Назва: Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу
Автор: Вноситься народними депутатами України - членами Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин К.Ващук, В.Круценком, В.Роєнком, О.Парубком, В.Калінчуком
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

1.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу
2.
Цей Закон визначає основні напрямки державної політики розвитку галузі машинобудування для агропромислового комплексу, створює сприятливі економічні умови для збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської техніки та обладнання для харчової і переробної промисловості, визначає шляхи формування ринку та вдосконалення системи забезпечення агропромислового комплексу вітчизняною технікою.
-1- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пропоную абзац після слова "розвитку" доповнити словом "вітчизняного".
-2-Н.д. Круценко В.Я.(Реєстр.картка №276) В зв'язку з тим, що Законом визначається розвиток всього машинобудування для агропромислового комплексу, а не окремої галузі, вилучити з усіх статей Закону слово "Галузь".
-3- Н.д. Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пропоную доповнити преамбулу Закону після слів "вдосконалення системи забезпечення агропромислового комплексу вітчизняною технікою" словами "в тому числі на умовах фінансового лізингу".
Враховано


ВрахованоВраховано
Цей Закон визначає основні напрямки державної політики пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, створює сприятливі економічні умови для збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської техніки та обладнання для харчової і переробної промисловості, визначає шляхи формування ринку та вдосконалення системи забезпечення агропромислового комплексу вітчизняною технікою, в тому числі на умовах фінансового лізингу.
3.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ4.
Стаття 1. Визначення основних термінів.


Стаття 1. Визначення основних термінів.
5.
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:


У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
6.
1.1. Машинобудування для агропромислового комплексу - сукупність промислових підприємств, науково-дослідних, конструкторських, технологічних і інших організацій, що здійснюють розробку, виробництво, ремонт і технічне обслуговування техніки і обладнання для агропромислового комплексу.
-4- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Враховуючи, що п.1.1. ст..1 повторює зміст ст.. 2, термін "машинобудування для агропромислового комплексу" - п.1.1 - вилучити.
Враховано
-5- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Розділ І, ст. І, п.І.І
Враховуючи наявність різних форм власності, вважаю за доцільне доповнити цей пункт такими словами: "незалежно від форм власності".
Враховано
поправкою 14-6-Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
Стаття 1. Пункт 1.1 викласти у такій редакції:
Машинобудування для агропромислового комплексу - сукупність промислових підприємств, включаючи спільні підприємства, науково-дослідні, конструкторські, технологічні і інші організації, що здійснюють розробку, виробництво, ремонт і технічне обслуговування техніки і обладнання для агропромислового комплексу.
Враховано
поправкою 14-7- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В Розділі І ст.І п.І.І. після слів "Для агропромислового комплексу"… добавити: "Незалежно від форм власності".
Враховано
поправкою 14

7.
1.2. Техніка і обладнання для агропромислового комплексу - машини, обладнання, комплекси та лінії з них, що використовуються для виконання технологічних процесів в сільськогосподарському виробництві, пов'язаних з вирощуванням, збиранням, збереженням, первинною, та глибокою переробкою сільськогосподарської продукції.
-8- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статті 1, пункт 1,2: Визначення терміну "Техніка і обладнання для агропромислового комплексу" викласти в редакції: "Техніка і обладнання для агропромислового комплексу - машини, обладнання, комплекси та лінії з них, що використовуються для виконання технологічних процесів в сільськогоспо-дарському виробництві, харчовій та переробній промисловості", і далі за текстом.
Враховано

1) техніка і обладнання для агропромислового комплексу - машини, механізми, обладнання, устаткування, технологічні комплекси та лінії з них, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, харчовій та переробній промисловості для проведення робіт з вирощування, збирання, збереження та переробки сільськогосподарської продукції.
8.
До зазначеної техніки відноситься: трактори та інші самохідні енергозасоби сільськогосподарського призначення, спеціальні автомобілі, самохідні та причепні комбайни і жниварки для збирання зернових, кормових, та технічних культур, посівна і грунтообробна техніка, машини і обладнання для проведення робіт в тваринництві, птахівництві та кормовиробництві, а також для зберігання, первинної і глибокої переробки сільгосппродукції, включаючи її фасування, розлив та пакування, що використовується у .харчовій і переробній промисловості.
-9- Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
В статті 1 пункту 1.2 абзац 2 викласти в наступній редакції:
До зазначеної техніки відносяться: трактори та інші самохідні енергозасоби сільськогосподарського призначення, спеціальні автомобілі, самохідні та причепні комбайни і жниварки для збирання зернових, кормових, та технічних культур, посівна і грунтообробна техніка, машини і обладнання для проведення робіт в тваринництві, птахівництві та кормовиробництві, а також обладнання для харчової і переробної промисловості для зберігання та переробки сільгосппродукції, включаючи її фасування, розлив та пакування.
Враховано

До зазначеної техніки і обладнання відносяться: трактори та інші самохідні енергозасоби сільськогосподарського призначення, спеціальні автомобілі сільськогосподарського призначення, самохідні та причіпні комбайни, жниварки та косарки для збирання зернових, кормових, та технічних культур, посівна і грунтообробна техніка та комбіновані агрегати з неї, машини і обладнання для проведення робіт в тваринництві, птахівництві та кормовиробництві, а також машини, обладнання та лінії з них для харчової і переробної промисловості, що використовуються для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, включаючи її фасування, розлив, пакетування та пакування;
9.
Зазначена техніка повинна відповідати кодам загального класифікатору видів економічної діяльності України ДК 009-96 - 29.3, 29.53 та 29.24.
-10- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Враховуючи, що техніка не може відповідати кодам "Класифікації видів економічної діяльності", зазначений абзац виключити.
Враховано

10.
1.3. Нова техніка для агропромислового комплексу - техніка і обладнання, перелічені у пункті 1.2 цієї статті, яка розроблена, випробувана, відповідає діючим стандартам, поставлена на виробництво, сертифікована в Україні і серійно виготовляється підприємствами галузі машинобудування для агропромислового комплексу на протязі трьох років з часу постановки на виробництво.
-11- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статті 1. пункт 1.3 викласти в наступній редакції:
"Нова техніка для агропромислового комплексу - техніка і обладнання, перелічені у пункті 1.1 цієї статті, яка розроблена відповідно до затверджених (схвалених) Урядом Програм, відповідає діючим стандартам, поставлена на виробництво, сертифікована в Україні і серійно виготовляється підприємствами галузі машинобудування для агропромислового комплексу на протязі не більше трьох років з часу постановки на виробництво"
Враховано

2) нова техніка і обладнання для агропромислового комплексу техніка і обладнання, визначені у пункті 1 цієї статті, які розроблені відповідно до затверджених (схвалених) Кабінетом Міністрів України програм, випробувані, відповідають діючим стандартам, поставлені на виробництво, сертифіковані в Україні і серійно виготовляються підприємствами галузі машинобудування для агропромислового комплексу на протязі не більше трьох років з часу постановки на виробництво;


11.
1.4. Вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу - техніка і обладнання, що виготовляється підприємствами України, у вартості якої питома вага вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва, складає більше 50,0 відсотків.
-12- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В статті 1 у пункті 1.4 після слів "складає більше" додати слова "70 відсотків".
Відхилено

3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу - техніка і обладнання, визначені у пункті 1 цієї статті, що виготовляються підприємствами України, у вартості яких, питома вага сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва, складає більше 50 відсотків.
12.
Стаття 2. Галузь машинобудування для агропромислового комплексу.


Стаття 2. Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу.
13.
Галузь машинобудування для агропромислового комплексу - це сукупність підприємств, установ, навчальних і інших організацій, визначених пунктом 1.1., статті1 цього Закону, які забезпечують системний підхід до здійснення наукових досліджень, розробки, випробовувань, виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування, моніторингу ринку, навчання кадрів для забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва у техніці та послугах.
-13- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статті 2 після слів "...для забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва" доповнити " харчової та переробної промисловості у техніці і обладнанні, визначених пунктом 1.1. статті 1 цього закону " і далі за текстом
-14- Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
В статті 2 абзац 1 викласти у наступній редакції:
Машинобудування для агропромислового комплексу - це сукупність підприємств, установ, навчальних і інших організацій, незалежно від форм власності, які забезпечують системний підхід до здійснення наукових досліджень, розробки, випробувань, виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування, моніторінгу ринку, навчання кадрів для забезпечення потреб агропромислового виробництва у техніці та послугах.
Враховано


Враховано
Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу - сукупність промислових підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій, навчальних закладів та інших установ, незалежно від форм власності, які забезпечують системний підхід до створення, випробувань, виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та послуг, моніторингу ринку, навчання кадрів для забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості у техніці і обладнанні що використовуються у сільськогосподарському виробництві, харчовій та переробній промисловості, у загальних обсягах виробництва яких, виготовлена продукція (виконання робіт, надання послуг) для вирощування, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції складає не менше 50 відсотків.

14.
До галузі машинобудування для агропромислового комплексу відносяться підприємства, організації та установи, у загальних обсягах виробництва яких продукція та послуги для агропромислового комплексу складають не менше 60 відсотків від загальних обсягів виробництва.
-15- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В статті 2 у другому абзаці після слів "не менше" додати слова "50 відсотків від загальних обсягів виробництва".
Враховано-16- Н.д.Деркач АЛ. (Округ №159)
Пропоную перший абзац ст.2 викласти у такій редакції:
"Галузь машинобудування для агропромислового комплексу-це сукупність підприємств, установ, визначених пунктом 1.1, статті 1 цього закону, навчальних і інших організацій, які забезпечують здійснення наукових досліджень, розробки, випробувань, виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування, моніторингу ринку, навчання кадрів для забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва у техніці та послугах.";
Враховано

15.
Стаття 3. Основні завдання галузі машинобудування для агропромислового комплексу.


Стаття 3. Основні завдання вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
16.
Основними завданнями галузі машинобудування для агропромислового комплексу є:


Основними завданнями машинобудування для агропромислового комплексу є:
17.
розробка та реалізація державної політики розвитку галузі машинобудування для агропромислового комплексу на підприємствах усіх форм власності, що входять до складу цієї галузі;
-17- Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
Стаття 3., абзац 2. вилучити і перенести першим абзацом у статтю 7.
Враховано


18.
забезпечення потреб сільського господарства в технічних засобах для впровадження сучасних індустріальних технологій у виробництво, зберігання та переробку сільськогосподарської продукції;
-18- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 3, абзац 3. Змінити редакцію цього абзацу на "забезпечення потреб сільського господарства, харчової та переробної промисловості вітчизняної технікою, обладнанням і технічними засобами для впровадження сучасних індустріальних технологій у виробництво, зберігання та переробку сільськогосподарської продукції".
Враховано
Поправкою 19
1) забезпечення потреб агропромислового комплексу вітчизняною технікою і обладнанням для впровадження сучасних технологій у виробництво, зберігання, та переробку сільськогосподарської продукції;-19- Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
Стаття 3., абзац 3. викласти в такій редакції:
забезпечення потреб агропромислового комплексу у технічних засобах для впровадження сучасних індустріальних технологій у виробництво, зберігання та переробку сільськогосподарської продукції;
Враховано

19.
проведення науково-технічної політики в галузі машинобудуванні для агропромислового комплексу, сприяння підвищенню рівня технологічних процесів та екологічної безпеки;


2) проведення науково-технічної політики розвитку машинобудування для агропромислового комплексу, сприяння підвищенню рівня технологічних процесів та екологічної безпеки;
20.
участь у розробленні стандартів;


3) участь у розробленні відповідно до закону стандартів;
21.
замовлення та впровадження наукових досліджень, дослідно-конструкторських, технологічних та проектних розробок комплексного характеру, пов'язаних з розвитком галузі;
-20- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статі 3 абзац 6 після слова "розвитком" доповнити словами "виробництва техніки";
-21- Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
В статті 3., абзац 6. викласти в такій редакції:
Здійснення та впровадження наукових досліджень, дослідно-конструкторських, технологічних та проектних розробок комплексного характеру, пов'язаних з розвитком техніки і обладнання для агропромислового комплексу;
Враховано

Враховано
4) впровадження наукових досліджень, дослідно-конструкторських, технологічних та проектних розробок комплексного характеру, пов'язаних з розвитком виробництва техніки і обладнання для агропромислового комплексу;
22.
визначення щорічних та перспективних обсягів і координація виробництва у необхідній номенклатурі машин та обладнання і запасних частин до сільськогосподарської техніки, сприяння впровадженню фірмового технічного обслуговування, освоєнню прогресивних технологій ремонту з урахуванням власних і експортних потреб;
-22- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статті 3 змінити редакцію абзацу 7 на "визначення щорічних та перспективних обсягів і координація виробництва у необхідній номенклатурі машин, обладнання і запасних частин до сільськогосподарської техніки, харчової та переробної промисловості" і далі за текстом.
Враховано
5) визначення обсягів виготовлення і координація виробництва у номенклатурі техніки і обладнання для агропромислового комплексу, впровадження технічного обслуговування та освоєння прогресивних технологій ремонту техніки;
23.
сприяння скороченню витрат енергетичних і матеріальних ресурсів при виготовленні, технічному обслуговуванні та ремонті техніки і обладнання для агропромислового комплексу за рахунок підвищення надійності та збільшення терміну їх експлуатації;


6) сприяння скороченню витрат енергетичних і матеріальних ресурсів при виготовленні, технічному обслуговуванні та ремонті техніки і обладнання для агропромислового комплексу, підвищення надійності та збільшення терміну їх експлуатації;
24.
участь у розробці програм соціального і економічного розвитку села, сприяння комплексній поставці технічних засобів сільгосптоваровиробникам та підприємствам, здійснюючим переробку сільськогосподарської продукції;


7) участь у розробці програм соціального і економічного розвитку села, сприяння комплексній поставці техніки і обладнання для агропромислового комплексу сільськогосподарським товаровиробникам і підприємствам харчової та переробної промисловості;
25.
розробка у межах визначених обсягів фінансових і матеріальних ресурсів проектів програм і прогнозів розвитку галузі у порядку, визначеному чинним законодавством;


8) розробка проектів програм розвитку машинобудування для агропромислового комплексу у порядку, визначеному законодавством;
26.
виконання державних програм виробництва технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу;
-23- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статті 3 абзац 10 доповнити текстом "стимулювання освоєння виробництва нової ефективної техніки для агропромислового комплексу; підвищення відповідальності заводів-виготовлювачів за виготовлення неякісної техніки, відсутність належної фірмової системи і технічного обслуговування та ремонту".
Враховано
9) виконання програм виробництва технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу, стимулювання освоєння виробництва нової техніки і обладнання для агропромислового комплексу, підвищення відповідальності промислових підприємств за якість виготовляємої техніки, створення системи її технічного обслуговування та ремонту;


-24- Н.д. Чекалін В.М. (Реєстр.картка № 244 )
Доповнити ст..3 абзацом "...створення умов для розширення мережі підприємств, що здійснюють реалізацію, фірмове обслуговування, ремонт, надання у користування, в тому числі за договорами лізингу, техніки для агропромислового комплексу".
Враховано
10) розширення мережі підприємств по реалізації, технічному обслуговуванню, ремонту, наданню у користування (в тому числі за договорами фінансового лізингу) техніки і обладнання для агропромислового комплексу;
27.
здійснення заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи, формування ринкової інфраструктури, корпоративних і ринкових відносин підприємств галузі;


11) формування та розвиток ринку техніки і обладнання для агропромислового комплексу;
28.
удосконалення умов фінансування галузі стосовно оподаткування, кредитування особливостей приватизації, демонополізації підприємств;
-25- Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
В статті 3 абзац 13 викласти в наступній редакції:
"розробка пропозицій щодо удосконалення умов фінансування, оподаткування, кредитування, особливостей приватизації та демонополізації підприємств і організацій";
Враховано
12) розробка пропозицій щодо удосконалення умов фінансування, оподаткування, кредитування, особливостей приватизації підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;
29.
здійснення економічних та організаційних заходів, спрямованих на зростання експортного потенціалу галузі, збільшення обсягів реалізації продукції в Україні та за її межами;


13) здійснення економічних та організаційних заходів, спрямованих на зростання експортного потенціалу, збільшення обсягів реалізації продукції в Україні та за її межами;
30.
залучення вільних коштів населення, банків, сільськогосподарських господарств, комерційних структур та іноземних інвестицій для освоєння виробництва конкурентноспроможної техніки, оновлення основних фондів, технічного переозброєння і реконструкції підприємств;


14) залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для освоєння виробництва конкурентноспроможної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, оновлення основних фондів, технічного переозброєння і реконструкції підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;
31.
реалізація державної політики зайнятості, забезпечення галузі висококваліфікованими працівниками;


15) реалізація державної політики зайнятості, забезпечення висококваліфікованими працівниками підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;
32.
здійснення відповідно до законодавства контрольно-наглядових та дозвільно-реєстраційних функцій в галузі;33.
розвиток міжнародного співробітництва підприємств галузі для забезпечення потреб агропромислового комплексу України сучасною технікою.
16) розвиток міжнародного співробітництва підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.


-26- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Доповнити статтю 3 абзацом наступного змісту: "Завершення виконання "Програми виробництва технологічних комплексів машин ні устаткування для агропромислового комплексу на 1998-2005 роки", в тому числі по розділу: Машини і обладнання для харчової і переробної промисловості".
Відхилено

34.
Стаття 4. Пріоритетність розвитку галузі машинобудування для агропромислового комплексу.


Стаття 4. Пріоритетність розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
35.
Визнати, що галузь машинобудування для агропромислового комплексу є пріоритетною галуззю економіки України.
-27- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка № 244 )
Абзац 1 ст. 4 викласти в наступній редакції:
"Визнати розвиток вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу разом з його складовими: створенням і виробництвом машин та обладнання, їх технічним обслуговуванням і ремонтом, а також формування інфраструктури ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу пріоритетними напрямами розбудови національної економіки"
Враховано
Визнати розвиток вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу разом з його складовими: створенням і виробництвом техніки і обладнання для агропромислового комплексу, її технічним обслуговуванням і ремонтом, а також формування інфраструктури ринку вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу пріоритетними напрямами розвитку національної економіки.
36.
Розділ ІІ. УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ ВІТЧИЗНЯНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ37.
Стаття 5. Органи державного управління в галузі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.


Стаття 5. Органи державного управління вітчизняним машинобудуванням для агропромислового комплексу.
38.
Державне управління в галузі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу здійснюють Кабінет Міністрів України та уповноважений центральний орган виконавчої влади, повноваження якого визначаються цим Законом та положенням, що затверджується відповідно до чинного законодавства.
-28- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 5. Замість слів "та уповноважений центральний орган" - "та уповноважені центральні органи".
Відхилено
Державне управління вітчизняним машинобудуванням для агропромислового комплексу здійснюють Кабінет Міністрів України та уповноважений центральний орган виконавчої влади, повноваження якого визначаються відповідно до Конституції та закону.
39.
Стаття 6. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі машинобудування для агропромислового комплексу.


Стаття 6. Компетенція Кабінету Міністрів України щодо машинобудування для агропромислового комплексу.
40.
До компетенції Кабінету Міністрів України належить:


До компетенції Кабінету Міністрів України належить:
41.
визначення стратегії розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та основних напрямів державної політики у цій галузі;
-29- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В статі 6 абзац 2 після слова "комплексу" доповнити словами "на підприємствах усіх форм власності"
Враховано
Поправкою 14
1) розроблення стратегії державної політики розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;
42.
розроблення і виконання відповідних загальнодержавних програм;
-30- Н.д.Деркач А.Л. (Округ № 159 )
В статі 6 абзац 3 викласти в наступній редакції: "затвердження (схвалення) відповідних загальнодержавних програм і організація їх виконання";

2) затвердження (схвалення) відповідних програм стосовно пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу і організація їх виконання;
43.
забезпечення фінансування розвитку галузі машинобудування для агропромислового комплексу.


3) передбачення в проектах Державного бюджету видатків, необхідних для забезпечення пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;


-31- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст. 6 доповнити абзацом такого змісту: "реалізація науково-технічної політики в машинобудуванні для агропромислового комплексу, вжиття заходів щодо впровадження сучасних індустріальних технологій у виробництво, підвищення екологічної безпеки".
Враховано

4) реалізація науково-технічної політики в вітчизняному машинобудуванні для агропромислового комплексу, вжиття заходів щодо впровадження сучасних технологій у виробництво, підвищення екологічної безпеки.-32- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 6 доповнити абзацом: "визначення джерел фінансування закупівлі сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу".
Враховано

5) забезпечення розвитку операцій з фінансового лізингу техніки і обладнання для агропромислового комплексу і внесення відповідних пропозицій до проекту державного бюджету.
44.
Стаття 7. Компетенція уповноваженого центрального органу виконавчої влади у проведенні державної політики в галузі машинобудування для агропромислового комплексу.


Стаття 7. Компетенція уповноваженого центрального органу виконавчої влади у проведенні державної політики розвитку машинобудування для агропромислового комплексу.
45.
Державну політику розвитку машинобудування для агропромислового комплексу здійснює відповідний уповноважений центральний орган виконавчої влади.
-33-Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
Стаття 7., абзац 1. вилучити і викласти у редакції абзацу 2 статті 3.

Враховано
1. Реалізацію стратегії державної політики розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу здійснює відповідний уповноважений центральний орган виконавчої влади (далі уповноважений орган).
46.
Для проведення державної політики в галузі, відповідний уповноважений центральний орган виконавчої влади здійснює управління державними підприємствами та координує діяльність інших підприємств різних форм власності, що входять до складу галузі.


2. Уповноважений орган:
1) здійснює управління державними підприємствами та координує діяльність інших підприємств різних форм власності вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;
47.
Розробляє і реалізує державні і цільові програми створення технологічних комплексів машин та обладнання для агропромислового комплексу і організації їх виробництва, формування та вдосконалення ринку техніки для агропромислового комплексу і забезпечення її технічного фірмового обслуговування та ремонту.


2) розробляє і реалізує програми створення технологічних комплексів машин і обладнання та організації їх виробництва, формування та розвитку ринку техніки і обладнання для агропромислового комплексу, забезпечення її технічного обслуговування та ремонту;
48.
Вживає заходів щодо оптимізації галузевої, міжгалузевої та міжнародної кооперації, систем стандартизації та сертифікації техніки для агропромислового комплексу.


3) вживає заходів щодо оптимізації галузевої, міжгалузевої та міжнародної кооперації, систем стандартизації та сертифікації техніки і обладнання для агропромислового комплексу;
49.
Реалізує науково-технічну політику в галузі машинобудування для агропромислового комплексу та вживає заходів щодо забезпечення потреб сільського господарства та харчової і переробної промисловості в технічних засобах для впровадження сучасних індустріальних технологій у виробництво, зберігання та переробку сільськогосподарської продукції.
4) реалізує науково-технічну політику у вітчизняному машинобудуванні для агропромислового комплексу та вживає заходів щодо забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва та харчової і переробної промисловості в технічних засобах для впровадження сучасних технологій виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;
5) здійснює інші заходи щодо розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу відповідно до закону.
50.
До виключної компетенції уповноваженого центрального органу виконавчої влади належить проведення відповідно до законодавства контрольно-наглядових та дозвільно-реєстраційних функцій, пов'язаних з розвитком галузі, що покладаються на нього Кабінетом Міністрів України.


3. До виключної компетенції уповноваженого органу належить проведення відповідно до закону контрольно-наглядових та дозвільно-реєстраційних функцій.
51.
Здійснює інші заходи щодо розвитку галузі машинобудування для агропромислового комплексу.52.
Розділ ІІІ. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВІТЧИЗНЯНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ53.
Стаття 8. Основні напрямки державної підтримки галузі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.


Стаття 8. Основні напрями державної підтримки пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
54.
Визнати наступні напрямки державної підтримки розвитку галузі машинобудування для агропромислового комплексу:


1. Частка видатків Державного бюджету України на пріоритетний розвиток вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу щорічно, протягом 2003-2010 років визначається окремим рядком у Державному бюджеті.
Обсяги цих витрат складають до 1 відсотку від загальних видатків бюджету і спрямовуються на фінансування таких заходів з підтримки пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу:
55.
8.1. Передбачення на період 2002-2006 бюджетних років у Державному бюджеті України щорічно частки видатків в обсязі до 1 відсотку від загальних видатків бюджету на фінансування наступних заходів з підтримки і розвитку машинобудування для агропромислового комплексу:
-34- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В Розділі Ш ст.8 п.8.1 речення: "… на період 2002-2006 бюджетних років…" замінити на "… на період 2002-2010 бюджетних років…" після слів "… для агропромислового комплексу" добавити: "Окремим рядком і обслуговуватися Державним казначейством України".
Враховано
-35- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Розділ ІІІ, ст. 8, п.8.І.
З метою усунення можливості використання коштів Державного бюджету не за призначенням пропоную доповнити цей пункт: окремим рядком і обслуговування Державним казначейством України".
Враховано поправкою 33


56.
8.1.1. створення та підготовку серійного виробництва нової техніки для агропромислового комплексу згідно програм Уряду з виробництва технологічних комплексів, машин та обладнання для агропромислового комплексу.
-36- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У пункті 8.1.1. статті 8 замість слова "створення" записати "розробку" і далі за текстом.

Враховано
1) розробку та підготовку серійного виробництва нової техніки і обладнання для агропромислового комплексу згідно затверджених (схвалених) Кабінетом Міністрів України програм з виробництва технологічних комплексів, машин та обладнання для агропромислового комплексу;
57.
8.1.2. переоснащення підприємств галузі машинобудування для агропромислового комплексу та впровадження новітніх технологій проектування і виготовлення нової техніки;


2) переоснащення підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та впровадження новітніх технологій проектування і виготовлення техніки і обладнання;
58.
8.1.3. формування ринку нової техніки для агропромислового комплексу з його інфраструктурою та вдосконалення системи забезпечення технікою сільгосптоваровиробників;
-37- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пункт 8.1.3. доповнити словами: "і підприємств харчової і переробної промисловості";
Пункт 8.1.4. доповнити словами: "та державну підтримку комерційних банків, що здійснюють довгострокове кредитування заводів-виробників техніки";
Враховано
Враховано
3) формування та розвиток ринку техніки і обладнання для агропромислового комплексу та вдосконалення його інфраструктури;

59.
8.1.4. часткову компенсацію до 70 відсотків ставки за кредитами комерційних банків, що надаються підприємствам галузі для виготовлення техніки для агропромислового комплексу;
-38- Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
Стаття 8, пункту 8.1.4 викласти в такій редакції:
часткову компенсацію до 70 відсотків облікової ставки НБУ за кредитами комерційних банків, що надаються підприємствам для виготовлення техніки для агропромислового комплексу;

Враховано
4) часткову (до 70 відсотків) компенсацію облікової ставки Національного банку України за кредитами банків, що надаються підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на виготовлення техніки і обладнання для агропромислового комплексу та державну підтримку банків, що здійснюють довгострокове кредитування цих підприємств ;
60.
8.1.5. дотацію сільськогосподарським товаровиробникам на придбання складної техніки для агропромислового комплексу в розмірі до 40 відсотків її вартості;
-39- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
В статі 8 пункт 8.1.5. викласти у редакції: "дотацію сільськогосподарським виробникам на придбання вітчизняної складної техніки для агропромислового комплексу в розмірі 40 відсотків її вартості";
Враховано
Поправкою 40

5) часткову (до 40 відсотків) компенсацію державою вартості техніки і обладнання для агропромислового комплексу, що поставляється сільськогосподарським товаровиробникам і підприємствам харчової та переробної промисловості;


-40- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статі 8 пункт 8.1.5 викласти у редакції:
"часткову компенсацію державою до 40 відсотків вартості складної техніки для агропромислового комплексу, що поставляється сільськогосподарським товаровиробникам";
Враховано

61.
8.1.6. закупівлю вітчизняної техніки для агропромислового комплексу з послідуючою реалізацією її сільгосптоваровиробникам на умовах фінансового лізингу.
-41- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статі 8 пункт 8.1.6 викласти у редакції:
"закупівлю вітчизняної техніки для агропромислового комплексу з послідуючою реалізацією її сільгосптоваровиробникам і підприємствам харчової та переробної промисловості на умовах фінансового лізингу";
Враховано
6) закупівлю вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з послідуючою реалізацією її сільськогосподарським товаровиробникам і підприємствам харчової та переробної промисловості на умовах фінансового лізингу.
62.
Розпорядником цих коштів визначається центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику в галузі машинобудування для агропромислового комплексу.


Розпорядником цих коштів визначається уповноважений орган, який здійснює державну політику розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
63.
8.2. В обсягах державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб, передбачаються обсяги поставок основних видів вітчизняної техніки для агропромислового комплексу, що закуповується за рахунок коштів Державного лізингового фонду.
-42- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
В статті 8 пункт 8.2 доповнити другим реченням: "Державний лізинговий фонд має всі кошти в повному обсязі направляти на закупівлю вітчизняної техніки";
-43- Н.д.Чекалін В.М. (Округ № 244 )
В статті 8 пункт 8.2 доповнити перше речення словами: "та інших джерел, що визначаються Кабінетом Міністрів";
Враховано
2. В загальних обсягах державної закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб, передбачаються обсяги поставок основних видів вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, які закуповуються за рахунок коштів державного лізингового фонду та інших джерел, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Кошти державного лізингового фонду в повному обсязі використовуються виключно на закупівлю вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу.
64.
8.3. Внесення змін в існуючу нормативно-правову і законодавчу базу, які забезпечують стимулювання та державну підтримку розвитку галузі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;


3. В процесі вдосконалення законодавства визначаються питання щодо забезпечення стимулювання та державної підтримки пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі:
65.
8.4. Встановити, що Кабінет Міністрів України може приймати рішення щодо:
-44- Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
В статті 8, пункти 8.4.1. та 8.4.2. вилучити, як економічно необгрунтовані.
Враховано
в частині пункту 8.4.2.

66.
8.4.1. списання підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та реалізації застарілих та надлишкових засобів виробництва з відшкодуванням залишкової балансової вартості таких об'єктів за рахунок індексації основних засобів, проведених у попередні роки при умові, що всі кошти, отримані підприємством від реалізації застарілих та надлишкових засобів виробництва спрямовуються безпосередньо на оновлення основних фондів;
-45- Н.д.Чекалін В.М. (Округ №244 )
В статті 8, пункт 8.4.1 викласти в редакції:
"надання дозволу підприємствам і організаціям машинобудування для агропромислового комплексу на списання та реалізацію застарілих та надлишкових засобів виробництва з відшкодуванням залишкової балансової вартості таких об'єктів за рахунок сум індексації основних засобів, проведених у попередні роки при умові, що всі кошти, отримані від їх реалізації спрямовуються підприємством безпосередньо на оновлення основних фондів";
Враховано
1) надання дозволу підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на списання і реалізацію застарілих та надлишкових засобів виробництва із застосуванням особливих умов оподаткування та спрямування коштів, отриманих від їх реалізації на оновлення основних фондів;
67.
8.4.2. надання дозволу підприємствам і організаціям машинобудування для агропромислового комплексу списувати збитки за рахунок додаткового капіталу;68.
8.4.3. першочергового прийняття місцевими органами самоврядування у комунальну власність територіальних громад, селищ, районів, міст житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, які належать підприємствам і організаціям вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
-46- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В статті 8 пункт 8.4.3 доповнити такими словами: "без перерахування коштів на утримання цієї сфери";
Враховано
2) першочергової передачі із державної у комунальну власність відповідно до закону житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, які належать підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;


-47- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статті 8 у пункті 8.4.3 після слів … "агропромислового комплексу" добавити "без перерахування коштів на утримання цієї сфери";
-48- Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
П.8. 4.3 ст.8 вилучити;
Враховано поправкою 46
Відхилено-48- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276
Статтю 8 пункт 8.4. доповнити:
"впровадження механізму державної підтримки розвитку та функціонування ринку техніки для агропромислового комплексу, фінансового оздоровлення, технічне переоснащення та інвестиційної привабливості підприємств, стимулювання раціонального використання у процесі виробництва матеріальних ресурсів та енергоносіїв, удосконалення системи управління галузі машинобудування та інші рішення, спрямовані на розвиток машинобудування та ринку техніки для агропромислового комплексу";
Враховано
3) державної підтримки розвитку та функціонування ринку техніки для агропромислового комплексу, фінансового оздоровлення, технічного переоснащення та інвестиційної привабливості підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, стимулювання раціонального використання у процесі виробництва матеріальних ресурсів та енергоносіїв, удосконалення системи управління галузі машинобудування;
4) інші питання стосовно розвитку вітчизняного машинобудування та ринку техніки і обладнання для агропромислового комплексу.


-48- Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Статтю 8 доповнити пунктом 8.5 такого змісту: "місцеві органи самоврядування згідно з Законом України "про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" приймають у комунальну власність територіальних громад, селищ, районів, міст житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, які належать підприємствам і організаціям вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу згідно з програмою Кабінету Міністрів у визначенні пріоритету першочергової передачі об'єктів".
Враховано поправкою 46

69.
Стаття 9. Взаємовідносини уповноваженого центрального органу виконавчої влади з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.


Стаття 9. Взаємовідносини уповноваженого центрального органу виконавчої влади з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
70.
Уповноважений центральний орган виконавчої влади самостійно організовує взаємовідносини з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.


Уповноважений орган взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування у питаннях стимулювання приоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
71.
Стаття 10. Захист підприємств галузі машинобудування для агропромислового комплексу від недобросовісної конкуренції на внутрішньому ринку.

Стаття 10. Захист підприємств машинобудування для агропромислового комплексу від недобросовісної конкуренції на внутрішньому ринку.
72.
Уповноважений центральний орган виконавчої влади визначає напрямки захисту підприємств галузі від недобросовісної конкуренції на внутрішньому ринку, розробляє і реалізовує необхідні для розвитку галузі контрольно-наглядові та дозвільно-реєстраційні функції.

-49-Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
В статті. 10. Після слів "... на внутрішньому ринку..." доповнити "... на основі узгодження інтересів виробників техніки та її споживачів..." і далі за текстом
Враховано
Уповноважений орган визначає напрямки захисту підприємств від недобросовісної конкуренції на внутрішньому ринку на основі узгодження інтересів виробників техніки та її споживачів, розробляє і реалізовує необхідні для стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу контрольно-наглядові та дозвільно-реєстраційні функції.
73.
Розділ ІV. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА74.
Стаття 11. Зменшення рівня податкового навантаження на підприємства галузі машинобудування для агропромислового комплексу.


Стаття 11. Особливості податкової політики на підприємствах вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
75.
Підприємствам галузі машинобудування для агропромислового комплексу:
-50- Н.д.Чекалін В.М. (Округ № 244 )
В статті 11 абзац перший викласти в наступній редакції:
"Визначити наступні особливості податкової політики, які можуть застосовуватись до підприємств машинобудування для агропромислового комплексу:"
Враховано
Особливостями податкової політики, які можуть застосовуватись до підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу є:
76.
списуються суми пені, штрафних та фінансових санкцій, не сплачених до бюджетів і державних цільових фондів, нарахованих станом на 1 липня 2001 року на податкову заборгованість зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, включаючи раніше реструктуризовану заборгованість згідно з прийнятими Законами України;
-51- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Вилучити із законопроекту розділ ІУ "Податкова політика".
Оскільки з 1 квітня 2001 року набрав чинності Закон України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ "Про податок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", який врегульовує процедуру списання і реструктуризації податкової заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності всіх галузей економіки,
Враховано
Частково

77.
надається розстрочка на 60 місяців щодо сплати заборгованості перед Державним бюджетом України і державними цільовими фондами станом на 1 липня 2001 року. При цьому розстрочена заборгованість підлягає погашенню рівними частками, починаючи з 1 січня 2003 року;
зокрема, списання з платників податків податкового боргу (крім пені та штрафних санкцій), не сплаченого станом на 31 грудня 1999 року.


78.
звільняються від оподаткування обсяги фінансування наукових розробок по створенню нової техніки для агропромислового комплексу;

-52- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статті 11 абзац 4 викласти в редакції: "надання можливості звільнення від сплати податку на додану вартість обсягів витрат, спрямованих на науково-дослідні, проектно-конструкторські роботи та виготовлення дослідних зразків нової техніки для агропромислового комплексу, здійснених як за державні так і за власні кошти та від сплати податку на прибуток сум витрат, пов'язаних з розробкою і підготовкою серійного виробництва нової техніки для агропромислового комплексу";
Враховано

1) надання пільг зі сплати податку на додану вартість операції з оплати вартості витрат, спрямованих на науково-дослідні, проектно-конструкторські роботи та виготовлення дослідних зразків нової техніки для агропромислового комплексу, здійснених як за державні так і за власні кошти та віднесення витрат, пов'язаних з розробкою і підготовкою серійного виробництва нової техніки для агропромислового комплексу до валових витрат виробництва;


-53- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В статті 11 абзац 4 вважаю за доцільне конкретизувати всі складові, на які поширюється звільнення від оподаткування і викласти цей абзац у новій редакції, яка пропонується : "звільняються від сплати податку на додану вартість обсяги фінансування фундаментальних досліджень, науково-дослідні конструкторські роботи та виготовлення дослідних зразків нової техніки для агропромислового комплексу як за державний так і за власні кошти";
Враховано поправкою 52
-54- Н.д.Чекалін В.М. (Округ№ 244 )
Статтю 11 доповнити абзацом наступного змісту:
" зменшення ставки податку на прибуток, отриманого від реалізації техніки для агропромислового комплексу на експорт";
Враховано
2) зменшення ставки податку на прибуток, отриманого від реалізації техніки для агропромислового комплексу на експорт;
79.
датою виникнення зобов'язань з продажу техніки, обладнання (робіт, послуг) згідно договорів товарного кредиту (розстрочки) є дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податку, як оплату товарів (робіт, послуг).
-55- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статті 11 абзац 4 викласти в наступній редакції:
" визначення, що датою сплати податку на додану вартість при продажу техніки, обладнання (робіт, послуг) згідно договорів товарного кредиту (розстрочки) є дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податку, або дата отримання товарів (робіт, послуг) за надану техніку";
Враховано
3) встановлення, що датою сплати податку на додану вартість при продажу техніки і обладнання для агропромислового комплексу згідно договорів товарного кредиту (розстрочки) є дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податку, або дата отримання товарів (робіт, послуг) за надану техніку і обладнання;


-56- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
З метою конкретизації виду податку вважаю за доцільне в статті 11 абзац 4 викласти в наступній редакції:
"облік податку на додану вартість впроваджується виключно при виконанні зобов'язань" і далі за текстом.
Враховано поправкою 55-57- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В зв'язку з тим, що органи самоврядування інколи довільно встановлюють орендну плату вважаю доцільним доповнити статтю 11 розділом
"розмір плати за оренду земельної ділянки підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу встановлюється на рівні ставки земельного податку".
Враховано
4) врегулювання особливостей сплати земельного податку та розмірів орендної плати за земельні ділянки, якими користуються підприємства вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.


-58- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Добавити абзац 5 розмір плати за оренду земельної ділянки підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу встановлюється на рівні ставки земельного податку.

Враховано поправкою 57-59-Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Доповнити законопроект наступним: "Залишається у розпорядженні 50 відсотків нарахованого податку на додану вартість для спрямування на оновлення обладнання та впровадження новітніх технологій терміном на три роки".
Ця пропозиція грунтується на тому, що на підприємствах вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу знос обладнання сягає 90 відсотків, а також застарілими є діючі технології.
Відхилено

80.
На період дії цього Закону не вносяться зміни в законодавство, які можуть спричинити збільшення податкового навантаження на підприємства галузі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.81.
Розділ V. КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ.82.
Стаття 12. Особливості кредитного забезпечення галузі машинобудування для агропромислового комплексу.


Стаття 12. Особливості кредитування вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
83.
Кредитування підприємств галузі машинобудування для агропромислового комплексу здійснюється в поєднанні загальноприйнятного порядку надання кредитів комерційними банками зі спеціальним режимом кредитування, який передбачає в Державному бюджеті України 2002-2006 років режим спеціального кредитування підприємств галузі машинобудування для агропромислового комплексу з компенсацію ставки за кредитами в розмірі не менше 50 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком України.
-59- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 12 абзац 1 слова "не менше 50 відсотків" замінити на "до 70 відсотків";

Враховано
1. Кредитування підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу здійснюється в порядку надання кредитів та спеціальним режимом кредитування, який передбачає на 2003-2010 роки компенсацію ставки за кредитами в розмірі до 70 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком України.
84.
Державна підтримка кредитного забезпечення галузі машинобудування для агропромислового комплексу здійснюється у відповідності з механізмом, який розробляється Кабінетом Міністрів України.


2. Державна підтримка кредитування вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу здійснюється відповідно до закону.
85.
Складовими механізму кредитного забезпечення галузі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу є визначення обсягів кредитів за рахунок державних ресурсів, які спрямовуються на розвиток галузі та створення інфраструктури фінансово-кредитного забезпечення підприємств.
-60- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276 )
Абзац 3 ст. 12 доповнити "... стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків, інших фінансових установ, спрямованої на технічне переоснащення агропромислового комплексу."
Враховано
3. Складовими механізму кредитного забезпечення вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу є створення та розвиток інфраструктури фінансово-кредитного забезпечення підприємств, стимулювання інвестиційної діяльності банків, інших фінансових установ, спрямованої на технічне переоснащення вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
86.
Для надання та обліку коротко-, середньо- та довгострокових банківських кредитів наданих у режимі спеціального кредитування, банки відкривають окремі кредитні рахунки. Для здійснення середньо- та довгострокового кредитування можуть відкриватися спеціальні кредитні лінії.
-61- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 12
- абзац 4 - на заміну слів "окремі кредитні рахунки" записати "окремі спеціальні рахунки"
Враховано
4. Для обліку коротко-, середньо- та довгострокових банківських кредитів, наданих у спеціальному режимі кредитування, банки відкривають спеціальні рахунки. Для здійснення середньо- та довгострокового кредитування можуть відкриватися спеціальні кредитні лінії.
87.
Кредитування здійснюється в напрямках, визначених Кабінетом Міністрів України.88.
Авансування виробництва техніки для агропромислового комплексу здійснюється шляхом перерахування виділених для цього коштів Державного бюджету України підприємствам-виробникам через уповноважених осіб, визначених центральним органом виконавчої влади, який здійснює державну політику в галузі машинобудування для агропромислового комплексу.
-62- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
До статті 12, останній абзац. Пропонуємо абзац викласти в наступній редакції "Авансування виробництва техніки для АПК здійснюється згідно встановленого порядку реалізації техніки на умовах фінансового лізингу".


Відхилено-63- Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
В статті 12., абзац 6 вилучити слова "через уповноважених осіб".
Враховано
6. Фінансування виробництва та закупівлі техніки і обладнання для агропромислового комплексу здійснюється уповноваженим органом відповідно до закону.
89.
Розділ VІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ90.
Стаття 13. Цінова політика в галузі машинобудування для агропромислового комплексу.
-64- Н.д.Чекалін В.М. (Округ №244 )
Назву статті 13 викласти в наступній редакції:
"Особливості цінової політики в машинобудуванні для агропромислового комплексу!4

Стаття 13. Особливості цінової політики в машинобудуванні для агропромислового комплексу.
91.
Цінова політика в галузі машинобудування для агропромислового комплексу здійснюється на основі вільного ціноутворення у поєднанні з державним регулюванням та підтримкою доходів підприємств галузі.
-65- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статі 13 абзац 1 доповнити словами "та забезпечення паритету цін на сільськогосподарську продукцію"
Враховано
1. Цінова політика в машинобудуванні для агропромислового комплексу здійснюється відповідно до закону.
92.
Держава створює систему моніторингу цін на основні види металопродукції та енергоносіїв, що використовуються підприємствами цієї галузі для виготовлення техніки і обладнання для агропромислового комплексу.


2. Держава створює систему моніторингу цін на основні види металопродукції та енергоносіїв, що використовуються підприємствами для виготовлення техніки і обладнання для агропромислового комплексу.
93.
Стаття 14. Закупівля техніки на умовах фінансового лізингу.Стаття 14. Закупівля техніки на умовах фінансового лізингу.
94.
Встановити, що всі кошти, які виділяються у Державному бюджеті у 2002-2006 років на заходи, пов'язані із закупівлею техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та частка кредитів, наданих сільгосптоваровиробникам за умови часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків за рахунок державного бюджету (в обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України), спрямовуються виключно на закупівлю вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу.
-66 -Н.д.Петров О.В. (Округ №211)
Статтю 14 після слів "… для агропромислового комплексу", доповнити словами " включаючи виготовлені спільними підприємствами на території України".
-67 -Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Пропоную з метою поширення дії статті 14 на закупівлю на умовах фінансового лізингу запасних частин, доповнити у пункті 1.2., статті 1 доповнити словами "…комплектуючі вузли та деталі".

Відхилено

Відхилено
Кошти, які виділяються у Державному бюджеті у 2003-2010 роках на заходи, пов'язані із закупівлею техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та частка кредитів, наданих сільгосптоваровиробникам за умови часткової компенсації ставки за кредитами банків за рахунок державного бюджету спрямовуються на закупівлю вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу.
95.
Розділ VІІ. ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТЕХНІКИ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ96.
Стаття 15. Основні заходи по удосконаленню ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та механізму забезпечення нею сільгосптоваровиробників.
-68- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
До назви статті 15 після слів "забезпечення нею сільгосптоваровиробників" доповнити "і підприємств харчової та переробної промисловості". Аналогічні зміни внести також у перший абзац цієї статті.
Враховано
Стаття 15. Основні заходи по удосконаленню ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та механізму забезпечення нею сільськогосподарських товаровиробників і підприємств харчової та переробної промисловості.
97.
Кабінетом Міністрів України визначаються основні напрямки подальшого формування ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та вдосконалення системи забезпечення нею сільгосптоваровиробників.


1. Кабінетом Міністрів України визначаються основні напрямки подальшого формування та розвитку ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та вдосконалення системи забезпечення нею сільськогосподарських товаровиробників і підприємств харчової та переробної промисловості.
98.
Уповноважений центральний орган виконавчої влади, який впроваджує державну політику в галузі машинобудування для агропромислового комплексу створює систему моніторингу, аналізу та прогнозування кон'юнктури ринку техніки для агропромислового комплексу.
-69- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
До статті 15. 2 і 3 абзаци. Пропонуємо викласти в наступній редакції "Центральним органам виконавчої влади або уповноваженими установами, які здійснюють державну політику в машинобудуванні для АПК і в забезпеченні технікою сільськогосподарських товаровиробників, в тому числі на умовах фінансового лізингу, створюються система моніторингу, аналізу та прогнозування кон'юнктури ринку вітчизняної техніки для АПК".
Відхилено
2. Уповноважений орган, який впроваджує державну політику в вітчизняному машинобудуванні для агропромислового комплексу створює систему моніторингу, аналізу та прогнозування кон'юнктури ринку техніки і обладнання для агропромислового комплексу.
99.
Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади на місцях надають підтримку уповноваженому центральному органу виконавчої влади, який впроваджує державну політику в галузі машинобудування для агропромислового комплексу щодо формування інфраструктури ринку техніки і обладнання для агропромислового комплексу та її технічного обслуговування.
-70- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади на місцях зобов'язані надавати підтримку вказаним центральним органам та установам щодо створення... " далі за текстом.
Відхилено
3. Місцеві органи виконавчої влади надають підтримку уповноваженому органу, який впроваджує державну політику в вітчизняному машинобудуванні для агропромислового комплексу щодо формування інфраструктури ринку техніки і обладнання для агропромислового комплексу та її технічного обслуговування.
100.
Розділ VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ.101.
Стаття 16. Заходи по забезпеченню виконання цього Закону.


Стаття 16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
102.
Врахування положень Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" є обов'язковим при розробленні і прийнятті законодавчих та інших нормативно-правових актів.
-71- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Замінити у ст.16 в абзаці 1 слово "обов'язковим" на слово "рекомендаційним", а в абзаці 2 слово "визначає" - на слова "може визначити".
Враховано частково
1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
103.
З метою забезпечення норм цього Закону та стабілізації виробничої діяльності підприємств галузі машинобудування для агропромислового комплексу Кабінет Міністрів України щорічно визначає напрямки підтримки та розвитку цієї галузі з визначенням обсягів бюджетних асигнувань, встановлених статтею 8 цього Закону.


2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;
104.
Розділ ІX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
105.
Стаття 17. Кабінету Міністрів України:106.
- у тримісячний термін з дня набрання чинності цим законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом, спрямовані на його виконання, в тому числі:107.
Внесення змін в Закон України "Про єдиний митний тариф" щодо стимулювання ввезення на митну територію України матеріалів і комплектуючого обладнання, що використовується при виготовленні вітчизняної техніки для агропромислового комплексу, якщо такі товари не виробляються на території України, або ті, що виробляються, не відповідають вимогам замовників продукції;
-72- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзаци другий-шостий статті 17 розділу ІХ "Прикінцеві положення" вилучити.
Оскільки, відповідно до Закону України від 25.06.1991 № 1251-ХІІ "Про систему оподаткування", ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.
В той же час, при подальшому розгляді законопроекту необхідно прийняти до уваги вимоги Основних напрямів бюджетної політики на 2002 рік (бюджетної резолюції), які в свою чергу схвалені Постановою Верховної Ради України від 21-06.2001 № 2543-ІІІ, і передбачають встановлення мораторію на надання податкових пільг (підпункт 2 пункту 2.2. розділу 2 "Бюджетна політика у сфері доходів").
Враховано108.
внесення змін в Закон України "Про плату за землю" стосовно зменшення ставок земельного податку з земель, переданих в користування підприємствам галузі машинобудування для агропромислового комплексу;109.
внесення змін в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", спрямованих на пільгове оподаткування суми витрат, пов'язаних з розробкою і підготовкою серійного виробництва нової техніки для агропромислового комплексу;110.
встановлення ставки податку на прибуток, отриманого від реалізації техніки для агропромислового комплексу на експорт в розмірі 50 відсотків від існуючої ставки;111.
внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" в частині нестягнення податку на додану вартість з операцій, пов'язаних з продажем нової техніки, на залишкову вартість реалізуємих застарілих та надлишкових засобів виробництва та операцій з ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів і комплектуючих та технологічного обладнання для виготовлення вітчизняної техніки для агропромислового комплексу, які в Україні не виготовляються.

-73- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 17 доповнити абзацом "встановлення нульової ставки податку на додану вартість при реалізації техніки для агропромислового комплексу на експорт".
Відхилено

112.
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.113.
Стаття 18. Цей Закон набирає чинності з для його опублікування
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні