Назва: Про спеціальну економічну зону ''Яворів''
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Про спеціальну економічну зону ''Яворів''Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиційПроект


Про спеціальну економічну зону ''Яворів''Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиційПроект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про спеціальну економічну зону "Яворів"


Про спеціальну економічну зону "Яворів"
3.
Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони "Яворів".


Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони "Яворів".
4.
Стаття 1 .Створення спеціальної економічної зони "Яворів"


Стаття 1 .Створення спеціальної економічної зони "Яворів"
5.
Спеціальна економічна зона "Яворів" (далі - зона "Яворів") створюється на період до 1 січня 2010 року і розташовується в адміністративних межах Яворівського району Львівської області, за винятком територій військового полігону та військових частин, відповідно до карти, яка є невід'ємною частиною цього Закону.
-1- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Статтю 1 викласти в такій редакції :
Спеціальна економічна зона "Яворів" (далі - зона "Яворів") створюється на період до 1 січня 2020 року і розташовується в адміністративно-територіальних межах Яворівського району Львівської області, за винятком територій військового полігону та військових частин
Враховано
Спеціальна економічна зона "Яворів" (далі - СЕЗ "Яворів") створюється на період до 1 січня 2020 року в адміністративно-територіальних межах Яворівського району Львівської області, за винятком територій військового полігону та військових частин.


-2- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
В ст. 1 ч. 2 після першого абзацу додати новий другий абзац:
"організації та діяльності Науково-технологічного парку (технопарку), що діє згідно до статті 3 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", сприяння переходу на нові форми організації науково-дослідних і впроваджувальних робіт, формування ринкової інфраструктури фінансування наукових досліджень"; далі за текстом (другий абзац проекту закону стає третім абзацом).
Враховано редакційно


СЕЗ "Яворів" поєднує в собі функції комплексної виробничої зони, вільної митної зони та технологічного парку.


-3- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
Статтю 1 викласти у такій редакції:
Спеціальна економічна зона "Яворів" (далі - зона "Яворів") створюється на період до 1 січня 2010 року і розташовується в адміністративних межах Яворівського району Львівської області, за винятком територій військового полігону та військових частин, відповідно до карти, яка є невід'ємною частиною цього Закону.
Враховано частково редакційно
Статтею 1 даного законопроекту визначено мету створення зони "Яворів" для залучення інвестицій по вирішенню проблем по створенню нових робочих місць, забезпечення працевлаштування персоналу
ЯДГХП "Сірка", вирішення екологічних проблем в Яворівському районі шляхом реалізації інвестиційних проектів в пріоритетних галузях виробництва

6.
Зона "Яворів" створюється з метою залучення інвестицій для:
Зона "Яворів" створюється для:

СЕЗ "Яворів" створюється з метою залучення інвестицій для:
7.
створення нових робочих місць та забезпечення працевлаштування персоналу Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", що вивільняється у зв'язку із скороченням виробництва, перепрофілювання вільних виробничих потужностей, вирішення екологічних проблем у Яворівському районі, активізації підприємницької діяльності, збільшення обсягів виробництва товарів (робіт), послуг, поставок на внутрішній та зовнішній ринок високоякісної конкурентоспроможної продукції і послуг, а також впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку інфраструктури спеціальної економічної зони;
зменшення соціально-економічної напруженості шляхом створення робочих місць та забезпечення працевлаштування персоналу Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", що вивільняється у зв'язку із скороченням виробництва, перепрофілювання вільних виробничих потужностей;
покращання екологічної ситуації шляхом створення умов для реалізації процесів відновлення земель порушених в результаті діяльності гірничохімічних виробництв.

створення нових робочих місць та забезпечення працевлаштування персоналу Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", що вивільняється у зв'язку із скороченням виробництва, перепрофілювання вільних виробничих потужностей, вирішення екологічних проблем у Яворівському районі шляхом створення умов для відновлення земель, порушених техногенним впливом гірничо-хімічного виробництва, aктивізації підприємницької діяльності, збільшення обсягів виробництва товарів (робіт), послуг, поставок на внутрішній та зовнішній ринки високоякісної конкурентоспроможної продукції і послуг, а також впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку інфраструктури спеціальної економічної зони;

8.
розвитку експедиційно-складської, транспортно-сервісної та виробничої зони на території "Автопорт Краковець".
Виробнича та інша господарська діяльність у спеціальній економічній зоні "Яворів" ведеться на засадах узгодження економічних потреб із природоохоронними інтересами.

розвитку експедиційно-складської, транспортно-сервісної та виробничої сфер на території автопорту "Краковець".
9.
У зоні "Яворів" встановлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
У зоні "Яворів" встановлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений законом "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

У СЕЗ "Яворів" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
10.
Положення про зону "Яворів" затверджується Кабінетом Міністрів України.
Положення про зону "Яворів" затверджується Кабінетом Міністрів України.
В спеціальній економічній зоні "Яворів" постійно здійснюються природозахисні та інші заходи спрямовані на усунення і попередження негативних екологічних наслідків виробничої та іншої діяльності. Щорічні обсяги фінансування природоохоронної діяльності та структура необхідних видатків визначаються Положенням Кабінету Міністрів про зону "Яворів".
Природозахисна діяльність в зоні "Яворів" спрямована, зокрема, на відновлення екологічної рівноваги і ландшафту, відновлення самоплинного річкового стоку, проведення протикарстових заходів, відселення людей з карстонебезпечних зон, рекультивації порушених гірничими виробками земель, облаштування рекреаційно-оздоровчих і туристичних зон та комплексів, проведення аналізів рівня забруднення, ерозії, на ріст та розвиток рослинного світу на землях, які піддаються впливу сірчаного виробництва, заліснення еродованих та порушених земель, впровадження екологічного моніторингу, розробки і реалізації спільних з Республікою Польща екологічних програм.
Основою для проведення екологічних заходів у зоні "Яворів" є місцевий план екологічних дій (МПЕД), який затверджується керівником Яворівської районної державної адміністрації.
Основним джерелом фінансування природозахисних заходів, спрямованих на усунення і попередження техногенних екологічних проблем, пов'язаних із діяльністю ЯДГХП "Сірка" та інших, існуючих і створюваних об'єктів господарської інфраструктури СЕЗ "Яворів". Виділення необхідних коштів здійснюється у першочерговому порядку.
-4- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Не доцільно регулювати статус вказаної зони одночасно із запропонованим Законом і Положенням про неї, що затверджується Урядом України.
Враховано


11.
Стаття 2. Особливості дії законодавства України на території зони "Яворів"


Стаття 2. Особливості дії законодавства України на території СЕЗ "Яворів"
12.
Законодавство України на території зони "Яворів" діє з урахуванням особливостей, передбачених законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та цим Законом.


Законодавство України на території СЕЗ "Яворів" діє з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.
13.
У разі зміни законодавства України з питань оподаткування до суб'єктів зони "Яворів" за їх вимогою протягом періоду функціонування цієї зони застосовуються особливості оподаткування, передбачені цим Законом, та податкові пільги, встановлені іншими законами України на день їх реєстрації як суб'єктів зони "Яворів".


У разі зміни законодавства України з питань оподаткування до суб'єктів СЕЗ "Яворів" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Яворів" застосовуються особливості оподаткування, передбачені цим Законом, та податкові пільги, встановлені іншими законами України на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Яворів".
14.
Стаття 3. Органи управління зоною "Яворів"


Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Яворів"
15.
Органами управління зоною "Яворів" є Яворівська районна державна адміністрація та Яворівська районна рада.


Органами управління СЕЗ "Яворів" є Яворівська районна рада та Яворівська районна державна адміністрація.
16.
Для облаштування території зони, будівництва об'єктів виробничої і невиробничої інфраструктури та залучення інвестицій може створюватись орган господарського розвитку і управління зоною "Яворів".
-5- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції :
"Для облаштування території зони, будівництва об'єктів виробничої і невиробничої інфраструктури та залучення інвестицій створюється орган господарського розвитку і управління зоною "Яворів".
Враховано
Для облаштування території СЕЗ "Яворів", будівництва об'єктів виробничої і невиробничої інфраструктури та залучення інвестицій створюється орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів".


-6- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Не визначено правовий статус органу господарського розвитку і управління зоною "Яворів"
Враховано
Введено додатково нову статтю 5.

17.
Стаття 4. Повноваження Яворівської районної державної адміністрації та Яворівської районної ради щодо управління зоною "Яворів"
-7- Н.д.Жердицький В.Ю. (Округ №74)
Назву ст. 4 викласти в редакції:
" Зобов'язання та повноваження
Яворівської районної ...",далі за
текстом проекту
Відхилено
Даною статтею законопроекту передбачено повноваження Яворівської районної державної адміністрації і Яворівської районної ради на території зони "Яворів" в обсязі, визначеному Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим законом та іншими актами законодавства.
Стаття 4. Повноваження Яворівської районної ради та Яворівської районної державної адміністрації щодо управління СЕЗ "Яворів"
18.
Яворівська районна державна адміністрація та Яворівська районна рада здійснюють свої повноваження на території зони "Яворів" в обсязі, визначеному Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Законом та іншими актами законодавства.
-8- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
Частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
Яворівська районна державна адміністрація та Яворівська районна рада здійснюють свої повноваження на території зони "Яворів" в обсязі, визначеному Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Законом та Положенням про зону "Яворів".
Враховано частково
Яворівська районна рада та Яворівська районна державна адміністрація здійснюють свої повноваження на території зони "Яворів" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.
19.
До повноважень Яворівської районної державної адміністрації щодо управління зоною "Яворів" також відносяться:


До повноважень Яворівської районної державної адміністрації щодо управління СЕЗ "Яворів" також належать:


-9- Н.д.Жердицький В.Ю. (Округ №74)
Статтю 4 доповнити такими підпунктами: "Яворівська районна державна адміністрація та Яворівська районна рада забов'язані:
-затверджувати та реєструвати для реалізації на території зони "Яворів" тільки такі інвестиційні проекти, які не передбачають експорто-добутої сировини за межі України в непереробленому виді
Відхилено

Повноваження щодо видобутку та експорту сировини врегульовані законодавством України та іншими нормативно-правовими актами.
-встановлювати для суб'єктів підприємницької діяльності режим та контролювати його виконання по розміщенню ними замовлень для проведення проектних, будівельних, монтажних та інших робіт українських юридичних осіб, а також закупівлю сировини, матеріалів, обладнання, механізмів, вузлів, комплектуючих, вироблених українськими юридичними особами, крім випадків, коли необхідні товари не виробляються на території України;

Відхилено

Ця норма суперечить чинному законодавству України і обмежує підприємницьку діяльність.-Встановлювати граничну чисельність працюючого в зоні "Яворів" іноземного персоналу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
Враховано редакційно10- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
Доповнити частину другу статті 4 таким підпунктом:
"Розгляд та затвердження МПЕД, виконання функцій головного координатора при його здійсненні";
Відхилено
Законодавством України не передбачено розробку місцевого плану екологічних дій. Ці питання регулюються ст. 1, п.14 статті 4 законопроекту.

20.
розгляд, затвердження і реєстрація в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Яворів";


затвердження та реєстрація в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Яворів";
21.
розроблення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок власних коштів підприємств та організацій, бюджетних коштів, позабюджетних фондів, а також коштів благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;


розроблення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок власних коштів підприємств та організацій, бюджетних коштів, позабюджетних фондів, а також коштів благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;
22.
розроблення і забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку зони "Яворів";


розроблення і забезпечення реалізації стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Яворів";
23.
сприяння отриманню суб'єктами зони Яворів" державних і недержавних інвестицій та кредитів, іноземних інвестицій і кредитів, залучених на двосторонній та багатосторонній основі, а також технічної допомоги з наданням у разі необхідності відповідних гарантій згідно із законодавством України;
-11- Н.д. Ковалко М.П.
Реєстр. картка № 65
Вилучити слова "...залучених на двосторонній та багатосторонній основі".
Враховано
сприяння отриманню суб'єктами СЕЗ "Яворів" інвестицій, кредитів а також технічної допомоги.


-12- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Не визначено джерело відшкодування збитків по гарантіях і регресного стягнення їх з господарюючих суб'єктів
Враховано
Вилучено слова "...з наданням у разі необхідності відповідних гарантій згідно з чинним законодавством України"

24.
організація підготовки (перекваліфікації) кадрів;


організація підготовки (перекваліфікації) кадрів;
25.
проведення торгів (тендерів), у тому числі міжнародних, для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;


проведення торгів (тендерів), у тому числі міжнародних, для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;
26.
державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, а також реєстрація суб'єктів зони "Яворів", що реалізують інвестиційні проекти, затверджені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
-13- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Частини 9, 11, 13 виключити із статті 4 оскільки вини описують функції більше притаманні органу господарського розвитку і управління ніж районній раді та районній державній адміністрації. Пропоную також виключити із статті 4 частину 10.
Враховано


27.
видача ліцензій на право провадження окремих видів підприємницької діяльності за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, та здійснення контролю за провадженням цих видів діяльності;28.
надання дозволів суб'єктам зони "Яворів" на будівництво нових господарських об'єктів на цій території;

-14- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Частину 12 статті 4 викласти у наступній редакції:
Враховано


29.
регулювання ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги і тарифів;
"регулювання ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги і тарифів в межах соєї компетенції у відповідності із законодавством України";

регулювання ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги і тарифів в межах своєї компетенції відповідно до законодавства України;
30.
укладання договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів та об'єктів інфраструктури із суб'єктами підприємництва, що провадять діяльність у зоні "Яворів";31.
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території зони "Яворів";


здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Яворів";
32.
регулювання процесу залучення до роботи у зоні "Яворів" іноземного виробничого персоналу;


регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Яворів" іноземних працівників;
33.
складання та подання статистичної звітності про діяльність зони "Яворів" відповідно до законодавства України, встановлення в межах своєї компетенції правил і форм статистичної звітності для суб'єктів цієї зони;


складання та подання статистичної звітності про діяльність СЕЗ "Яворів" відповідно до законодавства України;
34.
прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів.


прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових для виконання на території СЕЗ "Яворів".


-15- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Ввести нову статтю наступного змісту:
Враховано
Нумерацію статей 5-11 змінити відповідно на 6-12"Стаття ... Повноваження органу господарського розвитку і управління зоною "Яворів"

Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів"


Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" є юридична особа, створена Яворівською районною державною адміністрацією за участю суб'єктів підприємницької діяльності СЕЗ "Яворів".

Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" є юридична особа, створена Яворівською районною державною адміністрацією за участю суб'єктів підприємницької діяльності СЕЗ "Яворів".


Положення (статут) про Орган господарського розвитку і управління СЕЗ затверджується Яворівською районною державною адміністрацією.

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ затверджується Яворівською районною державною адміністрацією.


Орган господарського розвитку і управління зоною "Яворів" забезпечує загальні умови її функціонування. До виключної компетенції органу господарського розвитку в межах функціонування зони "Яворів" належить:

Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" забезпечує загальні умови її функціонування. До виключної компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" належить:визначення перспективних напрямів розвитку зони "Яворів";

визначення перспективних напрямів розвитку СЕЗ "Яворів";


експлуатація та будівництво мереж транспорту, зв'язку, енергопостачання та інших об'єктів виробничої інфраструктури, що використовується для загальних потреб;

експлуатація та будівництво мереж транспорту, зв'язку, енергопостачання та інших об'єктів виробничої інфраструктури, що використовується для загальних потреб;


організація міжнародних торгів з метою розміщення на території зони "Яворів" нових виробництв;

організація міжнародних торгів (тендерів) з метою розміщення на території СЕЗ "Яворів" нових виробництв;


упорядкування та надання в межах повноважень, наданих місцевою радою, суб'єктам СЕЗ "Яворів" в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури та передача їм у користування природних ресурсів місцевого значення відповідно до чинного законодавства України;

упорядкування та надання в межах повноважень, наданих місцевою радою, суб'єктам СЕЗ "Яворів" в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури та передача їм у користування природних ресурсів місцевого значення відповідно до чинного законодавства України;


видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Яворів" на будівництво нових господарських об'єктів, реєстрація суб'єктів СЕЗ "Яворів" що реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти, затверджені Яворівською районною державною адміністрацією."

видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Яворів" на будівництво нових господарських об'єктів, реєстрація суб'єктів СЕЗ "Яворів" що реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти, затверджені Яворівською районною державною адміністрацією.


-16- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Доповнити статтю 4 абзацом наступного змісту:
Враховано
"Порядок видачі дозволів суб'єктам СЕЗ "Яворів" на будівництво нових господарських об'єктів, порядок реєстрації суб'єктів СЕЗ "Яворів" та інвестицій, здійснюваних у СЕЗ "Яворів", затверджується Яворівською державною адміністрацією".

Порядок видачі дозволів суб'єктам СЕЗ "Яворів" на будівництво нових господарських об'єктів та порядок реєстрації суб'єктів СЕЗ "Яворів" затверджується Яворівською державною адміністрацією.
35.
Стаття 5. Суб'єкти зони "Яворів"


Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Яворів"


-17- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
Враховано

36.
Суб'єктами зони "Яворів" є суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують на території зони "Яворів" інвестиційні проекти, затверджені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, і зареєстровані Яворівською районною державною адміністрацією як суб'єкти цієї зони.
Суб'єктами СЕЗ "Яворів" є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території СЕЗ "Яворів" і реалізують на цій території інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 500 тис. доларів США, затверджені Яворівською державною адміністрацією і зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" як суб'єкти СЕЗ "Яворів".

Суб'єктами СЕЗ "Яворів" є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території СЕЗ "Яворів" і реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 500 тис. доларів США, (крім проектів технологічного парку), затверджені Яворівською державною адміністрацією та зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" як суб'єкти СЕЗ "Яворів".


-18- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Статтю 5 доповнити абзацами наступного змісту:
ВрахованоЗа реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Яворів" справляється плата, розмір якої встановлюється Яворівською міською радою.

За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Яворів" справляється плата, розмір якої встановлюється Яворівською районною державною адміністрацією.


Кошти, отримані за реєстрацію спрямовуються на розвиток інфраструктури зони "Яворів" у порядку, визначеному Яворівською районною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.

Кошти, отримані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Яворів" спрямовуються на розвиток інфраструктури СЕЗ "Яворів" у порядку, визначеному Яворівською районною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.


-19- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти Статтю 5 у такій редакції:
"Суб'єктами зони "Яворів" є суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують на території зони "Яворів" інвестиційні проекти, затверджені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, Науково-технологічний парк (технопарк) та суб'єкти інноваційної діяльності, що входять до його складу, і діють згідно до статті 3 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", і зареєстровані Яворівською районною державною адміністрацією як суб'єкти цієї зони".
Враховано редакційно
у статті 1.

37.
Стаття 6. Умови провадження господарської діяльності


Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Яворів"
38.
На території зони "Яворів" можуть провадитися всі види господарської діяльності, за винятком заборонених законами України.


На території СЕЗ "Яворів" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.
39.
Спеціальний правовий режим економічної діяльності, встановлений у зоні "Яворів", поширюється на суб'єктів цієї зони виключно при здійсненні ними господарської діяльності на території зони "Яворів".


Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Яворів", поширюється на суб'єкти СЕЗ виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності на території СЕЗ "Яворів".
40.
Створення на території зони "Яворів" комерційних банків, їх філіалів, аудиторських фірм, страхових, фондових та інших фінансових організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Яворівською районною державною адміністрацією. За видачу відповідних ліцензій вноситься плата, розмір якої встановлюється Яворівською районною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України, за винятком розміру плати за ліцензії на здійснення банківських операцій. Кошти, отримані за видачу ліцензій (крім ліцензій, виданих комерційним банкам), спрямовуються на розвиток інфраструктури зони "Яворів" у порядку, визначеному Яворівською районною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.


Створення на території СЕЗ "Яворів" банківських установ, їх філій, аудиторських фірм, страхових та інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Яворівською районною державною адміністрацією.


-20- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Статтю 6 доповнити абзацним наступного змісту:
Враховано
"У разі провадження підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню, відповідні дозволи (ліцензії) видаються згідно із законодавством України".

У разі провадження підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню, відповідні дозволи (ліцензії) видаються згідно із законодавством України.


-21- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Частину четверту статті 6 викласти в такій редакції:
Враховано


41.
У разі порушення суб'єктами зони "Яворів" законодавства України та установчих документів Яворівська районна державна адміністрація має право скасовувати надані нею дозволи або реєстрацію суб'єктів зони "Яворів" у встановленому законодавством порядку.
"У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Яворів" законодавства України та установчих документів Яворівська районна державна адміністрація має право скасовувати видані нею дозволи та розглядає в установленому порядку питання щодо внесення пропозицій органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Яворів" у встановленому законодавством порядку".

У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Яворів" законодавства України та установчих документів Яворівська районна державна адміністрація має право скасовувати видані нею дозволи та розглядає в установленому порядку питання щодо внесення пропозицій органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Яворів" у встановленому законодавством порядку.
42.
Стаття 7. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у зоні "Яворів"
-22- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Назву статті 7 викласти в такій редакції: "Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності".
Враховано
Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
43.
На території зони "Яворів" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, крім комерційних банків, здійснюється Яворівською районною державною адміністрацією у встановленому законодавством у порядку.


На території СЕЗ "Яворів" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється в установленому законодавством у порядку.
44.
Стаття 8. Спеціальний правовий режим економічної діяльності
-23- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Замінити по тексту назву "Автопорт Краковець" на автопорт "Краковець" у відповідному відмінку.
Враховано

Стаття 9. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності
45.
1. У зоні "Яворів" у районі пункту пропуску "Краковець" на державному кордоні уособлюється територія "Автопорт Краковець" загальною площею 74,5 гектара у межах, визначених на карті зони "Яворів", де запроваджується спеціальний митний режим.
-24- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
"1. Автопорт "Краковець" створюється на території СЕЗ "Яворів" у районі пункту пропуску через державний кордон України "Краковець". Автопорт "Краковець" розміщується на території, яка обмежена державним кордоном України, автомобільною дорогою Краковець - Львів та адміністративно-територіальними межами селища міського типу Краковець. На території автопорт "Краковець" запроваджується спеціальний митний режим".
Враховано
1. Автопорт "Краковець" створюється на території СЕЗ "Яворів" у районі пункту пропуску через державний кордон України "Краковець". Автопорт "Краковець" розміщується на території Краковецької селищної ради загальною площею 74,5 гектара. Територія автопорту "Краковець" обмежена з Заходу ділянкою державного кордону України довжиною 1500 метрів, з Півдня - ділянкою автомобільної дороги Краковець - Львів довжиною 1500 метрів, з Півночі і Сходу - адміністративно-територіальними межами селища міського типу Краковець.
На території автопорту "Краковець" запроваджується спеціальний митний режим.


-25- Н.д. Ковалко М.П.
Реєстр. картка № 65
Норми, що викладені у підпунктах "а","в","г","е","є" статті 8 дати як доповнення до Законів України "Про податок на додану вартість" та "Про Єдиний митний тариф".

Враховано редакційно


46.
Відповідно до цього режиму на території "Автопорт Краковець" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:


Відповідно до цього спеціального митного режиму на території автопорту "Краковець" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:
47.
а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних) з-за меж митної території України на територію "Автопорт Краковець" для використання в її межах ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;


а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію автопорту "Краковець" для використання в межах території автопорту ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;


-26- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Підпункт б) частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
Враховано

48.
б) у разі ввезення товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію "Автопорт Краковець", на митну територію України з цієї території оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну;
"б) у разі ввезення на митну територію України з території автопорту "Краковець" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію автопорту "Краковець" , податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються";


б) у разі ввезення на митну територію України з території автопорту "Краковець" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію автопорту "Краковець" , податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються;


-27- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Підпункт в) частини першої статті 8 перемістити після підпункту є і викласти його в такій редакції:
Враховано (див. п. є)
Підпункти г - е вважати
підпунктами в - є

49.
в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених на території "Автопорт Краковець", на митну територію України податок на додану вартість справляється як для внутрішнього споживання в Україні;
"Не звільнюються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території автопорту "Краковець".

-28- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Підпункти г), д) частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
Враховано

50.
г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених на території "Автопорт Краковець", з цієї території за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
"г) у разі вивезення з території автопорту "Краковець" за межі митної території України товарів та інших предметів вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених на території автопорту "Краковець", вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

в) у разі вивезення з території автопорту "Краковець" за межі митної території України товарів та інших предметів вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених на території автопорту "Краковець", вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
51.
д) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію "Автопорт Краковець", за межі митної території України з цієї території вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
д) у разі вивезення з території автопорту "Краковець" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію автопорту "Краковець", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються";

г) у разі вивезення з території автопорту "Краковець" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію автопорту "Краковець", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;


-29- Н.д. Ковалко М.П.
Реєстр. картка № 65
У підпункті "д" частини першої статті 8 вилучити слова : "...з цієї території...".
Враховано

52.
е) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію "Автопорт Краковець" податки справляються як для внутрішнього споживання в Україні;
-30-Кабінет Міністрів України

Пункт "е" викласти у такій редакції:
" Встановити, що у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію "Автопорт Краковець" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою."
Враховано
д) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію автопорту "Краковець" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою.
53.
є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію "Автопорт Краковець" з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;


е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію автопорту "Краковець" з метою транзиту через цю територію митні збори справляються відповідно до законодавства України;
54.
ж) в усіх інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.


є) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.
Не звільнюються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території автопорту "Краковець".


-31- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Доповнити статтю 8 абзацним наступного змісту:
Враховано
"Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими на території автопорту "Краковець" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про єдиний митний тариф"

Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими на території автопорту "Краковець" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про єдиний митний тариф"
55.
Строк перебування товарів та інших предметів на території "Автопорт Краковець" не обмежується, крім випадків перебування товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання.


Строк перебування товарів та інших предметів на території автопорту "Краковець" не обмежується, крім випадків коли товари та інші предмети мають обмежений строк зберігання.
До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території автопорту "Краковець".
Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість.


-32- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Частину статті 8 про митний контроль на території автопорту "Краковець" викласти у такій редакції:
Враховано


56.
Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території "Автопорт Краковець" повинен забезпечувати дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх службовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України.
Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території автопорту "Краковець" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.

Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території автопорту "Краковець" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.
57.
Для запобігання несанкціонованому та неконтрольованому проникненню на територію "Автопорт Краковець" або за його межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню та вивезенню товарів та інших предметів, територія "Автопорт Краковець" огороджується по периметру і облаштовується відповідно до вимог Державної митної служби України.


Для запобігання несанкціонованому та неконтрольованому проникненню на територію автопорту "Краковець" або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню та вивезенню товарів та інших предметів, територія автопорту "Краковець" огороджується по периметру і облаштовується відповідно до вимог Державної митної служби України.
58.
Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території "Автопорт Краковець", здійснюється відповідно до законодавства України.


Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території автопорту "Краковець", здійснюється відповідно до законодавства України.


-33- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Частину першу статті 8 доповнити абзацом наступного змісту:
ВрахованоЗа митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території автопорту "Краковець", справляються митні збори відповідно до законодавства України.

За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території автопорту "Краковець", справляються митні збори відповідно до законодавства України.
59.
Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження території "Автопорт Краковець" та їх фінансування здійснюються органом управління зоною "Яворів".


Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження території автопорту "Краковець" та їх фінансування здійснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Яворів".
60.
Спеціальний митний режим запроваджується на території "Автопорт Краковець" після затвердження Державною митною службою України акта здачі в експлуатацію об`єктів митної інфраструктури.


Спеціальний митний режим запроваджується на території автопорту "Краковець" після затвердження Державною митною службою України акта прийому-передачі здачі в експлуатацію об`єктів митної інфраструктури.
61.
До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у пункті "б" цієї статті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів, їх дороблення, сортування, пакетування тощо, здійснюваних на території зони "Яворів".
-34- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Два останні абзаци частини першої статті 8 перемістити по тексту цієї частини після абзацу, що закінчується словами: "...обмежений строк зберігання" та викласти у наступній редакції:
"До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території автопорту "Краковець".
Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість."
Враховано

62.
Зазначені послуги не підлягають обкладенню податком на додану вартість.

-35-Кабінет Міністрів України
З Пункту 2 Статті 8 Вилучити Слова "сировина, матеріали" та після слів "...сплати ввізного мита" доповнити словами "...терміном на 5 років".
Враховано-36- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Частину 5 статті 8 розмістити перед частиною 2 цієї ж статті таким чином, щоб вона слугувала вводною частиною для переліку пільг, які застосовуються на решті (крім території автопорту "Краковець") території СЕЗ Яворів"
Враховано
2. Суб'єктам СЕЗ "Яворів" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, зборів на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, до Державного інноваційного фонду та плати за землю.


-37- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Частину другу статті 8 з урахуванням пропозиції Кабінету Міністрів України викласти у наступній редакції:
Враховано

63.
2. На решті території зони Яворів" сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться в Україну суб'єктами зони "Яворів" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати ввізного мита.
2. Суб`єкти СЕЗ Яворів", які ввозять на решту (крім території автопорту "Краковець") території СЕЗ Яворів" устаткування, обладнання та комплектуючи деталі до них (крім підакцизних товарів), для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією, звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років від сплати ввізного мита.


3. Суб`єкти СЕЗ Яворів", які ввозять на територію СЕЗ Яворів" (крім території автопорту "Краковець") устаткування, обладнання та комплектуючи деталі до них (крім підакцизних товарів) для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією, звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років, від сплати ввізного мита.


-38- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Статтю 8 доповнити абзацом такого змісту:
Враховано"Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до них (крім підакцизних товарів), які ввозяться (пересилаються) на територію СЕЗ Яворів" суб'єктами СЕЗ Яворів" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією.

4. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до них (крім підакцизних товарів), які ввозяться (пересилаються) на територію СЕЗ Яворів" суб'єктами СЕЗ Яворів" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією.


-39- Н.д. Ковалко М.П.
Реєстр. картка № 65
Статтю 8 доповнити абзацом такого змісту:
Враховано
У разі порушення цільового використання зазначених товарів та інших предметів платник податку зобов`язаний збільшити податкові зобов`язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку виходячи з 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов`язання та за період від дати ввезення таких товарів додати збільшення податкових зобов`язань."

У разі порушення цільового використання зазначених товарів та інших предметів платник податку зобов`язаний збільшити податкові зобов`язання за наслідками податкового періоду, у якому відбулось таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку виходячи з 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов`язання та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов`язань.


-40- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Частину третю статті 8 більш логічно дати другим абзацом до частини четвертої цієї ж статті.
Враховано

64.
3. Повністю виробленими або достатньо переробленими у зоні "Яворів" вважаються товари, що відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".65.
4. Імпорт суб`єктами підприємницької діяльності товарів для потреб власного виробництва на території зони "Яворів" та експорт товарів виробництва цієї зони не підлягають ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.


5. Імпорт суб`єктами підприємницької діяльності СЕЗ "Яворів" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на території СЕЗ "Яворів" та експорт товарів та інших предметів повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Яворів" не підлягають ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.
Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Яворів" вважаються товари, що відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".
66.
На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у зоні "Яворів", поширюється режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.


6. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у СЕЗ "Яворів", поширюється режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.
67.
Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території зони "Яворів" та вивезення з митної території України у зону "Яворів" окремих видів товарів.


Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Яворів" та вивезення з митної території України у СЕЗ "Яворів" окремих видів товарів.
68.
5. Суб'єктам зони "Яворів" надаються пільги із сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, зборів на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття і до Державного інноваційного фонду, плати за землю відповідно до законів України про оподаткування.
-41- Н.д. Ковалко М.П.
Реєстр. картка № 65
В пункті 5 статті 8 слова : "...законів України про оподаткування..." замінити на слова "законодавства України"
Враховано частково редакційно-42- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
До статті 8 додати абзаци наступного змісту:
Враховано"Звільняється на п'ять років від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Яворів", отриманий на території СЕЗ "Яворів", від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією.

7. Звільняється на п'ять років від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Яворів", отриманий на території СЕЗ "Яворів", від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією.


Прибуток таких платників податку, отриманий у наступні роки реалізації інвестиційних проектів оподатковується за ставкою 50 відсотків від діючої ставки оподаткування.

Прибуток таких платників податку, отриманий у наступні роки реалізації інвестиційних проектів оподатковується за ставкою 50 відсотків від діючої ставки оподаткування.


Ця норма застосовується з моменту одержання першого прибутку.

Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Яворів" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.


Порядок обчислення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів, встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Порядок обчислення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів, встановлюється Державною податковою адміністрацією України.


Суб'єкти СЕЗ "Яворів", які реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти, затверджені Яворівською районною державною адміністрацією звільняються від сплати збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

8. Суб'єкти СЕЗ "Яворів", які реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти, затверджені Яворівською районною державною адміністрацією звільняються від сплати збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.


Суб'єкти СЕЗ "Яворів"", які реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти, затверджені Яворівською районною державною адміністрацією звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.

9. Суб'єкти СЕЗ "Яворів"", які реалізують на території СЕЗ "Яворів" інвестиційні проекти, затверджені Яворівською районною державною адміністрацією звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.


Суб'єкти СЕЗ "Яворів" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Яворів") повністю звільняються від сплати земельного податку в перші три роки реалізації на території СЕЗ "Яворів" інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією, а в наступні роки сплачують земельний податок за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Суб'єкти СЕЗ "Яворів" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Яворів"), які реалізують інвестиційні проекти на територіях земель, порушених від діяльності Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", звільняються від сплати земельного податку.

10. Суб'єкти СЕЗ "Яворів" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Яворів") повністю звільняються від сплати земельного податку в перші три роки реалізації на території СЕЗ "Яворів" інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією, а в наступні роки сплачують земельний податок за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Суб'єкти СЕЗ "Яворів" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Яворів"), які реалізують інвестиційні проекти на територіях земель, порушених від діяльності Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", звільняються від сплати земельного податку.


Суб'єкти суб'єкти СЕЗ "Яворів", які проводять свою діяльність на території спеціальної економічної зони без створення юридичної особи (філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо) складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України."11. Суб'єкти СЕЗ "Яворів", які проводять свою діяльність на території СЕЗ "Яворів" без створення юридичної особи (філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо) складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України.

69.
Стаття 9. Порядок ліквідації зони "Яворів"


Стаття 10. Порядок ліквідації СЕЗ "Яворів"
70.
Зона "Яворів" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.


СЕЗ "Яворів" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.
71.
Зона "Яворів" може бути достроково ліквідована відповідно до закону про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон.


СЕЗ "Яворів" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".
72.
Стаття 10. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів зони "Яворів" у разі її ліквідації
-43- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Вилучити із статті 10 слова "держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів зони "Яворів" у разі її ліквідації.
Відхилено
Стаття 10 законопроекту відповідає змісту статті 25 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон.
Стаття 11. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Яворів" у разі її ліквідації
73.
Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів зони "Яворів" у разі її ліквідації.


Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Яворів" у разі її ліквідації.
74.
Спори, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією зони "Яворів" між органами її управління, суб'єктами зони "Яворів" та ліквідаційною комісією, підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють у зоні "Яворів", - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.


Спори, між органами її управління, суб'єктами зони "Яворів" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Яворів" підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.


-44- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Ввести статтю "Прикінцеві положення" в якій слід визначити термін, протягом якого Кабінет Міністрів України має підготувати й подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідності з вказаним Законом.

Враховано
Стаття 12. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні