Назва: Про географічні назви
Автор: Президент України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань науки і освіти

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Закон України
Про географічні назвиЗакон України
Про географічні назви
1.
Цей Закон визначає правові основи регулювання відносин та діяльності, пов'язаних із встановленням назв географічних об'єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.
-1- Президент України
Прийнятий Верховною Радою України 10 січня 2002 року Закон України "Про географічні назви" не може бути підписаний у зв'язку з тим, що не забезпечує належного регулювання правовідносин в одній із сфер, яка має важливе значення для вирішення завдань національної безпеки і оборони, розвитку економіки, науки і освіти, державного будівництва, міжнародного співробітництва, а також у повсякденному житті громадян. Введення в дію Закону спричинило б численні правові колізії через неузгодженість його положень з вимогами інших, базових у відповідних сферах законів. Крім того, значну частину норм сформульовано не чітко, у вкрай загальному вигляді, що унеможливлює їх застосування для вирішення конкретних завдань.
враховано
Цей Закон визначає правові основи регулювання відносин та діяльності, пов'язаних із встановленням назв географічних об'єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.
Встановлення назв географічних об'єктів, а також їх унормування, облік, реєстрація, використання та збереження має важливе значення для вирішення завдань національної безпеки, розвитку економіки, науки і освіти, державного будівництва, міжнародного співробітництва, а також у повсякденному житті громадян.
2.
Стаття 1. Основні терміни
-2- Президент України
Так, статтею 1 Закону визначено, що географічні назви - то є власні назви географічних об'єктів, які застосовуються для їх розпізнавання та встановлення відмінностей від інших об'ктів.
враховано
Стаття 1. Основні терміни
3.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
4.
географічні назви - власні назви географічних об`єктів, що застосовуються для їх розпізнавання та встановлення відмінності від інших об'єктів;


географічні назви - власні назви географічних об`єктів, що застосовуються для їх розпізнавання та встановлення відмінності від інших об'єктів;
5.
географічні об'єкти - природні або штучні, цілісні і відносно стабільні географічні утворення, що характеризуються певним місцем розташування на поверхні Землі та участю у формуванні й зміні ландшафту (материки, океани, моря, затоки, протоки, лимани, річки, канали, озера, болота, водосховища, острови, коси, гори, рівнини, низовини, території та об'єкти природно-заповідного фонду; залізничні станції, порти, пристані, аеропорти, континентальний шельф, виключна (морська) економічна зона України, інші подібні об'єкти), об'єкти, які складають систему адміністративно-територіального устрою України, а також об'єкти загальнодержавного значення (важливі промислові, транспортні, соціально-культурні, культові та інші об'єкти, створення, найменування та перейменування яких здійснюється органами державної влади);
-3- Президент України
Разом з тим у цій статті при визначенні змісту поняття "географічні об'єкти", Закон відноситься до їх числа континентальний шельф, виключну (морську) економічну зону, які є загальними поняттями, а не конкретними географічними об'єктами, що мають власні назви. Крім того, до географічних об'єктів відносяться так звані "об'єкти загальнодержавного значення". При цьому Законом не визначено змісту цього поняття, відмінності таких об'єктів від інших, які не мають такого значення. У той самий час, не передбачено віднесення до числа об'єктів, найменування та перейменування яких регулюється зазначеним Законом, таких типових географічних об'єктів, як вулкани, печери, одиниці природного, економічного, екологічного та іншого районування та багатьох інших.
Отже, Закон не визнає достатньо чітко, з урахуванням сучасного рівня географічних та інших наук об'єкти, правові відносини щодо яких мають регулюватися цим актом законодавства.
враховано
географічні об'єкти - природні або штучні, цілісні і відносно стабільні географічні утворення, що існують або існували раніше і характеризуються певним місцем розташування на поверхні Землі та участю у формуванні й зміні ландшафту (материки, океани, моря, затоки, протоки, лимани, річки, рівнини, канали, озера, болота, водосховища, острови, коси, гори, вулкани, печери, низовини, території та об'єкти природно-заповідного фонду; залізничні станції, порти, пристані, аеропорти, континентальний шельф, виключна (морська) економічна зона, інші подібні об'єкти); об'єкти, які складають систему адміністративно-територіального устрою України, одиниці природного, економічного, екологічного та іншого районування, а також об'єкти загальнодержавного значення (важливі промислові, транспортні, соціально-культурні, культові та інші об'єкти, створення, найменування та перейменування яких здійснюється органами державної влади);


-4-Н.д. Толочко П.П. (Реєстр. карт. № 407)
Викласти у такій редакції:
географічні об'єкти - природні або штучні, цілісні і відносно стабільні географічні утворення, що існують або існували раніше і характеризуються певним місцем розташування на поверхні Землі та участю у формуванні й зміні ландшафту (материки, океани, моря, затоки, протоки, лимани, річки, рівнини, канали, озера, болота, водосховища, острови, коси, гори, вулкани, печери, низовини, території та об'єкти природно-заповідного фонду; залізничні станції, порти, пристані, аеропорти, континентальний шельф, виключна (морська) економічна зона, інші подібні об'єкти); об'єкти, які складають систему адміністративно-територіального устрою України, одиниці природного, економічного, екологічного та іншого районування, а також об'єкти загальнодержавного значення (важливі промислові, транспортні, соціально-культурні, культові та інші об'єкти, створення, найменування та перейменування яких здійснюється органами державної влади);
враховано-5- Н.д. Ситник К.М. (Реєстр. карт. № 403)
Доповнити абзацом такого змісту:
географічні об'єкти загальнодержавного значення - географічні об'єкти утворення, найменування і перейменування яких здійснюється згідно із рішенням центральних органів державної влади та/або знаходяться і використовуються на території більш як однієї області;
враховано
географічні об'єкти загальнодержавного значення - географічні об'єкти утворення, найменування і перейменування яких здійснюється згідно із рішенням центральних органів державної влади та/або знаходяться і використовуються на території більш як однієї області;


-6- Н.д. Філіпчук Г.Г. (Округ № 203)
Доповнити абзацом такого змісту:
географічні об'єкти місцевого значення - географічні об'єкти, утворення, найменування і перейменування яких здійснюються органами місцевого самоврядування (вулиці, площі, провулки, сквери, мости та інші подібні об'єкти) або які не відносяться до географічних об'єктів загально-державного значення.
враховано
географічні об'єкти місцевого значення - географічні об'єкти, утворення, найменування і перейменування яких здійснюються органами місцевого самоврядування (вулиці, площі, провулки, сквери, мости та інші подібні об'єкти) або які не відносяться до географічних об'єктів загально-державного значення.
7.
найменування та перейменування географічних об'єктів - присвоєння назв географічним об'єктам відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування;


найменування та перейменування географічних об'єктів - присвоєння назв географічним об'єктам відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування;
8.
унормування географічних назв - вибір найбільш вживаних і прийнятних географічних назв та визначення їх написання мовою, якою вони вживаються, за встановленими правилами.


унормування географічних назв - вибір найбільш вживаних і прийнятних географічних назв та визначення їх написання мовою, якою вони вживаються, за встановленими правилами.
9.
Стаття 2. Законодавство України про географічні назви


Стаття 2. Законодавство України про географічні назви
10.
Законодавство України про географічні назви базується на Конституції України і складається із Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону, інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Законодавство України про географічні назви базується на Конституції України і складається із Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону, інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
11.
Стаття 3. Сфера дії Закону


Стаття 3. Сфера дії Закону
12.
Дія цього Закону поширюється на регулювання відносин та діяльності, пов'язаних з встановленням назв географічних об'єктів, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням назв географічних об'єктів, що знаходяться на території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, а також назв географічних об'єктів Землі та Світового океану, відкритих українськими дослідниками і вченими, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
-7- Н.д. Філіпчук Г.Г. (Округ № 203)
Замість слів "економічної зони України" записати "економічної зони" - далі за текстом.

Дія цього Закону поширюється на регулювання відносин та діяльності, пов'язаних з встановленням назв географічних об'єктів, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням назв географічних об'єктів, що знаходяться на території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, а також назв географічних об'єктів Землі та Світового океану, відкритих українськими дослідниками і вченими, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
13.
Цей Закон також регулює відносини щодо використання в Україні назв географічних об'єктів, що знаходяться на території інших держав, а також географічних об'єктів Землі та Світового океану, на які не розповсюджуються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави.


Цей Закон також регулює відносини щодо використання в Україні назв географічних об'єктів, що знаходяться на території інших держав, а також географічних об'єктів Землі та Світового океану, на які не розповсюджуються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави.
14.
Стаття 4. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв


Стаття 4. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв
15.
Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв є спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв.
-8- Н.д Толочко П.П. (Реєстр. карт. №407 )
Викласти у такій редакції:
Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв є спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв).
враховано
Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв є спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв).
16.
Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв:


Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв:
17.
бере участь у визначенні державної політики щодо встановлення назв географічних об'єктів, а також унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;


бере участь у визначенні державної політики щодо встановлення назв географічних об'єктів, а також унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;
18.
координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо встановлення назв географічних об'єктів, а також унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;


координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо встановлення назв географічних об'єктів, а також унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;
19.
розробляє нормативно-правові та нормативно-технічні акти з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;


розробляє нормативно-правові та нормативно-технічні акти з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;
20.
організовує проведення відповідної експертизи географічних назв;


організовує проведення відповідної експертизи географічних назв;
21.
забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв;


забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв;
22.
контролює використання та збереження географічних назв;


контролює використання та збереження географічних назв;
23.
здійснює міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, збереження, обліку, реєстрації географічних назв, а також створення та ведення Державного реєстру географічних назв.


здійснює міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, збереження, обліку, реєстрації географічних назв, а також створення та ведення Державного реєстру географічних назв.
24.
Нормативно-правові акти спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.


Нормативно-правові акти спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
25.
Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв здійснює інші повноваження, передбачені законами та Положенням про нього.


Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв здійснює інші повноваження, передбачені законами та Положенням про нього.
26.
Для розробки та формування основних принципів встановлення та унормування географічних назв при спеціально уповноваженому органі виконавчої влади з питань географічних назв утворюється Міжвідомча науково-методична рада з географічних назв. Основні її завдання і повноваження визначаються Положенням про Міжвідомчу науково-методичну раду з питань географічних назв, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.


Для розробки та формування основних принципів встановлення та унормування географічних назв при спеціально уповноваженому органі виконавчої влади з питань географічних назв утворюється Міжвідомча науково-методична рада з географічних назв. Основні її завдання і повноваження визначаються Положенням про Міжвідомчу науково-методичну раду з питань географічних назв, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
27.
Стаття 5. Встановлення географічних назв


Стаття 5. Встановлення географічних назв
28.
Встановлення географічних назв включає виявлення існуючих або відомих у минулому історичних географічних назв, найменування та перейменування географічних об'єктів.


Встановлення географічних назв включає виявлення існуючих або відомих у минулому історичних географічних назв, найменування та перейменування географічних об'єктів.
29.
Географічні назви виявляються за картографічними, довідковими, енциклопедичними, архівними та іншими офіційними документами або офіційними джерелами.


Географічні назви виявляються за картографічними, довідковими, енциклопедичними, архівними та іншими офіційними документами або офіційними джерелами.
30.
Виявлення географічних назв, не зафіксованих в офіційних документах чи інших офіційних джерелах, здійснюється шляхом опитування, у тому числі за допомогою засобів масової інформації, населення, яке проживає на даній території, краєзнавців, географів, істориків та інших фахівців, під час картографування території або проведення топонімічних досліджень.
-9-Н.д. Толочко П.П. (Реєстр. карт. № 407)
Після слова "інформації" записати "більшості" - далі за текстом.
враховано
Виявлення географічних назв, не зафіксованих в офіційних документах чи інших офіційних джерелах, здійснюється шляхом опитування, у тому числі за допомогою засобів масової інформації, більшості населення, яке проживає на даній території, краєзнавців, географів, істориків та інших фахівців, під час картографування території або проведення топонімічних досліджень.
31.
Назва, яка присвоюється географічному об'єкту, повинна відображати найбільш характерні ознаки цього об'єкта та місцевості, де він розташований, враховувати історичні, культурні, етнічні та побутові особливості життя більшості населення, яке проживає на даній території, вписуватися в існуючу систему назв цієї території і складатися з мінімальної кількості слів.
-10- Н.д. Ситник К.М. (Реєстр. карт. № 403)
Викласти у такій редакції:
Назва, яка присвоюється географічному об'єкту, повинна відображати найбільш характерні ознаки цього об'єкта, враховувати географічні, історичні, природні та інші умови місцевості, де він розташований, думку населення, яке проживає на даній території, вписуватися в існуючу систему назв цієї території і складатися з мінімальної кількості слів.
враховано
Назва, яка присвоюється географічному об'єкту, повинна відображати найбільш характерні ознаки цього об'єкта, враховувати географічні, історичні, природні та інші умови місцевості, де він розташований, думку населення, яке проживає на даній території, вписуватися в існуючу систему назв цієї території і складатися з мінімальної кількості слів.
32.
Географічним об'єктам можуть присвоюватися імена вчених, дослідників та інших осіб, які брали участь у їх відкритті, вивченні, створенні або заснуванні.


Географічним об'єктам можуть присвоюватися імена вчених, дослідників та інших осіб, які брали участь у їх відкритті, вивченні, створенні або заснуванні.
33.
Імена видатних державних або громадських діячів, представників науки, культури чи інших осіб, діяльність яких не пов'язана з відповідними географічними об'єктами, можуть присвоюватися посмертно, і лише у виняткових випадках з урахуванням думки більшості населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти. Врахування думки більшості населення здійснюється відповідно до закону України про референдуми.


Імена видатних державних або громадських діячів, представників науки, культури чи інших осіб, діяльність яких не пов'язана з відповідними географічними об'єктами, можуть присвоюватися посмертно, і лише у виняткових випадках з урахуванням думки більшості населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти. Врахування думки більшості населення здійснюється відповідно до закону України про референдуми.
34.
Назви адміністративно-територіальних одиниць, як правило, повинні бути похідними від найменування тих адміністративних одиниць, які є їх адміністративними центрами, або географічного чи історичного найменування тієї частини території, де розташовані ці адміністративно-територіальні одиниці.


Назви адміністративно-територіальних одиниць, як правило, повинні бути похідними від найменування тих адміністративних одиниць, які є їх адміністративними центрами, або географічного чи історичного найменування тієї частини території, де розташовані ці адміністративно-територіальні одиниці.
35.
Назви залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших об'єктів транспорту, як правило, повинні бути похідними від назв населених пунктів або їхніх частин, у яких або поряд з якими вони розташовані. Зазначені об'єкти транспорту, розташовані поза населеними пунктами, як правило, найменовуються з урахуванням назв найближчих значних географічних об'єктів.


Назви залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших об'єктів транспорту, як правило, повинні бути похідними від назв населених пунктів або їхніх частин, у яких або поряд з якими вони розташовані. Зазначені об'єкти транспорту, розташовані поза населеними пунктами, як правило, найменовуються з урахуванням назв найближчих значних географічних об'єктів.


-11- Н.д. Філіпчук Г.Г. (Округ № 203)
Доповнити абзацом такого змісту:
Встановлення назв географічних об'єктів, які вперше наносяться на топографічні, морські навігаційні та інші карти і плани здійснюється установами і організаціями, які виконують топографічну або гідрографічну зйомки в порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв.
враховано
Встановлення назв географічних об'єктів, які вперше наносяться на топографічні, морські навігаційні та інші карти і плани здійснюється установами і організаціями, які виконують топографічну або гідрографічну зйомки в порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв.
36.
Присвоєння однієї і тієї ж назви кільком однорідним географічним об'єктам у межах одного населеного пункту або району не допускається.


Присвоєння однієї і тієї ж назви кільком однорідним географічним об'єктам у межах одного населеного пункту або району не допускається.
37.
Перейменування географічних об'єктів можливе, як виняток, у таких випадках:


Перейменування географічних об'єктів можливе, як виняток, у таких випадках:
38.
повторення назв однорідних географічних об'єктів у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці;


повторення назв однорідних географічних об'єктів у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці;
39.
необхідності повернення окремим географічним об'єктам їхніх історичних або вживаних у минулому втрачених назв;


необхідності повернення окремим географічним об'єктам їхніх історичних або вживаних у минулому втрачених назв;
40.
суттєвої зміни функції або призначення географічного об'єкта.


суттєвої зміни функції або призначення географічного об'єкта.
41.
Перейменування географічних об'єктів здійснюється з урахуванням результатів референдуму, тобто думки більшості населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти.


Перейменування географічних об'єктів здійснюється з урахуванням результатів референдуму, тобто думки більшості населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти.
42.
Стаття 6. Унормування географічних назв


Стаття 6. Унормування географічних назв


-12- Президент України
Діяльність у сфері встановлення назв географічних об'єктів, а також унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв потребує врахування багатьох історичних, мовних, економічних та інших факторів, проведення у багатьох випадках глибоких спеціальних наукових досліджень. Складною проблемою є й упорядкування написання назв географічних об'єктів, розташованих в Україні, іноземними мовами, а також іноземних географічних назв державною мовою. Однак, Закон не передбачає ефективних механізмів забезпечення належного рівня вирішення цих питань.
враховано-13-Н.д. Ситник К.М. (Реєстр. карт. № 403)
Доповнити абзацом такого змісту:
Унормування географічних назв здійснюється з метою упорядкування та встановлення єдиної форми написання українських географічних назв з урахуванням історичних, етнічних, мовних та інших особливостей, результатів спеціальних наукових досліджень, а також визначення правил передачі й написання іншомовних географічних назв у відповідності до загальновизнаних міжнародних правил.
враховано
Унормування географічних назв здійснюється з метою упорядкування та встановлення єдиної форми написання українських географічних назв з урахуванням історичних, етнічних, мовних та інших особливостей, результатів спеціальних наукових досліджень, а також визначення правил передачі й написання іншомовних географічних назв у відповідності до загальновизнаних міжнародних правил.
43.
Назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, встановлюються і передаються державною мовою за нормами і правилами українського правопису в усіх сферах їх офіційного застосування відповідно до Закону України "Про мови в Українській РСР".
-14- Н..д.Толочко П.П. (Реєстр. карт. № 407)
Замість слова "встановлюються" записати "утворюються" - далі за текстом.
враховано
Назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, утворюються і передаються державною мовою за нормами і правилами українського правопису в усіх сферах їх офіційного застосування відповідно до Закону України "Про мови в Українській РСР".
44.
У місцях компактного проживання національних меншин України зберігається застосування історично утворених географічних назв з інших мов. Унормування таких географічних назв та їх передача державною мовою здійснюється з урахуванням мовних особливостей більшості населення, яке проживає на цій території.


У місцях компактного проживання національних меншин України зберігається застосування історично утворених географічних назв з інших мов. Унормування таких географічних назв та їх передача державною мовою здійснюється з урахуванням мовних особливостей більшості населення, яке проживає на цій території.
45.
Дорожні знаки, вивіски та інші покажчики назв географічних об'єктів, що знаходяться на території України, подаються державною мовою.


Дорожні знаки, вивіски та інші покажчики назв географічних об'єктів, що знаходяться на території України, подаються державною мовою.
46.
На покажчиках назв географічних об'єктів, призначених для міжнародного використання, а також у місцях компактного проживання національних меншин України поряд з назвою державною мовою може розміщуватися її латиноалфавітний відповідник або відповідна назва іншою мовою. Назва іншою мовою розташовується під назвою державною мовою і подається не більшим за розміром шрифтом.


На покажчиках назв географічних об'єктів, призначених для міжнародного використання, а також у місцях компактного проживання національних меншин України поряд з назвою державною мовою може розміщуватися її латиноалфавітний відповідник або відповідна назва іншою мовою. Назва іншою мовою розташовується під назвою державною мовою і подається не більшим за розміром шрифтом.
47.
В офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях іншими мовами назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, передаються з мови оригіналу літерами латинського та (або) відповідного алфавіту. Унормування таких географічних назв та їх передача іншими мовами здійснюється за правилами, встановленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв.


В офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях іншими мовами назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, передаються з мови оригіналу літерами латинського та (або) відповідного алфавіту. Унормування таких географічних назв та їх передача іншими мовами здійснюється за правилами, встановленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв.
48.
Призначені для використання в Україні назви географічних об'єктів, що знаходяться на території інших держав, а також географічних об'єктів Землі та Світового океану, на які не розповсюджуються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави, передаються державною мовою з мови оригіналу. Унормування таких географічних назв здійснюється за правилами, розробленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв та затвердженими Кабінетом Міністрів України.
-15- Н.д. Філіпчук (Округ № 203)
Після слів "за правилами" записати "встановленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв".

враховано
Призначені для використання в Україні назви географічних об'єктів, що знаходяться на території інших держав, а також географічних об'єктів Землі та Світового океану, на які не розповсюджуються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави, передаються державною мовою з мови оригіналу. Унормування таких географічних назв здійснюється за правилами, встановленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв.
49.
Стаття 7. Органи, які здійснюють найменування та перейменування географічних об'єктів


Стаття 7. Органи, які здійснюють найменування та перейменування географічних об'єктів
50.
Найменування та перейменування географічних об'єктів у межах визначених законом повноважень та відповідно до вимог цього Закону здійснюють:
-16- Президент України
Закон не враховує й те, що географічні назви використовуються в різних сферах не тільки на національному, а й на міжнародному рівнях. Тому назви географічних об'єктів мають бути максимально стабільними. Однак, ця вимога не може бути реалізована в разі надання практично необмежених повноважень у сфері найменування та перейменування географічних об'єктів сільським, селищним та міським радам, іншим органам місцевого самоврядування (стаття 7). З цих питань роль органів державної влади має бути визначальною. До повноважень рад може бути віднесено вирішення лише питань насправді місцевого значення.
частково враховано
Найменування та перейменування географічних об'єктів у межах визначених законом повноважень та відповідно до вимог цього Закону здійснюють:
51.
сільські, селищні, міські ради - щодо географічних об'єктів місцевого значення, розташованих відповідно на території села, селища, міста;


сільські, селищні, міські ради - щодо географічних об'єктів місцевого значення, розташованих відповідно на території села, селища, міста;
52.
районні ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території декількох сіл, селищ чи міст у межах відповідного району;


районні ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території декількох сіл, селищ чи міст у межах відповідного району;
53.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території декількох районів в межах відповідно Автономної Республіки Крим чи області;


Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території декількох районів в межах відповідно Автономної Республіки Крим чи області;
54.
Київська та Севастопольська міські ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території міста, у випадках та в порядку, встановлених відповідними законами;


Київська та Севастопольська міські ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території міста, у випадках та в порядку, встановлених відповідними законами;
55.
Кабінет Міністрів України - щодо об'єктів загальнодержавного значення; географічних об'єктів, одночасно розташованих на територіях декількох областей; географічних об'єктів, одночасно розташованих на території Автономної Республіки Крим та прилеглих до неї областей; географічних об'єктів, одночасно розташованих на території міста Києва та прилеглих до нього областей; а також географічних об'єктів, одночасно розташованих на території міста Севастополя та Автономної Республіки Крим;
-17- Н.д. Ситник К.М. (Реєстр. карт. № 403)
Викласти у такій редакції:
Кабінет Міністрів України - щодо географічних об'єктів загальнодержавного значення; географічних об'єктів, одночасно розташованих на територіях декількох областей; географічних об'єктів, одночасно розташованих на території Автономної Республіки Крим та прилеглих до неї областей; географічних об'єктів, одночасно розташованих на території міста Києва та прилеглої до нього області; а також географічних об'єктів, одночасно розташованих на території міста Севастополя та Автономної Республіки Крим;
враховано
Кабінет Міністрів України - щодо географічних об'єктів загальнодержавного значення; географічних об'єктів, одночасно розташованих на територіях декількох областей; географічних об'єктів, одночасно розташованих на території Автономної Республіки Крим та прилеглих до неї областей; географічних об'єктів, одночасно розташованих на території міста Києва та прилеглої до нього області; а також географічних об'єктів, одночасно розташованих на території міста Севастополя та Автономної Республіки Крим;
56.
Верховна Рада України - щодо найменування та перейменування населених пунктів і районів.


Верховна Рада України - щодо найменування та перейменування населених пунктів і районів.
57.
Рішення щодо найменування та перейменування географічних об'єктів набирають чинності одночасно з набранням чинності відповідно законом України про Державний бюджет України, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад про бюджети на відповідний рік, якими передбачаються видатки, пов'язані з таким найменуванням та перейменуванням.


Рішення щодо найменування та перейменування географічних об'єктів набирають чинності одночасно з набранням чинності відповідно законом України про Державний бюджет України, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад про бюджети на відповідний рік, якими передбачаються видатки, пов'язані з таким найменуванням та перейменуванням.
58.
Стаття 8. Порядок найменування та перейменування географічного об'єкта


Стаття 8. Порядок найменування та перейменування географічного об'єкта
59.
Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об'єкту з необхідним обгрунтуванням, картографічними матеріалами, розрахунками та кошторисами витрат, пов'язаних з таким найменуванням та перейменуванням, у межах, визначених законом, можуть вносити органи влади, підприємства, установи, організації та громадяни України.


Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об'єкту з необхідним обгрунтуванням, картографічними матеріалами, розрахунками та кошторисами витрат, пов'язаних з таким найменуванням та перейменуванням, у межах, визначених законом, можуть вносити органи влади, підприємства, установи, організації та громадяни України.
60.
Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об'єкта вносяться до відповідних органів, зазначених у статті 7 цього Закону. Розгляд таких пропозицій, якщо інше не передбачено Конституцією України та законом, обов'язково має здійснюватися з урахуванням відповідно:
-18- Президент України
Не враховує Закон й те, що найменування багатьох об'єктів, які можуть бути віднесені до числа географічних, здійснюється відповідно до законодавства не тільки визначеними в Законі органами державної влади, а й іншими суб'єктами, зокрема тими, які розпоряджаються відповідними об'єктами власності.
враховано
Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об'єкта вносяться до відповідних органів, зазначених у статті 7 цього Закону. Розгляд таких пропозицій, якщо інше не передбачено Конституцією України та законом, обов'язково має здійснюватися з урахуванням відповідно:
61.
пропозицій відповідних рад - щодо найменування та перейменування географічних об'єктів, розташованих на території декількох адміністративно-територіальних одиниць;


пропозицій відповідних рад - щодо найменування та перейменування географічних об'єктів, розташованих на території декількох адміністративно-територіальних одиниць;
62.
висновку центрального органу виконавчої влади з питань транспорту - щодо найменування та перейменування залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших об'єктів транспорту;


висновку центрального органу виконавчої влади з питань транспорту - щодо найменування та перейменування залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших об'єктів транспорту;
63.
висновку відповідних центральних органів виконавчої влади - щодо найменування та перейменування гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин, інших подібних об'єктів, територій, об'єктів природно-заповідного фонду та інших об'єктів.


висновку відповідних центральних органів виконавчої влади - щодо найменування та перейменування гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин, інших подібних об'єктів, територій, об'єктів природно-заповідного фонду та інших об'єктів.
64.
Пропозиції та рішення щодо найменування та перейменування географічних об'єктів направляються у встановленому порядку на відповідну експертизу.


Пропозиції та рішення щодо найменування та перейменування географічних об'єктів направляються у встановленому порядку на відповідну експертизу.
65.
Пропозиції щодо найменування географічних об'єктів Землі та Світового океану, відкритих та/або досліджених українськими дослідниками і вченими, вносяться до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв на розгляд та експертизу. Найменування цих об'єктів здійснює Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв.


Пропозиції щодо найменування географічних об'єктів Землі та Світового океану, відкритих та/або досліджених українськими дослідниками і вченими, вносяться до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв на розгляд та експертизу. Найменування цих об'єктів здійснює Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв.


-19- Н.д. Толочко П.П. (Реєстр. карт. № 407)
Доповнити абзацом такого змісту:
Географічні об'єкти, що утворюються за рішенням Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України найменовуються відповідними рішеннями про їх утворення згідно вимог цього Закону.
враховано
Географічні об'єкти, що утворюються за рішенням Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України найменовуються відповідними рішеннями про їх утворення згідно вимог цього Закону.
66.
Порядок найменування та перейменування географічних об'єктів, що складають систему адміністративно-територіального устрою України, визначається окремим законом.


Порядок найменування та перейменування географічних об'єктів, що складають систему адміністративно-територіального устрою України, визначається окремим законом.
67.
Стаття 9. Облік назв географічних об'єктів.
Державна реєстрація географічних назв
-20- Президент України
Відсутні у Законі й належні правові засади для обліку та державної реєстрації географічних об'єктів, розташованих на території України. Передбачено їх здіснення лише щодо географічних об'єктів, розташованих на території України. При цьому не вимагається проведення обліку написання державною мовою іноземних географічних назв, а також обліку написання іноземними мовами назв географічних об'єктів, розташованих на території України, її континентального шельфу та виключно (морської) економічної зони.
враховано
Стаття 9. Облік назв географічних об'єктів.
Державна реєстрація географічних назв
68.
Назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, підлягають обліку та державній реєстрації.
-21- Н.д.Толочко П..П.(Реєстр. карт. №407)
Викласти у такій редакції:
Назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, а також назви географічних об'єктів інших держав, Землі та Світового океану, які використовуються в Україні, підлягають обліку та державній реєстрації.
враховано
Назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, а також назви географічних об'єктів інших держав, Землі та Світового океану, які використовуються в Україні, підлягають обліку та державній реєстрації.
69.
Державну реєстрацію географічних назв здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв.


Державну реєстрацію географічних назв здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв.
70.
Облік назв географічних об'єктів, крім спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв, здійснюють також органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення найменування та перейменування географічних об'єктів.


Облік назв географічних об'єктів, крім спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв, здійснюють також органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення найменування та перейменування географічних об'єктів.
71.
Порядок створення та ведення Державного реєстру географічних назв, а також надання інформації щодо встановлення географічних назв для їх реєстрації визначається Положенням про Державний реєстр географічних назв, яке розробляється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі економіки, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі фінансів та Антимонопольним комітетом України, і затверджується Кабінетом Міністрів України.


Порядок створення та ведення Державного реєстру географічних назв, а також надання інформації щодо встановлення географічних назв для їх реєстрації визначається Положенням про Державний реєстр географічних назв, яке розробляється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі економіки, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі фінансів та Антимонопольним комітетом України, і затверджується Кабінетом Міністрів України.
72.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, наукові та інші установи й організації в межах своїх повноважень можуть видавати офіційні каталоги, довідники географічних назв, зміст яких затверджується (погоджується) спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв.


Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, наукові та інші установи й організації в межах своїх повноважень можуть видавати офіційні каталоги, довідники географічних назв, зміст яких затверджується (погоджується) спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв.
73.
Стаття 10. Використання та збереження географічних назв


Стаття 10. Використання та збереження географічних назв
74.
Географічні назви, встановлені згідно з цим Законом, є обов'язковими для застосування органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, а також у навчальних, картографічних, довідкових, енциклопедичних виданнях, оголошеннях, рекламах, вивісках, дорожних покажчиках, поштових відправленнях та інших сферах їхнього офіційного застосування.


Географічні назви, встановлені згідно з цим Законом, є обов'язковими для застосування органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, а також у навчальних, картографічних, довідкових, енциклопедичних виданнях, оголошеннях, рекламах, вивісках, дорожних покажчиках, поштових відправленнях та інших сферах їхнього офіційного застосування.
75.
Назви географічних об'єктів України, як складова частина історичної і культурної спадщини Українського народу - громадян України всіх національностей, охороняються державою.


Назви географічних об'єктів України, як складова частина історичної і культурної спадщини Українського народу - громадян України всіх національностей, охороняються державою.
76.
Стаття 11. Державний контроль за встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв


Стаття 11. Державний контроль за встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв
77.
Державний контроль за встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв здійснюється:


Державний контроль за встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв здійснюється:
78.
відповідними центральними органами виконавчої влади;


відповідними центральними органами виконавчої влади;
79.
спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв;


спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв;
80.
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах їх територій та повноважень.


місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах їх територій та повноважень.
81.
Стаття 12. Фінансування діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв, створенням та ведення Державного реєстру географічних назв


Стаття 12. Фінансування діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв, створенням та ведення Державного реєстру географічних назв
82.
Фінансування діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв, а також створенням та веденням Державного реєстру географічних назв здійснюється за рахунок бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством України.


Фінансування діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв, а також створенням та веденням Державного реєстру географічних назв здійснюється за рахунок бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством України.
83.
Найменування або перейменування географічних об'єктів за пропозицією органу місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.


Найменування або перейменування географічних об'єктів за пропозицією органу місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
84.
Найменування або перейменування географічних об'єктів за пропозицією органу виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на фінансування діяльності зазначеного органу.


Найменування або перейменування географічних об'єктів за пропозицією органу виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на фінансування діяльності зазначеного органу.
85.
Найменування або перейменування географічних об'єктів за пропозицією підприємств, установ, організацій та громадян України може здійснюватися за рахунок коштів відповідного бюджету або за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та громадян України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Найменування або перейменування географічних об'єктів за пропозицією підприємств, установ, організацій та громадян України може здійснюватися за рахунок коштів відповідного бюджету або за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та громадян України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
86.
Стаття 13. Міжнародне співробітництво з питань
встановлення, унормування, обліку,
реєстрації, збереження,
використання географічних назв,
створення та ведення Державного
реєстру географічних назв


Стаття 13. Міжнародне співробітництво з питань
встановлення, унормування, обліку,
реєстрації, збереження,
використання географічних назв,
створення та ведення Державного
реєстру географічних назв
87.
Міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв здійснюється відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
-22- Президент України
Не можна визнати обгрунтованими й положення Закону, за якими всі питання міжнародного співробітництва з питань встановлення, унормування обліку географічних назв тощо, мають здійснюватися лише відповідно до міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Така норма не тільки суттєво стримуватиме розвиток міжнародного співробітництва у важливій для України та міжнародного співробітництва сфері, а й безпідставно покладатиме на Верховну Раду України додаткові обов'язки.
враховано
Міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв здійснюється відповідно до нормативно-правових актів України та міжнародних договорів України.


-23- Н.д. Толочко П.П. (Реєстр. карт. № 407)
Викласти у такій редакції:
Міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв здійснюється відповідно до нормативно-правових актів України та міжнародних договорів України.
враховано


Держава сприяє міжнародному співробітництву з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв.


Держава сприяє міжнародному співробітництву з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв.
88.
Співробітництво з органами, діяльність яких пов'язана з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням географічних назв, створенням та веденням реєстру географічних назв, топонімічними та подібними службами, науково-дослідними центрами зарубіжних країн, міжнародними та громадськими організаціями, фондами забезпечується і координується спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв за погодженням з Міністерством закордонних справ України.


Співробітництво з органами, діяльність яких пов'язана з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням географічних назв, створенням та веденням реєстру географічних назв, топонімічними та подібними службами, науково-дослідними центрами зарубіжних країн, міжнародними та громадськими організаціями, фондами забезпечується і координується спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв за погодженням з Міністерством закордонних справ України.
90.
Стаття 14. Відповідальність за порушення законодавства про географічні назви


Стаття 14. Відповідальність за порушення законодавства про географічні назви
91.
Особи, винні у порушенні законодавства про географічні назви, несуть відповідальність відповідно до законів України.


Особи, винні у порушенні законодавства про географічні назви, несуть відповідальність відповідно до законів України.
92.
Прикінцеві положення


Прикінцеві положення
91.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-24- Президент України
Закон України не враховує усталених вимог законотворчої техніки, має суттєві редакційні недоліки.
відхилено
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


-25- Президент України
Новий проект Закону України "Про географічні назви" має бути підготовлений у повній відповідності з Конституцією України зз урахуванням вітчизняного та іноземного досвіду, рекомендацій міжнародних організацій. Забезпечення вирішення цього завдання у стислі строки має особливе значення, насамперед беручи до уваги необхідність поліпшення картографічного забезпечення державних потреб, розвиток міжнародного співробітництва та підготовку до видання Національного атласу України.
враховано

92.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:


2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
93.
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;


підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
94.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
95.
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;


відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
96.
забезпечити перегляд і скасування центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні