Назва: про спеціальну економічну зону туристсько-рекреакційного типу комітету ''Курортополіс Трускавець''
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
про спеціальну економічну зону туристсько-рекреакційного типу комітету ''Курортополіс Трускавець''Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиційПроект


про спеціальну економічну зону туристсько-рекреакційного типу комітету ''Курортополіс Трускавець''Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиційПроект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про спеціальну економічну зону туристсько-


Про спеціальну економічну зону туристсько-
3.
рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"


рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"
4.
Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець".
-1- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257)
В розділі ІІ виключити поняття "великий" та "малий туризм". Туристські маршрути можуть бути плановими, тобто розроблені суб'єктами туристичної діяльності всіх форм власності, або самодіяльними, які розроблені за допомогою маршрутно-кваліфікаціних комісій (МКК) туристсько-спортивних організацій, клубів тощо.
Враховано в розділі ІІ стор. 12 техніко-економічного обгрунтування доцільності
Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець".


Розділ V пункту 2 пропонуємо викласти в такій редакції: Туристсько-рекреаційна діяльність:
1. Розвиток оздоровчого туризму: транспортні маршрути подорожей, маршрути з активними способами пересування, нескладні (некатегорійні) походи, туристські прогулянки, інші туристсько-оздоровчі заходи.

2. Організація екскурсійного та культурно-видовищного обслуговування туристів та відпочиваючих в оздоровницях.
3. Забезпечення професійного сервісу туристів і відпочиваючих. Залучення висококваліфікованих туристсько-екскурсійних кадрів.
4. Розвиток сільського (зеленого туризму).
5. Організація дозвілля туристів і відпочиваючих.


5.
Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"


Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"
6.
Спеціальна економічна зона туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" (далі - зона "Курортополіс Трускавець") створюється на період 20 років в адміністративних межах міста Трускавець Львівської області відповідно до карти, яка є невід'ємною частиною цього Закону.
-2- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Частину першу статті 1 після слів "міста Трускавець" доповнити словами "та селища Східниця" і далі за текстом.
Відхилено
Селищем міського типу Східниця не подані документи у відповідності до ст.6 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".
Спеціальна економічна зона туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" (далі - СЕЗ "Курортополіс Трускавець") створюється на період 20 років в адміністративно-територіальних межах міста Трускавець Львівської області.
7.
Метою створення зони "Курортополіс Трускавець" є стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, спрямованої на збереження і ефективне використання природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець, прискорення економічних реформ у лікувально-оздоровчій галузі та розвиток туризму.


Метою створення СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, спрямованої на збереження і ефективне використання природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець, прискорення економічних реформ у лікувально-оздоровчій галузі та розвиток туризму.
8.
На території зони "Курортополіс Трускавець" встановлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.


На території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" встановлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
9.
Положення про зону "Курортополіс Трускавець" затверджується Кабінетом Міністрів України.
-3- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Частину 4 ст. 1 вилучити.
Враховано
-4- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
До статті 1 додати новий абзац п'ятий в такій редакції:
"На території зони "Курортополіс Трускавець" всі рішення щодо розміщення, будівництва, реконструкції, реставрації, облаштування і благоустрою об'єктів містобудування та вирішення інших питань регулювання використання територій приймаються у відповідності до затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації".
Відхилено
Регулюється діючим законодавством.

10.
Стаття 2. Особливості дії законодавства України на території зони " Курортополіс Трускавець"


Стаття 2. Особливості дії законодавства України на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
11.
На території зони "Курортополіс Трускавець" діє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та цим Законом.


На території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" діє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.


-5- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
До статті 2 додати абзац другий в такій редакції:
"1. Дія цього Закону поширюється виключно на суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець", діяльність яких спрямована на збереження і ефективне використання природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець, на вирішення питань лікувально-оздоровчої галузі та розвиток туризму".
Відхилено
Обмежує види діяльності суб'єктів зони.

12.
У разі зміни законодавства України з питань оподаткування, інвестиційної діяльності та митного регулювання до суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець" за їх вимогою протягом періоду функціонування цієї зони застосовуються особливості, передбачені цим Законом, та пільги, встановлені іншими законами України на день їх реєстрації як суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець".


У разі зміни законодавства України з питань оподаткування, інвестиційної діяльності та митного регулювання до суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець" на їх вимогу протягом періоду функціонування цієї зони застосовуються особливості, передбачені цим Законом, та пільги, встановлені іншими законами України на день їх реєстрації як суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець".
13.
Стаття 3. Органи управління зоною "Курортополіс Трускавець"


Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець"


-6- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Статтю 3 Органи управління зоною "Курортополіс Трускавець" викласти у наступній редакції:
Враховано редакційно


14.
Органами управління зоною "Курортополіс Трускавець" є Трускавецька міська рада та її виконавчий комітет.
Органами управління зоною "Курортополіс Трускавець" є:
Трускавецька міська рада та її виконавчий комітет у межах повноважень, визначених статтею 4 цього Закону;
Орган господарського розвитку і управління зоною "Курортополіс Трускавець", утворений Трускавецькою міською радою.


Органами управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є:
Трускавецька міська рада та її виконавчий комітет у межах своїх повноважень;
орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець", утворений Трускавецькою міською радою за участю суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець".

15.
Для облаштування території зони, будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури і залучення інвестицій може створюватись орган господарського розвитку і управління зоною "Курортополіс Трускавець".
-7- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Ст.3 доповнити частиною про визначення функцій органу господарського розвитку.
Враховано
в статті 5


16.
Стаття 4. Повноваження Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету щодо управління зоною "Курортополіс Трускавець"
-8- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Статтю 4 "Повноваження Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету щодо управління зоною "Курортополіс Трускавець" викласти в такій редакції:
Враховано
Стаття 4. Повноваження Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету щодо управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець"

17.
Трускавецька міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території зони "Курортополіс Трускавець" в обсязі, визначеному Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Законом та іншими актами законодавства.
"Трускавецька міська рада та її виконавчий комітет здійснють свої повноваження на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законів України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Трускавецька міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.Виконавчий комітет Трускавецької міської ради здійснює свої повноваження щодо управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих повноважень згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради здійснює свої повноваження щодо управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

18.
До повноважень Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету щодо управління зоною "Курортополіс Трускавець" також відносяться:
До сфери повноважень Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету також належить:

До сфери повноважень Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету також належить:


затвердження Положення про СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Курортополіс Трускавець" в порядку, визначеному законодавством України;


затвердження Положення про СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Курортополіс Трускавець" в порядку, встановленому законодавством України;

19.
розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку зони "Курортополіс Трускавець";
затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Курортополіс Трускавець";

затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Курортополіс Трускавець";забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
укладання з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" Генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" та природних ресурсів місцевого значення;

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець";
укладання з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" та природних ресурсів місцевого значення;укладання договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Курортополіс Трускавець" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Трускавецькою міською радою;

укладання договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Курортополіс Трускавець" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Трускавецькою міською радою;

20.
розгляд, затвердження і реєстрація в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Курортополіс Трускавець";
розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Курортополіс Трускавець";

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Курортополіс Трускавець";


утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець";

утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець";здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом."

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.


-9- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Частину першу статті 4 доповнити словом "України".
Враховано редакційно
-10- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Абзац другий частини другої статті 4 після слів "реалізуються на території" доповнити словами "та в інтересах" і далі за текстом.
Відхилено


21.
державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, а також реєстрація суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець", що реалізують інвестиційні проекти, затверджені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;22.
надання дозволів суб'єктам зони "Курортополіс Трускавець" на будівництво нових господарських об'єктів на її території;
-11- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз. 4 ч. 2 ст. 4 виключити слово "господарських".
Враховано-12- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Після абзацу 4 ч. 2 статті 4 вставити абзац такого змісту:
"прийняття рішень про погодження будівництва об'єктів містобудування на її території з наступним наданням у встановленому порядку вихідних даних на проектування та надання дозволу на проведення будівельних робіт";
Враховано редакційно в статті 5

23.
укладання договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів та об'єктів інфраструктури із суб'єктами зони "Курортополіс Трускавець" під час здійснення ними діяльності на цій території;24.
внесення пропозицій про зміни в статусі зони "Курортополіс Трускавець";25.
сприяння отриманню суб'єктами зони "Курортополіс Трускавець" інвестицій та кредитів, залучених на двосторонній та багатосторонній основі, а також технічної допомоги з наданням у разі необхідності відповідних гарантій згідно із законодавством;26.
проведення торгів (тендерів), у тому числі міжнародних, для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;27.
будівництво та експлуатація транспортних мереж, мереж водопостачання, зв'язку, енергопостачання та інших об'єктів виробничої інфраструктури, що використовуються для загальних потреб зони "Курортополіс Трускавець";
-13- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абзаці дев'ятому статті 4 слова "мереж водопостачання, зв'язку, енергопостачання" замінити словами "мереж водо-, газо-, енергопостачання, зв'язку".
Враховано редакційно в статті 5


28.
регулювання ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги;
-14- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
В абз. 12 ст. 4 слід уточнити форму власності об'єктів, по яких право регулювати ставки орендної плати надається Трускавецькій міській раді, оскільки згідно із статтею 19 Закону України "Про оренду державного майна" методика розрахунку, граничні розміри та порядок використання орендної плати для об'єктів, що перебувають у державній власності, визначаються Кабінетом Міністрів України; для об'єктів, що перебувають у комунальній власності - органами місцевого самоврядування.
Відхилено
На території зони орендна плата та розмір плати за комунальні послуги для підприємств, незалежно від форми власності об'єктів має регулюватись органом управління зоною в кожному конкретному випадку.

29.
здійснення разом з відповідними органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території зони;30.
складання та подання статистичної звітності про діяльність зони "Курортополіс Трускавець" відповідно до законодавства України, встановлення в межах своєї компетенції правил і форм статистичної звітності для суб'єктів цієї зони;31.
організація підготовки (перекваліфікації) кадрів;32.
прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів.

-15- Н.д. Лавринович О.В. (Округ № 121)
Додати нову статтю 5 :
Враховано
Відповідно статті 5-11 вважати статтями 6-12Стаття 5. Функції органу господарського розвитку і управління зоною "Курортополіс Трускавець"

Стаття 5. Функції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець"Органом господарського розвитку спеціальної економічної СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є юридична особа, створена Трускавецькою міською радою за участю суб'єктів підприємницької діяльності СЕЗ "Курортополіс Трускавець".

Органом господарського розвитку СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є юридична особа, створена Трускавецькою міською радою за участю суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець".


Положення (статут) про Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" затверджується Трускавецькою міською радою.

Положення (статут) про Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" затверджується Трускавецькою міською радою.На Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" покладається:

На Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" покладається:організація облаштування території СЕЗ;
організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

організація облаштування території СЕЗ;
організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;укладання договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території спеціальної економічної зони, будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладання договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території спеціальної економічної зони, будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;укладання договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;
укладання з суб'ктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у межах повноважень, наданих Трускавецькою міською радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ "Курортополіс Трускавець";

укладання договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;
укладання з суб'ктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у межах повноважень, наданих Трускавецькою міською радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ "Курортополіс Трускавець";участь у реалізації інвестиційних проектів;
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", що реалізують на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Трускавецької міської ради;

участь у реалізації інвестиційних проектів;
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", що реалізують на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Трускавецької міської ради;підготовка пропозицій Трускавецькій міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

підготовка пропозицій Трускавецькій міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець";

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець";регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Курортополіс Трускавець" іноземних працівників;

регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Курортополіс Трускавець" іноземних працівників;складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Курортополіс Трускавець" відповідно до законодавства України;

складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Курортополіс Трускавець" відповідно до законодавства України;виконання інших функцій та повноважень, визначених в статуті та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець".

виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець".
33.
Стаття 5. Плата за користування природними ресурсами та видача дозволів на право використання мінеральних водСтаття 6. Платежі за використання природних ресурсів та видачу дозволів на право використання мінеральних вод
34.
За користування природними ресурсами із суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець" стягується плата в розмірах, встановлених законодавством України.


За використання природних ресурсів суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" вносяться платежі в розмірах, встановлених законодавством України.


-16- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
В статті 5 законопроекту слід виключити абзац другий стосовно звільнення суб'єктів зони від справляння плати за землю на період освоєння земельної ділянки.
Відхилено
Надана пільга створює більш привабливі умови для залучення інвестицій.17- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7) Н.д.Шаров Ш.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ч.2 ст.5 і п.5 ст.9 дати чітке визначення порядку оподаткування, усунути розбіжність у проведенні плати за землю.
Враховано
-18- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Частину 2 статті 5 доповнити частиною 5 статті 9 та викласти їх у наступній редакції:
Враховано

35.
На визначений інвестиційним проектом період освоєння земельної ділянки, а саме планування території, будівництва об'єктів інфраструктури для потреб зони "Курортополіс Трускавець", із суб'єктів цієї зони плата за землю не справляється.
Суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець") при реалізації на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради, протягом визначеного у інвестиційному проекті періоду освоєння земельної ділянки, а саме планування території, будівництва об'єктів інфраструктури для потреб СЕЗ "Курортополіс Трускавець", звільнюються від сплати плати за землю.

Суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець") при реалізації на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради, протягом визначеного в інвестиційному проекті періоду освоєння земельної ділянки, а саме планування території, будівництва об'єктів інфраструктури для потреб СЕЗ "Курортополіс Трускавець", звільнюються від сплати плати за землю.


Протягом наступних десяти років реалізації на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" цих інвестиційних проектів, суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець"), що реалізують ці інвестиційні проекти, сплачують земельний податок за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Протягом наступних десяти років реалізації на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" цих інвестиційних проектів, суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець"), що реалізують ці інвестиційні проекти, сплачують земельний податок за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.
36.
Видача дозволів на право використання мінеральних вод у позакурортній практиці проводиться виконавчим комітетом Трускавецької міської ради на конкурсній основі.


Надання спеціальних дозволів на використання мінеральних вод у позакурортній практиці проводиться виконавчим комітетом Трускавецької міської ради на конкурсній основі.


-19- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину третю статті 5 вилучити як таку, що суперечить Закону України "Про підприємництво".
Відхилено
У відповідності до п. 36 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" вирішення питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відноситься до повноважень органу місцевого самоврядування.

37.
Стаття 6. Суб'єкти зони "Курортополіс Трускавець"Стаття 8. Суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець"


-20- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Статтю 6. Суб'єкти зони "Курортополіс Трускавець" викласти у наступній редакції:
Враховано редакційно"Суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" і реалізують на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" затверджені виконавчим комітетом Трускавецької міської ради інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 500 тисяч доларів США, з якими укладено договід (контракт) щодо умов реалізації інвестиційного проекту та зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець", як суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець".
Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" видає суб'єктам СЕЗ "Курортополіс Трускавець" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим та іншими законами України.

Суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" і реалізують на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" затверджені виконавчим комітетом Трускавецької міської ради інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 500 тисяч доларів США, з якими укладено договід (контракт) щодо умов реалізації інвестиційного проекту та зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець", як суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець".
Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" видає суб'єктам СЕЗ "Курортополіс Трускавець" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим та іншими законами України.


За реєстрацію суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець", за винятком банківських установ, видачу відповідних дозволів вноситься плата, розмір якої встановлюється Трускавецькою міською радою.

За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", справляється плата, розмір якої встановлюється Трускавецькою міською радою.Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець", спрямовуються органом господарського розвитку та управління зоною на розвиток інфраструктури цієї зони у порядку, визначеному виконавчим комітетом Трускавецької міської ради".

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у порядку, визначеному виконавчим комітетом Трускавецької міської ради за погодженням з Міністерством фінансів України.
38.
Суб'єктами зони "Курортополіс Трускавець" є суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують на території зони інвестиційні проекти, затверджені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, і зареєстровані виконавчим комітетом Трускавецької міської ради як суб'єкти цієї зони. Суб'єктам зони "Курортополіс Трускавець" виконавчим комітетом Трускавецької міської ради видається свідоцтво про реєстрацію, яке підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом та іншими законами України.
-21- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В першому реченні статті 6 слова "як суб'єкти цієї зони" вилучити.

Враховано


39.
За реєстрацію суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець", за винятком банківських установ, видачу відповідних дозволів вноситься плата, розмір якої встановлюється виконавчим комітетом Трускавецької міської ради за погодженням з Міністерством фінансів України.
-22- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У частині другій статті 6 зазначити плату за видачу дозволів у відповідній кількості мінімальних заробітних плат або неоподатковуваних розмірів заробітної плати.
Відхилено
Розмір плати за видачу дозволів, реєстрацію суб'єктів зони встановлюється Положенням про порядок реєстрації суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець"

40.
Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець", спрямовуються на розвиток інфраструктури цієї зони у порядку, визначеному виконавчим комітетом Трускавецької міської ради за погодженням з Міністерством фінансів України.41.
Стаття 7. Умови провадження господарської діяльності.
-23- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В статті 7 замість слів "господарська" і "економічна" записати слово "підприємницька" у відповідному відмінку.
Враховано

Стаття 9. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
42.
На території зони "Курортополіс Трускавець" можуть провадитися всі види господарської діяльності, за винятком заборонених законами України.
-24- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Частину першу статті викласти в такій редакції:
"На території зони "Курортополіс Трускавець" можуть провадитися всі види діяльності, що не завдають шкоди як самій зоні, так і її населенню".
Відхилено
Врегульовано діючим законодавством
На території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.
43.
Спеціальний правовий режим економічної діяльності, встановлений у зоні "Курортополіс Трускавець", поширюється на суб'єктів цієї зони виключно під час здійснення ними господарської діяльності на території зони "Курортополіс Трускавець".
-25- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У частині першій та другій статті виключити слово "господарської".

Враховано частково редакційно. Замість "господарської" записати "підприємницької"

Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Курортополіс Трускавець", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець".


-26- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121) Частину 3 статті 7 викласти в такій редакції:
Враховано

44.
Створення на території зони "Курортополіс Трускавець" комерційних банків, їх філіалів, аудиторських фірм, страхових, фондових та інших фінансових організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.
"Створення на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" комерційних банків, їх філіалів, аудиторських фірм, страхових, фінансових організацій та учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з виконавчим комітетом Трускавецької міської ради."Створення на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" комерційних банків, їх філіалів, аудиторських фірм, страхових, фінансових організацій та учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.


-27- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В частині третій статті 7 слова "після попереднього погодження з виконавчим комітетом Трускавецької міської ради" вилучити.
Відхилено-28- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Статтю 7 після частини 3 доповнити частинами:
ВрахованоСуб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець", які проводять свою діяльність на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" без створення юридичної особи (філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо), складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України.


Суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець", які проводять свою діяльність на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" без створення юридичної особи (філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо), складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України.Схваленя виконавчим комітетом Трускавецької міської ради інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець", як суб'єкта СЕЗ "Курортополіс Трускавець", укладання договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладання договору (контракту) визначається Трускавецькою міською радою".

Затвердження виконавчим комітетом Трускавецької міської ради інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець", як суб'єкта СЕЗ "Курортополіс Трускавець", укладання договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладання договору (контракту) визначається Трускавецькою міською радою.
45.
Суб'єкти зони "Курортополіс Трускавець" відкривають розрахункові рахунки у банківській установі, розташованій на території зони "Курортополіс Трускавець".
-29- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Частину 4 статті 7 вилучити як таку, що суперечить законам України "Про підприємництво", "Про банківську діяльність" та "Про підприємства".
Враховано-30- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Частину 5 статті 7 викласти у наступній редакції:
Враховано

46.
У разі порушення суб'єктами зони "Курортополіс Трускавець" законодавства України та установчих документів, договорів, укладених з органом місцевого самоврядування, виконавчий комітет Трускавецької міської ради має право скасувати видані ним дозволи або реєстрацію суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець" у встановленому законодавством порядку.
"У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Трускавецької міської ради щодо умов реалізації інвестиційного проекту, Трускавецька міська рада має право внести пропозиції виконавчому комітету Трускавецької міської ради про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту) та розглядає питання щодо внесення пропозицій органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у встановленому законодавством порядку."

У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Трускавецької міської ради щодо умов реалізації інвестиційного проекту, Трускавецька міська рада має право внести пропозиції виконавчому комітету Трускавецької міської ради про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту) та розглядає питання щодо внесення пропозицій органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у встановленому законодавством порядку.-31- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Частину 5 статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
Враховано"У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Трускавецької міської ради щодо умов реалізації інвестиційного проекту, орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" має право скасувати видані ним дозволи та реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у встановленому законодавством порядку."


У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Трускавецької міської ради щодо умов реалізації інвестиційного проекту, орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець" має право скасувати видані ним дозволи та реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у встановленому законодавством порядку.-32- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю 7 доповнити новою частиною такого змісту:
"Рішення про скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів може бути оскаржено в судовому порядку".
Враховано

Рішення про скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" може бути оскаржено в судовому порядку.
47.
Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у зоні "Курортополіс Трускавець"


Стаття 10. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у СЕЗ "Курортополіс Трускавець"


-33- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Статтю 8 викласти у наступній редакції:
Враховано

48.
На території зони "Курортополіс Трускавець" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, крім комерційних банків, здійснюється виконавчим комітетом Трускавецької міської ради у встановленому законодавством порядку.
На території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

На території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, здійснюється у встановленому законодавством порядку.


-34- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Назву статті 9 викласти у такій редакції:
Враховано

49.
Стаття 9. Спеціальний режим інвестиційної діяльності у СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
"Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та особливості оподаткування на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець"

Стаття 11. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та особливості оподаткування на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець"


-35- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Статтю 9 проекту Закону виключити.
Відхилено
Включення пільг щодо оподаткування законопроекту має на меті визначення максимально повного простого і прозорого (зрозумілого) для інвесторів законодавчого акту, яким встановлюються правила діяльності на території СЕЗ.
Такий підхід відповідає світовій практиці законотворення з питань створення спеціальних економічних зон.
Крім того, статтею 15 передбачено приведення законодавства України у відповідність з цим Законом.-36- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Статтю 9 доповнити частиною такого змісту:
Враховано"До суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" застосовується спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, ввізного мита, зборів до Державного інноваційного фонду та плати за землю."

1. До суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" застосовується спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, ввізного мита та плати за землю.


-37- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
У статті 9 в частині першій після слова "... власності" додати "...ліки".
Враховано редакційно у частині 2 статті 11-38- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
З урахуванням пропозиції н.д. Лавриновича частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
Враховано


50.
1. На період реалізації інвестиційного проекту звільняються від обкладання ввізним митом сировина, матеріали, устаткування, обладнання, програмне забезпечення об'єктів інтелектуальної власності та ліки (крім підакцизних товарів) під час їх ввезення в Україну для потреб власного виробництва і податком на додану вартість - операції з ввезення в Україну устаткування, обладнання, програмного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності та ліки.
"Суб`єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець", які ввозять на територію СЕЗ "Курортополіс Трускавець" устаткування, обладнання, комплектуючи деталі до них, програмне забезпечення об'єктів інтелектуальної власності та лікарські засоби, зареєстровані в Україні у встановленому законодавством порядку (крім підакцизних товарів) для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради, звільняються на період реалізації інвестиційного проекту від сплати ввізного мита."


2. Суб`єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець", які ввозять на територію СЕЗ "Курортополіс Трускавець" устаткування, обладнання, комплектуючи деталі до них, програмне забезпечення об'єктів інтелектуальної власності та лікарські засоби, зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку, (крім підакцизних товарів) для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради, звільняються на період реалізації інвестиційного проекту від сплати ввізного мита.


-39- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
До статті 9 додати частину такого змісту:
Враховано
"Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) устаткування, обладнання, комплектуючих деталей до них, програмного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності та лікарських засобів, зареєстрованих в Україні у встановленому законодавством порядку, (крім підакцизних товарів), які ввозяться (пересилаються) на територію СЕЗ "Курортополіс Трускавець" суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради."

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) устаткування, обладнання, комплектуючих деталей до них, програмного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності та лікарських засобів, зареєстрованих в Україні в установленому законодавством порядку, (крім підакцизних товарів), які ввозяться (пересилаються) на територію СЕЗ "Курортополіс Трускавець" суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.


-40- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Другий абзац частини першої статті 9 викласти у такій редакції:
Враховано


51.
У разі використання устаткування, обладнання, товарів, об'єктів інтелектуальної власності не для потреб власного виробництва (крім лікарських засобів, зареєстрованих в Україні у встановленому законодавством порядку) податок на додану вартість справляється виходячи з їх вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в національній валюті за курсом, установленим Національним банком України на день подання вантажної митної декларації.
"У разі не цільового використання устаткування, обладнання, комплектуючих деталей до них, програмного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності (крім лікарських засобів, зареєстрованих в Україні у встановленому законодавством порядку) податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в українській гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення вивізної митної декларації."

У разі не цільового використання устаткування, обладнання, комплектуючих деталей до них, програмного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності (крім лікарських засобів, зареєстрованих в Україні в установленому законодавством порядку) податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в українській гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної митної декларації.


-41- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
До статті 9 додати частину такого змісту:
Враховано
"Звільняється від оподаткування податком на додану вартість операції з продажу путівок на санаторно-курортне лікування та лікувально-діагностичні послуги суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", розташованих на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець".

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з продажу путівок на санаторно-курортне лікування та лікувально-діагностичні послуги суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", розташованих на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець".


-42- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
Враховано

52.
2. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець", отриманий на території зони від реалізації інвестиційних проектів, кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 1 млн. доларів США, та затверджених у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а з четвертого по шостий рік - оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.
"Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", отриманий на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець", від реалізації інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.


4. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", отриманий на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець", від реалізації інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.


Прибуток таких платників податку, отриманий з четвертого по шостий рік реалізації інвестиційних проектів оподатковується за ставкою 50 відсотків від діючої ставки оподаткування.

Прибуток таких платників податку, отриманий з четвертого по шостий рік реалізації інвестиційних проектів оподатковується за ставкою 50 відсотків від діючої ставки оподаткування.
53.
Зазначена пільга застосовується з моменту отримання першого прибутку.
Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Курортополіс Трускавець" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.

Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Курортополіс Трускавець" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.


Порядок обчислення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів, встановлюється Державною податковою адміністрацією України."

Порядок обчислення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів, встановлюється Державною податковою адміністрацією України.
54.
3. Суб'єкти зони "Курортополіс Трускавець" сплачують 50 відсотків встановленого розміру збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення на період до 2009 року.
-43- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 3 статті 9 вилучити.
Враховано-44- Н.д.Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Пропозицію стосовно невключення до валового доходу сум інвестицій, що надходять у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів суб'єктам спеціальної економічної зоні, пропонуємо виключити, оскільки вона дублює існуючу в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" норму (підпункт 4.2.5 статті 4 Закону).
Відхилено
Норма підпункту 4.2.5. ст.4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", стосується тільки окремих видів реінвестицій, а саме в корпоративні права, емітовані таким платникам податків, частина 2 ст.7 законопроекту вищезгадану норму не дублює.-45- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Частину 4 статті 9 викласти в такій редакції:
Враховано


55.
4. До валового доходу суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець" з метою оподаткування не включається сума інвестицій у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів.
"До валового доходу суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець" з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора, або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.

5. До валового доходу суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора, або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.


У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді."

У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.


46- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В ч.5 ст.9 дати чітке визначення порядку оподаткування, усунути розбіжність у проведенні плати за землю.
Враховано
в статті 6

56.
5. Суб'єкти зони "Курортополіс Трускавець", які реалізують інвестиційні проекти на території зони, протягом перших десяти років від дня реєстрації як суб'єкта зони вносять плату за землю в розмірі 50 відсотків встановленої.
-47- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Частину 5 статті 9 з урахуванням зауваження н.д. Франчука перенести до статті 5:
Враховано

-48- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Абзац 2 п. 5 ст. 9 викласти у такій редакції:


57.
На території зони "Курортополіс Трускавець" справляється курортний збір з осіб, які прибули в санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, бази відпочинку, у розмірі 2 відсотків вартості путівок і курсівок.
"На території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" справляється курортний збір з осіб, які прибули в санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, та інші санаторно-курортні установи в розмірах, встановлених законодавчими актами України."
Враховано

6. На території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" справляється курортний збір з осіб, які прибули в санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, та інші санаторно-курортні установи в розмірах, встановлених законодавчими актами України.


-49- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Абзац другий пункту 5 статті 9 вилучити.
Відхилено
-50- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
До статті 9 додати частини такого змісту:
Враховано"Суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець", які реалізують на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Трускавецької міської ради суми збору до Державного інноваційного фонду повністю перераховують до Трускавецького інноваційного фонду.

6. Суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець", які реалізують на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Трускавецької міської ради суми збору до Державного інноваційного фонду перераховують до Трускавецького інноваційного фонду.


Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець", звільняється від обов'язкового продажу."

7. Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець", звільняються від обов'язкового продажу.
58.
Стаття 10. Порядок ліквідації зони "Курортополіс Трускавець"


Стаття 12. Порядок ліквідації СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
59.
Зона "Курортополіс Трускавець" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.


СЕЗ "Курортополіс Трускавець" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.
60.
Зона "Курортополіс Трускавець" може бути достроково ліквідована відповідно до закону про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон.


СЕЗ "Курортополіс Трускавець" може бути достроково ліквідована відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".
61.
Стаття 11. Гарантїї забезпечення інтересів суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець" у разі її ліквідації


Стаття 13. Гарантїї забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у разі її ліквідації
62.
Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів зони "Курортополіс Трускавець" у разі її ліквідації.


Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець" у разі її ліквідації.
63.
Спори, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією зони "Курортополіс Трускавець" між органами її управління, суб'єктами зони "Курортополіс Трускавець" та ліквідаційною комісією, підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють у цій зоні, - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.


Спори, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Курортополіс Трускавець" між органами її управління, суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" та ліквідаційною комісією, підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів підприємницької діяльності, що діють у СЕЗ "Курортополіс Трускавець", - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.


-51- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Додати нову статтю:
Враховано редакційно"Стаття . В'їзд у спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець".

Стаття 14. В'їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства, які прямують у СЕЗ "Курортополіс Трускавець"Іноземці, що придбали санаторні путівки до закладів Трускавця, мають право на безвізовий в'їзд в Україну на термін, зазначений у путівці.
Громадяни інших країн, які є працівниками зони "Курортополіс Трускавець", мають право безвізового в'їзду в Україну на час реалізації суб'єктами зони інвестиційного проекту, за умови підтвердження суб'єктом зони необхідності перебування у Трускавці протягом визначеного терміну кожної особи окремо."Іноземці та особи без громадянства, що придбали санаторні путівки до лікувально-оздоровчих закладів Трускавця і прямують у СЕЗ "Курортополіс Трускавець", можуть в'їзджати в Україну на термін, зазначений у путівці, без одержання в'їздної візи.
Іноземці та особи без громадянства, які є працівниками СЕЗ "Курортополіс Трускавець" і прямують у СЕЗ "Курортополіс Трускавець", можуть в'їзджати в Україну без одержання в'їздної візи на час реалізації суб'єктами СЕЗ "Курортополіс Трускавець" інвестиційного проекту, за умови підтвердження суб'єктом СЕЗ "Курортополіс Трускавець" необхідності перебування кожної особи окремо у Трускавці протягом визначеного терміну.
Особливості порядку перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які придбали санаторні путівки до лікувально-оздоровчих закладів Трускавця, або є працівниками СЕЗ "Курортополіс Трускавець" і прямують у СЕЗ "Курортополіс Трускавець" встановлюються Кабінетом Міністрів України.-52- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Додати нову статтю:
Враховано
Стаття 15. Прикінцеві положення"Стаття . Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні