Назва: Про внесення змін до статті 35 Закону України ''Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи''
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


0.


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Проект
(23.11.2000)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 35 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"


Проект
(23.11.2000)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 35 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
1.
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 16, ст.200 )
( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2000 ( v012p710-00 ) від 25.10.2000 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
Стаття 35. Компенсація громадянам за майно втрачене у зв'язку з евакуацією, відселенням або самостійним переселенням
1. Внести до статті 35 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 200; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 35, ст. 162) такі зміни:


1. Внести до статті 35 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 200; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 35, ст. 162) доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:
3.

1) доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:


1) доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:
4.

"Громадяни, евакуйовані із зони відчуження, переселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, які на момент евакуації або переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, що до набрання чинності цим Законом проживають у сільській місцевості, мають право на отримання земельної частки (паю) за новим місцем роботи (проживання) із земель запасу та резервного фонду в розмірі та в порядку, визначеними законодавством".
-1- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
нову частину третю статті 35 викласти в такій редакції:
"Громадяни, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств , а також пенсіонери з їх числа, що до набрання чинності цим Законом проживали у сільській місцевості, мають право на отримання земельної частки (паю) за новим місцем роботи (проживання) із земель запасу та резервного фонду в розмірі та в порядку, визначених законодавством".
Враховано

"Громадяни, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств , а також пенсіонери з їх числа, що до набрання чинності цим Законом проживали у сільській місцевості, мають право на отримання земельної частки (паю) за новим місцем роботи (проживання) із земель запасу та резервного фонду в розмірі та в порядку, визначених законодавством".
5.

У зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою.


У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.
6.
Порядок виплати компенсацій, передбачених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2) частину п'яту після слів і цифр "пунктами 1 і 6 частини першої" доповнити словами "та частини третьої".
-2- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
пункт 2 частини І законопроекту виключити.
Враховано

-3- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
частину 2 законопроекту викласти в такій редакції:
Враховано


7.

2. Цей Закон в частині отримання земельної частки (паю) набирає чинності з дня його опублікування.
"ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.Законопроект доповнити новою частиною ІІІ такого змісту:

"ІІІ. Кабінету міністрів України протягом двох місяців після набрання чинності цим Законом:
підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
забезпечити видання в межах своїх повноважень нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".

3. Кабінету міністрів України протягом двох місяців після набрання чинності цим Законом:
підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
забезпечити видання в межах своїх повноважень нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні