Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України

 

Реєстраційний

№ 3494-2

 

Автори:

Народний депутат України Райковський Б.С.

(З пропозиціями Президента)

 

Автори остаточної редакції:

Комітет з питань правової політики

 

 

 

Дата розгляду в комітеті: 12/18/2000 р.

 

 

 

Чинна редакція статей АПК

Редакція прийнятого Закону

Пропозиції Президента України

Висновки, обгр.

Редакція, запропонована н.д.України - членами Комітету

0.

 

Проект

Проект

1.

 

Закон України

 

 

Закон України

2.

 

Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України

 

 

Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України

3.

 

Верховна Рада України

п о с т а н о в л я є:

 

 

Верховна Рада України

п о с т а н о в л я є:

4.

 

І. У Арбітражному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст.56; 1997 р., N 25, ст.171; 1999 р., N 42-43, ст.378):

 

 

І. У Арбітражному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст.56; 1997 р., N 25, ст.171; 1999 р., N 42-43, ст.378):

5.

 

1) частину першу статті 2 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

 

 

1) частину першу статті 2 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

6.

 

"Рахункової палати, яка звертається до Вищого арбітражного суду в інтересах держави";

-1- Президент України

Після слів "в інтересах держави" додати слова "в межах своєї компетенції".

Враховано редакційно

"Рахункової палати, яка звертається до Вищого арбітражного суду в інтересах держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України";

7.

 Стаття 12. Справи, підвідомчі арбітражним судам

Арбітражним судам підвідомчі:

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції.

Стаття 14. Справи, підсудні Вищому арбітражному суду

Вищий арбітражний суд розглядає справи у спорах:

1) у яких однією із сторін є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

2) частину третю статті 5 після слів "справи за заявою прокурора чи його заступника" доповнити словами "Рахункової палати".

-2- Президент України

Доповнити ч.1 новими змінами до Кодексу:

"3) у пункті 3 частини першої статті 12 після слів "Антимонопольного комітету України" доповнити словами "Рахункової палати";

4) у пункті 1 частини першої статті 14 після слів "Національний банк України" доповнити словами "Рахункова палата".

  

 

 Враховано

 

 

 

 

Враховано

2) частину третю статті 5 після слів "справи за заявою прокурора чи його заступника" доповнити словами "Рахункової палати";

3) у пункті 3 частини першої статті 12 після слів "Антимонопольного комітету України" доповнити словами "Рахункової палати";

 

4) у пункті 1 частини першої статті 14 після слів "Національний банк України" доповнити словами "Рахункова палата".

8.

 

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.