Назва: Про внесення змін і доповнень до статті 148-2 Кримінального Кодексу України
Автор: Народний депутат України Богдан Костинюк
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до статті 148-2 Кримінального Кодексу України


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 148-2
Кримінального Кодексу України
1.
Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
2.
І. Внести до Кримінального кодексу України такі зміни і доповнення:


І. Внести до Кримінального кодексу України такі зміни:
3.
1. Статтю 148-2 викласти в такій редакції:


1. Статтю 148-2 викласти в такій редакції:
4.
"Стаття 148-2. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.


"Стаття 148-2. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів
5.
Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, або фізичною особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -


Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, або фізичною особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -

карається позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-1- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
У санкції статті:
доповнити новим видом покарання виправними роботами на строк до 2 років;
збільшити до 5 років строк такого виду покарання як позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю;
збільшити розміри штрафів за цей злочин, встановивши відповідно "від 450 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Реалізація зазначених пропозицій усуне конкуренцію ст.148-2 і ст.87 Кримінального кодексу у питаннях призначення покарання, а також буде досягнута мета загальної і спеціальної превенції (вчинення злочину стане "економічно" невигідним).
Враховано

карається виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або штрафом від чотирьохсот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті ж діяння, вчиненні за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -


Ті ж діяння, вчиненні за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-2- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
З метою усунення "економічного стимулювання" щодо вчинення злочину за ч.2 ст.148-2 Кримінального кодексу (штраф має бути більшим від несплаченої суми податків, зборів, інших платежів), тому у санкції частини 2 ст.148-2 Кримінального кодексу потрібно збільшити розміри штрафів, встановивши їх у межах "від однієї тисячі до трьох з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Враховано

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від однієї тисячі до трьох з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчиненні особою, що була раніше суджена за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -
-3- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
У диспозиції частини ІІІ після слів і цифри "частиною 1" доповнити словом і цифрою "чи 2", далі за текстом.
Така пропозиція обумовлена тим, що в ситуації, коли особа раніше була засуджена за частиною 2 статті 148-2 Кримінального кодексу і знову вчинила злочин, передбачений ст.148-2 (частини 1-3) будуть відсутні підстави для притягнення її до відповідальності за ч.ІІІ цієї статті, що не є виправданим.
Враховано

Діяння, передбачені частинами 1 чи 2 цієї статті, вчиненні особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.


-4- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Заохочувальну норму про звільнення від кримінальної відповідальності за цей злочин, яка міститься у примітці, доцільно викласти окремою частиною у ст.148-2 проекту. Тому що примітка у конструктивній побудові норми має виконувати зовсім інші функції. Зазначену норму викласти у такій редакції:
"Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вона, до порушення щодо неї кримінальної справи добровільно заявила про це відповідним державним органам, повністю сплатила податки, збори, інші обов'язкові платежі, а також пеню у передбачених законом розмірах".
Враховано

Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вона, до порушення щодо неї кримінальної справи добровільно заявила про це відповідним державним органам, повністю сплатила податки, збори, інші обов'язкові платежі, а також пеню у передбачених законом розмірах.

Примітка.
Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в триста і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;


Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в триста і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в сімсот п'ятдесят і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в дві тисячі п'ятсот і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


Під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в сімсот п'ятдесят і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в дві тисячі п'ятсот і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно, до порушення кримінальної справи щодо неї, сплатила податки, збори, інші обов'язкові платежі, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).
-5- Н.д.Філенко В.П. (Реєстр.картка №393)
Частину 2 Примітки до статті 148 викласти у наступній редакції:
2. Звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого частинами 1 або 2 цієї статті, особа, якщо після виявлення факту несплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів буде здійснено сплату таких податків, зборів чи інших обов'язкових платежів, а також сплачено у повному обсязі фінансові санкції, передбачені податковим законодавством.
Примітку до статті 148 - 2 доповнити частиною 3 наступного змісту :
3. Під умисним ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, або фізичною особою, слід розуміти факт несплати в установлений термін, а саме тридцять днів, або в інший термін погоджений сторонами, з дня складання акту податковою інспекцією сум, що вказані в акті.
Враховано частково
-6- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Статтю 148-2 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
"Ст.148-2 "Ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів".
Умисне ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, або фізичною особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -
карається позбавленням права займати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до 3-х років, або штрафом від 300 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -
карається позбавленням волі до 3-х років з позбавленням права займати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до 5-ти років з конфіскацією майна чи без такої або виправними роботами на строк до 2-х років або штрафом до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -
Карається позбавленням волі на строк від двох до семи років з конфіскацією майна та позбавлення права займати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до п`яти років.
Примітка.
Під значним розміром коштів слід розуміти суму податку, збору чи іншого обов`язкового платежу, які в п`ятсот і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суму податку, збору чи іншого обов`язкового платежу, які в одну тисячу п`ятсот і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян: під особливо великим розміром коштів слід розуміти суму податку, збору чи іншого обов`язкового платежу, які в п`ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Враховано частково
При вчиненні особою (особами) раніше не судимою діянь передбачених частиною 1 та 2 цієї статті, якщо до порушення кримінальної справи сума виявлених несплачених податків, зборів чи інших обов`язкових платежів та санкцій за їх несвоєчасно сплату добровільно сплачені до бюджету чи державного цільового фонду, така особа (особи) звільняється від кримінальної відповідальності та покарання.
При вчинені посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, або фізичною особою діянь, передбачених цією статтею, якщо сума несплачених податків, зборів чи інших обов'язкових платежів не перевищує 1% загальної суми сплачених податків зборів чи інших обов`язкових платежів за відповідний період, така особа (особи) до кримінальної відповідальності не притягуються.
При наявності пом`якшуючих обставин санкція за вчинення діянь, передбачених частиною 3 цієї статті може бути замінена штрафом у п`яти кратному розмірі від суми несплачених податків, зборів чи інших обов'язкових платежів".
-7- Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
Статтю 148-2 викласти в наступній редакції:
"Стаття 148-2. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів.
Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, або фізичною особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, - карається позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом від трьохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті ж діяння, вчиненні за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, - караються виправними роботами на строк до трьох років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчиненні особою, що була раніше суджена за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, - караються виправними роботами на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією майна та позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років.
Примітка.
Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов`язкового платежу, які в триста і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
Під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов`язкового платежу, які в сімсот п`ятдесят і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов`язкового платежу, які в дві тисячі п`ятсот і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадин.
Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно сплатила податки, збори, інші обов`язкові платежі, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).
Враховано частково
-8- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 148-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 148-2. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.
Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, або фізичною особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, - карається штрафом від трьохсот до дев'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Ті ж діяння, вчиненні за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від п'ятисот до однієї тисячі двісті п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчиненні особою, що була раніше суджена за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
Враховано частково
Примітка.
Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в сто і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
Під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в п'ятсот і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в тисячу п'ятсот і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно, до порушення кримінальної справи щодо неї, сплатила податки, збори, інші обов'язкові платежі, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня)".
-9- Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
Примітку до статті 148-2 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції:
"Примітка.
Для установ та організацій, а також підприємств, річний обсягом реалізації яких не перевищує шістдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в п'ятсот і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в тисячу і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
під особливо великим розміром коштів слід розуміти у суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в три тисячи і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Відхилено
Пропозиція виключає платників податків фізичних осіб і закладає не рівні умови відповідальності платників податків юридичних осіб.Для підприємств з річним обсягом реалізації більше шістдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в десять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян."ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні