Назва: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Автор: Народний депутат України – О.Костусєв
Головний комітет: Народні депутати України – члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
- 1- Н. д. С. Кривошея (реєстр. № 377)
У назві та тексті законопроекту назву "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями" замінити на "Про операції з кредитними іпотечними зобов'язаннями"

враховано по суті
ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями"
-2 - Н. д. С. Терьохін (в.о. 214)
Назву законопроекту викласти у наступній редакції:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
враховано
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
2.
I. Внести відповідні зміни та доповнення до діючих законодавчих актів України:
- 3- Н. д. С. Терьохін (в.о. 214)
Назву розділу І викласти в наступній редакції:
"Внести зміни до таких законодавчих актівУкраїни:"
враховано
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
3.
1. До Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35):
-4 - Н. д. С. Терьохін (в.о. 214)
Пункт 1 викласти в наступній редакції:
"1. До Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (В редакції Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР), (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2000 р., № 14-15, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10.):
враховано
1. До Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (В редакції Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР), (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2000 р., № 14-15, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10.):
4.
1) Доповнити підпункт 5.2.4. пункту 5.2 статті 5 частиною другою такого змісту:
- 5- Н. д. С. Терьохін (в.о. 214)
Підпункт 1) викласти в наступній редакції:
"1) Доповнити підпунктом 5.2.17. пункт 5.2 статті 5 такого змісту:
"5.2.17. Суми коштів, спрямованих суб'єктами підприємницької діяльності (крім банків) на придбання іпотечних сертифікатів у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю"
враховано
1) Доповнити підпунктом 5.2.17. пункт 5.2 статті 5 такого змісту:
"5.2.17. Суми коштів, спрямованих суб'єктами підприємницької діяльності (крім банків) на придбання іпотечних сертифікатів у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю".
5.
"Суми коштів, спрямованих комерційними банками на формування резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з іпотечними сертифікатами".6.
2) Доповнити підпункт 5.5.1 пункту 5.5 статті 5 частиною другою такого змісту:
- 6- Н. д. С. Терьохін (в.о. 214)
Підпункт 2) викласти в наступній редакції:
"2) доповнити підпункт 7.9.1. пункту 7.9 статті 7 частиною п'ятою такого змісту:
"отриманням емітентом коштів від випуску та розміщення іпотечних сертифікатів, які спрямовуються на погашення консолідованого іпотечного боргу, та коштів від керуючого іпотекою для здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом", а також отриманням емітентом коштів від випуску та розміщення сертифікатів фондів операцій з нерухомістю у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю".
враховано
2) доповнити підпункт 7.9.1. пункту 7.9 статті 7 частиною п'ятою такого змісту:
"отриманням емітентом коштів від випуску та розміщення іпотечних сертифікатів, які спрямовуються на погашення консолідованого іпотечного боргу, та коштів від керуючого іпотекою для здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом", а також отриманням емітентом коштів від випуску та розміщення сертифікатів фондів операцій з нерухомістю у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю".
7.
"До складу валових витрат відносяться витрати платників податків, крім комерційних банків, що направлені ними на придбання іпотечних сертифікатів, запроваджених Законом України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями";8.
3) Частину другу підпункту 7.9.1. доповнити словами: "в тому числі через здійснення факторингових операцій шляхом випуску іпотечних сертифікатів, у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями."
- 7- Н. д. С. Кривошея (реєстр. № 377)
Пункт третій частини 1 законопроекту - виключити.
- 8- Н. д. С. Терьохін (в.о. 214)
Підпункт 3) викласти в наступній редакції:
"3) доповнити підпунктом 11.3.7. пункт 11.3. статті 11 такого змісту:
"11.3.7. Датою збільшення валових доходів кредитора від здійснення операцій з іпотечного кредитування у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" є дата фактичного надходження коштів від боржника."

відхилено

враховано
3) доповнити підпунктом 11.3.7. пункт 11.3. статті 11 такого змісту:
"11.3.7. Датою збільшення валових доходів кредитора від здійснення операцій з іпотечного кредитування у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" є дата фактичного надходження коштів від боржника."
9.
4) Частину першу підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 викласти в наступній редакції:
- 9- н.д. З. Кулик ( в.о. 145)
"Передостаннє речення частини другої піпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 викласти у наступній редакції: "Продаж майна, переданого у заставу, здійснюється у відповідності до діючих законів".
- 10- Н. д. С. Терьохін (в.о. 214)
Підпункт 4) викласти в наступній редакції:
"4) Частину першу підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 викласти в наступній редакції:
"Заборгованість, забезпечена заставою, погашається у порядку, передбаченому нормами Закону України "Про заставу" (2654-12), Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом", іншим законодавством України, яке регулює порядок погашення забезпечених заставою зобов'язань та відчуження об'єкта застави."
Передостаннє речення частини другої підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 викласти в наступній редакції:
"Продаж майна, переданого у заставу, здійснюється через аукціони (публічні торги) або самостійно заставодержателем, у відповідності до законодавства".
Останнє речення частини другої 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 виключити.

враховано по сутівраховано
4) Частину першу підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 викласти в наступній редакції:
"Заборгованість, забезпечена заставою, погашається у порядку, передбаченому нормами Закону України "Про заставу" (2654-12), Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом", іншим законодавством України, яке регулює порядок погашення забезпечених заставою зобов'язань та відчуження об'єкта застави."
Передостаннє речення частини другої підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 викласти в наступній редакції:
"Продаж майна, переданого у заставу, здійснюється через аукціони (публічні торги) або самостійно заставодержателем, у відповідності до законодавства".
Останнє речення частини другої 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 виключити.
10.
"Заборгованість, забезпечена заставою, погашається у порядку, передбаченому нормами Закону України "Про заставу"(2654-12 ), "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями" та іншим діючим законодавством України, яке регулює порядок погашення забезпечених заставою зобов'язань та відчуження об'єкту застави;11.
5) Останнє речення частини другої 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 виключити. Передостаннє речення частини другої підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 викласти в наступній редакції:
- 11- Н. д. С. Терьохін (в.о. 214)
Підпункт 5) виключити та врахувати в підпункті 4)
враховано

12.
"Продаж майна, переданого у заставу, здійснюється через аукціони (публічні торги) або самостійно заставодержателем, у відповідності до діючого законодавства";13.
2. До Декрету Кабінету міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 48, ст.418 )
- 12- Н. д. С. Терьохін (в.о. 214)
Назву пункту 2 викласти в наступній редакції:
"2. До Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21 ст. 156, 1998 р., № 33, ст. 224, 1999 р., № 37, ст. 334, № 39, ст. 357, 2000 р., № 4, ст. 29, № 20, ст. 149, № 45, ст. 377, № 46, ст. 393):"
враховано
2. До Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21 ст. 156, 1998 р., № 33, ст. 224, 1999 р., № 37, ст. 334, № 39, ст. 357, 2000 р., № 4, ст. 29, № 20, ст. 149, № 45, ст. 377, № 46, ст. 393):
14.
1) Частину першу підпункту "з" пункту 1 статті 5 після слів "іменних ощадних сертифікатах" доповнити словами "іпотечних сертифікатах".
- 13- Н. д. С. Кривошея (реєстр. № 377)
В пункті 1 частини 2 законопроекту слово "сертифікатах" замінити на слова "облігаціях"
- 14- Н. д. С. Терьохін (в.о. 214)
Підпункт 1 пункту 2 викласти у наступній редакції:
"1) доповнити підпунктом 3.2.12. пункт 3.2. статті 3 наступного змісту:
"3.2.12. надання послуг керуючим іпотекою з обслуговування консолідованого іпотечного боргу, надання послуг емітентом щодо здійснення розрахунків і проведення конвертації іпотечних сертифікатів у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом", а також надання адміністратором послуг з управління активами фондів в управлінні адміністратора та інших послуг учасникам таких фондів у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю".
відхиленовраховано
1) доповнити підпунктом 3.2.12. пункт 3.2. статті 3 наступного змісту:
"3.2.12. надання послуг керуючим іпотекою з обслуговування консолідованого іпотечного боргу, надання послуг емітентом щодо здійснення розрахунків і проведення конвертації іпотечних сертифікатів у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом", а також надання адміністратором послуг з управління активами фондів в управлінні адміністратора та інших послуг учасникам таких фондів у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю".
15
3. До Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 38, ст.508)
- 15- Н. д. С. Терьохін (в.о. 214)
Пункт 3 викласти у наступній редакції:
"3. До Закону України "Про власність" (Відомості Верховної Ради України 1991 р., № 20, ст. 249; 1992 р., № 38, ст. 562, 1992 р., № 35, ст. 517, №38, ст. 562;, 1992 р., № 48 ст. 660, 1993 р., № 26, ст. 277.):
1) У статтю 17 додати пункт 3 такого змісту:
"3. Активи фондів в управлінні адміністратора є спільною сумісною власністю учасників цих фондів."
враховано
3. До Закону України "Про власність" (Відомості Верховної Ради України 1991 р., № 20, ст. 249; 1992 р., № 38, ст. 562, 1992 р., № 35, ст. 517, №38, ст. 562;, 1992 р., № 48 ст. 660, 1993 р., № 26, ст. 277.):
1) У статтю 17 додати пункт 3 такого змісту:
"3. Активи фондів в управлінні адміністратора є спільною сумісною власністю учасників цих фондів."
16.
1) Статтю 3 доповнити словами "іпотечні сертифікати";
- 16- Н. д. С. Кривошея (реєстр. № 377)
Пункт 1 частини 3 - виключити
відхилено

17.
2) Текст Закону доповнити Главою 5-1
- 17- Н. д. С. Кривошея (реєстр. № 377)
Пункт 2 частини 3 викласти в наступній редакції: "Частину другу статті 10 Закону доповнити пунктом "в) іпотечні облігації"
відхилено

20.
"Глава 5-1. Іпотечні сертифікати18.
Іпотечний сертифікат - цінний папір, що засвідчує майнове право його власника, яке виникло в результаті здійснення факторингової операції з іпотечними зобов'язаннями, на отримання платежів.19.
Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу іпотечних сертифікатів визначаються Законом України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями ".20.

- 18- Н. д. С. Терьохін (в.о. 214)
Доповнити розділ І пунктами 4-12 наступного змісту:
"4. До Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., № 18, ст. 78; 1998 р., № 2 ст. 4, № 11-12, ст. 50; 1999 р., ст. 35; 2000 р., № 19 , ст. 143; 2000 р., № 27, ст. 213; 2000 р., № 38, ст. 318, № 43, ст. 366, № 50, ст. 436, 2001 р., № 15, ст. 73):
1) Доповнити частину першу статті 7 пунктами 35 та 36 такого змісту:
"35) страхування фінансової відповідальності адміністратора фондів за збитки при здійсненні довірчого управління коштами фондів операцій з нерухомістю у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю";
36) страхування від ризиків загибелі або пошкодження нерухомості, що становить активи фондів операцій з нерухомістю, у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю".
2) Доповнити абзац 5 частини 18 статті 31 після слів …" акції, облігації;" словами "іпотечні сертифікати"

5. До Закону України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237, 1998 р., № 11-12, ст. 49, ст. 257):

1) Доповнити частину першу пункту 9 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" реченням такого змісту:
"Адміністратори фондів операцій з нерухомістю не є платниками збору на обов'язкове пенсійне страхування при придбанні нерухомого майна за рахунок коштів та в інтересах учасників відповідних фондів згідно Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю".

6. До Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440, 1993 р., № 29, ст. 308, 1994 р., № 27, ст. 224, 1995 р., № 14, ст. 93, 1998 р., № 49, ст. 301, 1999 р., № 42-43, ст. 378):

1) Доповнити пункт 1 статті 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" частиною другою такого змісту:
"У разі визнання емітента іпотечних сертифікатів у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" банкрутом, права на консолідований іпотечний борг, що є забезпеченням за іпотечними сертифікатами на дату прийняття господарським судом рішення про банкрутство емітента, не включаються до ліквідаційної маси. Права на консолідований іпотечний борг включаються до складу особливої ліквідаційної маси, із якої задовольняються виключно вимоги власників іпотечних сертифікатів. В разі визнання адміністратора фонду в управлінні адміністратора банкрутом, активи фондів, у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю", не включаються до ліквідаційної маси і спрямовуються виключно на задоволення вимог учасників фондів до адміністратора фондів."

7. До Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207, № 34, ст. 274):

Доповнити статтю 52 частиною четвертою такого змісту:
"Не може бути звернено стягнення на предмет застави, щодо якого за поданням банку - заставодержателя накладена заборона на відчуження, для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю".

8. До Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 283, 1998 р., № 35, ст. 241, 2000 р., № 32, ст. 257):

Доповнити статтю 55 частиною шостою такого змісту:
"Угоди про заставу нерухомості, яка стане власністю заставодавця після укладання договору застави, підлягають нотаріальному посвідченню до моменту оформлення встановленого законодавством документа про право власності на предмет застави, на підставі Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю" . Після оформлення встановленого законодавством документа про право власності на предмет застави нотаріус зобов'язаний накласти заборону на відчуження предмета застави на підставі вищезазначеного документа та договору застави, наданих нотаріусу установою банку. Нотаріус накладає заборону на відчуження предмету застави без вимагання довідки - характеристики на нерухомість. У разі зміни характеристик нерухомості, яка є предметом застави (площі нерухомості, зміни у плануванні приміщень) нотаріус при накладанні заборони на відчуження предмету застави зобов'язаний зробити відмітку про такі зміни на примірнику договору застави, який належить заставодержателю.
9. До Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 47, ст.251):

1) Доповнити останню частину статті 7 окремим реченням такого змісту:
"Майно, передане під заставу, не підлягає незалежній оцінці у випадках, передбачених статтею 5 Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом".
10. До Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної ради УРСР 1963, N 30, ст. 464):
Додати до статті 156 частину такого змісту:
"Ухвала про накладання арешту на предмет застави, щодо якого за поданням банку накладена заборона відчуження у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю", виконується негайно після задоволення вимог банку, який ініціював накладення заборони відчуження.

11. До Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77, 1999 р., № 25, ст. 211, N 48, ст. 418):

1) доповнити підпунктом "щ" пункт 1 статті 5 такого змісту:

"щ) доходи, отримані від операцій з іпотечними сертифікатами у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом", та доходи, отримані від операцій із сертифікатами фонду операцій з нерухомістю, а також сума коштів, отриманих із фонду фінансування будівництва нерухомості учасником фонду, яка перевищує суму коштів, внесених цим учасником до такого фонду, у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операції з нерухомістю".

12. До Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (7-93, Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 26, ст. 281, № 49 ст. 459; 1994 р., № 28, ст., ст. 237, 242, № 29, ст. 257, № 33, ст. 300; 1995 р., № 13, ст. 85, № 14, ст. 90, № 30, ст. 229; 1996 р., № 9, ст. 43, № 16, ст. 71, № 41, ст. 192, № 52, ст., ст. 302, 306; 1997 р., № 6 ст. 46, № 9, ст. 70, № 18 , ст. 131; 1999 р., № 25, ст. 211, № 52, ст. 470, 2000 р., № 19, ст. 143, № 29, ст. 232, № 46, ст. 398, № 50, ст. 436):

Викласти пункт 9 статті 2 у такій редакції:
"9) за операції з випуску (емісії) цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, іпотечних сертифікатів у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операції з нерухомістю", та з видачі приватизаційних паперів".
враховано
4. До Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 18, ст. 78; 1998 р., № 2 ст. 4, № 11-12, ст. 50; 1999 р., ст. 35; 2000 р., № 19 , ст. 143; 2000 р., № 27, ст. 213; 2000 р., № 38, ст. 318, № 43, ст. 366, № 50, ст. 436, 2001 р., № 15, ст. 73):

1) Доповнити частину першу статті 7 пунктами 35 та 36 такого змісту:
"35) страхування фінансової відповідальності адміністратора фондів за збитки при здійсненні довірчого управління коштами фондів операцій з нерухомістю у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю";
36) страхування від ризиків загибелі або пошкодження нерухомості, що становить активи фондів операцій з нерухомістю, у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю".
2) Доповнити абзац 5 частини 18 статті 31 після слів …" акції, облігації;" словами "іпотечні сертифікати".

5. До Закону України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237, 1998 р., № 11-12, ст. 49, ст. 257):

1) Доповнити частину першу пункту 9 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" реченням такого змісту:
"Адміністратори фондів операцій з нерухомістю не є платниками збору на обов'язкове пенсійне страхування при придбанні нерухомого майна за рахунок коштів та в інтересах учасників відповідних фондів згідно Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю".

6. До Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440, 1993 р., № 29, ст. 308, 1994 р., № 27, ст. 224, 1995 р., № 14, ст. 93, 1998 р., № 49, ст. 301, 1999 р., № 42-43, ст. 378):

1) Доповнити пункт 1 статті 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" частиною другою такого змісту:
"У разі визнання емітента іпотечних сертифікатів у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" банкрутом, права на консолідований іпотечний борг, що є забезпеченням за іпотечними сертифікатами на дату прийняття господарським судом рішення про банкрутство емітента, не включаються до ліквідаційної маси. Права на консолідований іпотечний борг включаються до складу особливої ліквідаційної маси, із якої задовольняються виключно вимоги власників іпотечних сертифікатів. В разі визнання адміністратора фонду в управлінні адміністратора банкрутом, активи фондів, у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю", не включаються до ліквідаційної маси і спрямовуються виключно на задоволення вимог учасників фондів до адміністратора фондів."

7. До Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207, № 34, ст. 274):

1) Доповнити статтю 52 частиною четвертою такого змісту:
"Не може бути звернено стягнення на предмет застави, щодо якого за поданням банку - заставодержателя накладена заборона на відчуження, для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю".

8. До Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 283, 1998 р., № 35, ст. 241, 2000 р., № 32, ст. 257):

1) Доповнити статтю 55 частиною шостою такого змісту:
"Угоди про заставу нерухомості, яка стане власністю заставодавця після укладання договору застави, підлягають нотаріальному посвідченню до моменту оформлення встановленого законодавством документа про право власності на предмет застави на підставі Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю" . Після оформлення встановленого законодавством документа про право власності на предмет застави нотаріус зобов'язаний накласти заборону на відчуження предмета застави на підставі вищезазначеного документа та договору застави, наданих нотаріусу установою банку. Нотаріус накладає заборону на відчуження предмету застави без вимагання довідки - характеристики на нерухомість. У разі зміни характеристик нерухомості, яка є предметом застави (площі нерухомості, зміни у плануванні приміщень) нотаріус при накладанні заборони на відчуження предмету застави зобов'язаний зробити відмітку про такі зміни на примірнику договору застави, який належить заставодержателю.

9. До Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність" (Відомості Верховної Ради, 2001, N 47, ст.251):

1) Доповнити останню частину статті 7 окремим реченням такого змісту:
"Майно, передане під заставу, не підлягає незалежній оцінці у випадках, передбачених статтею 5 Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом".

10. До Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної ради УРСР 1963, N 30, ст. 464):

1) Додати до статті 156 частину такого змісту:
"Ухвала про накладання арешту на предмет застави, щодо якого за поданням банку накладена заборона відчуження у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю", виконується негайно після задоволення вимог банку, який ініціював накладення заборони відчуження."

11. До Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77, 1999 р., № 25, ст. 211, N 48, ст. 418):

1) доповнити підпунктом "щ" пункт 1 статті 5 такого змісту:

"щ) доходи, отримані від операцій з іпотечними сертифікатами у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом", та доходи, отримані від операцій із сертифікатами фонду операцій з нерухомістю, а також сума коштів, отриманих із фонду фінансування будівництва нерухомості учасником фонду, яка перевищує суму коштів, внесених цим учасником до такого фонду, у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операції з нерухомістю".

12. До Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 26, ст. 281, № 49 ст. 459; 1994 р., № 28, ст., ст. 237, 242, № 29, ст. 257, № 33, ст. 300; 1995 р., № 13, ст. 85, № 14, ст. 90, № 30, ст. 229; 1996 р., № 9, ст. 43, № 16, ст. 71, № 41, ст. 192, № 52, ст., ст. 302, 306; 1997 р., № 6 ст. 46, № 9, ст. 70, № 18 , ст. 131; 1999 р., № 25, ст. 211, № 52, ст. 470, 2000 р., № 19, ст. 143, № 29, ст. 232, № 46, ст. 398, № 50, ст. 436):

1) Викласти пункт 9 статті 2 у такій редакції:
"9) за операції з випуску (емісії) цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, іпотечних сертифікатів у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю у відповідності до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операції з нерухомістю", та з видачі приватизаційних паперів;"
21.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні