Назва: про Військову Службу правопорядку у Збройних Силах України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України — члени Комітету з питань національної безпеки і оборони

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Проект


Проект
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
Про Військову Службу правопорядку у Збройних Силах України


Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України
2.
Цей Закон визначає правові засади зміцнення правопорядку та військової дисципліни у Збройних Силах України, статус, основні завдання, організацію та принципи діяльності Військової Служби правопорядку, права, обов'язки, заходи соціального і правового захисту та відповідальність її військовослужбовців.
-1- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Преамбулу викласти в такій редакції:
"Цей Закон з метою дальшого зміцнення законності, правопорядку та військової дисципліни у Збройних Силах України, забезпечення конституційних прав військовослужбовців, визначає статус, основні завдання, організацію та принципи діяльності Військової Служби правопорядку у Збройних Силах України, права, обов'язки, заходи соціального і правового захисту та відповідальність її військовослужбовців."

Враховано

Цей Закон з метою дальшого зміцнення законності, правопорядку та військової дисципліни у Збройних Силах України, забезпечення конституційних прав військовослужбовців, визначає статус, основні завдання, організацію та принципи діяльності Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, права, обов'язки, заходи соціального і правового захисту та відповідальність її військовослужбовців.


-2- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Заснування "Військової поліції" з функціями забезпечення військової дисципліни виключають окремі положення Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо ролі командира.

Враховано
Ця обставина враховується у проекті цього Закону-3- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Прийняття цього Закону у цьому вигляді призведе до ліквідації гарнізонних служб.
Враховано
Згідно статті 2 СГ та ВС ЗС України гарнізонна служба, окрім забезпечення додержання дисципліни особовим складом військовослужбовців гарнізону, покликана вирішувати й інші завдання, зокрема забезпечувати необхідні умови для повсякденного життя і здоров'я військовослужбовців, підготовки військових частин до проведення гарнізонних заходів за їх участю тощо.-4- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Слід погодитися із зауваженнями і пропозиціями науково-експертного управління. Особливо це стосується приналежності військової поліції до Збройних Сил. Позавідомчий статус військової поліції забезпечив би незалежність її функціонування від посадових осіб конкретної силової структури, значно більшу ефективність дій стосовно особового складу інших військових формувань. В іншому випадку військова поліція має працювати виключно з військовослужбовцями Збройних Сил.
ВрахованоРозділ I


Розділ I
3.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.
Стаття 1. Статус і призначення Військової Служби правопорядку


Стаття 1. Статус і призначення Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
5.
Військова Служба правопорядку (далі - Служба правопорядку) - спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України, призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил України у місцях дислокації військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій (далі - військові частини), військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; для запобігання злочинам, адміністративним і дисциплінарним правопорушенням у Збройних Силах (далі - правопорушення), їх розкриття і припинення; для захисту життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, працівників Збройних Сил, а також для захисту майна Збройних Сил від протиправних посягань та для участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам на військових об`єктах.
-5- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Військова Служба правопорядку (далі - Служба правопорядку) - спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України, призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій (далі - військові частини), військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; для запобігання злочинам, іншим правопорушенням у Збройних Силах України, їх розкриття і припинення; для захисту життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, працівників Збройних Сил, а також для захисту майна Збройних Сил від розкрадання та інших протиправних посягань, а так само для участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам на військових об`єктах."

Враховано

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України (далі - Служба правопорядку) - спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України, призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил України у місцях дислокації військових частин, військових навчальних закладах, установах та організаціях (далі - військові частини), військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; для запобігання злочинам, іншим правопорушенням у Збройних Силах України, їх розкриття і припинення; для захисту життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, працівників Збройних Сил України, а також для захисту майна Збройних Сил України від розкрадання та інших протиправних посягань, а так само для участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам на військових об`єктах.


-6- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Визначення військової поліції (Служби правопорядку) через її призначення досить громіздке та потребує та потребує узагальнюючої форми.

Враховано
-7- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
По всьому тексту проекту Закону слова "Збройних Сил" читати словами "Збройних Сил України".

Враховано
-8- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Створити міжвідомчий орган з утриманням за рахунок МО України та часткового бюджетного фінансування інших відомств (ПВУ, МВС, СБУ, МНС та інш.).


Враховано частково
-9- Н.д.Строгов А.Н. (Реєстр.картка №235)
У частині першій статті 1.
Утворити спеціальне правоохоронне формування за рахунок існуючої чисельності військових формувань та в межах обсягів їх фінансування, підпорядкувавши його, наприклад, Генеральній військовій інспекції України.

Враховано-10-Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У статті 1 поширити повноваження на інші військові формування.

Враховано

-11- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
У статті 1:
у словосполученні "правоохоронне формування" слово "правоохоронне" вилучити;
у словосполученні "диверсійним проявам" слово "проявам" вилучити;
у словосполученні "на військових об'єктах" слово "військових" вилучити.
Враховано редакційно6.
Стаття 2. Правова основа та принципи діяльності Служби правопорядкуСтаття 2. Правова основа та принципи діяльності Служби правопорядку
7.
Служба правопорядку у своїй діяльності керується Конституцією України, цим та іншими законами України.

-12- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Частину першу статті 2 доповнити, що військова поліція керується ще і указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами.

Враховано редакційно

Служба правопорядку у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом та іншими виданими у відповідності з ними нормативно-правовими актами.

Діяльність Служби правопорядку будується на принципах законності, централізованого керівництва та єдиноначальності, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з громадськістю.
-13- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
"Діяльність Служби правопорядку будується на принципах законності, поваги до особи, її прав і свобод, централізованого керівництва та єдиноначальності, соціальної справедливості, взаємодії з громадськістю."

Враховано

Діяльність Служби правопорядку будується на принципах законності, поваги до особи, її прав і свобод, централізованого керівництва та єдиноначальності, соціальної справедливості, взаємодії з громадськістю.


-14- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину другу статті 2 після слів "законності, гуманізму," доповнити словами "централізованого керівництва та єдиноначальності".
Враховано частково8.
Стаття 3. Основні завдання Служби правопорядку


Стаття 3. Основні завдання Служби правопорядку
9.
Основними завданнями Служби правопорядку є:


Основними завданнями Служби правопорядку є:

виявлення причин, передумов і обставин скоєння злочинів та інших правопорушень, вчинюваних у військових частинах та на військових об'єктах; розшук осіб, які самовільно залишили військові частини (місця служби);
-15- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
В абзаці першому частині першої статті 3 після слів "та на військових об'єктах " доповнити словами "Збройних Сил України".
Відхилено
не узгоджується з попередньою пропозицією н.д. Толочко П.П.


виявлення причин, передумов і обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових частинах та на військових об'єктах; розшук осіб, які самовільно залишили військові частини (місця служби);


-16- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Законом не передбачено врегулювання діяльності військової поліції (Служби правопорядку) при розкритті злочинів та протидії диверсіям. Така діяльність має здійснюватись з використанням форм оперативно-розшукової діяльності, що необхідно конкретизувати у Законі.

Враховано
-17- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Відсутнє таке завдання як розкриття скоєних злочинів. У ній також визначається, що розшук дезертирів покладається тільки в особливий період, треба це завдання покласти в мирний і в воєнний період.
Враховано частковозапобігання скоєнню і припинення злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах;


запобігання вчиненню і припинення злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах України;

участь в охороні та забезпеченні громадського порядку і військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, на вулицях і в громадських місцях;

-18- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
У абзаці четвертому частини першої статті 3 після слів "участь в охороні" доповнити словами "військових об'єктів".
Враховано
участь в охороні військових об'єктів та забезпеченні громадського порядку і військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, військових містечках, на вулицях і в громадських місцях;


-19- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Дуже чітко мають бути обмежені функції і повноваження військової поліції стосовно цивільного населення. У ряді статей (абзаці 4 і 10 ст.3, частина І ст.6, пункти 5, 12, 14, 15, 16, 17, 26, 27 ст.8) існують положення, які фактично дозволяють військовій поліції (Служби правопорядку) здійснювати ті чи інші дії стосовно цивільних осіб, тобто підміняти органи внутрішніх справ, служби безпеки та охорони. А це, у свою чергу, означає залучення Збройних Сил до виконання неконституційних обов'язків.

Врахованопровадження у встановленому законодавством порядку дізнання у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівниками Збройних Сил під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини;

-20- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
В абзаці п'ятому статті 3 після слів "вчиненні військовослужбовцями" доповнити словами "Збройних Сил України".
Враховано

провадження у встановленому законом порядку дізнання у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил України та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини;


-21- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В абзаці п'ятому частині першій статті 3 слово "законодавством" замінити словом "законом".
Врахованозахист майна Збройних Сил від злочинних посягань;


захист майна Збройних Сил України від розкрадання та інших злочинних посягань;

забезпечення безпеки дорожнього руху військових транспортних засобів;


забезпечення безпеки дорожнього руху військових транспортних засобів;


-22- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Частину першу статті 3 доповнити абзацом такого змісту:
"участь у гарнізонних заходах".
Враховано
участь у гарнізонних заходах;

виконання у передбачених законом випадках дисциплінарних стягнень у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті та інших рішень про тримання військовослужбовців на гауптвахті;


виконання у передбачених законом випадках дисциплінарних стягнень у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті та інших рішень про тримання військовослужбовців на гауптвахті;

забезпечення виконання кримінальних покарань стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до направлення у дисциплінарний батальйон;


забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні;

сприяння у межах своєї компетенції іншим органам дізнання, органам досудового слідства та суду, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам військового управління, підприємствам, установам, організаціям у виконанні покладених на них обов'язків;


сприяння у межах своєї компетенції іншим органам дізнання, органам попереднього (досудового) слідства та суду, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам військового управління, підприємствам, установам, організаціям у виконанні покладених на них відповідно до законів обов'язків;

участь у протидії диверсійним та терористичним актам на військових об`єктах.


участь у протидії диверсійним проявам та терористичним актам на військових об`єктах.

При оголошенні на території України чи в окремих її місцевостях режиму воєнного або надзвичайного стану на Службу правопорядку додатково покладаються завдання щодо:
-23- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частина друга стаття 3
У прикінцевих положеннях передбачити внесення змін до законів про правовий режим воєнного та надзвичайного станів.

Враховано
У прикінцевих положеннях передбачається внесення змін, що випливають з цього Закону, до законодавчих актів, у тому числі і до вказаних законів
При прийнятті рішення про введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму воєнного або надзвичайного стану на Службу правопорядку додатково покладаються завдання щодо:

розшуку дезертирів;

-24- Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
У частині другій статті 3 віднесення до завдань військової Служби правопорядку розшуку дезертирів вбачається зайвим, оскільки абзацом другим частини 1 цієї ж статті вже передбачено розшук осіб, які самовільно залишили частини (місця служби).
Враховано


участі у боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території держави;


участі у боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України;

організації збору, супроводження та охорони військовополонених;


організації збору, супроводження та охорони військовополонених;

забезпечення дотримання комендантської години в гарнізонах;


забезпечення дотримання комендантської години в гарнізонах;

охорони важливих військових об`єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації;


охорони важливих військових об`єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації;

відновлення та підтримання порядку і дисципліни у військових частинах та підрозділах;
-25- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У абзаці п'ятому частині другій стаття 3 виключити текст "та підрозділах".
Враховано
відновлення та підтримання порядку і дисципліни у військових частинах;

контролю за рухом транспортних засобів і перевезенням вантажів Збройних Сил.


контролю за рухом транспортних засобів і перевезенням вантажів Збройних Сил України.

Забороняється покладати на Службу правопорядку завдання, не передбачені цим Законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки посадових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності військовослужбовців Служби правопорядку.


Забороняється покладати на Службу правопорядку завдання, не передбачені цим Законом. Ніякі виняткові обставини або накази чи розпорядження посадових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності військовослужбовців Служби правопорядку.
10.
Стаття 4. Сприяння Службі правопорядку у виконанні нею своїх завдань


Стаття 4. Сприяння Службі правопорядку у виконанні нею своїх завдань
11.
Військове командування, органи військового управління, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військовослужбовці та громадяни зобов'язані сприяти Службі правопорядку у виконанні нею своїх завдань.

-26- Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
В статті 4 після слова "управління" додати слово "інші".
Враховано

Військове командування та органи військового управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військовослужбовці та громадяни зобов'язані сприяти Службі правопорядку у виконанні нею своїх завдань.


-27- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У частині першій статті 4 зазначити, що сприяння Військовій Службі правопорядку має бути з боку усіх військових формувань.
Враховано

12.
Стаття 5. Організація Служби правопорядку


Стаття 5. Організація Служби правопорядку
13.
Чисельний склад органів управління, військових частин і підрозділів Служби правопорядку, їх дислокація визначаються Міністром оборони України, виходячи з умов дислокації військ (сил).


Чисельний склад органів управління, підрозділів Служби правопорядку, їх дислокація визначаються Міністром оборони України виходячи з умов дислокації військ (сил).
14.
Загальна чисельність військовослужбовців і працівників Збройних Сил Військової Служби правопорядку не може перевищувати 1.5 відсотка від загальної чисельності Збройних Сил України.
-28- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
"Гранична чисельність військовослужбовців і працівників Служби правопорядку не може перевищувати 1,5 відсотка загальної чисельності Збройних Сил України."

Враховано
Гранична чисельність військовослужбовців і працівників Служби правопорядку не може перевищувати 1,5 відсотка загальної чисельності Збройних Сил України.
16.
Фінансування Служби правопорядку здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, які виділяються на утримання Збройних Сил України і заноситься у Державному бюджеті України окремим рядком.
-29- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
В частині третій статті 5 слова "і заноситься у Державному бюджеті України" замінити словами "і передбачаються у кошторисі Міністерства оборони України окремим рядком".

Враховано

Фінансування Служби правопорядку здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, які виділяються на утримання Збройних Сил України і передбачаються у кошторисі Міністерства оборони України окремим рядком.


30- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У частині третій статті 5 вбачається необхідним виділити в окрему статтю питання фінансування Військової Служби правопорядку.

Враховано
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині третій статті 5 слово "заноситься" замінити словом "передбачається".

Враховано
-32- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Статтю 5 доповнити частиною такого змісту:
"Служба правопорядку створюється на базі відповідних структурних підрозділів і служб Міністерства оборони України, функції яких цим Законом покладені на Службу правопорядку."

Враховано

Служба правопорядку створюється на базі відповідних структурних підрозділів і служб Міністерства оборони України, функції яких цим Законом покладені на Службу правопорядку.

З урахуванням службового призначення Військова Служба правопорядку складається з:
-33- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині четвертій статті 5 буквену нумерацію пунктів а), б), в) замінити числовою 1), 2), 3).
Враховано

Служба правопорядку складається з:

а) органів управління:


1) органів управління:

Командування Військової Служби правопорядку;


Головного управління Служби правопорядку Збройних Сил України;

Центрального управління Військової Служби правопорядку по м. Києву і Київській області та інших територіальних управлінь Військової служби правопорядку;
-34- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Стаття 5 потребує більш чіткого визначення і питання створення та діяльності органів управління військової поліції (Служби правопорядку), які мають діяти на підставі і цього Закону.
Враховано

Центрального управління Служби правопорядку по м. Києву і Київській області та територіальних управлінь Служби правопорядку;

зональних відділів (відділень) Військової Служби правопорядку;


зональних відділів (відділень) Служби правопорядку;

б) військових частин і підрозділів Служби правопорядку:


2) підрозділів Служби правопорядку:

охорони військових об'єктів;


охорони військових об'єктів;

патрульно-постової служби;


патрульно-постової служби;

безпеки дорожнього руху;


безпеки дорожнього руху;

дізнання;
-35- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
В абзаці четвертому пункту 2 статті 5 замість "дізнання" потрібно створити повноцінне попереднє слідство і на нього покласти проведення всіх слідчих дій з використанням оперативно-розшукової діяльності.
Враховано

дізнання;

спеціального призначення;


спеціального призначення;
1
в) Навчального центру Військової Служби правопорядку.3) Навчального центру Служби правопорядку.


-36- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Статтю 5 доповнити частиною такого змісту:
"Рішення про створення відповідних підрозділів Служби правопорядку приймає Міністр оборони України."

Враховано

Рішення про створення відповідних підрозділів Служби правопорядку приймає Міністр оборони України.
18.
Загальне керівництво Військової Служби правопорядку здійснює Міністр оборони України через начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
-37- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Доцільно систему органів військової поліції (Служби правопорядку) формувати за регіонально гарнізонним принципом (Головне управління, регіональне управління, міжгарнізонний відділ, гарнізонне відділення, окрема група).

Враховано

Загальне керівництво Службою правопорядку здійснює Міністр оборони України через начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Безпосереднє керівництво Військовою Службою правопорядку здійснює Командування Військової Служби правопорядку.
-38- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Частину шосту статті 5 викласти в такій редакції:
"Безпосереднє керівництво Службою правопорядку здійснює Головне управління Служби правопорядку Збройних Сил України."

Враховано
Безпосереднє керівництво Службою правопорядку здійснює Головне управління Служби правопорядку Збройних Сил України.

Зони відповідальності органів управління та підрозділів Військової Служби правопорядку визначає Міністр оборони України.
-39- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Частину восьму і дев'яту статті 5 викласти в такій редакції:

Зони діяльності органів управління та підрозділів Служби правопорядку визначає Міністр оборони України.
19.
Командувач Командування Військової Служби правопорядку, начальники Центрального та територіальних управлінь Військової служби правопорядку, начальники зональних відділів (відділень) Військової Служби правопорядку, їх заступники, командир дисциплінарного батальйону, керівники служб дізнання, охорони військових об'єктів, патрульно-постової служби, безпеки дорожнього руху, спеціального призначення, начальник Навчального центру Служби правопорядку призначаються на посади Міністром оборони України за поданням начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
"Начальник Головного управління Служби правопорядку Збройних Сил України та його заступники, начальники Центрального та територіальних управлінь Служби правопорядку та їх заступники призначаються на посади Міністром оборони України за поданням начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
Враховано
Начальник Головного управління Служби правопорядку Збройних Сил України та його заступники, начальники Центрального та територіальних управлінь Служби правопорядку та їх заступники призначаються на посади Міністром оборони України за поданням начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
20.
Начальники управлінь Командування Військової Служби правопорядку та начальники відділів Центрального та територіальних управлінь Військової служби правопорядку призначаються на посади начальником Генерального штабу Збройних Сил України за поданням Командувача Командування Військової Служби правопорядку.
Начальники управлінь Головного управління Служби правопорядку Збройних Сил України та начальники відділів Центрального та територіальних управлінь, начальники зональних відділів (відділень) Служби правопорядку, їх заступники, командир дисциплінарного батальйону, керівники підрозділів дізнання, охорони військових об'єктів, патрульно-постової служби, безпеки дорожнього руху, спеціального призначення, начальник Навчального центру Служби правопорядку призначаються на посади начальником Генерального штабу Збройних Сил України за поданням начальника Головного управління Служби правопорядку."

Враховано
Начальники управлінь Головного управління Служби правопорядку Збройних Сил України та начальники відділів Центрального та територіальних управлінь, начальники зональних відділів (відділень) Служби правопорядку, їх заступники, командир дисциплінарного батальйону, керівники підрозділів дізнання, охорони військових об'єктів, патрульно-постової служби, безпеки дорожнього руху, спеціального призначення, начальник Навчального центру Служби правопорядку призначаються на посади начальником Генерального штабу Збройних Сил України за поданням начальника Головного управління Служби правопорядку.
22.
Стаття 6. Залучення до виконання окремих завдань Служби правопорядку військовослужбовців Збройних Сил
-40- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Назву статті 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Залучення до виконання окремих завдань по забезпеченню військового правопорядку і військової дисципліни військовослужбовців інших військових частин Збройних Сил України".

Враховано

Стаття 6. Залучення до виконання окремих завдань по забезпеченню правопорядку і військової дисципліни військовослужбовців інших військових частин Збройних Сил України
23.
В окремих випадках до виконання завдань Служби правопорядку щодо охорони громадського порядку і забезпечення військової дисципліни серед військовослужбовців на вулицях та в громадських місцях, запобігання правопорушенням та їх припинення за спільним рішенням начальника гарнізону і начальника відповідного органу управління Служби правопорядку можуть тимчасово залучатися у порядку, визначеному Міністром оборони України, військовослужбовці інших військових частин Збройних Сил. Під час виконання зазначених завдань на них поширюються права, гарантії соціального і правового захисту, передбачені для військовослужбовців Служби правопорядку. Безпосереднє керівництво під час виконання цих завдань покладається на відповідну посадову особу Служби правопорядку.
-41- Н.д. Доманський А.І. (реєстр.картка №266)
У частині першій статті 6:
після слів "Служби правопорядку щодо" доповнити словами "охорони військових об'єктів";
слова "у порядку, визначеному Міністром оборони України" вилучити;
слова "за спільним рішенням начальника гарнізону і начальника відповідного органу управління Служби правопорядку" вилучити.Враховано


Враховано


Враховано
В окремих випадках до виконання завдань Служби правопорядку щодо охорони військових об'єктів, забезпечення військової дисципліни серед військовослужбовців на вулицях та в громадських місцях, запобігання правопорушенням та їх припинення можуть тимчасово залучатися військовослужбовці інших військових частин Збройних Сил України. Під час виконання зазначених завдань на них поширюються права, гарантії соціального і правового захисту, передбачені для військовослужбовців Служби правопорядку. Безпосереднє керівництво під час виконання цих завдань покладається на відповідну посадову особу Служби правопорядку.


-42- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Статтю 6 викласти в наступній редакції: "Стаття 6. Залучення до виконання окремих завдань Служби правопорядку військовослужбовців Збройних Сил.
В окремих випадках з'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України відповідно до закону в межах, визначених Указами Президентом України, що затверджуються Верховною Радою України, можуть залучатися до виконання завдань військової поліції для участі в здійсненні заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану.
Для забезпечення військової дисципліни серед військовослужбовців на вулицях та в громадських місцях, запобігання правопорушенням та їх припинення за спільним рішенням начальника гарнізону і відповідного органу управління військової поліції тимчасово можуть залучатися військовослужбовці інших військових частин Збройних Сил України. Під час виконання зазначених завдань на них поширюються права, гарантії соціального і правового захисту, передбачені для військовослужбовців військової поліції. Загальне керівництво під час виконання окремих завдань військової поліції, зазначених у частині другої цієї статті, визначаються Міністром оборони України".
Враховано редакційно
Порядок залучення військовослужбовців інших військових частин до виконання окремих завдань Служби правопорядку, зазначених у частині першій цієї статті, визначається Міністром оборони України.


Порядок залучення військовослужбовців інших військових частин Збройних Сил України до виконання окремих завдань Служби правопорядку, зазначених у частині першій цієї статті, визначається Міністром оборони України.
Участь військовослужбовців Служби правопорядку та інших військових частин Збройних Сил України у здійсненні заходів правового режиму воєнного та надзвичайного стану регулюється відповідними законами.
Розділ II
24.
Розділ II. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
-43- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
У назві розділу ІІ та назві статті 8 замість слово "Обов'язки" замінити словом "функції".

Враховано


ПРАВА І ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
25.
С т а т т я 7. Права Служби правопорядку
-44- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Назву статті 7 після слова "Права" доповнити словом "військовослужбовців".

Враховано
Стаття 7. Права військовослужбовців Служби правопорядку

Службі правопорядку, її органам управління, військовим частинам і підрозділам та військовослужбовцям під час виконання покладених на них завдань надається право:
-45- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
"Військовослужбовцям Служби правопорядку під час виконання покладених на них завдань надається право".


Військовослужбовцям Служби правопорядку під час виконання покладених на них завдань надається право:

1) вимагати від військовослужбовців і військовозобов'язаних Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, під час проходження ними зборів та від цивільних осіб у військовій формі одягу, звільнених з військової служби в запас або відставку з правом її носіння, дотримання громадського порядку, правил носіння військової форми одягу, припинення правопорушень, а також дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби правопорядку, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати заходи примусу, передбачені статтями 9 -11 цього Закону;
-46- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
У пункті 1 статті 7 вилучити положення, які передбачають можливість здійснення службовими особами Військової Служби правопорядку тих чи інших повноважень щодо цивільних осіб.
Враховано
1) вимагати від військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовозобов'язаних під час проходження ними зборів та від інших осіб у військовій формі одягу, звільнених з військової служби в запас або відставку з правом її носіння, дотримання громадського порядку, правил носіння військової форми одягу, припинення правопорушень, а також дій, що перешкоджають здійсненню завдань і функцій Служби правопорядку, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати заходи примусу, передбачені статтями 9 -11 цього Закону;

2) перевіряти у військовослужбовців і військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, а також на території військових частин (військових об'єктів) в інших осіб документи, що посвідчують їх особу, та інші документи, необхідні для з'ясування питань, що належать до компетенції Служби правопорядку, а також у разі підозри їх у скоєнні злочинів чи вчиненні інших правопорушень;


2) перевіряти у військовослужбовців і військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, а також на території військових частин (військових об'єктів) в інших осіб документи, що посвідчують їх особу, та інші документи, необхідні для з'ясування питань, що належать до компетенції Служби правопорядку, а також у разі підозри їх у вчиненні злочинів чи інших правопорушень;

3) викликати осіб, зазначених у пункті 2 цієї статті, для дачі показань та пояснень у справах про злочини та правопорушення, що знаходяться в її провадженні. У разі ухилення цих осіб без поважних причин від явки за викликом для дачі показань по кримінальних справах застосовувати їх привід у встановленому законом порядку;


3) викликати осіб, зазначених у пункті 2 цієї статті, для дачі показань та пояснень у справах про злочини та правопорушення, що знаходяться в її провадженні. У разі ухилення цих осіб без поважних причин від явки за викликом для дачі показань по кримінальних справах піддавати їх приводу у встановленому законом порядку;

4) затримувати і тримати на гауптвахтах Служби правопорядку з метою застосування тимчасового запобіжного заходу військовослужбовців та військовозобов'язаних під час проходження ними зборів Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім випадків, визначених військовими статутами Збройних Сил України, на строки, встановлені законом:


4) затримувати і тримати військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовозобов'язаних під час проходження ними зборів на гауптвахтах Служби правопорядку з метою застосування тимчасового запобіжного заходу, крім випадків, визначених військовими статутами Збройних Сил України, на строки, встановлені законом:

підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених чи підсудних, які переховуються від органів дізнання, досудового слідства або суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання;


підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених чи підсудних, які переховуються від органів дізнання, попереднього (досудового) слідства або суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання;

які вчинили дії, що створюють реальну загрозу для оточуючих, або які виявили непокору законній вимозі військовослужбовця Служби правопорядку;


які вчинили дії, що створюють реальну загрозу для оточуючих, або які виявили непокору законній вимозі військовослужбовця Служби правопорядку;

5) затримувати осіб, які мають виражені ознаки психічного розладу і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для оточуючих, з негайним повідомленням лікувального закладу та командирів (начальників) військовослужбовців для вирішення питання щодо їх негайного огляду у відповідних лікувальних закладах;
-47- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До пункту 5 статті 7:
по-перше, треба визначити, про яких осіб йдеться (це не мають бути цивільні особи);
по-друге, треба визначити, про які лікувальні заклади йдеться (очевидно, це мають бути військові лікувальні заклади).
Враховано
5) затримувати осіб у військовій формі одягу, які мають виражені ознаки психічного розладу і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для оточуючих, з негайним повідомленням лікувального закладу або командирів (начальників) військовослужбовців для вирішення питання щодо їх негайного огляду у відповідних лікувальних закладах;

6) відповідно до вимог цього та інших Законів України проводити особистий огляд або обшук затриманих осіб, зазначених у пунктах 2 і 4 цієї статті, огляд речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або небезпечні для оточуючих;


6) відповідно до вимог цього та інших законів України проводити особистий огляд або обшук затриманих осіб, зазначених у пунктах 2 і 4 цієї статті, огляд речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або є небезпечними для оточуючих;

7) складати протоколи про адміністративні правопорушення стосовно військовослужбовців у випадку та в порядку, передбачених законами України, а також у разі вчинення адміністративних правопорушень цивільними особами, зазначеними в пункті 2 цієї статті;


7) складати протоколи про адміністративні правопорушення стосовно військовослужбовців у випадку та в порядку, передбачених законами України, а також у разі вчинення адміністративних правопорушень іншими особами, зазначеними в пункті 2 цієї статті;

8) у випадках та в порядку, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;


8) у випадках та в порядку, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про такі адміністративні правопорушення;

9) передавати матеріали про дисциплінарні правопорушення, вчинені військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, на розгляд відповідних командирів (начальників) військових частин;


9) передавати матеріали про дисциплінарні правопорушення, вчинені військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, на розгляд відповідних командирів (начальників) військових частин;

10) проводити дізнання відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України;


10) провадити дізнання відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України;

11) вести облік злочинів та інших правопорушень у порядку, що визначається Міністром оборони України;


-48- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Пункт 11 статті 7 після слів "правопорушень" доповнити словами "у Збройних Силах України та проводити щомісячні звірки з статистичними даними відповідних військових прокуратур."

Враховано редакційно

11) вести облік злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах України та проводити періодичні звірки з даними відповідних військових прокуратур;

12) відповідно до законодавства входити безперешкодно у будь-який час доби:

-49- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Частину першу пункт 12 стаття 7 привести у відповідність зі статтею 30 Конституції України.

Враховано-50- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Пункт 12 статті 7 викласти в такій редакції:
"12) у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, заходити в житлові та інші приміщення, що належать громадянам, на територію і в приміщення державних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності з наступним повідомленням про це прокурора протягом 24 годин".

Враховано

12) у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, заходити в житлові та інші приміщення, що належать громадянам, на територію і в приміщення державних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності з наступним повідомленням про це прокурора протягом 24 годин;


-51- Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
"Допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку тільки за вмотивованим рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, про що військовослужбовець Служби правопорядку протягом 24 годин зобов'язаний письмово доповісти безпосередньому начальнику для сповіщання прокурора у встановленому порядку та передачі матеріалів до суду".
Враховано
-52- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій пункту 12 статті 7 на початку речення виключити текст "відповідно до законодавства".
Врахованоза попереднім сповіщенням командира (начальника) або чергового військової частини на територію та в приміщення військових частин та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину;
-53- Н.д.Строгов А.Н. (Реєстр.картка №235)
В абзаці 2 пункту 12 статті 7 слова "за попереднім оповіщенням командира (начальника) або чергового військової частини" замінити словами "в установленому порядку входити".
Враховано

13) в установленому порядку входити на територію та в приміщення військових частин та оглядати їх;


на військові об'єкти та ділянки місцевості, що охороняються вартами, з метою припинення злочинів, переслідування військовослужбовців та інших осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з дозволу осіб, яким варти підпорядковані, та в присутності чергового військової частини або його помічника;
-54- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Абзац третій пункту 12 статті 7 вилучити.

Відхилено
Військовослужбо-вець може чинити збройний опір або інші злочини не тільки на військових об'єктах
14) входити на військові об'єкти та ділянки місцевості, що охороняються вартами, з метою припинення злочинів, переслідування військовослужбовців та інших осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з дозволу осіб, яким варти підпорядковані, та в присутності чергового військової частини або його помічника;

на земельні ділянки, до жилих та інших приміщень громадян під час переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину;
-55- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Абзац четвертий пункту 12 частини першої статті 7 вилучити.
Враховано13) перебувати на військових об'єктах, території і в приміщеннях військових частин з повідомленням про це військового командування, органів військового управління чи адміністрації для забезпечення безпеки військовослужбовців та інших громадян, попередження чи припинення злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;
-56- Н.д.Строгов А.Н. (Реєстр.картка №235)
В пункті 13 статті 7 слова "з повідомленням про це військового командування, органів військового управління чи адміністрації" замінити словами "у встановленому законами порядку".
Враховано

15) перебувати на військових об'єктах, території і в приміщеннях військових частин у встановленому законами порядку для забезпечення безпеки військовослужбовців та інших громадян, попередження чи припинення злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

14) отримувати на письмовий запит безоплатно від військових частин, а також від підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, у тому числі від громадських організацій, відомості, необхідні у справах про злочини та у зв'язку з матеріалами про правопорушення, що знаходяться у провадженні Служби правопорядку;


16) отримувати на письмовий запит від військових частин, а також від підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, у тому числі від громадських організацій, відомості, необхідні у справах про злочини та у зв'язку з матеріалами про правопорушення, що знаходяться у провадженні Служби правопорядку;

15) вносити у межах своєї компетенції відповідним органам виконавчої влади, військовому командуванню, органам військового управління, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям або посадовим особам підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форми власності подання з вимогами щодо усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяють. Подання підлягає невідкладному розгляду і повідомленню в місячний строк про вжитті заходи органу управління Служби правопорядку, який його надіслав;
-57- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Пункт 15 статті 7
привести у відповідність до вимог статті 23 Кримінально-процесуального Кодексу України. Друге речення викласти в наступній редакції "Не пізніше як у місячний строк по поданню має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено особу, яка надіслала подання".
Враховано
17) вносити у межах своєї компетенції відповідним органам виконавчої влади, військовому командуванню, органам військового управління, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям або посадовим особам підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форми власності подання щодо усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяють. Не пізніше як у місячний строк по поданню має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено особу, яка його надіслала;


-58- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До пунктів 15, 16, 17, 26, 27 статті 7: необхідно уточнити положення цих пунктів з метою виключення дублювання повноваження військової поліції та правоохоронних органів.
Враховано
16) у разі необхідності тимчасово обмежувати або забороняти доступ військовослужбовців та інших осіб на окремі ділянки місцевості чи об'єкти для забезпечення державної таємниці, громадського порядку і безпеки, охорони життя і здоров'я людей, збереження речових доказів;
-59- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій пункті 16 статті 7 слова "ділянки місцевості чи" замінити словом "військові".
Відхилено
у зв'язку з тим, що військовослужбовець може чинити, збройний опір не тільки на військовому об'єкті.
18) відповідно до своєї компетенції у разі необхідності тимчасово обмежувати або забороняти доступ військовослужбовців та інших осіб на окремі ділянки місцевості чи об'єкти для забезпечення державної таємниці, громадського порядку і безпеки, охорони життя і здоров'я людей, збереження речових доказів;

17) обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються в скоєнні злочину, або злочинців, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей; зупиняти і оглядати з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними;
-60- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій пункті 17 статті 7 слова "а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей" виключити.
Враховано

19) обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей; зупиняти і оглядати з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними;

18) зупиняти військові транспортні засоби Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у разі порушення їх водіями правил дорожнього руху, за наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним довкілля, а також відомостей про те, що він використовується з протиправною метою чи не за призначенням, з метою їх огляду і перевірки у водіїв документів на право користування та керування транспортними засобами, дорожніх листів, відповідності вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам. Проводити технічний огляд транспортних засобів Збройних Сил;


20) зупиняти військові транспортні засоби Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у разі порушення їх водіями правил дорожнього руху, за наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним довкілля, а також відомостей про те, що він використовується з протиправною метою чи не за призначенням, з метою їх огляду і перевірки у водіїв документів на право користування та керування транспортними засобами, дорожніх листів, відповідності вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам. Проводити технічний огляд транспортних засобів Збройних Сил України;

19) регулювати дорожній рух на автомобільних дорогах і вулицях під час проходження колон військових транспортних засобів; організовувати і забезпечувати супроводження цих колон та транспортних засобів спеціального призначення;


21) регулювати дорожній рух на автомобільних дорогах і вулицях під час проходження колон військових транспортних засобів; організовувати і забезпечувати супроводження цих колон та транспортних засобів спеціального призначення;

20) направляти у разі необхідності на медичний огляд водіїв військових транспортних засобів. Затримувати та відстороняти від керування військовими транспортними засобами осіб, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або користування транспортними засобами, вживати щодо водіїв інші заходи, передбачені законодавством;


22) направляти у разі необхідності на медичний огляд водіїв військових транспортних засобів. Затримувати та відстороняти від керування військовими транспортними засобами осіб, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або користування транспортними засобами, вживати щодо водіїв інші заходи, передбачені законодавством;

21) використовувати передбачені відповідними нормативно-правовими актами технічні засоби для виявлення та фіксації порушень правил дорожнього руху, забороняти використання військових транспортних засобів, технічний стан яких загрожує безпеці дорожнього руху чи довкілля або номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах; затримувати і доставляти в установленому порядку військові транспортні засоби для тимчасового тримання на спеціальних майданчиках чи стоянках;
-61- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій пункту 21 статті 7 після слів "в установленому" доповнити словом "законодавством".
Враховано
23) використовувати передбачені відповідними нормативно-правовими актами технічні засоби для виявлення та фіксації порушень правил дорожнього руху, забороняти використання військових транспортних засобів, технічний стан яких загрожує безпеці дорожнього руху чи довкілля або номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах; затримувати і доставляти в установленому законодавством порядку військові транспортні засоби для тимчасового тримання на спеціальних майданчиках чи стоянках;

22) перевіряти у військових частинах виконання контрольних і профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;


24) перевіряти у військових частинах виконання контрольних і профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

23) брати участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод, вчинених за участю водіїв транспортних засобів Збройних Сил України, осіб, які керували транспортними засобами Збройних Сил України під час скоєння дорожньо-транспортної пригоди;


25) брати участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод, вчинених за участю водіїв транспортних засобів Збройних Сил України, осіб, які керували транспортними засобами Збройних Сил України під час вчинення дорожньо-транспортної пригоди;

24) вимагати від командирів військових частин усунення порушень правил утримання шляхів, які знаходяться на територіях дислокації військових частин, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт чи заходів на зазначених шляхах, якщо при цьому не дотримуються вимоги правил дорожнього руху;
-62- Н.д.Строгов А.Н. (Реєстр.картка №235)
В пункті 24 статті 7 слова "вимагати від командирів" замінити словами "сприяти командирам".
Враховано

26) сприяти командирам військових частин в усуненні порушень правил утримання шляхів, які знаходяться на територіях дислокації військових частин, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт чи заходів на зазначених шляхах, якщо при цьому не дотримуються вимоги правил дорожнього руху;

25) вносити відповідним органам внутрішніх справ пропозиції про анулювання дозволів на придбання, зберігання і носіння зброї та боєприпасів, а також спеціальних засобів самооборони, виданих військовослужбовцям та іншим громадянам, які зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори та їх аналоги без призначення лікаря, хворіють на психічні захворювання, та в інших випадках, передбачених законодавством. Орган управління Служби правопорядку, який надіслав пропозиції, повідомляється про наслідки їх розгляду не пізніш як у місячний строк;
-63- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій пункту 25 статті 7 слово "законодавством" замінити словом "законом".

Враховано
27) вносити відповідним органам внутрішніх справ пропозиції про анулювання дозволів на придбання, зберігання і носіння зброї та боєприпасів, а також спеціальних засобів самооборони, виданих військовослужбовцям та іншим громадянам, які проживають на територіях дислокації військових частин та зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги без призначення лікаря, хворіють на психічні захворювання, та в інших випадках, передбачених законом. Орган управління Служби правопорядку, який надіслав пропозиції, повідомляється про наслідки їх розгляду не пізніш як у місячний строк;


-64- Н.д.Строгов А.Н. (Реєстр.картка №235)
В пункті 25 статті 7 після слів "та іншим громадянам" доповнити словами "які проживають на територіях дислокації військових частин та".

Враховано


26) у межах своєї компетенції та у встановленому законом порядку вилучати у військовослужбовців та інших громадян предмети і речі, заборонені або обмежені в обігу, а також документи з ознаками підробки і передавати їх відповідним органам виконавчої влади;

-65- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
У пункті 26 статті 7 після слів "у військовослужбовців та інших" написати "осіб, які незаконно перебувають на території військової частини, або військового об'єкту чи здійснюють протиправні дії."
Враховано

28) у межах своєї компетенції та у встановленому законом порядку вилучати у військовослужбовців та інших осіб, які незаконно перебувають на території військової частини, або військового об'єкта чи здійснюють протиправні дії, предмети і речі, заборонені або обмежені в обігу, а також документи з ознаками підробки і передавати їх відповідним органам виконавчої влади;


-66- Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330
У пункті 26 статті 7 вилучити слова "та інших громадян".
Враховано
-67- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Вилучити положення, які передбачають можливість здійснення службовими особами Служби правопорядку повноважень щодо цивільних осіб, які не мають відношення до Збройних Сил України та інших військових формувань.
Враховано27) вимагати від матеріально-відповідальних та посадових осіб військових частин відомості та письмові пояснення щодо фактів порушення законодавства; вимагати і при необхідності вилучати документи, зразки сировини і продукції, опечатувати приміщення і місця зберігання документів, товарних та матеріальних цінностей на час проведення дізнання;
-68- Н.д.Строгов А.Н. (Реєстр.картка №235)
В пункті 27 статті 7 слова "на час проведення дізнання" перенести на початок, а слова "вимагати і" вилучити.

Враховано

29) на час провадження дізнання вимагати від відповідних осіб військових частин відомості та письмові пояснення щодо фактів порушення законодавства; при необхідності вилучати документи, зразки сировини і продукції, опечатувати приміщення і місця зберігання документів, товарних та матеріальних цінностей ;

28) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать військовим частинам (крім транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, переслідування правопорушників та їх доставки у відповідний підрозділ Служби правопорядку чи в орган внутрішніх справ;


30) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать військовим частинам (крім транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, переслідування правопорушників та їх доставки у відповідний підрозділ Служби правопорядку чи в орган внутрішніх справ;

29) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю у встановленому законодавством порядку.
-69- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій пункту 29 статті 7 слово "законодавством" замінити словом "законом".
Враховано
31) під час службових відряджень військовослужбовці Служби правопорядку мають право бронювати та позачергово придбавати квитки на всі види транспорту, розміщуватися в готелях з пред'явленням службового посвідчення і посвідчення про відрядження. У разі невідкладних службових поїздок військовослужбовці Служби правопорядку забезпечуються квитками на всі види транспорту незалежно від наявності місць;

Під час службових відряджень військовослужбовці Служби правопорядку мають право бронювати та позачергово придбавати квитки на всі види транспорту, розміщуватися в готелях з пред'явленням службового посвідчення і посвідчення про відрядження. У разі невідкладних службових поїздок військовослужбовці Служби правопорядку забезпечуються квитками на всі види транспорту незалежно від наявності місць.
-70- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Окремим пунктом статті 7 передбачити право здійснювати гласні і негласні оперативно-розшукові заходи.
Враховано
Зазначені заходи, згідно законопроекту, можуть здійснюватися Службою військового правопорядку в межах наданих їй повноважень
32) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю у встановленому законом порядку.

Стаття 8. Обов'язки Служби правопорядку
-71- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В назві статті 8 слово "Обов'язки" замінити словом "Функції".
Враховано

Стаття 8. Функції Служби правопорядку

Служба правопорядку, її органи управління, військові частини, підрозділи та військовослужбовці відповідно до своїх завдань зобов'язані:
-72- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
"На Службу правопорядку покладається здійснення таких функцій".
Враховано

На Службу правопорядку покладається здійснення таких функцій:


-73- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 8 привести у відповідність до Конституції України, визначивши функції Служби правопорядку, а не обов'язки.
Враховано1) попереджувати, виявляти, розкривати і припиняти злочини та інші правопорушення, вчинені у військових частинах, а також в інших місцях військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил під час виконання ними службових обов'язків;
-74- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Серед обов'язків військової поліції (Служби правопорядку) необхідно в обов'язковому порядку передбачити завдання по охороні військових та інших об'єктів.
Враховано

1) попереджувати, виявляти, розкривати і припиняти злочини та інші правопорушення, вчинені у військових частинах, а також в інших місцях військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків;

2) приймати та реєструвати заяви і повідомлення про злочини та інші правопорушення, вчинені у військових частинах, а також в інших місцях особами, зазначеними в пункті 1 цієї статті, своєчасно приймати стосовно них обгрунтовані і законні рішення;


2) приймати та реєструвати заяви і повідомлення про злочини та інші правопорушення, вчинені у військових частинах, а також в інших місцях особами, зазначеними в пункті 1 цієї статті, своєчасно приймати стосовно них обгрунтовані і законні рішення;

3) проводити в установленому законом порядку дізнання щодо злочинів, які скоїли військовослужбовці, військовозобов'язані під час проходження ними зборів та працівники Збройних Сил під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини чи на військових об'єктах;


3) провадити в установленому законом порядку дізнання щодо злочинів, які вчинили військовослужбовці, військовозобов'язані під час проходження ними зборів та працівники Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини чи на військових об'єктах;

4) припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, що віднесенні до компетенції Служби правопорядку Кодексом України про адміністративні правопорушення;


4) припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, що віднесенні до компетенції Служби правопорядку Кодексом України про адміністративні правопорушення;

5) виявляти причини та умови, що сприяють скоєнню злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах, вживати заходів щодо їх усунення, брати участь у правовому вихованні військовослужбовців, працівників Збройних Сил;


5) виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах України, вживати заходів щодо їх усунення, брати участь у правовому вихованні військовослужбовців, працівників Збройних Сил України;

6) розшукувати і затримувати військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, які самовільно залишили військові частини чи місця служби або не з'явилися в строк без поважних причин на військову службу, а також тих, які переховуються від органів дізнання, досудового слідства або суду чи засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання;


6) розшукувати і затримувати військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, які самовільно залишили військові частини чи місця служби або не з'явилися в строк без поважних причин на військову службу, а також тих, які переховуються від органів дізнання, попереднього (досудового) слідства або суду чи засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання;

7) брати участь у проведенні профілактичної роботи серед військовослужбовців, схильних до вчинення правопорушень, сприяти військовому командуванню, органам військового управління в забезпеченні військової дисципліни серед військовослужбовців;


7) брати участь у проведенні профілактичної роботи серед військовослужбовців, схильних до вчинення правопорушень, сприяти військовому командуванню, органам військового управління в забезпеченні військової дисципліни серед військовослужбовців;

8) забезпечувати у передбачених законом випадках виконання дисциплінарних стягнень у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті та кримінальних покарань стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання в дисциплінарному батальйоні;
-75- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Пункт 8 статті 8 після слів "які за вироком суду засуджені до тримання в дисциплінарному батальйоні" доповнити "або до кримінального покарання у вигляді арешту";
Враховано
8) забезпечувати у передбачених законом випадках виконання дисциплінарних стягнень у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті та кримінальних покарань стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання в дисциплінарному батальйоні або до кримінального покарання у вигляді арешту;

9) запобігати диверсійним і терористичним актам на військових об`єктах;


9) запобігати диверсійним проявам і терористичним актам на військових об`єктах;

10) взаємодіяти в установленому порядку з військовими формуваннями, утворених відповідно до законів України, органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами, у тому числі обмінюватися з ними інформацією для швидкого і повного розкриття злочинів та виявлення правопорушень;
-76- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій пункту 10 статті 8 текст "в установленому порядку" виключити.
Враховано
10) взаємодіяти з військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами, у тому числі обмінюватися з ними інформацією для швидкого і повного розкриття злочинів та виявлення правопорушень;

11) проводити розшук вогнепальної зброї, бойових припасів до неї або вибухових речовин, викрадених або втрачених у військових частинах;


11) проводити розшук вогнепальної зброї, бойових припасів до неї або вибухових речовин, викрадених або втрачених у військових частинах;

12) виконувати в установленому законом порядку і в межах своєї компетенції доручення слідчого, прокурора, ухвали суду та постанов суддів;


12) виконувати в установленому законом порядку і в межах своєї компетенції доручення слідчого, прокурора, ухвали суду та постанов суддів;

13) здійснювати в межах своєї компетенції нагляд за дорожнім рухом військових транспортних засобів, контроль за виконанням у Збройних Силах вимог законодавства з питань забезпечення безаварійного використання техніки; вести облік та розподіл номерних знаків, реєстрацію військових транспортних засобів Збройних Сил;


13) здійснювати в межах своєї компетенції нагляд за дорожнім рухом військових транспортних засобів, контроль за виконанням у Збройних Силах України вимог законодавства з питань забезпечення безаварійного використання техніки; вести облік та розподіл номерних знаків, реєстрацію військових транспортних засобів Збройних Сил України;

14) погоджувати з відповідними органами перевезення в установленому порядку великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів транспортними засобами Збройних Сил, забезпечувати їх супроводження та контроль за дотриманням особливих умов, правил, норм і стандартів з організації перевезення зазначених вантажів;
-77- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій пункту 14 статті 8 після слів "в установленому" доповнити словом "законодавством".
Враховано
14) погоджувати в установленому законодавством порядку з відповідними органами перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів транспортними засобами Збройних Сил України, забезпечувати їх супроводження та контроль за дотриманням особливих умов, правил, норм і стандартів з організації перевезення зазначених вантажів;

15) відповідно до законодавства брати участь у виконанні завдань військовими частинами у разі їх залучення в установленому порядку до проведення робіт під час введення режиму воєнного або надзвичайного стану на всій території України або в окремих її місцевостях;
-78- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій пункту 15 статті 8 виключити слова "відповідно до законодавства", а після слів " в установленому" доповнити словом "законом".
Враховано
15) брати участь у виконанні завдань військовими частинами у разі їх залучення в установленому законом порядку до проведення робіт під час введення режиму воєнного або надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;

16) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих та заарештованих осіб, які тримаються на гауптвахті, документів, речей, цінностей та іншого майна, а також передавати органам внутрішніх справ документи і речі цивільних осіб, затриманих на території військових частин (військових об'єктів);


16) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих та заарештованих осіб, які тримаються на гауптвахті, документів, речей, цінностей та іншого майна, а також передавати органам внутрішніх справ документи і речі цивільних осіб, затриманих на території військових частин (військових об'єктів);

17) охороняти та конвоювати затриманих чи взятих під варту військовослужбовців та військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, а також тих, що відбувають покарання у дисциплінарному батальйоні;


17) охороняти та конвоювати затриманих чи взятих під варту військовослужбовців та військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, а також тих, що відбувають покарання у дисциплінарному батальйоні;

18) надавати у межах своєї компетенції допомогу органам державної влади, органам місцевого самоврядування, військовому командуванню, органам військового управління та їх представникам, громадським організаціям у провадженні їх законної діяльності у разі протидії їм або небезпеки з боку правопорушників-військовослужбовців Збройних Сил;
-79- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Пункт 20 статті 8 після слів "або роботи особи" доповнити словами "в тому числі цивільних громадян, які незаконно перебували на території військової частини або військового об'єкту чи здійснили протиправні дії".
Враховано

18) надавати у межах своєї компетенції допомогу органам державної влади, органам місцевого самоврядування, військовому командуванню, органам військового управління та їх представникам, громадським організаціям у провадженні їх законної діяльності у разі протидії їм або небезпеки з боку правопорушників-військовослужбовців Збройних Сил;

19) повідомляти у строк до 3 діб про вчинення військовослужбовцями та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів злочинів і правопорушень командирів (начальників) військових частин, до особового складу яких належать такі особи;
-80- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У пункті 19 статті 8 після слів "яких належать такі особи" доповнити словами "а військового прокурора негайно".
Враховано
19) повідомляти не пізніше, ніж у триденний строк про вчинення військовослужбовцями та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів злочинів та інших правопорушень командирів (начальників) військових частин, до особового складу яких належать такі особи, а військового прокурора - негайно;

20) повідомляти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військове командування, органи військового управління, громадськість за місцем служби або роботи особи про вчинення нею правопорушення, провадження стосовно якого належить до компетенції Служби правопорядку.

-81- Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330),
Пункт 20 статті 8 викласти в такій редакції "20) повідомляти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військове командування, органи військового управління, громадськість про вчинення військовослужбовцями або військовозобов'язаними правопорушення, провадження стосовно якого належить до компетенції Служби правопорядку".

Враховано

20) повідомляти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військове командування, органи військового управління, громадськість за місцем служби або роботи особи, в тому числі цивільних громадян, які незаконно перебували на території військової частини або військового об'єкту і вчинили протиправні дії, про вчинення ними правопорушення, провадження стосовно якого належить до компетенції Служби правопорядку.-82- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
З пункту 20 статті 8 вилучити положення, які передбачають можливість здійснення службовими особами Військової Служби правопорядку тих чи інших повноважень щодо цивільних осіб.

Враховано
у пункті 20 йдеться про цивільну особу, яка незаконно перебувала на території військових об'єктів-83- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266), Н.д.Строгов А.Н. (Реєстр.картка №235)
Частину першу статті 8 доповнити пунктом такого змісту:
"брати участь у підготовці та проведенні гарнізонних заходів".
Враховано
21) брати участь у підготовці та проведенні гарнізонних заходів.
Розділ III

Розділ III. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ І ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
-84- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Розділ ІІІ цього Закону необхідно редагувати. Без сумніву, всі випадки та умови застосування військовою поліцією (Службою правопорядку) заходів фізичного впливу, соціальних заходів та вогнепальної зброї мають бути передбачені саме цим Законом.
Враховано

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ І ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Стаття 9. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї


Стаття 9. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

Служба правопорядку має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію", цим та іншими законами України.
-85- Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
У першій частині статті 9 слова "Законом України "Про міліцію" вилучити.
Враховано
Служба правопорядку має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим та іншими законами України.


Застосуванню фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо є така можливість. Без попередження фізичний вплив, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися лише в разі виникнення безпосередньої загрози життю або здоров'ю військовослужбовців, інших осіб чи військовослужбовців Служби правопорядку.
-86- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині другій статті 9 виключити слова "чи військовослужбовців Служби правопорядку".
Враховано
Застосуванню фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо є така можливість. Без попередження фізичний вплив, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися лише в разі виникнення безпосередньої загрози життю або здоров'ю військовослужбовців чи інших осіб.

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, військовослужбовців Служби правопорядку або збройного нападу чи збройного опору.


Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, військовослужбовців Служби правопорядку, або збройного нападу чи збройного опору.


-87- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Статтю 9 доповнити частиною такого змісту:
"Військовослужбовці Служби правопорядку мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам військовослужбовців Служби правопорядку, якщо інші способи не забезпечили виконання покладених на них обов'язків."
Враховано

Військовослужбовці Служби правопорядку мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам військовослужбовців Служби правопорядку, якщо інші способи не забезпечили виконання покладених на них обов'язків.

У разі неможливості уникнути застосування фізичної сили вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Службу правопорядку обов'язків, і має зводитися до мінімально можливого завдання шкоди здоров'ю правопорушників. У разі завдання їм шкоди військовослужбовці Служби правопорядку забезпечують надання необхідної першої медичної допомоги потерпілим у найкоротший строк.


У разі неможливості уникнути застосування фізичної сили вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Службу правопорядку завдань і функцій, і має зводитися до мінімально можливого завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. У разі завдання їм шкоди військовослужбовці Служби правопорядку забезпечують надання необхідної першої медичної допомоги потерпілим у найкоротший строк.

Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів, поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі випадки застосування зброї військовослужбовець Служби правопорядку протягом 24 годин зобов'язаний письмово доповісти безпосередньому начальнику для сповіщення прокурора у встановленому порядку.
-88- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині п'ятій статті 9 після слів "у встановленому" доповнити словом "законом".
Враховано
Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів, поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі випадки застосування зброї військовослужбовець Служби правопорядку протягом 24 годин зобов'язаний письмово доповісти безпосередньому начальнику для повідомлення прокурора у встановленому законом порядку.

Перевищення повноважень під час застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.
-89- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині шостій статті 9 слово "законодавством" замінити словом "законом".
Враховано
Перевищення повноважень під час застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Стаття 10. Застосування спеціальних засобів


Стаття 10. Застосування спеціальних засобів під час здійснення службових обов'язків

Військовослужбовці Служби правопорядку мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, речовини сльозоточивої та дратівної дії, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а також використовувати службових собак у таких випадках:
-90- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Частину першу статті 10 після слів "Військовослужбовці Служби правопорядку" доповнити словами "під час здійснення службових обов'язків".
Враховано
Військовослужбовці Служби правопорядку під час здійснення службових обов'язків мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, речовини сльозоточивої та дратівної дії, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а також використовувати службових собак у таких випадках:

1) для захисту військовослужбовців, інших осіб і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;


1) для захисту військовослужбовців, інших осіб і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;

2) для припинення масових безпорядків у військових частинах, а також групових порушень громадського порядку військовослужбовцями;


2) для припинення масових безпорядків у військових частинах, а також групових порушень громадського порядку військовослужбовцями;

3) для відбиття нападу без застосування зброї на військові містечка, військові об'єкти, будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби Збройних Сил або їх звільнення у разі захоплення;


3) для відбиття нападу без застосування зброї на військові містечка, військові об'єкти, будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби Збройних Сил України або їх звільнення у разі захоплення;

4) для затримання, конвоювання до місця розташування органу управління, військової частини або підрозділу Служби правопорядку , в органи внутрішніх справ осіб, які вчинили правопорушення, а також утримування осіб, взятих під варту, якщо зазначені особи чинять опір військовослужбовцям Служби правопорядку або є підстави вважати, що вони можуть втекти чи завдати шкоди оточуючим чи собі;


4) для затримання, конвоювання до місця розташування органу управління або підрозділу Служби правопорядку, в органи внутрішніх справ осіб, які вчинили правопорушення, а також утримування осіб, взятих під варту, якщо зазначені особи чинять опір військовослужбовцям Служби правопорядку або є підстави вважати, що вони можуть втекти чи завдати шкоди оточуючим чи собі;

5) для звільнення заручників, захоплених на території військових частин.


5) для звільнення заручників, захоплених на території військової частини.

Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру злочину чи правопорушення і особи, яка їх вчиняє.


Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру злочину чи іншого правопорушення і особи, яка їх вчиняє.

Перелік спеціальних засобів та правил їх застосування затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров'я України та Генеральною прокуратурою України.


Перелік спеціальних засобів та правила їх застосування затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров'я України та Генеральною прокуратурою України.

Стаття 11. Застосування вогнепальної зброї


Стаття 11. Застосування вогнепальної зброї

Застосування вогнепальної зброї є крайнім заходом і допускається у разі коли інші заходи виявилися неефективними або якщо за умовами обстановки застосування інших заходів є неможливим.


Застосування вогнепальної зброї є крайнім заходом і допускається у разі, коли інші заходи виявилися неефективними або якщо за умовами обстановки застосування інших заходів є неможливим.

Військовослужбовці Служби правопорядку, крім визначених військовими статутами Збройних Сил України порядку і правил застосування зброї і фізичної сили, мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:


Військовослужбовці Служби правопорядку, крім визначених військовими статутами Збройних Сил України порядку і правил застосування зброї і фізичної сили, мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

1) для захисту військовослужбовців, інших громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також звільнення заручників;


1) для захисту військовослужбовців, інших громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також звільнення заручників, захоплених на території військової частини;

2) для відбиття групового або збройного нападу на військовослужбовця Служби правопорядку або членів його сім'ї чи іншого нападу, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;
-91- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пункт 2 частини другої статті 11 викласти у такий редакції:
"для відбиття групового, збройного або іншого нападу на військовослужбовців військової поліції чи на об'єкти, що ними охороняються, якщо цей напад створює небезпеку для життя або здоров'я військовослужбовців військової поліції, а використання всіх інших можливих способів протидії нападу не дали результату".
Враховано


2) для відбиття групового або збройного нападу на військовослужбовця Служби правопорядку або членів його сім'ї чи іншого нападу, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;

3) для відбиття нападу на об'єкти, що знаходяться під охороною, конвої, приміщення, споруди, транспортні засоби військових частин, а також звільнення їх у разі захоплення;


3) для відбиття нападу на об'єкти, що знаходяться під охороною, конвої, приміщення, споруди, транспортні засоби військових частин, а також звільнення їх у разі захоплення;

4) для затримання особи, яку застали за вчиненням особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;


4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочинів і яка намагається втекти;

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров'ю військовослужбовця Служби правопорядку;


5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров'ю військовослужбовця Служби правопорядку;

6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або військовослужбовця Служби правопорядку.


6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або військовослужбовця Служби правопорядку.


-92- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Доповнити статтю 11 новим абзацом такого змісту: "Військовослужбовці строкової служби у випадках, зазначених у цій статті, застосовують вогнепальну зброю за наказом свого безпосереднього командира (начальника), крім безпосередньої загрози його життю і здоров'ю".
Враховано
Військовослужбовці строкової служби у випадках, зазначених у цій статті, застосовують вогнепальну зброю за наказом свого безпосереднього командира (начальника), за винятком безпосередньої загрози життю і здоров'ю військовослужбовця.


Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.


Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

Військовослужбовці Служби правопорядку мають право використовувати зброю також для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян та військовослужбовця Служби правопорядку.


Військовослужбовці Служби правопорядку мають право використовувати зброю також для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян та військовослужбовця Служби правопорядку.

Військовослужбовці Служби правопорядку мають право дістати вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважають, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.
-93- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині п'ятій статті 11 після слів "можуть виникнути" доповнити словом "передбачені законом".
Враховано
Військовослужбовці Служби правопорядку мають право дістати вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважають, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути передбачені законом підстави для її застосування.

Спроби особи, яка затримується військовослужбовцем Служби правопорядку з приведеною в готовність вогнепальною зброєю, наблизитися до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутися до його зброї дають військовослужбовцю Служби правопорядку право застосовувати вогнепальну зброю згідно з цим Законом.


Спроби особи, яка затримується військовослужбовцем Служби правопорядку з приведеною в готовність вогнепальною зброєю, наблизитися до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутися до його зброї дають військовослужбовцю Служби правопорядку право застосовувати вогнепальну зброю згідно з цим Законом.
Розділ IV

Розділ IV. КОМПЛЕКТУВАННЯ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ, ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ ПРАВОПОРЯДКУ
-94- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У назві розділу IV після слова "проходження" додати слово "військової".
Враховано

КОМПЛЕКТУВАННЯ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ, ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У СЛУЖБІ ПРАВОПОРЯДКУ

Стаття 12. Особовий склад Служби правопорядку


Стаття 12. Особовий склад Служби правопорядку

Служба правопорядку комплектується офіцерським складом, прапорщиками, сержантами та рядовими відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", а також працівниками Збройних Сил України.


Служба правопорядку комплектується офіцерським складом, прапорщиками, сержантами та рядовими відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", а також працівниками Збройних Сил України.

Військовослужбовці, які приймаються на військову службу у Військовій Службі правопорядку на посади офіцерів, прапорщиків та сержантського і рядового складу, проходять добір та перевірку щодо професійної придатності до служби у цій Службі. Після професійного добору відповідно до вимог, що затверджуються Міністерством оборони України, кандидати отримують професійну підготовку за фаховими напрямами у Навчальному центрі Військової Служби правопорядку .
-95- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У частині другій статті 12 необхідно законодавчо передбачити вимоги щодо наявності юридичної освіти офіцерів з числа органів дізнання та інших офіцерів підрозділів по виявленню та розкриттю злочинів.
Враховано

Військовослужбовці, які приймаються на військову службу у Службу правопорядку на посади офіцерів, прапорщиків та сержантського і рядового складу, проходять добір та перевірку щодо професійної придатності до служби у цій Службі. Після професійного добору відповідно до вимог, що затверджуються Міністерством оборони України, кандидати отримують професійну підготовку за фаховими напрямами у Навчальному центрі Служби правопорядку .

Стаття 13. Проходження військової служби у Військовій Службі правопорядку


Стаття 13. Проходження військової служби у Службі правопорядку

Порядок і строки проходження військової служби військовослужбовцями Служби правопорядку, присвоєння їм військових звань та звільнення їх з військової служби визначаються відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", відповідних положень про проходження військової служби.


Порядок і строки проходження військової служби військовослужбовцями Служби правопорядку, присвоєння їм військових звань та звільнення їх з військової служби визначаються відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", відповідних положень про проходження військової служби.
Розділ V

Розділ V. СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
-96- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Назву розділу V викласти в такій редакції:
"Соціальний і правовий захист військовослужбовців та працівників служби правопорядку. Відповідальність військовослужбовців служби правопорядку".

Враховано

СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ

Стаття 14. Соціальний і правовий захист військовослужбовців Служби правопорядку
-97- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Назву статті 14 та текст статті 14 після слова "військовослужбовців" доповнити словами "та працівників".

Враховано

Стаття 14. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та працівників Служби правопорядку

Соціальний і правовий захист Служби правопорядку та членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інших нормативно-правових актів.
-98- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 14 доповнити словами "прийнятих відповідно до нього".
Враховано


Соціальний і правовий захист військовослужбовців та працівників Служби правопорядку і членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.

Стаття 15. Відповідальність військово-службовців Служби правопорядку


Стаття 15. Відповідальність військово-службовців Служби правопорядку

Військовослужбовець Служби правопорядку у межах своїх повноважень, наданих цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність у встановленому законом порядку.
-99- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 15 слова "нормативно-правовими актами" замінити словом "законами".
Враховано
Військовослужбовець Служби правопорядку у межах своїх повноважень, наданих цим Законом та іншими законами, самостійно приймає рішення, крім випадків, передбачених цим Законом, і несе за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність у встановленому законом порядку.
Розділ VI

Розділ VI. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ


КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ

Стаття 16. Контроль за діяльністю Служби правопорядку


Стаття 16. Контроль за діяльністю Служби правопорядку

Контроль за діяльністю Служби правопорядку, дотриманням нею законодавства здійснюється Міністром оборони України.


Контроль за діяльністю Служби правопорядку, дотриманням нею законодавства здійснюється Міністром оборони України.

Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини Службою правопорядку здійснюється Верховною Радою України через Комітети Верховної Ради, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункову Палату України та в інший спосіб відповідно до Конституції України.


Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини Службою правопорядку здійснюється Верховною Радою України через комітети Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункову Палату та в інший спосіб відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 17. Нагляд за дотриманням законності у діяльності Служби правопорядку
-100- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В статті 17 слова "Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори" замінити словами "органами прокуратури України".

Стаття 17. Нагляд за дотриманням законності у діяльності Служби правопорядку

Нагляд за дотриманням законності у діяльності Служби правопорядку здійснюють Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори.

Враховано

Нагляд за дотриманням законності у діяльності Служби правопорядку здійснюється органами прокуратури України.
Розділ VIІ

Розділ VIІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:


2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законодавчих актів змін, що випливають з цього Закону;
-101- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Перший абзац пункту 2 розділу VІІ доповнити словами "з дня набрання чинності цим Законом".
Враховано


підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;


-102- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
У пункті 2 розділу VІІ:
у абзаці першому слово "шестимісячний" замінити словом "тримісячний";
абзац другий після слів "пропозицій" доповнити словами "про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом."


Враховано

Враховано


розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;


розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

забезпечити підготовку і прийняття Міністерством оборони України правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
-103- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Пункт 2 Прикінцевих положень доповнити абзацом такого змісту:
"здійснити відповідні заходи у зв'язку із створенням Служби правопорядку Збройних Сил України".
Враховано

забезпечити підготовку і прийняття Міністерством оборони України правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
здійснити відповідні заходи у зв'язку із створенням Служби правопорядку у Збройних Силах України.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні