Назва: Про політичні партії в Україні
Автор: народний депутат України Лавринович О.В.
Головний комітет: Комітет з питань правової реформи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Закон України


Закон України
1.
Про політичні партії в Україні


Про політичні партії в Україні
2.
Розділ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Розділ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Право громадян на об'єднання в політичні партії


Стаття 1. Право громадян на об'єднання в політичні партії
4.
Право громадян на свободу об'єднання в політичні партії визначається і гарантується Конституцією України. Обмеження цього права допускається виключно в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей і може встановлюватися лише законом.
-1- Президент України
Друге речення частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"Встановлення обмежень цього права допускається відповідно до Конституції України в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей, а також в інших випадках, передбачених Конституцією України".

Враховано

Право громадян на свободу об'єднання в політичні партії визначається і гарантується Конституцією України. Встановлення обмежень цього права допускається відповідно до Конституції України в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей, а також в інших випадках, передбачених Конституцією України.
5.
Ніхто не може бути примушений до вступу в політичну партію або обмежений у праві добровільного виходу з політичної партії. Забороняється відмова у прийнятті до політичної партії або виключення з неї особи за ознаками раси, кольору шкіри, статі або національної належності.
-2- Президент України
Друге речення частини другої статті 1 виключити.

Враховано

Ніхто не може бути примушений до вступу в політичну партію або обмежений у праві добровільного виходу з політичної партії.
6.
Належність чи неналежність до політичної партії не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг.


Належність чи неналежність до політичної партії не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг.
7.
Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією та законами України.


Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією та законами України.
8.
Стаття 2. Поняття політичної партії


Стаття 2. Поняття політичної партії
9.
Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.


Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
10.
Стаття 3. Правова основа діяльності політичних партій
-3- Президент України
Назву статті 3 викласти у такій редакції: "Регламентація діяльності політичних партій".

Відхилено


Стаття 3. Правова основа діяльності політичних партій
11.
Політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку.


Політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку.
12.
Політичні партії в Україні створюються і діють тільки із всеукраїнським статусом.
-4- Президент України
Частину другу статті 3 доповнити словами "який визначається відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян".

Відхилено

Політичні партії в Україні створюються і діють тільки із всеукраїнським статусом.
13.
Стаття 4. Гарантії діяльності політичних партій


Стаття 4. Гарантії діяльності політичних партій
14.
Політичні партії є рівними перед законом.


Політичні партії є рівними перед законом.
15.
Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям у провадженні їх діяльності, якщо інше не передбачено законом.
-5- Президент України
У частині другій статті 4 Закону слова "якщо інше не передбачено законом" виключити.

Відхилено,
оскільки є норми виборчих законів.
Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям у провадженні їх діяльності, якщо інше не передбачено законом.
16.
Втручання з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків забороняється, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
-6- Президент України
Доповнити статтю 4 Закону частиною такого змісту:
"Народні депутати України, обрані до Верховної Ради України за партійними списками, забезпечують реалізацію передвиборної програми партії. В разі відмови від реалізації цієї програми і припинення діяльності у фракції цієї партії у Верховній Раді України народні депутати України вважаються такими, що втратили депутатський мандат. Їх заміна здійснюється у порядку, визначеному законодавством".

Відхилено.
Суперечить статті 81 Конституції України.
Втручання з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків забороняється, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
17.
Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій


Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій
18.
Не підлягають реєстрації політичні партії, а їх діяльність забороняється, якщо програмні цілі цих партій спрямовані на:
-7- Президент України
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
"Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на".

Враховано

Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
19.
1) ліквідацію незалежності України;


1) ліквідацію незалежності України;
20.
2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;


2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
21.
3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;


3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
22.
4) підрив безпеки держави;


4) підрив безпеки держави;
23.
5) незаконне захоплення державної влади;


5) незаконне захоплення державної влади;
24.
6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;


6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
25.
7) посягання на права і свободи людини;


7) посягання на права і свободи людини;
26.
8) створення загрози здоров'ю населення.
-8- Президент України
Пункт 8 ч.1 ст.5 викласти у такій редакції:
"8) посягання на здоров'я населення".

Враховано

8) посягання на здоров'я населення.
27.
Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.


Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.
28.
Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду. В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України.
-9- Президент України
Друге речення з частини третьої статті 5 виключити.

Відхилено

Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду. В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України.
29.
Розділ II. ЧЛЕНСТВО В ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЯХ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ


Розділ II. ЧЛЕНСТВО В ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЯХ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ
30.
Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження


Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження
31.
Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який має активне виборче право.
-10- Президент України
Частину першу статті 6 викласти із застосуванням термінології статті 70 Конституції України, а саме:
"Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах".

Враховано

Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах.
32.
Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.


Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.
33.
Членами політичних партій не можуть бути:


Членами політичних партій не можуть бути:
34.
1) судді;


1) судді;
35.
2) працівники прокуратури;


2) працівники прокуратури;
36.
3) працівники органів внутрішніх справ;


3) працівники органів внутрішніх справ;
37.
4) співробітники Служби безпеки України;


4) співробітники Служби безпеки України;
38.
5) військовослужбовці.
-11- Президент України
Доповнити частину третю статті 6 пунктом 6 у такій редакції:
"6) особи, які перебувають у місцях позбавлення волі".

Відхилено

5) військовослужбовці.

39.
На час перебування на зазначених посадах або службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.


На час перебування на зазначених посадах або службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.
40.
Порядок вступу до політичної партії та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії.
-12- Президент України
У частині п'ятій статті 6 слова "вступу до політичної партії" замінити словами "вступу до політичної партії, зупинення".

Враховано

Порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії.
41.
Членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати членом цієї партії.


Членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати членом цієї партії.
42.
Форма фіксації членства в політичній партії визначається статутом політичної партії.


Форма фіксації членства в політичній партії визначається статутом політичної партії.
43.
Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.
-13- Президент України
Частину восьму статті 6 пропонується викласти в такій редакції:
"Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій в апаратах органів влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на підприємствах, в навчальних закладах та інших установах та організаціях".

Відхилено

Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.
44.
Стаття 7. Програма політичної партії


Стаття 7. Програма політичної партії
45.
Політичні партії повинні мати програму. Програма політичної партії є викладом цілей та завдань цієї партії, а також шляхів їх досягнення.


Політичні партії повинні мати програму. Програма політичної партії є викладом цілей та завдань цієї партії, а також шляхів їх досягнення.
46.
Стаття 8. Статут політичної партії


Стаття 8. Статут політичної партії
47.
Політичні партії повинні мати статут. Статут політичної партії має містити такі відомості:


Політичні партії повинні мати статут. Статут політичної партії має містити такі відомості:
48.
1) назву політичної партії;


1) назву політичної партії;
49.
2) юридичну адресу;


2) юридичну адресу;
50.
3) перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень;


3) перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень;
51.
4) порядок вступу до політичної партії та припинення членства в ній;
-14- Президент України
У пункті 4 статті 8 слова "вступу до політичної партії" замінити словами "вступу до політичної партії, зупинення".

Враховано

4) порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній;
52.
5) права та обов'язки членів політичної партії, підстави припинення чи зупинення членства в політичній партії;


5) права та обов'язки членів політичної партії, підстави припинення чи зупинення членства в політичній партії;
53.
6) порядок створення, загальну структуру та повноваження місцевих осередків політичної партії;


6) порядок створення, загальну структуру та повноваження місцевих осередків політичної партії;
54.
7) порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми політичної партії;


7) порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми політичної партії;
55.
8) порядок скликання та проведення партійних з'їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії;


8) порядок скликання та проведення партійних з'їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії;
56.
9) порядок матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та здійснення витрат політичної партії.
-15- Президент України
Доповнити статтю 8 пунктом 10 такого змісту:
"10) порядок ліквідації (саморозпуску), реорганізації політичної партії, використання її коштів та іншого майна, що залишилися після її ліквідації (саморозпуску)".

Відхилено

9) порядок матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та здійснення витрат політичної партії.

57.
Стаття 9. Назва та символіка політичної партії


Стаття 9. Назва та символіка політичної партії
58.
Назва політичної партії, її символіка не повинні збігатися з назвою чи символікою іншої (зареєстрованої) політичної партії.


Назва політичної партії, її символіка не повинні збігатися з назвою чи символікою іншої (зареєстрованої) політичної партії.
59.
Забороняється буквальне відтворення державної символіки, використання символів іноземних держав.
-16- Президент України
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
"Забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України, використання символів іноземних держав".

Враховано

Забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України, використання символів іноземних держав.
60.
Політична партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка політичної партії підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.


Політична партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка політичної партії підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
61.
Місцеві осередки політичної партії використовують назву політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.


Місцеві осередки політичної партії використовують назву політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.
62.
Стаття 10. Створення політичної партії


Стаття 10. Створення політичної партії
63.
Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримане підписами не менше ніж однієї тисячі громадян України, які мають виборче право, зібрані у більшості регіонів України (області, Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь).
-17- Президент України
Друге речення частини першої статті 10 викласти у такій редакції:
"Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними у не менш як двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міста Києва та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим".

Відхилено

Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримане підписами не менше ніж однієї тисячі громадян України, які мають виборче право, зібрані у більшості регіонів України (області, Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь).
64.
На установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.


На установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.
65.
Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних організацій.


Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних організацій.
66.
Розділ III. РЕЄСТРАЦIЯ ТА ПРАВА ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ


Розділ III. РЕЄСТРАЦIЯ ТА ПРАВА ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ
67.
Стаття 11. Реєстрація політичних партій
-18- Президент України
З тексту статті 11 посилання на організації політичної партії виключити.

Відхилено.
Це нехтування структурними особливостями партії.
Стаття 11. Реєстрація політичних партій
68.
Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України.


Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України.
69.
Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України подаються:


Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України подаються:
70.
1) статут і програма політичної партії;


1) статут і програма політичної партії;
71.
2) протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;


2) протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;
72.
3) підписи не менше ніж однієї тисячі громадян України, які мають виборче право, зібрані на підтримку створення політичної партії, засвідчені особами, які збирали ці підписи;
-19- Президент України
У частині другій статті 11 пункт 3 викласти у такій редакції:
"3) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи";

Враховано

3) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи;
73.
4) відомості про склад керівних органів політичної партії;
-20- Президент України
У частині другій статті 11 пункт 4 доповнити словами: "та про наявність її місцевих осередків у більшості областей України, місті Києві та в Автономній Республіці Крим, що підтверджено протоколами установчих зборів або конференцій, на яких прийнято рішення про створення місцевого осередку політичної партії".

Відхилено.
До створення партії, вона не може мати осередків.
4) відомості про склад керівних органів політичної партії;
74.
5) платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;


5) платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;
75.
6) назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки.
-21- Президент України
Статтю 11 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"Міністерство юстиції України здійснює реєстрацію політичної партії після перевірки поданих матеріалів із залученням, у разі необхідності, незалежних експертів з відповідних питань".

Відхилено

6) назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки.


76.
Після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи.


Після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи.
77.
Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.
78.
Реєстрація місцевих осередків або організацій політичних партій здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України, якщо інший порядок не передбачений законом. Після реєстрації місцеві осередки або організації політичних партій набувають статусу юридичної особи.


Реєстрація місцевих осередків або організацій політичних партій здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України, якщо інший порядок не передбачений законом. Після реєстрації місцеві осередки або організації політичних партій набувають статусу юридичної особи.
79.
Органи, що здійснюють реєстрацію політичних партій та їх місцевих осередків або організацій, ведуть відповідні реєстри. Форму реєстрів затверджує Міністерство юстиції України.


Органи, що здійснюють реєстрацію політичних партій та їх місцевих осередків або організацій, ведуть відповідні реєстри. Форму реєстрів затверджує Міністерство юстиції України.
80.
Міністерство юстиції України, його відповідні органи після реєстрації видають політичній партії, місцевому осередку або, якщо це передбачено законом, організації політичної партії реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.


Міністерство юстиції України, його відповідні органи після реєстрації видають політичній партії, місцевому осередку або, якщо це передбачено законом, організації політичної партії реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.
81.
Політична партія інформує Міністерство юстиції України про зміни в програмі, статуті, а також у разі зміни назви політичної партії, її керівних органів, їх адреси та місцезнаходження.
-22- Президент України
Частину восьму статті 11 викласти в такій редакції:
"Політична партія щорічно інформує Міністерство юстиції України про чисельність її членів, місцеві осередки партії. Політична партія також інформує Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адрес та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань".

Відхилено

Політична партія інформує Міністерство юстиції України про зміни в програмі, статуті, а також у разі зміни назви політичної партії, її керівних органів, їх адреси та місцезнаходження.
82.
Міністерство юстиції України оприлюднює щорічно список зареєстрованих політичних партій, їх юридичні адреси.


Міністерство юстиції України оприлюднює щорічно список зареєстрованих політичних партій, їх юридичні адреси.
83.
Протягом 30 днів з моменту надходження документів, зазначених у пунктах 1 - 6 цієї статті, Міністерство юстиції України приймає рішення про реєстрацію або відмову в такій політичної партії. Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції України у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.


Протягом 30 днів з моменту надходження документів, зазначених у пунктах 1 - 6 цієї статті, Міністерство юстиції України приймає рішення про реєстрацію або відмову в такій політичної партії. Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції України у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.
84.
Реєструючі органи, зазначені у частині п'ятій цієї статті, приймають рішення про реєстрацію місцевих осередків або організацій політичних партій протягом 10 днів з дня надходження письмової заяви від них, завіреної керівним органом політичної партії.
-23- Президент України
Статтю 11 після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
"У реєстрації політичної партії може бути відмовлено, якщо документи, подані для реєстрації політичної партії, не відповідають Конституції, цьому та іншим законам України".

Відхилено

Реєструючі органи, зазначені у частині п'ятій цієї статті, приймають рішення про реєстрацію місцевих осередків або організацій політичних партій протягом 10 днів з дня надходження письмової заяви від них, завіреної керівним органом політичної партії.

85.
До заяви додаються:


До заяви додаються:
86.
копія статуту політичної партії;


копія статуту політичної партії;
87.
протокол установчих зборів або конференції, на яких було утворено місцеву організацію політичної партії.


протокол установчих зборів або конференції, на яких було утворено місцеву організацію політичної партії.
88.
Міністерство юстиції України після реєстрації видає політичній партії реєстраційне свідоцтво.
-24- Президент України
Частину 13 статті 11 пропонується виключити як таку, що дублює частину сьому цієї статті.

Враховано


89.
У разі відмови в реєстрації Міністерство юстиції України повинно надати заявникові своє письмове вмотивоване рішення.


У разі відмови в реєстрації Міністерство юстиції України повинно надати заявникові своє письмове вмотивоване рішення.
90.
Рішення Міністерства юстиції України чи відповідного реєструючого органу щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене до суду.


Рішення Міністерства юстиції України чи відповідного реєструючого органу щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене до суду.
91.
Відмова у реєстрації не є перешкодою у повторному зверненні про реєстрацію політичної партії.


Відмова у реєстрації не є перешкодою у повторному зверненні про реєстрацію політичної партії.
92.
Стаття 12. Права політичних партій


Стаття 12. Права політичних партій
93.
Політичні партії мають право:


Політичні партії мають право:
94.
1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України;


1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України;
95.
2) брати участь у виборах Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;


2) брати участь у виборах Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
96.
3) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами;


3) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами;
97.
4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями інших країн з додержанням вимог цього Закону;
-25- Президент України
Пункт 4 частини першої статті 12 Закону викласти в такій редакції:
"4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону".
Враховано


4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону;
98.
5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.


5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.
99.
Політичні партії користуються і іншими правами, що надані їм цим Законом та іншими законами України.


Політичні партії користуються і іншими правами, що надані їм цим Законом та іншими законами України.
100.
Стаття 13. Міжнародна діяльність політичних партій


Стаття 13. Міжнародна діяльність політичних партій
101.
Політичні партії можуть підтримувати зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України. Політичні партії не можуть укладати угоди, які ставлять політичну партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.


Політичні партії можуть підтримувати зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України. Політичні партії не можуть укладати угоди, які ставлять політичну партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.
102.
Політичні партії можуть засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів.
-26- Президент України
У частині другій статті 13 Закону слово "координаційних" замінити словом "інформаційних".

Відхилено

Політичні партії можуть засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів.
103.
Розділ IV. КОШТИ ТА IНШЕ МАЙНО ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ


Розділ IV. КОШТИ ТА IНШЕ МАЙНО ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ
104.
Стаття 14. Кошти та інше майно


Стаття 14. Кошти та інше майно
105.
Держава гарантує політичним партіям право на кошти та інше майно для здійснення своїх статутних завдань.


Держава гарантує політичним партіям право на кошти та інше майно для здійснення своїх статутних завдань.
106.
Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.


Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.
107.
Стаття 15. Обмеження у фінансуванні політичних партій


Стаття 15. Обмеження у фінансуванні політичних партій
108.
Не допускається фінансування політичних партій:


Не допускається фінансування політичних партій:
109.
1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;


1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;
110.
2) державними та комунальними підприємствами та організаціями, підприємствами та організаціями з участю державних органів, органів місцевого самоврядування, а також іноземного капіталу у будь-якій формі;
-27- Президент України
Потребує редакційного уточнення пункт 2 частини першої статті 15, який необхідно сформулювати відповідно до застосовуваної у законодавстві термінології таким чином:
"2) державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною або комунальною власністю, належать нерезидентам".
Відхилено

2) державними та комунальними підприємствами та організаціями, підприємствами та організаціями з участю державних органів, органів місцевого самоврядування, а також іноземного капіталу у будь-якій формі;
111.
3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;


3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;
112.
4) благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;


4) благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;
113.
5) анонімними особами або під псевдонімом;


5) анонімними особами або під псевдонімом;
114.
6) політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.


6) політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.
115.
Кошти політичної партії, які надійшли з порушенням умов, передбачених цим Законом, у двотижневий строк із дня одержання повинні бути передані до державного бюджету.
-28- Президент України
Частину другу статті 15 пропонується викласти у такій редакції:
"Інформація про надходження на рахунок політичної партії коштів, заборонених Законом, доводиться відповідною банківською установою до відома Генерального прокурора України та Міністерства юстиції України.
Кошти, що надійшли політичним партіям з порушенням вимог, передбачених цим Законом, підлягають поверненню особам та організаціям, від яких вони надійшли. У разі коли виявити особу або організацію, від якої надійшли кошти, неможливо, такі кошти стягуються в доход держави у судовому порядку".


Враховано

Інформація про надходження на рахунок політичної партії коштів, заборонених Законом, доводиться відповідною банківською установою до відома Генерального прокурора України та Міністерства юстиції України.
Кошти, що надійшли політичним партіям з порушенням вимог, передбачених цим Законом, підлягають поверненню особам та організаціям, від яких вони надійшли. У разі коли виявити особу або організацію, від якої надійшли кошти, неможливо, такі кошти стягуються в доход держави у судовому порядку
116.
Стаття 16. Управління майном політичної партії
-29- Президент України
Статтю 16 викласти у такій редакції:
"Стаття 16. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке є власністю політичної партії
Враховано


Стаття 16. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке є власністю політичної партії
117.
Управління майном політичної партії здійснюється в порядку, передбаченому статутом політичної партії.
Повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому статутом політичної партії".

Повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому статутом політичної партії
118.
Управління майном політичної партії здійснює від імені політичної партії її вищий керівний орган.119.
Вищим керівним органом політичної партії її структурним органам можуть делегуватися окремі повноваження по управлінню майном.120.
Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії


Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії
121.
Політична партія зобов'язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії.
-30- Президент України
Частину першу статті 17 після слів "фінансовий звіт про доходи і видатки" доповнити словами "підтверджений аудиторським висновком".
Відхилено
через невизначеність джерел оплати аудиту.
Політична партія зобов'язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії.
122.
Політичні партії ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку.


Політичні партії ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку.
123.
Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ


Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ
124.
Стаття 18. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій


Стаття 18. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій
125.
Державний контроль за діяльністю політичних партій здійснюють:
-31- Президент України
Частину першу статті 18 доповнити новим пунктом 1 такого змісту:
"1) органи прокуратури - за додержанням політичною партією вимог Конституції України та законів України",
відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів.
Відхилено.
Суперечить статті 121 Конституії України.
Державний контроль за діяльністю політичних партій здійснюють:
126.
1) Міністерство юстиції України - за додержанням політичною партією вимог її статуту;


1) Міністерство юстиції України - за додержанням політичною партією вимог її статуту;
127.
2) Центральна виборча комісія та окружні виборчі комісії - за додержанням політичною партією порядку участі політичних партій у виборчому процесі;


2) Центральна виборча комісія та окружні виборчі комісії - за додержанням політичною партією порядку участі політичних партій у виборчому процесі;
128.
3) фінансові органи, в межах своєї компетенції, - за джерелами і розмірами надходжень та правильністю їх використання, а також правильністю складання фінансового звіту та бухгалтерською звітністю у встановленому законом порядку.


3) фінансові органи, в межах своєї компетенції, - за джерелами і розмірами надходжень та правильністю їх використання, а також правильністю складання фінансового звіту та бухгалтерською звітністю у встановленому законом порядку.
129.
Політичні партії зобов'язані подавати на вимогу контролюючих органів необхідні документи та пояснення.


Політичні партії зобов'язані подавати на вимогу контролюючих органів необхідні документи та пояснення.
130.
Рішення контролюючих органів можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.


Рішення контролюючих органів можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.
131.
Стаття 19. Стягнення, які можуть застосовуватися до політичних партій


Стаття 19. Стягнення, які можуть застосовуватися до політичних партій
132.
У разі порушення політичними партіями Конституції України, цього та інших законів України до них можуть бути застосовані такі стягнення:


У разі порушення політичними партіями Конституції України, цього та інших законів України до них можуть бути застосовані такі стягнення:
133.
1) попередження про недопущення незаконної діяльності;


1) попередження про недопущення незаконної діяльності;
134.
2) заборона політичної партії.


2) заборона політичної партії.
135.
Стаття 20. Попередження про недопущення незаконної діяльності


Стаття 20. Попередження про недопущення незаконної діяльності
136.
У разі публічного оголошення керівними органами політичної партії наміру вчинення політичною партією дій, за які законами України передбачена юридична відповідальність, відповідні органи, до відання яких належить контроль за діяльністю політичних партій, видають приписи про недопущення протиправних вчинків.


У разі публічного оголошення керівними органами політичної партії наміру вчинення політичною партією дій, за які законами України передбачена юридична відповідальність, відповідні органи, до відання яких належить контроль за діяльністю політичних партій, видають приписи про недопущення протиправних вчинків.
137.
Якщо вчинені політичною партією дії не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, відповідними контролюючими органами видається припис про усунення допущених правопорушень.


Якщо вчинені політичною партією дії не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, відповідними контролюючими органами видається припис про усунення допущених правопорушень.
138.
Керівництво політичної партії зобов'язане невідкладно усунути порушення законодавства України, що стали підставою для винесення попередження, і в 5-денний строк повідомити про вжиті заходи органу, який виніс попередження.


Керівництво політичної партії зобов'язане невідкладно усунути порушення законодавства України, що стали підставою для винесення попередження, і в 5-денний строк повідомити про вжиті заходи органу, який виніс попередження.
139.
Стаття 21. Заборона політичної партії


Стаття 21. Заборона політичної партії
140.
Політична партія може бути за поданням Міністерства юстиції України чи Генерального прокурора України заборонена в судовому порядку в таких випадках:


Політична партія може бути за поданням Міністерства юстиції України чи Генерального прокурора України заборонена в судовому порядку в таких випадках:
141.
1) порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України;
-32- Президент України
Пункт 1 частини першої статті 21 після слів "встановлених Конституцією" доповнити словами "цим та іншими законами України".
Відхилено

1) порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України;
142.
2) використання коштів або матеріальних цінностей, одержаних від іноземних держав, іноземних юридичних і фізичних осіб.
-33- Президент України
Пункт 2 частини першої статті 21 викласти у такій редакції:
"використання коштів та іншого майна, набуття яких не допускається відповідно до цього та інших законів України".

Враховано

2) використання коштів та іншого майна, набуття яких не допускається відповідно до цього та інших законів України.
143.
Заборона діяльності політичної партії тягне за собою розпуск керівних органів, місцевих осередків та інших існуючих у політичній партії статутних структур, припинення членства в політичній партії.
-34- Президент України
Частину другу статті 21 після слів "тягне за собою" доповнити словами "припинення діяльності політичної партії".
Враховано

Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск керівних органів, місцевих осередків та інших існуючих у політичній партії статутних структур, припинення членства в політичній партії.
144.
Стаття 22. Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення законодавства про політичні партії


Стаття 22. Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення законодавства про політичні партії
145.
За порушення цього Закону посадові особи і громадяни, причетні до:


За порушення цього Закону посадові особи і громадяни, причетні до:
146.
1) створення, організації діяльності та участі в діяльності незареєстрованих політичних партій;


1) створення, організації діяльності та участі в діяльності незареєстрованих політичних партій;
147.
2) обмеження в правах чи переслідування громадян у зв'язку з належністю чи неналежністю до політичних партій;


2) обмеження в правах чи переслідування громадян у зв'язку з належністю чи неналежністю до політичних партій;
148.
3) необгрунтованої відмови в реєстрації політичної партії;


3) необгрунтованої відмови в реєстрації політичної партії;
149.
4) надання політичній партії будьяких переваг чи обмеження передбачених законом прав політичної партії та її членів;


4) надання політичній партії будьяких переваг чи обмеження передбачених законом прав політичної партії та її членів;
150.
5) порушення закону при використанні символіки політичної партії;


5) порушення закону при використанні символіки політичної партії;
151.
6) заподіяння матеріальної чи моральної шкоди політичній партії;


6) заподіяння матеріальної чи моральної шкоди політичній партії;
152.
7) утворення воєнізованих формувань;


7) утворення воєнізованих формувань;
153.
8) участі у діяльності забороненої політичної партії або інших передбачених чинним законодавством порушень, -


8) участі у діяльності забороненої політичної партії або інших передбачених чинним законодавством порушень, -
154.
притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності згідно з законами України.


притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності згідно з законами України.
155.
Стаття 23. Припинення діяльності політичної партії


Стаття 23. Припинення діяльності політичної партії
156.
Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску).
-35- Президент України
Частину першу статті 23 слід доповнити словами "або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому цим та іншими законами України".

Враховано

Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому цим та іншими законами України.
157.
Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом (конференцією) політичної партії відповідно до статуту політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція) політичної партії приймає рішення про використання майна та коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.


Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом (конференцією) політичної партії відповідно до статуту політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція) політичної партії приймає рішення про використання майна та коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.
158.
Стаття 24. Анулювання реєстраційного свідоцтва


Стаття 24. Анулювання реєстраційного свідоцтва
159.
У разі виявлення протягом одного року з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Iнші підстави анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.
-36- Президент України
Частину першу статті 24 викласти у такій редакції:
"У разі виявлення після реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у документах, що подавалися для її реєстрації, невідповідності Конституції та законам України змін у програмі, статуті політичної партії, інформація про які подається реєструючому органу відповідно до частини восьмої статті 11 цього Закону, втрати партією всеукраїнського статусу чи неучасті її у виборах протягом п'яти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються".
Статтю 24 доповнити новою частиною другою такого змісту:
"Рішення суду про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, місцевих осередків та інших статутних органів політичної партії, припинення членства в політичній партії".
Відхилено

У разі виявлення протягом одного року з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Iнші підстави анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.
160.
Розділ VI. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ


Розділ VI. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ
161.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
162.
2. Прийняття цього Закону не тягне за собою перереєстрацію політичних партій.
-37- Президент України
Пункти 2 та 3 Заключних положень Закону пропонується об'єднати і викласти у такій редакції:
"2. Міністерству юстиції України провести перереєстрацію політичних партій та їх місцевих осередків протягом року з дня набрання чинності цим Законом та відповідно до його вимог за заявами відповідних політичних партій та керівників їх місцевих осередків".
Відхилено

2. Прийняття цього Закону не тягне за собою перереєстрацію політичних партій.
163.
3. Міністерство юстиції України, його відповідні органи повинні здійснити заміну свідоцтв про реєстрацію об'єднань громадян на реєстраційні свідоцтва політичних партій, їх місцевих осередків або організацій протягом року з дня набрання чинності цим Законом за заявами відповідних партій.


3. Міністерство юстиції України, його відповідні органи повинні здійснити заміну свідоцтв про реєстрацію об'єднань громадян на реєстраційні свідоцтва політичних партій, їх місцевих осередків або організацій протягом року з дня набрання чинності цим Законом за заявами відповідних партій.
164.
4. Кабінету Міністрів України прийняти в межах своєї компетенції рішення, що випливають з цього Закону, та внести пропозиції щодо приведення у відповідність з цим Законом законодавчих актів.
-38- Президент України
Особливо наголошую на тому, що в Законі України "Про політичні партії" не врегульовано і такі важливі питання, як статус політичної опозиції в державі, а також партій, які входять до опозиції, не визначено гарантії їх діяльності, участі у підготовці та обговоренні рішень органів влади тощо.
Це не пропозиція, а думка, яка має враховуватись у всьому масиві законодавства.
4. Кабінету Міністрів України прийняти в межах своєї компетенції рішення, що випливають з цього Закону, та внести пропозиції щодо приведення у відповідність з цим Законом законодавчих актів.
165.
Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО

м. К и ї в
21 грудня 1999 року
За відсутності правового регулювання з цих та інших питань, пов'язаних з діяльністю політичної опозиції, неможливо сподіватися на належний розвиток суспільних відносин.


166.

У зв'язку з цим пропоную скасувати прийнятий Верховною Радою України 21 грудня 1999 року Закон України "Про політичні партії" і на його основі підготувати з урахуванням внесених пропозицій та прийняти новий закон, який би вирішував зазначені питання, повною мірою відповідав Конституції України, інтересам розвитку демократичного суспільства в Україні.* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні