Назва: Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про передачу об‘єктів права державної та комунальної власності"
Автор: народними депутатами України Полюховичем І.П. та Хазаном В.Б.
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління навродним господарством, власності та інвестицій

Файл у форматі MS WORD7

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


Проект (26.02.2001)Проект

З А К О Н У К Р А Ї Н И

ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності
"Про внесення змін і доповнень до Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"Про внесення змін і доповнень до Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності

(ВИТЯГ)
Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є::


1. Внести до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 34, ст. 228) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1294-XІV (1294-14) від 15.12.99, ВВР, 2000, N 5, ст. 35; N 2182-ІІІ (2182-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст. 39 ) такі зміни і доповнення:
1. Частину першу статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради, 1998, N 34, ст. 228; 2000, N 5, ст. 35; 2001, N 9, ст. 39 ):


пункт 1 статті 7 викласти в такій редакції:


викласти в такій редакції:

Стаття 7. Умови передачі об'єктів

Стаття 7. Умови передачі об'єктів
1. З державної у комунальну власність передаються безоплатно такі об'єкти:

житлові будинки (разом із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями) та гуртожитки (в тому числі не завершені будівництвом);
1. 3 державної у комунальну власність передаються безоплатно такі об'єкти:

житлові будинки (разом із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями) та гуртожитки (в тому числі не завершені будівництвом);


"1. 3 державної у комунальну власність передаються безоплатно такі об'єкти:

житлові будинки (разом із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями) та гуртожитки (в тому числі не завершені будівництвом);

заклади освіти, дошкільного виховання, культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони здоров'я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек), соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори, в тому числі не завершені будівництвом;

заклади освіти, дошкільного виховання, культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони здоров'я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек),
соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори, в тому числі не завершені будівництвом;
-1- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Абз.2 п.1 ст.7 після слів "будинків відпочинку" доповнити словами "пансіонатів станцій швидкої допомоги, станцій переливання крові" і далі за текстом.
Відхилено

навчальні заклади, заклади культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони здоров'я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек),
соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори, в тому числі не завершені будівництвом;


підприємства міського і приміського транспорту, шляхового господарства, а також акції (частки, паї) господарських товариств, створених на базі їх майна (у разі якщо щодо них не було прийнято рішення про закріплення їх у державній власності);
підприємства міського і приміського транспорту, шляхового господарства, а також акції (частки, паї) господарських товариств, створених на базі їх майна (у разі якщо щодо них не було прийнято рішення про закріплення їх у державній власності);
-2- Н.д.Матвеєв В.Й.(Реєстр.картка №239)
У зв'язку з зауваженнями Головного юридичного управління внести до законопроекту
Враховано

підприємства міського і приміського транспорту, шляхового господарства, а також акції (частки, паї) господарських товариств, створених на базі їх майна (у разі якщо щодо них не було прийнято рішення про закріплення їх у державній власності);

аеропорти цивільної та колишні аеропорти військової авіації, які не мають можливості самостійно забезпечувати свою сертифікаційну придатність, за поданням Міністерства транспорту України та Міністерства оборони України.
аеропорти цивільної та колишні аеропорти військової авіації, які не мають можливості самостійно забезпечувати свою сертифікаційну придатність, за поданням Міністерства транспорту України та Міністерства оборони України;
техніо-юридичні правки.

аеропорти цивільної та колишні аеропорти військової авіації, які не мають можливості самостійно забезпечувати свою сертифікаційну придатність, за поданням Міністерства транспорту України та Міністерства оборони України;


об'єкти соціальної інфраструктури ВП "Чорнобильська АЕС", що розташовані на території міста Славутича (об'єкти торгівлі, побутового обслуговування, фінансово-кредитних установ), та інші об'єкти (будівлі, споруди, приміщення, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), які необхідні для реалізації інвестиційних проектів у межах спеціальної економічної зони "Славутич" з метою створення додаткових робочих місць.об'єкти соціальної інфраструктури державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС", що розташовані на території міста Славутич та інші об'єкти (будівлі, споруди, приміщення, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), які необхідні для реалізації інвестиційних проектів у межах спеціальної економічної зони "Славутич" з метою створення додаткових робочих місць.

Безоплатно можуть передаватися також інші об'єкти права державної власності, визначені статтею 2 цього Закону, якщо такі об'єкти не менше двох разів пропонувалися до продажу конкурентними способами приватизації, але не були реалізовані. ( Частина перша статті 7 в редакції Закону N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )
Безоплатно можуть передаватися також інші об'єкти права державної власності, визначені статтею 2 цього Закону, якщо такі об'єкти не менше двох разів пропонувалися до продажу конкурентними способами приватизації, але не були реалізовані.
Безоплатно можуть передаватися також інші об'єкти права державної власності, визначені статтею 2 цього Закону, якщо такі об'єкти не менше двох разів пропонувалися до продажу конкурентними способами приватизації, але не були реалізовані".
2. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні