Назва: Про внесення змін до деяких законів України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України
1.
Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
2.
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


I. Внести зміни до таких законів України:
3.
1. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 1997 р., N 4, ст. 20; 1998 р., N 11-12, ст. 50; 2000 р., N 7, ст. 242, N 30, ст. 236):


1. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 1998 р., N 11-12, ст. 50; 2000 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 236):
4.
1) у статтях 1, 14, 32, 33, 43 і 69 слово "ліцензія" в усіх відмінках замінити словом "дозвіл" у відповідному відмінку, а слово "ліцензування" в усіх відмінках - словами "провадження дозвільної діяльності" у відповідному відмінку;
-1- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
З переліку статей виключити ст. 14, оскільки в даному конкретному випадку йде мова про ліцензування персоналу, а також ст. 32, в якій такі зміни вже зроблені.
Пункт 1) викласти у такій редакції:
"у статтях 1, 33, 43 і 69 слово "ліцензія" в усіх відмінках замінити словом "дозвіл" у відповідних відмінках
Враховано
1) у статтях 1, 33, 43 і 69 слово "ліцензія" в усіх відмінках замінити словом "дозвіл" у відповідних відмінках;
5.
2) частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:


2) у частині першій статті 1:
6.
"дозвіл у сфері використання ядерної енергії - ліцензія, окремий дозвіл або сертифікат, оформлений
Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
В абзаці 2 слова "оформлений
Враховано
Частину доповнити абзацом такого змісту:
"дозвіл у сфері використання ядерної енергії - ліцензія, окремий дозвіл або сертифікат, що підтверджує право

належним чином документ, що підтверджує право заявника на провадження певних видів діяльності за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки";
належним чином документ"
виключити-2- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
У частині першій статті 1 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" термін "перевезення" викласти в такій редакції:
"перевезення - діяльність, пов'язана з проектуванням, виготовленням, обслуговуванням і ремонтом пакувального комплекту, а також підготовкою, завантаженням, відправленням, транспортуванням, включаючи транзитне зберігання, розвантаження і приймання в кінцевому пункті призначення вантажів радіоактивних матеріалів і упаковок".

Враховано
заявника на провадження певних видів діяльності за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки";


Термін "перевезення" викласти в такій редакції:
"перевезення - діяльність, пов'язана з проектуванням, виготовленням, обслуговуванням і ремонтом пакувального комплекту, а також підготовкою, завантаженням, відправленням, транспортуванням, включаючи транзитне зберігання, розвантаження і приймання в кінцевому пункті призначення вантажів радіоактивних матеріалів і упаковок".
7.
3) у статтях 22 і 81 слова "ліцензія" і "ліцензування" в усіх відмінках виключити;
-3- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
Пункт 3) викласти в такій редакції: "у статті 22 слово "ліцензування" замінити словами "провадження дозвільної діяльності"

Враховано
3) у абзаці третьому частини другої статті 22 слово "(ліцензування)" замінити словами "(провадження дозвільної діяльності)", а слово "(ліцензій)" виключити.
8.
4) у частині другій статті 27:


4) у частині другій статті 27:
9.
абзац дев'ятий викласти у такій редакції:


Абзац дев'ятий викласти у такій редакції:
10.
"зняття з експлуатації та консервація ядерних установок і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів";


"зняття з експлуатації та консервація ядерних установок і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів";
11.
доповнити частину 2 абзацом такого змісту:


Доповнити частину абзацом такого змісту:
12.
"діяльність, пов'язана із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок (за переліком видів діяльності, що затверджується Кабінетом Міністрів України)";


"діяльність, пов'язана із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок (за переліком видів діяльності, що затверджується Кабінетом Міністрів України)";
13.
5) статтю 28 викласти у такій редакції:


5) статтю 28 викласти у такій редакції:
14.
"Стаття 28. Види дозволів на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії


"Стаття 28. Види дозволів на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії
15.
Діяльність у сфері використання ядерної енергії провадиться відповідно до законодавства на підставі ліцензій, окремих дозволів та сертифікатів";


Діяльність у сфері використання ядерної енергії провадиться відповідно до законів на підставі ліцензій, окремих дозволів та сертифікатів";
16.
6) частини третю і четверту статті 29 викласти у такій редакції:


6) частини третю і четверту статті 29 викласти у такій редакції:
17.
"Видача дозволів у сфері використання ядерної енергії здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".


"Видача дозволів у сфері використання ядерної енергії здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".
18.
Порядок обчислення та сплати коштів за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України";


Порядок обчислення та сплати коштів за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України";
19.
7) статтю 42 викласти у такій редакції:


7) статтю 42 викласти у такій редакції:
20.
"Стаття 42. Провадження дозвільної діяльності щодо будівництва ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами


"Стаття 42. Провадження дозвільної діяльності щодо будівництва ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами
21.
Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає дозволи на будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, у разі позитивних результатів перевірки обгрунтування безпеки в рамках відповідної дозвільної процедури.


Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає дозволи на будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, у разі позитивних результатів перевірки обгрунтування безпеки в рамках відповідної дозвільної процедури.
22.
Дозвіл на будівництво ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, може бути видано лише за наявності плану заходів щодо зняття їх з експлуатації, визначення обсягу радіоактивних відходів, а також плану поводження з ними.


Дозвіл на будівництво ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, може бути видано лише за наявності плану заходів щодо зняття їх з експлуатації, визначення обсягу радіоактивних відходів, а також плану поводження з ними.
23.
Будівництво ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, без дозволу припиняється за рішенням органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з відшкодуванням замовником завданих навколишньому природному середовищу збитків та відновленням колишнього його стану, а також з накладенням штрафу відповідно до законодавства України. Таке рішення може бути оскаржено лише у судовому порядку. Подання скарги не припиняє дії рішення".


Будівництво ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, без дозволу припиняється за рішенням органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з відшкодуванням замовником завданих навколишньому природному середовищу збитків та відновленням колишнього його стану, а також з накладенням штрафу відповідно до законодавства України. Таке рішення може бути оскаржено лише у судовому порядку. Подання скарги не припиняє дії рішення".


-4- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
У розділі Х Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" замінити за текстом слова "джерела іонізуючого випромінювання" словами "радіоактивні матеріали".
Враховано
8) у назві і тексті розділу Х Закону слова "джерела іонізуючого випромінювання" в усіх відмінках замінити словами "радіоактивні матеріали" у відповідних відмінках.


9) у статті 81 слово "(ліцензія)" в усіх відмінках виключити.
24.
2. У Законі України "Про видобування та переробку уранових руд" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 39):


2. У Законі України "Про видобування та переробку уранових руд" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 39):
25.
1) абзац четвертий статті 6 викласти у такій редакції:1) абзац четвертий статті 6 викласти у такій редакції:
26.
"надання ліцензій на видобування і переробку уранових руд";


"надання ліцензій на видобування і переробку уранових руд";
27.
2) у статті 7:


2) у статті 7:
28.
частини першу і п'яту викласти у такій редакції:


Частини першу і п'яту викласти у такій редакції:
29.
"Діяльність підприємств з видобування, переробки, перевезення уранових руд та продуктів їх переробки провадиться на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому законодавством України";
Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)

У абзаці 2) слова "встановленому законодавством України" замінити словами "встановленому Кабінетом Міністрів України"

"Діяльність підприємств з видобування, переробки, перевезення уранових руд та продуктів їх переробки провадиться на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
30.
"Ліцензії на переробку уранових руд, а також на перевезення уранових руд і продуктів їх переробки видаються відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";


"Ліцензії на переробку уранових руд, а також на перевезення уранових руд і продуктів їх переробки видаються відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";

частину другу виключити;


Частини другу і сьому вилучити;
31.
частину сьому виключити;32.
3) частину першу статті 11 виключити.


3) частину першу статті 11 виключити.
33.
II. Прикінцеві положення


II. Прикінцеві положення
34.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні