Назва: про закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
(16.03.99)2.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
3.

Про закупівлю товарів, робіт і послуг
для державних потреб
-1- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У назві проекту слова "для державних потреб" замінити на слова "за державні кошти", враховуючи це далі по тексту законопроекту.
Враховано


Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти
5.
Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення державних потреб за рахунок державних коштів.
-2- Н.д.Кушнір О.Д. (Реєстр.картка №280)
Абз.1 преамбули викласти у такій редакції:
"Цей Закон встановлює порядок визначення пріоритетів, загальні правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення потреб України за рахунок державних коштів, підтримки вітчизняного товаровиробника".
Інша редакція

Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.
6.
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб та досягнення максимальної економії державних коштів.-3- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання.


В преамбулі доцільно уточнити мету цього закону:
"Метою цього закону є створення можливостей для максимального задоволення загальнодержавних потреб в товарах, роботах та послугах шляхом забезпечення умов для функціонування вітчизняного ринку конкурентноспро-можних виробників на засадах прозорості процедур закупівлі та досягнення оптимального і раціонального використання державних коштів в цій сфері".
Враховано редакційно

7.
РОЗДIЛ I


РОЗДІЛ I
8.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення


Стаття 1. Визначення основних термінів

10.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
11.
державні потреби - це потреби України у товарах, роботах і послугах, необхідних для розв'язання соціально-економічних проблем, реалізації державних програм та інших завдань, визначених законодавством, забезпечення функціонування органів державної влади, установ, організацій, що утримуються чи отримують асигнування за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
-4- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частинах 2 та 5 статті 1 після тексту «Державного бюджету України» додати текст «бюджету Автономної Республіки Крим».
-5- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В абз.2 статті 1 слова "місцевих бюджетів" виключити.
Враховано в частині 5

Враховано
-6- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 1 в другому абзаці замість слів "соціально-економічних проблем" краще записати "соціально-економічних питань".
-7- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Другий абзац статті 1 вилучити.
Інша редакціяВраховано

12.
замовник - міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган законодавчої, судової влади, місцевий орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування, а також підпорядковані їм установи та організації, підприємства і установи, уповноважені відповідно Кабінетом Міністрів України або місцевими органами виконавчої влади здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб;
-8- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В тексті проекту слова « місцевих бюджетів», «орган місцевого самоврядування» виключити.
Абзац 3 ст.1 викласти в наступній редакції:
«замовник - Кабінет Міністрів України, центральний, місцевий орган виконавчої влади, орган судової влади , Національний банк України, підпорядковані їм установи і організації, які здійснюють , через уповноважений орган, закупівлю товарів і послуг для державних потреб» .
ВідхиленоВраховано редакційно


замовник - органи державної влади та місцевого самоврядування і підпорядковані їм установи та організації, а також установи і підприємства, уповноважені відповідно Кабінетом Міністрів України або органами місцевого самоврядування здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти;


-9- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В абзаці третьому статті 1 після слів «Кабінетом Міністрів України» додати слова «органами місцевого самоврядування»... далі по тексту.
Враховано-10- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Третій абзац статті 1 пропоную подати в такій редакції:
"замовник - орган виконавчої, законодавчої чи судової влади загальнодержавного чи місцевого рівня (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, відомства тощо), а також підпорядковані їм установи та організації, підприємства і установи, які уповноважені відповідно Кабінетом Міністрів України або місцевими органами виконавчої влади здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб".
Враховано редакційно

органи державної влади - орган законодавчої влади, міністерства, інші центральні чи місцеві органи виконавчої влади, органи судової влади чи прокуратури;


-11- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В абз.3 статті 1 слова "місцевий орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування" і "або місцевими органами виконавчої влади" виключити.
Враховано редакційно

-12- Н.д.Кушнір О.Д. (Реєстр.картка №280)
Абз.3 статті 1 викласти у такій редакції:
"замовник - орган законодавчої, судової влади, міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, місцевий орган виконавчої влади" і далі за текстом.
Враховано редакційно
-13- Н.д.Чиж І.С. (Округ №190)
Абз.3 статті 1 викласти у такій редакції:
«замовники - центральні органи державної влади, місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також підпорядковані їм установи, організації та підприємства, які повністю або частково фінансуються з державного чи місцевого бюджетів;».
-14- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.3 статті 1 викласти в такій редакції:
"органи державної влади - орган законодавчої влади, міністерства, інші центральні чи місцеві органи виконавчої влади, органи судової влади чи прокуратури;".
Враховано редакційно
Враховано


13.
державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг для державних потреб у порядку, передбаченому цим Законом;
-15- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В абзаці 4, 11-17 ст.1, статтях 2, 8 - 18, 20, 23-36, 38, 39 слова «замовник», «замовника», «замовником», «замовнику» замінити на «уповноважений орган», «уповноваженого органу», «уповноваженим органом», «уповноваженому органу» у відповідних відмінках.
Відхилено

державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом;


-16- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
П'ятий абзац статті 1 доцільно подати в такій редакції:
"державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг для державних потреб за бюджетні кошти у порядку, передбаченому цим Законом".
Враховано редакційно


14.
державні кошти - кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, кошти державних позабюджетних фондів, державні кредитні ресурси;
-17- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В абзаці 5 ст.1 додати слова «кошти Пенсійного Фонду України».
-18- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В абз.5 статті 1 слова "місцевих бюджетів" виключити.
Враховано


Відхилено

державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кошти державних цільових фондів, кошти Пенсійного фонду України, державні кредитні ресурси;
15.
постачальник (виконавець) (далі - виконавець) - суб'єкт господарської діяльності (резидент або нерезидент), який підтвердив намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи збирається подати тендерну пропозицію;
-19- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.6 статті 1 викласти в наступній редакції:
"постачальник (виконавець) (далі - виконавець) - суб'єкт господарювання (резидент або нерезидент), який підтвердив намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подав тендерну пропозицію;".
Враховано

постачальник (виконавець) (далі - виконавець) - суб'єкт господарювання (резидент або нерезидент), який підтвердив намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подав тендерну пропозицію;
16.
товари - продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо їх вартість не перевищує вартості самих товарів;
-20- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Сьомий абзац статті 1 пропоную доповнити такою кінцівкою: "...а також послуги, пов'язані з постачанням товарів (зберігання, сортування, пакування, транспортування, переробка тощо), якщо їх вартість не перевищує вартості самих товарів).
Враховано частково
редакційно
товари - продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо їх вартість не перевищує вартості самих товарів;
17.
робота - будь-яка діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом нових, розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним переозброєнням діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, в тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомки та інші, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості самого будівництва;


роботи - будь-яка діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом нових, розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним переозброєнням діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, в тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомки та інші, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості самого будівництва;
18.
послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів та робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, а також інша подібна діяльність;
-21- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У абз.9 статті 1 слова "а також інша подібна діяльність" вилучити.
Враховано

послуги - будь-яка закупівля, крім товарів та робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування;
19.
тендерна документація - документація, що готується замовником та передається виконавцям для підготовки ними тендерних пропозицій;


тендерна документація - документація, що готується замовником та передається виконавцю для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмету закупівлі;
20.
тендерна комісія - група спеціалістів, що визначається замовником відповідальною за здійснення процедур закупівлі згідно з положеннями цього Закону;
-22- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У абз.11 статті 1 слова "тендерна комісія" замінити на слова "тендерний комітет".
-23- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В абзаці 11 ст.1 слова «замовником» замінити на «уповноваженим органом на підставі матеріалів замовника».
Враховано


Відхилено

тендерний комітет - група спеціалістів, що призначається замовником відповідальною за здійснення процедур закупівлі згідно з положеннями цього Закону;
21.
тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається виконавцем замовнику відповідно до вимог тендерної документації;


тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається виконавцем замовнику відповідно до вимог тендерної документації;
22.
альтернативна тендерна пропозиція - пропозиція, яка може бути подана виконавцем замовнику додатково у складі тендерної пропозиції, якщо це передбачено процедурою закупівлі, і відрізняється від пропозиції, розробленої відповідно до умов, передбачених тендерною документацією;


альтернативна тендерна пропозиція - пропозиція, яка може бути подана виконавцем замовнику додатково у складі тендерної пропозиції, якщо це передбачено процедурою закупівлі і відрізняється від пропозиції, розробленої відповідно до умов, передбачених тендерною документацією;
23.
акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо в установлений у тендерних документах строк замовником не подано письмової відмови виконавцю в акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем торгів;
-24- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Абзац 14 ст.1 викласти в наступній редакції:
«акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником в установлений у тендерних документах строк надано письмове підтвердження виконавцю у акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем торгів»
-25- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У абз.14 статті 1 слово "торгів" замінити словами "процедур закупівлі".
Враховано редакційноВраховано

акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником в установлений у тендерних документах строк подано письмове підтвердження виконавцю у акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем процедури закупівлі;

торги - порядок здійснення конкурентного відбору виконавців щодо закупівлі товарів, виконання робіт, надання послуг за процедурами встановленими цим Законом;


-26- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Доповнити статтю 1 новими термінами (абзаци 15 та 16) такого змісту:
"торги - порядок здійснення конкурентного відбору виконавців щодо закупівлі товарів, виконання робіт, надання послуг за процедурами встановленими цим Законом;
преференційна поправка - спосіб надання переваги вітчизняним виробникам при визначенні переможця процедур закупівлі шляхом застосування відсоткової межі до ціни тендерної пропозиції у порівнянні до найбільш вигідної у розмірах встановлених цим Законом;"
Враховано

преференційна поправка - спосіб надання замовником переваги вітчизняному виробнику при визначенні переможця процедур закупівель шляхом застосування відсоткової межі до ціни його тендерної пропозиції у порівнянні до найбільш вигідної серед поданих у розмірах, встановлених цим Законом;
24.
угода про закупівлю - договір купівлі або договір (контракт) підряду між замовником та виконавцем - переможцем торгів, який укладається в результаті здійснення процедури закупівлі;
-27- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У статті 1 у терміні договір про закупівлю слово "торгів" замінити на слова "процедур закупівлі".
Враховано

договір про закупівлю - будь-який договір купівлі між замовником та виконавцем - переможцем процедур закупівлі, який укладається в результаті їх здійснення;
25.
забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання виконавцем замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будьякий банк, депозити у готівкових коштах, векселі;
-28- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В абзаці 15 ст.1 слова «договір купівлі або договір (контракт) підряду» замінити на «цивільно - правовий договір» .

Враховано редакційно


Забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання виконавцем замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити у готівкових коштах, векселі;
26.
забезпечення виконання угоди про закупівлю - надання виконавцем замовнику гарантій виконання ним вимог угоди про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити в готівкових коштах, векселі.
-29- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 1 доповнити новими абзацами наступного змісту:
«уповноважений орган - Агентство з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб.
вітчизняний виробник - суб'єкт підприємництва - резидент , який здійснює виробництво продукції, надає послуги чи виконує роботи на території України.»
Враховано частково
редакційно
Забезпечення виконання договору про закупівлю - надання виконавцем замовнику гарантій виконання ним вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити у готівкових коштах, векселі;
вітчизняний виробник - суб'єкт підприємництва - резидент, який здійснює виробництво продукції, виконує роботи чи надає послуги на території України.
27.
Стаття 2. Сфера застосування


Стаття 2. Сфера застосування Закону
28.

1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за винятком закупівель, що становлять державну таємницю.
-30- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Частину 2 статті 2 викласти в такій редакції:
"2. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з закупівлею товарів, робіт і послуг, що здійснюються в межах державного оборонного замовлення, а також з закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України (специфічних) товарів (робіт і послуг), визначаються окремими актами законодавства України.".
-31- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В абзаці 2 та 3 ст.2 після слів « державну таємницю» доповнити словами « та пов'язана з виконанням державного оборонного замовлення».
Абзац 5 ст.2 виключити.
Враховано
Враховано редакційно


1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів.


-32- Н.д.Чиж І.С. (Округ №190)
Пункт 1 статті 2 викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів.».
Враховано


29.
Умови здійснення закупівель, що становлять державну таємницю, встановлюються іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.
-33- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У п.1 статті 2 у другому реченні слово "іншими" замінити на слово "відповідними".
Інша редакція


30.
2. У разі коли предметом закупівлі є визначена окремим переліком сільськогосподарська продукція чи продовольство, замовник має право здійснити таку закупівлю через біржовий товарний ринок.
-34- Н.д.Чиж І.С. (Округ №190)
Пункт 2 статті 2 викласти у редакції:
«2. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з формуванням і розміщенням державного замовлення на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поставками (закупівлею) для державних потреб сільськогосподарської продукції, продовольства, озброєння та військової техніки, а також інших спеціально визначених (специфічних) товарів, регулюються окремими законами України.».
Враховано редакційно

2. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з закупівлею товарів, робіт і послуг, що здійснюються в межах державного оборонного замовлення, а також з закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України (специфічних) товарів (робіт і послуг), визначаються окремими актами законодавства України.
-35- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Викласти пункти 2 та 3 статті 2 у такій редакції:
пункт 2:
«У разі коли предметом закупівлі є визначена окремим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України сільськогосподарська продукція чи продовольство, замовник має право здійснити таку закупівлю через біржовий торговий ринок».
пункт 3:
«Процедура здійснення закупівлі через біржовий товарний ринок встановлюється чинним законодавством».
Враховано частково
редакційно

31.
3. Процедура здійснення закупівлі через біржовий товарний ринок та перелік сільськогосподарської продукції і продовольства встановлюються іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.
-36- Н.д.Чиж І.С. (Округ №190)
Пункт 3 статті 2 виключити.
Враховано


32.
4. Замовник не має права ділити закупівлю на частини з метою уникнути застосування процедур, передбачених цим Законом.33.
5. Якщо предмет закупівлі належить до сфери діяльності кількох замовників, Кабінет Міністрів України визначає одного відповідального за здійснення процедури закупівлі від імені всіх заінтересованих замовників.
-37- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити проект новими статтями 3 та 4 такого змісту :
«Стаття 3 Принципи закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб
Принципами закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб є:
законність;
прозорість і відкритість;
захист національного виробника;
максимальна економія державних коштів;
контроль за витрачанням державних коштів.
Відхилено
Стаття 4. Подання замовником матеріалів про закупівлі.
Після прийняття рішення про закупівлю замовник подає уповноваженому органу в десятиденний термін після прийняття такого рішення заявку, яка містить всі необхідні матеріали для організації і проведення закупівлі.
Уповноважений орган має право об'єднувати заявки різних замовників на однорідні товари (роботи, послуги) для проведення єдиної закупівлі.
Порядок подання і зміст заявки визначається уповноваженим органом".Стаття 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг


Стаття 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг
34.

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (далі - уповноважений орган) у межах повноважень, передбачених цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України.
-38- Н.д.Чиж І.С. (Округ №190)
Статтю 3 відхилити. Відповідно внести правки в усі статті, де фігурантом є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель.
-39- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Статтю 3 проекту викласти в наступній редакції:
«Стаття 3. Уповноважений орган з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб.
Уповноваженим органом з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб є Міністерство економіки України, яке здійснює свою діяльність по координації закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб через свої окремі підрозділи.
Уповноважений орган з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб розробляє і затверджує з питань, що належать до його компетенції, обов`язкові для виконання акти законодавства, контролює їх виконання.
Враховано частково редакційно
Враховано частково редакційно


1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (далі - уповноважений орган) визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Основними функціями уповноваженого органу є:
розробка нормативно-правових актів щодо функціонування системи державних закупівель;
проведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися;
участь в економічному обгрунтуванні окремих статей видатків Державного бюджету України;
погодження іншої, ніж відкриті торги, процедури закупівлі здійснюється у порядку, встановленому уповноваженим органом;
підготовка та подання до Кабінету Міністрів України квартальних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;
розгляд та надання висновків із спірних питань у разі їх виникнення до моменту укладення угоди про закупівлю;
роз'яснення порядку застосування законодавства України про закупівлі;

2. Головними функціями уповноваженого органу є:

погодження іншого, ніж відкриті торги, методу здійснення закупівлі відповідно до частини другої статті 16 цього Закону;


розроблення проектів нормативно-правових актів щодо функціонування системи закупівель;


проведення обліку закупівель, що відбулись, та збирання інформації про закупівлі, що плануються;


Уповноважений орган з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб:
1. самостійно або через спеціально створені державні підприємства організує і проводить процедури здійснення закупівель;
2. розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушення законодавства України про закупівлі;
3. проводить облік закупівель, що відбулися, та збирання інформації про закупівлі, що плануються;
4. подає до Верховної Ради України щорічний звіт щодо здійснення закупівель;
5. розповсюджує інформацію про функціонування систем закупівель, у тому числі про зміни у законодавстві щодо закупівель, шляхом публікації у «Віснику державних закупівель».
6. контролює самостійно чи разом з іншими відповідними органами дотримання законодавства України щодо закупівель;

подання разом із Рахунковою палатою до Верховної Ради України щорічного звіту щодо здійснення замовниками закупівель;
контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;
подання матеріалів у правоохоронні органи стосовно фактів про правопорушення правил закупівель, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність;
співробітництво з органами Антимонопольного комітету щодо виявлення порушень антимонопольного законодавства у сфері здійснення закупівель;
консультаційна та методична допомога замовникам у здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг, у тому числі надання зразків тендерної документації, іншої інформації щодо здійснення закупівель;
організація навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення їх кваліфікації з виданням відповідного сертифіката встановленого зразку;
міжнародне співробітництво у сфері закупівель та підтримка участі вітчизняних товаровиробників у торгах щодо закупівель за межами України;
видання "Вісника державних закупівель".


7. надсилає матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність;
8. надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень антимонопольного законодавства;
9. інформує громадськість про свою діяльність;
10. роз`яснює порядок застосування чинного законодавства України про закупівлі;
11. вимагає від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі та реалізацію угод про закупівлю, зміст і порядок подання якого визначається уповноваженим органом;
12. укладає договори (угоди) закупівлі товарів, робіт, послуг для державних потреб;
13. установлює строки надання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, виконання угод про закупівлю".

3. Уповноважений орган має право:
подавати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення замовника, відповідального за здійснення процедури закупівлі, у разі якщо предмет закупівлі належить до сфери діяльності кількох замовників;
вимагати від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі відповідно до цього Закону та реалізацію договорів про закупівлю;
установлювати строки надання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені договори про закупівлі та їх виконання;
у разі виявлення порушень у процедурах закупівель вживати заходи згідно з цим Законом;
утворювати регіональні видання "Вісника державних закупівель", визначати межі його розповсюдження та умови публікацій оголошень в ньому;
визначати своїм рішенням:
форму або зразок оголошення про проведення процедур закупівлі та запрошення до участі в них;
додаткову інформацію, яка зазначається в оголошенні та запрошенні;
форму звіту про результати здійснення процедури закупівлі та додаткові вимоги до нього.-40- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Статтю 3 викласти в такій редакції:
1. Спеціально уповноваженим цен-тральним органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (далі - уповноважений орган) у межах повноважень, передбачених цим Законом, є Міністерство економіки України.
2. Основними функціями уповноваженого органу є:
розробка нормативно-правових актів щодо функціонування системи державних закупівель;
проведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися;
участь в економічному обгрунтуванні окремих статей видатків Державного бюджету України;
погодження іншого, ніж відкриті торги, методу здійснення закупівлі у порядку, встановленому цим Законом;
подання до Кабінету Міністрів України квартальних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;
розгляд та надання висновків із спірних питань у разі їх виникнення до моменту укладення угоди про закупівлю;
роз'яснення порядку застосування законодавства України про закупівлі;
Враховано
подання разом із Рахунковою палатою до Верховної Ради України щорічного звіту щодо здійснення замовниками закупівель;
контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;
подання матеріалів у правоохоронні органи стосовно фактів про правопорушення правил закупівель, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність;
співробітництво з органами Антимоно-польного комітету щодо виявлення порушень антимонопольного законодавства у сфері здійснення закупівель;
консультаційна та методична допомога замовникам у здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг, у тому числі надання зразків тендерної документації, іншої інформації щодо здійснення закупівель;
організація навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення їх кваліфікації з виданням відповідного сертифіката встановленого зразку;
міжнародне співробітництво у сфері закупівель та підтримка участі вітчизняних товаровиробників у торгах щодо закупівель за межами України;
видання "Вісника державних закупівель".
3. Уповноважений орган має право:
подавати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення замовника, відповідального за здійснення процедури закупівлі, у разі якщо предмет закупівлі належить до сфери діяльності кількох замовників;
вимагати від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі відповідно до цього Закону та реалізацію договорів про закупівлю;
установлювати строки надання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені договори про закупівлі та їх виконання;
у разі виявлення порушень у системі закупівель вживати заходи згідно з цим Законом;
утворювати регіональні видання "Вісника державних закупівель", визначати межі його розповсюдження та умови публікацій оголошень в ньому;
визначати своїм рішенням:
форму або зразок оголошення про проведення процедур закупівлі та запрошення до участі в них;
додаткову інформацію, яка зазначається в оголошенні та запрошенні;
форму звіту про результати здійснення процедури закупівлі та додаткові вимоги до нього".
-41- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 3 проекту викласти в наступній редакції :
«Стаття 3. Агентство з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб.
Агентство з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб є центральним органом виконавчої влади , діяльність якого спрямовується і координується через Міністерство економіки України. Агентство з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб є підзвітним Верховній Раді України.
До системи цього органу входять Агентство з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб, його центральний апарат та територіальні органи.
Агентство з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб утворюється у складі Голови Агентства та восьми членів Агентства, серед яких чотири заступники Голови Агентства.
Голова Агентства , та його заступники призначаються та звільняються Президентом України. Інші члени та працівники Агентства призначаються та звільняються Головою Агентства.
Голова та члени Агентства мають право без спеціальних дозволів представляти Агентство у суді, арбітражному чи третейському суді.
Враховано частково редакційно


35.

Термін повноважень Голови Агентства та членів Агентства - сім років. Одна й та ж особа не може бути членом Агентства більше двох термінів підряд.
Звільнення Голови Агентства та членів Агентства протягом терміну повноважень може мати місце лише за власним бажанням, а також у разі вчинення злочину та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я.
Основною формою роботи Агентства є засідання, які проводяться за рішенням Голови Агентства у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
Засідання Агентства є правомочними, якщо на ньому присутні не менше трьох осіб.
Рішення Агентства вважається прийнятим, якщо за нього подано не менше трьох голосів.
Агентство з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб та його територіальні органи є юридичними особами, мають розрахунковий та інші рахунки, печатки із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
Положення про Агентство з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб затверджується Президентом України . Територіальні органи Агентства діють на підставі положення, що затверджується Агентством, і координують свою діяльність з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.
Агентство з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб розробляє і затверджує з питань, що належать до його компетенції, обов'язкові для виконання акти законодавства, контролює їх виконання.


36.

Агентство з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб:
1) самостійно або через спеціально створені державні підприємства організує і проводить процедури здійснення закупівель;
2) розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушення законодавства України про закупівлі;
3) проводить облік закупівель, що відбулися, та збирання інформації про закупівлі, що плануються;
4) подає до Верховної Ради України щорічний звіт щодо здійснення закупівель;
5) розповсюджує інформацію про функціонування системи закупівель, у тому числі про зміни у законодавстві щодо закупівель, шляхом публікації у «Віснику державних закупівель»
6) контролює самостійно чи разом з іншими відповідними органами дотримання законодавства України щодо закупівель;
7) надсилає матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність;
8) надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень антимонопольного законодавства;
9) інформує громадськість про свою діяльність;
10) роз'яснює порядок застосування чинного законодавства України про закупівлі
11) вимагає від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі та реалізацію угод про закупівлю, зміст і порядок подання якого визначається Агентством;
12) установлює строки надання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, виконання угод про закупівлю;
Агентство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади , відповідними органами Автономної республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, проводить обов'язкові консультації з замовниками .


37.

Уповноваженими особами Агентство з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб є:
Голова та члени Агентства з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб;
голови територіальних відділень Агентства з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб;
працівники центрального апарату - за письмовим дорученням Голови або членів Агентства з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб;
працівники територіальних відділень Агентства з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб - за письмовим дорученням голови відповідного територіального органу Агентства.


38.

Уповноважені особи Агентства з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб мають право:
безперешкодно входити до підприємств, установ, організацій , органів державної влади за службовими посвідченнями та мати доступ до документів і інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень
ставити питання перед органами Прокуратури та Міністерством внутрішніх справ України про проведення розслідувань або інших заходів відповідно до чинного законодавства
Працівники правоохоронних органів сприяють уповноваженим особам Агентства з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб у виконанні ними своїх службових обов'язків. На прохання уповноважених осіб Агентства з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб правоохоронні органи надають інформацію , яка є в їх розпорядженні і необхідна для забезпечення належного контролю за закупівлями. У разі недопуску працівників Агентства з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб до проведення перевірок відповідно до цього Закону , застосування щодо них насильства , органи внутрішніх справ на прохання уповноважених осіб Агентства з закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб зобов'язані негайно вжити заходів щодо забезпечення проведення перевірки в примусовому порядку.


40.
подання до Кабінету Міністрів України звітів щодо здійснення замовниками закупівель;
-42- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абз.5 пункту 2 статті 3 почати так:
"підготовка та подання до Кабінету Міністрів України..." і далі за текстом.
Враховано


41.
розгляд та надання висновків із спірних питань у разі їх виникнення до моменту укладення угоди про закупівлю;42.
консультаційна та методична допомога замовникам у здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг, у тому числі організація навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів, надання зразків тендерної документації, іншої інформації щодо здійснення закупівлі;
-43- Н.д.Кушнір О.Д. (Реєстр.картка №280)
Доповнити ч.2 статті 3 таким положенням:
"щорічне подання інформації Верховній Раді України щодо здійснення замовниками закупівель, які фінансувались з Державного бюджету та інших джерел фінансування держави, а також порядку використання вказаних закупівель товарів, робіт і послуг".
-44- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 3 пункт 2 абзац шостий після слів «методична допомога» додати слова «органами місцевого самоврядування» ... далі по тексту.
Враховано частково
редакційноВраховано частково
редакційно

43.
розповсюдження інформації про функціонування системи закупівель, у тому числі про зміни у законодавстві щодо закупівель, шляхом публікації у "Віснику державних закупівель" та інших друкованих засобах масової інформації;44.
видання "Вісника державних закупівель".45.
3. Уповноважений орган має право:46.
подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення замовника, відповідального за здійснення процедури закупівлі у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 2 цього Закону;
-45- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В другому абзаці п.3 статті 3 замість "Кабінетові" записати "Кабінету".
Інша редакція


47.
вимагати від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі відповідно до цього Закону та реалізацію угод про закупівлю;48.
установлювати строки надання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені угоди про закупівлі та їх виконання;49.
у разі виявлення порушень законодавства у системі закупівель застосовувати дії, передбачені частиною сьомою статті 39 цього Закону.
50.
Стаття 4. Публікація оголошень про здійснення закупівлі
51.
1. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення процедури попередньої кваліфікації публікуються у "Віснику державних закупівель", що видається уповноваженим органом, в інших друкованих засобах масової інформації, а у разі потреби - у відповідних міжнародних виданнях згідно з частиною четвертою цієї статті. Оголошення, які подаються бюджетними установами, публікуються безкоштовно.
-46- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Друге речення п.1 статті 4 вилучити.
-47- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Останнє речення п.1 ст.4 виключити.
-48- Н.д.Кушнір О.Д. (Реєстр.картка №280)
Перше речення ч.1 статті 4 після слова "публікуються" доповнити словами "у республіканській газеті або оголошуються по республіканському телебаченню", і далі за текстом.
Враховано в статті 8

Враховано в статті 8

Відхилено
-49- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Статтю 4 викласти в наступній редакції:
Враховано в ст.8


52.
2. Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації повідомлення про неї у "Віснику державних закупівель" за винятком випадків, передбачених частиною першою статті 16 цього Закону.
3. Уповноважений орган окремим рішенням може створити регіональні чи галузеві видання "Вісника державних закупівель", а також визначити межі його розповсюдження, умови публікації оголошень та інші необхідні умови.
"1. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення процедури попередньої кваліфікації публікуються у "Віснику державних закупівель", що видається уповноваженим органом, в інших друкованих засобах масової інформації, у відповідних міжнародних виданнях згідно з частиною четвертою цієї статті.
2. Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у "Віснику державних закупівель", за винятком:
здійснення закупівлі, очікувана вартість якої або частка державних коштів у якій не перевищує суму, еквівалентну 10 тисяч євро (для робіт - 40 тисяч євро);
застосування замовником процедури закупівлі у одного виконавця чи торгів з обмеженою участю у порядку встановленому цим Законом.


53.
4. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення процедури попередньої кваліфікації підлягають обов'язковій публікації у відповідних міжнародних виданнях у разі, коли очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

для товарів - 200 тис. євро;

для послуг - 300 тис. євро;

для робіт - 4 млн. євро.

3. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення процедури попередньої кваліфікації розміщуються у відповідних міжнародних виданнях чи міжнародній мережі електронного зв'язку у разі, коли очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів - 200 тисяч євро;
для послуг - 300 тисяч євро;
для робіт - 4 мільйонів євро".
-50- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пункт 3 статті 4 доповнити: " ... або ж дати права регіонам визначати інші засоби масової інформації, в яких будуть оприлюднюватися умови по публікації оголошень та інші необхідні умови, пов`язані з закупівлею товарів, робіт і послуг для державних потреб.


Відхилено


58.
Стаття 5. Форма повідомлень під час здійснення процедур закупівлі59.
1. Дійсними визнаються тільки ті заяви та повідомлення, що були подані у письмовій формі.
-51- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Перший пункт статті 5 уточнити:
«Дійсними визнаються тільки ті заяви та повідомлення, що були подані у письмовій формі за встановленим зразком».
-52- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пункт 1 статті 5 доповнити: "...у триденний термін".
-53- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У ч.1 статті 5 після слова "формі" додати слова "встановленій замовником".
Враховано редакційно

Враховано редакційно
в ст. 12

Враховано в статті 9


60.
2. Якщо під час здійснення процедур закупівлі сторони передавали інформацію в інших формах, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений.
61.
Стаття 6. Міжнародні зобов'язання України щодо закупівель

-54- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Викласти статтю 6 в наступній редакції:

Враховано в статті 4
Стаття 4. Міжнародні зобов'язання України щодо здійснення закупівель
62.
Якщо положення цього Закону не відповідають положенням міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються положення міжнародного договору України.
"Якщо норми міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, містять положення, відмінні від норм цього Закону, то застосовуються норми міжнародного договору України".

Якщо норми міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, містять положення, відмінні від норм цього Закону, то застосовуються норми міжнародного договору України.

63.

Стаття 7. Умови недискримінації постачальників (виконавців)
-55- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Статтю 7 викласти в наступній редакції:
Враховано в статті 5


Стаття 5. Недискримінація виконавців
64.
Вітчизняні та іноземні виконавці беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах відповідно до положень цього Закону за винятком випадків, коли застосовуються положення статті 8 цього Закону.

" Вітчизняні та іноземні виконавці беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах відповідно до положень цього Закону за винятком випадків, коли застосовуються положення статті 6 цього Закону".

Вітчизняні та іноземні виконавці беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах відповідно до положень цього Закону за винятком випадків, коли застосовуються положення статті 6 цього Закону.

65.
Стаття 8. Умови захисту вітчизняного ринку


Стаття 6. Умови захисту вітчизняного ринку
66.

1. У разі коли на території України є достатня кількість кваліфікованих вітчизняних виконавців товарів, робіт і послуг, що є предметом закупівлі, чи предмет закупівлі входить до переліку товарів, які в достатній кількості виробляються на території України, замовник може застосувати преференційну поправку до ціни тендерної пропозиції, поданої вітчизняним виконавцем чи обмежити участь у процедурі закупівлі виключно вітчизняними виконавцями за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує суму, еквівалентну:
для товарів - 200 тис.євро;
для послуг - 300 тис.євро;
для робіт - 4 млн. євро.
Розмір преференційної поправки не повинен перевищувати 15 відсотків ціни тендерної пропозиції і зазначається у тендерній документації та звіті про результати проведення процедури закупівлі.
-56- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У ч.1 статті 8 після тексту «включено до переліку додати текст «високоякісних».
-57- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Статтю 8 пропоную викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Умови захисту вітчизняного ринку
1. У разі, коли на території України виробляються (чи можуть почати вироблятися у терміни, прийнятні для замовника) товари, надаватись послуги чи виконуватись роботи у кількостях, необхідних замовнику, останній зобов'язаний обмежитися участю у процедурі закупівлі виключно вітчизняних виконавців, якщо їхня вартість не перевищує вартості відповідних за якістю імпортних аналогів більш ніж на 10%.
Інша редакція
Враховано частково
редакційно

1. Замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій вітчизняним виробником шляхом застосування преференційної поправки до її ціни, або обмежує участь у процедурі закупівлі виключно вітчизняними виробниками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує суму, еквівалентну:
для товарів - 200 тисяч євро;
для послуг - 300 тисяч євро;
для робіт - 4 мільйонів євро.
Розмір преференційної поправки повинен становити 10 відсотків ціни тендерної пропозиції.

2. Замовник застосовує преференційну поправку до ціни тендерної пропозиції, поданої підприємствами Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих, Спілки організацій інвалідів України та підприємствами України, працівниками яких є особи, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі.


2. Перелік критичного імпорту товарів, робіт та послуг - перелік товарів, робіт та послуг, які не виробляються чи не надаються на території України у достатніх для замовника об'ємах. Перелік критичного імпорту визначається окремою Постановою Кабінету Міністрів України, публікується окремим виданням і носить рекомендаційний характер.

У цих випадках розмір преференційної поправки повинен становити 15 відсотків ціни тендерної пропозиції, навіть за умови участі у процедурі закупівлі лише вітчизняних виробників.
3. У разі коли предметом закупівлі є послуги чи роботи, що здійснюються на території України, замовник має право вимагати від іноземного виконавця, що приймає участь у процедурі закупівлі, виконання цих послуг чи робіт з використанням вітчизняної сировини, матеріалів та робочої сили.


3. Виробник, товари, роботи чи послуги якого включені до переліку критичного імпорту, може оскаржити це рішення у судовому порядку.
4. При здійсненні процедури закупівлі, замовник надає перевагу підприємствам, що мають статус українського товаровиробника.
5. У разі коли предметом закупівлі є послуги чи роботи, що здійснюються на території України, замовник зобов'язаний надавати переважне право виконання всіх послуг чи робіт виконавцям з використанням вітчизняної сировини, матеріалів та робочої сили".

4. Про застосування умов, передбачених частинами першою, другою та третьою цієї статті, замовник повинен поінформувати виконавців у оголошенні про здійснення процедури закупівлі. Рішення замовника про застосування таких умов не може бути змінено до закінчення процедури закупівлі.-58- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Статтю 8 викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Умови захисту вітчизняного ринку
1. Замовник може застосовувати преференційну поправку до ціни тендерної пропозиції, поданої вітчизняним виробником, або обмежувати участь у процедурі закупівлі виключно вітчизняними виробниками за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує суму, еквівалентну:
для товарів - 200 тисяч євро;
для послуг - 300 тисяч євро;
для робіт - 4 мільйонів євро.
Розмір преференційної поправки повинен становити 10 відсотків ціни тендерної пропозиції.
Враховано
2. Замовник застосовує преференційну поправку до ціни тендерної пропозиції, поданої підприємствами Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих, Спілки організацій інвалідів України та підприємствами України, працівниками яких є особи, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі.
У цих випадках розмір преференційної поправки повинен становити 15 відсотків ціни тендерної пропозиції, навіть за умови участі у процедурі закупівлі лише вітчизняних виконавців.
3. У разі коли предметом закупівлі є послуги чи роботи, що здійснюються на території України, замовник має право вимагати від іноземного виконавця, що приймає участь у процедурі закупівлі, виконання цих послуг чи робіт з використанням вітчизняної сировини, матеріалів та робочої сили.
4. Про застосування умов, передбачених частинами першою, другою та третьою цієї статті, замовник повинен поінформувати виконавців у оголошенні про здійснення процедури закупівлі. Рішення замовника про застосування таких умов не може бути змінено до закінчення процедури закупівлі".


70.
2. У разі коли предметом закупівлі є послуги чи роботи, що здійснюються на території України, замовник має право вимагати виконання всіх послуг чи робіт вітчизняними виконавцями з використанням вітчизняної сировини, матеріалів та робочої сили.
-59- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Абзац 2 ст.8 викласти у такій редакції:
«Розмір преференційної поправки повинен становити 10 відсотків ціни тендерної пропозиції. Для підприємств УТОСу, УТОГу та підприємств, працівниками яких є особи, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, розмір преференційної поправки повинен становити 15 відсотків ціни тендерної пропозиції, навіть за умови участі у процедурі закупівлі лише вітчизняних виконавців».
Враховано частково
редакційно

71.

-60- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
У пп. 1 і 2 статті 8 замість слів «замовник може» або «замовник має право» записати «замовник зобов'язаний».
-61- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пункт 2 статті 8 викласти в редакції::
"2. У разі коли предметом закупівлі є послуги чи роботи, що здійснюються на території України, замовник має право вимагати виконання всіх послуг чи робіт вітчизняними виконавцями з використанням вітчизняної сировини, матеріалів (якщо вони коштують дешевше ніж закордонні) та робочої сили".
Враховано редакційноВраховано частково
редакційно


72.
3. Про застосування обмежень, передбачених частинами першою та другою цієї статті, замовник повинен поінформувати виконавців у оголошенні про здійснення процедури закупівлі. Рішення замовника про застосування таких обмежень не може бути змінено до закінчення процедури закупівлі.
-62- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Немає чітких критеріїв застосування преференційних поправок на ціну тендерної пропозиції щодо вітчизняних товаровиробників.
Враховано в статті 6


73.
4. Перелік товарів, які в достатній кількості виробляються на території України, конкретні розміри преференційних поправок, передбачених частиною першою цієї статті, а також процедури застосування обмежень на підставі державної належності виконавців, у тому числі передбачені частинами першою та другою цієї статті, визначаються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.
-63- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.4 статті 8:
Після тексту «4. Перелік» додати текст «високоякісних».

-64- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Викласти статтю 8 законопроекту в такій редакції:
Інша редакція

Враховано редакційно
в ст. 6
«Стаття 8. Умови захисту вітчизняного товаровиробника.
Кошти, що виділяються на закупівлю продукції для державних потреб, використовуються виключно на придбання товарів (робіт, послуг) вітчизняного виробництва.
Державні замовники, оцінюючи пропозиції товарів (робіт, послуг) іноземного та вітчизняного виробництва, за клопотанням учасника конкурсу застосовують преференційну цінову поправку в розмірі 15 відсотків на користь товарів (робіт, послуг) українського виробництва.
Державні замовники на конкурсних засадах визначають виконавців та укладають з ними договори (контракти) на поставки продукції іноземного походження лише у випадках, коли в процесі конкурсного відбору не було виявлено пропозицію товару вітчизняного виробництва, яка відповідає потребам держави.
Кошти Державного бюджету України використовуються на закупівлю продукції іноземного походження на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України».
-65- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
До статті 8 «Умови захисту вітчизняного ринку» новий пункт такого змісту:
«При закупівлі товарів для державних потреб, які можуть бути виготовлені підприємствами Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих та Союзу організацій інвалідів України, уповноважений орган разом з державними замовниками зобов`язані визначати виконавців поставок таких товарів з числа підприємств УТОС, УТОГ, СОІУ. Перелік зазначених товарів визначається окремим рішенням Кабінету Міністрів України».
Враховано редакційно
-66- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
До статті 8 «Умови захисту вітчизняного ринку» новий пункт такого змісту:
«При закупівлі товарів для державних потреб, які можуть бути виготовлені підприємствами Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих та Союзу організацій інвалідів України, уповноважений орган разом з державними замовниками зобов`язані визначати виконавців поставок таких товарів з числа підприємств УТОС, УТОГ, СОІУ. Перелік зазначених товарів визначається окремим рішенням Кабінету Міністрів України».
Враховано редакційно
в статті 6

74.
Стаття 9. Відмова виконавцю в участі у процедурі закупівлі

1. Рішення про відмову виконавцю в участі у процедурі закупівлі приймається у разі, коли:
виконавець без поважних причин не виконав належним чином хоча б одну угоду про закупівлю протягом останніх п'яти років, що передують початку процедури закупівлі;
виконавця у встановленому порядку визнано банкрутом чи стосовно нього порушено справу про банкрутство;
виконавець має прострочену податкову заборгованість чи заборгованість за іншими обов'язковими платежами;
замовник має інформацію про те, що:
-67- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Статтю 9 пропоную викласти в наступній редакції:
"Стаття 9. Відмова виконавцю в участі у процедурі закупівлі
1. Рішення про відмову виконавцю в участі у процедурі закупівлі приймається у разі, коли:
виконавець без поважних причин не виконав належним чином хоча б одну угоду про закупівлю протягом останніх п'яти років, що передують початку процедури закупівлі;
виконавця у встановленому порядку визнано банкрутом чи стосовно нього порушено справу про банкрутство;
замовник має інформацію про те, що:
Враховано частково редакційно в ст.11


75.
фізичну особу, яка є виконавцем, було засуджено за злочин, вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з метою отримання матеріальної вигоди, судимість з якої не знято і не погашено у встановленому порядку;
фізичну особу, яка є виконавцем, було засуджено за злочин, вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з метою отримання матеріальної вигоди, судимість з якої не знято і не погашено у встановленому порядку;


76.
посадову особу виконавця, яку визначено ним відповідальною за здійснення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з метою отримання матеріальної вигоди, судимість з якої не знято і не погашено у встановленому порядку
посадову особу виконавця, яку визначено ним відповідальною за здійснення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з метою отримання матеріальної вигоди, судимість з якої не знято і не погашено у встановленому порядку.


77.
2. Причини відхилення тендерної пропозиції відповідно до цієї статті зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі і у тижневий термін оголошуються заінтересованому виконавцю.
2. Причини відхилення тендерної пропозиції відповідно до цієї статті зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі і у тижневий термін оголошуються заінтересованому виконавцю".
-68- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абзац 2 частини 1 статті 9 виключити.
З назви статті 9 вилучити слово "виконавцю".
Враховано в статті 1178.

-69- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Абзац 4 п.1 ст.9 виключити.
Враховано в статті 11
-70- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У ч.2 статті 9 замінити слова "у тижневий термін" на слова "протягом семи календарних днів".
Враховано в статті 11


83.
Стаття 10. Обмеження щодо участі у процедурі закупівлі84.

Виконувати обов'язки, пов'язані з процедурою закупівлі від імені замовника, здійснювати функції експерта щодо дотримання процедури закупівлі не можуть особи, що є близькими родичами керівників чи представників виконавців, які мають статус юридичних осіб або фізичної особи, що є виконавцем.
-71- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Статтю 10 викласти в такій редакції:
«1. Порядок створення і головні функції тендерних комітетів визначаються окремим рішенням уповноваженого органу.
2. Особи, які є близькими родичами (подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки), керівників або представників виконавців (юридичних, а також фізичних осіб) не можуть входити до складу тендерного комітету, а також бути експертами з питань щодо дотримання процедури закупівлі".
Враховано в статті 12

-72- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 10 доцільно обмежити коло "близьких родичів", аби не робити його безкінечним. Пропонується записати: "що є близькими родичами (батьки, діти, рідні брати та сестри, члени подружжя, онуки, бабусі, дідусі)...", а далі за текстом.
-73- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В тексті статті 10 є не зрозумілим висловлення - «особи, що є близькими родичами» . Хто в даному законопроекті відноситься до цієї категорії?
Враховано редакційноВраховано редакційно
в статті 12


85.
Стаття 11. Несхвальні дії виконавців


Стаття 7. Несхвальні дії виконавців

86.
1. Замовник, за погодженням з уповноваженим органом зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію у разі, коли виконавець пропонує, дає або погоджується дати прямо або опосередковано будь-якій посадовій особі чи колишньому службовцю замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедур закупівлі або на застосування замовником певного виду процедури закупівлі.
-74- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Стаття 11 проекту "Несхвальні дії виконавців" не повинна міститися в цьому Законі - це предмет регулювання кримінального законодавства.
Відхилено

1. Замовник, за погодженням з уповноваженим органом зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію у разі, коли він має беззаперечні докази того, що виконавець пропонує, дає або погоджується дати прямо або опосередковано будь-якій посадовій особі чи колишньому службовцю замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування замовником певного виду процедури закупівлі.
87.
2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції та підстави для відхилення у разі підтвердження зазначених у частині першій цієї статті несхвальних дій виконавця подається замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та у тижневий термін оголошується виконавцю, який їх допустив.
-75- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У статті 11:
у ч.1 після слів "у разі, коли" записати слова "він має беззаперечні докази того, що..."
у ч.2 замість слів "у тижневий термін оголошується" записати "протягом семи календарних днів надсилається".
Враховано в статті 7

2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції та підстави для відхилення у разі підтвердження зазначених у частині першій цієї статті несхвальних дій виконавця подається замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та протягом семи календарних днів оголошується виконавцю, який їх допустив.


-76- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пропонується ввести третій пункт статті 11 в такій редакції:
"3. Виконавець, чиї дії підпадають під відповідні статті Кримінального кодексу України щодо дачі хабара чи спроби підкупу з метою вплинути на прийняття рішення по відношенню до визначення переможця процедур закупівлі або на застосування замовником певного виду процедури закупівлі, а також замовник, який такі дії схвалював та сприяв їм, несуть відповідальність згідно з діючим законодавством".
Враховано в ст.38


88.
Стаття 12. Мова, що застосовується під час здійснення процедури закупівлі89.

1. Оголошення про здійснення процедури закупівлі, запрошення до участі у процедурах закупівлі, повідомлення про проведення процедури попередньої кваліфікації, а також уся інша тендерна документація готується українською мовою та однією з іноземних мов, що використовується у міжнародній торгівлі у разі, коли процедура закупівлі не обмежується вітчизняними виконавцями відповідно до положень статті 8 цього Закону. Тексти повинні бути аутентичними і мають однакову силу.
-77- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У першому реченні частини 1 статті 12 слова "відповідно до положень статті 8 цього Закону" вилучити.
У другому реченні частини 1 статті 12 замість слів "і мають однакову силу" записати "визначальним є україномовний текст".
Враховано в статті 10


90.
2. Тендерні пропозиції подаються мовою (мовами), зазначеною замовником у тендерній документації.
91.
Стаття 13. Підзаконні акти про закупівлю

Підзаконні акти на виконання цього Закону приймаються Кабінетом Міністрів України.
-78- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 13 виключити.


-79- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13:
Після тексту «Кабінетом Міністрів України» додати текст «за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим - Радою Міністрів Автономної Республіки Крим».
Враховано
(Перенесено в розділ "Прикінцеві положення")

Інша редакція


93.
Стаття 14. Визначення структури і обсягів закупівлі

-80- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Статтю 14 вилучити.
Враховано


94.
Структура та обсяги закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення державних потреб, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та державних кредитних ресурсів, визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а за рахунок коштів місцевих бюджетів - відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
95.
РОЗДІЛ II


РОЗДІЛ II
96.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ


ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ
Стаття 8. Публікація оголошень про здійснення закупівлі
1. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення процедури попередньої кваліфікації публікуються у "Віснику державних закупівель", що видається уповноваженим органом, в інших друкованих засобах масової інформації, у відповідних міжнародних виданнях згідно з частиною третьою цієї статті.
2. Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у "Віснику державних закупівель", за винятком:
здійснення закупівлі, очікувана вартість якої або частка державних коштів у якій не перевищує суму, еквівалентну 10 тисяч євро (для робіт - 40 тисяч євро);
застосування замовником процедури закупівлі у одного виконавця чи торгів з обмеженою участю у порядку встановленому цим Законом.
3. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення процедури попередньої кваліфікації розміщуються у відповідних міжнародних виданнях чи міжнародній мережі електронного зв'язку у разі, коли очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів - 200 тисяч євро;
для послуг - 300 тисяч євро;
для робіт - 4 мільйонів євро.
Стаття 9. Форма повідомлень під час здійснення процедур закупівлі
1. Дійсними визнаються тільки ті заяви та повідомлення, що були подані у письмовій формі встановленій замовником.
2. Якщо під час здійснення процедур закупівлі сторони передавали інформацію в інших формах, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.
Стаття 10. Мова, що застосовується під час здійснення процедури закупівлі
1. Оголошення про здійснення процедури закупівлі, запрошення до участі у процедурах закупівлі, повідомлення про проведення процедури попередньої кваліфікації, а також тендерна документація готується українською мовою та однією з іноземних мов, що використовуються у міжнародній торгівлі, у разі якщо участь у процедурі закупівлі не обмежується вітчизняними виконавцями. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є україномовний текст.
2. Тендерні пропозиції подаються мовою (мовами), зазначеною замовником у тендерній документації.
Стаття 11. Відмова в участі у процедурі закупівлі
1. Рішення про відмову виконавцю в участі у процедурі закупівлі приймається у разі, якщо:
виконавця у встановленому порядку визнано банкрутом чи стосовно нього порушено справу про банкрутство;
замовник отримав інформацію про те, що:
фізичну особу, яка є виконавцем, було засуджено за злочин, вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з метою отримання матеріальної вигоди, судимість з якої не знято і не погашено у встановленому порядку;
посадову особу виконавця, яку визначено ним відповідальною за здійснення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з метою отримання матеріальної вигоди, судимість з якої не знято і не погашено у встановленому порядку.
2. Причини відмови виконавцю в участі в процедурі закупівлі відповідно до цієї статті зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі і протягом семи календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомляються заінтересованому виконавцю.
Стаття 12. Тендерні комітети та обмеження щодо участі у них
1. Порядок створення і головні функції тендерних комітетів визначаються окремим рішенням уповноваженого органу.
2. Особи, які є близькими родичами (подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки), керівників або представників виконавців (юридичних, а також фізичних осіб) не можуть входити до складу тендерного комітету, а також бути експертами з питань щодо дотримання процедури закупівлі.
97.

Стаття 15. Процедури здійснення закупівліСтаття 13. Процедури здійснення закупівлі
98.
Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур:
-81- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64 )
Враховано в статті 14
Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур:
99.
відкритих торгів;
Останній абзац статті 15 зробити частиною 1

Відкритих торгів;
100.
торгів з обмеженою участю;
статтті 16 "Умови застосування процедури закупівлі".

Торгів з обмеженою участю;
101.
двоступеневих торгів;


Двоступеневих торгів;
102.
запиту цінових пропозицій (котирувань);


Запиту цінових пропозицій (котирувань);
103.
закупівлі в одного постачальника (виконавця).


Закупівлі в одного постачальника (виконавця).
104.
Основним способом здійснення закупівель є застосування процедури відкритих торгів.
105.


Стаття 16. Умови застосування процедур закупівлі

1. Під час здійснення закупівлі, очікувана вартість якої або частка державних коштів у якій не перевищує суму, еквівалентну 15 тис. євро (для робіт - 50 тис. євро), не є обов'язковим застосування процедури відкритих торгів, а також положень цього Закону щодо обов'язкової публікації оголошення про здійснення закупівлі у "Віснику державних закупівель" та подання звіту про результати здійснення процедури закупівлі.

-82- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У статті 16:
перенести ч.1 статті 16 до ч.2 статті 8 "Публікація оголошень про здійснення закупівлі";

Враховано в ч.2 ст. 8


Стаття 14. Умови застосування процедур закупівлі

1. Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги.


2. Застосування інших, ніж процедура відкритих торгів, способів здійснення закупівлі, очікувана вартість якої дорівнює або перевищує 200 тис. євро, потребує погодження з уповноваженим органом.
ч.3 викласти в наступній редакції:
"3. Замовник не має права ділити закупівлю на частини з метою уникнути застосування процедур, передбачених цим Законом".
Враховано в статті 14Враховано в статті 14
2. Застосування інших ніж відкриті торги процедур закупівлі, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 100 тисяч євро, потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку.


-83- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Ч.2 викласти в такій редакції:
"2. Закупівля очікуваною вартістю або частка державних коштів, у якій дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 10 тис.євро (для робіт - 40 тис.євро), здійснюється за процедурою відкритих торгів або іншою, передбаченою цим Законом, процедурою, без попереднього погодження з уповноваженим органом;"
ч.2 стає відповідно частиною 3, а цифру "200" замінити на "100", в кінці речення доповнити наступними словами: "у встановленому ним порядку".
-84- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Статтю 16 пропоную викласти в наступній редакції:
"Стаття 16. Умови застосування процедур закупівлі
1. Під час здійснення закупівлі, очікувана вартість якої або частка державних коштів у якій не перевищує суму, еквівалентну 5 тис. євро (для робіт - 15 тис.євро), не є обов'язковим застосування процедури відкритих торгів, а також положень цього закону щодо обов'язкової публікації оголошення про здійснення закупівлі у «Віснику державних закупівель» та подання звіту про результати здійснення процедури закупівлі.

Враховано частково
редакційно

Враховано частково
редакційно


3. Замовник не має права ділити закупівлю на частини з метою уникнути застосування процедур, передбачених цим Законом.


2. Застосування інших, ніж процедура відкритих торгів, способів здійснення закупівлі, очікувана вартість якої дорівнює або перевищує 25 тис. євро, потребує погодження з уповноваженим органом".


106.

-85- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 16, частина 1, пункт 2.
Текст «відповідного» вилучити, а текст «певних» замінити текстом «даних».
Інша редакція

107.

-86- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Пункт 2 ст. 16 виключити.
Відхилено
-87- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Доповнити проект Закону статтею такого змісту:
"Стаття 17. Ціна оплати контракту переможця торгів
Замовник здійснює оплату контракту переможця торгів згідно цін заявлених у поданих тендерних пропозиціях, враховуючи вартісні еквіваленти додаткових критеріїв виконання замовлень згідно статті 28 цього закону.
Замовник встановлює способи визначення ціни оплати контракту на етапі запрошення до участі в торгах. Можливі два способи визначення ціни оплати контракту.
1) найнижча з заявлених за умови забезпечення необхідних вимог замовника;
2) наступна за найнижчою з заявлених за умови забезпечення необхідних вимог замовника.
Спосіб визначення ціни оплати контрактів визначається замовником на етапі запрошення до участі у торгах".
Відхилено
-88- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 16 законопроекту виключити.
Враховано редакційно


108.
Стаття 17. Кваліфікаційні вимоги до виконавців


Стаття 15. Кваліфікаційні вимоги до виконавців

109.
1. Замовник може вимагати від виконавця надання інформації щодо його відповідності таким кваліфікаційним вимогам:
-89- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Замінити номери статей 17-40 на номери 18-41.
Враховано частково редакційно


1. Замовник може вимагати від виконавця надання інформації щодо його відповідності таким кваліфікаційним вимогам:
110.
наявність необхідних знань та досвіду, фінансових ресурсів, обладнання та працівників відповідної кваліфікації;
наявність відповідного дозволу чи ліцензії на виконання певних робіт чи послуг;
здійснення усіх необхідних податкових відрахувань та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України;

-90- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пропоную в п.1 статті 17 поміняти місцями перший та другий абзаци: спочатку - "наявність відповідного дозволу чи ліцензії на виконання певних робіт чи послуг", а потім другим пунктом - перший у такій редакції:

Враховано редакційно

наявність відповідного дозволу чи ліцензії на виконання певних робіт чи послуг;
наявність коштів, обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які володіють необхідними знаннями та досвідом;
здійснення всіх необхідних податкових відрахувань та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України;
111.
вступ у правові відносини відповідно до положень статуту про свою діяльність;
іншим вимогам, визначеним законодавством України та статтею 9 цього Закону.
"наявність фінансових ресурсів, обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які володіють необхідними знаннями та досвідом".
-91- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.5-7 частини 1 статті 17 викласти в такій редакції:
" здійснення підприємницької діяльності у відповідності до положень його статуту;
відсутність підстав для відмови в торгах передбачених статтею 11 цього Закону;
виконання аналогічних договорів".
Враховано в статті 15

здійснення підприємницької діяльності у відповідності до положень його статуту;
відсутність підстав для відмови в торгах передбачених статтею 11 цього Закону;
виконання аналогічних договорів.
112.

-92- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Абзац 4 пункту 1 ст.17 виключити.
Відхилено


115.
2. Кваліфікаційні вимоги, визначені цією статтею, зазначаються у документації, необхідній для здійснення процедури попередньої кваліфікації (якщо така процедура застосовується), тендерній документації чи інших документах, пов'язаних з поданням тендерних пропозицій.
-93- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У ч.2 статті 17 у першому реченні після тексту «цього Закону, та» слово «може» замінити словом «має».

Інша редакція
2. Кваліфікаційні вимоги, встановлені цією статтею, зазначаються у документації, необхідній для здійснення процедури попередньої кваліфікації (якщо така процедура застосовується), тендерній документації чи інших документах, пов'язаних з поданням тендерних пропозицій.
116.
3. Замовник не повинен встановлювати вимоги, що є дискримінаційними, до виконавців на підставі їх державної належності за винятком випадків, передбачених статтею 8 цього Закону.
-94- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Ч.3 статті 17 викласти в наступній редакції:
"3. Замовник не повинен встановлювати дискримінаційні вимоги до виконавців".
-95- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В п.3 статті 17 слова: «що є дискримінаційними», вилучити.
Враховано а статті 15
Відхилено

3. Замовник не повинен встановлювати дискримінаційні вимоги до виконавців.

117.
4. Замовник відхиляє пропозицію постачальника (виконавця) щодо участі в процедурі закупівлі на будь-якому її етапі у разі, коли:
виконавець свідомо надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам;
-96- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У абз.2 ч.4 статті 17 слово "свідомо" вилучити.
-97- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 4 статті 17 необхідно додати останній абзац такого змісту:
"виконавець вчиняє дії, передбачені статтею 11 цього Закону".
Враховано в статті 15


Враховано в статті 15

4. Замовник відхиляє пропозицію виконавця щодо участі у процедурі закупівлі на будь-якому етапі у разі, якщо:
виконавець надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам;
118.
виконавець не відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам.
-98- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 17, частина 7:
У першому реченні після слів «не пізніше триденного строку» додати текст», після завершення процедури попередньої кваліфікації».
У другому реченні текст «підлягає публікації» замінити текстом «публікується».
Інша редакція
виконавець не відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам;
виконавець вчиняє дії, передбачені статтею 7 цього Закону.

120.
Стаття 18. Процедура попередньої кваліфікації
-99- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Назву статті 18 викласти в редакції:
"Процедура попередньої кваліфікації виконавців".
Враховано в статті 16

Стаття 16. Процедура попередньої кваліфікації виконавців
121.
1. До оголошення про здійснення процедури закупівлі чи до надання запрошення до участі у процедурі закупівлі замовник має право здійснити процедуру попередньої кваліфікації виконавців.
-100- Н.д.Кушнір О.Д. (Реєстр.картка №280)
Неконкурентним виглядає механізм проведення процедури попередньої кваліфікації виконавців.
Враховано редакційно

1. До оголошення про здійснення процедури закупівлі чи до надання запрошення до участі у процедурі закупівлі замовник має право здійснити процедуру попередньої кваліфікації виконавців.
122.


2. Інформація про здійснення процедури попередньої кваліфікації підлягає публікації у "Віснику державних закупівель", а у разі потреби - в іноземній пресі відповідно до положень частини четвертої статті 4 цього Закону та може бути надіслана виконавцям не пізніше ніж за 45 днів до оголошення торгів або надання запрошень до участі в процедурах закупівлі. У разі гострої потреби цей строк може бути скорочено до 30 днів з викладенням причин зміни у звіті про результати здійснення процедури закупівлі.
-101- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В п.2 статті 18 вказати дні - робочі чи календарні (це стосується й інших статей проекту).
-102- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Недоцільним виглядає можливість створення "регіональних чи галузевих" видань "Вісника державних закупівель".
-103- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У ч.2 статті 18 слово "може" замінити словом "повинна", цифру "30" замінити на "15".
-104- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пункт 2 статті 18 викласти в редакції:
"2. Інформація про здійснення процедури попередньої кваліфікації підлягає публікації у «Віснику державних закупівель» та в інших засобах масової інформації... " - далі по тексту.
Враховано редакційноВраховано в статті 3
Враховано в статті 16
Враховано редакційно2. Інформація про здійснення процедури попередньої кваліфікації підлягає публікації у "Віснику державних закупівель", у відповідних міжнародних виданнях згідно з положеннями частини третьої статті 8 цього Закону та повинна бути надіслана виконавцям не пізніше ніж за 45 календарних днів до оголошення торгів або надання запрошень до участі в процедурах закупівлі. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів з викладенням причин зміни у звіті про результати здійснення процедури закупівлі.


-105- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У другому пункті статті 18 логіка змісту першого речення вимагає заміни слова "може" на слово "повинна":
"...повинна бути надіслана виконавцям не пізніше ніж за 45 днів до оголошення торгів...".
Враховано в статті 16


123.
3. В інформації про здійснення процедури попередньої кваліфікації обов'язково зазначаються такі дані:


3. В інформації про здійснення процедури попередньої кваліфікації обов'язково зазначаються:
124.
найменування та адреса замовника;


найменування та адреса замовника;
125.
вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт чи вид послуг та місце їх надання;


вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт або вид та місце надання послуг;
126.
строки поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;


строки поставки товарів, виконання робіт; надання послуг;
127.
визначення вимог, яким повинен відповідати виконавець;


визначення вимог, яким повинен відповідати виконавець;
128.
місце та остаточний термін подання заявок на участь у процедурі попередньої кваліфікації;


місце та остаточний строк подання заявок на участь у процедурі попередньої кваліфікації;
129.
інша інформація, що обгрунтовано вимагається замовником.


інша необхідна інформація, що обгрунтовано вимагається замовником.
130.
4. Замовник не пізніше ніж за 14 днів до остаточного строку подання заявок на участь у процедурі попередньої кваліфікації надає всім заінтересованим виконавцям документацію, яка містить інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті, а також:
-106- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 18, частина 4:
Текст «законодавству, не відповідає державним інтересам» замінити текстом «законами України».
Інша редакція
4. Замовник не пізніше ніж за 14 календарних днів до остаточного строку подання заявок на участь у процедурі попередньої кваліфікації надає всім виконавцям, що виявили бажання брати участь у процедурі:
131.
інструкції щодо підготовки та подання заявок на участь у процедурі попередньої кваліфікації;
-107- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У ч.4 статті 18 після слова "всім" записати наступні слова "виконавцям, що виявили бажання брати участь у процедурі".
Враховано в статті 16

інструкції щодо підготовки та подання заявок на участь у процедурі попередньої кваліфікації;
132.
стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам;


стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам;
133.
інформацію про документи, необхідні виконавцю для підтвердження відповідності поставленим вимогам;


інформацію про документи, необхідні виконавцю для підтвердження відповідності поставленим вимогам;
134.
прізвища, посади та способи зв'язку з особами замовника, відповідальними за здійснення цієї процедури.


прізвища, посади та способи зв'язку з представниками замовника, відповідальними за здійснення цієї процедури.
135.
5. Замовник здійснює відбір виконавців для подальшої участі в процедурі закупівлі виключно на підставі їх відповідності умовам, зазначеним у частинах третій та четвертій цієї статті.


5. Замовник здійснює відбір виконавців для подальшої участі в процедурі закупівлі виключно на підставі їх відповідності умовам, зазначеним у частинах третій та четвертій цієї статті.
136.
6. До подальшої участі в процедурі закупівлі допускаються лише ті виконавці, які пройшли відбір за результатами здійснення процедури попередньої кваліфікації.


6. Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення процедури попередньої кваліфікації повідомляє кожного виконавця, що брав у ній участь, про результати її здійснення.
137.
7. Замовник не пізніше ніж за 3 дні повідомляє кожного виконавця, що брав участь у процедурі попередньої кваліфікації, про результати її здійснення. Перелік виконавців, допущених до подальшої участі у процедурі закупівлі, підлягає публікації у "Віснику державних закупівель".

-108- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Частини 6 та 7 статті 18 поміняти місцями, а ч.6 записати в наступній редакції:
"Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення процедури попередньої кваліфікації повідомляє кожного виконавця, що брав у ній участь, про результати її здійснення. ".
-109- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пункт 7 статті 18 доповнити: "... та в інших засобах масової інформації".
Враховано в статті 16Враховано редакційно

7. До подальшої участі у процедурі закупівлі допускаються лише ті виконавці, які пройшли відбір за результатами здійснення процедури попередньої кваліфікації.
138.
Стаття 19. Звіт про результати здійснення процедури закупівлі
1. В інформації, на підставі якої замовник готує звіт про результати здійснення процедури закупівлі і яка повинна зберігатися замовником протягом трьох років, обов'язково зазначаються:
стислий опис предмета закупівлі;
найменування й адреса виконавців, що подали тендерні пропозиції, заявки на участь у процедурі попередньої кваліфікації, та найменування i адреса виконавця, з яким укладено угоду про закупівлю, а також ціна цієї угоди;
-110- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю 19 викласти в наступній редакції:
"Стаття 19. Звіт про результати здійснення процедури закупівлі
Замовник , в десятиденний термін після виконання угоди про закупівлю , подає уповноваженому органу звіт про результати здійснення процедури закупівлі.
Форма та зміст звіту визначається уповноваженим органом".
Враховано частково
редакційно

Стаття 17. Звіт про результати здійснення процедури закупівлі
1. У звіті про результати здійснення процедури закупівлі за встановленою формою, який зберігається замовником протягом трьох років, обов'язково зазначаються:
стислий опис предмета закупівлі;
найменування та адреси виконавців, що подали тендерні пропозиції, заявки на участь у процедурі попередньої кваліфікації, і найменування та адреса виконавця, з яким укладено договір про закупівлю, а також ціна цього договору;
142.
ціна та стислий опис інших основних умов кожної тендерної пропозиції й угоди про закупівлю, а також додаткові умови, запропоновані виконавцями;
-111- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У абзаці 5 частини 1 статті 19 замінити слово "торгів" на слова "процедури закупівлі".
Враховано в статті 17

ціна і стислий опис інших основних умов кожної тендерної пропозиції та договору про закупівлю, а також додаткові умови, запропоновані виконавцями;
143.
стислий виклад критеріїв зіставлення й оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця торгів;


стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця процедури закупівлі;
144.
у разі відхилення окремих чи всіх тендерних пропозицій - обгрунтування підстав відхилення;

-112- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

Враховано редакційно в контексті статті
у разі відхилення окремих або всіх тендерних пропозицій - обгрунтування підстав відхилення;

виклад причин i обставин, якими керувався замовник торгів під час обрання іншого способу проведення торгів, ніж процедура відкритих торгів, з обгрунтуванням вибору такого способу проведення торгів;
Після шостого абзацу розділу 1 статті 19 ("у разі відхилення окремих чи всіх тендерних пропозицій - обгрунтування підстав відхилення") пропонується ввести пункт шостий такої редакції:
"у разі проведення повторної процедури закупівлі, до попереднього звіту додається витяг з аналогічного звіту про результати повторних торгів із зазначенням даних про їх переможців".
-113- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Ч.1 статті 19 доповнити новим сьомим абзацом такого змісту:
"дата публікації оголошення про заплановану закупівлю та оголошення про результат здійсненої закупівлі у "Віснику державних закупівель";
абз.7 частини 1 статті 19 викласти в наступній редакції:
виклад причин i обставин, якими керувався замовник торгів під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обгрунтуванням її вибору;""Враховано в статті 17

дата публікації оголошення про заплановану закупівлю та оголошення про результат здійсненої закупівлі у "Віснику державних закупівель";

виклад причин i обставин, якими керувався замовник торгів під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обгрунтуванням її вибору;
146.
стислий виклад будь-яких запитів щодо роз'яснення умов здійснення процедури попередньої кваліфікації або тендерної документації, відповідей на них, а також будьяких змін цієї документації;
-114- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
П.7 розділу 1 статті 19 викласти в такій редакції:
Враховано редакційно в контексті статті

стислий виклад будь-яких запитів щодо роз'яснення умов здійснення процедури попередньої кваліфікації або тендерної документації, відповідей на них, а також будь-яких змін цієї документації;
147.
у разі коли в результаті торгів не було укладено угоду про закупівлю, - рішення про це з викладом підстав такого рішення;
"звіт про проведення повторної процедури закупівлі повинен містити інформацію - посилання про проведення попередніх торгів".

у разі якщо в результаті торгів не було укладено договір про закупівлю, - виклад підстав такого рішення;
148.
у разі застосування обмежень щодо участі у процедурах торгів відповідно до положень статті 8 цього Закону - виклад підстав для такого обмеження;


у разі застосування умов передбачених статтею 5 цього Закону - виклад підстав такого застосування;
149.
у разі відхилення тендерної пропозиції відповідно до положень статей 9 та 11 цього Закону - виклад підстав для відхилення;


у разі відхилення тендерної пропозиції відповідно до положень цього Закону - виклад підстав для відхилення;
150.
дані про: кваліфікацію виконавців, що подали тендерні пропозиції; заявки на участь у процедурі попередньої кваліфікації або запис про відсутність таких даних; причини застосування процедури попередньої кваліфікації виконавців; подані оскарження, позови та результати їх розгляду; призупинення процедури закупівлі; створення тендерної комісії.

-115- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Ч.2 та 3 статті 19 вилучити.

Враховано в статті 17

відомості про кваліфікацію виконавців, що подали тендерні пропозиції; заявки на участь у процедурі попередньої кваліфікації або запис про відсутність таких заявок; підстави застосування процедури попередньої кваліфікації виконавців; подані оскарження, позови та результати їх розгляду; призупинення процедури закупівлі; склад тендерного комітету.
151.
2. Інформація, передбачена абзацом другим частини першої цієї статті, надається у відповідь на запит будь-якої особи після акцепту тендерної пропозиції або після закінчення торгів у разі, коли вони не привели до укладення угоди про закупівлю.
-116- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 19, частина 2:
Після тексту «тих, які» додати текст «не».
Інша редакція

152.
3. Інформація, передбачена абзацами третімшостим, восьмим, дев'ятим частини першої цієї статті, що не є конфіденційною, надається у відповідь на запит виконавців, які подали тендерні пропозиції або заявки на участь у процедурах попередньої кваліфікації, після акцепту тендерної пропозиції або після закінчення торгів у разі, коли вони не привели до укладення угоди про закупівлю.153.
4. За винятком випадків, коли цього вимагає рішення суду, арбітражного суду, тендерна комісія не повинна розкривати:
-117- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 19, частина 4:
Інша редакція
2. За винятком випадків, коли цього вимагає рішення суду, арбітражного суду, тендерний комітет не повинен розкривати:
154.
інформацію, надання якої суперечить законодавству, не відповідає державним інтересам, законним комерційним інтересам сторін чи порушує принципи чесної конкуренції;
В останньому пункті текст «в обмежений строк» замінити текстом «терміново».

інформацію, надання якої суперечить законодавству, не відповідає державним інтересам, законним комерційним інтересам сторін чи порушує принципи чесної конкуренції;
155.
інформацію, що стосується розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, крім зазначеної в абзаці шостому частини першої цієї статті.
-118- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Ч.4 статті 19 записати частиною 2, в якій після слова "суду" записати слова "тендерний комітет не повинен розкривати:..." - далі по тексту.
Враховано в статті 17

інформацію, що стосується розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, крім зазначеної в абзаці шостому частини першої цієї статті.
156.
5. Уповноважений орган своїм нормативним актом має право визначити:
Чч. 5-6 статті 19 вилучити.
Враховано в статті 17


157.
форму звіту про результати здійснення процедури закупівлі;158.
додаткові вимоги до звіту про результати здійснення процедури закупівлі.159.
6. Порядок створення та головні функції тендерних комісій визначаються окремим рішенням Кабінету Міністрів України.161.
РОЗДІЛ III


РОЗДІЛ III
162.
ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ТА ТОРГІВ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ


ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ТА ТОРГІВ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ

163.
Стаття 20. Умови застосування процедур відкритих торгів та торгів з обмеженою участю
-119- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 20 доповнити положенням:
Враховано частково в статті 14

Стаття 18. Умови застосування процедур відкритих торгів та торгів з обмеженою участю щодо закупівлі товарів, робіт, послуг
164.
1. Торги здійснюються замовником з метою вибору найбільш вигідної пропозиції на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг.
«Торги з обмеженою участю здійснюються за дозволом спеціально уповноваженого органу в певні терміни».
-120- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
П.1 статті 20 варто закінчити такими словами: "...найбільш вигідної пропозиції на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг найкращої якості".Враховано частково редакційно в ст.28 ч.7


1. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право надавати всі заінтересовані виконавці, запрошені замовником шляхом публікації оголошення відповідно до положень статті 8 цього Закону.
165.
2. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані виконавці за винятком випадків, передбачених статтею 18 цього Закону.
-121- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Ч.1 ст.20 вилучити, змінивши відповідно нумерацію наступних частин.
-122- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Можливо, необхідно виключити положення про торги з обмеженою участю, принаймні, чіткіше встановити їх критерії (пункт 4 статті 20).
Враховано в статті 18


Враховано частково
редакційно
2 Під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції мають право надавати лише ті виконавці, які запрошені замовником взяти участь у процедурі закупівлі.
166.
3. Під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції мають право подавати лише ті виконавці, які запрошені замовником взяти участь у процедурі закупівлі.


3. Процедури торгів з обмеженою участю можуть застосовуватися у разі, якщо:
167.
4. Процедури торгів з обмеженою участю застосовуються у разі, коли:168.
товари, роботи чи послуги через їх складний або спеціалізований характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю виконавців;
-123- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Викласти абзац другий частини четвертої статті 20 законопроекту в такій редакції:
«закупівля товарів, робіт чи послуг у зв'язку з їх спеціальним призначенням становить державну таємницю;».
Враховано в статті 18

товари, роботи чи послуги через їх складний або спеціалізований характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю виконавців;
169.
час і витрати, необхідні для розгляду й оцінки великої кількості тендерних пропозицій, не відповідатимуть вартості товарів, робіт, послуг, які передбачається закупити;
Абзаци третій і п'ятий частини четвертої статті 20 виключити.


закупівля товарів, робіт чи послуг у зв'язку з їх спеціальним призначенням становить державну таємницю.
170.
у відповідь на оголошення про відкриті торги тендерних пропозицій не надійшло або відкриті торги не дали очікуваного результату;171.
закупівлю товарів, робіт, послуг необхідно здійснити в обмежений термін.
5. Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі таку кількість виконавців, яка могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше трьох.
-124- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.4 частини 4 статті.20 виключити.
У ч.5 статті 20 текст «не менше трьох» замінити текстом «не менше двох».
Враховано в статті 18

4 Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі таку кількість виконавців, яка могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох.
172.
173.
Стаття 21. Запрошення до участі у відкритих торгах та торгах з обмеженою участю
-125- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Назву статті 21 викласти у такій редакції «Інформування виконавців про проведення процедури відкритих торгів та торгів з обмеженою участю«.
Враховано в статті 19

Стаття 19. Інформування виконавців про проведення процедури відкритих торгів та торгів з обмеженою участю
174.
1. Замовник запрошує до участі у відкритих торгах потенційних виконавців шляхом публікації оголошення відповідно до положень статті 4 цього Закону.
-126- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Частину 1 статті 21 виключити, відповідно змінивши нумерацію наступних частин.
Враховано в статті 19


175.
2. В оголошенні про проведення відкритих торгів обов'язково зазначаються :
-127- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
У зв'язку з доповненням проекту Закону статтею 17 внести до інших статей проекту Закону такі зміни:
Відхилено

1. В оголошенні про проведення відкритих торгів обов'язково зазначаються:
176.
найменування та юридична адреса замовника торгів;
Пункт 2 статті 21 доповнити частиною такого змісту:

найменування та юридична адреса замовника торгів;
177.
вид, кількість та місце поставки товарів чи вид і місце проведення робіт або надання послуг;
«спосіб визначення ціни оплати контракту».

вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт або надання послуг;
178.
строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг;


строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг;
179.
інформація про вимоги, яким повинні відповідати виконавці;


кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати виконавці;
180.
заява про застосування умов захисту вітчизняного ринку відповідно до положень статті 8 цього Закону;


інформація про застосування умов захисту вітчизняного виробника відповідно до положень статті 6 цього Закону;
181.
способи та місце отримання тендерної документації та розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено замовником);


способи та місце отримання тендерної документації та розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено замовником);
182.
місце та строк подання тендерних пропозицій;


місце та строк подання тендерних пропозицій;
183.
місце та дата відкриття тендерних пропозицій.


місце та дата розкриття тендерних пропозицій.
184.
3. У запрошенні до участі у торгах з обмеженою участю обов'язково повинна бути зазначена інформація, передбачена абзацами другим - сьомим частини другої цієї статті.


2. У запрошенні до участі у торгах з обмеженою участю обов'язково повинна бути зазначена інформація, передбачена абзацами другим - сьомим частини другої цієї статті.
185.
4. Уповноважений орган своїм рішенням має право визначити:
-128- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Пункт 4 ст.21 виключити.
Враховано в статті 3


186.
форму або зразок оголошення про проведення торгів та запрошення до участі в них;187.
додаткову інформацію, яка зазначається в оголошенні та запрошенні.188.
5. Встановлений замовником строк подання тендерних пропозицій має бути достатнім для їх належної підготовки, але не меншим 45 календарних днів від дати, зазначеної в оголошенні про проведення торгів та запрошенні до участі в них. У разі невідкладної потреби мінімальний строк може бути скорочено до 15 календарних днів, при цьому обставини, що зумовили його зменшення, не повинні бути спричинені діями замовника, спрямованими на послаблення конкуренції між виконавцями. Причини зміни строку викладаються у звіті про результати здійснення процедури закупівлі.
-129- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Частину 5 статті 21 викласти в наступній редакції:
"Строк для подання тендерних пропозицій має становити 45 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів чи відправлення запрошення до участі в них. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів. Причини скорочення строку викладаються у звіті, вони не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між виконавцями."
Враховано в статті 19

3. Строк для подання тендерних пропозицій має становити 45 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів чи відправлення запрошення до участі в них. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів. Причини скорочення строку викладаються у звіті, вони не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між виконавцями.
189.
Стаття 22. Умови надання тендерної документації


Стаття 20. Порядок надання тендерної документації
190.
1. Замовник надсилає виконавцю тендерну документацію не пізніше ніж протягом тижня з дня отримання від виконавця запиту про надання необхідних документів.
-130- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У ч.1 статті 22 слова «не пізніше ніж протягом тижня» замінити на слова «протягом семи календарних днів «
Враховано в статті 20

1. Замовник надсилає виконавцю тендерну документацію протягом семи календарних днів з дня отримання від виконавця запиту про надання необхідних документів.
191.
2. У разі проведення торгів з обмеженою участю на закупівлю товарів та послуг тендерна документація надсилається одночасно із запрошенням до участі у торгах.


2. У разі проведення торгів з обмеженою участю на закупівлю товарів та послуг тендерна документація надсилається одночасно із запрошенням до участі у торгах.
192.
3. За надання тендерної документації замовник має право вимагати плату, яка не повинна перебільшувати суму, необхідну для покриття витрат на підготовку такої документації та її розсилання.


3. За надання тендерної документації замовник має право вимагати плату, яка не повинна перебільшувати суму, необхідну для покриття витрат на підготовку такої документації та її розсилання.
193.
4. У разі проведення торгів на закупівлю робіт тендерна документація надсилається після попередньої оплати виконавцем витрат на її підготовку та розсилання відповідно до частини третьої цієї статті.
-131- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У частині 4 ст.22 слова «та розсилання відповідно до частини третьої цієї статті» вилучити.
Враховано в статті 20

4. У разі проведення торгів на закупівлю робіт тендерна документація надсилається після попередньої оплати виконавцем витрат на її підготовку.
194.
5. У разі здійснення процедури попередньої кваліфікації тендерна документація надсилається всім виконавцям, що за її результатами пройшли відбір.5. У разі здійснення процедури попередньої кваліфікації тендерна документація надсилається всім виконавцям, що за її результатами пройшли відбір.
195.
Стаття 23. Тендерна документація


Стаття 21. Тендерна документація
196.
1. Тендерна документація повинна містити:


1. Тендерна документація повинна містити:
197.
а) інструкцію щодо підготовки тендерних пропозицій;


- інструкцію щодо підготовки тендерних пропозицій;
198.
б) опис критеріїв, які висуваються тендерною комісією з метою оцінки відповідності виконавців встановленим кваліфікаційним вимогам;
-132- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У п. б) ч.1 ст.23 слово «опис» замінити на «перелік».
Враховано в статті 21

- перелік критеріїв, які висуваються тендерною комісією з метою оцінки відповідності виконавців встановленим кваліфікаційним вимогам;
199.
в) інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності виконавців встановленим кваліфікаційним вимогам;


- інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності виконавців встановленим кваліфікаційним вимогам;
200.
г) інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі:


- інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі:
201.
відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки, підготовлені відповідно до частин другої - четвертої цієї статті;


- відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки, підготовлені відповідно до частин другої - четвертої цієї статті;
202.
кількість товару;


- кількість товару;
203.
місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги;


- місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги;
204.
додаткові послуги, які мають бути надані;


- додаткові послуги, які мають бути надані;
205.
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;


- строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
206.
д) виклад усіх критеріїв, що висуватимуться під час визначення найкращої тендерної пропозиції;
-133- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У п. д) ч.1 ст.23 текст «виклад усіх критеріїв» замінити на текст «перелік критеріїв та методику їх оцінки».
Враховано в статті 21

- перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції;
207.
е) зазначення основних умов, які обов'язково будуть внесені до угоди про закупівлю чи проект угоди про закупівлю;


- зазначення основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю чи проект договору про закупівлю;
208.
є) опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, коли виконавцям дозволяється подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;


- опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, коли виконавцям дозволяється подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;
209.
ж) у разі коли замовником допускається можливість внесення альтернативних тендерних пропозицій - заяву з цього приводу та спосіб їх оцінки і порівняння;
-134- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
П.ж) ч.1 ст.23 викласти так: «спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропозицій".
Враховано в статті 21

- спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропозицій;
210.
з) методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того, чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів, робіт чи послуг, наприклад, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, податків тощо;


- методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того, чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів, робіт чи послуг, наприклад, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, податків тощо;
211.
и) інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) має бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;


- інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) має бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;
212.
і) зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені тендерні пропозиції;


- зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені тендерні пропозиції;
213.
ї) вимоги замовника до умов надання виконавцем тендерного забезпечення та забезпечення виконання угоди про закупівлю;


- вимоги замовника щодо надання тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору про закупівлю;
214.
й) умови повернення чи неповернення тендерного забезпечення;


- умови повернення чи неповернення тендерного забезпечення;
215.
к) зазначення способу, місця та кінцевого строку подання тендерних пропозицій;


- зазначення способу, місця та кінцевого строку подання тендерних пропозицій;
216.
л) виклад процедури надання роз'яснень щодо тендерної документації, а також заяву про намір замовника провести збори виконавців;


- виклад процедури надання роз'яснень щодо тендерної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори виконавців;
217.
м) зазначення терміну, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;


- зазначення терміну, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;
218.
н) зазначення місця, дати та часу розкриття тендерних пропозицій;


- зазначення місця, дати та часу розкриття тендерних пропозицій;
219.
о) зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з виконавцями й отримувати від них без участі посередників повідомлення, пов'язані з процедурами торгів;

-135- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У п.о) ч.1 ст.23 слова «й отримувати від них без участі посередників повідомлення, пов'язані з процедурами торгів» вилучити.

Враховано в статті 21

- зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок із виконавцями;
220.
п) інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендерної пропозиції та набрання чинності угоди про закупівлю, включаючи (якщо це передбачено законодавством) вимогу про її затвердження, а також орієнтовний строк затвердження угоди про закупівлю з урахуванням відправлення повідомлення про акцепт тендерної пропозиції.
У пункті п) ч.1 ст.23 слова «та набрання чинності угоди про закупівлю, включаючи (якщо це передбачено законодавством) вимогу про її затвердження, а також орієнтовний строк затвердження угоди про закупівлю з урахуванням відправлення повідомлення про акцепт тендерної пропозиції» вилучити

- інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендерної пропозиції.
221.
2. Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні містити:


2. Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні містити:
222.
а) детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик;


- детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик;
223.
б) вимоги щодо показників функціонування предмета закупівлі у разі, коли опис скласти неможливо або коли доцільнішим є приведення таких показників;
-136- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У пункті б) ч.2 ст.23 після слів «вимоги щодо» додати слова «технічних характеристик»
Враховано в статті 21

- вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або коли доцільнішим є приведення таких показників;
224.
в) посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, робіт чи послуг, що закуповуються з використанням існуючих міжнародних або визнаних в установленому порядку національних стандартів та будівельних норм.
У пункті в) ч.2 ст.23 слова» або визнаних в установленому порядку національних стандартів та будівельних норм» замінити словами «або національних стандартів, норм та правил».
Доповнити ст.23 пунктом г) такого змісту:
"посилання на необхідність наявності сертифікатів якості виробництва предмета закупівлі згідно серії стандартів ДСТУ ISO 9000".

Враховано редакційно в ч.2 статті 21

- посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, робіт чи послуг, що закуповуються з використанням існуючих міжнародних або національних стандартів, норм та правил.
225.
3. Технічна специфікація не повинна містити посилань на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження чи виробника. У разі коли таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".
-137- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
З проекту необхідно виключити будь-яку можливість посилання на конкретну торгівельну марку, патент та таке інше.
Враховано


3. Технічна специфікація не повинна містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі коли таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".
226.
4. Уповноважений орган своїм нормативним актом має право встановити для окремих видів закупівлі додаткові вимоги щодо інформації, яка повинна входити до тендерної документації.
-138- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Ч.4 статті 23 вилучити.
Враховано в статті 21


227.
Стаття 24. Надання роз'яснень щодо тендерної документації та внесення до неї змін


Стаття 22. Надання роз'яснень щодо тендерної документації та внесення до неї змін
228.
1. Виконавець має право звернутись до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Замовник не менше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій повинен дати відповідь на запит виконавця.


1. Виконавець має право не пізніше семи календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутись до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Замовник в триденний строк повинен дати відповідь на запит виконавця.
229.
2. Не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів виконавців внести зміни до тендерної документації та повідомити про зазначені зміни у письмовій формі всіх виконавців, яким замовник надав тендерну документацію.


2. Не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів виконавців внести зміни до тендерної документації та повідомити про зазначені зміни письмово всіх виконавців, яким замовник надав тендерну документацію.
230.
3. Якщо замовник проводить збори з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації, він повинен вести протокол цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень до запитів щодо тендерної документації (не розкриваючи, від якого виконавця цей запит отримано), а також відповідей замовника на ці запити і надіслати його всім виконавцям, яким було надано тендерну документацію, незалежно від їх присутності на зборах.
-139- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Частину 3 статті 24 викласти в редакції:
«Якщо замовник проводить збори з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації, він повинен вести протокол цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім виконавцям, яким було надано тендерну документацію, незалежно від їх присутності на зборах».
Враховано в статті 22

3. Якщо замовник проводить збори з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації, він повинен вести протокол цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім виконавцям, яким було надано тендерну документацію, незалежно від їх присутності на зборах.
231.
4. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації, її змін або якщо внесені до тендерної документації зміни є суттєвими, замовник повинен продовжити строк подання тендерних пропозицій. Рішення щодо продовження строку подання тендерних пропозицій приймається замовником з урахуванням того, що такий строк повинен бути достатнім для врахування виконавцями зазначених змін, доповнень або роз'яснень та своєчасного подання тендерних пропозицій, але не меншим ніж три дні.4. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації, її змін або якщо внесені до тендерної документації зміни є суттєвими, замовник повинен продовжити строк подання тендерних пропозицій. Рішення про продовження строку подання тендерних пропозицій приймається замовником з урахуванням того, що такий строк повинен бути достатнім для врахування виконавцями зазначених змін, доповнень або роз'яснень та своєчасного подання тендерних пропозицій, але не більшим ніж три дні.
232.
Стаття 25. Порядок подання тендерних пропозицій


Стаття 23. Забезпечення тендерної пропозиції
233.
1. Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи виконавця у запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерних документах. На запит виконавця замовник підтверджує отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання.
-140- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Перенести статтю 25, поставивши її за статтею «Забезпечення тендерної пропозиції»
Враховано


1. Замовник повинен зазначити у тендерній документації вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмірів, форми, а також випадки, у яких тендерне забезпечення не повертається виконавцю.
234.
2. Тендерна пропозиція обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання виконавцем тендерного забезпечення у разі, коли його надання передбачено тендерною документацією.


2. На вимогу замовника виконавець під час подання тендерної пропозиції одночасно вносить тендерне забезпечення, розмір якого не повинен перевищувати одного відсотка очікуваної вартості у разі проведення торгів на закупівлю робіт та п'яти відсотків у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.
235.
3. Тендерні пропозиції, отримані замовником торгів після закінчення строку їх подання, не розкриваються й повертаються виконавцям, що їх подали.


3. У разі якщо тендерне забезпечення буде вноситись за виконавця будь-якими іншим підприємством, установою чи організацією, виконавець повинен погодити таке рішення із замовником до подання тендерної пропозиції.
236.
4. Замовник має право до закінчення встановленого строку подання тендерних пропозицій прийняти рішення про його продовження у разі, коли один чи більше виконавців не можуть подати свої тендерні пропозиції до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця та процедури розкриття тендерних пропозицій негайно надсилається кожному виконавцю, якому було надано тендерну документацію.


4. Тендерне забезпечення не повертається замовником у разі:
відкликання або зміни тендерної пропозиції виконавцем після закінчення строку її подання;
непідписання виконавцем, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;
ненадання виконавцем, що став переможцем торгів, необхідних гарантій щодо виконання договору про закупівлю після акцепту його тендерної пропозиції, якщо надання таких гарантій передбачено тендерною документацією.
237.
5. Тендерні пропозиції залишаються дійсними впродовж зазначеного у тендерній документації строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від виконавців продовження дії тендерних пропозицій на певний додатковий період.
-141- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У ч.5 статті 25 вилучити слова «на певний додатковий період».
Враховано в статті 24

5. Замовник не може претендувати на тендерне забезпечення i повинен повернути відповідну суму виконавцю протягом 10 календарних днів з дня настання підстави для повернення тендерного забезпечення у разі:
238.
Виконавець може:


- закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного у тендерній документації;
239.
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним тендерного забезпечення;


- укладення договору про закупівлю з виконавцем, що став переможцем торгів;
240.
погодитись з вимогою та продовжити строк дії наданих ним тендерної пропозиції та тендерного забезпечення.


- відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання, якщо це передбачено у тендерній документації;
241.
6. Виконавці, які не продовжують строку дії своїх тендерних забезпечень, вважаються такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх тендерних пропозицій.


- закінчення процедур закупівлі без укладення договору про закупівлю з жодним із виконавців, що подали тендерні пропозиції.
242.
7. Якщо інше не передбачено тендерною документацією, виконавець має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку їх подання без втрати свого тендерного забезпечення. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання тендерних пропозицій.243.
Стаття 26. Забезпечення тендерної пропозиції


Стаття 24. Порядок подання тендерних пропозицій
244.

1. Замовник повинен зазначити у тендерній документації вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмірів, форми, а також випадки, у яких тендерне забезпечення не повертається виконавцю.


1. Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи виконавця у запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерних документах. На запит виконавця замовник підтверджує отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання.
245.
2. На вимогу замовника виконавець під час подання тендерної пропозиції одночасно вносить тендерне забезпечення, розмір якого не повинен перевищувати одного відсотка очікуваної вартості у разі проведення торгів на закупівлю робіт та п'яти відсотків у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.


2. Тендерна пропозиція обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання виконавцем тендерного забезпечення у разі, якщо його надання передбачено тендерною документацією.
246.
3. У разі коли тендерне забезпечення буде вноситись за виконавця іншою організацією, виконавець повинен погодити таке рішення із замовником до подання тендерної пропозиції.


3. Тендерні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються виконавцям, що їх подали.
247.
4. Тендерне забезпечення не повертається замовником у разі:


4. Замовник має право до закінчення встановленого строку подання тендерних пропозицій прийняти рішення про його продовження у разі, якщо один чи більше виконавців не можуть подати свої тендерні пропозиції до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця та процедури розкриття тендерних пропозицій негайно надсилається кожному виконавцю, якому було надано тендерну документацію.
248.
відкликання або зміни тендерної пропозиції виконавцем після закінчення строку її подання;


5. Тендерні пропозиції залишаються дійсними впродовж зазначеного у тендерній документації строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від виконавців продовження дії тендерних пропозицій.
249.
непідписання виконавцем, що став переможцем торгів, угоди про закупівлю;


Виконавець має право:
250.
ненадання виконавцем, що став переможцем торгів, необхідних гарантій щодо виконання угоди про закупівлю після акцепту його тендерної пропозиції, якщо надання таких гарантій передбачено тендерною документацією.


відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним тендерного забезпечення;
251.
5. Замовник не повинен претендувати на тендерне забезпечення i має повернути відповідну суму виконавцю протягом 10 календарних днів з дня настання підстави для повернення тендерного забезпечення у будь-якому разі, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті.
-142- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Частини 5 та 6 статті 26 об'єднати в одну частину п'яту
Враховано в статті 23

погодитись з вимогою та продовжити строк дії наданих ним тендерної пропозиції та тендерного забезпечення.
252.
6. Підставою для повернення тендерного забезпечення можуть бути:


6. Виконавці, які не продовжують строку дії своїх тендерних забезпечень, вважаються такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх тендерних пропозицій.
253.
закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного у тендерній документації;


7. Якщо інше не передбачено тендерною документацією, виконавець має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого тендерного забезпечення. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції можуть бути враховані у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання тендерних пропозицій.
254.
укладення угоди про закупівлю з виконавцем, що став переможцем торгів;255.
відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання, якщо це передбачено у тендерній документації;256.
закінчення процедур закупівлі без укладення угоди про закупівлю з жодним з виконавців, що подали тендерні пропозиції.
257.
Стаття 27. Забезпечення виконання угоди про закупівлю


Стаття 25. Забезпечення виконання договору про закупівлю
258.
1. Під час здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг замовник має право вимагати від виконавця - переможця торгів внесення ним під час укладення угоди про закупівлю забезпечення її виконання.
-143- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У ч.1 ст.27 слово «торгів» замінити на слова» процедур закупівлі»
-144- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 27 пункт перший даного законопроекту не має смислового зв`язку. З тексту є не зрозумілим, що цим пунктом хотів сказати законодавець?
Враховано в статті 25


Враховано частково
редакційно
1. Під час здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг замовник має право вимагати від виконавця - переможця процедури закупівлі внесення ним під час укладення договору про закупівлю забезпечення його виконання.
259.
2. Розмір забезпечення виконання угоди не повинен перевищувати 15 відсотків кошторисної вартості угоди про закупівлю під час здійснення закупівлі товарів і послуг та 5 відсотків у разі закупівлі робіт.
-145- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 27, частина 11:
Вилучити текст «відповідні», а також текст, «рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця торгів».
Інша редакція
2. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 15 відсотків його кошторисної вартості під час здійснення закупівлі товарів і послуг та відповідно 5 відсотків у разі закупівлі робіт.
260.
Стаття 28. Оцінка та порівняння тендерних пропозицій
-146- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У назву ст.28 додати слово "розкриття";
Враховано в статті 26

Стаття 26. Розкриття, оцінка та порівняння тендерних пропозицій
261.

1. Розкриття тендерних пропозицій відбувається не раніше закінчення строку їх подання у місці, зазначеному у тендерній документації.
ч.1 статті 28 викласти в редакції «Розкриття тендерних пропозицій відбувається у день, час та у місці, зазначених у тендерній документації».
-147- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.1 статті 28 доповнити словами: «в присутності всіх виконавців, що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники.»
Враховано редакційно
в пункті 2 статті 26
1. Розкриття тендерних пропозицій відбувається у день, час та у місці, зазначених у тендерній документації.
262.
2. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій замовником мають бути допущені всі виконавці, що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники.
-148- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.2 статті 28 вилучити.
Відхилено


2. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій замовником повинні бути допущені всі виконавці, що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники.
263.
3. Найменування та адреса кожного виконавця, тендерна пропозиція якого розкривається, ціна кожної тендерної пропозиції та критерії оцінки тендерних пропозицій мають бути оголошені замовником присутнім представникам виконавця під час розкриття тендерних пропозицій, а також у разі запиту - повідомлені виконавцям, які подали тендерні пропозиції, але не були представлені під час їх розкриття. Ці дані зазначаються у звіті про результати здійснення процедури закупівлі.
-149- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Частину 3 ст.28 викласти в редакції:
«Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється наявність всіх необхідних документів передбачених інструкцією щодо їх підготовки, правильність їх оформлення, а також мають бути оголошені замовником присутнім представникам виконавця найменування та адреса кожного виконавця, ціна кожної тендерної пропозиції. У разі запиту - повідомити зазначене виконавцям, які подали тендерні пропозиції, але не були присутніми під час їх розкриття. Ці відомості зазначаються у звіті про результати здійснення процедури закупівлі».
Враховано в статті 26

3. Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється наявність всіх необхідних документів передбачених інструкцією щодо їх підготовки, правильність їх оформлення, а також мають бути оголошені замовником присутнім представникам виконавця найменування та адреса кожного виконавця, ціна кожної тендерної пропозиції. У разі запиту - повідомити зазначене виконавцям, які подали тендерні пропозиції, але не були присутніми під час їх розкриття. Ці відомості зазначаються у звіті про результати здійснення процедури закупівлі.
264.
4. Замовник має право звернутись до виконавців за роз'ясненнями змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.


4. Замовник має право звернутись до виконавців за роз'ясненнями змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.
265.
5. Замовник не повинен починати будь-які переговори з виконавцем щодо внесення змін до змісту поданої тендерної пропозиції, включаючи зміни її ціни та коригування тендерної пропозиції.
-150- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У частині 5 статті 28 слово «починати» замінити на слово «ініціювати»
Враховано в статті 26

5. Замовник не повинен ініціювати будь-які переговори з виконавцем щодо внесення змін до змісту поданої тендерної пропозиції, включаючи зміни її ціни та коригування тендерної пропозиції.
266.
6. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції, за умови отримання ним письмово підтвердженої згоди виконавця на таке виправлення.
-151- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
У п.6 статті 28 після слів «арифметичних» доповнити словами «та стилістичних», і далі за текстом.
-152- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Ч.6 статті 28 викласти в редакції:
«Під час розкриття тендерних пропозицій можливе виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції, за умови отримання письмової згоди виконавця на таке виправлення»;
ВідхиленоВраховано в статті 26

6. Під час розкриття тендерних пропозицій можливе виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції, за умови отримання письмової згоди виконавця на таке виправлення.
267.
7. Замовник визначає переможця торгів на основі критеріїв оцінки тендерних пропозицій, що виходять із державних інтересів і зазначаються у тендерній документації. Такими критеріями можуть бути:
абз.1 ч.7 ст.28 викласти у такій редакції:
«Замовник визначає виконавця-переможця торгів із числа тих тендерних пропозицій, які не були відхилені на основі критеріїв оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації».
Враховано в статті 26

7. Замовник визначає виконавця-переможця торгів із числа тих тендерних пропозицій, які не були відхилені на основі критеріїв оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації.
268.
найнижча ціна за умови забезпечення необхідних вимог замовника, таких як : строк поставки (виконання);
абз.2 ч.7 ст.28 викласти в редакції:
"Такими критеріями оцінки можуть бути:
найнижча ціна»;
та абз. 3 ч.7 ст.28 записати так: «строк поставки (виконання)»; і далі за текстом.
Враховано в статті 26

Такими критеріями оцінки можуть бути:

найнижча ціна;
строк поставки (виконання);
269.
якість, естетичні і функціональні характеристики, екологічна чистота; післяпродажне обслуговування;
-153- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Абз.3 пункту 7 статті 28 доповнити словами «підвищений купівельний попит.»
Відхилено

якість, естетичні та функціональні характеристики, екологічна чистота;
післяпродажне обслуговування;
270.
умови розрахунків;


умови розрахунків;
271.
можливість економічних переваг, що з'являються у зв'язку з реалізацією тендерної пропозиції, включаючи внутрішні інвестиції чи інші види підприємницької діяльності;
-154- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У абз.5 частини 7 ст.28 вилучити слова «включаючи внутрішні інвестиції чи інші види підприємницької діяльності»
Враховано в статті 26

можливість економічних переваг, що з'являються у зв'язку з реалізацією тендерної пропозиції;
272.
експлуатаційні витрати, пов'язані з використанням завершеного будівництвом об'єкта;


експлуатаційні витрати, пов'язані з використанням завершеного будівництвом об'єкта;
273.
стимулювання зайнятості населення;
-155- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.7 частини 7 статті 28 виключити
Враховано


274.
передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили й матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, послуг, що пропонуються виконавцем;


передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, послуг, що пропонуються виконавцем.
275.
надання виключного права на постачання певних видів товарів, робіт, послуг вітчизняним виконавцям.
-156- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.9 частини 7 статті 28 виключити.
Враховано в статті 26


276.
8. У разі коли для визначення найкращої тендерної пропозиції використовуються критерії інші, ніж ціна, у тендерній документації має бути визначений (за можливості) їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій.


8. У разі якщо для визначення найкращої тендерної пропозиції використовуються критерії інші, ніж ціна, у тендерній документації має бути визначений (якщо це можливо) їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій.
277.
9. Замовник може вимагати від виконавця - переможця торгів повторного підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам згідно з статтею 17 цього Закону. У разі відмови виконавця надати таке підтвердження замовник має відхилити його тендерну пропозицію й визначити серед інших пропозицій кращу.
-157- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.9 статті 28 після слів «статтею 17 цього Закону» доповнити словами «якщо виникли сумніви».
-158- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У частині 9 статті 28 слово «торгів» замінити на слова «процедур закупівлі».
Інша редакціяВраховано в статті 26

9. Замовник має право запросити від виконавця - переможця процедури закупівлі повторного підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам згідно із статтею 15 цього Закону. У разі відмови виконавця надати таке підтвердження замовник має відхилити його тендерну пропозицію й визначити серед інших пропозицій кращу.
278.
10. Замовник може відхилити всі тендерні пропозиції до акцепту тендерної пропозиції, якщо це передбачено у тендерній документації.
Частину 10 статті 28 вилучити і включити частиною 2 у статтю 27.
Враховано в статті 27

10. Для оцінки тендерних пропозицій можуть залучатися відповідні експертні організації чи окремі експерти, рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця процедури закупівлі.
279.
11. Замовник має право з урахуванням положень статті 10 цього Закону для оцінки тендерних пропозицій залучати відповідні експертні організації чи окремих експертів, рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця торгів.
-159- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Частину 11 статті 28 викласти в наступній редакції:
«Для оцінки тендерних пропозицій можуть залучатися відповідні експертні організації чи окремі експерти, рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця торгів.»
Враховано в статті 26
(п.10)

11. Інформація щодо розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій не надається виконавцям або іншим особам, які офіційно не брали участі у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація вимагається уповноваженим органом для розгляду поданої на його адресу скарги щодо порядку здійснення процедури закупівлі.
280.
12. Інформація щодо розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій не надається виконавцям або іншим особам, які офіційно не брали участь у процедурах закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація вимагається уповноваженим органом для розгляду поданої на його адресу скарги щодо порядку здійснення процедури закупівлі.
Частину 12 статті 28 зробити відповідно частиною 11.


281.
Стаття 29. Відхилення тендерних пропозицій


Стаття 27. Відхилення тендерних пропозицій
282.
Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли:


1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо:
283.
вона не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 17 цього Закону та тендерною документацією;
-160- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Після абз. 2 ст.29 додати абзац у такій редакції:
«тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації».
Враховано в статті 27

виконавець не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 15 цього Закону;
тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;
284.
виконавець, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки відповідно до частини шостої статті 28 цього Закону;


виконавець, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
285.
виконавець своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у статті 11 цього Закону.


виконавець своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у статті 7 цього Закону.
2. Замовник може відхилити всі тендерні пропозиції до акцепту тендерної пропозиції, якщо це передбачено у тендерній документації.

286.

Стаття 30. Відміна торгівСтаття 28. Відміна торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися
287.
1. Торги відміняються чи визнаються такими, що не відбулися, у разі, коли:
-161- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Розділити випадки, передбачені ч.1 ст.30 на дві частини - окремо випадки, коли торги відміняються і окремо коли визнаються такими , що не відбулися;
Враховано в статті 28


1. Торги відміняються у разі, якщо:
288.
на участь у процедурах було подано менше ніж три тендерні пропозиції;
у абз.2 ч.1 ст.30 текст «менше ніж три тендерні пропозиції» замінити на текст «не менше ніж 2 тендерні пропозиції».
-162- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Перший абзац статті 30 пункту 1 викласти у такій редакції:
«на участь у процедурах було подано менше ніж дві тендерні пропозиції».
Враховано в статті 28Враховано частково
редакційно
на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій;
289.
було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до вимог статті 29 цього Закону;


було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до вимог статті 27 цього Закону.
290.
ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;


2. Торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:
коли ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
291.
здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаслідок дії непередбачених об'єктивних обставин.


коли здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаслідок настання непередбачених об'єктивних обставин (дії непереборної сили).
292.
2. В оголошенні про відміну торгів замовник повідомляє про причини, згідно з якими прийнято рішення про відміну торгів.
-163- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Частину 2 статті 30 викласти у такій редакції «Рішення про відміну торгів замовник повідомляє шляхом публікації оголошення у "Віснику державних закупівель" із зазначенням причин»;
Враховано в статті 28

3. Рішення про відміну торгів замовник повідомляє шляхом публікації оголошення у "Віснику державних закупівель" із зазначенням причин.
293.
3. Повідомлення про відміну торгів має бути надіслано замовником всім постачальникам (виконавцям) протягом не більше трьох днів з дня прийняття рішення про відміну торгів.

у ч.3 статті 30 замість слів "не більше трьох днів" записати "не більше трьох робочих днів.
Враховано в статті 28

4. Повідомлення про відміну торгів, а також визнання торгів такими, що не відбулися, надсилається замовником всім постачальникам (виконавцям) протягом не більше трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
294.
Стаття 31. Акцепт тендерної пропозиції та укладення угоди про закупівлю


Стаття 29. Акцепт тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю
295.
1. Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана кращою згідно з вимогами статті 28 цього Закону.
-164- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У ч.1 статті 31 слова "згідно з вимогами статті 28 цього Закону" вилучити.
Враховано

1. Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана кращою.
296.
2. Повідомлення про акцепт тендерної пропозиції має бути надіслано виконавцю, який її подав, протягом трьох днів з дня визначення його переможцем торгів. У тижневий строк замовник через подання оголошення у "Віснику державних закупівель" інформує інших виконавців про результати торгів і зазначає назву та місцезнаходження виконавця, тендерна пропозиція якого визнана кращою.
Частину 2 ст 31 викласти у такій редакції: «Повідомлення про акцепт тендерної пропозиції надсилається переможцю торгів протягом п'яти календарних днів з дня їх закінчення.
У тижневий строк замовник дає оголошення у "Віснику державних закупівель", яким інформує інших виконавців про результати торгів і зазначає назву та місцезнаходження виконавця-переможця, тендерна пропозиція якого визнана кращою».
Враховано в статті 29

2. Повідомлення про акцепт тендерної пропозиції надсилається переможцю торгів протягом п'яти календарних днів з дня їх закінчення.
У тижневий строк замовник дає оголошення у "Віснику державних закупівель", яким інформує інших виконавців про результати торгів і зазначає назву та місцезнаходження виконавця-переможця, тендерна пропозиція якого визнана кращою.
297.
3. З виконавцем, тендерну пропозицію якого було акцептовано, в тижневий термін укладається угода про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації.
-165- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
П.3 ст.31 викласти в наступній редакції :
«З виконавцем , тендерну пропозицію якого було акцептовано, уповноваженим органом від імені і за рахунок замовника , в тижневий термін укладається угода про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації».
Відхилено

3. З виконавцем, тендерну пропозицію якого було акцептовано, протягом чотирнадцяти робочих днів укладається договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації.
298.
4. У разі відмови виконавця, тендерну пропозицію якого було акцептовано, підписати угоду про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник повторно визначає найкращу тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, за винятком випадків, коли всі тендерні пропозиції було відхилено згідно з частиною десятою статті 28 цього Закону.
-166- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У статті 31:
частину 3 викласти в такій редакцї:
"З виконавцем, тендерну пропозицію якого було акцептовано, протягом чотирнадцяти робочих днів укладається договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації";.
Враховано в статті 29

4. У разі відмови виконавця, тендерну пропозицію якого було акцептовано, підписати договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник повторно визначає найкращу тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, за винятком випадків, коли всі тендерні пропозиції було відхилено.
299.
5. Кабінет Міністрів України може встановити додаткові вимоги до порядку укладення угоди про закупівлю. Інформація про необхідність виконання додаткових вимог зазначається у тендерній документації.
у частині 4 слова "згідно з частиною 10 статті 28 цього Закону" вилучити.

-167- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Пункт 5 ст.31 виключити.Враховано


300.

РОЗДІЛ IVРОЗДІЛ IV
301.
ПРОЦЕДУРИ ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ


ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ
302.
Стаття 32. Умови застосування процедур двоступеневих торгів


Стаття 30. Умови застосування процедури двоступеневих торгів
303.

1.Процедура двоступеневих торгів застосовується у разі, коли:1. Процедура двоступеневих торгів застосовується у разі, якщо:
304.
замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) або визначити вид послуг, а також для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з виконавцями;


замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) або визначити вид послуг, а також якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з виконавцями;
305.
всі тендерні пропозиції, подані виконавцями на торги, що проводилися із застосуванням процедур відкритих торгів, було відхилено замовником, оскільки вони свідчили про змову виконавців або надійшли від виконавців, які не відповідали вимогам для участі у торгах, викладеним у тендерній документації, за умови, що вимоги до тендерних пропозицій істотно не змінювалися до моменту визначення виконавця для здійснення процедури двоступеневих торгів;
-168- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У статті 32:
абз.3 частини 1 викласти в такій редакції:
«всі тендерні пропозиції, подані виконавцями на відкриті торги, замовник відхилив через змову виконавців щодо ціни відповідного товару, робіт чи послуг, а також коли виконавці, які подали тендерні пропозиції, не відповідали вимогам, викладеним у тендерній документації; «;
Враховано в статті 30

всі тендерні пропозиції, подані виконавцями на відкриті торги, замовник відхилив через змову виконавців щодо ціни відповідного товару, робіт чи послуг, а також коли виконавці, які подали тендерні пропозиції, не відповідали вимогам, викладеним у тендерній документації;
306.
для нових будівельних робіт, що є повторенням подібних будівельних робіт, які відповідають типовому проекту, щодо якого первинну угоду про закупівлю було укладено згідно з положеннями розділу III цього Закону, за умови, що замовник торгів у повідомленні про заплановану закупівлю, яке стосується виконання первинних будівельних робіт, зазначив, що для закупівлі нових подібних будівельних робіт може застосовуватися процедура двоступеневих торгів;
абз.4 частини 1 викласти в наступній редакції:
"для нових будівельних робіт, які є повторенням подібних будівельних робіт, які відповідають типовому проекту, щодо якого первинний договір про закупівлю було укладено згідно з положеннями розділу III цього Закону;".

Враховано

для нових будівельних робіт, які є повторенням подібних будівельних робіт, які відповідають типовому проекту, щодо якого первинний договір про закупівлю було укладено згідно з положеннями розділу III цього Закону;

307.
предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розроблень, надання консультаційних та інших спеціальних послуг.


предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розроблень, надання консультаційних та інших спеціальних послуг.
308.
2. Процедура двоступеневих торгів здійснюється у два етапи, при цьому:


2. Процедура двоступеневих торгів здійснюється у два етапи, при цьому:
309.
на першому етапі всім виконавцям пропонується подавати попередні тендерні пропозиції, не зазначаючи ціни. Тендерна документація при цьому передбачає подання пропозицій щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, а у разі потреби - підтвердження професійної та технічної компетентності виконавців та їх відповідності кваліфікаційним вимогам. Замовник проводить переговори з будь-яким із виконавців. Після отримання попередніх пропозицій замовник має право внести зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи висунути нові характеристики та критерії оцінки пропозицій відповідно до цього Закону. Про зміну умов тендерної документації замовник інформує всіх виконавців під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів;


на першому етапі всім виконавцям пропонується подавати попередні тендерні пропозиції, без зазначення ціни. Тендерна документація при цьому повинна лише передбачати пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної та технічної компетентності виконавців та їх відповідності кваліфікаційним вимогам.
Замовник проводить переговори з будь-яким із виконавців. Після отримання попередніх пропозицій замовник має право внести зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки пропозицій відповідно до цього Закону. Про зміну умов тендерної документації замовник інформує всіх виконавців під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів;
310.
на другому етапі замовник пропонує виконавцям, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, надати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни.


на другому етапі замовник пропонує виконавцям, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, надати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни.
311.
3. Виконавці, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, до участі у другому етапі торгів надають тендерні забезпечення своїх пропозицій у разі, коли це передбачено тендерною документацією.


3. Виконавці, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, до участі у другому етапі торгів надають тендерні забезпечення своїх пропозицій у разі, якщо це передбачено тендерною документацією.
312.
4. У подальшому процедура двоступеневих торгів здійснюється так само, як і процедура відкритих торгів.


4. Далі процедура двоступеневих торгів проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.

313.
Стаття 33. Запрошення до участі у процедурах двоступеневих торгів та строки надання попередніх тендерних пропозицій


-169- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)

Стаття 31. Запрошення до участі у процедурі двоступеневих торгів та строки надання попередніх тендерних пропозицій
314.

1. У оголошенні про здійснення процедур двоступеневих торгів обов'язково зазначаються:
У зв'язку з доповненням проекту Закону статтею 17 внести до інших статей проекту Закону такі зміни:
Пункт 1 статті 33 доповнити частиною такого змісту:
«спосіб визначення ціни оплати контракту»
Відхилено


1. В оголошенні про здійснення процедури двоступеневих торгів обов'язково зазначаються:

315.
найменування та юридична адреса замовника;


найменування та юридична адреса замовника;
316.
опис предмета закупівлі, у тому числі необхідні його технічні та інші параметри, а у разі, коли предметом закупівлі є виконання робіт, - їх вид та орієнтовні строки виконання робіт;


опис предмета закупівлі, у тому числі необхідні його технічні та інші параметри, а у разі, якщо предметом закупівлі є виконання робіт, - їх вид та орієнтовні строки виконання робіт;
317.
опис критеріїв, що висуваються замовником під час оцінки тендерних пропозицій;
-170- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У абз.4 частини 1 статті 33 слово "опис" замінити на "перелік".
Враховано в статті 31

перелік критеріїв, що висуваються замовником під час оцінки тендерних пропозицій;
318.
строки та місце подання попередньої тендерної пропозиції.


строки та місце подання попередньої тендерної пропозиції.
319.
3. Строк подання виконавцями попередніх пропозицій встановлюється замовником та зазначається у тендерній документації, але не може бути меншим 30 днів з дня опублікування оголошення про здійснення процедур двоступеневих торгів.


2. Строк подання виконавцями попередніх пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про здійснення процедури двоступеневих торгів.
320.

РОЗДІЛ VРОЗДІЛ V
321.
ПРОЦЕДУРИ ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ (КОТИРУВАНЬ), ЗАКУПІВЛІ У ОДНОГО ВИКОНАВЦЯ


ПРОЦЕДУРИ ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ (КОТИРУВАНЬ) ТА ЗАКУПІВЛІ У ОДНОГО ВИКОНАВЦЯ
323.
Стаття 34. Умови застосування процедур запиту цінових пропозицій (котирувань)


Стаття 32. Порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)
324.
1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) у разі, коли товари, роботи чи послуги виробляються, виконуються чи надаються не за конкретними специфікаціями, та за умови, що вартість закупівлі не перевищує вартісної межі, визначеної частиною першою статті 16 цього Закону.
-171- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Ч.1 ст.34 записати в наступній редакції:
«1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) для закупівель вже готових для вжитку товарів чи послуг, які не виробляються спеціально, чи за окремими специфікаціями замовника і для яких є постійно діючий ринок та за умов, що вартість закупівлі не перевищує суму еквівалентну 10 тисяч євро (для робіт - 40 тисяч євро)".
Враховано в статті 32

1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) для закупівель вже готових для вжитку товарів чи послуг, які не виробляються спеціально або за окремими специфікаціями замовника і для яких є постійно діючий ринок та за умов, що вартість закупівлі не перевищує суму еквівалентну 10 тисяч євро (для робіт - 40 тисяч євро).
325.
2. Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) замовник подає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж трьом виконавцям.
-172- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 34, частина 2:
У першому абзаці текст «застосовується» замінити текстом «може застосовуватися».
У другому абзаці вилучити текст «та побутових послуг, послуг з підготовки спеціалістів», а також «і при цьому немає альтернативи».
Інша редакція
2. Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) замовник подає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж трьом виконавцям.
326.
3. Кожному виконавцю, якому подано запит, повинно бути повідомлено про те, чи включаються у вартість продукції витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів.
-173- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 34 доповнити пунктом 3 такого змісту:
«Замовник вказує спосіб визначення ціни оплати контракту».
Відхилено

3. Кожному виконавцю, до якого звернено запит, повинно бути повідомлено про те, чи включаються у вартість товарів чи послуг витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів.
327.
4. Кожен виконавець має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Пропозиція подається в запечатаному конверті не пізніше встановленого замовником граничного строку.
-174- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 34 частини 4 абзац 6, що починається словами "коли закупівля" вилучити.
Інша редакція
4. Кожен виконавець має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Пропозиція подається в запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше встановленого ним строку.
328.
5. Конверти з пропозиціями розкриваються у визначений замовником час у присутності не менше трьох виконавців, що подали свої пропозиції. Замовник у триденний строк інформує про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) всіх виконавців, що подали свої цінові пропозиції, але не були присутні під час розкриття конвертів з пропозиціями.
-175- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Частини 5 та 6 статті 34 викласти в такій редакції:
"5. Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. До розкриття тендерних пропозицій мають бути запрошені всі виконавці, що подали свої пропозиції. Замовник протягом шести календарних днів інформує про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) усіх виконавців, що подали свої цінові пропозиції, але не були присутні під час розкриття пропозицій.
Враховано в статті 32

5. Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. До розкриття тендерних пропозицій мають бути запрошені всі виконавці, що подали свої пропозиції. Замовник протягом шести календарних днів інформує про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) усіх виконавців, що подали свої цінові пропозиції, але не були присутні під час розкриття пропозицій.
329.
6. Замовником приймається рішення про укладення угоди про закупівлю на користь того виконавця, який подав пропозицію з найнижчою ціною, що задовольняє замовника.
6. Замовник укладає договір про закупівлю з тим виконавцем-переможцем, який подав пропозицію з найнижчою ціною, що задовольняє замовника".


6. Замовник укладає договір про закупівлю з тим виконавцем-переможцем, який подав пропозицію з найнижчою ціною, що задовольняє замовника.

330.
Стаття 35. Умови застосування процедури закупівлі в одного виконавця


Стаття 33. Умови застосування процедури закупівлі в одного виконавця
331.
1. Закупівля в одного постачальника - це процедура закупівлі, за якої замовник укладає угоду про закупівлю після проведення переговорів тільки з одним виконавцем.

-176- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Доповнити частину другу статті 35 абзацом другим такого змісту:

Враховано

1. Закупівля в одного виконавця - це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з виконавцем після проведення з ним переговорів.
332.
2. Процедура закупівлі у одного виконавця застосовується замовником після погодження з уповноваженим органом тільки у разі:
«придбання товарів, робіт чи послуг, які у зв'язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю».
Абзаци другий-восьмий вважати відповідно третім - дев'ятим.

2. Процедура закупівлі у одного виконавця застосовується замовником після погодження в установленому порядку з уповноваженим органом у разі:


-177- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У ч.2 статті 35 після слова "погодження" дописати слова "в установленому порядку".
Враховано


333.
закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захистом виключних авторських прав, зокрема патентів, або якщо через відсутність конкуренції з технічних причин товари, роботи чи послуги можуть бути поставлені (виконані) тільки певним виконавцем і при цьому немає альтернативи;


закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захистом авторських прав;
відсутності конкуренції (з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені (виконані) тільки певним виконавцем і при цьому немає альтернативи;
334.
потреби у здійсненні додаткових поставок первинним виконавцем, призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли зміна виконавця може призвести до закупівлі обладнання або послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявним обладнанням або послугами;


потреби у здійсненні додаткових поставок первинним виконавцем, призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли зміна виконавця може призвести до закупівлі обладнання або послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявним обладнанням або послугами;
335.
додаткові будівельні роботи, що не включені до первинної угоди про закупівлю, але зазначені у тендерних документах, внаслідок непередбачених обставин виявилися необхідними для закінчення зазначених у тендерних документах будівельних робіт; замовнику торгів необхідно укласти договір на додаткові будівельні роботи з виконавцем, що виконує будівельні роботи, зазначені у первинній угоді про закупівлю, оскільки поділ додаткових будівельних робіт із зазначених у первинній угоді ускладниться через технічні або економічні причини та створить значні незручності для замовника. Однак повна вартість угод, що укладаються на додаткові будівельні роботи, не може перевищувати 50 відсотків вартості первинної угоди про закупівлю;
-178- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абзаци 4 та 5 частини 2 ст.35 викласти в такій редакції:
"необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з виконавцем цих робіт, коли такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором. При цьому загальна вартість договору на додаткові роботи не повинна перевищувати 50 відсотків вартості головного договору;
Враховано в статті 33

необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з виконавцем цих робіт, коли такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором. При цьому загальна вартість договору на додаткові роботи не повинна перевищувати 50 відсотків вартості головного договору;

закупівлі товарів, робіт чи послуг, які у зв'язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю;
336.
укладення угоди про закупівлю з переможцем архітектурного конкурсу;
закупівлі товарів, робіт чи послуг, які у зв'язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю;"

укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного конкурсу;
337.
коли закупівля може бути здійснена тільки у одного виконавця у зв'язку з необхідністю захисту вітчизняного ринку відповідно до положень статті 8 цього Закону;
-179- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абз.6 частини 2 статті 35 вилучити.
Абз.7 частини 2 ст.35 записати в наступній редакції:
Враховано в статті 33


338.
закупівлі, яка здійснюється на винятково вигідних умовах, що діють протягом дуже короткого строку, у разі прийняття несподіваних пропозицій стосовно закупівлі товарів, робіт і послуг від виконавців або у разі закупівлі майна підприємств, що ліквідуються, чи під час передачі майна в управління за конкурсом;
«закупівлі, які здійснюються за значно нижчими ніж ринкові цінами, що діють протягом дуже короткого строку";
доповнити новим абзацом 8 такого змісту:
"закупівлі послуг щодо виконання наукових досліджень та розробок, медичних та побутових послуг;».
Враховано в статті 33

закупівлі, які здійснюються за значно нижчими ніж ринкові цінами, що діють протягом дуже короткого строку;
закупівлі послуг щодо виконання наукових досліджень та розробок, медичних та побутових послуг;

339.
виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити.


виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити.

340.


РОЗДІЛ VI
РОЗДІЛ VI
341.
УГОДА ПРО ЗАКУПІВЛЮ


ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ
342.
Стаття 36. Основні вимоги до угоди про закупівлю


Стаття 34. Основні вимоги до договору про закупівлю
343.
1. Угода про закупівлю набуває чинності з моменту її підписання замовником та виконавцем, визначеним переможцем тендерних процедур.
-180- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Частину 1 статті 36 викласти у такій редакції:
«Договір про закупівлю набуває чинності з моменту його підписання замовником та виконавцем, визначеним переможцем процедур закупівлі».
Враховано в статті 34


1. Договір про закупівлю набуває чинності з моменту його підписання замовником та виконавцем, визначеним переможцем процедури закупівлі.
344.
2. Угода про закупівлю укладається тільки у письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу.


2. Договір про закупівлю укладається тільки у письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу України.
345.
3. Копія укладеної угоди про закупівлю у тижневий термін з моменту підписання подається уповноваженому органу.
-181- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Пункт 3 ст. 36 виключити.
-182- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Ч.3 статті 36 викласти в такій редакції:
"3. Копія укладеного договору про закупівлю подається уповноваженому органу за його вимогою".
Частину 4 статті 36 вилучити
Враховано частково редакційно

ВрахованоВраховано
3. Копія укладеного договору про закупівлю подається уповноваженому органу за його вимогою.
346.
4. Забороняється вносити зміни до будь-якої частини укладеної угоди про закупівлю чи нові умови, що можуть змінити зміст пропозиції, на підставі якої було обрано виконавця, якщо необхідність таких змін не виникла у зв'язку з обставинами, які неможливо було передбачити під час укладення угоди про закупівлю. У цьому разі застосовуються положення статті 37 цього Закону.
-183- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 36:
частина 4: текст «у визначений законодавством строк» замінити текстом «письмову відповідь протягом десяти днів».
частина 5: вилучити текст «чи арбітражного суду відповідно до законодавства».
Інша редакція347.
Стаття 37. Відмова замовника від виконання умов угоди про закупівлю


Стаття 35. Відмова замовника від виконання умов договору про закупівлю
348.

1. У разі виникнення обставин, які неможливо було передбачити під час укладення угоди про закупівлю та які призвели до зміни ситуації, за якої закупівля стала не відповідати державним інтересам, замовник може, за погодженням з уповноваженим органом, внести зміни до будь-якої частини укладеної угоди про закупівлю чи відмовитись від виконання угоди про закупівлю протягом одного місяця з дня виникнення таких обставин.
-184- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
П.1 статті 37 після слів «внести зміни» доповнити словами «за згодою виконавця» і далі за текстом.

Враховано редакційно


1. У разі виникнення обставин, які неможливо було передбачити під час укладення договору про закупівлю та які призвели до зміни ситуації, за якої закупівля перестала відповідати державним інтересам, замовник може, за погодженням з уповноваженим органом, внести зміни до будь-якої частини укладеного договору про закупівлю чи відмовитись від його виконання протягом одного місяця з дня виникнення таких обставин відповідно до порядку, встановленого Цивільним кодексом України.
349.
2. Якщо відмова замовника виконувати положення угоди про закупівлю була спричинена обставинами, передбаченими частиною першою цієї статті, останній зобов'язаний оплатити фактично виконану виконавцем частину угоди про закупівлю щодо поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, а також неотриманих доходів.


2. Якщо відмова замовника виконувати умови договору про закупівлю була спричинена обставинами, передбаченими частиною першою цієї статті, замовник зобов'язаний оплатити фактично виконану виконавцем частину договору про закупівлю товарів, робіт, послуг, а також компенсувати не отримані доходи.
350.
3. У разі виникнення суперечностей, пов'язаних з виконанням угоди про закупівлю, виконавець повинен викласти свої претензії у письмовій формі та надіслати їх замовнику.
-185- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У статті 37:
у частині 1 після слова "обставин" дописати слова "відповідно до порядку, встановленого Цивільним кодексом України".
частини 3 та 4 вилучити;
частину 5 викласти у такій редакції:
«Якщо замовник відмовляється задовольнити претензії виконавця щодо виконання договірних зобов'язань або не надає відповіді по суті претензії, виконавець має право звернутися до суду чи арбітражного суду відповідно до законів.»
Враховано в статті 35

3. Якщо замовник відмовляється задовольнити претензії виконавця щодо виконання договірних зобов'язань або не надає відповіді по суті претензії, виконавець має право звернутися до суду чи арбітражного суду відповідно до законів.
351.
4. Замовник зобов'язаний розглянути висунуті виконавцем претензії та надати виконавцю відповідь протягом 21 дня з часу їх отримання.352.
5. Якщо замовник відмовляється задовольнити вимоги виконавця чи не надає відповіді щодо суті претензії у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, виконавець має право звернутись до суду чи арбітражного суду відповідно до законодавства.353.

РОЗДІЛ VIIРОЗДІЛ VII
354.
ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ


ОСКАРЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

355.
Стаття 38. Право на оскарження


Стаття 36. Право на оскарження дій замовника
356.
1. Будь-який виконавець, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівлі, визначених цим Законом, має право вимагати оскарження дій замовника згідно з положеннями цього розділу Закону.


1. Будь-який виконавець, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівлі, встановлених цим Законом, має право на оскарження дій замовника згідно з положеннями цього розділу Закону.
357.
2. Об'єктом оскарження не може бути:


2. Об'єктом оскарження не може бути:
358.
вибір процедури здійснення закупівлі;


вибір процедури здійснення закупівлі;
359.
обмеження щодо участі у процедурі закупівлі, пов'язані із застосуванням замовником положень статті 8 цього Закону;
-186- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Абзац третій частини 2 ст 38 викласти у такій редакції:
«застосування замовником положень статті 6 цього Закону.
Враховано в статті 36

застосування замовником положень статті 6 цього Закону;
360.
рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
361.
Стаття 39. Порядок подання та розгляду скарг


Стаття 37. Порядок подання та розгляду скарг з приводу порушення замовником процедури закупівлі
362.
1. До моменту укладення угоди про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або його рішень, дій чи бездіяльності подається виконавцем, що бере в ній участь, замовнику або до уповноваженого органу. Про отримання скарги уповноважений орган терміново інформує замовника.
-187- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Останнє речення п.1 ст.39 виключити.

Враховано редакційно

1. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається виконавцем, що бере в ній участь, замовнику або уповноваженому органу. В разі надходження скарги протягом трьох робочих днів з дня її одержання останній інформує про це замовника.
363.
2. Замовник або уповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.


2. Замовник або уповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.
364.
3. Подання скарги відповідно до частини першої цієї статті призупиняє торги за умови, що скарга є не безпідставною і підтверджує, що виконавець зазнає збитків у разі непризупинення торгів, а також якщо призупинення торгів не заподіє значних збитків замовнику. Загальний строк призупинення торгів не може перевищувати 15 календарних днів.
-188- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Ч.3 ст.39 викласти у такій редакції:
«3. Подання скарги відповідно до частини першої цієї статті зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 календарних днів".
-189- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 39. Після слів «відповідно до» додати текст «чинного».
Враховано в статті 37
Інша редакція
3. Подання скарги відповідно до частини першої цієї статті зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 календарних днів.
365.
4. Не пізніше ніж протягом 3 днів після отримання скарги замовник або уповноважений орган повинен повідомити всіх виконавців, яких стосується ця скарга, про її подання і зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги будьякий виконавець або державний орган, заінтересований у перегляді результатів торгів, має право взяти в ньому участь. Виконавець, який не брав участі у перегляді результатів торгів, позбавляється права на подальше звернення з вимогами, аналогічними до тих, що були розглянуті.
-190- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У частині 4 ст.39 слова «Не пізніше ніж протягом 3 днів» замінити на слова «Не пізніше п'яти календарних днів», а речення «Під час розгляду скарги будь-який виконавець або державний орган, заінтересований у перегляді результатів торгів, має право взяти в ньому участь.» викласти у такій редакції »Під час розгляду скарги будь-який виконавець має право взяти у цьому розгляді участь.»;
Враховано в статті 37

4. Не пізніше п'яти календарних днів після отримання скарги замовник або уповноважений орган повинен повідомити всіх виконавців, яких стосується ця скарга, про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги будь-який виконавець має право взяти у цьому розгляді участь. Виконавець, який не брав участі у розгляді скарги, позбавляється права на подальше звернення з вимогами, аналогічними до тих, що були розглянуті.
366.
5. Призупинення торгів, передбачене частиною третьою цієї статті, не здійснюється у разі, коли замовник підтверджує, що з урахуванням невідкладних державних інтересів торги необхідно продовжувати. Будь-яке рішення, прийняте замовником згідно із цією частиною, а також відповідні обгрунтування з приводу його прийняття вносяться до звіту про результати проведення торгів.
частину 5 ст.39 вилучити.
Враховано

5. Якщо скаргу не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, замовник або уповноважений орган протягом 15 календарних днів з дня її отримання приймає обгрунтоване рішення, у якому необхідно зазначити:
у разі якщо скаргу не задоволено - причини такого рішення;
367.
6. Якщо скаргу не врегулювано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, замовник або уповноважений орган протягом 15 календарних днів з дня її отримання повинен прийняти обгрунтоване рішення, у якому необхідно зазначити:


у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково - заходи, які вживатимуться для врегулювання конфлікту.
368.
у разі коли скаргу не задоволено - причини такого рішення;
у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, які вживатимуться для врегулювання конфлікту.
Якщо скаргу розлядає замовник, зазначене рішення надсилається до уповноваженого органу.
-191- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У статті 39:
абз.4 частини 6 викласти у такій редакції:
«Якщо скаргу розглядає замовник, зазначене рішення надсилається уповноваженому органу в триденний термін з дня її прийняття.»;
Враховано в статті 37
Якщо скаргу розглядає замовник, зазначене рішення надсилається уповноваженому органу в триденний термін з дня її прийняття.
369.
7. У разі виявлення істотних порушень порядку проведення торгів за скаргами виконавців, які впливають на об'єктивність під час визначення переможця торгів або призводять до дискримінації виконавців, уповноважений орган має право визнати результати таких торгів недійсними.
абз.1 ч.7 викласти в такій редакції:
"У разі виявлення порушень встановленого порядку проведення процедури закупівлі за скаргою виконавців, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури щакупівлі або призводять до дискримінації виконавців, уповноважений орган має право визнати результати такої процедури закупівлі недійсними та зобов'язати замовника розпочати нові процедури закупівлі".
Враховано в статті 376. У разі виявлення порушень встановленого порядку проведення процедури закупівлі за скаргою виконавців, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури щакупівлі або призводять до дискримінації виконавців, уповноважений орган має право визнати результати такої процедури закупівлі недійсними та зобов'язати замовника розпочати нові процедури закупівлі.
370.
Рішення уповноваженого органу про визнання результатів торгів недійсними є обов'язковим як для замовника, так і для виконавців, і є підставою для звернення до суду або арбітражного суду з приводу відшкодування витрат, пов'язаних з участю у торгах. Відшкодування витрат здійснюється замовником та виконавцем на основі рішення суду або арбітражного суду.


Рішення уповноваженого органу про визнання результатів торгів недійсними є обов'язковим як для замовника, так і для виконавців, і є підставою для звернення до суду або арбітражного суду з приводу відшкодування витрат, пов'язаних з участю у торгах. Відшкодування витрат здійснюється на основі рішення суду або арбітражного суду.
372.
8. Примірник рішення замовника або уповноваженого органу надсилається виконавцям, що подали скаргу, протягом 5 днів з дня прийняття рішення.
-192- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У статті 39:
у ч.8 слова «протягом 5 днів з дня прийняття рішення.» замінити на слова «протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.»
Враховано в статті 37

7. Примірник рішення замовника або уповноваженого органу щодо розгляду скарги надсилається виконавцям, які подали скаргу, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.
373.
9. Рішення замовника або уповноваженого органу є остаточним, якщо замовник або виконавець протягом 15 днів з дня його прийняття не звернеться до суду чи арбітражного суду згідно з частиною десятою цієї статті.
у ч.9 слова «протягом 15 днів» замінити на слова «протягом 15 календарних днів».
Враховано в статті 37

8. Рішення замовника або уповноваженого органу є остаточним, якщо замовник або виконавець протягом 15 календарних днів з дня його прийняття не звернувся до суду чи арбітражного суду згідно з частиною десятою цієї статті.
374.9. Якщо замовник або уповноважений орган не приймає рішення у строк, зазначений в абзаці першому частини п'ятої цієї статті, виконавці, які подали скаргу, або замовник вправі звертатися в установленому порядку до суду або арбітражного суду відповідно до законодавства.
375.
10. Якщо замовник або уповноважений орган не приймає рішення у строк, зазначений в абзаці першому частини шостої цієї статті, виконавці, які подали скаргу, або замовник мають право звертатися до суду або арбітражного суду відповідно до законодавства.376.
Стаття 40. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб


-193- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)

Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб
377.

За порушення вимог, встановлених цим Законом та підзаконними актами, розробленими на його виконання, організатори торгів та їх учасники несуть адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.
Статтю 40 викласти у такій редакції:
«За порушення вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, замовники, організатори торгів та їх учасники несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність відповідно до законів України.»
-194- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Доповнити законопроект розділом VІІІ в такій редакції:
«РОЗДІЛ VІІІ. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України на закупівлю товарів (робіт, послуг) для державних потреб.
Враховано в статті 38

Враховано в статті 3


За порушення вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, замовники, організатори торгів та їх учасники несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність відповідно до законів України.

РОЗДІЛ VIII
Стаття 41. Контроль Верховної Ради України за використанням коштів Державного бюджету України.
Щорічно Кабінет Міністрів України звітує перед Верховною Радою України про використання коштів Державного бюджету України на закупівлю продукції для державних потреб».
Розділ VІІІ законопроекту в редакції, прийнятій Верховною Радою України у першому читанні, вважати відповідно розділом ІХ.

РОЗДІЛ VIII
378.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
-195- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
380.
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.
Прикінцеві положення, частина 1.
Після слів «з дня його» додати текст «офіційного».
Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
381.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
Прикінцеві положення, частина 2.
Текст «з дня набрання чинності цим Законом» замінити текстом «з дня офіційного опублікування цього Закону»
Відхилено

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
382.
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;


-196- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
383.
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
У абз.3 ч..2 РОЗДІЛУ VIII «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» слова «рішення» замінити на слова «нормативно-правові акти»;
Враховано


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
384.
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;
у абз.4 ч.2 РОЗДІЛУ VIII «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» слова «не відповідають» замінити на слова «суперечать».
Враховано

забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
385.
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
-197- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Розділ VIII Прикінцеві положення доповнити новим пунктом 3 такого змісту :
Відхилено

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.


«3. Визнати таким , що втратив чинність Закон України від 22 грудня 1995 року №493/95-ВР «Про поставки продукції для державних потреб» (Відомості Верховної Ради 1996, №3, ст.9)»
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні