Назва: Про внесення змін до статті 24 Закону України ''Про наукову і науково-технічну діяльність''
Автор: Народний депутат України Б.Беспалий, О.Шеховцов
Головний комітет: Комітет з питань науки і освіти

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Закон України Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"


Закон України Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
I. Внести до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №2-3, ст 20; 2000 р., №28, ст . 223) такі зміни:


I. Внести до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1990, №2-3, ст 20; 2000, №28, ст . 223) такі зміни:
3.
друге речення частини другої викласти у такій редакції
"До стажу наукової роботи зараховується час навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі, незалежно від форми навчання."
Статтею Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" наукового працівника визначено як вченого, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю.
Отже, якщо під час навчання в заочній, вечірній аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі основним місцем роботи працівника буде робота на посаді, що відповідно до трудового договору не пов'язана з науковою діяльністю, займатися науковою діяльністю професійно, як того вимагає стаття 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", він не буде і тому не може вважатися науковим працівником.
За таких обставин не можна погодитися із зарахуванням часу навчання без відриву від виробництва до стажу наукової роботи, оскільки цим буде порушено основні принципи Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Враховано

4.
частину шосту викласти у такій редакції:
"Різниця між сумою пенсії, призначеної за цим Законом, та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законів України, на яку має право дана особа, фінансується за рахунок Державного бюджету України."
Запровадження цього положення потребує додаткових видатків із Державного бюджету України (так, за даними Пенсійного фонду України в 2001 році видатки на фінансування зазначеної вище різниці становили 4,2 млн. гривен) Проте пропозиції щодо покриття цих витрат у законі, що розглядається, відсутні.
Це є порушенням проголошеного статтею 95 Конституції України принципу, за яким держава прагне до збалансованості бюджету України. Це також порушує статті 6.2.7 Регламенту Верховної Ради України та статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якими в разі внесення законодавчої пропозиції, законопроекту або поправки, реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів, до них мають додаватися пропозиції про видатки, які належить скоротити, пропозиції про джерела додаткових доходів для покриття збільшення видатків.

Тому пропонується Закон України "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" відхилити Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Враховано
( у прикінцевих положеннях )

частину шосту викласти у редакції: "Різниця між сумою призначення пенсії за цим Законом та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законів України, на яку має право дана особа, фінансується за рахунок Державного бюджету України."
5.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-
- 1 - н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)

Ввести Закон в дію з 1 січня 2003 року
ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.
6.
Голова Верховної Ради України І.Плющ


Голова Верховної Ради України І.Плющ

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні