Назва: Про обов’язкове проведення передвиборних теледебатів та радіодебатів під час виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах народних депутатів України
Автор: Президент України, Верховна Рада України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Закон України "Про обов'язкове проведення передвиборних теледебатів та радіодебатів під час виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах народних депутатів України"

Цей Закон визначає правові засади проведення теледебатів та радіодебатів у період виборчих кампаній по виборах Президента України між усіма кандидатами у Президенти України, політичними партіями (блоками), що беруть участь у виборах народних депутатів України по багатомандатному виборчому округу, кандидатами в народні депутати, що балотуються по одномандатних округах, та спрямований на забезпечення конституційного права громадян на отримання достовірної інформації та реалізації виборчого права.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

передвиборні теледебати та радіодебати (далі - теледебати та радіодебати) - один з видів обов'язкової передвиборної агітації під час проведення виборчих кампаній з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації, в якому одночасно беруть участь щонайменше два суб'єкти виборчого процесу, які відбуваються в прямому ефірі з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, визначеному цим Законом;

суб'єкти виборчого процесу, які беруть участь у теледебатах та радіодебатах в обов'язковому порядку:
усі кандидати у Президенти України, що беруть участь у виборах Президента України та зареєстровані в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори Президента України";
лідери, заступники лідерів або уповноважені усіх партій (блоків), що беруть участь у виборах народних депутатів України по багатомандатному виборчому округу (далі - партії (блоки) та кандидати у народні депутати, що балотуються по одномандатному округу (далі - кандидати-мажоритарники), зареєстровані в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори народних депутатів України";
лідер політичної партії - керівник політичної партії, особа, яка очолює керівний орган політичної партії;
лідер виборчого блоку - особа, прізвище якої зазначене першим номером у виборчому списку блоку.

Стаття 2. Законодавство України про проведення теледебатів та радіодебатів у період виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах народних депутатів України

Законодавство України про проведення теледебатів та радіодебатів у період виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах народних депутатів України складається з Конституції України, цього Закону, законів України "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про телебачення і радіомовлення", "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України", "Про інформацію" та інших законодавчих актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Розділ ІІ. ПРИНЦИПИ, УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕЛЕДЕБАТІВ ТА РАДІОДЕБАТІВ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ (АУДІОВІЗУАЛЬНИХ) ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 3. Принципи проведення теледебатів та радіодебатів
Проведення теледебатів та радіодебатів відбувається з дотриманням принципів обов'язкової участі, рівних умов для усіх учасників виборчого процесу, гласності і відкритості, свободи агітації, неупередженості до кандидатів на високі державні посади з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, неупередженого ставлення та невтручання в процес теледебатів та радіодебатів з боку сторони, що забезпечує їх проведення.

Стаття 4. Умови проведення теледебатів та радіодебатів
Теледебати та радіодебати - один з різновидів передвиборної агітації, що в обов'язковому порядку проводиться під час виборчих кампаній і здатний забезпечити максимально об'єктивне висвітлення позицій та програм кандидатів у Президенти України, партій (блоків) та кандидатів-мажоритарників одночасно перед широким колом виборців, тому участь у передвиборних теледебатах та радіодебатах є обов'язковою для усіх суб'єктів відповідного виборчого процесу.

Партія (блок), що бере участь у виборах, має бути представлена на теледебатах та радіодебатах лідером, його заступником або уповноваженими відповідної партії (блоку); усі кандидати у Президенти України, лідери політичних партій (блоків) та кандидати-мажоритарники зобов'язані брати участь у теледебатах та радіодебатах особисто.

Теледебати та радіодебати між кандидатами у Президенти України, лідерами, їх заступниками або уповноваженими партій (блоків) проводяться в обов'язковому порядку усіма телерадіоорганізаціями незалежно від форми власності, що володіють ліцензією на право користування загальнонаціональними каналами мовлення або мають відповідну ліцензію і здійснюють трансляцію своїх передач не менш як на 30% усієї території України; теледебати та радіодебати між кандидатами-мажоритарниками проводяться в обов'язковому порядку відповідними регіональними телерадіоорганізаціями незалежно від форми власності.

Організація і проведення теледебатів та радіодебатів, передбачених цим Законом, а також їх фінансове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення здійснюються за рахунок телерадіоорганізацій, зазначених у частині третій цієї статті, і є однією з головних ліцензійних умов ліцензії на право використання каналу мовлення та часу мовлення (далі - ліцензії).

Неможливість проведення визначених за жеребкуванням між кандидатами чергових теледебатів та радіодебатів внаслідок технічних або інших причин не веде до їх відміни. В такому випадку відкладені теледебати та радіодебати мають відбутись відразу після усунення цих причин у цей самий день або на наступний день у проміжку між дев'ятнадцятою та двадцять першою годинами; якщо в день, на який було перенесено теледебати та радіодебати, жеребкуванням призначено інші теледебати та радіодебати, останні відбуваються в проміжку між двадцять першою та двадцять третьою годинами.

Теледебати та радіодебати, що не відбулися через хворобу (або з іншої поважної причини) одного з учасників, мають бути перенесеними на інший день, коли ці причини буде усунуто. В будь-якому випадку перенесені теледебати та радіодебати мають відбутися в терміни, передбачені відповідно законами України "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів України" на передвиборну агітацію.

Розділ ІІІ. ПРОЦЕДУРА І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕЛЕДЕБАТІВ ТА
РАДІОДЕБАТІВ

Стаття 5. Процедура і строки проведення теледебатів та радіодебатів
Теледебати та радіодебати між суб'єктами виборчого процесу, які обов'язково беруть участь у їх проведенні, відбуваються в терміни, передбачені на проведення передвиборної агітації статтею 31 Закону України "Про вибори Президента України" та статтею 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Теледебати та радіодебати проводяться між дев'ятнадцятою та двадцять третьою годинами, в тому числі у вихідні, неробочі та святкові дні, виключно у безперервному прямому ефірі.

В одних теледебатах та радіодебатах під час передвиборної кампанії по виборах Президента України одночасно можуть брати участь не більше двох кандидатів у Президенти України.

В одних теледебатах та радіодебатах під час передвиборної кампанії по виборах народних депутатів одночасно можуть брати участь не більше двох партій (блоків), представлених своїми лідерами.

В одних теледебатах та радіодебатах між кандидатами-мажоритарниками одночасно можуть брати участь не більше чотирьох кандидатів у народні депутати по цьому округу.

Графік проведення теледебатів та радіодебатів складається за результатами жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією, окружною виборчою комісією на наступний день за останнім днем висування відповідно кандидатів у Президенти України та кандидатів у народні депутати за участю відповідно кандидатів у Президенти України, представників або уповноважених осіб партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, або їх довірених осіб.

Розклад ефірного часу із зазначенням трансляції теледебатів та радіодебатів, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними державними та комунальними телерадіоорганізаціями за результатами вищезазначеного жеребкування таким чином, щоб унеможливити проведення різних теледебатів та радіодебатів на двох і більше телевізійних або радіоканалах одночасно.

Час трансляції теледебатів та радіодебатів і телевізійний та радіоканал, на якому відбуватимуться теледебати та радіодебати, мають бути виокремлені особливим чином у програмі передач, що пропонується для ознайомлення глядачам та слухачам, шляхом публікації в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр", офіційних виданнях регіональної преси та в будь-яких інших засобах масової інформації.

Кількість теледебатів та радіодебатів має бути такою, щоб в обов'язковому порядку забезпечити кожному з кандидатів у Президенти України, лідерів політичних партій (блоків), кандидатові-мажоритарникові участь у них з кожним із своїх опонентів без винятку.

Стаття 6. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації
Тривалість теледебатів та радіодебатів за участю однієї пари кандидатів у Президенти України та політичних партій (блоків) має бути не меншою двох годин безперервного ефірного часу; тривалість одних теледебатів та радіодебатів між кандидатами у народні депутати, що балотуються по відповідному одномандатному округу, має бути не меншою однієї години безперервного ефірного часу, причому щонайменше половина виділеного часу має бути відведена відповідям учасників теледебатів та радіодебатів на запитання виборців, що надходитимуть за допомогою телефонного зв'язку, від присутніх у студії, в якій проводяться теледебати та радіодебати, або у будь-який інший не заборонений чинним законодавством спосіб.

Упродовж доби до і після кожних теледебатів та радіодебатів забороняється у будь-який спосіб коментувати та оцінювати зміст теледебатів та радіодебатів, давати будь-яку інформацію щодо учасників теледебатів та радіодебатів.

У день проведення теледебатів та радіодебатів на каналах, де вони транслюватимуться, протягом дня в ефірі має бути організоване щонайменше п'ятиразове повідомлення про їх проведення, останнє з яких - не пізніше ніж за годину до початку теледебатів та радіодебатів.

Телерадіоорганізаціям забороняється переривати теледебати та радіодебати, в тому числі рекламою товарів, робіт, послуг.

Розділ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 7. Відповідальність осіб, винних у порушенні норм цього Закону
Непроведення в повному або частковому обсязі теледебатів та радіодебатів, а також порушення термінів та (або) часу їх організації призводить до анулювання ліцензії відповідним органом ліцензування в триденний термін з дня фіксування суб'єктами виборчого процесу факту порушень норм цього Закону відповідними телерадіоорганізаціями.

Телерадіокомпанії, ліцензії яких анульовано внаслідок порушень норм цього Закону, втрачають право отримання або переоформлення ліцензії в подальшому.

Кандидат у Президенти України, лідер партії (блоку) або його заступники, уповноважені від партії (блоку), кандидат-мажоритарник не мають права відмовитися від участі в теледебатах, радіодебатах без поважних причин.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

2. До приведення у відповідність з нормами цього Закону закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законів України:

частину шосту статті 28 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1998 р., N 2, ст. 6, N 34, ст. 233) доповнити словами "порушення однієї з головних ліцензійних вимог щодо обов'язкового проведення, організації, фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення теледебатів та радіодебатів призводить до анулювання ліцензії на право користування каналами мовлення без права її отримання або переоформлення в подальшому";

статтю 53 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 43, ст. 280; із змінами, внесеними Законом України від 18 жовтня 2001 року N 2766-ІІІ) доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. Порядок проведення передвиборних теледебатів та радіодебатів визначається Законом України "Про обов'язкове проведення передвиборних теледебатів та радіодебатів під час виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах народних депутатів України".

4. Теледебати та радіодебати мають відбутися під час проведення виборчої кампанії по виборах народних депутатів України 2002 року в повному обсязі.

5. Кабінету Міністрів України у тижневий термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та запропонувати механізм компенсації витрат телерадіоорганізаціям на проведення телерадіодебатів.
1.- Теледебатам та радіодебатам надається статус обов'язкової форми передвиборної агітації (статті 1,3,4,5,7), що не може бути підтримано;- неприйнятним є й те, що на виконання закону більшість теле- та радіопрограм у державі, включаючи й найцінніший для мовлення час, на досить тривалий період проведення виборів Президента України та народних депутатів України фактично перетворяться на нескінченний політичний дискусійний клуб в ефірі, засіб самореклами політичних діячів, партій, ще й не за свої кошти, і (що особливо неприпустимо) навіть тих осіб, які й самі не сподіваються бути обраними.
Не відповідає статтям 22, 34 Конституції України, загальновизнаним принципам демокраії та незалежності засобів масової інформації частина 2 статті 6 закону;- Реально участь в теледебатах та радіодебатах буде обов'язковою лише для кандидатів у Президенти України та кандидатів у народні депутати України в одномандатних округах. За невеликим винятком закон не вимагає участі в таких дебатах більшості кндидатів у народні дептутати України, включених до виборчих списків політичних партій та їх блоків. Відповідний обов'язок покладається лише на лідерів політичних партій та блоків. Таким чином порушуютья приписи Конституції України щодо проведення виборів до Верховної Ради України на основі рівного виборчого права (статті 71,76), а кандидати у народні депутати України залежно від способу їх висунення ставляться у нерівні умови.

2. - положення закону порушують установлені законодавством гарантії незалежності засобів масової інформації, їх порядок використання під час проведення виборів Президента України та народних депутатів:
не допускається втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань та окремих громадян у творчу діяльність телерадіоорганізацій;
недержавні телерадіоорганізації вправі, але не зобов'язані надавати кандидатам у Президенти України, народним депутатам України, політичним партіям час мовлення для цілей передвиборної агітації;- згідно чиного законодавства використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації для здійснення передвиборної агітації здійснюється лише на платній основі також за рахунок коштів Державного бюджету та виборчих фондів кандидатів у Президенти України, виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах. Витрачання інших коштів на ці цілі заборонено.- Частинами 3,4 статті 4 закону встановлено, що теледебати і радіодебати повинні проводитися в обов'язковому порядку всіма телерадіоорганізаціями, при цьому організація і проведення теле- та радіодебатів, а також їх фінансове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення має здійснюватися за рахунок згаданих телерадіоорганізацій, що є порушенням статей 13 та 41 Конституції України. Фінансування організації і проведення жодного з етапів чи складових елементів виборчої кампанії не може бути покладено на суб'ктів підприємницької діяльності, якими є телерадіоорганізації.
3.- згідно чинного законодавства, позбавлення телерадіоорганізації ліцензії на право користування каналами мовлення є найсуворішою санкцією, що може бути застосована до такої організації виключно за рішенням суду лише за неодноразові та грубі порушення законодавтсва України. Усупереч цьому статтею 7 закону встановлюється, що непроведення в повному або частковому обсязі теледебатів та радіодебатів, навіть за наявності поважних причин, а також порушення термінів та (або) часу їх організації матиме наслідком анулювання ліцензії телерадіоорганзіації органом ліцензування в триденний термін з дня фіксування суб'єктами виборчого процесу факту порушень норм цього закону. Телерадіокомпанії, ліцензії яких анульовано внаслідок таких порушень, втрачатимуть право отримання або переоформлення ліцензій у подальшому. При цьому телерадіоорганізації позбавляються можливості оскаржити такі рішення та захистити свої права в судовому порядку.- Статтями 5, 6 закону передбачається можливість втручання у діяльність електронних засобів масової інформації незалежно від форм власності. Вони зобов'язуються визначати певним чином розклад використання ефірного часу, обов'язково багаторазово оприлюднювати інформацію про проведення теле- та радіодебатів кандидатів у Президенти України та народні депутати України, що значно звужує існуючі гарантії діяльності засобів масової інформації, що для демократичної держави є неприпустимим.


- Не можна погодитися з Визначенням теледебатів та радіодебатів "максимально об'єктивним" способом висвітлення позицій і програм кандидатів у Президенти України, народні депутати України, політичних партій та їх виборчих блоків (частина 1 статті 4).

Неприйнятним є визначення організації і проведення теле- і радіодебатів, їх фінансового, кадрового, матеріально- технічного забезпечення "однією з головних ліцензійних умов ліцензії" на право використання каналу та часу мовлення;

- проведення радіодебатів з багатьох підстав взагалі є неефективним. Адже слухачеві буде непросто визначити, хто саме з учасників дебатів висловлює ту чи іншу думку.
Враховано;

Враховано;
Враховано;Враховано;


Враховано;


Враховано;Враховано;

Враховано;
Враховано;


Враховано;Враховано;Враховано;
Закон України "Про проведення передвиборних теледебатів під час виборчих кампаній
по виборах Президента України та виборах народних депутатів України"

Цей Закон визначає правові засади проведення теледебатів у період виборчих кампаній по виборах Президента України між кандидатами у Президенти України, політичними партіями (блоками), що беруть участь у виборах народних депутатів України по багатомандатному виборчому округу, кандидатами в народні депутати, що балотуються по одномандатних округах, та спрямований на забезпечення конституційного права громадян на отримання достовірної інформації та реалізації виборчого права.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Передвиборні теледебати (далі - теледебати) - один з видів передвиборної агітації під час проведення виборчих кампаній з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації, в якому одночасно беруть участь щонайменше два суб'єкти виборчого процесу, які відбуваються в прямому ефірі з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, визначеному цим Законом;

суб'єкти виборчого процесу, які беруть участь у теледебатах:
кандидати у Президенти України, що беруть участь у виборах Президента України та зареєстровані в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори Президента України";
уповноважені від партій (блоків) - кандидати у депутати, включені до виборчого списку відповідної партії (блоку), що беруть участь у виборах народних депутатів України по багатомандатному виборчому округу (далі - партії (блоки), зареєстровані в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори народних депутатів України";
кандидати у народні депутати, що балотуються по одномандатному округу (далі - кандидати-мажоритарники), зареєстровані в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори народних депутатів України";

Стаття 2. Законодавство України про проведення теледебатів у період виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах народних депутатів України

Законодавство України про проведення теледебатів у період виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах народних депутатів України складається з Конституції України, цього Закону, законів України "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про телебачення і радіомовлення", "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України", "Про інформацію" та інших законодавчих актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Розділ ІІ. ПРИНЦИПИ, УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕЛЕДЕБАТІВ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ (АУДІОВІЗУАЛЬНИХ) ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 3. Принципи проведення теледебатів
Проведення теледебатів відбувається з дотриманням принципів добровільної участі, рівних умов для усіх учасників виборчого процесу, гласності і відкритості, свободи агітації, неупередженості до кандидатів на високі державні посади з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, неупередженого ставлення та невтручання в процес теледебатів з боку сторони, що забезпечує їх проведення.

Стаття 4. Умови проведення теледебатів
Партія (блок), що бере участь у виборах, має бути представлена на теледебатах уповноваженим від відповідної партії (блоку) - кандидатами у депутати, включеним до виборчого списку відповідної партії (блоку), що бере участь у виборах народних депутатів України по багатомандатному виборчому округу; кандидати у Президенти України, кандидати-мажоритарники беруть участь у теледебатах особисто.

Теледебати між кандидатами у Президенти України, уповноваженими партій (блоків) - кандидатами у депутати, включеними до виборчого списку відповідної партії (блоку), що бере участь у виборах народних депутатів України по багатомандатному виборчому округу проводяться усіма державними телерадіоорганізаціями;
Теледебати між кандидатами-мажоритарниками проводяться відповідними державними та комунальними телерадіоорганізаціями;
теледебати між учасниками виборчого процесу можуть також організовуватися і проводитись іншими телерадіоорганізаціями, що володіють ліцензією на право користування каналами мовлення незалежно від форми власності за ініціативою телерадіоорганізацій на платній чи безоплатній основі.
Державні телерадіоорганізації проводять теледебати в обов'язковому порядку.

Організація і проведення теледебатів, передбачених цим Законом, кадрове, матеріально-технічне забезпечення здійснюються телерадіоорганізаціями, зазначеними у частині третій цієї статті.
Фінансове забезпечення проведення теледебатів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених відповідно Законами України "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів України" та (або) за рахунок коштів особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України та (або) виборчих фондів партій (блоків) та кандидатів-мажоритарників, що беруть участь у виборах до Верховної Ради України.

Неможливість проведення визначених за жеребкуванням між кандидатами чергових теледебатів внаслідок технічних або інших причин не веде до їх скасування. В такому випадку відкладені теледебати мають відбутися відразу після усунення цих причин у терміни, передбачені частиною 2 статті 5.

Розділ ІІІ. ПРОЦЕДУРА І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕЛЕДЕБАТІВСтаття 5. Процедура і строки проведення теледебатів
Теледебати між суб'єктами виборчого процесу, які беруть участь у їх проведенні, відбуваються в терміни, передбачені на проведення передвиборної агітації статтею 31 Закону України "Про вибори Президента України" та статтею 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Теледебати проводяться між дев'ятнадцятою та двадцять третьою годинами, в тому числі у вихідні, неробочі та святкові дні, виключно у безперервному прямому ефірі.

В одних теледебатах під час передвиборної кампанії по виборах Президента України одночасно можуть брати участь не більше двох кандидатів у Президенти України.

В одних теледебатах під час передвиборної кампанії по виборах народних депутатів одночасно можуть брати участь не більше трьох партій (блоків), представлених своїми уповноваженими - кандидатами у депутати, включеними до виборчого списку відповідної партії (блоку), що бере участь у виборах народних депутатів України по багатомандатному виборчому округу.

В одних теледебатах між кандидатами-мажоритарниками одночасно можуть брати участь не більше чотирьох кандидатів у народні депутати по цьому округу.

Графік проведення теледебатів складається за результатами жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями за участю відповідно кандидатів у Президенти України, представників або уповноважених осіб партій (блоків) - кандидатів у депутати, включених до виборчого списку відповідної партії (блоку), що бере участь у виборах по багатомандатному виборчому округу, кандидатів-мажоритарників або їх довірених осіб.Кількість теледебатів має бути такою, щоб забезпечити кожному з кандидатів у Президенти України, уповноважених політичних партій (блоків), кандидатові-мажоритарникові, за наявності бажання з їх боку, участь у них.

Стаття 6. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації
Тривалість теледебатів за участю однієї групи кандидатів у Президенти України, політичних партій (блоків), кандидатів-мажоритарників має бути не меншою години безперервного ефірного часу, причому щонайменше третина виділеного часу має бути відведена відповідям учасників теледебатів на запитання виборців, що надходитимуть за допомогою телефонного зв'язку, від присутніх у студії, в якій проводяться теледебати, глядачів, або у будь-який інший не заборонений чинним законодавством спосіб.

Телерадіоорганізаціям забороняється переривати теледебати, в тому числі рекламою товарів, робіт, послуг.Розділ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 7. Відповідальність осіб, винних у порушенні норм
цього Закону
Порушеннями законодавства України про проведення теледебатів під час виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах народних депутів України є:

Непроведення теледебатів, передбачених жеребкуванням, а також порушення термінів та (або) часу їх організації без поважних причин;
Перешкоджання будь-яким чином проведенню теледебатів.

Особи, винні в цих порушеннях, несуть цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

2. До приведення у відповідність з нормами цього Закону закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести наступні зміни до закону України "Про вибори народних депутатів України"(Відомості Верховної Ради України , 2001 р., N 51-52, ст. 265):
- статтю 53 закону доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. Порядок проведення передвиборних теледебатів визначається Законом України "Про проведення передвиборних теледебатів під час виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах народних депутатів України".

4. Перші теледебати згідно норм цього закону мають відбутися під час проведення виборчої кампанії по виборах народних депутатів України 2002 року в повному обсязі.

5. Кабінету Міністрів України у тижневий термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні