Назва: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Розділ I. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
-1- Президент України
У проекті необгрунтовано замість загальновідомого, усталеного, всім зрозумілого, апробованого чинним Кримінальним кодексом термiну "завiдомо" вжито слово "зазнаки". Вважаємо, що не варто запроваджувати його в Кодексі, оскільки воно має явно діалектичне походження, не є загальновживаним. Цю думку підтримує й Інститут мовознавства iм. О.О.Потебнi Національної академії наук України. Тому пропонуємо ужити зазначене поняття, замінити його словом "завiдомо".
Враховано


Проект
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Розділ I. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ


-2- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
До всієї особливої частини цього Кодексу. Визначитись щодо єдиної термінології: або усюди застосовувати формули "дії, передбачені", "ті самі дії", або ж формули - "діяння, передбачені", "ті самі діяння".
Враховано частково
-3- Н.д.Костинюк Б.І. (Реєстр.картка №338)
Розділи I та II поміняти місцями.
Відхилено
-4- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
По структурі Особливої частини Розділ II, III, IV об'єднати і розташувати його розділом під назвою в такій редакції:
"Розділ I. Злочини проти людини, її життя і здоров'я, честі і гідності".
Розділи V, VI, VII, VIII вважати і відповідно розташувати як розділи II, III, IV, V.
Відхилено


1.
Стаття 107. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
-5- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 107. Назву статті після слів "на захоплення" доповнити словами "чи узурпацію".
Відхилено

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
2.
(1) Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій -
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 107, частина 1, диспозиція. Текст "вчинені з метою насильницької зміни" замінити текстом "спрямовані на насильницьку зміну", після слів "або захоплення" додати текст "чи узурпацію".
Відхилено

(1) Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій -


-7- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Додати у першу частину статті 107 перед словом "Дії" слово "Умисні".
Відхилено


3.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-8- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Санкція. Наприкінці текст "конфіскацією майна" замінити текстом "штрафом від 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян". Аналогічно у всьому тексті Кодексу конфіскацію майна замінити штрафами.
Відхилено,
прийнято в 1 та 2 читанні
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.


-9- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 107 замість слів "від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна" записати: "від трьох до восьми років".
Враховано частково


4.
(2) Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій -
-10- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 107. Частину 2 після слів "до захоплення" доповнити словами "чи узурпації"
Відхилено

(2) Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій -
5.
караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
-11- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У санкції частини другої слова "позбавленням волі на строк до п'яти років" замінити словами "обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк".
Враховано

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.


-12- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 107 замість слів "до п'яти" записати "до трьох".
Враховано


6.
3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації,
-13- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 107, частина 3. Текст "особою, яка є представником влади" замінити текстом "посадовою особою". Аналогічно у всьому тексті Кодексу.
Відхилено

(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації,
7.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
-14- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У санкції частини третьої слова "позбавленням волі на строк від трьох до восьми років" замінити словами "обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той же строк".
Враховано

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той же строк.
8.
Стаття 108. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України


Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
9.
(1) Умиснi дiї, вчиненi з метою змiни меж територiї або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцiєю України, а також публiчнi заклики чи розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй -
-15- Н.д.Костинюк Б.І. (Реєстр.картка №338)
Стаття 108. У диспозиції частини першої слова "зміни меж території або державного кордону на порушення порядку встановленого" замінити словами "зміни чи порушення території не в порядку, встановленому".
Відхилено

(1) Умиснi дiї, вчиненi з метою змiни меж територiї або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцiєю України, а також публiчнi заклики чи розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй -
10.
караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.
-16- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У санкції частини першої слова "позбавленням волі на строк до п'яти років" замінити словами "обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк".
Враховано

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.


-17- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 108 замість слів "до п'яти" записати "до трьох".
Враховано


11.
(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -
-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 108, частина 2. Після слів "представником влади" додати текст ", або повторно".
Враховано

(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -
12.
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.
-19- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У санкції частини другій слова "позбавленням волі на строк від трьох до десяти років" замінити словами "обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк".
Враховано

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк.


-20- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 108 замість слів "від трьох до десяти" записати "від трьох до восьми", а в санкції частини третьої слово "обмеженням" на "позбавленням".
Відхилено


13.
(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якi призвели до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, -


(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якi призвели до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, -
14.
караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довічним позбавленням волі.
-21- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У санкції частини третьої слова "позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі" замінити словами "позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років".
Враховано

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
15.
Стаття 109. Державна зрада


Стаття 111. Державна зрада
16.
(1) Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальнiй цiлiсностi та недоторканості, обороноздатності, державній, економiчнiй чи iнформацiйнiй безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
-22- Президент України
Стаття 109, виходячи з її змісту і значимості, має відкривати розділ I проекту, який слід помістити за розділом ІХ Особливої частини.
-23- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Стаття 109. Державна зрада
Із тексту статті 109 виключити слово "шпигунство", оскільки ст.113 Кримінального Кодексу передбачає окрему відповідальність за цей вид злочину.
Відхилено

Враховано

(1) Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальнiй цiлiсностi та недоторканності, обороноздатності, державній, економiчнiй чи iнформацiйнiй безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -


-24- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції статті 111 (Державна зрада) не визначено яка саме "шкода" повинна бути вчинена щодо державного суверенітету за яку передбачається кримінальна відповідальність. Якщо диспозицію статті залишити в запропонованій редакції цей вид злочину буде носити оціночний характер як збоку органів досудового слідства так і судових органів, що призведе до правових колізій при застосуванні цієї норми. Тому пропонується доопрацювання цієї статті з метою роз'яснення поняття "шкоди".
Відхилено

-25- Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Ст.111 слово "підривної" замінити словами "зазначеної вище"
Враховано


17.
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-26- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Із санкції статті 109 виключити такий вид покарання як конфіскація майна, оскільки цей вид злочину може бути вчинений з ідеологічних, релігійних, національних та інших переконань.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.


-27- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 109 замість слів "від десяти до п'ятнадцяти" записати "від семи до дванадцяти".
Відхилено


18.
(2) Створення з метою передбаченою частиною першою цієї статті організації, керівництво нею або участь у ній, -
-28- Президент України
У статті 109 виключити частину другу.
Враховано19.
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-29- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини другої статті 109 передбачити покарання від трьох до восьми років. Слова "з конфіскацією майна" вилучити.
Враховано частково


20.
(3) Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо вiн на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників нiяких дiй не вчинив і добровiльно заявив органам державної влади про свiй зв'язок з ними.
-30- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 109. Частину 3 наприкінці доповнити тестом "та про отримане завдання".
Враховано

(2) Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо вiн на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників нiяких дiй не вчинив і добровiльно заявив органам державної влади про свiй зв'язок з ними та про отримане завдання.
21.
Стаття 110. Посягання на життя державного чи громадського діяча
-31- Президент України
З назви статті 110 виключити слова "чи громадського".
Відхилено

Стаття 112. Посягання на державного чи громадського діяча


-32- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
З назви статті 110 вилучити слово "життя".
Враховано


22.
Вбивство або замах на вбивство Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України, або вищих судiв України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, керівника політичної партії, вчиненi у зв'язку з їхньою державною чи громадською діяльністю, -
-33- Президент України
Слова "або вищих судів України", "Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати", "керівника політичної партії" виключити, а у статті 110 слова "Вбивство або замах на вбивство" слід замінити словами "Посягання на життя", що відповідатиме назві статті, суті та характеру злочину, а також принципу відповідальності за закінчений і незакінчений злочин.
-34- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 110. Після тексту "Суду України, або вищих" додати слово "спеціалізованих", а текст ", вчинені у зв'язку з їхньою державною діяльністю, " - вилучити.
Враховано частково

Враховано частково

(1) Посягання на життя Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України, або вищих спеціалізованих судiв України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, керівника політичної партії, вчиненi у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, -


-35- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Додати у першу частину статті 110 перед словом "Вбивство" слово "Умисне", оскільки смерть державного чи громадського діяча може статися в результаті збігу обставин, які виключають умисел i спрямованість дій, їх планування з боку особи, яка вчинила злочин, проти певного суб'єкта політичного чи громадського життя, наприклад, вбивство з необережності.
Відхилено
-36- Н.д.Старинець О.Г. (Реєстр.картка №277)
До статті 110 пісял слів "керівника політичної партії" додати текст "молодіжних громадських організацій".
Відхилено


23.
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.
-37- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 110 передбачити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Довічне позбавлення волі - вилучити.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.


-38- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Статтю 110 доповнити частиною другою:
(2) Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю або майну, а також викраденням або позбавленням волі щодо осіб, названих у частині першій цієї статті або їх близьких, з метою впливу на характер їх діяльності або діяльності держави чи органів, які вони представляють, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
Враховано

(2) Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю або майну, а також викраденням або позбавленням волі щодо осіб, названих у частині першій цієї статті або їх близьких, з метою впливу на характер їх діяльності або діяльності держави чи органів, які вони представляють, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
24.
Стаття 111. Диверсія


Стаття 113. Диверсія
25.
Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дiй, спрямованих на радiоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, -
-39- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Частину першу статті 111 викласти у такій редакції:
"Умисне вчинення з метою ослаблення державної влади вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе стратегічне господарське чи оборонне значення для країни чи певного реґіону, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій. Таке формулювання уточнює ознаки кваліфікаційної частини злочину, які обмежують її застосування тільки такими умовами.
Відхилено

Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дiй, спрямованих на радiоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, -


-40- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 111. Вилучити текст "з метою ослаблення держави", а також текст - "з тією самою метою".
Відхилено


26.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфiскацiєю майна або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
-41- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Вилучити з санкції статті санкцію конфіскацію майна.
Враховано


карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.


-42- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.113: виключити у санкції слова "довічним позбавленням волі", оскільки у випадку загибелі людей при диверсії покарання буде призначено по совокупності.
Враховано


27.
Стаття 112. Шкідництво
-43- Президент України
Статтю 112 виключити.
Враховано
-44- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 112 виключити
Враховано
-45- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 112 проекту "Шкідництво" треба виключити, оскільки нечітко визначено об'єктивну сторону складу цього злочину дія або бездіяльність спрямована на підрив економіки, така норма є рудиментом радянського права.
Враховано


28.
Дія або бездіяльність, спрямовані на підрив промисловості, транспорту, зв'язку, сільського господарства, грошової системи, торгівлі або інших галузей економіки та соціальної сфери України, а також діяльності органів державної влади з метою ослаблення держави, якщо таке діяння вчинене шляхом використання діяльності підприємств, установ, організацій або шляхом протидії їх нормальній роботі, -29.
карається позбавленням волi на строк вiд шести до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

-46- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Статтю 112 доповнити другою i третьою частинами такого змісту:
2). Ті ж дії вчинені таємною організацією, або створення з цією метою будь-якої таємної організації чи філії іноземної організації, або участь у такій організації, або посадовими особами з використанням службового положення, а також використання з цією метою політичних партій, громадських, релігійних організацій за расовою, національною, професійною чи іншою ознакою, -
карається позбавленням волі від десяти до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади i займатися певною діяльністю до трьох років.
3). Звільняється від кримінальної відповідальності за частиною другою цієї статті особа, яка припинила діяльність, передбачену у цій частині статті, добровільно повідомила органи державної влади про вчинене та активно співпрацювала з ними, якщо внаслідок цього i вжитих заходів було вiдвернено заподіяння шкоди інтересам України.
Відхилено


30.
Стаття 113. Шпигунство


Стаття 114. Шпигунство
31.
(1) Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їхнiм представникам відомостей, що становлять державну таємницю, а також передача або збирання за завданням іноземної розвідки інших відомостей для використання їх на шкоду інтересам України, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, -
-47- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини першої статті 114 (Шпигунство) не визначено поняття "інших відомостей" та "інтересам", що можуть бути використані на шкоду України. Якщо чітко не визначити які саме "інші відомості" та на які саме передбачаються "інтереси" України цей вид злочину буде носити оціночний характер і призведе до правових колізій при розслідуванні та судовому розгляді. Пропонується доопрацювати статтю з метою чіткого визначення понять "інших відомостей" та "інтересів".
Враховано частково

(1) Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, -


-48- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
В ч.(1) ст.114 вилучити слова "... а також передача або збирання за завданням іноземної розвідки інших відомостей для використання їх на шкоду інтересам України..."
Враховано


32.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-49- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини першої статті 113 викласти у такій редакції: "караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років".
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
33.
(2) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила діяльність, передбачену частиною першою цiєї статтi, та добровiльно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України.


(2) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила діяльність, передбачену частиною першою цiєї статтi, та добровiльно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України.
34.
Розділ II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ
-50- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Проектом передбачена відповідальність за злочини проти життя і здоров'я особи у розділі ІІ Особливої частини, що суперечить Основному Закону України. Згідно зі ст.3 Конституції України людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в України найвищою соціальною цінністю.
Відповідальність за необережне позбавлення життя (так само, як і за всі інші злочини проти особи) слід передбачити у розділі І Особливої частини проекту.
Відхилено

Розділ II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ
35.
Стаття 114. Умисне вбивство
-51- Президент України
Статті 114 і 115 об'єднати.
Враховано

Стаття 115. Умисне вбивство
36.
Умисне вбивство, вчинене за відсутності ознак, зазначених у статтях 115, 116, 117, 118 цього Кодексу, -
-52- Президент України
Частину першу об'єднаної статті доцільно викласти в такій редакції:
"Вбивство, тобто умисне заподіяння смерті іншій людині,
- карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років".


Враховано

(1) Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині,


-53- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.115, ч. (1): доповнити диспозицію словом "умисне" (вбивство).
Відхилено


37.
карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Враховано

карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
38.
Стаття 115. Умисне вбивство за обставин, які обтяжують покарання
-54- Президент України
У частині другій відтворити текст статті 115.
Враховано частково
(2) Умисне вбивство:


-55- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Виключення з Проекту статті, яка б встановлювала відповідальність за умисне вбивство без обтяжуючих обставин (стаття 94 діючого Кодексу) потребує ретельного обґрунтування.
Враховано


39.
Умисне вбивство:40.
1) двох або більше осіб;


1) двох або більше осіб;
41.
2) жінки, яка зазнаки для винного перебувала у стані вагітності або малолітнього;
-56- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
До статті 115. У пункті 2) замість слів "або малолітнього" поставити стилістичну правку "малолітньої дитини".
Враховано

2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;


-57- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У п.2 статті 115 слово "малолітнього" переставити на початок пункту.
Враховано

-58- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Диспозицію пункту другого частини другої статті 115 викласти у редакції: "2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності".
Враховано


42.
3) заручника;


3) заручника;
43.
4) вчинене з особливою жорстокістю або з садистських мотивів;
-59- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
До статті 115. У пункті 4) замість слів "з садистських мотивів" поставити редакційне уточнення "з застосуванням садистських методiв, які спричинили жорстокі страждання жертви".
Враховано частково

4) вчинене з особливою жорстокістю;


-60- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.115, ч.(2), п.4: виключити слова "або з застосуванням садистських методiв, які спричинили страждання жертви", оскільки це охоплюється поняттям особлива жорстокість.
Враховано


44.
5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;


5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;
45.
6) з корисливих мотивів;
-61- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
До статті 115. У пункті 6) після слів "з корисливих мотивів" додати уточнюючу правку: "без отримання винагороди за скоєне від третьої особи". Таке формулювання розмежує вбивство з метою задоволення власних корисних мотивів i вбивство на замовлення третьої особи, скоєне з метою отримання матеріальної винагороди;
Відхилено

6) з корисливих мотивів;
46.
7) з хуліганських мотивів;


7) з хуліганських мотивів;
47.
8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;
-62- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.115, ч. (2), п.8: словосполучення "близького родича" замінити на словосполучення "близької особи".
Відхилено

8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;
48.
9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;


9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;
49.
10) поєднане iз зґвалтуванням, насильницьким задоволенням статевої пристрастi неприродним способом;
-63- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Після слів "iз зґвалтуванням" добавити слово "або".
Враховано

10) поєднане iз зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрастi неприродним способом;
50.
11) вчинене на замовлення;
-64- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
До статті 115. У пункті 11) після слів "вчинене на замовлення" додати уточнюючу редакційну правку: "з метою отримання винагороди за скоєне від третьої особи", що більш чітко формулює i наявність замовника злочину i корисні мотиви його вчинення.
Відхилено

11) вчинене на замовлення;
51.
12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;
-65- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 115 після пункту 12) доповнити таким пунктом "вчинене особою, що перебуває у складі злочинної групи чи злочинної організації".
Відхилено

12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;
52.
13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116 - 118 цього Кодексу, -


13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116 - 118 цього Кодексу, -
53.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi, з конфіскацією майна у випадках, передбачених пунктами 6 або 11 цієї статті.
-66- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини (2) статті 115 слово "восьми" замінити на "десяти".
Враховано

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi, з конфіскацією майна у випадках, передбачених пунктом 6 цієї статті.


-67- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини першої статті 114 передбачити у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
Відхилено
-68- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції пункту 13 частини другої статті 115 після слів "з конфіскацією майна" записати: "у випадку, передбаченого пунктом 6 цієї статті".
Враховано


54.
Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання


Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання
55.
Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого, -


Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого, -
56.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
57.
Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
-69- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Статтю 117 вилучити.
Відхилено

Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
58.
Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або вiдразу після пологів -


Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або вiдразу після пологів -
59.
карається обмеженням волі на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.
-70- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
До статті 117 збільшити покарання: від 3 до 5 років позбавлення волі.
Враховано

карається обмеженням волі на строк до п'яти рокiв або позбавленням волі на той самий строк.
60.
Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця


Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
61.
Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -


Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -
62.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.


карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
63.
Стаття 119. Вбивство через необережність
-71- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Пропоную у назві ст.119 проекту Кримінального Кодексу термін "вбивство через необережність" замінити словами: "заподіяння смерті з необережності" або "Позбавлення життя з необережності", та внести аналогічні зміни в редакції інших відповідних його положень.
Зміною редакції ст.119 доцільно виділити, як окремі кваліфікуючі ознаки цього злочину, заподіяння смерті з необережності, вчинене у сфері дії джерела підвищеної небезпеки та заподіяння смерті з необережності, вчинене повторно.
Доцільно визначити відповідальність за позбавлення життя з необережності осіб, які досягли 16-тирічного віку, оскільки такі дії об'єктивно характеризуються значно меншим ступеням суспільної небезпечності, ніж умисне вбивство.
У санкції ст.119 проекту, поряд з основними, передбачити як додаткові міри покарання - позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Відхилено


Стаття 119. Вбивство через необережність-72- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Статтю 119 вбачаю за необхідне викласти, у такій редакції:
"Стаття… Заподіяння смерті з необережності
Заподіяння смерті з необережності, -
Карається обмеженням волі на строк до 3 років позбавленням волі на той самий строк.
Заподіяння смерті з необережності двом або більше особам чи повторно, а так само заподіяння смерті з необережності, вчинене у сфері дії джерела підвищеної небезпеки, -
Карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права займати певні посади чи на строк до 3 років або без такого".
Враховано частково
-73- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.119: в статті замінити термін "заподіяння смерті з необережності" на термін "вбивство через необережність".
Враховано


64.
(1) Вбивство, вчинене через необережнiсть, -


(1) Вбивство, вчинене через необережнiсть, -
65.
карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-74- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 119 "Заподіяння смерті з необережності" - у частині 1 вилучити покарання у вигляді "позбавлення волі".
Відхилено

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
66.
(2) Вбивство двох або більше осіб, вчинене через необережність, -
-75- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.119: ч. 2 викласти в такій редакції "вбивство через необережність двох або більше осіб".
Враховано

(2) Вбивство двох або більше осіб, вчинене через необережність, -
67.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
-76- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцією частини другої статті 119 слова "карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років" замінити словами "карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
Враховано

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.


-77- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 119 "Заподіяння смерті з необережності"- у частині 2 встановити покарання в межах "від чотирьох до шести років".
Відхилено


68.
Стаття 120. Доведення до самогубства
-78- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Диспозицію Статті 120 викласти у редакції:
"Стаття 120. Доведення до самогубства
Жорстоке поводження з особою, або систематичне приниження її людської гідності, що призвело до самогубства, або до замаху на самогубство -".
Відхилено

Стаття 120. Доведення до самогубства
69.
(1) Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслiдком жорстокого з нею поводження або систематичного приниження її людської гідності -
-79- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Викласти частину першу 120 у такій уточненій редакцiї: "Свiдоме доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності". Таке уточнення свідомих методів тиску на особу за для отримання або морального або опосередкованого задоволення своїх потреб, амбіцій тощо, дає можливість більш точно застосовувати карні санкції Кодексу для більш повного захисту прав людини від злочинних посягань.
Враховано частково

(1) Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслiдком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності -
70.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-80- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
ст. 120 "Доведення до самогубства "
- у частині 1 вилучити покарання у вигляді "обмеження волі".
Відхилено

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
71.
(2) Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше осіб, -


(2) Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше осіб, -
72.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до семи років.
-81- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В санкції частини (2) статті 120 слова "строк до семи років" замінити словами "той же строк".
Враховано

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той же строк.
73.
(3) Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього, -
-82- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 120. Частину 3 після тексту "було вчинене щодо" доповнити текстом "малолітнього або".
Відхилено

(3) Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього, -
74.
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
-83- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини третьої статті 120 передбачити покарання у вигляді позбавлення полі на строк від семи до десяти років.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
75.
Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження


Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження
76.
(1) Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -


(1) Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -
77.
карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.
-84- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини (1) статті 121 слово "двох" замінити на слово "п'яти".
Враховано

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
78.
(2) Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер мучення або вчинене групою осіб, -
-85- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Диспозицію частини другої статті121, після слів "вчинене групою осіб", доповнити словами:
"...а також з метою залякування певних осіб, окремих категорій населення, або вчинене на замовлення -".
Враховано частково


(2) Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або причинило смерть потерпілого -


-86- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 121, частина 2. Слово "мучення" замінити словом "знущання".
Відхилено79.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
-87- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини (2) статті 121 слово "трьох" замінити на слово "п'яти".
Враховано

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.


-88- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" - у частині 2 встановити межу покарання "від семи до дванадцяти років".
Враховано частково


80.
(3) Умисне тяжке тілесне ушкодження, якщо воно вчинене організованою групою або спричинило смерть потерпілого, -
-89- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 121. Частину 3 після слів "організованою групою" доповнити текстом "чи злочинною організацією".
Відхилено
-90- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини третьої статті 121 слова "або спричинили смерть потерпілого" виключити.
Відхилено
-91- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Частину третю статті 121 вилучити.
Враховано


81.
карається позбавленням волі на строк від семи до тринадцяти років.82.
Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження


Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження
83.
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя i не дало наслiдкiв, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стiйку втрату працездатностi менш як на одну третину, -


(1) Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя i не дало наслiдкiв, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стiйку втрату працездатностi менш як на одну третину, -
84.
карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-92- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкцію статті 121 внести "громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або".
Відхилено


карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


-93- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 122 зменшити покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.
Враховано
-94- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 122 "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження" - у частині 1 вилучити покарання у вигляді "громадських робіт".
Враховано
-95- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 122 другою частиною такого змісту:
2). Тi ж самі дії, вчинені особою чи групою осіб з метою залякування потерпілого або його оточення чи примусу до певних дій, або з будь-яких корисних мотивiв, -
карається позбавленням волі від трьох до семи років.
Враховано частково


(2) Тi самі дії, вчинені з метою залякування потерпілого або його родичів чи примусу до певних дій, -
караються позбавленням волі від трьох до п'яти років.


-96- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В диспозиції частини другої статті 122 слова "або з будь-яких корисливих мотивів" вилучити.
Враховано
-97- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 122 покарання у вигляді максимальної межі позбавлення волі зменшити до п'яти років.
Враховано
-98- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.122, ч. (2): слово "родичів" замінити на словосполучення "близької особи".
Відхилено


85.
Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання


Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання
86.
Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, -


Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, -
87.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
-99- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкцію статті 123 внести "громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або".
Враховано

карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
88.
Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця


Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
89.
Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони, або у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -


Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони, або у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -
90.
карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
-100- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкцію статті 124 внести "громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або".
Враховано

карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.


-101- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
15) ст. 124 "Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця" - вилучити покарання у вигляді "громадських робіт"
Відхилено


91.
Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження


Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження
92.
(1) Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -


(1) Умисне легке тілесне ушкодження, -
93.
карається виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
-102- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкцію частини першої статті 125 після слова "громадян" записати "або громадськими роботами на строк до двохсот годин,".
Враховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.
94.
(2) Умисне легке тілесне ушкодження без наслідків, зазначених у частині першій цієї статті, -
-103- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 125, частина 2. Вилучити текст "без наслідків, зазначених у частині першій цієї статті ". Зробити цю частину першою.
Враховано

(2) Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -
95.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.
-104- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкцію частини другої статті 125 внести "громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або".
Враховано

карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
96.
Стаття 126. Побої і мордування


Стаття 126. Побої і мордування
97.
(1) Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, -
-105- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
ст. 126 "Побої і мордування" - передбачити межі покарання "до п'яти років"
Враховано

(1) Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, -
98.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.
-106- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкцію частини першої статті 126 після слова "громадян" внести слова "або громадськими роботами на строк до двохсот годин,".
Враховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.
99.
(2) Ті самi діяння, що мають характер мордування, -
-107- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити частину другу статті 126 після слів "що мають характер мордування" словами "... вчинені групою осіб, або з метою залякування потерпілого чи його близьких, або з будь-якою корисною метою -".
Враховано частково


(2) Ті самi діяння, що мають характер мордування, вчинені групою осіб, або з метою залякування потерпілого чи його близьки -


-108- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.126, ч. (2): слова "або корисною метою" виключити, оскільки це належить до складу злочинів крадіжки та вимагання.
Враховано


100.
караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.


караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волі на той самий строк.


-109- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Доповнити проект Кодексу статтею 127 в такій редакції:
"Стаття 127. Катування
Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі або з будь-якою іншою метою, що ґрунтується на дискримінації, коли вони заподіяні посадовою особою або за її згодою чи відома іншою особою -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті вчинені працівником правоохоронного органу, військовослужбовцем, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років".
Враховано частково


Стаття 127. Катування
(1) Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
(2) Ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.


-110- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
ст.127 "Катування"
- у частині 1 строки покарання "від шести до дев'яти років"
- у частині 2 передбачити строки покарання "від восьми до дванадцяти років"
Відхилено


101.
Стаття 127. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження


Стаття 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження
102.
Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження -


Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження -
103.
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років.
-111- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкцію статті 127 добавити "громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або", а слово "п'яти" замінити словом "двох".
Враховано

карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до двох років.
104.
Стаття 128. Погроза вбивством


Стаття 129. Погроза вбивством
105.
(1) Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози -


(1) Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози -
106.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
-112- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
З санкції статті 128 вилучити слова "штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або".
Враховано

карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
107.
(2) Та сама дія, вчинена членом організованої групи, -
-113- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 128. Частину 2 після тексту "організаційної групи" доповнити текстом "чи злочинної організації".
Відхилено


(2) Та сама дія, вчинена членом організованої групи, -
108.
карається позбавленням волі на строк до трьох років.
-114- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.129 "Погроза вбивством" - у частині 2 передбачити строки покарання "від трьох до п'яти років".
Враховано

карається позбавленням волі на строк від трьох років до п'яти років.
109.
Стаття 129. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби


Стаття 130. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
110.
(1) Зазнаки поставлення iншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби -
-115- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.130: всюди у тексті після слів "інша невиліковна хвороба" добавити слова "що є небезпечною для життя людини".
Враховано

(1) Свідоме поставлення iншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини -
111.
карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
-116- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 129 зменшити можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Враховано

карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
112.
(2) Необережне зараження іншої особи вірусом імунодефіциту чи іншою невиліковною інфекційною хворобою людини особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, -
-117- Президент України
У частині другій статті 129 виключити слово "Необережне".
Враховано

(2) Зараження іншої особи вірусом імунодефіциту чи іншою невиліковною інфекційною хворобою людини особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, -
113.
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-118- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини другої статті 129 передбачити в межах від одного до трьох років.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
114.
(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, -
-119- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 129. Частину 3 після тексту "більше осіб або" доповнити текстом "малолітнього чи".
Відхилено

(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, -
115.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
-120- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини третьої статті 129 передбачити в межах від двох до п'яти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
116.
(4) Умисне зараження iншої особи вiрусом iмунодефiциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби -


(4) Умисне зараження iншої особи вiрусом iмунодефiциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини -
117.
карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв.
-121- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини четвертої статті 129 передбачити в межах від п'яти до восьми років.
Враховано частково

карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв.
118.
Стаття 130. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
-122- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.131: всюди у тексті після слів "інша невиліковна хвороба" добавити слова "що є небезпечною для життя людини".
Враховано

Стаття 131. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
119.
(1) Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або іншим працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що призвело до зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, -
-123- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 130, частина 1. Текст "іншим працівником" замінити текстом "посадовою особою".
-124- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини першої статті 130 після слів "або іншим працівником" доповнити словами: "медичного персоналу" і далі по тексту.
ВідхиленоВідхилено

(1) Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або іншим працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що призвело до зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини -
120.
карається позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-125- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Санкцію частини (1) викласти в такій редакції:
"карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Враховано

карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-126- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини першої статті 130 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від одного до трьох років.
Враховано


121.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило зараження двох чи більше осіб, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило зараження двох чи більше осіб, -
122.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-127- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У санкції частини (2) слово "десяти" замінити словом "восьми", а слово "трьох" замінити словом "п'яти".
Враховано

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.


-128- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини другої статті 130 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Враховано


123.
Стаття 131. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
-129- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.132: всюди у тексті після слів "інша невиліковна хвороба" добавити слова "що є небезпечною для життя людини".
Враховано

Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
124.
Розголошення службовою особою або медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту чи іншої невиліковної інфекційної хвороби людини або захворювання на СНІД та його результатів, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, -
-130- Президент України
Слово "СНІД" у статті 131 зустрічається вперше, це поняття слід ужити в законі в розшифрованому вигляді, а в дужках дати його абревіатуру.
-131- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити текст частини першої статті 131 уточнюючою редакційною поправкою після слів "службовою особою" словами "відповідного лікувального закладу, допоміжним працівником, який самочинно здобув інформацію". Ця поправка розширює коло осіб, які у той чи інший спосіб, працюючи у медичному лікувальному закладі, можуть заволодіти інформацією, яка становить лікарську таємницю i свідомо, з будь-яких міркувань розголосити її. Таким чином, права пацієнта будуть захищені більш надійно.
Враховано

Враховано частково

Розголошення службовою особою лікувального закладу, допоміжним працівником, який самочинно здобув інформацію або медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту чи іншої невиліковної інфекційної хвороби людини, що є небезпечною для життя людини або захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та його результатів, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, -
125.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-132- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкцію статті 131 після слова "громадян" добавити слова внести "або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин ".
-133- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
У санкції слова "до п'ятдесяти" замінити словами "від п'ятдесяти до ста".
Враховано

Враховано

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
126.
Стаття 132. Зараження венеричною хворобою


Стаття 133. Зараження венеричною хворобою
127.
(1) Зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби, -


(1) Зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби, -
128.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років.
-134- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
З санкції частини першої статті 132 вилучити слова "штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або", а слово "трьох" замінити словом "двох".
Враховано

карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років.
129.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за зараження іншої особи венеричною хворобою, а також зараження двох чи більше осіб або неповнолітнього, -
-135- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 132, частина 2. Після тексту "вчинені особою" текст "раніше судимою за зараження іншої особи венеричною хворобою" замінити текстом "яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 132, 133 цього кодексу"
Відхилено

(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за зараження іншої особи венеричною хворобою, а також зараження двох чи більше осіб або неповнолітнього, -
130.
караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
-136- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
З санкції частини другої статті 132 вилучити слова "штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або".
Враховано

караються обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.


-137- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини другої статті 132 у вигляді позбавлення волі передбачити відповідно до трьох років та від двох до п'яти років.
Враховано


131.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
132.
караються позбавленням волі на строк від двох до восьми років.
-138- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини третьої статті 132 у вигляді позбавлення волі передбачити відповідно до трьох років та від двох до п'яти років.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
133.
Стаття 133. Ухилення від лікування захворювання
-139- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Ст.133 викласти в редакції:
"Стаття 133. Ухилення від лікування інфекційного захворювання.
Відхилено134.
Ухилення від лікування захворювання на СНІД, венеричної хвороби або туберкульозу, що триває після попередження хворого лікувальним закладом, -
Ухилення від лікування венеричної хвороби, туберкульозу або іншого небезпечного чи особливо небезпечного інфекційного захворювання, яке відповідно до чинного законодавства підлягає обов'язковому чи примусовому лікуванню, що триває після попередження хворого лікувальним заходом, - "
-140- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Диспозицію статті 134 (Ухилення від лікування захворювання) розпочати словом: " умисне", а "слова: "або іншого небезпечного чи особливо небезпечного інфекційного захворювання, яке відповідно до чинного законодавства підлягає обов'язковому чи примусовому лікуванню" - вилучити.

Відхилено


135.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
-141- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.134 - виключити.
-142- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Ст.134 - виключити.
Враховано

Враховано


136.
Стаття 134. Незаконне проведення аборту


Стаття 134. Незаконне проведення аборту
137.
(1) Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, -
-143- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Частину першу статті 134 після слів "яка не має спеціальної медичної освіти", доповнити словами "або зроблений лікарем, або середнім медпрацівником за межами лікувального закладу".
Відхилено

(1) Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, -
138.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-144- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Санкцію частини першої статті 134 після слова "громадян" добавити словами "або громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин,", а слово "трьох" замінити словом "двох".
Враховано

карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.
139.
(2) Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої, -
-145- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 134, частина 2. Текст "Незаконне проведення аборту" замінити текстом "Те саме діяння".
Відхилено

(2) Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої, -
140.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-146- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 134 частиною такого змісту:
2) Не вважаються злочинними дії, передбачені частиною першою, якщо аборт проведено з метою невідкладного рятування життя потерпілої.
Відхилено141.
Стаття 135. Залишення в небезпеці


Стаття 135. Залишення в небезпеці
142.
(1) Зазнаки залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан, -


(1) Завідомо залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан, -
143.
карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк.
-147- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Передбачити санкцію у вигляді позбавлення волі у статті 135 в частині першій - до двох років.
Враховано

карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.
144.
(2) Ті самі дії, вчинені матір`ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані, -
-148- Президент України
Виключити зі статті 135 частину другу через те, що вона суперечить статті 117, оскільки за вбивство встановлюється більш м'яке покарання, ніж за залишення в небезпеці.
Відхилено

(2) Ті самі дії, вчинені матір`ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані, -
145.
караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-149- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Передбачити санкцію у вигляді позбавлення волі у статті 135 в частині другій - до трьох років.
Враховано

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
146.
(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли смерть або інші тяжкі наслідки, -


(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли смерть або інші тяжкі наслідки, -
147.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
-150- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Передбачити санкцію у вигляді позбавлення волі у статті 135 в частині третій Від двох до п'яти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
148.
Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані


Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
149.
(1) Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу, або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження або смерть, -
-151- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
З частини першої виключити слова "або смерть".
Враховано

(1) Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження, -
150.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв.
-152- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Санкцію викласти у такій редакції:
"караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців".
Враховано

караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
151.
(2) Ненадання допомоги малолітньому, який зазнаки перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи особам, -


(2) Ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи особам, -
152.
караються штрафом від двохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
-153- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Санкцію частини другої викласти в такій редакції:
"караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років".
Враховано

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
153.
(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, -
-154- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
З диспозиції частини (3) виключити слова "або інші тяжкі наслідки".
Враховано

(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли смерть потерпілого, -
154.
караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
-155- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини (3) слова "до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років" замінити словами "від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк".
Враховано

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


-156- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію в частині третій статті 136 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Враховано


155.
Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей


Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей
156.
(1) Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого, -
-157- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 137. Частину 1 після тексту "життя та здоров'я" доповнити текстом "малолітнього чи".
Відхилено

(1) Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого, -
157.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
-158- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В санкцію частини першої статті 137 після слова "громадян" добавити слова "або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин,".
-159- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію в частині першій статті 137 у вигляді позбавлення обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю передбачити на строк до трьох років.
ВрахованоВраховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
158.
(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили cмерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки, -
-160- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 після тексту "спричинили смерть" доповнити тестом "малолітнього чи".
Відхилено

(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили cмерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки, -
159.
караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.
-161- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію в частині другій статті 137 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до двох років.
Враховано частково

караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.
160.
Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність


Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність
161.
Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -
-162- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції статті 138 слова "здійснюване особою" замінити словами "що здійснює особа".
Відхилено

Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -
162.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
163.
Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником


Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником
164.
(1) Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому зазнаки вiдомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, -
-163- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 139, частина 1. Текст "з установленими правилами" замінити текстом "зі своїми службовими обов'язками".
Відхилено
звужується відповідальність
(1) Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо вiдомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, -
165.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.
-164- Н.д.Лантух В.І. (Реєстр.картка №308)
В санкції частини першої статті 139 замість слова "або" після слова "громадян," записати слово "з" і прибрати кому.
Враховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
166.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть хворого, або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть хворого, або інші тяжкі наслідки, -
167.
карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
168.
Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником


Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником
169.
(1) Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -


(1) Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -
170.
карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
-165- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В санкції частини (1) слово "чотирьох" замінити словом "двох", а замість слів "на строк до двох років" записати слова "на той же строк"
Враховано

карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк.
171.
(2) Те саме діяння, якщо хворим був неповнолітній, -
-166- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 140. Частину 2 після тексту "якщо хворим був" доповнити текстом "малолітній чи". Аналогічно у Статті 141 та у всьому Кодексі.
Відхилено

(2) Те саме діяння, якщо хворим був неповнолітній, -
172.
карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.
-167- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію в частині другій статті 140 у вигляді можливого позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано

карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-168- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Доповнити статтю 140 такою частиною: "Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років".
Відхилено


173.
Стаття 141. Порушення прав пацієнта


Стаття 141. Порушення прав пацієнта
174.
Проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або без письмової згоди його законного представника, проведення таких випробувань з участю неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть або інші тяжкі наслідки для людини, -
-169- Президент України
З метою вдосконалення диспозиції статті 141 слова "або без письмової згоди його" і "проведення таких випробувань з участю" замінити відповідно словам "або" і "або стосовно".
-170- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Із диспозиції вилучити слова "для людини".
Враховано

Враховано

Проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть або інші тяжкі наслідки, -
175.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-171- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції після слів "на строк" доповнити словами "від трьох".
Враховано

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


-172- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 141 частиною другою такого змісту:
2). Ті ж самі дії особи чи групи осіб щодо пацієнтів психіатричних закладів, засуджених за ст.92 Кримінального Кодексу, або осіб, до яких застосовано ст.94 Кримiнального Кодексу України, -
караються позбавленням волі від трьох до семи років з забороною займатися певними видами діяльності до п'яти років.
Відхилено
-173- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію статті 141 у вигляді можливого позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено


176.
Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною


Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною
177.
(1) Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я, -


(1) Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я, -
178.
карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
179.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого, -


(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого, -
180.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
181.
Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини


Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
182.
(1) Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини -
-174- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 143. Частину 1 після тексту "законом порядку" доповнити текстом "імплементації чи".
Відхилено

(1) Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини -
183.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
184.
(2) Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації -
-175- Президент України
Насильницьке взяття крові у людини як один із складів злочину слід включити до частини другої статті 143, доповнивши її диспозицію словами "або насильницьке чи шляхом обману вилучення крові у людини".
Відхилено

(2) Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації -


-176- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 після тексту "з метою їх" доповнити текстом "імплементації чи".
Відхилено


185.
карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян чи без такого.
-177- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Санкцію частини (2) викласти в такій редакції:
"карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Враховано

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
186.
(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного, -


(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного, -
187.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-178- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини третьої статті 143 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
188.
(4) Торгівля органами або тканинами людини, -
-179- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У диспозиції частини (4) перед словом "торгівля" доповнити словом "незаконна".
Враховано

(4) Незаконна торгівля органами або тканинами людини -
189.
карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
-180- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Із санкції частини (4) виключити покарання у вигляді штрафу.
Враховано


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


-181- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 143 частиною п'ятою такого змісту:
5). Ті ж самі дії, що у частині четвертій цієї статті вчинені групою осiб, або участь у транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з обмеженням права обіймати певнi посади i займатися певною діяльністю строком до п'яти років, з конфіскацією майна або без такої.
Враховано частково

(5) Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осiб, або участь у транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певнi посади i займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-182- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити статтю 143 частиною п'ятою такого змісту:
"(5) Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осiб, або участь у транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю".
Враховано
-183- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини п'ятої статті 143 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до шести років. Можливу конфіскацію майна вилучити.
Враховано частково


190.
Стаття 144. Насильницьке донорство
-184- Президент України
Статтю 144 виключити.
Відхилено

Стаття 144. Насильницьке донорство
191.
(1) Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою використання її як донора -


(1) Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою використання її як донора -
192.
карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи без такого.


карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи без такого.
193.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній залежності від винного, -


(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній залежності від винного, -
194.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-185- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 144 частиною третьою такого змісту:
3). Дії, передбачені частинами першою i другою цієї статті вчинені групою осiб, або з метою продажу, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади i займатися певною діяльністю з конфіскацією майна, або без такої.
Враховано

(3) Дії, передбачені частинами першою i другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осiб або з метою продажу, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-186- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
З санкції частини третьої статті 144 можливу конфіскацію майна вилучити.
Враховано


195.
Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці


Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці
196.
Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, -


Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, -
197.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.
-187- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Санкцію статті 145 після слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин,".
-188- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію статті 145 у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певної діяльністю передбачити в межах трьох років. Можливе покарання у вигляді виправних робіт вилучити.
Враховано

Враховано частково
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
198.
Стаття 146. Досліди з клонуванням людини
-189- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Заборона дослідів з клонування людини (стаття 146 Проекту) потребує ретельного обгрунтування.
Враховано199.
Проведення дослідів з метою відтворення (реплікації) людини методом клонування, -
-190- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст. 147 - виключити. Заборона наукових досліджень не повинна здійснюватися шляхом погрози кримінальної відповідальності.
Враховано


200.
карається позбавленням волі на строк від двох до семи років.
-191- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Ст.147 виключити.
Враховано


201.
Розділ III. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ


Розділ III. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ
202.
Стаття 147. Незаконне позбавлення волі
-192- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В назві та диспозиції частини першої статті 147.
Враховано

Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
203.
(1) Незаконне позбавлення волі -
Після слів "незаконне позбавлення волі" доповнити словами "або викрадення людини".
Санкцію викласти в такій редакції:

(1) Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -
204.
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
"караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк".

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.
205.
(2) Те саме дiяння, вчинене з корисливих мотивів, щодо двох чи бiльше осiб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або таке, що супроводжувалося заподiянням йому фiзичних страждань, або iз застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -
-193- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
У частині другій статті 147, друга строка, після слова "щодо" додати "однієї, " - далі за текстом.
-194- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини другої статті 147 слова: "щодо двох" замінити на слова: "стосовно двох"…
ВідхиленоВідхилено

(2) Ті самі дiяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи бiльше осiб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або таке, що супроводжувалося заподiянням йому фiзичних страждань, або iз застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -
206.
карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк до семи рокiв.
-195- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В санкції частини (2) слова "на строк до семи років" замінити словами "на той же строк".
Враховано

карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той же строк.


-196- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 147 у вигляді можливого позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Враховано
-197- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 148 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" - у частині 2 передбачити межі покарання "від чотирьох і до шести років"; покарання у вигляді "обмеження волі" вилучити.
Відхилено


207.
(3) Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, або такi, що спричинили тяжкi наслiдки, -
-198- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 147. Частину 3 після слів "організованою групою" доповнити текстом "чи злочинною організацією". Аналогічне доповнення зробити у всьому тексті особливої частини цього Кодексу.
Відхилено


(3) Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, або такi, що спричинили тяжкi наслiдки, -
208.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв.
-199- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини (3) слово "дванадцяти" замінити словом "десяти".
Враховано

караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв.


-200- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 147 у вигляді можливого позбавлення волі передбачити в межах від трьох до десяти.
Враховано частково
-201- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 148 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини"
- у частині 3 передбачити межі покарання "від семи до дванадцяти років".
Відхилено


209.
Стаття 148. Захоплення заручників


Стаття 147. Захоплення заручників
210.
(1) Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання державної або iншої установи, пiдприємства чи органiзацiї, або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника -
-202- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 148, частина 1. Текст "державну або іншу" замінити текстом "родичів затриманого, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування, об'єднання громадян", а після тексту "організацією, або" додати текст "посадову чи".
Враховано частково

(1) Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання родичів затриманого, державної або iншої установи, пiдприємства чи органiзацiї, фізичної або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника -


-203- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Ч.1 ст.148 після слів "чи організації" доповнити словами "фізичної, юридичної".
Враховано частково
-204- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
С.149: слово "родичів" замінити на словосполучення "близької особи".
Відхилено


211.
караються позбавленням волі на строк вiд трьох до десяти років.
-205- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини (1) слово "трьох" замінити словом "п'яти".
Враховано

караються позбавленням волі на строк вiд п'яти до восьми років.


-206- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 148 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до восьми років.
Враховано


212.
(2) Тi самi дiї, якщо вони були вчиненi щодо неповнолiтнього, або органiзованою групою, або були поєднанi з погрозою знищення людей, або такi, що спричинили тяжкі наслідки, -


(2) Тi самi дiї, якщо вони були вчиненi щодо неповнолiтнього або органiзованою групою, або були поєднанi з погрозою знищення людей, або такi, що спричинили тяжкі наслідки, -
213.
караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
-207- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 148 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
214.
Стаття 149. Підміна дитини
-208- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Назву та диспозицію статті 149 після слова "Підміна" доповнити словами "або викрадення".
Відхилено

Стаття 148. Підміна дитини
215.
Підміна чужої дитини, вчинена з корисливих або інших особистих мотивiв, -
-209- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 149, частина 1. Текст "корисливих або інших особистих" замінити текстом "особистих, але не корисливих".
Відхилено

Підміна чужої дитини, вчинена з корисливих або інших особистих мотивiв, -
216.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-210- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
З санкції статті 149 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Відхилено

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
217.
Стаття 150. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини
-211- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
До статті 150. "Торгівля людьми". Не "любої", а "будь-якої".
Угода щодо особи не може бути законною. Тому слово "незаконної" слід вилучити.
Враховано частково

Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини


-212- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 150 викласти у новій редакції
Стаття 150. Торгівля людьми або інші незаконні дії про передачу людини.
Продаж особи, інші незаконні дії з корисливих мотивів щодо особи, яка передається іншій особі (особам), пов'язані чи непов'язані з перетинанням державного кордону України, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Ті самі дії вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища чи особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, а також вчинені стосовно неповнолітнього, або кількох осіб, -
Караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або пов'язані з незаконним вивезенням неповнолітніх дітей за кордон чи перешкоджали їх поверненню в Україну, -
Караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Відхилено
-213- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Статтю 150 об'єднати з ч.(2) статті 148.
Відхилено


218.
(1) Продажа, інша оплатна передача особи або здійснення любої незаконної угоди щодо особи, предметом якої є її передача іншій особі (особам), пов'язані з законним чи незаконним переміщенням особи за її згодою або без неї через державний кордон України або без такого для подальшого продажу чи іншої оплатної передачі особи іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання в збройних конфліктах, експлуатації її праці, -
-214- Президент України
Частину першу статті 150 викласти її в такій редакції:
"Продаж, інша оплатна передача людини, а так само здійснення стосовно неї будь-якої іншої незаконної угоди, пов'язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання у збройних конфліктах, експлуатації її праці".
Враховано

(1) Продаж, інша оплатна передача людини, а так само здійснення стосовно неї будь-якої іншої незаконної угоди, пов'язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання у збройних конфліктах, експлуатації її праці, -


-215- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Стаття 150 в ч. (1) вилучити слова "...пов'язані з законним чи незаконним переміщенням особи за її згодою або без неї через державний кордон України...".
Відхилено


219.
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
-216- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 150 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до шести років.
Можливе покарання у вигляді конфіскації майна вилучити.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
220.
(2) Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, -


(2) Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, -
221.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
-217- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Підвищити верхню межу санкції частини другої з десяти до дванадцяти років.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.


-218- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 150 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Можливе покарання у вигляді конфіскації майна вилучити.
Відхилено


222.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
223.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-219- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 150 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Можливе покарання у вигляді конфіскації майна вилучити.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
224.
Стаття 151. Експлуатація дітей


Стаття 150. Експлуатація дітей
225.
(1) Експлуатація неповнолітніх, які не досягли віку, з якого чинним законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку, -
-220- Президент України
У диспозиції частини першої статті 151 слово "неповнолітніх" слід замінити словом "дітей" або "осіб", а слово "чинним" виключити.
Враховано

(1) Експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку -
226.
карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-221- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 151 слова: "або позбавлення волі на той же строк" вилучити.
-222- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Доповнити частину (1) статті 151 покаранням у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ВрахованоВідхилено

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
227.
(2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, або якщо вони потягли істотну шкоду для здоров`я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані її використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, -
-223- Президент України
У частині другій статті 151 слово "її" слід замінити прийменником "з".
Враховано

(2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони потягли істотну шкоду для здоров`я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, -
228.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої і з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п`яти років.
-224- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 151 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Можливе покарання у вигляді конфіскації майна вилучити.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років і з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
229.
Стаття 152. Незаконне поміщення в психіатричний заклад


Стаття 151. Незаконне поміщення в психіатричний заклад
230.
(1) Поміщення в психiатричний заклад зазнаки психічно здорової особи -


(1) Поміщення в психiатричний заклад завідомо психічно здорової особи -
231.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.
-225- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини першої статті 152 викласти в такій редакції:
"карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Враховано

карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-226- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 152 в санкції частини першої можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Відхилено


232.
(2) Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки, -
233.
карається позбавленням волі на строк від двох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-227- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 152 в санкції частини другої покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-228- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.153 "Незаконне поміщення у психіатричний заклад" - у частині 2 передбачити межі покарання "від п'яти до восьми років".
Відхилено


234.
Стаття 153. Наклеп
-229- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 153 Проекту виключити з урахуванням того, що ці питання повинні вирішуватись в порядку цивільного судочинства.
Враховано


235.
(1) Наклеп, тобто поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу, -236.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.237.
(2) Наклеп у друкованому чи iншим способом розмноженому творi або з використанням засобiв масової iнформацiї, а також учинений особою, ранiше судимою за наклеп, -
-230- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 153, Частину 2 у диспозицію після тексту "засобів масової інформації" доповнити текстом "чи комп'ютерних мереж", а текст "раніше судимою за наклеп" замінити текстом "яка раніше вчинила злочин, передбачений цією статтею".
Відхилено
-231- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 205, частина 2. Текст "раніше судимого за" замінити текстом "яка раніше вчинила".
Відхилено
-232- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
У частині 2 статті 153 слово "розмноженому" замінити на "оприлюдненому".
Відхилено


238.
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-233- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У санкції текст "від семи до п'ятнадцяти" замінити текстом "від тринадцяти до п'ятидесяти", а слово "позбавленням" замінити словом "обмеженням".
Відхилено


239.
(3) Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, -240.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.241.
Стаття 154. Образа
-234- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 154 Проекту виключити з урахуванням того, що ці питання повинні вирішуватись в порядку цивільного судочинства.
Враховано
-235- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Як варіант замість статей 182, 354, 389, 411, 420 пропонується проект такої статті:
"Стаття __. Образа
(1) Образа, тобто умисне приниження честі і гідності особи, виражене в непристойній формі, -
карається штрафом від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до одного року.
(2)Образа представника влади, працівника органу або судді, а так само учасників судового процесу, -
карається штрафом від ста до ста п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років".
Відхилено


242.
Образа, тобто умисне приниження честі та гідності людини діями або висловлюваннями, виражене в непристойній формі, -243.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.245.
Розділ IV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ


Розділ IV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ
246.
Стаття 155. Зґвалтування
-236- Президент України
Статтю 155 сформулювати таким чином, щоб потерпілою у згвалтуванні могла бути тільки особа жіночої статі.
Відхилено

Стаття 152. Зґвалтування
247.
(1) Зґвалтування, тобто статеві зносини iз застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, -
-237- Президент України
У частині першій слід виключити слово "особи", у частинах третій i четвертій - слова "чи малолітнього".
Відхилено

(1) Зґвалтування, тобто статеві зносини iз застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, -


-238- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.154 "Зґвалтування"- у частині 1 передбачити межі покарання "від п'яти до семи років".
Відхилено


248.
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
-239- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 155 в санкції частини першої покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
249.
(2) Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 156 або 159 цього Кодексу, -


(2) Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 154 або 156 цього Кодексу, -
250.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
-240- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 155 в санкції частини другої передбачити покарання в межах від трьох до восьми років.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.


-241- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.154 "Зґвалтування"- - у частині 2 вилучити слова "або особою …і до кінця".
Відхилено


251.
(3) Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього -


(3) Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього -
252.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
-242- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 155 в санкції частини третьої передбачити покарання в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
253.
(4) Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього -


(4) Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього -
254.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.


карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
255.
Стаття 156. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом


Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом

(1) Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи -


(1) Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи -
257.
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
-243- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.155 "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом" - у частині 1 передбачити межі покарання "від п'яти до семи років".
Відхилено

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
258.
(2) Те саме діяння, вчинене повторно, або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 155 або 159 цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолiтнього, -


(2) Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153 або 156 цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолiтнього, -
259.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
-244- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 156 в санкції частини другої покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до семи років.
Враховано

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.


-245- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.155 "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом" - у частині 2 вилучити слова "або особою" і до слів "цього Кодексу"; передбачити покарання "від шести до дев'яти років".
Відхилено


260.
(3) Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки, -


(3) Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки, -
261.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
-246- Президент України
Після статті 156 доповнити проект новою статтею такого змісту:
"Стаття... Насильницькі дії сексуального характеру
(1) Мужолозтво, лесбiянство із застосуванням насильства або з погрозою його застосування до потерпілого (потерпілої) чи до інших осіб або з використанням безпорадного стану потерпілого (потерпілої)
Карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 155 i 156 цього Кодексу, або групою осіб, за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, або поєднані з погрозою вбивством чи заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю, або вчинені з особливою жорстокістю стосовно потерпілого (потерпілої) чи інших осіб, або такі, що потягли за собою зараження потерплого (потерпілої) венеричною хворобою, або вчинені щодо завiдомо неповнолітнього (неповнолітньої), -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли за собою з необережності смерть потерпілого (потерпілої) чи тяжку шкоду здоров'ю або зараження його (її) ВIЛiнфекцiєю чи інші тяжкі наслідки, а так само вчинені щодо особи, яка завiдомо не досягла чотирнадцятирічного віку, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років".
Відхилено
охоплюється ст.155.
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.


-247- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 156 в частині третій покарання передбачити в межах від семи до дванадцяти років.
Враховано


262.
Стаття 157. Примушування до вступу в статевий зв'язок
-248- Президент України
Для більш чіткого визначення складу злочину, передбаченого статтею 157, її назву та диспозиції частин першої i другої викласти в такій редакції:
"Стаття 157. Примушування до дій сексуального характеру
Відхилено

Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок
263.
(1) Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні, -
-249- Президент України
(1) Примушування особи до статевих зносин, мужолозтва, лесбiянства шляхом шантажу або з використанням матеріальної чи службової залежності потерпілої (потерпілого)";
Відхилено

(1) Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні, -
264.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
-250- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 157, частина 1. Текст "до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців" замінити текстом "від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року".
Відхилено

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
265.
(2) Примушування жінки або чоловіка до вступу в статевий зв'язок, природним або неприродним способом поєднане з погрозою розголошення відомостей, що ганьблять їх або їх близьких родичів, а так само з погрозою знищення їх майна або майна їх близьких родичів -
-251- Президент України
"(2) Ті самі дії, поєднані з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерплої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів".
Враховано

(2) Ті самі дії, поєднані з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів, -
266.
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років.
-252- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 157, частина 2. Текст "арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років" замінити текстом "штрафом від тридцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років".
Відхилено

караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.


-253- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 157 можливе покарання у вигляді обмеження волі передбачити на строк до трьох років.
Враховано


267.
Стаття 158. Примушування чи втягнення особи у зайняття проституцією
-254- Президент України
Положення статті 158 об'єднати з положеннями частини другої статті 312.
Враховано


268.
Примушування особи до зайняття проституцiєю, а також втягнення її у зайняття проституцiєю шляхом обману, -269.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

-255- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 158 частинами другою і третьою такого змісту:
2). Ті ж дії, вчинені групою осіб або особою, яка раніше була засуджена за цей злочин, -
караються штрафом до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
3) Дії, передбачені частинами першою i другою, вчинені щодо неповнолітньої особи, -
караються позбавленням волі від семи до десяти років з конфіскацією майна.
Відхилено


270.
Стаття 159. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості
-256- Президент України
Потребує вдосконалення i стаття 159. З нашої точки зору, її назву i диспозицію частини першої слід викласти в такій редакції:
"Стаття 159. Статеві зносини та інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку
Відхилено

Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості
271.
(1) Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, -
-257- Президент України
(1) Статеві зносини, мужолозвто або лесбiянство, вчинені особою, яка досягла вісімнадцятирічного віку, з особою, яка завiдомо не досягла шістнадцятирічного віку".
Відхилено

(1) Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, -
272.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-258- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини (1) слово "п'яти" замінити словом "трьох".
Враховано

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.


-259- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині першій статті 159 санкцію у вигляді обмеження волі передбачити на строк до трьох років. Можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Враховано частково


273.
(2) Ті самі дії, вчинені батьком чи матір'ю або особою, що їх замінює, стосовно своєї дитини, або якщо вони потягли безплідність чи інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самі дії, вчинені батьком чи матір'ю або особою, що їх замінює, або якщо вони потягли безплідність чи інші тяжкі наслідки, -
274.
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
-260- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини (2) слова "від двох до семи" замінити словами "від трьох до п'яти".
Враховано

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.


-261- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині другій статті 159 санкцію у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Враховано частково


275.
Стаття 160. Розбещення неповнолітніх


Стаття 156. Розбещення неповнолітніх
276.
(1) Вчинення розпусних дiй щодо особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку, -


(1) Вчинення розпусних дiй щодо особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку, -
277.
караються арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.
-262- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині першій статті 160 санкцію у вигляді можливого позбавлення волі вилучити.
Враховано

караються арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
278.
(2) Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи, або батьком, матір'ю або особою, що їх замінює, стосовно своєї дитини, -


(2) Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю або особою, що їх замінює -
279.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-263- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині другій статті 160 санкцію у вигляді обмеження волі і можливого позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано частково

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.
280.
Розділ V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
-264- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Розділ У Проекту необхідно доповнити статтею наступного змісту:
"Перешкоджання зверненню за захистом порушених прав до Європейського Суду з прав людини.
Умисне перешкоджання в будь який спосіб звернення особи за захистом порушених прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини i основних свобод 1950 року, зі скаргою до Європейського Суду з прав людини, -
карається штрафом до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років".
Відхилено

Розділ V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
281.
Стаття 161. Перешкодження здійсненню виборчого права
-265- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 161 доповнити іншими видами покарання.
Враховано

Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права
282.
(1) Перешкодження насильством, обманом, погрозами, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права обирати i бути обраним Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, вести передвиборну агітацію, а також перешкодження роботi виборчої комiсiї -
-266- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 161, частина 1. Після слів "...а також перешкодження" додати: текст "або втручання в роботу виборчих комісій або в діяльність членів виборчих комісій, пов'язану з виконанням ними своїх повноважень".
-267- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
В чю (1) ст.159 вилучити слова "...а також перешкоджання роботi виборчої комiсiї".
Відхилено


Враховано

(1) Перешкоджання насильством, обманом, погрозами, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права обирати i бути обраним Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, вести передвиборну агітацію -
283.
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
-268- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині першій статті 161 санкцію покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до чотирьох років.
Враховано

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.
284.
(2) Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службового становища, -
-269- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 161, частина 2. Текст "службовою особою" замінити текстом "посадовою особою".
Відхилено

(2) Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службового становища, -
285.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
-270- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині другій статті 161 санкцію покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до п'яти років.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
286.
(3) Діяння передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вплинули на результати голосування або виборів, -
-271- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Частину (3) статті 161 вилучити або передбачити більш м'яке покарання (санкція суворіша ніж за вбивство).
Враховано

(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вплинули на результати голосування або виборів, -
287.
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
-272- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині третій статті 161 санкцію покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.


-273- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після Статті 161 доповнити проект такими статтями:
Стаття Подання кандидатом у депутати зазнаки неправдивих відомостей про себе.
Подання кандидатом у депутати зазнаки неправдивих відомостей про себе -
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття Внесення до списків виборців зазнаки неправдивих даних
Внесення до списків виборців зазнаки неправдивих даних -
карається штрафом від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття Порушення при проведенні передвиборної агітації
(1) Виготовлення, поширення зазнаки неправдивої інформації про кандидатів у депутати, що принижує їх честь i гідність, -
карається штрафом від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(2) Залучення або використання для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням виборчої кампанії будь-яких об'єктів та ресурсів за місцем роботи кандидатами у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в установах, організаціях, військових формуваннях (частинах) -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.
(3) Участь у передвиборній агітації органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; працівниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями, суддями, прокурорами, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Ті ж діяння, вчинені; членами виборчих комісій; особами, які не є громадянами України, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років.
Відхилено


288.
Стаття 162. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів
-274- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 162 доповнити іншими видами покарань.
Враховано

Стаття 158. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів
289.
(1) Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, або видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість інших виборців -
-275- Президент України
Санкції частин першої i другої цієї статті слід доповнити іншими видами покарань, не пов'язаними з позбавленням волі (штраф, виправні роботи тощо).
Враховано


(1) Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, або видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість інших виборців -
290.
караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
-276- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині першій статті 162 санкцію покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до двох років.
Враховано частково

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.
291.
(2) Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа зазнаки неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання зазнаки підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, -
-277- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 162, частини 2 і 3 після слів "зазнаки неправдивих відомостей" додати: слово "приписка".
Відхилено

(2) Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа завідомо неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання завідомо підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, -
292.
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
-278- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині другій статті 162 санкцію покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
293.
(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а так само зазнаки неправильний підрахунок голосів або зазнаки неправильне оголошення результатів виборів -
-279- Президент України
У статті 162 виключити частину третю оскiльки практично не можна буде встановити чи вплинули на результати голосування або виборів перешкоджання здійсненню виборчого права. Санкція за цією частиною є надзвичайно суворою.
Відхилено

(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а так само завідомо неправильний підрахунок голосів або завідомо неправильне оголошення результатів виборів -
294.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-280- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині третій статті 162 санкцію покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
295.
Стаття 163. Порушення таємниці голосування


Стаття 159. Порушення таємниці голосування
296.
(1) Умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законодавством України виборів -
-281- Президент України
У частині першій статті 163 відсутній суб'єкт відповідальності. Частину слід або доповнити вказівкою на суб'єкт відповідальності, або виключити з проекту, маючи на увазі, що в даному випадку частина друга визначає осіб, які мають нести відповідальність за порушення таємниці голосування.
Враховано

Умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законом України виборів, вчинене членом виборчої комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи службового становища, -


-282- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 163, частина 1. Слово "законодавством" замінити словом "законами".
Враховано297.
карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
-283- Президент України
Доцільно також передбачити в санкції цієї статті можливість застосування інших видів покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.
Враховано


298.
(2) Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи службового становища, -
-284- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 163, частина 2. Текст "службовою особою" замінити текстом "посадовою особою".
Відхилено


299.
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-285- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 163 в санкції покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано частково

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
300.
Стаття 164. Порушення законодавства про референдум


Стаття 160. Порушення законодавства про референдум
301.
(1) Перешкодження насильством, обманом, погрозою, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права брати участь у референдумi, вести агітацію до дня проведення референдуму -
-286- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 164 після слова "брати" доповнити словами "або не брати".
Враховано

(1) Перешкоджання насильством, обманом, погрозою, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права брати або не брати участь у референдумi, вести агітацію до дня проведення референдуму -
302.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
-287- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 164 з санкції частини першої можливе покарання у вигляді позбавлення волі виключити.
Відхилено

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
303.
(2) Тi самi дiї, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, або за попередньою змовою групою осіб, -
-288- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 164, частина 2 і 3 текст "службовою особою" замінити текстом "посадовою особою".
Відхилено

(2) Тi самi дiї, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, або за попередньою змовою групою осіб, -
304.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.
-289- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 164 з санкції частини другої можливе покарання у вигляді позбавлення волі виключити.
Відхилено

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.
305.
(3) Пiдроблення документiв референдуму, приписування, зазнаки неправильний пiдрахунок голосiв, порушення таємницi голосування, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, -


(3) Пiдроблення документiв референдуму, приписування, завідомо неправильний пiдрахунок голосiв, порушення таємницi голосування, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, -
306.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд одного до п'яти рокiв.
-290- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 164 в санкції частини третьої можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від одного до трьох років.
Відхилено

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд одного до п'яти рокiв.


-291- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після статті 164 доповнити Кодекс такою статтею
"Стаття... Порушення вимог законодавства щодо несумісності представницького мандату з іншими видами діяльності
Порушення народним депутатом України, сільським, селищним, міським головою, депутатом місцевої ради встановлених Конституцією України чи законами України вимоги щодо несумісності представницького мандату з іншими посадами або видами діяльності, -
карається штрафом від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Відхилено
-292- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Пропозицію Безпалого щодо доповнення проекту новою статтею "Стаття 162. Порушення вимог законодавства щодо несумісності представницького мандата з іншими видами діяльності" виключити.
Враховано

-293- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст. 163 - виключити.
Враховано

307.
Стаття 165. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії


Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії
308.
(1) Умиснi дії, спрямованi на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхнiми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привiлеїв громадян за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або іншими ознаками, -


(1) Умиснi дії, спрямованi на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхнiми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привiлеїв громадян за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або іншими ознаками, -
309.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
310.
(2) Ті самi дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчиненi службовою особою, -
-294- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 165, частина 2. Текст "службовою" замінити текстом "групою осіб чи посадовою".
Відхилено

(2) Ті самi дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчиненi службовою особою, -
311.
караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.


караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.
312.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
313.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
314.
Стаття 166. Порушення недоторканності житла


Стаття 162. Порушення недоторканності житла
315.
(1) Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду, а так само незаконне висилення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, -


(1) Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, -
316.
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.


караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
317.
(2) Ті самі дії, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, -
-295- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 166, частина 2. Слова "службовою особою" замінити словами "посадовою особою". Аналогічно у всьому тексті особливої частини цього Кодексу.
Відхилено

(2) Ті самі дії, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, -
318.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
319.
Стаття 167. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку
-296- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 167. Назву статті наприкінці доповнити текстом "або через комп'ютер".
Враховано


Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер


-297- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
В назві і диспозіції статті не враховувати пропозицію Беспалого щодо доповнення словами "або через комп'ютер".
Відхилено


320.
(1) Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку, -
-298- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 167, частину 1 після слів "засобами зв'язку доповнити текстом "або через комп'ютер".
Враховано

(1) Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, -
321.
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеження волі до трьох років.


караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі до трьох років.
322.
(2) Тi самi дiї, вчиненi службовою особою, або з використання спеціальних засобів призначених для негласного зняття інформації, -
-299- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Диспозицію частини другої статті 167 викласти в такій редакції:
"(2) Ті самі дії, вчинені щодо державних чи громадських діячів, або вчинені службовою особою або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, -".
Враховано

(2) Ті самі дії, вчинені щодо державних чи громадських діячів, або вчинені службовою особою або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, -
323.
караються позбавленням волi на строк від двох до п'яти рокiв.324.
(3) Ті самі дії, вчиненні щодо державних чи громадських діячів, -
-300- Президент України
Зі статті 167 виключити частину третю як таку, що суперечить статті 24 Конституції України щодо рівності всіх перед законом.
Враховано частково
-301- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Часину третю статті 167 вилучити.
Враховано
-302- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Частину (3) статті 167 викласти в такій редакції:
"Дії передбачені частиною другою вчиненні що до державних чи громадських діячів".
Враховано частково


325.
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
326.
Стаття 168. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей


Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
327.
(1) Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (алiментiв), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їхньому утриманні, -


(1) Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (алiментiв), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, -
328.
карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волi на той самий строк.


карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волi на той самий строк.
329.
(2) Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
-303- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 168, частина 2. Текст "раніше судимого за злочин, передбачений цією Статтею" замінити текстом "яка раніше вчинила будь-який злочин, передбачений Статтям 168, 169 Кодексу".
Відхилено

(2) Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
330.
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.


карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.
331.
Стаття 169. Ухилення вiд сплати коштiв на утримання непрацездатних батькiв


Стаття 165. Ухилення вiд сплати коштiв на утримання непрацездатних батькiв
332.
(1) Злiсне ухилення вiд сплати встановлених рiшенням суду коштiв на утримання непрацездатних батькiв -


(1) Злiсне ухилення вiд сплати встановлених рiшенням суду коштiв на утримання непрацездатних батькiв -
333.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.
334.
(2) Те саме дiяння, вчинене особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -
-304- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 169, частині 2. Текст "раніше судимого за злочин, передбачений цією Статтею" замінити текстом "яка раніше вчинила будь-який злочин, передбачений Статтям 168, 169 Кодексу".
Відхилено

(2) Те саме дiяння, вчинене особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -
335.
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волi на той самий строк.


карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волi на той самий строк.
336.
Стаття 170. Злісне невиконання обов'язків по піклуванню за дитиною
-305- Президент України
Статтю 170 виключити як таку, що суперечить статтям 135 i 171 проекту та Кодексу про шлюб i сім'ю України, або трансформувати її у статтю, яка б передбачала відповідальність батьків (опікунів) за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей.
Враховано


Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування-306- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 170 потребує суттєвого редагування. Необхідно передбачити відповідальність за невиконання або злісне невиконання батьками або особами, що їх замінюють своїх обов'язків по вихованню дитини.
Враховано
-307- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Ст.169 вилучити.
Відхилено


337.
(1) Злісне невиконання обов'язків по піклуванню за малолітнім батьками, або опікунами дитини у формі систематичного ненадання життєво необхідного харчування, побутового догляду, необхідної медичної допомоги та освіти, систематичного залишення дитини без догляду в обстановці, що може загрожувати її здоров'ю, -
-308- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 170
У диспозиції частини першої статті 170 слово "батьками" записати після слів: "злісне невиконання"6 вилучивши це слово після слова "малолітнім".
-309- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Статтю 170 викласти в такій редакції:
"Стаття 168. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування
Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою відносно якої встановлена опіка чи піклування, що потягло тяжкі наслідки, -
Відхилено


Враховано

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою відносно якої встановлена опіка чи піклування, що потягло тяжкі наслідки, -
338.
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк".

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк.


-310- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 170 покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Відхилено


339.
(2) Ті самі дії, що потягли тяжкі наслідки, -340.
караються позбавленням волі на строк до семи років.
-311- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкцію частини другої статті 170 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Враховано


341.
Стаття 171. Зловживання опікунськими правами


Стаття 167. Зловживання опікунськими правами
342.
Використання опіки чи пiклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) -


Використання опіки чи пiклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) -
343.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років.
344.
Стаття 172. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)


Стаття 168. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)
345.
(1) Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя) -


(1) Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя) -
346.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
347.
(2) Те саме діяння, вчинене службовою особою або працівником медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи роботі, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, вчинене службовою особою або працівником медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи роботі, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
348.
карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
349.
Стаття 173. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)


Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)
350.
(1) Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян -


(1) Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян -
351.
караються штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
-312- Президент України
Санкцію частини першої статті 173 після слова "двадцяти" доповнити словом "неоподатковуваних".
Враховано

караються штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
352.
(2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
-313- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 173
У диспозиції частини другої статті 173 слово "повторно" записати після слова "вчинені".
Відхилено

(2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
353.
караються позбавленням волі на строк до восьми років.
-314- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини (2) статті 173 слова "до восьми" замінити словами "від двох до п'яти".
Враховано

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


-315- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 173 санкцію частини другої у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до чотирьох років.
Враховано частково


354.
Стаття 174. Перешкодження законній діяльності професійних спілок, партій, громадських організацій
-316- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 174. У назві статті слово "партій" замінити словами "політичних партій", а після тексту "громадських організацій" додати текст ", релігійних організацій, благодійних організацій і фондів".
Враховано частково

Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій


-317- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 174
У назві статті та диспозиції перед словом "партій" доповнити словом "політичних".
Враховано


355.
Умисне перешкодження законній діяльності професiйних спілок, партій, громадських організацій або їх органів -
-318- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 174. У тексті статті слово "партій" замінити словами "політичних партій", а після тексту "громадських організацій" додати текст ", релігійних організацій, благодійних організацій і фондів".
Враховано частково

Умисне перешкоджання законній діяльності професiйних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів -


-319- Н.д.Старинець О.Г. (Реєстр.картка №277)
Стаття 174 після тексту "громадських організацій" додати текст "молодіжних громадських організацій".
Відхилено


356.
карається виправними роботами до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається виправними роботами до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
357.
Стаття 175. Перешкодження законній професійній діяльності журналістів
-320- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 175 Проекту "Перешкодження законній професійній діяльності журналістів" необхідно значно розширити й деталізувати.
Враховано

Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
358.
Умисне перешкодження законній професійній діяльності журналістів -


(1) Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів -
359.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-321- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 175. Текст "арештом на строк до шести місяців" замінити текстом "позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, або виправними роботами на строк до двох років"
Відхилено

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


-322- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 175 частиною другою такого змісту:
2) Переслідування журналіста за добросовісне виконання професійних обов'язків, за об'єктивну критику здійснюване посадовою особою будь-якого рівня або групою осіб за змовою, або з залученням для цього третіх осіб, -
караються штрафом до двохсот неоподаткованих мінімумів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
Враховано частково


(2) Переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою -
караються штрафом до двохсот неоподаткованих мінімумів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.


-323- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.174, ч.(2): викласти в редакції "Переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою".
Враховано


360.
Стаття 176. Грубе порушення законодавства про працю
-324- Президент України
Статті 176, 177 i 179 об'єднати в одну i дати в редакції статті 133 чинного КК, прийнятій Законом України від 21 вересня 2000 року.
Відхилено

Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
361.
(1) Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивiв, а також інше грубе порушення законодавства про працю -
-325- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 176, частина 1. Вилучити текст "з особистих мотивів, а також тест "інше грубе порушення законодавства про працю".
Відхилено

(1) Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивiв, а також інше грубе порушення законодавства про працю -
362.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
363.
(2) Тi самi дiї, вчиненi щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до трьох років, -
-326- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Частину (2) статті 176 доповнити словами "одинокої матері, яка має дитину віком до 14 років або дитину інваліда".
Враховано

(2) Тi самi дiї, вчиненi щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину інваліда, -
364.
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.
-327- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Потребує уточнення стаття 176 проекту, в якій йдеться про відповідальність за грубе порушення угоди про працю. Відповідно до законодавства України про працю працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору.
Виключення відповідальності за відмову в прийомі на роботу вагітних жінок, яка встановлена сьогодні, є неоправданим і направленим на погіршення становища жінок.
Враховано

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.
365.
Стаття 177. Грубе порушення угоди про працю


Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю
366.
(1) Грубе порушення угоди про працю службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форм власностi, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довiрою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, -
-328- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 177, частина 1. Вилучити текст "зловживання довірою".
Відхилено

(1) Грубе порушення угоди про працю службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форми власностi, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довiрою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, -
367.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.
368.
(2) Тi самi дiї, вчиненi стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України, -


(2) Тi самi дiї, вчиненi стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України, -
369.
караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.
-329- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 177 санкцію частини другої у вигляді обмеження волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано

караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
370.
Стаття 178. Примушування до участі в страйку або до відмови від участі в страйку
-330- Президент України
Статтю 178 привести у відповідність зі статтею 33 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", виклавши її назву та диспозицію в такій редакції:
"Стаття 178. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку".
Враховано

Стаття 174. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку
371.
Примушування до участі в страйку або до відмови від участі в законному страйку шляхом фізичного насильства або погрози його застосування -
-331- Президент України
Статтю викласти в редакції:
"Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій".
Враховано

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій -
372.
карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
373.
Стаття 179. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат
-332- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Статтю 179. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат - виключити.
Відхилено

Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат
374.
(1) Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої, установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинені керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, -
-333- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 179, частина 1. Текст "один місяць" замінити текстом "три місяці".
-334- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини першої статті 179 після слова "вчинені" додати слово "умисно".
ВідхиленоВраховано

(1) Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої, установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинені умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, -


-335- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст. 178, ч. (1): доповнити словом "безпідставна" (невиплата).
Враховано


375.
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п'яти років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
-336- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 179 покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю передбачити в межах до трьох років, а можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Відхилено

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
376.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
-337- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 179. Частину 2 вилучити.
-338- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину другу статті 179 викласти в редакції:
"Те саме діяння, якщо воно було здійснене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат, -
ВрахованоВраховано
(2) Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат, -
377.
карається позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той же строк".

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.


-339- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 179 можливого покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано
-340- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.178: доповнити частиною (3) :
"Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності виплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам здійснено".
Враховано

(3) Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам.
378.
Стаття 180. Порушення авторського права і суміжних прав
-341- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Стаття 180 Проекту, які встановлюють вiдповiдальнiсть за порушення авторського права та права промислової власності необхідно перенести до Розділу УII Проекту (стаття 236-1).
Відхилено

Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав
379.
(1) Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -
-342- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 180. Диспозицію частини 1 викласти у редакції: "Відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм і програм мовлення, з порушенням норм, встановлених законами України, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі"
-343- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Із ч. (1) ст. 176 вилучити слово "розповсюдження", а після слова "мовлення" додати "їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо та відео касетах, дискетах інших носіях інформації".
Відхилено
Враховано

(1) Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, виконань, фонограм і програм мовлення їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо та відео касетах, дискетах інших носіях інформації, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -
380.
караються штрафом у розмiрi вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.
-344- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статі 180 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Враховано

караються штрафом у розмiрi вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.
381.
(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -


(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -
382.
караються штрафом у розмiрi від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.


караються штрафом у розмiрi від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.
383.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, -
384.
караються штрафом у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються штрафом у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
385.
Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо вартість примірників незаконно відтворених чи розповсюджених творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань фонограм і програм мовлення або сума доходу, отриманого в результаті незаконного опублікування, виконання, показу чи публічного сповіщення творів, комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо їх вартість або сума доходу у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо вартість примірників незаконно відтворених чи розповсюджених творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань фонограм і програм мовлення або сума доходу, отриманого в результаті незаконного опублікування, виконання, показу чи публічного оприлюднення творів, комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо їх вартість або сума доходу у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
386.
Стаття 181. Порушення прав на об'єкти промислової власності
-345- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Стаття 181 Проекту, які встановлюють вiдповiдальнiсть за порушення авторського права та права промислової власності необхідно перенести до Розділу УII Проекту (стаття 236-1).
Відхилено

Стаття 177. Порушення прав на об'єкти промислової власності
387.
(1) Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, кваліфікованого зазначення походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -
-346- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 181, частина 1. Вилучити слово "незаконне", а після тексту "сорту рослин, " додати тест "з порушенням норм, встановлених законами України".
Відхилено

(1) Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, кваліфікованого зазначення походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -
388.
караються штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.
-347- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статі 181 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Враховано

караються штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.
389.
(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -


(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -
390.
караються штрафом у розмірі від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання матеріалів, призначених для її виготовлення.


караються штрафом у розмірі від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.
391.
Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
392.
Стаття 182. Образа священнослужителя під час проведення ним богослужіння, релігійного обряду
-348- Президент України
Статтю 182 вилучити.
Враховано
-349- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 182 з проекту Кодексу вилучити. На підставі цих статей розробити єдину статтю, в якій передбачити кримінальну відповідальність щодо образи певних суб'єктів, в тому числі будь-яких громадян України.
Враховано


393.
(1) Публічне приниження честі і гідності священнослужителя під час проведення ним богослужіння, релігійного обряду, покладеного на нього духовним саном, -
-350- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 182 виключити (анологічно до інших статтей щодо образи).
Враховано


394.
карається штрафом до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років.
-351- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкціях частини першої статті 182 можливе покарання у вигляді позбавлення волі замінити на покарання у вигляді обмеження волі.
Відхилено


395.
(2) Те саме діяння, поєднане з глумом під час богослужіння над особою священнослужителя чи предметами культового призначення, -
-352- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 215 можливе покарання у вигляді позбавленням волі та конфіскацію майна - вилучити.
Враховано


396.
карається позбавленням волі на строк до трьох років.397.
Стаття 183. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків
-353- Президент України
Статтю 183 виключити. Проект містить статті 199 i 201, які передбачають відповідальність за навмисне або необережне знищення чи пошкодження чужого майна.
Закон має однаково захищати будь-яке майно незалежно від його власника або призначення.
Санкції статті набагато перевищують міру покарання, передбачену статтею 199.
Відхилено

Стаття 178. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків
398.
Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку, -


Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку, -
399.
караються штрафом у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.
-354- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію статті 183 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від одного до трьох років.
Враховано

карається штрафом у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
400.
Стаття 184. Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь
-355- Президент України
Статтю 184 виключити. Проект містить статті 199 i 201, які передбачають відповідальність за навмисне або необережне знищення чи пошкодження чужого майна.
Закон має однаково захищати будь-яке майно незалежно від його власника або призначення.
Санкції статті набагато перевищують міру покарання, передбачену статтею 199.
Відхилено
святині не можуть порівнюватись з майном.
Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь


-356- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 184. Вилучити тест "незаконне утримання", а після тексту "релігійних святинь" додати текст ", а також утримання їх всупереч нормам встановлених законом".
Відхилено


401.
Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь -


Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь -
402.
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.


караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
403.
Стаття 185. Перешкодження здійсненню релігійного обряду


Стаття 180. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду
404.
(1) Незаконне перешкодження здійсненню релiгiйного обряду, що зiрвало або поставило пiд загрозу зриву релiгiйний обряд, -
-357- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 185, частина 1. На початку вилучити текст "незаконне", а після тексту "релігійного обряду", додати текст ", в порядку не передбаченому законами України".
Відхилено

(1) Незаконне перешкоджання здійсненню релiгiйного обряду, що зiрвало або поставило пiд загрозу зриву релiгiйний обряд, -
405.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.
406.
(2) Примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного насильства до проведення релігійного обряду -


(2) Примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного насильства до проведення релігійного обряду -
407.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
408.
Стаття 186. Посягання на здоров`я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів


Стаття 181. Посягання на здоров`я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів
409.
(1) Організація або керівництво групою, діяльність якої, що здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, поєднана із заподіянням шкоди здоров`ю людей або статевою розпустою, -


(1) Організація або керівництво групою, діяльність якої, що здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, поєднана із заподіянням шкоди здоров`ю людей або статевою розпустою, -
410.
карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.
-358- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині першій статті 186 санкцію покарання у вигляді обмеження волі передбачити в межах до трьох років або позбавленням волі на строк до двох років.
Враховано частково

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.
411.
(2) Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи чи у здійснення обрядів неповнолітніх, -
-359- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Доповнити після слова "групи" словом "осіб".
Відхилено

(2) Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи неповнолітніх, -
412.
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.
-360- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині другій статті 186 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
413.
Стаття 187. Порушення недоторканності приватного життя


Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
414.
Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або розповсюдження цієї інформації у публiчних виступах, творi, що публiчно демонструється, чи в засобах масової iнформацiї, -
-361- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 187. На початку вилучити слово "Незаконне", а після тексту "засобах масової інформації" додати тест "з порушенням норм, встановлених законами України".
Відхилено

Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення цієї інформації у публiчному виступі, творi, що публiчно демонструється, чи в засобах масової iнформацiї, -


-362- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Частину першу статті 187 викласти у такій редакції: "Умисне незаконне збирання i зберігання конфіденційної інформації про особу без її згоди, підтвердженої матеріально, з метою використання або поширення, або розповсюдження цієї інформації у публічних виступах, творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації, - ".
Відхилено
-363- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Диспозиції ст.185 доповнити словами: "якщо такі дії завдали значної шкоди потерпілому".
Враховано частково


415.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
416.
Стаття 188. Порушення права на отримання освіти
-364- Президент України
Виключити статтю 188, яка передбачає кримінальну відповідальність за порушення права на здобуття освіти та права на безоплатну медичну допомогу. Ця стаття викладена занадто декларативно, внаслідок чого не можна відмежувати передбачену нею дію від адміністративних чи дисциплінарних правопорушень.
Відхилено
Це забезпечення виконання Конституції України.
Стаття 183. Порушення права на отримання освіти


-365- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 188 виключити.
Відхилено


417.
(1) Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності, -


(1) Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності, -
418.
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
419.
(2) Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах, -


(2) Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах, -
420.
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років


карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
421.
Стаття 189. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
-366- Президент України
Виключити статтю 189, яка передбачає кримінальну відповідальність за порушення права на здобуття освіти та права на безоплатну медичну допомогу. Ця стаття викладена занадто декларативно, внаслідок чого не можна відмежувати передбачену нею дію від адміністративних чи дисциплінарних правопорушень.
Відхилено
Це реалізація і захист передбаченого конституцією права.
Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу


-367- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 189 виключити
Відхилено


422.
(1) Порушення права на безоплатну медичну допомогу в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я, -
-368- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину першу статті 189 викласти в редакції:
"Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я".
Враховано

(1) Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я, -


-369- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Частина (1) статті 189 викладена не чітко, внаслідок чого під ознаку злочину підпадають діяння, за які передбачається дісціплінарна або адміністративна відповідальність.
Враховано


423.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.


карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
424.
(2) Скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я -
-370- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Перед словом "Скорочення" доповнити словом "Незаконне".
Враховано

(2) Незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я -
425.
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
-371- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
З санкції частини другої статті 189 покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі вилучити.
Враховано

карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
426.
Розділ VI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ


Розділ VI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
427.
Стаття 190. Крадіжка


Стаття 185. Крадіжка
428.
(1) Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) -


(1) Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) -
429.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
-372- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 190 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
430.
(2) Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, -


(2) Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, -
431.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-373- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 190 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


-374- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 188 "Крадіжка"
- у санкції частини 2 статті 190 можливе покарання обмежити трьома роками;
- передбачити в частинах 2 і 3 "штраф" як додаткове покарання..
Відхилено


432.
(3) Крадіжка, поєднана з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -
-375- Президент України
У частині третій статті 190 слід виключити слово "протиправним".
Враховано

(3) Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, -


-376- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Диспозицію частини (3) статті 190 доповнити словами "або що завдала значної шкоди потерпілому".
Враховано


433.
карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років із конфіскацією майна або без такої.
-377- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 190, частина 3. У цій частині, а також далі у всьому тексті Кодексу замість тексту "із конфіскацією майна або без такої" передбачити обов'язковий штраф.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.


-378- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 190 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років. З санкції можливу конфіскацію майна виключити.
Враховано частково
-379- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 188 "Крадіжка" - у частині 3 вилучити слова "або що завдало значної шкоди потерпілому" - це надто умовний термін, покарання обмежити 5 роками.
Враховано частково


434.
(4) Крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому або вчинена у великих розмірах, -
-380- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Із диспозиції частини (4) статті 190 виключити слова "що завдала значної шкоди потерпілому або".
Враховано

(4) Крадіжка, вчинена у великих розмірах, -


-381- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 188 "Крадіжка" - частини 4 і 5 вилучити:
обгрунтування: коли злочинець краде, наприклад, сумочку, в якій знаходиться гаманець з
500 і ювелірним виробом у
1000, то розуміється, що він краде сумочку чи гаманець і він просто може і не знати, скільки там коштів. Карати ж його треба не за вкрадену суму, а за факт крадіжки. Що стосується частини 5, то застосування у цьому випадку таке ж покарання, як, наприклад, при здійсненні розбою чи навіть вбивства, абсолютно невірно. Потрібно більш чітко, в тому числі і за строками позбавлення волі розуміти навмисні злочини, пов'язані зі злочинами проти життя і здоров'я особи та основ національної безпеки України, і ті, що з цими групами злочинів не пов'язані. Перші повинні бути надзвичайно суворі, другі більш м'які.
Враховано частково


435.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.
-382- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини четвертої статті 190 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до шести років. З санкції можливу конфіскацію вилучити.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
436.
(5) Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, -


(5) Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, -
437.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-383- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 190, частина 5. У цій частині і далі у всьому тексті Кодексу текст "з конфіскацією майна" замінити обов'язковим штрафом.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.


-384- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини п'ятої статті 190 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років. З санкції конфіскацію майна вилучити.
Враховано частково


438.
Примітка: 1. У статтях 190, 191, 193 - 195 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 192, 270 цього Кодексу.


Примітка: 1. У статтях 188, 189, 192 - 194 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 191, 268 цього Кодексу.
439.
2. Діями, що завдали значну шкоду потерпілому (статті 190 - 195 цього кодексу) вважаються розкрадання на суму меншу двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які враховуючи матеріальне становище потерпілого спричинили йому значні збитки.
-385- Н.д.Дворкіс Д.В. (Реєстр.картка №408)
Пункт другий примітки до статті 190 викласти в такій редакції:
"У статтях 188, 189, 192, та 193 цього кодексу значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якою йому спричинені збитки на суму меншу двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Враховано

2. У статтях 188, 189, 192, та 193 цього кодексу значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


-386- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
У пункті 2 примітки до статті 190 зазначити нижню межу шкоди потерпілому.
Враховано


440.
3. У статтях 190 - 195 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, що учинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двiстi п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.


3. У статтях 188 - 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двiстi п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.
441.
4. У статтях 190 - 195 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.


4. У статтях 188 - 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.
442.
Стаття 191. Грабіж


Стаття 186. Грабіж
443.
(1) Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -
-387- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити частину першу статті 191 перед словом "Відкрите" словом "Умисне".
Відхилено

(1) Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -
444.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
-388- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 189 "Грабіж" - передбачити наявність "штрафу" як додаткового покарання.
Відхилено

карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
445.
(2) Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -
-389- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити частину другу статті 191 після слів "за попередньою змовою групою осіб" словами "або групою осіб, які виконували незаконний наказ добровільно чи під примусом".
Відхилено

(2) Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -


-390- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Стаття 191. У диспозиції частини другої статті слова "вчинений повторно" записати після слова грабіж.
Відхилено


446.
карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.
-391- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 191, частина 2. Наприкінці додати текст "з штрафом від двадцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.


-392- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 191 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Відхилено
-393- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 189 "Грабіж" - у частині 2 передбачити нижню межу покарання "чотири роки".
Враховано


447.
(3) Грабіж, поєднаний з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -
-394- Президент України
У частині третій статті 191 слід виключити слово "протиправним".
Враховано

(3) Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому, -


-395- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Диспозицію частини (3) статті 191 доповнити словами "або що завдав значної шкоди потерпілому", вилучивши ці слов із частини (4) зазначеної статті.
Враховано
-396- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 189 "Грабіж" - - у частині 3 вилучити слова "або, що завдав значної шкоди потерпілому".
Відхилено


448.
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.
-397- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 191покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років. З санкції можливу конфіскацію майна вилучити.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.
449.
(4) Грабіж, що завдав значної шкоди потерпілому або вчинений у великих розмірах, -


(4) Грабіж, вчинений у великих розмірах, -
450.
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна або без такої.
-398- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини четвертої статті 191покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від чотирьох до десяти років. З санкції можливу конфіскацію майна вилучити.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
451.
(5) Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, -
-399- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити частину п'яту статті 191 після слів "організованою групою" словами "або групою осіб, які виконували незаконний наказ добровільно чи під примусом".
Відхилено

(5) Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, -


-400- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 189 "Грабіж" - у частинах 5 і 6 вилучити. Обгрунтування: Здійснення нового умисного злочину не повинно вести до обтяжуючих обставин, якщо відсутні ознаки повторності. Інакше, це фактично є застосуванням повторного покарання за той самий злочин, за який особа вже понесла покарання.
Відхилено


452.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
-401- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини п'ятої статті 191покарання в межах від шести до дванадцяти років.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.


-402- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 190:
В санкції частини першої покарання у вигляді позбавлення волі замінити на покарання у вигляді обмеження волі.
В санкції частини другої покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років. Можливу конфіскацію майна вилучити.
В санкції частини третьої покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Конфіскацію майна виключити.
Враховано частково


453.
Стаття 192. Розбій
-403- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Статті проекту 192-219 відповідно вважати 193-220.
Враховано

Стаття 187. Розбій
454.
(1) Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -


(1) Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -
455.
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна або без такої.
-404- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 192 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити а межах від трьох до п'яти років. Можливу конфіскацію майна вилучити.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.


у частині 1 передбачити "нижню межу покарання шість років, верхню - вісім років".


456.
(2) Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осiб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -


(2) Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осiб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -
457.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.
-405- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 192 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до семи років. Конфіскацію майна вилучити.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.


-406- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 191 "Розбій" - у частині 2 передбачити "нижню межу покарання сім років".
Враховано


458.
(3) Розбій, поєднаний з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -
-407- Президент України
У частині третій статті 192 слід виключити слово "протиправним".
Враховано

(3) Розбій, поєднаний з проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -
459.
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
-408- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 192 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років. Конфіскацію майна вилучити.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
460.
(4) Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах або вчинення організованою групою, або поєднаний iз заподiянням тяжких тілесних ушкоджень, -
-409- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В диспозиції частини (4) статті 192 після слова "великих" добавити словами "чи особливо великих".
Враховано

(4) Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний iз заподiянням тяжких тілесних ушкоджень, -


-410- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 191 "Розбій" - у частині 4 вилучити слова "спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або".
Обґрунтування: каратись повинно саме протиправне діяння, а не те, скільки пограбовано.
Відхилено


461.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
-411- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини четвертої статті 192 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від семи до дванадцяти років.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.


-412- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Проект нової редакції Кримінального Кодексу України доповнити статтями, виклавши необхідні норми в наступній редакції:
"Стаття 192. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв`язку та їх обладнання.
(1) Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв`язку та їх обладнання
карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
(2) Ті самі дії вчинені групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, чи у великих розмірах
карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.
(3) Ті самі дії вчинені організованою групою осіб, або таки, що спричинили особливо тяжкі наслідки
карається позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією або без такої.
Примітка: Діями, що завдали особливо тяжкі наслідки вважаються дію, якщо вони спричинили загибель людини, перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією та послугами зв`язку, внаслідок якої припинена діяльність промислових підприємств, порушена діяльність органів влади, державних установ, лікарських закладів, правоохоронних органів, частин пожежної охорони, збройних сил, порушено функціонування залізничного, морського, річного, повітряного, автомобільного транспорту та електротранспорту.
Враховано

Стаття 188. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв`язку та їх обладнання
(1) Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв`язку та їх обладнання -
карається штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
(2) Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, чи у великих розмірах -
карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років.
(3) Ті самі дії, вчинені організованою групою або такі, що спричинили особливо тяжкі наслідки -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Примітка: Діями, що завдали особливо тяжкі наслідки, вважаються дії, якщо вони спричинили загибель людини, перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією та послугами зв`язку, внаслідок якої припинена діяльність промислових підприємств, порушена діяльність органів влади, державних установ, лікарських закладів, правоохоронних органів, частин пожежної охорони, збройних сил, порушено функціонування залізничного, морського, річного, повітряного, автомобільного транспорту та електротранспорту.


-413- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкції частини (2) та (3) статті 189 запропонованої Васильєвим.
Враховано частково
-414- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Ст.190 вилучити.
Відхилено


462.
Стаття 193. Вимагання
-415- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У ст.192 термін "близькі родичі" доцільно замінити на "близькі особи", оскільки в інших суміжних складах йдеться про "близьких осіб" (ст.ст.211, 367 Проекту).
Відхилено

Стаття 189. Вимагання
463.
(1) Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дiй майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому вiданнi чи пiд охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькi родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), -
-416- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Ст.193 у част.I слова після слова "родичами" доповнити словами "обмеження прав або законних інтересів цих осіб".
Враховано

(1) Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дiй майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому вiданнi чи пiд охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькi родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), -
464.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-417- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 193, частина 1. Після слова "карається" додати текст "штрафом від десяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
Відхилено

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


-418- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 193 покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено


465.
(2) Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тiлесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
-419- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити частину другу статті 193 після слів "за попередньою змовою групою осіб", словами "або посадовою особою будь-якого рівня".
-420- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У ч. 2 статті 192 формулювання "посадовою особою будь-якого рівня" замінити на "службовою особою з використанням свого службового становища".
Відхилено
Враховано

(2) Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тiлесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -


-421- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В диспозиції частини (2) статті 193 доповнити словами "або таке, що завдало значної шкоди потерпілому", вилучивши їх із диспозиціх частини (3) цієї статті.
Враховано


466.
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.
-422- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 193 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до семи років. Можливу конфіскацію майна вилучити.
Враховано

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
467.
(3) Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -


(3) Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, -
468.
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
-423- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 193 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років. Конфіскацію майна вилучити.
Враховано

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.
469.
(4) Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане iз заподiянням тяжкого тілесного ушкодження, -
-424- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити частину четверту статті 193 після слів "вчинене організованою групою" словами "або посадовою особою будь-якого рівня".
-425- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У ч.4 статті 192 формулювання "посадовою особою будь-якого рівня" замінити на "службовою особою з використанням свого службового становища".
Відхилено

Враховано

(4) Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане iз заподiянням тяжкого тілесного ушкодження, -


-426- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.192, ч. (4): виключити слова "або службовою особою з використанням свого службовго становища", оскільки це передбачено у ч. (2).
Враховано


470.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-427- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини четвертої статті 193 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від семи до дванадцяти років.
Враховано

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
471.
Стаття 194. Шахрайство
-428- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Статтю 194 виключити з проекту.
Відхилено

Стаття 190. Шахрайство
472.
(1) Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
-429- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 194, частина 1. Вилучити тест "чи зловживання довірою".
Відхилено

(1) Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
473.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-430- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Враховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
474.
(2) Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осiб, -
-431- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Диспозицію частини (2) статті 194 доповнити словами "або таким що завдало значної шкоди потерпілому", виключивши їх з тексту диспозиції частини (3) цієї статті.
Враховано

(2) Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осiб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -


-432- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 193 "Шахрайство" - у частині 2 вилучити слова "або таке, що завдало істотної шкоди потерпілому" та передбачити штраф як додаткове покаранняю.
Відхилено
-433- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частинах другій, третій і четвертій статті 193 (шахрайство) не визначено розміри шкоди, що завдається потерпілому: "значної", "у великих розмірах" та "особливо великих розмірах". Пропонується визначити конкретні розміри.
Відхилено


475.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
-434- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано

карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
476.
(3) Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, або вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -
-435- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 193 "Шахрайство" - частину 3 викласти в такій редакції: "Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років та штрафом у розмірі нанесених збитків".
Враховано частково

(3) Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -
477.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.
-436- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 194 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Можливу конфіскацію майна вилучити.
Враховано

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
478.
(4) Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -
-437- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 193 "Шахрайство" - частину 4 вилучити.
Відхилено

(4) Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -
479.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-438- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини четвертої статті 194 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.


-439- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
В санкції частини четвертої статті 193 передбачити покарання у вигляді позбавлення волі в межах від 5 до 10 років, конфіскацію майна -вилучити.
Враховано частково


480.
Стаття 195. Привласнення, розтрата майна або заволодiння ним шляхом зловживання службовим становищем


Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодiння ним шляхом зловживання службовим становищем
481.
(1) Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене винуватому чи перебувало в його вiданнi, -
-440- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Врахувати поправки №№ 374, 375, 376 до статті 194 щодо зменшення санкцій покарання.
Враховано частково

(1) Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене винуватому чи перебувало в його вiданнi, -
482.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-441- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 195 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
-442- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 194 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" - у частині 1 вилучити можливе покарання у вигляді позбавлення волі, та передбачити штраф на суму нанесених збитків.
ВідхиленоВідхилено

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-443- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У санкції частини (1) ст.194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Відхилено


483.
(2) Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -


(2) Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -
484.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфiскацiєю майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-444- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 195 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років. Можливу конфіскацію майна вилучити.
Відхилено

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-445- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 194 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" - у частині 2 передбачити штраф як додаткове покарання на суму нанесених збитків та скоротити строк позбавлення волі до 4 років.
Відхилено
-446- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У санкції ч.(2) ст.194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено


485.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осiб, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осiб, -
486.
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв, з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-447- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 195 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Можливу конфіскацію майна вилучити.
Відхилено

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-448- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 194 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" - у частині 3 скоротити верхню межу покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років та передбачити штраф на суму нанесених збитків як додаткове покарання.
Враховано частково
-449- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У санкції ч.(30 ст.194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Враховано частково


487.
(4) Дiї, передбачені частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi у великих розмірах, -
-450- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 194 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" - частини 4 і 5 вилучити.
Відхилено

(4) Дiї, передбачені частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi у великих розмірах, -
488.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-451- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини четвертої статті 195 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Можливу конфіскацію майна вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-452- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У санкції ч.(4) ст.194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Враховано частково


489.
(5) Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах або органiзованою групою осіб, -
-453- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
В частині п'ятій статті 195 слово "або" перенести після слова "третьою" та добавити слово "четвертою".
Враховано

(5) Дiї, передбаченi частинами першою, другою, третьою або четвертою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах або органiзованою групою, -
490.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-454- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини п'ятої статті 195 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-455- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У санкції ч.(5) ст.194 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково


491.
Стаття 196. Самовільне зайняття земельної дiлянки та самовiльне будiвництво
-456- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 195 (Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) з проекту Кодексу - вилучити.
Враховано
-457- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ст.195 "Самовільне зайняття земельної дiлянки та самовiльне будiвництво" вилучити. В умовах розвитку земельних правовідносин та приватної власності на землю на зазначений состав злочину буде поширюватися відповідні состави злочинів проти власності.
Враховано
-458- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст. 195 - виключити.
Враховано


492.
(1) Самовільне зайняття земельної дiлянки або самовiльне будiвництво будинкiв чи споруд, якщо такi дiї заподіяли iстотну шкоду громадянинові, пiдприємству, установi чи органiзацiї або державі, -
-459- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 196, частина 1. Слово "громадянинові" замінити словом "особі", а в кінці диспозиції додатки текст "чи територіальній громаді".
Відхилено493.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю незаконно споруджених будiвель.
-460- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 196 в можливе покарання у вигляді обмеження волі вилучити.
-461- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 195 "Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво" - у частині 1 вилучити можливе покарання у вигляді арешту та обмеження волі, та конфіскацію.
Відхилено


494.
(2) Органiзацiя групових дiй, спрямованих на самовiльне зайняття земельної дiлянки або на самовiльне будiвництво будинкiв чи споруд, а також участь у цих групових дiях, -
-462- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 196, частина 2. Після тексту "чи споруд", додати текст "якщо такі дії заподіяли істотну шкоду особі, підприємству, установі, організації, територіальній громаді чи державі".
Відхилено495.
караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю незаконно споруджених будiвель.
-463- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 196 можливе покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до двох років.
-464- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 195 "Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво" - у частині 2 вилучити можливе покарання у вигляді арешту, позбавлення волі та конфіскації майна.
Відхилено
Враховано частково


496.
Стаття 197. Заподiяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
-465- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 197. У назві вилучити текст "або зловживання довірою".
Відхилено

Стаття 192. Заподiяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою


-466- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 196 (Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою) з проекту Кодексу - вилучити.
Відхилено
-467- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ст.196 "Заподiяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою" вилучити.
Відхилено


497.
(1) Заподiяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, а також самовiльним використанням в корисливих цілях електричної або теплової енергiї чи газу, -
-468- Президент України
З частини першої статті 197 підлягають виключенню слова "а також самовільним використанням в корисливих цілях електричної або теплової енергії чи газу". Залежно від розміру завданої шкоди відповідальність за такі правопорушення наставатиме за статтею 103-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення чи статтею 197 нового КК.
Враховано

(1) Заподiяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, -


-469- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 197. У тексі вилучити текст "або зловживання довірою".
Відхилено


498.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
-470- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції першої частини статі 197 можливе покарання у вигляді арешту вилучити.
-471- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 196 "Заподіяння майнової шкоди шляхом обміну або зловживання довірою - у частині 1 вилучити арешт як вид покарання.
ВідхиленоВідхилено

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
499.
(2) Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або такi, що заподiяли майнову шкоду у великих розмiрах, -
-472- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 196 "Заподіяння майнової шкоди шляхом обміну або зловживання довірою - у частині 2 вилучити слова "або такі, що заподіяли майнову шкоду у великих розмірах" та можливе покарання у вигляді обмеження волі передбачити на строк не більше 2 років. Як додаткове покарання передбачити штраф.
Відхилено

(2) Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або такi, що заподiяли майнову шкоду у великих розмiрах, -
500.
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.


караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
501.
Примiтка. Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а у великих розмірах - така, що у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.


Примiтка. Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а у великих розмірах - така, що у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
502.
Стаття 198. Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного
-473- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Предметом передбаченого ст.197 злочину визначене лише майно, що має певну особливу цінність, а також скарб. Як видається, предметом цього злочину доцільно визначити і будь-яке майно, яке має значну (велику) грошову вартість (цінність).
Відхилено

Стаття 193. Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного
503.
Привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, чужого майна, яке має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, а також скарбу, -


Привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, чужого майна, яке має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, а також скарбу, -
504.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
-474- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції першої частини статі 198 можливе покарання у вигляді арешту вилучити.
-475- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.197 "Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного" - вилучити як можливе покарання арешт та обмежити виправні роботи 1 роком та передбачити штраф.
ВідхиленоВідхилено

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.


-476- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 197 (Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного) покарання у вигляді арешту - вилучити.
Відхилено
-477- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У санкції статті 197 "Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного" можливе покарання у вигляді арешту вилучити.
Відхилено


505.
Стаття 199. Умисне знищення або пошкодження майна


Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
506.
(1) Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмiрах, -
-478- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.198 "Умисне знищення або пошкодження майна" - у частині 1 додати слова "або особливо великих розмірах". Передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.
Відхилено

(1) Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмiрах, -
507.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
-479- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 199 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Відхилено

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
508.
(2) Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмiрах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
-480- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 199, частина 2. Після слова "підпалу" додати текст ", вибуху".
-481- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.198 "Умисне знищення або пошкодження майна" - - у частині 2 вилучити слова "або особливо великих розмірах" та передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.
ВрахованоВідхилено

(2) Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмiрах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
509.
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.
-482- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Наприкінці додати текст "з штрафом від двадцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.


-483- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 199 покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від трьох до десяти років.
Відхилено


510.
Стаття 200. Погроза знищення майна


Стаття 195. Погроза знищення майна
511.
Погроза знищення чужого майна шляхом пiдпалу, вибуху або iншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальнi пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -


Погроза знищення чужого майна шляхом пiдпалу, вибуху або iншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальнi пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -
512.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мiсяцiв.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мiсяцiв.
513.
Стаття 201. Необережне знищення або пошкодження майна


Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна
514.
Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
-484- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Диспозицію статті 200 (Необережне знищення або пошкодження майна) викласти у редакції: "Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому або загибель людей, -".
Враховано

Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей, -


-485- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Диспозицію ст.220 "Необережне знищення або пошкодження майна" викласти у такі редакції:
"Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей, -".
Враховано
-486- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.200: виключити слова "або інші тяжкі наслідки" та доповнити після слова "спричинило" слова "тяжкі тілесні ушкодження".
Враховано


515.
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
-487- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 201. Санкцію наприкінці доповнити текстом "з штрафом до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Відхилено

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.


-488- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 201 покарання у вигляді обмеження волі передбачити в межах до трьох років, можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Відхилено
-489- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
В санкції ст.200 покарання у вигляді обмеження волі передбачити до трьох років. Можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Відхилено


516.
Стаття 202. Порушення обов'язків щодо охорони майна
-490- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 202 "Порушення обов'язків щодо охорони майна" необхідно виключити з Проекту - це питання Цивільного кодексу.
Відхилено

Стаття 197. Порушення обов'язків щодо охорони майна
517.
Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це спричинило тяжкi наслiдки для власника майна, -
-491- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 202. Текст "якій доручено зберігання чи охорона" замінити текстом "яка зобов'язана зберігати чи охороняти".
Відхилено

Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це спричинило тяжкi наслiдки для власника майна, -


-492- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Стаття 202. У диспозиції частини першої статті слова "своїх обов`язків" записати після слова "виконання".
Відхилено


518.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-493- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 202 можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити.
Враховано


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.
519.
Стаття 203. Придбання або збування майна, зазнаки здобутого злочинним шляхом


Стаття 198. Придбання або збування майна, завідомо здобутого злочинним шляхом
520.
Заздалегідь не обіцяне придбання або збування чи зберігання майна, зазнаки здобутого злочинним шляхом, -


Заздалегідь не обіцяне придбання або збування чи зберігання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, -
521.
караються арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.
-494- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 203 можливе покарання у вигляді позбавлення волі та конфіскацію майна вилучити.
-495- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 202 ""Придбання або збування майна, завідомо здобутого злочинним шляхом" - передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.
Враховано частково


Відхилено

карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той же строк.
522.
Розділ VII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
-496- Національний банк України
Пропонується доповнити Розділ VII "ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" новою статтею такого змісту:
Відхилено

Розділ VII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття___. Незаконне розголошення або використання банківської таємниці
(1) Незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю, особою, якій ця інформація відома у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю чи на інших законних підставах або незаконне використання такої інформації, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великих розмірах інтересам держави, юридичним особам або громадянам, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років або штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб, або завдали матеріальної шкоди інтересам держави, юридичним особам або громадянам в особливо великих розмірах, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна чи без такої з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великих розмірах, якщо вона у двадцять і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Матеріальна шкода вважається завданою в особливо великих розмірах, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".


523.
Стаття 204. Виготовлення, зберігання, використання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, документів на переказ або засобів доступу до банківських рахунків чи державних цінних паперів
-497- Президент України
Статтю 204 розділити на дві статті. В одній з них слід передбачити відповідальність за виготовлення чи збут підроблених грошей або цінних паперів, а в іншій - за виготовлення чи використання підроблених документів на переказ грошей чи засобів доступу до банківських рахунків. Це вимагається як суспільною небезпекою підроблення національної чи іноземної валюти, так i необхідністю підвищення відповідальності за такі діяння.
Враховано


Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї


-498- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Предмет передбаченого ст. 204 злочину доповнити "білетами державних лотерей.
Враховано
-499- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
З назви статті 204 та з диспозиції виключити слово "використання", після слова "рахунків" поставити кому, а слово "чи" поставити після слова "паперів" записавши "чи білетів державної лотереї" аналогічно в частині першій статті.
Враховано
-500- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У ст.203: а) слова "пересилка" замінити словом "пересилання", оскільки в інших статтях КК вживається саме такий термін; б) формулювання "документів на переказ або засобів доступу до банківських рахунків" замінити на формулювання "банківських платіжних інструментів", яка вживається у Законі "Про банки і банківську діяльність".
Враховано частково


524.
(1) Виготовлення, зберігання, використання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та металевої монети, іноземної валюти, документів на переказ або засобів доступу до банківських рахунків чи державних цінних паперів, -
-501- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Пропоную диспозицію статті 204 викласти в такій редакції:
"... Виготовлення, зберігання, використання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та металевої монетки, а також іноземної валюти"...
Враховано частково


(1) Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, -
525.
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна чи без такої.
-502- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 204 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до п'яти років. Можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.


-503- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.203 "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї" - у частині 1 верхню межу покарання встановити 6 років та передбачити штраф.
Враховано частково


526.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, -


(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, -
527.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.
-504- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 204 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.


-505- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.203 "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї" - у частині 2 верхню межу покарання встановити 10 років, вилучити конфіскацію майна та передбачити штраф.
Враховано частково


528.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, -
-506- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.203 "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї" - частину 3 вилучити.
Відхилено

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, -
529.
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-507- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 204 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років. Конфіскацію майна вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.
530.
Примітка. 1. Дії передбачені цією статтею, вважаються вчинені у великому розмірі, якщо сума їх у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі - якщо сума їх у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
-508- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
У примітці слово "їх" замінити словом "підробки".
Враховано

Примітка. Дії передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому розмірі, якщо сума підробки у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі - якщо сума підробки у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
531.
2. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному вигляді, що використовується банками та їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів. До документів на переказ відносяться розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжні повідомлення.

-509- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Пропоную нову статтю:
Стаття Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та обладнанням для їх виготовлення.
Підробка документів на переказ чи платіжних карток, -
Карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна,
Придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту або використання підроблених документів на переказ чи платіжних карток, а так само збут їх,
Караються штрафом до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна, або без такої,
Виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання обладнання для підроблення документів на переказ чи платіжних карток з метою його збуту або використання, а так само збут його, -
Караються штрафом до тисячі неопдаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна, або без такої,
Дії, передбачені частинами 1-3 цієї статті, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -
Караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна,
Дії передбачені частинами 1-3 цієї статті, вчинені організованою групою, -
Караються позбавленям волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Враховано

Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення
(1) Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Примітка. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному вигляді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).


-510- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ст.204 "Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення" вилучити. Немає економічного підгрунтя.
Відхилено


534.
Стаття 205. Контрабанда
-511- Президент України
Статтю 205 "Контрабанда" викласти в редакції, запропонованій Президентом України у поданні від 11 лютого 2000 року. Проект закону у цьому питанні 2 листопада ц.р. прийнято Верховною Радою України у другому читанні.
Враховано частковоСтаття 201. Контрабанда


-512- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Діяння передбачені статтею 205 "Контрабанда" потребують декрiмiналiзацiї (за виключенням контрабанди предметів вилучених з цивільного обігу), оскільки це питання повинно регулюватися переважно економічними важелями, крім цього частина таких дiянь охоплюється iншими статтями Проекту.
Враховано частково

-513- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Ст. 204 доцільно закріпити такі кваліфікуючі ознаки складу злочину к вчинення контрабанди в особливо великому розмірі, визначивши його таким, коли вартість предметів контрабанди становить тисячу і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян; вчинення контрабанди з застосуванням насильства до особи, яка здійснює митний контроль. До переліку предметів контрабандної діяльності доцільно включити також підроблену валюту.
Враховано частково
-514- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Доповнити диспозиції ст. 204 проекту КК положеннями стосовно відповідальності за вчинення контрабанди шляхом обманного використання документів чи засобів митного забезпечення (пломб, печаток та інші), а також шляхом умисного недекларування чи декларування не за своїм найменуванням, порушення зобов'язань про транзит. Практика митних органів засвідчує, що порушення зобов'язань про транзит (або "перерваний" транзит) є у більшості випадків латентною формою контрабанди, характерним і найпоширенішим способом діяльності організованих злочинних угруповань.
Відхилено
-515- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Узгодити редакцію ст.204 з оновленою редакцією статті "Контрабанда" проекту Закону про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, внесеного на розгляд Верховної Ради України у третьому читанні за реєстраційним номером 5088 від 14.02.2000р.
Враховано частково


535.
(1) Контрабанда, тобто переміщення товарiв або валютних цiнностей через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення iсторичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), вибухових пристроїв, вiйськового озброєння та майна, матерiалiв і обладнання до зброї масового ураження, а так само контрабанда стратегiчно важливих сировинних товарiв, щодо яких встановлено вiдповiднi правила вивезення за межi України, -
-516- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 205. Частину 1 після тексту "важливих сировинних товарів, щодо яких" доповнити текстом "законодавством".
-517- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Викласти диспозицію частини (1) статті 205 в наступній редакції:
"(1) Контрабанда, тобто переміщення товарiв через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення iсторичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегiчно важливих сировинних товарiв, щодо яких законодавством встановлено вiдповiднi правила вивезення за межi України, -".
ВрахованоВраховано


(1) Контрабанда, тобто переміщення товарiв через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення iсторичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегiчно важливих сировинних товарiв, щодо яких законодавством встановлено вiдповiднi правила вивезення за межi України, -


-518- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини першої статті 205 (Контрабанда) слово: "товарів" - вилучити. Замість слова "товарів" записати слова: "спирту чи горілчаних виробів або тютюну чи тютюнових виробів".
Відхилено
-519- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
В ч.(1) сь.205 "Контрабанда" слово "товарів" замінити на слово "тютюнових та лікеро-горілчаних виробів".
Відхилено


536.
караються позбавленням волі на строк вiд трьох до десяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна або без такої.
-520- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 205 покарання у вигляді позбавленням волі замінити покаранням у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років. Можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.


-521- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Врахувати пропозиції у поправках №№ 418, 421 щодо зменшення санкцій покарання у статті 205.
Відхилено


537.
(2) Тi самi дiї, вчиненi органiзованою групою або особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -


(2) Ті ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
538.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю предметів контрабанди та з конфіскацією майна.
-522- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В санкції частини другої статті 205 слово "десяти" замінити словом "дванадцяти".
Враховано

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.


-523- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 205 третю частиною такого змісту:
3). Організація міждержавного угрупування з метою контрабанди або участь у такій організації, -
карається позбавленням волі від шести до п'ятнадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди з конфіскацією майна.
Відхилено
-524- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 205 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до шести років. Можливу конфіскацію майна - вилучити.
Відхилено


539.
Примітка. Контрабанда товарiв або валютних цiнностей вважається вчиненою у великих розмiрах, якщо їхня вартість у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-525- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
З тексту примітки вилучити слова "або валютних цiнностей".
Враховано

Примітка. Контрабанда товарiв вважається вчиненою у великих розмiрах, якщо їхня вартість у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
540.
Стаття 206. Порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю
-526- Президент України
У статі 206 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю


-527- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 206 слова "заняття підприємницькою діяльністю" замінити на слова "заняття господарською діяльністю". Ця зміна вноситься з метою узгодження Кримінального кодексу України з Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01 червня 2000 року.
Враховано
-528- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У назву статті 206 добавити слова "та банківської".
Враховано
-529- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Ст. 206. У назві статті слово "підприємницької" замінити словом "господарської". 541 Диспозицію ч. 1 статті доцільно викласти в редакції:
Враховано


541.
1) Зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачене законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам громадян, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб, або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -
"Здійснення без державної реєстрації як суб'єкта підприємництва діяльності, що містить ознаки підприємницької, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це заподіяло істотну шкоду...".
-530- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 206, частина 1. Після слів "діяльністю без" додати текст "передбаченої законом", після слів "якого передбачене" слово "законодавством" замінити словом "законом", текс "громадян, державним інтересам" замінити текстом "особи, територіальної громади, держави".

Враховано частково

(1) Здійснення без державної реєстрації, як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів господарської діяльнсоті з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, -


-531- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У ст.205 слова "здійснення без державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької", замінити словами: "Систематична діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою одержання прибутку, здійснювана без державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності".
Відхилено
-532- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини першої статті 206 (Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю) визначити поняття "істотної шкоди", що може бути заподіяна громадянам, державі чи окремим юридичним особам. Пропонується визначити істотну шкоду в розмірі понад 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Враховано частково
-533- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ч.(1) сю 206 "Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю" икласти у такій редакції:
"(1) Здійснення без державної реєстрації, як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів господарської діяльнсоті з порушенням умов ліцензування, якщо це заподіяло істотну шкоду інтересам громадян, державним інтересам чи інтересам окремих юридичних осіб, або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах".
Враховано


542.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
-534- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 206 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Враховано


карається штрафом вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.


-535- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 206 можливе покарання у вигляді виправних робіт та обмеженням волі - вилучити.
Враховано частково


543.
(2) Здiйснення банківської дiяльностi або банківських операцiй без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам громадян, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -
-536- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 206, частина 2. Після слів "діяльністю без" додати текст "передбаченої законом", після слів "якого передбачене" слово "законодавством" замінити словом "законом", текс "громадян, державним інтересам" замінити текстом "особи, територіальної громади, держави".
-537- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В частині 2 статті 206 після слів "або банківських операцій" додати слова "а також професійної діяльності на ринку цінних паперів".
Враховано частково


Враховано


(2) Здiйснення банківської дiяльностi або банківських операцiй, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -


-538- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Змінити частину 2 статті 206 проекту Кримінального кодексу України (реєстраційний № 1029), прийнятого Верховною Радою України 14 вересня 2000 року, двома частинами такого змісту:
"(2) Зайняття без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого передбачено законодавством, підприємницькою діяльністю, пов`язаною з одержанням від фізичних чи юридичних осіб грошей, майна або майнових прав без негайного надання їм відповідної компенсації, -
карається штрафом від ста до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років, або виправними роботами на строк до двох років обмеженням волі на строк до трьох років.
(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю, або якщо вони завдали істотної шкоди інтересам громадян, державним інтересам чи інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років".
Враховано частково

-539- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ч.(2) викласти у такій редакції:
"(2) Здiйснення банківської дiяльностi або банківських операцiй, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів, операцій небанківських фінансових установ, а також проведення лотерей без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам громадян, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб, територіальної громади або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах".
Враховано


544.
карається штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.
-540- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Доповнити статтю 206 законопроекту частиною (3) такого змісту:
"(3) Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без спеціального дозволу (ліценції), одержання якого передбачене законодавством, або з порушенням умов ліцензування, купівля промислового брухту у фізичних осіб, збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація промислового металобрухту фізичними особами, якщо це заподіяло істотну шкоду інтересам громадян, державним інтересам чи інтересам окремих юридичних осіб або було пов`язано з отриманням доходу у великих розмірах, -
карається штрафом від двохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п`яти років."
Відхилено
охоплюється чю1 ст.206.
карається штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.


-541- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини другої статті 206 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Враховано

-542- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 206 можливе покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до двох років.
Враховано частково


545.
Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-543- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітку статті 206 викласти в такій редакції:
"Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Враховано


Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.


-544- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Примітку викласти у такій редакції:
"Істотна шкода або отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".
Враховано


546.
Стаття 207. Зайняття забороненими видами підприємницької дiяльностi
-545- Президент України
У статі 207 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 203. Зайняття забороненими видами господарської дiяльностi


-546- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 207 слова "заняття підприємницькою діяльністю" замінити на слова "заняття господарською діяльністю". Ця зміна вноситься з метою узгодження Кримінального кодексу України з Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01 червня 2000 року.
Враховано
-547- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій статті 207.
Враховано


547.
(1) Зайняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спецiальна заборона, крiм випадкiв, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -
-548- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 207. Частину 1 після слів "спеціальна заборона", доповнити текстом "встановлена законом".
Враховано

(1) Зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спецiальна заборона, встановлена законом, крiм випадкiв, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -
548.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю строком до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.
-549- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 207 можливе покарання у вигляді конфіскації майна - вилучити.
Враховано

карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
549.
(2) Тi самi дiї, якщо вони заподіяли iстотну шкоду охоронюваним законом iнтересам фiзичних осiб, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб, або якщо вони були вчиненi особою, ранiше судимою за зайняття забороненими видами пiдприємницької дiяльностi, -
-550- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 207, частина 2. Текст "фізичних осіб чи державним інтересам" замінити текстом "особи, територіальної громади, держави".
-551- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини другої статті 207 (Зайняття забороненими видами господарської діяльності) визначити поняття "істотної шкоди" охоронюваних законом інтересів громадян. Пропонується визначити розмір "Істотної" шкоди в розмірі понад 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Враховано частковоВідхилено

(2) Тi самi дiї, якщо вони були пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах або якщо вони були вчиненi особою, ранiше судимою за зайняття забороненими видами господарської дiяльностi, -
550.
караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.
-552- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 207 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до двох років, конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


-553- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 207 покарання у вигляді позбавленням волі замінити на покарання у вигляді обмеженням волі.
Враховано
-554- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Доповнити розділ VII статтею в такій редакції:
Стаття... Перешкоджання заняттю підприємницькою діяльностю
(1) Неправомірна відмова в реєстрації підприємства або у виданні спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення підприємницької діяльності - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі до трьох років.
Відхилено

-555- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ст.207 "Зайняття забороненими видами господарської дiяльностi" доповнити приміткою такого змісту:
"Примітка: Істотна шкода має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Враховано частково

Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
551.
Стаття 208. Виготовлення спиртних напоїв і торгівля ними
-556- Президент України
Назву статті 208 доповнити після слів "спиртних напоїв" словами "домашнього виготовлення".
Відхилено
-557- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 208. Назву статті викласти у редакції: "Незаконні виготовлення і торгівля спиртними напоями".
Відхилено

-558- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Стаття 208. Виключити, як таку, відповідальність за яку не є предметом регулювання Кримінального Кодексу.
Відхилено
-559- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Статтю 208 вилучити.
Враховано
-560- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст. 208 вилучити.
Враховано


552.
Виготовлення з метою продажу або зберігання з цією метою самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього приготування, або виготовлення з метою продажу апаратів для їх вироблення, а також торгівля зазначеними спиртними напоями чи апаратами,-
-561- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В диспозиції статті добавити слово "незаконне".
-562- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В частині першій ст.208 вилучити слова "домашнього приготування".
Відхилено


Відхилено


553.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.
-563- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 208 можливе покарання у вигляді позбавлення волі - вилучити. Передбачити не конфіскацію майна, а конфіскацію незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.
Відхилено

-564- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкції статті 208.
Враховано


554.
Стаття 209. Незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів
-565- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Назву статті 209 викласти у наступній редакції:
"Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".
Враховано

Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів


-566- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 209 або включити або у санкції замінити позбавлення волі на обмеження волі і вилучити конфіскацію майна.
Враховано
-567- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій статті 209.
Враховано


555.
(1) Незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, -
-568- Президент України
У частині першій статті 209 використати поняття, вжиті в Законі України "Про державне регулювання виробництва i торгівлі спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями i тютюновими виробами".
Відхилено

(1) Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, -


-569- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Доповнити частину першу статті 209 після слова "збут" словами "чи транспортування з метою збуту".
Враховано
-570- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Частину першу статті 209 викласти в такій редакції:
Незаконне виготовлення, придбання або зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів чи інших підакцизних товарів.
Враховано частково


556.
карається штрафом від ста до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з вилученням вироблених товарів і конфіскацією майна чи без такої.
-571- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 209 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з вилученням вироблених товарів і конфіскацією майна чи без такої".
Враховано частково

карається штрафом від п'ятисот до тисячі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.


-572- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 209 можливе покарання у вигляді позбавленням волі і можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано
-573- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.209 "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" - у частинах 1, 2, 3 передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.
Відхилено


557.
(2) Виготовлення товарів, вказаних у частині першій цієї статті, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за частиною першою цієї статті, -
-574- Президент України
У частині другій статті 209 слова "за частиною першою цієї статті " слід замінити словами "за цією статтею".
-575- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У ч.2 статті 209 слова "шляхом відкриття підпільних цехів" виключити, доповнити словом "незаконне".
Враховано
Враховано частково

(2) Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, -
558.
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з вилученням таких товарів і конфіскацією майна.
-576- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини другої статті 206 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від тисячу до двох тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі на строк до трьох років з вилученням таких товарів і конфіскацією майна".
Враховано

карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення..


-577- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 209 можливе покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до двох років, конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково


559.
(3) Виготовлення товарів, вказаних у частині першій цієї статті з недоброякісної сировини (матеріалів), які несуть загрозу для життя і здоров'я людей або призвели до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, -
-578- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Частину (3) статті 209 викласти в такій редакції:
"Незаконне виготовлення товарів, вказаних у частині першій або другій цієї статті з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконне збування таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, -".
Враховано

(3) Незаконне виготовлення товарів, вказаних у частині першій або другій цієї статті з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконне збування таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, -
560.
карається позбавленням волі від п'яти до десяти років з вилучення та знищенням вироблених товарів і конфіскацією майна.
-579- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини третьої статті 206 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі від трьох до п'яти років з вилучення та знищенням вироблених товарів і конфіскацією майна".
Відхилено

карається позбавленням волі від п'яти до десяти років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення..


-580- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 209 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до п'яти років, конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково


561.
Стаття 210. Фіктивне підприємництво
-581- Президент України
У статі 210 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Відхилено

Стаття 205. Фіктивне підприємництво


-582- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Взагалі краще змінити і назву статті на термін "лжепідприємництво", а саму статтю викласти в редакції:
(1) Створення або придбання суб'єктів господарської діяльності без наміру здійснення ними статутної господарської діяльності, - карається...
(2) Створення або придбання суб'єктів господарської діяльності, вчинені з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності чи відмивання (легалізації) коштів, здобутих злочинним шляхом, а так само укладання від імені суб'єкта господарської діяльності фіктивних угод чи прийняття інших зобов'язань без наміру їх виконання, - караються...
(3) Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони чинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди державі, банку, кредитній установі, іншим юридичним особам або громадянам чи потягти інші тяжкі наслідки, - караються...".
Враховано частково
-583- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Ст.210 ч.(1) вилучити.
Враховано частково


562.
(1) Фiктивне пiдприємництво, тобто створення або придбання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi без намiру здiйснювати статутну діяльність, а також укладання службовими особами або власниками дiючих суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi господарських чи фiнансових угод без намiру їх виконання, а також вчинені з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності, -
-584- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Ст. 210 викладена (сформульована) редакційно невдало. 562 Диспозицію ч.1 ст. 210 слід сформулювати в такій редакції: (1) Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без наміру здійснювати статутну діяльність чи з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, а так само укладання службовими особами чи власниками діючих суб'єктів підприємницької діяльності господарських чи фінансових угод або прийняття на себе інших зобов'язань без наміру їх виконання...".
Враховано

(1) Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, -


-585- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У диспозиції ст.210 слова "а також вчинені з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності" виключити, оскільки вони уже вжиті у тексті статті і має місце дублювання.
Враховано
-586- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини першої статті 210 слова: "а так само укладання службовими особами чи власниками діючих суб'єктів підприємницької діяльності господарських чи фінансових угод або прийняття на себе інших зобов'язань без наміру їх виконання, а також вчиненні з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності" - вилучити.
Враховано частково
-587- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 210, частина 1. Після тексту "шкоду держави", додати текстом "територіальній громаді", а текст "особам або громадянам" замінити текстом "чи фізичним особам".
Враховано частково
-588- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
У частині 1 статті 210 після слів "без наміру здійснювати статутну діяльність" поставити крапку.
Відхилено
-589- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини першої статті 210 (Фіктивне підприємництво) слова: " без наміру здійснювати статутну діяльність чи" та " а так само укладання службовими особами чи власниками діючих суб'єктів підприємницької діяльності господарських чи фінансових угод або прийняття на себе інших зобов'язань без наміру їх виконання, " - вилучити.
Враховано частково
-590- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У ст.210 "Фіктивне підприємництво" ч.(1) викласти у такій редакції:
"(1) Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона".
Відхилено
-591- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.210: виключити слова "без наміру здійснювати статутну діяльність чи" ,
а також слова "а так само укладання службовими особами чи власниками діючих суб'єктів підприємницької діяльності господарських чи фінансових угод або прийняття на себе інших зобов'язань без наміру їх виконання".

Враховано

Відхилено


563.
караються штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-592- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 210 викласти в такій редакції:
"караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Відхилено


караються штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.


-593- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 210 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на покарання у вигляді обмеженням волі, можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково


564.
(2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або заподіяли велику матерiальну шкоду державi, банкові, кредитним установам, iншим юридичним особам або громадянам, -
-594- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій частини (2) статті 210.
Враховано

(2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або заподіяли велику матерiальну шкоду державi, банкові, кредитним установам, iншим юридичним особам або громадянам, -
565.
караються позбавленням волi на строк від трьох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.
-595- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини другої статті 210 викласти в такій редакції:
"караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої".
Відхилено

караються позбавленням волi на строк від трьох до п'яти рокiв.


-596- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 210 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років, можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково


566.
Примiтка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
-597- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Стаття 210. Фіктивне підприємство
Примітку до статті викласти в редакції:
Матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним особам, вважається великою, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а матеріальна шкода, яка заподіяна державі або юридичним особам, вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Враховано частково


Примiтка. Матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним особам, вважається великою, якщо вона у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а матеріальна шкода, яка заподіяна державі або юридичним особам, вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


-598- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітку статті 210 викласти в такій редакції:
"Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у три тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Відхилено
-599- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Доцільно передбачити кримінальну відповідальність за створення або фактичне використання діючих громадських організацій, благодійних фондів, Інших неприбуткових організацій, які не мають права безпосередньо здійснювати підприємницьку діяльність, для прикриття незаконної підприємницької діяльності, здійснення заборонених видів діяльності чи легалізації коштів, здобутих незаконним, в тому числі злочинним, шляхом, а так само за використання коштів, одержаних в якості членських, цільових та інших внесків, благодійних пожертвувань тощо не у відповідності з їх цільовим призначенням.
Відхилено
-600- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У Примітці до статті 210 (Фіктивне підприємництво) замість слова: "п'ятдесят" записати слово "двісті".
Враховано
-601- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
В примітці до ст.210 слово "п'ятдесят" змінити на слово "двісті".
Враховано


567.
Стаття 211. Протидія законній підприємницькій діяльності
-602- Президент України
У статі 211 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності
568.
(1) Протидія законній підприємницькій діяльності, тобто протиправна вимога перестати займатися підприємницькою діяльністю чи обмежити її, укласти угоду, виконання якої може обмежити законні права чи інтереси того, хто займається підприємницькою діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, -
-603- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Диспозицію статті 211частини першої викласти в такій редакції:
(1) Протидія законній підприємницькій діяльності, тобто протиправна вимога перестати займатися підприємницькою діяльністю чи обмежити її, чи укласти угоду, виконання якої може обмежити законні права чи інтереси того, хто займається підприємницькою діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодженням чи знищенням їх майна за відсутності ознак вимагання, або будь-які інші зазнаки незаконні дії, що перешкоджають законній підприємницькій діяльності, -
Враховано частково

(1) Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, -


-604- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Ст. 211. Слово "перестати" замінити на слово "припинити", а слова "укласти угоду, виконання..." замінити словами "укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається...".
Враховано


569.
караються виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
-605- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 211 покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до трьох років, можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано

караються виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
570.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -


(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
571.
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.
-606- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 211 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років, можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.


-607- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Санкцію частини (2) статті 211 доповнити іншими видами покарань.
Відхилено


572.
(3) Протидія законній підприємницькій діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, -
-608- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 211 "Протидія законній господарській діяльності" - у частині 3 замість слів "або службовою особою" записати "державним службовцем".
Відхилено

(3) Протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, -
573.
караються позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-609- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 211покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років, конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.


-610- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Доповнити статтю приміткою наступного змісту:
Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Враховано

Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
574.
Стаття 212. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi
-611- Президент України
У статі 212 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 207. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi
575.
(1) Ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності або осіб, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, вiд повернення в Україну у передбаченi законодавством строки виручки в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї на експорт товарiв (робiт, послуг), товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей, -
-612- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 212, частина 1. Після тексту "у передбаченні" слово "законодавством" замінити словом "законом".
-613- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
У частині 1 статті 212 слід підкреслити, що мова йде про виручку, яка отримана від нерезидента. Бо карають зараз за "виручку", яка ще не одержана.
-614- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Ст. 212. Слова "а також приховування..." замінити словами "а також приховування такої валютної виручки чи валютної виручки, одержаної на території України на законних підставах...".
Враховано

ВідхиленоВідхилено
(1) Умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або осіб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть без створення юридичної особи, вiд повернення в Україну у передбаченi законом строки виручки в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї на експорт товарiв (робiт, послуг), або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей, -


-615- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частину першу статті 212 розпочати словом: "умисне". Вставити слово "умисне" між словами: "а також" та "приховування".
Враховано
-616- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Ч.(1) ст.212 вилучити.
Відхилено


576.
караються штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв.
-617- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
карається штрафом у розмірі від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Враховано

карається штрафом у розмірі від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.


-618- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 212 викласти в такій редакції:
"караються штрафом від п'ятисот до тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Враховано
-619- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 212 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі.
Враховано
-620- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 212 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" - у частинах 1, 2, 3 передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.
Відхилено


577.
(2) Тi самі дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у великих розмiрах -
-621- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини другої статті 212 між словами: "а також" та "ухилення" і "або" та "приховування" вставити слово "умисне".
-622- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 212 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" - у частині 2 додати слова "або в особливо великих розмірах".
Враховано
Відхилено

(2) Тi самі дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також умисне ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у великих розмiрах -
578.
караються обмеженням волі на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк з конфiскацiєю майна чи без такої.
-623- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини другої статті 212 викласти в такій редакції:
"караються штрафом від тисячу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої".
Відхилено

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк до трьох років.


-624- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 212 покарання у вигляді обмеженням або позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано
-625- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій частини (2) і (3) статті 212.
Враховано


579.
(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах, -
-626- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 212 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" - частину 3 вилучити.
Відхилено

(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах, -
580.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.
-627- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини третьої статті 212 викласти в такій редакції:
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна.
Відхилено

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.


-628- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 212 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково


581.
Примiтка: 1. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності в тисячу i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (в перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).
-629- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
У пункті першому примітки статті 212 слово "тисячу" замінити словами "п'ять тисяч".
Відхилено

Примiтка: 1. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності в тисячу i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (у перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).
582.
2. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у три тисячі i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (в перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).
-630- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
У пункті другому примітки статті 212 слова "три тисячі" замінити словами "десять тисяч".
2. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у десять тисяч і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (в перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України, на останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).
Відхилено

2. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у три тисячі i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (у перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).


-631- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Доповнити примітку статті 212 пунктом третім наступного змісту:
"3. Особа не притягається до кримінальної відповідальності, а порушена кримінальна справа підлягає припиненню, у випадку, якщо особа добровільно повернула виручки в Україну та сплатила встановлені законодавством податки та передбачені законодавством фінансові санкції".
Відхилено
-632- Національний банк України
Пропонується наступна редакція статті 212:
"Стаття 212. Порушення порядку розрахунків в іноземній валюті
(1) Порушення порядку розрахунків в іноземній валюті, встанровленого законодавством України, що полягає у ненадходженні виручки в іноземній валюті, отриманого від експорту товару, а саме продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), а так само неповерненні іноземної валюти за частково виконаними або невиконаними імпортними операціями на умовах відстрочення поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, з метою приховування іноземної валюти за межами України або ухилення від своєчасного надходження (повернення) іноземної валюти, вчинене посадовими особами юридичних осіб або фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, чи за їх дорученням іншими особами, -
Відхилено
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права займатися певною діяльністю та\або займати певні посади на строк до одного року.
(2) Ті самі дії, вчиненні повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великих розмірах, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна чи без такої з позбавленням права займатися певною діяльністю та\або займати певні посади на строк до трьох років.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна з позбавленням права займатися певною діяльністю та\або займати певні посади на строк до п'яти років.
Примітка: 1. Злочин, передбачений цією статтею визнається вчиненим у великому розмірі, якщо сума коштів в дві тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великому розмірі, якщо ця сума коштів у п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (в перерахунку у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленому Національним банком України, на останній день строку, передбаченого для повернення іноземної валюти з-за кордону).


583.
Стаття 213. Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв
-633- Президент України
У статі 213 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 208. Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв
584.
(1) Незаконне відкриття або використання без дозволу Національного банку України за межами України приватних валютних рахунків, або валютних рахунків підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, вчинені службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а також іншою особою, яка є громадянином України і постійно проживає на її території, -
-634- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Ст. 213. Диспозицію ч.1 статті викласти в редакції: "незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України, якщо одержання такої ліцензії є обов'язковим, а так само незаконне розміщення валютних коштів на рахунках і вкладах за межами України. - ", або ж сформулювати так, як вона була сформульована у проекті КК у грудні 1999р.
Враховано частково


(1) Незаконне, з порушення порядку встановленого законом, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій особою яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, -


-635- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Диспозицію частини (1) статі 213 викласти в такій редакції:
"(1) Незаконне, з порушення порядку встановленого Національним банком України, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій особою яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, -".
Враховано
-636- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У частині першій статті 213 слова "приватних валютних рахунків" необхідно замінити словами "валютних рахунків фізичних осіб", що відповідатиме існуючій законодавчій практиці.
Враховано
-637- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Диспозицію частини першої статті 213 (Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків) викласти у редакції: "Незаконне, з порушенням порядку встановленого законодавством України, відкриття або використання за межами України валютних рахунків юридичних осіб, що зареєстровані на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, -"
Враховано частково
-638- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У стю213 "Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв" ч. (1) викласти в такій редакції:
"(1) Незаконне, з порушення порядку встановленого законом, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, які зареєстровані на території України, вчинене службовою особою такої юридичної особи або за її дорученням іншою особою".
Враховано частково
-639- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.213, ч.(1): викласти в такій редакції: "Незаконне, з порушенням порядку, встановленому законом, відкриття або використання за межами України валютних рахунків юридичних осіб, які зареєстровані на території України, вчинене службовою особою такої юридичної особи або за її дорученням іншою особою".
Враховано частково

-640- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Ч.(1) ст.213 вилучити.
Відхилено


585.
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з конфіскацією майна або без такої.
-641- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 213 можливе покарання у вигляді позбавленням волі та можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.
586.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -


(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -
587.
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-642- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 213 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити.
Відхилено


караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.


-643- Національний банк України
Пропонується наступна редакція статті 213:
"Стаття 213. Незаконне відкриття та\або використання рахунків за межами України
Відкриття та\або використання рахунків в іноземній валюті та\або валюті України без ліцензії Національного банку України за межами України посадовими особами юридичних осіб незалежно від форм власності або фізичними особами, які є громадянами України і постійно проживають на її території, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, чи за їх дорученням іншими особами, у разі, коли отримання ліцензії Національного банку передбачено законодавством України, -
караються штрафом від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права займатися певною діяльністю та\або займати певні посади на строк до одного року".
Враховано частково
-644- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.213 "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків" - у частині 2 вилучити покарання у вигляді позбавлення волі; додати покарання у вигляді обмеження волі до 5 років; передбачити штраф.
Відхилено


588.
Стаття 214. Легалiзацiя (вiдмивання) грошових коштiв та iншого майна, здобутих злочинним шляхом
-645- Президент України
У статі 214 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Відхилено

Стаття 209. Легалiзацiя (вiдмивання) грошових коштiв та iншого майна, здобутих злочинним шляхом


-646- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
В назві статті 214 слово "злочинним" замінити на слово "незаконним" та внести відповідні зміни в диспозицію цієї статті.
Відхилено
-647- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Статтю 214 викласти в редакції:
"Здійснення фінансових операцій шляхом укладення угод або інших дій з коштами або майном, здобутими завiдомо незаконним шляхом, використання таких коштів чи майна для здійснення господарської дiяльностi або створення організованих груп в Українi чи за її межами для надання таким доходам легального статусу -
карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або стосовно коштів чи майна у великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.
Примітка: Під коштами, здобутими незаконним шляхом, слід розуміти національну валюту та іноземну валюту готівкою та на рахунках в установах банків, платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви тощо), номінал яких виражено в національній або іноземній валюті, цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі тощо), номінал яких виражено в національній або іноземній валюті, дорогоцінні камені, золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, гаранти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті або інших дорогоцінних металах чи дорогоцінних каменях.
Під великим розміром коштів чи майна, здобутих незаконним шляхом, слід розуміти суму коштів (майна), яка у тисячу i більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Відхилено


589.
Вчинення фiнансових операцiй та iнших угод з грошовими коштами та iншим майном, здобутих зазнаки злочинним шляхом, а також використання зазначених коштiв та iншого майна для здiйснення пiдприємницької або iншої господарської дiяльностi, а також створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих зазнаки злочинним шляхом, -
-648- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Викласти статтю 214 в наступній редакції:
"Умисне вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих зазнаки злочинним шляхом, а також умисне використання зазначених коштів та іншого майна для здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності, а також створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих зазнаки злочинним шляхом, -
Враховано частково

(1) Вчинення фiнансових операцiй та iнших угод з грошовими коштами та iншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначених коштiв та iншого майна для здiйснення пiдприємницької або iншої господарської дiяльностi, а також створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, -


-649- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У ст.214 "Легалiзацiя (вiдмивання) грошових коштiв та iншого майна, здобутих злочинним шляхом" ч. (1) ст. викласти у такій редакції:
"(1) Умисне вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом у зазначених розмірах".
Відхилено


590.
караються штрафом вiд п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.
-650- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
караються штрафом від тисячу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна".
-651- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 214 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити. передбачити конфіскацію грошових коштів та майна, здобутих злочинним шляхом.
Відхилено

Враховано частково
караються штрафом вiд п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з конфiскацiєю грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, або позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом.


-652- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 214 "Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом" - у частинах 1 і 3 вилучити конфіскацію майна як вид покарання та передбачити штраф у розмірі, не меншому, ніж незаконно отриманого доходу та майна.
Враховано частково
-653- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У санкції ч.(1) ст.214 покарання у вигляді обмеження волі передбачити до трьох років. Можливе покарання у вигляді позбавлення волі вилучити".
Відхилено
-654- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфiскацiєю грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом та конфіскацією майна.
Враховано

(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфiскацiєю грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом та конфіскацією майна.


-655- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 214 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити. передбачити конфіскацію грошових коштів та майна, здобутих злочинним шляхом.
Враховано частково
-656- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 214 "Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом" - у частині 2 покарання обмежити 6 роками позбавлення волі.
Відхилено
-657- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Частину (2) статті 214 викласти у такій редакції:
"(2) Ті самі дії, вчинені повторно або у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб".
У санкції передбачити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Доповнити статтю приміткою такого змісту:
"Примітка: Під значним розміром коштів слід розуміти суми фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, які в десять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Відхилено


591.
Стаття 215. Порушення законодавства про бюджетну систему України


Стаття 210. Порушення законодавства про бюджетну систему України
592.
(1) Використання службовою особою бюджетних коштів не відповідно до їх цільового призначення або в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків, а так само недотримання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджету чи пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, якщо предметом цих діянь були бюджетні кошти у великих розмірах, -
-658- Президент України
У статті 215 слова " не відповідно до їх цільового призначення" замінити словами "усупереч їх цільовому призначенню".
Враховано

(1) Використання службовою особою бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків, а так само недотримання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджету чи пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, якщо предметом цих діянь були бюджетні кошти у великих розмірах, -
593.
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.
-659- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У ст.215 "Порушення законодавства про бюджетну систему України" у санкції ч.(1) можливе покарання в обмеженні волі на строк до трьох років вилучити.
Відхилено

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.
594.
(2) Ті самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -


(2) Ті самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -
595.
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.
-660- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У санкції частини другої статті 215 слова "або без такої" необхідно вилучити, оскільки, на нашу думку, порушення службовою особою законодавства про бюджетну систему України, вчинене в особливо великих розмірах або повторно не сумісне з подальшим перебуванням такої особи на службі.
Враховано

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-661- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 215 "Порушення законодавства про бюджетну систему України" - у частині 2 вилучити покарання у вигляді позбавлення волі.
Відхилено
-662- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У санкції ч.(2) передбачити покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до восьми років вилучити.
Відхилено


596.
Примітки: 1. До бюджетних коштів належать кошти, що включаються у бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх формування.


Примітки: 1. До бюджетних коштів належать кошти, що включаються у бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх формування.
597.
2. Великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього Кодексу вважається сума, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
-663- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Частину 2 статті 215 примітки викласти у наступні редакції:
2. Великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 Кодексу вважається сума, що в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Враховано

2. Великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього Кодексу вважається сума, що в тисчу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


-664- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У абзацах 2 примітки до статті 215 слово "триста" змінити на слова "тисячу".
Враховано


598.
3. Особливо великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього Кодексу вважається сума, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
-665- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У абзаці 3 примітки до статті 215 слово "тисячу" змінити на слова "п'ять тисяч".
Враховано частково


3. Особливо великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього Кодексу вважається сума, що в три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
599.
Стаття 216. Видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку
-666- Президент України
У статті 216 слово "нормативних" замінити словом "нормативно-правових".
-667- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Ст. 216. Після слова "нормативних" доповнити словами "або розпорядчих".
ВрахованоВраховано
Стаття 211. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку


-668- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ст.216 вилучити, т.я передбачений нею состав злочину "Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку" поглинається іншими составами злочинів, передбачених проектом, в тому числі составами злочинів у сфері службової діяльності.
Відхилено


600.
(1) Видання службовою особою нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, -
-669- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 216 з проекту вилучити.
-670- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Розглянути поправку №528 щодо вилучення з проекту Кодексу статті 216 (Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які замінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку).
ВідхиленоВідхилено

(1) Видання службовою особою нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, -
601.
карається штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
602.
(2) Ті ж самі дії, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, -


(2) Ті самі дії, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, -
603.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-671- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 216 "Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку" - у частині 2 вилучити покарання у вигляді позбавлення волі та передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
604.
Стаття 217. Умисна несплата податків і зборів
-672- Президент України
У статті 217 відтворити статтю 148-2 чинного КК.
Враховано частково

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів


-673- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Статтю 217 проекту Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
"Стаття 217. Умисна несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів.
Враховано частково
-674- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Назву і диспозицію статті 217 викласти в редакції:
Стаття 217. Умисна несплата податків зборів, інших обов'язкових платежів.
Враховано частково
-675- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Викласти статтю 217 в наступній редакції:
"Стаття 217. Злісне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.
Враховано частково
-676- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Назву і диспозицію статті 217 викласти в редакції:
Стаття 217. Умисна несплата податків зборів, інших обов'язкових платежів.
Відхилено
-677- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Н.д.Ткаленко І.І. (Округ №90)
Статтю 217 викласти в наступній редакції:
"Стаття 217. Умисна несплата податків, зборів, інших обов`язкових платежів
(1) Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах,-
карається штрафом від трьохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до одного року.
(2) Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб або якщо вони призвели до не надходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах,-
карається штрафом від п`ятисот до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років, або виправними роботами на строк до двох років.
(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах,-
караються позбавленням волі на строк до п`яти років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років.
Примітка: Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов`язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов`язковий платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов`язкових платежів, які в п`ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Звільняється від кримінальної відповідальності у вчинені злочину, передбаченого цією статтею, особа, якщо після виявлення факту несплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів буде здійснено сплату податків, зборів чи інших обов'язкових платежів, а а також сплачено у повному обсязі фінансові санкції, передбачені податковим законодавством".
Враховано частково
-678- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Н.д.Ткаленко І.І. (Округ №90)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В статті передбачити посилення майнової відповідальності за ухилення від оподаткування та звуження застосування покарань, пов`язаних з позбавленням волі.
Враховано
-679- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Статтю 217 кодексу України викласти в наступній редакції:
"Стаття 217. Умисна несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів
(1) Умисна несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять до системи оподаткування, вчинена службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
(2) Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -
караються штрафом від однієї тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої.
(3) Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за умисну несплату податків, зборів (обов'язкових платежів) або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
Примітка: Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в триста i більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в сімсот п'ятдесят i більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в три тисячі i більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Враховано частково

-680- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Назву статті 217 Кримінального кодексу необхідно доповнити словами "та неподаткових платежів".
Відхилено
-681- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій статті 217.
Враховано
-682- Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
Стаття 217-2. Умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів
1) Умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передбачених законом про систему оподаткування, вчинене посадовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форми власностi, або фізичною особою, протягом року після накладання адміністративного стягнення за таке ж порушення, або якщо такі діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -
карається накладанням штрафу у розмірах до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян із позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого.
2) Ті самі дiяння, скоєні особою, раніше судимою за ухиленням від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, або за попередньою змовою з посадовими особами контролюючих органів, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження коштiв до бюджетiв чи державних цiльових фондiв у великих розмiрах, -
караються накладанням штрафу у розмірах до півтори тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв із конфіскацією майна або без такого, з позбавленням права займати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв чи без такого.
3) Дiяння, передбачені частинами 2 цієї статті, якщо вони призвели до фактичного ненадходження коштiв до бюджетiв чи державних цiльових фондiв в особливо великих розмiрах, -
караються накладанням штрафу у розмірах до двох з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років із конфіскацією майна або без такої, з позбавленням права займати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п'яти рокiв чи без такого.
Примiтка: Не підпадаються під визначення умисного ухилення від оподаткування діяння посадових осіб підприємств, організацій та установ, а також фізичних осіб, які виразилися у поданні податкових декларацій або розрахунків, що містять невірний розрахунок суми податкових зобов'язань внаслідок арифметичних чи методологічних помилок або невірного трактування норм податкового законодавства.
Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які у три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
Під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які у шість тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які у десять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
Звільняється від кримінальної або адміністративної відповідальності посадова особа, яка до або протягом досудового слідства добровільно заявляє про факт умисного ухилення від сплати податку, збору та інших обов'язкових платежів та про осіб які змусили таку посадову здійснити таке ухилення або сприяти йому, якщо злочинність дій останніх буде доведена судом.
Відхилено
в Кодексі вживається адміністративна преюдиція.-683- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В назві та дипозиції ст.217 термін "ухилення від сплати" замінити поняттям "умисна несплата".
Враховано


605.
(1) Умисна несплата податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, учинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форм власностi або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -
-684- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
(1)Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, якщо до такої особи протягом року було застосовано адміністративне стягнення за аналогічні дії, або фізичною особою, до якої протягом року було застосовано адміністративне стягнення за аналогічні дії, шляхом умисного неподання податкових декларацій та розрахунків або приховання (заниження) об'єктів оподаткування, якщо ці дії призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -
Враховано частково

(1) Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форми власностi або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -


-685- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Н.д.Ткаленко І.І. (Округ №90)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині першій статті 217 перед словом "ухилення" необхідно додати "умисне", слово "учинене" необхідно замінити на "вчинене", а фразу "...Якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів..." треба змінити на "...якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів...".
Враховано частково
-686- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 217 диспозицію частини першої розпочати словом: "умисне".
Враховано
-687- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 217 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" - у частині 1 перед словом "ухилення" необхідно додати "умисне", слово "учинене" необхідно замінити на "вчинене", а фразу "… Якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів…" треба замінити на "…якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах".
Враховано
-688- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиціях частин першої та третьої статті 217 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) слова: "ненадходження в установлені законом строки" - вилучити, замість цих слів написати слова: "фактичного ненадходження".
Враховано
-689- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ч.(1) ст. 217 викласти у такій редакції:
"(1) Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, учинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форми власностi або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах".
Враховано
-690- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.217, ч. (1): викласти у такій редакції:
"Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, учинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах".
Враховано


606.
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
-691- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
карається виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відхилено

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-692- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 217 можливе покарання у вигляді виправних робіт - вилучити.
Відхилено
-693- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У санкції ч. (1) ст.217 можливе покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років вилучити.
Враховано
-694- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У санкції ч. (1) можливе покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років вилучити.
Враховано


607.
(2) Ті самі дiяння, вчинені за попередньою змовою групою осiб або повторно, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у великих розмiрах, -
-695- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
(2) Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -
Враховано частково

(2) Ті самі дiяння, вчинені за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у великих розмiрах, -


-696- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Н.д.Ткаленко І.І. (Округ №90)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині другій проекту статті 217 КК "попередньою змовою" треба замінити на "попереднім зговором".
Необхідно також виключити слово "повторно" тому, що частина третя статті передбачає таку обтяжуючу ознаку як "особа раніше судима".
Відхилено


Враховано
-697- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В частині 2 статті слово "чи" замінити словом "та/або".
Відхилено
-698- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини другої статті 217 слова: "вчинені за попередньою змовою групою осіб, або" - вилучити.
Відхилено
-699- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ч.(2) ст.217 викласти у такій редакції:
"(2) Ті самі дiяння, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у великих розмiрах,-
караються штрафом від п'ятисот до однієї тисчі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв".
Враховано частково
-700- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ч.(2) викласти у такій редакції:
"(2) Ті самі діяння, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -
караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати посади займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Враховано частково


608.
караються штрафом від п'ятисот до однiєї тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.
-701- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Враховано
в іншій редакції
караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


-702- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В санкції частини (2) статті 217 замість слів "однієї тисячі" записати слова "двох тисяч".
Враховано
-703- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 217 можливе покарання у вигляді позбавленням волі та конфіскації майна - вилучити.
Враховано частково
-704- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 217 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" - у частині 2 вилучити покарання у вигляді позбавлення волі і передбачити покарання у вигляді обмеження волі до 5 років та передбачити штраф як додаткове покарання.
Відхилено

-705- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини другої статті 217 викласти у редакції: " караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Відхилено609.
(3) Дiяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, ранiше судимою за ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв в особливо великих розмiрах, -
-706- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
(3) Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -
Враховано


(3) Дiяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, ранiше судимою за ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв в особливо великих розмiрах, -


-707- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Частину 3 після слів "обов'язкових платежів" доповнити словами "та неоподаткових платежів" і замінити в тексті слово "чи" на "та/або".
Враховано частково
-708- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 217. Частину 3 виключити
Відхилено-709- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 217 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" - у частині 3 замість слів "раніше засудженого за ухилення…інших обов'язкових платежів" записати слово "повторно"; покарання обмежити 5 роками позбавлення волі та передбачити штраф як додаткове покарання.
Відхилено
-710- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У ч. (3) слова "призвели до ненадходження до бюджетів" змінити на слова "призвели до фактичного ненадходження до бюджетів".
Враховано
-711- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ч. (3): слова "призвели до ненадходження до бюджетiв" замінити на слова "призвели до фактичного ненадходження до бюджетів".
Враховано


610.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна та позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-712- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
Відхилено


караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв та позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв із конфiскацiєю майна.


-713- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Санкцію частини третьої статті 217 у вигляді позбавлення волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Відхилено
-714- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Санкцію ч.(3) викласти у такій редакції:
"караються обмеженням волi до п'яти рокiв або позбавленням волі на той же строк та позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п'яти рокiв".
Відхилено
-715- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Санкцію ч. (33) викласти у такій редакції:
"караються обмеженням волі до п'яти років або позбавленням волі на той же строк та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років".
Відхилено
-716- Н.д.Костинюк Б.І. (Реєстр.картка №338)
Примітку статті 217 "Умисна несплата податків i зборів" доповнити наступним:
Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно, до порушення кримінальної справи щодо неї, оголосила про такі діяння, сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).
Враховано частково


(4) Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності, сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).


-717- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 217 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково
-718- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В частині четвертій статті 217 слово: "вперше" - вилучити. Замість слів: "частиною першою" записати слова: "частинами першою та другою" і далі по тексту.
Враховано
-719- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У ч. (4) після слів "частиною першою" доповнити слова "та другою".
Враховано
-720- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ч.(4): після слів "частиною першою" доповнити слова "та другою".
Враховано


611.
Примiтка: Пiд значним розмiром коштiв слiд розумiти суми податку, збору (обов'язкового платежу), яка в триста i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; пiд великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податку і збору (обов'язкового платежу), які в сімсот п'ятдесят i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; пiд особливо великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податку і збору (обов'язкового платежу), яка в три тисячі i бiльше разiв перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-721- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Примітку до статті 217 викласти в редакції:
Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в п'ятсот і більше разів перевищують установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Враховано частково


Примiтка: Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


-722- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Н.д.Ткаленко І.І. (Округ №90)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Абзац другий примітки пропонується викласти в наступній редакції:
"Звільняється від кримінальної відповідальності за вчиненні злочину, передбаченого частинами 1 або 2 цієї статті, особа, якщо після виявлення факту несплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів буде здійснено сплату таких податків, зборів чи інших обов'язкових платежів, а також сплачено у повному обсязі фінансові санкції, передбачені податковим законодавством".
Враховано
в частині 4-723- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Примітку до статті 217, "Умисна несплата податків і зборів", викласти в такій редакції: "Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору (обов'язкового платежу), яка в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору (обов'язкового платежу), яка в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору (обов'язкового платежу), яка в десять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Враховано частково
-724- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітка: Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в двадцять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в п'ятдесят тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Не може вважатися винною у вчиненні злочину та притягатись до кримінальної відповідальності передбаченої цією статтею, особа, яка після виявлення факту несплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів добровільно сплатила у повному обсязі такі податки, збори чи інші обов'язкових платежів, а також сплатила у повному обсязі фінансові санкції, передбачені податковим законодавством."
Враховано частково
-725- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Значним розміром коштів запропоновано вважати суми податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які в триста і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, великим розміром - в сімсот п'ятдесят і більше, а особливо великим - в дві тисячі п'ятсот і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Враховано
-726- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 217 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" - абзац другий примітки викласти в наступній редакції: "Звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого частинами 1 і 2 цієї статті, особа, якщо після виявлення факту несплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів буде здійснено сплату таких податків, зборів чи інших обов'язкових платежів, а також сплачено у повному обсязі фінансові санкції, передбачені податковим законодавством".
Враховано частково

-727- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У Примітці до статті 217 слова: "П'ятсот", "півтори тисячі" та "три тисячі" - вилучити. Замість них відповідно записати: "три тисячі", "П'ять тисяч" та "десять тисяч".
Враховано частково
-728- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У примітці до статті слова "п'ятсот", "півтори тисячі" та "три тисячі" змінити відповідно на слова "три тисячі", "п'ять тисяч" та "десять тисяч".
Враховано частково
-729- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Примітка до статті: слова "п'ятсот", "півтори тисчі" та "три тисячі" замінити відповідно на слова "три тисячі", "п'ять тисяч" та "десять тисяч".
Враховано частково


612.
Стаття 218. Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності
-730- Президент України
Статтю 218 виключити.
-731- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 218 виключити
Враховано


Враховано-732- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Виключити з Особливої частини Кримінального кодексу України ст. 218 "Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності" і ст. 219 "Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів фізичними особами з необережності".
Враховано
-733- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Стаття 218. Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності - виключити
Враховано
-734- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Необхідне внести до проекту кодексу статтю 218, якою передбачити відповідальність за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності у редакції прийнятій у другому читанні, що дозволить вирішити існуючу правову колізію. В диспозиції статті 218 доцільно внести доповнення, зокрема, після слова "угод" поставити кому та записати "удаваних угод", далі за текстом.
Відхилено


613.
(1) Невиконання або неналежне виконання службовою особою підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) на яку покладено відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, своїх службових обов'язків щодо сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, через недбале ставлення до цих обов'язків, що призвело до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних фондів коштів у значних розмірах, -
-735- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
"Стаття 218. Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності
(1) Невиконання або неналежне виконання службовою особою підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) на яку покладено відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, своїх службових обов'язків щодо сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, через недбале ставлення до цих обов'язків, що призвело до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних фондів коштів у значних розмірах, -
Відхилено


614.
карається штрафом у розмірі від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
карається штрафом у розмірі від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.


615.
(2) Ті ж діяння, вчиненні особою, раніше судимою за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -
(2) Ті ж діяння, вчинені особою, раніше судимою за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -


616.
караються штрафом у розмірі від двохсот п'ятдесяти до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
караються штрафом у розмірі від двохсот п'ятдесяти до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."


617.
Стаття 219. Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів фізичними особами з необережності
-736- Президент України
Статтю219 виключити.
Враховано


618.
(1) Необережна несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою фізичною особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -
-737- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
В частині першій статті 219 після слів "яка зобов'язана їх сплачувати" доповнити словами "вчинене особою, що попереджалась у встановленому порядку про необхідність сплати податків" і далі по тексту.
-738- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Ст. 219. Що таке "необережна несплата"? Слова "необережна несплата" доцільно замінити словами "несплата з необережності".
ВідхиленоВідхилено


619.
карається штрафом у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.
-739- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 219 викласти в такій редакції:
"карається штрафом у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Відхилено


620.
(2) Ті ж діяння, вчиненні особою, раніше судимою за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -621.
караються штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
-740- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини другої статті 219 викласти в такій редакції:
караються штрафом у розмірі від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами строком до двох років.
Відхилено


622.
Примітка. У статтях 218 та 219 під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, зборів, іншого обов'язкового платежу, які в триста і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в сімсот п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
-741- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Примітку до статті 219 викласти у такій редакції:
У статтях 218 та 219 під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ятсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Відхилено
стаття виключена
-742- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітку статті 219 викласти в такій редакції:
"У статті 219 під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, зборів, іншого обов'язкового платежу, які в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в три тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Не може вважатися винною у вчиненні злочину та притягатись до кримінальної відповідальності передбаченої цією статтею, особа, яка після виявлення факту несплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів добровільно сплатила у повному обсязі такі податки, збори чи інші обов'язкових платежів, а також сплатила у повному обсязі фінансові санкції, передбачені податковим законодавством".
Відхилено
стаття виключена

623.
Стаття 220. Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів
-743- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 220 виключити
Враховано
-744- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Стаття 220 Проекту виключити, з огляду на те, що склад цього злочину охоплюється диспозицією статті 207 "Зайняття забороненими видами підприємницької діяльності".
Враховано

-745- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Назву статті 220 викласти в такій редакції:
"Стаття 220. Завідомо незаконне переведення в готівку безготівкових коштів
Відхилено
-746- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 220 з проекту вилучити.
Враховано
-747- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 218 "Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів" - вилучити. Обгрунтування: метою незаконного переведення коштів з безготівкових коштів до готівкових є ухилення від оподаткування і карати потрібно саме за це.
Враховано
-748- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Статтю 218 "Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів", вилучити. Не має економічного сенсу, не призводить до порушень у сфері оподаткування. Зазначені правовідносини регулюються цивільним законодавством, а спори щодо визнання угод "мнимими" вирішуються судами (арбітражними) судами.
Враховано
-749- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.218 - виключити.
Враховано
-750- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Статтю 218 вилучити.
Враховано


624.
(1) Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів, тобто переведення в готівку коштів з використанням фіктивних угод, -
-751- Президент України
У статті 220 слово "фіктивних" слід замінити словом "мнимих".
-752- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Диспозицію статті 220, після слів "фіктивних угод" доцільно доповнити словами "чи будь-якими іншими незаконними способами".
ВрахованоВраховано-753- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Частину першу статті 220 викласти в такій редакції:
(1) Завідомо незаконне переведення в готівку безготівкових коштів, тобто переведення в готівку коштів з використанням фіктивних угод, -
Відхилено
-754- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Стаття 220
Диспозицію частини першої статті 220 викласти у редакції:
Переведення в готівку безготівкових коштів шляхом використання фіктивних угод, -
Враховано частково
-755- Національний банк України
Пропонується частину першу статті 220 викласти у такій редакції:
"Переведення у готівку безготівкових коштів будь-якою особою з використанням мнимих, удаваних угод, а також угод, укладених з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства, якщо ці діяння пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом".
Відхилено


625.
карається штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років.
-756- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 220 викласти в такій редакції:
карається штрафом у розмірі від п'ятисот до тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відхилено


626.
(2) Ті ж дії, вчинені за попереднім змовою групою осіб, або у великих розмірах, -627.
караються виправними роботами строком до двох років або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з конфіскацією майна чи без такої.
-757- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини другої статті 220 викласти в такій редакції:
"карається штрафом у розмірі від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років, з конфіскацією майна чи без такої".
Відхилено628.
(3) Діяння, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, вчинені особою раніше судимою за такі ж діяння або якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, -629.
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.
-758- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини третьої статті 220 викласти в такій редакції:
"караються позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна".
Відхилено

-759- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В санкції частини (2) статті 220 слово "позбавленням" замінити на "обмеженням".
Відхилено630.
Примітка. Під великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
-760- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
В примітці статті 220 слово "двісті" замінити на слово "триста" та внести відповідні зміни в диспозицію цієї статті.
-761- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітку статті 220 викласти в такій редакції:
"Під великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Відхилено

Відхилено-762- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Проект Кримінального Кодексу України доповнити статтею 221 такого змісту:
"Стаття 221. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.
Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів, без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, якщо за ці дії протягом року застосувалися заходи адміністративного стягнення
карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені чистиною першої цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею
карається позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років або штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Враховано частково


Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
(1) Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів, без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту -
карається штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від ста до двохсот годин.
(2) Дії, передбачені чистиною першої цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
631.
Стаття 221. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
-763- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Статті проекту 221-470 відповідно вважати 222-471.
Враховано

Стаття 214. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
632.
Ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або для обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів, -
-764- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 221. Після слів "Ухилення від" доповнити текстом "передбачених законом".
Враховано

Ухилення від передбачених законом обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або для обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів, -
633.
карається штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років.
-765- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 221 можливе покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до двох років.
Враховано

карається штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
634.
Примітка: Порушення правил здачі державі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість вказаних у цій статті предметів, не зданих або не проданих державі, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-766- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
У примітці вилучити слово "державні".
Враховано

Примітка: Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість вказаних у цій статті предметів, не зданих або не проданих, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
635.
Стаття 222. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків


Стаття 215. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків
636.
Виготовлення з метою збування, збування або використання зазнаки підроблених знаків поштової оплати, маркованої продукцiї, міжнародних відповідних купонів, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, відбитків маркувальних або друкарських машин, а також квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення вантажу -
-767- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Ст. 222. Слова "міжнародних відповідних купонів" замінити словами "міжнародних купонів для відповіді", а слова "або друкарських" виключити.
Враховано

Виготовлення з метою збування, збування або використання завідомо підроблених знаків поштової оплати, маркованої продукцiї, міжнародних купонів для відповіді, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, відбитків маркувальних машин, а також квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення вантажу -
637.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років.
-768- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 222 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
-769- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 221 "Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків" - вилучити покарання у вигляді позбавлення волі.
ВідхиленоВраховано

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв.
638.
Стаття 223. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору чи контрольних марок


Стаття 216. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору чи контрольних марок
639.
(1) Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм -
-770- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
В першій частині статті 223 замість слова "використання" записати "умисне використання".
-771- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Ст. 223. Предмет передбаченого статтею злочину доповнити: словами "контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм чи голографічних захисних елементів".
ВідхиленоВраховано частково
(1) Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм чи голографічних захисних елементів -
640.
караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв.
-772- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 223 викласти в такій редакції:
"караються штрафом від п'ятисот до тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Відхилено

караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв.


-773- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 223 можливе покарання у вигляді обмеженням волі - вилучити.
Відхилено


641.
(2) Тi самi дії, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -


(2) Тi самi дії, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -
642.
караються штрафом вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю майна.
-774- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Санкцію частини другої статті 223 після слів "з конфіскацією майна" доповнити словами "і товарів промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами".
Враховано

караються штрафом вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю товарів промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами.


-775- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
"караються штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з конфіскацією майна чи без такої".
Відхилено
-776- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції статті 223 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі та передбачити його в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково
-777- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкції частини (2) статті 223. Залишити тільки спеціальну конфіскацію - конфіскацію товарів промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами.
Враховано


643.
Стаття 224. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма


Стаття 217. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма
644.
(1) Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма, -


(1) Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма, -
645.
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
-778- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 224 можливе покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до двох років.
Враховано

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
646.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або організованою групою, -


(2) Ті самі дії, вчинені повторно, -
647.
караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, із конфіскацією майна.
-779- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 224 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі в межах до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано

караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років.


-780- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкції частини (2) статті 224.
Враховано


648.
Стаття 225. Фіктивне банкрутство
-781- Президент України
У статі 225 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 218. Фіктивне банкрутство


-782- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 225 с проекту Кодексу вилучити.
Відхилено
-783- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 224 "Фіктивне банкрутство" - передбачити додаткове покарання - штраф.
Відхилено
-784- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ст.224 "Фіктивне банкрутство" вилучити. За скоєння злочинів за таким составом відповідалність наступає за іншими составами, передбаченими проектом Кримінального кодексу.
Відхилено


649.
(1) Зазнаки неправдива заява громадянина - засновника або власника суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службової особи суб'єкта пiдприємницької дiяльностi про фiнансову неспроможнiсть виконання вимог з боку кредиторiв i зобов'язань перед бюджетом -
-785- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 225, частина 1. Після слів "неправдива заява" слово "громадянина" замінити словом "особи". Аналогічно - у всьому тексті кодексу.
-786- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
(1) Зазнаки неправдива офіційна заява громадянина - засновника або власника суб'єкта підприємницької діяльності, а також службової особи суб'єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом -
Відхилено

Враховано
Завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника або власника суб'єкта господарської дiяльностi, а також службової особи суб'єкта господарської дiяльностi, а так само громадянина суб'єкта підприємницької діяльності про фiнансову неспроможнiсть виконання вимог з боку кредиторiв i зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі -


-787- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Диспозицію частини (1) статті 225 після слів "службової особи, суб'єкта господарської діяльності" доповнити словами "а так само громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності".
Враховано
-788- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Ст. 225. Після слова "виконання" доповнити "таким суб'єктом".
Відхилено
-789- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У ст.224 після слів "про фінансову неспроможність виконання" доповнити або словом "ним", або словами "таким суб'єктом".
Відхилено
-790- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.224, ч.(1): доповнити словами "якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі".
Враховано


650.
карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-791- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 225 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від п'ятисот до сімсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Відхилено


651.
(2) Тi самi дiї, якщо вони завдали великої матерiальної шкоди кредиторам або державi, -
-792- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ч. (2) - виключити, зробити санкцію частини другої санкцією частини першої.
Враховано


652.
караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.
-793- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини другої статті 225 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від сімсот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна або без такої".
Враховано

караються штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
653.
Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-794- Президент України
Примітку до статті 225 викласти в такій редакції:
"Примітка. У статтях 225-229 цього Кодексу матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Враховано частково


Примітка. У статтях 224-228 цього Кодексу матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот i більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


-795- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Примітку викласти в редакції:
Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Враховано

-796- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітку статті 225 викласти в такій редакції:
"Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Відхилено


654.
Стаття 226. Доведення до банкрутства
-797- Президент України
У статі 226 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 219. Доведення до банкрутства


-798- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 226 виключити.
Відхилено
-799- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 225 (Доведення до банкрутства) з проекту Кодексу - вилучити.
Враховано частково
-800- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Статтю 225 "Доведення до банкрутства" вилучити. Зазначені правовідносини регулюються цивільно-правовими та адміністративними процедурами.
Враховано частково655.
Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, якщо це завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів, -


Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору -
656.
карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-801- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 226 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Враховано частково

карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
657.
Ті самі дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -
-802- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Частину другу статті 226 викласти в такій редакції:
"Ті самі дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -"
Враховано частково658.
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна.
-803- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини другої статті 226 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від тисячу до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна чи без такої".
Відхилено
-804- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 226 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до двох років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково
-805- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкції частини (2) статті 226.
Враховано
-806- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 225 "Доведення до банкрутства" - передбачити у частині 2 додаткове покарання у вигляді штрафу.
Відхилено


659.
Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-807- Президент України
Примітку до статті 226 виключити.
-808- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Примітку статті 226 викласти в редакції:
Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Враховано


Враховано
в примітці ст. "Фіктивне банкрутство"-809- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітку статті 226 викласти в такій редакції:
"Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Відхилено


660.
Стаття 227. Приховування банкрутства
-810- Президент України
У статі 227 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 220. Приховування стійкої фінансової неспроможності


-811- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
До статті 227. Замінити назву на: "Приховування стійкої фінансової неспроможності".
З цивілістичної точки зору, банкрутство має визнаватися судом.
До цього - немає банкрутства.
Саме таке розуміння банкрутства має бути і в КК. Інакше - буде підміна понять.
Враховано
-812- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 227 з проекту Кодексу вилучити.
Враховано частково-813- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 226 (Приховування стійкої фінансової неспроможності) з проекту Кодексу - вилучити.
Відхилено
-814- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Статтю 226 "Приховування стійкої фінансової неспроможності" вилучити. Зазначені правовідносини регулюються цивільно-правовими та адміністративними процедурами.
Відхилено


661.
Умисне приховування громадянином - засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi своєї стiйкої фiнансової неспроможностi шляхом подання недостовiрних вiдомостей, якщо це завдало великої матерiальної шкоди кредиторові, -
-815- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 227. Диспозицію частини 1 викласти у редакції: "Умисне подання власником чи посадовою особою суб`єкта підприємницької діяльності кредиторові недостовірних відомостей, які приховують стійку фінансову неспроможність суб`єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредиторові"
Відхилено

Умисне приховування громадянином - засновником або власником суб'єкта господарської дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi своєї стiйкої фiнансової неспроможностi шляхом подання недостовiрних вiдомостей, якщо це завдало великої матерiальної шкоди кредиторові, -


-816- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Ст. 227. Слово "своєї" виключити, після слова "неспроможності" доповнити словами "такого суб'єкта".
Відхилено


662.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до двох рокiв, із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю строком до трьох рокiв.
-817- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 227 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років".
Враховано

карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
663.
Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-818- Президент України
Примітку до статті 227 виключити.
Враховано
-819- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Примітку статті 227 викласти в редакції:
Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Враховано
в примітці ст. "Фіктивне банкрутство"
-820- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітку статті 227 викласти в такій редакції:
"Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у три тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Відхилено


664.
Стаття 228. Незаконні дії у разі банкрутства
-821- Президент України
У статі 228 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 221. Незаконні дії у разі банкрутства


-822- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Назву статті викласти у наступній редакції:
Стаття 228. Незаконні дії у разі банкрутства чи в передбаченні банкрутства
Відхилено
-823- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 227 (Незаконні дії у разі банкрутства чи в передбачені банкрутства) з проекту Кодексу - вилучити.
Відхилено
-824- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Статтю 227 "Незаконні дії у разі банкрутства чи в передбаченні банкрутства" вилучити. Зазначені правовідносини регулюються цивільно-правовими та адміністративними процедурами.
Відхилено
-825- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.227: всюди у тексті вилучити слова "чи в передбаченні банкрутства".
Враховано


665.
(1) Умисне приховування майна або майнових обов'язкiв, вiдомостей про майно, передача майна в iнше володiння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документiв, якi вiдображають господарську дiяльнiсть, якщо цi дiї вчиненi громадянином-засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у разі банкрутства чи в передбаченнi банкрутства i завдали великої матерiальної шкоди, -
-826- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 228, частина 1. Після тексту "відображають господарську" додати текст "чи фінансову" текст "а також службового" замінити текстом "або посадовою", а текст "чи в передбачені банкрутства" - вилучити.
-827- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
В частині першій статті 228 замість слів "особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" записати слова "особою суб'єкта господарювання".
-828- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
З диспозиції частини першої статті 228 вилучити слова: "чи в передбаченні банкрутства".
Враховано частково

Враховано частковоВраховано

Умисне приховування майна або майнових обов'язкiв, вiдомостей про майно, передача майна в iнше володiння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документiв, якi вiдображають господарську чи фінансову дiяльнiсть, якщо цi дiї вчиненi громадянином-засновником або власником суб'єкта господарської дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi у разі банкрутства i завдали великої матерiальної шкоди, -
666.
караються арештом на строк до трьох мiсяцiв або штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-829- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 228 викласти в такій редакції:
"караються арештом на строк до трьох місяців або штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Враховано

караються штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до трьох мiсяцiв або з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
667.
(2) Неправомiрне задоволення у разі банкрутства майнових вимог одних кредиторiв на шкоду iнтересам iнших, вчинене громадянином-засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також прийняття такого задоволення особою, яка знала про перевагу, вiддану їй на шкоду iнтересам iнших кредиторiв, якщо цi дiї завдали великої матерiальної шкоди, -
-830- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 228, частина 2. Текст "Неправомірне задоволення у разі банкрутства майнових вимог одних кредиторів на шкоду інтересам інших" замінити текстом "Порушення встановленої законом черговості задоволення майнових інтересів кредиторів у разі банкрутства", а текст "а також службовою" замінити текстом "або посадовою".
-831- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Частину (2) виключити
Відхилено
Враховано
-832- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
В частині другій статті 228 замість слів "особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" записати слова "особою суб'єкта господарювання".
Відхилено668.
караються арештом на строк до трьох мiсяцiв або штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.
-833- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини другої статті 228 викласти в такій редакції:
"караються арештом на строк до трьох місяців або штрафом від п'ятисот до тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".
Відхилено669.
Стаття 229. Шахрайство з фінансовими ресурсами
-834- Президент України
У статі 229 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами


-835- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
До статті 229. "Шахрайство з фінансовими ресурсами".
З тексту виключити слово "кредитів". Нема підстав для того, щоби кредит ставити в один ряд з субсидіями, дотаціями. Адже він підлягає поверненню, ще й з процентами.
Відхилено
-836- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ст.228 "Шахрайство з фінансовими ресурсами" вилучити. За своєю суттю цей состав є злочином проти власності та передбаченій іншими статтями проекту Кримінального кодексу.
Відхилено


670.
(1) Надання громадянином-пiдприємцем або засновником чи власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi зазнаки неправдивої iнформацiї органам державної влади, банкам або iншим кредиторам з метою одержання субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв чи пiльг щодо податкiв у разі вiдсутностi ознак злочину проти власностi -
-837- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 229. Частину 1 після тексту "органам державної влади" доповнити текстом ", органам влади Автономної республіки Крим чи місцевого самоврядування".
-838- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
В частині першій статті 229 замість слів "власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" записати "власником суб'єкта господарювання, а також службовою особою суб'єкта господарювання".
Враховано

Враховано


(1) Надання громадянином-пiдприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi завідомо неправдивої iнформацiї органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування, банкам або iншим кредиторам з метою одержання субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв чи пiльг щодо податкiв у разі вiдсутностi ознак злочину проти власностi -


-839- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Стаття 229. Шахрайство фінансовими ресурсами
В диспозиції статті внести зміни, відповідно до яких першим суб'єктом відповідальності буде власник суб'єкта підприємницької діяльності; другим - громадяни-засновники; третім - службова особа суб'єкта підприємницької діяльності.
Враховано

-840- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
До статті 228 словосполучення "громадянська діяльність" замінити словосполученням "господарська діяльність".
Враховано


671.
карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-841- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 229 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від п'ятисот до тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".
Враховано частково

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


-842- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 229 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі.
Враховано


672.
(2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або завдали великої матерiальної шкоди державi чи кредиторові, -
-843- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 229. Частину 2 після тексту "шкоди державі" доповнити текстом ", територіальній громаді".
Відхилено


(2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або завдали великої матерiальної шкоди, -


-844- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Із диспозиції частини (2) статті 229 вилучити слова "державi чи кредиторові".
Враховано


673.
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.
-845- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини другої статті 229 викласти в такій редакції:
"караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна".
Враховано частково


караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


-846- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини другої слова "від трьох до десяти" замінити словами "від двох до п'яти".
Враховано
-847- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 229 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до двох років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково


674.
Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-848- Президент України
Примітку до статті 229 виключити.
Враховано
-849- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітку статті 229 викласти в такій редакції:
"Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Відхилено


675.
Стаття 230. Злiсне ухилення вiд погашення кредиторської заборгованості
-850- Президент України
У статі 230 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано
-851- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
До статті 230. "Злісне ухилення від погашення кредитної заборгованості".
Ця стаття перегукується із статтею 395. "Слід узгодити термінологію: набрання чинності" чи "вступ у законну силу рішення суду".
Оскільки діє виконавча служба, то не керівник виконує рішення суду, а ця служба.
Мова має йти про перешкодження виконанню рішення суду державною виконавчою службою.
Враховано
-852- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ст. 229 "Злiсне ухилення вiд погашення кредиторської заборгованості" вилучити. Цей состав передбачений статтею 390 "Невиконання судового рішення".
Враховано
-853- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.229 - виключити, оскількі дії охоплюються відповідальністю за невиконання рішення суду.
Враховано


676.
Злiсне ухилення керiвника підприємства, установи, органiзацiї або громадянина-суб`єкта підприємницької діяльності вiд погашення за рiшенням суду, що набрало чинностi, кредиторської заборгованостi або вiд оплати цiнних паперiв у великому розмiрi -
-854- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 230 (Злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості) з проекту Кодексу - вилучити.
Враховано677.
карається штрафом вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.
-855- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію статті 230 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років".
Враховано частково

-856- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 229 "Злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості" - обмежити покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років.
Враховано


678.
Примiтка. Кредиторською заборгованістю у великому розмiрi вважається заборгованiсть фiзичної особи на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а органiзацiї - на суму, що перевищує двiстi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
-857- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 230. Примітку після тексту "громадян, а" доповнити текстом "установи, підприємства, ".
-858- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітку статті 230 викласти в такій редакції:
"Кредиторською заборгованістю у великому розмірі вважається заборгованість фізичної особи на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а організації - на суму, що перевищує п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
ВрахованоВраховано частково

679.
Стаття 231. Порушення порядку випуску (емісії) та обiгу цінних паперів
-859- Президент України
У статі 231 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Враховано

Стаття 223. Порушення порядку випуску (емісії) та обiгу цінних паперів


-860- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Статтю 230 проекту, яка стосується составів злочинів, пов'язаних з цінними паперами, необхідно прийняти в редакції народного депутата України Молсквіна С.О.
Враховано


680.
(1) Випуск (емісія) службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi цiнних паперiв у формi їх вiдкритого розмiщення без реєстрацiї емiсiї у встановленому порядку -
-861- Президент України
У частину першу статті 231 після слів "Випуск (емісія)" необхідно доповнити словом "громадянином".
Враховано

(1) Випуск (емісія) громадянином або службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi цiнних паперiв у формi їх вiдкритого розмiщення без реєстрацiї емiсiї у встановленому законом порядку -


-862- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 231. Частину 1 після слів "у встановленому" доповнити словом "законом"
Враховано
-863- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину 1 статті 231 проекту викласти окремою статтею.
Відхилено
-864- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Ст. 231. Коло суб'єктів доповнити: "громадянином-засновником".
Враховано частково


681.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або виправними роботами на строк до двох років.
-865- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 230 можливе покарання у вигляді виправних робіт - вилучити.
Відхилено

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або виправними роботами на строк до двох років.
682.
(2) Внесення громадянином або службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в документи, якi подаються для реєстрацiї емiсiї цiнних паперiв, зазнаки недостовiрної iнформацiї, а також затвердження таких документiв, якщо цi дiї заподіяли матерiальну шкоду iнвесторовi, -
-866- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину 2 статті 231 проекту викласти окремою статтею.
Відхилено

(2) Внесення громадянином або службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi в документи, якi подаються для реєстрацiї емiсiї цiнних паперiв, завідомо недостовiрної iнформацiї, а також затвердження таких документiв, якщо цi дiї заподіяли матерiальну шкоду iнвесторовi, -
683.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-867- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 230 можливі покарання у вигляді обмеженням та позбавленням волі - вилучити.
Враховано частково

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Стаття 224. Виготовлення збут та використання підроблених недержавних цінних паперів
684.
(3) Виготовлення з метою збуту, збут чи використання iншим чином пiдроблених недержавних цiнних паперiв -
-868- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частини 3-5 статті 231 проекту виділити в окрему статтю 231 під назвою "Виготовлення збут та використання підроблених недержавних цінних паперів".
Враховано


(1) Виготовлення з метою збуту, збут чи використання iншим чином пiдроблених недержавних цiнних паперiв -


-869- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Статтю 231 проекту, яка стосується составів злочинів, пов'язаних з цінними паперами, необхідно прийняти в редакції народного депутата України Молсквіна С.О. (поправки №687, 688, 689 порівняльної таблиці)
Враховано


685.
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.
-870- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Замінити санкції статті 231, передбачивши максимальну - десять років. В санкції частини (3) слова "від трьох до семи" замінити словами "від двох до п'яти".
Враховано

караються обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


-871- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 230 покарання у вигляді позбавленням волі замінити покаранням у вигляді обмеженням волі та передбачити його в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано
в ст.230-872- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 231 "Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів" - у частині 1 передбачити верхню межу покарання - 4 роки.
У частинах 1, 2, 3 передбачити як додаткове покарання - штраф.
Враховано частково


686.
(4) Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi повторно або якщо вони завдали великої матерiальної шкоди iнтересам юридичних осіб або громадянам, -
-873- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 231, частина 4. Текст "осіб або громадянам" замінити текстом "або фізичних осіб".
-874- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
З диспозиції частини (4) вилучити вказівку на потерпілих від злочину як зайву.
ВідхиленоВраховано

(2) Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, якщо вони вчиненi повторно або якщо вони завдали великої матерiальної шкоди, -


-875- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 231 "Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів" - у частині 2 додати слова "або особливо великої матеріальної шкоди"; верхню межу покарання встановити 4 роки.
Враховано частково


687.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.
-876- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В санкції частини (4) слова "від п'яти до десяти" замінити словами "від двох до п'яти".
Враховано

караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


-877- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини четвертої статті 230 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково


688.
(5) Дiї, передбаченi частинами третьою або четвертою цiєї статтi, якщо вони вчиненi органiзованою групою або якщо вони завдали особливо великої матерiальної шкоди iнтересам держави, юридичним особам або громадянам, -
-878- Президент України
У частині п'ятій статті 231 слова "або якщо вони завдали" слід замінити словами "або завдали".
-879- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 231, частина 5. Текст "юридичним особам або громадянам" замінити текстом "територіальної громади, юридичним чи фізичним особам".
ВрахованоВідхилено

(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi органiзованою групою або якщо вони завдали особливо великої матерiальної шкоди , -


-880- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
З диспозиції частини (5) вилучити вказівку на потерпілих від злочину як зайву.
Враховано
-881- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 231 "Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів" - у частині 3 вилучити слова "або якщо вони завдяки…і до кінця"; встановити покарання від 4 до 6 років.
Відхилено


689.
караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.
-882- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Замінити санкції статті 231, передбачивши максимальну - десять років. В санкції частини (5) слова "від восьми до п'ятнадцяти" замінити словами "від п'яти до семи".
Враховано


караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


-883- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини п'ятої статті 230 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково


690.
Примiтка 1. Повторним у цiй статтi визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених статтями 204 або 209 цього Кодексу.


Примiтка 1. Повторним у статтях 230 та 231 визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених цими статтями або статтею 203.
691.
2. Вiдповiдно до цiєї статтi матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а особливо великою - така, що у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-884- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В частини другій примітки слово "сто" замінити словом "триста", а слово "п'ятсот" словом "тисячу"
Враховано

2. Вiдповiдно до цiєї статтi матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у триста i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а особливо великою - така, що у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.


-885- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частини 1 та 2 статті 231 проекту викласти окремими статтями в такій редакції:
"Стаття 231-1. Випуск в обіг цінних паперів без реєстрації їх випуску
(1) Випуск в обіг службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування або суб`єкта підприємницької діяльності цінних паперів без реєстрації їх випуску у встановленому порядку, -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Ті ж дії, якщо вони вчинені повторною, або вони завдали особливо великої матеріальної шкоди інтересами юридичних осіб або громадян, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років.
Стаття 231-2. Подання недостовірної інформації для реєстрації випуску цінних паперів
Внесення в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, заздалегідь недостовірної інформації, складання або підписання таких документів, що містять заздалегідь недостовірну інформацію, якщо це заподіяло матеріальну шкоду інтересам держави, юридичних осіб або громадян, -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно, або вони завдали особливо великої матеріальної шкоди інтересам держави, юридичних осіб або громадян, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років".
Відхилено
-886- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Доповнити кодекс новими статтями 231-3 та 231-4 такого змісту:
"Стаття 231-3. Надання неправдивої інформації про цінні папери
(1) Надання службовою особою емітента державним органам, юридичним або фізичним особам чи їх представникам заздалегідь неправдивої інформації, з метою спонукання їх до укладення угод купівлі-продажу цінних паперів цього емітента, якщо такі дії завдяки великої матеріальної шкоди інтересам держави, юридичних осіб або громадян, -
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Ті ж дію, якщо вони завдали особливо великої матеріальної шкоди інтересам держави, юридичних осіб або громадян, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років.
Відхилено
-887- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Стаття 231-04. Порушення правил здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
(1) Систематичне умисне порушення встановлених державою правил здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, якщо воно заподіяло велику матеріальну шкоду інтересам держави або інтересам юридичних чи фізичних осіб, -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк до одного року з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років.
(2) Ті ж дії, якщо вони завдали особливо великої матеріальної шкоди інтересам юридичних осіб або громадян, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років".
Примітка: 1. Повторним у статтях 231-1 та 231-2 визначається злочин, учинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 231-231-4, частиною 2 статті 206 та статтею 239-1 цього Кодексу.
2. У статтях 231-3 та 231-4 матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у дві тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
3. У статтях 231-1 - 231-4 та статті 239-1 матеріальна шкода вважається особливо великою, якщо вона у десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян."
Відхилено


692.
Стаття 232. Обман покупців та замовників


Стаття 225. Обман покупців та замовників
693.
(1) Обмірювання, обважування, обраховування чи інший обман покупців або замовників під час реалізації товарів або надання послуг, якщо ці дії вчинені у значних розмiрах, -
-888- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Диспозицію частини першої статті 232 розпочати словом: "умисне".
Враховано

(1) Умисне обмірювання, обважування, обраховування чи інший обман покупців або замовників під час реалізації товарів або надання послуг, якщо ці дії вчинені у значних розмiрах, -


-889- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У ст.232 "Обман покупців та замовників" ч. (1) викласти у такій редакції:
"(1) Умисне обмірювання, обважування, обраховування чи інший обман покупців або замовників під час реалізації товарів у роздрібній або дрібнооптовій торгівлі або надання побутових послуг".
Відхилено


694.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна i позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-890- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 232 викласти в такій редакції:
"караються штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Відхилено

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


-891- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Санкцію частини (1) статті 232 доповнити мірою покарання - громадські роботи.
Враховано
-892- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій статті 232.
Враховано
-893- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 232 можливі покарання у вигляді обмеженням волі, конфіскацію майна, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю - вилучити.
Враховано


695.
(2) Тi самi дiяння, вчиненi особою, ранiше судимою за обман покупцiв чи замовникiв, -
-894- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 232, частина 2. Текст "раніше судимою за обман покупців чи замовників" замінити текстом "яка раніше вчинила злочин, передбачений частиною першою цієї статті".
Відхилено

(2) Тi самi дiяння, вчиненi особою, ранiше судимою за обман покупцiв чи замовникiв, -


-895- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 232 "Обман покупців та замовників" - у частині 2 вилучити слова "раніше судимою…і до кінця"; замість написати слово "повторно".
Відхилено


696.
караються штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням волi на строк до шести років, з конфiскацiєю майна i позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-896- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини другої статті 232 викласти в такій редакції:
"покупців чи замовників, - караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією майна чи без такої і позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Враховано частково

караються штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


-897- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В санкції частини другої статті 232 слово "шести" замінити словом "п'яти".
Враховано
-898- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У санкції частини другої статті 232 можливе покарання у вигляді позбавленням волі, конфіскацію майна, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю - вилучити.
Враховано


697.
Примiтка. Обманом покупців та замовників у значних розмiрах слiд вважати обман, що спричинив громадянинові матерiальну шкоду в сумi, що перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-899- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітку статті 232 викласти в такій редакції:
"Обманом покупців та замовників у значних розмірах слід вважати обман, що спричинив громадянинові матеріальну шкоду в сумі, що перевищує п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Враховано частково


Примiтка. Обманом покупців та замовників у значних розмiрах слiд вважати обман, що спричинив громадянинові матерiальну шкоду в сумi, що перевищує три неоподатковуваних мiнiмів доходiв громадян.


-900- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У Примітці до статті 232 (Обман покупців та замовників) замість слова: "три" записати слово: "десять".
Відхилено
-901- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У примітці до ст.232 слово "три" змінити на слово "десять".
Відхилено


698.
Стаття 233. Фальсифікація засобів вимірювання


Стаття 226. Фальсифікація засобів вимірювання
699.
Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут фальсифiкованих вимiрювальних приладiв чи iнструментiв -


(1) Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут фальсифiкованих вимiрювальних приладiв чи iнструментiв -
700.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до трьох мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.
-902- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію статті 234 викласти в такій редакції:
"караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Враховано частково


караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або арештом на строк до трьох мiсяцiв.


-903- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Санкцію статті 233 доповнити словами "або громадськими роботами на строк до двохсот годин".
Враховано
-904- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 233 можливі покарання у вигляді арешту або обмеженням волі - вилучити.
Враховано частково
-905- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 233 частиною другою такого змісту:
2). Ті ж самі дії, вчинені особою, яка була засуджена за цією статтею або якщо вони тривали у часі більше шести місяців, -
караються штрафом від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі до трьох років з конфіскацією всього майна або без такої.
Враховано частково


(2) Ті самі дії, вчинені особою, яка була засуджена за цією статтею, -
караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років.


-906- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій частини (2) статті 233 в редакції запрпопонованій Кушніровим.
Враховано
-907- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 233 можливі покарання у вигляді позбавленням волі і конфіскацію майна - вилучити, передбачивши покарання у вигляді обмеженням волі.
Враховано
-908- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 233 "Фальсифікація засобів вимірювання" - у частині 2 те ж саме, що і в попередньому пункті.
Відхилено


701.
Стаття 234. Випуск або реалізація недоброякісної продукцiї


Стаття 227. Випуск або реалізація недоброякісної продукцiї
702.
Випуск на товарний ринок або iнша реалiзацiя споживачам недоброякiсної, тобто такої, що не вiдповiдає встановленим стандартам, нормам, правилам i технiчним умовам, або некомплектної продукцiї та товарiв, здiйснений вiдповiдальними за це особами, якщо такi дiї вчиненi у великих розмiрах або спричинили інші тяжкi наслiдки, -
-909- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 234. Після слів "відповідає встановленим" додати слово "законодавством".
-910- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Ст. 234. Слова "здійснений відповідальними за це особами" виключити.
-911- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У статті 234 диспозицію частини першої розпочати словом: "умисний".
ВідхиленоВрахованоВідхилено

Випуск на товарний ринок або iнша реалiзацiя споживачам недоброякiсної, тобто такої, що не вiдповiдає встановленим стандартам, нормам, правилам i технiчним умовам, або некомплектної продукцiї та товарiв, якщо такi дiї вчиненi у великих розмiрах, -


-912- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції статті 234 ( Випуск або реалізація недоброякісної продукції) слова: "вчинені у великих розмірах або спричинили інші тяжкі наслідки" - вилучити. Замість цих слів записати слова: " спричинили втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менше як на одну третину, або смерть потерпілого, ". Примітку зі статті - вилучити.
Відхилено
-913- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У ст.234 "Випуск або реалізація недоброякісної продукцiї" слова "якщо такi дiї вчиненi у великих розмiрах або спричинили інші тяжкi наслiдки" замінити на слова "якщо такі дії спричинили стійку втрату здоров'я або загибель людей".
Відхилено


703.
караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-914- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції статті 234 можливе покарання у вигляді обмеженням волі - вилучити.
Враховано

караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


-915- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 234 "Випуск або реалізація недоброякісної продукції" - до статті включити частину 2, у якій передбачити покарання у вигляді позбавлення свободи на строк до 5 років за дії, передбачені цією статтею, якщо вони призвели до стійкого порушення здоров'я особи або загибелі.
Відхилено
-916- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 234. Доповнити Приміткою, що вважається "великим розміром"?
Враховано

Примітка. Під випуском або реалізацією недоброякісної продукції, вчиненою у великих розмірах, слід вважати розміри, що перевищують триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
704.
Стаття 235. Змовлення про підвищення або фіксування цін
-917- Президент України
У статті 235 термін "змовлення" слід замінити словом "змова", слово "надбавок" необхідно замінити словами "надбавок (доплат)".
Відхилено

Стаття 228. Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи фіксування


-918- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Ст. 235. Назву статті викласти в редакції: "Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи фіксування".
Враховано
-919- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 235. У назві статті після слова "підвищення" додати текст", зниження.
Враховано частково
-920- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Підвищити межу штрафних санкцій статті 235 від п'ятидесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також доповнити карну частину після слів "з конфіскацією майна чи без такої" словами: "з позбавленням права займатися певною діяльністю i обіймати певні посади строком до п'яти років".
Враховано
-921- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 235 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено
-922- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій статті 235.
Враховано


705.
(1) Змовлення про штучне пiдвищення або пiдтримання монопольних цiн (тарифiв), знижок, надбавок, нацiнок з метою усунення конкуренцiї мiж суб'єктами пiдприємницької дiяльностi -
-923- Президент України
У статті 235 термін "змовлення" слід замінити словом "змова", слово "надбавок" необхідно замінити словами "надбавок (доплат)".
Враховано

(1) Змова про штучне пiдвищення або пiдтримання монопольних цiн (тарифiв), знижок, надбавок (доплат), нацiнок з метою усунення конкуренцiї мiж суб'єктами пiдприємницької дiяльностi всупереч вимог антимонопольного законодавства-


-924- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 235. У частині 1 статті після слова "підвищення" додати текст", зниження.
Відхилено
-925- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У ст.235 "Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи фіксування" у ч.(1) після слів "підприємницької діяльності" доповнити слова "всупереч вимог антимонопольного законодавства".
Враховано


706.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.
-926- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції частини (1) статті 235 слово "позбавленням" замінити словом "обмеженням".
Враховано

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
707.
(2) Насильство, заподiяння шкоди чи погроза ними з метою штучної змiни або штучного фiксування цiн -


(2) Насильство, заподiяння шкоди чи погроза ними з метою штучної змiни або штучного фiксування цiн -
708.
караються штрафом від сорока до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років, з конфiскацiєю майна чи без такої.
-927- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції частини (2) статті 235 слово "п'яти" замінити словом "трьох".
Враховано

караються штрафом від сорока до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
709.
(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені організованою групою або особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, -
-928- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 235, частина 3. Текст "раніше судимою за злочин, передбачені" замінити текстом "яка раніше вчинила злочин, передбачений".
Відхилено

(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені організованою групою або особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, -
710.
караються позбавленням волі на строк вiд двох до семи рокiв з конфіскацією майна.
-929- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції частини (3) статті 235 слово "семи" замінити словом "п'яти".
Враховано

караються позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти рокiв.
711.
Стаття 236. Незаконне використання товарного знака
-930- Президент України
У статі 236 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 229. Незаконне використання товарного знака


-931- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 236 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено


712.
Незаконне використання чужого знака для товарів чи послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування, маркування товару, якщо це завдало iстотної шкоди iнтересам держави чи iнтересам суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або було пов'язане з отриманням доходу у великих розмiрах, -
-932- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 236. Текст "чи інтересам" замінити текстом ", територіальної громади чи", а текст "пов'язане з отриманням" замінити текстом "призвело до отримання".
-933- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
З диспозиції статті 236 вилучити слова "завдало iстотної шкоди iнтересам держави чи iнтересам суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або".
Відхилено

Враховано
Незаконне використання чужого знака для товарів чи послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування, маркування товару, якщо це було пов'язане з отриманням доходу у великих розмiрах, -
713.
карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв.
-934- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію статті 236 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від тисячу до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Відхилено

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин.


-935- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Санкцію статті 236 доповнити словами "або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин".
Враховано


714.
Примiтка. Отримання доходу у великих розмірах вважається таким, коли доход у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-936- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітку статті 236 викласти в такій редакції:
"Отримання доходу у великих розмірах вважається таким, коли доход у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Відхилено

Примiтка. Отримання доходу у великих розмірах вважається таким, коли доход у триста i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
715.
Стаття 237. Порушення антимонопольного законодавства


Стаття 230. Порушення антимонопольного законодавства
716.
Неподання або подання зазнаки неправдивих документів чи іншої інформації Антимонопольному комітетові України або його територіальному відділенню, а також ухилення вiд виконання законних рiшень цих органiв, якщо таке дiяння вчинене службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління і контролю, підприємства, установи, організації і якщо воно заподіяло iстотну шкоду iнтересам держави або iнтересам юридичних чи фiзичних осiб, або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -
-937- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 237. Вилучити текст "органу адміністративно-господарського управління, " а після слів "істотну шкоду інтересам держав доповнити текстом ", територіальної громади". У Примітці вказати розмір "істотної шкоди".
-938- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
У частині першій статті 237 замість слова "Неподання" записати слова "Умисне неподання".
Відхилено


Враховано


Умисне неподання або подання завідомо неправдивих документів чи іншої інформації Антимонопольному комітетові України або його територіальному відділенню, а також ухилення вiд виконання законних рiшень цих органiв, вчинене службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління і контролю, підприємства, установи, організації, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -
717.
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.
-939- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію частини першої статті 237 викласти в такій редакції:
"караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Враховано частково

караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.


-940- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
У санкції статті 237 замість слів "до сімдесяти" записати слова "від ста до двохсот".
Враховано
-941- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 237 можливе покарання у вигляді виправних робіт - вилучити.
Відхилено


718.
Примiтка. Великим розміром отримання доходу вважається такий, що у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-942- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
Викласти примітку статті 237до статті в такій редакції:
Примітка. Великим розміром отримання доходу вважається такий, що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Враховано

Примiтка. Великим розміром отримання доходу вважається такий, що у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.


-943- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Примітку статті 237 викласти в такій редакції:
"Великим розміром отримання доходу вважається такий, що у п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Відхилено


719.
Стаття 238. Незаконне збирання з метою використання або використання вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю
-944- Президент України
У статі 238 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю


-945- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Ст. 238. Назва статті ширше змісту диспозиції: у назві говориться і про використання відомостей, що становлять комерційну таємницю а у диспозиції - лише про отримання таких відомостей. Крім того, у назві говориться про збирання, а у диспозиції - про отримання. Назву статті доцільно сформулювати як "Комерційне шпигунство".
Відхилено
-946- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 238 з проекту вилучити.
Відхилено


720.
Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що складають комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), якщо це спричинило велику матеріальну шкоду суб'єкту підприємницької діяльності, -
-947- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Диспозицію ч.1 викласти в редакції: Комерційне шпигунство, тобто умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що складають комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання, а так само незаконне використання таких відомостей...
-948- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У диспозиції статті 238 слова "велику матеріальну" замінити словом "істотну".
Враховано частковоВраховано
Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що складають комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, -
721.
караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на той самий строк.
-949- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію статті 238 викласти в такій редакції:
"караються штрафом від тисячу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років".
Враховано частково


караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.


-950- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
В примітці до статі 238 конкретизувати поняття "істотна шкода", "велика матеріальна шкода".
Відхилено
оціночна категорія-951- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 238 доповнити приміткою у якій вказати розмір "великої матеріальної шкоди"
Відхилено
-952- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Доповнити кодекс статтею, аналогічною ст. 1559 чинного КК.
Відхилено
-953- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 238 "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю" - вилучити покарання у вигляді позбавлення волі та передбачити додаткове покарання у вигляді штрафу.
Відхилено


722.
Стаття 239. Розголошення комерційної таємниці
-954- Президент України
У статі 239 слово "підприємницька" у всіх відмінках замінити словом "господарська" у відповідних відмінках.
Слід уніфікувати в статті поняття "шкода інтересам громадян" i "шкода інтересам фізичних осіб".
Враховано

Стаття 232. Розголошення комерційної таємниці


-955- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 239 виключити: відповідальність за розголошення комерційної таємниці повинна бути цивільно-правовою або адміністративно-правовою.
Відхилено
-956- Н.д.Кінах А.К. (Округ №128)
У тексті статті 239 конкретизувати поняття "істотна шкода", "велика матеріальна шкода".
Відхилено
це оціночна категорія-957- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 239 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено


723.
Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів i завдало iстотної шкоди iнтересам суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, -


Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів i завдало iстотної шкоди суб'єкту господарської дiяльностi, -
724.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-958- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Санкцію статті 239 викласти в такій редакції:
"карається штрафом від п'ятисот до тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк".
Враховано частково


карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.


-959- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Доповнити кодекс новою статтею такого змісту, розмістивши її після статті 239:
"Стаття 239-1. Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери
Умисне розголошення або інше використання не опублікованої або не оприлюдненої в інший спосіб інформації про емітента або його цінні папери, особою, якій ця інформація відома у зв`язку з професійної чи службовою діяльністю, якщо воно завдало особливо великої матеріальної шкоди інтересам держави або інтересам юридичних чи фізичних осіб, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років.
Відхилено
охоплюється ст.239.

725.
Стаття 240. Незаконна приватизація майна державних підприємств
-960- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 240. Назву статті викласти у редакції: "Незаконна приватизація державного, комунального майна".
Враховано
ст.240.
Стаття 233. Незаконна приватизація державного, комунального майна


-961- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 240 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено
-962- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 240 (Незаконна приватизація державного, комунального майна) з проекту Кодексу - вилучити.


726.
(1) Приватизація майна державних підприємств шляхом заниження вартості об'єкту приватизації або використання підроблених приватизаційних паперів чи іншим незаконним способом, а так само об'єкту, який не підлягає приватизації згідно з законами України, або неправомочною особою, -
-963- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 240. Диспозицію частини 1 викласти в редакції: "Приватизація державного, комунального майна шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб не передбачений законом або використання підроблених приватизаційних документів, а також сама приватизація майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, або приватизація неправомірною особою".
Враховано

(1) Приватизація державного, комунального майна шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб не передбачений законом, або використання підроблених приватизаційних документів, а також сама приватизація майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, або приватизація неправомочною особою.
727.
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.
-964- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 240 "Незаконна приватизація державного, комунального майна" - у частині 1 верхню межу обмежити 5 роками та передбачити як додаткове покарання штраф.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.


-965- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У ст.240 "Незаконна приватизація державного, комунального майна" санкцію ч. (1) викласти у такій редакції:
"караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той же строк".
Враховано


728.
(2) Діяння, передбачене частиною першою цієї статті якщо воно призвело до незаконної приватизації об'єкту державної власності в великих розмірах, або вчинене організованою групою чи службовою особою -
-966- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 240 "Незаконна приватизація державного, комунального майна" - частину 2 вилучити.
-967- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
В ч.2 ст.240 слова "або вчинене організованою групою чи службовою особою" вилучити.
Відхилено


Відхилено

(2) Діяння, передбачене частиною першою цієї статті якщо воно призвело до незаконної приватизації майна державної чи комунальної власності в великих розмірах, або вчинене групою осіб за попередньою змовою -
729.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
-968- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
В санкції ч. (2) слово "п'ятнадцять" змінити на слово "десять".
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
730.
Примітка: Великим розміром, передбаченим у цій статті визнається незаконна приватизація об'єктів державної власності на суму, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
-969- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 240, примітка. Текст "об`єктів державної власності" замінити текстом "майна державної, комунальної форми".
Враховано частково

Примітка: Великим розміром, передбаченим у цій статті, визнається незаконна приватизація майна на суму, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


-970- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
В примітці до ст. 240 слово "тисячу" замінити на слово "десять тисяч".
Відхилено731.
Стаття 241. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів
-971- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 241 вилучити.
Відхилено

Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів


-972- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 241 Проекту вилучити, оскільки на сьогодні приватизаційні папери перебувають тільки в безготівковій формі, таким чином відсутній сам предмет злочину.
Відхилено
-973- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ст. 241 "Незаконні дії щодо приватизаційних паперів" вилучити. Приватизаційні папери перебувають тільки у безготівковій формі, таким чином відсутній сам предмет злочину.
Відхилено


732.
(1) Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу, -
-974- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 241 ( Незаконні дії щодо приватизаційних паперів) з проекту Кодексу - вилучити.

Відхилено

(1) Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу, -
733.
караються штрафом у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк.
-975- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 241 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано

караються штрафом у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той же строк.
734.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або особою, раніше судимою за один із злочинів, передбачених статтями 240, 242, або організованою групою, або з використанням службового становища, -
-976- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини другої статті 241 слова: "або особою, раніше судимою за один із злочинів, передбачених статтями 239, 241" - вилучити.
Відхилено

(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або особою, раніше судимою за один із злочинів, передбачених статтями 239, 241, або організованою групою, або з використанням службового становища, -
735.
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років з конфіскацією майна або без такої.
-977- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 241 покарання у вигляді позбавленням волі замінити на покарання у вигляді обмеженням волі на строк до двох років. Можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
736.
(3) Викрадення приватизаційних паперів, -


(3) Викрадення приватизаційних паперів, -
737.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна.
-978- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 241 покарання у вигляді позбавленням волі замінити на покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.


-979- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкції частини (3) статті 241.
Враховано


738.
Стаття 242. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації майна державних підприємств та їх подальшого використання
-980- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 242. Назву статті викласти у редакції: "Подання неправдивих відомостей про походження коштів, за які приватизується майно".
Відхилено

Стаття 235. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання


-981- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
До статті 242. "Недотримання особою обов'язкових умов".
З тексту виключити слова "недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкту та інших обов'язкових умов", адже це може бути наслідком реприватизації. І цієї санкції достатньо.
Відхилено
-982- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 242 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено
-983- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 242 "Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання" - вилучити.
Обґрунтування: Ці дії повинні регулюватися цивільними правовідносинами.
Відхилено
-984- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 242 (Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання) з проекту Кодексу - вилучити.
Відхилено
-985- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Ст.242 "Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання" вилучити. Ці правовідносини вирішуються у цивільно-правовому порядку, наслідком може бути реприватизація такого об'єкту.
Відхилено


739.
Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкту та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, -
-986- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 242. Диспозицію викласти у редакції: "Подання неправдивих відомостей про проходження коштів за які приватизується державне, комунальне майно у документах, передбачених законодавством України".
Враховано частково

Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується державне, комунальне майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, -
740.
караються штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.


караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
741.
Розділ VIII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ


Розділ VIII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
742.
Стаття 243. Порушення правил екологічної безпеки
-987- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 243. У назві статті текст "правил екологічної безпеки" замінити текстом "законодавства про екологічну безпеку".
Відхилено

Стаття 236. Порушення правил екологічної безпеки


-988- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 243 Проекту викласти в наступній редакції:
"Стаття 243. Порушення правил екологічної безпеки
Порушення правил екологічної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологічне забруднення територій, або інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Відхилено


743.
Порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологiчне забруднення значних територій, або інші тяжкі наслідки, -
-989- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 243. Диспозицію після слова "Порушення" доповнити текстом ", встановлених законодавством".
Відхилено

Порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологiчне забруднення значних територій, або інші тяжкі наслідки, -
744.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-990- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 243 частиною другою такого змісту:
2). Ті ж дії, вчинені з корисних мотивів, -
караються позбавленням волі від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права займатися певними видами діяльності та обіймати певні посади строк до п'яти років.
Відхилено
охоплюється диспозицією статті-991- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 243 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до п'яти років.
Враховано частково


745.
Стаття 244. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення


Стаття 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення
746.
Ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення особою, на яку покладено такий обов'язок, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
-992- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 244. Після тексту "особою, на яку" додати текст "згідно законодавства".
Відхилено

Ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення особою, на яку покладено такий обов'язок, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
747.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
748.
Стаття 245. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюванiсть населення


Стаття 238. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюванiсть населення
749.
(1) Приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний стан, який пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою, -
-993- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 245, частина 1. Текст "перекручення службовою особою" замінити текстом "подання посадовою особою неправдивих".
Відхилено

(1) Приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, який пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою, -
750.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-994- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 245 можливе покарання у вигляді обмеженням волі - вилучити.
Відхилено

караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
751.
(2) Ті самi діяння, вчинені повторно або в зоні екологічного лиха, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
-995- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 245, частина 2. Текст "зоні екологічного лиха" замінити текстом "місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації".
Враховано

(2) Ті самi діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


-996- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити частину другу статті 245 після слів "що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки", словами: "або вчинене з будь-яких корисних мотивів, -".
Відхилено


752.
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк вiд двох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-997- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 245 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано частково

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
753.
Стаття 246. Забруднення або псування земель


Стаття 239. Забруднення або псування земель
754.
(1) Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, -
-998- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 246, частина 1. Текст "спеціальних правил" замінити словом "законодавства".
Відхилено

(1) Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, -
755.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-999- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В санкції частини (1) слово "п'ятдесяти" замінити словом "двохсот".
Враховано

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
756.
(2) Ті самi діяння, що спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки,


(2) Ті самi діяння, що спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, -
757.
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-1000- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 246 покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до двох років, можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Відхилено

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-1001- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 246 частиною третьою такого змісту:
3). Діяння, передбачені у частинах першій i другій, вчинені з будь-яких корисних мотивів, -
караються позбавленням волі строком до семи років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права займатися певними видами діяльності та обіймати певні посади строком до трьох років.
Відхилено


758.
Стаття 247. Порушення правил охорони надр
-1002- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 247. У назві статті текст "правил охорони" замінити текстом "законодавства про охорону".
Відхилено

Стаття 240. Порушення правил охорони надр
759.
(1) Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин, крім загальнопоширених, -
-1003- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 247. Частину 1 після тексту "Порушення встановлених" доповнити текстом "законодавством".
Відхилено

(1) Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин, крім загальнопоширених, -
760.
караються штрафом у розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до двох років.


караються штрафом у розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
761.
(2) Ті самi діяння, вчиненi на територiях та об'єктах природно-заповідного фонду або повторно, або якщо вони спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самi діяння, вчиненi на територiях та об'єктах природно-заповідного фонду або повторно, або якщо вони спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, -
762.
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
-1004- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 247 можливе покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
763.
Стаття 248. Забруднення атмосферного повітря


Стаття 241. Забруднення атмосферного повітря
764.
(1) Забруднення або iнша змiна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -
-1005- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 248, частина 1. Слова "спеціальних правил" замінити словом "законодавства".
Відхилено

(1) Забруднення або iнша змiна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -
765.
караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.


караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.
766.
(2) Тi самi діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Тi самi діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
767.
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-1006- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 248 частиною третьою такого змісту:
3). Діяння, передбачені у першій i другій частині цієї статті, якщо вони вчинені з будь-яких корисних мотивів, -
караються позбавленням волі на строк до семи років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права займатися певними видами діяльності та обіймати певні посади строком до п'яти років.
Відхилено


768.
Стаття 249. Порушення правил охорони вод
-1007- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 249. У назві статті текст "правил охорони" замінити текстом "законодавства про охорону".
Відхилено

Стаття 242. Порушення правил охорони вод
769.
(1) Порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи пiдземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або змiну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел i створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -
-1008- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 249. У частині 1 статті текст "правил охорони" замінити текстом "законодавства про охорону".
Відхилено

(1) Порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи пiдземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або змiну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел i створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -
770.
карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.


карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
771.
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -
772.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-1009- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 249 частиною третьою такого змісту:
3). Діяння, передбачені у першій i другій частині цієї статті, якщо вони вчинені з будь-яких корисних мотивів, -
караються позбавленням волі на строк до семи років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права займатися певними видами діяльності та обіймати певні посади строком до п'яти років.
Відхилено

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


-1010- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 249 можливе покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до двох років.
Відхилено


773.
Стаття 250. Забруднення моря


Стаття 243. Забруднення моря
774.
(1) Забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або в межах вод виключної (морської) економічної зони України матерiалами чи речовинами, шкідливими для життя чи здоров'я людей, або відходами внаслiдок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити законним видам використання моря, а також незаконне скидання чи поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або у відкритому морі зазначених матерiалiв, речовин і відходів -
-1011- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 250, частина 1. Після тексту "економічної зони України" вилучити текст "матеріалами чи", текст "або відповідали внаслідок порушення спеціальних правил" замінити текстом "внаслідок порушення законодавства", вилучити текст "чи могло перешкодити законним видам використанням моря", а текст "матеріалів, речовин і відходів" замінити текстом "речовин".
Відхилено

(1) Забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або в межах вод виключної (морської) економічної зони України матерiалами чи речовинами, шкідливими для життя чи здоров'я людей, або відходами внаслiдок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити законним видам використання моря, а також незаконне скидання чи поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або у відкритому морі зазначених матерiалiв, речовин і відходів -
775.
караються штрафом вiд трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років або без такого.
-1012- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 250 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Відхилено

караються штрафом вiд трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
776.
(2) Ті самі дiяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самі дiяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -
777.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років або без такого.


караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
778.
(3) Неповідомлення спеціально відповідальними за те особами морських та повітряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а у разі скидання з метою поховання - і організації, яка видає дозволи на скидання, інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходiв, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкодити іншим законним видам використання моря, -
-1013- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 250, частина 3. Текст "норми, інших відходів" замінити текстом "законодавством норми", а текст "чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкодити іншим законним видам використання моря" - вилучити.
Відхилено

(3) Неповідомлення спеціально відповідальними за те особами морських та повітряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а у разі скидання з метою поховання - і організації, яка видає дозволи на скидання, інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходiв, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкодити іншим законним видам використання моря, -
779.
карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.


карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
780.
Стаття 251. Порушення законодавства про континентальний шельф України


Стаття 244. Порушення законодавства про континентальний шельф України
781.
(1) Порушення законодавства про континентальний шельф України, що заподіяло iстотну шкоду, а також систематичне неприйняття особою, що відповідає за експлуатацію технологічних установок або інших джерел небезпеки в зоні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів або небезпечних випромінювань та енергії, якщо це створило небезпеку їхньої загибелі або загрожувало життю чи здоров'ю людей, -
-1014- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 251. Частину 1 після слів "систематичне неприйняття" доповнити словом "посадовою".
-1015- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В частині (1) слово "систематичне" виключити.
ВідхиленоВраховано

(1) Порушення законодавства про континентальний шельф України, що заподіяло iстотну шкоду, а також неприйняття особою, що відповідає за експлуатацію технологічних установок або інших джерел небезпеки в зоні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів або небезпечних випромінювань та енергії, якщо це створило небезпеку їх загибелі або загрожувало життю чи здоров'ю людей, -
782.
караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох рокiв, з конфіскацією всiх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої.
-1016- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 251 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Відхилено

караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох рокiв, з конфіскацією всiх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої.
783.
(2) Дослiдження, розвiдування, розробка природних багатств та iншi роботи на континентальному шельфi України, якi провадяться iноземцями, якщо це не передбачено договором мiж Україною i заiнтересованою iноземною державою згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України або спецiальним дозволом, виданим у встановленому законом порядку, -


(2) Дослiдження, розвiдування, розробка природних багатств та iншi роботи на континентальному шельфi України, якi провадяться iноземцями, якщо це не передбачено договором мiж Україною i заiнтересованою iноземною державою згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України або спецiальним дозволом, виданим у встановленому законом порядку, -
784.
караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців з конфіскацією обладнання.


караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців з конфіскацією обладнання.
785.
Стаття 252. Знищення або пошкодження лісових масивів


Стаття 245. Знищення або пошкодження лісових масивів
786.
(1) Знищення або пошкодження лісових масивів, а також зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізних доріг або інших таких насаджень вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом -


(1) Знищення або пошкодження лісових масивів, а також зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць або інших таких насаджень вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом -
787.
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми рокiв.
-1017- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 252 покарання у вигляді обмеженням або позбавленням волі передбачити в межах до двох років.
Враховано частково

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
788.
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель лісових тварин або інші тяжкі наслідки, -
-1018- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 252, частина 2. Після тексту "масову загибель" вилучити слово "лісових".
Враховано
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, -
789.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
-1019- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 252 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
790.
Стаття 253. Незаконна порубка лісу


Стаття 246. Незаконна порубка лісу
791.
Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло iстотну шкоду, а також вчинення таких дiй у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах -
-1020- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 253. Диспозицію після тексту "особливо охоронюваних" доповнити текстом "згідно закону".

Відхилено

Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло iстотну шкоду, а також вчинення таких дiй у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах -
792.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого.
-1021- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 253 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
-1022- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 253 записати "від 50 до 100 неоподатковуваних мiнiмумiв".
ВідхиленоВраховано

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого.
793.
Стаття 254. Порушення правил, встановлених для боротьби з шкідниками і хворобами рослин
-1023- Президент України
Статтю 254 необхідно привести у відповідність із Законом України "Про захист рослин" назву i диспозицію ст.254 викласти в такій редакції:
"Стаття 254. Порушення законодавства про захист рослин
Порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками i хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки".
Враховано

Стаття 247. Порушення законодавства про захист рослин


-1024- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 254. У назві статті текст "правил, встановлених для боротьби" замінити текстом "законодавства про боротьбу".
Враховано частково


794.
Порушення правил, встановлених для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, що спричинило тяжкі наслідки, -
-1025- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 254. У тексті статті текст "правил, встановлених для боротьби" замінити текстом "законодавства про боротьбу".
Враховано частково

Порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками i хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки -
795.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1026- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 254 можливе покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до двох років, а штраф збільшити до ста мінімумів.
Враховано

карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
796.
Стаття 255. Незаконне полювання


Стаття 248. Незаконне полювання
797.
(1) Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло iстотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звiрiв, птахів чи iншi види тваринного свiту, що занесенi до Червоної книги України, -
-1027- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 255, частина 1. Слово "правил" замінити словами "законодавства про".
Відхилено

(1) Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло iстотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звiрiв, птахів чи iншi види тваринного свiту, що занесенi до Червоної книги України, -
798.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.
-1028- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 255 можливе покарання у вигляді арешту - вилучити, а штраф збільшити до ста мінімумів, а в частині (2) - від ста до двохсот.
Враховано

караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.
799.
(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою з використанням службового становища, або за попередньою змовою групою осіб, або способом масового знищення звірів, птахів чи інших видів тваринного світу, або з використанням транспортних засобів, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
-1029- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 255, частина 2. Текст "раніше судимою за" замінити текстом "яка раніше вчинила".
Відхилено

(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою з використанням службового становища, або за попередньою змовою групою осіб, або способом масового знищення звірів, птахів чи інших видів тваринного світу, або з використанням транспортних засобів, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
800.
караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.
-1030- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 255 можливе покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до трьох років, а можливе позбавленням волі на строк до двох років.
Відхилено

караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.
801.
Стаття 256. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом


Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом
802.
(1) Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло iстотну шкоду, -


(1) Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло iстотну шкоду, -
803.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
-1031- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 256 можливе покарання у вигляді арешту - вилучити, а щтраф збільшити до ста мінімумів, а в частині (2) - від ста до двохсот.
Враховано


карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
804.
(2) Ті самі діяння, якщо вони вчинені способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
-1032- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 256, частина 2. Текст "раніше судимою за" замінити текстом "яка раніше вчинила".
Відхилено

(2) Ті самі діяння, якщо вони вчинені способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
805.
караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфiскацiєю знарядь i засобiв промислу та всього добутого.
-1033- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В санкції частини (2) статті 256 слова "вiд п'ятдесяти до ста" замінити словами "вiд ста до двохсот".
Враховано

караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфiскацiєю знарядь i засобiв промислу та всього добутого.
806.
Стаття 257. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
-1034- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 257. У назві статті слова "правил охорони" замінити словами "законодавства про охорону".
Відхилено

Стаття 250. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
807.
Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів або диких водних тварин -
-1035- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 257. У тексті статті слова "правил охорони" замінити словами "законодавства про охорону".
Відхилено

Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів або диких водних тварин -
808.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1036- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В санкції статті 257 слова "на той самий строк" замінити словами "на строк до трьох років".
-1037- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 257 можливе покарання обмеженням волі передбачити в межах до трьох років.
ВрахованоВраховано частково
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
809.
Стаття 258. Порушення ветеринарних правил
-1038- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 258. У назві статті текст "ветеринарних правил" замінити текстом "законодавства про ветеринарію".
Відхилено

Стаття 251. Порушення ветеринарних правил
810.
Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки, -
-1039- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 258. У тексті статті текст "ветеринарних правил" замінити текстом "законодавства про ветеринарію".
Відхилено

Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки, -
811.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1040- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Санкцію статті 258 доповнити словами "або позбавленням волі на той самий строк", а слова "до п'ятдесяти" замінити словами "від ста до двохсот".
Враховано

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
812.
Стаття 259. Умисне знищення або пошкодження територій та об'єктів, природно-заповідного фонду
-1041- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У назві статті 259 після слова "територій" додати слова "взятих пiд охорону держави".
Враховано

Стаття 252. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих пiд охорону держави, та об'єктiв природно-заповідного фонду
813.
(1) Умисне знищення або пошкодження територій та об'єктів, взятих пiд охорону держави, та об'єктiв природно-заповідного фонду -
-1042- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
З диспозиції частини (1) статті 259 після слова "територій" вилучити слова "та об'єктів".
Враховано

(1) Умисне знищення або пошкодження територій, взятих пiд охорону держави, та об'єктiв природно-заповідного фонду -


-1043- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Ст.259, ч. (1) вилучити таку частину диспозиції: "Умисне знищення або пошкодження територій, взятих пiд охорону держави, та ..."
Відхилено


814.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1044- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В санкції частини (1) замість слів "вiд п'ятдесяти до ста" записати слова "вiд ста до двохсот".
Враховано

карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.


-1045- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 259 можливе покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до двох років.
Відхилено


815.
(2) Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
816.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


-1046- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 259 частиною третьою такого змісту:
3). Умисне виведення з державних чи інших реєстрів таких об'єктів або обмеження цих територій, або незаконне будівництво на таких територіях, вчинене з корисних мотивів, -
караються позбавленням волі від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права займатися певними видами дiяльностi i обіймати певні посади строком до трьох років.
Відхилено
-1047- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 259 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково


817.
Стаття 260. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля
-1048- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 260 вилучити як таку, що дублює статтю 243.
Відхилено

Стаття 253. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля
818.
(1) Розробка і здача проектів, іншої аналогічної документації замовнику службовою чи спеціально уповноваженою особою без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо вони створили небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення, або інших тяжких наслідків, -
-1049- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Ст.260 в ч.(1) вилучити першу частину диспозиції "Розробка і здача проектів, іншої аналогічної документації замовнику службовою чи спеціально уповноваженою особою без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або..."
Відхилено

(1) Розробка і здача проектів, іншої аналогічної документації замовнику службовою чи спеціально уповноваженою особою без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо вони створили небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення, або інших тяжких наслідків, -
819.
карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на той же строк.


карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на той же строк.
820.
(2) Ті самі дії, якщо вони спричинили наслідки, передбачені частиною першою цієї статті, -
-1050- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Частину другу статті 260 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено

(2) Ті самі дії, якщо вони спричинили наслідки, передбачені частиною першою цієї статті, -
821.
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.


караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
822.
Стаття 261. Безгосподарське використання земель
-1051- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 261 виключити.
Відхилено

Стаття 254. Безгосподарське використання земель
823.
Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури грунту, -
-1052- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 261 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено

Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту, -
824.
караються штрафом в розмірі до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або без такого.


караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
825.
Стаття 262. Умисне пошкодження або руйнування об'єктів енергетики
-1053- Президент України
Статтю 262 виключити. Проект містить статті 199 i 201, які передбачають відповідальність за навмисне або необережне знищення чи пошкодження чужого майна.
Закон має однаково захищати будь-яке майно незалежно від його власника або призначення.
Санкції статті набагато перевищують міру покарання, передбачену статтею 199.
Враховано
-1054- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 262. Виключити як таку, що дублює частину статті 111 "диверсія".
Враховано


826.
Умисне пошкодження або руйнування об'єктів енергетики, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів або створили загрозу життю чи здоров'ю людей або загрозу інших тяжких наслідків, -
-1055- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В диспозиції статті 262 після слів: "чи здоров`ю людей" записати: "або призвели до тяжких наслідків".
Відхилено


827.
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.828.
Розділ IX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ


Розділ IX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
829.
Стаття 263. Створення злочинної організації


Стаття 255. Створення злочинної організації
830.
(1) Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого, чи особливо тяжкого злочину або декількох злочинів, а також керівництво такою організацією або участь у ній, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об`єднань злочинних органiзацiй або органiзованих груп, -
-1056- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 263, частина 1. Після тексту "тяжкого злочину або" вилучити слово "декількох", після тексту "розроблення планів i " додати текст "створення", після тексту "чи координації дій" вилучити слово "об'єднань".
-1057- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
У частині 1 ст. 263 проекту вилучити слова "з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину або декількох злочинів". У цій же частині вилучити слово "об'єднань".
ВідхиленоВідхилено

(1) Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об`єднань злочинних органiзацiй або органiзованих груп, -


-1058- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Диспозицію частини першої статті 263 після слів: "або організованих груп" завершити словами "з метою спільної злочинної діяльності".
Відхилено


831.
караються позбавленням волі на строк від п`яти до п'ятнадцяти років.
-1059- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У санкції частини (1) статті 263 слово "п'ятнадцяти" замінити словом "дванадцяти".
Враховано

караються позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років.


-1060- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 263 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Враховано частково


832.
(2) Звільняється від кримінальної відповідальності особа за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації, активно сприяла її розкриттю.


(2) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.
833.
Стаття 264. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності
-1061- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 264. У назві статті вилучити текст "та укриття їх злочинної діяльності".
Відхилено

Стаття 256. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності
834.
(1) Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, -
-1062- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 264. Диспозицію частини 1 викласти у редакції: "Заздалегідь не обіцяне добровільне i свідоме надання учасникам злочинних організацій приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів".
Відхилено

(1) Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, -
835.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.
-1063- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В санкції частини (1) статті 264 слово "десяти" замінити словом "п'яти" та вилучити додаткову міру покарання.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.


-1064- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 264 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років, можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково


836.
(2) Ті самі дії, вчинені службовою особою або повторно, -


(2) Ті самі дії, вчинені службовою особою або повторно, -
837.
караються позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
-1065- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В санкції частини (2) статті 264 слово "дванадцяти" замінити словом "десяти".
Враховано

караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-1066- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 264 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково


838.
Стаття 265. Бандитизм


Стаття 257. Бандитизм
839.
Органiзацiя озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такiй бандi або у вчинюваному нею нападi -


Органiзацiя озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такiй бандi або у вчинюваному нею нападi -
840.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна
-1067- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 264 "Бандитизм" - збільшити нижню межу покарання до 10 років; передбачити як додаткове покарання штраф.
Відхилено

караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна
841.
Стаття 266. Терористичний акт
-1068- Президент України
Назву статті 266 та диспозицію її частини першої пропонується викласти в такій редакції:
"Стаття 266. Тероризм"
Відхилено

Стаття 258. Терористичний акт
842.
(1) Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою, -
-1069- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 266, частина 1. Після тексту "підпалу чи інших дій, що" слово "створювали" замінити словом "створили", після слів "органами державної влади" доповнити текстом", органами влади Автономної Республіки Крим".
Відхилено

(1) Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою, -
843.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
844.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або попередньою змовою групою осіб, -
-1070- Н.д.Сухий Я.М. (Округ №78)
Абзац перший частини другої статті 266 після слова "або" доповнити словом "за", а частину третю - словами "заподiяння значної майнової шкоди або інших тяжких наслідків".
Враховано
в ч. 1 та ч.2
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків, -


-1071- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 266. Частину 2 після тексту "повторно або" доповнити словом "за".
Враховано


845.
караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.
-1072- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
З санкції частини (2) статті 266 вилучити конфіскацію майна в зв'язку з тим, що це не особливо корисливий злочин, а особливо тяжкий .
Враховано

караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв.
846.
(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, що призвели до загибелi людини, -
-1073- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Диспозицію частини третьої статті 266 викласти у редакції:
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що призвели до загибелі людини, або вчинені на замовлення, -
Відхилено

(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, що призвели до загибелi людини, -
847.
караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довічним позбавленням волі з конфiскацiєю майна.
-1074- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
З санкції частини (3) статті 266 вилучити конфіскацію майна в зв'язку з тим, що це не особливо корисливий злочин, а особливо тяжкий .
Враховано

караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довічним позбавленням волі.


-1075- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 266 конфіскацію та можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано


848.
(4) Створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї, керiвництво такою групою чи органiзацiєю або участь у нiй, а так само матерiальне, органiзацiйне чи iнше сприяння створенню або дiяльностi терористичної групи чи терористичної органiзацiї -
-1076- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 266, частина 4. Вилучити текст "чи інше".
-1077- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину 4 статті 266 слід вилучити.
Відхилено


Відхилено

(4) Створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї, керiвництво такою групою чи органiзацiєю або участь у нiй, а так само матерiальне, органiзацiйне чи iнше сприяння створенню або дiяльностi терористичної групи чи терористичної органiзацiї -
849.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна чи без такої.
-1078- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
З санкції частини (4) статті 266 вилучити конфіскацію майна в зв'язку з тим, що це не особливо корисливий злочин, а особливо тяжкий .
Враховано

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв.


-1079- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини четвертої статті 266 конфіскацію та можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано
-1080- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 265 "Терористичний акт" - у частині 4 нижню межу покарання встановити 8 років.
Враховано


850.
(5) Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiяння, передбачене в частинi четвертiй цiєї статтi, особа, крiм органiзатора i керiвника, яка добровiльно повiдомила про нього правоохоронний орган i сприяла припиненню iснування або дiяльностi терористичної групи чи органiзацiї або розкриттю злочинiв, вчинених у зв'язку iз створенням або дiяльнiстю такої групи чи органiзацiї, якщо в її дiях немає складу iншого злочину.
-1081- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Передбачити частину 5 як примітку до статті 266.
Відхилено
частина 5 втрачає сенс без частини 4.
(5) Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiяння, передбачене в частинi четвертiй цiєї статтi, особа, крiм органiзатора i керiвника, яка добровiльно повiдомила про нього правоохоронний орган i сприяла припиненню iснування або дiяльностi терористичної групи чи органiзацiї або розкриттю злочинiв, вчинених у зв'язку iз створенням або дiяльнiстю такої групи чи органiзацiї, якщо в її дiях немає складу iншого злочину.
851.
Примiтка.
-1082- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Вилучити примітки.
Врахован

852.
1. Пiд терористичною групою слiд розумiти групу з двох або бiльше осiб, якi попередньо домовилися про спiльне вчинення одного чи кiлькох злочинiв, передбачених частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, а також статтею 361 цього Кодексу.853.
2. Пiд терористичною органiзацiєю слiд розумiти стiйке об'єднання осiб, якi з метою вчинення одного чи кiлькох злочинiв, передбачених частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, а також статтею 361 цього Кодексу, здiйснили в межах об'єднання розподiл функцiй, досягли домовленостi про певнi правила поведiнки, обов'язковi для них пiд час пiдготовки i вчинення цих злочинiв.854.
Стаття 267. Зазнаки неправдиве повідомлення про терористичний акт
-1083- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Назву ст.267 викласти в наступній редакції: "Зазнаки неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності".
Враховано

Стаття 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності
855.
(1) Зазнаки неправдиве повiдомлення про підготовку вибуху, пiдпалу або iнших дiй, якi загрожують загибеллю людей чи iншими тяжкими наслiдками, -


(1) Завідомо неправдиве повiдомлення про підготовку вибуху, пiдпалу або iнших дiй, якi загрожують загибеллю людей чи iншими тяжкими наслiдками, -
856.
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.
-1084- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 267 покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
857.
(2) Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки або вчинене повторно, -


(2) Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки або вчинене повторно, -
858.
карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.
-1085- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 267 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено

карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.
859.
Стаття 268. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань


Стаття 260. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
860.
(1) Створення не передбачених законом воєнізованих формувань чи груп або участь у їх діяльності -
-1086- Президент України
До статті 268. У частині першій слова "не передбачених законом воєнізованих формувань чи груп" замінити словами "не передбачених законами України військових формувань".
У зв'язку з цим необхідно виключити слово "групи" з усього тексту статті.
Враховано

(1) Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності -
861.
караються позбавленням волі на строк від двох до восьми років із конфіскацією майна чи без такої.
-1087- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 268 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років, можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
862.
(2) Створення не передбачених законом будь-яких збройних формувань або участь у їх дiяльностi -
-1088- Президент України
У частині другій статті 268 після слова "Створення" доповнити словами "i функціонування".
Відхилено

(2) Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх дiяльностi -


-1089- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 268, частина 2. Вилучити текст "будь-яких".
Враховано


863.
карається позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв з конфiскацiєю майна чи без такої.
-1090- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 268 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років, можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано

карається позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.
864.
(3) Керівництво зазначеними в частинах першій або другій цієї статті формуваннями чи групами, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, -


(3) Керівництво зазначеними в частинах першій або другій цієї статті формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, -
865.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.
-1091- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 268 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років, можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
866.
(4) Участь у складі передбачених частинами першою або другою цієї статті формувань чи груп у нападі на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян, -
-1092- Президент України
У диспозиції частини четвертої статті 268 виключити слово "окремих".
Враховано

(4) Участь у складі передбачених частинами першою або другою цієї статті формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, -
867.
карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.
-1093- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини четвертої статті 268 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від семи до дванадцяти, можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
868.
(5) Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -


(5) Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -
869.
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
870.
(6) Звільняється від кримінальної відповідальності за цiєю статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті формувань чи груп, за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування чи групи і повідомила про їх існування органи державної влади чи органи мiсцевого самоврядування.
-1094- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 268. Частину 6 після тексту "органи державної влади" доповнити текстом", органи влади Автономної Республіки Крим".
Відхилено


(6) Звільняється від кримінальної відповідальності за цiєю статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті формувань, за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про їх існування органи державної влади чи органи мiсцевого самоврядування.
871.
Примітка. 1. Під воєнізованими слід розуміти формування або групу, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, i в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка.


Примітка. 1. Під воєнізованими слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, i в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка.
872.
2. Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову іншого виду зброї.
-1095- Президент України
У примітці 2 треба відредагувати незрозуміле словосполучення "вибухову іншого виду зброї".
-1096- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 268, примітка, пункт 2. Наприкінці текст "іншого виду зброї" замінити текстом", іншу зброю".
ВрахованоВраховано
2. Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю.
873.
Стаття 269. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення.
-1097- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 269 виключити як таку, що практично поглинається статтею 111 "Диверсія". У разі потреби уточнити диспозицію статті 111.
Відхилено

Стаття 261. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення
874.
Напад на об'єкти, на яких виготовляються, зберігаються, використовуються або якими транспортуються радіоактивні, хімічні, біологічні чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети, з метою захоплення, пошкодження або знищення цих об'єктів -


Напад на об'єкти, на яких виготовляються, зберігаються, використовуються або якими транспортуються радіоактивні, хімічні, біологічні чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети, з метою захоплення, пошкодження або знищення цих об'єктів -
875.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
-1098- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 269 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


-1099- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 268 "Напад на об`єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення" - покарання залишити у тих же самих розмірах як було прийнято у другому читанні.
Відхилено


876.
Стаття 270. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем
-1100- Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Виключити конфіскацію, як додаткове покарання із санкцій статті 270.
Враховано

Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем
877.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства -


(1) Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства -
878.
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна чи без такої.
-1101- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 270 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до п'яти років, можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
879.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також заволодіння предметами, що перелічені в частині першій цієї статті, шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, -


(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також заволодіння предметами, що перелічені в частині першій цієї статті, шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, -
880.
караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.
-1102- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 270 можливу конфіскації майна - вилучити.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років.
881.
(3) Дії, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, а також розбій з метою викрадення вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів, а також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, -


(3) Дії, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, а також з метою викрадення вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів, а також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, -
882.
караються позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-1103- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини третьої статті 270 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від восьми до дванадцяти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.
883.
Стаття 271. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами


Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
884.
(1) Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збування вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без відповідного дозволу -
-1104- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 271, частина 1. Текст "відповідного дозволу" замінити текстом "передбаченого законом дозволу".
-1105- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції частини третьої статті 270 слово: "розбій" вилучити.
Враховано
Враховано

(1) Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збування вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -
885.
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
-1106- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 271 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
886.
(2) Носіння, виготовлення, ремонт або збування кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без відповідного дозволу -
-1107- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 271, частина 2. Текст "відповідного дозволу" замінити текстом "передбаченого законом дозволу".
Враховано

(2) Носіння, виготовлення, ремонт або збування кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу -
887.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1108- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 271 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано частково

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років.
888.
(3) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.


(3) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.
889.
Стаття 272. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів
-1109- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 272. Вилучити слово "недбале", після тексту "бойових припасів", додати текст" з порушенням вимог, встановлених законодавством".
Відхилено

Стаття 264. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів
890.
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
-1110- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 272. Вилучити слово "недбале", після тексту "бойових припасів", додати текст" з порушенням вимог, встановлених законодавством".
Відхилено

Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
891.
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
-1111- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 272 можливе покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до двох років.
Враховано частково

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на то самий строк.
892.
Стаття 273. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами


Стаття 265. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами
893.
(1) Придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді) без відповідного дозволу -
-1112- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 273, частина 1, диспозиція. Наприкінці текст "відповідного дозволу" замінити текстом "дозволу, передбаченого законом".
Враховано

(1) Придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді) без дозволу, передбаченого законом, -
894.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1113- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 273 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
895.
(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
896.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
-1114- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 273 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
897.
Стаття 274. Погроза вчинити розкрадання або використати радіоактивні матеріали
-1115- Президент України
У назві статті 274 застосовано поняття "розкрадання". У статті 190 та інших - поняття "викрадання". Тому слід ужити одне узагальнююче поняття "викрадання".
Враховано

Стаття 266. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали
898.
(1) Погроза вчинити розкрадання радіоактивних матеріалів з метою примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо були пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -
-1116- Президент України
У диспозиції частини першої статті 274 застосовано поняття "розкрадання". У статті 190 та інших - поняття "викрадання". Тому слід ужити одне узагальнююче поняття "викрадання".
Враховано

(1) Погроза вчинити викрадання радіоактивних матеріалів з метою примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо були пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -


-1117- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 274. Частину 1 виключити.
Відхилено
-1118- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 274 Проекту виключити.
Відхилено


899.
карається позбавленням волі на строк до трьох років.


карається позбавленням волі на строк до трьох років.
900.
(2) Погроза використати радіоактивні матеріали з метою спричинення загибелі людей або інших тяжких наслідків, якщо були пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -


(2) Погроза використати радіоактивні матеріали з метою спричинення загибелі людей або інших тяжких наслідків, якщо були пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -
901.
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.


карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
902.
Стаття 275. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами
-1119- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 275. У назві статті текст "правил" замінити текстом "законодавства про".
Відхилено

Стаття 267. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами
903.
(1) Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелi людей або настання інших тяжких наслідкiв, -
-1120- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 275. Частину 1 двічі після тексту "Порушення", а також після тексту "матеріалів або інших" доповнити текстом", встановлених законодавством".
Відхилено

(1) Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелi людей або настання інших тяжких наслідкiв, -
904.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
905.
(2) Ті самi діяння, а також незаконне пересилання поштою або багажем легкозаймистих або їдких речовин, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самi діяння, а також незаконне пересилання поштою або багажем легкозаймистих або їдких речовин, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
906.
караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.
907.
Стаття 276. Незаконне ввезення на територiю України вiдходiв i вторинної сировини


Стаття 268. Незаконне ввезення на територiю України вiдходiв i вторинної сировини
908.
(1) Ввезення на територiю України чи транзит через її територiю вiдходiв або вторинної сировини без належного дозволу -
-1121- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 276, частина 1. Текст "належного дозволу" замінити текстом "без дозволу, передбаченого законодавством".
Відхилено

(1) Ввезення на територiю України чи транзит через її територiю вiдходiв або вторинної сировини без належного дозволу -
909.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.


караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
910.
(2) Ввезення на територiю України чи транзит через її територію речовин або матерiалiв, що належать до категорiї небезпечних вiдходiв, якi забороняються до ввезення, -
-1122- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 276. Частину 2 після тексту "небезпечних відходів, які" доповнити текстом "законодавством України".
Відхилено

(2) Ввезення на територiю України чи транзит через її територію речовин або матерiалiв, що належать до категорiї небезпечних вiдходiв, якi забороняються до ввезення, -
911.
карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.


карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
912.
Стаття 277. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин


Стаття 269. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин
913.
(1) Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин -


(1) Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин -
914.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
915.
(2) Ті самi дії, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самi дії, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
916.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
-1123- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 277 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
917.
Стаття 278. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки


Стаття 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
918.
(1) Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, -


(1) Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, -
919.
карається штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
-1124- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої частини 278 можливе покарання позбавленням волі замінити на покарання у вигляді обмеженням волі.
Враховано

карається штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
920.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, -
921.
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.


карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
922.
Примітка. Майнова шкода вважається заподіяною в великих розмірах, якщо прямі збитки складають суму, яка в триста разів і більш перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах - якщо прямі збитки складають суму яка в тисячу разів і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.


Примітка. Майнова шкода вважається заподіяною в великих розмірах, якщо прямі збитки складають суму, яка в триста разів і більш перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах - якщо прямі збитки складають суму яка в тисячу разів і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
923.
Розділ Х. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА


Розділ Х. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА
924.
Стаття 279. Порушення вимог законодавства про охорону праці


Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці
925.
(1) Порушення вимог законодавчих та iнших нормативно-правових актiв про охорону праці службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї або громадянином-суб'єктом пiдприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
-1125- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 279, частина 1. Текст "законодавчих та інших нормативно-правових актів" замінити текстом "законодавства".
Відхилено

(1) Порушення вимог законодавчих та iнших нормативно-правових актiв про охорону праці службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї або громадянином - суб'єктом пiдприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
926.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.
927.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
928.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.


карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.
929.
Стаття 280. Порушення правил безпеки пiд час виконання робіт з підвищеною небезпекою
-1126- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 280. У назві та в частині 1 слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено

Стаття 272. Порушення правил безпеки пiд час виконання робіт з підвищеною небезпекою


-1127- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 280. У назві та в частині 1 слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено

930.
(1) Порушення правил безпеки пiд час виконання робіт з підвищеною небезпекою в гірничому, будівельному чи іншому виробництві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
-1128- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Диспозицію частини першої статті 280 викласти у редакції:
(1)"Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого".
Враховано

(1) Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -
931.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
932.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
933.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми рокiв, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми рокiв, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
934.
Стаття 281. Порушення на виробництві правил хімічної або біологічної безпеки
-1129- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 281. У назві та в частині 1 слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено
-1130- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 281 з проекту Кодексу вилучити.
Враховано


935.
(1) Порушення на виробництві правил хімічної або біологічної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
-1131- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 281. У назві та в частині 1 слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
-1132- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 281, частина 1. текст ", особою, яка зобов'язана їх дотримувати" - вилучити.
ВідхиленоВідхилено

936.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років, або виправними роботами на той самий строк, або обмеженням волі на строк до трьох років937.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -938.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до семи рокiв, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.939.
Стаття 282. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах
-1133- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 282. У назві та в частині 1 слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено

Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах


-1134- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 282 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено


940.
(1) Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
-1135- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 282. У назві та в частині 1 слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
-1136- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 282, частина 1. текст ", особою, яка зобов'язана їх дотримувати" - вилучити.
ВідхиленоВідхилено
(1) Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
941.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
942.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
943.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк вiд двох до десяти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк вiд двох до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
944.
Стаття 283. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки
-1137- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 283. У назві слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено

Стаття 274. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки
945.
(1) Порушення на виробництвi правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
-1138- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 283. У частині 1 слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
-1139- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 283, частина 1. текст ", особою, яка зобов'язана їх дотримувати" - вилучити.
ВідхиленоВідхилено
(1) Порушення на виробництвi правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
946.
карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1140- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини першої статті 283 покарання у вигляді обмеженням чи позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено

карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
947.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
948.
карається позбавленням волі на строк вiд трьох до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1141- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У санкції частини другої статті 283 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до десяти років.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк вiд трьох до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
949.
Стаття 284. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукцiї або безпечної експлуатацiї будiвель i споруд
-1142- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 284. У назві слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено

Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукцiї або безпечної експлуатацiї будiвель i споруд


-1143- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 284 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено


950.
(1) Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберiгання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будiвництва правил, що стосуються безпечної експлуатацiї будiвель i споруд особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
-1144- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 284. У частині 1 слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо", а текст ", особою, яка зобов'язана їх дотримувати" - вилучити.
Відхилено

(1) Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберiгання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будiвництва правил, що стосуються безпечної експлуатацiї будiвель i споруд, особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
951.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.
952.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
953.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
954.
Розділ XI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ


Розділ XI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
955.
Стаття 285. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту
-1145- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 285. У назві слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено

Стаття 276. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту
956.
(1) Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання iнших тяжких наслiдкiв, -
-1146- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 285. У частині 1 слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено

(1) Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання iнших тяжких наслiдкiв, -
957.
караються виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
-1147- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини статті 285 першої покарання у вигляді позбавленням волі замінити на покарання у вигляді обмеженням волі.
Враховано

караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.
958.
(2) Ті самi діяння, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду, -


(2) Ті самi діяння, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду, -
959.
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
-1148- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 285 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.


-1149- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 283 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту" - у частині 2 верхню межу покарання встановити 5-ть років.
Відхилено


960.
(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -


(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -
961.
караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
-1150- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 285 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від семи до двадцяти років.


-1151- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 283 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту" - у частині 3 верхню межу покарання встановити 7-м років.
Обгрунтування: Ці злочини не є навмисними і тому, навіть якщо вони призвели до тяжких наслідків не повинно бути настільки суворого покарання.
Відхилено


962.
Стаття 286. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів


Стаття 277. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
963.
(1) Умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, якщо це спричинило чи могло спричинити аварiю поїзду, судна, або порушило нормальну роботу транспорту, або створило небезпеку для життя людей чи настання інших тяжких наслідків, -


(1) Умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, якщо це спричинило чи могло спричинити аварiю поїзду, судна або порушило нормальну роботу транспорту, або створило небезпеку для життя людей чи настання інших тяжких наслідків, -
964.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
-1152- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 286 можливе покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано

караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
965.
(2) Ті самi діяння, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкості чи тяжкi тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -


(2) Ті самi діяння, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкості чи тяжкi тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -
966.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
-1153- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 286 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
967.
(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -


(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -
968.
караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
-1154- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 286 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
969.
Стаття 287. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна


Стаття 278. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна
970.
(1) Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна -


(1) Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна -
971.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
-1155- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 287 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
972.
(2) Ті самi дії, вчинені за попередньою змовою групою осiб або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, -


(2) Ті самi дії, вчинені за попередньою змовою групою осiб або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, -
973.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
-1156- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 287 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
974.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
975.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
976.
Стаття 288. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства


Стаття 279. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства
977.
(1) Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей або настання iнших тяжких наслiдкiв, -


(1) Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей, або настання iнших тяжких наслiдкiв, -
978.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.
-1157- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 288 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
979.
(2) Захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого транспортного підприємства, установи або організації -


(2) Захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого транспортного підприємства, установи або організації -
980.
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
981.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
982.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
-1158- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 288 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
983.
Стаття 289. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків


Стаття 280. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків
984.
(1) Примушування працівника залiзничного, повiтряного, водного, автомобiльного, мiського електричного чи магiстрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози вбивством, заподiянням тяжких тiлесних ушкоджень або знищенням майна цього працiвника чи його близьких родичів, -
-1159- Президент України
У диспозиції частини першої статті 289 слова "його близьких родичів" замінити словами "близьких йому осіб".
Враховано

(1) Примушування працівника залiзничного, повiтряного, водного, автомобiльного, мiського електричного чи магiстрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози вбивством, заподiянням тяжких тiлесних ушкоджень або знищенням майна цього працiвника чи близьких йому осіб, -
985.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
-1160- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 289 можливе покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
986.
(2) Ті самi дії, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -


(2) Ті самi дії, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -
987.
караються виправними роботами на строк до двох рокiв або позбавленням волі на строк до семи років.
-1161- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 289 можливе покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до п'яти років, замінити слова "виправними роботами" на "обмеженням волі на строк до 5 років".
Враховано

караються обмеженням волі на строк до п'яти рокiв або позбавленням волі на той самий строк.
988.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
989.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
-1162- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 289 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
990.
Стаття 290. Порушення правил повітряних польотів
-1163- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 290. У назві статті слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо безпеки".
Відхилено

Стаття 281. Порушення правил повітряних польотів
991.
(1) Порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків, -
-1164- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 290. У тексті статті слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо безпеки".
Відхилено

(1) Порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків, -
992.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
-1165- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 290 можливе покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано

карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
993.
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -


(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -
994.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
995.
(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -


(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -
996.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
-1166- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 290 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
997.
Стаття 291. Порушення правил використання повітряного простору
-1167- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 291. У назві статті текст "правил" замінити текстом "законодавства про".
Відхилено

Стаття 282. Порушення правил використання повітряного простору
998.
(1) Порушення правил пуску ракет, проведення всіх видів стрільби, вибухових робіт або вчинення інших дій у повітряному просторі, якщо це створило загрозу безпецi повiтряних польотiв, -
-1168- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 291. У частині 1 статті текст "правил" замінити текстом "законодавства про".
Відхилено

(1) Порушення правил пуску ракет, проведення всіх видів стрільби, вибухових робіт або вчинення інших дій у повітряному просторі, якщо це створило загрозу безпецi повiтряних польотiв, -
999.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років.


караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
1000.
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -


(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -
1001.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1002.
(3) Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -


(3) Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -
1003.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
-1169- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 291 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
1004.
Стаття 292. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда


Стаття 283. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда
1005.
(1) Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда стоп-краном шляхом роз'єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -


(1) Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда стоп-краном чи шляхом роз'єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -
1006.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1007.
(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -


(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -
1008.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
-1170- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 292 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
1009.
Стаття 293. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха


Стаття 284. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха
1010.
Ненадання допомоги капітаном судна у разі зіткнення з iншим судном екіпажеві та пасажирам останнього, а також зустрінутим у морі або на іншому водному шляху особам, які зазнали лиха, якщо він мав можливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна, його екіпажу і пасажирів, -


Ненадання допомоги капітаном судна у разі зіткнення з iншим судном екіпажеві та пасажирам останнього, а також зустрінутим у морі або на іншому водному шляху особам, які зазнали лиха, якщо він мав можливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна, його екіпажу і пасажирів, -
1011.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волi на строк до двох рокiв.
-1171- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 293 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на покарання у вигляді обмеженням волі.
Враховано

карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.
1012.
Стаття 294. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден


Стаття 285. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден
1013.
Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також місця свого відправлення та призначення, незважаючи на наявність можливості подати ці відомості, -
-1172- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 294. текст "незважаючи на наявність" замінити текстом "при".
Відхилено

Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також місця свого відправлення та призначення, незважаючи на наявність можливості подати ці відомості, -
1014.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
1015.
Стаття 295. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
-1173- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 295. У назві статті текст "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено

Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
1016.
(1) Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпiлому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -
-1174- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 295. У частині 1 текст "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
-1175- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 295, частина 1. Вилучити текст "шляхом роз'єднання повітряної гальмівної магістралі або іншим способом".
Відхилено


Відхилено
не має відношення до ст.295
(1) Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпiлому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -
1017.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокiв або без такого.
-1176- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 295 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано

карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокiв або без такого.
1018.
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -


(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -
1019.
караються позбавленням волі на строк вiд двох до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
-1177- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 295 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Враховано

караються позбавленням волі на строк вiд трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.


-1178- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 293 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" - у частині 2 верхню межу встановити 5-ть років.


1020.
(3) Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -


(3) Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -
1021.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
-1179- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 295 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від семи до дванадцяти років.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.


-1180- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 293 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" - у частині 3 верхню межу встановити 7-м років.
Обгрунтування: Ці злочини не є навмисними і тому, навіть якщо вони призвели до тяжких наслідків не повинно бути настільки суворого покарання.
Відхилено


1022.
Примітка. Під транспортними засобами в цій статті та статтях 296, 298 і 299 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.


Примітка. Під транспортними засобами в цій статті та статтях 294, 296 і 297 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.
1024.
Стаття 296. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації


Стаття 287. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації
1025.
Випуск в експлуатацію зазнаки технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп'яніння або не має права на керування транспортним засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що убезпечують дорожнiй рух, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило наслідки, зазначені в статті 295 цього Кодексу, -
-1181- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 296. Вилучити текст "чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що забезпечують дорожній рух", а після слова "вчинене" додати слово "посадовою".
-1182- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції статті 296 слова: "наслідки, зазначені в статті 295 цього кодексу" вилучити.
Замість цього після слів: "якщо це спричинило" продовжити речення: "потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його смерть".
Відхилено

Враховано

Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп'яніння або не має права на керування транспортним засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що убезпечують дорожнiй рух, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його смерть, -
1026.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати посади, пов'язанi з вiдповiдальнiстю за технiчний стан або експлуатацiю транспортних засобiв, на строк до трьох рокiв або без такого.


караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати посади, пов'язанi з вiдповiдальнiстю за технiчний стан або експлуатацiю транспортних засобiв, на строк до трьох рокiв або без такого.
1027.
Стаття 297. Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху
-1183- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 297. У назві статті після слова "Порушення" додати текст", встановлених законодавством", а після слова "вчинене" додати слово "посадовою".
Відхилено

Стаття 288. Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху
1028.
Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, вiдповiдальною за будiвництво, реконструкцiю, ремонт чи утримання шляхiв, вулиць, залiзничних переїздiв, iнших шляхових споруд, або особою, яка виконує такі роботи, якщо це порушення спричинило наслiдки, зазначенi у статтi 295 цього Кодексу, -
-1184- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 297. У тексті статті після слова "Порушення" додати текст", встановлених законодавством", а після слова "вчинене" додати слово "посадовою".
-1185- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У диспозиції статті 297 слова: "наслідки, зазначені у статті 295 Цього Кодексу" вилучити.
Замість цього записати після слів: "якщо це порушення спричинило" реченням: "потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його смерть".
Відхилено

Враховано

Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, вiдповiдальною за будiвництво, реконструкцiю, ремонт чи утримання шляхiв, вулиць, залiзничних переїздiв, iнших шляхових споруд, або особою, яка виконує такі роботи, якщо це порушення спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його смерть -
1029.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.


карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.
1030.
Стаття 298. Незаконне заволодiння транспортним засобом
-1186- Президент України
Статтю 298 слід викласти в редакції Закону України від 21 вересня 2000 року "Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України i Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з посиленням відповідальності за незаконне заволодіння транспортними засобами".
Враховано

Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом
1031.
(1) Незаконне заволодiння транспортним засобом, -
-1187- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В диспозиції частини першої статті 298 після слова: " заволодіння" вставити слово: " чужим".
Відхилено

(1) Незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якою метою -
1032.
карається штрафом в розмiрi вiд семисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.
-1188- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 298 конфіскацію майна - вилучити.
-1189- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 296 "Незаконне заволодіння транспортним засобом" - у частині 1 покарання у вигляді позбавлення волі замінити обмеженням волі на строк до 4-х років та передбачити як додаткове покарання страта.
ВрахованоВідхилено

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років або штрафом від однієї до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
1033.
(2) Те саме діяння, вчинене за попереднiм зговором групою осiб, або якщо воно потягло пошкодження, або розукомплектування транспортного засобу, або було пов'язане з подальшими дiями, спрямованими на його привласнення чи збут, -
-1190- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 298, частина 2. Текст "попереднім зговором" замінити текстом "попередньою змовою", а після тексту "засобу, або" вилучити слово "було".
-1191- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 296 "Незаконне заволодіння транспортним засобом" - із частини 2 вилучити слова "за попереднього змовою групою осіб" і створити нову частину в якій передбачити покарання у вигляді позбавлення волі від 3-х до 5-ти років, якщо цей злочин здійснено "за попередньою змовою групою осіб".
Обгрунтування: принципово важливо розділяти злочини, які здійснені навіть групою осіб, і злочини які поєднані з насильством над собою.
Враховано
Відхилено

(2) Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди потерпілому, -
1034.
карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв з конфiскацiєю майна.
-1192- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 298 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.


-1193- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 296 "Незаконне заволодіння транспортним засобом" - у частині 2 і 3 передбачити штраф як додаткове покарання.
Відхилено


1035.
(3) Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, або з проникненням у примiщення чи iнше мiсце, призначене для зберiгання транспортних засобiв, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо в результатi таких дiй транспортний засiб було вивезено за межi України, -
-1194- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Частину третю статті 298 викласти в такій редакції: "Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом, або щодо транспортного засобу, вартість якого в двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, -".
Враховано

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом, або щодо транспортного засобу, вартість якого в двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, -
1036.
карається позбавленням волi на строк вiд семи до дев'яти рокiв з конфiскацiєю майна.
-1195- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 298 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
1037.
(4) Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене органiзованою групою, або якщо воно потягло знищення чи втрату транспортного засобу, -


(4) Звільняється від кримінальної відповідальності судом особа, яка вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за винятком випадків незаконного заволодіння транспортним засобом з застосуванням будь-якого насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але добровільно заявила про це правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки.
1038.
карається позбавленням волi на строк вiд дев'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.


Примітка. Під незаконним заволодінням транспортним засобом у цій статті слід розуміти вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх волі.
1039.
Примiтка: Вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi пiд повторнiстю слiд розумiти вчинення таких дiй особою, яка ранiше вчинила незаконне заволодiння транспортним засобом або злочин, передбачений статтями 190, 191, 192, 193, 194, 195, 270 цього Кодексу.
-1196- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 298, примітка. Вилучити текст "незаконне заволодіння транспортним засобом або", а після тексту "злочин, передбачений" додати текст "цією статтею або статтями".
Відхилено

Відповідно до частини другої цієї статті під повторністю слід розуміти вчинення таких дій особою, яка раніше вчинила незаконне заволодіння транспортним засобом або злочин, передбачений статтями 188, 189, 191, 192, 193, 194, 268 цього Кодексу.
1040.
Стаття 299. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу
-1197- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 299. Назву викласти у редакції: "Знищення підробки або заміна реєстраційного номера транспортного засобу, номерів його вузлів чи агрегатів".
Відхилено

Стаття 290. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу
1041.
Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу компетентних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, -
-1198- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 299. Слово "iдентифiкацiйного" замінити словом "реєстраційного", текст "компетентних органів" замінити "органу, уповноваженого на те відповідно до законодавства".
Відхилено

Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, -
1042.
караються штрафом у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1199- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 299 можливе покарання у вигляді обмеженням волі - вилучити.
Відхилено

караються штрафом у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1043.
Стаття 300. Порушення чинних на транспорті правил
-1200- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 300. У назві статті слово "правил" замінити словами "вимог законодавства".
Відхилено

Стаття 291. Порушення чинних на транспорті правил
1044.
Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -
-1201- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 300. У тексті статті слово "правил" замінити словами "вимог законодавства".
Відхилено

Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -
1045.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.


карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
1046.
Стаття 301. Пошкодження об'єктiв магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводiв


Стаття 292. Пошкодження об'єктiв магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводiв
1047.
(1) Пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводiв, вiдводiв вiд них, а також технологічно пов'язаних з ними об'єктiв, споруд, засобів автоматики, зв'язку, сигналізації, якщо це призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводiв або спричинило небезпеку для життя людей або iнші тяжкі наслiдки, -
-1202- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
В ч.(1) ст. 292 виключити слова "або iнші тяжкі наслiдки".
Враховано

(1) Пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводiв, вiдводiв вiд них, а також технологічно пов'язаних з ними об'єктiв, споруд, засобів автоматики, зв'язку, сигналізації, якщо це призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводiв або спричинило небезпеку для життя людей, -
1048.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, із конфiскацiєю майна чи без такої.
-1203- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 301 можливі покарання у вигляді позбавленням волі та конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волi на той самий строк.
1049.
(2) Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також загальнонебезпечним способом, -


(2) Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також загальнонебезпечним способом, -
1050.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.
-1204- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 301 можливе покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до восьми років. Можливу конфіскацію майна - вилучити.
Враховано

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.
1051.
(3) Дії, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель людей, iншi нещаснi випадки з людьми або призвели до аварiї, пожежi, значного забруднення довкiлля чи iнших тяжких наслiдкiв або вчинені організованою групою, -


(3) Дії, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель людей, iншi нещаснi випадки з людьми або призвели до аварiї, пожежi, значного забруднення довкiлля чи iнших тяжких наслiдкiв, або вчинені організованою групою, -
1052.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфiскацiєю майна.
-1205- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 301 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
1053.
Розділ XII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ


Розділ XII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ
1054.
Стаття 302. Групове порушення громадського порядку


Стаття 293. Групове порушення громадського порядку
1055.
Організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях -
-1206- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 302. текст "що призвели до грубого" замінити текстом "заборонених законом або з порушенням передбаченого законом порядку їх вчинення, або спрямованих на грубе", а слово "суттєвого" замінити словом "суттєве".
Відхилено

Організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях -
1056.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1207- Н.д.Старинець О.Г. (Реєстр.картка №277)
У статті 302 вилучити слова "або обмеженням волі на строк до трьох років".
-1208- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 300 "Групове порушення громадського порядку" - вилучити покарання у вигляді обмеження волі.
Враховано


Враховано

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців.
1057.
Стаття 303. Масовi заворушення


Стаття 294. Масовi заворушення
1058.
(1) Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади iз застосуванням зброї або інших предметів, якi використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях -


(1) Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади iз застосуванням зброї або інших предметів, якi використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях -
1059.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
-1209- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 303 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.


-1210- Н.д.Старинець О.Г. (Реєстр.картка №277)
В санкції частини першої статті 303 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Відхилено


1060.
(2) Тi самi дiї, якщо вони призвели до загибелi однієї або кількох осіб або до iнших тяжких наслiдкiв, -
-1211- Президент України
У диспозиції частини другої статті 303 пропонується слова "однієї або кількох осіб" замінити словом "людей".
Враховано

(2) Тi самi дiї, якщо вони призвели до загибелi людей або до iнших тяжких наслiдкiв, -
1061.
караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв.
-1212- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 303 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від в санкції частини другої покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від восьми до п'ятнадцяти років.
Враховано

караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв.
1062.
Стаття 304. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку


Стаття 295. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку
1063.
Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян або інших дій, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту -
-1213- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 304. Вилучити текст "або інших дій, що загрожують громадському порядку".
-1214- Н.д.Старинець О.Г. (Реєстр.картка №277)
У статті 304 вилучити слова "або інших дій, що загрожують громадському порядку".
ВідхиленоВідхилено

Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян або інших дій, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту -
1064.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1065.
Стаття 305. Хуліганство


Стаття 296. Хуліганство
1066.
(1) Хулiганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивiв явної неповаги до суспільства, яка вiдзначається особливою зухвалiстю чи винятковим цинiзмом, -


(1) Хулiганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивiв явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалiстю чи винятковим цинiзмом, -
1067.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.
-1215- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 305 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1068.
(2) Ті самі дії, вчинені групою осіб, -


(2) Ті самі дії, вчинені групою осіб, -
1069.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
-1216- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 305 покарання у вигляді обмеженням або позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
1070.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов`язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов`язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які перепиняли хуліганські дії, -
-1217- Президент України
У диспозиції частини третьої статті 305 слово "перепиняли" слід замінити словом "припиняли".
-1218- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 305, частина 3. Текст "раніше судимою за хуліганство, чи пов'язані" замінити текстом "яка раніше вчинила злочин передбачений цією статтею, чи поєднані".
Враховано
Відхилено

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов`язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов`язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, -
1071.
карається позбавленням волі на строк до шести років.
-1219- Президент України
В санкції частини третьої статті 305 слово "карається" слід замінити словом "караються".
Враховано

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


-1220- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 305 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Враховано


1072.
(4) Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені iз застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -


(4) Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені iз застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -
1073.
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
-1221- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини четвертої статті 305 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до шести років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
1074.
Стаття 306. Наруга над могилою


Стаття 297. Наруга над могилою
1075.
Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покiйного, а також викрадення предметів, що знаходяться в місці поховання або на трупі, -


Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покiйного, а також викрадення предметів, що знаходяться в місці поховання або на трупі, -
1076.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1222- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 306 можливе покарання у вигляді позбавлення волі - вилучити.
-1223- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 304 "Наруга над могилою" - вилучити покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі; передбачити як додаткового покарання штрафу.
ВідхиленоВідхилено

караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
1077.
Стаття 307. Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури


Стаття 298. Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури
1078.
(1) Умисне нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури, -


(1) Умисне нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури -
1079.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.


караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
1080.
(2) Ті самi дії, вчинені щодо об'єктів, які є особливою історичною або культурною цінністю, -


(2) Ті самi дії, вчинені щодо об'єктів, які є особливою історичною або культурною цінністю, -
1081.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1224- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 307 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1082.
(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -


(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -
1083.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
-1225- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 307 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
1084.
Стаття 308. Жорстоке поводження з тваринами


Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
1085.
(1) Мучення тварин, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням садистських методів, або із хуліганських мотивів, а так само нацькування зазначених тварин одна на іншу, вчинене із хуліганських чи корисливих мотивів, -
-1226- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 308, частина 1. Текст "мучення тварин" замінити текстом "знущання над тваринами".
Враховано

(1) Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням садистських методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, -
1086.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
1087.
(2) Ті самі дії вчинені у присутності малолітнього, -


(2) Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, -
1088.
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до двох років.
-1227- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 308 частини другої можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі.
Враховано

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
1089.
Стаття 309. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості


Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості
1090.
(1) Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості з метою збування чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією ж метою, або їх збування чи розповсюдження, а також примушування до участі у їх створенні, -


(1) Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, з метою збування чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою або їх збування чи розповсюдження, а також примушування до участі у їх створенні, -
1091.
караються штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення та розповсюдження.
-1228- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 309. Вилучити санкції, що передбачають позбавлення волі.
Відхилено


караються штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення та розповсюдження.


-1229- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкціях частин статті 309 першої та другої можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано
-1230- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 307 "Вивезення, виготовлення або розповсюдження товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості" - вилучити з частин 1 та 2 покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.
Враховано частково


1092.
(2) Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості а також збування неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -


(2) Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, а також збування неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -
1093.
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, засобів її виготовлення і демонстрування.
-1231- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 309. Вилучити санкції, що передбачають позбавлення волі.
-1232- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 309 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано частково


Враховано частково
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, засобів її виготовлення і демонстрування.
1094.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -
1095.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення і демонстрування з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1233- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 309. Вилучити санкції, що передбачають позбавлення волі.
-1234- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 307 "Вивезення, виготовлення або розповсюдження товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості" - у частині 3 передбачити покарання замість "позбавлення волі" - "обмеження волі".
ВідхиленоВідхилено

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення і демонстрування з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1096.
Стаття 310. Ввезення, виготовлення, збування і розповсюдження порнографічних предметів


Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збування і розповсюдження порнографічних предметів
1097.
(1) Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збування чи розповсюдження або їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення з тією ж метою, або їх збування чи розповсюдження, а також примушування до участі у їх створенні, -


(1) Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збування чи розповсюдження або їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збування чи розповсюдження, а також примушування до участі у їх створенні, -
1098.
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.
-1235- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 310 можливе покарання у вигляді арешту - вилучити, а можливе покарання у вигляді обмеженням волі передбачити в межах до двох років.
-1236- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 308 "Вивезення, виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів" - у частині 1 вилучити покарання у вигляді обмеження волі.
Відхилено

Відхилено

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.
1099.
(2) Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції порнографічного характеру, а також збування неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, -
-1237- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 310. Частину 2 після тексту "кiно- та відеопродукції" доповнити текстом ", комп'ютерних програм", а текст "творів, зображень або інших предметів" замінити текстом "зазначеної продукції, а також творів, зображень".
Враховано частково

(2) Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру, а також збування неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, -
1100.
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.
-1238- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 310 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
-1239- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 308 "Вивезення, виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів" - у частині 2 вилучити покарання у вигляді позбавлення волі.
ВідхиленоВідхилено

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.
1101.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, -
-1240- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 310, частина 3. Текст "або інших предметів" замінити текстом ", кiно- та відеопродукції, комп'ютерних програм".
Враховано

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кiно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру, -
1102.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1241- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 310 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
-1242- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 308 "Вивезення, виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів" - у частині 3 позбавлення волі обмежити строком від двох до п'яти років.
Враховано частковоВідхилено


караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1103.
Стаття 311. Створення або утримання мiсць розпусти i звідництво


Стаття 302. Створення або утримання мiсць розпусти i звідництво
1104.
(1) Створення або утримання мiсць розпусти, а також звiдництво для розпусти -
-1243- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Ст.309 частини (1) та (2) вилучити.
Відхилено

(1) Створення або утримання мiсць розпусти, а також звiдництво для розпусти -
1105.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1244- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.309 "Створення або утримання місць розпусти і звідництво" - у частині 1 верхню межу покарання установити два роки.
Враховано

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
1106.
(2) Ті самi дії, вчинені з метою наживи або особою раніше судимою за цей злочин, або вчинені організованою групою, -
-1245- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 311. Частину 2 викласти у редакції "ті самі діяння, вчинені з корисливих мотивів або особою, яка раніше вчинила злочин, непередбачений цією статтею, або вчинені злочинною групою чи злочинною організацією".
Відхилено

(2) Ті самi дії, вчинені з метою наживи або особою раніше судимою за цей злочин, або вчинені організованою групою, -
1107.
караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волі на той самий строк.
-1246- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.309 "Створення або утримання місць розпусти і звідництво" - у частині 2 верхню межу покарання установити чотири роки.
Відхилено

караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волі на той самий строк.
1108.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, -
1109.
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.


караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
1110.
Стаття 312. Проституція
-1247- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 312. Назву статті викласти у редакції "312 Примушування до заняття проституцією".
Враховано частково

Стаття 303. Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією


-1248- Президент України
Положення статті 158 об'єднати з положеннями частини другої статті 312.
Враховано


1111.
(1) Систематичне заняття проституцією тобто здійснення сексуальних послуг з метою отримання доходу, -
-1249- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 312. Частину 1 вилучити, відповідно змінити нумерацію інших частин.
Відхилено

(1) Систематичне заняття проституцією, тобто надання сексуальних послуг з метою отримання доходу, -


-1250- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Частину (1) ст.310 вилучити.
Відхилено


1112.
карається штрафом від п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців.
-1251- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.310 "Проституція" - частини 1 та 4 вилучити.
Відхилено

карається штрафом від п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.


-1252- Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
До статті 310 внести такі зміни: санкції частини першої , що передбачають арешт і обмеження волі, замінити на санкції у вигляді виправних робіт строком до 1 року.
Враховано


1113.
(2) Втягнення у зайняття проституцією шляхом застосування насильства чи погрози його застосування, знищення чи пошкодження майна, шантажу або обману, -
-1253- Президент України
Положення статті 158 об'єднати з положеннями частини другої статті 312.
-1254- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 312, частина 2. Після тексту "зайняття проституцією" додати текст ", тобто надання сексуальних послуг за плату, ".
ВрахованоВраховано
(2) Примушування чи втягнення у зайняття проституцією тобто надання сексуальних послуг за плату шляхом застосування насильства чи погрози його застосування, знищення чи пошкодження майна, шантажу або обману, -
1114.
караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
-1255- Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
До статті 310 внести такі зміни: санкції частини другої , що передбачають арешт і обмеження волі, замінити на санкції у вигляді виправних робіт строком до 2 років.
Відхилено

караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
1115.
(3) Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті,, вчиненні щодо неповнолітнього або організованою групою, -
-1256- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 312, частина 3. Текст "частинами першою i другою" замінити текстом "частиною першою".
Відхилено

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчиненні щодо неповнолітнього або організованою групою, -
1116.
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
-1257- Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
До статті 310 внести такі зміни: в частині третій покарання у вигляді позбавлення волі передбачити в межах до 5 років.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.


-1258- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити статтю 312 частинами четвертою i п'ятою такого змісту:
4). Сутенерство, тобто створення, керівництво або участь у організованій групі, яка забезпечує діяльність з надання сексуальних послуг особами чоловiчної та жіночої статі з метою отримання прибутків, -
карається позбавленням волі від п'яти до семи років з конфіскацією майна або без такої.
5). Ті ж дії, якщо вони тривали більше шести місяців або вчинені особою, яка була засуджена за цією статтею, або вчинені за обтяжливих обставин, -
караються позбавленням волі від семи до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Враховано частково

(4) Сутенерство, тобто створення, керівництво або участь в організованій групі, яка забезпечує діяльність з надання сексуальних послуг особами чоловічої та жіночої статі з метою отримання прибутків, -
карається позбавленням волі від п'яти до семи років.


-1259- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини четвертої статті 312 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково


1117.
Стаття 313. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність


Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
1118.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними iграми, -
-1260- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 313. Вилучити текст ", азартними іграми".
Відхилено

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними iграми, -
1119.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1261- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 313 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано частково

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
1120.
Розділ XIII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ


Розділ XIII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
1121.
Стаття 314. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів


Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів


-1262- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Доповнити диспозиції ст. 314 проекту КК положеннями стосовно відповідальності за вчинення контрабанди шляхом обманного використання документів чи засобів митного забезпечення (пломб, печаток та інші), а також шляхом умисного недекларування чи декларування не за своїм найменуванням, порушення зобов'язань про транзит. Практика митних органів засвідчує, що порушення зобов'язань про транзит (або "перерваний" транзит) є у більшості випадків латентною формою контрабанди, характерним і найпоширенішим способом діяльності організованих злочинних угруповань.
Відхилено


1122.
(1) Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю -
-1263- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Доповнити диспозицію ст.314 таким предметом контрабандних діянь, як аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин.
Враховано

(1) Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, -
1123.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди та з конфіскацією майна або без такої.
-1264- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 314 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди.
1124.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори у великих розмірах, -


(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги чи прекурсори у великих розмірах, -
1125.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди та з конфіскацією майна.
-1265- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 314 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.
1126.
(3) Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в особливо великих розмірах, -


(3) Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів чи прекурсорів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в особливо великих розмірах, -
1127.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди та з конфіскацією майна.
-1266- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 314 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від восьми до двавнадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.


-1267- Президент України
До статті 314 та інших статей розділу.
Необхідно дати визначення кваліфікуючих ознак "великий" i "особливо великий" розмір для уникнення можливих проблем із кваліфікацією на практиці.
Враховано

Примітка. Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів і психотропних речовин, що застосовується в цьому розділі, визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони зддоров'я.
1128.
Стаття 315. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів
-1268- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 315 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено

Стаття 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів
1129.
(1) Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах незалежно від форм власності, або придбання за такі кошти об'єктів, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів -
-1269- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 315, частина 1. Після тексту "за такі кошти об'єктів" додати текст ", майна".
Враховано

(1) Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах незалежно від форми власності, або придбання за такі кошти об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів -
1130.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
1131.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, -


(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, -
1132.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1133.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двiстi та більше неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян.


Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двiстi та більше неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян.
1134.
Стаття 316. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин


Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин
1135.
(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збування, а також незаконне збування наркотичних засобів або психотропних речовин -
-1270- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.314 "Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів" - статтю вилучити, бо вона фактично повторює дії, передбачені у статті 214.
Відхилено

(1) Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збування, а також незаконне збування наркотичних засобів їх аналогів або психотропних речовин -
1136.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
-1271- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 316 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
1137.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 317, 319, 321, 323, 324, 326 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збування наркотичних засобів чи психотропних речовин у місцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збування чи передача цих речовин у мiсця позбавлення волi, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби або психотропні речовини у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, -
-1272- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 316, частина 2. Після тексту "психотропних речовини у місцях, які" слово "використовуються" замінити словом "призначені".
Враховано

(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 317, 319, 321, 322, 324 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збування наркотичних засобів чи психотропних речовин у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збування чи передача цих речовин у мiсця позбавлення волi, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби або психотропні речовини у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, -
1138.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
-1273- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 316 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.
1139.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби або психотропні речовини в особливо великих розмірах або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби або психотропні речовини в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, -
1140.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-1274- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 316 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.
1141.
(4) Особа, яка добровiльно здала наркотичнi засоби, психотропнi речовини i вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинiв, пов'язаних з їх незаконним обiгом, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за незаконне їх вироблення, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення, пересилання (частина перша статтi 316, частина перша статтi 318 цього Кодексу).


(4) Особа, яка добровiльно здала наркотичнi засоби, психотропнi речовини i вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинiв, пов'язаних з їх незаконним обiгом, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за незаконне їх вироблення, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення, пересилання (частина перша статтi 314, частина перша статтi 316 цього Кодексу).


-1275- Президент України
До статті 316 та інших статей розділу.
Необхідно дати визначення кваліфікуючих ознак "великий" i "особливо великий" розмір для уникнення можливих проблем із кваліфікацією на практиці.
Враховано
в ст.314.

1142.
Стаття 317. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи психотропних речовин або заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем
-1276- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
З метою забезпечення належної юридичної обгрунтованості і чіткості формулювань вказаних статей 315, 319, 320, пропоную повернутися до термінології чинного Кримінального кодексу України з відповідною зміною терміну "викрадення" терміном "розкрадання", як загального поняття, що охоплює різні способи незаконного заволодіння наркотичними засобами (крадіжка, шахрайство, розбій, зловживання службовим станом, привласнення, розтрата, вимагання тощо).
Відхилено

Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи психотропних речовин або заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
1143.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи психотропних речовин або заволодiння ними шляхом шахрайства -


(1) Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи психотропних речовин або заволодiння ними шляхом шахрайства -
1144.
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.
-1277- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 317 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
1145.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 316, 319, 320, 321, 323, 326 цього Кодексу, або у великих розмірах, а також заволодіння зазначеними засобами чи речовинами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, -
-1278- Президент України
У диспозиції частини другої статті 317 слова "зазначеними засобами" слід замінити словами "наркотичними засобами".
Враховано

(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 313, 314, 317, 318, 319, 321, 324 цього Кодексу, або у великих розмірах, а також заволодіння наркотичними засобами чи психотропними речовинами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, -
1146.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1279- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 317 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1147.
(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмірах, або організованою групою, а також розбiй з метою викрадання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також вимагання цих засобiв чи речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я, -


(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмірах, або організованою групою, а також розбiй з метою викрадання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також вимагання цих засобiв чи речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я, -
1148.
караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна
-1280- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 317 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна
1149.
Стаття 318. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту
-1281- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У ст.316 слово "вироблення" замінити на слово "виробництво", оскільки в Законі "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" в редакції від 8 липня 1999 р. вживається термін "виробництво", а не "вироблення".
Враховано

Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту
1150.
(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту -


(1) Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту -
1151.
караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
-1282- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В санкції частини (1) статті 318 замість покарання штрафом передбачити "обмеження волі на строк до 3-х років".
Враховано

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років.
1152.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 316, 317, 319, 326 цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи психотропні речовини у великих розмірах, -


(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 314, 315, 317, 324 цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи психотропні речовини у великих розмірах, -
1153.
караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.
-1283- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 318 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1154.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи психотропні речовини в особливо великих розмірах, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи психотропні речовини в особливо великих розмірах, -
1155.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
-1284- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 318 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від чотирьох до восьми років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
1156.
(4) Особа, яка добровiльно звернулася до лікувального закладу i розпочала лiкування вiд наркоманiї, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi.


(4) Особа, яка добровiльно звернулася до лікувального закладу i розпочала лiкування вiд наркоманiї, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi.


-1285- Президент України
До статті 318 та інших статей розділу.
Необхідно дати визначення кваліфікуючих ознак "великий" i "особливо великий" розмір для уникнення можливих проблем із кваліфікацією на практиці.
Враховано
в ст.314.

1157.
Стаття 319. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель


Стаття 310. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель
1158.
(1) Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель -


(1) Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель -
1159.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до трьох років.
-1286- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 319 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1160.
(2) Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 316, 318, 320, 326 цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель у кількості п'ятисот і більше рослин -
-1287- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 319, частина 2. Текст "була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила злочин, передбачений цією статтею або".
Відхилено

(2) Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 314, 316, 318, 324 цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель у кількості п'ятисот і більше рослин -
1161.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна.
-1288- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 319 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
1162.
Стаття 320. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування прекурсорів
-1289- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У ст.318 слово "вироблення" замінити на слово "виробництво", оскільки в Законі "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" в редакції від 8 липня 1999 р. вживається термін "виробництво", а не "вироблення".
Враховано

Стаття 311. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування прекурсорів
1163.
(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання прекурсорів з метою їх використання для вироблення або виготовлення наркотичних засобiв чи психотропних речовин -


(1) Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування прекурсорів з метою їх використання для вироблення або виготовлення наркотичних засобiв чи психотропних речовин -
1164.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
-1290- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 320 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі.
Враховано

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
1165.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або з метою збування, а також незаконне збування прекурсорів -


(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб або у великих розмірах, або з метою збування, а також незаконне збування прекурсорів -
1166.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
-1291- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 320 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
1167.
(3) Дії, передбачені частиною першою, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, -


(3) Дії, передбачені частиною першою, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, -
1168.
караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна.
-1292- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 320 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до шести років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна.
1169.
(4) Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися для вироблення або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів чи психотропних речовин, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті)


(4) Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися для вироблення або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів чи психотропних речовин, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті).


-1293- Президент України
До статті 320 та інших статей розділу.
Необхідно дати визначення кваліфікуючих ознак "великий" i "особливо великий" розмір для уникнення можливих проблем із кваліфікацією на практиці.
Враховано
в стю314.

1170.
Стаття 321. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
-1294- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
З метою забезпечення належної юридичної обгрунтованості і чіткості формулювань вказаних статей 315, 319, 320, пропоную повернутися до термінології чинного Кримінального кодексу України з відповідною зміною терміну "викрадення" терміном "розкрадання", як загального поняття, що охоплює різні способи незаконного заволодіння наркотичними засобами (крадіжка, шахрайство, розбій, зловживання службовим станом, привласнення, розтрата, вимагання тощо).
Відхилено

Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
1171.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збут для вироблення або виготовлення наркотичних засобiв чи психотропних речовин -


(1) Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збут для вироблення або виготовлення наркотичних засобiв чи психотропних речовин -
1172.
караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією майна чи без такої.
-1295- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 321 можливе покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано

караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
1173.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя або здоров'я, чи з погрозою застосування такого насильства, або у великих розмірах, а також заволодіння прекурсорами шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, -
-1296- Президент України
У диспозиції часини другої статті 321 після слова "зловживанням" доповнити словом "службової".
Враховано

(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя або здоров'я, чи з погрозою застосування такого насильства, або у великих розмірах, а також заволодіння прекурсорами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, -
1174.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1297- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 321 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1175.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цiєї статтi, вчинені організованою групою осіб або в особливо великих розмірах, а також розбiй з метою викрадення прекурсорів, а також їх вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я, -
-1298- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 321, частина 3. Після тексту "організованою групою" текст "осіб" замінити текстом "чи злочинною організацією".
Відхилено

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цiєї статтi, вчинені організованою групою осіб або в особливо великих розмірах, а також розбiй з метою викрадення прекурсорів, а також їх вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я, -
1176.
караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1299- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 321 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-1300- Президент України
До статті 321 та інших статей розділу.
Необхідно дати визначення кваліфікуючих ознак "великий" i "особливо великий" розмір для уникнення можливих проблем із кваліфікацією на практиці.
Враховано
в ст.314.

1177.
Стаття 322. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, чи заволодiння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та iншi незаконнi дiї з таким обладнанням


Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, чи заволодiння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та iншi незаконнi дiї з таким обладнанням
1178.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, чи заволодiння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберiгання, передача чи продаж iншим особам такого обладнання -


(1) Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, чи заволодiння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберiгання, передача чи продаж iншим особам такого обладнання -
1179.
караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
-1301- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 322 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі.
Враховано

караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
1180.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 321, 323, 324, 326, 327 цього Кодексу, а також заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, -
-1302- Президент України
У диспозиції часини другої статті 322 після слова "зловживанням" доповнити словом "службової".
Враховано

(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 313, 319, 321, 322, 324, 325 цього Кодексу, а також заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, -
1181.
караються позбавленням волі на строк від двох до шести років з конфіскацією майна або без такої.
-1303- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 322 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.
1182.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також розбiй з метою викрадення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобiв або психотропних речовин, а також його вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я,


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також розбiй з метою викрадення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобiв або психотропних речовин, а також його вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я,
1183.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
-1304- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 322 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
1184.
Стаття 323. Незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин


Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин
1185.
(1) Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобів або психотропних речовин в організм іншої особи проти її волі -


(1) Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобів або психотропних речовин в організм іншої особи проти її волі -
1186.
карається штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1305- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
З санкції частини (1) статті 323 вилучити покарання в вигляді штрафу.
Враховано

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


-1306- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 323 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі і передбачити його в межах до п'яти років.
Відхилено


1187.
(2) Ті самi дії, якщо вони призвели до наркотичної залежності потерпілого або вчинені повторно, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327 цього Кодексу, або вчинені щодо двох чи більше осіб, або якщо вони заподіяли середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження потерпiлому, -


(2) Ті самi дії, якщо вони призвели до наркотичної залежності потерпілого або вчинені повторно, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325 цього Кодексу, або вчинені щодо двох чи більше осіб, або якщо вони заподіяли середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження потерпiлому, -
1188.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
-1307- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 323 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
1189.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебуває в безпорадному стані, чи вагітної жінки, або якщо вони були пов'язані з введенням в організм іншої особи особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебуває в безпорадному стані, чи вагітної жінки, або якщо вони були пов'язані з введенням в організм іншої особи особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого, -
1190.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
1191.
Стаття 324. Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин
-1308- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 324. У назві статті слово "Схилення" замінити словом "Примушування".
Відхилено
звужується поняття
Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин
1192.
(1) Схиляння певної особи до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин -
-1309- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 324. У частині 1 слово "Схилення" замінити словом "Примушування".
Відхилено

(1) Схиляння певної особи до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин -
1193.
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1310- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В санкції частини (1) статті 324 вилучити штраф.
Враховано

карається обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1194.
(2) Та сама дія, вчинена повторно або щодо двох чи більше осіб, або щодо неповнолітнього, а також особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 316, 317, 319, 323 326 цього Кодексу, -


(2) Та сама дія, вчинена повторно або щодо двох чи більше осіб, або щодо неповнолітнього, а також особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 314, 315, 317, 321, 324 цього Кодексу, -
1195.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
1196.
Стаття 325. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів
-1311- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Виправдано було б ст.323 застосувати лише після відповідної адміністративної преюдиції.
Відхилено

Стаття 316. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів
1197.
(1) Відкрите або вчинене групою осіб незаконне вживання наркотичних засобів у місцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян -
-1312- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 325, частина 1. Слово "Відкрите" замінити словом "Публічне", а слово "використовуються" замінити словом "призначені".
Враховано

(1) Публічне або вчинене групою осіб незаконне вживання наркотичних засобів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян -
1198.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
-1313- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 325 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі.
Враховано частково

карається обмеженням волі до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років.


-1314- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
З санкції частини (1) статті 325 вилучити покарання в вигляді штрафу.
Враховано


1199.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 316, 319, 323, 324, 326, 327 цього Кодексу, -


(2) Ті самi дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 314, 317, 321, 322, 324, 325 цього Кодексу, -
1200.
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
1201.
Стаття 326. Організація або утримання місць для вживання, вироблення чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин
-1315- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 326. Назву статті після слів "утримання місць для" доповнити словом "незаконного".
-1316- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У ст.324 слово "вироблення" замінити на слово "виробництво", оскільки в Законі "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" в редакції від 8 липня 1999 р. вживається термін "виробництво", а не "вироблення".
ВрахованоВраховано

Стаття 317. Організація або утримання місць для незаконного вживання, вироблення чи виробництво наркотичних засобів або психотропних речовин
1202.
(1) Організація або утримання місць для вживання, вироблення чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, а також надання приміщення з цією метою -
-1317- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 326. Частину 1 після слів "утримання місць для" доповнити словом "незаконного".
Враховано

(1) Організація або утримання місць для незаконного вживання, вироблення чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, а також надання приміщення з цією метою -
1203.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
-1318- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 326 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
1204.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або з корисливих мотивів, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього, -


(2) Ті самi дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього, -
1205.
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
-1319- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 326 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
1206.
Стаття 327. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збування підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів


Стаття 318. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збування підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
1207.
(1) Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збування підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобiв чи речовин, -


(1) Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збування підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобiв чи речовин, -
1208.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
1209.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 цього Кодексу, -


(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 цього Кодексу, -
1210.
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.
-1320- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 327 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років. Конфіскацію майна - вилучити.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1211.
Стаття 328. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин


Стаття 319. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин
1212.
(1) Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, -


(1) Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, -
1213.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1321- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 328 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1214.
(2) Та сама дія, вчинена повторно, -


(2) Та сама дія, вчинена повторно, -
1215.
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1322- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 328 покарання у вигляді позбавленням волі замінити на покарання у вигляді обмеженням волі, передбачивши його в межах до трьох років.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1216.
Стаття 329. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
-1323- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 329. Назву статті після слів "Порушення встановлених" доповнити словом "законодавством". Частина 1. Після тексту "також порушення" слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено

Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
1217.
(1) Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил вироблення, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобiв чи речовин, -
-1324- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 329. Частину 1 після слів "Порушення встановлених" доповнити словом "законодавством". Частина 1. Після тексту "також порушення" слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено

(1) Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил вироблення, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобiв чи речовин, -
1218.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1219.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства чи зловживання особою своїм службовим становищем, -
-1325- Президент України
У диспозиції часини другої статті 329 після слова "зловживанням" доповнити словом "службової".
Враховано

(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, -
1220.
караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1221.

-1326- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 329 доповнити Приміткою, де визначити, який розмір є великим.
Враховано
в ст.314.

1222.
Стаття 330. Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збування або збування отруйних і сильнодіючих речовин
-1327- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 330. Назву статті на початку доповнити словом "незаконне".
Враховано

Стаття 321. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збування або збування отруйних і сильнодіючих речовин
1223.
(1)Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання або зберігання з метою збування, а також збування отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними, а також здiйснення таких дiй щодо обладнання, призначеного для вироблення чи виготовлення отруйних або сильнодійних речовин, вчинені без спеціального на те дозволу, -
-1328- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 330. Частину 1 на початку доповнити словом "незаконне". Текст "спеціального на те дозволу" замінити текстом "дозволу отриманого відповідно до законодавства".
Враховано частково

(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання або зберігання з метою збування, а також збування отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними, а також здiйснення таких дiй щодо обладнання, призначеного для вироблення чи виготовлення отруйних або сильнодіючих речовин, вчинені без спеціального на те дозволу, -
1224.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
1225.
(2) Порушення встановлених правил вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними, -
-1329- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 330. Частину 2 після тексту "Порушення встановлених" доповнити словом "законодавством".
Відхилено

(2) Порушення встановлених правил вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними, -
1226.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до двох років.


карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до двох років.
1227.
Стаття 331. Організація або утримання мiсць для вживання одурманюючих засобів
-1330- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 331. Назву статті на початку доповнити словом "Незаконна".
Враховано

Стаття 322. Незаконна організація або утримання мiсць для вживання одурманюючих засобів
1228.
Організація або утримання мiсць для вживання з метою одурманювання лікарських та iнших засобів, що не є наркотичними або психотропними, а також надання приміщень з такою метою -
-1331- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 331. Текст статті на початку доповнити словом "Незаконна".
Враховано

Незаконна організація або утримання мiсць для вживання з метою одурманювання лікарських та iнших засобів, що не є наркотичними або психотропними, а також надання приміщень з такою метою -
1229.
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.


караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
1230.
Стаття 332. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу


Стаття 323. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу
1231.
(1) Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу, -


(1) Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу -
1232.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1233.
(2) Та сама дія, вчинена повторно щодо двох чи більше осіб або особою, яка раніше вчинила один із злочинів передбачених статтями 323, 324, 326, 333 Кодексу, -


(2) Та сама дія, вчинена повторно щодо двох чи більше осіб або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 321, 322, 324, 331 цього Кодексу, -
1234.
карається позбавленням волі на строк до двох років.


карається позбавленням волі на строк до двох років.
1235.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли тяжких наслідків, -
-1332- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 332, частина 3. Текст "тяжких наслідків" замінити текстом "тяжкі наслідки".
Враховано

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли тяжкі наслідки, -
1236.
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.


караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
1237.
Примітка. Допінг - це засоби і методи, які входять до переліку заборонених Антидопінговим кодексом Олімпійського руху.


Примітка. Допінг - це засоби і методи, які входять до переліку заборонених Антидопінговим кодексом Олімпійського руху.
1238.
Стаття 333. Схиляння до вживання одурманюючих засобів неповнолітніх
-1333- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 331з проекту Кодексу - вилучити.
Відхилено

Стаття 324. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів
1239.
Схиляння неповнолітніх до вживання з метою одурманювання засобів, що не є наркотичними або психотропними, -
-1334- Президент України
Диспозицію частини першої статті 333 викласти у такій редакції:
"Схиляння неповнолітніх до вживання одурманливих засобів, що є наркотичними або психотропними".
Враховано частково


Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів, що не є наркотичними або психотропними, -


-1335- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Виключити в диспозиції слова "з метою", а "одурманювання" замінити "одурманюючих".
Враховано


1240.
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.


карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
1241.
Стаття 334. Порушення правил боротьби з епідеміями
-1336- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 334. У назві статті слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено

Стаття 325. Порушення правил боротьби з епідеміями


-1337- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 332 з проекту Кодексу - вилучити.
Відхилено


1242.
Порушення правил, встановлених з метою запобігання епідеміологічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або зазнаки могли спричинити поширення цих захворювань, -
-1338- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 334. Частину 1 після тексту "правил, встановлених" доповнити словом "законодавством".
Відхилено

Порушення правил, встановлених з метою запобігання епідеміологічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -
1243.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1244.
Стаття 335. Порушення правил поводження з мiкробiологiчними або iншими бiологiчними агентами чи токсинами
-1339- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 335. У назві статті слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо".
Відхилено

Стаття 326. Порушення правил поводження з мiкробiологiчними або iншими бiологiчними агентами чи токсинами


-1340- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 333 з проекту Кодексу - вилучити.
Відхилено


1245.
(1) Порушення правил зберiгання, використання, облiку, перевезення мiкробiологiчних або iнших бiологiчних агентiв чи токсинiв, а також iнших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
-1341- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 335, частина 1. Після слова "Порушення" слово "правил" замінити текстом "вимог законодавства щодо", а текст ", а також інших правил поводження з ними" - вилучити.
Відхилено

(1) Порушення правил зберiгання, використання, облiку, перевезення мiкробiологiчних або iнших бiологiчних агентiв чи токсинiв, а також iнших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
1246.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.
-1342- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 335можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.
1247.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, -
1248.
карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-1343- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 335 покарання у вигляді обмеженням та позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено

карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
1249.
Стаття 336. Заготівля, перероблення або збування радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції
-1344- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 334 з проекту Кодексу - вилучити.
Відхилено

Стаття 327. Заготівля, перероблення або збування радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції
1250.
(1) Заготівля, перероблення з метою збування або збування продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимi рівні, якщо ці дії створили загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподіяли шкоду здоров'ю потерпiлого, -
-1345- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 336. Частину 1 після тексту "забруднених понад допустимі рівні" доповнити текстом ", встановлені законодавством".
Відхилено

(1) Заготівля, перероблення з метою збування або збування продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимi рівні, якщо вони створили загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподіяли шкоду здоров'ю потерпiлого, -
1251.
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1346- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 336. Частину 2 після тексту "забруднених понад допустимі рівні" доповнити текстом ", встановлені законодавством".
Відхилено

караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1252.
(2) Заготівля, перероблення з метою збування або збування продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимi рівні, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


(2) Заготівля, перероблення з метою збування або збування продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимi рівні, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
1253.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1347- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити санкції другої частини статті 336 словами: "з конфіскацією майна або без такої".
Враховано

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


-1348- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 336 конфіскацію майна - вилучити.
Враховано


1255.
Розділ XIY. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ


Розділ XIY. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ
1256.
Стаття 337. Розголошення державної таємниці


Стаття 328. Розголошення державної таємниці
1257.
(1) Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства -


(1) Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства -
1258.
карається позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


карається позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
1259.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
1260.
карається позбавленням волі строком від п'яти до восьми років.
-1349- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції ст.337 записати "на строк".
Враховано

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.


-1350- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 337 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Відхилено


1261.
Стаття 338. Втрата документів, що містять державну таємницю


Стаття 329. Втрата документів, що містять державну таємницю
1262.
(1) Втрата документів або інших матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю, а також предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення встановленого законом порядку поводження із зазначеними документами та іншими матеріальними носіями секретної інформації або предметами, -
-1351- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 338. Після слів "вони були довірені" додати текст "у зв'язку з виконанням службових обов'язків", а після тексту "порушення, встановлених" додати слово "законодавством".
Відхилено

(1) Втрата документів або інших матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю, а також предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення встановленого законом порядку поводження із зазначеними документами та іншими матеріальними носіями секретної інформації або предметами, -
1263.
карається позбавленням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
1264.
Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
1265.
карається позбавленням волі строком від двох до п'яти років.
-1352- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції ст.338 записати "на строк".
Враховано

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1266.
Стаття 339. Передавання іноземним організаціям відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави
-1353- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
статтю 337 вилучити.
Відхилено

Стаття 330. Передавання або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави
1267.
(1) Передавання або збирання з метою передавання іноземним організаціям або їхнім представникам економічних, науково-технічних або інших відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства, -
-1354- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 339. Частину 1 після тексту "збирання з метою" текст "передавання іноземним" замінити текстом "передачі іноземним підприємствам, установам, ".
Враховано

(1) Передавання або збирання з метою передачі іноземним організаціям, підприємствам, установам або їх представникам економічних, науково-технічних або інших відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства, -
1268.
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
1269.
(2) Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів, або такі, що спричинили тяжкі наслідки для інтересів держави, або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -
-1355- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 339. Частину 2 вилучити.
Відхилено

(2) Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів, або такі, що спричинили тяжкі наслідки для інтересів держави, або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -
1270.
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років.


караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років.
1271.
Стаття 340. Незаконне перетинання державного кордону
-1356- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Пропонується ст.338 викласти орієнтовно в такій редакції:
"Порушення встановленого законом порядку перетинання державного кордону України, здійснене особою повторно, після накладення адміністративного стягнення, або особою, яка була засуджена за такий самий злочин,-
карається арештом на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до 3 років".
Відхилено

Стаття 331. Незаконне перетинання державного кордону
1272.
(1) Перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України, але без установлених документів чи дозволу відповідних органів державної влади -
-1357- Президент України
У диспозицiї частини першої статті 340 слова "без установлених документів чи дозволу відповідних органів державної влади" пропонується замінити словами "без відповідних документів чи дозволу".
-1358- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 340. Частину 1 після тексту "але без установлених" доповнити словом "законодавством".
Враховано

Відхилено
(1) Перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України, але без відповідних документів чи дозволу -


-1359- Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Н.д.Сацюк В.М. (Реєстр.картка №362)
Диспозицію частини першої та санкцію статті 340 викласти в наступній редакції:
"Порушення встановленого законом порядку перетинання державного кордону України, здійснене особою повторно, після накладення адміністративного стягнення, або особою, яка була засуджена за такий самий злочин, -
карається арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років".
Відхилено


1273.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1360- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.338 "Незаконне перетинання державного кордону" - у частині 1 вилучити покарання у вигляді обмеження волі.
Відхилено

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1274.
(2) Ті самi дії, вчинені особою, яка ранiше була засуджена за такий самий злочин, -
-1361- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 340, частина 2. текст "такий самий злочин" замінити текстом "злочин, передбачений частиною першою цієї статті".
Відхилено

(2) Ті самi дії, вчинені особою, яка ранiше була засуджена за такий самий злочин, -


-1362- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.338 "Незаконне перетинання державного кордону" - у частині 2 вилучити слова "яке раніше… і до кінця" і вставити слово "повторно".
Відхилено


1275.
караються арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1363- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.338 "Незаконне перетинання державного кордону" - вилучити покарання у вигляді "позбавлення волі".
Враховано частково

караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
1276.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що поєднані iз застосуванням зброї, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що поєднані iз застосуванням зброї, -
1277.
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
-1364- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 340 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Враховано

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


-1365- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.338 "Незаконне перетинання державного кордону" - у частині 3 покарання встановити у межах від чотирьох до шести років.
Враховано частково


1278.
Чинність цієї статті не поширюється на випадки прибуття в Україну іноземцiв чи осiб без громадянства без встановленого документа або дозволу для використання права притулку вiдповiдно до Конституцiї України, а також з метою набуття статусу бiженця. Чинність цієї статті також не поширюється на випадки прибуття в Україну без встановленого документа її громадян, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.
-1366- Президент України
Частині четвертій цієї статті треба дати номер "(4)", а слова "без встановленого документа або дозволу" замінити словами "без відповідних документів чи дозволу".
Враховано

(4) Чинність цієї статті не поширюється на випадки прибуття в Україну іноземцiв чи осiб без громадянства без відповідних документів чи дозволу для використання права притулку вiдповiдно до Конституцiї України, а також з метою набуття статусу бiженця. Чинність цієї статті також не поширюється на випадки прибуття в Україну без встановленого документа її громадян, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.
1279.
Стаття 341. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України


Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України
1280.
(1) Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, -(1) Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод -
1281.
карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину, з конфіскацією майна або без такої.
-1367- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 341 можливе покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років. Конфіскацію майна - вилучити.
-1368- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Вилучити з санкції статті 341 штраф.
Відхилено

Враховано
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину.


-1369- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 339 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" - у частині 1 встановити покарання у вигляді обмеження від двох до чотирьох років.
Відхилено
-1370- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 339 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" - у частині 1 і 2 вилучити покарання у вигляді "конфіскації" і передбачити як додаткове покарання "штраф".
Враховано частково


1282.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -


(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
1283.
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину.
-1371- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 341 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією засобів вчинення злочину.


-1372- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 339 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" - у частині 2 покарання у вигляді позбавлення волі встановити у межах від трьох до п'яти років.
Відхилено


1284.
Стаття 342. Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки
-1373- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У назві статті 342 слова: " для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки" - вилучити.
Відхилено

Стаття 333. Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки
1285.
Порушення встановленого порядку вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій, які можуть бути використані для створення ракетної, ядерної, хімічної, інших видів зброї, вiйськової та спеціальної техніки, -
-1374- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 342. Частину 1 після слів "Порушення встановленого" доповнити словом "законодавством".
-1375- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В диспозиції статті 342 слова: " які можуть бути використані для створення ракетної, ядерної, хімічної, інших видів зброї, військової та спеціальної техніки " - вилучити.
ВідхиленоВідхилено

Порушення встановленого порядку вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій, які можуть бути використані для створення ракетної, ядерної, хімічної, інших видів зброї, вiйськової та спеціальної техніки, -
1286.
караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
-1376- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 342 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано частково

караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
1287.
Стаття 343. Порушення правил міжнародних польотів


Стаття 334. Порушення правил міжнародних польотів
1288.
Вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу, а також недодержання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, коридорів або ешелонів, -
-1377- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 343. Слово "відповідного" замінити текстом "передбаченого законодавством".
Відхилено

Вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу, а також недодержання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, коридорів або ешелонів -
1289.
караються штрафом вiд двохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, із конфiскацiєю повiтряного судна або без такої.
-1378- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 343 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити, вилучити слова "або без такої".
-1379- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.341 "Порушення правил міжнародних польотів" - вилучити покарання у вигляді обмеження волі та конфіскації.
Враховано
Відхилено

караються штрафом вiд двохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, із конфiскацiєю повiтряного судна.
1290.
Стаття 344. Ухилення від призову на строкову військову службу
-1380- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Статтю 342 вилучити.
Відхилено

Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу
1291.
Ухилення від призову на строкову військову службу -


Ухилення від призову на строкову військову службу -
1292.
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
-1381- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 344 покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити, залишити покарання у вигляді обмеженням волі в межах до двох років.
Відхилено

карається обмеженням волі на строк до трьох років.


-1382- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.342 "Ухилення від призову на строкову військову службу" - вилучити покарання у вигляді позбавлення волі.
Враховано1293.
Стаття 345. Ухилення від призову за мобілізацією


Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією
1294.
Ухилення від призову за мобілізацією -


Ухилення від призову за мобілізацією -
1295.
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1383- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 345 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1296.
Стаття 346. Ухилення від військового обліку або спецiальних зборів
-1384- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 346 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спецiальних зборів
1297.
(1) Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку пiсля попередження, зробленого вiдповiдним вiйськовим комiсарiатом, -
-1385- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Статтю 344 вилучити.
Відхилено

(1) Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку пiсля попередження, зробленого вiдповiдним вiйськовим комiсарiатом, -
1298.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.
1299.
(2) Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевiрних) або спецiальних зборів -
-1386- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 346. Частину 2 після слів "або спеціальних" доповнити словом "військових".
Відхилено

(2) Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевiрних) або спецiальних зборів -
1300.
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.


карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
1301.
Розділ XV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
-1387- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ ХУ. У назві розділу виключити слово "Авторитету".
Відхилено

Розділ XV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
1302.
Стаття 347. Наруга над державними символами


Стаття 338. Наруга над державними символами
1303.
(1) Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України -


(1) Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України -
1304.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1388- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.345 "Наруга над державними символами" - вилучити з обох частин покарання у вигляді обмеження волі.
Враховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
1305.
(2) Публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави -


(2) Публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави -
1306.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
1307.
Стаття 348. Посягання на честь i гiднiсть Президента України
-1389- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 348 виключити.
Враховано


1308.
Умисне приниження честі та гідності Президента України діями або висловлюваннями, вираження в непристойній формі, а також поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять Президента України, -
-1390- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Виключити ст.348 проекту, як таку, що суперечить ст.24 Конституції України про рівність громадян перед законом.
Враховано


1309.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.

-1391- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити Кримінальний Кодекс статтями такого змісту:
Стаття 348-1. Посягання на честь i гідність Голови Верховної
Ради України, Голови Верховного Суду України,
Голови конституційного Суду України,
Голови Вищого Арбітражного Суду України,
Прем'єр Міністра України
Умисне приниження честі та гідності Голови Верховної Ради України, Голови Верховного Суду України, Голови конституційного Суду України, Голови Вищого Арбітражного Суду України, Прем'єр Міністра України діями або висловлюваннями, вираження в непристойній формі, а також поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять їх, -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.
Відхилено.
Протирічить ст21 Конституції України.-1392- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Стаття 348-2. Посягання на честь i гідність народного депутата України, судді Верховного Суду України, судді Конституційного Суду України, судді Вищого Арбітражного Суду України, члена Кабінету Міністрів України
Умисне приниження честі та гідності народного депутата України, судді Верховного Суду України, судді Конституційного Суду України, судді Вищого Арбітражного Суду України, члена Кабінету Міністрів України діями або висловлюваннями, вираження в непристойній формі, а також поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять їх, -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.
Відхилено.
Протирічить ст21 Конституції України.

1310.
Стаття 349. Незаконне пiдняття Державного Прапора України на річковому або морському судні


Стаття 339. Незаконне пiдняття Державного Прапора України на річковому або морському судні
1311.
Підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні без права на цей прапор -


Підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні без права на цей прапор -
1312.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.
1313.
Стаття 350. Порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
-1393- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 350 назвати: "Незаконне перешкодження організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій".
Враховано

Стаття 340. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій
1314.
(1) Невиконання організатором збору, мітингу, вуличного походу або демонстрації, встановленого порядку їх організації та проведення, якщо це призвело до грубого порушення громадського порядку, -
-1394- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 350. Частину 1 виключити.
-1395- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Частина 1 статті 35- є неконструкційною, бо порушує ст.39 Конституції України, яка ніякого "встановленого порядку" не передбачає.
Враховано


Враховано

1315.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.1316.
(2) Незаконне перешкодження органiзацiї або проведенню зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй, якщо це дiяння було вчинене службовою особою або iз застосуванням фiзичного насильства, -


Незаконне перешкоджання органiзацiї або проведенню зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй, якщо це дiяння було вчинене службовою особою або iз застосуванням фiзичного насильства, -
1317.
карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.
-1396- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 350 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано частково

карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.
1318.
Стаття 351. Порушення законодавства про об'єднання громадян
-1397- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 351 вилучити (достатньо адміністративної відповідальності) або доповнити іншими видами покарань.
Враховано1319.
Керівництво об'єднанням громадян, якому відмовлено у легалізації або діяльність якого заборонена судом, -
-1398- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Статтю 348 вилучити.
Враховано


1320.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1399- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 351 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити, залишити покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років.
Відхилено1321.
Стаття 352. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд


Стаття 341. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд
1322.
Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій -
-1400- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 352. Після тексту "органів державної влади, " додати текст "органів влади Автономної республіки Крим", а текст "підприємств, установ організацій "замінити текстом "зазначених органів чи об'єднань".
Відхилено

Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій -
1323.
карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1401- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 352 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити, а обмеження волі зменшити до 3-х років.
Враховано частково

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
1324.
Стаття 353. Опір, представникові влади, працівниковi правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовцевi
-1402- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В назві статті 353 вилучити кому після слова "Опір", а також вилучити кому після слова "влади" в частині 1.
Враховано

Стаття 342. Опір представникові влади, працівниковi правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцевi
1325.
(1) Опір представникові влади, під час виконання ним службових обов'язків -
-1403- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 353. Частину 1 після тексту "опір представникові" доповнити словом "державної".
Відхилено

(1) Опір представникові влади під час виконання ним службових обов'язків -
1326.
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.
-1404- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 353 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано

карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1327.
(2) Опір працівниковi правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язкiв, а також члену громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовцевi під час виконання цими особами покладених на них обов'язків щодо охорони громадського порядку -


(2) Опір працівниковi правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язкiв, а також члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцевi під час виконання цими особами покладених на них обов'язків щодо охорони громадського порядку -
1328.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волi на той самий строк.
-1405- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 353 можливе покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до двох років.
Враховано

карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волi на строк до двох років.
1329.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з примушенням цих осiб шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з примушенням цих осiб шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій, -
1330.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1331.
Стаття 354. Образа представника влади, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця
-1406- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 354 з проекту Кодексу вилучити.
-1407- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Вилучити статтю 354.
Враховано


Враховано
-1408- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 354 з проекту Кодексу вилучити. На підставі цих статей розробити єдину статтю, в якій передбачити кримінальну відповідальність щодо образи певних суб'єктів, в тому числі будь-яких громадян України.
Враховано


1332.
(1) Образа представника влади під час виконання ним службових обов'язків або у зв'язку з їх виконанням, -
-1409- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 354, частина 1. Вилучити текст "або у зв'язку з їх виконанням".
Відхилено


1333.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.1334.
(2) Образа працiвника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків або у зв'язку з їх виконанням, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з їхньою участю в охороні громадського порядку -
-1410- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 354, частина 2. Вилучити текст "або у зв'язку з їх виконанням", а текст "у зв'язку з їхньою участю" замінити текстом "під час їхньої участі".
Відхилено


1335.
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.1336.
Стаття 355. Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу


Стаття 343. Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу
1337.
(1) Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -


(1) Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
1338.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
-1411- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 355 можливе покарання у вигляді обмеженням волі - вилучити.
Враховано

карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв.
1339.
(2) Ті самi дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочинові чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, -


(2) Ті самi дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочинові чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, -
1340.
караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
-1412- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 355 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити можливим покаранням у вигляді обмеженням волі.
Враховано

караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
1341.
Стаття 356. Втручання у дiяльнiсть народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України
-1413- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 356. Назву статті після тексту "Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати" доповнити текстом ", Голову або члена Центральної виборчої комісії".
-1414- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити перелік осіб, вручання у діяльність яких є предметом дії статті 356 "Прем'єр Міністра України, члена Кабінету Міністрів України".
-1415- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Змінити назву статті 356 на "Втручання у діяльність вищих посадових осіб держави" без переліку посад, адже їх назви можуть змінюватись та доповнити іншими видами покарань.
Враховано

Враховано
Враховано частково

Стаття 344. Втручання у дiяльнiсть Прем'єр Міністра України, члена Кабінету Міністрів України, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови або члена Центральної виборчої комісії, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України


-1416- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 356 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено


1342.
Вплив у будь-якiй формi на народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голову Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голову Антимонопольного комiтету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету, телебачення і радіомовлення України з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язкiв або добитися прийняття незаконних рiшень, -
-1417- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 356. Диспозицію статті після тексту "Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати" доповнити текстом ", Голову або члена Центральної виборчої комісії".
-1418- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити перелік осіб, вручання у діяльність яких є предметом дії статті 356 "Прем'єр Міністра України, члена Кабінету Міністрів України".
-1419- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В диспозиції статті 356 доповнити словом "незаконний".
Враховано

Враховано
Враховано

(1) Незаконний вплив у будь-якiй формi на Прем'єр Міністра України, члена Кабінету Міністрів України, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голову або члена Центральної виборчої комісії, Голову Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голову Антимонопольного комiтету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язкiв або добитися прийняття незаконних рiшень -
1343.
карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.


карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
1344.
Тi самі дiї, якщо вони вчиненi особою з використанням свого службового становища, -


(2) Тi самі дiї, якщо вони вчиненi особою з використанням свого службового становища, -
1345.
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.


караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.
1346.
Стаття 357. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу


Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
1347.
(1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -
-1420- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Ч.1 ст.357 після слів "або знищенням" доповнити словами "чи пошкодженням".
Враховано

(1) Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -
1348.
карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.
-1421- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 357 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Відхилено

карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волi на той самий строк.
1349.
(2) Умисне заподiяння працівниковi правоохоронного органу чи його близьким родичами побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, -


(2) Умисне заподiяння працівниковi правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -
1350.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до шести рокiв.
-1422- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 357 покарання у вигляді обмеженням та позбавленням волі передбачити в межах до п'яти років.
Враховано частково

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


-1423- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.353 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів" - у частині 2 "обмеження волі" замінити "позбавленням волі".
Відхилено


1351.
(3) Умисне заподiяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -


(3) Умисне заподiяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -
1352.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
-1424- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 357 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від трьох до восьми років.
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


-1425- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.353 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів" - у частині 3 і 4 підняти нижню межу покарання до семи років.
Враховано
в ч.4

1353.
(4) Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -


(4) Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -
1354.
караються позбавленням волі на строк від шести до чотирнадцяти років.
-1426- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини четвертої статті 357 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
1355.
Стаття 358. Погроза або насильство щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України
-1427- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити перелік осіб, погроза або насильство щодо яких є предметом дії статті 358 Прем'єр Міністра України, члена Кабінету Міністрів України.
-1428- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 358 виключити.
Враховано

Відхилено
Стаття 346. Погроза або насильство щодо Прем'єр Міністра України, члена Кабінету Міністрів України, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України


-1429- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 358 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено


1356.
Погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, а також щодо їх близьких родичiв у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв, -
-1430- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити перелік осіб, погроза або насильство щодо яких є предметом дії статті 358 Прем'єр Міністра України, члена Кабінету Міністрів України.
Враховано

(1) Погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо Прем'єр Міністра України, члена Кабінету Міністрів України, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, а також щодо їх близьких родичiв у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв -
1357.
карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.


карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
1358.
Умисне заподiяння народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Головi Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, а також їх близьким родичам середньої тяжкостi тiлесних ушкоджень чи легких тiлесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення iнших насильницьких дiй у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв, -
-1431- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити перелік осіб, погроза або насильство щодо яких є предметом дії статті 358 Прем'єр Міністру України, члену Кабінету Міністрів України.
Враховано

(2) Умисне заподiяння Прем'єр Міністру України, члену Кабінету Міністрів України, народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Головi Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, а також їх близьким родичам середньої тяжкостi тiлесних ушкоджень чи легких тiлесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення iнших насильницьких дiй у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв -
1359.
карається позбавленням волi на строк до семи рокiв.
-1432- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.354 "Погроза або насильство щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Національного банку України" - у частині 20 встановити нижню межу покарання позбавленням волі - чотири роки.
Враховано

карається позбавленням волi на строк від чотирьох до семи рокiв.
1360.
Умисне заподiяння народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Головi Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, а також їх близьким родичам тяжких тiлесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв, -
-1433- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити перелік осіб, погроза або насильство щодо яких є предметом дії статті 358 Прем'єр Міністру України, члену Кабінету Міністрів України.
Враховано

(3) Умисне заподiяння Прем'єр Міністру України, члену Кабінету Міністрів України, народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Головi Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, а також їх близьким родичам тяжких тiлесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв -
1361.
карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв.


карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв.
1362.
Стаття 359. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу


Стаття 347. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу
1363.
(1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівниковi правоохоронного органу чи його близьким родичам, у зв'язку з виконанням цим працiвником службових обов'язків, -


(1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівниковi правоохоронного органу чи його близьким родичам, у зв'язку з виконанням цим працiвником службових обов'язків -
1364.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
-1434- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.355 "Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу" - у частині 1 замінити покарання "позбавлення волі" на "обмеження волі".
Враховано

карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
1365.
(2) Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
1366.
карається позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.
1367.
Стаття 360. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця


Стаття 348. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця
1368.
Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працiвником службових обов'язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку -


Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працiвником службових обов'язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку -
1369.
караються позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.


караються позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.
1370.
Стаття 361. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника


Стаття 349. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника
1371.
Захоплення або тримання як заручника представника влади, працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів з метою спонукання державної чи iншої установи, пiдприємства, органiзацiї або службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника, -
-1435- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 361. Диспозицію після тексту "як заручника представника" доповнити текстом "державної", а також в останньому абзаці слово "тримання" замінити словом "утримування".
Відхилено

Захоплення або тримання як заручника представника влади, працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів з метою спонукання державної чи iншої установи, пiдприємства, органiзацiї або службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника -
1372.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
-1436- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції статті 361 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від семи до дванадцяти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
1373.
Особа не притягається до відповідальності за цією статтею у випадках, коли тримання представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника здійснювалось за ініціативою останніх, які запропонували себе як заручників як умову звільнення інших заручників.
-1437- Президент України
У статті 361 виключити частину другу як зайву i штучну.
Враховано


1374.
Стаття 362. Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок


Стаття 350. Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок
1375.
(1) Погроза вбивством, заподiянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна загальнонебезпечним способом щодо службової особи чи її близьких або щодо громадянина, який виконує громадський обов'язок, яка застосована з метою припинення діяльності службової особи чи громадянина, що виконує громадський обов'язок, або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує, -
-1438- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У ч.1 ст.362 слова "або знищенням майна загальнонебезпечним способом" - замінити словами "або знищенням чи пошкодженням майна".
Враховано

(1) Погроза вбивством, заподiянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом щодо службової особи чи її близьких або щодо громадянина, який виконує громадський обов'язок, застосована з метою припинення діяльності службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок, або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує, -
1376.
карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох рокiв.


карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох рокiв.
1377.
(2) Умисне нанесення побоїв, або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких, -


(2) Умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких -
1378.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-1439- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 358 " Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок" - у частині 2 встановити нижню межу покарання "три роки".
Враховано

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
1379.
(3) Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадській обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення такої дії щодо їх близьких, -


(3) Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадській обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення такої дії щодо їх близьких -
1380.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
-1440- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 362 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


-1441- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст. 358 " Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок" - у частині 3 встановити нижню межу покарання "сім років".
Відхилено


1381.
Стаття 363. Перешкоджання діяльності народного депутата України
-1442- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Назву статті 363 викласти в редакції: "Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутатів місцевих рад".
Враховано

Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутатів місцевих рад


-1443- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 363 виключити.
Відхилено
-1444- Н.д.Кушніров М.О. (Реєстр.картка №367)
Доповнити перелік осіб, перешкоджання діяльності яких є предметом статті 363 словами "i депутата Ради будь-якого рівня".
Враховано
-1445- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 363 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено
-1446- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 363 вилучити або суттєво доопрацювати в часттині санкцій.
Враховано частково


1382.
Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, створення штучних перешкод у його роботі, надання йому зазнаки неправдивої інформації, -
-1447- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Диспозицію ст.363 викласти в такій редакції:
"Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутатів органів місцевого самоврядування, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм зазнаки неправдивої інформації".
Враховано

(1) Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутатів місцевих рад, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації -
1383.
карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом строком до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же строк.


карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


-1448- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Доповнити статтю 363 частиною другою наступного змісту:
"Невиконання службовою особою законних вимог Комітетів Верховної Ради України та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, створення штучних перешкод у їх роботі, надання неповної чи недостовірної інформації, -
карається штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Враховано частково


(2) Невиконання службовою особою законних вимог комітетів Верховної Ради України чи тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, створення штучних перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації -
карається штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1384.
Стаття 364. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок


Стаття 352. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок
1385.
(1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких родичів, -


(1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких родичів -
1386.
караються штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.


караються штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
1387.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
1388.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
-1449- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 364 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від п'яти до десяти років.
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
1389.
Стаття 365. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
-1450- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 365 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено

Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
1390.
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане iз вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, -
-1451- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 365. Диспозицію наприкінці доповнити текстом "передбачених цим Кодексом".
Відхилено

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане iз вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, -
1391.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1392.
Стаття 366. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації
-1452- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 366 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено

Стаття 354. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації
1393.
Незаконне одержання працівником державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, в будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням становища, яке він займає на підприємстві, в установі чи організації, -
-1453- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції ст.366 після слова "одержання" добавити слова "шляхом вимагання".
Враховано

Незаконне одержання шляхом вимагання працівником державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, в будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням становища, яке він займає на підприємстві, в установі чи організації, -
1394.
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
1395.
Примітка. Під незаконною винагородою у значному розмірі в цій статті слід розуміти незаконну винагороду, яка в два і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


Примітка. Під незаконною винагородою у значному розмірі в цій статті слід розуміти незаконну винагороду, яка в два і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
1396.
Стаття 367. Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань


Стаття 355. Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань
1397.
(1) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати який-небудь договiр, угоду чи iнше цивiльно-правове зобов'язання з погрозою насильства над потерпiлим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за вiдсутностi ознак вимагання, -
-1454- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В диспозиції частини першої статті 367 слово "який-небудь" - вилучити.
Враховано

(1) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати договiр, угоду чи iнше цивiльно-правове зобов'язання з погрозою насильства над потерпiлим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за вiдсутностi ознак вимагання, -
1398.
карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до двох рокiв.
-1455- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 367 можливе покарання у вигляді позбавленням волі замінити на можливе покарання у вигляді обмеженням волі.
Враховано

карається виправними роботами на строк до двох рокiв або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до двох рокiв.
1399.
(2) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або iз погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тiлесних ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя i здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
-1456- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 367 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах від двох до п'яти років.
Відхилено

(2) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осiб, або iз погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тiлесних ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя i здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
1400.
карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.


карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.
1401.
(3) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, вчинене органiзованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або таке, що завдало великої шкоди чи спричинило iншi тяжкi наслiдки, -
-1457- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.363 "Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань" - у частині 3 вилучити слова "завдало великої шкоди чи спричинило інші тяжкі наслідки". встановити покарання в межах "від шести до восьми років".
Відхилено

(3) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, вчинене органiзованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або таке, що завдало великої шкоди чи спричинило iншi тяжкi наслiдки, -
1402.
карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.
-1458- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини третьої статті 367 покарання у вигляді конфіскації - вилучити.
Враховано

карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв.


-1459- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 367 доповнити Приміткою про розмір "великої шкоди" про яку йдеться у частині 3.
Відхилено
мається на увазі оцінююча категорія, яку встановлює суд.

1403.
Стаття 368. Самоправство


Стаття 356. Самоправство
1404.
Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або пiдприємством, установою чи органiзацiєю, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським iнтересам або iнтересам власника, -
-1460- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 368. Текст "окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією" замінити текстом "юридичною чи фізичною особою", а після тексту " шкода інтересам громадянина" доповнити текстом ", територіальної громади".
Відхилено

Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або пiдприємством, установою чи органiзацiєю, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським iнтересам або iнтересам власника, -
1405.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до трьох мiсяцiв.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходів громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до трьох мiсяцiв.
1406.
Стаття 369. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження


Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження
1407.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах, -
-1461- Президент України
У частині першій статті 369 вживається поняття "приватні документи", а в частині третій - "особисті документи". Ці поняття мають бути уніфіковані, оскільки йдеться про однi й ті самі документи.
Відхилено

(1) Викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах, -
1408.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1462- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 369 покарання у вигляді арешту - вилучити, а обмеженням волі передбачити в межах до двох років.
Враховано

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
1409.
(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили порушення роботи підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо важливих документів, штампів, печаток, -


(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили порушення роботи підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо важливих документів, штампів, печаток, -
1410.
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1463- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 369 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Відхилено

караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
1411.
(3) Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом -
-1464- Президент України
У частині першій статті 369 вживається поняття "приватні документи", а в частині третій - "особисті документи". Ці поняття мають бути уніфіковані, оскільки йдеться про однi й ті самі документи.
Відхилено

(3) Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом -
1412.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1413.
Стаття 370. Підроблення документів, печаток, штампів та бланкiв, їх збування, використання підроблених документів


Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланкiв, їх збування, використання підроблених документів
1414.
(1) Підроблення посвідчення або іншого документа, який видається підприємством, установою чи організацією незалежно від форм власностi і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою або збування такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів або бланкiв підприємств, установ чи організацій незалежно від форм власностi з тією самою метою або їх збування -
-1465- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Диспозиції ст.367 викласти в такій редакції:
"Підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвічується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збування такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форм власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією ж самою метою або їх збування".
Враховано

(1) Підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвічується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збування такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форм власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією ж самою метою або їх збування -
1415.
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1416.
(2) Дії, передбачені частиною першої цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -


(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
1417.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1466- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 370 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Враховано частково

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
1418.
(3) Використання зазнаки підробленого документа -


(3) Використання завідомо підробленого документа -
1419.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
1420.
Стаття 371. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації


Стаття 359. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
1421.
(1) Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації -


(1) Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації -
1422.
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1467- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 371 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
-1468- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.367 "Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації" - у частині 1 вилучити покарання у вигляді позбавлення волі.
ВідхиленоВідхилено

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
1423.
(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або організованою групою або заподіяли істотної шкоди охоронюваним законом правам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
-1469- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 371, частина 2. Текст "громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб" замінити текстом "юридичних чи фізичних осіб, територіальних громад, державним чи громадським інтересам".
Відхилено

(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, або заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -


-1470- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.367 "Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації" - у частині 2 вилучити слова "чи громадським". встановити покарання в межах "від двох до п'яти років".
Відхилено


1424.
караються позбавленням волі на строк вiд трьох до семи рокiв.
-1471- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 371 покарання у вигляді позбавленням волі передбачити в межах до трьох років.
Відхилено

караються позбавленням волі на строк вiд трьох до семи рокiв.
1425.
Стаття 372. Пошкодження лiнiй зв'язку
-1472- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 372. Назву на початку доповнити словом "Умисне".
Враховано

Стаття 360. Умисне пошкодження лiнiй зв'язку
1426.
Пошкодження кабельної, радiорелейної, повiтряної лiнiї зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, якi входять до їх складу, якщо воно спричинило тимчасове припинення зв'язку, -
-1473- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 372. Диспозицію на початку доповнити словом "Умисне".
Враховано

Умисне пошкодження кабельної, радiорелейної, повiтряної лiнiї зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, якi входять до їх складу, якщо воно спричинило тимчасове припинення зв'язку, -
1427.
карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох рокiв.


карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох рокiв.
1428.
Розділ XVI. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
-1474- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ ХVI. У назві текст "автоматизованих електронно-обчислювальних систем" замінити текстом "електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж".
Враховано

Розділ XVI. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ


-1475- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Назву розділу ХVІ "Злочини у сфері використання автоматизованих електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж" сформулювати "Злочини у сфері комп`ютерної інформації".
"Стаття... Визначення понять, що вживаються у статтях цього розділу
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
комп`ютерна система - один чи декілька комп`ютерів, а також інші технічні засоби, за допомогою яких зберігається чи обробляється комп`ютерна інформація з використанням методів і процедур, а також програмного забезпечення;
телекомунікаційна мережа - сукупність каналів та засобів зв`язку за допомогою яких можлива передача та отримання комп`ютерної інформації;
комп`ютерна інформація - сукупність даних та програм, які зберігаються, використовуються чи обробляються у комп`ютерні системі або телекомунікаційні мережі;
комп`ютерна програма - побудована за особливими законами сукупність даних, здатна виконувати певні функції;
обробка комп`ютерної інформації - створення нової комп`ютерної інформації, а також використання, зміна та знищення вже існуючої комп`ютерної інформації;
методи обробки комп`ютерної інформації - сукупність способів, за допомогою яких здійснюється обробка комп`ютерної інформації;
процедури обробки комп`ютерної інформації - сукупність комп`ютерних програм та (чи) технічних засобів, за допомогою яких здійснюється обробка комп'ютерної інформації;
введення комп`ютерної інформації - створення нової комп`ютерної інформації по відношенню до конкретної комп`ютерної системи або телекомунікаційної мережі;
зміна комп`ютерної інформації - будь-яка модифікація комп`ютерної інформації, що не спричинила втрату її основних якостей;
пошкодження комп`ютерної інформації - діяння в результаті яких комп`ютерна інформація стає частково або повністю непридатна для використання;
знищення комп`ютерної інформації - повна втрата комп`ютерної інформації, незалежно від можливості її відновлення;
блокування комп`ютерної інформації - стримання чи приховування даних із тією метою щоб вони не враховувались при обробці певної комп'ютерної інформації;
копіювання комп`ютерної інформації - отримання копії певної комп'ютерної інформації шляхом, який спеціально для цього призначений;
перехоплення комп`ютерної інформації - отримання копії певної комп`ютерної інформації, шляхом не призначеним для легального та (чи) відкритого отримання такої копії;
доступ до комп`ютерною інформації - отримання можливості використання, розпорядження або володіння комп`ютерною інформацією;
шкідливі комп`ютерні програми - програми які мають на меті зміну, пошкодження, знищення або блокування комп`ютерної інформації;
адміністратор комп`ютерної системи або телекомунікаційної мережі - особа, яка відповідно до службових обов`язків повинна забезпечувати нормальне функціонування комп`ютерною системи або телекомунікаційної мережі.
Повторним у статтях цього розділу визначається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який злочин у сфері комп`ютерної інформації.
Злочин вважається таким, що спричинив велику шкоду якщо вона у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Злочин вважається таким, що спричинив особливо велику шкоду якщо вона в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також якщо злочином спричинено смерть або тяжкі тілесні ушкодження людині".
Відхилено
-1476- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
"Стаття... Незаконне втручання у процес обробки комп`ютерної інформації
Введення, зміна, пошкодження, знищення чи блокування комп`ютерної інформації або програм у комп`ютерній системі чи телекомунікаційній мережі, або інше втручання в процес комп`ютерної обробки інформації,-
карається...
Введення, зміна, пошкодження, знищення чи блокування комп`ютерної інформації або програм у комп`ютерній системі чи телекомунікаційній мережі, або інше втручання в процес комп`ютерної обробки інформації, що вплинуло на результати такої обробки та завдало майнової шкоди іншій особі, із корисливою метою,-
карається...
Дії, передбачені частиною 1 або 2 цієї статті, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, чи такі, що спричинили велику шкоду,-
карається...
Дії, передбачені частиною 1 або 2 цієї статті, вчинені адміністратором комп'ютерної системи або телекомунікаційної мережі, чи такі, що спричинили особливо велику шкоду,-
карається...".
Відхилено
-1477- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
"Стаття... Комп`ютерний саботаж
Введення, зміна, пошкодження, знищення чи блокування комп`ютерної інформації або програм у комп`ютерній системі чи телекомунікаційній мережі, або втручання в їх роботу з метою перешкодити функціонуванню такої системи чи мережі,-
карається...
Ті є дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, чи такі, що спричинили велику шкоду,-
карається...
Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені адміністратором комп'ютерної системи або телекомунікаційної мережі, або таки, що спричинили особливо велику шкоду,-
карається...".
Відхилено
-1478- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
"Стаття... несанкціонований доступ до комп'ютерної або
телекомунікаційної системи
Несанкціонований доступ до комп'ютерної системи або телекомунікаційної мережі з подоланням заходів її безпеки, -
карається ...".
Відхилено
-1479- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
"Стаття ... Створення, використання та розповсюдження шкідливих комп'ютерних програм
Створення шкідливих комп'ютерних програм чи модифікація існуючих програм з метою зміни, пошкодження, знищення, копіювання або блокування комп'ютерної інформації чи то створення спеціальних програмних засобів для незаконного доступу до комп'ютерних систем чи телекомунікаційних мереж або їх умисне використання чи розповсюдження, -
карається...
Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, чи такі, що спричинили велику шкоду, -
карається ...".
Враховано
в ст.375-1480- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
"Стаття... недбалість при створенні, виготовленні чи експлуатації комп'ютерних програм
Недбалість при створенні, виготовленні чи експлуатації комп'ютерних програм, якщо це спричинило особливо велику шкоду,-
карається..."
Відхилено
-1481- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
"Стаття ... Незаконне заволодіння комп'ютерною інформацією
Незаконне копіювання або інше незаконне заволодіння чи перехоплення інформації, що обробляється за допомогою комп'ютерної системи або телекомунікаційної мережі, -
карається ....
Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, чи такі, що спричинили велику шкоду,-
карається...".
Враховано
в ст.374

1429.
Стаття 373. Незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних систем
-1482- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 373. У назві текст "автоматизованих електронно-обчислювальних систем" замінити текстом "електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж".
Враховано

Стаття 361. Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж


-1483- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Статтю 373 з проекту Кодексу вилучити.
Відхилено


1430.
(1) Незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж, що призвело до перекручення чи знищення комп'ютерної iнформацiї або носiїв такої iнформацiї, а також розповсюдження комп'ютерного вірусу шляхом застосування програмних i технiчних засобiв, призначених для незаконного проникнення в цi машини, системи чи комп'ютернi мережi i здатних спричинити перекручення або знищення комп'ютерної iнформацiї чи носiїв такої iнформацiї, -
-1484- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 373, частина 1. Після тексту втручання в роботу" вилучити слово "автоматизованих", після тексту "вірусу шляхом" додати слово "незаконного".
Відхилено

(1) Незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж, що призвело до перекручення чи знищення комп'ютерної iнформацiї або носiїв такої iнформацiї, а також розповсюдження комп'ютерного вірусу шляхом застосування програмних i технiчних засобiв, призначених для незаконного проникнення в цi машини, системи чи комп'ютернi мережi i здатних спричинити перекручення або знищення комп'ютерної iнформацiї чи носiїв такої iнформацiї, -
1431.
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк.
-1485- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.369 "Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж" - у частині 1 вилучити покарання у вигляді обмеження волі
Відхилено

караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк.
1432.
(2) Тi самi дiї, якщо вони заподіяли шкоду у великих розмiрах або вчиненi повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -


(2) Тi самi дiї, якщо вони заподіяли істотну шкоду або вчиненi повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -
1433.
караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.
-1486- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.369 "Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж" - у частині 2 верхню межу позбавлення волі встановити 5 років.
Враховано

караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.


-1487- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статті 373 доповнити Приміткою, що таке "шкода у великих розмірах"?
Відхилено


1434.
Стаття 374. Викрадення, привласнення, вимагання комп`ютерної інформації або заволодiння нею шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем
-1488- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Стаття 374 Проекту, за умови її залишення, потребує обов'язкового розкриття терміну "комп'ютерна інформація".
Відхилено

Стаття 362. Викрадення, привласнення, вимагання комп`ютерної інформації або заволодiння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем
1435.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання комп`ютерної інформації або заволодiння нею шляхом шахрайства чи зловживанням особи своїм службовим становищем -
-1489- Президент України
У диспозиції часини першої статті 374 після слова "зловживанням" доповнити словом "службової".
Враховано

(1) Викрадення, привласнення, вимагання комп`ютерної інформації або заволодiння нею шляхом шахрайства чи зловживання службової особи своїм службовим становищем -
1436.
караються штрафом від п`ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1490- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини першої статті 374 можливе покарання у вигляді обмеженням волі - вилучити.
Враховано

караються штрафом від п`ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
1437.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -


(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
1438.
караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1491- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В санкції частини другої статті 374 можливе покарання у вигляді позбавленням волі - вилучити.
Відхилено

караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий ст