Назва: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з приняттям Закону України ''Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні''
Автор: Президент України
Головний комітет: З питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.0.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
1 1.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
-1- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В зв'язку з виключенням із Закону посилання на статтю 62 Закону України "Про Національний банк України", необхідно змінити назву Закону.
Враховано

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
2.2.
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


У зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
3.3.
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
4.4.
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):5.5.
а) доповнити Кодекс статтею 1666 такого змісту:


а) доповнити Кодекс статтею 1666 такого змісту:
6.6.
"Стаття 1666. Порушення порядку подання звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи
-2- З метою приведення нових норм у відповідність із Законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", пропоную в статті 1 Закону, що розглядається, слово "звітності" замінити словами "фінансової звітності".

Враховано

"Стаття 1666. Порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи
7.7.
Неподання або несвоєчасне подання, подання за невстановленою формою чи подання недостовірної звітності, ліквідаційного балансу, пов'язаних із ліквідацією юридичної особи, головою ліквідаційної комісії, ліквідатором, іншими відповідальними особами, залученими до ліквідації юридичної особи, -


Неподання або несвоєчасне подання, подання за невстановленою формою чи подання недостовірної фінансової звітності, ліквідаційного балансу, пов'язаних із ліквідацією юридичної особи, головою ліквідаційної комісії, ліквідатором, іншими відповідальними особами, залученими до ліквідації юридичної особи, -
8.8.
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
9.9.
Ведення з порушенням встановленого порядку бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних із ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, що здійснюється відповідальними за це особами, -


Ведення з порушенням встановленого порядку бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних із ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, що здійснюється відповідальними за це особами, -
110.
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
111.
Ухилення голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації юридичної особи, від організації ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, -


Ухилення голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації юридичної особи, від організації ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, -
112.
тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
113.
Дії, передбачені частинами першою, другою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -


Дії, передбачені частинами першою, другою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
114.
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";


тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
115.
б) частину першу статей 2341, 2342, 2343 доповнити словами і цифрами "порушенням порядку подання звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (стаття 1666)".


б) частину першу статей 2341, 2342, 2343 доповнити словами і цифрами "порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (стаття 1666)".
116.
2. Статтю 62 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351) доповнити частиною четвертою такого змісту:
-3- У зв'язку з прийняттям 7.12.00 р. Закону України "Про банки і банківську діяльність", яким визнано норму статті 62 Закону України "Про Національний банк України" не чинною, статтю 2 із Закону виключити.
Враховано


117.
"У випадках, передбачених законами України, Національний банк має право накладати адміністративні стягнення на ліквідатора, голову ліквідаційної комісії, інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації банку".118.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні