Назва: Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення громадян
Автор: Народний депутат України В.Яценко
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення громадян

-1- Кабінет Міністрів України
Н.д. Альошин В.Б. (Реєстр.картка № 336)
Н.д. Довганчин Г.В. (Реєстр.картка № 369)
Н.д. Іоффе Ю.Я. (Округ № 111)
Н.д. Танюк Л.С. (Округ № 166)
Н.д. Ткаленко І.І. (Округ № 90)
Н.д. Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка № 311)
Відхилити законопроект як неприйнятний, оскільки він не узгоджується з Конституцією України та окремими законами України, не має фінансово-економічного обгрунтування, а також джерел покриття додаткових витрат із Державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду.
Не враховано - на голосування Верховної Ради України
Проект


-2- Н.д. Цибенко П.С. (Округ № 110)
Змінити назву законопроекту: замість запропонованої автором назви записати "Про внесення змін до частини п'ятої статті 19 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Враховано

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до частини п'ятої статті 19 Закону України "Про пенсійне забезпечення"


-3- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка № 404)
У назві Закону виключити слова "та доповнень"; а слова "законодавчих актів" замінити словами "законів".


Не враховано,
оскільки змінено назву законопроекту-4- Н.д. Білас І.Г. (Округ № 120)
У назві законопроекту виключити слова "та доповнень", після слів "законодавчих актів" доповнити словом "України".

Не враховано,
оскільки змінено назву законопроекту-5- Н.д. Омеліч В.С. (Реєстр.картка № 415)
Змінити назву законопроекту: замість запропонованої автором назви записати "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу".

Не враховано,
оскільки змінено назву законопроекту

1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
І. Внести до Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1993, N 52, ст.490, 1995, N 29, ст.216, 1995, N 34, ст.268, 1996, N 16, ст.71) такі зміни та доповнення:
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка № 404)
Н.д.Білас І.Н. (Округ № 120)
У преамбулі виключити слова "та доповнення".Не враховано,
оскільки змінено назву законопроекту

3.

4
1. У статті 1 частину першу викласти в такій редакції:
"Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, а також керівники, інженерно-технічні працівники і адміністративно-управлінський персонал державних підприємств та організацій, лікарі, викладачі, вчителі та вихователі державних учбових закладів, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів".

-7- Н.д. Ващук К.Т. (Округ № 20)
Пункт 1 законопроекту, яким пропонується змінити редакцію частини першої статті 1 Закону "Про державну службу", виключити.

Враховано-8- Н.д. Баулін П.Б. (Округ № 76)
Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, державних дошкільних, початкових, середніх та позашкільних учбових закладах та медичних установах, у тому числі адміністративно-управлінський персонал, вчителі, вихователі, лікарі, медсестри, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та отримують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Не враховано, оскільки враховано пропозицію
н.д. Ващук К.Т. щодо виключення пункту 1 законопроекту-9- Н.д. Кулик О.В. (Округ № 145)
У статті 1 частини 1 після слова "лікарі" доповнити словами "наукові працівники", а після слова "учбових" доповнити словами "і наукових" (далі за текстом).

Не враховано, оскільки враховано пропозицію
н.д. Ващук К.Т. щодо виключення пункту 1 законопроекту
-10- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка № 404)
Слова "державних органах" замінити словами "органах державної влади"; після слів "державних підприємств" доповнити словом "установ". Слова "учбових закладів" замінити словами "закладів освіти", слова "державних коштів" замінити словами "коштів Державного бюджету України".


Не враховано, оскільки враховано пропозицію
н.д. Ващук К.Т. щодо виключення пункту 1 законопроекту-11- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка № 335)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка № 319)
У частині першій статті 1 внесених змін до Закону України "Про державну службу" вилучити слова "викладачі, вчителі та вихователі державних учбових закладів" тому, що віднесення цієї категорії працівників до державних службовців суттєво обмежить їх права.


Не враховано, оскільки враховано пропозицію
н.д. Ващук К.Т. щодо виключення пункту 1 законопроекту.

5.2. У частині другій статті 9 після слів "внутрішніх справ та інших" додати слова "державних підприємств, організацій та установ".


3. У частині другій статті 25:
в кінці п'ятого абзацу додати слова "керівники державних підприємств, організацій та установ";
в кінці шостого абзацу додати слова "заступники керівників та головні інженери державних підприємств, організацій та установ";
в кінці сьомого абзацу додати слова "інженерно-технічні працівники, спеціалісти державних підприємств, організацій та установ, викладачі, вчителі та вихователі державних учбових закладів".
-12- Н.д.Цибенко П.С.(Округ № 110)
Пункт 2 законопроекту виключити, оскільки враховано пропозицію н.д. Ващук К.Т. щодо виключення пункту 1 законопро- екту
-13- Н.д.Цибенко П.С.(Округ № 110)
Пункт 3 законопроекту виключити, оскільки враховано пропозицію н.д. Ващук К.Т. щодо виключення пункту 1 законопро- екту
-14- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка № 335)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка № 319
У частині другій статті 25 внесених змін до Закону України "Про державну службу" вилучити слова "викладачі, вчителі та вихователі державних учбових закладів" тому, що віднесення цієї категорії працівників до державних службовців суттєво обмежить їх права.

Враховано
Враховано


Не враховано, оскільки враховано пропозицію
н.д. Цибенка П.С. щодо виключення пункту 3 законопроекту-15- Н.д.Бiлас I.Г. (Округ № 120)
Проектом (стаття 3 розділу I) пропонується у частині другій статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести до четвертої категорії посад державних службовців керівників державних підприємств, організацій та установ, до п'ятої категорії - їх заступників та головних інженерів, а до шостої - інженерно-технічних працівників, спеціалістів державних підприємств, організацій та установ, викладачів, вчителів та вихователів державних учбових закладів.
Не заперечуючи самої ідеї віднесення зазначених працівників державних установ, підприємств та організацій до певних категорій державних службовців, слід зазначити, що пропозиції законопроекту неприйнятні, адже не можна прирівнювати, наприклад, керівників управлінь районних державних адміністрацій до вчителів чи вихователів учбових закладів. Саме тому у статті 3 розділу I законопроекту замість п'ятого, шостого i сього абзаців слід передбачити відповідно шостий, сьомий i восьмий абзаци.
Не враховано, оскільки враховано пропозицію
н.д. Цибенка П.С. щодо виключення пункту 3 законопроекту-16- Н.д. Кулик О.В. (Округ № 145)
У частині другій статті 25 в кінці сьомого абзацу після слова "установ" записати слова "наукові працівники", а після слова "учбових" записати слова "і наукових" і далі за текстом.

Не враховано, оскільки враховано пропозицію
н.д. Цибенка П.С. щодо виключення пункту 3 законопроекту-17- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка № 404)
У частині другій статті 25 в кінці сьомого абзацу слова "учбових закладів" замінити словами "закладів освіти".


Не враховано, оскільки враховано пропозицію
н.д. Цибенка П.С. щодо виключення пункту 3 законопроекту

10.


4. Статтю 37 викласти в такій редакції:
"Пенсія державним службовцям призначаться на загальних підставах.
Державним службовцям у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 3 місячних посадових окладів.
У разі виходу на пенсію державні службовці при наявності стажу державної служби не менше 10 років користуються умовами щодо комунально-побутового обслуговування, передбаченими цим Законом."
-18- Н.д.Бiлас I.Г. (Округ № 120)
Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка № 335)
Н.д.Ващук К.Т.(Округ № 20)
Н.д.Гошовська В.А.(Округ № 178)
Н.д.Єрохiн О.В.(Реєстр.картка № 434)
Н.д.Кулик О.В. (Округ № 145)
Н.д.Марамзiн Ф.А. (Округ № 104)
Н.д.Омелiч В.С.(Рєстр.картка № 415)
Н.д.Павловський М.А. (Округ № 188)
Н.д. Сас С.В. (Реєстр.картка № 361)
Н.д.Стоженко В.Я. (Реєстр.картка № 433)
Проектом Закону пропонується нова редакція статті 37 Закону України "Про державну службу", яка передбачає пенсійне забезпечення державних службовців на загальних підставах, тобто значно звужує зміст та обсяг соціальних гарантій цієї категорії громадян, що суперечить статті 22 Конституції України, яка не допускає звуження змісту та обсягу існуючих прав i свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Тому необхідно виключити пункт 4 частини 1 законопроекту.Враховано-19- Н.д.Яценко В.М. (Округ № 66)
Статтю 37 Закону України "Про державну службу" залишити в діючий редакції.

Враховано-20- Н.д.Яценко В.М. (Округ № 66)
Передбачити, що дія норм цього Закону щодо керівників, інженерно-технічних працівників і адміністративно-управлінського персоналу державних підприємств та організацій, лікарів, викладачів, вчителів та вихователів державних учбових закладів застосовується лише в частині пенсійного забезпечення, що визначається діючою редакцією статті 37 Закону України "Про державну службу".

Не враховано, оскільки дана пропозиція не є нормою цього Закону

14.
ІІ. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 3, ст. 10) такі зміни:
-21- Н.д.Єрохiн О.В.(Реєстр.картка № 434)
Н.д.Марамзiн Ф.А. (Округ № 104)
Н.д.Омелiч В.С.(Рєстр.картка № 415)
Н.д.Павловський М.А. (Округ № 188)
Н.д. Сас С.В. (Реєстр.картка № 361)
Н.д.Стоженко В.Я. (Реєстр.картка № 433)
Вилучити частину II законопроекту.


Не враховано

15.
Частину 5 статті 19 виключити.
-22- Н.д.Яценко В.М.(Округ № 66)
Частину 5 статті 19 викласти в такій редакції: "Максимальний розмір пенсії не може перевищувати п'яти, а для працівників, зайнятих на роботах, передбачених пунктом "а" статті 13 i статтею 14 цього Закону, - шести мінімальних пенсій за віком".


Враховано

1. У частині п'ятій статті 19 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 3, ст. 10) слова "трьох", "чотирьох" замінити відповідно словами "п'яти", "шести".
16.
1
III. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-23- Н.д.Цибенко П.С.(Округ № 110)
Прикінцеві положення викласти у редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року".

Враховано

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.
18.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів" привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка № 404)
Пункт 2 викласти у редакції "Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".


Не враховано, оскільки враховано пропозицію н.д. Цибенка П.С.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні