Назва: Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України
Автор: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетомЗакон України


Проект
Закон України

Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України


Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України

Цей Закон з метою подальшого зміцнення законності, правопорядку та військової дисципліни у Збройних Силах України, забезпечення конституційних прав військовослужбовців визначає статус, основні завдання, організацію та принципи діяльності Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, права, обов'язки, заходи соціального і правового захисту та відповідальність її військовослужбовців.


Цей Закон з метою подальшого зміцнення законності, правопорядку та військової дисципліни у Збройних Силах України, забезпечення конституційних прав військовослужбовців визначає статус, основні завдання, організацію та принципи діяльності Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, права, обов'язки, заходи соціального і правового захисту та відповідальність її військовослужбовців.

Розділ VІ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ


Розділ VІ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ

Стаття 16. Контроль за діяльністю Служби правопорядку


Стаття 16. Контроль за діяльністю Служби правопорядку

Контроль за діяльністю Служби правопорядку, дотриманням нею законодавства здійснюється Міністром оборони України.


Контроль за діяльністю Служби правопорядку, дотриманням нею законодавства здійснюється Міністром оборони України.

Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини Службою правопорядку здійснюється Верховною Радою України через комітети Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункову палату та в інший спосіб відповідно до Конституції України та законів України.
-1- Президент України
Частину другу статті 16 із Закону виключити.
Враховано частково

Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини Службою правопорядку здійснюється Верховною Радою України відповідно до Конституції України та законів України.

Розділ VІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ VІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-2- Президент України
Даний Закон має набрати чинності одночасно з приведенням інших правових норм у відповідність з ним або ж після внесення до чинних законів змін, які випливають у зв'язку з його прийняттям.
Пункт перший Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом про внесення до законів України змін, які випливають із Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України".
Враховано частково

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
У пункті другому слова "у тримісячний строк" замінити словами "у місячний строк".

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк:

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. К и ї в
17 січня 2002 року
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні