Назва: Про електронні документи та електронний документообіг
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань науки і освіти

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про електронні документи та електронний документообіг


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про електронні документи та електронний документообіг


-1- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Доповнити законопроект окремою статтею про електронний цифровий підпис.

Враховано


1.
Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.
-2- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Преамбулу Закону записати в наступному вигляді:
"Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади створення електронних документів та визначає загальний порядок електронного документообігу".
Враховано

Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади створення електронних документів та визначає загальний порядок електронного документообігу.
2.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
4.
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:


У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
5.
адресат - фізична або юридична особа, якій адресується електронний документ;


адресат - фізична або юридична особа, якій адресується електронний документ;
6.
дані - інформація, яка подана у формі, придатній для її оброблення електронними засобами передавання інформації;
-3- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Слова "електронними засобами передавання інформації" замінити на "і передавання електронними засобами"
Враховано
дані - інформація, яка подана у формі, придатній для її оброблення і передавання електронними засобами;
7.
електронна інформаційна система - сукупність програмних, програмно-апаратних та апаратних засобів, методів і процедур, що застосовуються для складання, оброблення, передавання, приймання, зберігання, перевірки цілісності електронних документів;
-4- Комітет з питань культури і духовності
В статті 1 слова "складання документів" замінити на "створення документів"

Враховано

електронна інформаційна система - сукупність програмних, програмно-апаратних та апаратних засобів, методів і процедур, що застосовуються для створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання, знищення, перевірки цілісності електронних документів;


-5- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
викласти цей абзац у такій редакції:
"електронна інформаційна система - сукупність програмних, програмно-апаратних та апаратних засобів, методів і процедур, що застосовуються для створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання, знищення, перевірки цілісності електронних документів;"
Враховано

8.
електронний цифровий підпис - сукупність електронних даних, одержаних за результатом певного криптографічного перетворення інших електронних даних, яка додається до цих даних або логічно з ними поєднується і використовується для підтвердження їх цілісності та ідентифікації підписувача;
-6- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Абзац 5 статті 1 записати в наступній редакції:
Електронний цифровий підпис - сукупність даних, отримана за допомогою криптографічного перетворення вмісту електронного документа, яка дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу, яка його підписала.
Враховано

електронний цифровий підпис - сукупність даних отримана за допомогою криптографічного перетворення вмісту електронного документа, яка дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу, яка його підписала;
9.
таємний ключ - параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу;
-7- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Виключити
Враховано
-8- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 1 вилучити термін "криптографічний захист інформації" як такий, що не використовується в проекті

Враховано
-9- Н.Д.Марченко В.Р. (Округ №161)
"Загальний ключ - параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний підписувачу та адресатам загального ключа".

Відхилено


10.
засіб накладення та перевірки електронного цифрового підпису (далі - засіб електронного цифрового підпису) - програмний, програмно-апаратний або апаратний засіб, призначений для накладення та/або перевірки електронного цифрового підпису;
-10- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Виключити
Враховано


11.
посередник в електронному документообігу (далі - посередник) - фізична або юридична особа, яка за дорученням інших суб'єктів електронного документообігу відправляє, одержує або зберігає електронні документи;
-11- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Викласти цей абзац у такому вигляді:
"оператор електронної інформаційної системи (далі - оператор) - фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку здійснює з приймання, передавання (доставку), збер.ігання, перевірку цілісності електронних документів для задоволення власних потреб або надає відповідні послуги за дорученням інших суб'єктів електронного документообігу;"
Враховано
оператор електронної інформаційної системи (далі - оператор) - фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку здійснює приймання, передавання (доставку), зберігання, перевірку цілісності електронних документів для задоволення власних потреб або надає відповідні послуги за дорученням інших суб'єктів електронного документообігу;

12.
обов'язковий реквізит електронного документа - обов'язкові дані в документі, без яких він не має юридичної сили;
-12- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Абзац 9 статті 1 записати в наступній редакції:
"обов'язковий реквізит електронного документа - сукупність обов'язкових даних в електронному документі в цьому документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не має юридичної сили".

Враховано

обов'язковий реквізит електронного документа - сукупність обов'язкових даних в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили;


-13- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Вилучити термін "обов"язковий реквізит електронного документа" і його визначення
Відхилено


13.
підписувач - особа, яка має таємний ключ та використовує його для накладення електронного цифрового підпису на електронні документи;
-14- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Викласти абзац у такій редакції:
"автор електронного документу - фізична або юридична особа, яка створила документ"
По всьому тексту замінити термін "підписувач" на термін "автор" у відповідних відмінках
Враховано
автор електронного документу - фізична або юридична особа, яка створила документ;
14.
суб'єкти електронного документообігу - підписувач, адресат та посередники.
-15- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Цей абзац записати в наступній редакції:
"суб'єкти електронного документообігу - автор, адресат та оператор, які набувають передбачених законом або договором прав і обов'язків в процесі електронного документообігу."
Враховано
суб'єкти електронного документообігу - автор, адресат та оператор, які набувають передбачених законом або договором прав і обов'язків в процесі електронного документообігу.
15.
Стаття 2. Сфера дії Закону


Стаття 2. Сфера дії Закону
16.
Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі складання та використання електронних документів.
-16- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 2 викласти в такій редакції:
"Дія цього Закону поширюється на всі відносини, що виникають у процесі складання та використання електронних документів на території України".
Враховано частково

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають в процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів


-17- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 2 після слів "у процесі" слово "складання" замінити на "створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення"

Враховано-18- Комітет з питань культури і духовності
В статті 2 слова "складання документів" замінити на "створення документів"

Враховано
-19- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Статтю 2 викласти в наступній редакції: "Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають в процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення та використання електронних документів"

Враховано
-20- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Статтю 2 проекту викласти у такій редакції:
"Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають в процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів".
Враховано


17.
Стаття 3. Законодавство про електронні документи та електронний документообіг


Стаття 3. Законодавство про електронні документи та електронний документообіг
18.
Відносини, пов'язані з використанням електронних документів, регулюються Конституцією України, Законами України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про державну таємницю", цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами.
-21- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)

У статтю 3 абзац 1 записати назви наступних Законів: "Про Національну програму інформації", "Про зв'язок"

Враховано частково

Відносини, пов'язані з електронним документообігом та використанням електронних документів, регулюються Конституцією України, Цивільним Кодексом України, Законами України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про державну таємницю", "Про зв'язок", цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами.


-22- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
У частині першій статті 3 перед текстом "використанням електронних документів" записати "електронним документообігом та"

Враховано-23- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Відносини, пов'язані з використанням електронних документів, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законами України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про державну таємницю", цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на їх основі.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховної Радою, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про електронні документи та електронний документообіг, застосовуються норми міжнародного права"
Враховано редакційно


19.
Якщо міжнародним договором, стороною якого є Україна, встановлено інші правила щодо електронного документообігу, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 3 слова "стороною якого є Україна" замінити на "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України"
Враховано
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим законом застосовуються правила міжнародного договору.


-25- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Додати статтю "Державне регулювання електронного документообігу":

"Державне регулювання електронного документообігу в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України та спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері кріптографичного захисту інформації та направлене на забезпечення та щонайширший захист прав і законних інтересів всіх суб'єктів електронного документообігу.
Державне регулювання в сфері електронного документообігу спрямовано на:
Забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електронного документообігу;
Реалізацію єдиної державної політики в сфері електронного документообігу;
Правове забезпечення технології створення, обробки, зберігання, передавання і одержання електронних документів;
Створення і розвиток надійної і безпечної платіжної системи з використанням електронних документів;
Забезпечення безпеки і захисту інформації при її створенні, обробці, зберіганні, передаванні і одержанні".

Враховано

Стаття 4. Державне регулювання електронного документообігу
Державне регулювання електронного документообігу в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у цій сфері.
Державне регулювання в сфері електронного документообігу спрямовано на:
реалізацію єдиної державної політики електронного документообігу;
забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електронного документообігу;
нормативно-правове забезпечення технології створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення та використання електронних документів;
забезпечення захисту інформації при її створенні, обробці, зберіганні, передаванні і одержанні.


-26- Н.д.Федорин Я.В. (Реєстр.картка №323)
Додати статтю такого змісту:
"Стаття 4. Державне регулювання електронного документообігу
Державне регулювання електронного документообігу в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у цій сфері.
Державне регулювання в сфері електронного документообігу спрямовано на:
реалізацію єдиної державної політики електронного документообігу;
забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електронного документообігу;
нормативно-правове забезпечення технології створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення та використання електронних документів;
забезпечення захисту інформації при її створенні, обробці, зберіганні, передаванні і одержанні.

Враховано

20.
Розділ ІІ. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ


Розділ ІІ. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ
21.
Стаття 4. Електронний документ


Стаття 5. Електронний документ
22.
Електронний документ - документ, інформація в якому подана в електронній формі, що включає необхідні реквізити, в тому числі електронний цифровий підпис. Електронний документ може бути створено, передано, збережено, оброблено і перетворено у візуальну форму подання.
-27- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У статті 4 абзац 1 виключити і перенести його до статті 1 як таке, що відноситься до визначення термінівВраховано

Електронний документ - документ, інформація, в якому представлена у формі електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, у тому числі й електронний цифровий підпис. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.


-28- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині 1 статті 4 слово "необхідні" замінити на "обов'язкові"

Враховано
-29- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 4 після тексту "що включає" слово "необхідні" замінити на "обов'язкові"
Враховано-30- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Статті 4 і 6 проекту слід узгодити між собою в частині використання терміну "візуальна форма подання електронного документа".
Враховано
Електронний документ - документ, інформація, в якому представлена у формі електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, у тому числі й електронний цифровий підпис. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Враховано


23.
Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання його змісту людиною.


Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання його змісту людиною.
24.
Формат і структура даних електронного документа, його обов'язкові реквізити, а також візуальна форма його подання визначаються законодавством.


Форма і структура даних електронного документа, його обов'язкові реквізити, а також візуальна форма його відображення визначаються законодавством.
25.
Електронний документ є документом підписувача з часу, коли підписувач наклав на електронний документ свій електронний цифровий підпис.
-31- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Вилучити останній абзац статті 4
Враховано

26.
Стаття 5. Електронний цифровий підпис


Стаття 6. Електронний цифровий підпис
27.
Електронний цифровий підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, формується підписувачем під час складання електронного документа і перевіряється з метою підтвердження цілісності документа та ідентифікації підписувача іншими суб'єктами електронного документообігу.
-32- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)

В частині першій статті 5 проекту записати:
"Електронний цифровий підпис є обв'язковою та невід'ємною частиною електронного документа" і далі за текстом.

Враховано редакційноЕлектронний цифровий підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який формується автором під час створення електронного документа і перевіряється з метою підтвердження цілісності документа та ідентифікації автора іншими суб'єктами електронного документообігу.


-33- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Дати текст у такій редакції:
"Електронний цифровий підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який формується автором під час створення електронного документа і перевіряється з метою підтвердження цілісності документа та ідентифікації автора іншими суб'єктами електронного документообігу."
Враховано-34- Комітет з питань культури і духовності
В статті 5 слова "складання документів" замінити на "створення документів"

Враховано
-35- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 5 після тексту "підписувачем під час" слово "складання" замінити на "створення"
Враховано-36- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Слова "під час складання електронного документа" замінити словами "після складання електронного документа"
Відхилено


28.
Відносини, пов'язані з використанням електронних цифрових підписів, регулюються окремим законом.
-37- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 5 виключити слово "окремим"

Враховано
Відносини, пов'язані з використанням електронних цифрових підписів, регулюються законом.
29.
Стаття 6. Оригінал електронного документа та його паперова копія


Стаття 7. Оригінал електронного документа.
30.
Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з електронним цифровим підписом підписувача.
-38- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Замість слова "підписувача" записати слово "автора" і після слів "примірник документа" записати "з обов"язковими реквізитами у тому числі"
Враховано
Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора.
31.
У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.


У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.
32.
Якщо підписувачем створюються ідентичні за змістом та реквізитами електронний документ та звичайний документ на папері, кожен з документів є оригіналом.
-39- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В частині 3 статті 6 проекту після слів "... є орігіналом." Додати "і має однакову юридичну силу".

Враховано

Якщо автором створюються ідентичні за вмістом та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.


-40- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
викласти цей абзац у такій редакції:
"Якщо автором створюються ідентичні за вмістом та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу."
Враховано

33.
Оригінал електронного документа повинен відповідати таким вимогам:
-41- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 4 статті 6 буквену нумерацію пунктів замінити на цифрову
Враховано
Оригінал електронного документа: повинен давати змогу довести його цілісність та справжність згідно з процедурою, визначеною законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред'явлений у візуальній формі відображення, у тому числі у паперовій копії.
34.
а) давати змогу довести його цілісність згідно з процедурою, передбаченою законодавством;
-42- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Викласти цей абзац у такій редакції:
"Оригінал електронного документа: повинен давати змогу довести його цілісність та справжність згідно з процедурою, визначеною законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред'явлений у візуальній формі відображення, у тому числі у паперовій копії."
Враховано

36.
б) у визначених законодавством випадках документ може бути пред'явлений у візуальній формі, у тому числі у паперовій копії.37.
Паперовою копією електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке завірене в порядку, встановленому законодавством.


Паперовою копією електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством.
38.
Стаття 7. Правовий статус електронного документа та його паперової копії


Стаття 8. Правовий статус електронного документа та його копії
39.
Електронний документ і звичайний документ на папері, які є ідентичними за змістом та реквізитами, мають однакову юридичну силу.
-43- Комітет з питань культури і духовності
В першому та другому абзацах статті 7 слова "за змістом" замінити на "за текстом"

Враховано

Електронний документ і документ на папері, які є ідентичними за вмістом та реквізитами, мають однакову юридичну силу.


-44- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Вилучити слово "звичайного"; після слова "ідентичними" записати "за вмістом та рекв.зитами"
Враховано

40.
Паперові копії ідентичних за змістом та реквізитами електронного документа та звичайного документа на папері мають однакову юридичну силу.
-45- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Абзац другий записати:
"Оригінал електронного документа та його паперова копія, засвідчена у встановленому порядку, мають однакову юридичну силу".
Враховано
Оригінал електронного документа та його паперова копія, засвідчена у встановленому порядку, мають однакову юридичну силу.
41.
Вимога щодо надання документа, в тому числі як письмового доказу, вважається виконаною, якщо замість оригіналу або копії звичайного документа на папері надано оригінал електронного документа або його паперову копію, яка відповідає вимогам статті 6 цього Закону.
-46- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Вилучити абзац третій статті 7.


Враховано


42.
Допустимість електронного документа як доказу (незалежно від змісту і призначення електронного документа) не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.


Допустимість електронного документа як доказу (незалежно від вмісту і призначення електронного документа) не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.


-47- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 7 після частини четвертої доповнити частиною наступного змісту: "Електронний документ може бути застосовано для передачі повідомлень та іншої інформації, здійснення листування, укладання договорів (угод) та здійснення розрахунків".

Враховано

Електронний документ може бути застосовано для передачі повідомлень та іншої інформації, здійснення листування, укладання договорів (угод) та здійснення розрахунків, у порядку, встановленому законодавством.-48- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Останніми словами цього абзацу зробити такі слова ", у порядку, передбаченому законодавством"
Враховано

43.
Електронний документ не може бути застосовано як оригінал:


Електронний документ не може бути застосовано як оригінал:
44.
1) свідоцтва про право на спадщину;


1) свідоцтва про право на спадщину;
45.
2) документа, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів;


2) документа, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів;
46.
3) в інших випадках, передбачених законодавством.
-49- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 5 статті 7 слово "законодавством" замінити "законом"
Враховано
3) в інших випадках, передбачених законом.
47.
У разі коли законодавством передбачається вимога нотаріального завірення цивільно-правової угоди, така угода, оформлена шляхом складання електронного документа (електронних документів), повинна бути завірена нотаріусом з накладенням його електронного цифрового підпису на цей електронний документ (електронні документи).
-50- Комітет з питань культури і духовності
В абзаці 2 п.3 статті 7 слова "складання документів" замінити на "створення документів"

Враховано

У разі коли законом передбачається вимога нотаріального посвідчення цивільно-правової угоди, така угода, оформлена шляхом створення електронного документа (електронних документів), повинна бути посвідчена нотаріусом, у порядку встановленому законом.


-51- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 6 статті 7 після тексту "У разі коли" слово "законодавством" замінити "законом", а після тексту "вимога нотаріального" слово "завірення" замінити на "посвідчення", а слово "завірена" на "засвідчена"
Враховано-52- Н.д.Федорин Я.В. (Реєстр.картка №323)
викласти цей абзац у такій редакції:
"У разі коли законом передбачається вимога нотаріального посвідчення цивільно-правової угоди, така угода, оформлена шляхом створення електронного документа (електронних документів), повинна бути посвідчена нотаріусом, у порядку встановленому законом."
Враховано

48.
Розділ ІІІ. ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ


Розділ ІІІ. ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
49.
Стаття 8. Електронний документообіг
-53- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 8 виключити. Зміст статті перенести до статті 1 як такий, що відноситься до визначення термінів
Враховано

Стаття 9. Електронний документообіг
50.
Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів складання, оброблення, передавання, одержання, зберігання, використання електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності, справжності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
-54- Комітет з питань культури і духовності
В статті 8 слова "складання документів" замінити на "створення документів"

Враховано

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності, достовірності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.


-55- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Після слова "використання" записати "та знищення"; а замість слова "справжності" записати "достовірності"
Враховано

51.
Стаття 9. Відправлення електронних документів
-56- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Статтю 9 об'єднати із статтею10
Враховано

Стаття 10. Передавання електронних документів
52.
Електронний документ вважається відправленим підписувачем, якщо він відправлений безпосередньо підписувачем або його електронною інформаційною системою, яка запрограмована на відправлення електронних документів в автоматичному режимі, а також посередником, уповноваженим підписувачем відправляти документи від його імені.
-57- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Замість слова "підписувачем" записати слово "автором", замість слова "посередником" записати слова "оператором"
Враховано
Передавання електронних документів здійснюється власними або загального користування засобами телекомунікаційного зв'язку в електронній формі або на зовнішніх засобах збереження інформації. на яких записано цей документ у вигляді файла.


-58- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 9 після тексту "безпосередньо підписувачем або" виключити слово "його"

Враховано редакційно

53.
Якщо підписувач і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про інше, датою і часом відправлення електронного документа вважається дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасоване особою, яка його відправила. У разі відправлення електронного документа шляхом пересилання електронного носія інформації, на якому записано цей документ, датою і часом відправлення електронного документа вважається дата і час здавання його для пересилання.
-59- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 9 після тексту"записано цей документ" доповнити текстом "або поштовим зв'язком"
Враховано

54.
Якщо підписувач і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про інше, електронний документ вважається відправленим підписувачу за його місцезнаходженням (для фізичних осіб - місцем проживання), навіть якщо електронна інформаційна система, з якої відправлено електронний документ, знаходиться в іншому місці. Місцезнаходження (місце проживання) визначається відповідно до законодавства України.
-60- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Вилучити третій абзац статті 9.

Враховано


55.
Вимоги, коли законодавством передбачається надіслання документів рекомендованим листом або передавання їх під розписку, не поширюються на електронні документи. У таких випадках підтвердження факту одержання електронних документів здійснюється згідно з вимогами цього Закону.56.
Стаття 10. Передавання електронних документів57.
Передавання електронних документів здійснюється через безпосередній зв'язок між електронною інформаційною системою підписувача (посередника, уповноваженого підписувачем відправляти електронні документи) та електронною інформаційною системою адресата або за допомогою засобів електронних інформаційних систем посередників чи шляхом передавання на електронних носіях інформації.
-61- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Замість слова "підписувача", "підписувачем" записати слово "автор" , "автором"
Враховано
Електронний документ вважається відправленим автором, якщо він відправлений безпосередньо автором або електронною інформаційною системою, яка запрограмована на відправлення електронних документів в автоматичному режимі, а також оператором, уповноваженим автором відправляти документи від його імені.


-62- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 10 наприкінці доповнити текстом "або поштовим зв'язком"

Враховано редакційно

Якщо автор і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про інше, датою і часом відправлення електронного документа вважається дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасоване особою, яка його відправила. У разі відправлення електронного документа шляхом пересилання його на зовнішніх засобах збереження інформацій у вигляді файла, на якому записано цей документ, датою і часом відправлення вважається дата і час здавання його для пересилання.
Вимоги, коли законодавством передбачається надіслання документів рекомендованим листом або передавання їх під розписку, не поширюються на електронні документи. У таких випадках підтвердження факту одержання електронних документів здійснюється згідно з вимогами цього Закону.
58.
Стаття 11. Одержання електронних документів


Стаття 11. Одержання електронних документів
59.
Електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження підписувачеві повідомлення адресата про факт одержання електронного документа підписувача, якщо інше не передбачено законодавством або попередньою домовленістю між суб'єктами електронного документообігу.
-63- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Абзац перший записати: "електронний документ вважається одержаний адресатом з часу надходження авторові інформації в електронній формі про одержання електронного документа автора, якщо інше не передбачено законодавством або попередньою домовленістю між суб'єктами електронного документообігу".

Враховано
Електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторові інформації в електронній формі про одержання електронного документа автора, якщо інше не передбачено законодавством або попередньою домовленістю між суб'єктами електронного документообігу.
60.
Якщо попередньою домовленістю між суб'єктами електронного документообігу не визначено порядок підтвердження факту одержання електронного документа, таке підтвердження може бути здійснено в будь-якому порядку автоматизованим чи іншим способом в електронній формі або у формі звичайного документа на папері. Зазначене підтвердження повинне містити дані про факт одержання електронного документа та про відправника цього підтвердження.


Якщо попередньою домовленістю між суб'єктами електронного документообігу не визначено порядок підтвердження факту одержання електронного документа, таке підтвердження може бути здійснено в будь-якому порядку автоматизованим чи іншим способом в електронній формі або у формі документа на папері. Зазначене підтвердження повинне містити дані про факт і час одержання електронного документа та про відправника цього підтвердження.
61.
У разі ненадходження до підписувача підтвердження про факт одержання електронного документа вважається, що електронний документ не одержано адресатом, і підписувач повинен вжити інших заходів до виконання своїх обов'язків перед адресатом.
-64- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Замість слова "підписувач", "підписувача" записати слово "автор", "автора"
Враховано
У разі ненадходження до автора підтвердження про факт одержання електронного документа вважається, що електронний документ не одержано адресатом, і автор повинен вжити інших заходів до виконання своїх обов'язків перед адресатом.
62.
Якщо підписувач і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про інше, електронний документ вважається одержаним адресатом за його місцезнаходженням (для фізичних осіб - місцем проживання), навіть якщо електронна інформаційна система, за допомогою якої одержано документ, знаходиться в іншому місці. Місцезнаходження (місце проживання) визначається відповідно до законодавства.
-65- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Замість слова "підписувач" записати слово "автор", а замість "одержаних адресатом за його" записати "відправлених автором та одержаних адресатом за їх".
Враховано
Якщо автор і адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про інше, електронний документ вважається відправлений автором та одержаним адресатом за їх місцезнаходженням (для фізичних осіб - місцем проживання), навіть якщо електронна інформаційна система, за допомогою якої одержано документ, знаходиться в іншому місці. Місцезнаходження (місце проживання) визначається відповідно до законодавства.
63.
Стаття 12. Перевірка цілісності електронного документа


Стаття 12. Перевірка цілісності електронного документа
64.
Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.
-66- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 12 викласти в наступній редакції:
"Електронний документ вважається цілісним, якщо він в дійсності був створений підписувачем і в цей документ не внесені зміни. Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису".

Враховано частково


Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.


-67- Н.д.Федорин Я.В. (Реєстр.картка №323)
Дати абзац у такій редакції:
"Електронний документ вважається цілісним, якщо в нього після накладання електронного цифрового підпису не внесені зміни. Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису тощо."
Враховано частково65.
Стаття 13. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів


Стаття 13. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів
66.
Суб'єкти електронного документообігу повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях.


Суб'єкти електронного документообігу повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях.
67.
Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого для звичайних документів аналогічного призначення.
-68- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 13 після тексту "від строку, встановленого" доповнити словом "законодавством"
Враховано
Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для звичайних документів аналогічного призначення.
68.
У разі неможливості зберігання електронних документів на електронних носіях інформації протягом встановленого для відповідних звичайних документів на папері строку суб'єкти електронного документообігу повинні вживати заходів до дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснювати їх періодичне копіювання відповідно до встановленого порядку ведення обліку та копіювання документів. Якщо неможливо виконати зазначені вимоги, електронні документи повинні зберігатися у паперовій копії (у разі відсутності паперового оригіналу). При копіюванні електронного документа з електронного носія інформації обов'язково здійснюється перевірка цілісності даних на цьому носії.
-69- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Слово "строку" перенести і записати після слова "встановленого", і вилучити слово "звичайних"
Враховано
У разі неможливості зберігання електронних документів на електронних носіях інформації протягом встановленого строку для відповідних документів на папері суб'єкти електронного документообігу повинні вживати заходів до дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснювати їх періодичне копіювання відповідно до встановленого порядку ведення обліку та копіювання документів. Якщо неможливо виконати зазначені вимоги, електронні документи повинні зберігатися у паперовій копії (у разі відсутності паперового оригіналу). При копіюванні електронного документа з електронного носія інформації обов'язково здійснюється перевірка цілісності даних на цьому носії.
69.
При зберіганні електронних документів обов'язкове додержання таких умов:


При зберіганні електронних документів обов'язкове додержання таких умов:
70.
а) інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;
-70- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Замінити букви в нумерації пунктів на цифри
Враховано
1) інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;
71.
б) електронний документ повинен зберігатися у тому форматі, в якому він був підготовлений, відправлений або одержаний;


2) електронний документ повинен зберігатися у тому форматі, в якому він був підготовлений, відправлений або одержаний;
72.
в) у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.


3) у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.
73.
Суб'єкти електронного документообігу можуть забезпечувати додержання вимог щодо збереження електронних документів шляхом використання послуг посередника, у тому числі архівної установи, якщо така установа додержується вимог цієї статті. Створення архівів електронних документів, подання електронних документів до архівних установ України та їх зберігання у цих установах здійснюється в порядку, визначеному законодавством.


Суб'єкти електронного документообігу можуть забезпечувати додержання вимог щодо збереження електронних документів шляхом використання послуг посередника, у тому числі архівної установи, якщо така установа додержується вимог цієї статті. Створення архівів електронних документів, подання електронних документів до архівних установ України та їх зберігання у цих установах здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
74.
Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ


Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
75.
Стаття 14. Підстави для організації електронного документообігу
-71- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Назву статті викласти у такій редакції:
"Організація електронного документообігу"
Враховано
Стаття 14. Організація електронного документообігу
76.
Використання електронних документів здійснюється відповідно до законодавства України або на підставі укладених договорів, що визначають взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу.
-72- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Замінити слова "використання електронних документів" на слова "електронні документи"
Враховано
Електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства України або на підставі укладених договорів, що визначають взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу.


-73- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Додати абзац:
"У випадках, якщо електронний документообіг є достатньо захищеним, то він повинен бути єдиним. Якщо підприємство або організація не забезпечує захищений електронний документообіг, то застосовується документ на папері".
Враховано
У випадках, якщо електронний документообіг є достатньо захищеним, то він повинен бути створений тільки в електронній формі. Якщо підприємство або організація не забезпечує захищений електронний документообіг, то застосовується документ на папері.

77.
Стаття 15. Обіг електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом


Стаття 15. Обіг електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом
78.
Суб'єкти електронного документообігу, що здійснюють його на підставі укладених договорів, самостійно визначають режим доступу до електронних документів, які містять конфіденційну інформацію, та встановлюють для них систему (способи) захисту.


Суб'єкти електронного документообігу, що здійснюють його на підставі укладених договорів, самостійно визначають режим доступу до електронних документів, які містять конфіденційну інформацію, та встановлюють для них систему (способи) захисту.
79.
В електронних інформаційних системах, які забезпечують обмін електронними документами, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, а також інформацію, яка містить відомості, що становлять державну та іншу передбачену законодавством таємницю, повинні бути передбачені взаємоузгоджені заходи щодо захисту цієї інформації.

Враховано

В електронних інформаційних системах, які забезпечують обмін електронними документами, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, а також інформацію, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, повинні бути передбачені взаємоузгоджені заходи щодо захисту цієї інформації.-74- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 15 після тексту "та іншу передбачену" слово "законодавством" замінити "законом"
Враховано
-75- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
В частині другій статті 15 проекту вилучити слова "та іншу передбачену законодавством", що буде відповідати статті 1 Закону України "Про державну таємницю".
Враховано


80.
Стаття 16. Вимоги до програмно-технічних засобів, що застосовуються для організації електронного документообігу


Стаття 16. Вимоги до програмно-технічних засобів, що застосовуються для організації електронного документообігу
81.
Електронні інформаційні системи, що забезпечують електронний обіг інформації, яка є власністю держави або захист якої гарантується державою, підлягають державній експертизі відповідно до порядку, встановленого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади.
-76- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 16 текст "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади" замінити на "відповідним центральним органом виконавчої влади з дотриманням вимог, передбачених Законом України "Про науково-технічну експертизу"
Враховано частково

Електронні інформаційні системи, що забезпечують електронний обіг інформації, яка є власністю держави або захист якої гарантується державою, підлягають державній експертизі відповідно до порядку, встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у цій сфері з дотриманням вимог, передбачених законодавством.


-77- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Після слова "встановленого" додати слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у цій сфері з дотриманням вимог, передбачених законодавством "
Враховано

82.
Засоби криптографічного захисту конфіденційної інформації, яка є власністю держави, а також інформації, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, допускаються до експлуатації в організації електронного документообігу у порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері криптографічного захисту інформації.
-78- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частинах 2 і 3 статті 16 текст "спеціально уповноваженим" замінити словом "центральним"


Враховано редакційно
Засоби криптографічного захисту конфіденційної інформації, яка є власністю держави, а також інформації, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, допускаються до експлуатації в організації електронного документообігу у порядку, визначеному уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань криптографічного захисту інформації.


-79- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 16 після частини другої доповнити наступною частиною:
"Особи, що займаються створенням, обробкою, зберіганням, передаванням і одержанням електронних документів, повинні використовувати програмні і технічні засоби, що забезпечують необхідний рівень захисту цих документів".

Враховано редакційно


Суб'єкти електронного документообігу повинні використовувати програмні і технічні засоби, що забезпечують необхідний рівень захисту електронних документів з дотриманням вимог, передбачених законом.


-80- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Додати новий абзац такого змісту:
"Суб"єкти електронного документообігу повинні використовувати програмні і технічні засоби, що забезпечують необхідний рівень захисту електронних документів з дотриманням вимог, передбачених законом."
Враховано

83.
Засоби захисту інформації та засоби цифрового підпису, які призначені для застосування в організації електронного документообігу, повинні бути сертифіковані або мати позитивний експертний висновок спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері криптографічного захисту інформації.
-81- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
В статті 16 вилучити останній абзац.
Враховано
-82- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 16 проекту доповнити частиною четвертою наступного змісту:
"Програмні та технічні засоби, що використовуються для створення, обробки, передавання, перевірки та захисту електронних документів підлягають сертифікації у порядку, передбаченому законодавством України".
Враховано

Програмні та технічні засоби, що використовуються для створення, обробки, передавання, перевірки та захисту електронних документів підлягають сертифікації у порядку, передбаченому законами України.
84.
Стаття 17. Права та обов'язки суб'єктів електронного документообігу


Стаття 17. Права та обов'язки суб'єктів електронного документообігу
85.
Суб'єкти електронного документообігу користуються правами та мають обов'язки, які встановлено законодавством для учасників інформаційних відносин.
-83- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 17 слово "законодавством" замінити "законом"
Відхилено

Суб'єкти електронного документообігу користуються правами та мають обов'язки, які встановлено законодавством для учасників цих відносин.


-84- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Замінити слово "інформаційних" на слово "цих"
Враховано

86.
Якщо в процесі організації електронного документообігу виникає необхідність у визначенні додаткових прав та обов'язків суб'єктів електронного документообігу, що не визначені законодавством, такі права та обов'язки можуть встановлюватися цими суб'єктами на договірних засадах.
-85- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 17 слово "законодавством" замінити "законом"


Відхилено

Якщо в процесі організації електронного документообігу виникає необхідність у визначенні додаткових прав та обов'язків суб'єктів електронного документообігу, що не визначені законодавством, такі права та обов'язки можуть встановлюватися цими суб'єктами на договірних засадах.
87.
Стаття 18. Розв'язання спорів між суб'єктами електронного документообігу


Стаття 18. Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообігу
88.
Розв'язання спорів між суб'єктами електронного документообігу здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
-86- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 18 слово "законодавством" замінити "законом"
Враховано
Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообігу здійснюється в порядку, встановленому законом.
89.
Орган, що розв'язує спір, має право вимагати необхідні матеріали і документи щодо електронного документообігу від усіх суб'єктів, причетних до складання, передавання, одержання, оброблення та зберігання електронних документів, що стосуються предмета спору, а також вимагати надання відповідних засобів цифрового підпису.
-87- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Виключити частину другу статті 18
Враховано
-88- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 18 після тексту "має право вимагати" слово "необхідні" замінити "передбачені законодавством"

Враховано

90.
Стаття 19. Відповідальність за порушення у сфері електронного документообігу


Стаття 19. Відповідальність за порушення у сфері електронного документообігу
91.
За порушення законодавства про електронний документообіг та захист інформації суб'єкти електронного документообігу несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством.
-89- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Статтю 19 проекту викласти в такій редакції:
"Особи, винні в порушенні законодавства про електронні документи та електронний документообіг несуть відповідальність згідно з законами України".
Враховано

Особи, винні в порушенні законодавства про електронні документи та електронний документообіг несуть відповідальність згідно з законами України.


-90- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 19 виключити слово "дісціплінарну", слово "законодавством" замінити "законом"
Враховано частково


92.
Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
93.
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності після набрання чинності законом про введення в дію цього Закону.
94.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
-91- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Частину другу статті 2 розділу V викласти в такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
- підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України;
- забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим законом;
- забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
- підготувати програму заходів впровадження електронних документів та електронного документообігу і стимулювання підприємств, установ і організацій, які впроваджують електронний документообіг.
Враховано

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
- підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України;
- забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим законом;
- забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
- підготувати програму заходів впровадження електронних документів та електронного документообігу і стимулювання підприємств, установ і організацій, які впроваджують електронний документообіг.


-92- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У розділі V пункт 2 доповнити абзацем наступного змісту: "розробити нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону".

Враховано


95.
підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;96.
забезпечити приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

-93- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Додати в прикінцевих положеннях:
"Кабінету Міністрів України з метою забезпечення реалізації цього Закону забезпечити підготовку законопроектів про надання певних пільг тим підприємствам, установам і організаціям, які впровадять у себе електронний документообіг".

Враховано редакційно

-94- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
В прикінцевих положеннях додати новий абзац такого змісту:
"підготувати програму заходів впровадження електронних документів та електронного документообігу і стимулювання підприємств, установ і організацій, які впроваджують електронний документообіг"
Враховано


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні