Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про статус гірських населених пунктів України''
Автор: Народні депутати України Фурдичко О.І., Костицький В.В.
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин

Файл у форматі MS WORD7

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.


1.
ЗАКОН УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про статус гірських населених пунктів в Україні ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 9, ст.58 )
Про внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"


Про внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
3.

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
4.

І. Внести до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 58; 2000 р., № 42, ст. 350) такі зміни:І. Внести до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 58; 2000 р., № 42, ст. 350) такі зміни:

5.
Стаття 1. Визначення та критерії віднесення населених пунктів до категорії гірських
До гірських населених пунктів належать міста, селища міського типу, селища, сільські населені пункти, які розташовані у гірській місцевості, мають недостатньо розвинуті сферу застосування праці та систему соціально-побутового обслуговування, обмежену транспортну доступність.
6.
Критеріями віднесення населених пунктів до категорії гірських є:
1. У частині другій статті 1:


1. У частині другій статті 1:
7.
розташування населеного пункту або частини його, на якій проживає більш як половина мешканців цього населеного пункту, на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря на території, рельєф якої дуже розчленований байраками, водотоками тощо, та розміщення 50 і більше відсотків сільськогосподарських угідь у межах цього пункту на схилах крутизною 12 градусів і більше;
в абзаці другому слово "половина" замінити словом "третина";


в абзаці другому слово "половина" замінити словом "третина";
8.
якщо на одного жителя припадає менш як 0,15 гектара ріллі або при її відсутності - менш як 0,60 гектара сільськогосподарських угідь;
в абзаці третьому цифру "0,15" замінити цифрою "0,25";


в абзаці третьому цифру "0,15" замінити цифрою "0,25".
9.
суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (середня тривалість - не менше 115 днів, середньодобова температура повітря у січні не перевищує мінус 4 градуси за Цельсієм), прохолодне коротке літо (середня тривалість - не більше двох місяців, середньодобова температура у липні не перевищує 20 градусів за Цельсієм), велика кількість опадів (середньорічна сума опадів у рідкому і твердому стані - не менше 600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені, вітровали, снігові намети, сейсмічність землі.
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (середня тривалість - не менше 97 днів, середньодобова температура повітря у січні не перевищує мінус 3,9 градуси за Цельсієм), прохолодне коротке літо (середня тривалість - не більше 69 днів, середньодобова температура у липні не перевищує 20 градусів за Цельсієм), велика кількість опадів (середньорічна сума опадів у рідкому і твердому стані - не менше 600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені, вітровали, снігові намети, сейсмічність землі".
Абзаци четвертий і п'ятий статті 1 розділу І, виключити, залишивши без змін абзац четвертий частини другої статті 1 чинного Закону
відхилено

10.
Населені пункти, які розташовані на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря і відповідають трьом критеріям цієї статті, набувають статусу гірських.
11.
Стаття 5. Порядок визначення та надання громадянам статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського
Статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, надається громадянам, що постійно проживають, постійно працюють або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів в цьому населеному пункті, про що громадянам виконавчим органом відповідної місцевої ради видається посвідчення встановленого зразка.
12.

2. Статтю 5 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірського, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського".


2. Статтю 5 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірського, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського".
13.
Посвідчення видається також окремим громадянам інших населених пунктів та тим, які проживають за межами населених пунктів, умови проживання яких відповідають критеріям, передбаченим у статті 1 цього Закону, а також громадянам, які постійно працюють або несуть службу на лісогосподарських підприємствах, гідрометеорологічних станціях, заставах, обсерваторіях, інших об'єктах, що розташовані поза межами населених пунктів в місцевостях, що відповідають критеріям, передбаченим у статті 1 цього Закону.
Рішення виконавчого органу місцевої ради про відмову у наданні (припиненні) громадянинові статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, може бути оскаржено до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.


У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
14.

ІІ. Прикінцеві положення
Пункт 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції :
враховано
ІІ. Прикінцеві положення
15.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року."

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.
16.

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.


2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
17.

3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:


3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
18.

внести доповнення до Переліку населених пунктів, яким надається статус гірських;


внести доповнення до Переліку населених пунктів, яким надається статус гірських;
19.

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
20.

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.


забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні