Назва: ''Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування''
Автор: Народний депутат України Альошин В.Б.
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
(14.03.2000)
Вноситься народними депутатами України -
членами Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ПроектЗАКОН УКРАЇНИ
1.
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування


Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування
2.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
3.
I. Внести змiни до таких законiв України:


I. Внести змiни до таких законiв України:
4.
1. Пункт 5.2 статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 39, ст. 358) доповнити новим пунктом 5.2.12 такого змiсту:


1. У Законі Україні "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181, № 47, ст.294; 1998 р., № 10, ст.35, № 18, ст.94; 1999 р., № 39, ст.358):
5.
"5.2.12. Суми витрат, пов'язаних зi сплатою вартостi придбаних платником податку об'єктiв незавершеного будiвництва, що пiдлягають приватизацiї."


1) пункт 5.2 статті 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
"Суми витрат, здійснених на придбання платником податку об`єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації";

6.
2. У статтi 8:7.
1) пiдпункт 8.1.3. пункту 8.1. доповнити абзацом такого змiсту:


2) підпункт 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
8.
"придбання об'єктiв незавершеного будiвництва, що пiдлягають приватизацiї.";


"придбання об`єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації";
9.
2) у пунктi 8.4.:10.
пiдпункт 8.4.1. доповнити абзацом такого змiсту:


3) підпункт 8.4.1 пункту 8.4 доповнити абзацом такого змісту:
11.
"Придбанi платником податку об'єкти незавершеного будiвництва, що пiдлягають приватизацiї, включаються до складу основних фондiв групи 1 за нульовою вартiстю.";
-1- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт 8.4.1. статті 8 зберегти у діючій редакції, без доповнення нового абзацу.
Відхилено

"Придбанi платником податку в процесі приватизації об'єкти незавершеного будiвництва включаються до складу основних фондiв групи 1 за нульовою вартiстю.";
12.
3) пiдпункт 8.4.2. доповнити абзацом такого змiсту


4) підпункт 8.4.2. пункту 8.4 доповнити абзацом такого змісту:
13.
"У разi здiйснення витрат, пов'язаних з добудовою об'єкта незавершеного будiвництва та введенням його в експлуатацiю, платник податку - покупець об'єкту приватизацiї формує балансову вартiсть кожної окремої будiвлi, споруди або їх структурного компоненту на суму всiх виробничих витрат, пов'язаних з їх добудовою та введенням в експлуатацiю, якi пiдлягають амортизацiї."


"У разі здійснення витрат на добудову об`єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію, платник податку - покупець об`єкту приватизації збільшує балансову вартість кожної окремої будівлі, споруди або їх структурного компоненту на суму всіх виробничих витрат, пов`язаних з їх добудовою та введенням в експлуатацію".
14.
2. Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N38, ст. 560; 1996 р., N45, ст. 238; 1997 р., N47, ст. 294; 1999 р., N15, ст. 83, N18, ст. 140, N32, ст.264, N38, ст. 352, N39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16) доповнити пунктом 14 такого змiсту:


2. Частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 38, ст.560; 1996 р., № 45, ст.238; 1997 р., № 47, ст.294; 1999 р., № 15, ст.83, № 18, ст.140, 3 32, ст.264; № 38, ст.352, № 39, ст.356, 2000 р., № 26 ст.16) доповнити пунктом 15 такого змісту:
15.
"14) покупець об'єкта незавершеного будiвництва на земляну дiлянку, вiдведену пiд такий об'єкт, з моменту придбання об'єкту протягом строку будiвництва, визначеного умовами приватизацiї, але не бiльше нiж на два роки".
-2- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину першу ст.12 Закону зберегти у діючій редакції без доповнення пункту 14.
Відхилено

"15) покупець об`єкта незавершеного будівництва на земляну ділянку, відведену під такий об`єкт, з моменту придбання об`єкту на строк будівництва, визначений умовами приватизації, але не більше ніж на два роки".
16.
II. Прикiнцевi положення


II. Прикiнцевi положення
17.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.


1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.
18.
2. Цей Закон повнiстю врегульовує питання, пов'язанi з оподаткуванням об'єктiв незавершеного будiвництва, що пiдлягають приватизацiї, визначенi Указом Президента України вiд 28 травня 1999 року N 591/99 "Про особливостi приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва".


2. У зв`язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу ХУ "Перехідні положення" Конституції України дія окремих положень Указу Президента України від 28 травня 1999 року № 591/99 "Про особливості приватизації об`єктів незавершеного будівництва", що стосується оподаткування об`єктів незавершеного будівництва.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні