Назва: Про списання заборгованості колективних сільськогосподарських підприємств, які реформуються
Автор: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Головний комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект (15.02.2000)


Проект (15.02.2000)
1.
Закон України
Про списання заборгованості колективних сільськогосподарських
підприємств, які реформуються
-1- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
з назви законопроекту вилучити слова: "... які реформуються";

Враховано частково
Закон України
Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств


-2- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Н.д.Сігал Є.Я. (Реєстр.картка №331)
Назву Закону викласти в редакції:
«Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств».
Враховано

2.
Стаття 1.


Стаття 1.
3.
Списати з колективних сільськогосподарських підприємств, які реформувались у приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти господарювання (далі - приватні формування), суми заборгованості зі сплати пені (крім сум пені, нарахованих за порушення строків розрахунків за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності), штрафних та фінансових санкцій до Державного бюджету України, Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України, нараховані відповідно до законодавства, станом на дату реформування.
-3- Н.д. Ващук К.Т. (Округ № 20)
В статті 1:
після слів «... та фінансових санкцій ...», доповнити словами: «...та повної суми заборгованості ...», а далі за текстом
-4- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статті 1:
слова «.. дату реформування» замінити словами: « ... 1 квітня 2000 року»

Враховано частково

Відхилено

Списати з колективних та інших сільськогосподарських підприємств, які реформувались у приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, інші суб`єкти господарювання (далі - приватні формування), та стали правонаступниками, суми заборгованості зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України, в тому числі реструктурованої відповідно до чинного законодавства, з урахуванням сум заборгованості зі сплати пені (крім сум пені, нарахованих за порушення строків розрахунків за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності), штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства, за станом на 1 травня 2000 року.


-5- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
в статті 1 виключити слова: «крім сум пені, нарахованих за порушення строків розрахунків за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності».
Відхилено
-6- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
статтю 1 викласти у наступній редакції: "Списати з колективних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб'єктів господарювання суми заборгованості зі сплати пені (крім сум пені, нарахованих за порушення строків розрахунків за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності), штрафних та фінансових санкцій до Державного бюджету України, Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України, нараховані відповідно до законодавства, станом на 01.01.2000 року."
Враховано частково-7- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Н.д.Сігал Є.Я. (Реєстр.картка №331)
Статтю 1 викласти в редакції:
«Списати з колективних та інших сільськогосподарських підприємств, які реформувались у приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, інші суб`єкти господарювання (далі - приватні формування), та стали правонаступниками, суми заборгованості зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України, в тому числі реструктурованої відповідно до чинного законодавства, з урахуванням сум заборгованості зі сплати пені (крім сум пені, нарахованих за порушення строків розрахунків за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності), штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства, за станом на 1 травня 2000 року.»
Враховано

4.
Стаття 2.


Стаття 2.
5.
Списати з колективних сільськогосподарських підприємств, які реформувались у приватні формування, суми заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) станом на дату реформування в межах сум залишку невідшкодованих з державного бюджету їх власних витрат, понесених у 1995-1999 роках на будівництво об'єктів соціально-культурного призначення на селі, заборгованості з розрахунків за зерно, закуплене за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років, а також невідшкодованих господарствам витрат з доставки в рахунок державного замовлення (контракту) зерна до заготівельних підприємств.
-8- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В статті 2:
слова «... дату реформування...» замінити словами «... 1 квітня 2000 року».

Враховано частково

Списати податки до Державного бюджету, а також нараховані на них пені та штрафи станом на 01 травня 2000 року заготівельним, переробним і обслуговуючим підприємствам за надані відповідними рішеннями Уряду 1996-1999 років і не повернуті позички на матеріально-технічні ресурси сільськогосподарським товаровиробникам, вказаним в статті 1 цього Закону.


-9- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
статтю 2 доповнити таким першим абзацом:
«Списати з колективних сільськогосподарських підприємств, які реформувались у приватні формування станом на дату реформування суми заборгованості зі сплати податків та зборів (обов»язкових платежів) в межах сум залишку невідшкодованих з Державного бюджету витрат:
- понесених у 1995 - 1999 роках на будівництво об»єктів соціально - культурного призначення на селі;
з розрахунків за зерно, закуплене за державним замовленням 1994-1997 років;
невідшкодованих господарством з доставки врахунок державного замовлення зерна до заготівельних підприємств»;
Перший абзац статті 2 вважати другим абзацом, а другий абзац, вважати третім абзацом.

Враховано частково
-10- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
після слів «... (обов»язкових платежів)...», доповнити словами: «... до Державного бюджету України, Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування, нараховані відповідно до чинного законодавства...»
Враховано частково

-11- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
статтю 2 викласти наступним образом: " Списати з колективних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб'єктів господарювання суми заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) в межах сум залишку невідшкодованих з державного бюджету їх власних витрат, понесених у 1995-1999 роках на будівництво об'єктів соціально-культурного призначення на селі, заборгованості з розрахунків за зерно, закуплене за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років, а також невідшкодованих господарствам витрат з доставки в рахунок державного замовлення (контракту) зерна до заготівельних підприємств.
За умови сплати у 2000 році колективними сільськогосподарськими підприємствами, селянськими (фермерськими) господарствами, господарськими товариствами, сільськогосподарськими кооперативами, іншими суб'єктами господарювання сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України і державних цільових фондів, що дорівнюють або перевищують суму податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахованих до сплати у 2000 році згідно із законодавством, їм списується весь залишок сум цієї заборгованості."
Враховано частково-12- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 2 викласти в редакції:
«Розповсюдити дію цього Закону в частині списання сум заборгованості зі сплати пені, штрафних санкцій до Державного бюджету України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, за станом на 1 квітня 2000 року, на заготівельні, переробні та обслуговуючі підприємства, у яких ця заборгованість виникла в зв`язку з боргами сільськогосподарських підприємств, що реформуються.»
Враховано частково-13- Н.д.Сігал Є.Я. (Реєстр.картка №331)
Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Н.д.Бортник В.Ф. (Округ №189)
Статтю 2 викласти в редакції:
«Списати податки до Державного бюджету, а також нараховані на них пені та штрафи станом на 01 травня 2000 року заготівельним, переробним і обслуговуючим підприємствам за надані відповідними рішеннями Уряду 1996-1999 років і не повернуті позички на матеріально-технічні ресурси сільськогосподарським товаровиробникам, вказаним в статті 1 цього Закону. »
Враховано

6.
Залишок сум заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) у відповідних частинах переходить за роздільним актом (балансом) до приватних формувань без нарахування пені, штрафних та фінансових санкцій. За умови сплати у 2000 році приватними формуваннями сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України і державних цільових фондів, що дорівнюють або перевищують суму податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахованих до сплати у 2000 році згідно із законодавством, їм списується весь залишок сум цієї заборгованості.
-14- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
в статі 2 другий абзац викласти в такій редакції:
«За умови сплати в 2000 році приватними формуваннями сум фіксованого сільськогосподарського податку, нарахованого до сплати у 2000 році згідно із законодавством, їм списується весь залишок КСП сум заборгованості, а також залишок реструктуризованих сум відповідно Законам України «Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року» і «Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року та сільськогосподарських підприємств за станом на 1 січня 1999 року»

Враховано частково7.
Стаття 3.


Стаття 3.
8.
Регіональні комісії з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу разом з органами стягнення, де перебувають на обліку платники податків, які мають заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), пені, штрафних та фінансових санкцій, за результатами фінансово-господарської діяльності колективних сільськогосподарських підприємств, які реформуються, у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення щодо списання цієї заборгованості.
-15- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
статтю 3 продовжити словами: «... станом на 1 квітня 2000 року без перевірки в подальшому фінансово - господарської діяльності бувших КСП, які реформуються в приватні формування.»

Відхилено

Органам державної податкової служби, де перебувають на обліку платники податків, на підставі протоколу засідання регіональних комісій з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств, які реформувалися та їх правонаступників у двомісячний строк з дня набрання чинності цього Закону прийняти рішення щодо списання цієї заборгованості.


-16- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
статтю 3 викласти у наступній редакції: "Комісії обласних рад з питань агропромислового комплексу разом з органами стягнення, де перебувають на обліку платники податків, які мають заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), пені, штрафних та фінансових санкцій, за результатами фінансово-господарської діяльності колективних сільськогосподарських підприємств та приватних формувань у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення щодо списання цієї заборгованості."
Враховано частково-17- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 3 викласти в редакції:
«Органам державної податкової служби, де перебувають на обліку платники податків, на підставі протоколу засідання регіональних комісій з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств, які реформувалися та їх правонаступників у двомісячний строк з дня набрання чинності цього Закону прийняти рішення щодо списання цієї заборгованості.»
Враховано

9.
Стаття 4.


Стаття 4.
10.
Рішення про списання з колективних сільськогосподарських підприємств, які реформуються, сум заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства на заборгованість зі сплати місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), приймаються відповідною радою у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
-18- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
в статті 4 після слів «... які реформуються...» доповнити словами: «... відповідно до ст.ст. 1 і 2 цього Закону», а далі за текстом.

Відхилено

Рішення про списання з сільськогосподарських підприємств, які реформувались, сум заборгованості зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства на заборгованість зі сплати місцевих податків і зборів (обов`язкових платежів), приймаються відповідною радою у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.


-19- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
в статті 4 після слів: «(обов»язкових платежів)» доповнити «... станом на 1 квітня 2000 року...», далі за текстом;
Враховано частково
-20- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
в статті 4 слова «які реформуються» замінити словами «які реформувались».

Враховано
-21- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
статтю 4 після слів «... цим Законом» доповнити словами: «і по результатах фінансово-господарської діяльності приватних формувань станом на 01.02.2001 року»
Відхилено
-22- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
статтю 4 викласти у наступній редакції: "Рішення про списання з колективних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб'єктів господарювання, сум заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства на заборгованість зі сплати місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), приймаються відповідною радою у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом."

Враховано частково-23- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 4 викласти в редакції:
«Рішення про списання з сільськогосподарських підприємств, які реформуються, сум заборгованості зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства на заборгованість зі сплати місцевих податків і зборів (обов`язкових платежів), приймаються відповідною радою у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.»
Враховано

11.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.
1. Кабінету Міністрів України в місячний строк прийняти рішення, спрямовані на виконання цього Закону.
-24- Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
В прикінцеві положення до першого пункту внести доповнення:
«- подати до Верховної Ради України проект Закону України про списання та реструктуризацію заборгованості за бюджетними кредитами, наданими реформованим сільськогосподарським підприємствам через обслуговуючі, переробні та сервісні структури.»
Враховано

1. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
- прийняти рішення, спрямовані на виконання цього Закону;
- подати до Верховної Ради України проект Закону України про списання та реструктуризацію заборгованості за бюджетними кредитами, наданими реформованим сільськогосподарським підприємствам через обслуговуючі, переробні та сервісні структури.
13.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні