Назва: Про міжнародні договори України
Автор: Народні депутати України І. Осташ, О. Зарубінський, І. Мусієнко
Головний комітет: Народні депутати України І. Осташ, О. Зарубінський, І. Мусієнко

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект1.
(19.10.2001)2.
Вноситься народними депутатами3.
України І.Осташем,4.
О.Зарубінським, І.Мусієнком,5.
іншими членами Комітету6.
Верховної Ради України7.
у закордонних справах8.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
9.
Про міжнародні договори України


Про міжнародні договори України
10.
Цей Закон встановлює порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України.


Цей Закон встановлює порядок укладання, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України.
11.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.
Стаття 1. Сфера застосування Закону


Стаття 1. Сфера застосування Закону
13.
Цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів України - міждержавних, міжурядових та міжвідомчих, - незалежно від їх форми і найменування (договір, угода, конвенція тощо), які укладені повноважними представниками державної влади України і регулюються нормами міжнародного права.
-1- Комітет у закордонних справах
Статтю1 викласти у такій редакції:
" Цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права і укладених відповідно до вимог цього Закону."
Враховано
Цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права і укладених відповідно до вимог цього Закону.
14.
Стаття 2. Визначення термінів
-2- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2. У цій статті буквену нумерацію пунктів замінити числовою.
Відхилено
Стаття 2. Визначення термінів
15.
Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:


У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
16.
а) "міжнародний договір України" - укладений в письмовій формі міждержавний (від імені України), міжурядовий (від імені Уряду України) договір з іноземною державою (державами), з урядом (урядами) іноземної держави (держав) та з міжнародною організацією (організаціями), а також міжвідомчий міжнародний договір, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування та форми укладення (договір, угода, конвенція, рішення, пакт, протокол тощо);
-3- Комітет у закордонних справах
Пункт "а" статті 2 викласти у такій редакції:
" а) "міжнародний договір України" - укладений в письмовій формі з іноземною державою або іншим суб"єктом міжнародного права міждержавний, міжурядовий та міжвідомчий договір, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо);"
Враховано
а) "міжнародний договір України" - укладений в письмовій формі з іноземною державою або іншим суб"єктом міжнародного права міждержавний, міжурядовий та міжвідомчий договір, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо);


-4- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2 п. а) слова "Уряду України" замінити на "Кабінету Міністрів України".
Враховано

17.
б) "укладення міжнародного договору України" - це дії уповноважених на те органів державної влади України та посадових осіб щодо підготовки міжнародного договору (виявлення договірної ініціативи, ведення переговорів, вироблення та прийняття тексту договору, встановлення його автентичності), парафування, підписання та надання згоди на обов'язковість міжнародного договору для України;
-5- Комітет у закордонних справах
Пункт "б" статті 2 викласти у такій редакції:
" б) "укладання міжнародного договору України" - дії органів державної влади України щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, підписання міжнародного договору та надання згоди на його обов'язковість для України;"
Враховано
б) "укладання міжнародного договору України" - дії органів державної влади України щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, підписання міжнародного договору та надання згоди на його обов'язковість для України;
18.
в) "повноваження" - це документ, яким компетентний орган України доручає одній або декільком особам представляти Україну з метою ведення переговорів, прийняття тексту міжнародного договору, встановлення його автентичності, парафування, підписання, висловлення, у певних випадках, згоди України на обов'язковість для неї договору;
-6- Комітет у закордонних справах
Пункт "в" статті 2 викласти у такій редакції:
"в) "повноваження" - документ, яким орган державної влади України доручає одній або декільком особам представляти Україну з метою підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, підписання міжнародного договору та, у випадках, передбачених міжнародним договором, надання згоди на його обов"язковість для України;"
Враховано
в) "повноваження" - документ, яким орган державної влади України доручає одній або декільком особам представляти Україну з метою підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, підписання міжнародного договору та, у випадках, передбачених міжнародним договором, надання згоди на його обов"язковість для України;


-7- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
Потребує уточнення положення пункту в) статті 2 стосовно поняття компетентного органу України, який має право надавати повноваження особі представляти Україну з метою ведення переговорів.
Враховано частково

19.
г) "підписання" - це або стадія укладення договору, або форма висловлення Україною згоди на обов'язковість для неї міжнародного договору в тому випадку, якщо договір передбачає, що підписання має таку силу або існує іншим чином встановлена домовленість учасників переговорів щодо цього;
-8- Комітет у закордонних справах
Пункт "г" статті 2 викласти у такій редакції:
"г) "підписання" - або стадія укладання міжнародного договору, або форма надання Україною згоди на обов'язковість для неї міжнародного договору у випадках, передбачених міжнародним договором чи іншою домовленістю сторін;"
Враховано
г) "підписання" - або стадія укладання міжнародного договору, або форма надання Україною згоди на обов'язковість для неї міжнародного договору у випадках, передбачених міжнародним договором чи іншою домовленістю сторін;
20.
д) "ратифікація", "затвердження", "прийняття" і "приєднання" - це, в залежності від конкретного випадку, форма висловлення згоди України на обов'язковість для неї міжнародного договору;
-9- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті "д" статті 2 слово "висловлення" замінити на слово "надання".
Враховано
д) "ратифікація", "затвердження", "прийняття", "приєднання" - в залежності від конкретного випадку, форма надання згоди України на обов'язковість для неї міжнародного договору;
21.
е) "правонаступництво України" - це набуття Україною прав і обов'язків колишніх УРСР та СРСР відповідно до Закону України "Про правонаступництво України" від 12.09.91 р.;
-10- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Вилучити зі статті 2 термін "правонаступництво України" та його визначення.
Враховано

22.
є) "застереження" - це одностороння письмова заява, зроблена при підписанні, ратифікації, прийнятті багатостороннього міжнародного договору або приєднанні до нього, якою висловлюється бажання виключити, обмежити чи змінити юридичну дію певних положень договору щодо їхнього застосування до України;
-11- Комітет у закордонних справах
Пункт "е" статті 2 замінити пунктом такого змісту:
е) "заява" - односторонній акт, яким сторони міжнародного договору висловлюють своє тлумачення або розуміння його положень і з якого для них не випливають міжнародно-правові наслідки;
Враховано
е) "заява" - односторонній акт, яким сторони міжнародного договору висловлюють своє тлумачення або розуміння його положень і з якого для них не випливають міжнародно-правові наслідки;
є) "застереження" - одностороння письмова заява, зроблена при підписанні, ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або приєднанні до нього, якою висловлюється бажання виключити або змінити юридичну дію певних положень договору щодо їхнього застосування до України;
23.
ж) "міжнародна організація" - це міждержавна, міжурядова організація;
-12- Комітет у закордонних справах
Пункт "ж" статті 2 викласти у такій редакції:
ж) "міжнародна організація" - міжнародна міжурядова організація;


ж) "міжнародна організація" - міжнародна міжурядова організація;
24.
з) "Сторона" - це держава або інший суб'єкт міжнародного права, яка стала учасником переговорного процесу щодо укладення міжнародного договору або погодились на обов'язковість для неї міжнародного договору;
-13- Комітет у закордонних справах
Пункт "з" статті 2 викласти у такій редакції:
"з) "Сторона" - держава або інший суб'єкт міжнародного права, які беруть участь у підготовці тексту міжнародного договору і його прийнятті або погодилися на обов'язковість для них міжнародного договору;"
Враховано
з) "Сторона" - держава або інший суб'єкт міжнародного права, які беруть участь у підготовці тексту міжнародного договору і його прийнятті або погодилися на обов'язковість для них міжнародного договору;
25.
й) "депозитарій" - це держава, міжнародна організація або її головна виконавча посадова особа, якій здається на зберігання оригінал міжнародного договору і яка виконує стосовно цього договору функції, передбачені міжнародним правом;


й) "депозитарій" - держава, міжнародна організація або її головна виконавча посадова особа, якій здається на зберігання оригінал міжнародного договору і яка виконує стосовно цього договору функції, передбачені міжнародним правом;
26.
і) "припинення" - це належним чином оформлений спосіб припинення (в тому числі денонсації), призупинення дії міжнародного договору відповідно до норм міжнародного права.
-14- Комітет у закордонних справах
Пункт "і" статті 2 викласти у такій редакції:
"і) "припинення дії" - втрата міжнародним договором своєї сили за умов, визначених самим міжнародним договором, або за вольовим рішенням сторін (денонсація, вихід з договору);"
Враховано
і) "припинення дії" - втрата міжнародним договором своєї сили за умов, визначених самим міжнародним договором, або за вольовим рішенням сторін (денонсація, вихід з договору);
к) "зупинення дії" - перерва дії міжнародного договору протягом певного проміжку часу.


-15- Комітет у закордонних справах
Доповнити статтю 2 після пункту "і" пунктом "к" такого змісту:
"к) "зупинення дії" - перерва дії міжнародного договору протягом певного проміжку часу."
Враховано-16- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2 п.і) слово "призупинення " замінити словом "зупинення".
Враховано

27.
Стаття 3. Види міжнародних договорів України
-17- Комітет у закордонних справах
Статтю 3 викласти у такій редакції:
"Стаття 3. Види міжнародних договорів України
1. Міжнародні договори України укладаються:
Президентом України або за його дорученням - міждержавні договори;
Кабінетом Міністрів України або за його дорученням - міжурядові договори;
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади - міжвідомчі договори.
2. Міждержавними є міжнародні договори України:
а) політичні, мирні, територіальні і такі, що стосуються державних кордонів, розмежування виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України;
б) що стосуються прав, свобод та обов"язків людини і громадянина;
в) про участь України в міждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах колективної безпеки;
г) про військову допомогу та направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав чи допуску збройних сил іноземних держав на територію України, умови їх тимчасового перебування, включаючи терміни виведення, фінансово-економічні, екологічні та інші наслідки і компенсації;
д) про використання території та природних ресурсів України;
е) яким за згодою сторін надається міждержавний характер.
3. Міжурядовими є міжнародні договори України з економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України.
4. Міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, віднесених до відання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади."
Враховано
Стаття 3. Види міжнародних договорів України
28.


1. Міжнародні договори України укладаються з іноземними державами та міжнародними організаціями від імені:України (міждержавні договори);
-18- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
У пункті 1 статті 3 вважаємо за недоцільне уточнювати у дужках: міждержавні, міжурядові тощо.
Враховано
1. Міжнародні договори України укладаються:
Президентом України або за його дорученням - міждержавні договори;
Кабінетом Міністрів України або за його дорученням - міжурядові договори;
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади - міжвідомчі договори.
30.
Уряду України (міжурядові договори);31.
міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України (міжвідомчі договори).
-19- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, ч.1, п.3 після тексту "центральних органів" виключити слово "державної" .
Враховано

32.
2.Від імені України укладаються міжнародні договори:


2. Міждержавними є міжнародні договори України:
33.
а) політичні, мирні, територіальні і такі, що стосуються кордонів, розмежування виключної економічної зони і континентального шельфу України;


а) політичні, мирні, територіальні і такі, що стосуються державних кордонів, розмежування виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України;
34.
б) що стосуються прав та свобод людини і громадянина, питань імміграції та біженців;
-20- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Абз.б) ч.2 ст.3 викласти в редакції: "що стосується прав, основних свобод та обов"язків людини і громадянина".
Враховано частково
б) що стосуються прав, свобод та обов"язків людини і громадянина;


-21- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, ч.2, п. б) після тексту "питань міграції" доповнити текстом", еміграції".
Відхилено-22- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У підпункті б) пункту 2 статті 3 після слів "що стосуються" додати слово "захисту".
Відхилено

35.
в) про громадянство;36.
г) про участь України в міждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах колективної безпеки;


в) про участь України в міждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах колективної безпеки;
37.
д) про військову допомогу та стосовно направлення контингенту Збройних Сил України до іншої країни чи допуску збройних сил іноземних держав на територію України, умови їх перебування, як і умови тимчасового перебування, включаючи терміни виведення, фінансово-економічні, екологічні та інші наслідки і компенсації;
-23- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, ч. 2, п. д) після тексту "України до іншої" сово "країни" замінити словом "держави".
Враховано
г) про військову допомогу та направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав чи допуску підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України, умови їх тимчасового перебування, включаючи терміни виведення, фінансово-економічні, екологічні та інші наслідки і компенсації;
38.
е) про використання території та природних ресурсів України;


д) про використання території та природних ресурсів України;
39.
є) яким за згодою сторін надається міждержавний характер.


е) яким за згодою сторін надається міждержавний характер.
40.
3. Від імені Уряду України укладаються міжнародні договори з економічних, торговельних, науково-технічних та інших питань, що належать до його компетенції.
-24- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ч.3 ст.2 після слова "науково-технічних" доповнити словом "гуманітарних".
Враховано
3. Міжурядовими є міжнародні договори України з економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України.
41.
4. Від імені міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України укладаються міжнародні угоди з питань, що належать до їх компетенції.


4. Міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, віднесених до відання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
42.
ІІ. УКЛАДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ


ІІ. УКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
43.
Стаття 4. Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів
-25- Комітет у закордонних справах
Статтю 4 викласти у такій редакції:
"Стаття 4. Пропозиції щодо укладання міжнародних договорів України
1. Пропозиції щодо укладання міждержавних та міжурядових договорів подаються відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України.
2. Пропозиції щодо укладання міжнародних договорів України включають такі документи:
а) подання відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України;
б) пояснювальну записку, в якій обгрунтовується доцільність укладання міжнародного договору, визначаються вірогідні політичні, правові, соціально-економічні, фінансові, гуманітарні та інші наслідки його укладення, а також суб'єкти виконання міжнародного договору;
в) проект міжнародного договору українською мовою;
г) текст міжнародного договору українською мовою в офіційному перекладі та мовою оригіналу в разі подання пропозиції щодо його ратифікації, прийняття або приєднання до нього;
д) довідку про погодження проекту міжнародного договору зацікавленими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
е) проект рішення про утворення делегації чи доручення представникові України щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, а також проект директив делегації чи представникові України;
є) електронні версії текстів документів, зазначених у пунктах "в", "г" та "е" цієї частини.
3. Пропозиції щодо укладання міжнародних договорів України подаються Міністерством закордонних справ України.
Інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим подають пропозиції щодо укладання міжнародних договорів України разом з Міністерством закордонних справ України.
4. В разі внесення пропозицій щодо укладання міжнародного договору України, який встановлює інші правила, ніж ті, що містяться в актах законодавства України, до них додаються у формі порівняльних таблиць пропозиції щодо внесення змін до відповідних актів законодавства України або пропозиції щодо прийняття нових актів законодавства України; при цьому дотримуються вимоги пункту "є" частини другої цієї статті.
5. Підготовка пропозицій відповідно до цієї статті здійснюється міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади, який ініціював процес укладання відповідного міжнародного договору України, або визначеним відповідальним за його укладання Президентом України чи Кабінетом Міністрів України.
6. Порядок подання пропозицій щодо укладання міжвідомчих договорів встановлюється Кабінетом Міністрів України."
Враховано
Стаття 4. Пропозиції щодо укладання міжнародних договорів України
44.
1. Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України від імені України та від імені Уряду України подаються Міністерством закордонних справ України відповідно Президенту України та Кабінету Міністрів України.


1. Пропозиції щодо укладання міждержавних та міжурядових договорів подаються відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України.
45.
2. Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України включають такі документи:


2. Пропозиції щодо укладання міжнародних договорів України включають такі документи:
46.
а) подання відповідно Президентові України, Кабінету Міністрів України;


а) подання відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України;
47.
б) пояснювальну записку, в якій обгрунтовується необхідність укладення міжнародного договору, визначаються можливі політичні, правові, соціально-економічні, фінансові, гуманітарні та інші наслідки його укладення, а також суб'єкти виконання міжнародного договору;
-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, ч. 2, п. б) після тексту "договору, визначаються" слово "можливі" замінити словом "вірогідні".
Враховано
б) пояснювальну записку, в якій обгрунтовується доцільність укладання міжнародного договору, визначаються вірогідні політичні, правові, соціально-економічні, фінансові, гуманітарні та інші наслідки його укладення, а також суб'єкти виконання міжнародного договору;
48.
в) проект міжнародного договору українською мовою;


в) проект міжнародного договору українською мовою;
49.
г) текст чинного міжнародного договору в разі пропозиції щодо можливого приєднання до нього;
-27- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Доповнити підпункт "г" пункту 2 статті 4 словами "завірено Міністерством закордонних справ України у встановленому порядку."
Враховано частково
г) текст міжнародного договору українською мовою в офіційному перекладі та мовою оригіналу в разі подання пропозиції щодо його ратифікації, затвердження, прийняття або приєднання до нього;
50.
д) довідку про погодження проекту міжнародного договору зацікавленими міністерствами, іншими органами влади;
-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, ч. 2, п. д) після тексту "міністерствами, іншими органами" доповнити словом "державної".
Відхилено
д) довідку про погодження проекту міжнародного договору зацікавленими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
51.
е) проект відповідного рішення про утворення делегації чи уповноваження представника на ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного договору чи встановлення його автентичності.


е) проект рішення про утворення делегації чи доручення представникові України щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, а також проект директив делегації чи представникові України;
52.
До проекту відповідного рішення додається проект директив делегації чи представникові України;53.
ж) копії друкованих документів, зазначених у пннктах четвертому та шостому цієї частини, що виконані на електронному носії (комп'ютерні файли).
-29- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
У підпункті ж) пункту 2 статті 4 замість слів "четвертому та шостому" записати "г) та е)".
Враховано частково
є) електронні версії текстів документів, зазначених у пунктах "в", "г" та "е" цієї частини.


-30- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Підпункт ж) пункту 2 статті 4 викласти у такій редакції:
"копії друкованих документів, зазначених у пунктах в), г) та е) цієї частини, що виконані на електронному носії (комп"ютерні файли)."
Враховано частково

54.
3. Пропозиції про укладення міжнародних договорів України міждержавного, міжурядового та міжвідомчого характеру, які встановлюють інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України, подаються разом з відповідно оформленими і обгрунтованими пропозиціями про необхідні зміни в законодавчих актах України, погодженими з Міністерством юстиції України.
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 3 текст "законодавчих актах" замінити текстом "актах законодавства".
Враховано
3. Пропозиції щодо укладання міжнародних договорів України подаються Міністерством закордонних справ України.
Інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим подають пропозиції щодо укладання міжнародних договорів України разом з Міністерством закордонних справ України.
4. У разі внесення пропозицій щодо укладання міжнародного договору України, який встановлює інші правила, ніж ті, що містяться в актах законодавства України, до них додаються у формі порівняльних таблиць пропозиції щодо внесення змін до відповідних актів законодавства України або пропозиції щодо прийняття нових актів законодавства України; при цьому дотримуються вимоги пункту "є" частини другої цієї статті.
5. Підготовка пропозицій відповідно до цієї статті здійснюється міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади, який ініціював процес укладання відповідного міжнародного договору України, або визначеним відповідальним за його укладання Президентом України чи Кабінетом Міністрів України.
6. Порядок подання пропозицій щодо укладання міжвідомчих договорів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
55.
Стаття 5. Рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України
-32- Комітет у закордонних справах
Статтю 5 викласти у такій редакції:
"Стаття 5. Рішення про проведення переговорів і про підписання
міжнародних договорів України
1. Рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України приймаються впродовж одного місяця з дня надходження відповідних пропозицій:
а) щодо міждержавних договорів - Президентом України у формі розпорядження;
б) щодо міжурядових договорів - Кабінетом Міністрів України у формі розпорядження;
в) щодо міжвідомчих договорів - у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Рішенням, прийнятим Президентом України або Кабінетом Міністрів України відповідно до частини першої цієї статті:
а) визначаються міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які необхідно залучити до укладання міжнародного договору України та на яких може бути покладено забезпечення виконання договірних зобов'язань;
б) затверджується персональний склад делегації чи представник України, яким доручається ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття або підписання, а також відповідні директиви делегації чи представникові України."
Враховано
Стаття 5. Рішення про проведення переговорів і про підписання
міжнародних договорів України
1. Рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України приймаються впродовж одного місяця з дня надходження відповідних пропозицій:
а) щодо міждержавних договорів - Президентом України у формі розпорядження;
б) щодо міжурядових договорів - Кабінетом Міністрів України у формі розпорядження;
в) щодо міжвідомчих договорів - у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Рішенням, прийнятим Президентом України або Кабінетом Міністрів України відповідно до частини першої цієї статті:
а) визначаються міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які необхідно залучити до укладання міжнародного договору України та на яких може бути покладено забезпечення виконання договірних зобов'язань;
б) затверджується персональний склад делегації чи представник України, яким доручається ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття або підписання, а також відповідні директиви делегації чи представникові України.
57.
1. Президент України або Кабінет Міністрів України розглядають подані Міністерством закордонних справ України документи щодо укладення міжнародного договору України від імені України або від імені Уряду України і впродовж одного місяця з дня їх надходження приймають рішення про схвалення або відхилення пропозицій.
-33- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пункт 1 статті 5 викласти у такій редакції: "Президент України або Кабінет Міністрів України розгладають подані Міністерством закордонних справ України документи щодо укладення міжнародного договору України відповідно від імені України та від імені Уряду України і впродовж одного місяця з дня їх надходження приймають рішення про схвалення або відхилення пропозицій".
Враховано частково

58.
2. В разі схвалення пропозицій Президент України або Кабінет Міністрів України:59.
а) визначають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які необхідно залучити до укладення міжнародного договору України та на яких може бути покладено забезпечення виконання договірних зобов'язань;60.
б) приймають рішення про проведення переговорів та затверджує персональний склад делегації чи представника України для ведення переговорів щодо укладення міжнародного договору України;61.
в) затверджують директиви делегації чи представникові України для ведення переговорів;62.
г) приймають рішення та надають повноваження на ведення переговорів, встановлення автентичності тексту міжнародного договору та його підписання.63.
3. У разі відхилення пропозицій Президент України, Кабінет Міністрів України:64.
а) ухвалюють рішення про недоцільність укладення міжнародного договору, або;65.
б) доручають Міністерству закордонних справ України спільно з іншими зацікавленими міністерствами та центральними органами виконавчої влади у місячний строк доопрацювати пропозиції та внести їх на повторний розгляд Президентові України, а в разі необхідності визначають й інші міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України, які мають бути залучені до процесу доопрацювання пропозицій.
-34- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5. Частина 3. Пункт б) після тексту "інші органи виконавчої влади" виключити слово "України".
Враховано

66.
4. Кабінет Міністрів України розглядає внесені пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України міжвідомчого характеру в порядку, визначеному в частинах 1-3 цієї статті.67.
5. Після прийняття рішення про необхідність укладення міжнародного договору України, Міністерство закордонних справ України координує відповідну діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.68.
Стаття 6. Повноваження на укладення міжнародного договору України


Стаття 6. Повноваження на укладання міжнародного договору України
70.
1. Ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного договору чи встановлення його автентичності, парафування та підписання міжнародного договору України здійснюється лише уповноваженими на те Президентом України особами.
-35- Комітет у закордонних справах
Частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
"1. Ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття або підписання міжнародного договору України здійснюються лише уповноваженими на те особами."
Враховано
1. Ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття або підписання міжнародного договору України здійснюються лише уповноваженими на те особами.
71.
2. Президент України, Прем'єр-міністр України і Міністр закордонних справ України мають право вести переговори і підписувати міжнародні договори України без спеціальних повноважень.


2. Президент України, Прем'єр-міністр України і Міністр закордонних справ України мають право вести переговори і підписувати міжнародні договори України без спеціальних повноважень.
72.
3. Глави дипломатичних представництв України в іноземних державах та глави представництв України при міжнародних організаціях мають право вести без спеціальних повноважень переговори про укладення міжнародного договору України з державами акредитації або в рамках відповідної міжнародної організації.
-36- Комітет у закордонних справах
Частину третю статті 6 викласти у такій редакції:
"3. Глава дипломатичного представництва України в іноземній державі або глава представництва України при міжнародній організації має право вести без спеціальних повноважень переговори про укладення міжнародного договору, підготовку тексту міжнародного договору та його прийняття з державою акредитації або в рамках відповідної міжнародної організації."
Враховано
3. Глава дипломатичного представництва України в іноземній державі або глава представництва України при міжнародній організації має право вести без спеціальних повноважень переговори про укладення міжнародного договору, підготовку тексту міжнародного договору та його прийняття з державою акредитації або в рамках відповідної міжнародної організації.
73.
4. Повноваження на ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного міжвідомчого договору, прийняття тексту такого договору, встановлення його автентичності та підписання надаються Кабінетом Міністрів України або за його дорученням Міністерством закордонних справ України.
-37- Комітет у закордонних справах
Частину четверту статті 6 викласти у такій редакції:
"4. Повноваження на ведення переговорів і підписання міжнародних договорів України надаються:
а) щодо міждержавних договорів - Президентом України у формі розпорядження;
б) щодо міжурядових договорів - Кабінетом Міністрів України у формі розпорядження;
в) щодо міжвідомчих договорів - в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."
Враховано
4. Повноваження на ведення переговорів і підписання міжнародних договорів України надаються:
а) щодо міждержавних договорів - Президентом України у формі розпорядження;
б) щодо міжурядових договорів - Кабінетом Міністрів України у формі розпорядження;
в) щодо міжвідомчих договорів - в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
74.
Стаття 7. Делегація чи представник України для укладення міжнародного договору України


Стаття 7. Делегація чи представник України для укладання міжнародного договору України
76.
1. Делегація чи представник України, наділені повноваженнями відповідно до частин 1 і 4 статті 6 цього Закону, зобов'язані вести переговори та здійснювати інші дії відповідно до наданих їм повноважень.
-38- Комітет у закордонних справах
У частині першій статті 7 слова "відповідно до наданих їм повноваженнь" замінити на слова " згідно з наданими їм повноваженнями та директивами".
Враховано
1. Делегація чи представник України, наділені повноваженнями відповідно до частин першої та четвертої статті 6 цього Закону, зобов'язані вести переговори та здійснювати інші дії згідно з наданими їм повноваженнями та директивами.
77.
2. Делегація чи представник України в десятиденний строк після завершення переговорів або вчинення інших дій відповідно до наданих їм повноважень подають Міністерству закордонних справ України звіт про перебіг переговорів, виконання даних їм повноважень, а також висновки щодо наступних дій України стосовно укладення міжнародного договору.
-39- Комітет у закордонних справах
Частини другу і третю статті 7 об"єднати і викласти у такій редакції:
"2. Делегація чи представник України подають відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України звіт про виконання директив. Звіт повинен містити погоджені з Міністерством закордонних справ України висновки та пропозиції щодо наступних дій з укладання міжнародного договору."
-40- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 2 після тексту "повноважень, а також" слово "висновки" замінити словом "пропозиції".
ВрахованоВраховано
2. Делегація чи представник України подають відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України звіт про виконання директив. Звіт повинен містити погоджені з Міністерством закордонних справ України висновки та пропозиції щодо наступних дій з укладання міжнародного договору.
78.
3. Міністерство закордонних справ України в десятиденний строк з дати отримання документів, передбачених частиною 2 цієї статті, інформує Президента України (щодо міжнародних договорів від імені України та від імені Уряду України) і відповідно Кабінет Міністрів України (щодо міжнародних договорів від імені Уряду України та договори міжвідомчого характеру), про результати переговорів стосовно укладення міжнародного договору України.
-41- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ч.3 ст.7 слово "десятиденний" замінити на слово "семиденний".

-42- Комітет у закордонних справах
Статтю 8 викласти у такій редакції:
"Стаття 8. Надання згоди України на обов'язковість для неї міжнародного договору
Відхилено

79.
Стаття 8. Надання згоди на обов'язковість для України міжнародного договору
"Згода України на обов'язковість для неї міжнародного договору може надаватися шляхом: підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору, приєднання до договору.
Згода України на обов"язковість для неї міжнародного договору може надаватися й іншим шляхом, про який домовилися сторони."
Враховано
Стаття 8. Надання згоди України на обов'язковість для неї міжнародного договору
81.
1. Згода на обов'язковість для України міжнародного договору надається шляхом ратифікації міжнародного договору чи приєднання до нього.
-43- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 8 після слів "шляхом ратифікації" доповнити текстом "затвердження, прийняття", а наприкінці - таким текстом: "Верховна Рада України здійснює ратифікацію чи приєднання до міжнародних договорів укладених від імені України (міждержавних договорів), або від Кабінету Міністрів України (міжурядових договорів). Президент України здійснює затвердження, прийняття чи приєднання до міжнародних договорів укладених від імені міністерств. Інших центральних органів виконавчої влади (міжвідомчих договорів).
Враховано частково
Згода України на обов'язковість для неї міжнародного договору може надаватися шляхом: підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору, приєднання до договору.
Згода України на обов"язковість для неї міжнародного договору може надаватися й іншим шляхом, про який домовилися сторони.
82.
Стаття 9. Ратифікація міжнародних договорів України


Стаття 9. Ратифікація міжнародних договорів України
83.
1. Ратифікація міжнародних договорів України здійснюється Верховною Радою України шляхом ухвалення закону про ратифікацію, який підписується Головою Верховної Ради України і невідкладно направляється Президенту України.
-44- Комітет у закордонних справах
У частині першій статті 9 слово "ухвалення" замінити на слово "прийняття".
У частині другій статті 9 пункти "д", "е", "є", "з" перетворити відповідно на пункти "г", "д", "е", "є".
Враховано
1. Ратифікація міжнародних договорів України здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття закону про ратифікацію, який підписується Головою Верховної Ради України і невідкладно направляється Президенту України.
84.
На підставі підписаного та офіційно оприлюдненого Президентом України закону Голова Верховної Ради України підписує ратифікаційну грамоту, яка засвідчується підписом Міністра закордонних справ України, якщо договором передбачено обмін такими грамотами.


На підставі підписаного та офіційно оприлюдненого Президентом України закону Голова Верховної Ради України підписує ратифікаційну грамоту, яка засвідчується підписом Міністра закордонних справ України, якщо договором передбачено обмін такими грамотами.
85.
2. Ратифікації підлягають міжнародні договори України:


2. Ратифікації підлягають міжнародні договори України:
86.
а) політичні (про дружбу, взаємну допомогу і співробітництво, територіальні і такі, що стосуються кордонів, розмежування виключної економічної зони і континентального шельфу, мирні);


а) політичні (про дружбу, взаємну допомогу і співробітництво, нейтралітет), територіальні і такі, що стосуються державних кордонів, розмежування виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України, мирні;
87.
б) загальноекономічні (про економічне та науково-технічне співробітництво), з загальних фінансових питань, з питань одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям;
-45- Комітет у закордонних справах
Пункті "б" частини другої статті 9 перетворити на пункт "в" цієї ж частини і вилучити слово "банків".
Враховано
в) загальноекономічні (про економічне та науково-технічне співробітництво), з загальних фінансових питань, з питань одержання Україною від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій позик, надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям;
88.
в) що стосуються прав людини та основних свобод, зокрема питань імміграції та біженців;
-46- Комітет у закордонних справах
Пункти "в" і "г" частини другої статті 8 об"єднати і викласти у такій редакції:
"б) що стосуються прав, свобод та обов"язків людини і громадянина;"
Враховано
б) що стосуються прав, свобод та обов"язків людини і громадянина;


-47- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 2, пункт в) після тексту "питань міграції" доповнити текстом", еміграції".
Відхилено-48- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У підпункті в) пункту 2 статті 9 після слів "що стосуються" додати слово "захисту".
Відхилено

89.
г) про громадянство;90.
д) про участь у міждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах колективної безпеки;


г) про участь України у міждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах колективної безпеки;
91.
е) про військову допомогу та стосовно направлення контингенту Збройних Сил України до іншої країни чи допуску збройних сил іноземних держав на територію України, умови тимчасового перебування в Україні іноземних військових формувань;
-49- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 2, пункт е) після тексту "України до іншої" слово "країни" замінити словом "держави".
Враховано
д) про військову допомогу та направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав чи допуску підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України, умови тимчасового перебування в Україні іноземних військових формувань;

92.
є) що стосуються питань передачі культурних цінностей українського народу, а також об'єктів права державної власності України;
-50- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 2, пункт є) доповнити таким новим пунктом "інші міжнародні договори укладені від імені України (міжнародні договори) або від імені Кабінету Міністрів України (міжурядові договори).
Відхилено
е) що стосуються питань передачі історичних та культурних цінностей Українського народу, а також об'єктів права державної власності України;
93.
з) інші міжнародні договори, ратифікація яких передбачена законом чи самим міжнародним договором;
-51- Комітет у закордонних справах
У пункті "з" частини другої статті 9 вилучити слова "законом чи".
Враховано
є) інші міжнародні договори, ратифікація яких передбачена самим міжнародним договором.
94.
ж) які суперечать законодавству України.
-52- Комітет у закордонних справах
Пункт "ж" частини другої статті 9 вилучити.
Враховано

95.
3. Пропозиції щодо ратифікації міжнародних договорів України подаються Міністерством закордонних справ України Президентові України протягом трьох місяців з дня підписання договору.
-53- Комітет у закордонних справах
Частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
"3. Пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору України подаються Міністерством закордонних справ України протягом трьох місяців з дня його підписання:
а) стосовно міждержавних договорів - Президентові України;
б) стосовно міжурядових договорів - Кабінету Міністрів України."
Враховано
3. Пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору України подаються Міністерством закордонних справ України протягом трьох місяців з дня його підписання:
а) стосовно міждержавних договорів - Президентові України;
б) стосовно міжурядових договорів - Кабінету Міністрів України.


-54- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
У пункті 3 статті 9 зазначено, що пропозиції щодо ратифікації міжнародних договорів подаються Міністерством закордонних справ України Президентові України.
А в пункті 5 частина 3 цієї ж статті зазначено, що Міністерство закордонних справ України подає пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору відповідно Президентові України, Кабінету Міністрів України. При цьому термін подачі пропозицій щодо ратифікації міжнародних договорів Президентові України визначений у пункті 3 статті 9 - протягом трьох місяців з дня підписання, а термін подачі пропозицій до Кабінету Міністрів України - не визначений взагалі.
Враховано

96.
4. Пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору України включають такі документи:


4. Пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору України включають такі документи:
97.
а) подання відповідно Президентові України, Кабінету Міністрів України;


а) подання відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України;
98.
б) проект подання Верховній Раді України, в якому визначається кандидатура доповідача законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України;


б) проект подання Верховній Раді України, в якому визначається кандидатура доповідача законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України;
99.
в) проект закону про ратифікацію міжнародного договору України;


в) проект закону України про ратифікацію міжнародного договору України;
100.
г) текст договору українською мовою;
-55- Комітет у закордонних справах
Пункт "г" частини четвертої статті 9 викласти у такій редакції:
"г) текст міжнародного договору українською мовою або документи, зазначені у пункті "г" частини другої статті 4 цього Закону;"
Враховано
г) текст міжнародного договору українською мовою або документи, зазначені у пункті "г" частини другої статті 4 цього Закону;


-56- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Доповнити підпункт "г" пункту 4 статті 9 словами "завірено Міністерством закордонних справ України у встановленому порядку."
Враховано частково

101.
д) довідку про погодження проекту закону заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади;


д) довідку про погодження проекту закону зацікавленими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
102.
е) супровідну (пояснювальну) записку, в якій обгрунтовується необхідність укладення міжнародного договору України, визначаються можливі політичні, правові, соціально-економічні та інші наслідки його укладення, а також суб'єкти виконання міжнародного договору України;


е) супровідну (пояснювальну) записку, в якій обгрунтовується доцільність укладання міжнародного договору України, визначаються його вірогідні політичні, правові, соціально-економічні, гуманітарні та інші наслідки, а також суб'єкти виконання міжнародного договору України;


-57- Комітет у закордонних справах
У пункті "е" частини четвертої статті 9 після "соціально-економічні" доповнити "гуманітарні ".
Враховано-58- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 4, пункт е) після тексту "України, визначаються" слово "можливі" замінити словом "вірогідні".
Враховано

103.
є) фінансово-економічне обгрунтування та пропозиції щодо покриття витрат Державного чи місцевих бюджетів - у разі подання пропозицій щодо ратифікації міжнародного договору України, реалізація якого потребує матеріальних чи інших витрат за рахунок Державного чи місцевого бюджетів, призведе до зменшення надходжень до бюджету;
-59- Комітет у закордонних справах
Пункт "є" частини четвертої статті 9 викласти у такій редакції:
"є) фінансово-економічне обгрунтування та, у разі подання пропозицій щодо ратифікації міжнародного договору України, реалізація якого потребує матеріальних чи інших витрат за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевих бюджетів, пропозиції щодо покриття витрат відповідних бюджетів;"
Враховано
є) фінансово-економічне обгрунтування та, у разі подання пропозицій щодо ратифікації міжнародного договору України, реалізація якого потребує матеріальних чи інших витрат за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевих бюджетів, пропозиції щодо покриття витрат відповідних бюджетів;
ж) порівняльна таблиця - в разі подання пропозицій щодо ратифікації міжнародного договору України, виконання якого потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України або яким вноситься зміни до іншого міжнародного договору України;


-60- Комітет у закордонних справах
Частину четверту статті 9 після пункту "є" доповнити пунктом такого змісту:
"ж) порівняльна таблиця - в разі подання пропозицій щодо ратифікації міжнародного договору України, виконання якого потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України або яким вноситься зміни до іншого міжнародного договору України;"
Враховано-61- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 4, пункт є) після тексту "покриття витрат" слово "державного" замінити текстом "Державного бюджету України".
Враховано

104.
ж) копії друкованих документів, зазначених у пунктах другому - дев'ятому цієї частини, що виконані в електронному вигляді (комп'ютерні файли).
-62- Комітет у закордонних справах
Пункт "ж" частини четвертої статті 9 викласти у такій редакції:
" з) електронні версії текстів документів, зазначених у пунктах "б", "в", "г" та "ж" цієї частини; "
Враховано
з) електронні версії текстів документів, зазначених у пунктах "б", "в", "г" та "ж" цієї частини;


-63- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
У підпункті ж) пункту 4 статті 9 слід уточнити на які саме пункти посилаються автори законопроекту.
Враховано-64- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
У підпункті ж) пункту 4 статті 9 говориться, що пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору України включають "копії друкованих документів, зазначених у пунктах другому - дев"ятому цієї частини …".
Враховано

105.
5. Підготовка пропозицій щодо ратифікації міжнародних договорів України (документів, зазначених у частині 4 цієї статті) здійснюється міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, визначеним у порядку, передбаченому частиною 3 статті 5 цього Закону, відповідальним за укладення міжнародного договору України.
-65- Комітет у закордонних справах
У частині п"ятій статті 9 слова "передбаченому частиною 3 статті 5" замінити на слова "відповідно до частини п"ятої статті 4 ".
Враховано
5. Підготовка пропозицій щодо ратифікації міжнародних договорів України (документів, зазначених у частині четвертій цієї статті) здійснюється міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, визначеним, відповідно до частини п"ятої статті 4 цього Закону, відповідальним за укладання міжнародного договору України.


-66- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
У пункті 5 статті 9 допущене помилкове посилання на частину 3 статті 5. Міністерство, відповідальне за укладення міжнародного договору, визначається відповідно до пункту 2 статті 5.
Враховано

106.
Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади здійснює підготовку пропозицій щодо ратифікації міжнародного договору і подає їх Міністерству закордонних справ України протягом двох місяців з дня підписання.
-67- Комітет у закордонних справах
У другому абзаці частини п"ятої статті 9 слова "здійснює підготовку пропозицій" замінити на слова "готує пропозиції ".
Враховано
Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади готує пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору України і подає їх Міністерству закордонних справ України протягом двох місяців з дня його підписання.
107.
Міністерство закордонних справ України подає пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору відповідно Президентові України, Кабінету Міністрів України.
-68- Комітет у закордонних справах
У третьому абзаці частини п"ятої статті 9 слова "пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору " замінити на слова "зазначені пропозиції ".
Враховано
Міністерство закордонних справ України подає зазначені пропозиції відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України.
108.
6. Президент України, Кабінет Міністрів України розглядають внесені пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору України і приймають відповідне рішення щодо внесення на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи законопроекту про ратифікацію міжнародного договору України.
-69- Комітет у закордонних справах
У частині шостій статті 9 слово "законопроект " замінити на слова "проект Закону України ".
Враховано
6. Президент України або Кабінет Міністрів України розглядають пропозиції щодо ратифікації міжнародного договору України і приймають рішення про внесення на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи проекту закону України про ратифікацію міжнародного договору України.
109.
7. Подані на ратифікацію Президентом України чи Кабінетом Міністрів України міжнародні договори України попередньо розглядаються профільним (у закордонних справах) Комітетом Верховної Ради України, в разі необхідності - разом з іншими комітетами Верховної Ради України.
-70- Комітет у закордонних справах
Частину сьому статті 9 вилучити.
Враховано

110.
8. Під час попереднього розгляду питання щодо ратифікації міжнародного договору відповідні органи виконавчої влади повинні надавати на вимогу профільного Комітету Верховної Ради України у визначений ним строк додаткову інформацію, що стосується цього договору та або у зв'язку з ним.
-71- Комітет у закордонних справах
Частину восьму статті 9 викласти у такій редакції:
"9. Державні органи, зазначені у частині шостій цієї статті, на вимогу Верховної Ради України або її комітетів та у строки, визначені ними, надають додаткову інформацію, що стосується проекту закону України про ратифікацію міжнародного договору України."
Враховано
9. Державні органи, зазначені у частині шостій цієї статті, на вимогу Верховної Ради України або її комітетів та у строки, визначені ними, надають додаткову інформацію, що стосується проекту закону України про ратифікацію міжнародного договору України.
111.
9. Якщо Комітет у закордонних справах Верховної Ради України або інші комітети Верховної Ради України встановлять наявність розбіжностей між договором, поданим на ратифікацію, і Конституцією України, договір надсилається до Конституційного Суду України для отримання висновку про його відповідність Конституції України.
-72- Комітет у закордонних справах
Частину дев"яту статті 9 викласти у такій редакції:
"8. При розгляді проекту закону України про ратифікацію міжнародного договору України профільний комітет або інші комітети Верховної Ради України можуть порушити питання про відповідність міжнародного договору Конституції України. В такому разі міжнародний договір надсилається в порядку, встановленому законодавством України, до Конституційного Суду України для надання відповідного висновку."
Враховано
8. При розгляді проекту закону України про ратифікацію міжнародного договору України профільний комітет або інші комітети Верховної Ради України можуть порушити питання про відповідність міжнародного договору Конституції України. В такому разі міжнародний договір надсилається в порядку, встановленому законодавством України, до Конституційного Суду України для надання відповідного висновку.


-73- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 9 після тексту "комітети Верховної Ради України" слово встановлять" замінити словом "виявлять".
Враховано частково

112.
10. Якщо на ратифікацію подано міжнародний договір, виконання якого потребує ухвалення нових або внесення змін чи доповнень до чинних законів України, проекти таких законів подаються на розгляд Верховної Ради України разом з проектом закону про ратифікацію і ухвалюються одночасно.
-74- Комітет у закордонних справах
Частину десяту статті 9 перетворити на частину сьому.
Враховано
7. Якщо на ратифікацію подається міжнародний договір, виконання якого потребує ухвалення нових або внесення змін до чинних законів України, проекти таких законів подаються на розгляд Верховної Ради України разом з проектом закону про ратифікацію і ухвалюються одночасно.
113.
11. Верховна Рада України з рахуванням висновків відповідних комітетів розглядає подані на ратифікацію Президентом України або Кабінетом Міністрів України міжнародні договори України і приймає відповідні закони.
-75- Комітет у закордонних справах
Частину одинадцяту статті 9 викласти у такій редакції:
"10. Верховна Рада України розглядає внесений Президентом України або Кабінетом Міністрів України проект закону України про ратифікацію міжнародного договору України і приймає відповідне рішення."
Враховано
10. Верховна Рада України розглядає внесений Президентом України або Кабінетом Міністрів України проект закону України про ратифікацію міжнародного договору України і приймає відповідне рішення.
114.
Стаття 10. Застереження до міжнародних договорів України
-76- Комітет у закордонних справах
Статтю 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Заяви та застереження України до міжнародних договорів
При підписанні, ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або приєднанні до нього можуть бути зроблені заяви та сформульовані застереження до його положень відповідно до норм міжнародного права."
Враховано
Стаття 10. Заяви та застереження України до міжнародних договорів
115.
1. При підписанні багатостороннього міжнародного договору та наданні згоди на його обов'язковість можуть бути зроблені застереження до положень договору в їх застосуванні до України, якщо договором дозволяється робити застереження відповідно до норм міжнародного права.


При підписанні, ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або приєднанні до нього можуть бути зроблені заяви та сформульовані застереження до його положень відповідно до норм міжнародного права.
116.
Стаття 11. Обмін ратифікаційними грамотами
-77- Комітет у закордонних справах
У статті 11 після слів "Міністерством закордонних справ України" поставити крапку.
Враховано
Стаття 11. Обмін ратифікаційними грамотами
117.
Обмін ратифікаційними грамотами і передача грамот про ратифікацію міжнародних договорів України на зберігання депозитаріям здійснюються, якщо немає іншої домовленості між сторонами, Міністерством закордонних справ України або за його дорученням - дипломатичним представництвом України чи представництвом України при міжнародній організації.


Обмін ратифікаційними грамотами і передача грамот про ратифікацію міжнародних договорів України на зберігання депозитаріям здійснюються, якщо немає іншої домовленості між сторонами, Міністерством закордонних справ України.
118.
Стаття 12. Затвердження (прийняття) міжнародних договорів України
-78- Комітет у закордонних справах
Статтю 12 викласти у такій редакції:
"Стаття 12. Затвердження міжнародних договорів України
1. Затвердженню підлягають міжнародні договори України, які не потребують ратифікації, якщо такі договори передбачають вимогу щодо їх затвердження або встановлюють інші правила, ніж ті, що містяться в актах Президента України або Кабінету Міністрів України.
2. Затвердження міжнародних договорів України здійснюється Президентом України у формі указу щодо:
а) міждержавних договорів;
б) міжурядових договорів, якщо такі договори встановлюють інші правила, ніж ті, що містяться в актах Президента України.
3. Затвердження міжнародних договорів України здійснюється Кабінетом Міністрів України у формі постанови щодо:
а) міжурядових договорів, крім договорів зазначених у пункті "б" частини другої цієї статті;
б) міжвідомчих договорів, якщо такі договори встановлюють інші правила, ніж ті, що містяться в актах Кабінету Міністрів України.
4. Пропозиції щодо затвердження міжнародних договорів України подаються Міністерством закордонних справ України відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України.
5. Пропозиції щодо затвердження міжнародних договорів України включають такі документи:
а) подання відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України;
б) проект відповідно указу Президента України або постанови Кабінету Міністрів України;
в) текст міжнародного договору українською мовою або документи, зазначені у пункті "г" частини другої статті 4 цього Закону;
г) довідку про погодження проектів відповідно указу Президента України або постанови Кабінету Міністрів України зацікавленими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
д) супровідну (пояснювальну записку), в якій обгрунтовується необхідність укладання міжнародного договору, визначаються його вірогідні політичні, правові, соціально-економічні, гуманітарні та інші наслідки, суб'єкти виконання міжнародного договору України;
е) порівняльну таблицю - в разі внесення пропозицій щодо затвердження міжнародних договорів відповідно до пункту "б" частини другої та пункту "б" частини третьої цієї статті;
є) електронні версії текстів документів, зазначених в пунктах "б", "в" та "е" цієї частини.
6. Підготовка пропозицій щодо затвердження міжнародного договору України (документів, визначених у частині п"ятій цієї статті) здійснюється міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади, визначеним, відповідно до частини п"ятої статті 4 цього Закону, відповідальним за укладання міжнародного договору України.
7. Затвердження міжвідомчих договорів, крім договорів, зазначених у пункті "б" частини третьої цієї статті, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."
Враховано
Стаття 12. Затвердження міжнародних договорів України


-79- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
У статті 12 визначено лише процедуру затвердження міжнародних договорів України, а процедура затвердження міжнародного договору Кабінетом Міністрів України - не визначена.
Враховано-80- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12 у назві та в тексті цієї та наступних статей текст "затвердження ( прийняття)" замінити текстом " затвердження, прийняття".
Відхилено

120.
1. Міжнародні договори України, які не потребують ратифікації, і не набувають чинності з дня підписання, підлягають затвердженню (прийняттю) відповідними актами Президента України або Кабінету Міністрів України.
-81- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
У пункті 1 статті 12 визначено, що міжнародні договори України, які не потребують ратифікації і не набувають чинності з дня підписання, підлягають затвердженню (прийняттю) відповідними актами Президента України або Кабінету Міністрів України.
Враховано
1. Затвердженню підлягають міжнародні договори України, які не потребують ратифікації, якщо такі договори передбачають вимогу щодо їх затвердження або встановлюють інші правила, ніж ті, що містяться в актах Президента України або Кабінету Міністрів України
2. Затвердження міжнародних договорів України здійснюється Президентом України у формі указу щодо:
а) міждержавних договорів;
б) міжурядових договорів, якщо такі договори встановлюють інші правила, ніж ті, що містяться в актах Президента України.
3. Затвердження міжнародних договорів України здійснюється Кабінетом Міністрів України у формі постанови щодо:
а) міжурядових договорів, крім договорів зазначених у пункті "б" частини другої цієї статті;
б) міжвідомчих договорів, якщо такі договори встановлюють інші правила, ніж ті, що містяться в актах Кабінету Міністрів України.
4. Пропозиції щодо затвердження міжнародних договорів України подаються Міністерством закордонних справ України відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України.


-82- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12 частина 1 текст "які потребують ратифікації, і не набувають чинності з дня підписання" замінити текстом "укладені від імені міністерств чи інших центральних органів виконавчої влади (міжвідомчі договори)".
Відхилено

121.
2. Пропозиції щодо затвердження (прийняття) міжнародного договору України в тримісячний строк з дня його підписання вносяться Міністерством закордонних справ України Президентові України.122.
3. Пропозиції про затвердження (прийняття) міжнародного договору України повинні містити:


5. Пропозиції щодо затвердження міжнародних договорів України включають такі документи:
а) подання відповідно Президентові України або Кабінету Міністрів України;
б) проект відповідно указу Президента України або постанови Кабінету Міністрів України;
в) текст міжнародного договору українською мовою або документи, зазначені у пункті "г" частини другої статті 4 цього Закону;
г) довідку про погодження проектів відповідно указу Президента України або постанови Кабінету Міністрів України зацікавленими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
д) супровідну (пояснювальну записку), в якій обгрунтовується необхідність укладання міжнародного договору, визначаються його вірогідні політичні, правові, соціально-економічні, гуманітарні та інші наслідки, суб'єкти виконання міжнародного договору України;
е) порівняльну таблицю - в разі внесення пропозицій щодо затвердження міжнародних договорів відповідно до пункту "б" частини другої та пункту "б" частини третьої цієї статті;
є) електронні версії текстів документів, зазначених в пунктах "б", "в" та "е" цієї частини.
123.
а) супровідний лист;124.
б) проект Указу Президента України про його затвердження (прийняття);125.
в) копію автентичного тексту міжнародного договору українською мовою;
-83- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Доповнити підпункт "в" пункту 3 статті 12 словами "завірено Міністерством закордонних справ України у встановленому порядку. "
Враховано частково

126.
г) у разі коли міжнародний договір України не має автентичного тексту державною мовою України - один з автентичних текстів іноземною мовою, а також офіційний переклад українською мовою, засвідчений Міністерством закордонних справ України та Міністерством юстиції України;127.
д) пояснювальну записку, в якій обгрунтовується необхідність затвердження (прийняття) міжнародного договору, прогнозуються політичні, правові, матеріальні, фінансові та інші можливі наслідки його затвердження (прийняття), а також пропонуються органи державної влади, відповідальні за виконання міжнародного договору;128.
е) висновок Міністерства юстиції України про відповідність міжнародного договору Конституції України;129.
є) пропозиції Міністерства юстиції України стосовно розробки законодавчих актів України, необхідних для виконання міжнародного договору;
-84- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина 3, пункт є) текст "законодавчих актів" замінити текстом "актів законодавства".
Враховано

130.
ж) фінансово-економічне обгрунтування витрат у зв'язку з виконанням міжнародного договору, що вноситься на затвердження (прийняття).131.
4. Інші міністерства і центральні органи виконавчої влади, а також Автономна Республіка Крим в особі її Ради міністрів, подають пропозиції щодо затвердження (прийняття) міжнародних договорів України до Міністерства закордонних справ України, яке, в разі їхнього схвалення, подає їх Президентові України.132.
5. Пропозиції щодо затвердження (прийняття) міжнародних договорів України, які подаються Міністерству закордонних справ України іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, мають містити документи, зазначені в частині 3 цієї статті, окрім пункту а).


6. Підготовка пропозицій щодо затвердження міжнародного договору України (документів, зазначених у частині п"ятій цієї статті) здійснюється міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади, визначеним, відповідно до частини п"ятої статті 4 цього Закону, відповідальним за укладання міжнародного договору України.
7. Затвердження міжвідомчих договорів, крім договорів, зазначених у пункті "б" частини третьої цієї статті, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
133.
6. Президент України розглядає пропозиції щодо затвердження (прийняття) міжнародного договору України і своїм указом затверджує (приймає) міжнародний договір України.134.
7. В разі відхилення поданих пропозицій Президент України або приймає рішення про недоцільність затвердження (прийняття) міжнародного договору або доручає Міністерству закордонних справ України доопрацювати ці пропозиції та внести їх на повторний розгляд. Президент України може залучити інші міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України до доопрацювання таких пропозицій.135.
Стаття 13. Приєднання до міжнародних договорів
-85- Комітет у закордонних справах
Статтю 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Приєднання до міжнародних договорів або їх прийняття
1. Рішення про приєднання України до міжнародних договорів або про їх прийняття приймаються:
а) щодо договорів, які потребують ратифікації, - у формі закону України про приєднання до міжнародного договору або закону України про прийняття міжнародного договору;
б) щодо міждержавних договорів, які не потребують ратифікації, - у формі указу Президента України;
в) щодо міжурядових договорів, які не потребують ратифікації, - у формі постанови Кабінету Міністрів України.
2. Пропозиції щодо приєднання України до міжнародних договорів або щодо прийняття нею міжнародних договорів подаються та розглядаються:
а) щодо договорів, зазначених у пункті "а" частини першої цієї статті, - в порядку, передбаченому статтею 9 цього Закону для ратифікації міжнародних договорів України;
б) щодо договорів, зазначених у пунктах "б" і "в" частини першої цієї статті, - в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону для затвердження міжнародних договорів України.
3. Рішення про приєднання України до міжвідомчих договорів або про їх прийняття приймаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."
Враховано
Стаття 13. Приєднання до міжнародних договорів або їх прийняття
1. Рішення про приєднання України до міжнародних договорів або про їх прийняття приймаються:
а) щодо договорів, які потребують ратифікації, - у формі закону України про приєднання до міжнародного договору або закону України про прийняття міжнародного договору;
б) щодо міждержавних договорів, які не потребують ратифікації, - у формі указу Президента України;
в) щодо міжурядових договорів, які не потребують ратифікації, - у формі постанови Кабінету Міністрів України.
2. Пропозиції щодо приєднання України до міжнародних договорів або щодо прийняття нею міжнародних договорів подаються та розглядаються:
а) щодо договорів, зазначених у пункті "а" частини першої цієї статті, - в порядку, передбаченому статтею 9 цього Закону для ратифікації міжнародних договорів України;
б) щодо договорів, зазначених у пунктах "б" і "в" частини першої цієї статті, - в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону для затвердження міжнародних договорів України.
3. Рішення про приєднання України до міжвідомчих договорів або про їх прийняття приймаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
136.
1. Україна може приєднатися до міжнародних договорів у відповідності з умовами міжнародного договору, а також у випадках, передбачених міжнародним правом.
-86- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ч.1 ст.13 слова "у відповідності з умовами" замінити на слова "відповідно до умов".
Відхилено

137.
2. Рішення про приєднання України до міжнародних договорів, що підлягають ратифікації, приймаються Верховною Радою України в формі Закону України. В цьому випадку пропозиції про приєднання до міжнародного договору вносяться і розглядаються в порядку, передбаченому статтею 9 цього Закону.138.
3. Рішення про приєднання України до міжнародних договорів України, що підлягають затвердженню, приймаються відповідними актами Президента України або Кабінету Міністрів України. В цьому випадку пропозиції про приєднання до міжнародного договору України вносяться і розглядаються в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону.
-87- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина 3, речення 1 текст", приймаються відповідними актами Президента України або Кабінету Міністрів" замінити текстом", прийняттю здійснюються актами Президента".
Враховано частково

139.
Стаття 14. Набуття чинності міжнародними договорами України


Стаття 14. Набуття чинності міжнародними договорами України
140.
Міжнародні договори набувають чинності для України після надання нею згоди на обов'язковість міжнародного договору у відповідності з цим Законом в порядку та в строки, передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами спосіб.


Міжнародні договори набувають чинності для України після надання нею згоди на обов'язковість міжнародного договору у відповідності з цим Законом, в порядку та в строки, передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами спосіб.
141.
ІІІ. ДОТРИМАННЯ І ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ


ІІІ. ДОТРИМАННЯ І ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
142.
Стаття 15. Дотримання міжнародних договорів України


Стаття 15. Дотримання міжнародних договорів України
143.
1. Міжнародні договори України підлягають неухильному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права.
-88- Комітет у закордонних справах
У частині першій статті 15 перед словом "міжнародні" додати слово "чинні".
Враховано
1. Чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права.


-89- Комітет у закордонних справах
У частині першій статті 15 слово "неухильному" замінити на "сумлінному ".
Враховано

144.
2. Згідно з принципом сумлінного дотримання міжнародних договорів Україна виступає за те, щоб і інші учасники двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, в яких бере участь Україна, неухильно виконували свої зобов'язання, що випливають з цих договорів.
-90- Комітет у закордонних справах
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
"2. Згідно з принципом сумлінного дотримання міжнародних договорів Україна виступає за те, щоб й інші сторони міжнародних договорів України неухильно виконували свої зобов'язання за цими договорами."
Враховано
2. Згідно з принципом сумлінного дотримання міжнародних договорів Україна виступає за те, щоб й інші сторони міжнародних договорів України неухильно виконували свої зобов'язання за цими договорами.


-91- Комітет у закордонних справах
У частині першій статті 17 слова "зобов"язані надавати " замінити на "надають ".
Враховано

145.
Стаття 16. Забезпечення виконання міжнародних договорів України
-92- Комітет у закордонних справах
Статтю 16 вилучити.
Враховано-93- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ч.1 ст.16 визначити заходи, які вживають Президент України і Кабінет Міністрів України для виконання міжнародних договорів.
Відхилено

147.
1. Президент України і Кабінет Міністрів України вживають заходів щодо забезпечення виконання міжнародних договорів України.148.
2. Президент України або за його дорученням Кабінет Міністрів України визначає орган (органи) державної влади або призначає особу (осіб), безпосередньо відповідальних за виконання чинного міжнародного договору України.149.
Стаття 17. Виконання міжнародних договорів України


Стаття 16. Виконання міжнародних договорів України
150.
1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади, до компетенції яких входять питання, що регулюються міжнародними договорами України, забезпечують дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами Українською Стороною, стежать за здійсненням прав, які випливають з таких договорів для Української Сторони, і за виконанням іншими учасниками міжнародних договорів України їхніх зобов'язань.
-94- Комітет у закордонних справах
У частині першій статті 17 слова "до компетенції яких входять" замінити на "до відання яких віднесені ".
Враховано
1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади, до відання яких віднесені питання, що регулюються міжнародними договорами України, забезпечують дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України, стежать за здійсненням прав, які випливають з таких договорів для України, і за виконанням іншими сторонами міжнародних договорів України їхніх зобов'язань.


-95- Комітет у закордонних справах
У частині першій статті 17 слова "Українською Стороною" замінити на "України".
Враховано-96- Комітет у закордонних справах
У частині першій статті 17 слово "учасниками" замінити на "сторонами".
Враховано

151.
2. Зазначені органи державної влади, а також відповідні підприємства, установи та організації зобов"язані надавати Міністерству закордонних справ України інформацію, що стосується виконання міжнародних договорів України.
-97- Комітет у закордонних справах
У частині першій статті 17 слова "зобов"язані надавати " замінити на "надають ".
Враховано
2. Зазначені у частині першій цієї статті органи державної влади, а також відповідні підприємства, установи та організації надають Міністерству закордонних справ України інформацію, що стосується виконання міжнародних договорів України.
152.
Стаття 18. Загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України


Стаття 17. Загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України
154.
1. Облік міжнародних договорів України і загальний нагляд за їх виконанням, здійснює Міністерство закордонних справ України.
-98- Комітет у закордонних справах
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції:
"1. Загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, в тому числі й іншими їх сторонами, здійснює Міністерство закордонних справ України."
Враховано
1. Загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, в тому числі й іншими їх сторонами, здійснює Міністерство закордонних справ України.
155.
2. На вимогу органів, що застосовують міжнародні договори України, Міністерство закордонних справ України повинно надати офіційну інформацію стосовно питань, що виникають у зв'язку з виконанням міжнародного договору України.
-99- Комітет у закордонних справах
У частині другій статті 18 слово "вимогу " замінити на "запит ".
Враховано
2. На запит органів, які застосовують міжнародні договори України, Міністерство закордонних справ України надає інформацію з питань, що виникають у зв'язку з виконанням міжнародних договорів України.


-100- Комітет у закордонних справах
У частині другій статті 18 слова "повинно надавати інформацію стосовно питань" замінити на
" надає інформацію з питань ".
Враховано

156.
3. У разі неналежного виконання зобов'язань, взятих на себе за міжнародними договорами Українською Стороною, Міністерство закордонних справ України інформує про це Президента України або Уряд України для вжиття необхідних заходів.
-101- Комітет у закордонних справах
Частину третю статті 18 викласти у такій редакції:
"3. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань України за міжнародними договорами Міністерство закордонних справ України інформує про це відповідно Президента України або Кабінет Міністрів України і вносить пропозиції щодо вжиття необхідних заходів."
Враховано
3. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань України за міжнародними договорами Міністерство закордонних справ України інформує про це відповідно Президента України або Кабінет Міністрів України і вносить пропозиції щодо вжиття необхідних заходів.


-102- Комітет у закордонних справах
У частині третій статті 18 слова "Уряд України для вжиття необхідних заходів" замінити на "Кабінет Міністрів України і вносить пропозиції стосовно вжиття необхідних заходів".
Враховано
-103- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
Замінити у пункті 3 статті 18 слова "Уряд України" на слова "Кабінет Міністрів України".
Враховано

157.
4. Міністерство закордонних справ України здійснює також загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України іншими Сторонами відповідних міжнародних договорів.

-104- Комітет у закордонних справах
Частину четверту статті 18 вилучити.
Враховано

158.
Стаття 19. Заходи, що вживаються у разі порушення міжнародного договору України іншими його учасниками
-105- Комітет у закордонних справах
У назві статті 19 слово "учасниками" замінити на "сторонами".
Враховано
Стаття 18. Заходи, що вживаються у разі порушення міжнародного договору України іншими його сторонами
161.
1. У разі порушення зобов'язань за міжнародним договором України іншими його учасниками Міністерство закордонних справ України, інші центральні органи державної виконавчої влади України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з Міністерством закордонних справ України подають Президентові України, Верховній Раді України або Кабінету Міністрів України пропозиції про вжиття необхідних заходів відповідно до норм міжнародного права.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
"1. У разі порушення зобов'язань за міжнародним договором України іншими його сторонами Міністерство закордонних справ України вносить Президентові України або Кабінету Міністрів України пропозиції про вжиття необхідних заходів відповідно до норм міжнародного права."
Інші міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим вносять відповідні пропозиції через Міністерство закордонних справ України.
Враховано
1. У разі порушення зобов'язань за міжнародним договором України іншими його сторонами Міністерство закордонних справ України вносить Президентові України або Кабінету Міністрів України пропозиції про вжиття необхідних заходів відповідно до норм міжнародного права.
Інші міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим вносять відповідні пропозиції через Міністерство закордонних справ України.


-106- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 19, частина 1 після тексту "інші центральні органи" виключити слово "державної".
Враховано

162.
2. У разі суттєвого порушення міжнародного договору України іншими його учасниками, якщо виконання договору може зашкодити національним інтересам України, а також в інших випадках, передбачених нормами міжнародного права, дію такого договору може бути припинено, призупинено (в тому числі денонсовано) у порядку, встановленому статтями 25 і 26 цього Закону.
-107- Комітет у закордонних справах
У частині другій статті 19 слово "учасниками" замінити на "сторонами".
Враховано
2. У разі суттєвого порушення міжнародного договору України іншими його сторонами, якщо виконання договору може зашкодити національним інтересам України, а також в інших випадках, передбачених міжнародним правом, дію такого договору може бути припинено або зупинено в порядку, встановленому статтею 24 цього Закону.


-108- Комітет у закордонних справах
У частині другій статті 19 слова "нормами міжнародного права" замінити на "міжнародним правом".
Враховано-109- Комітет у закордонних справах
У частині другій статті 19 слово "призупинено (в тому числі денонсовано)" замінити на "або зупинено".
Враховано-110- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 19, частина 2 текст "(в тому числі денонсовано)" перенести після тексту "може бути припинено".
Відхилено

163.

Стаття 20. Дія міжнародних договорів України на території України

1. Міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

2. Якщо міжнародним договором України, ратифікація якого відбулась у формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору України.

-111- Комітет у закордонних справах
Статтю 20 викласти у такій редакції:
"Стаття 19. Дія міжнародних договорів України на території України
1. Міжнародні договори України застосовуються в порядку, встановленому для актів законодавства України.
2. У разі виявлення в процесі виконання міжнародного договору України колізії між його нормою та актом законодавства України до усунення такої колізії застосовується норма міжнародного договору України.
Зазначена колізія усувається в порядку, встановленому частинами третьою, п"ятою та шостою статті 9 цього Закону для ратифікації міжнародних договорів України, або в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 12 цього Закону для затвердження міжнародних договорів України."
Враховано
Стаття 19. Дія міжнародних договорів України на території України

1.Міжнародні договори України застосовуються в порядку, встановленому для актів законодавства України.

2. У разі виявлення в процесі виконання міжнародного договору України колізії між його нормою та актом законодавства України до усунення такої колізії застосовується норма міжнародного договору України.
Зазначена колізія усувається в порядку, встановленому частинами третьою, п"ятою та шостою статті 9 цього Закону для ратифікації міжнародних договорів України, або в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 12 цього Закону для затвердження міжнародних договорів України.
-112- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 20, частина 2 текст "ратифікація якого відбулась" замінити текстом "згода на обов"язковість якого надана Верховною Радою України".

Відхилено


167.

Стаття 21. Пролонгація міжнародного договору УкраїниСтаття 20. Пролонгація міжнародного договору України

168.
Міжнародний договір України може бути пролонгований відповідно до умов, визначених самим міжнародним договором.Міжнародний договір України може бути пролонгований відповідно до умов, визначених самим міжнародним договором.
169.
ІV. ОПРИЛЮДНЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ТЕКСТІВ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ


ІV. ОПРИЛЮДНЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ТЕКСТІВ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ

171.
Стаття 22. Оприлюднення міжнародних договорів України
-113- Комітет у закордонних справах
Статтю 22 викласти у такій редакції:
"Стаття 21. Оприлюднення міжнародних договорів України
1.Чинні міжнародні договори України публікуються українською мовою в "Зібранні діючих міжнародних договорів України" та інших офіційних друкованих виданнях України.
2. Офіційний переклад багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову здійснює Міністерство закордонних справ України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."
Враховано
Стаття 21. Оприлюднення міжнародних договорів України
172.
1. Міжнародні договори України, укладені від імені України, Уряду України, що набрали чинності для України, а також міжнародні договори України міжвідомчого характеру, затверджені Кабінетом Міністрів України, що набрали чинності для України, публікуються в офіційних друкованих виданнях та у "Зібранні діючих міжнародних договорів України".


-114- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 22, частина 1 текст "Кабінетом Міністрів" замінити словом "Президентом". А після тексту "друкованих виданнях" додати слово "України".
Враховано частково
1.Чинні міжнародні договори України публікуються українською мовою в "Зібранні діючих міжнародних договорів України" та інших офіційних друкованих виданнях України.
173.
2.Якщо міжнародний договір України має автентичний текст українською мовою, - публікується автентичний текст міжнародного договору українською мовою.
2. Офіційний переклад багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову здійснює Міністерство закордонних справ України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
174.
3. У разі, коли багатосторонній міжнародний договір України не має автентичного тексту українською мовою, публікується один з автентичних текстів іноземною мовою, а також переклад державною мовою, офіційно засвідчений Міністерством закордонних справ України.175.
Стаття 23. Реєстрація міжнародних договорів УкраїниСтаття 22. Реєстрація міжнародних договорів України
176.
Реєстрація міжнародних договорів України, що набули чинності, здійснюється Міністерством закордонних справ України у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй та у відповідних органах інших міжнародних організацій, а також у встановленому Президентом України порядку в реєстрі міжнародних договорів України та в Єдиному державному реєстрі нормативних актів.
-115- Комітет у закордонних справах
Статтю 23 викласти у такій редакції:
"Стаття 22. Реєстрація міжнародних договорів України
1. Реєстрація чинних міжнародних договорів України здійснюється Міністерством закордонних справ України у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй та у відповідних органах інших міжнародних організацій.
2. Чинні міжнародні договори України реєструються у Міністерстві закордонних справ України і включаються у встановленому порядку до Єдиного державного реєстру нормативних актів."
Враховано
1. Реєстрація чинних міжнародних договорів України здійснюється Міністерством закордонних справ України у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй та у відповідних органах інших міжнародних організацій.
2. Чинні міжнародні договори України реєструються у Міністерстві закордонних справ України і включаються у встановленому порядку до Єдиного державного реєстру нормативних актів.
177.
Стаття 24. Зберігання текстів міжнародних договорів України


Стаття 23. Зберігання текстів міжнародних договорів України
178.
1. Міністерство закордонних справ України здійснює функції депозитарія багатосторонніх договорів, якщо у відповідності з умовами цих договорів такі функції покладені на Україну.
-116- Комітет у закордонних справах
У частині першій статті 24 слова "з умовами" замінити на "до умов".
Враховано
1. Міністерство закордонних справ України здійснює функції депозитарія багатосторонніх договорів, якщо у відповідності до умов цих договорів такі функції покладені на Україну.
179.
2. Оригінали міжнародних договорів України або у відповідних випадках їх завірені копії та офіційні переклади, зберігаються у Міністерстві закордонних справ України.


2. Оригінали міжнародних договорів України або у відповідних випадках їх завірені належним чином копії та офіційні переклади зберігаються у Міністерстві закордонних справ України.


-117- Н.д.Беспалий Б.Я.(Реєстр.карт.№404)
Стаття 24, частина 2 після тексту "випадках їх завірені" доповнити словами "належним чином".
Враховано

180.
3. Копії міжнародних угод міжвідомчого характеру зберігаються в архівах відповідних центральних органів виконавчої влади, а оригінали цих документів у двотижневий строк з дня набуття чинності направляються до Міністерства закордонних справ України.
-118- Комітет у закордонних справах
У частині третій статті 24 слова "угод міжвідомчого характеру" замінити на "міжвідомчих договорів".
Враховано
3. Копії міжвідомчих договорів зберігаються в архівах відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а оригінали цих договорів у двотижневий строк з дня набуття ними чинності передаються до Міністерства закордонних справ України.


-119- Комітет у закордонних справах
У частині третій статті 24 слово "документів" замінити на "договорів ".
Враховано-120- Комітет у закордонних справах
У частині третій статті 24 слово "направляються" замінити на "передаються".
Враховано-121- Комітет у закордонних справах
У частині третій статті 24 після слова "відповідних" додати слова "міністерств та інших".
Враховано

181.
V. ПРИПИНЕННЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ ДЕНОНСАЦІЯ), ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ УКРАЇНИ
-122- Комітет у закордонних справах
Назву розділу V викласти у такій редакції:
" V. ПРИПИНЕННЯ ТА ЗУПИНЕННЯ ДІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ"
Враховано
V. ПРИПИНЕННЯ ТА ЗУПИНЕННЯ ДІЇ
МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
183.
Стаття 25. Пропозиції про припинення (в тому числі денонсацію), призупинення дії міжнародного договору України
-123- Комітет у закордонних справах
Статті 25 та 26 замінити статтею 24 такого змісту:
"Стаття 24. Припинення та зупинення дії міжнародних договорів України
1. Пропозиції щодо припинення або зупинення дії міжнародних договорів України вносяться Міністерством закордонних справ України, іншими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до порядку, встановленого статтею 4 цього Закону для внесення пропозицій щодо укладання міжнародного договору України.
2. Припинення та зупинення дії міжнародного договору України здійснюється:
а) щодо договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, - у формі закону України;
б) щодо міждержавних договорів, які не потребували надання згоди на їх обов'язковість Верховною Радою України, та міжурядових договорів, затверджених Президентом України, - у формі указу Президента України;
в) щодо міжурядових договорів, які не потребували надання згоди на їх обов'язковість Верховною Радою України або затвердження Президентом України, а також щодо міжвідомчих договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України, - у формі постанови Кабінету Міністрів України.
3. Припинення та зупинення дії міжвідомчих договорів, крім договорів зазначених у пункті "в" частини другої цієї статті, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."
Враховано
Стаття 24. Припинення та зупинення дії міжнародних договорів України
186.
1. Пропозиції про припинення (в тому числі денонсацію), призупинення дії міжнародних договорів України подаються на розгляд Міністерству закордонних справ України органом державної влади, до компетенції якого належать питання виконання відповідного договору, згідно до порядку, встановленого частинами 1-4 статті 4 цього Закону.
-124- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
У пункті 1 статті 25 допущене посилання на частини 1-4 статті 4 проекту Закону, тоді як стаття 4 містить лише 3 пункти.
Враховано
1. Пропозиції щодо припинення або зупинення дії міжнародних договорів України вносяться Міністер-ством закордонних справ України, іншими міністер-ствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до порядку, встанов-леного статтею 4 цього Закону для внесення пропозицій щодо укладання міжнародного договору України.
187.
2. Такі пропозиції можуть подаватися також Верховним Судом України, Вищим Арбітражним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Національним банком України, Рахунковою палатою та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини з питань віднесених до їх відання у порядку, встановленому частиною1 цієї статті.
-125- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 25, частина 2 слово "Арбітражним" замінити словом "Господарським".
Відхилено
2. Припинення та зупинення дії міжнародного договору України здійснюється:
а) щодо договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, - у формі закону України;
б) щодо міждержавних договорів, які не потребували надання згоди на їх обов'язковість Верховною Радою України, та міжурядових договорів, затверджених Президентом України, - у формі указу Президента України;
в) щодо міжурядових договорів, які не потре-бували надання згоди на їх обов'язковість Верховною Радою України або затвердження Президентом України, а також щодо міжвідомчих договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України, - у формі постанови Кабінету Міністрів України.
3. Припинення та зупинення дії міжвідомчих договорів, крім договорів зазначених у пункті "в" частини другої цієї статті, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
188.
3. Міністерство закордонних справ України вивчає внесені пропозиції щодо припинення (в тому числі
денонсації), призупинення дії міжнародного договору України і в місячний строк надсилає зазначені пропозиції зі своїми висновками на розгляд Президенту України або Кабінету Міністрів України.189.
4. Президент України або Кабінет Міністрів України в місячний строк розглядають внесені пропозиції та приймають рішення відповідно до вимог статті 26 цього Закону.190.
Стаття 26. Припинення дії міжнародного договору України191.
1. Припинення дії міжнародного договору здійснюється за умовами самого договору, або за згодою учасників договору після взаємних консультацій.192.
2. Денонсація міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, договорів, приєднання до яких було здійснено Верховною Радою України, здійснюється Верховною Радою України у формі закону.193.
3. Розгляд питань, пов'язаних з припиненням (в тому числі денонсацією), призупиненням дії міжнародного договору України, здійснюється Верховною Радою України та Президентом України в порядку, передбаченому відповідно ст.ст. 9, 13 та ст.ст. 12, 13 цього Закону.194.
Стаття 27. Наслідки припинення (в тому числі денонсації), призупинення дії міжнародного договору
-126- Комітет у закордонних справах
Статтю 27 викласти у такій редакції:
"Стаття 25. Наслідки припинення і зупинення дії міжнародного договору України
1. Припинення дії міжнародного договору України звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо виконання договору і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання договору до припинення його дії.
2. Зупинення дії міжнародного договору України за умов, якщо договір не передбачає іншого чи за відсутності іншої домовленості з іншими його сторонами, звільняє Україну від зобов'язання виконувати його протягом періоду зупинення дії договору з тими його сторонами, з якими зупинено дію договору, і не впливає, стосовно іншого, на встановлені договором правові відносини України з іншими його сторонами.
3. У період зупинення дії міжнародного договору Україна утримується від дій, які могли б перешкодити поновленню дії договору."
Враховано
Стаття 25. Наслідки припинення і зупинення дії
міжнародного договору України
196.
1. Припинення (в тому числі денонсація), призупинення дії міжнародного договору України, звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо виконання договору і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання договору до його припинення або денонсації.


1. Припинення дії міжнародного договору України звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо виконання договору і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання договору до припинення його дії.
197.
2. Призупинення дії міжнародного договору України, за умов, якщо договір не передбачає іншого чи за відсутності іншої домовленості з іншими його учасниками, звільняє Україну від зобов'язання виконувати протягом періоду призупинення договору з тими його учасниками, з якими призупинено дію договору і не впливає, стосовно іншого, на встановлені договором правові відносини України з іншими його учасниками.


2. Зупинення дії міжнародного договору України за умов, якщо договір не передбачає іншого чи за відсутності іншої домовленості з іншими його сторонами, звільняє Україну від зобов'язання виконувати його протягом періоду зупинення дії договору з тими його сторонами, з якими зупинено дію договору, і не впливає, стосовно іншого, на встановлені договором правові відносини України з іншими його сторонами.
198.
3. У період призупинення дії міжнародного договору України органи державної влади України утримуються від дій, котрі могли б перешкодити поновленню дії договору.


3. У період зупинення дії міжнародного договору Україна утримується від дій, які могли б перешкодити поновленню дії договору.
199.
Стаття 28. Офіційні повідомлення про припинення (в тому числі денонсацію), призупинення дії міжнародних договорів України
-127- Комітет у закордонних справах
Статтю 28 викласти у такій редакції:
"Стаття 26. Офіційні повідомлення про припинення або зупинення дії
міжнародних договорів України
1. Офіційні повідомлення про припинення або зупинення дії міжнародних договорів України публікуються в порядку, передбаченому статтею 21 цього Закону.
2. Міністерство закордонних справ України повідомляє інші сторони про припинення або зупинення дії міжнародного договору України."
Враховано
Стаття 26. Офіційні повідомлення про припинення або зупинення дії міжнародних договорів України
202.
Офіційні повідомлення Міністерства закордонних справ України про припинення (в тому числі денонсацію), призупинення дії міжнародних договорів України надсилаються стороні (сторонам)
відповідного міжнародного договору та публікуються
в порядку, передбаченому ст. 22 цього Закону.


1. Офіційні повідомлення про припинення або зупинення дії міжнародних договорів України публікуються в порядку, передбаченому статтею 21 цього Закону.
2. Міністерство закордонних справ України повідомляє інші сторони про припинення або зупинення дії міжнародного договору України.
203.
Стаття 29. Інформування Верховної Ради України стосовно міжнародних договорів та інформування іншої Сторони


Стаття 27. Інформування Верховної Ради України стосовно міжнародних договорів України
206.
1. Міністерство закордонних справ України невідкладно інформує Верховну Раду України про укладення міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого була надана іншим органом державної влади України, про припинення, денонсацію або призупинення такого міжнародного договору, а також про тимчасове застосування такого договору або його частини.
-128- Комітет у закордонних справах
Статтю 29 викласти у такій редакції:
"Стаття 27. Інформування Верховної Ради України стосовно міжнародних договорів України
Міністерство закордонних справ України невідкладно інформує Верховну Раду України про укладення міжнародного договору України, припинення або зупинення дії міжнародного договору України, а також про тимчасове застосування такого договору або його частини."
Враховано
Міністерство закордонних справ України невідкладно інформує Верховну Раду України про укладення міжнародного договору України, припинення або зупинення дії міжнародного договору України, а також про тимчасове застосування такого договору або його частини.
207.
VI. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЦЬОГО ЗАКОНУ
-129- Комітет у закордонних справах
Назву розділу VI викласти у такій редакції:
" VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЦЬОГО ЗАКОНУ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ"
Враховано
VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЦЬОГО ЗАКОНУ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
208.
Стаття 30. Контроль за виконання цього Закону та міжнародних договорів України
-130- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 30 доповнити новою третьою частиною такого змісту:
"3. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина при виконанні цього Закону та міжнародних договорів України виконує Уповноважений Верховної Ради України з прав людини."
Враховано частково
Стаття 28. Контроль за виконанням цього Закону
та міжнародних договорів України
210.
1. Порядок здійснення контролю за виконанням цього Закону та міжнародних договорів України визначають Президент України та Кабінет Міністрів України відповідно до їх компетенції та вимог статей 17-19 цього Закону.
-131- Комітет у закордонних справах
У частині другій статті 30 слова "Парламентом України" замінити на "Верховною Радою України ".
Враховано
1. Порядок здійснення контролю за виконанням цього Закону та міжнародних договорів України встановлюють Президент України або Кабінет Міністрів України відповідно до їх компетенції та вимог статей 17-19 цього Закону.
211.
2. Парламентський контроль за виконанням цього Закону, а також за виконанням міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Парламентом України, здійснює Верховна Рада України у такий спосіб:


2. Парламентський контроль за виконанням цього Закону та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, здійснює Верховна Рада України у такий спосіб:
212.
а) заслуховує звіти Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, інших міністерств та центральних органів виконавчої влади про стан виконання цього Закону та відповідних міжнародних договорів України;


а) заслуховує звіти Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, інших міністерств та центральних органів виконавчої влади про стан виконання цього Закону та відповідних міжнародних договорів України;
213.
б) проводить парламентські слухання з цих питань;


б) проводить парламентські слухання з цих питань;
214.
в) доручає здійснення контролю за виконанням міжнародних договорів, які стосуються Державного бюджету України, а також витрат, не передбачених ним, Рахунковій палаті.
-132- Комітет у закордонних справах
Пункт "в" частини другої статті 30 викласти у такій редакції:
"в) через Рахункову палату - за використанням коштів Державного бюджету України, пов"язаним з виконанням цього Закону та міжнародних договорів України;"
Враховано
в) через Рахункову палату - за використанням коштів Державного бюджету України, пов"язаним з виконанням цього Закону та міжнародних договорів України;
г) через Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина при виконанні цього Закону та міжнародних договорів України.


-133- Комітет у закордонних справах
Частину другу статті 30 доповнити пунктом "г" такого змісту:
г) через Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина при виконанні цього Закону та міжнародних договорів України.
Враховано

215.

VIІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
-134- Комітет у закордонних справах
Розділ VII доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити видання "Зібрання діючих міжнародних договорів України".
Враховано
VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити видання "Зібрання діючих міжнародних договорів України".
22. Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 1991 року (N 1953-ХІІ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 137) та Закон України "Про міжнародні договори" від 22 грудня 1993 року (N 3767-ХІІ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.45) вважати такими, що втратили чинність.
-135- Комітет у закордонних справах
Частину другу розділу VII перетворити на частину третю і викласти у такій редакції:
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 137);
Закон України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.45) ;
Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.46).

Враховано3. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 137);
Закон України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.45) ;
Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.46).


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні