХІ вважати відповідно частинами другою-шостою Розділу ХІ.

Відхилено

2. З введенням в дію цього Закону створення інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів та інвестиційних компаній) відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" забороняється.

435.

Установити, що інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди та інвестиційні компанії), які були створені до набрання чинності цим Законом у встановленому законодавством порядку та залучили і продовжують залучати приватизаційні папери, у шестимісячний строк після закінчення терміну обігу приватизаційних паперів згідно із законодавством України повинні виконати свої зобов'язання перед учасниками та привести установчі документи і діяльність у відповідність з вимогами цього Закону.

-160- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Абзац третій Розділу ХІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:

"Установити, що інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди та інвестиційні компанії), які були створені до набрання чинності цим Законом у встановленому законодавством порядку, в шестимісячний строк після затвердження Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку нормативних актів, передбачених цим Законом"... далі по тексту.

-161- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

У абз.3 Прикінцевих положень слова "залучали і продовжують залучати" замінити словом "залучали", а слова "у шестимісячний строк" замінити словами "термін один рік".

Інша редакція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Інша редакція

 

3. Закриті інвестиційні фонди та закриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. № 55/94, протягом строку, на який вони були створені.

У разі закінчення строку діяльності таких інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній вони повинні ліквідуватися або прийняти рішення про реорганізацію в пайовий або корпоративний інвестиційний фонд шляхом приведення своїх установчих документів та діяльності у відповідність з вимогами цього Закону.

 

Установити, що інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, які були створені до набрання чинності цим Законом у встановленому законодавством порядку та не залучали приватизаційних паперів, у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом повинні привести установчі документи та умови здійснення випуску інвестиційних сертифікатів у відповідність з вимогами цього Закону.

-162- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Абзаци 3 та 4 розділу ХІ викласти в такій редакції:

"Установити, що закриті інвестиційні фонди та закриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. № 55/94 протягом терміну, на який вони були створені.

Враховано редакційно

4. Відкриті інвестиційні фонди та відкриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, зобов‘язані ліквідуватися або привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону протягом двох років з дня набуття чинності цим Законом.

436.

 

У разі закінчення терміну діяльності таких інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній вони повинні прийняти рішення про реорганізацію в пайовий або корпоративний інвестиційний фонд шляхом приведення своїх установчих документів та діяльності у відповідність до вимог цього Закону.

Відкриті інвестиційні фонди та відкриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом зобов‘язані ліквідуватися або привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону протягом двох років з дня набуття чинності цим Законом."

 

 

 

-163- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

У абз.4 Прикінцевих положень слово "шестимісячний" замінити на слова "термін один рік".

Інша редакція

 

437.

Реорганізація інвестиційних фондів та інвестиційних компаній провадиться без призупинення їх діяльності.

-164- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Частини 6-8 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:

Враховано

5. Реорганізація інвестиційних фондів та інвестиційних компаній провадиться без зупинення їх діяльності.

438.

Кабінету Міністрів України разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у тримісячний термін:

"6. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:

 

6. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:

439.

подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;

разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;

 

разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону, в тому числі проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з метою усунення подвійного оподаткування коштів спільного інвестування та доходів від інвестиційних операцій ІСІ;

440.

затвердити порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених до набрання чинності цим Законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у тримісячний термін затвердити нормативні акти, передбачені цим Законом.

забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

7. Національному банку України внести зміни в свої нормативно-правові акти щодо особливостей діяльності ІСІ.

8. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк:

затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

затвердити порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених до набрання чинності цим Законом";

доповнити Прикінцеві положення частиною 9 такого змісту:

"Доповнити частину першу статті 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996р., № 51, ст.292; 1998р., № 10, ст.36; 1999р., № 38, ст.339), після абзацу п‘ятнадцятого новим абзацом такого змісту:

"діяльність з управління активами – діяльність, що здійснюється за винагороду компанією з управління активами на підставі відповідного договору щодо управління активами, які належать інвесторам на праві власності".

 

привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

7. Національному банку України привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти щодо особливостей діяльності ІСІ.

8. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк:

затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

затвердити порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених до набрання чинності цим Законом.

9. Доповнити частину першу статті 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996р., № 51, ст.292; 1998р., № 10, ст.36; 1999р., № 38, ст.339), після абзацу п‘ятнадцятого новим абзацом такого змісту:

"діяльність з управління активами – діяльність, що здійснюється за винагороду компанією з управління активами на підставі відповідного договору щодо управління активами, які належать інвесторам на праві власності".

 

 

-165- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)

Пункт 6 доповнити частиною другою такого змісту:

"розробити та подати до Верховної Ради України проект Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з метою усунення подвійного оподаткування коштів спільного інвестування та доходів від інвестиційних операцій ІСІ;"

-166- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

Розділ ХІ: цим самим ліквідовуються інвестиційні компанії та інвестиційні фонди, які створювалися та проводили свою діяльність у відповідності до "Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", затвердженого Указом Президента України від 19.02.1994р. №55/94.

Враховано по суті

 

 

 

 

 

 

  

Враховано редакційно