Назва: ''Про реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - підприємств тракторобудування''
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
(18.02.2000)
На заміну раніше поданого
ЗАКОН УКРАЇНИ


Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
Про реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - підприємств тракторобудування
-1- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
До назви Закону України внести слова "списання та" після слова "Про", а далі за текстом.

Враховано
"Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - підприємств тракторобудування".


-2- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Н.д.Супрун Л.П. (Округ №100)
Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Податкову заборгованість із сплати пені необхідно не реструктуризувати, а списати.

Враховано в ст.1-3- Н.д.Роєнко В.Г. (Округ №199)
До назви законопроекту:
- після слова "тракторобудування" додати - "та комбайнобудування".

Відхилено
-4- Н.д.Джоджик Я.І. (Округ №163)
Назву Закону викласти в редакції:
«Про реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - підприємств сільськогосподарського машинобудування».

Відхилено
-5- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Замінити в назві слово "тракторобудування" на слова "сільськогосподарського машинобудування".
Відхилено

2.
З метою стабілізації виробництва в галузі тракторобудування Верховна Рада України постановляє:
-6- Н.д.Джоджик Я.І. (Округ №163)
У першому абзаці Закону замінити слово «тракторобудування» на «сільськогосподарське машинобудування».
Відхилено

З метою стабілізації виробництва в галузі тракторобудування Верховна Рада України постановляє:
3.
1. Реструктуризувати станом на 1 січня 2000 року за умови своєчасного внесення поточних платежів суми податкової заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), перелічених у статті 2 цього Закону, та суми податкової заборгованості із сплати пені на ці платежі підприємств тракторобудування - відкритих акціонерних товариств "Харківський тракторний завод імені Орджонікідзе", "Харківський завод тракторних двигунів", "Серп і молот", "Куп`янський ливарний завод", "Лозівський ковальсько-механічний завод", "Чугуївська паливна апаратура", "Дергачівський завод турбокомпресорів", "Харківський завод тракторних самохідних шасі" шляхом розстрочення сплати податкової заборгованості на 60 місяців.
-7- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ст. 1 визначити умови реструктуризації податкової заборгованості.

Враховано в ст.4
Стаття 1. Списати суми пені, штрафних і фінансових санкцій, не сплачених до бюджетів і державних цільових фондів, нарахованих на день набрання чинності цим Законом на податкову заборгованість зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), перелічених у статті 3 цього Закону за підсумками господарської діяльності за станом на 1 січня 2000 року з платників податків - підприємств тракторобудування відкритих акціонерних товариств "Харківський тракторний завод імені Орджонікідзе", "Харківський завод тракторних двигунів", "Серп і молот", "Куп`янський ливарний завод", "Лозівський ковальсько-механічний завод", "Чугуївська паливна апаратура", "Дергачівський завод турбокомпресорів", "Харківський завод тракторних самохідних шасі" (далі - підприємства тракторобудування).


-8-Н.д.Джоджик Я.І. (Округ №163)
У п.1 слово «тракторобудування» замінити на «сільськогосподарське машинобудування».
П.1 перелік підприємств доповнити наступними ВАТ «Херсонські комбайни», ВАТ «Тернопільський комбайновий завод».
Враховано по суті ст.5

Відповідні податкові органи в двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення про списання з підприємств тракторобудування сум податкової заборгованості, зазначених в цій статті, і повідомляють про це зазначені підприємтсва та уповноважені банки.


-9- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Викласти статтю 1 в наступній редакції:
"Реструктуризувати станом на 1 січня 2000 року за умови своєчасного внесення поточних платежів суми податкової заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), перелічених у статті 2 цього Закону, та суми податкової заборгованості із сплати пені на ці платежі підприємств сільськогосподарського машинобудування, за умов якщо заборгованість виникла внаслідок несвоєчасних розрахунків Державного лізингового фонду. Реструктуризація здійснюється шляхом розстрочення сплати податкової заборгованості на 60 місяців".
Запропоновані зміни поставлять в різні умови всі підприємства сільськогосподарського машинобудування, які виробляють сільськогосподарську техніку і співпрацюють з Державним лізинговим фондом.

Враховано частково див. ст.5 та ст.2
Стаття 2. Реструктуризувати суми податкової заборгованості підприємств тракторобудування із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), перелічених у статті 3 цього Закону та нарахованих відповідно до законодавства України за підсумками їх господарської діяльності за станом на 1 січня 2000 року шляхом розстрочення сплати цієї податкової заборгованості на 60 місяців, за винятком сум податкової заборгованості, списаної відповідно до статті 1 цього Закону.
Сплата реструктуризованої податкової заборгованості розпочинається з 1 січня 2003 року і провадиться рівними частками до 20 числа кожного місяця.


-10-Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У першому пункті дату «1 січня» замінити на «1 квітня».

Відхилено

-11- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Доповнити статтею 1 такого змісту:
Стаття 1. "Списати суми податкової заборгованості із сплати пені, штрафних та фінансових санкцій до Державного бюджету України, Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України та місцевих бюджетів усіх рівнів, нараховані відповідно до законодавства, з платників податків - підприємств тракторобудування - відкритих акціонерних товариств "Харківський тракторний завод імені Орджонікідзе", "Харківський завод тракторних двигунів", "Серп і молот", "Куп'янівський ливарний завод", "Лозівський ковальсько-механічний завод", "Чугуївська паливна апаратура", "Дергачівський завод турбокомпресорів", "Харківський завод тракторних самохідних шасі" за станом на 1 квітня 2000 року".

Враховано частково див. ст.1
-12- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 1 перейменувати в статтю 2 і викласти в такій редакції:
Стаття 2. "Реструктуризувати суми податкової заборгованості за сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та обов'язкових неподаткових платежів, перелічених у статті 3 цього Закону без врахування сум пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства на цю заборгованість і списаних згідно із статтею 1 цього Закону для відкритих акціонерних товариств "Харківський тракторний завод імені Орджонікідзе", "Харківський завод тракторних двигунів", "Серп і молот", "Куп'янівський ливарний завод", "Лозівський ковальсько-механічний завод", "Чугуївська паливна апаратура", "Дергачівський завод турбокомпресорів", "Харківський завод тракторних самохідних шасі" за станом на 1 січня 2000 року. Реструктуризація провадиться шляхом розстрочення сплати податкової заборгованості на 60 місяців. Сплата реструктуризованої податкової заборгованості розпочинається з 1 січня 2003 року і провадиться рівними частками до 20 числа кожного місяця".

Враховано частково див. ст.2
-13- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Н.д.Супрун Л.П. (Округ №100)
Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Податкову заборгованість із сплати пені необхідно не реструктуризувати, а списати.

Враховано-14- Н.д.Роєнко В.Г. (Округ №199)
До статті 1:
- п`ятому рядку після слова "тракторобудування", додати "комбайнобудування".
- після слів "Харківський завод тракторних самохідних шасі", додати - "концерну "Лан".

Враховано в ст.5-15- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В пункті 1:
дату "1 січня 2000 року" замінити на "1 квітня 2000 року";

Відхилено
-16- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
після слів "із сплати пені" додати слова "і штрафів";

Враховано в ст.1


4.
Сплата реструктуризованої податкової заборгованості розпочинається з 1 січня 2003 року і провадиться рівними частками до 20 числа кожного місяця.
-17- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
дату "1 січня 2003 року" замінити на "1 квітня 2003 року".

Відхилено


5.
2. Реструктуризація податкової заборгованості поширюється на:
-18- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 2 перейменувати в статтю 3 і доповнити після слів "...Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" словами: "збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, збір на обов'язкове соціальне страхування, відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг"; далі за текстом.
Враховано частково

Стаття 3. Реструктуризація податкової заборгованості поширюється на:
податок на додану вартість;
податок на прибуток підприємств;
прибутковий податок з громадян;
плату (податок) за землю;
збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
збір до Державного інноваційного фонду;
відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування.


-19- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В пункті 2 додати підпункт "збір до фонду соціального страхування".

Відхилено


6.
податок на додану вартість;7.
податок на прибуток підприємств;8.
прибутковий податок з громадян;9.
плату (податок) за землю;10.
збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;11.
збір до Державного інноваційного фонду.12.
3. Рішення про реструктуризацію податкової заборгованості приймаються органами стягнення відповідно до вимог цього Закону та у порядку, що визначається Державною податковою адміністрацією України. У разі невиконання платником податків умов, установлених статтею 1 цього Закону, органи стягнення скасовують прийняті ними рішення та вживають згідно із законодавством заходів до безспірного стягнення податкової заборгованості і повідомляють про це платника податків.
-20- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ст. 3 визначити порядок ініціювання платником податку питання реструктуризації.
В проекту визначити чіткий порядок прийняття органами стягнення рішення про реструктуризацію.

Враховано по суті
Стаття 4. Підприємства тракторобудування в двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення щодо реструктуризації податкової заборгованості, визначеної у статті 2 цього Закону, та в тижневий строк з дня прийняття такого рішення письмово повідомляють про це в податковий орган, де обліковуються.


-21- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ст.4 доповнити частиною другою такого змісту:
«Таке рішення може бути скасовано у судовому порядку за позовом відповідного податкового органу у разі несвоєчасного внесення підприємствами тракторобудування поточних платежів за податками і зборами (обов'язковими платежами), переліченими у статті 3 цього Закону.»
Враховано

Таке рішення може бути скасовано у судовому порядку за позовом відповідного податкового органу у разі несвоєчасного внесення підприємствами тракторобудування після проведення відповідно до цього Закону реструктуризації податкової заборгованості, поточних платежів за податками і зборами (обов'язковими платежами), переліченими у статті 3 цього Закону.
Реструктуризація такої податкової заборгованості проводиться в порядку та на умовах, визначених пунктами 4 та 5 статті 3, пунктом 2 статті 4, пунктами 2, 3 та 4 статті 5 та пунктом 2 статті 7 Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року", прийнятим 5 червня 1997 року.
Суми податкової заборгованості, реструктурованої у порядку, визначеному цим Законом, у разі їх несплати у встановлені статтею 2 цього Закону строки, стягуються податковими органами в порядку, встановленому законами України.
Стаття 5. Прикінцеві положення


-22- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Доповнити Закон новою статтею 4 слідуючої редакції:
Стаття 4. "Списання та реструктуризація податкової заборгованості провадиться в порядку та на умовах, визначених пунктами 4, 5 і 6 статті 3, пунктом 2 статті 4, пунктами 2, 3 і 4 статті 5 та пунктом 2 статті 7 Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року".

Враховано
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Дія цього Закону поширюється на підприємства сільськогосподарського машинобудування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом. З дня введення в дію такого нормативно-правового акту визначаються строки прийняття рішення про списання та реструктуризацію податкової заборгованості, встановлені статтями 1 та 4 цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом внести пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом та прийняти рішення, спрямовані на його виконання.


-23- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Доповнити Закон "Прикінцевими положеннями" в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Поширити дію цього Закону на підприємства сільськогосподарського машинобудування згідно переліку Кабінету Міністрів України.
3. Кабінету Міністрів України в місячний строк прийняти рішення, спрямовані на виконання цього Закону".

Враховано-24- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Н.д.Супрун Л.П. (Округ №100)
Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Запровадити механізм списання і реструктуризації заборгованості згідно Закону україни "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року".

Враховано-25- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Н.д.Супрун Л.П. (Округ №100)
Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Н.д.Роєнко В.Г. (Округ №199)
Необхідно розповсюдити дію цього Закону на всі підприємства сільськогосподарського машинобудування.

Враховано-26- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В пункті 3 перше речення доповнити такими словами: "Згідно вимог цього Закону".

Враховано по суті-27- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Вилучити з статті 3 слово "безспірного".
Статтею визначено, що борги списуються на умовах визначених Державною податковою адміністрацією України. Тому безспірне списання боргів поставить підприємства в залежність від органів стягнення.

Враховано по суті-28- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Доповнити прикінцеві положення п.3 такого змісту:
3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом внести пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом та прийняти рішення, спрямовані на його виконання.
Враховано


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні