Назва: про правовий режим воєнного стану(з пропозиціями Президента України)
Автор: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

З А К О Н У К Р А Ї Н И


З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про правовий режим воєнного стану


Про правовий режим воєнного стану

Стаття 7. Скасування воєнного стану
Воєнний стан скасовується в разі укладення миру, про що зазначається в акті Верховної Ради України про припинення стану війни.

-1- Президент України

Частина перша статті 7 не відповідає Конституції України, за якою питання щодо скасування воєнного стану до відання Верховної Ради України не належить.
Зазначена норма не узгоджується і зі статтею 1 цього Закону, згідно з якою воєнний стан вводиться в Україні або в окремих її місцевостях не тільки у разі збройної агресії проти України, а й у разі загрози такого нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності. За частиною ж першою статті 7 воєнний стан скасовується тільки в одному випадку - в разі укладення мирного договору. Така внутрішня неузгодженість норм Закону не сприятиме його точному і правильному застосуванню.
Конституцією України не визначено порядку скасування воєнного стану. Але, виходячи із встановленого Основним Законом порядку введення такого стану, слід дійти висновку, що і скасування цього стану має відбуватися в такому ж порядку, як і його введення, - Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України.
Крім того, скасування воєнного стану та укладення миру це два різні заходи, які можуть не збігатися у часі.
Враховуючи викладене пропонується частину першу статті 7 Закону виключити.

-2- Члени Комітету з питань національної безпеки і оборони

Частину першу статті 7 доповнити словами:
" який ухвалюється за поданням Президента України".

Відхилено
Стаття 7. Скасування воєнного стану
Воєнний стан скасовується в разі укладення миру, про що зазначається в акті Верховної Ради України про припинення стану війни, який ухвалюється за поданням Президента України.


Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України в разі усунення загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, про що негайно оголошується через засоби масової інформації.


Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України в разі усунення загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, про що негайно оголошується через засоби масової інформації.

З пропозицією про скасування воєнного стану до Президента України може звернутися Верховна Рада України

-3- Президент України

Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони" визначено, що саме ця Рада подає Президентові України пропозиції щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони та з питань оголошення стану війни, введення воєнного чи надзвичайного стану.
Цій вимозі відповідають частина третя статті 5 та частина друга статті 7 Закону, що розглядається. Однак частина третя статті 7 суперечить наведеним нормам. Якщо Верховна Рада України й порушуватиме питання про скасування воєнного стану, то вона має його порушувати не перед Президентом України, а перед Радою національної безпеки і оборони України.
У зв'язку з наведеним пропонується частину третю статті 7 Закону виключити.
Відхилено
З пропозицією про скасування воєнного стану до Президента України може звернутися Верховна Рада України.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні