Назва: Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Закон України


Закон України
1.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
2.

Відповідно до Закону України "Про планування і забудову територій" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Редакційна правка
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про планування і забудову територій" Верховна Рада України постановляє:
3.

І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:


І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
4.

1. Доповнити Кодекс статтею 96-1 такого змісту:


1. Доповнити Кодекс статтею 96-1 такого змісту:
5.

"Стаття 96-1. Порушення законодавства про планування

Редакційна правка
"Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування
6.

і забудову територій


і забудови територій
7.

Недодержання строків надання замовникові висновків комплексної експертизи схем планування територій та іншої містобудівної і проектної документації або обгрунтованої відмови щодо їх надання, недодержання строків подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи будь-яких інших документів, не передбачених законодавством, -

Редакційна правка
Недодержання термінів надання замовникові висновків комплексної експертизи схем планування територій та іншої містобудівної і проектної документації або обгрунтованої відмови щодо їх надання, недодержання термінів подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи будь-яких інших документів, не передбачених законодавством, -
8.

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-1- Н.д.Шаров І.Ф. (реєстр. карт. №399)
В абз. 1 ч.1, ч.2 ст.961 замість слів "від п'яти до десяти" записати "від двадцяти до сорока".

Враховано частково
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
9.

Недодержання строків підготовки та надання дозволів на будівництво об'єктів містобудування та виконання будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів будь-яких інших документів, не передбачених законодавством, -

Редакційна правка
Недодержання термінів підготовки та надання дозволів на будівництво об'єктів містобудування та виконання будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів будь-яких інших документів, не передбачених законодавством, -
10.

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
11.

2. Частину першу статті 244-6 викласти у такій редакції:
-2- Н.д.Білас І.Г. (в/о. №120)
Частину 2 законопроекту виключити.

Враховано

12.
Стаття 244-6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недодержанням державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд (статті 79-1, 96, 97).

"Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недодержанням державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд, порушенням законодавства про планування і забудову територій (статті 79-1, 96, частина перша статті 96-1, стаття 97)".
-3- Н.д.Шаров І.Ф. (реєстр. карт. №399)
Ч.1 ст.244 після слова "недодержання" доповнити словом "санітарно" і далі за текстом.

Текст вилучено

13.

3. Статтю 221 після цифр "51 - 51-2" доповнити словами і цифрами "частиною другою статті 96-1".
-4- Н.д.Білас І.Г. (в/о. №120)
Статтю 221 та частину першу статті 294 Кодексу після цифр "51-522" доповнити цифрами "961".

Враховано
2. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "51 - 512" доповнити цифрами " 961".

-5- Н.д.Білас І.Г. (в/о. №120)
Пункт 1 частини першої статті 255 Кодексу доповнити абзацом такого змісту:
"інспекції державного архітектурно - будівельного контролю (стаття 961)"

Враховано частково

Редакційна правка
3. У частині першій статті 255: пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"інспекцій державного архітектурно - будівельного контролю (частина перша статті 961)";
у пункті 11 слово і цифри "статті 971" замінити словами і цифрами "частина друга статті 961, статті 97".

14.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні