Назва: Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України
Автор: нароний депутат України Ромовська З.В.
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
"Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України"


"Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України"
2.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
3.
I. Внести до Арбітражного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст.56; 1993 р., N 33, ст.347; 1995 р., N 14, ст.90; 1997 р., N 25, ст.171; 2000 р., N 30, ст.233) такі зміни:


I. Внести до Арбітражного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст.56; 1993 р., N 33, ст.347; 1995 р., N 14, ст.90; 1997 р., N 25, ст.171; 2000 р., N 30, ст.233) такі зміни:
4.
1. Статтю 10 викласти в такій редакції:


1. Статтю 10 викласти в такій редакції:
5.
"Стаття 10. Розгляд арбітражним судом спорів, що виникають при укладенні господарських договорів
-1- Президент України
Викласти назву ст.10 в такій редакції:
"Стаття 10. Доарбітражне врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення певної категорії господарських договорів".
Враховано
"Стаття 10. Доарбітражне врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення певної категорії господарських договорів
6.
Спори, що виникають при укладенні господарських договорів, можуть бути подані на вирішення арбітражного суду".


Спори, що виникають при укладенні господарських договорів, можуть бути подані на вирішення арбітражного суду".
7.
2. У статті 5:


2. У статті 5:
8.
частину першу викласти в такій редакції:


частину першу викласти в такій редакції:
9.
"Підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу, мають право на доарбітражне врегулювання господарського спору";
-2- Президент України
Ч.1 ст.5 викласти в такій редакції:
"Сторони застосовують заходи доарбітражного врегулювання господарського спору у випадках, передбачених цим Кодексом, а також за домовленістю між собою, якщо це обумовлено договором";
Відхилено
"Підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу, мають право на доарбітражне врегулювання господарського спору";
10.
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:


після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
11.
"Спори, що виникають з договору перевезення та договору про надання послуг зв'язку, можуть бути передані на вирішення арбітражного суду за умови додержання сторонами встановленого для даної категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулювання".
-3- Президент України
Нову частину, якою доповнено ст.5, після слів "послуг зв'язку" доповнити словами "договору, заснованому на державному замовленні".
Враховано
"Спори, що виникають з договору перевезення, договору про надання послуг зв'язку та договору, заснованому на державному замовленні, можуть бути передані на вирішення арбітражного суду за умови додержання сторонами встановленого для даної категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулювання".
12.
У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою.
-4- Президент України
У ч.5 слова "Вимоги щодо доарбітражного врегулювання господарських спорів не поширюються" замінити словами "Порядок доарбітражного врегулювання господарських спорів не поширюється".
Відхилено
пропозиція не стосується Закону
У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою.
13.
3. Назву та частину першу статті 11 викласти в такій редакції:


3. Назву та частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
14.
"Стаття 11. Доарбітражне врегулювання спорів, що виникають при зміні та розірванні договорів перевезень та договорів про надання послуг зв'язку
-5- Президент України
Назву ст.11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Доарбітражне врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання певної категорії господарських договорів".
Враховано
"Стаття 11. Доарбітражне врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання певної категорії господарських договорів
15.
Підприємство чи організація, які вважають за необхідне змінити чи розірвати договір перевезень та договір про надання послуг зв'язку, надсилають пропозиції про це другій стороні за договором".
-6- Президент України
В ч.1 ст.11 слова "договір перевезень та договір про надання послуг зв'язку" замінити словами "договір, зазначений у частині другій статті 5 цього Кодексу".
Враховано
Підприємство чи організація, які вважають за необхідне змінити чи розірвати договір, зазначений у частині другій статті 5 цього Кодексу, надсилають пропозиції про це другій стороні за договором".
16.
4. У частині четвертій статті 22 після слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".


4. У частині четвертій статті 22 після слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
17.
5. У першому реченні частини другої статті 24 після слів "заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".


5. У першому реченні частини другої статті 24 після слів "заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
18.
6. У частині першій статті 26 після слів "за умови вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".


6. У частині першій статті 26 після слів "за умови вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
19.
7. Частину третю статті 27 виключити.


7. Частину третю статті 27 виключити.
20.
8. У пункті 6 частини другої статті 54 після слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".


8. У пункті 6 частини другої статті 54 після слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
21.
9. У пункті 1 частини першої статті 57 після слів "господарського спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу", а слова "протокол розбіжностей і документи, що підтверджують дату його одержання" виключити.


9. У пункті 1 частини першої статті 57 після слів "господарського спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу", а слова "протокол розбіжностей і документи, що підтверджують дату його одержання" виключити.
22.
10. У частині першій статті 63:


10. У частині першій статті 63:
23.
у пункті 7 слова "в установленому порядку" замінити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу";


у пункті 7 слова "в установленому порядку" замінити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу";
24.
пункт 8 виключити.


пункт 8 виключити.
25.
11. У пункті 2 частини першої статті 65 після слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".


11. У пункті 2 частини першої статті 65 після слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
26.
12. Пункт 3 частини першої статті 80 викласти в такій редакції:


12. Пункт 3 частини першої статті 80 викласти в такій редакції:
27.
"3) заявник не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, і можливість такого врегулювання втрачена".


"3) заявник не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, і можливість такого врегулювання втрачена".
28.
13. Пункт 3 частини першої статті 81 викласти в такій редакції:


13. Пункт 3 частини першої статті 81 викласти в такій редакції:
29.
"3) позивач не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, і можливість такого врегулювання не втрачена".


"3) позивач не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, і можливість такого врегулювання не втрачена".
30.
14. Частину першу статті 104 викласти в такій редакції:


14. Частину першу статті 104 викласти в такій редакції:
31.
"Про час і місце перевірки рішення, ухвали, постанови учасники процесу повідомляються письмово. Нез'явлення сторін, прокурора чи його заступника не є перешкодою для перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду".


"Про час і місце перевірки рішення, ухвали, постанови учасники процесу повідомляються письмово. Нез'явлення сторін, прокурора чи його заступника не є перешкодою для перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду".
32.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні