Назва: Про внесення змін і доповнень до статті 148-2 Кримінального Кодексу України
Автор: Народний депутат України Богдан Костинюк
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до статті 148-2 Кримінального Кодексу України


Див. текст основної таблиці, розданої народним депутатам України 13.03.2001р.
5.

-10- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336) та інші народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Стаття 148-2. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), передбачених законом про систему оподаткування, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, або фізичною особою, протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, або якщо такі діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -
караються накладенням штрафу у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого.
Ті ж самі діяння, скоєні особою, раніше судимою за цей злочин, або за попередньою змовою з посадовими особами контролюючих органів, або якщо вони призвели до ненадходження коштів до бюджетів чи державних цільових фондів у великих розмірах, -
караються накладенням штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк від шести місяців до трьох років із конфіскацією майна або без такої, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
Примітка. Під умисним ухиленням від сплати податків, зборів (інших обов'язкових платежів) розуміється:
умисне ухилення від реєстрації у якості платника податку на додану вартість або акцизного збору при здійснення операцій, які оподатковуються таким податком або таким збором;
умисне невиконання законних вимог податкових органів щодо погашення податкового боргу;
умисне приховування об'єктів оподаткування, а саме умисне невключення таких об'єктів чи їх елементів до складу податкових декларацій або податкових звітів;
умисне використання пільг з оподаткування особами, що не мають права на одержання таких пільг згідно із законодавством, або використання пільг з оподаткування не за їх призначенням, а також при наявності злочинного зговору між особою, яка має право на використання пільг з оподаткування, та іншими особами, які не мають права на такі пільги, з метою незаконного зниження податкових зобов'язань таких інших осіб;
умисне подання завідомо перекручених або сфальсифікованих даних у податкових деклараціях, що призвело до незаконного отримання бюджетних відшкодувань або інших бюджетних виплат;
умисне ухилення особи від збирання або сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), які справляються з інших осіб, у випадках коли обов'язки з такого збирання та сплати покладаються на таку особу згідно із законодавством.
Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору (іншого обов'язкового платежу), які у тисячу й більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які у десять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Діяння щодо ухилення від сплати податку, збору (обов'язкового платежу) визнаються умисними, якщо будуть доведені особисті корисливі мотиви платника податків (його посадових осіб), які сприяли чи організовували таке ухилення, виражені в отриманні ними або пов'язаними з ними особами матеріальних чи нематеріальних переваг або відшкодувань, що відрізняються від звичайної оплати їх праці або інших доходів, у тому числі якщо буде доведено зв'язок між такими діяннями та просуванням таких осіб по службі. Не підпадають під визначення умисного ухилення від оподаткування діяння посадових осіб підприємств, організацій та установ, а також фізичних осіб, які виразилися у поданні податкових декларацій або розрахунків, що містять невірний розрахунок суми податкових зобов'язань внаслідок арифметичних чи методологічних помилок або невірного трактування норм податкового законодавства.
Звільняється від кримінальної або адміністративної відповідальності посадова особа, яка до або протягом досудового слідства добровільно заявляє про факт умисного ухилення від сплати податку, збору (обов'язкового платежу) та про осіб, які змусили таку посадову особу здійснити таке ухилення або сприяти йому, якщо злочинність дій останніх буде доведена судом.
Відхилено* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні