Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про статус гірських населених пунктів України''
Автор: Народні депутати України Фурдичко О.І., Костицький В.В.
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин

Файл у форматі MS WORD7

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


0.

Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про статус гірських населених пунктів в Україні ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 9, ст.58 )
Про внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"


Про внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
3.

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
4.

I. Внести до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 58, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1917-III (1917-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 42, ст.350) такі зміни:


І. Внести до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 58; 2000 р., № 42, ст. 350) такі зміни:

5.
Стаття 1. Визначення та критерії віднесення населених пунктів до категорії гірських
До гірських населених пунктів належать міста, селища міського типу, селища, сільські населені пункти, які розташовані у гірській місцевості, мають недостатньо розвинуті сферу застосування праці та систему соціально-побутового обслуговування, обмежену транспортну доступність.
6.
Критеріями віднесення населених пунктів до категорії гірських є:
1. У частині другій статті 1:


1. У частині другій статті 1:
7.
розташування населеного пункту або частини його, на якій проживає більш як половина мешканців цього населеного пункту, на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря на території, рельєф якої дуже розчленований байраками, водотоками тощо, та розміщення 50 і більше відсотків сільськогосподарських угідь у межах цього пункту на схилах крутизною 12 градусів і більше;
в абзаці першому слово "половина" замінити словом "третина";
-1-Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
1. Частину другу першого критерію від слів "рельєф якої дуже розчленований, та розміщення 50 і більше відсотків сільськогосподарських угідь у межах цього пункту на схилах, крутизною 12 градусів і більше " виключити.
2. Основним критерієм встановити висоту над рівнем моря, оскільки населені пункти, яким уже надано і не надано статус гірських, знаходяться на однакових висотах 400 - 500 м. над рівнем моря, кліматичні умови на території їх розміщення майже однакові.
Відхилено
в абзаці другому слово "половина" замінити словом "третина";
8.
якщо на одного жителя припадає менш як 0,15 гектара ріллі або при її відсутності - менш як 0,60 гектара сільськогосподарських угідь;
в абзаці другому цифру "0,15" замінити цифрою "0,25";


в абзаці третьому цифру "0,15" замінити цифрою "0,25";
9.
суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (середня тривалість - не менше 115 днів, середньодобова температура повітря у січні не перевищує мінус 4 градуси за Цельсієм), прохолодне коротке літо (середня тривалість - не більше двох місяців, середньодобова температура у липні не перевищує 20 градусів за Цельсієм), велика кількість опадів (середньорічна сума опадів у рідкому і твердому стані - не менше 600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені, вітровали, снігові намети, сейсмічність землі.
абзац третій викласти у такій редакції:
"суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (середня тривалість - не менше 97 днів, середньодобова температура повітря у січні не перевищує мінус 3,9 градуси за Цельсієм), прохолодне коротке літо (середня тривалість - не більше 69 днів, середньодобова температура у липні не перевищує 20 градусів за Цельсієм), велика кількість опадів (середньорічна сума опадів у рідкому і твердому стані - не менше 600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені, вітровали, снігові намети, сейсмічність землі".
-2-Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Абзац третій частини другої статті 1 залишити в чинній редакції.

Відхилено
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (середня тривалість - не менше 97 днів, середньодобова температура повітря у січні не перевищує мінус 3,9 градуси за Цельсієм), прохолодне коротке літо (середня тривалість - не більше 69 днів, середньодобова температура у липні не перевищує 20 градусів за Цельсієм), велика кількість опадів (середньорічна сума опадів у рідкому і твердому стані - не менше 600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені, вітровали, снігові намети, сейсмічність землі".
10.
Населені пункти, які розташовані на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря і відповідають трьом критеріям цієї статті, набувають статусу гірських.
11.
Стаття 5. Порядок визначення та надання громадянам статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського
Статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, надається громадянам, що постійно проживають, постійно працюють або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів в цьому населеному пункті, про що громадянам виконавчим органом відповідної місцевої ради видається посвідчення встановленого зразка.
12.

2. Статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту:
"У разі, коли головне приміщення підприємства, установи, організації розташоване за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але воно має відділення, цех, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в межах населеного пункту, що має статус гірського, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського".
-3-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Не заперечуючи проти доповнення статті 5 новим пунктом, пропоную уточнити його редакційно і записати так: "У разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірського, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського".
Враховано
2. Статтю 5 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірського, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського".
13.
Посвідчення видається також окремим громадянам інших населених пунктів та тим, які проживають за межами населених пунктів, умови проживання яких відповідають критеріям, передбаченим у статті 1 цього Закону, а також громадянам, які постійно працюють або несуть службу на лісогосподарських підприємствах, гідрометеорологічних станціях, заставах, обсерваторіях, інших об'єктах, що розташовані поза межами населених пунктів в місцевостях, що відповідають критеріям, передбаченим у статті 1 цього Закону.
Рішення виконавчого органу місцевої ради про відмову у наданні (припиненні) громадянинові статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, може бути оскаржено до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.
3. У зв'язку з цим частини 2 і 3 вважати відповідно частинами 3 і 4.


У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
14.

ІІ. Прикінцеві положення


ІІ. Прикінцеві положення
15.

1. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
16.

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.


2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
17.

III. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом:


3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
18.

у місячний термін внести доповнення до переліку населених пунктів, яким надається статус гірських;


внести доповнення до Переліку населених пунктів, яким надається статус гірських;
19.

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
20.

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.


забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні