Назва: Про зерно та ринок зерна в Україні
Автор: Народні депутати України Ващук К.Т., Круценко В.Я., Марченко О.А. та інші
Головний комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
"Про зерно та ринок зерна в Україні"


"Про зерно та ринок зерна в Україні"
2.
Цей закон випливає із стратегії національної продовольчої безпеки і реґламентує державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного сектора економіки агропромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентноспроможного виробництва і формування ринку зерна для забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експортного потенціалу.
-1- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У преамбулі слова "випливає із стратегії національної продовольчої безпеки" вилучити. Слово "закон" замінити на сполучник "і".

Враховано частково


Цей закон реґламентує державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного сектора економіки агропромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентноспроможного виробництва і формування ринку зерна для забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експортного потенціалу.
3.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
5.
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:


У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:


-2-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 1 доповнити абзацом:
"АКРЕДИТОВАНІ БІРЖІ - товарні біржі, яким надано відповідним державним органом висновок про їх відповідність щодо надання послуг з укладення біржових угод купівлі-продажу зерна та продуктів його переробки;"
Всі терміни статті 1 встановити в алфавітному порядку.
Враховано

акредитовані біржі - товарні біржі, яким надано відповідним державним органом висновок про їх відповідність щодо надання послуг з укладення біржових угод купівлі-продажу зерна та продуктів його переробки;

6.
ЗЕРНОВЕ ВИРОБНИЦТВО - сукупність організаційно-технологічних заходів, які забезпечують отримання зерна внаслідок використання землі;
-3- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Абзац дев'ятий статті 1 викласти в наступній редакції: "Виробництво зерна - це діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що пов'язана з вирощуванням зерна, забезпеченням внутрішніх потреб України у насіннєвому матеріалі, зерні для продовольчих, фуражних та технічних цілей, поліпшенням його якості, створенням експортного потенціалу ринку зерна, а також гарантуванням продовольчої безпеки держави за рахунок розвитку власного зернового господарства;".
Враховано

виробництво зерна - це діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що пов'язана з вирощуванням зерна, забезпеченням внутрішніх потреб України у насіннєвому матеріалі, зерні для продовольчих, фуражних та технічних цілей, поліпшенням його якості, створенням експортного потенціалу ринку зерна, а також гарантуванням продовольчої безпеки держави за рахунок розвитку власного зернового господарства;
7.
ДЕРЖАВНИЙ АГЕНТ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТАВНИХ ЗАКУПОК ЗЕРНА (ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ЗЕРНА І ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ, ІЗ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВЕНЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ) - юридична особа, уповноважена цим Законом на організацію заставних закупок зерна (реалізацію міждержавних угод, проведення інтервенційних операцій) за рахунок коштів Державного бюджету України .
-4- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Абзац другий статті 1 викласти в такій редакції: "ДЕРЖАВНИЙ АГЕНТ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТАВНИХ ЗАКУПОК ЗЕРНА - державне підприємство або господарське товариство, частка держави в статутному фонді якого складає не менше 75 відсотків, яке визначене Кабінетом Міністрів України на організацію заставних закупок зерна;
ДЕРЖАВНИЙ АГЕНТ ІЗ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВЕНЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ - державне підприємство або господарське товариство, частка держави в статутному фонді якого складає не менше 75 відсотків, яке визначене Кабінетом Міністрів України на проведення інтервенційних операцій;
ДЕРЖАВНИЙ АГЕНТ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ЗЕРНА І ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ - державне підприємство або господарське товариство, частка держави в статутному фонді якого складає не менше 75 відсотків, яке визначене Кабінетом Міністрів України на реалізацію міжнародних договорів;"
Враховано

Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна - державне підприємство або господарське товариство, частка держави в статутному фонді якого складає не менше 75 відсотків, яке визначене Кабінетом Міністрів України на організацію заставних закупок зерна;
Державний агент із проведення інтервенційних операцій - державне підприємство або господарське товариство, частка держави в статутному фонді якого складає не менше 75 відсотків, яке визначене Кабінетом Міністрів України на проведення інтервенційних операцій;
Державний агент із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки - державне підприємство або господарське товариство, частка держави в статутному фонді якого складає не менше 75 відсотків, яке визначене Кабінетом Міністрів України на реалізацію міжнародних договорів;
8.
ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ НЕВИТРЕБУВАНОГО ЗАСТАВНОГО ЗЕРНА - зерно, що здано сільськогосподарськими товаровиробниками у заставу і перейшло у власність держави після закінчення строку заставної закупки або в інших випадках, передбачених цим Законом;


державні ресурси невитребуваного заставного зерна - зерно, що здано сільськогосподарськими товаровиробниками у заставу і перейшло у власність держави після закінчення строку заставної закупки або в інших випадках, передбачених цим законом;
9.
ЗАСТАВНА ЗАКУПКА ЗЕРНА - закупка зерна у сільськогосподарських товаровиробників на певний термін за гарантованими державою цінами при зберіганні за ними, на встановлений термін, права використання цього зерна для продажу;
-5- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В абзаці четвертому статті 1 перед словом "закупка" записати слова "гарантована державою". Замість слів "гарантованими державою" і "термін, права використання цього зерна для продажу" записати відповідно "заставними" і "у договорі заставних закупок зерна строк, права витребувати це зерно".
Враховано

заставна закупка зерна - гарантована державою закупка зерна у сільськогосподарських товаровиробників на певний термін за заставними цінами при зберіганні за ними, на встановлений у договорі заставних закупок зерна строк, права витребувати це зерно;
10
ЗАСТАВНА ЦІНА ЗЕРНА - мінімальна гарантована ціна зерна, яку державний агент або уповноважені сплачують сільськогосподарським товаровиробникам за здане в заставу зерно;
-6-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац п'ятий статті 1 викласти в такій редакції: "ЗАСТАВНА ЦІНА ЗЕРНА (ЦІНА ПІДТРИМКИ) - гарантована державою ціна зерна, яка відшкодовує середньогалузеві нормативні витрати та забезпечує мінімальний прибуток, достатній для відтворення виробництва", що відповідає визначенню терміну в Законі України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років".
Враховано

заставна ціна зерна (ціна підтримки) - гарантована державою ціна зерна, яка відшкодовує середньогалузеві нормативні витрати та забезпечує мінімальний прибуток, достатній для відтворення виробництва;
11
ЗАСТАВНЕ ЗЕРНО - зерно, що знаходиться на зберіганні у зерносховищах, за яке сільськогосподарським товаровиробникам сплачено заставну ціну;
-7- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Абзац шостий статті 1 викласти в такій редакції: "ЗАСТАВНЕ ЗЕРНО - зерно, що знаходиться на зберіганні у зернових складах, за яке сільськогосподарським товаровиробникам сплачено кошти за заставною ціною;"
Враховано

заставне зерно - зерно, що знаходиться на зберіганні у зернових складах, за яке сільськогосподарським товаровиробникам сплачено кошти за заставною ціною;
12
ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА - комплекс заходів, що здійснюються зерносховищем, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна;
-8-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В абзаці сьомому статті 1 слова "що здійснюються зерносховищем" вилучити.
Враховано

зберігання зерна - комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна;
13
ЗЕРНО - плоди зернових і олійних культур, гречки, зернобобових, які використовуються для харчових, насіннєвих, кормових та технічних цілей;
-9-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В абзаці восьмому статті 1 замість слів "і олійних культур, гречки, зернобобових" записати слова "зернобобових та олійних культур".
Враховано

зерно - плоди зернових, зернобобових та олійних культур, які використовуються для харчових, насіннєвих, кормових та технічних цілей;
14
ЗЕРНО ПРОДОВОЛЬЧЕ - зерно, що використовується для переробки та виготовлення харчових продуктів;


зерно продовольче - зерно, що використовується для переробки та виготовлення харчових продуктів;
1
ЗЕРНО ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ - зерно, що використовується для промислової переробки на інші продукти (спирт, крохмаль, медичні препарати);


зерно технічного призначення - зерно, що призначене для промислової переробки на інші продукти (спирт, крохмаль, медичні препарати тощо);
1
ЗЕРНО ФУРАЖНЕ - зерно групи фуражних та інших зернових культур, призначене для годівлі худоби та птиці у вигляді комбікормів, дерті тощо;


зерно фуражне - зерно групи фуражних та інших зернових культур, призначене для годівлі худоби та птиці у вигляді комбікормів, дерті тощо;
12)

-10-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 1 доповнити абзацом:
"ЗЕРНОВИЙ СКЛАД - юридична особа, що має на правах власності зерносховище та сертифікат на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;"
Враховано

зерновий склад - юридична особа, що має на правах власності зерносховище та сертифікат на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;
17.
ЗЕРНОСХОВИЩЕ - спеціально обладнане місце для зберігання та доробки зерна (приміщення, будівля, елеватор тощо будь-якої форми власності), що має відповідну ліцензію;
-11- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Абзац дванадцятий статті 1 викласти в такій редакції: "ЗЕРНОСХОВИЩЕ - спеціально обладнане місце для зберігання зерна (приміщення, будівля тощо)";
Враховано

зерносховище - спеціально обладнане місце для зберігання зерна (приміщення, будівля тощо);

18.
ЗЕРНО ТОВАРНЕ - зерно, призначене для продажу;
-12-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац тринадцятий статті 1 виключити.
Враховано


1
ІНТЕРВЕНЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ - дії Державного агента по закупівлі зерна до інтервенційного фонду та продажу зерна інтервенційного фонду і продуктів його переробки для підтримки на внутрішньому ринку зерна рівня цін на зерно та продукти його переробки;


інтервенційні операції - дії державного агента по закупівлі зерна до інтервенційного фонду та продажу зерна інтервенційного фонду і продуктів його переробки для підтримки на внутрішньому ринку рівня цін на зерно та продукти його переробки;


-13-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 1 доповнити абзацом:
"ІНТЕРВЕНЦІЙНИЙ ФОНД - сукупність інтервенційних ресурсів зерна та коштів, що використовуються для проведення інтервенційних операцій;"
Враховано

інтервенційний фонд - сукупність інтервенційних ресурсів зерна та коштів, що використовуються для проведення інтервенційних операцій;

2
ІНФРАСТРУКТУРА - комплекс виробничих і невиробничих формувань, які забезпечують умови відтворення виробництва зерна, його заготівлі, зберігання, переробки, реалізації, страхування, кредитно-фінансових та інших послуг;
-14- Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В абзаці шістнадцятому статті 1 після слова "ІНФРАСТРУКТУРА" записати слова "РИНКУ ЗЕРНА". Замість слів "кредитно-фінансових та інших послуг" записати слова "кредитно-фінансові та інші послуги". Слово "відтворення" виключити.
Враховано

інфраструктура ринку зерна - комплекс виробничих і невиробничих формувань, які забезпечують умови виробництва зерна, його заготівлі, зберігання, переробки, реалізації, страхування, кредитно-фінансові та інші послуги;
21.
МІЖДЕРЖАВНІ УГОДИ - угоди, за якими держава продає іншим країнам або закупляє зерно та продукти його переробки в інших країнах;
-15- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Абзац сімнадцятий статті 1 виключити.
Враховано


15)

-16-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 1 доповнити абзацом:
"ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА - борошно, крупа, хлібобулочні і макаронні вироби, комбікорм, побічні продукти переробки зерна. Поняття "зерно" та "продукти переробки зерна" далі по тексту цього Закону називаються як "зерно та продукти його переробки;"
Враховано

продукти переробки зерна - борошно, крупа, хлібобулочні і макаронні вироби, комбікорм, побічні продукти переробки зерна. поняття "зерно" та "продукти переробки зерна" далі по тексту цього закону називаються як "зерно та продукти його переробки";
22.
РЕЄСТР ЗЕРНА/ ЗАСТАВНОГО ЗЕРНА, ЗЕРНА ІНТЕРВЕНЦІЙНОГО ФОНДУ/ - система обліку інформації про зерно/заставне зерно, зерно інтервенційного фонду/, що прийняте зерносховищами на зберігання у визначеному обсязі й до визначеного строку;
-17- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В абзаці вісімнадцятому статті 1 слова "ЗЕРНА ІНТЕРВЕНЦІЙНОГО ФОНДУ" виключити.
Замість слова "зерносховищами" записати слова "зерновими складами", що відповідає положенням проекту Цивільного кодексу України.
Враховано

реєстр зерна (заставного зерна) - система обліку інформації про зерно (заставне зерно), що прийняте зерновими складами на зберігання у визначеному обсязі й до визначеного строку;

23.
РЕЄСТР СКЛАДСЬКИХ СВІДОЦТВ НА ЗЕРНО (ЗАСТАВНЕ ЗЕРНО, ЗЕРНО ІНТЕРВЕНЦІЙНОГО ФОНДУ) - система обліку інформації про видані зерносховищами складські свідоцтва на зерно (заставне зерно, зерно інтервенційного фонду) та сільськогосподарських товаровиробників, які їх отримали, інших утримувачів таких свідоцтв;
-18- Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Абзац дев'ятнадцятий статті 1 викласти в такій редакції: "РЕЄСТР СКЛАДСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ НА ЗЕРНО - система обліку інформації про видані зерновими складами складські документи на зерно та володільців таких документів;", що відповідає положенням проекту Цивільного кодексу України.
Враховано

реєстр складських документів на зерно - система обліку інформації про видані зерновими складами складські документи на зерно та володільців таких документів;

16) 2
РИНОК ЗЕРНА - система правових відносин, що виникають між його суб`єктами в процесі виробництва, зберігання, доробки, торгівлі та використання зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна та визначення цін, а також державного контролю за його якістю, зберіганням та раціональним використанням;
-19- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В абзаці двадцятому статті 1 замість слова "правових" записати слова "товарно-грошових".
Слова "доробки" і "та раціональним використанням" виключити.
Враховано

ринок зерна - система товарно-грошових відносин, що виникають між його суб`єктами в процесі виробництва, зберігання, торгівлі та використання зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна та визначення цін, а також державного контролю за його якістю та зберіганням;
17)

-20- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 1 доповнити абзацами:
"Декларування зерна - діяльність суб`єктів ринку зерна щодо визначення обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні, із метою визначення стану продовольчого забезпечення населення України й окремих реґіонів, підвищення рівня інформованості органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан ринку зерна;
Складське свідоцтво на зерно - цінний папір на пред'явника, який видається зерносховищами власникам зерна і засвідчує їх право розпоряджатися зерном;
Складське свідоцтво на заставне зерно - цінний папір на пред'явника, який видається зерносховищами сільськогосподарським товаровиробникам і засвідчує їх право розпоряджатися заставним зерном протягом визначеного цим Законом строку;
Складське свідоцтво на зерно інтервенційного фонду - цінний папір на пред'явника, який видається зерносховищами державному агенту і засвідчує його право розпоряджатися зерном інтервенційного фонду;"
Враховано редакційно

складські документи на зерно - товаророзпорядчі документи, що видаються зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття зерна на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов'язання зернового складу повернути його володільцеві такого документу;
18) 2
УПОВНОВАЖЕНІ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАСТАВНИХ ЗАКУПОК ЗЕРНА (ІЗ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВЕНЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ) - юридичні особи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, які призначаються Державним агентом із здійснення заставних закупок зерна (із проведення інтервенційних операцій);
-21- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
В абзаці двадцять першому статті 1 замість слова "призначаються" записати слова "визначаються на конкурсних засадах".
Враховано
уповноважені із здійснення заставних закупок зерна (із проведення інтервенційних операцій) - юридичні особи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, які визначаються на конкурсних засадах державним агентом із здійснення заставних закупок зерна (із проведення інтервенційних операцій);
19) 2
ЯКІСТЬ ЗЕРНА - сукупність споживчих властивостей зерна, які відповідають вимогам державних стандартів, технічних умов, фітосанітарних і ветеринарно-санітарних норм та інших нормативних документів.
-22- Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Абзац двадцять другий статті 1 після слів "ЯКІСТЬ ЗЕРНА" доповнити словами "ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ". Після слів "властивостей зерна" доповнити словами "та продуктів його переробки".
Враховано

якість зерна та продуктів його переробки - сукупність споживчих властивостей зерна та продуктів його переробки, які відповідають вимогам державних стандартів, технічних умов, фітосанітарних та ветеринарно-санітарних норм та інших нормативних документів.
27.
Стаття 2. Мета Закону


Стаття 2. Мета Закону
28.
Закон регулює виробництво та ринок зерна в напрямах:
-23-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В абзаці першому статті 2 слова "Закон регулює виробництво та ринок зерна в напрямах" замінити словами "Метою цього Закону є".
Враховано

Метою цього Закону є:

29.
- забезпечення продовольчої безпеки держави;


забезпечення продовольчої безпеки держави;
30.
- формування сприятливої для розвитку зернової галузі інвестиційної, кредитної, податкової, митної політики;
-24-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В абзаці третьому статті 2 слова "розвитку зернової галузі" замінити словами "ринку зерна".
Враховано

формування сприятливої для ринку зерна інвестиційної, кредитної, податкової, митної політики;
31.
- оптимізації структури та ефективності зернового виробництва з урахуванням потенціалу природнокліматичних умов та ринкової кон'юнктури;


оптимізації структури та ефективності зернового виробництва з урахуванням потенціалу природнокліматичних умов та ринкової кон'юнктури;
32.
- забезпечення функціонування ринку зерна на засадах поєднання вільної конкуренції та державного регулювання з метою збалансування інтересів суб`єктів господарювання та держави;


забезпечення функціонування ринку зерна на засадах поєднання вільної конкуренції та державного регулювання з метою збалансування інтересів суб`єктів господарювання та держави;
33.
- встановлення державного контролю за якістю зерна та раціональним використанням ресурсів зерна, продуктів його переробки та сортового насіння;
-25-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В абзаці шостому статті 2 слова "раціональним використанням ресурсів зерна," виключити.
Враховано

встановлення державного контролю за якістю зерна, продуктів його переробки та сортового насіння;
34.
- усунення можливого дефіциту концентрованих кормів для тваринництва і птахівництва;
-26-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац сьомий статті 2 виключити, враховано в абзаці дев'ятому.
Враховано


35.
- скорочення втрат зерна та забезпечення його високої якості;
-27-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац восьмий статті 2 виключити, враховано в абзаці шостому.
Враховано


36.
- достатньої стабільності ринкових ресурсів зерна;достатньої стабільності ринкових ресурсів зерна;
37.
- упередження демпінгових цін на зерно;
-28-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац десятий статті 2 виключити, термін "демпінгових цін" не визначений законодавством.
Враховано


38.
- нарощування експортного потенціалу ринку зерна;


нарощування експортного потенціалу ринку зерна;
39.
- визнання пріоритетності розвитку ринку зерна;
-29-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац дванадцятий статті 2 вважати абзацом третім.
Абзац третій-одинадцятий вважати відповідно четвертим-одинадцятим
Враховано
визнання пріоритетності розвитку ринку зерна;
40.
- створення сприятливих умов інвестиційної, кредитної та митної політики для діяльності вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, переробних підприємств, заготівельних організацій та інших суб`єктів господарювання на ринку зерна;
-30- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац тринадцятий статті 2 виключити, враховано в абзаці другому.
Враховано


41.
- встановлення організаційно-правових та економічних механізмів функціонування ринку зерна;
-31- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац чотирнадцятий статті 2 виключити.
Враховано


42.
- впровадження механізму заставних закупок зерна;


впровадження механізму заставних закупок зерна;
43.
- впровадження інтервенційних операцій на ринку зерна;


впровадження інтервенційних операцій на ринку зерна;
44.
- визначення порядку експорту та імпорту зерна, продуктів його переробки за міждержавними угодами;


визначення порядку експорту та імпорту зерна та продуктів його переробки за міжнародними договорами;
45.
- встановлення гарантій щодо отримання сільськогосподарськими товаровиробниками своєчасної оплати за зерно при здійсненні його заставних закупок.
-32-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац вісімнадцятий статті 2 виключити, враховано в абзаці п'ятнадцятому.
Враховано


46.
Стаття 3. Сфера дії Закону


Стаття 3. Сфера дії Закону
47.
Закон регулює відносини між суб`єктами, діяльність яких пов`язана з ринком зерна, із метою узгодження інтересів виробників, споживачів та держави.
-33-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції: " Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів ринку зерна".
Враховано

Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів ринку зерна.

48.
Дія цього Закону не поширюється на відносини стосовно формування ресурсів зерна державного резерву.
-34-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Частину другу статті 3 виключити, оскільки це суперечить статті 14.
Враховано49.
Стаття 4. Законодавство України, що регулює розвиток зернової галузі та ринку зерна
-35- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Назву статті 4 викласти в такій редакції:
"Законодавство України про зерно та ринок зерна"
Враховано

Стаття 4. Законодавство України про зерно та ринок зерна


-36- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Назву статті 4 викласти як "Законодавство про зерно та ринок зерна в Україні".
Враховано частково


50.
Законодавство України щодо виробництва і ринку зерна базується на Конституції України і включає: Закон України від 18 січня 2001 року N 2238-ІІІ "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років", Указ Президента України від 6 червня 2000 р. N767/2000 "Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку"; Указ Президента України від 29 червня 2000 р. N832/2000 "Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна" та інші нормативно-правові документи.
-37-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Статтю 4 викласти в такій редакції:
" Законодавство України про зерно та ринок зерна базується на Конституції України і складається із цього Закону, законів України та інших нормативно-правових актів".
Враховано

Законодавство України про зерно та ринок зерна базується на Конституції України і складається із цього Закону, законів України та інших нормативно-правових актів.-38- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В частині першій статті 4 після слів "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років", записати слова "цей Закон".
Враховано редакційно
-39- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Відносини в сфері виробництва, зберігання, доробки, торгівлі та використання зерна регулюються цим Законом, Законом України "Про насіння", Законом України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" та іншими актами законодавства України."
Враховано редакційно

51.
Положення Закону України "Про складські свідоцтва на зерно" застосовуються до складських свідоцтв на зерно, коли цим Законом не передбачене інше.
-40- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Другу частину статті 4 вилучити, посилання на неіснуючий Закон.
Враховано


52.
Розділ ІІ. СУБ'ЄКТИ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ ТА РИНКУ ЗЕРНА
-41-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Назву розділу ІІ викласти в такій редакції: "СУБ'ЄКТИ РИНКУ ЗЕРНА".
Враховано


Розділ II . СУБ'ЄКТИ РИНКУ ЗЕРНА-42- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У назві розділу ІІ слова "зернової галузі" замінити на слово "виробництво".
Відхилено

53.
Стаття 6. Суб'єкти ринку зерна


Стаття 5. Суб'єкти ринку зерна
54.
До суб'єктів ринку зерна відносяться: сільськогосподарські підприємства всіх форм власності, приватні, фермерські господарства, спілки селян, агропромислові об'єднання (агрофірми, асоціації, акціонерні товариства то що), елеватори, зернопереробні та заготівельні підприємства, а також інші організації та комерційні структури, які мають відповідний юридичний статус і беруть участь у процесі ринкового обігу зерна.
-43-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Суб'єктами ринку зерна є:
суб'єкти виробництва зерна;
суб'єкти зберігання зерна;
суб'єкти заставних закупок зерна (із проведення інтервенційних операцій);
інші суб'єкти підприємницької діяльності, які діють на ринку зерна.".
Враховано

Суб'єктами ринку зерна є:
суб'єкти виробництва зерна;
суб'єкти зберігання зерна;
суб'єкти заставних закупок зерна (із проведення інтервенційних операцій);
акредитовані біржі;
інші суб'єкти підприємницької діяльності, які діють на ринку зерна.


-44- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В статті 6 слова "відповідний юридичний статус" замінити на слова "статус юридичної особи".
Відхилено
-45- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В статті 6 вилучити слова "мають відповідний юридичний статус і".
Відхилено


55.
Стаття 5. Суб'єкти виробництва зерна


Стаття 6. Суб'єкти виробництва зерна
56.
Суб'єктами виробництва зерна є власники та орендарі земельних угідь, які використовують їх для вирощування та подальшої реалізації зернових культур насіннєвого, продовольчого, фуражного призначення.
-46-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції: "Суб'єктами виробництва зерна є власники, орендарі та користувачі земельних ділянок, які використовують їх для виробництва зерна".
Враховано

Суб'єктами виробництва зерна є власники, орендарі та користувачі земельних ділянок, які використовують їх для виробництва зерна.

57.
Суб'єкти зернового виробництва розвивають галузь на інтенсивній основі з дотриманням вимог екологічного захисту довкілля та зберігання родючості ґрунтів.
-47-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Частину другу статті 5 виключити
Враховано-48- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині другій статті 5 слова "вимог екологічного захисту довкілля" замінити на слова "охорони навколишнього природного середовища".
Відхилено
-49- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В частині другій статті 5 слова "зернового виробництва" замінити словами "виробництва зерна".
Відхилено

58.
За суб'єктами зернового виробництва зберігається право довільного використання вирощеного зерна, виходячи з власних економічних інтересів.
-50-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Частину третю статті 5 виключити
Враховано
-51- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В частині третій статті 5 слова "зернового виробництва" замінити на слова "виробництва зерна".


59.
Не допускаються будь-які обмеження в пересуванні зерна і продуктів його переробки на міжрегіональному та внутрішньообласному рівнях.
-52-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину четверту статті 5 вилучити, що передбачено статтею 19.
Враховано
-53- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В частині четвертій статті 5 слово "внутрішньообласному" замінити на слово "внутрішньореґіональному".
Відхилено


60.
Стаття 7. Суб'єкти зберігання ресурсів зерна
-54- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В назві статті 7 слово "ресурсів" вилучити.
Враховано

Стаття 7. Суб'єкти зберігання зерна

61.
Суб'єктами зберігання ресурсів зерна є юридичні особи, які виконують функції зберігання або закупівлі та зберігання зерна з правом по дальшого його продажу незалежно від призначення чи напрямів використання.
-55- Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину першу статті 7 виключити, враховано в частині другій.

Враховано


62.
Суб'єктами зберігання зерна є: елеватори, хлібоприймальні пункти, зерносховища, борошномельні та комбікормові підприємства, а також сільськогосподарські підприємства, які мають місткості, обладнані з дотриманням технологічних умов зберігання зерна.
-56-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції: "Суб'єктами зберігання зерна є: зернові склади (елеватори, хлібні бази, хлібоприймальні, борошномельні і комбікормові підприємства та інші суб'єкти підприємницької діяльності, які беруть участь у процесі зберігання зерна)".
Враховано

Суб'єктами зберігання зерна є: зернові склади (елеватори, хлібні бази, хлібоприймальні, борошномельні і комбікормові підприємства та інші суб'єкти підприємницької діяльності, які беруть участь у процесі зберігання зерна).

63.
Виробнича діяльність суб'єктів по зберіганню зерна підлягає ліцензуванню в установленому порядку і може проводитися одночасно із здійсненням інших видів діяльності відповідно до установчих документів.
-57-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В частині третій статті 7 виключити.
Враховано в ст. 25, 26

64.
Ліцензування діяльності зерносховищ щодо їх відповідності існуючим правилам та технічним умовам зберігання зерна здійснює уповноважений Кабінетом Міністрів України орган, який підтверджує право суб'єкта-претендента на діяльність по зберіганню зернових ресурсів або порушує питання про позбавлення його ліцензії.
-58- Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Частину четверту статті 7 виключити.
Враховано в ст. 25, 26


65.
Суб'єкти зберігання зерна на підставі двосторонніх угод із власниками гарантують забезпечення якості та дотримання нормативів природних утрат протягом терміну зберігання зерна.
-59- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Частину п'яту статті 7 викласти в такій редакції: "Суб'єкти зберігання зерна відповідно до укладених договорів складського зберігання із суб'єктами ринку зерна гарантують забезпечення якості та дотримання нормативів природних втрат протягом терміну зберігання зерна.", приведено у відповідність до проекту Цивільного кодексу.
Враховано

Суб'єкти зберігання зерна відповідно до укладених договорів складського зберігання із суб'єктами ринку зерна гарантують забезпечення якості та дотримання нормативів природних втрат протягом терміну зберігання зерна.
66.
Стаття 8. Суб'єкти контролю за якістю зерна
-60- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 8 виключити, передбачено статтею 24, 25.
Враховано


67.
Суб'єктами контролю за якістю зерна є Головна державна інспекція якості та сертифікації сільськогосподарської продукції, а зерна насіннєвого призначення - Державна насіннєва інспекція при Міністерстві аграрної політики України та їх територіальні органи.68.
Головна державна інспекція якості та сертифікації сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики України виконує експертне визначення якості й арбітражне вирішення питань щодо показників якості зерна та продуктів його переробки із залученням акредитованих у системі сертифікації УкрСЕПРО випробувальних лабораторій та Центральної державної випробувальної лабораторії сільськогосподарської сировини та харчової продукції.

-61-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Доповнити розділ ІІ статтею 8:
"Стаття 8. Суб'єкти заставних закупок зерна (із проведення інтервенційних операцій)
Суб'єктами заставних закупок зерна є: сільськогосподарські товаровиробники, зернові склади , Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна, уповноважені із забезпечення заставних закупок зерна.
Суб'єктами інтервенційних операцій є: сільськогосподарські товаровиробники, зернові склади, Державний агент із проведення інтервенційних операцій, уповноважені із проведення інтервенційних операцій".
Враховано

Стаття 8. Суб'єкти заставних закупок зерна (із проведення інтервенційних операцій)
Суб'єктами заставних закупок зерна є: сільськогосподарські товаровиробники, зернові склади , Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна, уповноважені із забезпечення заставних закупок зерна.
Суб'єктами інтервенційних операцій є: сільськогосподарські товаровиробники, зернові склади, Державний агент із проведення інтервенційних операцій, уповноважені із проведення інтервенційних операцій.
69.
Розділ ІІІ. ПРІОРИТЕТИ ЗЕРНОВОГО ВИРОБНИЦТВА


Розділ ІІІ. ПРІОРИТЕТИ ЗЕРНОВОГО ВИРОБНИЦТВА
70.
Стаття 9. Інтенсифікація зернового виробництва


Стаття 9. Інтенсифікація зернового виробництва
71.
Політика всебічного сприяння інтенсифікації зернового виробництва здійснюється шляхом:
-62-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В частині першій статті 9 слова "всебічного сприяння" вилучити.
Враховано

Політика інтенсифікації зернового виробництва здійснюється шляхом:
72.
надання пріоритетної бюджетної та кредитної підтримки;


надання пріоритетної бюджетної та кредитної підтримки;
73.
науково-селекційної роботи та насінництва;
-63-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац другий частини першої статті 9 викласти в такій редакції: "фінансування науково-селекційної роботи та насінництва, впровадження їх досягнень".
Враховано

фінансування науково-селекційної роботи та насінництва, впровадження їх досягнень;

74.
робіт по землеустрою та упорядкуванню сівозмін;
-64-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В абзаці третьому частини першої статті 9 перед словом "робіт" вставити слово "виконання".
Враховано

виконання робіт по землеустрою та упорядкуванню сівозмін;

75.
меліорації земель;


меліорації земель;
76.
розвитку сільськогосподарського машинобудування та ринків матеріальних ресурсів;


розвитку сільськогосподарського машинобудування та ринків матеріальних ресурсів;
77.
впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій у виробництві, зберіганні та переробці зерна;


впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій у виробництві, зберіганні та переробці зерна;
78.
заходів по боротьбі з карантинними бур'янами;


заходів по боротьбі з карантинними бур'янами;
79.
лізингового обслуговування зернової галузі;


лізингового обслуговування зернової галузі;
80.
розвитку мережі обслуговуючих зерновий ринок формувань;


розвитку мережі обслуговуючих зерновий ринок формувань;
81.
обов'язкового страхування зернових посівів.
-65-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В абзаці десятому частини першої статті 9 слово "обов'язкового" виключити.
Враховано

страхування зернових посівів.

82.
Органи виконавчої влади сприяють першочерговому залученню інвестицій для розвитку матеріальної бази сільськогосподарських товаровиробників , заготівельних та зернопереробних підприємств, заводів, які виготовляють машини, устаткування, обладнання для зернового господарства, удосконалення інфраструктури зернового ринку.


Органи виконавчої влади сприяють першочерговому залученню інвестицій для розвитку матеріальної бази сільськогосподарських товаровиробників, заготівельних та зернопереробних підприємств, заводів, які виготовляють машини, устаткування, обладнання для зернового господарства, удосконалення інфраструктури зернового ринку.
83.
Стаття 10. Державні та реґіональні програми "Зерно"
-66- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 10 виключити.
Враховано

84.
Виходячи з потреб держави у зерні продовольчого, насіннєвого, фуражного та іншого призначення, розробляються перспективні та щорічні державні й реґіональні програми виробництва зерна і заходи ресурсного, фінансового, науково-технічного та кадрового забезпечення їх виконання.85.
Порядок розробки державних програм "Зерно" та фінансування передбачених відповідними програмами заходів, спрямованих на ефективне використання ґрунтовобіологічного потенціалу земель, визначається Кабінетом Міністрів України.86.
Порядок розробки реґіональних програм "Зерно" та фінансування передбачених відповідними програмами заходів, визначається обласними та районними державними адміністраціями.87.
Забезпечення насінням сільськогосподарських товаровиробників здійснюється державним насіннєвим страховим фондом за поданням Кабінету Міністрів АР Крим, обласних та районних державних адміністрацій.
-67- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину четверту статті 10 вилучити.
Враховано


88.
Стаття 11. Науково-інформаційне забезпечення
-68- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 11 виключити. Передбачено в Законі України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".
Враховано


89.
Міністерство аграрної політики України та Українська академія аграрних наук розробляють довгострокові цільові програми наукових досліджень із селекції, насінництва, захисту рослин, підвищення родючості ґрунтів, удосконалення технологій вирощування зернових культур, зберігання, переробки та раціонального використання зерна з дотриманням вимог охорони праці та екології довкілля.90.
За результатами наукових досліджень Міністерство аграрної політики України та Українська академія аграрних наук організовують пропаганду досягнень науково-технічного прогресу та надають організаційну допомогу щодо їх реалізації.91.
При Міністерстві аграрної політики України створюються системи комп'ютерного інформаційного обміну та аналітичний центр із проблем зернового ринку, які діють на умовах господарського розрахунку.92.
Стаття 12. Кадрове забезпечення
-69- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 12 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей.
Враховано


93.
Міністерство аграрної політики разом з науковими установами УААН та навчальними закладами аграрного профілю забезпечують в межах виділених бюджетних коштів та на платній основі підвищення кваліфікації спеціалістів, вузівську та курсову підготовку працівників, зайнятих у сфері виробництва, обігу та переробки зерна.
-70- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Абревіатуру "УААН" замінити на слова "Української академії аграрних наук".
Відхилено


94.
Розділ ІV. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНОВИХ РЕСУРСІВ


Розділ ІV. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНОВИХ РЕСУРСІВ
95.
Стаття 13. Зернові ресурси


Стаття 10. Зернові ресурси
96.
Зернові ресурси України складаються з:


Зернові ресурси України складаються з:
97.
зерна державного резерву;


зерна державного резерву;
98.
зерна інтервенційного фонду;


зерна інтервенційного фонду;
99.
невитребуваного заставного державного зерна;


невитребуваного заставного державного зерна;
100.
зерна державного насіннєвого страхового фонду;


зерна державного насіннєвого страхового фонду;
101.
реґіональних ресурсів зерна;


реґіональних ресурсів зерна;
102.
власних ресурсів зерна суб'єктів ринку.


власних ресурсів зерна суб'єктів ринку.
103.
Стаття 14. Ресурси зерна державного резерву


Стаття 11. Ресурси зерна державного резерву
104.
Формування, обсяг та порядок використання ресурсів зерна державного резерву визначаються законодавством України.
-71- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В законопроекті замість слів "законодавством України" записати слово "законодавством" в різних відмінках.
Враховано
Формування, обсяг та порядок використання ресурсів зерна державного резерву визначаються законодавством.


-72- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В частині першій статті 14 слово "законодавство" замінити на слова "законодавчими актами".
Відхилено


105.
Реалізація зерна державного резерву за необхідності його поновлення узгоджується з проведенням інтервенційних операцій.
-73-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині другій статті 14 після слів "узгоджується з" вставить слова "Державним агентом із".
Враховано

Реалізація зерна державного резерву за необхідності його поновлення узгоджується з Державним агентом із проведення інтервенційних операцій.
106.
Стаття 15. Інтервенційні ресурси зерна


Стаття 12. Інтервенційні ресурси зерна
107.
Інтервенційні ресурси зерна формуються державним агентом з інтервенційних операцій за рахунок коштів Державного бюджету України в межах визначеного Кабінетом Міністрів України обсягу.
-74-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині першій статті 15 замість сполучника "з" записати слова "із проведення".
Враховано

Інтервенційні ресурси зерна формуються Державним агентом із проведення інтервенційних операцій за рахунок коштів Державного бюджету України в межах визначеного Кабінетом Міністрів України обсягу.
108.
Інтервенційні ресурси зерна використовуються державним агентом з інтервенційних операцій для забезпечення стабілізації цін на зерно та продукти його переробки на внутрішньому ринку держави.
-75-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В частині другій статті 15 замість сполучника "з" записати слова "із проведення". Замість слів "забезпечення стабілізації" вставити слово "підтримки".
Враховано

Інтервенційні ресурси зерна використовуються Державним агентом із проведення інтервенційних операцій для підтримки цін на зерно та продукти його переробки на внутрішньому ринку держави.

109.
Стаття 16. Державні ресурси невитребуваного заставного зерна


Стаття 13. Державні ресурси невитребуваного заставного зерна
110.
Формування державних ресурсів невитребуваного заставного зерна здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України суб`єктами заставних закупок зерна.
-76-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В частині першій статті 16 замість слів "суб`єктами заставних закупок зерна" записати слова "державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна відповідно до цього Закону". Приведено у відповідність до розділу VIII.
Враховано

Формування державних ресурсів невитребуваного заставного зерна здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України Державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна відповідно до цього Закону.

111.
Державні ресурси невитребуваного заставного зерна використовуються Державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна за рішенням Кабінету Міністрів України.


Державні ресурси невитребуваного заставного зерна використовуються Державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна за рішенням Кабінету Міністрів України.
112.
Стаття 17. Ресурси державного насіннєвого страхового фонду


Стаття 14. Ресурси державного насіннєвого страхового фонду
113.
Формування ресурсів державного насіннєвого страхового фонду здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах визначеного Кабінетом Міністрів України обсягу.


Формування ресурсів державного насіннєвого страхового фонду здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах визначеного Кабінетом Міністрів України обсягу.
114.
Формування ресурсів державного насіннєвого страхового фонду та його використання здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України.


Формування ресурсів державного насіннєвого страхового фонду та його використання здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України.
115.
Стаття 18. Реґіональні ресурси зерна


Стаття 15. Реґіональні ресурси зерна
116.
Реґіональні ресурси зерна формуються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя в межах визначених ними обсягів.
-77-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Частину першу статті 18 частку "та" замінити на "і".
Враховано
Реґіональні ресурси зерна формуються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя в межах визначених ними обсягів.
117.
Реґіональні ресурси зерна використовуються для власних потреб відповідно Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
-78- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Частину другу статті 18 викласти в такій редакції: "Органи виконавчої влади у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України здійснюють моніторинг наявності продовольчого і фуражного зерна та визначають поточний і прогнозний рівень забезпеченості. В разі недостатнього рівня забезпеченості зерном органи виконавчої влади формують його реґіональні ресурси на конкурентних засадах".
Враховано

Органи виконавчої влади у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України здійснюють моніторинг наявності продовольчого і фуражного зерна та визначають поточний і прогнозний рівень забезпеченості. В разі недостатнього рівня забезпеченості зерном органи виконавчої влади формують його реґіональні ресурси на конкурентних засадах.
118.
Контроль за формуванням реґіональних ресурсів зерна здійснюють Кабінет Міністрів АР Крим та адміністрації областей, районів і міста Севастополя.
-79-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Частину третю статті 18 викласти в такій редакції: "Контроль за формуванням реґіональних ресурсів зерна здійснюють Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації".
Враховано

Контроль за формуванням реґіональних ресурсів зерна здійснюють Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації.
119.
Стаття 19. Використання власних ресурсів зерна суб'єктами ринку зерна


Стаття 16. Використання власних ресурсів зерна суб'єктами ринку зерна
120.
Суб'єктам ринку зерна гарантується право вільно розпоряджатися власними ресурсами зерна, у тому числі укладати угоди щодо реалізації зерна для формування державних і реґіональних ресурсів зерна, ресурсів зерна державного резерву.
-80-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В частині першій статті 19 замість слів "у тому числі укладати угоди щодо реалізації зерна для формування державних і реґіональних ресурсів зерна, ресурсів зерна державного резерву" записати слова "та продуктами його переробки, укладати угоди щодо їх продажу у тому числі на експорт, брати участь у формуванні зернових ресурсів України".
Враховано

Суб'єктам ринку зерна гарантується право вільно розпоряджатися власними ресурсами зерна та продуктами його переробки, укладати угоди щодо їх продажу у тому числі на експорт, брати участь у формуванні зернових ресурсів України.

121.
Обмеження права розпоряджатися ресурсами зерна, пов'язане з надзвичайними обставинами, можливе тільки в порядку, що передбачений законами України.
-81-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Частину другу статті 19 викласти в такій редакції: "Забороняється, крім випадків, визначених законодавством, встановлювати обмеження у переміщенні зерна та продуктів його переробки.".
Враховано
Забороняється, крім випадків визначених законодавством, встановлювати обмеження у переміщенні зерна та продуктів його переробки.


-82- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині другій статті 19 слово "обставинами" замінити на слово "ситуаціями".
Відхилено


122.
Розділ V. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА
-83-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
В назві розділу V слова "і переробки" вилучити.
Враховано

Розділ V. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА
123.
Стаття 20. Державна підтримка розвитку зернової галузі
-84- Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В назві статті 20 замість слів "розвитку зернової галузі" записати слова "виробництва і переробки зерна".
Враховано
Стаття 17. Державна підтримка виробництва
124.
Державна підтримка та стимулювання виробництва і переробки зерна здійснюються на основі державної політики щодо пріоритетності розвитку галузей агропромислового комплексу, зокрема, зернової галузі, за рахунок коштів, спрямованих на розвиток науково-технічного прогресу у виробництві, зберіганні та переробці агропромислової продукції, залучення інвестицій та інших джерел.
-85- Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В частині першій статті 20 слова "і переробки", "галузей" виключити. Всі слова після слів "агропромислового комплексу" вилучити.
Враховано
Державна підтримка та стимулювання виробництва зерна здійснюються на основі державної політики щодо пріоритетності розвитку агропромислового комплексу.


-86-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 20 доповнити частиною другою: "Держава стимулює виробництво зерна, у тому числі шляхом надання податкових пільг сільськогосподарським товаровиробникам, одержання кредитів, створення державних спеціальних фондів".
Враховано

Держава стимулює виробництво зерна, у тому числі шляхом надання податкових пільг сільськогосподарським товаровиробникам, одержання кредитів, створення державних спеціальних фондів.

125.
Стаття 21. Фінансова підтримка і компенсації


Стаття 18. Фінансова підтримка і компенсації
126.
Страхування ризиків під час здійснення експортних операцій із зерном та продуктами його переробки, а також із використанням іноземних кредитів та інвестицій, пов'язаних із виробництвом і переробкою зерна, здійснюється через спеціалізовану систему страхування, яка створюється за участю державного та приватного капіталу.
-87-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину другу статті 21 виключити.
Враховано
-88- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині другій статті 21 слова "спеціалізовану систему" замінити на слова "систему обов'язкового страхування".
Відхилено

127.
Фінансова підтримка виробників насіння, науково-дослідних установ, сортовипробувальних станцій та часткова компенсація сільськогосподарським товаровиробникам сортових надбавок за придбане ними насіння високих репродукцій здійснюється в межах коштів, передбачених Державним бюджетом на підтримку селекції у рослинництві та за рахунок державного насіннєвого страхового фонду.


Фінансова підтримка виробників насіння, науково-дослідних установ, сортовипробувальних станцій та часткова компенсація сільськогосподарським товаровиробникам сортових надбавок за придбане ними насіння високих репродукцій здійснюється в межах коштів, передбачених Державним бюджетом на підтримку селекції у рослинництві та за рахунок державного насіннєвого страхового фонду.
128.
Насіння з державного насіннєвого страхового фонду у вигляді натуральних позик видається на визначений термін сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам та іншим суб'єктам зернового господарства, які зазнали збитків від стихійного лиха чи інших несприятливих ситуацій.
-89-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В частині четвертій статті 21 замість слів "позичок" і "підприємствам, фермерським господарствам та іншим суб'єктам зернового господарства" записати відповідно слова "позичок" і "товаровиробникам".
Враховано

Насіння з державного насіннєвого страхового фонду у вигляді натуральних позичок видається на визначений термін сільськогосподарським товаровиробникам, які зазнали збитків від стихійного лиха чи інших несприятливих ситуацій.
129.
Урожай зернових та зернобобових культур підлягає обов'язковому страхуванню і здійснюється сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності та господарювання.
-90-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В частину першу статті 21 вважати частиною третьою. Замість слів "зернових та зернобобових культур", "і" записати слова "зерна", "яке".
Слово "обов'язковому" вилучити.
Враховано

Урожай зерна підлягає страхуванню, яке здійснюється сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності та господарювання.
130.
Розділ VІ. ДЕКЛАРУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗЕРНА


Розділ VІ. ДЕКЛАРУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗЕРНА
131.
Стаття 22. Декларування зерна


Стаття 19. Декларування зерна
132.
Декларування зерна - діяльність суб`єктів ринку зерна щодо визначення обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні, із метою визначення стану продовольчого забезпечення населення України й окремих реґіонів, підвищення рівня інформованості органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан ринку зерна.
-91-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину першу статті 22 викласти в такій редакції: "Декларування зерна - діяльність суб'єктів зберігання зерна щодо визначення обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні".
Враховано


Декларування зерна - діяльність суб'єктів зберігання зерна щодо визначення обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні.


-92- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Частину першу статті 22 вилучити.
Відхилено
-93- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині першій статті 22 слово "діяльність" замінити на слова "обнародування результатів діяльності".
Відхилено133.
Декларуванню підлягають обсяги зерна загальною кількістю, починаючи з 50 тонн.
-94-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Частину другу статті 22 викласти в такій редакції:
"Інформація про власників зерна є конфіденційною і при його декларуванні не розголошується".
Враховано

Інформація про власників зерна є конфіденційною і при його декларуванні не розголошується.

134.
Порядок декларування зерна визначається Кабінетом Міністрів України.


Порядок декларування зерна визначається Кабінетом Міністрів України.
135.
Суб`єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту і достовірність да них, зазначених у декларації, відповідно до законодавства України.
-95-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
В частині четвертій статті 22 замість слів "підприємницької діяльності" записати слова "зберігання зерна" .
Враховано

Суб`єкти зберігання зерна несуть відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, відповідно до законодавства.


-96- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В частині четвертій статті 22 слово "законодавства" замінити на слова "законодавчих актів".
Відхилено

136.
Ведення реєстру суб'єктів підприємницької діяльності, що зберігають зерно, та організація декларування зерна покладається на Головну державну інспекцію якості та сертифікації сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики та її підрозділи в АР Крим і областях - інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласних державних адміністрацій.
-97-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
В частині п'яту статті 22 виключити. Врегульовано частиною третьою.
Враховано


137.
Стаття 23. Декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні у зерносховищах
-98- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В назві статті 23 слово " у зерносховищах" замінити словами "на зернових складах".
Враховано
Стаття 20. Декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні на зернових складах
138.
Зерносховища, які мають відповідну ліцензію, зобов`язані щомісячно подавати декларації щодо обсягів зерна, що знаходиться у них на зберіганні.
-99- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Частину першу статті 23 викласти в такій редакції: "Зернові склади зобов`язані щомісячно подавати декларації щодо обсягів заставного зерна, зерна державного резерву, невитребуваного заставного зерна, зерна інтервенційного фонду та іншого зерна, що зберігається".
Враховано
Зернові склади зобов`язані щомісячно подавати декларації щодо обсягів заставного зерна, зерна державного резерву, невитребуваного заставного зерна, зерна інтервенційного фонду та іншого зерна, що зберігається.
139.
Зерносховища зобов`язані подавати інформацію щодо обсягів заставного зерна, зерна державного резерву, невитребуваного заставного зерна , зерна інтервенційного фонду та іншого зберігаємого зерна.
-100- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Частину другу статті 23 виключити. Враховано в частині першій.
Враховано

140.
Стаття 25. Якість зерна
-101-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Назву статті 25 викласти в такій редакції: "Якість зерна та продуктів його переробки".
Враховано

Стаття 21. Якість зерна та продуктів його переробки
141.
Якість зерна, що надходить у державні та реґіональні ресурси чи реалізується на внутрішньому ринку або на експорт, повинна відповідати державним стандартам та іншим нормативним документам. Якість експортного зерна також може відповідати вимогам, що зафіксовані сторонами у експортному контракті.
-102-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину першу статті 25 викласти в такій редакції: "Якість зерна та продуктів його переробки, що виробляються в Україні, або ввозяться на митну територію України, має відповідати державним стандартам та іншим нормативним документам. Якість експортного зерна та продуктів його переробки може відповідати вимогам, що зафіксовані сторонами у експортному контракті".
Враховано

Якість зерна та продуктів його переробки, що виробляються в Україні, або ввозяться на митну територію України, має відповідати державним стандартам та іншим нормативним документам. Якість експортного зерна та продуктів його переробки може відповідати вимогам, що зафіксовані сторонами у експортному контракті.
142.
Зерно та насіннєвий матеріал в установленому законодавством порядку підлягають сертифікації на відповідність їх вимогам нормативних документів.
-103-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину другу статті 25 виключити.
Враховано


143.
Експертне визначення якості продовольчого і фуражного зерна провадиться стандартними методами Головною державною інспекцією якості та сертифікації сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики України, її підрозділами в Автономній Республіці Крим та областях, а також акредитованими у системі сертифікації УкрСЕПРО випробувальними лабораторіями.
-104- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину третю статті 25 вилучити.
Враховано144.
Стаття 24. Державний контроль за якістю зерна
-105-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Назву статті 24 доповнити словами "та продуктів його переробки".
Враховано

Стаття 22. Державний контроль за якістю зерна та продуктів його переробки


-106- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 24 виключити.
Відхилено


145.
Основними напрямками здійснення державного контролю за якістю зерна є:


Основними напрямками здійснення державного контролю за якістю зерна є:
146.
захист прав суб`єктів ринку зерна та споживачів щодо їх забезпечення зерном, якість якого відповідає вимогам державних стандартів, технічних умов, фітосанітарних і ветеринарно-санітарних правил і нормативів тощо;
-107-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
В абзаці першому частини першої статті 24 після слова "зерном" записати слова "та продуктами його переробки". Слово "якого" замінити словом "яких". Замість слів "правил і нормативів тощо" записати слова "норм та інших нормативних документів".
Враховано

захист прав суб`єктів ринку зерна та споживачів щодо їх забезпечення зерном та продуктами його переробки, якість яких відповідає вимогам державних стандартів, технічних умов, фітосанітарних і ветеринарно-санітарних та інших нормативних документів;
147.
встановлення показників якості зерна, методик оцінки його якості та обліку ;
-108-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
В абзаці другому частини першої статті 24 після слова "зерна" записати слова "та продуктів його переробки", слово "його" замінити словом "їх".
Враховано

встановлення показників якості зерна та продуктів його переробки, методик оцінки їх якості;-109-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину першу статті 24 після абзацу другого доповнити абзацом: "акредитація лабораторій, що здійснюють визначення якості зерна та продуктів його переробки". Абзаци третій - четвертий вважати відповідно четвертим - п'ятим.
Враховано

акредитація лабораторій, що здійснюють визначення якості зерна та продуктів його переробки;

148.
сертифікація зерна та продуктів його переробки;


сертифікація зерна та продуктів його переробки;
149.
інші напрямки, передбачені законами України;
-110-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В абзаці четвертому частини першої статті 24 замість слів "напрямками" і "законами України" записати відповідно слова "напрями" і "нормативно-правовими актами України".
Враховано

інші напрями, передбачені нормативно-правовими актами України ;
150.
Державний контроль за якістю зерна при його виробництві, закупівлі та прийманні на зберігання покладається в межах її компетенції на Державну інспекцію по заготівлях і якості продукції, а при зберіганні, переробці, торгівлі, використанні, здійсненні експортно-імпортних операцій - на Головну державну інспекцію якості та сертифікації сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики України та їх підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міністерство охорони здоров'я України.
-111-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину другу статті 24 викласти в такій редакції: "Державний контроль за якістю зерна та продуктів його переробки покладається на спеціально уповноважений державний Кабінетом Міністрів України орган у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки".

Враховано

Державний контроль за якістю зерна та продуктів його переробки покладається на спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України державний орган у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки.

151.
Контроль за якістю зерна та насіннєвого матеріалу, відповідності їх вимогам нормативних документів покладається на Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України, Державну комісію України по випробуванню та охорони сортів рослин Міністерства аграрної політики України та на їх територіальні органи.
-112-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Статтю 24 доповнити частиною: "Положення про спеціально уповноважений державний орган у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки затверджується Кабінетом Міністрів України".
Враховано

Положення про спеціально уповноважений державний орган у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки затверджується Кабінетом Міністрів України.

152.
Стаття 26. Зерно, непридатне для використання
-113-Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Назву статті 26 викласти в такій редакції: "Зерно та продукти його переробки, непридатні для використання в їжу".
Враховано

Стаття 23. Зерно та продукти його переробки, непридатні для використання в їжу

153.
Зерно, непридатне для використання, підлягає знищенню у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-114-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Частину першу статті 26 викласти в такій редакції: "Зерно та продукти його переробки, визнанні за результатами лабораторного аналізу непридатними для використання в їжу, підлягають експертизі з метою прийняття рішення про можливість їх подальшого використання або знищенню у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".
Враховано

Зерно та продукти його переробки, визнані за результатами лабораторного аналізу непридатними для використання в їжу, підлягають експертизі з метою прийняття рішення про можливість їх подальшого використання або знищення у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

154.
Проведення експертизи такого зерна, а також прийняття рішення про можливість подальшого його використання, забезпечує Головна державна інспекція якості та сертифікації сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики України та її підрозділи в Автономній Республіці Крим і областях.
-115-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину другу статті 26 викласти в такій редакції: "Проведення експертизи зерна та продуктів його переробки, а також прийняття висновку щодо можливості їх подальшого використання або знищення покладається на спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України державний орган у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки".
Враховано

Проведення експертизи зерна та продуктів його переробки, а також прийняття висновку щодо можливості їх подальшого використання або знищення покладається на спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України державний орган у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки.-116- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину другу статті 26 вилучити.
Відхилено
-117-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Статтю 26 доповнити частиною: "Витрати, що пов'язанні з транспортуванням, зберіганням, експертизою, використанням або знищенням зерна та продуктів його переробки, непридатних для використання в їжу, оплачуються власником зерна та продуктів його переробки".
Враховано

Витрати, що пов'язанні з транспортуванням, зберіганням, експертизою, використанням або знищенням зерна та продуктів його переробки, непридатних для використання в їжу, оплачуються власником зерна та продуктів його переробки.

155.
Розділ VІІ. РИНОК ЗЕРНА
-118-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Назву розділу VІІІ викласти в такій редакції: "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА".
Враховано

Розділ VIІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА

156.
Стаття 27. Основні засади державної політики щодо регулювання ринку зерна
-119- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В назві статті 27 замість слів "щодо регулювання " записати "по регулюванню".
Враховано
Стаття 24. Основні засади державної політики по регулюванню ринку зерна
157.
Держава визнає пріоритетність розвитку ринку зерна, сприяє його розвитку та стабільному функціонуванню.


Держава визнає пріоритетність розвитку ринку зерна, сприяє його розвитку та стабільному функціонуванню.
158.
Основними засадами державної політики у цій сфері є:
-120- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В частині другій статті 27 замість слів "у цій сфері" записати слова "по регулюванню ринку зерна".
Враховано
Основними засадами державної політики по регулюванню ринку зерна є:
159.
надання пріоритетної бюджетної, кредитної та інвестиційної підтримки суб`єктам господарювання при здійсненні ними діяльності з виробництва, зберігання, переробки, торгівлі та використання зерна;
-121-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В абзаці другому частини другої статті 27 вилучити всі слова після слова "суб`єктам господарювання". Слова "суб`єктам господарювання" замінити словами "суб`єктам ринку зерна".
Враховано

надання пріоритетної бюджетної, кредитної та інвестиційної підтримки суб`єктам ринку зерна;
160.
забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому, фуражному, технічному зерні та нарощуванню його експорту;
-122-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац третій частини другої статті 27 після слова "та" записати слова "заходів по".
Враховано

забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому, фуражному, технічному зерні та заходів по нарощуванню його експорту;
161.
цінове регулювання на ринку зерна;
-123- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац четвертий частини другої статті 27 виключити.
Враховано

162.
встановлення мінімально гарантованої ціни на заставлене виробниками зерно;


встановлення мінімально гарантованої ціни на заставлене сільськогосподарськими товаровиробникам зерно;
163.
гарантування сільськогосподарським товаровиробникам права вільного вибору напрямів та ціни реалізації зерна;


гарантування сільськогосподарським товаровиробникам права вільного вибору напрямів та ціни реалізації зерна;


-124-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Частину другу статті 27 після абзацу шостого доповнити абзацами:
"недопущення обмежень в пересуванні зерна та продуктів його;
сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його;".
Абзаци восьмий вважати відповідно абзацом дев'ятим.
Враховано

недопущення обмежень в пересуванні зерна та продуктів його переробки;
сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;

164.
ліцензування діяльності по зберіганню та доробці зерна;
-125-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Абзац сьомий частини другої статті 27 вилучити.
Враховано

165.
контроль за якістю, зберіганням та раціональним використанням зерна.
-126-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац восьмий частини другої статті 27 викласти в такій редакції:
"контроль якості зерна та його зберігання".
Враховано

контроль якості зерна та його зберігання.
166.
Стаття 28. Державне регулювання на ринку зерна
-127-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
У назві статті 28 слово "на" вилучити.
Враховано

Стаття 25. Державне регулювання ринку зерна

167.
Кабінет Міністрів України та уповноважені ним органи здійснюють державне регулювання операцій із зерном шляхом:
-128- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Абзац перший частини першої статті 28 викласти в такій редакції: "Кабінет Міністрів України здійснює державне регулювання ринку зерна шляхом:"
Враховано
Кабінет Міністрів України здійснює державне регулювання ринку зерна шляхом:
168.
впровадження механізму державних заставних закупок зерна;
-129- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Абзац четвертий частини першої статті 28 вважати абзацом другим.
Враховано
впровадження механізму державних заставних закупок зерна;
169.
створення інтервенційного фонду зерна;
-130- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Абзац п'ятий частини першої статті 28 вважати абзацом третім.
Враховано
створення інтервенційного фонду зерна;
170.
розробки загальнодержавних програм заставних закупок зерна та інтервенційних операцій, забезпечення їх реалізації;
-131- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Абзац дев'ятий частини першої статті 28 вважати абзацом четвертим.
Враховано
розробки загальнодержавних програм заставних закупок зерна та інтервенційних операцій, забезпечення їх реалізації;
171.
бюджетного фінансування інтервенційного фонду та заставних закупок зерна;
-132- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Абзац тринадцятий частини першої статті 28 вважати абзацом п'ятим.
Враховано
бюджетного фінансування інтервенційного фонду та заставних закупок зерна;
172.
ліцензування діяльності по зберіганню та обробці зерна;
-133-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Абзац другий частини першої статті 28 виключити.
Враховано-134-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Частину першу статті 28 після абзацу шостого доповнити новим абзацом:
"сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його".
Враховано

сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;

173.
проведення цінової політики в напрямку не допущення демпінгу цін, підвищення ефективності зернової галузі та страхування ризиків для суб'єктів зернового ринку;
-135-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Абзац десятий частини першої статті 28 вважати абзацом дев'ятим. Замість слів "в напрямку не допущення демпінгу цін" Записати слова "на ринку зерна". Слова "в напрямку не допущення демпінгу цін, підвищення ефективності зернової галузі" вилучити.
Враховано

проведення цінової політики на ринку зерна та страхування ризиків для суб'єктів зернового ринку;
174.
впровадження механізму експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міждержавними угодами;


впровадження механізму експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами;
175.
бюджетного фінансування програм експорту та імпорту зерна за міждержавними угодами;


бюджетного фінансування програм експорту та імпорту зерна за міжнародними договорами;
176.
запровадження декларування про наявність зерна, що знаходиться на зберіганні;
-136-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В абзаці п'ятому частини першої статті 28 слова "про наявність" вилучити.
Враховано

запровадження декларування зерна, що знаходиться на зберіганні;
177.
забезпечення моніторингу ринку зерна;


забезпечення моніторингу ринку зерна;
178.
здійснення митно-тарифної політики;


здійснення митно-тарифної політики;
179.
визначення Державних агентів для здійснення операцій інтервенційного фонду, заставних закупок зерна та міждержавних угод;
-137-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац десятий статті 28 виключити.
Враховано


180.
визначення уповноважених організацій для ліцензування зерносховищ та видачі відповідних ліцензій;
-138-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац тринадцятий частини першої статті 28 виключити.
Враховано


181.
забезпечення розробки балансів зерна та періодичного їх уточнення. На підставі балансів зерна розробляються пропозиції щодо державного регулювання експорту та імпорту зерна.
-139- Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Останнє речення чотирнадцятого абзацу частини першої статті 29 виключити.
Враховано

забезпечення розробки балансів зерна та періодичного їх уточнення.

182.
Стаття 29. Державний контроль на ринку зерна
-140- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 29 виключити.
Враховано


183.
Державний контроль на ринку зерна здійснюється відповідними органами виконавчої влади та уповноваженими органами в межах їх компетенції.184.
Стаття 30. Ліцензування діяльності по зберіганню та доробці зерна
-141-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Назву статті 30 викласти в такій редакції: "Сертифікація послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки"
Враховано
Стаття 26. Сертифікація послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки
185.
Господарська діяльність по зберіганню та доробці зерна підлягає ліцензуванню у порядку, передбаченому Законом України від 1 червня 2000 року N1775-ІІІ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
-142-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Частину першу статті 30 викласти в такій редакції: "Послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки підлягають сертифікації на відповідність існуючим правилам і технічним умовам зберігання зерна та продуктів його переробки".
Враховано

Послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки підлягають сертифікації на відповідність існуючим правилам і технічним умовам зберігання зерна та продуктів його переробки.
186.
Видачу ліцензій на здійснення господарської діяльності по зберіганню та доробці зерна здійснює орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України.
-143-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Частину другу статті 30 виключити. Визначено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Враховано


187.
Ліцензійні умови щодо зберігання, доробки зерна та порядок здійснення контролю за їх до держанням затверджуються спільним наказом Міністерства аграрної політики України та уповноваженого органу з питань ліцензування.
-144-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Частину третю статті 30 виключити. Визначено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Враховано


188.
Стаття 31. Виробництво зерна
-145- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 31 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей.
Враховано в статті 1.

189.
Виробництво зерна - це діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що пов'язана з вирощуванням зерна, забезпеченням внутрішніх потреб України у насіннєвому матеріалі, зерні для продовольчих, фуражних та технічних цілей, поліпшенням його якості, створенням експортного потенціалу ринку зерна, а також гарантуванням продовольчої безпеки держави за рахунок розвитку власного зернового господарства.190.
Стаття 32. Зберігання зерна
-146- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
У назві статті 32 замість слова "зерна" записати слова "на зерновому складі". Статтю включити до розділу VIІI. ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА.
Враховано
Розділ VIІI. ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА
Стаття 27. Зберігання на зерновому складі
191.
Зерно, вирощене сільськогосподарськими товаровиробниками, підлягає зберіганню у зерносховищах.
-147-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину першу статті 32 викласти в такій редакції: "Зерно підлягає зберіганню у зернових складах".
Враховано

Зерно підлягає зберіганню у зернових складах.
192.
Сільськогосподарські товаровиробники мають право на зберігання зерна у власних зерносховищах, які відповідають вимогам умов зберігання, а також укладати договори на зберігання зерна у зерносховищах будь-якої форми власності, з отриманням складських свідоцтв на зерно.
-148-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину другу статті 32 викласти в такій редакції: "Власники зерна мають право укладати договори складського зберігання зерна на зберігання зерна у зернових складах з отриманням складських документів на зерно, а також зберігати зерна у власних зерносховищах ".
Враховано

Власники зерна мають право укладати договори складського зберігання зерна на зберігання зерна у зернових складах з отриманням складських документів на зерно, а також зберігати зерно у власних зерносховищах .
193.
Зберігання зерна здійснюється відповідно до вимог законодавства та встановлених державних стандартів по зберіганню зерна.
-149-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Частини третю - четверту статті 32 виключити.
Враховано


194.
Зерносховища зобов'язані на договірних умовах прийняти зерно на зберігання від будь-якого власника зерна та забезпечити якість зерна при його зберіганні.195.
При прийманні зерна на зберігання зерносховища проводять власний аналіз його якості або в інших лабораторіях, що мають право на проведення такого аналізу.
-150-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину п'яту статті 32 викласти в такій редакції: "При прийманні зерна на зберігання зерновий склад зобов'язаний здійснити власний аналіз його якості або в акредитованих лабораторіях".
Враховано

При прийманні зерна на зберігання зерновий склад зобов'язаний здійснити власний аналіз його якості або в акредитованих лабораторіях.

196.
Зерно, що потребує проведення експертизи та прийняття рішення щодо можливості його подальшого використання, підлягає зберіганню в окремих приміщеннях та з дотриманням умов, що виключають вільний доступ до нього.
-151-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину шосту статті 32 викласти в такій редакції: "Зерновий склад зобов'язаний вживати усіх заходів, передбачених цим Законом, нормативно-правовими актами, договором складського зберігання зерна, для забезпечення схоронності зерна, переданого йому на зберігання".
Враховано

Зерновий склад зобов'язаний вживати усіх заходів, передбачених цим Законом, нормативно-правовими актами, договором складського зберігання зерна, для забезпечення схоронності зерна, переданого йому на зберігання.

197.
Зерносховища приймають зерно на зберігання на строк, визначений за домовленістю сторін відповідно до договору зберігання зерна.
-152-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину сьому статті 32 викласти в такій редакції: "Видача зерна особі, яка має складський документ на зерно, здійснюється в обмін на виписані на дане зерно складські документи".
Враховано

Видача зерна особі, яка має складський документ на зерно, здійснюється в обмін на виписані на дане зерно складські документи.

198.
У разі приймання зерна на зберігання без зазначення строку або на зберігання до вимоги, термін зберігання зерна обмежується строком дії ліцензій на зберігання та доробку зерна, про що повідомляється власник зерна.
-153-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину восьму статті 32 викласти в такій редакції: "Кожна із сторін договору складського зберігання зерна при відвантаженні зерна має право вимагати перевірки його якості. Витрати, пов'язані із проведенням аналізу його якості, несе сторона, що зажадала його перевірки".
Враховано

Кожна із сторін договору складського зберігання зерна при відвантаженні зерна має право вимагати перевірки його якості. Витрати, пов'язані із проведенням аналізу його якості, несе сторона, що зажадала його перевірки.

199.
Плата за зберігання зерна визначається в установленому порядку таксами, ставками, тарифами, або за згодою сторін.
-154-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частини дев'яту - десяту статті 32 виключити.
Враховано


200.
Кабінет Міністрів України щорічно встановлює граничний рівень тарифів на зберігання зерна.

-155-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Законопроект доповнити розділом:
"Розділ VIІI. ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА
Стаття 28. Зерновий склад
Зерновий склад є складом загального користування і зобов'язаний приймати на зберігання зерно від будь-якого володільця зерна.
Стаття 29. Договір складського зберігання зерна
Договір складського зберігання зерна є публічним договором.
За договором складського зберігання зерна зерновий склад зобов'язується за плату зберігати зерно, що передане йому суб'єктом ринку зерна.
Враховано
Стаття 28. Зерновий склад
Зерновий склад є складом загального користування і зобов'язаний приймати на зберігання зерно від будь-якого володільця зерна.
Стаття 29. Договір складського зберігання зерна
Договір складського зберігання зерна є публічним договором.
За договором складського зберігання зерна зерновий склад зобов'язується за плату зберігати зерно, що передане йому суб'єктом ринку зерна.


Договір складського зберігання зерна укладається у письмовій формі. Письмова форма договору складського зберігання зерна вважається дотриманою, якщо його укладання та прийняття зерна на склад посвідчується видачею поклажодавцеві складського документу.
Зерно, прийняте на зберігання по простому або подвійному складському свідоцтву, не може бути відчужене без правомірної передачі простого або подвійного складського свідоцтва.
Зерновий склад не має права відмовитись від укладання договору складського зберігання зерна за наявності у нього такої можливості.
Якщо із договору складського зберігання зерна випливає, що зерновий склад має право розпоряджатися зерном, зданим на зберігання, до відносин сторін застосовуються правила про позику, проте час та місце повернення зерна визначаються правилами про зберігання зерна.

Договір складського зберігання зерна укладається у письмовій формі. Письмова форма договору складського зберігання зерна вважається дотриманою, якщо його укладання та прийняття зерна на склад посвідчується видачею поклажодавцеві складського документу.
Зерно, прийняте на зберігання по простому або подвійному складському свідоцтву, не може бути відчужене без правомірної передачі простого або подвійного складського свідоцтва.
Зерновий склад не має права відмовитись від укладання договору складського зберігання зерна за наявності у нього такої можливості.
Якщо із договору складського зберігання зерна випливає, що зерновий склад має право розпоряджатися зерном, зданим на зберігання, до відносин сторін застосовуються правила про позику, проте час та місце повернення зерна визначаються правилами про зберігання зерна.


Стаття 30. Строк складського зберігання зерна

Зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно протягом строку встановленого у договорі складського зберігання зерна.

Якщо строк зберігання зерна договором складського зберігання зерна не встановлений і не може бути визначений виходячи з його умов, зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно до подання поклажодавцем вимоги про його повернення.

Стаття 30. Строк складського зберігання зерна
Зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно протягом строку встановленого у договорі складського зберігання зерна.
Якщо строк зберігання зерна договором складського зберігання зерна не встановлений і не може бути визначений виходячи з його умов, зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно до подання поклажодавцем вимоги про його повернення.


Стаття 31. Плата за зберігання зерна

Плата за зберігання зерна, строки її внесення встановлюються договором складського зберігання зерна.

Плата за зберігання зерна справляється у грошовій, натуральній або грошово-натуральній формі.

Якщо зберігання зерна припинилося достроково через обставини, за які зерновий склад не відповідає, він має право на домірну частину плати.

Якщо поклажодавець після закінчення строку дії договору складського зберігання зерна не забрав зерно назад, він зобов'язаний внести плату за весь фактичний час його зберігання.
Договором складського зберігання зерна може бути передбачено безоплатне зберігання зерна.
Кабінет Міністрів України встановлює граничний рівень плати (тариф) за зберігання зерна.

Стаття 31. Плата за зберігання зерна
Плата за зберігання зерна, строки її внесення встановлюються договором складського зберігання зерна.
Плата за зберігання зерна справляється у грошовій, натуральній або грошово-натуральній формі.
Якщо зберігання зерна припинилося достроково через обставини, за які зерновий склад не відповідає, він має право на домірну частину плати.
Якщо поклажодавець після закінчення строку дії договору складського зберігання зерна не забрав зерно назад, він зобов'язаний внести плату за весь фактичний час його зберігання.
Договором складського зберігання зерна може бути передбачено безоплатне зберігання зерна.
Кабінет Міністрів України встановлює граничний рівень плати (тариф) за зберігання зерна.


Стаття 32. Наслідки відмови від передання зерна на зберігання

Зерновий склад, який зобов'язався взяти зерно на зберігання у передбачений договором складського зберігання зерна строк, не має права вимагати передання йому цього зерна на зберігання.

Поклажодавець, який не передав зерно на зберігання у визначений договором складського зберігання зерна строк, зобов'язаний відшкодувати зерновому складу збитки, завданні у зв'язку з тим, що зберігання не відбулося, якщо в розумний строк не попередив зерновий склад про відмову від договору.

Стаття 32. Наслідки відмови від передання зерна на зберігання
Зерновий склад, який зобов'язався взяти зерно на зберігання у передбачений договором складського зберігання зерна строк, не має права вимагати передання йому цього зерна на зберігання.
Поклажодавець, який не передав зерно на зберігання у визначений договором складського зберігання зерна строк, зобов'язаний відшкодувати зерновому складу збитки, завданні у зв'язку з тим, що зберігання не відбулося, якщо в розумний строк не попередив зерновий склад про відмову від договору.


Стаття 33. Відшкодування витрат за зберігання зерна
Витрати зернового складу на зберігання зерна можуть бути включені до плати за зберігання.
Витрати, які сторони не могли передбачити при укладанні договору складського зберігання зерна (надзвичайні витрати), відшкодовуються понад плату, яка належить зерновому складу, якщо інше не передбачено договором складського зберігання зерна.

Стаття 33. Відшкодування витрат за зберігання зерна
Витрати зернового складу на зберігання зерна можуть бути включені до плати за зберігання.
Витрати, які сторони не могли передбачити при укладанні договору складського зберігання зерна (надзвичайні витрати), відшкодовуються понад плату, яка належить зерновому складу, якщо інше не передбачено договором складського зберігання зерна.


Стаття 34. Обов'язок поклажодавця зерна забрати зерно після закінчення строку зберігання зерна
Поклажодавець зерна зобов'язаний забрати зерно у зернового складу після закінчення строку зберігання зерна.
Зерновий склад зобов'язаний письмово за 7 днів до закінчення строку зберігання зерна попередити поклажодавця зерна про закінчення строку зберігання зерна та запропонувати термін витребування зерна.
Якщо поклажодавець зерна у запропонований зерновим складом термін не забрав зерно, зерновий склад має право продати його на конкурентних засадах. Кошти, одержані від продажу зерна, передаються поклажодавцю зерна відрахуванням сум, належних зерновому складу, у тому числі його витрат щодо продажу зерна.

Стаття 34. Обов'язок поклажодавця зерна забрати зерно після закінчення строку зберігання зерна
Поклажодавець зерна зобов'язаний забрати зерно у зернового складу після закінчення строку зберігання зерна.
Зерновий склад зобов'язаний письмово за 7 днів до закінчення строку зберігання зерна попередити поклажодавця зерна про закінчення строку зберігання зерна та запропонувати термін витребування зерна.
Якщо поклажодавець зерна у запропонований зерновим складом термін не забрав зерно, зерновий склад має право продати його на конкурентних засадах. Кошти, одержані від продажу зерна, передаються поклажодавцю зерна відрахуванням сум, належних зерновому складу, у тому числі його витрат щодо продажу зерна.


Стаття 35. Обов'язок зернового складу повернути зерно
Зерновий склад зобов'язаний повернути поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, зерно у такому стані, в якому воно було прийнято на зберігання, з урахуванням його природного погіршення, природного убутку або іншої зміни внаслідок його природних властивостей.

Стаття 36. Відповідальність зернового складу за втрату, нестачу чи пошкодження зерна
За втрату, нестачу чи пошкодження зерна, прийнятого на зберігання, зерновий склад несе відповідальність на підставах, передбачених законодавством України.
Зерновий склад звільняється від відповідальності за втрачу, нестачу і пошкодження зерна, викликаних непереборною силою.
За втрату, нестачу чи пошкодження прийнятого на зберігання зерна після того, як настав обов'язок поклажодавця взяти це зерно назад, зерновий склад несе відповідальність лише за наявності з його боку умислу чи грубої необережності.


Стаття 35. Обов'язок зернового складу повернути зерно
Зерновий склад зобов'язаний повернути поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, зерно у такому стані, в якому воно було прийнято на зберігання, з урахуванням його природного погіршення, природного убутку або іншої зміни внаслідок його природних властивостей.
Стаття 36. Відповідальність зернового складу за втрату, нестачу чи пошкодження зерна
За втрату, нестачу чи пошкодження зерна, прийнятого на зберігання, зерновий склад несе відповідальність на підставах, передбачених законодавством України.
Зерновий склад звільняється від відповідальності за втрачу, нестачу і пошкодження зерна, викликаних непереборною силою.
За втрату, нестачу чи пошкодження прийнятого на зберігання зерна після того, як настав обов'язок поклажодавця взяти це зерно назад, зерновий склад несе відповідальність лише за наявності з його боку умислу чи грубої необережності.


Стаття 37. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві
Збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) чи пошкодженням зерна, відшкодовуються зерновим складом:
за втрату та нестачу зерна - у розмірі вартості втраченого або такого, що його не вистачає, зерна;
за пошкодження зерна - у розмірі суми, на яку знизилася його вартість.
У випадках коли внаслідок пошкодження якість зерна змінилася настільки, що воно не може бути використано за первісним призначенням, поклажодавець має право відмовитися від нього і зажадати від зернового складу відшкодування вартості цього зерна.
Стаття 38. Повернення зерна за вимогою особи, яка має складський документ
Зерновий склад зобов'язаний за першою вимогою особи, яка має складський документ, повернути зерно, навіть якщо передбачений договором складського зберігання строк його зберігання ще не закінчився. У цьому разі особа, яка має складський документ, зобов'язана відшкодувати зерновому складу витрати, спричинені достроковим припиненням зобов'язання, якщо інше не передбачено договором складського зберігання" до якого включити статті 32, 33. Відповідає положенням проекту Цивільного кодексу України.

Стаття 37. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві
Збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) чи пошкодженням зерна, відшкодовуються зерновим складом:
за втрату та нестачу зерна - у розмірі вартості втраченого або такого, що його не вистачає, зерна;
за пошкодження зерна - у розмірі суми, на яку знизилася його вартість.
У випадках коли внаслідок пошкодження якість зерна змінилася настільки, що воно не може бути використано за первісним призначенням, поклажодавець має право відмовитися від нього і зажадати від зернового складу відшкодування вартості цього зерна.
Стаття 38. Повернення зерна за вимогою особи, яка має складський документ
Зерновий склад зобов'язаний за першою вимогою особи, яка має складський документ, повернути зерно, навіть якщо передбачений договором складського зберігання строк його зберігання ще не закінчився. У цьому разі особа, яка має складський документ, зобов'язана відшкодувати зерновому складу витрати, спричинені достроковим припиненням зобов'язання, якщо інше не передбачено договором складського зберігання.
201.
Стаття 33. Реєстр зерна, прийнятого на зберігання


Стаття 39. Реєстр зерна, прийнятого на зберігання
202.
Зерносховища зобов`язані вести реєстр зерна, прийнятого на зберігання.
-156-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
В частині першій статті 32 слово "Зерносховища" замінити словами "Зернові склади ".
Враховано

Зернові склади зобов'язані вести реєстр зерна, прийнятого на зберігання.

203.
Вимоги до реєстру зерна та порядок його ведення визначається Міністерством аграрної політики за поданням Державної акціонерної компанії "Хліб України".
-157-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
В частині другій статті 32 слова "Міністерством аграрної політики за поданням Державної акціонерної компанії "Хліб України"" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
Враховано

Вимоги до реєстру зерна та порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України.

204.
Стаття 34. Складські свідоцтва на зерно
-158-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Статтю 34 включити до розділу IX. СКЛАДСЬКІ ДОКУМЕНТИ НА ЗЕРНО
Назву статті 34 викласти в такій редакції: "Види складських документів на зерно".
Враховано

Розділ IХ. СКЛАДСЬКІ ДОКУМЕНТИ НА ЗЕРНО
Стаття 40. Види складських документів на зерно

205.
Складське свідоцтво на зерно - цінний папір на пред'явника, який видається зерносховищами власникам зерна і засвідчує їх право розпоряджатися зерном.
-159-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Частину першу статті 34 викласти в наступній редакції:
"Зерновий склад на підтвердження прийняття зерна видає один із таких документів:
1) складську квитанцію;
2) просте складське свідоцтво;
3) подвійне складське свідоцтво."
Враховано


Зерновий склад на підтвердження прийняття зерна видає один із таких документів:
1) складську квитанцію;
2) просте складське свідоцтво;
3) подвійне складське свідоцтво.
206.
З моменту прийняття зерна на зберігання зерносховища видають складські свідоцтва на зерно його власникам.
-160- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину другу статті 34 викласти в наступній редакції:
"Складський документ на зерно виписується після передачі зерна на зберігання протягом одного робочого дня".
Враховано
Складський документ на зерно виписується після передачі зерна на зберігання протягом одного робочого дня.

207.
Після заповнення обов'язкових реквізитів складських свідоцтв на зерно, реєстрації складських свідоцтв в реєстрі з присвоєнням порядкового номера, заповнений бланк складського свідоцтва на зерно передається власнику товару або уповноваженій власником особі за дорученням на право одержання такого свідоцтва.
-161- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину третю статті 34 викласти в наступній редакції:
"Після заповнення обов'язкових реквізитів простого або подвійного складського свідоцтва на зерно, реєстрації їх в реєстрі з присвоєнням порядкового номера, заповнений бланк простого або подвійного свідоцтва на зерно передається особі, що здала зерно на зберігання".
Враховано
Після заповнення обов'язкових реквізитів простого або подвійного складського свідоцтва на зерно, реєстрації їх в реєстрі з присвоєнням порядкового номера, заповнений бланк простого або подвійного свідоцтва на зерно передається особі, що здала зерно на зберігання.

208.
Передача складського свідоцтва на зерно засвідчується актом приймання-передачі.
-162- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину третю статті 34 викласти в наступній редакції:
"Зерновий склад зобов'язаний виписувати окремо складські документи на зерно для партій зерна, що належать різним класам, відповідно до державних стандартів".
Враховано
Зерновий склад зобов'язаний виписувати окремо складські документи на зерно для партій зерна, що належать різним класам, відповідно до державних стандартів.

209.
Форма бланків складських свідоцтв на зерно, порядок їх випуску й передачі (продажу) зерносховищам встановлюються Кабінетом Міністрів України.
-163- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину третю статті 34 викласти в наступній редакції:
"Форма бланків складських документів на зерно, порядок їх випуску й передачі (продажу) зерновим складом встановлюється Кабінетом Міністрів України".
Враховано
Форма бланків складських документів на зерно, порядок їх випуску й передачі (продажу) зерновим складом встановлюється Кабінетом Міністрів України.-164- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Статтю 34 доповнити частинами:
"Зерновий склад повинен застрахувати зерно, що прийнято на зберігання простим або подвійним складським свідоцтвом, від ризиків випадкової загибелі, пошкодження або втрати.
За вимогою особи, що здала зерно на зберігання, зерновий склад зобов'язаний виписувати окремі складські документи на зерно на будь-які частини зданого на зберігання зерна.
Якщо на зерно, що здане на зберігання зерновому складу, раніше були виписані складські документи на зерно, то нові складські документи на зерно виписуються в обмін на раніше виписані.
У разі позбавлення зернового складу сертифікату відповідності, видані раніше складські документи залишаються в обігу до закінчення терміну зберігання зерна.
Відносини, що виникають при обігу складських документів регулюються цим Законом та законодавством, з урахуванням встановлених цим Законом особливостей".
Враховано
Зерновий склад повинен застрахувати зерно, що прийняте на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, від ризиків випадкової загибелі, пошкодження або втрати.
За вимогою особи, що здала зерно на зберігання, зерновий склад зобов'язаний виписувати окремі складські документи на зерно на будь-які частини зданого на зберігання зерна.
Якщо на зерно, що здане на зберігання зерновому складу, раніше були виписані складські документи на зерно, то нові складські документи на зерно виписуються в обмін на раніше виписані.
У разі позбавлення зернового складу сертифікату відповідності, видані раніше складські документи залишаються в обігу до закінчення терміну зберігання зерна.
Відносини, що виникають при обігу складських документів регулюються цим Законом та законодавством, з урахуванням встановлених цим Законом особливостей.


-165-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Законопроект доповнити новим розділом:
"Розділ IХ. СКЛАДСЬКІ ДОКУМЕНТИ НА ЗЕРНО
Стаття 41. Подвійне складське свідоцтво
Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин - складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта), які можуть бути відокремлені одне від одного.
У кожній з двох частин подвійного складського свідоцтва мають бути однаково зазначені:
Враховано
Стаття 41. Подвійне складське свідоцтво
Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин - складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта), які можуть бути відокремлені одне від одного.
У кожній з двох частин подвійного складського свідоцтва мають бути однаково зазначені:


1) найменування та місце знаходження зернового складу, що прийняв зерно на зберігання;
2) поточний номер складського свідоцтва за реєстром складських документів складу;
3) найменування юридичної особи або ж ім'я фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місце знаходження такої особи;
4) найменування та кількість прийнятого на зберігання зерна, а при необхідності якісні характеристики зерна;
5) строк, на який прийнято зерно на зберігання, якщо такий строк встановлюється, або ж вказівка, що зерно прийнято на зберігання до запитання, у межах дії ліцензії на зберігання зерна, виданої зерновому складу;
6) розмір плати за зберігання або ж тарифи, на підставі яких вона обчислюється, та порядок оплати зберігання;
7) дата видачі складського свідоцтва;
8) підпис правоуповноваженої особи та печатка зернового складу.


1) найменування та місце знаходження зернового складу, що прийняв зерно на зберігання;
2) поточний номер складського свідоцтва за реєстром складських документів складу;
3) найменування юридичної особи або ж ім'я фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місце знаходження (місце проживання) такої особи;
4) найменування та кількість прийнятого на зберігання зерна, а при необхідності якісні характеристики зерна;
5) строк, на який прийнято зерно на зберігання, якщо такий строк встановлюється, або ж вказівка, що зерно прийнято на зберігання до запитання, у межах дії ліцензії на зберігання зерна, виданої зерновому складу;
6) розмір плати за зберігання або ж тарифи, на підставі яких вона обчислюється, та порядок оплати зберігання;
7) дата видачі складського свідоцтва;
8) підпис правоуповноваженої особи та печатка зернового складу.


Якщо зерно приймається на зберігання зі знеособленням, то в обох частинах подвійного складського свідоцтва на зерно робиться відповідний запис.
У випадку отримання кредиту за заставним свідоцтвом обидві частини подвійного складського свідоцтва на зерна повинні містити найменування (ім'я) і місце перебування (місце проживання) юридичної особи (громадянина), що видав кредит, дату видачі й розмір кредиту, умови, на яких він виданий, і підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), завірений печаткою юридичної особи (нотаріусом). Термін видачі кредиту не повинен перевищувати термін зберігання товару.
Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є подвійним складським свідоцтвом", змінивши відповідно нумерацію наступних розділів.
До розділу включити статті 34, 35, 37.


Якщо зерно приймається на зберігання зі знеособленням, то в обох частинах подвійного складського свідоцтва на зерно робиться відповідний запис.
У випадку отримання кредиту за заставним свідоцтвом обидві частини подвійного складського свідоцтва на зерна повинні містити найменування (ім'я) і місце перебування (місце проживання) юридичної особи (громадянина), що видав кредит, дату видачі й розмір кредиту, умови, на яких він виданий, і підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), завірений печаткою юридичної особи (нотаріусом). Термін видачі кредиту не повинен перевищувати термін зберігання товару.
Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є подвійним складським свідоцтвом.
210.
Стаття 35. Права утримувачів складських свідоцтв на зерно
-166-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Назву статті 35 викласти в такій редакції:
"Права особи, яка має складське та заставне свідоцтво"
Враховано

Стаття 42. Права особи, яка має складське та заставне свідоцтво

211.
Утримувач складського свідоцтва на зерно має право розпоряджатись зерном, що зберігається у зерносховищі.
-167- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину першу статті 35 викласти в наступній редакції:
"Особа, яка має складське та заставне свідоцтво, має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі".
Враховано
Особа, яка має складське та заставне свідоцтво, має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі.

212.
Зерно, прийняте на зберігання протягом терміну його зберігання може бути предметом застави шляхом передачі складського свідоцтва на зерно заставоутримувачу.
-168- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину другу статті 35 викласти в наступній редакції:
"Особа, яка має лише складське свідоцтво, має право розпоряджатися зерном, але це зерно не може бути взяте із зернового складу до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом".
Враховано
Особа, яка має лише складське свідоцтво, має право розпоряджатися зерном, але це зерно не може бути взяте із зернового складу до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом.-169- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Статтю 35 доповнити новими частинами:
"Особа, яка має лише заставне свідоцтво, має право вимагати від особи, яка отримала кредит (першого надписувача), повернення всієї суми боргу та процентів, а також застави на зерно на суму відповідно до суми кредиту та процентів за користування ним. У разі застави зерна, відмітка про це робиться на складському свідоцтві.
Особа, яка має лише заставне свідоцтво, має право на одержання грошових коштів, які були внесені зерновому складу особою, яка має складське свідоцтво, при отриманні зерна, у випадку, коли зерно було видано зерновим складом в обмін на відповідне складське свідоцтво. При отриманні грошових коштів, право вимоги до першого надписувача заставного свідоцтва закінчується.
Якщо закінчився термін погашення кредиту, зазначеного в заставному свідоцтві, зерновий склад зобов'язаний продати зерно у порядку, встановленому законодавством для продажу заставленого зерна, за письмовою вимогою особи, яка має заставне свідоцтво".
Враховано
Особа, яка має лише заставне свідоцтво, має право вимагати від особи, яка отримала кредит (першого надписувача), повернення всієї суми боргу та процентів, а також застави на зерно на суму відповідно до суми кредиту та процентів за користування ним. У разі застави зерна, відмітка про це робиться на складському свідоцтві.
Особа, яка має лише заставне свідоцтво, має право на одержання грошових коштів, які були внесені зерновому складу особою, яка має складське свідоцтво, при отриманні зерна, у випадку, коли зерно було видано зерновим складом в обмін на відповідне складське свідоцтво. При отриманні грошових коштів, право вимоги до першого надписувача заставного свідоцтва закінчується.
Якщо закінчився термін погашення кредиту, зазначеного в заставному свідоцтві, зерновий склад зобов'язаний продати зерно у порядку, встановленому законодавством для продажу заставленого зерна, за письмовою вимогою особи, яка має заставне свідоцтво.


-170- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Законопроект доповнити новими статтями, змінивши відповідно нумерацію статей:
"Стаття 43. Передання складського та заставного свідоцтва
Складське та заставне свідоцтво можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами (індосаментів).
Індосамент повинен містити найменування юридичної особи або ім'я громадянина і його місце перебування (місце проживання), що стали новими утримувачами складського свідоцтва або заставного свідоцтва, дату здійснення індосаменту й підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), завіреного печаткою юридичної особи (нотаріусом).
Порядок здійснення передавальних написів (індосаментів) визначається законодавством.
Стаття 44. Просте складське свідоцтво
Просте складське свідоцтво видається на пред'явника.
Просте складське свідоцтво має містити відомості, передбачені підпунктами 1, 2, 4 - 8 пункту 2 статті 41 цього Закону, а також вказівку на те, що воно видане на пред'явника.
Якщо зерно приймається на зберігання зі знеособленням, то у простому складському свідоцтві на зерно робиться відповідний запис.
Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є простим складським свідоцтвом.
Враховано
Стаття 43. Передання складського та заставного свідоцтва
Складське та заставне свідоцтво можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами (індосаментами).
Індосамент повинен містити найменування юридичної особи або ім'я громадянина і його місце перебування (місце проживання), що стали новими утримувачами складського свідоцтва або заставного свідоцтва, дату здійснення індосаменту й підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), завіреного печаткою юридичної особи (нотаріусом).
Порядок здійснення передавальних написів (індосаментів) визначається законодавством.
Стаття 44. Просте складське свідоцтво
Просте складське свідоцтво видається на пред'явника.
Просте складське свідоцтво має містити відомості, передбачені підпунктами 1, 2, 4 - 8 пункту 2 статті 41 цього Закону, а також вказівку на те, що воно видане на пред'явника.
Якщо зерно приймається на зберігання зі знеособленням, то у простому складському свідоцтві на зерно робиться відповідний запис.
Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є простим складським свідоцтвом.


Стаття 45. Права особи, яка має просте складське свідоцтво
Особа, яка має просте складське свідоцтво, має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі. При цьому до передачі зерна прирівнюється передача простого складського свідоцтва.
Просте складське свідоцтво передається шляхом вручення його новому володільцеві. Застава зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, здійснюється шляхом передачі заставодавцю цього свідоцтва за передавальним написом (індосаментом), у порядку визначеному статтею 43 цього Закону. По вимозі боржника йому може бути виданий дублікат простого складського свідоцтва з поміткою про заставу. У випадку застави зерна, зданого на зберігання по простому складському свідоцтву, до простого складського свідоцтва застосовуються правила встановлені для заставного свідоцтва, а до дублікату простого складського свідоцтва - правила встановлені для складських свідоцтв.

Стаття 46. Складська квитанція
Якщо зерновий склад приймає зерно на зберігання без видачі простого або подвійного складських свідоцтв, то для підтвердження прийняття зерна на зберігання він повинен видати складську квитанцію.
Істотні дані складської квитанції встановлюються Кабінетом Міністрів України".


Стаття 45. Права особи, яка має просте складське свідоцтво
Особа, яка має просте складське свідоцтво, має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі. При цьому до передачі зерна прирівнюється передача простого складського свідоцтва.
Просте складське свідоцтво передається шляхом вручення його новому володільцеві. Застава зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, здійснюється шляхом передачі заставодавцю цього свідоцтва за передавальним написом (індосаментом), у порядку визначеному статтею 43 цього Закону. По вимозі боржника йому може бути виданий дублікат простого складського свідоцтва з поміткою про заставу. У випадку застави зерна, зданого на зберігання по простому складському свідоцтву, до простого складського свідоцтва застосовуються правила встановлені для заставного свідоцтва, а до дубліката простого складського свідоцтва - правила встановлені для складських свідоцтв.
Стаття 46. Складська квитанція
Якщо зерновий склад приймає зерно на зберігання без видачі простого або подвійного складських свідоцтв, то для підтвердження прийняття зерна на зберігання він повинен видати складську квитанцію.
Істотні дані складської квитанції встановлюються Кабінетом Міністрів України.
213.
Стаття 36. Видача зерна утримувачам складських свідоцтв на зерно
-171-Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Назву статті 36 викласти в такій редакції:
"Видача зерна за подвійним складським свідоцтвом".
Враховано

Стаття 47. Видача зерна за подвійним складським свідоцтвом
214.
Видача зерна зерносховищами проводиться за зверненням утримувача складського свідоцтва в термін не пізніше трьох робочих днів із моменту витребування зерна.
-172- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину першу статті 36 викласти в такій редакції:
"Зерновий склад видає зерно володільцеві складського і заставного свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) не інакше як в обмін на обидва свідоцтва разом".
Враховано
Зерновий склад видає зерно володільцеві складського і заставного свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) не інакше як в обмін на обидва свідоцтва разом.
215.
Видача зерна здійснюється в обмін на оригінали відповідних складських свідоцтв на зерно та з обов'язковим оформленням товаросупроводжувальних документів відповідно до вимог чинного законодавства.
-173- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину другу статті 36 викласти в такій редакції:
"Володільцеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва, але вніс суму боргу за ним, зерновий склад видає зерно в обмін на складське свідоцтво та за умови надання разом із ним документу, що підтверджує сплату суми боргу за заставним свідоцтвом".
Враховано
Володільцеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва, але вніс суму боргу за ним, зерновий склад видає зерно в обмін на складське свідоцтво та за умови надання разом із ним документу, що підтверджує сплату суми боргу за заставним свідоцтвом.

216.
При видачі зерна утримувачі складських свідоцтв на зерно та зерносховища мають право вимагати проведення незалежної експертної оцінки його якісних характеристик. Витрати, пов`язані з проведенням експертної оцінки, відшкодовуються за рахунок тих суб'єктів, які вимагали проведення таких дій.
-174- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину третю статті 36 викласти в такій редакції:
"Зерновий склад, що видав зерно володільцеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва та не вніс суми боргу за ним, несе відповідальність перед володільцем заставного свідоцтва за платіж усієї суми, забезпеченої за ним".
Враховано
Зерновий склад, що видав зерно володільцеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва та не вніс суми боргу за ним, несе відповідальність перед володільцем заставного свідоцтва за платіж усієї суми, забезпеченої за ним.

217.
Після закінчення строку зберігання зерна, зазначеного в складському свідоцтві на зерно, зерносховища можуть продати частину зерна для оплати наданих ними послуг, якщо термін зберігання не продовжено, при обов'язковому повідомленні про це власника зерна чи утримувача складського свідоцтва.
-175- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Частину першу статті 36 викласти в такій редакції:
"Володілець складського і заставного свідоцтва має право вимагати видачу зерна частинами. При цьому в обмін на первісні свідоцтва йому видаються нові свідоцтва на зерно, що залишилося на зерновому складі."
Враховано
Володілець складського і заставного свідоцтва має право вимагати видачу зерна частинами. При цьому в обмін на первісні свідоцтва йому видаються нові свідоцтва на зерно, що залишилося на зерновому складі.


-176- Н.д.Мартиновський В.П. (Округ №29)
Законопроект доповнити новою статтею, змінивши відповідно нумерацію статей:
"Стаття 49. Реєстр складських документів на зерно
Зернові склади ведуть реєстр складських документів на зерно.
Вимоги до реєстру складських свідоцтв на зерно та порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України".
Враховано

Стаття 48. Реєстр складських документів на зерно
Зернові склади ведуть реєстр складських документів на зерно.
Вимоги до реєстру складських свідоцтв на зерно та порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України.
218.
Стаття 37. Погашення складських свідоцтв на зерно
-177-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У назві статті 37 слово "свідоцтв" замінити на слово "документів".
Враховано

Стаття 49. Погашення складських документів на зерно
219.
Після видачі зерна утримувачам складських свідоцтв на зерно зерносховища повинні погасити прийняті складські свідоцтва на зерно шляхом відмітки на складському свідоцтві "погашено". Погашені складські свідоцтва на зерно в повторний обіг не допускаються і виключаються з реєстру складських свідоцтв на зерно, про що робиться відповідний запис. Погашені свідоцтва зберігаються зерносховищем протягом трьох років.
-178-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині першій статті 37 слова "утримувачам складських свідоцтв", "зерносховища", "свідоцтва", "свідоцтві", "свідоцтв", "зерносховищем" замінити відповідно на "особам, які мають складські документи", "зернові склади", "документи", "документі", "документів", "зерновим складом".
Враховано

Після видачі зерна особам, які мають складські документи на зерно, зернові склади повинні погасити прийняті складські документи на зерно шляхом відмітки на складському документі "погашено". Погашені складські документи на зерно в повторний обіг не допускаються і виключаються з реєстру складських документів на зерно, про що робиться відповідний запис. Погашені складські документи зберігаються зерновим складом протягом трьох років.
220.
Розділ VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСТАВНИХ ЗАКУПОК ЗЕРНА


Розділ X. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСТАВНИХ ЗАКУПОК ЗЕРНА
221.
Стаття 38. Заставна закупка зерна


Стаття 50. Заставна закупка зерна


-179- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Статтю 38 доповнити частиною першою наступного змісту: "Кабінету Міністрів України щорічно передбачати в Державному бюджеті виділення коштів для закупівлі зерна для продовольчих та насіннєвих потреб". Частину другу - п'яту вважати відповідно третьою - шостою.
Враховано

Кабінету Міністрів України щорічно передбачати в Державному бюджеті виділення коштів для закупівлі зерна для продовольчих та насіннєвих потреб.
222.
За поданням Кабінету Міністрів України Верховна Рада України окремим рядком затверджує видатки Державного бюджету України на проведення заставних закупок зерна.
-180- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Частину першу статті 38 виключити.
Враховано

223.
Заставні закупки зерна здійснюють державний агент та його уповноважені в межах своїх повноважень.


Заставні закупки зерна здійснюють Державний агент та його уповноважені в межах своїх повноважень.
224.
При заставних закупках зерна сільськогосподарські товаровиробники на підставі укладених договорів заставних закупок зерна передають зерно зерносховищам, які приймають це зерно на зберігання згідно укладених договорів із державним агентом або уповноваженими, а останні протягом трьох банківських днів перераховують сільськогосподарським товаровиробникам плату за нього в повному обсязі за заставною ціною.
-181-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині третій статті 38 слово "зерносховищам" замінити на слова "зерновим складом ".
Враховано

При заставних закупках зерна сільськогосподарські товаровиробники на підставі укладених договорів заставних закупок зерна передають зерно зерновим складом, які приймають це зерно на зберігання згідно укладених договорів із Державним агентом або уповноваженими, а останні протягом трьох банківських днів перераховують сільськогосподарським товаровиробникам плату за нього в повному обсязі за заставною ціною.
225.
Зберігання заставного зерна є строковим.


Зберігання заставного зерна є строковим.
226.
Перебіг строку зберігання заставного зерна у зерносховищах починається з приймання за ставного зерна на зберігання після 1 липня, але не може бути довшим ніж до 1 березня наступного року. Протягом цього строку сільськогосподарські товаровиробники мають право витребувати заставне зерно у порядку, передбаченому цим Законом.
-182-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині п'ятій статті 38 слово "зерносховищах" замінити на слова "зернових товарних складах".
Враховано
Перебіг строку зберігання заставного зерна у зернових складах починається з приймання заставного зерна на зберігання після 1 липня, але не може бути довшим ніж до 1 березня наступного року. Протягом цього строку сільськогосподарські товаровиробники мають право витребувати заставне зерно у порядку, передбаченому цим Законом.


-183-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Статтю 38 доповнити частиною сьомою:
"Відносини, що виникають при заставній закупці зерна регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами".
Враховано

Відносини, що виникають при заставній закупці зерна регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.-184- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 38 доповнити частиною:
"Відносини, які виникають при заставній закупці зерна, не регулюються Законом України "Про заставу".
Відхилено

227.
Стаття 39. Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна та його повноваження


Стаття 51. Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна та його повноваження
228.
Державним агентом із забезпечення державних заставних закупок зерна є Державна акціонерна компанія "Хліб України", яка здійснює:
-185-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Абзац перший статті 39 викласти в такій редакції: "Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна визначається Кабінетом Міністрів України.
Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна здійснює:"
Враховано

Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна визначається Кабінетом Міністрів України.
Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна здійснює:
229.
реалізацію загальнодержавних програм заставних закупок зерна;


реалізацію загальнодержавних програм заставних закупок зерна;
230.
взаємодію з органами виконавчої влади та суб`єктами заставних закупок зерна;


взаємодію з органами виконавчої влади та суб`єктами заставних закупок зерна;
231.
організацію заставних закупок зерна;


організацію заставних закупок зерна;
232.
призначення уповноважених із забезпечення заставних закупок зерна;
-186- Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Абзац шостий статті 54 викласти в такій редакції: "визначення уповноважених із забезпечення заставних закупок зерна на конкурсних засадах;"
Враховано
визначення уповноважених із забезпечення заставних закупок зерна на конкурсних засадах;
233.
координацію діяльності суб`єктів заставних закупок зерна;


координацію діяльності суб`єктів заставних закупок зерна;
234.
розподіл коштів з урахуванням обсягів зерна для заставних закупок;


розподіл коштів з урахуванням обсягів зерна для заставних закупок;


-187- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 39 доповнити абзацом наступного змісту: "залучення кредитів комерційних банків і використання власних коштів для здійснення заставної закупки зерна;"
Враховано частково
залучення кредитів комерційних банків для здійснення заставної закупки зерна;
235.
моніторинг ринку зерна щодо проведення заставних закупок зерна;


моніторинг ринку зерна щодо проведення заставних закупок зерна;
236.
щорічне подання Кабінету Міністрів України та Міністерству аграрної політики пропозиції про визначення рівня заставних цін на зерно;
-188-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В абзаці дев(ятому статті 39 слова "Міністерству аграрної політики" вилучити.
Враховано
щорічне подання Кабінету Міністрів України пропозицій про визначення рівня заставних цін на зерно;
237.
контроль за рухом коштів, виділених із Державного бюджету для заставних закупок зерна;


контроль за рухом коштів, виділених із Державного бюджету для заставних закупок зерна;
238.
аналіз витрат на зберігання зерна;


аналіз витрат на зберігання зерна;
239.
інші повноваження відповідно до чинного законодавства.
-189- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В законопроекті замість слів "чинного законодавства" записати слово "законодавства" в різних відмінках.
Враховано
інші повноваження відповідно до законодавства.
240.
Стаття 40. Уповноважені суб'єкти господарської діяльності із здійснення заставних закупок зерна
-190- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В назві статті 40 вилучити слова "суб'єкти господарської діяльності". Приведено у відповідність до статті 1.
Враховано
Стаття 52. Уповноважені із здійснення заставних закупок зерна
241.
Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна може призначати уповноважених суб'єктів господарської діяльності із здійснення заставних закупок зерна, які:
-191- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Частину першу статті 40 викласти в такій редакції: "Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна визначає на конкурсній засадах уповноважених із здійснення заставних закупок зерна".
Враховано

Державний агент із забезпечення заставних закупок зерна визначає на конкурсних засадах уповноважених із здійснення заставних закупок зерна.
242.
реалізують програми проведення заставних закупок зерна;243.
взаємодіють із зерносховищами щодо зберігання заставного зерна;244.
взаємодіють з іншими суб`єктами заставних закупок зерна;245.
координують діяльність зерносховищ із за ставних закупок зерна;246.
проводять моніторинг цін на ринку зерна;247.
аналізують витрати на зберігання зерна.

-192- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 40 доповнити частиною другою: "Уповноважені із здійснення заставних закупок зерна діють на підставі договору доручення із Державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна".
Враховано
Уповноважені із здійснення заставних закупок зерна діють на підставі договору доручення із Державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна.
248.
Стаття 41. Діяльність зерносховищ у сфері заставних закупок зерна
-193-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У назві статті 41 слово "зерносховищ" замінити на слова "зернових складів".
Враховано

Стаття 53. Діяльність зернових складів у сфері заставних закупок зерна

249.
Зерносховища:
-194-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині першій статті 41 слово "зерносховища" замінити на слова "зернові склади ".
Враховано

Зернові склади:

250.
взаємодіють з іншими суб`єктами заставних закупок зерна;


взаємодіють з іншими суб`єктами заставних закупок зерна;
251.
приймають заставне зерно на зберігання;


приймають заставне зерно на зберігання;
252.
забезпечують якісно-кількісне зберігання за ставного зерна;


забезпечують якісно-кількісне зберігання за ставного зерна;
253.
проводять аналіз якості заставного зерна, прийнятого на зберігання;


проводять аналіз якості заставного зерна, прийнятого на зберігання;
254.
надають інформацію щодо вартості зберігання зерна;


надають інформацію щодо вартості зберігання зерна;
255.
за дорученням державного агента та уповноважених від їх імені укладають договори за ставних закупок зерна;


за дорученням Державного агента та уповноважених від їх імені укладають договори за ставних закупок зерна;
256.
видають складські свідоцтва на заставне зерно.
-195-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В абзаці сьомому частини першої статті 41 слово "свідоцтва" замінити словом "документи".
Враховано

видають складські документи на заставне зерно.

257.
Стаття 42. Діяльність сільськогосподарських товаровиробників у сфері заставних закупок зерна


Стаття 54. Діяльність сільськогосподарських товаровиробників у сфері заставних закупок зерна
258.
Сільськогосподарські товаровиробники :


Сільськогосподарські товаровиробники:
259.
приймають участь у державних програмах виробництва зерна;


приймають участь у державних програмах виробництва зерна;
260.
здійснюють взаємодію з іншими суб`єктами заставних закупок зерна;


здійснюють взаємодію з іншими суб`єктами заставних закупок зерна;
261.
укладають договори заставних закупок зерна та забезпечують їх виконання;


укладають договори заставних закупок зерна та забезпечують їх виконання;
262.
передають заставне зерно на зберігання;


передають заставне зерно на зберігання;
263.
проводять операції із складськими свідоцтвами на заставне зерно.
-196-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В абзаці п'ятому частини першої статті 42 слово "свідоцтвами" замінити словом "документами".
Враховано

проводять операції із складськими документами на заставне зерно.
264.
Стаття 43. Права сільськогосподарських товаровиробників - утримувачів складських свідоцтв на заставне зерно
-197-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 43 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей. Прописано в розділі VIII.
Враховано


265.
Сільськогосподарські товаровиробники мають право:266.
відчужувати та передавати в заставу складські свідоцтва на заставне зерно;267.
отримувати дані з реєстру складських свідоцтв на заставне зерно, що стосуються його;268.
витребувати заставлене зерно з поверненням зерносховищу складських свідоцтв для їх погашення.269.
У разі відчуження складського свідоцтва на заставне зерно сільськогосподарські товаровиробники повинні повідомити про це зерносховища за п`ять днів. У такому випадку відносини заставних закупок зерна припиняються, а зерносховища виключають відповідні обсяги зерна з реєстру заставного зерна.270.
Сільськогосподарські товаровиробники мають право розпоряджатись заставним зерном лише після повернення отриманих коштів та відшкодування зерносховищам витрат за зберігання заставного зерна та сплати суми страхових внесків за час фактичного зберігання зерна.271.
Стаття 44. Особливості встановлення заставної ціни на зерно


Стаття 55. Особливості встановлення заставної ціни на зерно
272.
Встановлення мінімально гарантованої ціни на зерно є складовою політики ціноутворення в Україні й спрямовується на підтримку виробництва зерна.


Встановлення мінімально гарантованої ціни на зерно є складовою політики ціноутворення в Україні й спрямовується на підтримку виробництва зерна.
273.
Формування заставної ціни зерна здійснюється на підставі методики, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.


Формування заставної ціни зерна здійснюється на підставі методики, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.
274.
Заставні ціни затверджуються до 31 березня відповідного поточного року в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


Заставні ціни затверджуються до 31 березня відповідного поточного року в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
275.
Стаття 45. Приймання заставного зерна


Стаття 56. Приймання заставного зерна
276.
Приймання заставного зерна на зберігання здійснюється зерносховищами за дорученням державного агента або на підставі договору між зерносховищами та державним агентом (уповноваженими) в межах виділених коштів та визначених обсягів.
-198-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині першій статті 45 замість слова "зерносховищами" записати слова "зерновим складом". Слова "виділених коштів " вилучити.
Враховано

Приймання заставного зерна на зберігання здійснюється зерновим складом за дорученням Державного агента або на підставі договору між зерновим складом та Державним агентом (уповноваженими) в межах визначених обсягів.
277.
Приймання заставного зерна на зберігання здійснюється відповідно до вимог та у порядку, передбаченому законодавством України, цим Законом, договором про заставну закупку зерна.
-199-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В частині другій статті 45 замість слів "законодавством України, цим Законом, договором про заставну закупку зерна" записати слова "цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та договором про заставну закупку зерна".
Враховано

Приймання заставного зерна на зберігання здійснюється відповідно до вимог та у порядку, передбаченому цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та договором про заставну закупку зерна.


-200- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В частині другій статті 45 слова "законодавством України" вилучити. Після слів "цим Законом" записати слова "іншими нормативно-правовими актами".
Враховано частково


278.
Після приймання заставного зерна на зберігання зерносховища виписують та видають сільськогосподарським товаровиробникам складські свідоцтва на заставне зерно у порядку, передбаченому цим Законом.
-201-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині третій статті 45 слова "зерносховища", "свідоцтва" замінити відповідно на слова "зернові склади ", "документи".
Враховано

Після приймання заставного зерна на зберігання зернові склади виписують та видають сільськогосподарським товаровиробникам складські документи у порядку, передбаченому цим Законом.
279.
Стаття 46. Страхування ризиків випадкової загибелі або ушкодження заставного зерна


Стаття 57. Страхування ризиків випадкової загибелі або ушкодження заставного зерна
280.
Ризик випадкової загибелі або ушкодження заставного зерна несуть зерносховища з моменту його приймання на зберігання.
-202-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині першій статті 46 слово "зерносховища" замінити словами "зернові склади ".
Враховано

Ризик випадкової загибелі або ушкодження заставного зерна несуть зернові склади з моменту його приймання на зберігання.
281.
Зерносховища зобов'язані застрахувати заставне зерно, що прийняте на зберігання, від ризиків випадкової загибелі або ушкодження за рахунок коштів, виділених на заставну за купівлю зерна, протягом п`яти днів із моменту його прийняття на зберігання.
-203- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині другій статті 46 слово "зерносховища" замінити словами "зернові склади ".
Слова "за рахунок коштів, виділених на заставну за купівлю зерна," вилучити.
Враховано

Зернові склади зобов'язані застрахувати заставне зерно, що прийняте на зберігання, від ризиків випадкової загибелі або ушкодження протягом п`яти днів із моменту його прийняття на зберігання.
282.
Стаття 47. Реєстр заставного зерна


Стаття 58. Реєстр заставного зерна


-204-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину першу статті 47 вважати частиною другою.
Статтю 47 доповнити частиною першою: "Зернові склади зобов'язані вести реєстр заставного зерна, прийнятого на зберігання".
Враховано

Зернові склади зобов'язані вести реєстр заставного зерна, прийнятого на зберігання.

283.
Вимоги до реєстру заставного зерна та порядок його ведення визначається державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна.
-205-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В частині другій статті 47 замість слів "державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна" записати слова "Кабінетом Міністрів України".
Враховано

Вимоги до реєстру зерна та порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України.

284.
Стаття 48. Особливості зберігання заставного зерна


Стаття 59. Особливості зберігання заставного зерна
285.
Зберігання заставного зерна зерносховищами здійснюється відповідно до вимог, встановлених для зберігання зерна.
-206- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині першій статті 48 замість слова "зерносховищами" записати слова "зерновими складами". Доповнити словами "цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України".
Враховано

Зберігання заставного зерна зерновими складами здійснюється відповідно до вимог, встановлених для зберігання зерна цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.


-207-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 48 доповнити частиною другою:
"Сільськогосподарські товаровиробники мають право розпоряджатися заставним зерном лише після повернення отриманих коштів та відшкодування зерновим складам витрат за зберігання заставного зерна за час фактичного зберігання зерна".
Частин другу - третю вважати відповідно четвертою - п'ятою.
Враховано

Сільськогосподарські товаровиробники мають право розпоряджатись заставним зерном лише після повернення отриманих коштів та відшкодування зерновим складам витрат за зберігання заставного зерна за час фактичного зберігання зерна.

286.
Якщо до закінчення терміну дії договору заставних закупок зерна сільськогосподарський товаровиробник не витребував заставне зерно для наступного продажу або не повідомив державного агента чи уповноваженого про зміну утримувача складського свідоцтва на заставне зерно, воно переходить у власність держави, а видані складські свідоцтва на заставне зерно втрачають чинність. Витрати зерносховищ за зберігання та страхування такого зерна відшкодовуються за рахунок коштів Державного бюджету.
-208-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині другій статті 48 слова "свідоцтва" і "зерносховищ" замінити відповідно словами "документи" і "зернових складів". Слова "та страхування" вилучити.
Враховано

Якщо до закінчення терміну дії договору заставних закупок зерна сільськогосподарський товаровиробник не витребував заставне зерно для наступного продажу, воно переходить у власність держави, а видані складські документи втрачають чинність. Витрати зернових складів за зберігання такого зерна відшкодовуються за рахунок коштів Державного бюджету.
287.
Якщо до закінчення терміну дії договору заставних закупок зерна сільськогосподарські товаровиробники здійснять продаж заставного зерна, вони зобов`язані повернути державному агенту або уповноваженому отримані кошти за заставлене зерно, а також відшкодувати зерносховищу витрати за його зберігання та суми страхових внесків за час фактичного зберігання зерна.
-209-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину третю статті 48 викласти в такій редакції: "Якщо до закінчення терміну дії договору заставних закупок зерна сільськогосподарські товаровиробники здійснять відчуження простого складського свідоцтва або складського свідоцтва на заставне зерно, то з дати індосаменту до дати повернення отриманих коштів за заставлене зерно нараховуються відсотки. Якщо кошти отримані сільськогосподарським товаровиробником та нараховані відсотки після індосаменту не будуть повернені державному агенту або уповноваженому до закінчення дії договору заставних закупок зерна, то заставне зерно переходить у власність держави, а видані складські документи втрачають чинність".
Враховано

Якщо до закінчення терміну дії договору заставних закупок зерна сільськогосподарські товаровиробники здійснять відчуження простого складського свідоцтва або складського свідоцтва на заставне зерно, то з дати індосаменту до дати повернення отриманих коштів за заставлене зерно нараховуються відсотки. Якщо кошти отримані сільськогосподарським товаровиробником та нараховані відсотки після індосаменту не будуть повернені Державному агенту або уповноваженому до закінчення дії договору заставних закупок зерна, то заставне зерно переходить у власність держави, а видані складські документи втрачають чинність.
288.
Стаття 49. Плата за зберігання заставного зерна


Стаття 60. Плата за зберігання заставного зерна
289.
Плата за зберігання зерна справляється, як правило, у грошовій формі, але за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або грошово-натуральній формі.
-210-Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Частину першу статті 49 викласти в такій редакції: "Плата за зберігання заставного зерна справляється згідно правил встановлених цим Законом".
Враховано

Плата за зберігання заставного зерна справляється згідно правил встановлених цим Законом.

290.
Порядок здійснення розрахунків за зберігання заставного зерна визначається Кабінетом Міністрів України.
-211-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину другу статті 49 після слова "зерна" доповнити словами "що перейшло у власність держави".
Враховано

Порядок здійснення розрахунків за зберігання заставного зерна, що перейшло у власність держави, визначається Кабінетом Міністрів України.
291.
Стаття 50. Видача заставного зерна


Стаття 61. Видача заставного зерна
292.
Видача заставного зерна сільськогосподарському товаровиробнику проводиться не пізніше трьох робочих днів із моменту його витребування за умови повернення сільськогосподарським товаровиробником на спеціальний рахунок державного агента або уповноваженого отриманих ним коштів при заставі зерна та відшкодування витрат зерносховищу за зберігання й на страхування такого зерна.
-212-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині першій статті 50 замість слова "зерносховищу" записати слова "зерновому складу". Слова "й на страхування" вилучити.
Враховано

Видача заставного зерна сільськогосподарському товаровиробнику проводиться не пізніше трьох робочих днів із моменту його витребування за умови повернення сільськогосподарським товаровиробником на спеціальний рахунок Державного агента або уповноваженого отриманих ним коштів при заставі зерна та відшкодування витрат зерновому складу за зберігання такого зерна.
293.
Видача заставного зерна сільськогосподарському товаровиробнику здійснюється в обмін на виписані на дане зерно складські свідоцтва.
-213-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В частині другій статті 50 слово "свідоцтва" замінити словом "документи".
Враховано

Видача заставного зерна виробнику зерна здійснюється в обмін на виписані на дане зерно складські документи.
294.
Видача заставного зерна здійснюється з обов'язковим оформленням товаросупроводжувальних документів відповідно до вимог чинного законодавства.
-214- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В частині третій статті 50 слово "чинного" вилучити.
Враховано
Видача заставного зерна здійснюється з обов'язковим оформленням товаросупроводжувальних документів відповідно до вимог законодавства.
295.
При видачі заставного зерна сільськогосподарським товаровиробникам останні можуть проводити перевірку кількості такого зерна, а також незалежну експертизу його якісних характеристик. Природні втрати зерна при його зберіганні відшкодовуються за рахунок утримувачів складських свідоцтв.
-215-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину четверту статті 50 виключити
Враховано


296.
Стаття 51. Договір заставних закупок зерна


Стаття 62. Договір заставних закупок зерна
297.
Сільськогосподарський товаровиробник укладає договір заставних закупок зерна з державним агентом або уповноваженим, за умови зберігання його зерносховищем.
-216-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині першій статті 51 замість слова "зерносховищем" записати слова "зерновим складом".
Враховано

Сільськогосподарський товаровиробник укладає договір заставних закупок зерна з Державним агентом або уповноваженим, за умови зберігання його зерновим складом.


-217- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 51 доповнити частиною:
"Договір заставних закупок зерна повинен бути укладений у письмовій формі."
Враховано

Договір заставних закупок зерна повинен бути укладений у письмовій формі.
298.
Стаття 52. Форма договору заставних закупок зерна
-218- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 52 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей.
Враховано


299.
Договір заставних закупок зерна повинен бути укладений у письмовій формі.300.
Стаття 53. Істотні умови договору заставних закупок зерна
-219- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У назві статті 53 слово "істотні" вилучити.
Відхилено

Стаття 63. Істотні умови договору заставних закупок зерна
301.
Істотними умовами договору заставних закупок зерна є:
-220- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В абзаці першому статті 53 слово "істотні" вилучити.
Відхилено

Істотними умовами договору заставних закупок зерна є:
302.
найменування заставного зерна;


найменування заставного зерна;
303.
термін договору заставних закупок зерна;


термін договору заставних закупок зерна;
304.
ціна на заставлене зерно;


ціна на заставлене зерно;
305.
кількість заставленого зерна;


кількість заставленого зерна;
306.
ціна зберігання;


ціна зберігання;
307.
відповідальність сторін;


відповідальність сторін;
308.
страхування ризиків випадкової загибелі та ушкодження заставного зерна;


страхування ризиків випадкової загибелі та ушкодження заставного зерна;
309.
За згодою сторін у договорі заставних закупок зерна можуть бути передбачені й інші умови.


За згодою сторін у договорі заставних закупок зерна можуть бути передбачені й інші умови.
310.
Реорганізація суб`єктів заставних закупок зерна не є підставою для зміни умов чи розірвання договору заставних закупок зерна.


Реорганізація суб`єктів заставних закупок зерна не є підставою для зміни умов чи розірвання договору заставних закупок зерна.
311.
Стаття 54. Порядок укладення договору заставних закупок зерна


Стаття 64. Порядок укладення договору заставних закупок зерна
312.
Державний агент та уповноважені до 1 липня повідомляють в засобах масової інформації чи спеціальних виданнях про обсяги закупівель заставного зерна та заставні ціни.


Державний агент та уповноважені до 1 липня повідомляють в засобах масової інформації чи спеціальних виданнях про обсяги закупівель заставного зерна та заставні ціни.
313.
Сільськогосподарські товаровиробники, які виявили бажання укласти договір заставних за купок зерна, направляють відповідну заявку державному агенту або уповноваженому.


Сільськогосподарські товаровиробники, які виявили бажання укласти договір заставних за купок зерна, направляють відповідну заявку Державному агенту або уповноваженому.
314.
Державний агент або уповноважений ним протягом п'яти днів після отримання заявки повідомляє сільськогосподарського товаровиробника про її прийняття або відхилення.


Державний агент або уповноважений ним протягом п'яти днів після отримання заявки повідомляє сільськогосподарського товаровиробника про її прийняття або відхилення.
315.
У повідомленні про прийняття заявки державний агент або уповноважений вказує також місце знаходження зерносховища, до якого сільськогосподарський товаровиробник повинен доставити зерно за свій рахунок.
-221-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині четвертій статті 54 замість слова "зерносховища" записати слова "зернового складу".
Враховано

У повідомленні про прийняття заявки Державний агент або уповноважений вказує також місце знаходження зернового складу, до якого сільськогосподарський товаровиробник повинен доставити зерно за свій рахунок.
316.
Відмова від укладення договору заставних закупок зерна не допускається, за винятком випадків:


Відмова від укладення договору заставних закупок зерна не допускається, за винятком випадків:
317.
неможливості зберігання заставного зерна визначеного товарного класу в запропонованих обсягах;


неможливості зберігання заставного зерна визначеного товарного класу в запропонованих обсягах;
318.
можливого погіршення якості заставного зерна, що вже знаходиться на зберіганні;


можливого погіршення якості заставного зерна, що вже знаходиться на зберіганні;
319.
відсутності коштів для здійснення заставних закупок зерна;


відсутності коштів для здійснення заставних закупок зерна;
320.
з інших підстав, передбачених законами України.


з інших підстав, передбачених законами України.
321.
У разі необґрунтованої відмови в укладенні договору заставних закупок зерна, а також неодержання відповіді у строки, передбачені третьою частиною цієї статті, сільськогосподарські товаровиробники мають право на захист своїх інтересів у судовому порядку.


У разі необґрунтованої відмови в укладенні договору заставних закупок зерна, а також неодержання відповіді у строки, передбачені третьою частиною цієї статті, сільськогосподарські товаровиробники мають право на захист своїх інтересів у судовому порядку.
322.
У випадках перевищення кількості заявленого зерна для заставних закупок над обсягами коштів, виділених для заставних закупок зерна, державний агент або уповноважені здійснюють заставну закупку зерна на конкурсних засадах.
-222- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Частину сьому - восьму статті 54 вилучити.
Враховано

323.
Порядок та умови проведення конкурсу визначаються Кабінетом Міністрів України.

-223- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 54 доповнити частиною:
"Договір заставних закупок зерна вважається укладеним із моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору. "
Відхилено


324.
Стаття 55. Момент укладення договору заставних закупок зерна
-224- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 55 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей.
Враховано


325.
Договір заставних закупок зерна вважається укладеним із моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.326.
Стаття 56. Припинення договору заставних закупок зерна


Стаття 65. Припинення договору заставних закупок зерна
327.
Договір заставних закупок зерна припиняється у разі:


Договір заставних закупок зерна припиняється у разі:
328.
закінчення строку, на який його було укладено;


закінчення строку, на який його було укладено;
329.
за згодою сторін;


за згодою сторін;
330.
у разі витребування сільськогосподарськими товаровиробниками заставного зерна для подальшого продажу;


у разі витребування сільськогосподарськими товаровиробниками заставного зерна для подальшого продажу;
331.
у разі відчуження сільськогосподарськими товаровиробниками складського свідоцтва на заставне зерно;
-225-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац четвертий частини першої статті 56 виключити.
Враховано


332.
з інших підстав, передбачених законами України.
-226-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В абзаці п'ятому частини першої статті 56 замість слів "законами України" записати слова "законодавством".
Враховано

з інших підстав, передбачених законодавством.

333.
Стаття 57. Складські свідоцтва на заставне зерно
-227-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 57 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей.
Враховано


334.
Складське свідоцтво на заставне зерно - цінний папір на пред'явника, який видається зерносховищами сільськогосподарським товаровиробникам і засвідчує їх право розпоряджатися заставним зерном протягом визначеного цим Законом строку.
-228- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Частину першу статті 57 вилучити.
Враховано


335.
Складські свідоцтва на заставне зерно видаються наступного дня з моменту прийняття зерна зерносховищами на зберігання із занесенням відповідних даних до реєстру складських свідоцтв на заставне зерно.336.
У разі позбавлення зерносховища ліцензії на право зберігання зерна та операції з ним, видані раніше складські свідоцтва на заставне зерно залишаються в обігу до закінчення терміну зберігання прийнятого заставного зерна.337.
Форма бланків складських свідоцтв на за ставне зерно, порядок їх випуску й передачі (продажу) зерносховищам встановлюються Кабінетом Міністрів України.338.
Стаття 58. Реєстр складських свідоцтв на заставне зерно


Стаття 66. Реєстр складських свідоцтв на заставне зерно
339.
Зерносховища ведуть реєстр складських свідоцтв на заставне зерно.
-229-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині першій статті 58 замість слів "Зерносховища ведуть" записати слова "Зернові склади зобов'язані вести".
Враховано

Зернові склади зобов'язані вести реєстр складських свідоцтв на заставне зерно.
340.
Вимоги до реєстру складських свідоцтв на заставне зерно та порядок його ведення визначається державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна.
-230-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
В частині другій статті 58 замість слів "державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна" записати слова "Кабінетом Міністрів України".
Враховано

Вимоги до реєстру складських свідоцтв на заставне зерно та порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України.
341.
Стаття 59. Погашення складських свідоцтв на заставне зерно
-231-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 59 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей.
Враховано


342.
Після видачі зерна утримувачам складських свідоцтв на заставне зерно зерносховища повинні погасити прийняті складські свідоцтва на заставне зерно шляхом відмітки на складському свідоцтві "погашено". Погашені складські свідоцтва на заставне зерно в повторний обіг не допускаються і виключаються з реєстру складських свідоцтв на заставне зерно, про що робиться відповідний запис. Погашені складські свідоцтва на заставне зерно зберігаються зерносховищем протягом трьох років.343.
Стаття 60. Порядок фінансування та здійснення розрахунків із заставних закупок зерна


Стаття 67. Порядок фінансування та здійснення розрахунків із заставних закупок зерна
344.
Фінансування операцій з державних заставних закупок зерна здійснюється через державного агента за рахунок коштів Державного бюджету України.
-232- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Частину першу статті 60 після слів "Державного бюджету України" записати слова "а також шляхом залучення кредитів комерційних банків і власних коштів державного агенту та уповноважених".
Враховано

Фінансування операцій з державних заставних закупок зерна здійснюється через Державного агента за рахунок коштів Державного бюджету України, а також шляхом залучення кредитів комерційних банків.
345.
Порядок проведення розрахунків із заставних закупок зерна визначається Кабінетом Міністрів України.


Порядок проведення розрахунків із заставних закупок зерна визначається Кабінетом Міністрів України.


-233- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 60 доповнити частиною: "Виплата відсотків комерційним банкам за користування кредитами, отриманими державним агентом для заставної закупки зерна, здійснюються за рахунок бюджетних коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
Враховано

Виплата відсотків комерційним банкам за користування кредитами, отриманими Державним агентом для заставної закупки зерна, здійснюються за рахунок бюджетних коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
346.
Стаття 61. Джерела фінансування діяльності державного агента із здійснення заставних закупок зерна
-234- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В назві статті 61 слово "Порядок" виключити.
Враховано
Стаття 68. Фінансування діяльності Державного агента із здійснення заставних закупок зерна
347.
Діяльність державного агента із здійснення заставних закупок зерна здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.


Діяльність державного агента із здійснення заставних закупок зерна здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
348.
Стаття 62. Джерела фінансування діяльності уповноважених із здійснення заставних закупок зерна
-235- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 62 виключити, уповноважені діють на підставі договору доручення.
Враховано

349.
Діяльність уповноважених із здійснення заставних закупок зерна здійснюється через державного агента із здійснення заставних закупок зерна за рахунок коштів Державного бюджету України.350.
Розділ ІX. ІНТЕРВЕНЦІЙНИЙ ФОНД


Розділ XI. ІНТЕРВЕНЦІЙНИЙ ФОНД
351.
Стаття 63. Інтервенційний фонд


Стаття 69. Інтервенційний фонд
352.
За поданням Кабінету Міністрів України Верховна Рада України окремим рядком затверджує видатки Державного бюджету України на проведення операцій інтервенційного фонду на зерновому ринку для підтримання рівня цін і прибутків товаровиробників.
-236-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В частині першій статті 63 слова "і прибутків товаровиробників" вилучити.
Враховано

За поданням Кабінету Міністрів України Верховна Рада України окремим рядком затверджує видатки Державного бюджету України на проведення операцій інтервенційного фонду на зерновому ринку для підтримання рівня цін.
353.
Кошти та ресурси зерна інтервенційного фонду, що залишились на кінець конкретного фінансового року від проведення інтервенційних операцій переходять на наступний фінансовий рік.
-237-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В частині другій статті 63 замість слів "конкретного фінансового" записати слово "поточного".
Враховано

Кошти та ресурси зерна інтервенційного фонду, що залишились на кінець поточного фінансового року від проведення інтервенційних операцій переходять на наступний фінансовий рік.


-238-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 63 доповнити після частини другої частиною: "З метою регулювання рівня внутрішніх цін на продукти переробки зерна державний агент має право використати зерно інтервенційного фонду для виробництва продуктів переробки зерна".
Частину третю статті 63 вважати частиною четвертою.
Враховано

З метою регулювання рівня внутрішніх цін на продукти переробки зерна Державний агент має право використати зерно інтервенційного фонду для виробництва продуктів переробки зерна.
354.
Інтервенційні операції на зерновому ринку здійснює державний агент у межах своїх повноважень.
-239- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В кінці частини третьої статті 63 дописати слова "згідно законодавства".
Враховано
Інтервенційні операції на зерновому ринку здійснює Державний агент у межах своїх повноважень згідно законодавства.
355.
Стаття 64. Державний агент із проведення інтервенційних операційСтаття 70. Державний агент із проведення інтервенційних операцій
356.
Державним агентом із проведення інтервенційних операцій на зерновому ринку є Державна акціонерна компанія "Хліб України", яка здійснює:
-240-Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац перший статті 64 викласти в наступній редакції: "Державний агент із проведення інтервенційних операцій за кошти Державного бюджету на зерновому ринку визначається Кабінетом Міністрів України на конкурсних засадах.
Державний агент із проведення інтервенційних операцій здійснює:"
Враховано

Державний агент із проведення інтервенційних операцій за кошти Державного бюджету на зерновому ринку визначається Кабінетом Міністрів України.
Державний агент із проведення інтервенційних операцій здійснює:
357.
інтервенційну закупівлю зерна й продаж зерна та продуктів його переробки на вітчизняному та міжнародному ринках;
-241-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Абзац другий статті 64 викласти в такій редакції: "інтервенційну закупівлю зерна та його використання за рішенням Кабінету Міністрів України".
Враховано

інтервенційну закупівлю зерна та його використання за рішенням Кабінету Міністрів України;
358.
аналіз ринку зерна та продуктів його переробки з поданням Міністерству аграрної політики на затвердження річного плану інтервенційних операцій, в якому відображається перелік видів зерна, що будуть охоплені Державним агентом при проведенні інтервенційної діяльності;
-242-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В абзаці третьому статті 64 замість слів "Міністерству аграрної політики" записати слова "Кабінету Міністрів України".
Враховано

аналіз ринку зерна та продуктів його переробки з поданням Кабінету Міністрів України на затвердження річного плану інтервенційних операцій, в якому відображається перелік видів зерна, що будуть охоплені Державним агентом при проведенні інтервенційної діяльності;
359.
прогноз рівня цін, згідно з якими Державний агент буде проводити інтервенційні операції;


прогноз рівня цін, згідно з якими Державний агент буде проводити інтервенційні операції;
360.
необхідні засоби для реалізації плану;
-243-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В абзаці четвертому частини першої статті 64 слово "засоби" замінити словом "заходи".
Враховано

необхідні заходи для реалізації плану;

361.
взаємодію з органами виконавчої влади, а також іншими суб'єктами інтервенційних операцій;


взаємодію з органами виконавчої влади, а також іншими суб'єктами інтервенційних операцій;


-244- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Частину першу статті 64 доповнити абзацом шостим: "визначення уповноважених із проведення інтервенційних операцій на конкурсних засадах;"
Враховано
визначення уповноважених із проведення інтервенційних операцій на конкурсних засадах;
362.
координацію діяльності зерносховищ по реалізації інтервенційних операцій;
-245-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В абзаці шостому частини першої статті 64 слово "зерносховищ" замінити словами "зернових складів".
Враховано

координацію діяльності зернових складів по реалізації інтервенційних операцій;

363.
розподіл коштів з урахуванням обсягів зерна при проведенні інтервенційних операцій;


розподіл коштів з урахуванням обсягів зерна при проведенні інтервенційних операцій;
364.
контроль за рухом коштів, виділених із Державного бюджету для проведення інтервенційних операцій;


контроль за рухом коштів, виділених із Державного бюджету для проведення інтервенційних операцій;
365.
аналіз витрат по зберіганню зерна інтервенційного фонду та продуктів його переробки;


аналіз витрат по зберіганню зерна інтервенційного фонду та продуктів його переробки;
367.
встановлює мінімальні вимоги якісних та кількісних показників продукції;


встановлює мінімальні вимоги якісних та кількісних показників продукції;
368.
встановлює ціни з урахуванням якості продукції та змінами цін на ринку;


встановлює ціни з урахуванням якості продукції та змінами цін на ринку;
369.
проводить інвентаризацію продукції інтервенційного фонду.


проводить інвентаризацію продукції інтервенційного фонду.
366.
інші дії, що пов'язані з організацією та функціонуванням ринку зерна та продуктів його переробки, завдання по проведенню яких Кабінет Міністрів України може доручити державному агенту;


інші дії, що пов'язані з організацією та функціонуванням ринку зерна та продуктів його переробки, завдання по проведенню яких Кабінет Міністрів України може доручити Державному агенту;
370.
Стаття 65. Уповноважені суб'єкти господарської діяльності із здійснення інтервенційних операцій
-246-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В назві статті 65 слова "суб'єкти господарської діяльності" вилучити. Слово "здійснення" замінити словом "проведення".
Враховано

Стаття 71. Уповноважені із проведення інтервенційних операцій.
371.
Державний агент може призначати уповноважених суб'єктів господарської діяльності для здійснення інтервенційних операцій, які:
-247- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Частину першу статті 65 викласти в такій редакції: "Державний агент визначає на конкурсних засадах уповноважених із проведення інтервенційних операцій".
Враховано
Державний агент визначає на конкурсних засадах уповноважених із проведення інтервенційних операцій.
372.
реалізують програму проведення інтервенційних закупівель та продаж;373.
взаємодіють із зерносховищами щодо зберігання зерна інтервенційного фонду та продуктів його переробки;374.
взаємодіють з іншими суб'єктами інтервенційних операцій;375.
здійснюють моніторинг цін на ринку.

-248-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 65 доповнити частиною другою: "Уповноважені із проведення інтервенційних операцій діють на підставі договору доручення із Державним агентом із проведення інтервенційних операцій".
Враховано

Уповноважені із проведення інтервенційних операцій діють на підставі договору доручення із Державним агентом із проведення інтервенційних операцій.

376.
Стаття 66. Діяльність зерносховищ у сфері інтервенційних операцій
-249-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 66 виключити.
Враховано


377.
Зерносховища:378.
взаємодіють з іншими суб'єктами інтервенційних операцій;379.
приймають зерно на зберігання в інтервенційному фонді;380.
забезпечують якісно-кількісне зберігання продукції;381.
ведуть аналіз витрат на зберігання продукції;382.
ведуть реєстри прийнятої продукції;383.
щоквартально звітують про наявність продукції інтервенційного фонду та стан її зберігання при обов'язковому інформуванні уповноваженого або Державного агента про будь-які проблеми, що виникають.384.
Стаття 67. Діяльність сільськогосподарських товаровиробників у сфері інтервенційних операцій
-250-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 67 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей.
Враховано


385.
Сільськогосподарські товаровиробники:386.
приймають участь у сфері інтервенційних операцій;387.
здійснюють взаємодію з іншими суб'єктами проведення інтервенційних операцій;388.
укладають договори поставки зерна в інтервенційний фонд.389.
Стаття 68. Встановлення інтервенційних цін на зерно та продукти його переробки


Стаття 72. Встановлення інтервенційних цін на зерно та продукти його переробки
390.
Інтервенційна ціна на зерно є складовою політики ціноутворення і спрямовується на підтримання рівня цін та прибутків товаровиробників.


Інтервенційна ціна на зерно є складовою політики ціноутворення і спрямовується на підтримання рівня цін та прибутків сільськогосподарських товаровиробників .
391.
Інтервенційна ціна на закупку зерна до інтервенційного фонду встановлюється до початку бюджетного року державним агентом по здійсненню інтервенційних операцій за погодженням із Кабінетом Міністрів України.


Інтервенційна ціна на закупку зерна до інтервенційного фонду встановлюється до початку бюджетного року Державним агентом по здійсненню інтервенційних операцій за погодженням із Кабінетом Міністрів України.
392.
Державний агент має право збільшувати або зменшувати інтервенційну ціну на закупку зерна до інтервенційного фонду відповідно до цінових коливань на ринку з урахуванням якості зерна при загальних витратах у межах виділених бюджетних коштів.


Державний агент має право збільшувати або зменшувати інтервенційну ціну на закупку зерна до інтервенційного фонду відповідно до цінових коливань на ринку з урахуванням якості зерна при загальних витратах у межах виділених бюджетних коштів. При цьому, якщо поставка зерна відбувається в місяць, коли інтервенційна ціна нижча, ніж у місяці подання й погодження пропозиції, розрахунки здійснюються по ціні, що була на момент погодження пропозицій.
393.
При цьому, якщо поставка зерна відбувається в місяць, коли інтервенційна ціна нижча, ніж у місяці подання й погодження пропозиції, розрахунки здійснюються по вищій ціні.
-251-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В частині четвертій статті 68 замість слів "вищій ціні" записати слова "по ціні, що була на момент погодження пропозицій".
Частину четверту вважати другим реченням частини третьої.
Частину п'яту статті 68 вважати частиною четвертою.
Враховано


394.
Інтервенційна ціна на продаж зерна та продуктів його переробки з інтервенційного фонду визначається державним агентом з урахуванням їх якості та моніторингу ринку зерна та продуктів його переробки.


Інтервенційна ціна на продаж зерна та продуктів його переробки з інтервенційного фонду визначається Державним агентом з урахуванням їх якості та моніторингу ринку зерна та продуктів його переробки.
395.
Стаття 69. Мінімальні обсяги пропозицій зерна для інтервенційного фонду


Стаття 73. Мінімальні обсяги пропозицій зерна для інтервенційного фонду
396.
Мінімальний розмір однорідної партії зерна, яку може запропонувати державному агенту або його уповноваженому будь який власник є 80 тонн всіх видів зерна або 10 тонн твердої пшениці, вирощених в Україні.


Мінімальний розмір однорідної партії зерна, яку може запропонувати Державному агенту або його уповноваженому будь який власник є 80 тонн всіх видів зерна або 10 тонн твердої пшениці, вирощених в Україні.
397.
Державний агент може встановити інший мінімальний обсяг.


Державний агент може встановити інший мінімальний обсяг.
398.
Стаття 70. Подання пропозицій для закупівлі зерна в інтервенційний фонд та їх розгляд


Стаття 74. Подання пропозицій для закупівлі зерна в інтервенційний фонд та їх розгляд
399.
Пропозиції для закупівлі зерна в інтервенційний фонд подаються державному агенту або уповноваженому згідно з порядком, затвердженим державним агентом з інтервенційних операцій при обов'язковому зазначенні:


Пропозиції для закупівлі зерна в інтервенційний фонд подаються Державному агенту або уповноваженому згідно з порядком, затвердженим Державним агентом з інтервенційних операцій при обов'язковому зазначенні:
400.
найменування власника зерна з його реквізитами;


найменування власника зерна з його реквізитами;
401.
найменування зерна та його кількісно-якісні характеристики;


найменування зерна та його кількісно-якісні характеристики;
402.
місця знаходження зерна та його походження.


місця знаходження зерна та його походження.
403.
Допускається прийняття пропозицій з використанням засобів телекомунікації.


Допускається прийняття пропозицій з використанням засобів телекомунікації.
404.
Державний агент або уповноважений ним протягом п'яти днів після отримання пропозиції повідомляє власника про її прийняття або відхилення.


Державний агент або уповноважений ним протягом п'яти днів після отримання пропозиції повідомляє власника про її прийняття або відхилення.
405.
Стаття 71. Договір на закупівлю зерна до інтервенційного фонду


Стаття 75. Договір на закупівлю зерна до інтервенційного фонду
406.
При прийнятті пропозиції на закупівлю зерна до інтервенційного фонду державний агент або уповноважений у письмовій формі укладає договір на закупівлю зерна з його власником.


При прийнятті пропозиції на закупівлю зерна до інтервенційного фонду Державний агент або уповноважений у письмовій формі укладає договір на закупівлю зерна з його власником.
407.
Стаття 72. Зберігання зерна інтервенційного фонду
-252-Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 72 виключити.
Враховано


408.
Приймання зерна інтервенційного фонду на зберігання здійснюється зерносховищами за дорученням державного агента або уповноваженого на підставі договору на зберігання зерна із зерносховищами.409.
Після приймання зерна інтервенційного фонду на зберігання зерносховища виписують та видають державному агенту складські свідоцтва на зерно інтервенційного фонду у порядку, передбаченому цим Законом.410.
Зберігання зерна інтервенційного фонду зерносховищами здійснюється відповідно до вимог, встановлених для зберігання зерна зерносховищами.411.
З метою регулювання рівня внутрішніх цін на продукти переробки зерна державний агент має право використати зерно інтервенційного фонду для переробки.412.
Стаття 73. Страхування ризиків випадкової загибелі або ушкодження зерна інтервенційного фонду.
-253-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 73 виключити.
Враховано


413.
Ризик випадкової загибелі або ушкодження зерна інтервенційного фонду несуть зерносховища з моменту його приймання на зберігання.414.
Зерносховища зобов'язані застрахувати зерно інтервенційного фонду, прийняте на зберігання, від ризиків випадкової загибелі або ушкодження за рахунок коштів, виділених на проведення інтервенційних операцій, протягом п`яти днів із моменту його прийняття на зберігання.415.
Стаття 74. Реєстр зерна інтервенційного фонду
-254-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 74 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей.
Враховано


416.
Вимоги до даних реєстру зерна інтервенційного фонду та порядок його ведення визначається державним агентом із проведення інтервенційних операцій.417.
Стаття 75. Плата за зберігання та переробку зерна інтервенційного фонду


Стаття 76. Плата за зберігання та переробку зерна інтервенційного фонду
418.
Плата за зберігання та переробку зерна інтервенційного фонду справляється, як правило, у грошовій формі, але за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або грошово-натуральній формі.
-255-Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Частину першу статті 75 викласти в такій редакції: "Плата за зберігання та переробку зерна інтервенційного фонду справляється відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів".
Враховано

Плата за зберігання та переробку зерна інтервенційного фонду справляється відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.
419.
Плата за зберігання та переробку зерна інтервенційного фонду здійснюється державним агентом або уповноваженими за рахунок коштів виділених на проведення інтервенційних операцій та визначається договором на зберігання зерна.


Плата за зберігання та переробку зерна інтервенційного фонду здійснюється Державним агентом або уповноваженими за рахунок коштів виділених на проведення інтервенційних операцій та визначається договором на зберігання зерна .
420.
Стаття 76. Продаж зерна та продуктів його переробки з інтервенційного фонду


Стаття 77. Продаж зерна та продуктів його переробки з інтервенційного фонду
421.
Продаж зерна та продуктів його переробки з інтервенційного фонду здійснюється на внутрішньому та зовнішньому ринках для підтримання рівня внутрішніх цін на зерно та продукти його переробки.


Продаж зерна та продуктів його переробки з інтервенційного фонду здійснюється на внутрішньому та зовнішньому ринках для підтримання рівня внутрішніх цін на зерно та продукти його переробки.
422.
Продаж зерна та продуктів його переробки здійснюється у порядку, визначеному державним агентом.


Продаж зерна та продуктів його переробки здійснюється у порядку, визначеному Державним агентом.
423.
Видача зерна інтервенційного фонду та продуктів його переробки покупцеві проводиться не пізніше трьох робочих днів із моменту відшкодування витрат зерносховищу за зберігання та на страхування такого зерна.
-256-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В частині третій статті 76 слова "та на страхування" виключити. Замість слова "зерносховищу" записати слова "зерновому складу".
Враховано

Видача зерна інтервенційного фонду та продуктів його переробки покупцеві проводиться не пізніше трьох робочих днів із моменту відшкодування витрат зерновому складу за зберігання.
424.
Видача зерна інтервенційного фонду здійснюється в обмін на виписані на дане зерноскладські свідоцтва.


Видача зерна інтервенційного фонду здійснюється в обмін на виписані на дане зерно складські свідоцтва.
425.
Стаття 77. Визначення якості зерна


Стаття 78. Визначення якості зерна
426.
Якість запропонованого для інтервенційного фонду зерна визначається згідно з встановленими державним агентом якісними показниками по зразках, що відбираються від запропонованої партії зерна.


Якість запропонованого для інтервенційного фонду зерна визначається згідно з встановленими державним агентом якісними показниками по зразках, що відбираються від запропонованої партії зерна.
427.
Якщо аналіз свідчить, що запропоноване зерно не відповідає мінімальним якісним вимогам інтервенційного фонду, то таке зерно відзивається за рахунок власника, який його запропонував , при сплаті ним також всіх супутніх витрат.


Якщо аналіз свідчить, що запропоноване зерно не відповідає мінімальним якісним вимогам інтервенційного фонду, то таке зерно відзивається за рахунок власника, який його запропонував , при сплаті ним також всіх супутніх витрат.
428.
У спірних питаннях державний агент або уповноважений виконують всі необхідні повторні аналізи, вартість яких сплачує сторона, що програла.


У спірних питаннях державний агент або уповноважений виконують всі необхідні повторні аналізи, вартість яких сплачує сторона, що програла.
429.
Державний агент або уповноважений перевіряє якість зерна інтервенційного фонду, що зберігається, щонайменше раз на рік.


Державний агент або уповноважений перевіряє якість зерна інтервенційного фонду, що зберігається, щонайменше раз на рік.
430.
Стаття 78. Складські свідоцтва на зерно інтервенційного фонду
-257-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 78 виключити, враховано в розділі ІХ.
Враховано


431.
Складське свідоцтво на зерно інтервенційного фонду - цінний папір на пред'явника, який видається зерносховищами державному агенту і засвідчує його право розпоряджатися зерном інтервенційного фонду.
-258- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Частину першу статті 78 вилучити.
Враховано


432.
Порядок видачі, погашення, обіг, форма бланків та порядок їх випуску й передачі (продажу) зерносховищам складських свідоцтв на зерно інтервенційного фонду передбачений цим Законом.433.
Стаття 79. Реєстр складських свідоцтв на зерно інтервенційного фонду
-259-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 79 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей.
Враховано


434.
Зерносховища ведуть реєстр складських свідоцтв на зерно інтервенційного фонду.435.
Вимоги до реєстру складських свідоцтв на зерно інтервенційного фонду та порядок його ведення визначається державним агентом із проведення інтервенційних операцій.436.
Стаття 80. Порядок фінансування та здійснення розрахунків із інтервенційних закупок зерна


Стаття 79. Порядок фінансування та здійснення розрахунків із інтервенційних закупок зерна
437.
Фінансування операцій із закупок зерна до інтервенційного фонду здійснюється через державного агента із проведення інтервенційних операцій за рахунок коштів Державного бюджету України.


Фінансування операцій із закупок зерна до інтервенційного фонду здійснюється через Державного агента із проведення інтервенційних операцій за рахунок коштів Державного бюджету України.
438.
Порядок проведення розрахунків із інтервенційних закупок зерна визначається Кабінетом Міністрів України.


Порядок проведення розрахунків із інтервенційних закупок зерна визначається Кабінетом Міністрів України.
439.
Стаття 81. Джерела фінансування діяльності Державного агента із проведення інтервенційних операцій
-260- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В назві статті 82 слово "Порядок" виключити.
Враховано
Стаття 80. Фінансування діяльності Державного агента із проведення інтервенційних операцій
440.
Діяльність державного агента із проведення інтервенційних операцій із зерном здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.


Діяльність державного агента із проведення інтервенційних операцій із зерном здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
441.
Стаття 82. Джерела фінансування діяльності уповноважених із проведення інтервенційних операцій
-261- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 81 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей. Уповноважені діють на підставі договору доручення.
Враховано

442.
Діяльність уповноважених із проведення інтервенційних операцій із зерном здійснюється через державного агента із проведення інтервенційних операцій за рахунок коштів Державного бюджету України.443.
Розділ X. ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ЗЕРНА І ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ


Розділ XII. ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ЗЕРНА І ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ
444.
Стаття 83. Державне регулювання експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки
-262-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 83 виключити.
Враховано


445.
З метою захисту інтересів вітчизняних товаровиробників та гарантування продовольчої безпеки держава регулює експортно-імпортні операції із зерном та продуктами його переробки відповідно до чинного законодавства.446.
Порядок зовнішньоторговельних операцій із зерном та продуктами його переробки, крім тих, що визначені даним Законом, регулюється Кабінетом Міністрів України.
-263- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину другу статті 83 після слова "Законом" доповнити такими словами "а також Законом України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" та іншими актами законодавства України".
Відхилено
-264- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині другій статті 83 слово "даним" замінити словом "цим".
Відхилено


447.
Експорт зерна та продуктів його переробки здійснюється за прямими експортними контрактами та контрактами, укладеними і зареєстрованими на акредитованих для таких операцій біржах за наявності сертифікатів якості.
-265- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Частини третю - восьму статті 83 виключити.
Враховано

448.
Контроль за порядком ввезення зерна, продуктів його переробки і насіннєвого матеріалу на територію України та його експортом здійснює митна служба. Не дозволяється ввезення в Україну зерна та продуктів його переробки, якщо митному контролю не представлено документальне підтвердження його якості та безпеки, а на сортовий та гібридний насіннєвий матеріал - дозвіл Державної насіннєвої інспекції Міністерства аграрної політики України.449.
Митне оформлення імпортного зерна, продуктів його переробки та насіннєвого матеріалу здійснюється лише за наявності:450.
- сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката, виданого у системі сертифікації УкрСЕПРО уповноваженим (акредитованим) Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України органом;451.
- карантинного дозволу.452.
Контроль за дотриманням карантинних вимог при експорті та імпорті зерна і продуктів його переробки здійснюється відповідно до чинного законодавства, а за якістю зерна і продуктів його переробки - Головною державною інспекцією якості та сертифікації сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики України; насіння - Державною насіннєвою інспекцією при Міністерстві аграрної політики України.453.
Ветеринарний і радіологічний контроль зерна та продуктів його переробки здійснюють відповідні структурні підрозділи Міністерства аграрної політики України.454.
Перелік установ та організацій, які проводять роботу з гігієнічної реґламентації небезпечних факторів при використанні зерна та продуктів його переробки, визначається Міністерством охорони здоров'я України за погодженням із Державним комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації України.455.
Стаття 86. Міждержавний договір.


Стаття 81. Міжнародний договір.
456.
Міждержавний договір по експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки укладається в письмовій формі на двох мовах і підписується з боку України посадовою особою, уповноваженою Кабінетом Міністрів України.
-266- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В частині першій статті 86 виключити.
Враховано

457.
Міждержавний договір по експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки передається для виконання державному агенту із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міждержавними угодами.


Міжнародний договір по експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки передається для виконання Державному агенту із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами.
458.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.


Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
459.
Стаття 85. Державний агент із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міждержавними договорами.


Стаття 82. Державний агент із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами.
460.
Державним агентом із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міждержавними договорами є Державна акціонерна компанія "Хліб України", яка здійснює:
-267-Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Частину першу статті 85 викласти в такій редакції: "Державним агентом із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами визначається Кабінетом Міністрів України на конкурсних засадах".
Враховано


Державним агентом із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами визначається Кабінетом Міністрів України.


-268-Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В абзаці першому статті 85 слова "є Державна акціонерна компанія "Хліб України" замінити словами "є посадова особа, уповноважена Кабінетом Міністрів України".
Враховано частково


461.
підготовку пропозицій щодо можливих обсягів експорту та імпорту по видах зерна і продуктів їх переробки за міждержавними договорами;462.
підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування в межах Державного бюджету таких експортних та імпортних операцій з розподілом коштів по країнах, що пропонуються;463.
підписання міждержавних угод по експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки;464.
фінансування в межах виділених бюджетних коштів по реалізації міждержавних договорів по експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки;465.
контроль за реалізацією міждержавних до говорів по експорту та імпорту зерна та продуктів його переробки.466.
Стаття 84. Фінансування експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки по міждержавних угодах.


Стаття 83. Фінансування експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки по міжнародних договорах .
467.
Фінансування експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки по міждержавних договорах здійснюється за рахунок бюджету України за окремою статтею.
-269-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В частині першій статті 84 замість слів "бюджету України за окремою статтею" записати слова "коштів Державного бюджету України".
Враховано

Фінансування експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки по міжнародних договорах здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
468.
Порядок фінансування операцій експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки по міждержавних договорах визначається Кабінетом Міністрів України


Порядок фінансування операцій експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки по міжнародних договорах визначається Кабінетом Міністрів України
469.
Невикористані кошти конкретного фінансового року на програми експорту та імпорту зерна та продуктів його переробки переходять на наступний фінансовий рік.
-270-Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частині третій статті 84 слово "конкретного" замінити словом "поточного".
Враховано

Невикористані кошти поточного фінансового року на програми експорту та імпорту зерна та продуктів його переробки переходять на наступний фінансовий рік.
470.
Розділ XІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


Розділ XIІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
471.
Стаття 87. Міжнародне співробітництво у сфері дії Закону


Стаття 84. Міжнародне співробітництво у сфері дії Закону
472.
Міжнародне співробітництво України у сфері дії Закону здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади. Вони забезпечують у межах своїх повноважень виконання заходів щодо інтеграції зернового господарства України до Європейського Співтовариства.


Міжнародне співробітництво України у сфері дії Закону здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади. Вони забезпечують у межах своїх повноважень виконання заходів щодо інтеграції зернового господарства України до Європейського Співтовариства.
473.
Національні стандарти по зерну та продуктах його переробки повинні удосконалюватися та поступово наближатися до технічних правил Європейського Співтовариства.
-271- Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Частину другу статті 87 виключити.
Враховано

474.
Розділ XІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПО РУШЕННЯ ЗАКОНУ


Розділ XІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ
475.
Стаття 88. Відповідальність за порушення закону


Стаття 85. Відповідальність за порушення закону
476.
Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні Закону несуть кримінальну, адміністративну, цивільну, дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
-272- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В статті 88 слова "кримінальну, адміністративну, цивільну, дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства" замінити словами "відповідальність згідно із законами України".
Враховано

Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні Закону несуть відповідальність відповідно до законодавства.


-273- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В статті 88 слова "чинного законодавства" замінити на слова "законів України".
Враховано редакційно


477.
Розділ XІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.


Розділ XV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
478.
Стаття 89. Прикінцеві положення


Стаття 86. Прикінцеві положення
479.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
480.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.


2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
481.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України o відповідність із цим Законом прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на його виконання, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України своїх нормативно-правових актів та скасування тих актів у відповідність із цим Законом.
-274-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
"3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим Законом:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін та доповнень до законів України, що випливають із цього Закону;
розробити проект Закону України "Про складські документи";
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону."
Враховано
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим Законом:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін та доповнень до законів України, що випливають із цього Закону;
розробити проект Закону України "Про складські документи";
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні