Назва: Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України
Автор: Народні депутати України В.Онопенко, В.Левцун
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України


Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України
3.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
4.
1. Статтю 96 викласти в такій редакції:


1. Статтю 96 Кримінально-процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
5.
"Заява про явку з повинною - це особисте, добровільне письмове чи усне повідомлення органа дізнання, дізнавача, слідчого, прокурора, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний заявником, до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак цього злочину, то до встановлення причетності заявника до цього злочину.
-1- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Слова у першому реченні ч.1 ст.96 "повідомлення органа дізнання … або суду" замінити словами "повідомлення посадової особи органа дізнання … або у судовому засіданні".
Враховано частково
"Стаття 96. Явка з повинною
Явка з повинною - це особисте, добровільне письмове чи усне повідомлення заявником органа дізнання, дізнавача, слідчого, прокурора, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним, до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке повідомлення заявником має бути зроблене до винесення постанови про притягнення його як обвинуваченого.


-2- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Друге речення ч.1 після слів "злочину, то …" доповнити словами "заява про явку з повинною має бути зроблена".
Враховано-3- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У другому реченні ч.1 після слів "цього злочину, то" записати слова "таке повідомлення має бути зроблене".
Враховано-4- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Ч.1 ст.96 викласти в такій редакції:
"Заява про явку з повинною - це особисте, добровільне, зроблене в письмовій чи усній формі повідомлення органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний заявником, до порушення проти нього кримінальної справи та у випадку, якщо кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак цього злочину, до встановлення причетності заявника до цього злочину."
Враховано частково
-5- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Останнє речення частини першої викласти в такій редакції:
"Якщо кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак цього злочину, то заява щодо явки з повинною має бути зроблена до встановлення причетності заявника до цього злочину."

Враховано частково


6.
Усна заява заноситься до протоколу, в якому зазначаються відомості про особу заявника і викладений зміст заяви від першої особи. Протокол підписує заявник і посадова особа, яка склала протокол.
-6- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Останнє речення частини другої викласти в такій редакції:
"Протокол підписує заявник і посадова особа, яка склала протокол з зазначенням дати та часу, коли була зроблена ця заява."
Відхилено
Усна заява заноситься до протоколу, в якому зазначаються відомості про особу заявника і викладений зміст заяви від першої особи. Протокол підписує заявник і посадова особа, яка склала протокол.
7.
Якщо усна заява про явку з повинною зроблена в судовому засіданні, то відомості про особу заявника і зміст його заяви заносяться до протоколу судового засідання і підписується заявником.
-7- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ч.3 ст.96 викласти в такій редакції:
"Якщо усна заява про явку з повинною зроблена в судовому засіданні, то її текст заноситься до протоколу судового засідання. Протягом трьох днів головуючий оформляє цю дію окремим документом у вигляді витягу із протоколу судового засідання, яку підписує і завіряє печаткою суду і надсилає до органу досудового слідства відповідно до встановленої законом підслідності."
Враховано частково

Якщо усна заява про явку з повинною зроблена в судовому засіданні, то відомості про особу заявника і зміст його заяви заносяться до протоколу судового засідання і підписується заявником. Головуючий протягом трьох днів надсилає витяг із протоколу судового засідання відповідному прокурору.


-8- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Ч.3 ст.96 виключити.
Відхилено

8.
Письмова заява про явку з повинною має бути підписана заявником і уповноваженою особою органу дізнання, дізнавачем, слідчим або прокурором, якою прийнята заява, з зазначеним на заяві дати її прийняття".
-9- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У ч.4 ст.96 слова "уповноваженою особою органу дізнання, дізнавачем, слідчим або прокурором, якою прийнята заява" замінити словами "посадовою особою, якою прийнята заява".
Враховано частково

Письмова заява про явку з повинною має бути підписана заявником і посадовою особою органу дізнання, дізнавачем, слідчим або прокурором, якими прийнята заява, з зазначеним на заяві дати її прийняття".


-10- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
В останньому абзаці після слів "на заяві дати" доповнити текст словами "і часу".
Відхилено

9.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні