Назва: Про Кабінет Міністрів України
Автор: народний депутат України І.Коліушко
Головний комітет: Тимчасова спеціальна комісія з питань опрацювання проектів законодавчих актів у сфері політико-правової та адміністративної реформи в Україні

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про Кабінет Міністрів України


Про Кабінет Міністрів України
3.
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні завдання, принципи та організацію діяльності Кабінету Міністрів України як Уряду України, його склад і порядок формування, місце в системі органів державної влади, а також повноваження щодо здійснення виконавчої влади.


Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні завдання, принципи та організацію діяльності Кабінету Міністрів України як Уряду України, його склад і порядок формування, місце в системі органів державної влади, а також повноваження щодо здійснення виконавчої влади.
4.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.
Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України


Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України
6.
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Систему органів виконавчої влади складають Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, до яких належать міністерства та державні комітети (державні служби), а також органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації.
-1- Кабінет Міністрів України
У статтях 1 та 23 виключити слова "органи виконавчої влади зі спеціальним статусом".
Враховано частково
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Систему органів виконавчої влади складають Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації.
7.
Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через центральні і місцеві органи виконавчої влади, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.


Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через центральні і місцеві органи виконавчої влади, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.
8.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85 та 87 Конституції України.


Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85 та 87 Конституції України.

9.
Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів УкраїниСтаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України

10.
Основними завданнями Кабінету Міністрів України є:


Основними завданнями Кабінету Міністрів України є:
11.
1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України; здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави в інтересах Українського народу; виконання Конституції і законів України, актів Президента України;


1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України; здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави в інтересах Українського народу; виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
12.
2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості;


2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості;
13.
3) забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;


3) забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
14.
4) розробка і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;


4) розробка і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
15.
5) забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;


5) забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
16.
6) розробка проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України;


6) розробка проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України;
17.
7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;


7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
18.
8) організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
9) спрямування та координація діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади
10) координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади в сфері надання фізичним та юридичним особам управлінських послуг.


8) організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
9) спрямування та координація діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади
10) координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади в сфері надання фізичним та юридичним особам управлінських послуг.

19.
Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України


Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України
20.
Діяльність Кабінету Міністрів України грунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, колегіальності та гласності.


Діяльність Кабінету Міністрів України грунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, колегіальності та гласності.
21.

-2- Кабінет Міністрів України
Статтю 3 після ч.1 доповнити новою частиною такого змісту:
"Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України".
Враховано як нова частина 3 цієї статті

22.
Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, гарантування відповідальності держави перед громадянами за забезпечення їм гідних умов життя.


Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, гарантування відповідальності держави перед громадянами за забезпечення їм гідних умов життя.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.
23.
Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу в межах, установлених Конституцією та законами України. Неправомірне втручання будь-яких органів, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян у вирішення питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України, не допускається.


Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу в межах, установлених Конституцією та законами України. Неправомірне втручання будь-яких органів, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян у вирішення питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України, не допускається.
24.
Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Рішення приймаються ним після обговорення питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, крім випадку передбаченого статтею 55 цього Закону.


Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Рішення приймаються ним після обговорення питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, крім випадку передбаченого статтею 55 цього Закону.
26.
Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність. Прийняття таємних (закритих) рішень можливе лише у випадках, визначених законом, у зв'язку з вимогами національної безпеки України.


Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність. Прийняття таємних (закритих) рішень можливе лише у випадках, визначених законом, у зв'язку з вимогами національної безпеки України.
27.
Стаття 4. Законодавство про Кабінет Міністрів України


Стаття 4. Законодавство про Кабінет Міністрів України
28.
Організація, повноваження, функції і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.


Організація, повноваження, функції і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
29.
Функції Кабінету Міністрів України в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, визначаються також актами Президента України.


Функції Кабінету Міністрів України в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, визначаються також актами Президента України.
30.
Окремі питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції та законів України можуть визначатися також постановами Кабінету Міністрів України.


Окремі питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції та законів України можуть визначатися також постановами Кабінету Міністрів України.
31.
Стаття 5. Місцезнаходження та атрибути Кабінету Міністрів України


Стаття 5. Місцезнаходження та атрибути Кабінету Міністрів України
32.
Кабінет Міністрів України знаходиться в столиці України - місті Києві.


Кабінет Міністрів України знаходиться в столиці України - місті Києві.
33.
На будинку Кабінету Міністрів України кріпиться Державний Герб України та вивішується Державний Прапор України.


На будинку Кабінету Міністрів України кріпиться Державний Герб України та вивішується Державний Прапор України.
34.
Державний Герб України та Державний Прапор України є атрибутами залу засідань Кабінету Міністрів України.


Державний Герб України та Державний Прапор України є атрибутами залу засідань Кабінету Міністрів України.
35.
Розділ ІІ. СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Розділ ІІ. СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
36.
Стаття 6. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів


Стаття 6. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів
37.
До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-прем'єр-міністри України, та міністри України.


До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-прем'єр-міністри України, та міністри України.
38.
За поданням Прем'єр-міністра України Президент Україн може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерство чи інший орган виконавчої влади. У складі Кабінету Міністрів України може бути не більше двох таких міністрів.


За поданням Прем'єр-міністра України Президент Україн може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерство чи інший орган виконавчої влади. У складі Кабінету Міністрів України може бути не більше двох таких міністрів.

Загальна чисельність членів Кабінету Міністрів України визначається посадовим складом Кабінету Міністрів України.


Загальна чисельність членів Кабінету Міністрів України визначається посадовим складом Кабінету Міністрів України.
39.
Кабінет Міністрів України формується не більш як у шістдесяти денний строк від дня вступу Президента України на посаду або відставки попереднього складу Кабінету Міністрів України.


Кабінет Міністрів України формується не більш як у шістдесяти денний строк від дня вступу Президента України на посаду або відставки попереднього складу Кабінету Міністрів України.
40.
Посади членів Кабінету Міністрів України за характером повноважень та діяльності призначених на них осіб належать до державних політичних посад і не відносяться до посад державних службовців, передбачених законодавством про державну службу.


Посади членів Кабінету Міністрів України за характером повноважень та діяльності призначених на них осіб належать до державних політичних посад і не відносяться до посад державних службовців, передбачених законодавством про державну службу.
41.
Статус членів Кабінету Міністрів України визначається Конституцією України, цим та іншими законами України. Не допускається прирівняння будь-яких посад в органах виконавчої влади за статусом до членів Кабінету Міністрів України.


Статус членів Кабінету Міністрів України визначається Конституцією України, цим та іншими законами України. Не допускається прирівняння будь-яких посад в органах виконавчої влади за статусом до членів Кабінету Міністрів України.

На членів Кабінету Міністрів України поширюється норми законодавства про боротьбу з корупцією, встановлені для народних депутатів України.
-3- Кабінет Міністрів України
У ч.7 ст.6 виключити слова "встановлені для народних депутатів України".
Враховано
На членів Кабінету Міністрів України поширюється норми законодавства про боротьбу з корупцією.

42.
Стаття 7. Внесення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України


Стаття 7. Внесення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України
43.
Президент України протягом п'ятнадцяти днів з дня вступу на пост або припинення повноважень Кабінету Міністрів України, як правило, після консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій і груп вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України.
-4- Кабінет Міністрів України
Ч.1 та 2 ст.7 після слів "керівниками депутатських груп і фракцій" доповнити словами "що сформували парламентську більшість".

Відхилено
Президент України протягом п'ятнадцяти днів з дня вступу на пост або припинення повноважень Кабінету Міністрів України, як правило, після консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій і груп вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України.
44.
У разі ненадання згоди Верховною Радою України на призначення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України, як правило, після консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій і груп у семиденний строк вносить на розгляд Верховної Ради України нову кандидатуру на цю посаду або повторно пропонує ту саму кандидатуру.


У разі ненадання згоди Верховною Радою України на призначення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України, як правило, після консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій і груп у семиденний строк вносить на розгляд Верховної Ради України нову кандидатуру на цю посаду або повторно пропонує ту саму кандидатуру.
45.
46.
Стаття 8. Розгляд Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України


Стаття 8. Розгляд Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України
47.
Верховна Рада України розглядає внесену Президентом України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України не пізніш як у десятиденний строк з дня її внесення.


Верховна Рада України розглядає внесену Президентом України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України не пізніш як у десятиденний строк з дня її внесення.
48.
Одночасно з внесенням кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України до Верховної Ради України подаються відомості про кандидата, зазначені в законі про регламент Верховної Ради України.


Одночасно з внесенням кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України до Верховної Ради України подаються відомості про кандидата, зазначені в законі про регламент Верховної Ради України.
49.
Депутатські фракції та групи мають право перед розглядом питання на пленарному засіданні Верховної Ради України зустрітись із кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України та отримати відповіді на поставлені запитання.


Депутатські фракції та групи мають право перед розглядом питання на пленарному засіданні Верховної Ради України зустрітись із кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України та отримати відповіді на поставлені запитання.
50.
Президент України або уповноважена ним особа представляє внесену ним кандидатуру на пленарному засіданні Верховної Ради України. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України виступає з програмною заявою та відповідає на запитання народних депутатів України. Представники депутатських фракцій і груп мають право висловити позицію своїх депутатських об'єднань.


Президент України або уповноважена ним особа представляє внесену ним кандидатуру на пленарному засіданні Верховної Ради України. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України виступає з програмною заявою та відповідає на запитання народних депутатів України. Представники депутатських фракцій і груп мають право висловити позицію своїх депутатських об'єднань.
51.
Голосування постанови Верховної Ради України про згоду на призначення Прем'єр-міністром України кандидатури, внесеної Президентом України, відбувається в поіменному режимі. Рішення приймається більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.Голосування постанови Верховної Ради України про згоду на призначення Прем'єр-міністром України кандидатури, внесеної Президентом України, відбувається в поіменному режимі. Рішення приймається більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

52.
Стаття 9. Призначення членів Кабінету Міністрів України


Стаття 9. Призначення членів Кабінету Міністрів України
53.
Прем'єр-міністр України призначається указом Президента України в триденний строк після одержання згоди Верховної Ради України.


Прем'єр-міністр України призначається указом Президента України в триденний строк після одержання згоди Верховної Ради України.
54.
Прем'єр-міністр України протягом чотирнадцяти днів з дня свого призначення на посаду після консультацій з Головою Верховної Ради України та депутатськими фракціями і групами вносить Президентові України подання посадового і персонального складу Кабінету Міністрів України Про зміст подання Прем'єр-міністр України одночасно інформує Голову Верховної Ради України. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. В разі відхилення Президентом України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України вносить Президентові України іншу кандидатуру на цю посаду в тому ж порядку.
-5- Кабінет Міністрів України
Ч. 2 ст.9 після слів "керівниками депутатських груп і фракцій" доповнити словами "що сформували парламентську більшість".

-6- Кабінет Міністрів України
У ч.2 ст. 9 виключити слова "Про зміст подання Прем'єр-міністр України одночасно інформує Верховну Раду України".
Відхилено
Відхилено
Прем'єр-міністр України протягом чотирнадцяти днів з дня свого призначення на посаду після консультацій з Головою Верховної Ради України та депутатськими фракціями і групами вносить Президентові України подання посадового і персонального складу Кабінету Міністрів України Про зміст подання Прем'єр-міністр України одночасно інформує Голову Верховної Ради України. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. В разі відхилення Президентом України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України вносить Президентові України іншу кандидатуру на цю посаду в тому ж порядку.
55.
На підставі подання Прем'єр-міністра України Президент України затверджує посадовий склад Кабінету Міністрів України та призначає членів Кабінету Міністрів України.


На підставі подання Прем'єр-міністра України Президент України затверджує посадовий склад Кабінету Міністрів України та призначає членів Кабінету Міністрів України.
56.
Пропозиції щодо призначення на вакантні посади в складі Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України вносить Президенту України протягом чотирнадцяти днів після утворення такої вакансії у порядку передбаченому частиною другою цієї статті.


Пропозиції щодо призначення на вакантні посади в складі Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України вносить Президенту України протягом чотирнадцяти днів після утворення такої вакансії у порядку передбаченому частиною другою цієї статті.
57.
Указ Президента України про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України, крім Прем'єр-міністра України, скріплюється підписом Прем'єр-міністра України.


Указ Президента України про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України, крім Прем'єр-міністра України, скріплюється підписом Прем'єр-міністра України.
58.
Стаття 10. Присяга членів Кабінету Міністрів України та набуття ними повноважень


Стаття 10. Присяга членів Кабінету Міністрів України та набуття ними повноважень
59.
Члени Кабінету Міністрів України складають присягу Українському народові такого змісту:


Члени Кабінету Міністрів України складають присягу Українському народові такого змісту:
60.
"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, зміцнення та сталий демократичний розвиток Української держави".


"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, зміцнення та сталий демократичний розвиток Української держави".
61.
Присяга складається на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніш як через п'ять днів після сформування Кабінету Міністрів України або призначення нового члена Кабінету Міністрів України.
-7- Кабінет Міністрів України
У ч. 2 ст.10 слова "на пленарному засіданні Верховної Ради України" замінити словами "в урочистій обстановці перед Президентом України в присутності народних депутатів України".
Враховано
Присяга складається в урочистій обстановці перед Президентом України в присутності народних депутатів України не пізніш як через п'ять днів після сформування Кабінету Міністрів України або призначення нового члена Кабінету Міністрів України.
62.
Присяга членів новопризначеного Кабінету Міністрів України оголошується Прем'єр-міністром України і її текст підписується кожним членом Кабінету Міністрів України. Наступні новопризначені члени Кабінету Міністрів України оголошують присягу особисто і підписують її текст.


Присяга членів новопризначеного Кабінету Міністрів України оголошується Прем'єр-міністром України і її текст підписується кожним членом Кабінету Міністрів України. Наступні новопризначені члени Кабінету Міністрів України оголошують присягу особисто і підписують її текст.
63.
Про прийняття присяги робиться запис у трудовій книжці члена Кабінету Міністрів України. Підписаний текст присяги зберігається в особовій справі члена Кабінету Міністрів України.


Про прийняття присяги робиться запис у трудовій книжці члена Кабінету Міністрів України. Підписаний текст присяги зберігається в особовій справі члена Кабінету Міністрів України.
64.
Відмова члена Кабінету Міністрів України скласти присягу має наслідком звільнення його з посади.
-8- Кабінет Міністрів України
У ч.5 ст.10 слова "має наслідком" замінити словами "є підставою".
Відхилено
Відмова члена Кабінету Міністрів України скласти присягу має наслідком звільнення його з посади.
65.
Новосформований Кабінет Міністрів України набуває повноважень з моменту призначення Президентом України не менш як двох третин від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Новопризначені члени Кабінету Міністрів України набувають повноважень з моменту призначення.


Новосформований Кабінет Міністрів України набуває повноважень з моменту призначення Президентом України не менш як двох третин від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Новопризначені члени Кабінету Міністрів України набувають повноважень з моменту призначення.
66.
Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України


Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України
67.
Новосформований Кабінет Міністрів України не пізніш як у шістдесяти денний строк після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України на строк своїх повноважень.


Новосформований Кабінет Міністрів України не пізніш як у шістдесяти денний строк після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України на строк своїх повноважень.
68.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити концептуальне викладення стратегії діяльності, засобів та строків виконання завдань Кабінету Міністрів України. До Програми діяльності Кабінету Міністрів України додаються загальна структура системи органів виконавчої влади та інформація про членів Кабінету Міністрів України.
-9- Кабінет Міністрів України
Ч.2 ст.11 після слів "Програма діяльності Кабінету Міністрів України" доповнити словами "спрямовується на забезпечення реалізації передвиборної програми Президента України і".

Відхилено
Програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити концептуальне викладення стратегії діяльності, засобів та строків виконання завдань Кабінету Міністрів України. До Програми діяльності Кабінету Міністрів України додаються загальна структура системи органів виконавчої влади та інформація про членів Кабінету Міністрів України.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України розглядається Верховною Радою України не пізніш як у десятиденний строк з дня її подання.


Програма діяльності Кабінету Міністрів України розглядається Верховною Радою України не пізніш як у десятиденний строк з дня її подання.
69.
Програма діяльності Кабінету Міністрів перед її на розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради України попередньо обговорюється в комітетах Верховної Ради України, депутатських фракціях і групах.


Програма діяльності Кабінету Міністрів перед її на розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради України попередньо обговорюється в комітетах Верховної Ради України, депутатських фракціях і групах.
70.
Прем'єр-міністр України представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних депутатів України.


Прем'єр-міністр України представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних депутатів України.
71.
Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість протягом двадцяти днів доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України на основі вивчення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні її у комітетах, депутатських фракціях і групах та на пленарному засіданні Верховної Ради України.


Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість протягом двадцяти днів доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України на основі вивчення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні її у комітетах, депутатських фракціях і групах та на пленарному засіданні Верховної Ради України.
72.
Голосування за постанову Верховної Ради України про Програму діяльності Кабінету Міністрів України відбувається в поіменному режимі. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.


Голосування за постанову Верховної Ради України про Програму діяльності Кабінету Міністрів України відбувається в поіменному режимі. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
73.
У разі несхвалення Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховна Рада України може розглянути питання про недовіру Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України.


У разі несхвалення Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховна Рада України може розглянути питання про недовіру Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України.
74.
Стаття 12. Припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України


Стаття 12. Припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України
75.
Повноваження члена Кабінету Міністрів України можуть бути припинені Президентом України за його ініціативою, за поданням Прем'єр-міністра України або за заявою члена Кабінету Міністрів України.


Повноваження члена Кабінету Міністрів України можуть бути припинені Президентом України за його ініціативою, за поданням Прем'єр-міністра України або за заявою члена Кабінету Міністрів України.
76.
Член Кабінету Міністрів України з політичних чи особистих мотивів вправі заявити Президентові України про свою відставку.


Член Кабінету Міністрів України з політичних чи особистих мотивів вправі заявити Президентові України про свою відставку.
77.
Про намір подати заяву про відставку член Кабінету Міністрів України попередньо повідомляє Прем'єр-міністра України.


Про намір подати заяву про відставку член Кабінету Міністрів України попередньо повідомляє Прем'єр-міністра України.
78.
Член Кабінету Міністрів України відставка якого прийнята Президентом України, за його дорученням та власною згодою продовжує виконувати свої повноваження до набуття повноважень новим членом Кабінету Міністрів України, але не довше, ніж шістдесят днів.


Член Кабінету Міністрів України відставка якого прийнята Президентом України, за його дорученням та власною згодою продовжує виконувати свої повноваження до набуття повноважень новим членом Кабінету Міністрів України, але не довше, ніж шістдесят днів.

З питань припинення повноважень чи прийняття відставки членів Кабінету Міністрів України Президент України видає відповідні укази.


З питань припинення повноважень чи прийняття відставки членів Кабінету Міністрів України Президент України видає відповідні укази.
79.
Стаття 13. Вимоги до осіб, які входять до складу Кабінету Міністрів України


Стаття 13. Вимоги до осіб, які входять до складу Кабінету Міністрів України
80.
До складу Кабінету Міністрів України можуть бути призначені громадяни України, які мають вищу освіту та володіють державною мовою.


До складу Кабінету Міністрів України можуть бути призначені громадяни України, які мають вищу освіту та володіють державною мовою.
81.
Члени Кабінету Міністрів України не можуть мати представницький мандат, вони не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку або створеної з метою надання торгово-промислових чи фінансових послуг іншим підприємствам, організаціям або фізичним особам.
-10- Кабінет Міністрів України
У ч.2 ст.13 слово "мати" замінити словами "бути народними депутатами України чи мати інший".

Враховано
Члени Кабінету Міністрів України не можуть бути народними депутатами України чи мати інший представницький мандат, вони не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку або створеної з метою надання торгово-промислових чи фінансових послуг іншим підприємствам, організаціям або фізичним особам.

82.
Розділ ІІІ. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Розділ ІІІ. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
83.
Стаття 14. Строк повноважень Кабінету Міністрів України


Стаття 14. Строк повноважень Кабінету Міністрів України
84.
Кабінет Міністрів України утворюється на строк повноважень Президента України.


Кабінет Міністрів України утворюється на строк повноважень Президента України.
85.
Повноваження Кабінету Міністрів України припиняються достроково у разі:


Повноваження Кабінету Міністрів України припиняються достроково у разі:
86.
1) прийняття Президентом України рішення про припинення повноважень Прем'єр-міністра України, чи про відставку Кабінету Міністрів України;


1) прийняття Президентом України рішення про припинення повноважень Прем'єр-міністра України, чи про відставку Кабінету Міністрів України;
87.
2) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;


2) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;
88.
3) відставки або смерті Прем'єр-міністра України.


3) відставки або смерті Прем'єр-міністра України.

90.
Стаття 15. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з обранням нового Президента України


Стаття 15. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з обранням нового Президента України
91.
Прем'єр-міністр України подає заяву про складення повноважень Кабінету Міністрів України новообраному Президентові України на церемонії його вступу на посаду (інавгурації) після складення Президентом України присяги.


Прем'єр-міністр України подає заяву про складення повноважень Кабінету Міністрів України новообраному Президентові України на церемонії його вступу на посаду (інавгурації) після складення Президентом України присяги.
92.
Стаття 16. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з припиненням повноважень Прем'єр-міністра України за рішенням Президента України


Стаття 16. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з припиненням повноважень Прем'єр-міністра України за рішенням Президента України
93.
Президент України має право прийняти вмотивоване рішення про припинення повноважень Прем'єр-міністра України.


Президент України має право прийняти вмотивоване рішення про припинення повноважень Прем'єр-міністра України.
94.
Прем'єр-міністр України зобов'язаний невідкладно подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України у зв'язку з таким рішенням Президента України.


Прем'єр-міністр України зобов'язаний невідкладно подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України у зв'язку з таким рішенням Президента України.
95.
Стаття 17. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри


Стаття 17. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри
96.
Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України.


Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України.
97.
Це питання розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України через десять днів після внесення пропозиції з обов'язковим запрошенням всього складу Кабінету Міністрів України.


Це питання розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України через десять днів після внесення пропозиції з обов'язковим запрошенням всього складу Кабінету Міністрів України.
98.
Постанова Верховної Ради України про недовіру Кабінету Міністрів України (резолюція недовіри) голосується в поіменному режимі. Рішення приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.


Постанова Верховної Ради України про недовіру Кабінету Міністрів України (резолюція недовіри) голосується в поіменному режимі. Рішення приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
99.
Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.


Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.
100.
Прем'єр-міністр України, отримавши підписану Головою Верховної Ради України постанову Верховної Ради України про недовіру Кабінету Міністрів України, невідкладно подає Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України.


Прем'єр-міністр України, отримавши підписану Головою Верховної Ради України постанову Верховної Ради України про недовіру Кабінету Міністрів України, невідкладно подає Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України.
101.
Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.


Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
102.
Стаття 18. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з відставкою або смертю Прем'єр-міністра України


Стаття 18. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з відставкою або смертю Прем'єр-міністра України
103.
Прем'єр-міністр України має право заявити Президентові України про свою відставку.


Прем'єр-міністр України має право заявити Президентові України про свою відставку.
104.
Президент України протягом десяти днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення про відставку Прем'єр-міністра України або про неприйняття відставки Прем'єр-міністра України.


Президент України протягом десяти днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення про відставку Прем'єр-міністра України або про неприйняття відставки Прем'єр-міністра України.
105.
Відставка Прем'єр-міністра України або його смерть має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.


Відставка Прем'єр-міністра України або його смерть має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
108.
Стаття 19. Виконання повноважень Кабінетом Міністрів України після його відставки


Стаття 19. Виконання повноважень Кабінетом Міністрів України після його відставки
109.
Прем'єр-міністр України та очолюваний ним Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом України, за дорученням Президента України продовжують виконувати свої повноваження до набуття повноважень новосформованим Кабінетом Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. Таке доручення дається у формі указу Президента України.


Прем'єр-міністр України та очолюваний ним Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом України, за дорученням Президента України продовжують виконувати свої повноваження до набуття повноважень новосформованим Кабінетом Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. Таке доручення дається у формі указу Президента України.
110.
Розділ ІV. КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Розділ ІV. КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
111.
Стаття 20. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України


Стаття 20. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України
112.
Діяльність Кабінету Міністрів України згідно з його компетенцією спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції і законів України, актів Президента України та реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці й зайнятості, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони природи, екологічної безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, інших завдань внутрішньої, а також зовнішньої політики, національної безпеки та обороноздатності.


Діяльність Кабінету Міністрів України згідно з його компетенцією спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції і законів України, актів Президента України та реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці й зайнятості, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони природи, екологічної безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, інших завдань внутрішньої, а також зовнішньої політики, національної безпеки та обороноздатності.
113.
Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції та актів законодавства України, вживає заходів до усунення недоліків у роботі цих органів.Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції та актів законодавства України, вживає заходів до усунення недоліків у роботі цих органів.

114.
Стаття 21. Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів України


Стаття 21. Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів України
115.
Кабінет Міністрів України:


Кабінет Міністрів України:
116.
1) у сферах економіки та фінансів:


1) у сферах економіки та фінансів:
117.
а) забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює прогнозування та державне регулювання економіки України;


а) забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює прогнозування та державне регулювання економіки України;
118.
б) розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного та соціального розвитку;


б) розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного та соціального розвитку;
119.
в) здійснює відповідно до закону управління об'єктами державної власності, делегує в установленому порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органами виконавчої влади, урядовим органам, місцевим державним адміністраціям та відповідним суб'єктам господарювання; розробляє та забезпечує виконання державних програм приватизації;


в) здійснює відповідно до закону управління об'єктами державної власності, делегує в установленому порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органами виконавчої влади, урядовим органам, місцевим державним адміністраціям та відповідним суб'єктам господарювання; розробляє та забезпечує виконання державних програм приватизації;
120.
г) сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та забезпеченню соціальної спрямованості економіки, здійснює заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури;


г) сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та забезпеченню соціальної спрямованості економіки, здійснює заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури;
121.
д) забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку, здійснює заходи, пов'язані з реструктуризацією та санацією підприємств і організацій, розробляє і здійснює державну промислову політику, визначає пріоритетні галузі промисловості для прискореного їх розвитку; забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника;


д) забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку, здійснює заходи, пов'язані з реструктуризацією та санацією підприємств і організацій, розробляє і здійснює державну промислову політику, визначає пріоритетні галузі промисловості для прискореного їх розвитку; забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника;
122.
е) реалізує державну інвестиційну політику, регулює інвестиційну діяльність, створює сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку України;


е) реалізує державну інвестиційну політику, регулює інвестиційну діяльність, створює сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку України;
123.
є) визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок формування та розміщення замовлень на її виробництво, вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах); утворює відповідно до законів державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів;


є) визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок формування та розміщення замовлень на її виробництво, вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах); утворює відповідно до законів державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів;
124.
ж) забезпечує реалізацію державної аграрної політики, задоволення продовольчих потреб населення, проведення земельної реформи;
-11- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
У пп. "ж" п.1 ст.21 виключити слова "проведення земельної реформи".

Враховано
ж) забезпечує реалізацію державної аграрної політики, задоволення продовольчих потреб населення;
125.
з) реалізує державну фінансову та податкову політику, сприяє стабільності грошової одиниці України, організовує діяльність податкової служби;
-12- Кабінет Міністрів України
У пп. "з" п.1 ст.21 виключити слова "організовує діяльність податкової служби" .
Враховано
з) реалізує державну фінансову та податкову політику, сприяє стабільності грошової одиниці України;
126.
и) розробляє кожного року проект закону про Державний бюджет України та забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України;


и) розробляє кожного року проект закону про Державний бюджет України та забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України;
127.
і) приймає рішення про використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України;


і) приймає рішення про використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України;
128.
ї) здійснює контроль за обслуговуванням державного боргу України, приймає рішення про випуск державних внутрішніх позик, проведення грошово-речових лотерей;


ї) здійснює контроль за обслуговуванням державного боргу України, приймає рішення про випуск державних внутрішніх позик, проведення грошово-речових лотерей;
129.
й) організовує державне страхування;


й) організовує державне страхування;
130.
к) забезпечує реалізацію державної політики цін, державне регулювання ціноутворення;


к) забезпечує реалізацію державної політики цін, державне регулювання ціноутворення;
131.
л) організовує і забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльності;


л) організовує і забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
132.
м) організовує митну справу;


м) організовує митну справу;
133.
н) організовує складання платіжного балансу і зведеного валютного плану України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштів;


н) організовує складання платіжного балансу і зведеного валютного плану України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштів;
134.
о) виступає гарантом щодо позик, які у визначених законом про Державний бюджет України межах надаються іноземними державами, банками, фінансовими міжнародними організаціями, а також відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
-13- Кабінет Міністрів України
У пп. "о" п.1 ст.21 слова "а також відповідно" замінити словами "а в інших випадках відповідно".

Враховано
о) виступає гарантом щодо позик, які у визначених законом про Державний бюджет України межах надаються іноземними державами, банками, фінансовими міжнародними організаціями, а в інших випадках відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
135.
2) у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони довкілля:


2) у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони довкілля:
136.
а) проводить державну соціальну політику, вживає заходів до підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян;
б) в установленому законом порядку забезпечує підготовку проектів та затвердження мінімальних державних соціальних стандартів, мінімального споживчого бюджету, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та межі малозабезпеченості;


а) проводить державну соціальну політику, вживає заходів до підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян;
б) в установленому законом порядку забезпечує підготовку проектів та затвердження мінімальних державних соціальних стандартів, мінімального споживчого бюджету, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та межі малозабезпеченості;
137.
в) розробляє та здійснює державні програми соціальної допомоги, вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і малозабезпечених верств населення;


в) розробляє та здійснює державні програми соціальної допомоги, вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і малозабезпечених верств населення;
138.
г) забезпечує реалізацію державної політики зайнятості населення, розробляє і здійснює відповідні державні програми, зокрема щодо створення нових робочих місць та соціальної адаптації молоді, вирішує питання профорієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси;


г) забезпечує реалізацію державної політики зайнятості населення, розробляє і здійснює відповідні державні програми, зокрема щодо створення нових робочих місць та соціальної адаптації молоді, вирішує питання профорієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси;
139.
д) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури, забезпечує доступність для громадян медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладів;


д) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури, забезпечує доступність для громадян медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладів;
140.
е) забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури, етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, охорону історичної та культурної спадщини, всебічний розвиток і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, створює умови для вільного розвитку мов корінних народів і національних меншин України, дбає про задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами держави;


е) забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури, етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, охорону історичної та культурної спадщини, всебічний розвиток і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, створює умови для вільного розвитку мов корінних народів і національних меншин України, дбає про задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами держави;
141.
є) розробляє і здійснює заходи щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони здоров'я, освіти, культури та спорту, туристичного та рекреаційного господарства;


є) розробляє і здійснює заходи щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони здоров'я, освіти, культури та спорту, туристичного та рекреаційного господарства;
142.
ж) проводить державну політику в сфері інформатизації, сприяє становленню єдиного інформаційного простору на території України;


ж) проводить державну політику в сфері інформатизації, сприяє становленню єдиного інформаційного простору на території України;
143.
з) розробляє та забезпечує реалізацію науково-технічної політики, розвиток і зміцнення науково-технічного потенціалу України, розробляє та реалізує загальнодержавні науково-технічні програми;


з) розробляє та забезпечує реалізацію науково-технічної політики, розвиток і зміцнення науково-технічного потенціалу України, розробляє та реалізує загальнодержавні науково-технічні програми;
144.
и) вживає заходів для вдосконалення державного регулювання у науково-технічній сфері, щодо стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій;


и) вживає заходів для вдосконалення державного регулювання у науково-технічній сфері, щодо стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій;
145.
і) визначає порядок формування та використання фондів для науково-технічної діяльності;


і) визначає порядок формування та використання фондів для науково-технічної діяльності;
146.
ї) забезпечує проведення державної політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів;


ї) забезпечує проведення державної політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів;
147.
й) розробляє державні та міждержавні екологічні програми, забезпечує їх виконання;


й) розробляє державні та міждержавні екологічні програми, забезпечує їх виконання;
148.
к) здійснює в межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального використання землі, її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших природних ресурсів;


к) здійснює в межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального використання землі, її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших природних ресурсів;
149.
л) приймає відповідно до закону рішення щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
м) координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у питаннях охорони навколишнього природного середовища, реалізації державних, регіональних і міждержавних екологічних програм;


л) приймає відповідно до закону рішення щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
м) координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у питаннях охорони навколишнього природного середовища, реалізації державних, регіональних і міждержавних екологічних програм;
150.
н) забезпечує проведення заходів, передбачених програмою ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, приймає рішення з питань ліквідації шкідливих наслідків інших аварій, а також пожеж, катастроф, стихійного лиха;


н) забезпечує проведення заходів, передбачених програмою ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, приймає рішення з питань ліквідації шкідливих наслідків інших аварій, а також пожеж, катастроф, стихійного лиха;
151.
3) у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина:


3) у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина:
152.
а) розробляє та проводить державну правову політику, організовує роботу, спрямовану на вдосконалення правового регулювання відносин у сфері державного будівництва, господарській і соціально-культурній сферах;


а) розробляє та проводить державну правову політику, організовує роботу, спрямовану на вдосконалення правового регулювання відносин у сфері державного будівництва, господарській і соціально-культурній сферах;
153.
б) здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;


б) здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;
154.
в) вживає заходів для забезпечення та захисту прав і свобод, гідності, життя і здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань, забезпечує охорону власності та громадського порядку, пожежну безпеку, боротьбу зі злочинністю;


в) вживає заходів для забезпечення та захисту прав і свобод, гідності, життя і здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань, забезпечує охорону власності та громадського порядку, пожежну безпеку, боротьбу зі злочинністю;
155.
г) здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень міністерствами, іншими органами виконавчої влади та їх керівниками;


г) здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень міністерствами, іншими органами виконавчої влади та їх керівниками;
156.
д) створює умови для вільного розвитку і функціонування системи правничих послуг населенню;


д) створює умови для вільного розвитку і функціонування системи правничих послуг населенню;
157.
е) забезпечує фінансування видатків на утримання судів у межах, визначених законом про Державний бюджет України, та створення належних умов для функціонування судів та діяльності суддів;


е) забезпечує фінансування видатків на утримання судів у межах, визначених законом про Державний бюджет України, та створення належних умов для функціонування судів та діяльності суддів;
158.
є) вживає заходів щодо фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності правоохоронних органів, а також щодо соціального захисту працівників цих органів та членів їх сімей;


є) вживає заходів щодо фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності правоохоронних органів, а також щодо соціального захисту працівників цих органів та членів їх сімей;
159.
4) у сферах зовнішньої політики, національної безпеки та обороноздатності:


4) у сферах зовнішньої політики, національної безпеки та обороноздатності:
160.
а) забезпечує в межах своїх повноважень зовнішньополітичну діяльність України та представництво України в іноземних державах і міжнародних організаціях;


а) забезпечує в межах своїх повноважень зовнішньополітичну діяльність України та представництво України в іноземних державах і міжнародних організаціях;
161.
б) вирішує відповідно до закону про міжнародні договори питання щодо проведення переговорів і підписання міжнародних договорів України;


б) вирішує відповідно до закону про міжнародні договори питання щодо проведення переговорів і підписання міжнародних договорів України;
162.
в) вживає заходів для забезпечення виконання міжнародних договорів України;


в) вживає заходів для забезпечення виконання міжнародних договорів України;
163.
г) забезпечує охорону та захист державного кордону і території України;


г) забезпечує охорону та захист державного кордону і території України;
164.
д) реалізує заходи для зміцнення національної безпеки України;


д) реалізує заходи для зміцнення національної безпеки України;
165.
е) здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України, визначає в межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори;


е) здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України, визначає в межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори;
166.
є) вживає заходів для забезпечення обороноздатності України, оснащення Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, всім необхідним для виконання покладених на них завдань;


є) вживає заходів для забезпечення обороноздатності України, оснащення Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, всім необхідним для виконання покладених на них завдань;
167.
ж) вирішує питання соціальних і правових гарантій для військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;


ж) вирішує питання соціальних і правових гарантій для військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;
168.
з) здійснює керівництво цивільною обороною України, мобілізаційною підготовкою народного господарства та переведенням його на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану;
и) вирішує питання забезпечення участі військовослужбовців України в миротворчих акціях в порядку, визначеному законом.
5) у сфері державної служби та кадрової політики:
а) організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;
б) здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій;
в) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи центральних і місцевих органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та скорочення витрат на утримання апарату управління.


з) здійснює керівництво цивільною обороною України, мобілізаційною підготовкою народного господарства та переведенням його на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану;
и) вирішує питання забезпечення участі військовослужбовців України в миротворчих акціях в порядку, визначеному законом.
5) у сфері державної служби та кадрової політики:
а) організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;
б) здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій;
в) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи центральних і місцевих органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та скорочення витрат на утримання апарату управління.
169.
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України здійснює також інші повноваження та функції державного управління.


Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України здійснює також інші повноваження та функції державного управління.
170.
Стаття 22. Делегування функцій і повноважень Кабінету Міністрів України


Стаття 22. Делегування функцій і повноважень Кабінету Міністрів України
171.
Кабінет Міністрів України в разі необхідності може передавати для тимчасового чи безстрокового виконання окремі функції та повноваження міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, якщо законом не передбачено заборони такого делегування, з одночасною передачею їм фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для належного виконання цих функцій та повноважень.


Кабінет Міністрів України в разі необхідності може передавати для тимчасового чи безстрокового виконання окремі функції та повноваження міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, якщо законом не передбачено заборони такого делегування, з одночасною передачею їм фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для належного виконання цих функцій та повноважень.
172.
Кабінет Міністрів України забезпечує контроль за виконанням делегованих ним функцій і повноважень, несе відповідальність за результати їх виконання.


Кабінет Міністрів України забезпечує контроль за виконанням делегованих ним функцій і повноважень, несе відповідальність за результати їх виконання.
173.
Розділ V. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЩОДО КЕРІВНИЦТВА СИСТЕМОЮ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ


Розділ V. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЩОДО КЕРІВНИЦТВА СИСТЕМОЮ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
174.
Стаття 23. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади


Стаття 23. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
175.
Кабінет Міністрів України спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного та державного життя країни, виконання в цих сферах Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, додержання прав і свобод людини і громадянина.


Кабінет Міністрів України спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного та державного життя країни, виконання в цих сферах Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, додержання прав і свобод людини і громадянина.
176.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України. Питання міністерств в Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри України, питання інших центральних органів виконавчої влади - члени Кабінету Міністрів України, у сфері спрямування та координації яких знаходяться ці органи.


Міністерства та інші центральні органи виконавчої підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України. Питання міністерств в Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри України, питання інших центральних органів виконавчої влади - члени Кабінету Міністрів України, у сфері спрямування та координації яких знаходяться ці органи.
177.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Таке подання повинно містити пропозиції щодо правового статусу, функцій та повноважень новостворюваного або реорганізовуваного органу, а також щодо штатної чисельності та розміру асигнувань на його утримання або аргументи щодо необхідності ліквідації відповідного органу.


Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Таке подання повинно містити пропозиції щодо правового статусу, функцій та повноважень новостворюваного або реорганізовуваного органу, а також щодо штатної чисельності та розміру асигнувань на його утримання або аргументи щодо необхідності ліквідації відповідного органу.
178.
Кабінет Міністрів України затверджує граничну штатну чисельність працівників апарату і розмір асигнувань на утримання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у межах коштів виділених на це у Державному бюджеті України.


Кабінет Міністрів України затверджує граничну штатну чисельність працівників апарату і розмір асигнувань на утримання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у межах коштів виділених на це у Державному бюджеті України.
179.
Кабінет Міністрів України має право скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.


Кабінет Міністрів України має право скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.
180.
Кабінет Міністрів України може розглядати пропозиції Прем'єр-міністра щодо кандидатур на посади керівників центральних органів виконавчої влади, крім міністерств, а також пропозиції про звільнення з цих посад. Прем'єр-міністр України одноособово вирішує питання щодо кандидатур на посади міністрів, а також щодо внесення подання про їх звільнення з цих посад.


Кабінет Міністрів України може розглядати пропозиції Прем'єр-міністра щодо кандидатур на посади керівників центральних органів виконавчої влади, крім міністерств, а також пропозиції про звільнення з цих посад. Прем'єр-міністр України одноособово вирішує питання щодо кандидатур на посади міністрів, а також щодо внесення подання про їх звільнення з цих посад.
181.
Кабінет Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників центральних органів виконавчої влади, в тому числі перших.
Кабінет Міністрів України заслуховує звіти керівників центральних органів виконавчої влади.
-14- Кабінет Міністрів України
Ч.7 ст. 23 виключити.
Відхилено
Кабінет Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників центральних органів виконавчої влади, в тому числі перших.
Кабінет Міністрів України заслуховує звіти керівників центральних органів виконавчої влади.
182.
Кабінет Міністрів України може притягнути керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) до дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади керівників цих органів.


Кабінет Міністрів України може притягнути керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) до дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади керівників цих органів.
183.
Особливості відносин Кабінету Міністрів України з органами виконавчої влади зі спеціальним статусом визначаються відповідними законами.
-15- Кабінет Міністрів України
Ч.10 ст. 23 виключити.
Враховано частково
Особливості відносин Кабінету Міністрів України з окремими органами виконавчої влади визначаються відповідними законами.

184.
Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з урядовими органами


Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з урядовими органами
185.
Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи (державні департаменти, служби, інспекції, агентства) в системі відповідних міністерств. Урядові органи здійснюють: управління окремими підгалузями або сферами діяльності; контрольно-наглядові функції; регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних і юридичних осіб.
-16- Кабінет Міністрів України
У ч.1 ст. 24 виключити слово "служби".
Враховано
Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи (державні департаменти, інспекції, агентства) в системі відповідних міністерств. Урядові органи здійснюють: управління окремими підгалузями або сферами діяльності; контрольно-наглядові функції; регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних і юридичних осіб.
186.
Кабінет Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад керівників урядових органів за поданням відповідного міністра, та затверджує положення про кожен урядовий орган, в якому визначаються його завдання, функції, підпорядкованість, звітність та інші питання його діяльності.
-17- Кабінет Міністрів України
Ч.2 ст. 24 викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України за поданням державного секретаря відповідного міністерства, погодженим з міністром призначає та звільняє з посад керівників урядових органів та затверджує їх положення, в яких визначаються завдання, функції, порядок спрямування і координації діяльності такого органу, звітність та інші питання їх діяльності".
Відхилено
Кабінет Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад керівників урядових органів за поданням відповідного міністра, та затверджує положення про кожен урядовий орган, в якому визначаються його завдання, функції, підпорядкованість, звітність та інші питання його діяльності.
187.
Стаття 25. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами


Стаття 25. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами
188.
Кабінет Міністрів України спрямовує, координує та контролює діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України на території Автономної Республіки Крим як невід'ємної складової частини України. Кабінет Міністрів України має право одержувати від Ради міністрів Автономної Республіки Крим інформацію з питань здійснення цієї діяльності.


Кабінет Міністрів України спрямовує, координує та контролює діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України на території Автономної Республіки Крим як невід'ємної складової частини України. Кабінет Міністрів України має право одержувати від Ради міністрів Автономної Республіки Крим інформацію з питань здійснення цієї діяльності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна та підконтрольна Кабінету Міністрів України з питань, що належать до повноважень органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України регулярно заслуховує звіти Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань, визначених Кабінетом Міністрів України.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна та підконтрольна Кабінету Міністрів України з питань, що належать до повноважень органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України регулярно заслуховує звіти Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань, визначених Кабінетом Міністрів України.
189.
Кабінет Міністрів України визначає порядок участі Ради міністрів Автономної Республіки Крим та підвідомчих їй органів у виконанні загальнодержавних програм, інших заходів загальнодержавного значення та контролює додержання відповідності програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони природи загальнодержавним програмам.


Кабінет Міністрів України визначає порядок участі Ради міністрів Автономної Республіки Крим та підвідомчих їй органів у виконанні загальнодержавних програм, інших заходів загальнодержавного значення та контролює додержання відповідності програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони природи загальнодержавним програмам.
190.
Кабінет Міністрів України забезпечує необхідну для ефективної реалізації законодавства України взаємодію Ради міністрів Автономної Республіки Крим з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України.
-18- Кабінет Міністрів України
Ч.4 ст.25 доповнити словами "організовує погодження кандидатур на посади членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівників інших республіканських органів виконавчої влади з керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади".
Враховано
Кабінет Міністрів України забезпечує необхідну для ефективної реалізації законодавства України взаємодію Ради міністрів Автономної Республіки Крим з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України, організовує погодження кандидатур на посади членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівників інших республіканських органів виконавчої влади з керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади.

У разі неналежного виконання Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України чи до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з пропозицією про звільнення його з посади.


У разі неналежного виконання Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України чи до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з пропозицією про звільнення його з посади.
191.
У разі прийняття Радою міністрів Автономної Республіки Крим рішення, що суперечить Конституції України, законам України та іншим актам законодавства, Кабінет Міністрів України звертається до Президента України з поданням про його скасування.


У разі прийняття Радою міністрів Автономної Республіки Крим рішення, що суперечить Конституції України, законам України та іншим актам законодавства, Кабінет Міністрів України звертається до Президента України з поданням про його скасування.
192.
Кабінет Міністрів України має право скасовувати акти підвідомчих уряду Автономної Республіки Крим органів.
-19- Кабінет Міністрів України
Ч.7 ст.25 виключити.

Враховано

193.
Кабінет Міністрів України може прийняти до свого виконання, за пропозицією Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, окремі повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим.


Кабінет Міністрів України може прийняти до свого виконання, за пропозицією Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, окремі повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
194.
Стаття 26. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними адміністраціями


Стаття 26. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними адміністраціями
195.
Кабінет Міністрів України спрямовує, координує і контролює діяльність місцевих державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих цим державним адміністраціям повноважень.


Кабінет Міністрів України спрямовує, координує і контролює діяльність місцевих державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих цим державним адміністраціям повноважень.
196.
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні розглядає кандидатури на посади голів місцевих державних адміністрацій і приймає рішення про подання їх Президенту України для призначення. Члени Кабінету Міністрів України у випадках і в порядку, визначених законом, погоджують кандидатури відповідних посадових осіб обласних державних адміністрацій перед їх призначенням.


Кабінет Міністрів України на своєму засіданні розглядає кандидатури на посади голів місцевих державних адміністрацій і приймає рішення про подання їх Президенту України для призначення. Члени Кабінету Міністрів України у випадках і в порядку, визначених законом, погоджують кандидатури відповідних посадових осіб обласних державних адміністрацій перед їх призначенням.
197.
Прем'єр-міністр України вносить Президентові України подання про звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій.


Прем'єр-міністр України вносить Президентові України подання про звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій.
198.
Кабінету Міністрів України підзвітні та підконтрольні місцеві державні адміністрації, голови яких при здійсненні своїх повноважень також відповідальні перед ним. Підзвітність і підконтрольність Кабінету Міністрів України обласних і районних державних адміністрацій не поширюються на ту частину повноважень, що делегована їм відповідними радами.


Кабінету Міністрів України підзвітні та підконтрольні місцеві державні адміністрації, голови яких при здійсненні своїх повноважень також відповідальні перед ним. Підзвітність і підконтрольність Кабінету Міністрів України обласних і районних державних адміністрацій не поширюються на ту частину повноважень, що делегована їм відповідними радами.
199.
Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з визначених Кабінетом Міністрів України питань. У разі неналежного виконання головою місцевої державної адміністрації покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади, або звернутися до Президента України з поданням про звільнення його з посади.


Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з визначених Кабінетом Міністрів України питань. У разі неналежного виконання головою місцевої державної адміністрації покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади, або звернутися до Президента України з поданням про звільнення його з посади.
200.
Кабінет Міністрів України затверджує Рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та типові положення про них, визначає граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій та витрати на їх утримання.


Кабінет Міністрів України затверджує Рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та типові положення про них, визначає граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій та витрати на їх утримання.
201.
Проекти найважливіших актів Кабінету Міністрів України, що стосуються питань розвитку конкретних регіонів і населених пунктів, попередньо надсилаються відповідним місцевим державним адміністраціям. Кабінет Міністрів України перед прийняттям цих актів вивчає зауваження та пропозиції, подані до них місцевими державними адміністраціями.


Проекти найважливіших актів Кабінету Міністрів України, що стосуються питань розвитку конкретних регіонів і населених пунктів, попередньо надсилаються відповідним місцевим державним адміністраціям. Кабінет Міністрів України перед прийняттям цих актів вивчає зауваження та пропозиції, подані до них місцевими державними адміністраціями.
202.
Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду таких пропозицій голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.


Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду таких пропозицій голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
203.
У разі прийняття головою місцевої державної адміністрації рішень, що суперечать Конституції України, законам України та іншим актам законодавства, Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України з пропозицією про їх скасування.


У разі прийняття головою місцевої державної адміністрації рішень, що суперечать Конституції України, законам України та іншим актам законодавства, Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України з пропозицією про їх скасування.
204.
Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з підвідомчими йому установами та організаціями


Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з підвідомчими йому установами та організаціями
205.
Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати підвідомчі йому державні установи та організації, в тому числі для здійснення окремих функцій з управління державним майном. Кабінет Міністрів України затверджує положення про ці установи та організації, граничну штатну чисельність працівників і розмір асигнувань на їх утримання, призначає на посади керівників та заступників керівників цих установ та організацій, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності та звільняє з посад.


Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати підвідомчі йому державні установи та організації, в тому числі для здійснення окремих функцій з управління державним майном. Кабінет Міністрів України затверджує положення про ці установи та організації, граничну штатну чисельність працівників і розмір асигнувань на їх утримання, призначає на посади керівників та заступників керівників цих установ та організацій, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності та звільняє з посад.
206.
Кабінет Міністрів України у передбачених законодавством межах координує та контролює діяльність цих, установ та організацій, а також господарюючих суб'єктів, яким в установленому порядку делеговані функції з управління державним майном.


Кабінет Міністрів України у передбачених законодавством межах координує та контролює діяльність цих, установ та організацій, а також господарюючих суб'єктів, яким в установленому порядку делеговані функції з управління державним майном.
207.
Керівники державних установ та організацій, утворених Кабінетом Міністрів України, а також господарюючих суб'єктів, яким делеговані функції з управління державним майном, несуть персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за правомірне та ефективне використання державного майна, добір і розстановку кадрів на державних підприємствах, що належать до сфери їх управління, а також за виконання інших покладених на них функцій.


Керівники державних установ та організацій, утворених Кабінетом Міністрів України, а також господарюючих суб'єктів, яким делеговані функції з управління державним майном, несуть персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за правомірне та ефективне використання державного майна, добір і розстановку кадрів на державних підприємствах, що належать до сфери їх управління, а також за виконання інших покладених на них функцій.
208.
Розділ VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНАМИ, СТВОРЮВАНИМИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Розділ VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНАМИ, СТВОРЮВАНИМИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
209.
Стаття 28. Участь Кабінету Міністрів України у забезпеченні здійснення Президентом України своїх повноважень


Стаття 28. Участь Кабінету Міністрів України у забезпеченні здійснення Президентом України своїх повноважень
210.
Кабінет Міністрів України спрямовує та координує діяльність органів виконавчої влади з метою забезпечення здійснення Президентом України повноважень щодо виконання Конституції та законів України, додержання прав та свобод людини і громадянина, реалізації внутрішньої політики, керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, забезпечення державного суверенітету, економічної самостійності, національної безпеки та обороноздатності, утворення та реорганізації органів виконавчої влади, а також з інших питань, визначених Конституцією України.


Кабінет Міністрів України спрямовує та координує діяльність органів виконавчої влади з метою забезпечення здійснення Президентом України повноважень щодо виконання Конституції та законів України, додержання прав та свобод людини і громадянина, реалізації внутрішньої політики, керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, забезпечення державного суверенітету, економічної самостійності, національної безпеки та обороноздатності, утворення та реорганізації органів виконавчої влади, а також з інших питань, визначених Конституцією України.
211.
Акти Президента України з питань, передбачених частиною четвертою статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за підготовку акта та його виконання.


Акти Президента України з питань, передбачених частиною четвертою статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за підготовку акта та його виконання.
212.
Стаття 29. Підготовка Кабінетом Міністрів України пропозицій з питань, що належать до повноважень Президента України


Стаття 29. Підготовка Кабінетом Міністрів України пропозицій з питань, що належать до повноважень Президента України
213.
Кабінет Міністрів України здійснює за дорученням Президента України чи за власною ініціативою підготовку пропозицій з питань, віднесених до компетенції Президента України, та підготовку проектів відповідних законів та актів Президента України.


Кабінет Міністрів України здійснює за дорученням Президента України чи за власною ініціативою підготовку пропозицій з питань, віднесених до компетенції Президента України, та підготовку проектів відповідних законів та актів Президента України.
214.
У разі підготовки Кабінетом Міністрів України законопроекту за власною ініціативою цей законопроект після схвалення на засіданні Кабінету Міністрів України може бути переданий Президентові України із вмотивованим обгрунтуванням необхідності внесення його для розгляду Верховною Радою України в порядку законодавчої ініціативи Президента України як невідкладного.


У разі підготовки Кабінетом Міністрів України законопроекту за власною ініціативою цей законопроект після схвалення на засіданні Кабінету Міністрів України може бути переданий Президентові України із вмотивованим обгрунтуванням необхідності внесення його для розгляду Верховною Радою України в порядку законодавчої ініціативи Президента України як невідкладного.
215.
Відповідно до Конституції України Прем'єр-міністр України здійснює подання Президентові України кандидатур для призначення членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, державних секретарів Кабінету Міністрів України та міністерств, голів місцевих державних адміністрацій, а також подання щодо утворення, реорганізації та ліквідації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
-20-Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.3 ст.29 виключити слова "державних секретарів Кабінету Міністрів України та міністерств".
-21-Кабінет Міністрів України
Ч.3 ст.29 після слів "державних секретарів Кабінету Міністрів України та міністерств" доповнити словами "і їх заступників".
Враховано частково
Відхилено

Відповідно до Конституції України Прем'єр-міністр України здійснює подання Президентові України кандидатур для призначення членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій, а також подання щодо утворення, реорганізації та ліквідації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
216.
Стаття 30. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утворюваними Президентом України
Кабінет Міністрів України взаємодіє з Радою національної безпеки і оборони України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створюваними Президентом України.
.

Стаття 30. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утворюваними Президентом України
Кабінет Міністрів України взаємодіє з Радою національної безпеки і оборони України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створюваними Президентом України.
217.
Посадові особи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб утворених Президентом України не мають права давати доручення Кабінету Міністрів України та окремим членам Кабінету Міністрів України та втручатися в його діяльність.


Посадові особи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб утворених Президентом України не мають права давати доручення Кабінету Міністрів України та окремим членам Кабінету Міністрів України та втручатися в його діяльність.
218.
Порядок здійснення відносин Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами створеними Президентом України визначаються цим та іншими законами України, а також указами Президента України.


Порядок здійснення відносин Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами створеними Президентом України визначаються цим та іншими законами України, а також указами Президента України.
219.
Розділ VІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ


Розділ VІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ
220.
Стаття 31. Здійснення Кабінетом Міністрів України права законодавчої ініціативи


Стаття 31. Здійснення Кабінетом Міністрів України права законодавчої ініціативи
221.
Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.


Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
222.
Кабінет Міністрів України вносить законопроекти на розгляд Верховної Ради України відповідно до вимог закону про регламент Верховної Ради України.


Кабінет Міністрів України вносить законопроекти на розгляд Верховної Ради України відповідно до вимог закону про регламент Верховної Ради України.
223.
Прем'єр-міністр України визначає одного з членів Кабінету Міністрів України або іншого доповідача для представлення у Верховній Раді України внесеного Кабінетом Міністрів України законопроекту.


Прем'єр-міністр України визначає одного з членів Кабінету Міністрів України або іншого доповідача для представлення у Верховній Раді України внесеного Кабінетом Міністрів України законопроекту.
224.
Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений ним на розгляд Верховної Ради України законопроект у строки, визначені законом.


Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений ним на розгляд Верховної Ради України законопроект у строки, визначені законом.
225.
Новосформований Кабінет Міністрів України має право відкликати до прийняття у першому читанні законопроекти, внесені на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, повноваження якого припинено.


Новосформований Кабінет Міністрів України має право відкликати до прийняття у першому читанні законопроекти, внесені на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, повноваження якого припинено.
226.
Рішення Верховної Ради України за наслідками розгляду законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України у першому читанні надсилаються йому у триденний строк після їх підписання Головою Верховної Ради України.
-22-Кабінет Міністрів України
Ч.6 ст.31 викласти у такій редакції:
"Рішення Верховної Ради України за наслідками розгляду у першому читанні законопроекту, внесеного Кабінетом Міністрів України у порядку законодавчої ініціативи, надсилаються йому у триденний строк після їх підписання Головою Верховної Ради України".
Враховано
Рішення Верховної Ради України за наслідками розгляду у першому читанні законопроекту, внесеного Кабінетом Міністрів України, надсилаються йому у триденний строк після їх підписання Головою Верховної Ради України
227.
Стаття 32. Повноваження Кабінету Міністрів України у процесі розгляду питань Верховною Радою України


Стаття 32. Повноваження Кабінету Міністрів України у процесі розгляду питань Верховною Радою України
228.
Кабінет Міністрів України за дорученням Верховної Ради України або за власною ініціативою дає висновки щодо повноти фінансового обгрунтування і забезпечення законодавчих пропозицій і законопроектів, реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Кабінет Міністрів України одержує від Верховної Ради України для ознайомлення усі законопроекти, внесені на її розгляд іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи.


Кабінет Міністрів України за дорученням Верховної Ради України або за власною ініціативою дає висновки щодо повноти фінансового обгрунтування і забезпечення законодавчих пропозицій і законопроектів, реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Кабінет Міністрів України одержує від Верховної Ради України для ознайомлення усі законопроекти, внесені на її розгляд іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи.
229.
Члени Кабінету Міністрів України мають право давати висновки щодо проектів законів. Ці висновки надсилаються до Верховної Ради України і додаються до висновку головного комітету Верховної Ради України з опрацювання відповідного законопроекту.


Члени Кабінету Міністрів України мають право давати висновки щодо проектів законів. Ці висновки надсилаються до Верховної Ради України і додаються до висновку головного комітету Верховної Ради України з опрацювання відповідного законопроекту.
230.
Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради України і виступати з питань, що обговорюються, відповідно до закону про регламент Верховної Ради України.


Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради України і виступати з питань, що обговорюються, відповідно до закону про регламент Верховної Ради України.
231.
У разі коли на засіданні Верховної Ради України народні депутати України порушують питання, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України або його членів, Прем'єр-міністр України має право на репліку чи одержання необхідних роз'яснень з цих питань.


У разі коли на засіданні Верховної Ради України народні депутати України порушують питання, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України або його членів, Прем'єр-міністр України має право на репліку чи одержання необхідних роз'яснень з цих питань.
232.
Члени Кабінету Міністрів України або за їх дорученням посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, Секретаріату Кабінету Міністрів України беруть участь у засіданнях комітетів, тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України на їх запрошення з питань, що стосуються повноважень Кабінету Міністрів України чи підвідомчих йому органів, установ та організацій. Кабінет Міністрів України може призначати свого уповноваженого у Верховній Раді України.


Члени Кабінету Міністрів України або за їх дорученням посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, Секретаріату Кабінету Міністрів України беруть участь у засіданнях комітетів, тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України на їх запрошення з питань, що стосуються повноважень Кабінету Міністрів України чи підвідомчих йому органів, установ та організацій. Кабінет Міністрів України може призначати свого уповноваженого у Верховній Раді України.
233.
Стаття 33. Повноваження Кабінету Міністрів України у зв'язку із затвердженням і виконанням Державного бюджету України
.

Стаття 33. Повноваження Кабінету Міністрів України у зв'язку із затвердженням і виконанням Державного бюджету України
234.
Кабінет Міністрів України розробляє і не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.


Кабінет Міністрів України розробляє і не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.
235.
Проект закону про Державний бюджет України повинен бути розроблений із врахуванням основних напрямів бюджетної політики на наступний рік (бюджетної резолюції), затверджених Верховною Радою України. Відхилення від зазначених основних напрямів зазначаються окремо і вмотивовуються.


Проект закону про Державний бюджет України повинен бути розроблений із врахуванням основних напрямів бюджетної політики на наступний рік (бюджетної резолюції), затверджених Верховною Радою України. Відхилення від зазначених основних напрямів зазначаються окремо і вмотивовуються.
236.
Проект закону про Державний бюджет України на пленарному засіданні Верховної Ради України представляє Міністр фінансів України або особа, яка виконує його обов'язки.


Проект закону про Державний бюджет України на пленарному засіданні Верховної Ради України представляє Міністр фінансів України або особа, яка виконує його обов'язки.
237.
Порядок участі Кабінету Міністрів України в процесі розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України визначаються законом.


Порядок участі Кабінету Міністрів України в процесі розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України визначаються законом.
238.
Кабінет Міністрів України не пізніше 1 травня подає до Верховної Ради України та оприлюднює звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік, який розглядається не раніш як через десять робочих днів після його одержання.


Кабінет Міністрів України не пізніше 1 травня подає до Верховної Ради України та оприлюднює звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік, який розглядається не раніш як через десять робочих днів після його одержання.

239.
Стаття 34. Повноваження Кабінету Міністрів України у зв'язку із підготовкою, затвердженням і виконанням загальнодержавних програм


Стаття 34. Повноваження Кабінету Міністрів України у зв'язку із підготовкою, затвердженням і виконанням загальнодержавних програм
240.
Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку України, охорони довкілля.


Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку України, охорони довкілля.
241.
Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік подає до Верховної Ради України звіти про хід виконання загальнодержавних програм.

Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік подає до Верховної Ради України звіти про хід виконання загальнодержавних програм.
242.
Стаття 35. Відносини Кабінету Міністрів України з Рахунковою палатою


Стаття 35. Відносини Кабінету Міністрів України з Рахунковою палатою
243.
Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати надає статистичну, фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію і документацію, необхідну їй для виконання завдань, функцій та повноважень, встановлених законом.


Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати надає статистичну, фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію і документацію, необхідну їй для виконання завдань, функцій та повноважень, встановлених законом.
244.
Кабінет Міністрів України одержує від Рахункової палати відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а також клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому, неефективному використанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі, розглядає ці матеріали та клопотання, вживає в межах своєї компетенції необхідних заходів та інформує про них Рахункову палату.


Кабінет Міністрів України одержує від Рахункової палати відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а також клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому, неефективному використанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі, розглядає ці матеріали та клопотання, вживає в межах своєї компетенції необхідних заходів та інформує про них Рахункову палату.
245.
Стаття 36. Відносини Кабінету Міністрів України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини


Стаття 36. Відносини Кабінету Міністрів України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
246.
Діяльність Кабінету Міністрів України, пов'язана з додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, перебуває під парламентським контролем з боку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.


Діяльність Кабінету Міністрів України, пов'язана з додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, перебуває під парламентським контролем з боку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
247.
Кабінет Міністрів України в межах, установлених законом, забезпечує Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини доступ до всіх документів Кабінету Міністрів України, підвідомчих йому органів, установ та організацій.


Кабінет Міністрів України в межах, установлених законом, забезпечує Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини доступ до всіх документів Кабінету Міністрів України, підвідомчих йому органів, установ та організацій.
248.
Стаття 37. Відповіді Кабінету Міністрів України, його членів на депутатські звернення та запити


Стаття 37. Відповіді Кабінету Міністрів України, його членів на депутатські звернення та запити
249.
Кабінет Міністрів України або його члени, яким адресовано депутатське звернення чи до яких на сесії Верховної Ради України заявлено запит народного депутата України, зобов'язані надіслати відповідно народному депутату та Голові Верховної Ради України відповідь у встановлений законом строк.
-23-Кабінет Міністрів України
У ч.1 ст.37 слова "надіслати відповідно народному депутату та Голові Верховної Ради України відповідь у встановлений законом строк" замінити словами "надати відповідь у встановленому законом порядку".
Враховано
Кабінет Міністрів України або його члени, яким адресовано депутатське звернення чи до яких на сесії Верховної Ради України заявлено запит народного депутата України, зобов'язані надати відповідь у встановленому законом порядку.
250.
У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні Верховної Ради України на нього повинні бути запрошені члени Кабінету Міністрів України, до яких було заявлено запит.


У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні Верховної Ради України на нього повинні бути запрошені члени Кабінету Міністрів України, до яких було заявлено запит.
251.
Члени Кабінету Міністрів України приймають народних депутатів України з питань їх депутатської діяльності відповідно до встановленого законом порядку.


Члени Кабінету Міністрів України приймають народних депутатів України з питань їх депутатської діяльності відповідно до встановленого законом порядку.
252.
Стаття 38. Розгляд звернень комітетів і комісій Верховної Ради України


Стаття 38. Розгляд звернень комітетів і комісій Верховної Ради України
253.
Кабінет Міністрів України організовує розгляд звернень комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України з питань його діяльності. Відповідна особа з числа членів Кабінету Міністрів України повідомляє цим комітетам і комісіям про результати розгляду та вжиті заходи у встановлений законом строк.


Кабінет Міністрів України організовує розгляд звернень комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України з питань його діяльності. Відповідна особа з числа членів Кабінету Міністрів України повідомляє цим комітетам і комісіям про результати розгляду та вжиті заходи у встановлений законом строк.
254.
Стаття 39. Інформування Верховної Ради України про роботу Кабінету Міністрів України


Стаття 39. Інформування Верховної Ради України про роботу Кабінету Міністрів України
255.
З метою регулярного інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету Міністрів України, але не частіше одного разу на місяць, Верховна Рада України може проводити заслуховування відповідних інформацій членів Кабінету Міністрів України - "Днів Уряду України".


З метою регулярного інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету Міністрів України, але не частіше одного разу на місяць, Верховна Рада України може проводити заслуховування відповідних інформацій членів Кабінету Міністрів України - "Днів Уряду України".
257.
Дата проведення "Дня Уряду України" та його тематика визначаються Верховною Радою України в порядку, передбаченому законом, але не пізніш як за чотирнадцять днів до його проведення.


Дата проведення "Дня Уряду України" та його тематика визначаються Верховною Радою України в порядку, передбаченому законом, але не пізніш як за чотирнадцять днів до його проведення.
258.
Кабінет Міністрів України надає Верховній Раді України аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться на "Дні Уряду України", не пізніш як за три робочі дні до його проведення.


Кабінет Міністрів України надає Верховній Раді України аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться на "Дні Уряду України", не пізніш як за три робочі дні до його проведення.
259.
Запитання на "Дні Уряду України" подаються згідно з визначеною тематикою і не можуть виходити за межі компетенції Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.


Запитання на "Дні Уряду України" подаються згідно з визначеною тематикою і не можуть виходити за межі компетенції Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.
260.
Член Кабінету Міністрів України відповідає на всі запитання за визначеною тематикою, що надійшли до Кабінету Міністрів України від комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, народних депутатів України. У разі необхідності його відповіді можуть бути доповнені іншими членами Кабінету Міністрів України.


Член Кабінету Міністрів України відповідає на всі запитання за визначеною тематикою, що надійшли до Кабінету Міністрів України від комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, народних депутатів України. У разі необхідності його відповіді можуть бути доповнені іншими членами Кабінету Міністрів України.

Член Кабінету Міністрів України може бути запрошений для виступу на Днях Уряду України у Верховній Раді України, як правило, не частіше ніж двічі на рік.


Член Кабінету Міністрів України може бути запрошений для виступу на Днях Уряду України у Верховній Раді України, як правило, не частіше ніж двічі на рік.
261.
Верховна Рада України бере до відома інформацію, надану під час "Дня Уряду", і використовує її у своїй роботі.


Верховна Рада України бере до відома інформацію, надану під час "Дня Уряду", і використовує її у своїй роботі.
262.
Розділ VІІІ. ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН


Розділ VІІІ. ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН
263.
Стаття 40. Звернення Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України


Стаття 40. Звернення Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України
264.
Кабінет Міністрів України має право звернутися до Конституційного Суду України для одержання висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, а також для одержання офіційного тлумачення Конституції та законів України.


Кабінет Міністрів України має право звернутися до Конституційного Суду України для одержання висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, а також для одержання офіційного тлумачення Конституції та законів України.
265.
Стаття 41. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком України


Стаття 41. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком України
266.
Кабінет Міністрів України взаємодіє з Національним банком України з питань, що належать до його компетенції відповідно до Конституції та законів України.


Кабінет Міністрів України взаємодіє з Національним банком України з питань, що належать до його компетенції відповідно до Конституції та законів України.
267.
Стаття 42. Відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування


Стаття 42. Відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування
268.
Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність системи органів виконавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, реалізації завдань соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів і регіонів.


Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність системи органів виконавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, реалізації завдань соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів і регіонів.

Кабінет Міністрів України затверджує рекомендації щодо граничної чисельності працівників апарату органів місцевого самоврядування та порядку оплати їхньої праці.
-24-Кабінет Міністрів України
У ч.2 ст.42 слова "порядку оплати їхньої праці" замінити словами "та групи за оплатою праці працівників виконавчих апаратів обласних рад, виконавчих органів міських рад".
Враховано
Кабінет Міністрів України затверджує рекомендації щодо граничної чисельності працівників апарату органів місцевого самоврядування та групи за оплатою праці працівників виконавчих апаратів обласних рад, виконавчих органів міських рад.
269.
Проекти актів Кабінету Міністрів України, які безпосередньо стосуються функціонування місцевого самоврядування конкретних територіальних громад, попередньо направляються відповідним органам місцевого самоврядування. Для участі в засіданнях Кабінету Міністрів України з розгляду цих питань запрошуються представники заінтересованих органів місцевого самоврядування.


Проекти актів Кабінету Міністрів України, які безпосередньо стосуються функціонування місцевого самоврядування конкретних територіальних громад, попередньо направляються відповідним органам місцевого самоврядування. Для участі в засіданнях Кабінету Міністрів України з розгляду цих питань запрошуються представники заінтересованих органів місцевого самоврядування.
270.
Кабінет Міністрів України повинен компенсувати органам місцевого самоврядування витрати, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України.


Кабінет Міністрів України повинен компенсувати органам місцевого самоврядування витрати, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України.
271.
Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади. Одночасно Кабінет Міністрів України подає пропозиції щодо фінансування здійснення цих повноважень за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, а також передачі у комунальну власність чи у розпорядження органів місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності.


Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади. Одночасно Кабінет Міністрів України подає пропозиції щодо фінансування здійснення цих повноважень за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, а також передачі у комунальну власність чи у розпорядження органів місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності.
273.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади підконтрольні Кабінету Міністрів України.


Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади підконтрольні Кабінету Міністрів України.
274.
Кабінет Міністрів України має право у встановленому законом порядку зупиняти дію актів органів місцевого самоврядування, що не відповідають Конституції чи законам України, з одночасним зверненням до суду щодо законності цих актів.


Кабінет Міністрів України має право у встановленому законом порядку зупиняти дію актів органів місцевого самоврядування, що не відповідають Конституції чи законам України, з одночасним зверненням до суду щодо законності цих актів.
275.
Стаття 43. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з об'єднаннями громадян


Стаття 43. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з об'єднаннями громадян
276.
Кабінет Міністрів України безпосередньо або через систему центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечує реалізацію передбачених законом прав об'єднань громадян, сприяє їм у виконанні статутних завдань у межах, визначених законом.


Кабінет Міністрів України безпосередньо або через систему центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечує реалізацію передбачених законом прав об'єднань громадян, сприяє їм у виконанні статутних завдань у межах, визначених законом.
277.
Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян з питань їх статутної діяльності, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України.


Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян з питань їх статутної діяльності, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України.

278.
Розділ ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Розділ ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
279.
Стаття 44. Форми реалізації функцій та повноважень Кабінету Міністрів України


Стаття 44. Форми реалізації функцій та повноважень Кабінету Міністрів України
280.
Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України реалізує свої функції та повноваження шляхом проведення засідань Кабінету Міністрів України, роботи урядових комітетів, роботи членів Кабінету Міністрів України та в інших передбачених законодавством формах.Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України реалізує свої функції та повноваження шляхом проведення засідань Кабінету Міністрів України, роботи урядових комітетів, роботи членів Кабінету Міністрів України та в інших передбачених законодавством формах.

284.
Стаття 45. Прем'єр-міністр України
Прем'єр-міністр України:


Стаття 45. Прем'єр-міністр України
Прем'єр-міністр України:
285.
1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України, здійснює загальне керівництво Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
-25-Кабінет Міністрів України
П.1 ч.1. ст.45 "Секретаріатом Кабінету Міністрів України" доповнити словами "представляє Кабінет Міністрів України у зносинах з іншими державними органами".

Враховано
1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України, здійснює загальне керівництво Секретаріатом Кабінету Міністрів України, представляє Кабінет Міністрів України у зносинах з іншими державними органами;
286.
2) спрямовує, координує та контролює діяльність віце-прем'єр-міністрів і міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, дає з цією метою доручення, обов'язкові до виконання цими посадовими особами;


2) спрямовує, координує та контролює діяльність віце-прем'єр-міністрів і міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, дає з цією метою доручення, обов'язкові до виконання цими посадовими особами;
287.
3) вносить подання до Президента України про створення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;


3) вносить подання до Президента України про створення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
288.
4) представляє Президентові України кандидатури до складу Кабінету Міністрів України, кандидатури на посади керівників центральних органів виконавчої влади та вносить подання про їх звільнення з цих посад;
-26-Кабінет Міністрів України
П.4 ч.1. ст.45 після слів "керівників центральних органів виконавчої влади" доповнити словами "Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів міністерств, їх перших заступників та заступників та пропозиції про звільнення з цих посад".
Враховано частково
4) представляє Президентові України кандидатури до складу Кабінету Міністрів України, на посаду Державного секретаря Кабінету Міністрів України, кандидатури на посади керівників центральних органів виконавчої влади та вносить подання про їх звільнення з цих посад;
289.
5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури на посади голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також може вносити кандидатури на посади керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств);
-27-Кабінет Міністрів України
П.5 ч.1. ст.45 викласти у такій редакції:
"5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури на посади голів місцевих державних адміністрацій та пропозиції про звільнення їх з цих посад".
Враховано частково
5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури на посади голів місцевих державних адміністрацій та пропозиції про звільнення їх з цих посад, а також може вносити кандидатури на посади керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств);
290.
6) подає Президентові України схвалені Кабінетом Міністрів України кандидатури для призначення на посади голів місцевих державних адміністрацій і пропозиції щодо їх звільнення з цих посад;


6) подає Президентові України схвалені Кабінетом Міністрів України кандидатури для призначення на посади голів місцевих державних адміністрацій і пропозиції щодо їх звільнення з цих посад;
291.
7) визначає персональний склад урядових комітетів та призначає їх голів;


7) визначає персональний склад урядових комітетів та призначає їх голів;
292.
8) організовує засідання Кабінету Міністрів України та головує на них;


8) організовує засідання Кабінету Міністрів України та головує на них;
293.
9) підписує акти Кабінету Міністрів України та видає розпорядження Прем'єр-міністра України з питань, віднесених до його компетенції, зазначених у пунктах 7, 12 - 14 цієї статті;


9) підписує акти Кабінету Міністрів України та видає розпорядження Прем'єр-міністра України з питань, віднесених до його компетенції, зазначених у пунктах 7, 12 - 14 цієї статті;
294.
10) у випадках, передбачених частиною четвертою статті 106 Конституції України, скріплює підписом укази Президента України;


10) у випадках, передбачених частиною четвертою статті 106 Конституції України, скріплює підписом укази Президента України;
295.
11) вступає в зносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до закону;


11) вступає в зносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до закону;

12) призначає голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, які створюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Уряду України;


12) призначає голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, які створюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Уряду України;
296.
13) визначає обов'язки та забезпечує взаємодію членів Кабінету Міністрів України;


13) визначає обов'язки та забезпечує взаємодію членів Кабінету Міністрів України;
297.
14) може застосовувати дисциплінарні стягнення, крім звільнення з посади, до державних службовців - керівників органів виконавчої влади та їх заступників.


14) може застосовувати дисциплінарні стягнення, крім звільнення з посади, до державних службовців - керівників органів виконавчої влади та їх заступників.
298.
Прем'єр-міністр України за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України.


Прем'єр-міністр України за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Прем'єр-міністр України може здійснювати й інші повноваження, передбачені Конституцією, цим та іншими законами України.


Прем'єр-міністр України може здійснювати й інші повноваження, передбачені Конституцією, цим та іншими законами України.
299.
У випадках і в межах, визначених статтею 112 Конституції України, Прем'єр-міністр України виконує обов'язки Президента України у разі дострокового припинення його повноважень.


У випадках і в межах, визначених статтею 112 Конституції України, Прем'єр-міністр України виконує обов'язки Президента України у разі дострокового припинення його повноважень.

У разі відсутності Прем'єр-міністра України його обов'язки виконує Перший віце-прем'єр-міністр України або інший віце-прем'єр-міністр України згідно розподілу обов'язків між ними.У разі відсутності Прем'єр-міністра України його обов'язки виконує Перший віце-прем'єр-міністр України або інший віце-прем'єр-міністр України згідно розподілу обов'язків між ними.

300.
Стаття 46. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України


Стаття 46. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України
301.
Перший віце-прем'єр-міністр України та віце-прем'єр-міністри України згідно з розподілом повноважень між ними:


Перший віце-прем'єр-міністр України та віце-прем'єр-міністри України згідно з розподілом повноважень між ними:
302.
1) забезпечують виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, реалізацію компетенції Кабінету Міністрів України у відповідних напрямах діяльності;


1) забезпечують виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, реалізацію компетенції Кабінету Міністрів України у відповідних напрямах діяльності;
303.
2) спрямовують, координують та контролюють роботу міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, дають з цією метою та на виконання актів Кабінету Міністрів України, обов'язкові до виконання цими органами доручення; вносять на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням повноважень по спрямуванню і координації центральних органів виконавчої влади;


2) спрямовують, координують та контролюють роботу міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, дають з цією метою та на виконання актів Кабінету Міністрів України, обов'язкові до виконання цими органами доручення; вносять на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням повноважень по спрямуванню і координації центральних органів виконавчої влади;
304.
3) очолюють урядові комітети, організовують їх роботу та роботу підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, які закріплені за очолюваними ними урядовими комітетами;


3) очолюють урядові комітети, організовують їх роботу та роботу підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, які закріплені за очолюваними ними урядовими комітетами;
305.
4) здійснюють підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядають і погоджують проекти законів України, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, вживають заходів для усунення розбіжностей щодо них серед членів Кабінету Міністрів України; вносять пропозиції щодо порядку денного та черговості проведення засідань Кабінету Міністрів України;


4) здійснюють підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядають і погоджують проекти законів України, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, вживають заходів для усунення розбіжностей щодо них серед членів Кабінету Міністрів України; вносять пропозиції щодо порядку денного та черговості проведення засідань Кабінету Міністрів України;
306.
5) забезпечують згідно з розподілом повноважень взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України в процесі підготовки, прийняття і реалізації нормативних актів, а також поточної діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;


5) забезпечують згідно з розподілом повноважень взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України в процесі підготовки, прийняття і реалізації нормативних актів, а також поточної діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
307.
6) беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, мають право брати участь у роботі Верховної Ради України та її органів, у роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у роботі місцевих державних адміністрацій;


6) беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, мають право брати участь у роботі Верховної Ради України та її органів, у роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у роботі місцевих державних адміністрацій;
308.
7) очолюють за рішенням Президента України або Прем'єр-міністра України відповідні колегіальні консультативно-дорадчі органи;


7) очолюють за рішенням Президента України або Прем'єр-міністра України відповідні колегіальні консультативно-дорадчі органи;
309.
8) вносять Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення керівників відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;


8) вносять Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення керівників відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
310.
9) за дорученням Прем'єр-міністра України представляють Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, установами, організаціями в Україні та за її межами;


9) за дорученням Прем'єр-міністра України представляють Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, установами, організаціями в Україні та за її межами;
311.
10) за повноваженнями, наданими в установленому законом порядку, ведуть переговори і підписують міжнародні договори України.


10) за повноваженнями, наданими в установленому законом порядку, ведуть переговори і підписують міжнародні договори України.
312.
313.
Стаття 47. Міністри


Стаття 47. Міністри
314.
Міністри як члени Кабінету Міністрів України:


Міністри як члени Кабінету Міністрів України:
315.
1) забезпечують розроблення та реалізацію державної політики у доручених їм сферах;


1) забезпечують розроблення та реалізацію державної політики у доручених їм сферах;
316.
2) здійснюють керівництво відповідними міністерствами та сферами державного управління, спрямовують та координують від імені Кабінету Міністрів України у встановленому порядку діяльність інших центральних органів виконавчої влади;


2) здійснюють керівництво відповідними міністерствами та сферами державного управління, спрямовують та координують від імені Кабінету Міністрів України у встановленому порядку діяльність інших центральних органів виконавчої влади;
317.
3) вносять на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням міністром повноважень керівника міністерства та наданих йому законодавством повноважень по спрямуванню і координації інших органів виконавчої влади;


3) вносять на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням міністром повноважень керівника міністерства та наданих йому законодавством повноважень по спрямуванню і координації інших органів виконавчої влади;
318.
4) за власною ініціативою чи за дорученням Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України готують питання на розгляд Кабінету Міністрів України;


4) за власною ініціативою чи за дорученням Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України готують питання на розгляд Кабінету Міністрів України;
319.
5) беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносять пропозиції щодо порядку денного цих засідань;


5) беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносять пропозиції щодо порядку денного цих засідань;
320.
6) беруть участь у засіданнях урядових комітетів;


6) беруть участь у засіданнях урядових комітетів;
321.
7) за дорученням Прем'єр-міністра України представляють Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;


7) за дорученням Прем'єр-міністра України представляють Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
322.
8) за повноваженнями, наданими в установленому порядку, ведуть переговори і підписують міжнародні договори України;


8) за повноваженнями, наданими в установленому порядку, ведуть переговори і підписують міжнародні договори України;
323.
9) здійснюють за рішенням Президента України або Кабінету Міністрів України керівництво відповідними дорадчими та іншими колегіальними органами.


9) здійснюють за рішенням Президента України або Кабінету Міністрів України керівництво відповідними дорадчими та іншими колегіальними органами.
328.
Стаття 48. Інші функції та повноваження членів Кабінету Міністрів України, їх відповідальність


Стаття 48. Інші функції та повноваження членів Кабінету Міністрів України, їх відповідальність
329.
Члени Кабінету Міністрів України, крім визначених цим Законом, можуть мати й інші повноваження, передбачені законами України, а також здійснювати інші функції відповідно до актів Президента України та Кабінету Міністрів України.


Члени Кабінету Міністрів України, крім визначених цим Законом, можуть мати й інші повноваження, передбачені законами України, а також здійснювати інші функції відповідно до актів Президента України та Кабінету Міністрів України.
330.
Члени Кабінету Міністрів України несуть персональну відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління та за діяльність Кабінету Міністрів України в цілому.


Члени Кабінету Міністрів України несуть персональну відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління та за діяльність Кабінету Міністрів України в цілому.
331.
Стаття 49. Засідання Кабінету Міністрів України


Стаття 49. Засідання Кабінету Міністрів України
332.
Основною організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його засідання. На засіданнях Кабінету Міністрів України приймаються акти Кабінету Міністрів України, в тому числі з питань реалізації права законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України, обговорюються найважливіші питання суспільного життя, а також діяльності самого Кабінету Міністрів України та заслуховуються звіти членів Кабінету Міністрів України і керівників органів виконавчої влади.


Основною організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його засідання. На засіданнях Кабінету Міністрів України приймаються акти Кабінету Міністрів України, в тому числі з питань реалізації права законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України, обговорюються найважливіші питання суспільного життя, а також діяльності самого Кабінету Міністрів України та заслуховуються звіти членів Кабінету Міністрів України і керівників органів виконавчої влади.
333.
Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром України з власної ініціативи або за ініціативою Президента України чи не менше однієї п'ятої від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Періодичність проведення засідань Кабінету Міністрів України визначається Прем'єр-міністром України з урахуванням пропозицій інших членів Кабінету Міністрів України.


Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром України з власної ініціативи або за ініціативою Президента України чи не менше однієї п'ятої від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Періодичність проведення засідань Кабінету Міністрів України визначається Прем'єр-міністром України з урахуванням пропозицій інших членів Кабінету Міністрів України.
334.
Засідання Кабінету Міністрів України є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України.


Засідання Кабінету Міністрів України є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України.
335.
У разі неможливості міністра взяти участь у засіданні Кабінету Міністрів України його заміщає з правом дорадчого голосу заступник міністра.
-28-Кабінет Міністрів України
Ч.4 ст.49 викласти у такій редакції:
"У разі якщо міністр не може взяти участь у засіданні Кабінету Міністрів України, його представляє на засіданні з правом дорадчого голосу державний секретар міністерства".
Враховано частково
У разі неможливості міністра взяти участь у засіданні Кабінету Міністрів України його заміщає з правом дорадчого голосу заступник міністра, а в разі відсутності і заступника міністра - державний секретар міністерства.
336.
Кабінет Міністрів України за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України затверджує перелік осіб, які мають право постійно брати участь у його засіданнях з правом дорадчого голосу.


Кабінет Міністрів України за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України затверджує перелік осіб, які мають право постійно брати участь у його засіданнях з правом дорадчого голосу.
337.
На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр міністр України.


На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр міністр України.
338.
Порядок денний засідань Кабінету Міністрів України затверджує Кабінет Міністрів України. Проект порядку денного вноситься Прем'єр-міністром України з урахуванням пропозицій інших членів Кабінету Міністрів України.


Порядок денний засідань Кабінету Міністрів України затверджує Кабінет Міністрів України. Проект порядку денного вноситься Прем'єр-міністром України з урахуванням пропозицій інших членів Кабінету Міністрів України.
339.
Засідання Кабінету Міністрів України протоколюється і стенографується. Протокол і стенограма засідання Кабінету Міністрів України є офіційними документами, що підтверджують обговорення і прийняття рішення Кабінетом Міністрів України.


Засідання Кабінету Міністрів України протоколюється і стенографується. Протокол і стенограма засідання Кабінету Міністрів України є офіційними документами, що підтверджують обговорення і прийняття рішення Кабінетом Міністрів України.
341.
Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, ведення протоколу і стенограми засідань, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до цього Закону визначаються Регламентом Кабінету Міністрів України, який затверджується постановою Кабінету Міністрів України.


Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, ведення протоколу і стенограми засідань, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до цього Закону визначаються Регламентом Кабінету Міністрів України, який затверджується постановою Кабінету Міністрів України.
342.
Стаття 50. Урядові комітети


Стаття 50. Урядові комітети
343.
Урядові комітети утворюються для координації роботи членів Кабінету Міністрів України, узгодження та підготовки питань, для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України, а також для усунення розбіжностей між членами Кабінету Міністрів України.


Урядові комітети утворюються для координації роботи членів Кабінету Міністрів України, узгодження та підготовки питань, для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України, а також для усунення розбіжностей між членами Кабінету Міністрів України.
344.
До складу урядових комітетів входять члени Кабінету Міністрів України. Очолюють урядові комітети, як правило, Прем'єр - міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України.


До складу урядових комітетів входять члени Кабінету Міністрів України. Очолюють урядові комітети, як правило, Прем'єр - міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України.
345.
За рішенням Прем'єр - міністра України до складу урядового комітету з правом дорадчого голосу можуть входити також керівники інших центральних органів виконавчої влади та заступники міністрів.
У роботі урядового комітету можуть брати участь з правом вирішального голосу члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу відповідного урядового комітету.
Перелік урядових комітетів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, а їх персональний склад затверджується Прем'єр-міністром України.
Засідання урядового комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів.
За результатами обговорення питань на засіданні урядового комітету шляхом консенсусу приймається рішення, яке оголошується головуючим та оформлюється протоколом.
У випадку неможливості прийняття узгодженого рішення на засіданні урядового комітету, остаточне рішення приймається Кабінетом Міністрів України.
Порядок організації роботи урядових комітетів визначається Кабінетом Міністрів України.
-29-Кабінет Міністрів України
У ч.3. ст.50 слова "заступники міністра" замінити словами "державні секретарі міністерств".

Враховано частково
За рішенням Прем'єр - міністра України до складу урядового комітету з правом дорадчого голосу можуть входити також керівники інших центральних органів виконавчої влади, заступники міністрів або державні секретарі міністерств.
У роботі урядового комітету можуть брати участь з правом вирішального голосу члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу відповідного урядового комітету.
Перелік урядових комітетів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, а їх персональний склад затверджується Прем'єр-міністром України.
Засідання урядового комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів.
За результатами обговорення питань на засіданні урядового комітету шляхом консенсусу приймається рішення, яке оголошується головуючим та оформлюється протоколом.
У випадку неможливості прийняття узгодженого рішення на засіданні урядового комітету, остаточне рішення приймається Кабінетом Міністрів України.
Порядок організації роботи урядових комітетів визначається Кабінетом Міністрів України.
346.
347.
Стаття 51. Основні функції та повноваження урядових комітетів


Стаття 51. Основні функції та повноваження урядових комітетів
348.
Урядові комітети:
розглядають та схвалюють концепції проектів нормативно-правових актів та інших документів, що підлягають розробленню;
розглядають проекти нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, врегульовують розбіжності по них та приймають рішення про попереднє схвалення чи відхилення цих проектів або про повернення на доопрацювання органу, відповідальному за підготовку проекту;
розглядають інші питання, пов'язані з формуванням та реалізацією державної політики у відповідній сфері.
Урядові комітети мають право:
вносити пропозиції щодо першочергового розгляду питань на засіданні Кабінету Міністрів України;
створювати в разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до їх компетенції;
отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідну для їх роботи інформацію;
запрошувати на засідання представників органів виконавчої влади, а також інших фахівців з питань, що розглядаються комітетом.


Урядові комітети:
розглядають та схвалюють концепції проектів нормативно-правових актів та інших документів, що підлягають розробленню;
розглядають проекти нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, врегульовують розбіжності по них та приймають рішення про попереднє схвалення чи відхилення цих проектів або про повернення на доопрацювання органу, відповідальному за підготовку проекту;
розглядають інші питання, пов'язані з формуванням та реалізацією державної політики у відповідній сфері.
Урядові комітети мають право:
вносити пропозиції щодо першочергового розгляду питань на засіданні Кабінету Міністрів України;
створювати в разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до їх компетенції;
отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідну для їх роботи інформацію;
запрошувати на засідання представників органів виконавчої влади, а також інших фахівців з питань, що розглядаються комітетом.
349.
355.
Стаття 52. Акти Кабінету Міністрів України


Стаття 52. Акти Кабінету Міністрів України
356.
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України видає у межах своєї компетенції постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання.


Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України видає у межах своєї компетенції постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання.
357.
Акти Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.


Акти Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.
358.
Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.


Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.
359.
Кабінет Міністрів України організовує та контролює виконання своїх актів безпосередньо або через центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та інші підвідомчі йому органи.


Кабінет Міністрів України організовує та контролює виконання своїх актів безпосередньо або через центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та інші підвідомчі йому органи.
360.
Акти Кабінету Міністрів України можуть бути скасовані Президентом України.


Акти Кабінету Міністрів України можуть бути скасовані Президентом України.
361.
Акти Кабінету Міністрів України в повному обсязі або їх окремі положення можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними. Такі акти або їх окремі положення втрачають чинність з дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.


Акти Кабінету Міністрів України в повному обсязі або їх окремі положення можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними. Такі акти або їх окремі положення втрачають чинність з дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
362.
Акти Кабінету Міністрів України або їх окремі положення можуть бути оскаржені до суду, у встановленому законом порядку, якщо вони порушують права і свободи людини і громадянина та не відповідають законам України або указам Президента України.
-30-Кабінет Міністрів України
Ч.7 ст. 52 виключити.

Відхилено
Акти Кабінету Міністрів України або їх окремі положення можуть бути оскаржені до суду, у встановленому законом порядку, якщо вони порушують права і свободи людини і громадянина та не відповідають законам України або указам Президента України.
363.
Стаття 53. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України


Стаття 53. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України
364.
Право виступати з ініціативою прийняття актів у Кабінеті Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.


Право виступати з ініціативою прийняття актів у Кабінеті Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
365.
Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України здійснюється міністерствами, а в разі потреби - за участю інших центральних органів виконавчої влади, а також народних депутатів України, науковців, інших фахівців за їх згодою.


Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України здійснюється міністерствами, а в разі потреби - за участю інших центральних органів виконавчої влади, а також народних депутатів України, науковців, інших фахівців за їх згодою.
366.
Для оплати праці фахівців, залучених до робочих груп з підготовки проектів актів законодавства, можуть виділятися кошти, передбачені на діяльність Кабінету Міністрів України, а також залучатися кошти недержавних фондів та громадських організацій.


Для оплати праці фахівців, залучених до робочих груп з підготовки проектів актів законодавства, можуть виділятися кошти, передбачені на діяльність Кабінету Міністрів України, а також залучатися кошти недержавних фондів та громадських організацій.
367.
Стаття 54. Експертиза та попереднє обговорення проектів нормативних актів у Кабінеті Міністрів України


Стаття 54. Експертиза та попереднє обговорення проектів нормативних актів у Кабінеті Міністрів України
368.
Усі проекти нормативних актів, внесені на розгляд Кабінету Міністрів України, направляються до одного з урядових комітетів згідно з розподілом компетенції між ними для попереднього обговорення, погодження та надання висновку.


Усі проекти нормативних актів, внесені на розгляд Кабінету Міністрів України, направляються до одного з урядових комітетів згідно з розподілом компетенції між ними для попереднього обговорення, погодження та надання висновку.
369.
У разі необхідності доопрацювання проекту, він разом з рішенням урядового комітету направляється головою відповідного комітету його ініціатору у десятиденний строк.


У разі необхідності доопрацювання проекту, він разом з рішенням урядового комітету направляється головою відповідного комітету його ініціатору у десятиденний строк.
370.
Голова урядового комітету може направити проект нормативного акта на експертизу науковим установам чи окремим фахівцям, або для надання висновків - органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян та іншим організаціям, а також оприлюднити проект для обговорення та збору пропозицій.


Голова урядового комітету може направити проект нормативного акта на експертизу науковим установам чи окремим фахівцям, або для надання висновків - органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян та іншим організаціям, а також оприлюднити проект для обговорення та збору пропозицій.
371.
За рішенням урядового комітету проект нормативного акта разом з висновками експертизи та іншими документами передається на розгляд Кабінету Міністрів України.


За рішенням урядового комітету проект нормативного акта разом з висновками експертизи та іншими документами передається на розгляд Кабінету Міністрів України.

Проекти нормативних актів та інших документів, що підлягають розгляду Кабінетом Міністрів України, можуть попередньо обговорюватися на засіданнях відповідних консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів.


Проекти нормативних актів та інших документів, що підлягають розгляду Кабінетом Міністрів України, можуть попередньо обговорюватися на засіданнях відповідних консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів.
372.
Стаття 55. Розгляд питань та прийняття рішень на засіданнях Кабінету Міністрів України


Стаття 55. Розгляд питань та прийняття рішень на засіданнях Кабінету Міністрів України
373.
Рішення у формі постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України приймаються шляхом голосування на засіданнях Кабінету Міністрів України.


Рішення у формі постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України приймаються шляхом голосування на засіданнях Кабінету Міністрів України.
374.
Рішення Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. За рівної кількості голосів голос Прем'єр-міністра України є вирішальним.


Рішення Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. За рівної кількості голосів голос Прем'єр-міністра України є вирішальним.
375.
У разі непідтримання проекту рішення Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністром України таке рішення не може бути прийнято.


У разі непідтримання проекту рішення Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністром України таке рішення не може бути прийнято.
376.
У разі особливо термінової потреби за рішенням Прем'єр-міністра України розпорядження Кабінету Міністрів України може бути прийняте шляхом письмового опитування членів Кабінету Міністрів України. Проект такого розпорядження надсилається всім членам Кабінету Міністрів України.


У разі особливо термінової потреби за рішенням Прем'єр-міністра України розпорядження Кабінету Міністрів України може бути прийняте шляхом письмового опитування членів Кабінету Міністрів України. Проект такого розпорядження надсилається всім членам Кабінету Міністрів України.
377.
Стаття 56. Офіційне оприлюднення, набрання чинності та реєстрація актів Кабінету Міністрів України


Стаття 56. Офіційне оприлюднення, набрання чинності та реєстрація актів Кабінету Міністрів України
378.
Постанови Кабінету Міністрів України після підписання Прем'єр-міністром України направляються Міністерству юстиції України для включення їх в установленому порядку до Єдиного державного реєстру нормативних актів та опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" та Офіційному віснику України.


Постанови Кабінету Міністрів України після підписання Прем'єр-міністром України направляються Міністерству юстиції України для включення їх в установленому порядку до Єдиного державного реєстру нормативних актів та опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" та Офіційному віснику України.
379.
Постанови Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту доведення до відома виконавців, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.


Постанови Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту доведення до відома виконавців, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
380.
Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.


Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
381.
Розпорядження Кабінету Міністрів України доводяться до відома їх виконавців секретаріатом Кабінету Міністрів України, а в разі необхідності оприлюднюються іншим чином.


Розпорядження Кабінету Міністрів України доводяться до відома їх виконавців секретаріатом Кабінету Міністрів України, а в разі необхідності оприлюднюються іншим чином.
382.
Стаття 57. Постійні і тимчасові органи Кабінету Міністрів України


Стаття 57. Постійні і тимчасові органи Кабінету Міністрів України
383.
Кабінет Міністрів України для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень може утворювати постійні консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.


Кабінет Міністрів України для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень може утворювати постійні консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
384.
Для підготовки пропозицій щодо вирішення окремих питань державного управління, розроблення проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також для виконання окремих доручень Кабінет Міністрів України може утворювати тимчасові комісії, інші робочі та консультативні органи.


Для підготовки пропозицій щодо вирішення окремих питань державного управління, розроблення проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також для виконання окремих доручень Кабінет Міністрів України може утворювати тимчасові комісії, інші робочі та консультативні органи.
385.
До участі в постійних та тимчасових органах Кабінету Міністрів України можуть залучатися народні депутати України, державні службовці, науковці та інші фахівці на громадських засадах.


До участі в постійних та тимчасових органах Кабінету Міністрів України можуть залучатися народні депутати України, державні службовці, науковці та інші фахівці на громадських засадах.
386.
Працівники органів, установ та організацій, що не входять до системи виконавчої влади, залучаються до роботи у консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах Кабінету Міністрів України за їх згодою.


Працівники органів, установ та організацій, що не входять до системи виконавчої влади, залучаються до роботи у консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах Кабінету Міністрів України за їх згодою.
387.
У разі необхідності таким органам Кабінету Міністрів України для роботи надаються приміщення, оргтехніка та допоміжний персонал з числа працівників відповідних центральних органів виконавчої влади чи спеціально найняті для цього особи.


У разі необхідності таким органам Кабінету Міністрів України для роботи надаються приміщення, оргтехніка та допоміжний персонал з числа працівників відповідних центральних органів виконавчої влади чи спеціально найняті для цього особи.
388.
Права, функції та персональний склад цих органів визначаються Кабінетом Міністрів України.


Права, функції та персональний склад цих органів визначаються Кабінетом Міністрів України.
389.
Стаття 58. Секретаріат Кабінету Міністрів України


Стаття 58. Секретаріат Кабінету Міністрів України
390.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.


Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
391.
Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує проведення засідань Кабінету Міністрів України, роботу урядових комітетів та діяльність членів Кабінету Міністрів України. Секретаріат несе відповідальність за своєчасне подання проектів законів, актів Кабінету Міністрів України, інших документів, які розглядаються на засіданнях Кабінету Міністрів України та комітетів.
-31-Кабінет Міністрів України
Ч.2 ст.58 викласти у такій редакції:
"Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює відповідне забезпечення підготовки та проведення засідань Кабінету Міністрів України, урядових комітетів та діяльності членів Кабінету Міністрів України. Секретаріат несе відповідальність за своєчасне подання проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами, їх постійними та тимчасовими органами".
Враховано
Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює відповідне забезпечення підготовки та проведення засідань Кабінету Міністрів України, урядових комітетів та діяльності членів Кабінету Міністрів України. Секретаріат несе відповідальність за своєчасне подання проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами, їх постійними та тимчасовими органами.
392.
Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Державний секретар Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, в порядку визначеному законодавством про державну службу.
-32-Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.3 ст.58 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

Відхилено
Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Державний секретар Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, в порядку визначеному законодавством про державну службу.
393.
Державний секретар Кабінету Міністрів України має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
-33-Кабінет Міністрів України
У ч.4 ст.58 слова "Кабінетом Міністрів України за поданням Державного секретаря Кабінету Міністрів України" замінити словами "Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України з урахуванням пропозицій Державного секретаря Кабінету Міністрів України".
Враховано частково
Державний секретар Кабінету Міністрів України має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, в порядку визначеному законодавством про державну службу.
394.
Працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.


Працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
395.
Члени Кабінету Міністрів України мають право на патронатні служби.


Члени Кабінету Міністрів України мають право на патронатні служби.
396.
Персональний склад патронатних служб формується самими членами Кабінету Міністрів України. Патронатні служби Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерств, створюються в штаті Секретаріату Кабінету Міністрів України, їх працівники призначаються на посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України. Патронатні служби міністрів, які очолюють міністерства, створюються в штатах відповідних міністерств України.


Персональний склад патронатних служб формується самими членами Кабінету Міністрів України. Патронатні служби Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерств, створюються в штаті Секретаріату Кабінету Міністрів України, їх працівники призначаються на посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України. Патронатні служби міністрів, які очолюють міністерства, створюються в штатах відповідних міністерств України.
398.
Права, обов'язки і відповідальність та умови оплати праці працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються законодавством України про державну службу і Положенням про Секретаріат Кабінету Міністрів України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.


Права, обов'язки і відповідальність та умови оплати праці працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються законодавством України про державну службу і Положенням про Секретаріат Кабінету Міністрів України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
399.
Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для розірвання трудового договору з працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України.


Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для розірвання трудового договору з працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України.
400.
Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Державним Секретарем Кабінету Міністрів України за згодою Прем'єр-міністра України.
Секретаріат Кабінету Міністрів України є юридичною особою.
Кошторис видатків Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державного Секретаря Кабінету Міністрів України у межах бюджетних асигнувань на утримання Кабінету Міністрів України.


Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Державним Секретарем Кабінету Міністрів України за згодою Прем'єр-міністра України.
Секретаріат Кабінету Міністрів України є юридичною особою.
Кошторис видатків Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державного Секретаря Кабінету Міністрів України у межах бюджетних асигнувань на утримання Кабінету Міністрів України.

402.
Розділ Х. СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Розділ Х. СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
403.
Стаття 59. Умови оплати праці та відпустки членів Кабінету Міністрів України


Стаття 59. Умови оплати праці та відпустки членів Кабінету Міністрів України
404.
Умови оплати праці членів Кабінету Міністрів України, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються відповідно до цього та інших законів.


Умови оплати праці членів Кабінету Міністрів України, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються відповідно до цього та інших законів.
405.
Члени Кабінету Міністрів України мають право на щорічну відпустку тривалістю сорок п'ять календарних днів з виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі подвійної місячної заробітної плати.Члени Кабінету Міністрів України мають право на щорічну відпустку тривалістю сорок п'ять календарних днів з виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі подвійної місячної заробітної плати.

406.
Стаття 60. Матеріально-побутове забезпечення членів Кабінету Міністрів України


Стаття 60. Матеріально-побутове забезпечення членів Кабінету Міністрів України
407.
Член Кабінету Міністрів України забезпечується персональним службовим автомобілем з правом цілодобового використання.


Член Кабінету Міністрів України забезпечується персональним службовим автомобілем з правом цілодобового використання.
408.
У разі потреби член Кабінету Міністрів України забезпечується службовим жилим приміщенням і зв'язком у порядку, визначеному законом.


У разі потреби член Кабінету Міністрів України забезпечується службовим жилим приміщенням і зв'язком у порядку, визначеному законом.
409.
Член Кабінету Міністрів України має право на позачергове придбання проїзних квитків на всі види міжміського транспорту в межах території України.


Член Кабінету Міністрів України має право на позачергове придбання проїзних квитків на всі види міжміського транспорту в межах території України.
410.
Медичне обслуговування членів Кабінету Міністрів України та забезпечення їх санаторно-курортними путівками здійснюється в установленому порядку.


Медичне обслуговування членів Кабінету Міністрів України та забезпечення їх санаторно-курортними путівками здійснюється в установленому порядку.
411.
Життя і здоров'я члена Кабінету Міністрів України підлягають обов'язковому державному страхуванню на суму його десятирічного грошового утримання. Умови страхування встановлюються відповідно до закону.


Життя і здоров'я члена Кабінету Міністрів України підлягають обов'язковому державному страхуванню на суму його десятирічного грошового утримання. Умови страхування встановлюються відповідно до закону.

Забезпечується особиста охорона Прем'єр-міністра України та у разі необхідності - інших членів Кабінету Міністрів України та членів їх сімей.
-34-Кабінет Міністрів України
Ч.6 ст.60 викласти у такій редакції:
"Забезпечується особиста охорона Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра закордонних справ України, а у разі необхідності - інших членів Кабінету Міністрів України та членів їх сімей".
Враховано
Забезпечується особиста охорона Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра закордонних справ України, а у разі необхідності - інших членів Кабінету Міністрів України та членів їх сімей.
412.
Стаття 61. Соціальні гарантії в разі припинення повноважень Прем'єр-міністра України


Стаття 61. Соціальні гарантії в разі припинення повноважень Прем'єр-міністра України
413.
У разі звільнення Прем'єр-міністра України у зв'язку із закінченням строку його повноважень або дострокового припинення повноважень Прем'єр-міністра України через незалежні від нього обставини (дострокове припинення повноважень Президента України) за ним на період працевлаштування зберігається заробітна плата, яку отримує діючий Прем'єр-міністр України, але не більше одного року.


У разі звільнення Прем'єр-міністра України у зв'язку із закінченням строку його повноважень або дострокового припинення повноважень Прем'єр-міністра України через незалежні від нього обставини (дострокове припинення повноважень Президента України) за ним на період працевлаштування зберігається заробітна плата, яку отримує діючий Прем'єр-міністр України, але не більше одного року.
414.
В разі необхідності відповідно до законодавства забезпечується особиста охорона колишнього Прем'єр-міністра України та членів його сім'ї.


В разі необхідності відповідно до законодавства забезпечується особиста охорона колишнього Прем'єр-міністра України та членів його сім'ї.
415.
Установлені цим Законом соціальні гарантії не поширюються на колишнього Прем'єр-міністра України, щодо якого набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення ним умисного злочину.


Установлені цим Законом соціальні гарантії не поширюються на колишнього Прем'єр-міністра України, щодо якого набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення ним умисного злочину.
416.
Стаття 63. Соціальні гарантії в разі припинення повноважень інших членів Кабінету Міністрів України


Стаття 63. Соціальні гарантії в разі припинення повноважень інших членів Кабінету Міністрів України
417.
У разі звільнення члена Кабінету Міністрів України у зв'язку із змінами у складі Кабінету Міністрів України, закінченням строку повноважень Кабінету Міністрів України або достроковим припиненням повноважень Кабінету Міністрів України через незалежні від нього обставини (дострокове припинення повноважень Президента України, смерть чи відставка Прем'єр-міністра України) за ним на період працевлаштування зберігається заробітна плата, яку отримує відповідний діючий член Кабінету Міністрів України, але не більше одного року.


У разі звільнення члена Кабінету Міністрів України у зв'язку із змінами у складі Кабінету Міністрів України, закінченням строку повноважень Кабінету Міністрів України або достроковим припиненням повноважень Кабінету Міністрів України через незалежні від нього обставини (дострокове припинення повноважень Президента України, смерть чи відставка Прем'єр-міністра України) за ним на період працевлаштування зберігається заробітна плата, яку отримує відповідний діючий член Кабінету Міністрів України, але не більше одного року.
418.
Установлені цим Законом соціальні гарантії не поширюються на колишнього члена Кабінету Міністрів України, щодо якого набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення ним умисного злочину.


Установлені цим Законом соціальні гарантії не поширюються на колишнього члена Кабінету Міністрів України, щодо якого набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення ним умисного злочину.
419.
Стаття 63. Пенсійне та інше забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України


Стаття 63. Пенсійне та інше забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України
420.
У разі виходу на пенсію члена Кабінету Міністрів України, а також у разі досягнення пенсійного віку колишнім членом Кабінету Міністрів України, повноваження якого були припинені на підставах, визначених у частині першій статті 62 цього Закону, йому призначається пенсія та здійснюються інші виплати у порядку і розмірах, що визначаються законодавством.


У разі виходу на пенсію члена Кабінету Міністрів України, а також у разі досягнення пенсійного віку колишнім членом Кабінету Міністрів України, повноваження якого були припинені на підставах, визначених у частині першій статті 62 цього Закону, йому призначається пенсія та здійснюються інші виплати у порядку і розмірах, що визначаються законодавством.
421.
Колишні члени Кабінету Міністрів України пенсійного віку обслуговуються державними закладами охорони здоров'я і забезпечуються санаторно-курортним лікуванням у порядку, визначеному законодавством.


Колишні члени Кабінету Міністрів України пенсійного віку обслуговуються державними закладами охорони здоров'я і забезпечуються санаторно-курортним лікуванням у порядку, визначеному законодавством.
422.
Розділ ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
423.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
2) привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;
3) прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
2) привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;
3) прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні