Назва: Про поводження з тваринами в населених пунктах
Автор: Народні депутати України Ю.Самойленко, І.Гаврилов, М.Габер, В.Кононов, С.Москвін, В.Костицький, А.Деркач
Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про поводження з тваринами в населених пунктах
-1- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
У назві законопроекту після слова "про" доповнити словами "порядок утримання та"
Враховано
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах
1
Охорона тварин передбачає гуманне відношення до них людини, з огляду на важливе значення тварин, які сприяють загальним гуманітарним змінам у світогляді громадян, а внаслідок цього - мають велику суспільну цінність. Цей закон регулює відносини, які виникають у зв'язку з утриманням чи перебуванням на території населених пунктів домашніх та інших тварин і забезпечує належні умови утримання, поводження та регулювання кількості тварин у населених пунктах, визначає відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян в галузі охорони і використання тварин в населених пунктах.

-2- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Перше речення преамбули виключити
-3- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
слово "гуманітарним" замінити словом "гуманним"
-4- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
У другому реченні слова "державних органів" замінити словами "органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування".
-5- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Тут і далі по тексту слово "домашня" в усіх відмінках замінити словом "свійська" у відповідних відмінках.
Слова "підприємств, установ і організацій" замінити словом "юридичних"
-6- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Перше речення преамбули виключити.

Враховано


Не раховано, речення виключеноВраховано редакційно

Враховано


Враховано

Враховано
Цей Закон встановлює порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах, визначає права і обов'язки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.

2

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
4
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

5
Домашня тварина - тварина, яка має власника, зареєстрована у встановленому порядку, може бути ідентифікована, утримуються у відповідних ії виду та породі фізіологічних умовах і знаходиться під безпосереднім контролем і наглядом свого власника.

-7- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "зареєстрована у встановленому порядку" вилучити.
-8- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
викласти в редакції: "домашня тварина - тварина, яка знаходиться на утриманні власника, утримується ним у фізіологічно відповідних умовах, знаходиться під контролем (наглядом) свого власника, членів його родини, або уповноваженої власником особи, а також може бути відповідним чином ідентифікована"
-9- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Доповнити словами: "які утримуються як домашні улюбленці або компаньони-помічники"
ВрахованоВраховано редакційно


Враховано
свійські тварини - тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці або компаньони-помічники, знаходиться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї, або уповноваженої власником особи, а також можуть бути ідентифіковані;
6
Племінна домашня тварина - домашня тварина, зареєстрована у встановленому порядку у племінних документах, походить від батьків, зареєстрованих у племінних документах; екстер'єрні та (або) робочі якості якої засвідчено уповноваженими орагнізаціями у відповідності до ії виду та породи.

-10- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слів "у встановленому" доповнити словом "законодавством", після слів "засвідчено уповноваженими" доповнити словами "відповідно до закону".
-11- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
викласти в редакції: "племінна домашня тварина - домашня тварина, екстер'єрні та (або) робочі якості якої відповідно до її виду та породи зареєстровано у встановленому порядку у племінних документах і засвідчено уповноваженими організаціями"
-12- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Доповнити визначенням терміну: "Племінна тварина - чистопорідна або одержана за затвердженою програмою порідного вдосконалення тварина, що має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі"
Не враховано

Не враховано

Враховано

7
Бездоглядні тварини - домашні тварини, які знаходяться поза межами проживання власника і не перебувають під його контролем.

-13- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "межами" замінити словом "місцем".
-14- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
Викласти в редакції: "бездоглядними тваринами вважаються будь-які домашні тварини, які знаходяться поза місцем проживання (перебування) свого власника (будинок, будівля, споруда, маєток, т. ін) чи поза межами території, що безпосередньо стикається з цим місцем і при цьому не перебувають під контролем власника, членів його родини або уповноваженої власником для контролю або нагляду над твариною особи"
-15- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Терміни "бездоглядні тварини" та "безпритульні тварини" викласти в редакції: "Бездоглядні (безпритульні) тварини - свійські тварини, які знаходяться поза межами проживання (перебування) свого власника, не перебувають під безпосереднім контролем чи наглядом власника, членів його родини або уповноваженої власником особи, або не мають власника"
Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано
бездоглядні (безпритульні) тварини - тварини, які знаходиться поза межами проживання (перебування) власника, членів його сім'ї або уповноваженої ним особи, не перебувають під їх безпосереднім контролем чи наглядом, або не мають власника;
8
Безпритульні тварини - тварини, які не мають власника і відповідних умов утримання.

-16- н.д. Акопян В.Г. (округ №131)
після слова "власника" доповнити словами "належного догляду"
-17- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
викласти в такій редакції: "безпритульні тварини - тварини, які не знаходяться на будь-чиєму утриманні і не мають фізіологічно відповідних умов утримання"
Враховано редакційно

Враховано редакційно-18- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Доповнити визначенням терміну:
"Бродячі тварини - бездоглядні та безпритульні тварини, що знаходяться на території населених пунктів і не мають власника чи перебувають поза його контролем;"
Враховано редакційно

9
Гуманне відношення до тварин - утримання тварин в умовах, що є для них біологічно сприятливими, забезпечення їх фізиологічних потреб та можливостей для їхньої соціалізації.

-19- н.д. Акопян В.Г. (округ №131)
доповнити словами "при цьому не чиняться жорстокі та насильницькі дії"
-20- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
викласти в редакції: "гуманне відношення до тварин - утримання тварин в умовах, що є для них фізіологічно відповідними, забезпечення можливостей для їхньої соціалізації, уважне ставлення до стану здоров'я тварин"
Не враховано


Враховано
гуманне ставлення до тварин - утримання тварин в умовах, що відповідають їх фізіологічним, біологічним та видовим особливостям, забезпечення можливостей для їхньої соціалізації, уважне ставлення до стану здоров'я тварин;
10
Жорстоке поводження з тваринами - систематичне утримання тварин у невідповідних її виду, породі, віку фізиологічних умовах або вчиненя дій, що призводять до страждань тварини, її травмування, каліцтва чи загибелі.

-21- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
викласти в редакції:
"Жорстоке поводження з тваринами - вчинення дій, що призводять до страждань тварини, її травмування, каліцтва та загибелі"
-22- н.д. Деркач А.Л. (округ 159)
слова "систематичне утримання" замінити словом "утримання"
-23- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слів "систематичне утримання" слово "тварин" замінити словом "тварини"
-24- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
викласти в редакції: "жорстоке поводження з тваринами - вчинення дій, що призводять до страждань тварин, її травмування, каліцтва чи загибелі, а також антигуманне поводження з ними"
Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано редакційно


Враховано редакційно
жорстоке поводження з тваринами - вчинення дій, що призводять до страждань, травмування, каліцтва, загибелі тварини, позбавлення постійного нагляду власника за твариною, утримання тварини у невідповідних її виду фізіологічних та біологічних умовах;
племінна свійська тварина - чистопорідна або одержана за затвердженою програмою порідного вдосконалення свійська тварина, що має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі;
11
Племінне розведення - система заходів, направлена на покращення естетичних (екстер'єрних) та користувальних властивостей тварин, збереження та покращення їх генофонду.

-25- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
привести у відповідність до ЗУ "Про племінне тваринництво"
-26- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Викласти в редакції: "Племінне розведення (племінна справа) - система зоотехнічних селекційних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварини"
Враховано
Враховано
племінне розведення (племінна справа) - система зоотехнічних селекційних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на поліпшення племінних і продуктивних якостей свійських тварин;


-27- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
доповнити визначенням терміну "фізіологічно відповідні умови утримання"
Не враховано

12

-28- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Доповнити терміном:
"Тимчасова ізоляція - тимчасове утримання у відповідно обладнаних приміщеннях виловлених спеціалізованими організаціями бродячих тварин до вирішення питань, пов'язаних з їх подальшим утриманням;"
Враховано редакційно
тимчасова ізоляція тварин - тимчасове утримання у відповідно обладнаних приміщеннях бездоглядних (безпритульних) тварин до вирішення питань, пов'язаних з їх подальшим утриманням.
13
Стаття 2. Законодавство України про охорону і використання тварин в населених пунктах.

-29- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
У назві статті виключити слово "України"
-30- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
назву статті викласти у такій редакції: "Законодавство України про порядок утриманні та поводження з домашніми тваринами в населених пунктах"
Враховано


Враховано редакційно
Стаття 2. Законодавство про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах

14
Відносини у галузі охорони і використання в населених пунктах регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до нього.

-31- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
після слів "охорони і використання" доповнити словами "свійських тварин"
-32- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Слово "виданими" замінити словом "прийнятими"
-33- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
частину першу викласти в такій редакції: "Законодавство про порядок утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах складається з цього Закону, Закону України "Про ветеринарну медицину", Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до нього"
ВрахованоВрахованоВраховано редакційно
Законодавство про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах складається з цього Закону, законів України "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про охорону навколишнього природного середовища" та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.
15
Норми щодо утримання диких тварин в умовах неволі або напіввільних умовах визначаються законом "Про тваринний світ".

-34- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити, не є нормою цього Закону
Враховано

16
Питання утримання та використання сільско-господарських тварин регламентуються законом "Про племінне тваринництво", крім питань стосовно декоративних тварин в населених пунктах.

-35- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити, не є нормою цього Закону -36- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
текст "крім питань стосовно" замінити словом "утриманні"
Враховано


Не враховано

17
Стаття 3. Сфера дії Закону.

-37- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Статтю виключити
Враховано

18
Цей Закон регулює відносини в галузі охорони і використання тварин в населених пунктах, визначає право власності та обов`язки власників тварин, встановлює вимоги гуманного відношення до тварин, визначає основи державного і громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону і використання тварин.

-38- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Викласти у такій редакції: "Цей Закон регулює відносини у сфері утриманні та поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах, визначає права та обов'язки фізичних і юридичних осіб - власників тварин, встановлює основи державного та громадського контролю у цій сфері та вимоги щодо гуманного ставлення до тварин"
Не враховано, статтю виключено

19
Стаття 4. Об`єкти Закону.


Враховано
Стаття 3. Об`єкти цього Закону.

20
Об`єктами Закону є домашні тварини, бездоглядні тварини, безпритульні тварини, дикі тварини, які проживають, використовуються чи перебувають на території населених пунктах.

-39- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "пунктах" замінити словом "пунктів"

Враховано

Об`єктами Закону є свійські тварини, бездоглядні (безпритульні) тварини, дикі тварини, які проживають, використовуються чи перебувають на території населених пунктів.

21
Стаття 5. Суб`єкти Закону.

-40- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Назву статті викласти у такій редакції: "Суб'єкти відносин у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах"
Враховано
Стаття 4. Суб'єкти відносин у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах
22
Суб`єктами Закону є юридичні та фізичні особи, що мають у своїй власності або на своїй території тварин, віднесених до об`єктів даного Закону.
-41- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
потребує редакційного опрацювання
-42- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Статтю викласти у такій редакції:
"Суб'єктами відносин у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах є органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які мають у власності свійських тварин."

Враховано
Враховано
Суб'єктами відносин у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які мають у власності свійських тварин.
23
Стаття 6. Особливості права власності та інших майнових прав на домашніх та диких тварин у населених пунктах.Стаття 5. Право власності на тварин у населених пунктах

24
Домашні та інші тварини у населених пунктах можуть перебувати у власності юридичній або фізичної особи, яка досягла 16 років.

-43- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Викласти в редакції: "Свійські тварини у населених пунктах можуть перебувати у власності юридичної або фізичної особи, яка спроможна забезпечити прийнятні для них умови утримання."
-44- н.д. Деркач А.Л. (округ 159)
викласти в редакції: "Домашні та інші тварини у населених пунктах можуть перебувати у власності юридичної або фізичної особи, яка досягла 16 років"
-45- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
текст "яка досягла 16 років" вилучити
-46- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Текст "яка досягла 16 років" вилучити
ВрахованоВраховано
редакційноВраховано
Враховано
Тварини в населених пунктах можуть належати на праві власності юридичній або фізичній особі, яка спроможна забезпечити прийнятні для них фізіологічні, біологічні та видові умови утримання.
25
Право набуття у колективну або приватну власність цих тварин наступає після реєстрації їх у відповідному компетентному органі та отриманні реєстраційного посвідчення на тварину .

-47- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
Текст "у відповідному компетентному органі" замінити словами "передбаченому законом"
-48- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
викласти в редакції: "Документальним підтвердженням права власності на тварину є реєстраційне посвідчення на тварину, видане відповідним компетентним органом; документальним підтвердженням права власності на домашню тварину можу бути реєстраційне посвідчення на тварину, видане відповідним компетентним органом"
-49- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Текст "Право набуття у колективну або приватну власність" замінити текстом "Право власності на"
-50- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Абзац виключити
Не враховано
Не врахованоНе враховано
Враховано

26
Крім реєстраційного посвідчення власник тварини повинен отримати документ про здоров'я тварини відповідно до ветеринарно-санітарного кодексу, Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ).

-51- н.д. Деркач А.Л. (округ 159)
абзац третій вилучити.
-52- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
викласти в редакції: "Крім реєстраційного посвідчення власник тварин повинен мати ветеринарний паспорт на тварину, що засвідчує стан здоров'я тварини відповідно до ветеринарно-санітарного кодексу Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), який є основним документом, що підтверджує право власності на тварину."
-53- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Текст "Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ)" вилучити

Враховано

Не враховано,
абзац вилучено

Враховано


27
Чистопорідність тварини оформлюється відповідними документами. Форма документа визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони і використаня тварин в населених пунктах за погодженням із зацікавленими державними органами та громадськими організаціями, які видають ці документи.

-54- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити
-55- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
слово "уповноваженим" виключити, слова "державними органами" замінити словами "органом державної влади"

Враховано


Не враховано,
абзац вилучено


28
У передбаченому законодавчими актами порядку права власників домашніх та інших тварин можуть бути обмежені в інтересах охорони цих об`єктів.

-56- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
слова "законодавчими актами" замінити словом "законом"
-57- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Слова " в інтересах охорони цих об'єктів" виключити
-58- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Слова "законодавчими актами" замінити словом "законом"

ВрахованоВрахованоВраховано

У передбаченому законом порядку права власників тварин можуть бути обмежені.

29
Шкода, заподіяна людиною тварині або твариною людині чи інший тварині, повинна бути відшкодована у встановленому законодавством порядку.

-59- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
абзац вилучити
Враховано

30
Стаття 7. Основні принципи поводження з домашніми та іншими тваринами у населених пунктах.


Стаття 6. Основні принципи утримання та поводження з тваринами в населених пунктах
31
Поводження з домашніми та іншими тваринами у населених пунктах ґрунтується на наступних принципах:
32
жорстоке поводження з тваринами несумісне з принципами моральності і гуманності;

-60- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Абзац виключити
Враховано

33
умови життя тварин повинні відповідати її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
34
людина зобов`язана не завдавати тваринам страждань і загибелі;
35
регулювання чисельності тварин з метою охорони здоров'я населення, для запобігання нанесення шкоди народному господарству відбувається методами та засобами, що не допускають порушення цілістності природних угрупувань диких тварин на території населених пунктів;

-61- н.д. Акопян В.Г. (округ №131)
після слова "відбувається" доповнити словом "гуманними"

Не враховано


36
право власності та інші майнові права на тварин, визначених у цьому Законі у випадку жорстокого поводження з ними або утримання в умовах, визначених як фізиологічно невідповідними, можуть бути припинені відповідно до цього Закону.


Враховано

37
Жодні речовини не повинні даватися тваринам, жодні види впливів і жодні прилади не повинні застосовуватися до них з метою збільшення чи зменшення природного рівня їхніх можливостей в будь-який час, коли це може піддати ризику здоров`я чи благополуччя тварин.

-62- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
потребує редакційного опрацювання
-63- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Після слів "благополуччя тварин" доповнити текстом "за виключенням передбачених Законом випадків"
Не враховано
Не враховано

38

-64- н.д. Костинюк Б.І. (Реєстраційна картка № 338)
доповнити абзацем такого змісту:
"Забороняється виготовлення хутрових виробів з хутра кішок і собак"
Не враховано-65- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Доповнити абзацами:
"збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в населених пунктах";
"недопустимості погіршення середовища перебування, шляхів міграції та умов розмноження тварин в населених пунктах";
"регулювання чисельності тварин в населених пунктах з метою охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди природі та народному господарству"
Враховано

39

-66- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Викласти статтю 7 у такій редакції:
Враховано редакційно"Утримання і поводження з домашніми тваринами в населених пунктах грунтується на наступних принципах:

Утримання та поводження з тваринами в населених пунктах грунтується на наступних принципах:


забезпечення безпечних умов утримання і гуманного поводження;

забезпечення гуманного поводження та відповідності умов утримання тварин в населених пунктах їх фізіологічним, біологічним і видовим особливостям;


недопустимість жорстокого поводження;

недопустимості жорстокого поводження з тваринами;


відповідність умов життя біологічним, видовим, іншим природним особливостям."


збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в населених пунктах;
недопустимості погіршення середовища перебування, шляхів міграції та умов розмноження тварин в населених пунктах;
регулювання чисельності тварин в населених пунктах з метою охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди природі та народному господарству.
40
РОЗДІЛ II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ДОМАШНІХ І ДИКИХ ТВАРИН У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ.

-67- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Слова "у галузі охорони і використання домашніх і диких тварин у" замінити словами "у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в"
Враховано
редакційно
РОЗДІЛ II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

41
Стаття 8. Державне управління у галузі охорони і використання домашніх і диких тварин у населених пунктах.

-68- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
У назві та тексті статей 8-12 слова "у галузі охорони і використання домашніх і диких тварин у" замінити словами "у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в"
-69- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Статтю виключити
Враховано
редакційно

Враховано

42
Державне управління у галузі охорони і використання домашніх і диких тварин у населених пунктах здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони і використані тварин в населених пунктах, його органи на місцях, інші державні органи виконавчої влади.

-70- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "спеціально уповноважений" виключити, після слова "інші" виключити слово "державні"

Не враховано


43
Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України.Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах

44
До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі охорони і використання тварин в населених пунктах України належить:До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах належать:

45
забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони і використання тварин в населених пунктах;забезпечення реалізації державної політики у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;

46
розробка та здійснення загальнодержавних програм у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах;

-71- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Абзац доповнити словом "організація"

організація розроблення та забезпечення реалізації загальнодержавних програм з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;

47
забезпечення державного регулювання та контролю у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах;

-72- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац викласти у такій редакції: "координація діяльності органів виконавчої влади з цих питань"
Враховано
координація діяльності органів виконавчої влади в цій сфері;


-73- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Доповнити абзацем:
"затвердження порядку та організація ведення моніторингу тварин в населених пунктах України;"
Враховано
затвердження порядку та організація ведення моніторингу тварин в населених пунктах;


-74- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Доповнити абзацем:
"затвердження порядку реєстрації свійських тварин в населених пунктах, встановлення розміру плати за реєстрацію та визначення категорій осіб, які звільняються від оплати за реєстрацію свійських тварин;"
Враховано
затвердження порядку реєстрації свійських тварин в населених пунктах, встановлення розміру плати за реєстрацію та визначення категорій осіб, які звільняються від оплати за реєстрацію свійських тварин;
48
організація зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного співробітництва у галузі охорони і використання тварин;організація і забезпечення здійснення міжнародного співробітництва у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;-75- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Доповнити абзацем: "встановлення порядку та правил здійснення обов'язкового страхування відповідальності власників тварин щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам, обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків"
Враховано
встановлення порядку та правил здійснення обов'язкового страхування відповідальності власників тварин щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам, обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків;


-76- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Доповнити новим абзацем: "затвердження переліку тварин щодо яких здійснюється обов'язкове страхування"

Враховано
затвердження переліку свійських тварин щодо яких здійснюється обов'язкове страхування;


-77- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Доповнити абзацем: "затвердження переліку, порядку утримання та поводження з тваринами з підвищеною агресивністю, розведення та утримання яких на території України заборонено або обмежено."
Враховано
затвердження переліку, порядку утримання та поводження з тваринами з підвищеною агресивністю, розведення та утримання яких на території України заборонено або обмежено.
49
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.

-78- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
доповнити текстом: ", передбачених законом"
Враховано
вирішення інших питань у межах повноважень, визначених законом.

50
Стаття 10. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах.

-79- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю 10 вилучити
-80- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
У назві статті слова "спеціально уповноваженого" вилучити
-81- н.д. Яценко В.М. (округ № 66)
Після слова "влади" додати слова "з питань житлово-комунального господарства"
Не враховано


ВрахованоВраховано
Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах

51
До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин належить:

-82- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "спеціально уповноваженого" вилучити
-83- н.д. Яценко В.М. (округ № 66)
Абзац викласти в такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства є спеціально уповноваженим органом, який здійснює державне управління у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах, до повноважень якого належить:"
ВрахованоВраховано
Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства є спеціально уповноваженим органом, який здійснює державне управління у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах, до повноважень якого належить:
52
здійснення державного регулювання і контролю у галузі охорони та використання тварин населених пунктах;

-84- н.д. Яценко В.М. (округ № 66)
Абзац викласти у такій редакції: "забезпечення проведення державної політики у цій сфері"
Враховано
забезпечення проведення державної політики у цій сфері;

53
організація заходів з охорони і використання тварин в населених пунктах;

-85- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Абзац викласти у статті 11
Враховано


54
забезпечення ведення державного обліку чисельності, визначення порядку реєстрації та реєстрація тварин у населених пунктах;

-86- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити
Враховано


55
розробка правил утримання тварин у населених пунктах України;

-87- н.д. Акопян В.Г. (округ №131)
після слова "правил" доповнити словами "та створення умов для"
-88- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Після слова "розробка" доповнити словами "та затвердження типових правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах"
Враховано


Враховано
розробка та затвердження типових правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах, створення умов для утримання тварин у населених пунктах;

56
розробка правил транспортування тварин міським та міжміським транспортом в межах України;

-89- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити
-90- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слова "міським" доповнити текстом: ", приміським"
Враховано


Не враховано


57
видача сертифікатів на перетин митного кордону України (тимчасовий та постійний вивіз) собак та кішок;

-91- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити, відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" здійснюється Митною службою
Враховано-92- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
доповнити новим пунктом:
"розробка та затвердження положень та зоогігієнічних нормативів з питань проведення виставок, ярмарок, аукціонів та інших заходів, пов'язаних із свійськими та іншими тваринами"
Враховано
розробка та затвердження положень та зоогігієнічних нормативів з питань проведення виставок, ярмарок, аукціонів та інших заходів, пов'язаних із свійськими та іншими тваринами;


-93- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Доповнити абзацем: "підготовка пропозицій до переліку тварин щодо яких здійснюється обов'язкове страхування"
Враховано
підготовка пропозицій до переліку тварин щодо яких здійснюється обов'язкове страхування;
58
визначення списку та умов поводження з тваринами з підвищеною агресивністю та інших тварин розведення та утримання яких на території України заборонено або обмежено;

-94- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац викласти у такій редакції: "підготовка пропозицій щодо переліку, порядку утримання та поводження з тваринами з підвищеною агресивністю, розведення та утримання яких на території України заборонено або обмежено."
Враховано
підготовка пропозицій щодо переліку, порядку утримання та поводження з тваринами з підвищеною агресивністю, розведення та утримання яких на території України заборонено або обмежено;

59
розробка методик та програм проведення обов'язкових тестів на соціалізацію для домашніх тварин, визначення списків та порід тварин, для яких потрібні такі тести;

-95- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Після слова "розробка" додати слова "і затвердження"
Враховано
розробка і затвердження методик та програм проведення обов'язкових тестів на соціалізацію для свійських тварин, визначення переліків та порід тварин, для яких потрібні такі тести;

60
сертифікація організацій всіх форм власності та підпорядкування, що ведуть діяльність, пов'язану з розведенням, дресируванням тварин, підготовкою фахівців в ціх сферах;

-96- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Слово "сертифікація" замінити словом "ліцензування"
Враховано редакційно у статті 12

61
розробка єдиної для всіх організацій схеми документообігу та обліку в сфері племінної діяльності, дресирування, охорони, утримання, використання та транспортування тварин;

-97- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити, належить до ліцензійної угоди
Враховано

62
визначення списку уповноважених організацій та відомств, яким доручається ведення обліку та видача документів;

-98- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити, належить до компетенції органі ліцензування
Враховано

63
визначення місць та порядку продажу тварин в умовах населених пунктів;

-99- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити, належить до компетенції органів місцевого самоврядування
Враховано


64
розробка методики визначення вартості тварин при судових справах у питаннях компенсації нанесеної шкоди;

-100- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити
Враховано

65
сертифікація благодійних та державних притулків для тварин, перевірка утримання в них тварин;

-101- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Слово "сертифікація" замінити словом "ліцензування"
Враховано редакційно у статті 12

66
сертифікація розплідників для домашніх тварин незалежно від їх форми власності та підпорядкування;

-102- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити
Враховано

67
ведення моніторингу та державного кадастру тварин у населених пунктах України;

-103- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Викласти в редакції: "забезпечення ведення моніторингу тварин в населених пунктах""

Враховано
забезпечення ведення моніторингу тварин в населених пунктах;
68
ведення єдиної державної бази племінного обліку домашніх тварин окремо по видах та породах тварин, з повним урахуванням їхніх видових та порідних особливостей;
-104- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити

Враховано
забезпечення ведення моніторингу тварин в населених пунктах;


-105- н.д. Акопян В.Г. (округ №131)
доповнити абзацем такого змісту:
"розробка та впровадження методів стерилізації безпритульних тварин з метою гуманного регулювання чисельності останніх"
Враховано редакційно
розробка методів стерилізації безпритульних (бездоглядних) тварин з метою гуманного регулювання їх чисельності;


-106- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Доповнити абзацем: "організація і забезпечення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах"
Враховано
організація і забезпечення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;


-107- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Доповнити абзацем: "складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання "
Враховано
складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання;
69
визначення та регламентація інших питань, пов'язаних з утриманням та перебуванням тварин в населених пунктах, відповідно до діючого законодавства.вирішення інших питань у межах повноважень, визначених законом.

70
Стаття 11. Повноваження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах.

-108- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Назву статті викласти у такій редакції: "Повноваження сільських, селищних, міських та їх виконавчих органів рад у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах", відповідні зміни внести у абз. 1 статті.
Враховано
Стаття 9. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах
71
До повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки Крим обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах належить:До повноважень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах належить:

72
реалізація державної політики у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах;

-109- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Абзац виключити
Враховано

73
організація і здійснення державного регулювання та контролю за охороною і використанням тварин у населених пунктах;

-110- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац викласти у такій редакції:
організація заходів з утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;
здійснення державного контролю за утриманням і поводженням з тваринами в населених пунктах;

Враховано
організація заходів з утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;-111- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Слово "державного" виключити
Враховано
здійснення контролю за утриманням і поводженням з тваринами в населених пунктах;
74
розроблення регіональних програм, пов'язаних з вивченням, охороною, використанням тварин у населених пунктах;

-112- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац викласти у такій редакції: "розроблення та затвердження місцевих програм, пов'язаних з регулюванням чисельності, поводженням та утриманням тварин в населених пунктах;"

Враховано
розроблення, затвердження та забезпечення виконання місцевих програм, пов'язаних з регулюванням чисельності, поводженням та утриманням тварин в населених пунктах;

75
створення спеціальних служб, підпорядкованих центральному уповноваженому органу з питань охорони та використання тварин у населених пунктах, що мають в своєму складі оснащені бригади відлову та притулки для тварин;

-113- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "уповноваженому органу" замінити словами: "органу виконавчої влади"
-114- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити
Не врахованоВраховано

визначення місць та порядку продажу тварин в населених пунктах;

76
забезпечення виконання державних та регіональних програм у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах;

-115- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "регіональних" замінити словом "місцевих"
-116- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Абзац об'єднати з абзацем 3 цієї частини
ВрахованоВраховано


77
забезпечення ведення державного обліку чисельності та реєстрації тварин у населених пунктах;

-117- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Слово "державного" виключити
Враховано
забезпечення ведення обліку чисельності та реєстрації свійських тварин в населених пунктах;

78
забезпечення регулювання кількості тварин у населених пунктах, в тому числі і безпритульних;забезпечення регулювання чисельності тварин в населених пунктах, в тому числі і безпритульних;

79
створення умов для появи та збільшення кількості благодійних громадських притулків, метою діяльності яких є вирішення проблем безпритульних тварин та пошук власників для загублених чи зданих у притулки тварин;забезпечення умов для створення благодійних притулків, метою діяльності яких є вирішення проблем безпритульних тварин та пошук власників для загублених чи зданих у притулки тварин;

80
забезпечення контролю за виконанням власниками тварин правил утримання тварин у населених пунктах;

-118- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Слово "державного" виключити
Враховано
здійснення контролю за виконанням власниками тварин правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;-119- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Статтю доповнити абзацами :
облік кінологічних, фелінологічних та інших клубів, підприємств, організацій, установ, розплідників тощо;
Враховано
облік кінологічних, фелінологічних та інших клубів, підприємств, організацій, установ, розплідників тощо;


організація та утримання кладовищ для свійських тварин;
Враховано
організація та утримання кладовищ для свійських тварин;


надоння дозволу на проведення кінологічних та фелінологічних заходів;
Враховано
надання дозволу на проведення видовищних чи спортивних зоотехнічних заходів;


створення у встановленому порядку учбових курсів, шкіл, курсів техмінімумів з кінології та фелінології;
Враховано редакційно
організація навчання населення з питань утримання та поводження із свійськими тваринами;


-120- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Доповнити абзацем: "складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання "
Враховано
складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання;
81
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.

-121- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
доповнити текстом: ", передбачених законом"
Враховано редакційно
вирішення інших питань у межах повноважень, визначених законом.

82

-122- н.д. Акопян В.Г. (округ №131)
доповнити абзацем такого змісту:
"створення служб з перевірки власників тварин на наявність медичної довідки про психічний стан з метою охорони тварин від жорстокого поводження"
Не враховано-123- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Статтю доповнити абзацем: "Для реалізації зазначених повноважень можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до закону."
Враховано
Для реалізації зазначених у частині першій цієї статті повноважень можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до закону.


-124- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Доповнити частиною:
"Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах взаємодіють:
з органами житлово-комунального господарства в частині реєстрації свійських тварин, розміщення та обладнання місць вигула тварин; розгляду скарг громадян щодо регулювання чисельності тварин в населених пунктах, проведенні роз'яснювальної роботи серед населення щодо правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;
з органами державного ветеринарного контролю в частині проведення профілактичної вакцинації та лікування тварин, карантину тварин, небезпечних для людини та інших тварин, діагностики сказу та інших захворювань, проведенні роз'яснювальної роботи серед населення щодо запобігання захворювань тварин та дотримання ветеринарно-санітарних правил;
з органами санітарно-епідеміологічного нагляду в частині попередження розповсюдження інфекційних захворювань, забезпеченні роз'яснювальної роботи серед населення щодо заходів профілактики сказу та інших інфекційних захворювань, що розповсюджуються через тварин;
з органами державної екологічної інспекції в частині розробки спільних програм щодо регулювання фауни населених пунктів, збереження тваринного світу та середовищ їх існування;
з органами внутрішніх справ з питань виконання власниками тварин цього Закону та інших нормативно-правових актів;
професійними клубами, товариствами захисту тварин, фондами та іншими громадськими організаціями з питань, що належать до їх компетенції у відповідності з завданнями їх статутної діяльності."
Враховано
редакційно
З метою виконання повноважень, визначених цим Законом, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи скоординовують свою діяльність з відповідними органами виконавчої влади.


-125- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Доповнити статтею: "Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з утриманням свійських тварин у притулках і розплідниках.
Враховано
Стаття 10. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з утриманням свійських тварин у притулках і розплідниках


Господарська діяльність, пов'язана з утриманням свійських тварин у притулках і розплідниках свійських тварин, підлягає ліцензуванню відповідно до закону."
Враховано
Господарська діяльність, пов'язана з утриманням свійських тварин у притулках і розплідниках свійських тварин, підлягає ліцензуванню відповідно до закону.
83
Стаття 12. Права та обов`язки громадян по охороні і використанню тварин у населених пунктах.

-126- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю 12 розділити на дві статті
Враховано
Стаття 11. Права власників тварин

84
Кожний громадянин України має право:Власники тварин мають право:

утримувати тварин у жилих приміщеннях, а також на ізольованих присадибних ділянках за згодою всіх дорослих членів сім'ї у кількості, передбаченій правилами утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;
85
мати домашніх та інших тварин у колективній або приватній власності;

-127- н.д. Деркач А.Л. (округ 159)
абзац вилучити
Враховано

86
на компенсацію шкоди заподіяної тварині або твариною людині, чи іншій тварині, відповідно до законодавства України;

-128- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
викласти в редакції:
"на компенсацію шкоди, заподіяної твариною людині або іншій тварині (в тому числі людиною);"
-129- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
викласти в такій редакції: "на компенсацію шкоди, заподіяну йому твариною, або заподіяну власній тварині людиною, або іншою твариною;"
Враховано редакційно
Враховано редакційно
на відшкодування шкоди, заподіяної твариною, або заподіяної власній тварині людиною, або іншою твариною, відповідно до законодавства;
оскаржувати у встановленому порядку рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб, що порушують їх право власності на тварин;
87
у встановленому порядку давати пропозиції і брати участь у розробці рішень органів виконавчої влади з питань захисту тварин у населених пунктах.

-130- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "у встановленому порядку" вилучити
Враховано редакційно
вносити пропозиції і приймати участь у підготовці рішень органів виконавчої влади з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.-131- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
доповнити частиною:
"оскаржувати у встановленому порядку рішення державних органів та посадових осіб, що порушують їх права на використання об'єктів тваринного світу"
Враховано-132- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю 12 викласти у такому змісті:
"Стаття 12. Права власників домашніх тварин.
Враховано редакційно-133- Власники собак, котів, інших домашніх тварин мають право:
Враховано редакційно-134- утримувати домашніх тварин у житлових приміщеннях, а також на ізольованих присадибних ділянках за згодою всіх дорослих членів сім'ї;
Враховано редакційно-135- об'єднуватися у спілки, кінологічні та інші клуби, громадські об'єднання за інтересом;
Враховано у ст. 14-136- представляти й захищати свої інтереси як власників домашніх тварин у встановленому законодавством порядку;
Не враховано-137- надавати домашнім тваринам кваліфіковану ветеринарну допомогу, обираючи для цього відповідну ветеринарну установу (заклад);
Не враховано-138- отримувати прибуток від приплоду чи використання домашніх тварин іншими гуманними способами;
Не враховано-139- виводити домашніх тварин у двори та інші місця загального користування населених пунктів із дотриманням відповідних вимог правил їх утримання;
Не враховано-140- вигулювання собак у спеціально відведених та облаштованих для цієї мети місцях, а також перевозити домашніх тварин усіма видами міського транспорту з додержанням правил користування даним видом транспорту за умови забезпечення безпеки людей."
Не враховано

Стаття 12. Обов'язки власників тварин
88
Громадяни України зобов`язані:Власники тварин зобов`язані:

89
охороняти тварин від жорстокого поводження з ними;

-141- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити, визначено у ст. 7.
Враховано

90
запобігати збільшенню чисельності безпритульніх тварин;

-142- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити, визначено у ст. 7.
Враховано

91
у встановленому порядку оформити документи, пов`язані з утриманням тварин у населених пунктах, дотримуватися інших пунктів правил утримання тварин в населених пунктах, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин;

-143- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
викласти у такій редакції: "у випадках і в порядку, передбачених законодавством про охорону і використання тварин в населених пунктах, оформлювати документи, пов'язані з утриманням тварин у населених пунктах"
Враховано редакційно
зареєструвати своїх тварин, оформити документи, які передбачені правилами утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;
92проводити профілактичну імунізацію свійських тварин в порядку, встановленому законодавством;
у випадках, передбачених законодавством, повідомляти установу державної ветеринарної медицини про захворювання тварини;
93
утримувати власних тварин таким чином, щоб запобігати нанесення ними шкоди людям та іншим тваринам;утримувати власних тварин таким чином, щоб запобігати нанесення ними шкоди людям та іншим тваринам;

не допускати забруднення тваринами місць загального користування, прибирати в усіх випадках екскременти за тваринами;


-144- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Доповнити абзацем:
"вигул собак здійснювати у спеціально відведених та облаштованих для цієї мети місцях, з обов'язковим дотриманням правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;"
Враховано
вигул свійських тварин здійснювати у спеціально відведених та облаштованих для цієї мети місцях, з обов'язковим дотриманням правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;


-145- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Доповнити абзацем:
"при реєстрації агресивних тварин їх власники зобов'язані пройти технічній мінімум з питань дресування та утримання собак;"
Враховано
при реєстрації тварин з підвищеною агресивністю пройти технічній мінімум з питань утримання та дресирування цих тварин;


-146- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Доповнити абзацем: "укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам"
Враховано
укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;


-147- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Доповнити абзацем: "укласти договір обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України"
Враховано
укласти договір обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України;
94
ставитися до тварин у відповідності з вимогами цього Закону.

-148- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Після слова "Закону" доповнити текстом "та інших законодавчих актів України"
Враховано
ставитися до тварин у відповідності з вимогами цього Закону та інших нормативно-правових актів.

95
Громадяни України мають і інші права та обов`язки, передбачені іншими актами законодавства України.

-149- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
частину третю вилучити
Враховано-150- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Обов'язки власників домашніх тваринВраховано редакційно-151- Власники собак, котів, інших домашніх тварин зобов'язані:
Враховано редакційно-152- зареєструвати належних їм собак, котів, інших домашніх тварин віком від двох місяців і більше згідно з затвердженими правилами їх утримання;
Враховано редакційно-153- доставити протягом п'яти днів до місцевої ветеринарної установи придбану собаку, кота чи хижу тварину, а також їх приплід для огляду, імунізації та лікувально-профілактичної обробки. Повідомити у вказаний термін зазначену установу у разі зміни місця проживання тварини;
Не враховано-154- щорічно перереєстровувати належних їм собак, котів, інших домашніх тварин;
Не враховано-155- доставляти собак, а в разі необхідності - й інших домашніх тварин, у визначені місцевою ветеринарною установою терміни для огляду, імунізації, лікувально-профілактичних обробок;
Не враховано-156- у разі захворювання чи падежу домашніх тварин негайно повідомляти місцеву ветеринарну установу, а їх трупи здавати для захоронення на кладовищі для тварин;
Враховано редакційно-157- не допускати, щоб домашні тварини забруднювали квартири, сходові площадки, інші місця загального користування багатоквартирних будинків, дворів, дитячих площадок, інших прибудинкових територій, вулиць, скверів, площ, місць відпочинку тощо. Прибирати в усіх випадках забруднення, зроблені тваринами;
Враховано редакційно-159- негайно повідомляти місцеві установи санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служб про випадки укусів або травмування домашньою твариною людей, свійських чи інших домашніх тварин, а також доставити домашню тварину для огляду та ізоляції. У разі неможливості доставити вказану тварину до ветеринарної установи власними силами власник повинен повідомити про неї відповідну установу, що займається виловом бродячих тварин;
Не враховано-160- здавати в разі потреби собак, котів, інших домашніх тварин до притулків для тварин;
Не враховано-161- відшкодовувати матеріальні та моральні збитки, що заподіяні їхніми тваринами іншим фізичним та юридичним особам".
Не враховано

96
Стаття 13. Громадські організації з охорони та використання тварин.Стаття 13. Громадські організації у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах

97
З метою задоволення своїх законних інтересів у здійсненні охорони, розведенні, дресируванні, утриманні та поводженні тварин громадяни можуть добровільно об'єднуватись у громадські організації.

-162- н.д. Деркач А.Л. (округ 159)
абзац вилучити
-163- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
викласти в такій редакції: "З метою задоволення своїх законних інтересів у здійсненні охорони, розведенні, дресируванні, утриманні тварин та поводженні з ними відповідно до вимог Закону, громадяни можуть добровільно об'єднуватись у громадські організації."
Не враховано

Враховано редакційно
Для задоволення своїх законних інтересів у здійсненні охорони, розведенні, дресируванні, утриманні та поводженні з тваринами, громадяни можуть на добровільних засадах об'єднуватись у громадські організації.
98
З метою розвитку та поширення гуманного відношення до тварин центральний уповноважений орган, його органи на місцях, органи місцевої виконавчої влади якнайширше залучають до співпраці громадські об'єднання, благодійні притулки, недержавні фонди та організації та окремих громадян.

-164- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "відношення замінити словом "ставлення";
-165- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "уповноважений орган, його органи на місцях, органи місцевої" замінити текстом: "орган виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах, його органи на місцях, органи місцевого самоврядування, місцеві органи";
-166- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "громадські об'єднання" замінити словами "громадські організації";
-167- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "недержавні" вилучити

ВрахованоВраховано редакційно


ВрахованоВраховано
З метою розвитку та поширення гуманного ставлення до тварин центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування залучають до співпраці громадські організації, благодійні фонди та громадян.
99
В своїй діяльності, пов'язаною з охороною, утриманням та використанням домашніх та інших тварин у населених пунктах громадські організації зобов'язані дотримуватись вимог цого Закону.

-168- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
абзац вилучити
Враховано

100


РОЗДІЛ ІІI.
ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН У НАСЕЛЕННИХ ПУНКТАХ.

Стаття 14. Форми використання тварин у населенних пунктах.


-169- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити

Враховано
РОЗДІЛ ІІI
ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЇХ УТРИМАННЯ102
Використання тварин у населенних пунктах здійснюється на праві власності і праві користування.
103
Стаття 15. Види використання тварин у населених пунктах.

-170- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити
Не враховано
Стаття 14. Використання тварин в населених пунктах-171- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Статті розділу ІІ об'днати в одну статтю "Використання тварин в населених пунктах"
Враховано

104
За умови дотримання вимог цього Закону, інших актів законодавства України можуть здійснюватися такі види використання тварин у населених пунктах:

-172- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "цього Закону, інших актів законодавства України" замінити текстом: "законодавства про охорону і використання тварин в населених пунктах"
-173- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац викласти в такій редакції: "В населених пунктах можуть здійснюватися такі види використання тварин:"

Не враховано

Враховано
В населених пунктах можуть здійснюватися такі види використання тварин:
105
утримання громадянами як домашніх улюбленців або компаньйонів - помічників;утримання як домашніх улюбленців або компаньйонів-помічників;

106
у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі;у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі;

107
у видовищних заходах, спорті, мисливстві, організації активного відпочинку та розваг;

-174- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Слово "мисливстві" виключити, після слова "спортивних" додати слово "зоотехнічних"
Враховано
у видовищних чи спортивних зоотехнічних заходах, організації активного відпочинку та розваг;

108
племінне некомерційне та комерційне розведення, а також інші комерційні цілі;племінному некомерційному та комерційному розведенні, інших комерційних цілях;

109
використання тварин в службових та користувальних цілях;

-175- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "та користувальних" вилучити
-176- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Слово "користувальних" замінити словом "споживчих"
Враховано


Враховано
у службових цілях;

110
використання тварин для поліпшення естетичної якості міського ландшафту.для поліпшення естетичної якості міського ландшафту.

111
При використанні домашніх та інших тварин суб`єкти зобов`язані суворо дотримуватись вимог цього Закону, санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил утримання домашніх тварин в населених пунктах.

-177- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слів "цього Закону" додати "передбачених законодавством"

Не враховано
При використанні свійських тварин їх власники зобов`язані дотримуватися вимог цього Закону, ветеринарно-санітарних правил, правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.

112
Стаття 16. Використання громадянами домашніх тварин.

-178- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити
Враховано

113
Громадянам гарантується право використання домашніх тварин для задоволення своїх естетичних, комунікаційних, наукових, оздоровчих, спортивних та комерційних потреб та інтересів.

-179- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
додати слово "охоронних"
-180- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Додати "життєвих потреб"

Не врахованоНе враховано
114
Стаття 17. Використання тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі.

-181- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити
Враховано редакційно


115
Використання тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі можливе, коли це відповідає природним якостям або можливостям тварин, або у випадку, якщо відсутня можливість заміни їх іншими (альтернативними) методами та об`єктами.


Використання тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі можливе, коли це відповідає природним якостям або можливостям тварин, або у випадку, якщо відсутня можливість заміни їх альтернативними методами та об`єктами.
116
Перелік альтернативних методів і об`єктів для використання замість експериментальних тварин визначається і затверджується зацікавленими центральними органами виконавчої влади.
-182- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити
Враховано

117
Робота з експериментальними тваринами може проводитися лише в організаціях, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на проведення роботи з тваринами.

-183- н.д. Акопян В.Г. (округ №131)
після слова "(ліцензію)" доповнити словами "та умови"
-184- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "в організаціях, які" замінити текстом: "тими підприємствами, установами, організаціями, що";
-185- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "спеціальний дозвіл (ліцензію) на проведення" замінити текстом "спеціальну ліцензію на проведення експериментальної"
-186- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Абзац вилучити

Не враховано


Не враховано
Не враховано
Враховано


118
Процедури на експериментальних тваринах, незалежно від їхніх цілей, при яких можливе нанесення травм, повинні відбуватися в умовах знеболювання.

-187- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
викласти в редакції: "Болісні процедури на експериментальних тваринах, незалежно від їхніх цілей, повинні здійснюватись з використанням знеболюючих засобів."
Не враховано

119
Стаття 18. Використання тварин у видовищних заходах, спорті при організації розваг.

-188- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити
Враховано редакційно

120
Перебування тварин на території населених пунктів під час проведення видовищних або зоотехнічних заходів, а також у місцях постійного перебування (зоопарках, цирках і таке інше) допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних та інших норм і правил, встановлених для перебування та утримання тварин у населених пунктах.

-189- н.д. Акопян В.Г. (округ №131)
після слова "умови" доповнити словами "належного догляду";
-190- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слів "правил, встановлених" доповнити словом "законодавством"
Враховано


Враховано
Використання тварин в населених пунктах під час проведення видовищних чи спортивних зоотехнічних заходів допускається за умови належного догляду, дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних та інших вимог і правил, встановлених законодавством про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.-191- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Доповнити абзацем: "Проведення видовищних чи спортивних зоотехнічних заходів допускається при наявності дозвілу, виданого виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за місцем проведення заходу."
Враховано
Проведення видовищних чи спортивних зоотехнічних заходів допускається при наявності дозвілу, виданого виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за місцем проведення заходу.
121
Поводження з тваринами при проведенні спортивних, видовищних заходів, телевізійних і кіно- та фото зйомок повинно виключати заподіяння тваринам травм, болі, каліцтв.

-192- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити
Враховано

122
Забороняються будь-які видовищні, зоотехнічні або інші заходи, що включають бої тварин або їхні елементи, або інши заходи, де тварин спонукають до нападу одна на іншу, незалежно від виду та породи тварин.

-193- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "або інші" виключити
-194- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Текст "або інші заходи, де тварин спонукають до нападу одна на іншу, незалежно від виду та породи тварин" вилучити.
Враховано


Враховано
Будь-які видовищні чи спортивні зоотехнічні заходи, що включають бої тварин, забороняються.

123
Дресирування тварин повинно відбуватися за встановленими методиками, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах. Тварини не можуть піддаватися дресируванню в спосіб, небезпечний для їх здоров`я та благополуччя, особливо шляхом змушення тварин перевищувати їхні природні можливості та силу або за допомогою застосування штучних знарядь, що викликають пошкодження або невмотивований біль, страждання чи виснаження.

-195- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "спеціально уповноваженим" вилучити;
-196- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Перше речення вилучити, належить до ліцензійної умови
-197- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
у другому реченні текст "та благополуччя, особливо" замінити текстом "у тому числі";
слово "невмотивований" замінити словом "невиправданий"
ВрахованоВрахованоВраховано

Тварини не можуть піддаватися дресируванню в спосіб, небезпечний для їх здоров`я у тому числі шляхом змушення тварин перевищувати їхні природні можливості та силу або за допомогою застосування штучних знарядь, що викликають пошкодження або невиправданий біль, страждання чи виснаження.

124
Власник тварини, використання якої у циркових та інших видовищних та спортивних заходах, інших комерційних або некомерційних цілях, перестало бути можливим, зобов'язаний забезпечити цій тварині умови утримання відповідно до вимог цього Закону.
125
Заподіяння будьяких дій що ставлять за мету або можуть призвести до передчасної смерті або втрати дієздатності тварини - заборонено, крім випадків, коли присиплення рекомендовано фахівцем ветеринарної медицини в зв`язку із станом здоров`я тварини.

-198- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац викласти в редакції: "Заподіяння будь-яких дій, що можуть призвести до страждань, травмування, каліцтва тварини - заборонено."

Враховано
Заподіяння будь-яких дій, що можуть призвести до страждань, травмування, каліцтва тварини заборонено.

126
Стаття 19. Використання домашніх та інших тварин у комерційних цілях.

-199- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити
Враховано
редакційно

127
Домашні та інші тварини можуть використовуватись у комерційних цілях у цирках, зоопарках, видовищних заходах, прокаті, рекламі, презентаціях, виставках, змаганнях та інших аналогічних видах діяльності. Використання тварин з метою отримання прибутку допускається лише при наявності спеціального дозволу (ліцензії) на такого роду діяльність.128
Домашні та інші тварини не можуть використовуватися у названих видах діяльності, якщо не виконуються такі умови:

-200- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "названих" замінити словом "зазначених"

Не враховано
129
утримання тварин не відповідає вимогам, передбаченим цим Законом та іншими нормативними актами;

-201- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "нормативними актами" замінити словами "законами України"

Не враховано130
здоров`я та благополуччя людей, ціх тварини або інших тварин піддається ризику;

-202- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "та благополуччя" вилучити
Не враховано

131
діяльність, пов`язана з використанням тварин, не зареєстрована у встановленому законодавством України порядку або не отримані відповідні дозволи та ліцензії;

-203- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "у встановленому законодавством України або не отримали відповідні" замінити текстом: "передбачених законом випадках та порядку або не отримані передбачені законом"
-204- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Розбити на два підпункти, виклавши у такій редакції:
"діяльність, пов'язана з використанням тварин, не зареєстрована у встановленому законодавством України порядку;
не отримані відповідні дозволи та ліцензії;"
-205- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити, визначено Законом "Про ліцензування..."
Не враховано


Не враховано
Враховано

132
відповідальна особа не має необхідний для виконання названої діяльності рівень знань та навичок або професійної підготовки.

-206- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
викласти у такій редакції: "відповідальна особа не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбачених законодавством для здійснення зазначеної діяльності"
-207- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити, належить до ліцензійної умови
Не враховано, абзац виключеноВраховано

133
Стаття 20. Використання тварин у розведенні.

-208- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити
Враховано редакційно

134
Розведення домашніх тварин може бути племінним та неплемінним, може переслідувати комерційні та некомерційні цілі.

-209- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити, визначено Законом "Про племінну справу в тваринництві"
Враховано

135
Порядок використання тварин у розведенні визначається відповідними інструкціями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах, погодженими з зацікавленими громадськими та державними організаціями.

-210- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "інструкціями спеціально уповноваженого" замінити текстом: "нормативно-правовими актами"
-211- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
абзац вилучити

Не враховано
Враховано

136
Використання у розведенні домашніх тварин (в першу чергу собак та кішок) заборонено, якщо:

-212- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "Використання у розведенні" доповнити словом "племінних"
-213- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
текст "Використання у розведенні домашніх тварин (в першу чергу собак та кішок)" замінити текстом "Використання домашніх тварин у розведенні (в першу чергу собак та кішок), що переслідує комерційні цілі заборонено, якщо;"

Не врахованоНе враховано


137
тварину не зареєстровано у встановленій формі у державних службах в структурі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах;

-214- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "встановленій формі у державних службах в структурі спеціально уповноваженого" замінити текстом "встановленому законодавством порядку у місцевих органах"

Не враховано


138
не отримано дозвіл встановленого зразка на розведення тварин;
139
умови утримання тварини не відповідають фізиологічним нормам.
140
Стаття 21. Використання тварин в службових цілях.

-215- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
статтю 21 виключити
-216- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити
Враховано


Враховано

141
Використання тварин в службових цілях проводиться згідно цього закону, та нормативних актів відповідних міністерств та відомств.
142
Стаття 22. Використання тварин для поліпшення естетичної якості міського ландшафту або інтер'єру.

-217- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити
Враховано редакційно

143
Тварини, що використовуються для поліпшення естетичної якості міського ландшафту або інтер'єру повинні знаходитися в умовах, що відповідають іхнім видовим та індивідуальним особливостям.Тваринам, які використовуються для поліпшення естетичної якості міського ландшафту або інтер'єру повинні бути забезпечені умови, що відповідають їхнім видовим та індивідуальним особливостям.

144
При неможливості забезпечити умов утримання та використання у відповідності до цього Закону, використання тварин заборонено.

-218- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слова "використання" додати слово "тварин"
-219- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити
Не врахованоВраховано

145
Заселення тварин, що не є традиційними для даного регіону чи зони, повинно проводитися з попередніми консультаціями у фахівців екологів та зоологів і не повинно становити загрози для існування традиційних відів тварин.

-220- н.д. Акопян В.Г. (округ №131)
після слова "екологів" вилучити слово "та"
-221- н.д. Акопян В.Г. (округ №131)
після слова "зоологів" доповнити словами "та ветеринарів"
-222- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац викласти у такій редакції: "Переселення тварин у нові місця перебування, що знаходяться на території населених пунктах, проводиться відповідно до Закону України "Про тваринний світ"."
Враховано


Враховано
редакційно

Враховано редакційно


Переселення тварин у нові місця перебування, що знаходяться на території населених пунктів, проводиться відповідно до закону.
146
Власник ландшафтних територій повинен сприяти проведенню моніторингу тварин на територіях та, при необхідності, регулюванню їх чисельності.

-223- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слів "тварин на" доповнити словом "цих"

Враховано
Власник ландшафтних територій повинен сприяти проведенню моніторингу тварин на цих територіях та, при необхідності, регулюванню їх чисельності.

147
Для створення приватних міні-зоопарків, зоокутків, штучного заселення у паркові та ландшафтні зони на території населених пунктів необхідні дозволи встановленого зразку. Дозволи видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах або його органами на місцях.

-224- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "встановленого зразку" замінити текстом: "за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах";
-225- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
друге речення викласти у такій редакції: "Дозволи видаються зазначеним органом або його органами на місцях"
Не враховано


Не враховано

148
РОЗДІЛ ІV.
ОХОРОНА ТА ВИМОГИ ЩОДО УТРИМАННЯ ТВАРИН У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ.-226- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
назву розділу викласти у такій редакції: "Охорона тварин та вимоги щодо їх утримання в населених пунктах"
-227- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Слова "охорона та" вилучити
Враховано редакційно у назві розділу ІІІ

Враховано

149
Стаття 23. Зміст охорони тварин.
-228- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити
Враховано

150
Охорона тварин у населених пунктах включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, раціональне використання та формування гуманного відношення до тварин.

-229- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слів "формування гуманного" слово "відношення" замінити словом "ставлення"
Не враховано

151
Заходи по охороні тварин плануються виходячи з посилу, що життя та здоров'я будь-якої тварини є самоцінним, незалежно від ії статусу та стану. Кожна тварина має права на гуманне поводження та утримання.

-230- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
текст "плануються виходячи з посилу" замінити текстом "грунтуються на постулаті"
-231- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Частину другу виключити.
Не враховано

Враховано

152
Норми щодо охорони та утримання тварин визначаються правилами, що розроблюються та затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах.

-232- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "спеціально уповноваженим" вилучити
-233- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити
Враховано


Враховано

153
Стаття 24. Загальні вимоги поводження з тваринами у населених пунктах.

-234- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити
Не враховано
Стаття 15. Загальні вимоги до утримання та поводження з тваринами в населених пунктах
154
При утриманні, розведенні, використанні тварин не допускається:При утриманні та поводженні з тваринами в населених пунктах не допускається:

155
використання інвентарю та інших пристосувань, які травмують тварин;використання інвентаря та інших пристосувань, які травмують тварин;

156
примушення тварин до виконання непридатних для них дій, що приводять до травм або морального страждання;

-235- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "непридатних" замінити словом "невластивих"
-236- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Слово "морального" вилучити
ВрахованоВраховано
примушення тварин до виконання невластивих для них дій, що приводять до травмування або страждання;

157
нанесення побоїв, травм, завдання болю з метою спонукання тварин до виконання будь-яких вимог;нанесення побоїв, травм, завдання болю з метою спонукання тварин до виконання будь-яких вимог;

158
використання тварин в умовах надмірних фізичних навантажень;

-237- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити
Враховано

159
розведення тварин із виявленими генетичними змінами, які надають їм страждань;

-238- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Слова "генетичними змінами" замінити словами "фізичними вадами"
Враховано
розведення тварин із виявленими фізичними вадами;

160
розведення тварин із спадково закріпленою підвищеною агресивністю;розведення тварин із спадково закріпленою підвищеною агресивністю;

161
розведення в комерційних цілях тварин, стандарт яких не зареєстровано у встановленому порядку;

-239- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слова "встановленому" додати слово "законодавством"
-240- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити
Не враховано
(абзац вилучено)


Враховано162
спонукання до нападу одних тварин на інших.спонукання до нападу одних тварин на інших.

163
При проведенні болісних процедур обов`язково застосування знеболюючих препаратів.

-241- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "обов'язково" замінити словами "обов'язковим є"
-242- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Доповнити словами "у разі неможливості їх уникнення"
ВрахованоВраховано
При проведенні болісних процедур, у разі неможливості їх уникнення, обов`язковим є застосування знеболюючих препаратів.

164
Стаття 25. Утримання домашніх тварин.
165
Кожна фізична чи юридична особа, яка утримує домашню тварину або погодилася доглянути її, несе відповідальність за її здоров`я та благополуччя, а також за нанесену нею шкоду людині або іншій тварині.

-243- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "благополуччя" замінити словами "належні умови утримання"
Враховано
Кожний хто утримує свійську тварину або доглядає за нею, несе відповідальність за її здоров`я та належні умови утримання, а також за нанесену твариною шкоду людині або іншій тварині.

166
Будь-яка особа, яка утримує домашню тварину або доглядає за нею повинна виділити їй місце де вона житиме, піклуватися про неї та приділяти їй увагу, з огляду на етологічні потреби тварини, відповідно до її виду та породи, зокрема:Кожний хто утримує свійську тварину або доглядає за нею повинен виділити їй місце де вона житиме, піклуватися про неї та приділяти їй увагу, з огляду на етологічні потреби тварини, відповідно до її виду та породи, зокрема:

167
давати їй достатню кількість їжі та води;

-244- н.д. Акопян В.Г. (округ №131)
після слова "кількість" доповнити словом "якісної"
Враховано
давати їй достатню кількість якісної їжі та води;

168
створювати їй належні умови, щоб вона могла достатньо рухатися;

-245- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
викласти в редакції:
"створити умови, які повинні задовольняти природні потреби, відповідні біологічним особливостям тварин, зоогігієнічним та ветеринарним вимогам"
Враховано
створити умови, які повинні задовольняти природні потреби, що відповідають біологічним особливостям тварин, зоогігієнічним та ветеринарним вимогам;
169
створювати їй умови для соціалізації (за виключенням випадків спеціального використання тварин спецслужбами та державними органами);

-246- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "спецслужбами та державними органами" замінити текстом "передбачених законом"
-247- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити
Не враховано
Враховано

170
провести необхідні щеплення та тестування, що визначаються привилами утримання тварин в населених пунктах;

-248- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
після слів "в населених пунктах" доповнити словами "та планом протиепізоотичних заходів установ державної ветеринарної медицини"
-249- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "правилами" замінити текстом "нормативно-правовими актами з питань"
-250- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Після слова "щеплення" додати "дресирування"
Враховано

ВрахованоВраховано
провести необхідні щеплення, дресирування та тестування, що визначаються нормативно-правовими актами з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах та програм протиепізоотичних заходів установ державної ветеринарної медицини;

171
запобігати збільшенню числа безпритульних тварин;запобігати збільшенню чисельності безпритульних тварин;

172
вживати всіх необхідних заходів, щоб тварина не загубилась.вживати всіх необхідних заходів, щоб тварина не загубилась.

173
Число тварин, що утримуються в житлових приміщеннях, обмежується можливістю забезпечення умов утримання відповідно до вимог цього Закону, а також визначається правилами утримання тварин у населених пунктах.

-251- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "правилами" замінити текстом "нормативно-правовими актами з питань"
-252- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Частину другу викласти у такій редакції:
ВрахованоВраховано редакційно

Кількість тварин, які утримуються в жилих приміщеннях, обмежується можливістю забезпечення санітарно-гігієнічних умов та додержання умов утримання тварин відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

174Утримання тварин юридичними особами, а також у зоокутках дитячих, навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів тощо допускається за погодженням з установами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини.


-253- "Число домашніх тварин, що утримується в житлових приміщеннях, обмежується можливістю забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних умов проживання громадян, вимог цього Закону і правил утримання тварин у населених пунктах. При цьому дозволяється утримувати домашніх тварин:
Враховано редакційно-254- у квартирах, де проживає одна сім'я, а також у будинках, що належать громадянам на правах приватної власності - не більше трьох дорослих особин;
Не враховано-255- у квартирах, де проживає кілька сімей - лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири - не більше трьох дорослих особин. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;
Не враховано-256- у зоо-кутках дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів - за погодженням з відповідними установами санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служб;
Враховано редакційно-257- на ізольованій, ретельно огородженій території, або в ізольованому приміщенні - у вільному вигулі, на прив'язі чи без неї;
Не враховано-258- в обладнаних приміщеннях для охорони - на прив'язі чи без неї;
Не враховано-259- для проведення наукових досліджень - у вольєрах або розплідниках;
Не враховано-260- для оперативного використання відповідними органами собак спеціального призначення, під час дресирування на відведених для цього майданчиках, на полюванні - без поводів і намордників."
Не враховано-261- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Доповнити частиною :
"Утримання собак, котів, інших домашніх тварин юридичними особами допускається за погодженням з територіальними установами державної ветеринарної та санітарно-епідеміологічної служб."
Враховано редакційно

Вигул свійських тварин дозволяється у встановлених для цього місцях. Заводити свійських тварин у приміщення магазинів, підприємств громадського харчування, закладів охорони здоров'я, культури, навчальних закладів, місця загального користування та масового відпочинку, виводити без коротких поводків і намордників собак з підвищеною агресивністю, продавати тварин у невстановлених для цього місцях забороняється.
175
Органи місцевої влади повинні створювати умови для нормального утримання громадянами домашніх тварин в умовах населених пунктів. При проектуванні та забудові населених пунктів повинні враховуватися потреби домашніх тварин та їхніх власників.

-262- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "Органи місцевої влади" замінити текстом "нормативно-правовими актами з питань"
Не враховано
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для утримання фізичними особами свійських тварин в населених пунктах. При проектуванні та забудові населених пунктах повинні враховуватися потреби свійських тварин та їхніх власників.

176

-263- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Доповнити статтями такого змісту:
-264- "Стаття... Заборони щодо утримання й поводження з домашніми тваринами
Не врахованоВласникам домашніх тварин забороняється:
-265- жорстоко поводитися з собаками, котами, іншими домашніми тваринами, залишати їх бездоглядними або знищувати, якщо вони не загрожують безпеці та здоров'ю людей чи інших домашніх тварин;
Враховано редакційно у ст. 13-266- утримувати домашніх тварин незареєстрованими;
Враховано редакційно у ст. 13-267- утримувати собак, котів, інших домашніх тварин у місцях загального користування багатоквартирних будинків (коридори, підвали, сходові площадки, горища тощо);
Враховано редакційно у ст. 24-268- вигулювати собак та інших домашніх тварин у невстановлених для цього місцях, а також виводити без коротких поводків, намордників і жетонів за межі помешкання чи садиби собак, визнаних міжнародною кінологічною організацією підвищено агресивними;
Враховано редакційно у ст. 24-269- заводити собак, котів, інших домашніх тварин у приміщення магазинів, об'єктів громадського харчування, заклади охорони здоров'я, культури, дошкільні заклади освіти та школи, а також виводити домашніх тварин на території дитячих майданчиків та споруди, на бульвари, у сквери, сади, об'єкти природно-заповідного фонду, інші місця загального користування та масового відпочинку;
Враховано редакційно у ст. 24-270- розводити та придбавати собак із підвищеною агресивністю;
Не враховано-271- купувати, продавати, показувати на виставках і виводках, перевозити громадським транспортом собак, котів, інших домашніх тварин без реєстраційного посвідчення, жетона та довідки ветеринарної установи про щеплення, виданої не раніше, ніж за 30 днів до вказаної події;
Не враховано-272- продавати домашніх тварин у невстановлених для цього місцях;
Враховано редакційно у ст. 24-273- викидати трупи домашніх тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях."
Не враховано-274- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Доповнити новою статтею: "Оплата комунальних послуг, пов'язаних з утриманням свійських тварин.
Враховано
Стаття 16. Оплата комунальних послуг, пов'язаних з утриманням свійських тварин


Сільські, селищні, міські ради в порядку і межах, визначених законодавством, встановлюють тарифи щодо оплати комунальних послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади, пов'язаних з утриманням свійських тварин."
Враховано
Сільські, селищні, міські ради в порядку і межах, визначених законом, встановлюють тарифи щодо оплати комунальних послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади, пов'язаних з утриманням свійських тварин.-275- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
"Стаття... Реєстрація домашніх тварин
Враховано
Стаття 17. Реєстрація свійських тварин


-276- Реєстрація собак, котів та інших домашніх тварин, яких утримують фізичні та юридичні особи, видача відповідних реєстраційних посвідчень і жетонів проводиться установами державної ветеринарної служби.
Враховано редакційно
Реєстрація свійських тварин, яких утримують фізичні та юридичні особи, видача відповідних реєстраційних посвідчень і жетонів проводиться виконавчими органами сільських, селищьних міських рад в порядку, встановленому законодавством.


-277- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Доповнити частиною:
"Обов'язковій реєстрації за місцем утримання підлягають:
тварини, щодо яких передбачається вигул;
тварини, маса тіла яких перевищує 50 кілограмів.
Реєстрації підлягають ввезені тварини, які перебувають на території населеного пункта більше шести місяців."
Враховано
Реєстрації за місцем утримання підлягають:
тварини, щодо яких передбачається вигул;
тварини, маса тіла яких перевищує 50 кілограмів.
Реєстрації підлягають ввезені тварини, які перебувають на території населеного пункту більше шести місяців.


-278- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Порядок реєстрації свійських тварин та розмір плати за реєстрацію встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Враховано
Порядок реєстрації свійських тварин, розмір плати за реєстрацію та визначення категорій осіб, які звільняються від оплати за реєстрацію свійських тварин встановлюється Кабінетом Міністрів України.


-279- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Власники собак, породи яких міжнародною кінологічною організацією визнано собаками з підвищеною агресивністю та власники хижих тварин реєструють їх за умови наявності довідки спеціалізованого органу чи кінологічного клубу про проходження власником відповідної підготовки з питань утримання та дресирування цих тварин, а також медичної довідки про стан психічного здоров'я власника.
Враховано редакційно
Власники свійських тварин, породи яких визнано Кабінетом Міністрів України породами з підвищеною агресивністю, реєструють їх за наявності довідки про проходження власником свійської тварини технічного мінімума з питань утримання та дресирування цих тварин, договору про обов'язкове страхування власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам, та за погодженням з органами міліції.


-280- Власники собак, котів, інших домашніх тварин оплачують їх реєстрацію та перереєстрацію, вартість реєстраційного посвідчення та жетона.
Не враховано-281- Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, вносять плату за житлово-комунальні послуги на їхнє утримання, розмір якої затверджується в порядку, встановленому законодавством."
Враховано у статті 25-282- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Після слів "дресирування цих тварин" доповнити словами "договору про обов'язкове страхування власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам"
Враховано-283- н.д. Самойленко (Реєстраційна картка №375)
Доповнити абзацем: "У випадку загибелі або втрати тварини власник зобов'язаний повідомити про це виконавчий орган сільської, селищьної, міської ради за місцем реєстрації"
Враховано
У випадку загибелі або втрати тварини власник зобов'язаний повідомити про це виконавчий орган сільської, селищьної, міської ради за місцем реєстрації.
177
Стаття 26. Утримання та перебування диких тварин в населених пунктах.Стаття 18. Утримання та перебування диких тварин в населених пунктах

178
Утримання диких тварин в населених пунктах в умовах неволі вимагає створення спеціальних умов їх перебування, що відповідають їх біологічним особливостям.

-284- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Слова "в умовах неволі" виключити
Враховано
З метою утримання диких тварин в населених пунктах створюються спеціальні умови їх перебування, що відповідають їх біологічним та видовим особливостям.

179
Органи місцевої влади повинні контролювати загальний екологічний стан територій населених пунктів та будь-яку діяльність, що впливає або може впливати на стан диких тварин населених пунктів, зобов`язані забезпечувати охорону території їх перебування, умов розмноження і шляхів міграції.

-285- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Після слів "диких тварин" доповнити словами "(крім шкідливих)
Враховано
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування контролюють загальний екологічний стан територій населених пунктів та будь-яку діяльність, що впливає або може впливати на стан диких тварин (крім шкідливих) в населених пунктах, забезпечують охорону середовища їх перебування, умов розмноження і шляхів міграції.

180
При розміщенні, проектуванні та забудові підприємств, споруд та інших об`єктів, організації місць відпочинку населення повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження середовища перебування, умов розмноження та шляхів міграції диких тварин, а також необхідного біообміну між зонами сталого проживання диких тварин в умовах населених пунктів.При розміщенні, проектуванні та забудові населених пунктів, організації місць відпочинку населення передбачаються і здійснюються заходи щодо збереження середовища перебування, умов розмноження та шляхів міграції диких тварин (крім шкідливих), а також необхідного біообміну між зонами сталого проживання диких тварин в умовах населених пунктів.
181
Проектування та видача дозвілів на забудову територій лісо-паркової зони, приміської зеленої зони, інших територій, що можуть являти собою місця перебування, розмноження чи міграції диких тварин відбуваєтся за участі фахівців екологів та зоологів.

-286- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити
Враховано

182
Стаття 27. Поводження з бездоглядними тваринами.

-287- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
У назві статті, частинах другій та п'ятій слова "бездоглядними, бездоглядних, бездоглядні, бездоглядної" замінити словами "бродячими, бродячих, бродячі, бродячої" відповідно.
Не враховано
Стаття 19. Поводження з бездоглядними тваринами

183
Бездоглядні тварини, що перебувають на територіях населених пунктів, підлягають вилову з метою повернення їх власнику або визначення подальшої долі.

-288- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Частину першу викласти в такій редакції:
"Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, в тому числі й ті, що мають нашийники з жетонами та намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, на бульварах, пляжах, у місцях масового відпочинку, громадському транспорті, у дворах та інших громадських місцях, а також інші тварини, що знаходяться в населених пунктах без власника, вважаються бродячими і підлягають вилову."
Враховано редакційно
Свійські тварини незалежно від породи, належності та призначення, в тому числі й ті, що мають нашийники з жетонами та намордники, але знаходяться без власника на територіях населених пунктів вважаються бездоглядними і підлягають вилову.
184
Вилов та вилучення бездоглядних тварин проводиться спеціальними бригадами вилову такими методами, щоб звести до мінімуму фізичні та психічні страждання тварин. Виловлені бездоглядні тварини повинні утримуватися у притулках для тварин до повернення їх власникам або визначення подальшої долі.

-289- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Перше речення викласти в редакції: "Виловбездоглядних тварин проводиться такими методами, щоб звести до мінімуму фізичні та психічні страждання"
Враховано
Вилов бездоглядних тварин проводиться такими методами, щоб звести до мінімуму фізичні та психічні страждання тварин. Виловлені бездоглядні тварини утримуються у притулках для тварин до повернення їх власникам або визначення подальшої долі.
185
Підставою для визначення власника тварини є наявність у тварини номерного жетона або вживленого електронного ідентифікатора, або татуїровки встановлених зразків.

-290- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
текст "Підставою для визначення власника тварин" замінити текстом "Одним з допоміжних засобів визначення власника тварин"
-291- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити
Не враховано, абзац виключено

186
Тварина, що повертається власнику, підлягає ветеринарному огляду з проведенням всіх необхідних заходів, а також щепленню проти сказу. За бажанням власника може бути проведена стерилизація тварини.

-292- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
після слів "проти сказу" додати текст "якщо власник документально не підтвердить наявність щеплення, здійсненого тварині в лікувальній ветеринарній установі в поточному році"
-293- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Після слова "сказу" доповнити "та лептоспірозу"
-294- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Частину четверту доповнити реченням такого змісту:
"У разі, коли у виловленої тварини виявлено ознаки сказу чи іншої важкої хвороби, а також за інших обставин, що загрожують життю та здоров'ю оточуючих, вона передається спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи евтаназії."
Враховано
ВрахованоВраховано редакційно
Тварина, що повертається власнику з притулку, підлягає ветеринарному огляду з проведенням протиепізоотичних заходів, щеплення проти сказу та лептоспірозу, якщо власник документально не підтвердить наявність профілактичних щеплень, здійснених тварині в установі державної ветеринарної медицини в поточному році. За бажанням власника може бути проведена стерилизація тварини. У разі, коли у виловленої тварини виявлено ознаки сказу, вона передається до закладів державної ветеринарної медицини для подальшого лікування чи присиплення.

187
Власник відловленої тварини зобов`язаний оплатити всі витрати, пов`язані з відловом, утриманням та лікуванням тварини. При повторному випадку вилову бездоглядної тварини, вона повинна стерилізуватися.Власник відловленої тварини зобов`язаний оплатити всі витрати, пов`язані з виловом, утриманням та лікуванням тварини спеціалізованими службами відлову бездоглядних тварин. У разі повторного вилову свійської тварини ця тварина підлягає стерилізації.

188
Мінімальний строк утримання відловлених домашніх тварин визначається місцевим виконавчим органом і не може становити менше десяти днів.

-295- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "місцевим виконавчим органом" замінити текстом "Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування"
-296- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
слова "не менше десяти днів" замінити словами "до чотирнадцяти діб"
-297- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Слова "і не може становити менше десяти діб" виключити, додати текст "відповідно з типовими правилами утримання та поводження з тваринами в населених пунктах"
Враховано
Не враховано

Враховано
Строк утримання відловлених бездоглядних тварин в притулках для тварин визначається правилами утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.
У разі виявлення захворювання тварини особливо небезпечною інфекційною хворобою, а також виходячи із вікового критерію, можливостей соціалізації чи стану здоров'я тварини може бути прийняте рішення про скорочення терміну утримання тварин в притулках для тварин.

Обраний метод, за винятком випадків, що становлять загрозу для людини, має або викликати негайну втрату свідомості та смерть тварини, або починатися з застосування глибокої загальної анестезії, після чого здійснюється захід, що призведе до смерті тварини.-298- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
доповнити новою частиною такого змісту: "Забороняється відлов бездоглядної тварини у присутності особи, яка класифікує цю тварину, як домашню, засвідчуючи наявність в неї власника"
Не враховано-299- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Доповнити частиною сьомою в такій редакції:
"Тимчасовій ізоляції підлягають також собаки, коти, інші домашні тварини, що завдали тілесних ушкоджень людині чи домашній тварині, або становлять небезпеку для оточуючих."
Враховано
Тимчасовій ізоляції підлягають також свійські тварини, що завдали тілесних ушкоджень людині чи іншій тварині, або становлять небезпеку для оточуючих.


-300- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Доповнити частиною восьмою в такій редакції:
"Вилов та тимчасова ізоляція бродячих домашніх тварин проводиться відповідними спеціалізованими організаціями. Вилов таких тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих, проявляють агресивність і загрожують безпеці людей".
Враховано редакційно у другій частині

189
Стаття 28. Скорочення чисельності безпритульних тварин.Стаття 20. Регулювання чисельності бездоглядних тварин

190
Вирішення проблеми безпритульних тварин повинно проводитись відповідно до програми регулювання чисельності безпритульних тварин, розробленої спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах та затвердженої місцевим органом виконавчої влади.

-301- н.д. Деркач А.Л. (округ 159)
викласти в такій редакції: "Вирішення проблеми безпритульних тварин повинно проводитись відповідно до програми регулювання чисельності безпритульних тварин, розробленої спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони та використання тварин у населених пунктах"
-302- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "розробленої спеціально уповноваженим" замінити словом "затвердженої"
-303- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "виконавчим органом місцевого самоврядування" виключити
Враховано
редакційноВраховано
Враховано
Регулювання чисельності бездоглядних тварин проводитися з метою зменшення їх чисельності відповідно до місцевих програм у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.
191
Місцеві органи виконавчої влади повинні здійснювати відповідні заходи, щоб скоротити кількість безпритульних тварин з метою охорони здоров`я і безпеки населення, запобігання захворюванням.

-304- н.д. Самойленко Ю.І. (реєстраційна картка №375)
Абзац виключити, визначено у повноваженнях
Враховано

192
Крім безпосереднього відлову програма регулювання чисельності безпритульних тварин в населених пунктах повинна включати такі заходи:Крім безпосереднього відлову місцеві програми у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах включають такі заходи:

193
поступове скорочення місць годівлі та сховищ безпритульних тварин;поступове скорочення місць годівлі та сховищ безпритульних тварин;

194
обов'язкова реєстрація всіх тварин на територіях підприємств, гаражних кооперативів, стоянок, складів і інших місць, де тварини виконують роль охорони і мають годування та місце постійного мешкання;обов'язкову реєстрацію всіх тварин на територіях підприємств, установ, організацій, гаражних кооперативів, стоянок, складів і інших місць, де тварини виконують роль охорони і мають годування та місце постійного мешкання;

195
стерилізація за бажанням власників домашніх тварин, особливо тварин у приватних секторах, та приміських оселях на територіях підприємств, гаражних кооперативів, стоянок, складів і інших місць;

-305- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "і інших місць" замінити словом "тощо"
-306- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац викласти в такій редакції: "стерилізація свійських тварин за бажанням власників;"
Не врахованоВраховано
стерилізацію за бажанням власників свійських тварин;

196
організація прийому у громадян тварин, яких вони не в змозі утримувати, організація служб пошуку господарів для загублених, зданих та відловлених тварин, допомога в соціалізації таких тварин;організацію прийому у фізичних осіб тварин, яких вони не в змозі утримувати, організацію пошуку власників для бездоглядних, зданих та відловлених тварин, допомогу в соціалізації таких тварин;

197
пропагандістська робота з метою зопобігання зростання чисельності безпритульних тварин; зокрема за рахунок безконтрольного розпліднення домашніх тварин та бездоглядних тварин;інформаційну роботу з метою запобігання зростанню чисельності бездоглядних тварин, зокрема, шляхом безконтрольного розпліднення свійських та бездоглядних тварин.

198
Мінімальний строк утримання безпритульних тварин в державних притулках визначається органами місцевої виконавчої влади і не може становити менше десяти днів. Цей строк необхідний для пошука власника тварині або передачі її до благодійних громадських притулків.

-307- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
слова "не менше десяти днів" замінити словами "до чотирнадцяти діб"
-308- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Текст "або передачі її до благодійних громадських притулків" вилучити.
-309- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити та врахувати редакційно у ст. 27, абз. 6.
Враховано
ВрахованоВраховано199
У разі виявлення захворювання тварини заразною хворобою, що вважається особливо небезпечною, а також виходячи із вікового критерію, можливостей соціалізації чи стану здоров'я тварини, уповноважені фахівці можуть прийняти рішення про скорочення терміну мінімального утримання.

-310- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
текст "а також виходячи із вікового критерію, можливостей соціалізації чи стану здоров'я тварини" вилучити.
-311- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити та викласти у ст. 27, абз. 7.
Не враховано

Враховано

200
Регулювання чисельності безпритульних тварин, які знаходяться на території населених пунктів проводиться такими методами, які завдають тваринам мінімального фізичного та психічного страждання.

-312- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити, визначено у ст. 27, абз. 2.
Враховано

201
Обраний метод, за винятком екстрених випадків, має або викликати негайну втрату відчуття та смерть, або починатися з застосування глибокої загальної анестезії, після чого здійснюється захід, що призведе до смерті тварини.

-313- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
слово "відчуття" замінити словом "свідомості"
-314- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити та викласти у ст. 27, абз. 8.
Враховано

Враховано

202
Будь-які рішення чи діі, пов'язані з регулюванням чисельності тварин приймаються або відбуваються за участі фахівців ветеринарної медицини.

-315- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити
Враховано

203
При виникненні або погрозі виникнення епізоотій і в інших небезпечних ситуаціях органи місцевої виконавчої влади повинні провести заходи, необхідні для скорочення чисельності безпритульних тварин, відповідно до інструкцій уповноважених органів з питань охорони здоров'я та агропромислової політики.

-316- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "органи місцевої" замінити текстом "місцеві органи"
-317- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "інструкцій уповноважених органів" замінити текстом "нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади"
-318- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
слова "відповідно до нормативно-правових актів, виданих спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я та ветеринарної медицини." замінити словами "відповідно до закону"
ВрахованоНе враховано
Враховано
При виникненні або загрозі виникнення епізоотичних ситуацій місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до закону проводять заходи, необхідні для регулювання чисельності безпритульних тварин.

204
Фінансування заходів по поліпшенню санітарно-епідемічного та епізоотичного стану у населених пунктах передбачається за рахунок місцевих бюджетів.

-319- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац викласти в такій редакції "Заходи щодо регулювання чисельності бездоглядних тварин в населених пунктах фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів."
Враховано
Заходи щодо регулювання чисельності бездоглядних тварин в населених пунктах фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
205
Стаття 29. Надання ветеринарної допомоги тваринам.Стаття 21. Надання тваринам ветеринарної допомоги

206
Власник тварини зобов`язаний забезпечити надання їй необхідної ветеринарної допомоги, а також забезпечення дотримання ветеринарних, карантинних, та санітарно-епідемічних норм відповідно до цього закону, правил утримання тварин в населених пунктах та інших законодавчих актів України.

-320- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "цього закону, правил утримання тварин в населених пунктах та інших законодавчих актів України замінити текстом "законодавства про охорону і використання тварин в населених пунктах"
-321- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Слово "санітарно-епідемічних" замінити словом "санітарно-протиепідемічних"
Враховано
редакційно

Враховано
Власник тварини зобов`язаний забезпечити надання їй необхідної ветеринарної допомоги, а також дотримання ветеринарно-санітарних, карантинних та санітарно-протиепідемічних правил і норм в порядку, визначеному законодавством.

207
Ветеринарні лікувальні заходи, під час яких тварина зазнаватиме сильного болю, або існує можливість, що вона зазнає такого болю, мають проводитися під анестезією, особисто фахівцем ветеринарної медицини або під його наглядом.

-322- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
викласти в редакції:
"Ветеринарні лікувальні заходи, під час яких тварина може зазнати болю, мають проводитися під анестезією."
Враховано
Ветеринарні лікувальні заходи, під час яких тварина може зазнати болю, мають проводитися під анестезією.
208
Заходи, за яких анестезія не потрібна, повинні здійснюватися особою, яка визнається компетентною згідно законодавства України.

-323- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Пункт вилучити
Враховано

209
За умови виявлення випадків невідповідного утримання тварин, уповноважені органи можуть винести рішення про проведення необхідних ветеринарних заходів, з відшкодуванням вартості ціх заходів власником тварини (тварин).

-324- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "За умови виявлення" замінити текстом "При виявленні"
-325- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "уповноважені органи можуть" замінити текстом "передбачені законодавством про охорону і використання тварин в населених пунктах органи повинні"
-326- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити, предмет Закону України "Про ветеринарну медицину"
Не врахованоНе враховано

Враховано

210
При необхідності присиплення тварини, це повинно бути зроблено засобами та методами, що виключають страждання та страх тварини, крім випадків, що потребують екстренного втручання за рішенням уповноважених органів.

-327- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити, визначено у статті 27
-328- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "уповноважених органів" замінити текстом "органів, уповноважених на те законодавством про охорону і використання тварин в населених пунктах"
-329- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Слово "присиплення" замінити словом "евтаназія"
ВрахованоНе враховано (вилучено)
Не враховано

211
Стаття 30. Транспортування тварин.Стаття 22. Транспортування тварин

212
Транспортування домашніх тварин дозволяється в усіх видах міського та міжміського транспорту.

-330- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Слова "міського та міжміського" вилучити.
-331- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Продовжити словами "за умов забезпечення безпеки людей та додержання правил користування даним видом транспорту".
-332- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слова "міського" доповнити словом "приміського"
Враховано


Враховано
Не враховано
(вилучено)
Транспортування тварин дозволяється в усіх видах транспорту за умов забезпечення безпеки людей та додержання правил користування певним видом транспорту.

213
Правила транспортування домашніх тварин усіма видами міського та міжміського транспорту на території України приводяться у відповідність до цього Закону.

-333- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Слова "міського та міжміського" вилучити.
-334- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слова "міського" доповнити словом "приміського"
-335- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "приводяться у відповідність до" замінити текстом "мають відповідати вимогам"
Враховано


Не враховано
(вилучено)


Враховано

Правила транспортування свійських тварин усіма видами транспорту на території України розробляються та затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань транспорту та мають відповідати вимогам цього Закону.

214
При транспортуванні тварини у транспортних засобах загального користування, її власник повинен зробити все можливе, щоб запобігти можливісті виникнення незручностей або збитків для інших пасажирів, проте й тварина не повинна під час транспортування почуватися дискомфортно і знаходитися в умовах що можуть призвести до її пригнічення, підвищення агресивності або фізичного страждання.

-336 н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити

Враховано

215
При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їхні потреби в їжі та воді, а також повинен бути забезпечений захист від шкідливих для них зовнішніх впливів.При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їхні потреби в їжі та воді, а також повинен бути забезпечений захист від шкідливих для них зовнішніх впливів.

216
Транспортний засіб, призначений для групового або індівідуального перевезення тварин, повинен бути спеціально обладнаний таким чином, щоб виключати травмування, загибель або порушення психічного стану тварин.Транспортний засіб, призначений для групового або індивідуального перевезення тварин, повинен бути спеціально обладнаний таким чином, щоб виключати травмування, загибель або порушення психічного стану тварин.

217
При груповому перевезенні навантаження тварин в транспортний засіб і їх розвантаження повинні здійснюватися за допомогою пристроїв та засобів, що запобігають травмуванню або загибелі тварин.

-337- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "навантаження тварин" замінити текстом "тварин, їх завантаження"
Враховано
При груповому перевезенні тварин, їх завантаження в транспортний засіб і їх розвантаження повинні здійснюватися за допомогою пристроїв та засобів, що запобігають травмуванню або загибелі тварин.

218
Транспортування тварин різних видів або агресивних тварин робиться окремо, за винятком видів, що природно контактують між собою або є нейтральними один до одного.Транспортування тварин різних видів або тварин з підвищеною агресивністю здійснюється окремо, за винятком видів, що природно контактують між собою або є нейтральними один до одного.

219
При вилові та транспрортуванні виловлених тварин повинен використовуватися тільки спеціально обладнаний транспорт, що виключає каліцтво чи загибель тварин.При відлові та транспрортуванні виловлених тварин повинен використовуватися тільки спеціально обладнаний транспортний засіб, що виключає каліцтво чи загибель тварин.

220
Стаття 31. Інформаційні та навчальні програми, формування громадської думки.

-338- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Викласти в редакції: "формування громадської думки щодо гуманного ставлення до тварин"

Враховано
Стаття 23. Формування громадської думки щодо гуманного ставлення до тварин

221
Громадські організації мають здійснювати заходи, які заохочували б до розробки інформаційних та навчальних програм з метою сприяння поширенню обізнаності та гуманної ідеї серед організацій та осіб, які займаються або цікавляться вихованням, розведенням, дресируванням та утриманням домашніх тварин.

-339- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "Громадські організації" замінити текстом "Органи державної влади, органи місцевого самоврядування із залученням громадських організацій".
-340- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Слова "або цікавляться вихованням" вилучити.
-341- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Доповнити речення словами: "у закладах освіти" та "а також громадськості"
Враховано

ВрахованоВраховано
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування із залученням громадських організацій здійснюють заходи щодо поширення обізнаності та гуманного ставлення до тварин у навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі громадських організаціях та серед фізичних осіб, які займаються розведенням, дресируванням та утриманням свійських тварин.

222
У своїй діяльності громадські організації не повинні протиставляти інтереси власників тварин та інших громадян, життеві потреби одних груп тварин з іншими групами або з потребами жителів населених пунктів.

-342- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слів "У своїй діяльності" додати "органи державної влади, органи місцевого самоврядування"
-343- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "іншими групами" замінити текстом "потребами інших груп тварин"
Враховано
Враховано
У своїй діяльності органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації не повинні протиставляти інтереси власників тварин та інших громадян, життеві потреби одних груп тварин з потребами інших груп тварин або з потребами жителів населених пунктів.-344- н.д. Юхновський О.І. (Округ 13), Кирильчук Є.І. (Реєстраційна картка № 350), Сас С.В.( Реєстраційна картка № 361)
Доповнити розділ 4 статтею "Місця захоронення тварин". Відповідно замінити наступну нумерацію статей.
Враховано

223
РОЗДІЛ V
КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ-345- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
У назві розділу, у назвах та тексті статей 32-37 словосполучення "у галузі використання тварин у" замінити словами "у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами".
Враховано
РОЗДІЛ ІV
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ224
Стаття 32. Державний контроль у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах.
-346- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю 32 викласти у такій редакції:
"Стаття 32. Державний контроль і нагляд за додержанням законодавства у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах
Враховано редакційно
Стаття 24. Контроль за додержанням законодавства у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах
225
Державний контроль у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунтах, його органами на місцях, місцевими державними адміністраціями, іншими державними органами відповідно до їх повноважень, а також органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

-347- Державний контроль за додержанням законодавства у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах України фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості здійснюється підрозділами місцевих органів виконавчої влади з питань благоустрою населених пунктів, екології, ветеринарної служби, органами внутрішніх справ, органами місцевого самоврядування, а також об'єднання громадян, статутами яких така діяльність передбачена.
-348- Нагляд за додержанням законодавства у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах здійснюється державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, посадовими особами та громадянами.
Враховано
редакційно
Не враховано
Контроль за додержанням законодавства у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до закону.-349- Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба, дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за додержанням порядку вигулу домашніх тварин у громадських місцях, перевірку відповідних документів (реєстраційне посвідчення тварини, її жетон і довідка з ветеринарної установи про вакцинацію, а щодо порід собак підвищеної агресивності - довідка про стан здоров'я її власника з психоневрологічного диспансеру) та вживають відповідних заходів у разі виявлених порушень.
Не враховано-350- У випадках, коли домашні тварини ведуть себе агресивно і становлять небезпеку для життя і здоров'я оточуючих людей, працівники органів внутрішніх справ у порядку, передбаченому Законом, мають право на застосування вогнепальної зброї для знищення таких тварин."
Враховано редакційно в абз. 5 ст. 27-351- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
виключити текст "спеціально уповноваженим"

Враховано-352- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "державними органами відповідно до їх повноважень, а також органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України" замінити текстом "органи державної влади, органи місцевого самоврядування відповідно до Закону"
Враховано редакційно

226
Порядок здійснення державного контролю за охороною і використанням тварин визначається цим Законом та іншими актами законодавства України.

-353- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
абзац виключити
Враховано

227
Стаття 33. Громадський контроль у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах.Стаття 25. Громадський контроль у сфері утримання та поводження з тваринами у населених пунктах

228
Громадський контроль у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах здійснюється громадськими інспекторами по нагляду за утриманням і використанням тварин.Громадський контроль у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах здійснюється громадськими інспекторами по нагляду за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах.
229
Повноваження громадських інспекторів у галузі контролю за охороною і використанням тварин у населених пунктах визначаються відповідно до Положення що затверджується спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах .

-354- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "відповідно до Положення" замінити словом "Положенням"
-355- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "спеціально уповноваженим" виключити
ВрахованоВраховано
Повноваження громадських інспекторів по нагляду за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах визначаються відповідно до Положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства .

230
Стаття 34. Компетенція державних органів та органів місцевого самоврядування щодо контролю за охороною і використанням тварин у населених пунктах.

-356- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади"
-357- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити
Не врахованоВраховано

231
Спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах має право:

-358- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "Спеціальний уповноважений" виключити
Не враховано

232
координувати роботу інших спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах та здійснювати контроль за діяльністю підприємств, установ, організацій і громадян у цій галузі;

-359- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "спеціально уповноважених органів державної" замінити текстом "центральних органів".
-360- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "підприємств, установ, організацій і громадян" замінити текстом "юридичних і фізичних осіб"
Не враховано
Не враховано

233
розробляти і затверджувати державні цільові програми по охороні і використанню тварин у населених пунктах;

-361- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "охорони і використанню" замінити текстом "щодо охорони і використання".

Не враховано

234
вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень законодавства у галузі охорони і використання об`єктів тваринного світу населених пунктів;

-362- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "населених пунктів" замінити текстом "у населених пунктах"
Не враховано

235
припиняти у встановленому порядку використання домашніх та інших тварин які проживають в населених пунктах якщо воно ведеться з порушенням законодавства;
-363- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "у встановленому порядку" виключити
Не враховано

236
визначення відповідно до законодавства України порядку ліцензування відповідальності пов'язаної з утриманням, розведенням та використанням тварин;

-364- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "законодавства України" замінити словом "Закону"
-365- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "відповідальності" замінити словом "діяльності"
Не врахованоНе враховано

237
контролювати додержання встановленого порядку обліку домашніх тварин, диких тварин, які проживають в населених пунктах, бездоглядних та безпритульних тварин.

-366- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
після слова "встановленого" додати слово "законодавством"
Не враховано
238
Спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах має інші права відповідно до законодавства України.

-367- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
викласти у редакції: "Центральному органу виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах, Законом можуть бути надані інші права у цій сфері"
Не враховано

239
Органи місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність в галузі охорони і використання тварин у населених пунктах в межах повноважень, наданих їм центральними органами влади та законодавством України.

-368- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "центральними органами влади та законодавством України" замінити текстом "законодавством про охорону і використання тварин у населених пунктах"
Не враховано

240
Стаття 35. Права посадових осіб спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах та його органів на місцях.

-369- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "спеціально уповноваженого" виключити.
-370- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити

Не врахованоВраховано

241
Посадові особи спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони і використання тварин у населених пунктах та його органів на місцях відповідно до законодавства мають право:

-371- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слово "законодавства" замінити словом "Закону"
Не враховано

242
давати обов'язкові до виконання вказівки (приписи) про усунення порушень в галузі охорони і використання тварин у населених пунктах;
243
перевіряти документи на право використання тварин, зупиняти транспортні засоби, якщо в них знаходяться тварини;
244
тимчасово вилучати тварин у осіб, що порушують законодавство в галузі охорони і використання тварин у населених пунктах;
245
проводити фотографування, звукозапис, кіно та відео зйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони і використання тварин у населених пунктах;
246
складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі охорони і використання тварин у населених пунктах.

-372- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "та розглядати справи" виключити

Не враховано

247
Державні інспектори спеціальних підрозділів підлягають обов'язковому соціальному страхуванню. Держава гарантує їм соціальний захист.

-373- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
абзац виключити
Враховано

248
Порядок та умови страхування державних інспекторів спеціальних підрозділів та їх соціального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України.

-374- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
абзац виключити
Враховано

249
Стаття 36. Правовий захист працівників, що здійснюють контроль за охороною та використанням тварин у населених пунктах.

-375- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Статтю виключити
Враховано

250
Працівникам підприємств, установ та організацій, що здійснюють контроль за охороною та використанням тварин у населених пунктах, гарантується правовий захист їх честі, гідності, здоров'я та життя відповідно до законодавства України.
251
Стаття 37. Відповідальність за порушення законодавства про охорону і використання тварин у населених пунктах.Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах

252
Порушення законодавства України в галузі охорони і використання тварин у населених пунктах тягне за собою адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність.Порушення законодавства про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах тягне за собою відповідальність відповідно до закону.

253
Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони і використання тварин несуть особи, винні в:Відповідальність за порушення законодавства про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах несуть особи, винні в:

254
жорстокому поводженні з тваринами;жорстокому поводженні з тваринами;

255
недотриманні встановлених ветеринарно-санітарних вимог і правил щодо утримання, використання і транспортування домашніх та інших тварин;недотриманні встановлених ветеринарно-санітарних вимог і правил утримання та поводження з тваринами в населених пунктах;

256
приховуванні та перекрученні інформації про стан і чисельність бездомних і бездоглядних тварин населених пунктів;

376- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "населених пунктів" замінити текстом "у населених пунктах"
Враховано
приховуванні та перекрученні інформації про стан і чисельність бездоглядних тварин у населених пунктах;

257
порушенні правил утримання тварин, що призвело до або могло призвести до нанесення тілесних ушкоджень, моральних та матеріальних збитків;

377- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Абзац виключити
Враховано

258
порушенні порядку придбання, реалізації і перевезення тварин;порушенні порядку придбання, реалізації і перевезення тварин;

259
пропаганді жорстокого поводження з тваринами;

-378- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац вилучити
Враховано

260
незаконному вилученні тварин;незаконному вилученні тварин;

261
невиконанні розпоряджень органів, що здійснюють охорону і державний контроль в галузі використання тварин у населених пунктах.невиконанні законних розпоряджень органів, що здійснюють державний контроль у сфері утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.

262
Власники тварин несуть повну відповідальність за нанесення тваринами, що їм належать, шкоди здоров'ю та благополуччю громадян, їхньому майну, іншим тваринам.

379- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
слова "та благополуччю" виключити

Враховано
Власники тварин несуть відповідальність за нанесення тваринами, що їм належать, шкоди здоров'ю громадян, їхньому майну, іншим тваринам відповідно до закону.

263
Громадяни в свою чергу (включаючи самих власників тварин) несуть відповідальність за нанесення шкоди, страждань, жорстоке поводження з тваринами.

-380- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
абзац виключити
Враховано

264
Відшкодування моральних чи матеріальних збитків відбувається у встановленим законом порядку за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи суду.

-381- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "місцевого органу виконавчої влади чи" виключити
-382- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Викласти в такій редакції: "Відшкодування моральних чи матеріальних збитків відбувається у встановленому Законом порядку за рішенням суду"
ВрахованоВраховано
Відшкодування моральної шкоди чи матеріальних збитків здійснюється у порядку, встановленому законом.
265
Дії, що призвели до страждань або загибелі тварини розцінюються діючим законодавством, зважаючи на самоцінність життя тварини, а вже потім на ії фінансову, племінну та іншу вартість.

-383- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "розцінюються діючим законодавством, зважаючи" замінити текстом "при розгляді справ оцінюються зважаючи передусім"
-384- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
Частину виключити
Не враховано
Враховано

266
Керівники органів місцевої виконавчої влади несуть повну відповідальність за наслідки перебування на їх територіях безпритульних тварин, як і за наслідки бездіяльності у питаннях регулювання кількості безпритульних тварин та запобігання епідемій та захворювань.

-385- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Абзац виключити
Враховано

267
Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства в галузі охорони і використання тварин у населених населених пунктах.

-386- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
слово "Законодавством" замінити словом "Законом"
Враховано
Законом може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства про порядок утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.

268


РОЗДІЛ VI.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН У НАСЕЛЕННИХ ПУНКТАХ.

Стаття 38. Міжнародні договори.

-387- н.д. Черненко В.Г. (Округ 34), Синенко С.І. (Реєстраційна картка № 272)
У назві розділу та тексті статті 38 словосполучення "в галузі охорони і використання тварин у" замінити словами "у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в".
Враховано
редакційно
РОЗДІЛ V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ В НАСЕЛЕННИХ ПУНКТАХ

Стаття 27. Міжнародні договори

270
Якщо міжнародним договором, укладеним і належним чином ратифікованим Україною, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

-388- н.д. Деркач А.Л. (округ 159)
викласти в такій редакції: "Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому законі, то застосовуються правила міжнародного договору".
-389- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "укладеним і належним чином ратифікованим Україною" замінити текстом "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України"
-390- н.д. Губський Б.В. (Реєстраційна картка № 443)
Викласти в такій редакції: "Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про поводження з тваринами, то застосовуються правила міжнародного договору"
-391- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Слова "свійських та інших" виключити
Враховано
редакційно


Враховано
редакційно
Враховано
редакційно
Враховано
Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах.

271
Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони і використання домашніх і диких тварин.Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

272
РОЗДІЛ VII.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯРОЗДІЛ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

273
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

274
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

275
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
-392- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
текст "законодавчих актів" замінити словом "законів"
Враховано
подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів, що випливають з цього Закону;
276
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

277
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

-393- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
виключити
Враховано

278
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-394- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
викласти у такій редакції: "забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону"
Враховано
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


-395- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Доповнити новим пунктом:
"3. Внести до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45№ із змінами, внесеними Законом України від 8 лютого 2001 р. № 2257-ІІІ) такі зміни:
у статті 9:
доповнити після пункту 28 новим пунктом такого змісту:
"29) племінне розведення, утримання притулків та розплідників, комерційне використання свійських тварин";
у зв'язку з цим пункти 29-60 вважати пунктами 30-61".
Враховано
3. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; із змінами, внесеними Законами України від 4 жовтня 2001 року № 2745-ІІІ і № 2759-ІІІ) доповнити після пункту 28 новим пунктом такого змісту:
"29) утримання свійських тварин у притулках і розплідниках свійських тварин".
У зв'язку з цим пункти 29-61 вважати відповідно пунктами 30-62;


-396- н.д. Хазан В.Б. (Реєстраційна картка №372)
Доповнити новим пунктом:
"4. Внести до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11 - 12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 19, ст. 143) такі зміни:
у статті 6
доповнити після пункту 15 новим пунктом такого змісту:
"16) страхування життя і здоров'я працівників комунальних служб або підприємств з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах";
у зв'язку з цим пункти 16-33 вважати пунктами 17-34".
Враховано
2) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78, із змінами, внесеними законами України від 4 жовтня 2001 року № 2745-ІІІ, від 15 листопада 2001 року № 2775-ІІІ і від 13 грудня 2001 року № 2893-ІІІ) доповнити після пункту 5 новим пунктом такого змісту:
"6) страхування життя і здоров'я працівників комунальних служб або підприємств з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах."
У зв'язку з цим пункти 6-34 вважати відповідно пунктами 7-35".

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні