Назва: Про зміну редакції статті 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Автор: Народний депутат України ШЕХОВЦОВ О.Д.
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про зміну редакції статті 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення
-1- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У зв'язку з внесенням змін до декількох статей Кодексу, необхідно викласти назву законопроекту у такій редакції: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил про валютні операції"
Враховано
Проект
Закон України
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил про валютні операції
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України 1994 р., N20, ст.114) такі зміни:
-2- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Необхідно послатись на Відомості Верховної Ради УРСР 1984 року.
Враховано
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до №51, ст.1122) такі зміни:
3.
Статтю 162 викласти в редакції:
-3- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Відхилено
1. Статтю 162 викласти у такій редакції:
4.
"Стаття 162. Порушення правил про валютні операції
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
"Стаття 162. Порушення правил про валютні операції

"Стаття 162. Порушення правил про валютні операції
5.
Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави -
Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави -
тягнуть за собою попередження.
Ті ж самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного впливу, якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян -
тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей".

Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави -
6.
тягнуть за собою попередження або накладання штрафу до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
ІІ. Адміністративні справи щодо осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до статті 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративні стягнення по яких ще не виконані обо не звернуті до виконання, підлягають перегляду органами внутрішніх справ або судами, в провадженні яких знаходяться такі справи.
-4- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У зв'язку з декриміналізацією статті 80 КК України пропоную у санкції статті 162 КУпроАП залишити такий вид адміністративного стягнення, як конфіскація валютних цінностей, а також існуючі верхню і нижню межі розміру штрафу. Виходячи з цього статтю ІІ із законопроекту необхідно виключити.
Враховано
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей".-5- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У відповідності до Конституції України конфіскація може бути здійснена тільки по рішенню суду. У зв'язку з цим необхідно внести відповідні зміни до статей 221, 222, 255, 294 та 313 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Враховано

2. Статтю 221, абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 та частину першу статті 294 після цифр "160-4" доповнити цифрами "162".
3. У статті 222:
у частині першій слова "порушення правил про валютні операції" та цифри "162" виключити;
в абзаці першому пункту 1 частини другої цифри "162" виключити.

4. У статті 313:
пункт 1 після цифр "160-4" доповнити цифрами "162";
у абзаці другому пункту 2 цифри "162" виключити.

7.
III. Цей Закон набуває чинності з моменту опублікування.
-6- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Закон повинен набувати чинність не з моменту, а з дня його опублікування.
Враховано

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні