Назва: Про охорону дитинства
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Проект


Проект
1.
Закон України


Закон України
2.
Про охорону дитинства
-1- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Назву законопроекту викласти у редакції: Закон України "Про захист прав дитини".
Відхилено

Про охорону дитинства


-2- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Закон України "Про охорону дитинства та про захист прав дитини".
Враховано
частково-3- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Перед статтею 1 ввести нову статтю:
"Стаття 1. Мета Закону
Цей закон визначає пріоритетними напрямки державної політики щодо захисту дитини в Україні, регулює суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення її виживання і гармонійного розвитку у суспільстві, реалізації усіх її прав, передбачених Конституцією України та існуючими міжнародними актами.
Здійснюючи зазначену політику, держава забезпечує:
недопущення будь-якої дискримінації дитини, поновлення її прав у випадку їх порушень;
формування правових основ гарантій прав дитини, всебічне сприяння фізичному, психічному, інтелектуальному, духовному розвитку кожної дитини, реалізації її як особистості, виховання у неї почуття патріотизму, поваги до історії і культури України".
Враховано
частково
редакційно
в преамбулі,
статтях 2, 3, 4
остаточної
редакції

3.
Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо охорони дитинства в Україні, регулює суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення реалізації конституційного права дітей на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток.
-4- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
"Даний Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері".
Враховано
Даний Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері.


-5- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Преамбулу Закону викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо охорони дитинства в Україні, регулює суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення реалізації конституційного права дітей на повноцінне життя, всебічний розвиток, освіту, охорону здоров'я і соціальний захист".
Враховано частково
редакційно-6- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Визначити у законопроекті, що дитина потребує спеціальної охорони і турботи, включаючи належний правовий захист не тільки після народження, але й до народження "… через її фізичну і розумову незрілість…", згідно Конвенції ООН про права дитини.
Враховано
редакційно
-7- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і формує основні засади державної політики, включаючи регулювання суспільних відносин у цій галузі з метою оптимального забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток".
Враховано
частково редакційно4.
Розділ І. Загальні положення
Розділ І. Загальні положення
5.
Стаття 1. Визначення термінівСтаття 1. Визначення термінів
6.
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:


У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
7.
дитина - людська істота, віком до 18 років (повноліття), якщо за законом, застосовуваним до цієї дитини, вона не досягає повноліття раніше;
-8-Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У статті 1 визначення терміну "дитина" викласти в такій редакції: "дитина - це людина від народження до 18 років (повноліття) …" та замість слів "за законом, застосовуваним до цієї дитини" додати слова "якщо згідно з законодавством" і далі за текстом
Враховано
редакційно

дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше;


-9- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Визначення "дитина" у статті 1 викласти в такій дефініції: "дитина - людина віком до 18 років (крім випадків, передбачених законодавством, коли її повноліття, в силу обставин, визнається раніше)".
Враховано редакційно-10- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159),
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
У визначенні до терміну "дитина" у статті 1 і далі по тексту законопроекту слова "від зачаття" замінити на "від народження".
Відхилено
(таких слів у цій
дефініції немає)

8.
дитинство - етап розвитку людини від народження до досягнення повноліття;
-11- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Виключити слова "від народження" з терміну "дитинство" у статті 1, як такий, що не відповідає вимогам Конвенції ООН про права дитини щодо правового захисту дитини до народження, а також внести зміни до інших статей законопроекту.
Враховано
дитинство - період розвитку людини до досягнення повноліття;
9.
охорона дитинства - система заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання та розвитку дитини.
-12- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У статті 1 визначення " охорона дитинства" викласти в такій редакції: "охорона дитинства - система заходів, спрямованих на всебічний соціальний та правовий захист, забезпечення повноцінного життя, виховання та розвитку дитини".
Враховано частково
редакційно
охорона дитинства - система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав;


-13-Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину третю першої статті подати в такій редакції: "охорона дитинства - система заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, гармонійного виховання, всебічного розвитку та збереження здоров'я дитини".
Враховано частково
редакційно-14- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 1 визначення поняття "охорона дитинства" викласти в такій редакції: "охорона дитинства - система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав;".
Враховано-15- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Доповнити статтю 1 законопроекту визначенням поняття "дитина-сирота" в такій редакції: "Дитина-сирота - дитина, яка з різних причин втратила батьків або батьки якої невідомі".
Враховано
редакційно

дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки;


-16-Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Доповнити статтю 1 законопроекту таким визначенням: "діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки та безпритульні діти".
Враховано
діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки та безпритульні діти;


-17- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка 320), Н.д.Журавський В.С. (Округ №68),
Н.д.Кириченко С.О. (Округ №183)
Доповнити статтю 1 визначенням: "Безпритульні діти - діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання".
Враховано
безпритульні діти - діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання;


-18- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Доповнити статтю 1 визначенням: "дитина-інвалід - дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або уродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту;".
Враховано
дитина-інвалід - дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або уродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту;


-19- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
До статті 1 внести поняття "дитина-біженець - дитина-іноземець (іноземний громадянин чи особа без громадянства), якій у порядку та на підставах, визначених Законом України "Про біженців" надано статус біженця;".
Враховано
дитина-біженець - дитина-іноземець (іноземний громадянин чи особа без громадянства), якій у порядку та на підставах, визначених Законом України "Про біженців" надано статус біженця;


-20- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У статті 1 визначення "неповна сім(я" викласти в такій редакції: "неповна сім'я - сім'я, що складається з матері або батька і дитини (дітей);".
Враховано
неповна сім'я - сім'я, що складається з матері або батька і дитини (дітей);


-21- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Перенести в статтю 1 із статті 13 визначення неповної та багатодітної сімей.
Враховано
багатодітна сім'я - сім'я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей;


-22- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159),
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
У статті 1 дати визначення терміну "прийомна сім'я", виклавши у такій редакції: "прийомна сім'я - це сім'я або окрема особа, яка має власних дітей і взяла на короткострокове (до кількох місяців) або довгострокове (до повноліття) утримання одну чи більше дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, пройшла спеціальну підготовку і якій надано відповідний статус".
Враховано
редакційно-23- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У статті 1 дати визначення терміну "прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання;".
Враховано

прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання;


-24- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Статтю 1 "Визначення термінів" доповнити таким визначенням: "дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування".
Враховано
дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.


-25- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Статтю 1 доповнити визначенням: "Центр соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх - заклад соціального захисту створений для тимчасового перебування неповнолітніх , позбавлених сімейного виховання, які опинилися у складних житлово-побутових умовах, зазнали насильства чи залишили заклади освіти, а також надання таким дітям правової, психологічної, освітньої, медичної та іншої необхідної допомоги".
Відхилено-26- Н.д.Кириленко І. Г.(Реєстр.картка №36)
Статтю 1 доповнити термінами:
дитина інвалід, дитина сирота, неповна сім(я, багатодітна сім(я, безпритульна дитина та бездоглядна дитина.
Враховано
частково
-27- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
Статтю 1 доповнити визначеннями термінів: "соціальна мета, дитячі організації, дитячий заклад, діти сироти, бездоглядні діти, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, діти з неповних сімей". А також додати наступні визначення: "Молода сім(я - подружжя вік дружини та чоловіка не перевищує 30 років. Студентська сім(я - сім(я, в якій хтось із подружжя чоловік чи дружина, або ж обоє навчаються в закладах 3-4 рівня акредитації".
Враховано частково-28- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Доповнити текст закону визначенням органів опіки та піклування.
Відхилено.
Це норма Кодексу
про шлюб та сім'ю України-29- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю "Визначення термінів" викласти у такій редакції: "В цьому законі вживаються такі терміни:
дитина - кожна людська істота від зачаття до 18 років, крім випадків, коли за законом, застосованим до цієї дитини, вона не досягає повноліття раніше;
дитинство - період розвитку людини від зачаття до досягнення повноліття;
дитина-інвалід - дитина, яка не може самостійно забезпечити повністю або частково потреби нормального особистого та соціального життя внаслідок вади, вродженої чи набутої з будь-яких причин, фізичного чи розумового розвитку, яка потребує додаткового особливого піклування з боку батьків, родичів, суспільства, держави;
Враховано
частково
редакційнодитина-сирота - це дитина, у якої померли батьки або один з них (в неповних сім'ях); підкинута дитина; дитина, батьки якої невідомі;
дитина, позбавлена батьківського піклування, - це дитина, що залишилась без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, відбуванням ними покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням ними під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки; дитина, від якої відмовились батьки; безпритульна дитина;
дитина, що перебуває в умовах, які становлять загрозу для її життя, здоров'я або свободи - це дитина з дисфункціональної сім'ї або така, що перебуває в конфлікті з законом, однолітками, батьками (чи особами, які їх замінюють), з особами, які відповідають за неї в виховних, навчальних та інших закладах і внаслідок перебування в залежності від них зазнає фізичного та/або психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження, приниження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання; безпритульні діти; а також дитина, яка знаходиться на території збройних, етнічних, релігійних, расових або будь-яких інших конфліктів, де ведуться військові дії, або яка знаходиться на військовому стані або на території, яка потерпає від впливу природних явищ стихійного характеру, голоду, хвороб чи негативного техногенного впливу, аварій, катастроф чи масових заворушень і така, що внаслідок вищезазначених явищ і дій потерпає від дискримінації в будь-якій формі або внаслідок політичної ситуації, віросповідання або особистих поглядів чи поглядів своїх батьків або осіб, що їх замінюють, є біженцем або разом з батьками - трудовими мігрантами, перебуває на території України або така, що захоплена в заручники, викрадена, знаходиться у будь-кого з метою використання її в якості донора чи будь-яким іншим чином обмежена в праві на особисту свободу або така, що хвора на СНІД ВІЛ-інфікована, хвора на важковиліковні хвороби;
захист дитинства - система заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання та гармонійного розвитку дитини з моменту зачаття до повноліття;
сім'я - це соціальний інститут суспільства, який перебуває під захистом держави і складається з чоловіка, жінки та дітей (дитини), якщо вони є;
неповна сім'я - це сім'я, яка складається з батька (або матері) та дітей (дитини);
багатодітна сім'я - сім'я, що складається з батьків (або одного з них) та трьох і більше дітей;
прийомна сім'я - це сім'я або окрема особа, яка має власних дітей і взяла на короткострокове (до декількох місяців) або довгострокове (до повноліття) утримання одну, дві або три дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, пройшла спеціальну підготовку і якій надано відповідний статус;
дисфункціональна сім'я - це сім'я, що складається з дітей (дитини) та з батьків або одного з них, які не виконують своїх обов'язків, внаслідок своєї асоціальної поведінки (наркоманія, алкоголізм, проституція тощо);
соціальна служба для дітей - спеціальна державна служба, що здійснює заходи по захисту прав та інтересів дітей, їх соціальному обслуговуванню (соціальній підтримці, наданню соціально-побутових, медико-соціальних, психолого-педагогічних, правових послуг та матеріальної допомоги, соціально-психологічній реабілітації дітей, які перебувають в складній життєвій ситуації, забезпеченню зайнятості таких дітей за умов досягнення ними працездатного віку тощо) та контролює їх виконання;
служба у справах неповнолітніх - спеціалізована державна установа, на яку покладається організація, координація та контроль за діяльністю щодо здійснення соціального захисту та профілактики правопорушень серед неповнолітніх;
соціальна інфраструктура для дітей - система об'єктів (будівель, споруд, приміщень, територій), необхідних для життєзабезпечення дітей, а також установ, закладів та організацій незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, діяльність яких здійснюється з метою забезпечення повноцінного життя, охорони здоров'я дітей, забезпечення їх духовних та суспільних потреб.
Центр соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх - державний або громадський заклад, призначений для надання дитині, що перебуває в складній життєвій ситуації, правової, психологічної, освітньої, медичної та іншої необхідної допомоги з метою її ресоціалізації та соціально-психологічної адаптації в суспільстві".


10.
Стаття 2. Законодавство про охорону дитинства
-30- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У статті 2 слова "акти законодавства" замінити словами "нормативно-правові акти".
Враховано
Стаття 2. Законодавство про охорону дитинства та його завдання
11.
Законодавство про охорону дитинства грунтується на Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, інших міжнародних актах і складається з цього Закону та інших актів законодавства України, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони дитинства.
-31- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48),
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Статті 2 і 3 законопроекту об'єднати, виклавши в такій редакції: "Стаття 2. Законодавство про охорону дитинства та його завдання.
Законодавство про охорону дитинства грунтується на Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і складається з цього Закону, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.
Завданням законодавства про охорону дитинства є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в Україні".
Враховано
Законодавство про охорону дитинства грунтується на Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і складається з цього Закону, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.

12.
Стаття 3. Завдання Закону13.
1. Завданням цього Закону є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, виконання положень Конституції України, Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Плану дій щодо її виконання та інших міжнародних актів.
-32- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У статті 3 замість слів "розширення соціально-правових" записати "забезпечення державних", а всі слова після слова "покоління" до кінця тексту пункту 1 цієї статті вилучити і додати "в Україні".
Враховано частково
редакційно
Завданням законодавства про охорону дитинства є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в Україні.


-33- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
У пункті 1 статті 3 після слів "та інших міжнародних актів" поставити кому і доповнити такими словами: "створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини".
Враховано-34- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
У пункті 1 статті 3 після слів "соціально-правових гарантій дітей" записати "забезпечення правових умов для здійснення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління" і далі за текстом.
Враховано
редакційно-35- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 1 статті 3 розпочати такими словами: "Завданням цього Закону є розширення соціально-правових гарантій держави щодо дітей, створення умов для забезпечення фізичного, ...."- далі за текстом.

Враховано
редакційно
Стаття 3. Основні принципи охорони дитинства
Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров(я та народження дітей і їх батьків ( чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи, визначені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
У порядку, встановленому законодавством, держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної юридичної допомоги, необхідної для забезпечення захисту їх прав.
14.
2. Цей Закон спрямований на захист дітей шляхом:
-36- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Текст частини 2 статті 3 зробити окремою статтею і викласти у такій редакції:
"Стаття __. Система заходів щодо охорони дитинства в Україні
Система заходів щодо охорони дитинства в Україні включає:
визначення основних правових, економічних, організаційних, культурних та соціальних засад щодо охорони дитинства, удосконалення законодавства про правовий і соціальний захист дітей, приведення його у відповідність з міжнародними правовими нормами у цій сфері;
забезпечення належних умов для охорони здоров'я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, свободи та рівності;
проведення державної політики, спрямованої на реалізацію цільових програм з охорони дитинства, надання дітям пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання, підготовки до трудової діяльності, заохочення наукових досліджень з актуальних проблем дитинства".
Враховано
у статті 4
остаточної
редакції
Стаття 4. Система заходів щодо охорони дитинства
Система заходів щодо охорони дитинства в Україні включає:-37- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159),
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Другий абзац статті 3 викласти так: "Завдання закону про захист прав дитини - створення найбільш сприятливих соціально-економічних інститутів, основною метою яких є задоволення потреб, реалізація та захист прав, законних інтересів дітей та їх батьків".
Враховано
редакційно

15.
визначення основних правових, економічних, організаційних, культурних та соціальних засад щодо охорони дитинства та удосконалення законодавства про правовий і соціальний захист дітей;
-38- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 2 статті 3 у перший абзац після слів "і соціальний захист дітей" додати: "приведення його у відповідність до міжнародних правових норм та вимог у цій сфері".
У третьому абзаці цього ж пункту кінцівку речення пропонується подати у такій редакції: "...а також на розробку наукових досліджень з актуальних проблем дитинства та втілення їх результатів в практику реального життя".
Враховано частково
редакційно
визначення основних правових, економічних, організаційних, культурних та соціальних засад щодо охорони дитинства, удосконалення законодавства про правовий і соціальний захист дітей, приведення його у відповідність з міжнародними правовими нормами у цій сфері;

16.
створення сприятливих умов для охорони здоров'я, забезпечення навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку і активної життєдіяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, терпимості, свободи, рівності;
-39- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У другому абзаці пункту 2 ст. 3 вилучити слово "сприятливих" залишивши таку редакцію : "створення умов для охорони..." і далі за текстом.
У цьому ж реченні, в кінці, замість слова "терпимості" доцільніше вжити слово "поваги", аби зростання в сімейному оточенні не нагадувало перебування в будинках терпимості.
Враховано редакційно
забезпечення належних умов для охорони здоров'я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності;


-40- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
В абзаці 2 пункту 2 статті 3 слова: "Створення сприятливих умов" замінити словами "Забезпечення належних умов".
Враховано

17.
проведення державної політики, спрямованої на реалізацію цільових програм з охорони дитинства, надання дітям пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання, підготовки до трудової діяльності, а також підготовку наукових досліджень з актуальних проблем дитинства;
-41- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У третьому абзаці пункту 2 статті 3 кінцівку речення подати у такій редакції: "... а також на розробку наукових досліджень з актуальних проблем дитинства та втілення їх результатів в практику реального життя".

Враховано
редакційно
проведення державної політики, спрямованої на реалізацію цільових програм з охорони дитинства, надання дітям пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання, підготовки до трудової діяльності, заохочення наукових досліджень з актуальних проблем дитинства;


18.

формування гармонійно розвиненої особистості, громадянина, здатного до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах виробництва, науки, освіти і культури.
-42- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У четвертому абзаці пункту 2 стататі 3 кінець речення сформулювати так: "...здатного до повноцінної діяльності в усіх сферах життя (виробництві, науці, освіті, культурі, політиці тощо)".
Враховано
редакційно-43- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Пункт 2 статті 3 доповнити новою частиною такого змісту: "встановлення відповідальності юридичних і фізичних осіб (посадових осіб і громадян) за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння
їй шкоди".
Враховано
встановлення відповідальності юридичних і фізичних осіб (посадових осіб і громадян) за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди.
19.
Стаття 4. Основні принципи охорони дитинства20.
Діти незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, політичних, релігійних, інших переконань, національного, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання мають рівні права і свободи, визначені цим Законом та іншими актами законодавства України.
-44- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Статтю 4 проекту закону викласти як статтю 3 в такій редакції: "Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров(я та народження дітей і їх батьків ( чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи, визначені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
У порядку, встановленому законодавством, держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної юридичної допомоги, необхідної для забезпечення захисту їх прав". Змінити нумерацію статей.
Враховано
-45- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Перше речення статті 4 буде мати кращий акцент, якщо його подати в такій редакції: "Діти мають рівні права і свободи, визначені цим Законом та іншими законодавчими актами України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, політичних, релігійних та інших переконань, національного, етнічного та соціального походження, майнового та сімейного стану, місця проживання".
Враховано редакційно
у статті 3 остаточної редакції-46- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Статтю 4 доповнити словами: "Державна політика щодо охорони дитинства грунтується на наступних принципах:". Далі викласти принципи в редакції закону, запропонованого народним депутатом України Т.А. Задорожною.
Враховано редакційно
у статті 3 остаточної редакції-47- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У статті 4 слова "акти законодавства" замінити словами "нормативно-правові акти".
Враховано редакційно
у статті 3 остаточної редакції-48- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Статтю 4 доповнити словами: "стану здоров(я, політичних поглядів чи переконання їх батьків, або осіб, що їх заміняють,".
Враховано редакційно
у статті 3 остаточної редакції-49- Н.д.Шушкевич В.Г. (Реєстр.картка №421)
Статтю 4 після слів "...майнового стану, місця" доповнити словами "народження та" згідно з п. 1 статті 2 Конвенції про права дитини.
Враховано редакційно
у статті 3 остаточної редакції-50- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
Статтю 4 після слів: "майнового стану" доповнити словами "та стану здоров(я", а після слів "місця проживання" після коми доповнити словами "народжених у шлюбі чи поза ним" і далі за текстом.
Враховано
редакційно-51- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Доповнити абзац 1 статті 4 після слів: "місця проживання" словами "а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним".
Враховано
редакційно-52- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Назву статті 4 "Основні принципи охорони дитинства" викласти у такій редакції: "Основні принципи державної політики в інтересах дитини".
Статтю "Основні принципи охорони дитинства" викласти у такій редакції: "Державна політика в інтересах дитини є пріоритетним напрямком діяльності органів державної влади України і грунтується на наступних принципах:
законодавче забезпечення прав дитини;
постійний державний та громадський контроль за додержанням прав дитини;
пріоритетність забезпечення державою добробуту кожної сім'ї для здійснення нею обов'язків по вихованню дітей, захисту їх прав, підготовці до повноцінного життя в суспільстві;
додержання державних соціальних стандартів основних показників якості життя дітей з урахуванням регіональних відмінностей даних показників;
відповідальність юридичних і фізичних осіб (посадових і службових осіб і громадян) за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди".
Враховано
частково редакційно в інших статтях
-53- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Стаття 4. Основні принципи охорони дитинства
Державна полiтика щодо соцiального та правового захисту дiтей в Українi здiйснюється виходячи з таких принципiв:
поваги до загальнолюдських цiнностей та прав дитини;
рівності прав дітей незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, політичних, релігійних, інших переконань, національного, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання;
недопущення правової дискримiнацiї дiтей у зв(язку з їх вiком;
поєднання загальнодержавних i суспільних iнтересiв у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики щодо забезпечення прав дитини".
Враховано частково
редакційно
у статті 3 остаточної редакцій

21.
Стаття 5. Організація охорони дитинства.
-54- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Назву статті 5 проекту записати в редакції: "Основні засади організації охорони дитинства".
Враховано
у редакції
тексту статті
Стаття 5. Організація охорони дитинства


-55- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48),
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Статтю 5 викласти у такій редакції: "Основні засади охорони дитинства та державну політику у цій сфері визначає Верховна Рада України шляхом затвердження відповідних загальнодержавних програм.
Проведення державної політики щодо охорони дитинства, розробку і здійснення цільових загальнодержавних програм соціального захисту та поліпшення становища дітей, координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері забезпечує Кабінет Міністрів України. Щорічно Кабінет Міністрів України звітує Верховній Раді Україні про стан демографічної ситуації в Україні, становище дітей та тенденції його змін в ході впроваджених соціально-економічних перетворень.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законодавством забезпечують:
проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері;
розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх матеріально-технічної бази;
вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей;
організацію безкоштовного харчування учнів 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей в професійно-технічних навчальних закладах;
організацію пільгового проїзду міським пасажирським транспортом (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) в сільській місцевості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей, що навчаються в професійно-технічних навчальних закладах;

вирішення питань про надання пільг та державної допомоги дітям та сім'ям з дітьми відповідно до законодавства;
вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до їх компетенції законодавством України.
Компетенція інших органів виконавчої влади у сфері охорони дитинства визначається законодавством.
Враховано
Основні засади охорони дитинства та державну політику у цій сфері визначає Верховна Рада України шляхом затвердження відповідних загальнодержавних програм.
Проведення державної політики щодо охорони дитинства, розробку і здійснення цільових загальнодержавних програм соціального захисту та поліпшення становища дітей, координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері забезпечує Кабінет Міністрів України. Щорічно Кабінет Міністрів України звітує Верховній Раді Україні про стан демографічної ситуації в Україні, становище дітей та тенденції його змін в ході впроваджених соціально-економічних перетворень.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законодавством забезпечують:
проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері;
розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх матеріально-технічної бази;
вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей;
організацію безкоштовного харчування учнів 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей в професійно-технічних навчальних закладах;
організацію пільгового проїзду міським пасажирським транспортом (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) в сільській місцевості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей, що навчаються в професійно-технічних навчальних закладах;
вирішення питань про надання пільг та державної допомоги дітям та сім'ям з дітьми відповідно до законодавства;
вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до їх компетенції законодавством України.
Компетенція інших органів виконавчої влади у сфері охорони дитинства визначається законодавством.


У порядку, встановленому законодавством, трудові колективи, благодійні та інші громадські організації, фізичні особи можуть брати участь у забезпеченні реалізації заходів з охорони дитинства, поліпшення становища дітей, створення розвиненої системи патронату дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки батьків або осіб, які їх замінюють, заходів, спрямованих на забезпечення відповідних умов для виховання, освіти, всебічного гармонійного культурного і фізичного розвитку дитини.
Держава сприяє трудовим колективам, громадським та благодійним організаціям, іншим об'єднанням громадян та фізичним особам у їх діяльності, спрямованій на поліпшення становища дітей, охорону їх прав та інтересів, заохочує розвиток усіх форм благодійності, патронату і спонсорства щодо дітей шляхом надання податкових, інвестиційних, митних, кредитних та тарифних пільг в порядку, встановленому законами України".

У порядку, встановленому законодавством, трудові колективи, благодійні та інші громадські організації, фізичні особи можуть брати участь у забезпеченні реалізації заходів з охорони дитинства, поліпшення становища дітей, створення розвиненої системи патронату дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки батьків або осіб, які їх замінюють, заходів, спрямованих на забезпечення відповідних умов для виховання, освіти, всебічного гармонійного культурного і фізичного розвитку дитини.
Держава сприяє трудовим колективам, громадським та благодійним організаціям, іншим об'єднанням громадян та фізичним особам у їх діяльності, спрямованій на поліпшення становища дітей, охорону їх прав та інтересів, заохочує розвиток усіх форм благодійності, патронату і спонсорства щодо дітей шляхом надання податкових, інвестиційних, митних, кредитних та тарифних пільг в порядку, встановленому законами України.


-56- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Статтю 5 пропоную перенести в кінець розділу І і викласти в редакції статті 7 законопроекту н.д. Задорожної "Організація захисту прав та законних інтересів дитини".
Відхилено-57- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Кінець першого речення статті 5 подати в такій редакції: "...відповідають за забезпечення організації охорони здоров'я", що посилює акцент відповідальності держави.
Враховано
редакційно


22.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції, визначеної законодавством, забезпечують організацію охорони дитинства.
-58- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Абзац 1 статті 5 викласти в такій редакції "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції, що регулюється законодавством, забезпечують охорону дитинства з дотриманням соціальних та фінансово-економічних стандартів і нормативів, що визначені у принципах, завданнях та засадах державної політики в інтересах дітей України, які встановлені цим Законом".
Враховано редакційно
у статті 5 остаточної редакції


23.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації в усіх діях, які стосуються дітей, повинні надавати пріоритет заходам, що забезпечують їхні законні інтереси.
-59- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Частину 2 статті 5 після слова "організації" доповнити словами "усіх форм власності".
Відхилено
-60- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Назву статті 5 "Організація охорони дитинства" викласти у такій редакції: "Організація захисту прав та законних інтересів дитини".
Статтю 5 "Організація захисту прав та законних інтересів дитини" викласти у такій редакції:
"1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування, посадові особи зазначених органів в межах своєї компетенції сприяють дитині в реалізації її прав та законних інтересів з урахуванням віку дитини і в межах встановленої законодавством України дієздатності дитини шляхом прийняття відповідних нормативних правових актів, проведення методичної, інформаційної та іншої роботи з дитиною по роз'ясненню її прав та обов'язків, порядку захисту цих прав, а також за допомогою заохочення виконання дитиною обов'язків, підтримки практики правозастосування в області захисту прав та законних інтересів дитини; шляхом надання державної допомоги.
Державна допомога носить доплатний характер, враховує інфляційні процеси, призначується в обов'язковому порядку, оплачується в установлені строки, сприяє підвищенню життєвого рівня до прожиткового мінімуму та надається в грошовій, натуральній формі, а також у вигляді послуг і пільг.
2. Підприємства, установи, організації несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну сім'ям з дітьми внаслідок несвоєчасної видачі документів, які дають право на призначення державної допомоги і відшкодовують її у встановленому порядку. Батьки або особи, що їх замінюють, мають право звернутися до суду зі скаргою на дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, що призвели до порушення права на отримання державної допомоги, і вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
3. Держава забезпечує планову в межах державного замовлення, підготовку спеціалістів з прав дитини, соціальних працівників, дитячих психологів, юристів, суддів, судових вихователів для роботи з соціально - правового захисту дітей, здійснення запобіжно - профілактичних, реабілітаційних заходів та судочинства щодо неповнолітніх.
4. Прийняття органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування рішення про реконструкцію, модернізацію, про зміни призначення або про ліквідацію об'єктів соціальної інфраструктури, яка є державною або комунальною власністю, не допускається без попередньої експертної оцінки уповноваженими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за участю громадських організацій наслідків прийнятого рішення для забезпечення життєдіяльності освіти, виховання та розвитку дітей, для надання їм медичної, лікувально-профілактичної допомоги, для соціального обслуговування. При відсутності експертної оцінки таке рішення визнається недійсним з моменту його прийняття.
Майно, яке є державною та комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інше майно), що є об'єктом соціальної інфраструктури для дітей і виникнення, відокремлення або придбання якого призначене для освіти, виховання, розвитку, медичної, лікувально-профілактичної допомоги дітям, соціального захисту та соціального обслуговування, може використовуватись виключно в зазначених цілях".
Враховано редакційно
у статті 5 остаточної редакції
24.
Стаття 6. Охорона дитинства на державному та місцевому рівні.
-61- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320, Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 6 виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію статей.
Враховано-62- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Назву статті 6 записати в редакції: "Реалізація державної політики охорони дитинства".
Відхилено-63- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Назву статті 6 викласти в такій редакції: "Охорона дитинства на державному рівні".
Відхилено-64- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Назву статті 6 "Охорона дитинства на державному та місцевому рівні" викласти у такій редакції: "Повноваження органів державної влади на здійснення гарантій прав дитини в Україні".
Відхилено

25.
1. Держава вживає всіх необхідних заходів до забезпечення правових, соціальних і економічних прав дітей, сприяє створенню належних умов для всебічного їх розвитку.
-65- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Статтю 6 після слова "Держава" доповнити словами "визначає основні засади державної політики в інтересах дитини,".
Враховано редакційно
у статті 5 остаточної редакції-66- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 6 викласти у такій редакції: "До повноважень органів державної влади на здійснення гарантій прав дитини в Україні відносяться:
встановлення основ державної політики в інтересах дитини;
вибір пріоритетних напрямків діяльності по забезпеченню прав та законних інтересів дитини, охорони її здоров'я та моральності;
прийняття законів та інших нормативних правових актів про регулювання і захист прав і свобод дитини;
встановлення державних соціальних стандартів основних показників якості життя дитини;
формування та реалізація державних цільових програм захисту прав дитини, підтримка дитинства та визначення відповідальних органів, установ та організацій за виконання таких програм;
фінансування заходів по реалізації державної політики в інтересах дитини за рахунок коштів державного бюджету, позабюджетних джерел та інших не заборонених законом джерел;
встановлення пільг з метою економічного стимулювання учасників заходів по реалізації державної політики в інтересах дитини;
встановлення порядку судового захисту прав та законних інтересів дитини;
виконання міжнародних зобов'язань України і представництво інтересів України в міжнародних організаціях з питань захисту прав дитини".
Враховано редакційно
у статті 5 остаточної редакції


26.
2. Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної політики у сфері охорони дитинства та впроваджує механізми її реалізації, розробляє і здійснює цільові державні програми соціального захисту та поліпшення становища дітей, координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері.27.
3. Компетенція спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері охорони дитинства визначається законодавством України.
-67- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159),
Н.д.Волков О.М. (Округ №208
Пункт 3 статті 6 викласти так: "підготовка і прийняття законів та інших нормативно- правових актів про регулювання і захист прав і свобод дитини".
Відхилено-68- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Пункт 3 статті 6 викласти у такій редакції: "Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері охорони дитинства визначається законодавством України".
Враховано редакційно
у статті 5 остаточної редакції-69- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430),
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Пункт 3 статті 6 виключити.
Враховано-70- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
До пункту 3 статті 6 додати наступне: "Основні цільові державні програми, які стосуються соціального захисту та поліпшення становища дітей, повинні мати головним джерелом фінансування державний бюджет".
Відхилено


Національна Рада з питань охорони дитинства, Міністерство у справах сім'ї та молоді, Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціального захисту населення, місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції, що регулюється законодавством, забезпечують охорону дитинства з дотриманням соціальних та фінансово-економічних стандартів і нормативів, що визначені у принципах, завданнях та засадах державної політики цього Закону.28.
4. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до компетенції забезпечують:
-71- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
У пункті 4 статті 6 вилучити слова: "та органи місцевого самоврядування".

Відхилено

29.
проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері;30.
розвиток мережі закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, а також позашкільних підліткових та інших закладів, які займаються організацією дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх матеріально-технічної бази;
-72- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину 2 пункту 4 статті 6 доповнити: "збереження і розвиток мережі закладів освіти, охорони здоров'я, дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), фізкультурно-оздоровчих клубів, а також…".
Відхилено-73- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Частину 3 пункту 4 статті 6 викласти в такій редакції: "Розвиток мережі закладів освіти, охорони здоров(я, соціального захисту, а також позашкільних підліткових та інших закладів, які здійснюють безоплатне обслуговування та оздоровлення дітей, займаються організацією їх дозвілля та відпочинку, зміцнення їх матеріально-технічної бази".
Враховано редакційно
у статті 5 остаточної редакції


31.
встановлення опіки і піклування для виховання дітей, які внаслідок смерті, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей.

-74- Н.д. І. Г. Кириленко (Реєстр.картка №36)
Частину 4 статті 6 доповнити підпунктами такого змісту: "організацію безкоштовного харчування учнів 1-3 класів в навчальних закладах повної загальної середньої освіти, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей в закладах професійно-технічної освіти", а також підпунктом: "забезпечення пільгового проїзду міським транспортом (крім таксі), учнів навчальних закладів загальної середньої освіти, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей, що навчаються в закладах професійно-технічної освіти".
Враховано
редакційно
у статті 5 остаточної редакції
-75- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Частину 4 статті 6 доповнити ще однією частиною: "А також звітують перед відповідними місцевими Радами про стан виконання відповідних рішень сесій, пов(язаних з питаннями охорони дитинства".
Відхилено-76- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Доповнити статтю 6 абзацом такого змісту: "створення і відкриття дитячих будинків сімейного типу, мережі закладів освіти санаторного типу" .
Враховано редакційно
у статті 5 остаточної редакції
-77- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Після статті 6 вставити нову статтю "Охорона дитинства на рівні місцевого самоврядування" такого змісту:
"Виконавчі комітети рад та місцеві державні адміністрації, яким делеговані радами відповідні повноваження:
1. Забезпечують здобуття дітьми повної середньої освіти, створюють необхідні умови для виховання дітей, розвитку їх здібностей та фізичного здоров(я, трудового та виробничого навчання, професійної орієнтації;
2. Сприяють діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих та юнацьких організацій, клубів по інтересам, а також збереженню їх мережі;
3. Звітують перед відповідними радами про виконання місцевих програм та своїх повноважень по забезпеченню вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у всіх сферах відносно дітей. Ради всіх рівнів не рідкіше одного разу на рік заслуховують звіти виконавчих органів про стан охорони дитинства на підвідомчій території та по їх наслідкам приймають відповідні рішення".
Відхилено

32.
Стаття 7. Суспільна охорона дитинства
-78- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Статтю 7 перенести в статтю 5 без змін. Додати наприкінці статті 6 абзац такого змісту: "вирішення згідно з чинним законодавством питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства та дитинства".
Враховано редакційно
у статті 5 остаточної редакції


33.
Трудові колективи, громадські організації, благодійні фонди та окремі громадяни спрямовують свої зусилля на поліпшення становища дітей, створення розвинутої системи патронату дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у складних умовах, підтримання батьків або осіб, які їх замінюють, у забезпеченні відповідних умов для виховання, освіти, всебічного культурного, гармонійного і фізичного розвитку дитини.
-79- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 7 в першому реченні замість слова "розвинутої'" записати слово "розвиненої". У другому реченні - замість слова "пов'язаної" - слово "пов'язаній".

Враховано редакційно
у статті 5 остаточної редакції


34.
Держава сприяє трудовим колективам, громадським організаціям, благодійним фондам, іншим організаціям та окремим громадянам у їх діяльності, пов'язаної з поліпшенням становища дітей, охорони їх прав та інтересів; заохочує розвиток усіх форм благодійності, патронату і спонсорства щодо дітей.

-80- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Після статті 7 "Суспільна охорона дитинства" ввести нову статтю:
"Державні соціальні стандарти основних показників якості життя дитини.
Державна політика в інтересах дитини здійснюється на засадах державних соціальних стандартів основних показників якості життя дитини, до яких включається встановлений мінімальний об'єм соціальних послуг по:
гарантованій доступній дошкільній, загальній середній, позашкільній, професійно-технічній, вищій освіті;
безоплатному медичному обслуговуванню дитини, забезпеченню її харчуванням відповідно до норм харчування;
гарантованому забезпеченню права дитини на професійну орієнтацію, вибір сфери діяльності, працевлаштування, охорону праці, оплату праці в порядку, встановленому законодавством;
соціальному обслуговуванню, соціальному захисту дитини, в тому числі забезпеченню гарантованої матеріальної підтримки шляхом виплати державної допомоги громадянам, що мають дітей, в зв'язку з їх народженням і вихованням, а також заходи по соціальній адаптації та соціальній реабілітації дитини, яка перебуває в складній життєвій ситуації;
забезпеченню права на житло у відповідності до законодавства України;
організації оздоровлення і відпочинку дітей, в тому числі дітей, що перебувають в екстремальних ситуаціях, а також на територіях, несприятливих в екологічному відношенні і визнаних такими в порядку, встановленому законодавством України;
наданню кваліфікованої юридичної допомоги".
Враховано частково редакційно у інших статтях-81- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Доповнити статтю 7 таким реченням: "Надання безоплатної кваліфікованої правової, інформаційної, психолого-педагогічної, соціально-педагогічної видів допомоги;".
Враховано частково
редакційно-82- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Доповнити статтю 7 новим пунктом такого змісту:
"2. За невиконання вищезазначених стандартів посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України".
Враховано
редакційно
у статті 35
остаточної
редакції-83- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Доповнити статтю 7 словами: "безкоштовному забезпеченні школярів 1-5 класів в установах освіти склянкою молока, соку, чаю з хлібобулочними виробами за рахунок місцевих бюджетів".
Враховано редакційно
у статті 5 остаточної редакції

35.
Розділ ІІ. Права та свободи дитини
-84- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Назву розділу ІІ "Права та свободи дитини" викласти у такій редакції: "Забезпечення прав та свобод дитини".
Відхилено
Розділ ІІ. Права та свободи дитини


-85- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Доповнити назву розділу ІІ словами "та обов'язки".
Відхилено
-86- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
До назви розділу II після слова "дитини" додати слова: "як людини та громадянина".
Доповнити розділ статтею такого змісту:
"Стаття ___. Правоздатність та дієздатність дитини
Дитина володіє правоздатністю на рівні з усіма громадянами України. У передбачених чинним законодавством випадках дитина реалізує свої права через законного представника".
Відхилено-87- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка № 405)
Доповнити розділ II статтею такого змісту:
"Діти мають право звернутися до органів влади, органів самоврядування, об'єднань
громадян, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, засобів масової
інформації, посадових осіб відповідно до їх
функціональних обов'язків із зауваженнями та пропозиціями, що стосуються їх статутної
діяльності, заявою або клопотанням щодо
реалізації своїх соціально-економічних, політичних,
особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх
порушення".
Враховано
редакційно
у статті 9
остаточної
редакції
-88- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Доповнити проект закону новою статтею:
"Законодавчі гарантії прав дитини в Україні
Права та свободи дитини як людини та громадянина гарантуються Конституцією України, загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, міжнародними договорами України, даним Законом, Кодексом законів про шлюб та сім'ю України та іншими нормативними правовими актами України.
Гарантом прав і свобод дитини як людини і громадянина є Президент України, який сприяє створенню відповідних механізмів контролю та забезпечення реалізації цих прав і свобод, і, обстоюючи їх, створює умови нетерпимого ставлення до будь-яких випадків порушення таких прав і свобод.
Щорічно з метою забезпечення світової громадськості та населення України об'єктивною аналітичною інформацією про демографічну ситуацію, становище дітей та тенденції його змін в ході здійснюваних соціально-економічних перетворень в засобах масової інформації він виступає з посланням до народу".
Враховано
частково
редакційно
у статтях 2, 5
остаточної
редакції36.
Стаття 8. Право на життя та охорону здоров'я


Стаття 6. Право на життя та охорону здоров'я
37.
Кожна дитина має невід'ємне право на життя з моменту визначення її живонародженою та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров'я.
-89- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Статтю 8 викласти у такій редакції: "Кожна дитина має право на життя з моменту визначення її живонародженою та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров'я".
Враховано
Кожна дитина має право на життя з моменту визначення її живонародженою та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров'я.


-90- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Абзац 1 статті 8 після слів "право на життя" доповнити словами: "в безпечному і сприятливому довкіллі".
Враховано
редакційно
у частині
другій статті 6
остаточної
редакції-91- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Доповнити 1 абзац статті 8 словами: "Дитина має право народитися здоровою. Під особливим патронатом держави перебуває репродуктивне здоров(я суспільства і, перш за все, здоров(я жінок-матерів, пологова допомога, охорона здоров(я дітей віком до 1 року та забезпечення їх екологічно чистими продуктами вітчизняного виробництва, здешевленими шляхом звільнення від оподаткування (перелік таких підприємств затверджується Кабінетом Міністрів), а також екологічно благополучне довкілля".
Враховано частково
редакційно-92- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Перший абзац статті 8 доповнити реченням "Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку".
Враховано
у статті 8
остаточної
редакції-93- Н.д.Кириленко І.Г. (Реєстр.картка №36)
Пункт 1 статті 8 викласти в такій редакції: "Кожна дитина має невід(ємне право на життя з моменту визначення її живонародженою та життєздатною на підставі соціальних стандартів основних показників якості життя дитини за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров(я".
Враховано
редакційно

38.
Держава гарантує дитині право на охорону здоров'я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, сприяє створенню умов для виживання і здорового розвитку, забезпечення раціонального харчування.
-94- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У статті 8 абзац 2 викласти в такій редакції: "Держава гарантує дитині право на охорону здоров'я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального харчування, формуванню навичок здорового способу життя".
Враховано
Держава гарантує дитині право на охорону здоров'я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального харчування, формуванню навичок здорового способу життя.


-95- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 8 в кінці другого речення записати: "повноцінного, раціонального харчування".
Враховано
редакційно-96- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Абзац 2 статті 8 викласти у такій редакції: "Держава гарантує дитині право на охорону здоров'я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, сприяє створенню належних умов для життя і здорового розвитку, забезпечення раціонального харчування".
Враховано
-97- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Статтю 8 абзац 2 після слів "сприяє створенню" доповнити словами "належних, безпечних і сприятливих умов для життя".
Враховано
частково-98- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У абзаці 2 статті 8 слова "забезпечення раціонального харчування" замінити словами "утвердженню здорового способу життя".
Враховано-99- Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
Другу частину статті 8 доповнити такими словами: "…сприяє створенню умов для виживання, природного вигодовування до двох років і здорового розвитку, забезпечення раціонального харчування".
Враховано частково-100- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
У статті 8 слова "умов для виживання" замінити словами "належних умов життя".
Враховано
редакційно-101- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Включити до статті 8 абзац 2 такого змісту: "Держава забезпечує безкоштовне харчування дітей віком до одного року життя через спеціалізовані пункти харчування".
Враховано редакційно-102- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Після абзацу 2 статті 8 вставити такий пункт: "З цією метою держава вживає заходів щодо:
зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності;
забезпечення надання необхідної медичної допомоги всім дітям;
боротьби з хворобами і недоїданням, у тому числі шляхом надання дітям доступу до достатньої кількості якісних харчових продуктів та чистої питної води;
створення безпечних і здорових умов праці;
надання матерям належних послуг з охорони здоров'я у допологовий і післяпологовий періоди;
забезпечення всіх прошарків суспільства, зокрема батьків і дітей, інформацією, щодо охорони здоров'я і здорового харчування дітей, переваг грудного вигодовування, гігієни, санітарних умов проживання дітей та запобігання нещасним випадкам;
розвитку просвітницької роботи, послуг у галузі планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я;
пільгового забезпечення дітей ліками та харчуванням у порядку, встановленому законодавством".
Враховано

З цією метою держава вживає заходів щодо:
зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності;
забезпечення надання необхідної медичної допомоги всім дітям;
боротьби з хворобами і недоїданням, у тому числі шляхом надання дітям доступу до достатньої кількості якісних харчових продуктів та чистої питної води;
створення безпечних і здорових умов праці;
надання матерям належних послуг з охорони здоров'я у допологовий і післяпологовий періоди;
забезпечення всіх прошарків суспільства, зокрема батьків і дітей, інформацією, щодо охорони здоров'я і здорового харчування дітей, переваг грудного вигодовування, гігієни, санітарних умов проживання дітей та запобігання нещасним випадкам;
розвитку просвітницької роботи, послуг у галузі планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я;
пільгового забезпечення дітей ліками та харчуванням у порядку, встановленому законодавством.


-103- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Доповнити статтю 8 абзацами: "В інтересах збереження здоров(я майбутніх поколінь і профілактики спадкових і вроджених вад розвитку дітей держава проводить комплекс заходів, спрямованих на усунення факторів, що шкідливо впливають на репродуктивне здоров(я та генетичний апарат людини.
Держава забезпечує безкоштовне придбання ліків за рецептами лікаря для дітей віком до 3 років та дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів і дітей позбавлених батьківського піклування дітей, віднесених до потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та окремих категорій хворих дітей; придбання ліків за 50 відсотків вартості дітям до 6-ти років, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.
Держава забезпечує умови для виробництва на промисловій основі з екологічно чистої сировини харчових продуктів для дітей і безкоштовне та пільгове надання їх дітям віком до 3 років та окремим категоріям хворих дітей.
Держава забезпечує безкоштовним одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів та дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів і дітей позбавлених батьківського піклування, які навчаються в освітніх закладах.
Порядок забезпечення безкоштовним та пільговим харчуванням дітей визначається Кабінетом Міністрів України".
Враховано
частково
редакційно-104- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Статтю 8 доповнити частиною 3 такого змісту: "держава забезпечує найважливіші потреби вагітних жінок та немовлят, першочерговими з яких визнає адекватне харчування у період вагітності і вигодування, надання в повному обсязі необхідних безоплатних медичних та освітніх послуг".
Враховано
редакційно-105- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Статтю 8 доповнити частиною 4 такого змісту: "В інтересах матері і дитини з метою захисту їх
права на життя держава вживає всіх необхідних
заходів по забезпеченню їх кваліфікованим
безоплатним медичним обслуговуванням,
безпечними з точки зору інфікування пологами та
доступом до лікарів-спеціалістів у важких
випадках, проведенню своєчасної необхідної вакцинації і профілактики захворювань, забезпеченню
достатнього життєвого рівня їх сім'ї".
Враховано
редакційно-106- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 8 "Право на життя та охорону здоров'я" викласти у такій редакції:
"1. Кожна дитина має невід'ємне право на життя
Кожна жінка, яка має намір народити дитину, зобов'язана стати на облік у відповідному закладі охорони здоров'я та соціальній службі за місцем проживання.
Держава забезпечує найважливіші потреби вагітних жінок та немовлят, першочерговими з яких визнає адекватне харчування у період вагітності і вигодовування, надання в повному об'ємі необхідних безоплатних медичних та освітніх послуг.
З метою реалізації права дитини на життя держава забезпечує кожній сімейній парі, вагітним жінкам доступ до інформації, що вказує на важливість відповідального планування сім'ї.
В інтересах матері та дитини з метою захисту їх права на життя держава вживає всіх необхідних заходів по забезпеченню їх уважним кваліфікованим безоплатним медичним обслуговуванням, безпечними з точки зору інфікування пологами та доступом до лікарів-спеціалістів у важких випадках, проведенню своєчасної необхідної вакцинації і профілактики захворювань, забезпеченню достатнього життєвого рівня їх сім'ї.
2. Кожна дитина має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Право на охорону здоров'я передбачає достатній життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, безоплатний медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримки здоров'я дитини; безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище; безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку; кваліфіковану безоплатну медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров'я; правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я; відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди та інші права у галузі охорони здоров'я.
В інтересах майбутньої дитини батьки зобов'язані вести здоровий спосіб життя, постійно дбати про своє фізичне здоров'я та психічний стан.
Батьки або особи, що їх замінюють, несуть основну відповідальність за забезпечення у межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку здорової дитини.
Держава вживає необхідних заходів по наданню допомоги батькам або особам, що їх замінюють, у здійсненні права на забезпечення виживання та здоровий розвиток дитини, до яких належать:
створення мережі джерел з придатною питною водою;
проведення безоплатної імунізації дітей та підлітків;
організація виробництва та забезпечення дітей спеціальними продуктами дитячого харчування, а також надання безкоштовного вітамінізованого молока, молочних сумішей для дітей першого та другого року життя; введення безкоштовного дієтичного харчування дітям із малозабезпечених сімей за медичними показниками;
забезпечення безкоштовними ліками дітей віком до трьох років незалежно від місця лікування;
безкоштовне придбання ліків по рецептам лікаря для дітей віком до 18 років з багатодітних, неповних, дисфункціональних сімей, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
організація харчування гарячими обідами учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл (безкоштовними для дітей з багатодітних, неповних, дисфункціональних сімей, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; за повну чи часткову оплату - для дітей з забезпечених сімей);
забезпечення пільг на отримання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення".
Враховано
частково
редакційно

39.
Стаття 9. Право на ім'я та громадянство


Стаття 7. Право на ім'я та громадянство
40.
Кожна дитина з моменту народження має право на ім'я та громадянство. Місце і порядок реєстрації народження дитини визначається Кодексом про шлюб та сім'ю України, а підстави і порядок набуття та зміни громадянства визначаються Законом України Про громадянство, іншими актами законодавства України.
-107- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У статті 9 слова "акти законодавства" замінити словами "нормативно-правовими актами".
Враховано
Кожна дитина з моменту народження має право на ім'я та громадянство. Місце і порядок реєстрації народження дитини визначається Кодексом про шлюб та сім'ю України, а підстави і порядок набуття та зміни громадянства визначаються Законом України "Про громадянство", іншими нормативно-правовими актами України.


-108- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Частину першу статті 9 після слова "народження" доповнити словами "має бути зареєстрована та отримати свідоцтво про народження, незалежно від правового статусу її батьків, і…" і далі за текстом.
Відхилено
-109- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 9 "Право на ім'я та громадянство" доповнити новим абзацом: "Контроль за забезпеченням зазначеного права дитини здійснюється відповідною соціальною службою за місцем проживання батьків або розташування медичного закладу, що провів первинний огляд народженої дитини".
Відхилено


41.


Стаття 10. Право на достатній життєвий рівень
Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку.
-110- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 10 перше речення відредагувати таким чином: "Кожна дитина має право на рівень та умови життя, які забезпечують її всебічний фізичний, інтелектуальний, моральний, культурний, духовний та соціальний розвиток".
Другий абзац цієї статті записати: "Батьки або особи, які їх замінюють, несуть разом з державою відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини". (Всебічний розвиток дітей батьки без допомоги держави забезпечити не спроможні).
Враховано редакційно
Стаття 8. Право на достатній життєвий рівень
Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку.
43.
Батьки або особи, які їх замінюють несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини.
-111- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Частину 2 статті 10 доповнити словами "відповідно до чинного законодавства".
Враховано
редакційно
Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України.


-112- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135),
Н.д. ГаберМ.О. (Реєстр.картка №430)
Статтю 10 виключити з тексту Закону.
Відхилено

44.
Стаття 11. Право на вільне висловлення думки, отримання інформації


Стаття 9. Право дитини на вільне висловлення думки та отримання інформації


-113- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абзац 1 статті 11 після слів "в усній, письмовій" доповнити словами "чи інших формах і засобах на вибір дитини". Виключити слова "за допомогою творів мистецтва", і далі за текстом.
Враховано
частково
редакційно

45.
Кожна дитина має право на вільне висловлення особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності, отримання інформації, що відповідає її віку. Це право включає свободу розшукувати, одержувати, використовувати, поширювати та зберігати інформацію в усній, письмовій чи іншій формі за допомогою творів мистецтва чи інших засобів на вибір дитини. Їй забезпечується доступ до інформації та матеріалів з різних національних і міжнародних джерел, особливо тих, які сприяють здоровому фізичному і психічному розвитку, соціальному, духовному та моральному благополуччю.
-114- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Вилучити текст статті 11, який починається словами "Це право включає…" і до кінця абзацу. Замість вилученого тексту статтю 11 доповнити такими абзацами:
"Кожна дитина має право на доступ до інформації і матеріалів із різних національних джерел, особливо до такої інформації і матеріалів, які спрямовані на сприяння її соціальному, духовному та моральному благополуччю, здоровому фізичному і психологічному розвитку.
Держава в першу чергу сприяє засобам масової інформації у поширенні інформації і матеріалів, корисних для дитини в соціальному, культурному відношеннях, які спрямовані в найповнішому обсязі на розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання поваги до прав людини та основних свобод, до батьків, до навколишнього природного середовища, до культурної самобутності, мови та національних цінностей країни, в якій вона проживає, на її підготовку до свідомого життя.
Держава забезпечує вільний доступ дитини до інформації шляхом відкриття і фінансування нових та вже існуючих бібліотек, музеїв, театрів, кінотеатрів та інших об'єктів зберігання і розповсюдження інформації, сприяє виданню та розповсюдженню дитячої літератури та підручників".
Враховано
частково
редакційно
Кожна дитина має право на вільне висловлення особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності, отримання інформації, що відповідає її віку. Це право включає свободу розшукувати, одержувати, використовувати, поширювати та зберігати інформацію в усній, письмовій чи іншій формі, за допомогою творів мистецтва, літератури, засобів масової інформації, засобів зв'язку (комп'ютерної, телефонної мережі тощо) чи інших засобів на вибір дитини. Їй забезпечується доступ до інформації та матеріалів з різних національних і міжнародних джерел, особливо тих, які сприяють здоровому фізичному і психічному розвитку, соціальному, духовному та моральному благополуччю.
Діти мають право звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації та їх посадових осіб із зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої діяльності, заявами та клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.


-115- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48), Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Після частини першої статті 11 ввести нову частину, виклавши її в такій редакції: "З метою реалізації цього права держава сприяє:
поширенню засобами масової інформації матеріалів, корисних для розвитку дитини;
виданню та розповсюдженню дитячої літератури та підручників шляхом створення пільгових умов для їх видання;
міжнародному співробітництву у сфері обміну та поширення інформації та матеріалів, що надходять із різних національних і міжнародних джерел;
діяльності засобів масової інформації, спрямованій на задоволення мовних потреб дітей, в тому числі тих, які належать до національних меншин".
Враховано

З метою реалізації цього права держава сприяє:
поширенню засобами масової інформації матеріалів, корисних для розвитку дитини;
виданню та розповсюдженню дитячої літератури та підручників шляхом створення пільгових умов для їх видання;
міжнародному співробітництву у сфері обміну та поширення інформації та матеріалів, що надходять із різних національних і міжнародних джерел;
діяльності засобів масової інформації, спрямованій на задоволення мовних потреб дітей, в тому числі тих, які належать до національних меншин.


-116- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
У статті 11 з першого речення виключити слова "що відповідає її віку".
Відхилено-117- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 11 друге речення викласти у такій редакції: "Це право полягає в свободі ознайомлюватись, вивчати, розшукувати, одержувати, використовувати, поширювати та зберігати інформацію в усній, письмовій чи іншій формі за допомогою літератури, засобів масової інформації, засобів зв'язку (комп'ютерної, телефонної мережі тощо) творів мистецтва чи інших засобів на вибір дитини".
У статті 11, другому реченні першого пункту зробити уточнення: "Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних та інших дитячих та громадських закладах підтримується..." і далі за текстом. Необхідність такого уточнення обумовлена тим, що приниження честі та гідності дитини може відбутися в інших, дорослих, закладах, в той час, коли в дитячих установах все буде гаразд.
Враховано частково
редакційно-118- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Статтю 11 доповнити новим абзацом такого змісту: "Здійснення прав дитини на вільне висловлювання думки та отримання інформації може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошення інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету та неупередженості правосуддя".
Враховано

Здійснення прав дитини на вільне висловлювання думки та отримання інформації може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошення інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету та неупередженості правосуддя.


-119- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Розділ ІІ після статті 11 доповнити новою статтею такого змісту:
"Стаття __. Забезпечення прав дитини під час розгляду судових справ
Кожна дитина, яка досягла десяти років, під час розгляду судовим органом справи, яка її стосується, має наступні права, здійснення яких вона може вимагати:
1) отримувати всю відповідну інформацію по справі;
2) отримувати консультації та висловлювати свою думку;
3) бути поінформованою про можливі наслідки врахування її думки та про можливі наслідки будь-якого рішення.
Також кожна дитина має право:
1. Право клопотання про отримання допомоги з боку визначеної на вибір дитини відповідної особи для висловлення своєї думки.
2. Право клопотання, особисто або через інших осіб чи органи, визначені законодавством, про призначення окремого представника, а у необхідних випадках - адвоката.
3. Право призначати свого власного представника, якщо батьки або особи, які їх замінюють, не можуть представляти дитину внаслідок конфлікту інтересів з нею.
4. Право здійснювати деякі або усі права сторін у судовому розгляді".
Відхилено.
Ці питання
врегульовані
відповідними
кодексами
-120- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Після статті 11 "Право на вільне висловлення думки, отримання інформації" ввести нову статтю:
"Право дитини на захист від інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоду її здоров'ю, моральному і духовному розвитку
Дитина має право на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, яка завдає шкоду її здоров'ю, моральному та духовному розвитку.
З метою охорони здоров'я, забезпечення фізичної, інтелектуальної, моральної, психічної та іншої безпеки дитини, захисту її від негативного впливу державою, після проведення обов'язкової правової, соціальної, психологічної, педагогічної, санітарної експертизи, встановлюються нормативи розповсюдження друкованої продукції, аудіо - та відеопродукції, іншої продукції, комп'ютерної інформації, настільних, комп'ютерних і інших ігор, іграшок та ігрових споруд, які не рекомендуються дитині для користування.
За порушення зазначеного права дитини законодавством передбачається адміністративна, цивільно-правова та кримінальна відповідальність".
Враховано частково у
статті 20 остаточної редакції

46.
Стаття 12. Право на захист від усіх форм насильства


Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства


-121- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У статті 12 врахувати обмеження, встановлені частиною 3 статті 34 Конституції України.
Враховано у статті 9 остаточної редакції

47.
1. Кожна дитина має право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних та інших дитячих закладах підтримується засобами, які грунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають умисне приниження честі та гідності дитини.
-122- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
У другому реченні частини 1 статті 12 виключити слово "умисне".
Враховано
Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що грунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини.


-123- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
У статті 12 в пункті 1 слова: "Кожна дитина має право на свободу" замінити словами "Кожній дитині гарантується право на свободу".
Враховано-124- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Пункт 1 статті 12 викласти в такій редакції: "Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах засобами, які грунтуються на взаємоповаги, справедливості і виключати приниження честі та гідності дитини".
Враховано

48.
2. Держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють, втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин, до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушення до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.
-125- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
З пункту 2 статті 12 виключити слова "релігійних психокультоваих", виклавши його у наступній редакції: "Держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють, втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин, до екстремістських угруповань та течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушення до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо".
Відхилено
Держава здійснює захист дитини від:
усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;
втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;
залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.


-126- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
У пункті 2 статті 12 після слів "включаючи сексуальні зловживання" вилучити слова " у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють", а далі за текстом.
Відхилено-127- Н.д.Шушкевич В.Г. (Реєстр.картка №421)
Виключити із пункту 2 статті 12 слова "...до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій".
Відхилено-128- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Доповнити статтю 12 переліком екстремістських організацій.
Враховано частково-129- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Частину другу пункту 2 статті 12 доповнити: "Державою забороняється реклама (тютюнових виробів, алкоголю, порнографічних фільмів, тощо), яка шкодить духовному, моральному чи фізичному розвитку дітей".
Враховано
частково
редакційно

49.
Держава через органи опіки і піклування надає необхідну допомогу дитині та особам, які піклуються про неї, у запобіганні, виявленні, повідомленні, передачі на розгляд, розслідуванні випадків жорстокого поводження з дитиною.
-130- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину другу пункту 2 статті 12 законопроекту викласти в такій редакції: "Держава через органи опіки і піклування, служби у справах неповнолітніх у порядку, встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у запобіганні та, виявленні, випадків жорстокого поводження з дитиною, передачі інформації про ці випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів для проведення розслідування і вжиття заходів щодо припинення насильства".
Враховано
Держава через органи опіки і піклування, служби у справах неповнолітніх у порядку, встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передачі інформації про ці випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів для проведення розслідування і вжиття заходів щодо припинення насильства.


-131- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Абзац 2 частини 2 статті 12 доповнити словами "або неналежне виконання батьками чи одним з них, обов(язків по вихованню дітей чи про зловживання батьківськими правами".
Враховано

50.
Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та піклування, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів.
-132- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Статтю 12 пункт 2 абзац 2 після "слів опіки і піклування" доповнити словами "служби у справах неповнолітніх".
Враховано
Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів.
51.
3. Забороняється розголошення будь-якої інформації, а також друкування публікацій, які могли б заподіяти шкоди репутації дитини, без згоди дитини або її законного представника.
-133- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пункт 3 статті 12 викласти в такій редакції: "Розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти шкоди її, без згоди законного представника дитини забороняється".
Враховано
Розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоди, без згоди законного представника дитини забороняється.


-134- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У пункті 3 статті 12 слова "законного представника" замінити словами "батьків чи осіб, які їх замінюють".
Відхилено-135- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 3 статті 12 вимагає суттєвої доробки: "Забороняється розголошення будь-якої інформації усно, на побутовому рівні, а також шляхом використання засобів масової інформації (публікування в пресі, показу по телебаченню, радіопередач тощо), які могли б заподіяти шкоди репутації чи моральному стану дитини, без згоди самої дитини (якщо її вік дозволяє робити подібну оцінку) або її законного представника".
Враховано
редакційно-136- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Пункт 3 статті 12 викласти у такій редакції:
"До виповнення дитині 16 років забороняється без згоди її законного представника розголошувати будь-яку інформацію про дитину, яка могла б заподіяти шкоду її репутації, а до настання повноліття ї без згоди самої дитини".
Враховано
частково
редакційно-137- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю 12 пункт 3 викласти в такій редакції: "Забороняється розголошення будь-якої інформації, а також друкування публікацій, які могли б заподіяти шкоди репутації дитини, без згоди дитини та її батьків, або інших осіб, які за неї піклуються або органів опіки".
Враховано
частково

52.
4. Процедура розгляду скарг дітей на порушення їх прав і свобод, жорстоке поводження, насильства і знущання над ними в сім'ї та за її межами затверджується у порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України.
-138- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У пункті 4 статті 12 вилучити слова "затверджуються у порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України" і написати "встановлюється законодавством".
Враховано
Процедура розгляду скарг дітей на порушення їх прав і свобод, жорстоке поводження, насильство і знущання над ними в сім'ї та поза її межами встановлюється законодавством.


-139- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 12 "Право на захист від усіх форм насильства" викласти в такій редакції:
"Кожна дитина має право на захист проти усіх видів насильства, експлуатації і дискримінації.
Держава зобов'язана позбавити дитину від насильства, усіх видів експлуатації та дискримінації, тягара та нестатків, голоду та хвороб, негативного впливу та наслідків військових, збройних та інших конфліктів, масових заворушень чи військового стану, аварій, катастроф, природних явищ стихійного характеру чи будь-якого іншого негативного впливу шляхом першочергового надання безоплатного притулку, харчування, медичної, матеріальної, психологічної, правової та іншої допомоги і догляду, а у необхідних випадках надання охорони та переміщення (евакуації) дитини у безпечне місце.
У всіх випадках, коли життю та здоров'ю, особистій недоторканості та свободі дитини загрожує небезпека, спричинена насильством або загрозою його застосування, експлуатацією і дискримінацією її у будь-якій формі, держава зобов'язана взяти дитину під свою опіку та захист.
Усі особи, дії або бездіяльність яких призвели або можуть призвести до застосування по відношенню до дитини насильства або будь-якої форми експлуатації (економічної, сексуальної, фізичної та іншої) та дискримінації, несуть адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність".
Враховано частково
редакційно

53.
Розділ ІІІ. Дитина і сім'я


Розділ ІІІ. Дитина і сім'я
54.
Стаття 13. Дитина і сім'я


Стаття 11. Дитина і сім'я
55.
Сім'я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.
-140- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Назву статті 13 викласти в редакції: "Відносини в сім(ї".
Відхилено
Сім'я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.
56.
Кожна дитина має право на проживання в сім'ї разом з батьками або в сім'ї одного з них та на піклування батьків.
-141- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 13 в кінці першого речення дописати: "...виходячи з можливостей, які створює для благополуччя сім'ї держава".
Відхилено
Кожна дитина має право на проживання в сім'ї разом з батьками або в сім'ї одного з них та на піклування батьків.
57.
Неповна сім'я - це сім'я, що складається лише з матері або батька і дитини (дітей).
-142- Н.д. Пасєчна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
З частини другої статті 13 виключити слово "сім(я".
Відхилено

58.
Багатодітна сім'я - це сім'я, що складається з батьків або одного з батьків і трьох та більше дітей.
-143- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Визначення неповної та багатодітної сім'ї перенести з статті 13 в статтю 1.
Враховано-144- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
З статті 13 терміни: "неповна сім(я, багатодітна сім(я, сім(я" перенести без змін в статтю 1.
Враховано


59.
Батько і мати мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей.


Батько і мати мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та основним обов'язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини.


-145- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
У статті 13 дати визначення поняття "Прийомної сім(ї".
Враховано
у статті 1 остаточної редакції-146- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Доповнити розділ II статті 13 частиною такого змісту: Обов'язки дитини: Діти повинні дотримуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, оволодівати знаннями та професійними навичками, розвивати свої розумові здібності, турбуватись про своє здоров'я, гармонійний духовний та фізичний розвиток, вивчати та поважати традиції, культурне надбання українського та інших народів, бережно ставитися до історико-культурного та навколишнього природного середовища, майна, готуватись до самостійного життя та трудової діяльності".
Відхилено-147- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 13 "Дитина і сім'я" викласти у такій редакції:
"1. Сім'я є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку суспільства. Для всебічного і гармонійного розвитку особи дитина повинна рости в сімейних умовах, в атмосфері щастя, любові і розуміння.
2. Предметом основної турботи та основним обов'язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини.
У разі неналежного виконання батьками (одним з них) обов'язків з виховання або зловживання батьківськими правами дитина незалежно від її віку самостійно або за допомогою сторонніх осіб, громадських організацій вправі звернутися за захистом своїх прав та інтересів до соціальної служби, органів опіки та піклування, органів прокуратури та суду".
Враховано редакційно
-148- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Після статті 13 "Дитина і сім'я" ввести нову статтю: "Право дитини на особисте та сімейне життя"
Кожна дитина має право на захист від свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте та сімейне життя, на недоторканість житла, на таємницю кореспонденції та на захист від незаконного посягання на її честь та гідність.
Забороняється без особистої згоди дитини та її батьків чи осіб, що їх замінюють, розповсюджувати будь-яку інформацію про неї, особливо про випадки перебування її в конфлікті з законом, про злочини, вчинені проти неї, спроби самогубства, якщо така інформація дає можливість її ідентифікувати.
Держава визнає виховання дитини в сім'ї пріоритетним і вживає для захисту права дитини на сімейне життя всіх необхідних заходів, до яких належить забезпечення всебічного благополуччя сім'ї, сприяння дитині у проведенні її усиновлення, поміщення в прийомні сім'ї, будинки сімейного типу.
Особи, дії або бездіяльність яких призвели до порушення права дитини на особисте та сімейне життя, несуть цивільно-правову та кримінальну відповідальність".
Враховано частково
в інших
статтях

60.
Стаття 14. Відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини
-149- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Назву статті 14 викласти в такій редакції: "Права, обов(язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини".
Враховано
Стаття 12. Права, обов'язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини
61.
1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.
-150- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
У статті 14 пункт 1 абзац 1 після слів: "моральний розвиток, навчання" доповнити словами "і виховання" і далі за текстом.
Враховано

Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.


-151- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320), Н.д. Марковська Н. С. (Реєстр.картка №347)
У першому абзаці пункту 1 статті 14 в першому реченні записати "розвитку особистості дитини".
Враховано-152- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В останньому реченні пункту 1 статті 14 було б доцільно розгорнути поняття рівноправності, не обмежуючи його рівноправністю жінок та чоловіків, тому пропоную таку редакцію кінцівки речення: "...рівноправності всіх членів суспільства (в тому числі жінок та чоловіків), злагоди та дружби ..." і далі за текстом.
Враховано


62.
Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток особи в найповнішому обсязі, повагу до прав, свобод людини і громадянина, мови та національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, рівноправності жінок і чоловіків, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами.
-153- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48), Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину другу статті 14 проекту закону викласти в такій редакції: " Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами".
Враховано
Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами.


-154- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
У статті 14 пункт 1 абзац 2 слова: "життя у вільному суспільстві" замінити словами "життя у суспільстві".
Враховано

63.
2. Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків щодо виховання дітей, захищає права сім'ї, забезпечує розвиток мережі державних дитячих закладів.
-155- - Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
У пункті 2 статті 14 після слова "закладів" доповнити
словами: "сприяє розвиткові недержавних дитячих
закладів".
Враховано
Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків щодо виховання дітей, захищає права сім'ї, сприяє розвитку мережі дитячих закладів.


-156- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Виключити з пункту 2 статті 14 фразу "забезпечує розвиток мережі державних дитячих закладів".
Відхилено


64.
3. Позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від обов'язку утримувати дітей. Порядок відшкодування витрат на перебування дитини в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку інтернаті, школі-інтернаті, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, іншому закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-157- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Частину 3 статті 14 після слів "Позбавлення батьківських прав" доповнити словами "прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення їх цих прав" і далі за текстом.
Також доповнити пункт 3 статті 14 абзацом: "Кошти на утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у дитячі заклади стягуються із їх батьків у розмірах встановлених чинним законодавством".
Враховано
редакційно
Позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення їх цих прав не звільняє батьків від обов'язку утримувати дітей.
Порядок і розміри відшкодування витрат на перебування дитини в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, школі-інтернаті, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, іншому закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюються законодавством України.


-158- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
У частині 3 статті 14 необхідно визначити розмір відшкодування з батьків витрат за перебування дітей в закладах для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Це питання згідно з Конституцією повинно бути врегульоване Законом, а не актом Кабінету Міністрів України.
Враховано-159- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
Статтю 14 пункт 3 після слів: "прийомній сім(ї" доповнити словами "за згодою прийомних батьків".
Відхилено


65.
4. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідно до законодавства України відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків.
-160- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Перший абзац пункту 4 статті 14 після слова "відповідальність" доповнити словами "за створення умов необхідних для всебічного розвитку дитини", слово "несуть" поставити перед словом "відповідальність".
Враховано частково
Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до закону.
66.
У разі відмови батьків або осіб, які їх замінюють, від надання дитині медичної допомоги, якщо це загрожує її здоров'ю, вони несуть відповідальність згідно із законодавством України. Медичні працівники у разі критичного стану здоров'я дитини, який вимагає термінового медичного втручання, зобов'язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за залишення дитини в небезпеці.
-161- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320), Н.д. Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину другу пункту 4 статті 14 викласти в такій редакції: "У разі відмови від надання дитині необхідної медичної допомоги, якщо це загрожує її здоров'ю, батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність згідно з законом. Медичні працівники у разі критичного стану здоров'я дитини, який вимагає термінового медичного втручання, зобов'язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за залишення дитини в небезпеці".
Враховано
У разі відмови від надання дитині необхідної медичної допомоги, якщо це загрожує її здоров'ю, батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність згідно з законом. Медичні працівники у разі критичного стану здоров'я дитини, який вимагає термінового медичного втручання, зобов'язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за залишення дитини в небезпеці.


-162- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У статті 14 перше речення абзацу 2 пункту 4 після слів: "Загрожує її здоров(ю" доповнити словами "якщо така відмова не пов(язана з неможливістю оплатити медичні послуги".

Відхилено-163- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 4 статті 14 викласти в такій редакції: "Батьки або особи, які їх замінюють, несуть згідно із законодавством України відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини в сфері охорони здоров'я, фізичного та духовного розвитку, навчанні, а також за невиконання та ухилення від батьківських обов"язків".
Враховано
частково-164- Н.д. Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Перше речення пункту 4 статті 14 викласти в такій редакції: "Батьки або особи, які їх замінюють, у разі відмови від надання дитині медичної допомоги, коли це загрожує її здоров'ю, якщо така відмова не пов(язана з неможливістю оплатити медичні послуги, несуть відповідальність згідно із законодавством України".
Враховано
частково
редакційно-165- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У статті 14 розділі III змінити послідовність пунктів 3 і 4.
Відхилено

67.
Стаття 15. Державна допомога сім'ям з дітьми


Стаття 13. Державна допомога сім'ям з дітьми
68.
Держава забезпечує гарантований рівень матеріальної підтримки сімей, які виховують дітей, що здійснюється шляхом надання допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", а також інших видів допомоги та доплати, передбачених законодавством України.
-166- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320), Н.д. Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 15 законопроекту викласти у такій редакції:
"З метою створення належних матеріальних умов для виховання дітей у сім'ях держава надає батькам або особам, які їх змінюють, соціальну допомогу, передбачену Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та іншими законами України.
Сім'ям з дітьми у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, надаються пільгові довгострокові кредити з метою придбання житла, житлового будівництва та предметів довгострокового користування".
Враховано
З метою створення належних матеріальних умов для виховання дітей у сім'ях держава надає батькам або особам, які їх змінюють, соціальну допомогу, передбачену Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та іншими законами України.
Сім'ям з дітьми у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, надаються пільгові довгострокові кредити з метою придбання житла, житлового будівництва та предметів довгострокового користування.


-167- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Доповнити частину першу статті 15 після слова "дітей" словами "не менший за розмір прожиткового мінімуму". Додати наприкінці ст. 15 абзац такого змісту: "Посадові особи, дії або бездіяльність яких призвело до несвоєчасного надання державної допомоги сім'ям з дітьми несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України".
Відхилено


69.
Держава створює умови для повноцінного життя і розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають вади фізичного чи розумового розвитку або перебувають у надзвичайно складних умовах, шляхом здійснення соціальних, економічних та екологічних заходів.
-168- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
У статті 15 "Державна допомога сім'ям з дітьми" вилучити другий абзац.
Враховано-169- Н. д Кириленко І. Г.(Реєстр.картка №36)
У частині 2 статті 15 замість слова "створює" записати "гарантує" і далі за текстом.
Відхилено-170- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
У статті 15 абзаці 2 слова: "держава створює" замінити словами "держава гарантує".
Відхилено-171- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Доповнити статтю 15 новим абзацом: "Сім(ям, які мають двох і більше дітей надаються пільгові довгострокові кредити для придбання житла та житлового будiвництва, предметiв довгострокового користування. Розміри і порядок надання кредитів визначається Кабінетом Міністрів України".
Враховано
редакційно-172- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Доповнити статтю 15 частиною третьою: "Багатодітним сім(ям, які складаються з чотирьох та більше дітей віком до 18 років, виплачується грошова допомога в розмірі 18 гривень на кожну дитину".
Відхилено-173- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частину другу статті 15 доповнити таким реченням: "Держава заохочує й підтримує благодійницьку діяльність, спрямовану на підтримку дітей-сиріт".
Враховано редакційно
у статті 5
остаточної редакції-174- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Статтю 15 викласти у такій редакції:
"Стаття 15. Основні засади надання державної допомоги сім(ям з дітьми.
Держава створює батькам необхiднi умови для народження та виховання дiтей, в разi необхiдностi надає їм матерiальну допомогу для виховання, навчання i розвитку дiтей. Сiм'ям, якi мають двох i бiльше дiтей, надаються пiльговi довгостроковi кредити для придбання житла та житлового будiвництва, предметiв довгострокового користування.
Державна допомога у вихованнi та соцiальному становленнi дiтей надається за такими напрямами:
Надання державної допомоги (матерiального забезпечення) сiм'ям з дiтьми незалежно вiд iнших пiдстав у разi народження дитини та догляду за нею до досягнення вiку трьох рокiв, тимчасової непрацездатностi у зв'язку з хворобою дитини, а також на дiтей вiйськовослужбовцiв строкової служби;
Соцiальної пiдтримки малозабезпечених, багатодiтних та неповних сiмей;
Надання державної допомоги, пiльг та компенсацiй сiм'ям з дiтьми, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;
Забезпечення прав та iнтересiв дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених пiклування батькiв;
Надання державної допомоги та пiльг дiтям-iнвалiдам, iнфiкованим вiрусом iмунодефiциту людини, а також тим, якi перенесли хiмiчну iнтоксикацiйну алопецiю.
Державна допомога i встановленi державою пiльги дiтям i сiм'ям, де вони виховуються, не розповсюджуються на батькiв, з якими дитина не проживає без поважних на те причин.
Розмiри i порядок надання допомоги та кредитiв визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.
Уряд Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, органи мiсцевого самоврядування можуть надавати додатковi пiльги сiм'ям".
Враховано
частково
редакційно
-175- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159),
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Доповнити статтю 15 новими абзацами: "Держава встановлює пільгові умови прийняття до вищих закладів освіти дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків.
Посадові та інші особи, які їх замінюють, що своїми діями або бездіяльністю порушують право дитини на освіту, притягаються до адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності".
Враховано
редакційно
у статті 19
остаточної
редакції-176- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
Після статті 15 текст законопроекту доповнити новою статтею такого змісту: "Державна допомога молодим сім(ям та сім(ям студентським, що мають дитину" такого змісту "Держава створює усі необхідні умови по реалізації правового та соціального забезпечення дітей, у тому числі конституційних гарантій на належну освіту, охорону здоров(я, харчування та проживання".
Враховано частково редакційно

70.
Стаття 16. Розлучення дитини з сім'єю


Стаття 14. Розлучення дитини з сім'єю
71.
Діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх волі, за винятком випадків, коли таке розлучення необхідне в інтересах дитини або цього вимагає рішення суду, що набрало законної сили.
-177- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Перший абзац статті 16 викласти у такій редакції: "Діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх волі, за винятком випадків, коли таке розлучення необхідне в інтересах дитини за рішенням суду, яке набрало законної сили".
Враховано
Діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх волі, за винятком випадків, коли таке розлучення необхідне в інтересах дитини і цього вимагає рішення суду, що набрало законної сили.


-178- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У першому абзаці статті 16 слово "або" замінити словом "коли".
Враховано редакційно
-179- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Частину 1 статті 16 викласти у такій редакції: "Діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх
волі, за винятком випадків, коли цього вимагає рішення
суду, що набрало законної сили. Якщо розлучення необхідне в інтересах дитини, воно може бути здійснене тільки за рішенням суду".
Враховано частково-180- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
В останньому реченні статті 16 слова "яка досягла 10 років" замінити словами "якій виповнилось десять років".
Відхилено

72.
Під час вчинення дій, пов'язаних з розлученням дитини з одним або обома батьками, а також інших дій, що стосуються дитини, судом заслуховується думка та побажання дитини, яка досягла десяти років.
-181- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
З останнього речення статті 16 проекту закону вилучити слова " яка досягла десяти років".
Враховано
Під час вчинення дій, пов'язаних з розлученням дитини з одним або обома батьками, а також інших дій, що стосуються дитини, в порядку, встановленому законом, судом заслуховується думка та побажання дитини.


-182- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Із статті 16 вилучити положення про можливість розлучення дітей з батьками на інших підставах.
Враховано-183- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Після статті 15 доповнити проект наступними статтями у такій редакції:
"Стаття 16. Державна допомога дiтям з малозабезпечених та багатодiтних сiмей
Заходи державної допомоги малозабезпеченим та багатодiтним сiм'ям здiйснюються, виходячи з офiцiйно пiдтвердженого рiвня середнього сукупного доходу на члена сiм'ї шляхом:
надання державної допомоги на кожну дитину;
безкоштовного вiдпуску спецiальних продуктiв дитячого харчування;
сприяння у лiкуваннi та оздоровленнi дiтей, набуття ними освiти та професiйної пiдготовки.
Порядок та умови надання допомоги визначаються законодавством України. Соцiальнi служби органiв мiсцевого самоврядування можуть надавати одноразову або регулярну допомогу за ступенем нужденностi малозабезпеченим сiм'ям з дiтьми. Умовою надання допомоги за ступенем нужденностi є прямий соцiальний контакт у формi безпосереднього ознайомлення вiдповiдних працiвникiв служби соцiального захисту та офiцiйного висновку про необхiднiсть надання допомоги.
Стаття 17. Державна допомога дiтям, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи
Сiм'ям з дiтьми, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи надається державна допомога, пiльги та компенсацiї, здiйснюються заходи для повного забезпечення дiтей засобами для лiкування, путiвками на оздоровлення, екологiчно чистими продуктами харчування.
Держава забезпечує прiоритетну турботу щодо охорони здоров'я дiтей, якi проживають на територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи або зазнали радiоактивного впливу.
З цiєю метою проводиться єдина полiтика виявлення, облiку, профiлактики, лiкування та оздоровлення цих дiтей. Кошти на будiвництво i утримання спецiалiзованих профiлактичних, лiкувальних та оздоровчих або дитячих вiддiлень в iнших аналогiчних закладах видiляються у загальнодержавному та комунальному бюджетах окремими статтями.
Посадовi особи, які замість дiтей, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, влаштовують у спеціалізовані дитячі заклади інших дітей притягуються до вiдповiдальностi у встановленому законом порядку.
Держава забезпечує умови для виробництва на промисловій основі з екологічно чистої сировини харчових продуктів для дітей та пільгове надання їх дітям віком до трьох років та хворим дітям.
Порядок та умови надання допомоги, пiльг та компенсацiй визначаються законодавством України.
Стаття 18. Державна допомога та пiльги дiтям, iнфiкованим вiрусом iмунодефiциту людини, а також тим, якi перенесли хiмiчну iнтоксикацiйну алопецiю
Дiтям, iнфiкованим вiрусом iмунодефiциту людини, а також тим, якi перенесли хiмiчну iнтоксикацiйну алопецiю, надаються компенсацiйнi виплати щодо оплати проїзду у разi направлення до спецiалiзованого державного медичного закладу на лiкування, консультацiю чи оздоровлення, право на безкоштовний вiдпуск медикаментiв та щорiчне безкоштовне оздоровлення.
Стаття 19. Державнi гарантiї щодо соцiального захисту дiтей-iнвалiдiв
Дiтям, якi мають фiзичнi чи розумовi вади вiд народження або стали iнвалiдами, держава забезпечує необхiднi умови для їх фiзичної та соцiальної реабiлiтацiї у суспiльствi, надання їм вiдповiдної матерiальної та iншої допомоги, встановлення одному з батькiв чи осiб, якi його замiняють скороченого робочого дня (до 2 годин) зi збереженням повної оплати, надання додаткової оплачуваної вiдпустки (до 10 днiв), створення відповідних учбових та інших соціальних закладів, де діти утримуються за рахунок держави.
Фiзичнi i юридичнi особи, якi надають благодiйну допомогу дiтям-iнвалiдам, сприяють їх фiзичнiй та соцiальнiй реабiлiтацiї, користуються пiльгами у порядку, встановленому законами України.
Асигнування на будiвництво i утримання закладiв для дiтей-iнвалiдiв у державному та мiсцевих бюджетах видiляються окремою статтею".
Враховано
частково
редакційно в
інших статтях
остаточної редакції

73.
Стаття 17. Спілкування дитини з батьками, які проживають окремо


Стаття 15. Спілкування дитини з батьками, які проживають окремо
74.
Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів.


Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів.
75.
Батьки, які проживають окремо від дитини, зобов'язані брати участь у її вихованні і мають право спілкуватися з нею.
-184- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Частину другу статті 17 доповнити словами "якщо судом визнано, що таке спілкування не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини".
Враховано
Батьки, які проживають окремо від дитини, зобов'язані брати участь у її вихованні і мають право спілкуватися з нею, якщо судом визнано, що таке спілкування не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини.
76.
Якщо батьки не можуть дійти згоди щодо участі у вихованні дитини одного з батьків, який проживає окремо, цей порядок визначається органами опіки та піклування за участю батьків, виходячи з інтересів дитини.
-185- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
На початку першого речення частини третьої статті 17 замість слова "якщо" написати " У разі, коли батьки не можуть дійти згоди щодо участі одного з батьків, який проживає окремо, у вихованні дитини, порядок такої участі" і далі за текстом.
Внести до зазначеної частини доповнення наступного змісту: "Рішення органів опіки та піклування з цих питань можуть бути оскаржені у суді у порядку, встановленому законодавством".
Враховано
У разі, коли батьки не можуть дійти згоди щодо участі одного з батьків, який проживає окремо, у вихованні дитини, порядок такої участі визначається органами опіки та піклування за участю батьків, виходячи з інтересів дитини. Рішення органів опіки та піклування з цих питань можуть бути оскаржені в суді в порядку, встановленому законом.


-186- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Частину третю статті 17 доповнити реченням "Порядок органів опіки та піклування про спілкування дитини з батьками може бути оскарженим".
Враховано частково редакційно

77.
Дитина має право на отримання інформації про відсутніх батьків, якщо це не завдає шкоди її психічному і фізичному здоров'ю.


Дитина має право на отримання інформації про відсутніх батьків, якщо це не завдає шкоди її психічному і фізичному здоров'ю.
78.
Стаття 18. Спілкування дитини з батьками, які проживають у різних державах


Стаття 16. Спілкування дитини з батьками, які проживають у різних державах
79.
Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право на регулярні особисті стосунки і прямі контакти з обома батьками. Дитина та її батьки для возз'єднання сім'ї мають право на вільний в'їзд в Україну та виїзд з України у порядку, встановленому законодавством України.
-187- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Друге речення статті 18 після слів: "законодавством України" доповнити словами "та інших держав".
Враховано редакційно у статтях 36, 37 остаточної редакції
Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право на регулярні особисті стосунки і прямі контакти з обома батьками. Дитина та її батьки для возз'єднання сім'ї мають право на вільний в'їзд в Україну та виїзд з України у порядку, встановленому законодавством.


-188- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 18 доповнити словами: "якщо таке спілкування не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини".
Відхилено

80.
Стаття 19. Право дитини на майно


Стаття 17. Право дитини на майно
81.
1. Кожна дитина, в тому числі й усиновлена, має право на одержання в установленому порядку в спадщину майна і грошових коштів батьків чи одного з них у разі їх смерті або визнання померлими рішенням суду незалежно від місця проживання. Дитина, батьки якої позбавлені батьківських прав, не втрачає права на успадкування їх майна.
-189- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У статті 19 з першого речення пункту 1 вилучити частину до кінця речення після слів "грошових коштів".
Відхилено
Кожна дитина, в тому числі й усиновлена, має право на одержання в установленому порядку в спадщину майна і грошових коштів батьків чи одного з них у разі їх смерті або визнання їх померлими за рішенням суду незалежно від місця проживання. Дитина, батьки якої позбавлені батьківських прав, не втрачає права на успадкування їх майна.


-190- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 19 "Право дитини на майно" і статтю 20 "Право дитини на житло" вилучити, замість них ввести нову статтю "Захист права власності дитини" в такій редакції:
"1. Майнові та особисті немайнові права дитини утверджуються, забезпечуються та захищаються чинним законодавством.
2. Батьки не можуть здійснити без дозволу органів опіки та піклування за місцем проживання (місцем знаходження) дитини відчуження частини житла, що їй належить, не придбавши на її ім'я іншого окремого житла або не врахувавши інтересів дитини при придбанні іншого спільного житла згідно з нормами житлового законодавства, не допускаючи при цьому погіршення житлових умов.
Держава забезпечує окремим безоплатним упорядкованим житлом дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Адміністрація навчально-виховних закладів для дітей-сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків, зобов'язана звернутися з клопотанням про надання вищезазначеного житла до житлових комісій відповідних територіальних органів самоврядування, крім міст з районним поділом, де це питання вирішується житловими комісіями міських органів самоврядування.
Забезпечення прав та інтересів дитини на житло при укладанні відповідних угод по відчуженню або придбанню житла здійснюється шляхом посвідчення таких угод виключно у державних органах нотаріату.
В інтересах дитини-сироти, дитини, батьки якої безвісно відсутні, оголошені померлими, перебувають в місцях позбавлення волі або перебувають під вартою на час слідства, визнані недієздатними, та дитини, від якої відмовились батьки, органи опіки та піклування зобов'язані провести приватизацію державного житла, в якому проживають такі діти.
Контроль за виконанням органами опіки та піклування цього обов'язку здійснюється відповідною територіальною соціальною службою та прокуратурою.
3. Дитина з моменту народження є єдиним законним власником майна, яке їй подаровано, нею успадковано або набуто нею на будь-яких інших підставах, не заборонених законом, а також всього майна у випадку, якщо з будь-яких причин вона залишилася без піклування батьків. Зазначене майно, з дозволу органів опіки і піклування, може бути використане в подальшому опікунами, піклувальниками або іншими законними представниками дитини виключно в інтересах дитини-власника до досягнення нею повноліття. Будь-які угоди з майном, яке належить дитині, можуть бути здійснені виключно з метою отримання майнової вигоди дитиною-власником.
Посадові та службові особи органів державної влади та управління, працівники МВС України, працівники соціальної служби, працівники житлово-експлуатаційних організацій, працівники закладів освіти, громадяни та інші особи, яким стало відомо про факт залишення дитини без піклування батьків, зобов'язані негайно повідомити про це відповідну соціальну службу, а також відповідні органи МВС України.
4. Посадові і службові особи органів державної влади та управління, працівники органів опіки і піклування, члени опікунських рад, працівники органів, які уповноважені посвідчувати цивільно-правові угоди, працівники МВС України, працівники соціальної служби, працівники житлово-експлуатаційних організацій, працівники закладів освіти, громадяни та інші особи, дії або бездіяльність яких призвели або можуть призвести до порушення житлових та/або майнових або особистих немайнових прав та інтересів дитини, несуть цивільно-правову та кримінальну відповідальність".
Враховано
редакційно

82.
2. У разі визнання батьків або одного з них рішенням суду безвісно відсутніми дитина має право на утримання за рахунок їх коштів і майна.


У разі визнання батьків або одного з них рішенням суду безвісно відсутніми, дитина має право на утримання за рахунок їх коштів і майна.
83.
3. Батьки, опікуни, піклувальники не мають права без дозволу органів опіки і піклування укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати розподіл, обмін, відчуження житлової площі, зобов'язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов'язання, укладати інші угоди, які істотно обмежують права та інтереси дитини.
-191- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пункт 3 статті 19 доповнити реченням: "Всі інші угоди від імені дітей батьки, опікуни і піклувальники здійснюють без згоди органів опіки та піклування. Якщо інше не передбачено законодавством".
Відхилено
Батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати розподіл, обмін, відчуження житла, зобов'язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов'язання.


-192- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У пункті 3 статті 19 слова "опікуни, піклувальники" замінити словами "або особи, які їх замінюють".
Враховано-193- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У статті 19 перший абзац пункту 3 вилучити.
Відхилено

84.
Суд у разі позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав одночасно накладає заборону на відчуження майна та житла дітей, про що повідомляє нотаріальну контору. Інші майнові права дитини та порядок їх захисту встановлюються законодавством України.
-194- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430
У абзаці 4 статті 19 після слів "нотаріальну контору" додати слова " та службу у справах неповнолітніх за місцем знаходження майна та житла".
Враховано частково
Суд у разі позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав одночасно накладає заборону на відчуження майна та житла дітей, про що повідомляє нотаріальну контору за місцем знаходження майна та житла.
Інші майнові права дитини та порядок їх захисту встановлюються законами України.
85.
Стаття 20. Право дитини на житло


Стаття 18. Право дитини на житло
86.
Держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку.
-195- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 20 в першому реченні після слова "фізичному" вставити слово "психічному", і далі "...та розумовому розвитку". В другому реченні цієї ж статті записати замість слова "займаним" -"зайнятим".
Враховано частково редакційно
Держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку.


-196- Н.д. Кириленко І. Г.(Реєстр.картка №36)
Статтю 20 викласти в такій редакції: "Держава гарантує право дитини, яка знаходиться на утриманні держави, на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку".
Враховано частково редакційно

87.
Діти - члени сім'ї наймача або власника житлового приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем.


Діти - члени сім'ї наймача або власника житлового приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем.


-197- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
До статті 20 додати такий абзац: "Органи опіки та піклування забов'язані здійснювати контроль за додержання батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні житлових приміщень та купівлі нового житла".
Враховано
Органи опіки та піклування забов'язані здійснювати контроль за додержання батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні житлових приміщень та купівлі нового житла.
88.
Розділ ІV Дитина і суспільство


Розділ ІV. Дитина і суспільство
89.
Стаття 21. Право на освіту


Стаття 19. Право на освіту
90.
Кожна дитина має право на освіту.


Кожна дитина має право на освіту.
91.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
-198- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
У частині перший статті 21 слово "забезпечує" замінити словом "гарантує".
Враховано
Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг учням і студентам цих закладів в порядку, встановленому законодавством.


-199- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину першу статті 21 викласти у такій редакції: "Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг учням і студентам цих закладів в порядку, встановленому законодавством".
Враховано

92.
Держава гарантує право на вибір закладу освіти і навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах освіти.
-200- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
У статті 21 абзаці 2 слово "гарантує" замінити словом "забезпечує".
Враховано
Держава забезпечує право на вибір навчального закладу і навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах.
93.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку для виконання вимог щодо навчання дітей у закладах освіти; створюють належні умови для регулярного відвідування школи дітьми шкільного віку.


Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку для виконання вимог щодо навчання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах.
94.
Учні державних професійно-технічних навчальних закладів, студенти технікумів та вищих навчальних закладів першого - четвертого рівнів акредитації з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні держави. Інші учні зазначених навчальних закладів забезпечуються безоплатним харчуванням і стипендією. Порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійнотехнічних навчальних закладів безоплатним харчуванням і стипендією встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-201- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68),
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У частині 4 статті 21 слова "зазначених навчальних закладів" замінити словами "професійно-технічних". Доповнити зазначену статтю новою частиною: "Кожний приватний учбовий заклад має забезпечити безоплатне навчання на конкурсній основі не менше 5 відсотків від контингенту учнів".
Враховано

Учні державних професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні держави. Порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійно-технічних навчальних закладів безоплатним харчуванням і стипендією встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (за винятком тих, які мають вади фізичного та розумового розвитку і не можуть навчатися в загальних навчальних закладах), навчаються в загальноосвітніх школах.


-202- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Частину четверту статті 21 після 1 речення доповнити реченням: "Студенти технікумів та вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації забезпечуються стипендією в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". Виключити з зазначеного абзацу слова "дітей-інвалідів" і написати "безпритульних дітей".
Враховано частково
редакційно-203- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
Частину четверту статті 21 після слів: "дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "та дітей-інвалідів".
Враховано-204- Н.д.Кириленко І. Г.(Реєстр.картка №36)
Статтю 21 доповнити частиною такого змісту: "Для дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, позбавлених батьківського піклування державою гарантуються пільги для вступу на навчання до вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності".
Враховано
редакційно-205- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Статтю 21 доповнити новою частиною такого змісту: "У порядку, встановленому законодавством, держава забезпечує пільгові умови для вступу на навчання до професійно-технічних, вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки".
Враховано
редакційно

Держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки.


-206- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Статтю 21 законопроекту доповнити новими частинами такого змісту: "Норми навантаження у навчальних програмах та планах закладів освіти повинні визначатися з врахуванням віку та стану здоров'я дітей. Контроль за дотриманням цих норм у порядку, встановленому законодавством, забезпечують органи управління освітою та органи охорони здоров'я.
У порядку, встановленому законодавством, держава забезпечує підтримку та заохочення особливо обдарованих дітей шляхом направлення їх на навчання до провідних вітчизняних та іноземних закладів освіти і встановлення спеціальних стипендій".
Враховано
Норми навантаження у навчальних програмах та планах навчальних закладів повинні визначатися з врахуванням віку та стану здоров'я дітей. Контроль за дотриманням цих норм у порядку, встановленому законодавством, забезпечують органи управління освітою та органи охорони здоров'я.
У порядку, встановленому законодавством, держава забезпечує підтримку та заохочення особливо обдарованих дітей шляхом направлення їх на навчання до провідних вітчизняних та іноземних закладів освіти і встановлення спеціальних стипендій.


-207- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Додати до статті 21 частину такого змісту: "Центральний орган виконавчої влади з питань освіти затверджує обсяг навчального плану згідно норм навчального, фізичного та трудового навантаження дітей в залежності від віку та стану здоров'я; здійснює постійний контроль за його дотриманням".
Враховано
редакційно-208- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
У статті 21 послатися на вже врегульовані Законом України "Про освіту" та Законом України "Про загальну середню освіту" норми.
Враховано
редакційно-209- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Після статті 21 доповнити законопроект статтею такого змісту:
"Стаття 22. Право дитини на охорону здоров'я та здоровий спосiб життя
Кожна дитина має право на охорону здоров'я, медичну допомогу, забезпечення здорового способу життя.
Держава створює умови для ефективного i доступного медичного обслуговування, визнає i забезпечує прiоритет дiтей у правi користування найбiльше досконалими засобами профiлактики, лiкування та реабiлiтацiї. У державних i комунальних установах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. У приватних установах охорони здоров'я не менше п'яти вiдсоткiв дiтей лiкуються за рахунок установи - (дiти-сироти, з неповних та малозабезпечених сiмей) за направленням органiв опiки та піклування. Держава забезпечує розвиток фiзкультури, спорту, туризму, оздоровчих закладiв, санiтарно-епiдемологiчне благополуччя довкiлля, створює систему державних i комунальних фiзкультурно-туристських закладiв. У приватних фiзкультурно-туристських та оздоровчих закладах не менше п'яти вiдсоткiв дiтей обслуговуються безкоштовно (дiти-сироти, дiти з неповних та малозабезпечених сiмей)".
Враховано частково
редакційно-210- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 21 "Право на освіту" викласти у такій редакції: "Кожна дитина незалежно від віку, фізичного і розумового стану, життєвого рівня сім'ї має право на дошкільну, повну загальну середню, професійно-технічну, вищу освіту, доступність та безоплатність якої забезпечує держава в державних і комунальних закладах освіти.
Повна загальна середня освіта є обов'язковою і може бути отримана у різних типах закладів освіти.
Право на освіту забезпечується :
першочерговим пріоритетним бюджетним асигнуванням;
розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на державній та інших формах власності;
відкритим характером закладів освіти, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів дитини;
різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.
Держава встановлює пільгові умови прийняття до вищих закладів освіти випускників сільських шкіл, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, що залишились без піклування батьків.
Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів та інших осіб незалежно від форм їх навчання і типів закладів освіти, де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах.
Для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, створюються відповідні заклади освіти, де вони мають можливість здобути загальну середню освіту в обсязі, передбаченому державними вимогами. Чинним законодавством передбачається можливість отримання професії зазначеною категорією дітей без здобуття базової середньої освіти. Фінансування зазначених закладів освіти забезпечується державою.
Батьки зобов'язані сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу.
Дитина має право на захист від будь-якого стороннього впливу, економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути перешкодою у здобутті нею освіти.
Посадові та інші особи, батьки та особи, які їх замінюють, що своїми діями або бездіяльністю порушують право дитини на освіту, притягаються до адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності".
Враховано
редакційно

96.
Стаття 22. Залучення дитини до національної та світової культури


Стаття 20. Залучення дитини до національної та світової культури
97.
1. Держава забезпечує дитині доступ до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури та сприяє соціальному, духовному, моральному благополуччю, а також здоровому і психічному розвитку дитини. З цією метою створюється мережа спеціальних дитячих закладів культури, позашкільних виховних, а також клубних закладів для забезпечення індивідуальної та колективної творчості дітей.
-211- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У статті 22 з пункту 1 вилучити слова "а також здоровому і психічному розвитку". Після слова "дитині" додати слово "безкоштовний". Після слова "культури" до слова "сприяє" додати слова "шляхом надання можливості користування бібліотечними фондами, виставковими залами, музеями." А після слова "культури" доповнити словами "шкіл естетичного виховання" і далі за текстом.
Враховано
частково
З метою сприяння соціальному, духовному, моральному благополуччю, всебічному та здоровому розвитку дитини, держава забезпечує їй безкоштовний доступ до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури шляхом надання можливості користування бібліотечними фондами, виставковими залами, музеями тощо. З цією метою створюється мережа спеціальних дитячих закладів культури, закладів позашкільної освіти, діяльність яких спрямовується на сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей.


-212- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320),
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Статтю 22 законопроекту викласти у такій редакції: "З метою сприяння соціальному, духовному, моральному благополуччю, всебічному та здоровому розвитку дитини, держава забезпечує їй безкоштовний доступ до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури шляхом надання можливості користування бібліотечними фондами, виставковими залами, музеями тощо. З цією метою створюється мережа спеціальних дитячих закладів культури, закладів позашкільної освіти, діяльність яких спрямовується на сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей.
Розробка навчальних програм, що застосовуються в навчальних закладах, повинна базуватися на найкращих здобутках людства у сфері культури, засадах моралі та добра, національних духовних традиціях.
Держава сприяє випуску і забезпеченню доступності кіно- та відеофільмів, теле- і радіопередач, виданню друкованих засобів масової інформації, розрахованих на дитячу та молодіжну аудиторію, а також поширенню іншої корисної для культурного розвитку дітей інформації.
Забороняється пропагування у засобах масової інформації культу насильства і жорстокості, розповсюдження порнографії та інформації, що зневажає людську гідність і завдає шкоди благополуччю дитини".
Враховано
Розробка навчальних програм, що застосовуються в навчальних закладах, повинна базуватися на найкращих здобутках людства у сфері культури, засадах моралі та добра, національних духовних традиціях.


-213- Н.д.Шушкевич В.Г. (Реєстр.картка №421)
Перше речення пункту 1 статті 22 викласти у такій редакції: "Держава забезпечує дитині доступ до досягнень національної і світової культури та сприяє соціальному, духовному, моральному благополуччю, а також здоровому розвитку дитини", оскільки поняття культури не зводиться лише до духовних та історичних цінностей.
Враховано частково редакційно-214- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Друге речення частини 1 ст. 22 доповнити словами:
"фінансування яких здійснюється за рахунок
коштів Державного та місцевих бюджетів, а також
благодійних, громадських організацій, інших юридичних, а також фізичних осіб".
Відхилено-215- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У статті 22 визначити можливість відвідування дитячих закладів культури безкоштовно, для дітей із малозабезпечених сімей та з груп, які потребують соціального захисту.
Враховано частково редакційно-216- Н.д.Ковач М.М. (Округ №72)
Пункт 1 статті 22 після слів "історичних цінностей," доповнити словами "культурних цінностей своєї національності".
Враховано редакційно

98.
Держава надає підтримку та заохочує особливо обдарованих дітей шляхом направлення їх на навчання до провідних вітчизняних та іноземних навчальних закладів і встановлення спеціальних стипендій.
-217- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Перенести абзац 2 частини 1 статті 22 в кінець статті 21.
Враховано


99.
Держава забезпечує випуск кіно- і відеофільмів, теле- і радіопередач, видання друкованих засобів масової інформації, поширення корисної інформації, розрахованих на дитячу і молодіжну аудиторію, та сприяє їх доступності.
-218- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383), Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У статті 22 третьому абзаці першого пункту дати таку редакцію: "Держава сприяє випуску кіно- і відеофільмів, теле- і радіо передач, виданню друкованих творів та засобів масової інформації, поширенню корисної інформації, які розраховані на дитячу та молодіжну аудиторію, та забезпечує їх доступність".
Враховано редакційно
Держава сприяє випуску і забезпеченню доступності кіно- та відеофільмів, теле- і радіопередач, виданню друкованих засобів масової інформації, розрахованих на дитячу та молодіжну аудиторію, а також поширенню іншої корисної для культурного розвитку дітей інформації.

100.
2. Забороняється пропагування у засобах масової інформації культу насильства і жорстокості, розповсюдження порнографії та інформації, що зневажає людську гідність і завдає шкоди благополуччю дитини.
-219- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Пункт 2 статті 22 після слів "розповсюдження порнографії та інформації", викласти в такій редакції "що сприяє розладу психіки та поведінки дитини, зневажає людську гідність і завдає шкоди світосприйняттю дитини".
Враховано частково
Забороняється пропагування у засобах масової інформації культу насильства і жорстокості, розповсюдження порнографії та інформації, що зневажає людську гідність і завдає шкоди моральному благополуччю дитини.


-220- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Після першого абзацу пункту 2 статті 22 додати наступний абзац: "За порушення цієї заборони настає кримінальна відповідальність та застосовуються штрафні санкції, кошти з яких надходять до місцевого бюджету, на користь дітей, що перебувають в кризових ситуаціях".
Враховано частково
у статті 35
остаточної
редакції-221- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У другому пункті статті 22 в кінці речення зробити уточнення: "...завдає шкоди психічному здоров'ю та моральному благополуччю дитини". Просто залишити слово "благополуччя" не можна, оскільки воно включає в першу чергу матеріальний стан, про який саме тут не йдеться.
Враховано частково-222- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159),
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Останній абзац статті 22 викласти в такій редакції: "Держава забезпечує вільний доступ дитини до інформації шляхом відкриття нових та фінансування вже існуючих бібліотек, музеїв, театрів, кінотеатрів та інших об'єктів зберігання та розповсюдження інформації, сприяє виданню та розповсюдженню дитячої літератури та підручників".
Враховано частково
редакційно

101.
Стаття 23. Дитина і релігія

Статтю вилучено згідно з Постановою Верховної Ради України від 25.03.1999 року № 564-XIV "Про проект Закону України про охорону дитинства".
-223- Н.д.Шушкевич В.Г. (Реєстр.картка №421)
Назву статті 23 викласти у такій редакції: "Право дитини на свободу совісті, думки та релігії".
Відхилено

102.
1. Кожна дитина має право на свободу релігії. Це включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, вільно дотримуватись своїх релігійних переконань. Ніхто не повинен примушувати дитину сповідувати або не сповідувати ту чи іншу релігію.
-224- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У першому реченні пункту 1 статті 23 слово "релігії" замінити словом "віросповідання", що буде відповідати термінології статті 35 Конституції України.
Відхилено-225- Н.д.Шушкевич В.Г. (Реєстр.картка №421)
Пункт 1 статті 23 викласти у такій редакції: "Кожна дитина має право на свободу думки, совісті і релігії. Це право включає свободу мати чи приймати релігію або переконання на свій вибір і свободу сповідувати свою релігію та переконання як одноосібно, так і спільно з іншими, публічно та приватно, у відправленні культу, виконанні релігійних і ритуальних обрядів та вчень".
Обгрунтування: приведено у відповідність із статтею 18 Загальної декларації прав людини, статтею 14 Конвенції про права дитини.
Відхилено

103.
2. Батьки (опікуни, піклувальники) можуть керувати дитиною щодо її користування правом на свободу релігії відповідно до її здібностей, що розвиваються.
-226- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У пункті 2 статті 23 слова "опікуни, піклувальники" замінити словами "або особи, які їх замінюють".
Відхилено

104.
3. Свобода дитини на дотримання своєї релігії або віри може зазнавати лише обмежень, встановлених законом і необхідних для охорони державної безпеки, громадського порядку, моралі та здоров'я населення або захисту основних прав і свобод інших осіб.
-227- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У кінці третього пункту статті 23 треба зробити суттєве уточнення: "...і свобод цієї дитини та інших осіб".
Відхилено-228- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Після статті "Залучення дитини до національної та світової культури" ввести нову статтю: "Право дитини на свободу світогляду і віросповідання
Кожна дитина має право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи, ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене лише у випадках, передбачених законом. Батьки або особи, які їх замінюють, за взаємною згодою та за згодою дитини мають право виховувати її відповідно до своїх власних переконань та ставлення до релігії.
Школа в Україні відокремлена від церкви. Незалежно від ставлення до релігії дитині надається доступ до різних видів і рівнів освіти".
Відхилено-229- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Статтю 23 викласти у такій редакції: "Стаття 23. Дiти i релiгiя
Дiти мають право на свободу свiтогляду i вибору релiгiї. Батьки або особи, якi їх замiнюють, за взаємною згодою мають право виховувати своїх дiтей вiдповiдно до своїх власних переконань та ставлення до релiгiї. Дiти не можуть шляхом насильства залучатися або вiдлучатися вiд будь-якої релiгiї.
Система державної та комунальної освiти та позашкiльних установ має свiтський характер.
Релiгiйнi органiзацiї мають право вiдповiдно до своїх внутрiшнiх настанов створювати для релiгiйної освiти дiтей навчальнi заклади, групи та органiзацiї. Викладачi релiгiйних вiровчень, релiгiйнi проповiдники повиннi виховувати дiтей у дусi поваги до нацiональних i загальнолюдських цiнностей, поваги до вiруючих iнших вiросповiдань, до громадян, якi не сповiдують нiякої релiгiї.
Свобода дитини на дотримання своєї релігії може зазнавати лише обмежень, встановлених законом і необхідних для охорони державної безпеки, громадського порядку, моралі та здоров(я населення або захисту основних прав і свобод інших осіб".
Відхилено-230- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Після статті 23 доповнити проект статтею: "Дiти i полiтика" такого змісту: "Держава забезпечує дитині, здатній сформулювати свої власнi погляди, право вiльно висловлювати цi погляди з усiх питань, з урахуванням вiкових особливостей дитини, їм повинен забезпечуватись доступ до вiдповiдної iнформацiї.
Погляди та побажання дитини повиннi враховувати вiдповiднi шкiльнi та позашкiльнi дитячi органiзацiї, а при необхiдностi вiдповiднi державнi, науковi, культурно-мистецькi, полiтичнi, релiгiйнi, спортивнi та iншi органiзацiї та установи.
Учбовi заклади, позашкiльнi дитячi установи, що фiнансуються з державного та комунального бюджету, у своїй виховнi роботi повиннi виходити з пріоритету нацiональних та загальнолюдських цiнностей, їх полiтизацiя забороняється.
Полiтичнi партiї, громадськi органiзацiї можуть створювати свої дитячi осередки вiдповiдно до своїх статутних завдань. Забороняється втягування дiтей до полiтичної боротьби, виховувати нетерпимiсть до iнших iдей та полiтичних поглядiв, крiм тих, що спрямованi на лiквiдацiю незалежностi та територiальної цiлiсностi України, насильницьку змiну конституцiйного ладу, пропаганду вiйни, насильства, розпалювання мiжетнiчної, расової та релiгiйної ворожнечi, порушення прав i свобод людини, здоров'я населення. Партiї та громадськi органiзацiї не можуть створювати пiд виглядом дитячих органiзацiй воєнiзованi формування".
Враховано частково редакційно
в інших
статтях

105.
Стаття 24. Дитина і праця


Стаття 21. Дитина і праця
106.
1. Порядок застосування праці дітей визначається законодавством України про працю.


Порядок застосування праці дітей визначається законодавством України про працю.
107.
Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Діти, які досягли 15-річного віку, можуть прийматися на роботу, що не завдає шкоди їх здоров'ю і навчанню, за згодою одного з батьків або особи, що замінює батьків.
-231- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У кінці передостаннього речення першого пункту статті 24 уточнити: "...встановлений законодавством, скорочений для дітей робочий час". Останнє речення цього пункту подати в такій редакції: "Діти приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду та отримання відповідного медичного дозволу на роботу".
Враховано частково
редакційно
Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Діти, які досягли 15-річного віку, можуть прийматися на роботу, що не завдає шкоди їх здоров'ю і навчанню, за згодою одного з батьків або особи, що замінює батьків.-232- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Частину 1 статті 24 викласти в такій редакції: "Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Діти, які не досягли 15-річного віку, можуть прийматися на роботу, що не завдає шкоди їх здоров'ю і навчанню, за згодою одного з батьків або особи, що замінює батьків".
Відхилено.
Це не відповідає
конвенціям та
рекомендаціям МОП щодо
дитячої праці

108.
Для дітей, молодших 16 років, тривалість робочого часу обмежується відповідно до потреб їх розвитку та професійної підготовки. Час, витрачений дитиною за згодою власника або уповноваженого ним органу на професійну підготовку в межах нормального робочого часу, зараховується як робочий час.
-233- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Частину 1 статті 24 доповнити реченням: "Для підготовки до продуктивної праці допускається за згодою батьків або особи, що їх замінює, прийняття на роботу учнів у вільний від навчання час для виконання легкої роботи".
Враховано
редакційно
Для дітей, молодших 16 років, тривалість робочого часу обмежується відповідно до потреб їх розвитку та професійної підготовки. Час, витрачений дитиною за згодою власника або уповноваженого ним органу на професійну підготовку в межах встановленого законодавством робочого часу, зараховується як робочий час.
109.
Забороняється залучення дітей до участі у важких роботах і роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах та до праці понад встановлений законодавством скорочений робочий час.
-234- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
До абзау 3 пункту 1 статті 24 додати слова "згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України" і далі за текстом.
Відхилено
Забороняється залучення дітей до участі у важких роботах і роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах та до праці понад встановлений законодавством скорочений робочий час.
110.
Діти приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду.

-235- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320), Н.д. Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину четверту статті 24 викласти в такій редакції: "Діти приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому до досягнення 21 року щорічно підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам".
Враховано
Діти приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду при наявності письмового медичного висновку про відсутність протипоказань для участі у трудовій діяльності та в подальшому до досягнення 21 року щорічно підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам.


-236- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Абзац 4 частини 1 статті 24 доповнити словами: "...і в подальшому, до досягнення 18 років, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові".
Враховано-237- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Останній абзац пункту 1 статті 24 перенести в абзац перший та викласти в редакції: "Діти допускаються до роботи лише після попереднього медичного огляду і наданням письмового медичного висновку про відсутність протипоказань для участі у трудовій діяльності".
Пропоную статтю 24 доповнити абзацом такого змісту: "Власник або уповноважений ним орган несуть посилену відповідальність за порушення правил охорони праці щодо неповнолітніх працівників згідно з чинним законодавством України".
Враховано частково

111.
2. Участь у трудовій діяльності дітей-інвалідів та дітей з вадами фізичного та розумового розвитку забезпечується шляхом створення відповідної мережі робочих місць.
-238- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Пункт 2 статті 24 доповнити словами "з наданням письмового лікарського висновку".
Враховано
у частині п'ятій
статті 21
остаточної
редакції
Участь у трудовій діяльності дітей-інвалідів та дітей з вадами фізичного та розумового розвитку забезпечується шляхом створення відповідної мережі робочих місць.


-239- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Частину 2 статті 24 доповнити реченням: "Контроль за створенням таких робочих місць
здійснюється державними органами у справах
зайнятості і охорони здоров'я, а також органами
виконавчої влади відповідного рівня".

Враховано
редакційно-240- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Статтю 24 доповнити абзацом наступного змісту: "Підприємства, організації, установи, які використовують працю вказаних категорій робітників, зобов'язані забезпечити їм щорічне проходження медичного огляду".
Враховано
редакційно-241- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 24 "Дитина і праця" викласти у такій редакції: "Кожна дитина, вік і стан здоров'я якої дозволяє прийняття її на роботу, має право на працю.
Неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі оплати, охорони праці, робочого часу, відпусток та інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.
Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Законодавством передбачається можливість працевлаштування дитини у виняткових випадках і за певних умов у віці 14 та 15 років.
Діти приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду, якому в подальшому щорічно підлягають в обов'язковому порядку.
В усіх без виключення випадках забороняється застосування праці осіб молодше 18 років на підземних та важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці; залучення дітей до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.
З метою забезпечення працевлаштування дітей державою встановлюється броня прийняття їх на роботу усіма підприємствами, установами, організаціями.
Для захисту своїх трудових прав діти можуть створювати профспілки або бути членами вже існуючих профспілок.
Держава встановлює єдині нормативи щодо дитячої праці, які стосуються норм виробітку, умов праці та відпочинку.
Дитина, яка самостійно як працівник або разом із батьками, що внаслідок процесів трудової міграції перебувають на території України, має права нарівні з дітьми, які проживають на території України.
Нагляд і контроль за додержанням трудових прав дитини підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, суб'єктами підприємницької діяльності здійснюється батьками або особами, які їх замінюють, органами та службами у справах неповнолітніх, органами прокуратури, охорони праці, державною інспекцією праці, соціальними працівниками і профспілковими органами.
Органи, посадові та інші особи, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення прав дитини на працю, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності".
Враховано частково редакційно
З метою захисту своїх трудових прав діти, які працюють, можуть створювати професійні спілки або вступати до існуючих професійних спілок в порядку, встановленому законодавством України.
Державний контроль і нагляд за додержанням трудових прав дитини забезпечується в порядку, встановленому законодавством України.


-242- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Доповнити статтю 24 частиною такого змісту: "На території України забороняються найгірші форми дитячої праці, до яких відносяться: всі форми рабства або практики, подібної до рабства, таких як продаж та незаконна торгівля дітьми, боргова залежність (кріпосний стан) та кріпосне право, та примусова або обов'язкова праця, включаючи примусовий або обов'язковий набір (призов) для використання в збройних конфліктах;
Враховано
частково
у статті 10 остаточної редакції- використання, поставляння або пропозиція дітей для проституції, виробництва порнографії для порнографічних вистав;
- використання, поставляння або пропозиція дітей для незаконної діяльності, особливо, для виробництва та торгівлі наркотиками, як це визначено у відповідних міжнародних угодах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
- робота, яка за своєю природою чи умовами, в яких вона виконується, вірогідно, завдасть шкоди здоров'ю, безпеці або моралі дітей.
Держава визначає всі типи робіт, які можуть бути віднесені до найгірших форм дитячої праці, та створює відповідний перелік таких робіт. Держава контролює дотримання роботодавцями вимог статті цього Закону та періодично перевіряє перелік зазначених типів робіт".


112.
Стаття 25. Право на зайняття підприємницькою діяльністю


Стаття 22. Право на зайняття підприємницькою діяльністю
113.
Діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного сільськогосподарського підприємства та членами селянського (фермерського) господарства в порядку, передбаченому законодавством.
-243- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 25 "Право на зайняття підприємницькою діяльністю" вилучити як таку, що суперечить законам України.
Відхилено
Діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного сільськогосподарського підприємства та членами селянського (фермерського) господарства в порядку, встановленому законом.


-244- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Статтю 25 доповнити реченням: "Порядок реєстрації дітей-суб'єктів підприємницької діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України".
Враховано
редакційно

114.
Стаття 26. Право на об'єднання в дитячі та молодіжні організації.


Стаття 23. Право на об'єднання в дитячі та молодіжні організації
115.
Діти мають право на об'єднання в самостійні дитячі організації за умови, що їх діяльність не суперечить Конституції України та законам України, не порушує громадський порядок і безпеку держави, права і свободи інших осіб, не шкодить моралі та здоров'ю своєму та інших громадян.
-245- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У статті 26 перед словом "організації" вставити слово "громадські" в назві і по тексту статті.
Враховано
Діти мають право на об'єднання в самостійні дитячі та молодіжні громадські організації за умови, що їх діяльність не суперечить Конституції України та законам України, не порушує громадський порядок і безпеку держави, права і свободи інших осіб, не шкодить моралі та здоров'ю дітей та інших громадян.
116.
Дитячі організації можуть створювати свої об'єднання, встановлювати контакти з дитячими організаціями інших країн, вступати до міжнародних дитячих об'єднань.


Дитячі громадські організації можуть створювати свої об'єднання, встановлювати контакти з дитячими громадськими організаціями інших країн, вступати до міжнародних дитячих об'єднань.
117.
Створення дитячих організацій політичного та релігійного спрямування забороняється.
-246- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Частину 3 статті 26 викласти у такій редакції: "Створення дитячих організацій політичного та релігійного спрямування дозволяється у порядку, визначеному чинним законодавством України".
Відхилено
Створення дитячих організацій політичного та релігійного спрямування забороняється.


-247- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68),
Н.д.Шушкевич В.Г. (Реєстр.картка №421)
У статті 26 частину 3 вилучити.
Відхилено-248- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Частина 3 статті 26 у запропонованій редакції
суперечить частині 1 статті 35 і частині 1 статті 36 Конституції України, а також статті 2 Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації".
Відхилено

118.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право надавати допомогу дитячим організаціям та об'єднанням, сприяють їх роботі. Фізичні та юридичні особи, які надають допомогу дитячим організаціям та їх об'єднанням, користуються пільгами у порядку, встановленому законодавством України.
-249- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Друге речення частини четвертої статті 26 вилучити, оскільки його зміст охоплюється частиною шостою статті 5 остаточної редакції.
Враховано
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають допомогу дитячим організаціям та об'єднанням, сприяють їх роботі.


-250- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Після статті "Право на об'єднання в дитячі та молодіжні організації" ввести нову статтю: "Право дитини на безпечне довкілля
Кожна дитина має право на життя в безпечному і сприятливому навколишньому середовищі.
Держава забезпечує в межах своєї території створення безпечних і сприятливих умов для життя всіх осіб, які перебувають на її території. Держава зобов'язана контролювати стан природного середовища і усувати негативні наслідки як своєї діяльності так і діяльності інших суб'єктів, що призвели (або можуть призвести) до погіршення або негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Дитина, її батьки (чи особи, які їх замінюють), громадські організації вправі, а соціальна служба, прокуратура, органи місцевого самоврядування, органи опіки і піклування вправі і зобов'язані подати позов про припинення функціонування діяльності підприємств, установ, організацій, господарських товариств чи інших суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, діяльність або бездіяльність яких призвела чи може призвести до погіршення якості навколишнього природного середовища, що негативно впливає або може негативно вплинути на здоров'я, психічний, емоційний, майновий стан, житлові умови дитини або будь-яким іншим чином в майбутньому може вплинути на розвиток та здоров'я дитини.
Держава або особи, дії або бездіяльність яких призвели або можуть призвести до вищезазначених наслідків несуть цивільно-правову і кримінальну відповідальність".
Враховано частково редакційно
в інших
статтях

119.
Розділ V. Дитина в несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях
-251- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Назву розділу V викласти у такій редакції: "Дитина, що перебуває в складній життєвій ситуації".
Враховано
редакційно
Розділ V. Дитина в несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях


-252- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Доповнити законопроект новою статтею:
"Стаття__. Безпритульні діти
Діти, які заблукали, були покинуті, залишилися без батьківської опіки, залишили сім(ю, чи навчально-виховні заклади, вилучені судами із сім(ї, самі звернулися за допомогою тимчасово розміщуються в притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, де їм створюються належні житлово-побутові та психологічні умови для забезпечення нормальної життєдіяльності.
Діти, які опинились у складних житлово-побутових умовах, позбавлені сімейного виховання, зазнали насильства або залишили заклади освіти, розміщуються в центрах соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх, де їм надається правова, психологічна, освітня, медична та інша необхідна допомога з метою їх ресоціалізації та соціально-психологічної адаптації в суспільстві.
Положення про притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх та центри соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх затверджуються Кабінетом Міністрів України".
Враховано частково
редакційно
у статті 24 остаточної редакції

120.
Стаття 27. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування121.
Діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу, що надається державою.122.
До дітей-сиріт належать діти, в яких померли чи загинули батьки.
-253- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частини другу та третю статті 27 проекту закону перенести в статтю 1 як визначення відповідних термінів, а частини першу і четверту перенести в статтю 29 і викласти їх як першу та другу частини зазначеної статті. Змінити відповідно нумерацію статей.
Враховано

123.
До дітей, позбавлених батьківського піклування, належать діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, та діти, від яких відмовились батьки.
-254- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Частину 3 статті 27 перенести в статтю 1, виклавши її в такій редакції: "діти, позбавлені батьківського піклування - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням останніх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, відбуванням покарання обох батьків в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою обох батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті, залишені діти та діти, від яких відмовились батьки".
Враховано

124.
Відсутність одного або обох з батьків та батьківського піклування підтверджується відповідними документами, які є підставою для надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених законодавством.

-255- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 27 доповнити абзацом: "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, підлягають обов'язковому державному страхуванню до досягнення ними 18-річного віку".
Враховано
у статті 25
остаточної
редакції
-256- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Статтю 27 доповнити частиною такого змісту: "Посадові особи органів держаної влади та органів
місцевого самоврядування, працівники Міністерства
внутрішніх справ України, працівники органів
соціального захисту населення, житлово-
експлуатаційних організацій, закладів освіти, громадяни та інші особи, яким стало відомо про факт залишення дитини без піклування батьків, зобов'язані негайно повідомити про це відповідну соціальну службу, а також відповідні органи Міністерства внутрішніх справ України".
Враховано
редакційно
у статті 24
остаточної
редакції-257- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування" викласти у такій редакції:
"1. Держава опікується дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, шляхом забезпечення в їх інтересах:
усиновлення (удочеріння) у встановленому чинним законодавством порядку і організації постійного контролю за наступним їх утриманням і вихованням в новій сім'ї;
передачі під опіку або піклування у встановленому чинним законодавством порядку і організації постійного контролю за виконанням своїх обов'язків опікунами і піклувальниками;
передачі до прийомних сімей і організації постійного контролю за перебуванням в таких сім'ях;
створення в достатній кількості і функціонування закладів, які здійснюють діяльність щодо охорони здоров'я, освіти, виховання, утримання та соціального захисту дитини.
2. Держава надає матеріальну допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях у порядку, встановленому чинним законодавством".
Враховано частково

125.
Стаття 28. Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та безпритульних дітей
126.
1. Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує держава. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані під опіку чи піклування, на усиновлення або влаштовані на виховання в сім'ї громадян (прийомна сім'я), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу на повне державне утримання. Вихованцям таких закладів створюються необхідні умови для їх всебічного і гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці.
-258- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пункт 1 статті 28 викласти в такій редакції: "Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує держава".
Після неї доповнити статтю новою частиною такого змісту: "Безпритульні діти в порядку, встановленому законодавством, тимчасово розміщуються у притулках для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, у яких створюються належні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення їх соціальної адаптації та підготовку до повернення у рідні сім'ї або передачі під опіку і піклування, надається правова, психологічна, медична та інша допомога таким дітям".
Далі текст зазначеної статті подати без змін, частину 3 виклавши в такій редакції: "Порядок створення, реорганізації та ліквідації закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передачі їх на виховання і спільне проживання в прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу, а також положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України".

Враховано редакційно
Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує держава.
Безпритульні діти в порядку, встановленому законодавством, тимчасово розміщуються у притулках для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, у яких створюються належні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення їх соціальної адаптації та підготовку до повернення у рідні сім'ї або передачі під опіку чи піклування, надається правова, психологічна, медична та інша допомога таким дітям.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані під опіку чи піклування, на усиновлення або влаштовані на виховання в сім'ї громадян (прийомні сім'ї), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу на повне державне утримання. Вихованцям таких закладів створюються необхідні умови для їх всебічного і гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці.


-259- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 28, першому пункті, останнє речення викласти так: "створюються необхідні умови для нормального життя, їх всебічного і гармонійного розвитку..." і далі за текстом.

Враховано
редакційно
Посадові особи органів держаної влади та органів місцевого самоврядування, працівники Міністерства внутрішніх справ України, працівники органів соціального захисту населення, житлово-експлуатаційних організацій, навчальних закладів, громадяни та інші особи, яким стало відомо про факт залишення дитини без опіки (піклування) батьків, зобов'язані негайно повідомити про це органи опіки та піклування за місцем знаходження дитини.
127.
2. Усиновлення (удочеріння) допускається виключно в інтересах дитини.
-260- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Частину 2 статті 28 привести у відповідність із статтею 199 Кодексу про шлюб та сім(ю.
Враховано у Прикінцевих положеннях
Усиновлення (удочеріння) допускається виключно в інтересах дитини України.
128.
Усиновлення є оформлена спеціальним юридичним актом (рішення суду) передача в сім'ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки.
-261- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
До абзацу 2 частини 2 статті 28 після слова "передача" додати слова "на виховання".
Враховано
Усиновлення (удочеріння) є оформлена спеціальним юридичним актом (рішенням суду) передача на виховання в сім'ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки.
129.
Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземними громадянами провадиться, коли були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.


Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземними громадянами провадиться, коли були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.
130.
Переважне право серед інших іноземних громадян на усиновлення дитини, яка є громадянином України, мають іноземні громадяни країн, які уклали міжнародні договори з Україною про усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


Переважне право серед інших іноземних громадян на усиновлення дитини, яка є громадянином України, мають іноземні громадяни країн, які уклали міжнародні договори з Україною про усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
131.
Порядок передачі дітей на усиновлення, а також здійснення контролю за умовами їх проживання і виховання в сім'ях усиновителів встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Порядок передачі дітей на усиновлення, а також здійснення контролю за умовами їх проживання і виховання в сім'ях усиновителів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
132.
Посередницька комерційна діяльність щодо передачі дітей під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України або громадян інших країн забороняється законодавством України.


Посередницька комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, передачі їх під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ї громадян України або громадян інших держав забороняється законом.
133.
3. Порядок створення, реорганізації та ліквідації закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передачі їх на виховання і спільне проживання в сім'ї громадян України (прийомна сім'я) та усиновлення затверджуються Кабінетом Міністрів України.Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передачі дітей на виховання та спільне проживання в прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу, а також положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України.
134.
4. Працівники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які здійснюють виховні функції, в разі вчинення стосовно вихованців аморального проступку, не сумісного з продовженням зазначеної роботи, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому законодавством України.
-262- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Пункт 4 статті 28 викласти в такій редакції: "працівники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які здійснюють виховні функції, в разі вчинення стосовно вихованців діянь, які є злочинами або дисциплінарними правопорушеннями, несуть відповідальність згідно з законами України".
Враховано
редакційно
у статтях
24 та 35
остаточної редакції
Працівники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які здійснюють виховні функції, в разі вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням зазначеної роботи, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому законом.


-263- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
У статті 28, пункті 4 вилучити слова "притягаються до дисциплінарної відповідальності" як такі, що не відповідають пункту 3 статті 41 Кодексу законів про працю України. Натомість записати "звільняються з роботи".
Враховано частково

135.
5. Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ях опікунів чи піклувальників, усиновителів, вихователів дитячих будинків сімейного типу, в прийомних сім'ях покладається на органи опіки і піклування або інші органи, спеціально визначені законодавством України.


Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ях опікунів (піклувальників), усиновителів, в дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім'ях покладається на органи опіки і піклування або інші спеціально уповноважені органи.
136.
Стаття 29. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
-264- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320),
Н.д. Марковська Н. С. (Реєстр.картка №347)
Назву статті 29 законопроекту викласти в такій редакції: "Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".
Враховано
Стаття 25. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу з боку держави.
Відсутність одного або обох з батьків та батьківського піклування підтверджується відповідними документами, які є підставою для надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених законодавством.
137.
1. У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї житлове приміщення, в якому вони проживали, зберігається за дітьми протягом всього часу перебування їх в цих закладах, у опікунів чи піклувальників, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї незалежно від того, чи проживають у житловому приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сім'ї. Житлове приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано в оренду іншим громадянам до повернення дітей із зазначених закладів, від опікунів чи піклувальників, з прийомної сім'ї.
-265- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Друге речення частини 1 статті 29 викласти у такій редакції: "Житлове приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано в оренду іншим громадянам на строк до повернення дітей із зазначених закладів, від опікунів чи піклувальників, з прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу".
Враховано
У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї жиле приміщення, в якому вони проживали, зберігається за дітьми протягом всього часу перебування їх в цих закладах, у опікунів чи піклувальників, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї незалежно від того, чи проживають у жилому приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сім'ї. Жиле приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано в оренду іншим громадянам на строк до повернення дітей із зазначених закладів, від опікунів чи піклувальників, з прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу.
138.
Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, не мали впорядкованого житла, чи вселення їх в приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, надається позачергово впорядковане житло за останнім місцем проживання в порядку, встановленому законодавством України.
-266- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Вилучити другий абзац пункту 1 статті 29.
Відхилено

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, не мали впорядкованого житла, або вселення їх в приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, забезпечуються позачергово впорядкованим житлом за останнім місцем проживання в порядку, встановленому законодавством України.


-267- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У статті 29 пункті 1 абзаці 2 слова "Дітям-сиротам та дітям, позбавленим" замінити словами "Діти-сироти та діти, позбавлені", а слова "надається позачергово впорядковане житло" замінити словами "забезпечуються позачергово впорядкованим житлом".
Враховано
редакційно-268- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
П'ятий абзац першого пункту статті 29 подати у такій редакції: "Порядок передачі дітей на усиновлення, здійснення контролю за умовами їх проживання і виховання в сім'ях усиновителів, а також порядок позбавлення останніх батьківських прав в разі порушень прав дитини та невиконання обов"язків усиновителів, встановлюється Кабінетом Міністрів України".
Враховано
частково
у статті 24
остаточної
редакції

139.
2. Держава надає матеріальну допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях у порядку, встановленому законодавством України.
-269- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Вилучити пункт 2 статті 29.
Відхилено
Держава гарантує матеріальну допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях у порядку, встановленому законодавством.


-270- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
У статті 29 пункті 2 слова: "Держава надає" замінити словами "Держава гарантує" і далі за текстом.
Враховано140.
3. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (за винятком тих, які мають вади фізичного та розумового розвитку і не можуть навчатися в масових закладах освіти), навчаються в загальноосвітніх школах. Дітям цієї категорії гарантується позаконкурсний прийом на навчання до професійно-технічних та вищих навчальних закладів.
-271- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320),
Н.д. Марковська Н. С. (Реєстр.картка №347)
Перше речення пункту 3 статті 29 перенести без змін у статтю 19 "Право на освіту" остаточної редакції, зробивши частиною п'ятою зазначеної статті. Друге речення даного пункту вилучити, оскільки його положення передбачені у статті "Право на освіту".
Враховано


141.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, підлягають обов'язковому державному страхуванню до досягнення ними 18-річного віку.
-272- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Вилучити пункт 3 статті 29.
Відхилено
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, підлягають обов'язковому державному страхуванню до досягнення ними 18-річного віку.

142.
4. Держава забезпечує обов'язкове працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після повернення їх з дитячих закладів, шкіл-інтернатів, від опікунів чи піклувальників, з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, закінчення навчання в державних та комунальних навчальних закладах у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
-273- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Доповнити пункт 4 статті 29 частиною такого змісту: "Кабінет Міністрів України здійснює контроль за дотриманням цієї вимоги та вимоги щодо забезпечення житлом дітей-сиріт при працевлаштуванні на протязі трьох років, встановивши відповідну форму державної звітності".
Відхилено
Держава гарантує працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після повернення їх з дитячих закладів, від опікунів чи піклувальників, з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, закінчення навчання в державних та комунальних навчальних закладах.


-274- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Статтю 29 доповнити пунктом 5 такого змісту: "Фізичним та юридичним особам які здійснюють благодійну допомогу дітям-сиротам та дітям які залишились без піклування батьків, надаються пільги у порядку встановленому законодавством".
Враховано
редакційно
у статті 5
остаточної
редакції

143.
Стаття 30. Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку
-275- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Назву статті 30 "Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку" викласти у такій редакції: "Дитина-інвалід та дитина, хвора на невиліковні та важкі хвороби".
Відхилено
Стаття 26. Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку
144.
1. Дискримінація дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку забороняється.
-276- Н.д. Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Пункт 1 статті 30 викласти у такій редакції: "Діти незалежно від стану їх здоров'я та розвитку мають рівні права".
Враховано редакційно
Дискримінація дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку забороняється.

145.
2. Держава сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів.
-277- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320),
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частини першу та другу пункту 2 статті 30 викласти в такій редакції: "Держава сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів, гарантує надання їм відповідної матеріальної допомоги, встановлення одному з батьків дитини-інваліда чи особі, яка його замінює, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за його згодою, скороченого робочого дня, надання додаткової оплачуваної відпустки на строк до 5 днів, відпустки без збереження заробітної плати та інших пільг, передбачених законодавством".
Враховано
Держава сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів, гарантує надання їм відповідної матеріальної допомоги, встановлення одному з батьків дитини-інваліда чи особі, яка його замінює, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за його згодою, скороченого робочого дня, надання додаткової оплачуваної відпустки на строк до 5 днів, відпустки без збереження заробітної плати та інших пільг, передбачених законодавством.
146.
Держава гарантує дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку надання відповідної матеріальної допомоги, встановлення одному з батьків дитини-інваліда чи особі, яка його замінює, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності скороченого робочого дня, надання додаткової оплачуваної відпустки (до 5 днів), відпустки без збереження заробітної плати та інших пільг, передбачених законодавством.
-278- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У статті 30 у пункті 2 слова "сприяє створенню" замінити словами "забезпечує створення".
Відхилено-279- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Пункт 1 статті 30 викласти у такій редакції: "Кожна дитина незалежно від стану здоров'я має право на повноцінне життя.
Держава зобов'язана створити правові, економічні, політичні, соціальні, побутові, соціально-психологічні умови для задоволення потреб дітей-інвалідів, дітей, хворих на невиліковні та важкі хвороби у відновленні їх здоров'я, матеріального забезпечення, посильній трудовій і громадській діяльності.
Соціальний захист з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, пристосованості житла, у встановленні опіки або стороннього догляду, пристосуванні забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікаційного зв'язку до особливостей дітей-інвалідів".
Враховано частково
редакційно-280- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
Статтю 30 пункт 2 після слів "для повноцінного життя" доповнити словами "та розвитку" і далі за текстом.
Враховано-281- Н.д. Кириленко І. Г. (Реєстр.картка №36)
Частину 2 статті 30 викласти в такій редакції: "Держава забезпечує створення дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами, для життя, з у рахуванням індивідуальних особливостей, здібностей та інтересів".
Враховано
редакційно-282- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Пункт 2 статті 30 викласти у такій редакції: "При народженні дитини-інваліда і відмови від неї матері (батьків) або у випадку, коли дитина, яка стала або є інвалідом втратила піклування батьків або осіб, які їх замінюють, держава встановлює опіку над такою дитиною шляхом поміщення її у навчально-виховні реабілітаційні заклади із забезпеченням належного утримання і догляду за такою дитиною за умови неможливості проведення її усиновлення або передачі до прийомної сім'ї, встановлення над нею опіки чи піклування.
Адміністрація відповідних навчально-виховних реабілітаційних закладів зобов(язана забезпечити належне утримання і необхідний догляд за дитиною-інвалідом і надати такій дитині належний і необхідний рівень освіти, навчити її, відповідно до медичного висновку, бажаної спеціальності/професії з метою виховання корисного члена суспільства.
Контроль за належним утриманням і доглядом за дитиною-інвалідом здійснюється соціальною службою.
При виявленні порушень в утриманні та/або вихованні такої дитини, ущемленні її прав і законних інтересів працівник соціальної служби складає акт про порушення прав дитини. На вимогу працівника соціальної служби відповідні службові/посадові особи зазначених закладів зобов(язані надати пояснення в письмовій формі з приводу виявлених порушень прав дитини.
Соціальна служба в межах своєї компетенції зобов(язана при порушенні прав та законних інтересів дитини-інваліда звернутися з вимогою про усунення виявлених порушень до відповідних вищих органів або / а також безпосередньо до суду з позовом про захист прав дитини.
Після закінчення навчально-виховного реабілітаційного закладу дитина, за її бажанням, на підставі висновків і рекомендацій медико-соціальної експертизи, за клопотанням відповідної територіальної соціальної служби підлягає працевлаштуванню за направленням державної служби зайнятості на підприємства, установи, організації будь-яких форм власності.
Контроль за дитиною-інвалідом після її працевлаштування здійснюється відповідною територіальною соціальною службою, яка в межах своїх повноважень зобов(язана вимагати від власника або уповноваженого ним органу дотримання рекомендованих, належних, необхідних і бажаних умов праці. При виявленні порушень прав та законних інтересів дитини-інваліда соціальна служба зобов(язана скласти відповідний акт і звернутися до власника або уповноваженого ним органу з поданням про їх усунення або звернутися за захистом безпосередньо до суду.
Діти-інваліди, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття позачергово забезпечуються житлом і матеріальною допомогою на позачергове одержання житла і матеріальної допомоги на його благоустрій, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування.
Сім'ї, в яких є діти-інваліди, мають переважне право на поліпшення житлових умов, передбачених чинним законодавством.
Період догляду за дитиною-інвалідом незалежно від причини і часу встановлення інвалідності зараховується до загального трудового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком".
Пункт 3 статті 30 викласти у такій редакції: "Дитина, яка хвора на СНІД, ВІЛ-інфікована або дитина, хвора на інші невиліковні і важкі хвороби, потребує особливої уваги і піклування держави.
Держава надає такій дитині медичну, психологічну та іншу необхідну допомогу, а також надає путівки та направлення на лікування і оздоровлення як у вітчизняні, так і у зарубіжні заклади охорони здоров'я та відпочинку.
Відповідна територіальна соціальна служба сприяє дитині у здійсненні нею своїх прав, а також направляє у встановленому законодавством порядку подання про притягнення до відповідальності осіб, дія або бездіяльність яких ущемлюють права та законні інтереси дитини".
Враховано
редакційно

147.
Дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку надається безоплатна спеціалізована медична, дефектологічна і психологічна допомога та здійснюється безоплатне протезування у відповідних державних і комунальних закладах охорони здоров'я, надається можливість отримати базову і професійно-технічну освіту, в тому числі у домашніх умовах.
-283- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Абзаци третій та четвертий пункту 2 статті 30 об'єднати та викласти в такій редакції: "Дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку надається безоплатна спеціалізована медична, дефектологічна і психологічна допомога та здійснюється безоплатне протезування у відповідних державних і комунальних закладах охорони здоров'я, надається можливість отримати базову і професійно-технічну освіту, в тому числі у домашніх умовах. Таким дітям гарантується безоплатне забезпечення засобами індивідуальної корекції".
Враховано
Дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку надається безоплатна спеціалізована медична, дефектологічна і психологічна допомога та здійснюється безоплатне протезування у відповідних державних і комунальних закладах охорони здоров'я, надається можливість отримати базову, професійно-технічну та вищу освіту, в тому числі в домашніх умовах. Таким дітям гарантується безоплатне забезпечення засобами індивідуальної корекції.


-284- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
У абзаці 3 частини 2 статті 30 після слова "освіту" додати слово "вищу".
Відхилено

148.
Дітям-інвалідам та дітям з вадами фізичного розвитку держава гарантує безоплатне забезпечення засобами індивідуальної корекції.149.
3. Громадські приміщення, вулиці та транспортні засоби, якими користуються діти-інваліди та діти з вадами фізичного розвитку, мають бути належним чином обладнані для пересування в інвалідних колясках, на милицях та за допомогою інших допоміжних засобів. У громадських приміщеннях повинні бути спеціальні кімнати для задоволення санітарних потреб таких дітей.
-285- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пункт 3 статті 30 викласти у такій редакції: "З метою створення умов для безперешкодного доступу дітей-інвалідів та дітей з вадами фізичного розвитку до об'єктів соціальної інфраструктури планування та забудова населених пунктів, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво та реконструкція будинків, споруд та їх комплексів, об'єктів та засобів громадського транспорту, повинні здійснюватись з дотриманням вимог Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
Враховано
З метою створення умов для безперешкодного доступу дітей-інвалідів та дітей з вадами фізичного розвитку до об'єктів соціальної інфраструктури планування та забудова населених пунктів, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво та реконструкція будинків, споруд та їх комплексів, об'єктів та засобів громадського транспорту, повинні здійснюватись з дотриманням вимог Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".


-286- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У пункті 3 статті 30 після слова "засобів" додати слова "які запроваджуються органами місцевого самоврядування" і далі за текстом.
Враховано
редакційно

150.
4. Фізичним та юридичним особам, які здійснюють благодійну допомогу дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку, сприяють їх фізичній та соціальній реабілітації, надаються пільги у порядку, встановленому законодавством.
-287- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
У пункті 4 статті 30 вилучити слова "та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку".
Враховано-288- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Вилучити пункт 4 статті 30 законопроекту, оскільки його положення враховані в інших статтях.
Доповнити статтю 30 новою частиною такого змісту: "Діти-інваліди, які позбавлені батьківського піклування і проживають у державних або комунальних дитячих закладах, після досягнення повноліття забезпечуються житлом в порядку, встановленому статтею 33 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
Враховано
Діти-інваліди, які позбавлені батьківського піклування і проживають у державних або комунальних дитячих закладах, після досягнення повноліття забезпечуються житлом в порядку, встановленому статтею 33 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
151.
Стаття 31. Заклади для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку
-289- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 31 вилучити.
Відхилено
Стаття 27. Заклади для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку
152.
Для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, які не можуть навчатися в масових закладах освіти, створюються спеціальні загальноосвітні школи, школи-інтернати, дитячі будинки, дитячі будинки-інтернати, дошкільні та інші заклади, в яких вони утримуються за рахунок держави.
-290- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
Частину першу статті 31 доповнити словами: "При направленні дітей до цих закладів враховується наближеність до місця проживання батьків або осіб, що їх замінюють".
Враховано
редакційно
Для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, які не можуть навчатися в загальних навчальних закладах, створюються спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати), будинки-інтернати для дітей-інвалідів, дошкільні та інші заклади, в яких вони утримуються за рахунок держави. При направленні дітей до таких закладів останні мають обиратися з врахуванням принципу їх максимальної територіальної наближеності до місця проживання батьків або осіб, що їх замінюють.
153.
Кошти на фінансування будівництва і утримання закладів для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку в бюджеті виділяються окремою статтею.
-291- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину другу статті 31 викласти у такій редакції: "Кошти на фінансування будівництва та утримання закладів для дітей-інвалідів і дітей з вадами розумового або фізичного розвитку в Державному бюджеті України, бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах виділяються окремою статтею".
Враховано
Кошти на фінансування будівництва та утримання закладів для дітей-інвалідів і дітей з вадами розумового або фізичного розвитку в Державному бюджеті України, бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах виділяються окремою статтею.
154.
Стаття 32. Захист дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, аварій, катастроф
-292- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 32 треба назвати так: "Захист дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, аварій, катастроф, ведення воєнних дій". Відповідно, в першому абзаці цієї статті треба зробити таке саме уточнення: "Дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, ведення воєнних дій, аварій, катастроф, держава надає..." і далі за текстом.
Враховано
редакційно
у статті 30
остаточної
редакції
Стаття 28. Захист дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф
155.
Дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, аварій, катастроф, держава надає всебічну допомогу, вживає невідкладних заходів для відселення їх з небезпечної зони, надає кваліфіковану медичну допомогу, сприяє возз'єднанню з членами сім'ї.
-293- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320), Н.д. Марковська Н. С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 32 викласти у такій редакції: "Дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, держава забезпечує всебічну підтримку. В порядку, встановленому законодавством, їм гарантується першочергове і невідкладне відселення з небезпечної зони, надання кваліфікованої безоплатної медичної допомоги, пенсійного, соціального та іншого забезпечення, компенсацій за втрачене або пошкоджене майно та житло, вживаються заходи щодо сприяння возз'єднанню з членами сім'ї".
Враховано
Дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, держава забезпечує всебічну підтримку. В порядку, встановленому законодавством, їм гарантується першочергове і невідкладне відселення з небезпечної зони, надання кваліфікованої безоплатної медичної допомоги, пенсійного, соціального та іншого забезпечення, компенсацій за втрачене або пошкоджене майно та житло, вживаються заходи щодо сприяння возз'єднанню з членами сім'ї.


-294- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Статтю 32 абзац 1 після слова "лиха" доповнити словом "техногенних", а після слова "кваліфіковану" додати слово " безкоштовну".
Враховано
-295- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
У статті 32 абзаці 1 слова: "держава надає" замінити словами "держава гарантує".
Враховано
-296- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Статтю 32 доповнити такими абзацами: "Держава забезпечує пріоритетну турботу щодо охорони здоров'я і соціально-психологічної реабілітації дітей, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи або зазнала радіоактивного впливу.
З цією метою проводиться єдина політика виявлення, обліку, профілактики, лікування, оздоровлення та соціально-психологічної реабілітації цих дітей. Кошти на будівництво і утримання спеціалізованих реабілітаційних, профілактичних, лікувальних та оздоровчих центрів або дитячих відділень в інших закладах виділити у загальнодержавному та місцевих бюджетах окремими статтями".
Враховано
редакційно

156.
Надання компенсації за втрачене або пошкоджене майно, житло, пенсійне, соціальне та інше забезпечення здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.
157.
Стаття 33. Державна допомога та пільги дітям, хворим на СНІД та ВІЛ-інфікованим
-297- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
У назві статті 33 "Державна допомога та пільги дітям, хворим на СНІД та ВІЛ-інфікованим" вилучити друге слово "та", замість нього поставити кому. Назву статті доповнити словами "та хворим на інші невиліковні і важкі хвороби".
Враховано частково
редакційно
Стаття 29. Державна допомога дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією, та дітям, хворим на інші невиліковні та важкі хвороби


-298- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 33 першим абзацом записати таке: "Державна політика щодо ВІЛ - інфікованих та хворих на СНІД дітей регламентується відповідними законодавчими актами і в першу чергу Законом України Про захист громадян України від СНІДу".
Враховано
редакційно

158.
Діти, хворі на СНІД та ВІЛ-інфіковані, мають право на безоплатне забезпечення необхідними для лікування будь-якого наявного у них захворювання засобами особистої профілактики та на психосоціальну підтримку, щорічне безоплатне оздоровлення та безоплатний проїзд до місця лікування і у зворотному напрямку за рахунок лікувальної установи, яка видала направлення на лікування.
-299- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Перший абзац статті 33 після слів "наявного у них захворювання" доповнити словом "медикаментами...".

Відхилено
Дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією (ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД), гарантується державна допомога в порядку та обсягах, визначених Законом України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення".
Діти, хворі на інші невиліковні та важкі хвороби, мають право на державну допомогу в порядку, встановленому законодавством.


-300- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
У першому абзаці статті 33 замість слів "лікувальної установи, яка видала направлення на лікування" записати слово "держави".
Враховано
редакційно
-301- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Перший абзац статті 33 доповнити реченням: "Кошти на зазначені цілі щорічно виділяються окремою статтею в державному та місцевих бюджетах".
Враховано
редакційно

159.
Дітям, хворим на СНІД та ВІЛ-інфікованим, гарантується право на збереження таємниці захворювання. В разі її порушення винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством України.

-302- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Доповнити статтю 33 абзацом "Дiтям, якi перенесли хiмiчну iнтоксикацiйну алопецiю, надаються компенсацiйнi виплати щодо оплати проїзду у разi направлення до спецiалiзованого державного медичного закладу на лiкування, консультацiю чи оздоровлення, право на безкоштовний вiдпуск медикаментiв та щорiчне безкоштовне оздоровлення".
Враховано
редакційно
у статтях 5, 6
остаточної
редакції-303- Н.д.Григорович Л.С.(Реєстр.картка №320),
Н.д. Марковська Н. С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 33 законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття___. Державна допомога дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією, та дітям, хворим на інші невиліковні та важкі хвороби
Дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією (ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД), гарантується державна допомога в порядку та обсягах, визначених Законом України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення.
Діти, хворі на інші невиліковні та важкі хвороби, мають право на державну допомогу в порядку, встановленому законодавством".
Враховано

160.
Стаття 34. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах


Стаття 30. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах
161.
Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, створення дитячих воєнізованих організацій та формувань, пропаганда серед дітей війни і насильства забороняється.


Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, створення дитячих воєнізованих організацій та формувань, пропаганда серед дітей війни і насильства забороняється.
162.
Держава вживає всіх можливих заходів для забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів та догляду за ними. Їм надається матеріальна, медична та інша допомога, в разі потреби їх влаштовують у заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заклади охорони здоров'я тощо.


Держава вживає всіх можливих заходів для забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів та догляду за ними. Їм надається матеріальна, медична та інша допомога, в разі потреби їх влаштовують у заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заклади охорони здоров'я тощо.
163.
Стаття 35. Захист дітей-біженців


Стаття 31. Захист дітей-біженців


-304- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
На початку статті 35 ввести новий пункт такого змісту: "Діти стають біженцями разом з батьками або самі, шукаючи захисту від переслідування. Біженцями від народження стають діти, які народились у сім'ях біженців.
Не існує різниці між дітьми та дорослими у питаннях доступу до соціального забезпечення та дотримання законних прав".
Відхилено.
Порядок набуття
статусу біженця
не є нормою
цього Закону


164.
Держава вживає всіх можливих заходів для забезпечення захисту на території України прав дітей-біженців та догляду за ними.
-305- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Частину першу статті 35 доповнити абзацом такого змісту: "Держава забезпечує доступ дітей, без супроводу або у супроводі їх батьків чи будь-якої іншої особи, до процедури визначення статусу біженця. Діти, які супроводжуються батьками отримують статус біженця автоматично з статусом своїх батьків (опікунів чи піклувальників). Опікун чи піклувальник призначається для забезпечення захисту прав дитини-біженця без супроводу; він має право звертатися за наданням статусу біженця від імені дитини. Експертиза надається компетентними міжурядовими органами та Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців".
Відхилено.
Порядок набуття
статусу біженця
не є нормою
цього Закону
Держава вживає всіх можливих заходів для забезпечення захисту на території України прав дітей-біженців та догляду за ними.
165.
Держава через органи опіки і піклування за місцем перебування дитини сприяє розшуку її батьків, інших членів сім'ї чи родичів, наданню матеріальної, медичної та іншої допомоги, а в разі потреби її влаштуванню до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, закладів охорони здоров'я тощо. У разі коли батьки чи родичі дитини не знайдені, їй надаються відповідно до законодавства України права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
-306- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Частину другу статті 35 доповнити реченнями такого змісту: "У всіх можливих випадках перевага надається вихованню дитини у сім'ї, яка належить до її власної культури. Якщо забезпеченням найкращих інтересів дитини є виховання у сім'ї біженців, факт тимчасового перебування біженців в країні не повинен перешкоджати проживанню дитини у такій сім'ї. Продовження дії посвідчення біженця дорослих членів зазначеної сім'ї автоматично продовжує їх права опікунів чи піклувальників
Дитина, яка має статус біженця, не може бути примушена до повернення в країну свого походження (принцип відмови від примусового повернення)".
Відхилено

Держава через органи опіки і піклування за місцем перебування дитини сприяє розшуку її батьків, інших членів сім'ї чи родичів, наданню матеріальної, медичної та іншої допомоги, а в разі потреби її влаштуванню до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, закладів охорони здоров'я тощо. У разі коли батьки чи родичі дитини не знайдені, їй надаються відповідно до законодавства України права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
166.
Стаття 36. Захист дитини від незаконного переміщення


Стаття 32. Захист дитини від незаконного переміщення
167.
Держава на національному рівні на виконання відповідних міжнародних угод вживає заходів для боротьби з незаконним переміщенням, вивезенням та неповерненням дітей з-за кордону, їх викраденням, торгівлею та контрабандою ними відповідно до законодавства України та норм міжнародного права.
-307- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320),
Н.д. Марковська Н. С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 36 проекту закону викласти у такій редакції: "У порядку, встановленому законодавством України та відповідними міжнародними договорами, держава вживає заходів для боротьби з незаконним переміщенням, вивезенням та неповерненням дітей з-за кордону, їх викраденням, торгівлею та контрабандою ними".
Враховано
У порядку, встановленому законодавством України та відповідними міжнародними договорами, держава вживає заходів для боротьби з незаконним переміщенням, вивезенням та неповерненням дітей з-за кордону, їх викраденням, торгівлею та контрабандою ними.
168.
Стаття 37. Захист прав дитини на особисту свободу
-308- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Назву статті 37 "Захист прав дитини на особисту свободу" викласти у такій редакції: "Дитина, що перебуває у конфлікті з законом".
Відхилено
Стаття 33. Захист прав дитини на особисту свободу
169.
Право дитини на особисту свободу охороняється законом. Затримання та арешт дитини застосовується як винятковий захід і тільки у випадках, передбачених законом. Про затримання дитини відповідні органи негайно повідомляють батьків чи осіб, які їх замінюють, а також органи прокуратури. Забороняється утримання дитини в одному приміщенні з дорослими затриманими, арештованими чи засудженими особами. У разі притягнення дитини до кримінальної відповідальності участь адвоката і представника органу опіки і піклування є обов'язковою.
-309- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Статтю 37 викласти у такій редакції: "Право дитини на особисту свободу охороняється законом.
Затримання та арешт неповнолітніх застосовується як винятковий захід і тільки у випадках та порядку, встановлених законом. Про затримання дитини відповідні органи негайно повідомляють батьків чи осіб, які їх замінюють, а також органи прокуратури. Забороняється утримання дитини в одному приміщенні з дорослими затриманими, арештованими чи засудженими особами.
Порядок притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності та відбування ними покарання встановлюється законом." Далі за текстом.
Враховано
Право дитини на особисту свободу охороняється законом.
Затримання та арешт неповнолітніх застосовується як винятковий захід і тільки у випадках та порядку, встановлених законом. Про затримання дитини відповідні органи негайно повідомляють батьків чи осіб, які їх замінюють, а також органи прокуратури. Забороняється утримання дитини в одному приміщенні з дорослими затриманими, арештованими чи засудженими особами.
Порядок притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності та відбування ними покарання встановлюється законом.


-310- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У 1 абзаці статті 37 після слова "адвоката" додати слова "і одного з батьків або" і далі за текстом.
Враховано
редакційно


170.
Не допускається застосування до дитини насильства, погроз, інших незаконних дій з метою примушення її дати показання як свідка або визнання своєї вини. Примусові заходи впливу на дитину за вчинення нею злочину або в інших передбачених законодавством випадках застосовуються лише за вироком суду.


Не допускається застосування до дитини насильства, погроз, інших незаконних дій з метою примушення її дати показання як свідка або визнання своєї вини. Примусові заходи впливу на дитину за вчинення нею злочину або в інших передбачених законом випадках застосовуються лише за вироком суду.


-311- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 37 викласти у такій редакції:
"1. Держава визнає свою вину за правопорушення, скоєні дітьми, і вважає таких дітей дітьми, що потрапили у біду і потребують негайної допомоги та захисту.
На кожну дитину поширюється презумпція невинності, поки її вина не буде доведена згідно із законом.
2. Держава забезпечує кожну дитину, яка затримана працівниками правоохоронних органів, невідкладною і безкоштовною правовою та іншою необхідною допомогою.
Враховано частково редакційноУ кожному без виключення випадку про затримання, поміщення, перевід з одного місця в інше дитини негайно повідомляються її батьки або особи, які на час затримання відповідають за збереження її життя та здоров'я, а також соціальна служба за місцем проживання або перебування дитини.
Відібрання працівниками правоохоронних органів будь-яких усних або письмових пояснень, свідчень у дитини, яка вважається такою, що вчинила правопорушення, здійснюється виключно у присутності дитячого психолога та працівника соціальної служби.
У кожному конкретному випадку працівником соціальної служби складається акт про дотримання прав дитини.
У випадку порушень прав дитини працівник соціальної служби в обов'язковому порядку направляє подання у відповідні органи прокуратури, які зобов'язані вжити заходів по їх усуненню.
Позбавлення неповнолітнього волі за правопорушення, які не становлять великої суспільної небезпеки, повинно бути замінене альтернативними мірами покарання, які не є кримінальними.
У випадку, коли такого обмеження свободи уникнути неможливо, воно здійснюється виключно з урахуванням прав та інтересів дитини у порядку, передбаченому чинним законодавством.
При визначенні засобів впливу на неповнолітнього компетентні органи повинні враховувати крім ступеня тяжкості правопорушення також і інтереси та особистість дитини.
При обранні запобіжного заходу до неповнолітнього компетентні органи зобов'язані віддавати перевагу всім альтернативним заходам, передбаченим чинним законодавством.
Працівники правоохоронних органів, органів прокуратури та інші особи, які своїми діями або бездіяльністю порушили права дитини притягаються до дисциплінарної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності".


171.
Стаття 38. Захист прав дитини в спеціальних навчально-виховних закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання


Стаття 34. Захист прав дитини в спеціальних навчально-виховних закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання
172.
Діти, які потребують особливих умов виховання, влаштовуються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації. Направлення до таких закладів провадиться виключно за рішенням суду.
-312- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320),
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Статтю 38 законопроекту викласти у такій редакції:
"Неповнолітні правопорушники, які потребують особливих умов виховання, в порядку, встановленому законом, направляються до загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації.
Неповнолітні, які вживають алкоголь, наркотики, та неповнолітні, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації, в порядку, встановленому законом, направляються до центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх.
Дітям, які перебувають у зазначених закладах, гарантується право на гуманне ставлення з боку оточуючих, на охорону здоров'я, отримання базової освіти і професійної підготовки, побачення з батьками або особами, які їх замінюють, відпустку, листування, на отримання передач, посилок від батьків, гуманітарних, благодійних та інших громадських організацій, які виявили бажання допомогти їм, у порядку, встановленому законодавством".
Враховано
Неповнолітні правопорушники, які потребують особливих умов виховання, в порядку, встановленому законом, направляються до загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації.
Неповнолітні, які вживають алкоголь, наркотики, та неповнолітні, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації, в порядку, встановленому законом, направляються до центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх.
Дітям, які перебувають у зазначених закладах, гарантується право на гуманне ставлення з боку оточуючих, на охорону здоров'я, отримання базової освіти і професійної підготовки, побачення з батьками або особами, які їх замінюють, відпустку, листування, на отримання передач, посилок від батьків, гуманітарних, благодійних та інших громадських організацій, які виявили бажання допомогти їм, у порядку, встановленому законодавством.
173.
Дитина, яка перебуває у загальноосвітній школі соціальної реабілітації або в професійному училищі соціальної реабілітації, має право на гуманне ставлення, охорону здоров'я, отримання базової освіти і професійної підготовки, побачення з батьками або особами, які їх замінюють, відпустку, листування, на отримання без обмежень передач, посилок від батьків, Товариства Червоного Хреста України, громадських організацій, благодійних фондів та інших організацій, які виявили бажання допомогти їй.
-313- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
В абзаці 2 статті 38 слова: "Дитина, яка перебуває у загальноосвітній школі соціальної реабілітації або в професійному училищі соціальної реабілітації має право на гуманне ставлення" замінити словами "Дитині, яка перебуває у загальноосвітній школі соціальної реабілітації або в професійному училищі соціальної реабілітації гарантується гуманне ставлення".
Враховано
редакційно
-314- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Після статті 38 "Захист прав дитини в спеціальних навчально-виховних закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання" ввести нову статтю: "Захист прав дитини, яка перебуває в складній життєвій ситуації".
"1. Дитина, яка перебуває в складній життєвій ситуації, має право на особливе піклування та захист з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування.Захист прав такої дитини здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування у відповідності до законодавства. Зазначений захист повинен забезпечувати виживання та розвиток дитини, її участь у громадському житті.
Держава гарантує судовий захист прав дитини, яка перебуває у складній життєвій ситуації.
Враховано
частково
редакційно у статтях 3, 33, 34
та інших остаточної редакції2. З метою захисту прав дитини, яка перебуває в складній життєвій ситуації, відповідні соціальні служби для дітей за дорученням компетентного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або на основі рішення суду у відповідності до державних соціальних стандартів основних показників якості життя дитини розробляють індивідуальну програму реабілітації дитини.
Вказана програма містить в собі оцінку (експертизу) стану дитини, в тому числі проведену органами охорони здоров'я оцінку стану здоров'я дитини, психологічні та інші антикризові заходи, а також довготривалі заходи з соціальної реабілітації дитини, які здійснюються соціальною службою самостійно або разом з закладами освіти, закладами охорони здоров'я, центрами соціально- психологічної реабілітації неповнолітніх.
В разі встановлення судом вини батьків (або осіб, які їх замінюють) в порушенні прав і законних інтересів дитини компенсація шкоди, заподіяної дитині, визначається судом з урахуванням необхідних заходів з соціальної реабілітації та соціальної адаптації дитини.
3. Громадські об'єднання (організації) та інші некомерційні організації, в т.ч. міжнародні об'єднання (організації) в особі своїх відділень в Україні здійснюють свою діяльність по захисту прав дитини, яка перебуває в складній життєвій ситуації, у відповідності до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, міжнародними договорами України, законодавством України.
Вказані об'єднання (організації) мають право у судовому порядку оскаржувати неправомірні або ті, що порушують права дитини, яка перебуває в складній життєвій ситуації, дії посадових осіб органів державної влади, установ і організацій, громадян, в т.ч. батьків (або осіб, які їх замінюють), педагогічних, медичних, соціальних працівників та інших фахівців в галузі роботи з дітьми.
4. При врегулюванні досудових процедур, пов'язаних з участю дитини та/або захистом її прав та законних інтересів, а також при прийнятті рішень про покарання, які можуть застосовуватись до неповнолітніх, які вчинили правопорушення, посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування діють відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, норм, передбачених міжнародними договорами України, в т.ч. в частині гуманного поводження з неповнолітніми, надання їм кваліфікованої юридичної допомоги, законодавством України.
Обов'язковим є забезпечення пріоритету особистого і соціального благополуччя дитини, забезпечення спеціалізації правозастосовуючих процедур (дій) з його участю або в його інтересах, враховуючи особливості віку і соціального стану дитини.
У випадку звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності або від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру суд, приймаючи рішення про застосування вказаних заходів, виключаючи такі заходи як поміщення в спеціальні учбово-виховні або лікувально-виховні заклади, вправі визнати за необхідне проведення заходів по соціальній реабілітації неповнолітнього. Вказані заходи здійснюються у порядку, встановленому пунктом 2 даної статті.
Якщо дитина, за участю якої або в інтересах якої здійснюється правозастосовуюча процедура (дія), потребує педагогічної, психологічної, медичної, юридичної допомоги, соціальної реабілітації, посадова особа, що здійснює правозастосовуючу процедуру (дію), незалежно від предмету розгляду повідомляє в компетентний орган про необхідність прийняття відповідних заходів і просить повідомити його про вчинені дії".


174.
Розділ VI. Заключні положення
-315- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320), Н.д. Марковська Н. С. (Реєстр.картка №347)
Розділ VI "Заключні положення" розбити на два окремих розділи та викласти в такій редакції:
"Розділ VI. Відповідальність за порушення законодавства про охорону дитинства
Стаття___. Відповідальність за порушення законодавства про охорону дитинства
Особи, винні у порушенні вимог законодавства про охорону дитинства, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України.
Враховано
Розділ VI. Відповідальність за порушення законодавства про охорону дитинства
Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про охорону дитинства
Особи, винні у порушенні вимог законодавства про охорону дитинства, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України.
175.
Стаття 39. Міжнародні договори та угоди
Розділ VII. Міжнародне співробітництво
Стаття___. Участь України у міжнародному співробітництві з охорони дитинства

Розділ VII. Міжнародне співробітництво

Стаття 36. Участь України у міжнародному співробітництві з охорони дитинства
176.
Держава укладає з іноземними державами міжнародні договори і угоди про правову допомогу з цивільних, сімейних та кримінальних справ, з питань правового захисту дітей, опіки, піклування, усиновлення (удочеріння) дітей - громадян України іноземним громадянами та здійснення контролю за умовами утримання та виховання таких дітей у сім'ях іноземних громадян.
Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони дитинства та захисту законних прав дитини відповідно до норм міжнародного права.
У порядку, встановленому законом, Україна укладає з іноземними державами договори про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, з питань правового захисту дітей - громадян України, усиновлених іноземними громадянами, та здійснення контролю за умовами утримання та виховання таких дітей у сім'ях іноземних громадян.


Стаття___. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України про охорону дитинства, застосовуються правила міжнародного договору".

Розділ VIIІ "Заключні положення" викласти в такій редакції:
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Законів України, що випливають з цього закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають вимогам цього Закону". Змінити відповідно нумерацію статей та розділів.

Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони дитинства та захисту законних прав дитини відповідно до норм міжнародного права.
У порядку, встановленому законом, Україна укладає з іноземними державами договори про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, з питань правового захисту дітей - громадян України, усиновлених іноземними громадянами, та здійснення контролю за умовами утримання та виховання таких дітей у сім'ях іноземних громадян.
Стаття 37. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України про охорону дитинства, застосовуються правила міжнародного договору.


-316- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257),
Н.д.Жежук Н.С. (Реєстр.картка №246)
Статтю 39 доповнити словами: "Держава на національному рівні на виконання відповідних міжнародних угод вживає заходів для боротьби з незаконним переміщенням, вивезенням та неповерненням дітей з-за кордону, їх викраденням, торгівлею та контрабандою відповідно до законодавства України та норм міжнародного права".
Враховано
редакційно
у статті 32 остаточної редакції-317- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю 39 доповнити абзацом другим: "Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлені більш високі вимоги щодо охорони дитинства, ніж ті, що містяться в законодавстві України, то застосовуються норми міжнародного договору або міжнародної угоди".
Враховано
редакційно-318- Н.д.Задорожна Т.А. (Реєстр.картка №426)
Статтю 39 "Міжнародні договори та угоди" доповнити такими абзацами: "Якщо міжнародними договорами України встановлені інші правила, ніж ті, що їх містить українське законодавство, то застосовуються правила міжнародного договору.
Правила, встановлені міжнародними конвенціями, які стосуються прав дитини та які ратифікувала Україна, мають на її території пряму дію".
Враховано
редакційно

177.
Стаття 40. Відповідальність за порушення цього Закону178.
Посадові особи і громадяни, які порушують цей Закон або перешкоджають його виконанню, несуть відповідальність, передбачену законодавством України.179.
Розділ VII. Прикінцеві положення


Розділ VIIІ. Заключні положення
180.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
181.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:
-319- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Внести в Прикінцеві положення доповнення такого змісту: "Кабінету Міністрів України підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України у місячний термін проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Враховано
редакційно
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
182.
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
законодавства України з питань соціального страхування наступного змісту: "Підприємства, організації або установи, незалежно від форми власності, в яких працюють

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
183.
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
громадяни, які є батьками, забезпечують обов'язкове страхування дітей працівників за рахунок власних коштів з моменту народження дитини".


184.
привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
185.
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Законові.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають вимогам цього Закону.


-320- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
У Прикінцевих положеннях законопроекту передбачити доповнення до Кримінального кодексу України щодо відповідальності осіб, дії або бездіяльність яких завдали шкоду життю, здоров'ю, гідності нормальному розвитку дитини, через жорстоке поводження, використання найгірших форм дитячої праці, приниження гідності дитини, торгівлю дітьми, відмову від надання медичної допомоги тощо.
Враховано редакційно


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні