Назва: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
Автор: народний депутат України Л.Косаківський
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
2.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
3.
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
4.
1. У Цивільному процесуальному кодексі України:


1. У Цивільному процесуальному кодексі України:
5.
1) частину першу статті 236 доповнити пунктом 34 такого змісту:


1) частину першу статті 236 доповнити пунктом 34, такого змісту:
6.
"34) по скаргах громадян або об'єднань громадян про визнання незаконними нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
-1- Президент України
П.34) виключити.
Відхилено
"34) по скаргах громадян або об'єднань громадян про визнання незаконними нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
7.
2) доповнити Кодекс главою 31-Д такого змісту:


2) доповнити Кодекс главою 31-Д такого змісту:
8.
"Глава 31-Д


"Глава 31-Д
9.
Скарги громадян або об'єднань громадян про визнання незаконним нормативно-правового акту органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або їх посадових осіб
-2- Президент України
Доповнення ЦПК новою главою 31-Д не узгоджується з відповідними нормами Конституції України, чинного ЦПК та інших законів.
Відхилено
Скарги громадян або об'єднань громадян про визнання незаконним нормативно-правового акту органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або їх посадових осіб
10.
Стаття 248-27. Право на звернення із скаргою до суду


Стаття 248-27. Право на звернення із скаргою до суду
11.
Громадянин, об'єднання громадян, в тому числі політична партія, їх місцеві осередки, що є юридичними особами, мають право звернутися до суду зі скаргою про визнання незаконним нормативно-правового акту органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або їх посадових осіб у випадках, передбачених статтею 248-28 цього Кодексу.
-3- Президент України
У ст.248-27 слова "об'єднання громадян, в тому числі політична партія, їх місцеві осередки, що є юридичними особами" виключити.
Відхилено
Громадянин, об'єднання громадян, в тому числі політична партія, їх місцеві осередки, що є юридичними особами, мають право звернутися до суду зі скаргою про визнання незаконним нормативно-правового акту органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або їх посадових осіб у випадках, передбачених статтею 248-28 цього Кодексу.
12.
Стаття 248-28. Предмет судового оскарження


Стаття 248-28. Предмет судового оскарження
13.
Предметом судового оскарження можуть бути нормативно-правові акти суб'єктів, зазначених у статті 248-27, що спрямовані на регулювання певного виду громадських відносин і неодноразове застосування, у зв'язку з якими особа вважає, що порушено або порушуються її права, свободи чи законні інтереси.
-4- Президент України
Таке визначення виду нормативно-правового акта є нечітким і неповним, що може призвести до неоднозначного розуміння цієї норми.
Відхилено
Предметом судового оскарження можуть бути нормативно-правові акти суб'єктів, зазначених у статті 248-27, що спрямовані на регулювання певного виду громадських відносин і неодноразове застосування, у зв'язку з якими особа вважає, що порушено або порушуються її права, свободи чи законні інтереси.
14.
Стаття 248-29. Подання скарги


Стаття 248-29. Подання скарги
15.
Скарга подається до суду за місцем знаходження суб'єкта оскарження.


Скарга подається до суду за місцем знаходження суб'єкта оскарження.
16.
Подання скарги до суду не зупиняє виконання нормативно-правового акта.


Подання скарги до суду не зупиняє виконання нормативно-правового акта.
17.
Про подання скарги суд повідомляє орган чи посадову особу не пізніше наступного робочого дня після її прийняття.


Про подання скарги суд повідомляє орган чи посадову особу не пізніше наступного робочого дня після її прийняття.
18.
Скаргу може бути подано в суд у двомісячний строк, обчислюваний з дня, коли громадянин або об'єднання громадян дізналися або повинні були дізнатися про порушення їх прав, свобод чи законних інтересів.


Скаргу може бути подано в суд у двомісячний строк, обчислюваний з дня, коли громадянин або об'єднання громадян дізналися або повинні були дізнатися про порушення їх прав, свобод чи законних інтересів.
19.
Пропущений строк для подання скарги може бути поновлено судом, якщо буде встановлено, що його пропущено з поважних причин.


Пропущений строк для подання скарги може бути поновлено судом, якщо буде встановлено, що його пропущено з поважних причин.
20.
Стаття 248-30. Розгляд скарги


Стаття 248-30. Розгляд скарги
21.
Скарга розглядається у десятиденний строк з дня її надходження, у відкритому судовому засіданні з участю заявника або його представника і представника органу чи посадової особи, нормативно-правові акти яких оскаржуються.


Скарга розглядається у десятиденний строк з дня її надходження, у відкритому судовому засіданні з участю заявника або його представника і представника органу чи посадової особи, нормативно-правові акти яких оскаржуються.
22.
Неявка у судове засідання без поважних причин заявника чи його представника або представника органу, посадової особи, нормативно-правові акти яких оскаржуються, не перешкоджає розгляду скарги, проте суд може визнати їх явку обов'язковою.


Неявка у судове засідання без поважних причин заявника чи його представника або представника органу, посадової особи, нормативно-правові акти яких оскаржуються, не перешкоджає розгляду скарги, проте суд може визнати їх явку обов'язковою.
23.
Якщо суд встановить, що посадова особа, нормативно-правовий акт якої оскаржується, не працює на попередній посаді, він залучає до участі у справі посадову особу або орган, до повноважень яких належить вирішення питання про скасування оскаржуваного нормативно-правового акту.


Якщо суд встановить, що посадова особа, нормативно-правовий акт якої оскаржується, не працює на попередній посаді, він залучає до участі у справі посадову особу або орган, до повноважень яких належить вирішення питання про скасування оскаржуваного нормативно-правового акту.
24.
Якщо при розгляді скарги буде встановлено, що орган, нормативно-правовий акт якого оскаржується, припинив свою діяльність, суд залучає до участі у справі його правонаступників, а за їх відсутності - орган, до повноважень якого належить вирішення питання про скасування оскаржуваного нормативно-правового акта.


Якщо при розгляді скарги буде встановлено, що орган, нормативно-правовий акт якого оскаржується, припинив свою діяльність, суд залучає до участі у справі його правонаступників, а за їх відсутності - орган, до повноважень якого належить вирішення питання про скасування оскаржуваного нормативно-правового акта.
25.
Суд, встановивши при розгляді скарги наявність спору про право, який розглядається в порядку позовного провадження, залишає скаргу без розгляду і роз'яснює заявнику його право на пред'явлення позову на загальних підставах.


Суд, встановивши при розгляді скарги наявність спору про право, який розглядається в порядку позовного провадження, залишає скаргу без розгляду і роз'яснює заявнику його право на пред'явлення позову на загальних підставах.
26.
Стаття 248-31. Рішення суду по скарзі


Стаття 248-31. Рішення суду по скарзі
27.
За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.


За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.
28.
Суд, встановивши, що оскаржуваний нормативно-правовий акт органу чи посадової особи не відповідає вимогам закону, постановляє рішення про задоволення скарги, визнання нормативно-правового акту органу або посадової особи незаконним повністю або окремої його частини та відповідно про скасування нормативно-правового акту в цілому чи в окремій його частині.


Суд, встановивши, що оскаржуваний нормативно-правовий акт органу чи посадової особи не відповідає вимогам закону, постановляє рішення про задоволення скарги, визнання нормативно-правового акту органу або посадової особи незаконним повністю або окремої його частини та відповідно про скасування нормативно-правового акту в цілому чи в окремій його частині.
29.
Якщо буде встановлено необгрунтованість скарги, суд приймає рішення про відмову у задоволенні скарги.


Якщо буде встановлено необгрунтованість скарги, суд приймає рішення про відмову у задоволенні скарги.
30.
Рішення суду по справі може бути оскаржено.


Рішення суду по справі може бути оскаржено.
31.
Стаття 248-32. Виконання рішення суду


Стаття 248-32. Виконання рішення суду
32.
Рішення суду по скарзі надсилається не пізніше десяти днів після набрання ним законної сили відповідному органу чи посадовій особі, нормативно-правові акти яких оскаржені, для виконання, а також заявнику.


Рішення суду по скарзі надсилається не пізніше десяти днів після набрання ним законної сили відповідному органу чи посадовій особі, нормативно-правові акти яких оскаржені, для виконання, а також заявнику.
33.
Про виконання рішення орган або посадова особа повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у місячний строк з дня одержання рішення суду".


Про виконання рішення орган або посадова особа повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у місячний строк з дня одержання рішення суду".
34.
2. Пункт 1 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України 1992р., №6, ст.56; 1995р., №14, ст.90; 1997р., №25, ст.171) доповнити абзацом п'ятим такого змісту:


2. Пункт 1 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України 1992р., №6, ст.56; 1995р., №14, ст.90; 1997р., №25, ст.171) доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
35.
"скарги про визнання незаконними нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що розглядаються у порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України".
-5- Президент України
Абзац виключити.
Відхилено
"скарги про визнання незаконними нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що розглядаються у порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України".
36.
Голова Верховної Ради України
-6- Президент України
Закон відхилити як такий, що суперечить Конституції України та законам України, дублює норми інших законів.
Відхилено
Голова Верховної Ради України

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні