Назва: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Автор: Народні депутати України В.Альошин, Б.Губський, С.Терьохін
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

-1- Народні депутати - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності.
1) В зв'язку з реалізацією пропозицій Президента України, назву Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" викласти у такій редакції:


Враховано

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів "Про державне мито".
1.
З метою впорядкування справляння державного мита Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
"Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів "Про державне мито".

З метою впорядкування справляння державного мита Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:3.
1. У статті 227 Цивільного Кодексу Українcької РСР:
-2- Президент України
Не змінювати існуючий нині порядок посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, оскільки такі зміни пов'язані із значними фінансовими витратами і суттєвою перебудовою роботи органів, на які покладатиметься вирішення зазначених питань.
Пункт 1 з розділу І Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" виключити.
Враховано

4.
1) назву та частину першу статті викласти у такій редакції:5.
"Стаття 227. Форма договору купівлі-продажу жилого будинку, квартири, кімнати, дачі, садового будинку, гаражу, а також інших об'єктів нерухомого майна.6.
Договір купівлі-продажу жилого будинку, квартири, кімнати, дачі, садового будинку, гаражу, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження, повинен бути нотаріально посвідчений";7.
у частині другій слова "жилого будинку" замінити словами "жилого будинку, квартири, кімнати, дачі, садового будинку, гаражу, а також інших об'єктів нерухомого майна";8.
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:9.
"Продавець має право отримати від уповноваженого державного органу довідку про наявність або про відсутність накладеної заборони відчуження або арешту на житловий будинок, квартиру, кімнату, дачу, садовий будинок, гараж, а також інші об'єкти нерухомого майна"10.
2. У статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст.113; 1995 р., № 30, ст.229; 1996 р., № 16, ст. 71; 1999 р., № 25, ст.211, № 52, ст.470):


І. У статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст.113; 1995 р., № 30, ст.229; 1996 р., № 16, ст. 71; 1999 р., № 25, ст.211, № 52, ст.470):
11.
1) Пункт 1 викласти в такій редакції:


1) Пункт 1 викласти в такій редакції:
12.
"1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:


"1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:
13.
а) із позовних заяв
1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподковуваних мінімумів доходів громадян


14.
б) із скарг за неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемляють права громадян
0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян


15.
в) із позовних заяв про розірвання шлюбу
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян


16.
із позовних заяв про розірвання повторного
шлюбу1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян


17.
у разі поділу майна при розірванні шлюбу
мито визначається відповідно до ціни позову згідно з підпунктом "а" цього пункту


18.
г) із позовних заяв про розірвання шлюбу з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми чи недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими до позбавлення волі на строк не менше трьох років
0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян


19.
д) із позовних заяв про зміну або розірвання договору найму житлових приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких що не підлягають оцінці)
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян


20.
е) із заяв (скарг) у справах окремого провадження
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян


21.
є) із позовних заяв з переддоговірних спорів
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян


22.
ж) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян


23.
з) із касаційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми


24.
и) за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний аркуш копії";


25.
26.
2) підпункт "а" пункту 2 викласти в такій редакції:


2) підпункт "а" пункту 2 викласти в такій редакції:
27.
"а) із позовних заяв майнового характеру
1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";


28.
3) у пункті 3:


3) у пункті 3:
29.
а) у підпунктах "а" і "б" слова "громадянина-продавця" замінити словами "громадянина, що здійснює таке відчуження";


а) у підпунктах "а" і "б" слова "громадянина-продавця" замінити словами "громадянина, що здійснює таке відчуження";
30.
б) підпункт "д" викласти у такій редакції:
-3- Президент України
Підпункт "д" пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" викласти у такій редакції:
Враховано
б) підпункт "д" викласти у такій редакції:

"д) за посвідчення інших договорів, що підлягають нотаріальному посвідченню
1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";
"д) за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці
1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян":
31.
в) підпункт "о" викласти в такій редакції:


в) підпункт "о" викласти в такій редакції:
32.
"o) за вчинення виконавчих написів
1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"


33.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні