Назва: про правовий режим надзвичайного стану(з пропозиціями Президента України)
Автор: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

З А К О Н У К Р А Ї Н И


З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про правовий режим надзвичайного стану


Про правовий режим надзвичайного стану

Стаття 5. Порядок введення надзвичайного стану


Стаття 5. Порядок введення надзвичайного стану

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. У разі, коли в зазначений строк Верховна Рада України не затвердить Указ Президента України про введення надзвичайного стану, він вважається таким, що не набрав чинності, про що негайно оголошується через засоби масової інформації або в інший спосіб.
-1- Президент України
Конституційні норми введення надзвичайного стану відтворено у статті 3 Закону. Норма ж, яка міститься у другому реченні статті 5 Закону, за якою незатверджений Указ Президента України не набирає чинності, повторює зміст статті 3 і є зайвою. У зв'язку з цим зазначене речення пропонується виключити.

Враховано
Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.

Стаття 6. Указ Президента України про введення надзвичайного стану


Стаття 6. Указ Президента України про введення надзвичайного стану

Підписаний Президентом України Указ про введення надзвичайного стану із законопроектом про його затвердження негайно подається до Верховної Ради України і розглядається нею у невідкладному порядку.
-2- Президент України
Друга частина статті 6 не узгоджується з п.31 статті 85 та п.21 статті 106 Конституції України. Ними не встановлюється строк, протягом якого глава держави має звернутися до парламенту щодо затвердження відповідного указу. Крім того, положення цієї частини про те, що Президент України має подати разом з Указом про введення надзвичайного стану і законопроект про його затвердження, належить до процедурних питань, які не можуть регулюватися законом.
З метою приведення даної частини у відповідність з Конституцією України пропонується викласти її в такій редакції:
"Після підписання Указу про введення надзвичайного стану Президент України звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження. Звернення Президента України розглядається Верховною Радою України в невідкладному порядку".
Враховано
Після підписання Указу про введення надзвичайного стану Президент України звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження. Звернення Президента України розглядається Верховною Радою України в невідкладному порядку.

Стаття 7. Строк дії надзвичайного стану


Стаття 7. Строк дії надзвичайного стану

Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.


Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.

У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб. Указ Президента України про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.
-3- Президент України
Друге речення другої частини статті 7 є зайвим за наявності статті 3 Закону і тому відпадає потреба у цьому реченні, оскільки воно повторює іншу, більш чітку норму.
Пропонується частину другу статті 7 виключити.
Відхилено. Указ про введення надзвичайного стану буде затверджувати- ся законом. Подовження дії надзвичайного стану здійсню- ється новим Указом, який теж необхідно затверджувати законом (задію- ється механізм пролонгації).
У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб. Указ Президента України про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.

Якщо Верховна Рада України не продовжила на пропозицію Президента України строк дії надзвичайного стану, то після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, Указ Президента України про введення надзвичайного стану втрачає чинність.
-4- Президент України
Частина третя не узгоджується з частиною другою статті 7 і суперечить Конституції України.
Пропонується частину третю статті 7 виключити.
Враховано


Стаття 8. Скасування надзвичайного стану


Стаття 8. Скасування надзвичайного стану

З пропозицією про скасування надзвичайного стану до Президента України може звернутися Верховна Рада України.
-5- Президент України
Виходячи із встановленого Основним Законом порядку введення надзвичайного стану, слід дійти висновку, що скасування цього стану має відбуватися в такому ж порядку, як і його введення, - Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України. Тому якщо Верховна Рада України й порушуватиме питання про скасування надзвичайного стану, то вона має його порушувати не перед Президентом України, а перед Радою національної безпеки і оборони України.
Пропонується частину другу статті 8 Закону виключити.
Відхилено
З пропозицією про скасування надзвичайного стану до Президента України може звернутися Верховна Рада України.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні