Назва: Про вищу освіту
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань науки і освіти
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань науки і освіти

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вищу освіту


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вищу освіту
2.
Стаття 23. Правовий статус вищого навчального закладу


Стаття 23. Правовий статус вищого навчального закладу
3.
1. Вищий навчальний заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.


1. Вищий навчальний заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.
4.
2. Вищий навчальний заклад відповідно до закону може виступати засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчальнонауково-виробничої діяльності вищого навчального закладу.


2. Вищий навчальний заклад відповідно до закону може виступати засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчальнонауково-виробничої діяльності вищого навчального закладу.
5.
3. Акредитовані вищі навчальні заклади у встановленому порядку можуть створювати навчальні та навчально-наукововиробничі комплекси, які є добровільними об'єднаннями. Всі учасники комплексу зберігають статус юридичних осіб.


3. Акредитовані вищі навчальні заклади у встановленому порядку можуть створювати навчальні та навчально-наукововиробничі комплекси, які є добровільними об'єднаннями. Всі учасники комплексу зберігають статус юридичних осіб.
6.
4. Вищі навчальні заклади державної і комунальної форм власності повинні мати в межах ліцензованого обсягу не менше ніж п'ятдесят один відсоток студентів, які навчаються за державним замовленням.
-1- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Частину 4 статті 23 викласти в такій редакції:
"Кількість студентів, прийнятих на перший курс для навчання за кошти Державного бюджету, повинна складати не менше п'ятдесят одного відсотка від загальної кількості прийнятих на навчання на перший курс студентів".
Враховано

4. У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих на перший курс на навчання за державним замовленням, повинна складати не менше ніж п'ятдесят один відсоток від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на перший курс.


-2- Н.д.Шіллер Р.І. (Округ №167)
Частину 4 статті 23 вилучити.
Відхилено


7.
Розділ ХІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ8.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.9.
Положення абзацу четвертого частини першої статті 64 набирають чинності з 1 січня 2005 року.
-3- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Частину 1 розділу ХІІ доповнити абзацом такого змісту:
"Положення частини 4 статті 23 набирають чинності починаючи з набору студентів 2003 року".
Враховано

Положення абзацу четвертого частини першої статті 64 набирають чинності з 1 січня 2005 року.
Положення частини четвертої статті 23 набирають чинності з дня прийняття рішення про набір студентів 2003 року


-4- Н.д.Шіллер Р.І. (Округ №167)
Частину 1 розділу ХІІ доповнити абзацом такого змісту:
"Положення частини 4 статті 23 набирають чинності з 1 січня 2005 року".
Враховано частково


10.
Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.


Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
11.
Положення абзаців першого і другого частини першої та абзацу першого частини третьої статті 39, абзаців першого та другого частини першої статті 40 цього Закону щодо вимог до кандидатур на посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету поширюються на осіб, які будуть обираться на зазначені посади з дня набрання чинності цим Законом.


Положення абзаців першого і другого частини першої та абзацу першого частини третьої статті 39, абзаців першого та другого частини першої статті 40 цього Закону щодо вимог до кандидатур на посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету поширюються на осіб, які будуть обираться на зазначені посади з дня набрання чинності цим Законом.
12.
2. Кабінету Міністрів України:


2. Кабінету Міністрів України:
13.
у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів у відповідність із цим Законом;


у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів у відповідність із цим Законом;
14.
у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;


у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
15.
у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом;


у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом;
16.
у проекті закону про Державний бюджет України на 2003 рік та наступні роки, передбачати поступове збільшення бюджетних асигнувань для реалізації положень абзацу четвертого частини першої статті 64 цього Закону.


у проекті закону про Державний бюджет України на 2003 рік та наступні роки, передбачати поступове збільшення бюджетних асигнувань для реалізації положень абзацу четвертого частини першої статті 64 цього Закону.
17.
3. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105):


3. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105):
18.
абзац другий статті 2 після слів "ядерної енергії, " доповнити словами "ліцензування у сфері освіти, ";


абзац другий статті 2 після слів "ядерної енергії, " доповнити словами "ліцензування у сфері освіти, ";
19.
пункт 40 статті 9 виключити.


пункт 40 статті 9 виключити.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні