Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про вибори депуцтатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів''
Автор: Народний депутат України Ю.Іоффе
Головний комітет: Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"


Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
1.
З метою узгодження термінів проведення виборчої кампанії по виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів з відповідними термінами проведення виборів народних депутатів України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


З метою узгодження термінів проведення виборчої кампанії по виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів з відповідними термінами проведення виборів народних депутатів України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
І. Внести до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 3 - 4, ст. 15) такі зміни:


І. Внести до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 3 - 4, ст. 15) такі зміни:
3.
1) у статті 25:


1) у статті 25:
4.
у частині сьомій слова і цифри "за 45 днів" замінити словами і цифрами "за 30 днів";


у частині сьомій слова і цифри "за 45 днів" замінити словами і цифрами "за 30 днів";
5.
частину дев'яту доповнити словами "і громадянство";


частину дев'яту доповнити словами "і громадянство";
6.
2) у частині першій статті 39 слова і цифри "з 7 до 22 години" замінити словами і цифрами "з 8 до 20 години";


2) у частині першій статті 39 слова і цифри "з 7 до 22 години" замінити словами і цифрами "з 8 до 20 години";
7.
3) у статті 43:


3) у статті 43:
8.
у частині другій слова "паспорта або іншого документа, який посвідчує його особу" замінити словами "документа, який посвідчує його особу та громадянство";


у частині другій слова "паспорта або іншого документа, який посвідчує його особу" замінити словами "документа, який посвідчує його особу та громадянство";
9.
у частині четвертій слова "не менш як двом членам комісії" замінити словами "не менш як трьом членам комісії";


у частині четвертій слова "не менш як двом членам комісії" замінити словами "не менш як трьом членам комісії";
10.
4) друге речення частини дев'ятої статті 45 викласти в такій редакції: "Кожний протокол дільничної виборчої комісії про результати голосування складається у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії, і підписується головою, заступником голови, секретарем і членами дільничної виборчої комісії";


4) друге речення частини дев'ятої статті 45 викласти в такій редакції: "Кожний протокол дільничної виборчої комісії про результати голосування складається у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії, і підписується головою, заступником голови, секретарем і членами дільничної виборчої комісії";
11.
5) у першому реченні частини сьомої статті 46 слова "у трьох примірниках" замінити словами "у кількості примірників, що на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної (територіальної) виборчої комісії";


5) у першому реченні частини сьомої статті 46 слова "у трьох примірниках" замінити словами "у кількості примірників, що на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної (територіальної) виборчої комісії";
12.
6) частину другу статті 51 викласти в такій редакції:


6) частину другу статті 51 викласти в такій редакції:
13.
"2. Фінансове забезпечення підготовки і проведення місцевих виборів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією разом з Міністерством фінансів України";


"2. Фінансове забезпечення підготовки і проведення місцевих виборів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією разом з Міністерством фінансів України";
14.
7) розділ XV "Перехідні положення" доповнити пунктом 5 такого змісту:
-1- Президент України
Пункт 7 Розділу І виключити.

Враховано


15.
"5. Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у місті Севастополі, призначені на неділю 31 березня 2002 року, проводяться згідно з Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".16.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні