Назва: Про політичні партії в Україні
Автор: народний депутат України Лавринович О.В.
Головний комітет: Комітет з питань правової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Закон України


Закон України
1.
Про політичні партії в Україні


Про політичні партії в Україні
2.
Розділ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Розділ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Право громадян на об'єднання в політичні партії


Стаття 1. Право громадян на об'єднання в політичні партії
4.
Право громадян на свободу об'єднання в політичні партії визначається і гарантується Конституцією України. Встановлення обмежень цього права допускається відповідно до Конституції України в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей, а також в інших випадках, передбачених Конституцією України.


Право громадян на свободу об'єднання у політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України. Встановлення обмежень цього права допускається відповідно до Конституції України в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей, а також в інших випадках, передбачених Конституцією України.
5.
Ніхто не може бути примушений до вступу в політичну партію або обмежений у праві добровільного виходу з політичної партії.


Ніхто не може бути примушений до вступу в політичну партію або обмежений у праві добровільного виходу з політичної партії.
6.
Належність чи неналежність до політичної партії не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг.


Належність чи неналежність до політичної партії не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг.
7.
Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією та законами України.


Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією та законами України.8.
Стаття 2. Поняття політичної партії


Стаття 2. Поняття політичної партії
9.
Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.


Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
10.
Стаття 3. Правова основа діяльності політичних партій
-1- Президент України
Назву ст.3 викласти у такiй редакцiї:
"Регламентацiя дiяльностi полiтичних партiй".

Враховано частково

Стаття 3. Правова основа і регламентація діяльності політичних партій
11.
Політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку.


Політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку.
12.
Політичні партії в Україні створюються і діють тільки із всеукраїнським статусом.
-2- Президент України
Частину другу ст.3 доповнити словами "який визначається вiдповiдно до Закону України "Про об'єднання громадян".

Відхилено

Політичні партії в Україні створюються і діють тільки із всеукраїнським статусом.
13.
Стаття 4. Гарантії діяльності політичних партій


Стаття 4. Гарантії діяльності політичних партій
14.
Політичні партії є рівними перед законом.


Політичні партії є рівними перед законом.
15.
Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям у провадженні їх діяльності, якщо інше не передбачено законом.
-3- Президент України
У частинi другiй статтi 4 Закону слова "якщо iнше не передбачено законом" виключити.

Враховано частково

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям, якщо iнше не передбачено законом, у провадженні їх діяльності.
16.
Втручання з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків забороняється, за винятком випадків, передбачених цим Законом.


Втручання з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків забороняється, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
17.
Народні депутати України, обрані до Верховної Ради України за партійними списками, забезпечують реалізацію передвиборної програми партії. В разі відмови від реалізації цієї програми і припинення діяльності у фракції цієї партії у Верховній Раді України народні депутати України вважаються такими, що втратили депутатський мандат. Їх заміна здійснюється у порядку визначеному законодавством.

18.
Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій


Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій
19.
Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:


Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
20.
1) ліквідацію незалежності України;


1) ліквідацію незалежності України;
21.
2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;


2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
22.
3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;


3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
23.
4) підрив безпеки держави;


4) підрив безпеки держави;
24.
5) незаконне захоплення державної влади;


5) незаконне захоплення державної влади;
25.
6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;


6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
26.
7) посягання на права і свободи людини;


7) посягання на права і свободи людини;
27.
8) посягання на здоров'я населення.


8) посягання на здоров'я населення.
28.
Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.


Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.
29.
Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду. В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України.
-4- Президент України
Друге речення з частини третьої статтi 5 виключити.

Відхилено

Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду. В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України.
30.
Розділ II. ЧЛЕНСТВО В ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЯХ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ


Розділ II. ЧЛЕНСТВО В ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЯХ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ
31.
Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження


Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження
32.
Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах.


Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах.
33.
Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.


Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.
34.
Членами політичних партій не можуть бути:


Членами політичних партій не можуть бути:
35.
1) судді;


1) судді;
36.
2) працівники прокуратури;


2) працівники прокуратури;
37.
3) працівники органів внутрішніх справ;


3) працівники органів внутрішніх справ;
38.
4) співробітники Служби безпеки України;


4) співробітники Служби безпеки України;
39.
5) військовослужбовці.
-5- Президент України
Доповнити частину третю статтi 6 пунктом 6 у такiй редакцiї:
"6) особи, якi перебувають у мiсцях позбавлення волi".

Відхилено

5) військовослужбовці.
40.
На час перебування на зазначених посадах або службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.


На час перебування на зазначених посадах або службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.
41.
Порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії.


Порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії.
42.
Членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати членом цієї партії.


Членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати членом цієї партії.
43.
Форма фіксації членства в політичній партії визначається статутом політичної партії.


Форма фіксації членства в політичній партії визначається статутом політичної партії.
44.
Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.
-6- Президент України
Частину восьму статтi 6 пропонується викласти в такiй редакцiї:
"Не допускається створення i дiяльнiсть структурних осередкiв полiтичних партiй в апаратах органiв влади, органах мiсцевого самоврядування, вiйськових формуваннях, а також на пiдприємствах, в навчальних закладах та iнших установах та органiзацiях".

Відхилено

Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.
45.
Стаття 7. Програма політичної партії


Стаття 7. Програма політичної партії
46.
Політичні партії повинні мати програму. Програма політичної партії є викладом цілей та завдань цієї партії, а також шляхів їх досягнення.


Політичні партії повинні мати програму. Програма політичної партії є викладом цілей та завдань цієї партії, а також шляхів їх досягнення.
47.
Стаття 8. Статут політичної партії


Стаття 8. Статут політичної партії
48.
Політичні партії повинні мати статут. Статут політичної партії має містити такі відомості:


Політичні партії повинні мати статут. Статут політичної партії має містити такі відомості:
49.
1) назву політичної партії;


1) назву політичної партії;
50.
2) юридичну адресу;


2) юридичну адресу;
51.
3) перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень;


3) перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень;
52.
4) порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній;


4) порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній;
53.
5) права та обов'язки членів політичної партії, підстави припинення чи зупинення членства в політичній партії;


5) права та обов'язки членів політичної партії, підстави припинення чи зупинення членства в політичній партії;
54.
6) порядок створення, загальну структуру та повноваження місцевих осередків політичної партії;


6) порядок створення, загальну структуру та повноваження місцевих осередків політичної партії;
55.
7) порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми політичної партії;


7) порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми політичної партії;
56.
8) порядок скликання та проведення партійних з'їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії;


8) порядок скликання та проведення партійних з'їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії;
57.
9) порядок матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та здійснення витрат політичної партії.
-7- Президент України
Доповнити статтю 8 пунктом 10 такого змiсту:
"10) порядок лiквiдацiї (саморозпуску), реорганiзацiї полiтичної партiї, використання її коштiв та iншого майна, що залишилися пiсля її лiквiдацiї (саморозпуску)".

Враховано

9) джерела матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та порядок здійснення витрат політичної партії;
10) порядок лiквiдацiї (саморозпуску), реорганiзацiї полiтичної партiї, використання її коштiв та iншого майна, що залишилися пiсля її лiквiдацiї (саморозпуску).
58.
Стаття 9. Назва та символіка політичної партії


Стаття 9. Назва та символіка політичної партії
59.
Назва політичної партії, її символіка не повинні збігатися з назвою чи символікою іншої (зареєстрованої) політичної партії.


Назва політичної партії, її символіка не повинні збігатися з назвою чи символікою іншої (зареєстрованої) політичної партії.
60.
Забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України, використання символів іноземних держав.


Забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України, використання символів іноземних держав.
61.
Політична партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка політичної партії підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.


Політична партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка політичної партії підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
62.
Місцеві осередки політичної партії використовують назву політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.


Місцеві осередки політичної партії використовують назву політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.
63.
Стаття 10. Створення політичної партії


Стаття 10. Створення політичної партії
64.
Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними у не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міста Києва та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.


Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними у не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міста Києва та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.
65.
На установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.


На установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.
66.
Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних організацій.


Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій.
67.
Розділ III. РЕЄСТРАЦIЯ ТА ПРАВА ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ


Розділ III. РЕЄСТРАЦIЯ ТА ПРАВА ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ
68.
Стаття 11. Реєстрація політичних партій


Стаття 11. Реєстрація політичних партій
69.
Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України.


Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України.
70.
Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України подаються:


Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України разом з заявою подаються:
71.
1) статут і програма політичної партії;


1) статут і програма політичної партії;
72.
2) протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;


2) протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;
73.
3) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи;


3) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи;
74.
4) відомості про склад керівних органів політичної партії;
-8- Президент України
Пункт 4 частини другої статтi 11 доповнити словами "та про наявнiсть її мiсцевих осередкiв у бiльшостi областей України, мiстi Києвi та в Автономнiй Республiцi Крим, що пiдтверджено протоколами установчих зборiв або конференцiй, на яких прийнято рiшення про створення мiсцевого осередку полiтичної партiї".

Враховано частково
у новій частині шостій
4) відомості про склад керівних органів політичної партії;
75.
5) платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;


5) платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;
76.
6) назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки.
-9- Президент України
Статтю 11 доповнити новою частиною третьою такого змiсту:
"Мiнiстерство юстицiї України здiйснює реєстрацiю полiтичної партiї пiсля перевiрки поданих матерiалiв iз залученням, у разi необхiдностi, незалежних експертiв з вiдповiдних питань".

Враховано частково

6) назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки.

Мiнiстерство юстицiї України здiйснює реєстрацiю полiтичної партiї пiсля перевiрки поданих матерiалiв.
77.
Після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи.


Після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи.
78.
Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує організацію та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх осередків з більшості областей України, місті Києві та в Автономній Республіці Крим.
79.
Реєстрація місцевих осередків або організацій політичних партій здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України, якщо інший порядок не передбачений законом. Після реєстрації місцеві осередки або організації політичних партій набувають статусу юридичної особи.


Реєстрація місцевих осередків та організацій політичних партій здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України, якщо інший порядок не передбачений законом, лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України, . Після реєстрації місцеві осередки або організації політичних партій можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії.
80.
Органи, що здійснюють реєстрацію політичних партій та їх місцевих осередків або організацій, ведуть відповідні реєстри. Форму реєстрів затверджує Міністерство юстиції України.


Органи, що здійснюють реєстрацію політичних партій та їх місцевих осередків або організацій, ведуть відповідні реєстри. Форму реєстрів затверджує Міністерство юстиції України.
81.
Міністерство юстиції України, його відповідні органи після реєстрації видають політичній партії, місцевому осередку або, якщо це передбачено законом, організації політичної партії реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.


Міністерство юстиції України, його відповідні органи після реєстрації видають політичній партії, місцевому осередку або, якщо це передбачено законом, організації політичної партії реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.
82.
Політична партія інформує Міністерство юстиції України про зміни в програмі, статуті, а також у разі зміни назви політичної партії, її керівних органів, їх адреси та місцезнаходження.
-10- Президент України
Частину восьму статтi 11 викласти в такiй редакцiї:
"Полiтична партiя щорiчно iнформує Мiнiстерство юстицiї України про чисельнiсть її членiв, мiсцевi осередки партiї. Полiтична партiя також iнформує Мiнiстерство юстицiї України про змiни назви, програми, статуту, керiвних органiв партiї, їх адрес та мiсцезнаходження у тижневий строк пiсля прийняття рiшень з цих питань".

Враховано частково

Полiтична партiя щорiчно iнформує Мiнiстерство юстицiї України про мiсцевi осередки партiї. Полiтична партiя також iнформує Мiнiстерство юстицiї України про змiни назви, програми, статуту, керiвних органiв партiї, їх адресу та мiсцезнаходження, у тижневий строк пiсля прийняття рiшень з цих питань.
83.
Міністерство юстиції України оприлюднює щорічно список зареєстрованих політичних партій, їх юридичні адреси.


Міністерство юстиції України оприлюднює щорічно список зареєстрованих політичних партій, їх юридичні адреси.
84.
Протягом 30 днів з моменту надходження документів, зазначених у пунктах 1 - 6 цієї статті, Міністерство юстиції України приймає рішення про реєстрацію або відмову в такій політичної партії. Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції України у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.
-11- Президент України
Пiсля частини десятої доповнити ст.11 новою частиною такого змiсту:
"У реєстрацiї полiтичної партiї може бути вiдмовлено, якщо документи, поданi для реєстрацiї полiтичної партiї, не вiдповiдають Конституцiї, цьому та iншим законам України".

Враховано

Протягом 30 днів з моменту надходження документів, зазначених у пунктах 1 - 6 цієї статті, Міністерство юстиції України приймає рішення про реєстрацію або відмову в такій політичної партії. Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції України у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.
У реєстрацiї полiтичної партiї може бути вiдмовлено, якщо документи, поданi для реєстрацiї полiтичної партiї, не вiдповiдають Конституцiї, цьому та iншим законам України.
85.
Реєструючі органи, зазначені у частині п'ятій цієї статті, приймають рішення про реєстрацію місцевих осередків або організацій політичних партій протягом 10 днів з дня надходження письмової заяви від них, завіреної керівним органом політичної партії.


Реєструючі органи, зазначені у частині п'ятій цієї статті, приймають рішення про реєстрацію місцевих осередків або організацій політичних партій протягом 10 днів з дня надходження письмової заяви від них, завіреної керівним органом політичної партії.
86.
До заяви додаються:


До заяви додаються:
87.
копія статуту політичної партії;


копія статуту політичної партії;
88.
протокол установчих зборів або конференції, на яких було утворено місцеву організацію політичної партії.


протокол установчих зборів або конференції, на яких було утворено місцеву організацію політичної партії.
89.
У разі відмови в реєстрації Міністерство юстиції України повинно надати заявникові своє письмове вмотивоване рішення.


У разі відмови в реєстрації Міністерство юстиції України повинно надати заявникові своє письмове вмотивоване рішення.
90.
Рішення Міністерства юстиції України чи відповідного реєструючого органу щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене до суду.


Рішення Міністерства юстиції України чи відповідного реєструючого органу щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене до суду.
91.
Відмова у реєстрації не є перешкодою у повторному зверненні про реєстрацію політичної партії.


Відмова у реєстрації не є перешкодою у повторному зверненні про реєстрацію політичної партії.
92.
Стаття 12. Права політичних партій


Стаття 12. Права політичних партій
93.
Політичні партії мають право:


Політичні партії мають право:
94.
1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України;


1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України;
95.
2) брати участь у виборах Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;


2) брати участь у виборах Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
96.
3) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами;


3) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами;
97.
4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону;


4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону;
98.
5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.


5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.
99.
Політичні партії користуються і іншими правами, що надані їм цим Законом та іншими законами України.


Політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, у тому числі:
можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
брати участь в обговоренні і оприлюднювати та обгрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;
вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.

100.
Стаття 13. Міжнародна діяльність політичних партій


Стаття 13. Міжнародна діяльність політичних партій
101.
Політичні партії можуть підтримувати зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України. Політичні партії не можуть укладати угоди, які ставлять політичну партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.


Політичні партії можуть підтримувати зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України. Політичні партії не можуть укладати угоди, які ставлять політичну партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.
102.
Політичні партії можуть засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів.
-12- Президент України
У частинi другiй статтi 13 Закону слово "координацiйних" замiнити словом "iнформацiйних".

Відхилено

Політичні партії можуть засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів.
103.
Розділ IV. КОШТИ ТА IНШЕ МАЙНО ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ


Розділ IV. КОШТИ ТА IНШЕ МАЙНО ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ
104.
Стаття 14. Кошти та інше майно


Стаття 14. Кошти та інше майно
105.
Держава гарантує політичним партіям право на кошти та інше майно для здійснення своїх статутних завдань.


Держава гарантує політичним партіям право на кошти та інше майно для здійснення своїх статутних завдань.
Політичні партії є неприбутковими організаціями.
106.
Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.


Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.
107.
Стаття 15. Обмеження у фінансуванні політичних партій


Стаття 15. Обмеження у фінансуванні політичних партій
108.
Не допускається фінансування політичних партій:


Не допускається фінансування політичних партій:
109.
1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;


1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;
110.
2) державними та комунальними підприємствами та організаціями, підприємствами та організаціями з участю державних органів, органів місцевого самоврядування, а також іноземного капіталу у будь-якій формі;
-13- Президент України
Потребує редакцiйного уточнення пункт 2 частини першої статтi 15, який необхiдно сформулювати вiдповiдно до застосовуваної у законодавствi термiнологiї таким чином:
Враховано

2) державними та комунальними пiдприємствами, установами i органiзацiями, а також пiдприємствами, установами i органiзацiями, у майнi яких є частки (паї, акцiї), що є державною чи комунальною власнiстю, або якi належать нерезидентам;


"2) державними та комунальними пiдприємствами, установами i органiзацiями, а також пiдприємствами, установами i органiзацiями, у майнi яких є частки (паї, акцiї), що є державною чи комунальною власнiстю, або якi належать нерезидентам".


111.
3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;


3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;
112.
4) благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;


4) благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;
113.
5) анонімними особами або під псевдонімом;


5) анонімними особами або під псевдонімом;
114.
6) політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.


6) політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.
115.
Інформація про надходження на рахунок політичної партії коштів, заборонених Законом, доводиться відповідною банківською установою до відома Генерального прокурора України та Міністерства юстиції України.


Інформація про надходження на рахунок політичної партії коштів, заборонених Законом, доводиться відповідною банківською установою до відома Міністерства юстиції України.
116.
Кошти, що надійшли політичним партіям з порушенням вимог, передбачених цим Законом, підлягають поверненню особам та організаціям, від яких вони надійшли. У разі коли виявити особу або організацію, від якої надійшли кошти, неможливо, такі кошти стягуються в доход держави у судовому порядку


Кошти, що надійшли політичним партіям з порушенням вимог, передбачених цим Законом, перераховуються політичними партіями до Державного бюджету України або стягуються в доход держави у судовому порядку
117.
Стаття 16. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке є власністю політичної партії


Стаття 16. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке є власністю політичної партії
118.
Повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому статутом політичної партії.


Повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому статутом політичної партії.
119.
Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії


Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії
120.
Політична партія зобов'язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії.
-14- Президент України
Частину першу статтi 17 пiсля слiв "фiнансовий звiт про доходи i видатки" доповнити словами "пiдтверджений аудиторським висновком".

Відхилено

Політична партія зобов'язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії.
121.
Політичні партії ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку.


Політичні партії ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку.
122.
Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ


Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ
123.
Стаття 18. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій


Стаття 18. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій
124.
Державний контроль за діяльністю політичних партій здійснюють:


Державний контроль за діяльністю політичних партій здійснюють:
125.
1) Міністерство юстиції України - за додержанням політичною партією вимог її статуту;
-15- Президент України
Частину першу статтi 18 доповнити новим пунктом 1 такого змiсту:
"1) органи прокуратури - за додержанням полiтичною партiєю вимог Конституцiї України та законiв України",
вiдповiдно змiнивши нумерацiю наступних пунктiв.

Відхилено

1) Міністерство юстиції України - за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії;
126.
2) Центральна виборча комісія та окружні виборчі комісії - за додержанням політичною партією порядку участі політичних партій у виборчому процесі;


2) Центральна виборча комісія та окружні виборчі комісії - за додержанням політичною партією порядку участі політичних партій у виборчому процесі;
127.
3) фінансові органи, в межах своєї компетенції, - за джерелами і розмірами надходжень та правильністю їх використання, а також правильністю складання фінансового звіту та бухгалтерською звітністю у встановленому законом порядку.


3) фінансові органи, в межах своєї компетенції, - за джерелами і розмірами надходжень та правильністю їх використання, а також правильністю складання фінансового звіту та бухгалтерською звітністю у встановленому законом порядку.
128.
Політичні партії зобов'язані подавати на вимогу контролюючих органів необхідні документи та пояснення.


Політичні партії зобов'язані подавати на вимогу контролюючих органів необхідні документи та пояснення.
129.
Рішення контролюючих органів можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.


Рішення контролюючих органів можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.
130.
Стаття 19. Стягнення, які можуть застосовуватися до політичних партій


Стаття 19. Заходи, які можуть застосовуватися до політичних партій
131.
У разі порушення політичними партіями Конституції України, цього та інших законів України до них можуть бути застосовані такі стягнення:


У разі порушення політичними партіями Конституції України, цього та інших законів України до них можуть бути застосовані такі заходи:
132.
1) попередження про недопущення незаконної діяльності;


1) попередження про недопущення незаконної діяльності;
133.
2) заборона політичної партії.


2) заборона політичної партії.
134.
Стаття 20. Попередження про недопущення незаконної діяльності


Стаття 20. Попередження про недопущення незаконної діяльності
135.
У разі публічного оголошення керівними органами політичної партії наміру вчинення політичною партією дій, за які законами України передбачена юридична відповідальність, відповідні органи, до відання яких належить контроль за діяльністю політичних партій, видають приписи про недопущення протиправних вчинків.


У разі публічного оголошення керівними органами політичної партії наміру вчинення політичною партією дій, за які законами України передбачена юридична відповідальність, відповідні органи, до відання яких належить контроль за діяльністю політичних партій, видають приписи про недопущення протиправних вчинків.
136.
Якщо вчинені політичною партією дії не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, відповідними контролюючими органами видається припис про усунення допущених правопорушень.


Якщо вчинені політичною партією дії не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, відповідними контролюючими органами видається припис про усунення допущених правопорушень.
137.
Керівництво політичної партії зобов'язане невідкладно усунути порушення законодавства України, що стали підставою для винесення попередження, і в 5-денний строк повідомити про вжиті заходи органу, який виніс попередження.


Керівництво політичної партії зобов'язане невідкладно усунути порушення законодавства України, що стали підставою для винесення попередження, і в 5-денний строк повідомити про вжиті заходи органу, який виніс попередження.

138.
Стаття 21. Заборона політичної партії


Стаття 21. Заборона політичної партії
139.
Політична партія може бути за поданням Міністерства юстиції України чи Генерального прокурора України заборонена в судовому порядку в таких випадках:


Політична партія може бути за поданням Міністерства юстиції України чи Генерального прокурора України заборонена в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України, цим та iншими законами України;
140.
1) порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України;
-16- Президент України
Пункт 1 частини першої статтi 21 пiсля слiв "встановлених Конституцiєю" доповнити словами "цим та iншими законами України".
Враховано


141.
2) використання коштів та іншого майна, набуття яких не допускається відповідно до цього та інших законів України.142.
Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск керівних органів, місцевих осередків та інших існуючих у політичній партії статутних структур, припинення членства в політичній партії.


Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск керівних органів, місцевих осередків та інших існуючих у політичній партії статутних структур, припинення членства в політичній партії.
143.
Стаття 22. Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення законодавства про політичні партії


Стаття 22. Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення законодавства про політичні партії
144.
За порушення цього Закону посадові особи і громадяни, причетні до:


За порушення цього Закону посадові особи і громадяни, причетні до:
145.
1) створення, організації діяльності та участі в діяльності незареєстрованих політичних партій;


1) створення, організації діяльності та участі в діяльності незареєстрованих політичних партій;
146.
2) обмеження в правах чи переслідування громадян у зв'язку з належністю чи неналежністю до політичних партій;


2) обмеження в правах чи переслідування громадян у зв'язку з належністю чи неналежністю до політичних партій;
147.
3) необгрунтованої відмови в реєстрації політичної партії;


3) необгрунтованої відмови в реєстрації політичної партії;
148.
4) надання політичній партії будь-яких переваг чи обмеження передбачених законом прав політичної партії та її членів;


4) надання політичній партії будь-яких переваг чи обмеження передбачених законом прав політичної партії та її членів;
149.
5) порушення закону при використанні символіки політичної партії;


5) порушення закону при використанні символіки політичної партії;
150.
6) заподіяння матеріальної чи моральної шкоди політичній партії;


6) заподіяння матеріальної чи моральної шкоди політичній партії;
151.
7) утворення воєнізованих формувань;


7) утворення воєнізованих формувань;
152.
8) участі у діяльності забороненої політичної партії або інших передбачених чинним законодавством порушень, -


8) участі у діяльності забороненої політичної партії або інших передбачених чинним законодавством порушень, -
153.
притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності згідно з законами України.


притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності згідно з законами України.
154.
Стаття 23. Припинення діяльності політичної партії


Стаття 23. Припинення діяльності політичної партії
155.
Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому цим та іншими законами України.


Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому цим та іншими законами України.
156.
Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом (конференцією) політичної партії відповідно до статуту політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція) політичної партії приймає рішення про використання майна та коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.


Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом (конференцією) політичної партії відповідно до статуту політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція) політичної партії приймає рішення про використання майна та коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.
157.
Стаття 24. Анулювання реєстраційного свідоцтва


Стаття 24. Анулювання реєстраційного свідоцтва
158.
У разі виявлення протягом одного року з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Iнші підстави анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.
-17- Президент України
Частину першу статтi 24 викласти у такiй редакцiї:
"У разi виявлення пiсля реєстрацiї полiтичної партiї недостовiрних вiдомостей у документах, що подавалися для її реєстрацiї, невiдповiдностi Конституцiї та законам України змiн у програмi, статутi полiтичної партiї, iнформацiя про якi подається реєструючому органу вiдповiдно до частини восьмої статтi 11 цього Закону, втрати партiєю всеукраїнського статусу чи неучастi її у виборах протягом п'яти рокiв орган, який зареєстрував полiтичну партiю, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстрацiйного свiдоцтва. Iншi пiдстави анулювання реєстрацiйного свiдоцтва не допускаються".
Враховано частково

У разі невиконання вимоги частини шостої статті 11 виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах невисування своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до Верховного Суду України з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Iнші підстави анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.


Статтю 24 доповнити новою частиною другою такого змiсту:
"Рiшення суду про анулювання реєстрацiйного свiдоцтва полiтичної партiї тягне за собою припинення дiяльностi полiтичної партiї, розпуск її керiвних органiв, мiсцевих осередкiв та iнших статутних органiв полiтичної партiї, припинення членства в полiтичнiй партiї".
Враховано

Рiшення Верховного Суду України про анулювання реєстрацiйного свiдоцтва полiтичної партiї тягне за собою припинення дiяльностi полiтичної партiї, розпуск її керiвних органiв, мiсцевих осередкiв та iнших статутних органiв полiтичної партiї, припинення членства в полiтичнiй партiї.
159.
Розділ VI. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ


Розділ VI. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ
160.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
161.
2. Прийняття цього Закону не тягне за собою перереєстрацію політичних партій.
-18- Президент України
Пункти 2 та 3 Заключних положень Закону пропонується об'єднати i викласти у такiй редакцiї:
Враховано частково

2. Прийняття цього Закону не тягне за собою перереєстрацію політичних партій.


"2. Мiнiстерству юстицiї України провести перереєстрацiю полiтичних партiй та їх мiсцевих осередкiв протягом року з дня набрання чинностi цим Законом та вiдповiдно до його вимог за заявами вiдповiдних полiтичних партiй та керiвникiв їх мiсцевих осередкiв.
Пiсля закiнчення цього строку свiдоцтва про реєстрацiю полiтичних партiй, виданi до набрання чинностi цим Законом, вважаються недiйсними. Дiяльнiсть таких полiтичних партiй припиняється в установленому порядку".


Політичним партіям не пізніше, як через один рік після проведення найближчих за часом після набуття чинності цим Законом виборів до Верховної Ради України здійснити необхідні заходи з метою забезпечення виконання вимог цього Закону, внести необхідні уточнення до статутних документів та подати їх до Міністерства юстиції України.
162.
3. Міністерство юстиції України, його відповідні органи повинні здійснити заміну свідоцтв про реєстрацію об'єднань громадян на реєстраційні свідоцтва політичних партій, їх місцевих осередків або організацій протягом року з дня набрання чинності цим Законом за заявами відповідних партій.163.
4. Кабінету Міністрів України прийняти в межах своєї компетенції рішення, що випливають з цього Закону, та внести пропозиції щодо приведення у відповідність з цим Законом законодавчих актів.
-19- Президент України
Особливо наголошую на тому, що в Законi України "Про полiтичнi партiї в Українi" не врегульовано i такi важливi питання, як статус полiтичної опозицiї в державi, а також партiй, якi входять до опозицiї, не визначено гарантiї їх дiяльностi, участi у пiдготовцi та обговореннi рiшень органiв влади тощо.
За вiдсутностi правового регулювання з цих та iнших питань, пов'язаних з дiяльнiстю полiтичної опозицiї, неможливо сподiватися на належний розвиток суспiльних вiдносин.
Враховано частково
у ч.2 ст.12
3. Кабінету Міністрів України прийняти в межах своєї компетенції рішення, що випливають з цього Закону, та внести пропозиції щодо приведення у відповідність з цим Законом законодавчих актів.


Тому цi питання мають бути належним чином врегульованi Законом, що розглядається. Якщо буде визнано за доцiльне прийняти окремий закон про полiтичну опозицiю чи про парламентську опозицiю, то вiн має прийматися у пакетi iз Законом України "Про полiтичнi партiї в Українi".* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні