Назва: Про металобрухт
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Про металобрухт Кабінет Міністрів Українинародні депутати України - члени Комітету з питань промислової політикиПроект


Про металобрухт Кабінет Міністрів Українинародні депутати України - члени Комітету з питань промислової політикиПроект
1.
(13.05.98)

(13.05.98)
2.
Закон України


Закон України
3.
Про металобрухт


Про металобрухт
4.
Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, і спрямований на захист інтересів виробників вітчизняної металургійної галузі.
-1- Н.д.Горбатов В.М. (Округ №6)
Преамбулу доповнити першим абзацом:
"Металобрухт є найважливішою стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного виробництва".
Другий абзац після слів «металургійної галузі» доповнити такими словами «та забезпечення виконання екологічних вимог при утворенні, збиранні та використанні металобрухту».


Враховано
Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, який є найважливішою стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного виробництва, і спрямований на захист інтересів підприємств вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні металобрухту.
-2- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
В преамбулі слова «регулює відносини» замінити на слова «здійснює законодавче регулювання відносин»


Відхилено-3- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Преамбулу викласти у такій редакції: «Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, який є найважливішою стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного виробництва, і спрямований на захист підприємств вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні металобрухту».


Враховано

5.
РОЗДІЛ I. Загальні положення


РОЗДІЛ I. Загальні положення
6.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
7.
У цьому Законi наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:


У цьому Законi наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
8.
металобрухт - непридатнi для прямого використання вироби або частини виробiв, які втратили експлуатацiйну цiннicть і мiстять у собi чорнi та кольоровi метали чи сплави, залишки від виробництва та обробки чорних i кольорових металiв i сплавiв, а також вироби з непоправним металевим браком;
-4- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В статті 1 абзац 2 слова «чи сплави» замінити на слова «чи їх сплави», слова «залишки від виробництва» на слова «відходи виробництва», слова « і сплавів» на слова «і їх сплавів»


Враховано частково
металобрухт - непридатнi для прямого використання вироби або частини виробiв, які втратили експлуатацiйну цiннicть і мiстять у собi чорнi та кольоровi метали чи їх сплави, а також вироби з непоправним металевим браком, залишки від виробництва та обробки чорних i кольорових металiв i їх сплавiв.


-5- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці 2 статті 1 слова «залишки від виробництва та обробки чорних i кольорових металiв i сплавiв, а також вироби з непоправним металевим браком» замінити на слова «а також вироби з непоправним металевим браком, залишки від виробництва та обробки чорних і кольорових металів і їх сплавів».

Враховано

9.
власник металобрухту - юридична або фiзична особа, яка має право власності на металобрухт чи володіє металобрухтом;
-6- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Із абзацу 3 статті 1 слова "чи володіє металобрухтом" вилучити, тому, що володіння є одна із трьох складових прав власності.


Враховано частково
власник металобрухту - юридична або фiзична особа, яка володіє, користується і розпоряджується належним їй металобрухтом у межах, визначених законом;-7- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 3 статті 1 викласти у такій редакції: «власник металобрухту- юридична або фiзична особа, яка володіє, користується і розпоряджується належним їй металобрухтом у межах, визначених законом».


Враховано

10.
збирання металобрухту - дiяльнiсть фізичних та юридичних осіб, пов`язана з нагромадженням, перемiщенням металобрухту вiд мiсця його утворення до місця тимчасового зберігання чи заготівлі;
-8- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Після слів «його утворення» додати слова « або знаходження».


Враховано
збирання металобрухту - дiяльнiсть фізичних або юридичних осіб, пов`язана з нагромадженням, перемiщенням металобрухту вiд мiсця його утворення або знаходження до місця тимчасового зберігання чи заготівлі;
11.
заготiвля металобрухту - збирання, купiвля, зберiгання та реалізація металобрухту юридичними або фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності у сфері операцій з металобрухтом;
-9- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абзаці 5 після слова «купівля» додати слова «транспортування»


Враховано
заготiвля металобрухту - дiяльнiсть, пов`язана із збиранням, купiвлею, транспортуванням, зберiганням та реалізацією металобрухту юридичними або фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності у сфері операцій з металобрухтом;


-10- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці 5 статті 1 після слів «заготівля металобрухту-» доповнити словами «діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, транспортуванням, зберіганням та реалізацією» і далі за текстом.

Враховано

12.
переробка металобрухту - доведення металобрухту шляхом пресування, пакетування, дрібнення, різання тощо до стану, який вiдповiдає вимогам нормативно-технічних документів і придатний для завантаження його в металургiйні агрегати;
-11- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абзаці 6 після слів «придатний для» доповнити словами «транспортування», після слів «металургійні агрегати» доповнити словами «шляхом сортування, пресування, пакетування, дрібнення та плавлення».


Враховано
переробка металобрухту - дiяльнiсть, пов`язана із доведенням металобрухту шляхом сортування, пресування, пакетування, дрібнення, різання тощо до стану, який відповідає встановленим стандартам, нормам і правилам;
-12- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 6 статті 1 викласти у такій редакції: «переробка металобрухту - дiяльнiсть, пов`язана із доведенням металобрухту шляхом сортування, пресування, пакетування, дрібнення, різання тощо до стану, який відповідає встановленим стандартам, нормам і правилам».
Враховано-13- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Статтю 1 доповнити абзацом: «транспортування металобрухту- діяльність, пов'язана із переміщенням металобрухту від місць його утворення чи зберігання до місць утилізації чи переробки».Враховано
транспортування металобрухту - діяльність, пов'язана із переміщенням металобрухту від місць його утворення чи зберігання до місць утилізації чи переробки;


-14- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Статтю 1 доповнити абзацом: «реалізація металобрухту - діяльність, пов'язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов'язань».Враховано
реалізація металобрухту - діяльність, пов'язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов'язань;
13.
утилiзацiя металобрухту - використання металобрухту як сировини в металургiйнiй або iнших галузях виробництва;


утилiзацiя металобрухту - використання металобрухту як сировини в металургiйнiй або iнших галузях виробництва;
14.
металургiйна переробка металобрухту - переплав металобрухту в металургiйних агрегатах під час виготовлення кольорових, чорних металiв i їх сплавiв або з iншою метою;
-15- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 8 статті 1 викласти у такій редакції: «металургiйна переробка металобрухту кольорових металів - переплав металобрухту в металургiйних агрегатах під час виготовлення кольорових металiв i їх сплавiв або з iншою метою».
Враховано.
металургiйна переробка металобрухту кольорових металів - переплав металобрухту в металургiйних агрегатах під час виготовлення кольорових металiв i їх сплавiв або з iншою метою;


-16- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Із абзацу 8 вилучити слова «під час виготовлення кольорових, чорних металів і їх сплавів або з іншою метою».

Відхилено
Поняття металургійної переробки металобрухту не стосується металургійної, а носить специфічний характер відносно тільки кольорового металобрухту в межах діяльності з металобрухтом


15.
операції з металобрухтом - збирання, заготівля, переробка, реалізація, металургійна переробка металобрухту;
-17- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 9 статті 1 викласти у такій редакції: «операції з металобрухтом - збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту кольорових металів і його металургійна переробка».

Враховано
операції з металобрухтом - збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту кольорових металів і його металургійна переробка;-18- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Доповнити статтю 1 новим пунктом такого змісту: «спеціалізовані підприємства та їхні філії (суб'єкти підприємницької діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з металобрухтом, які отримали ліцензії та мають спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль хімічного складу металобрухту».


Враховано
спеціалізовані підприємства та їхні філії (суб'єкти підприємницької діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з металобрухтом, які отримали ліцензії та мають спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль хімічного складу металобрухту.


-19- Н.д.Горбатов В.М. (Округ №6)
Внести новий пункт в статтю 1.
"Спеціалізовані підприємства це такі, що мають спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, мають кваліфікований персонал, забезпечують протипожежну та радіаційну безпеку і контроль хімічного складу металобрухту".
Враховано частково


16.
документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його стандартам, вибухо-, пожежобезпечність та радіаційну безпеку.
-20- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Абзац 10 статті 1 вилучити. Терміни дати в алфавітному порядку.
Відхилено
документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його встановленим стандартам, нормам і правилам, вибухово-, пожежнонебезпечність, екологічну та радіаційну безпеку.-21- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці 10 статті 1 слова «стандартам, вибухо-, пожежобезпечність та радіаційну безпеку» замінити на слова «встановленим стандартам, нормам і правилам, вибухово-, пожежнонебезпечність, екологічну та радіаційну безпеку».
Враховано

17.
Стаття 2. Законодавство про металобрухт
Стаття 2. Законодавство про металобрухт
18.
Вiдносини у сфері збирання, заготiвлi, переробки, реалізації, металургійної переробки металобрухту регулюються цим Законом та iншими актами законодавства України.
-22- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 1 статті 2 викласти у такій редакції: «Вiдносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, регулюються цим Законом, iншими законами України та постановами, виданими Кабінетом Міністрів України, у випадках, передбачених цим Законом».

Враховано
Вiдносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, регулюються цим Законом, iншими законами України та постановами, виданими Кабінетом Міністрів України, у випадках, передбачених цим Законом.
19.
На відносини, пов'язані з операціями з металобрухтом, законодавство про відходи не поширюється.
-23- Н.д. Гінзбург О.П. (Реєстр.картка №309)
Абзац 2 статті 2 вилучити.

Відхилено
Закон України «Про відходи» не поширюється на відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом.


-24- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 2 статті 2 викласти у такій редакції: «Закон України «Про відходи» не поширюється на відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом».


Враховано

20.
Стаття 3. Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали


Стаття 3. Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали
21.
У разі переробки металобрухту, що мiстить дорогоцiннi метали, такі метали вилучаються, доводяться до відповідної чистоти і реалізуються в порядку, визначеному законодавством України.
-25- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Статтю 3 викласти у такій редакції: «Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали, здійснюються в порядку, визначеному законодавством».

Враховано
Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали, здійснюються в порядку, визначеному законодавством.


-26- Н.д.Борзих О.І. (Округ №103)
У статті 3 необхідно конкретизувати, ким "вилучаються", "доводяться" і "реалізуються", якщо так, як записано у статті "визначеному законодавством України", то що регулюється цим законом?


Відхилено. У разі переробки металобрухту, що містить дорогоцінні метали, такі метали вилучаються, доводяться до відповідної чистоти і реалізуються в порядку, визначеному законодавством України. Утилізація дорогоцінних металів здійснюється згідно з іншими нормативно-правовими актами.

-27- Н.д. Гінзбург О.П.(Реєстр.картка №309)
У першому абзаці статті 3 після слів «відповідної чистоти» додати слова «виключно на вітчизняних підприємствах» .


Відхилено-28- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У статті 3 слова «законодавством України» замінити на слова «Кабінетом Міністрів України».
Відхилено


22.
Стаття 4. Умови здійснення операцій з металобрухтом
-29- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Назву статті 4 викласти у такій редакції: «Порядок здійснення операцій з металобрухтом».

Враховано
Стаття 4. Порядок здійснення операцій з металобрухтом
23.
Операції з металобрухтом здійснюються суб"єктами підприємницької діяльності за наявності ліцензії, отриманої в порядку, визначеному законодавством України.
-30- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Перший абзац статті 4 викласти в редакції: "Операції з металобрухтом (крім чорних металів) здійснюють тільки державні підприємства за наявності ліцензії, отриманої в порядку, визначеному законодавством України".


Враховано частково. На сьогодні в Україні фактично не існує державних підприємств, які займаються металобрухтом.
Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими підприємствами та їхніми філіями (далі - спеціалізовані підприємства ).-31- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Перший абзац статті 4 викласти в редакції: «Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими підприємствами та їхніми філіями (далі - спеціалізовані підприємства)».Враховано-32- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
В абзаці 1 статті 4 слова «законодавством України» замінити на слова «Кабінетом Міністрів України».


Відхилено

24.
Ліцензуванню не підлягає діяльність громадян та юридичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією на правах власника побутового і промислового брухту чорних та кольорових металів, технологічних відходів, якщо вони утворилися у цих громадян чи юридичних осіб.
-33- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 2 статті 4 викласти у такій редакції: «Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових металів, а також діяльність юридичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та кольорових металів, який утворився в результаті їхньої діяльності.
Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб оформляється актом в установленому порядку. Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформляється актом із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту, зазначений акт супроводжує металобрухт на всіх стадіях його транспортування.
Перелік побутового металобрухту встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Купівля промислового брухту у фізичних осіб забороняється».

Враховано
Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових металів, а також діяльність юридичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та кольорових металів, який утворився в результаті їхньої діяльності.
Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб оформляється актом в установленому порядку. Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформляється актом із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту, зазначений акт супроводжує металобрухт на всіх стадіях його транспортування.
Перелік побутового металобрухту встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Купівля промислового брухту у фізичних осіб забороняється.
Реалізація побутового металобрухту фізичними особами здійснюється лише спеціалізованим підприємствам або металургійним і машинобудівним підприємствам.


-34- Н.д. Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Доповнити другий абзац статті 4 словами: "Реалізація побутового металобрухту фізичними особами здійснюється лише спеціалізованим підприємствам або металургійним і машинобудівним підприємствам".

Враховано
-35- Гінзбург О.П. (Реєстр.картка №309)
В абзаці 2 статті 4 слово « промислового» вилучити.

Враховано
в новій редакції-36- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 4 доповнити абзацем 3 такого змісту: «Забороняється купівля промислового брухту у фізичних осіб. Перелік побутового металобрухту, що може купуватись у фізичних осіб, встановлюється Кабінетом Міністрів України або уповноваженим на це органом».
Враховано-37- Н.д.Горбатов В.М. (Округ №6)
Доповнити другий абзац статті 4 словами: «Реалізувати металобрухт вони зобов'язані тільки спеціалізованим або металургійним підприємствам».


Враховано частково

25.
Умови і правила здійснення операцій з металобрухтом встановлюються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним на це органом.
-38- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д. Гінзбург О.П.(Реєстр.картка №309)
В абзаці 3 статті 4 слова "уповноважений орган" замінити на слова "Міністерство промислової політики".


Враховано
в новій редакції-39- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
В абзаці 3 статті 4 слід конкретно визначити органи та їх повноваження.


Враховано
в новій редакції-40- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 3 статті 4 вилучити.


Враховано

26.
РОЗДІЛ II. Вимоги до операцій з металобрухтом
-41- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Назву розділу II викласти у редакції: «Вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з металобрухтом».


Враховано
РОЗДІЛ II. Вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з металобрухтом
27.
Стаття 5. Спеціальні вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом
-42- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Назву статті 5 викласти у такій редакції: «Вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом».


Враховано
Стаття 5. Вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом
28.
Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здійснюють заготівлю, переробку, реалізацію та металургійну переробку металобрухту, повиннi мати квалiфiкованих спеціалістів, необхiдне устаткування, засоби захисту довкiлля.
-43- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 1 статті 5 викласти у такій редакції: «Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здійснюють збирання, заготівлю, переробку, транспортування, реалізацію та металургійну переробку металобрухту, повиннi мати квалiфiкованих спеціалістів, відповідне устаткування, засоби екологічної безпеки».


Враховано
Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здійснюють збирання, заготівлю, переробку, транспортування, реалізацію та металургійну переробку металобрухту, повиннi мати квалiфiкованих спеціалістів, відповідне устаткування, засоби екологічної безпеки.


-44- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
В абзаці1 статті 4 слід зазначити, який орган буде визначати критерії кваліфікації спеціалістів, перелік устаткування та засобів захисту довкілля, обсяг досліджень якості металобрухту, порядок знезараження та знищення шкідливих речовин, вимоги до засобів вимірювальної техніки та аналітичного обладнання.

Відхилено

29.
Суб'єкти підприємницької діяльності, пов'язаної з вибухо-, пожежо- і радіаційно небезпечним металобрухтом, повиннi здiйснювати дослiдження його якостi, знезаражування та знищення шкiдливих речовин, застосовуючи засоби вимiрювальної технiки та аналiтичне обладнання у визначеному законодавством порядку.
-45- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Абзац 2 статті 5 викласти у редакції : «Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом повинні забезпечити контроль за його вибухо-, пожежо- безпекою та хімічного і радіоактивного забруднення, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку, а також, при необхідності, виконувати його знезараження та дезактивацію згідно з нормативними документами».


Враховано частково
Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом повинні забезпечити контроль за вибухово-, пожежнонебезпечністю, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до законодавства.


-46- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 1 статті 5 викласти у такій редакції: «Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом повинні забезпечити контроль за вибухово-, пожежнонебезпечністю, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до законодавства».


Враховано

30.
Стаття 6. Вимоги до оформлення операцій з металобрухтом


Стаття 6. Вимоги до оформлення операцій з металобрухтом
31.
Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалізацію металобрухту, повиннi засвідчувати його документом про вiдповiднiсть металобрухту технiчним вимогам, встановленим відповідними стандартами.
-47- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абзаці 1 статті 6 слова: «технічним вимогам, встановленим відповідними стандартами» замінити словами: «вимогам, встановленим відповідними нормами, правилами та стандартами».


Враховано
Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалізацію металобрухту, повиннi засвідчувати його відповідним документом про вiдповiднiсть металобрухту встановленим стандартам, нормам і правилам.-48- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
В абзаці 1 статті 6 слід встановити орган, який повинен визначити технічні вимоги до металобрухту.

Відхилено-49- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В абзаці 1 статті 6 після слів «відповідними стандартами» доповнити словами «походження металобрухту, вибухово-, пожежобезпечність та радіаційну безпеку».

Відхилено


32.
Металобрухт під час перевезення його в межах України, крім загальних транспортних документів, супроводжується документами про походження і власника металобрухту, відповідність технічним вимогам, вибухо-, пожежобезпечність та радіаційну безпеку. Ці вимоги не поширюються на фізичних осіб, які транспортують побутовий металобрухт до місця заготівлі.
-50- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Абзац 2 статті 6 вилучити.


Відхилено

Металобрухт під час транспортування його в межах України, крім загальних документів, пов'язаних з цим транспортуванням, супроводжується також документами про походження і власника металобрухту, відповідність його встановленим стандартам, нормам і правилам. Ці вимоги не поширюються на фізичних осіб, які транспортують побутовий металобрухт до місця заготівлі або реалізації.


-51- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
В абзаці 2 статті 6 друге речення викласти у такій редакції: «Ці вимоги не поширюються на дії щодо транспортування побутового металобрухту до місця заготівлі».
Враховано-52- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абзаці 2 статті 6 слова: « відповідність технічним вимогам, вибухо-, пожежобезпечність та радіаційну безпеку» замінити на слова: «вимогам, встановленим відповідними нормами, правилами та стандартами».

Враховано-53- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 2 статті 6 викласти у такій редакції: «Металобрухт під час транспортування його в межах України, крім загальних документів, пов'язаних з цим транспортуванням, супроводжується також документами про походження і власника металобрухту, відповідність його встановленим стандартам, нормам і правилам. Ці вимоги не поширюються на фізичних осіб, які транспортують побутовий металобрухт до місця заготівлі або реалізації»


Враховано

33.
Стаття 7. Операції з металобрухтом, утвореним у військових формуваннях
-54- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У назві статті 7 слова «операції з металобрухтом, утвореним» замінити на слова «реалізація металобрухту, утвореного».


Враховано
Стаття 7. Реалізація металобрухту, утвореного у військових формуваннях
34.
Реалізація металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях (далі - військові формування), здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
-55- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Перший абзац статті 7 викласти у такій редакції: "Реалізація металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до Законів України (далі - військові формування), здійснюється лише спеціалізованим підприємствам або металургійним і машинобудівним підприємствам згідно із законодавством».


Враховано
Реалізація металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до Законів України (далі - військові формування), здійснюється лише спеціалізованим підприємствам або металургійним і машинобудівним підприємствам згідно із законодавством.

35.
Кошти, отримані від реалізації металобрухту, який утворився у військових формуваннях, зараховуються до складу доходів Державного бюджету України з наступним спрямуванням їх на забезпечення оборонних витрат та фінансування соціального захисту військовослужбовців.


Кошти, отримані від реалізації металобрухту, який утворився у військових формуваннях, зараховуються до складу доходів Державного бюджету України з наступним спрямуванням їх на забезпечення оборонних витрат та фінансування соціального захисту військовослужбовців.
36.
Утилізація металобрухту, який утворився у вiйськових формуваннях, здійснюється, як правило, на вітчизняних підприємствах.
-56- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Тищенко П.В. (Реєстр.картка №275)
Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Н.д. Кочерга В.Г. (Округ № 49)
В третьому абзаці статті 7 слова "як правило" вилучити.


Враховано
Утилізація металобрухту, який утворився у вiйськових формуваннях, здійснюється на вітчизняних підприємствах.


-57- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Абзац 3 статті 7 вилучити. Оскільки термін «вітчизняні підприємства» не визначений у законодавстві України, а тому норма перетворюється у декларативну і створює умови для безгосподарності та зловживань.


Відхилено-58- Н.д.Гінзбург О.П. (Реєстр.картка №309)
В абзаці 3 статті 7 слова «як правило» замінити на слова «виключно».

Враховано
в новій редакції

37.
Стаття 8. Вимоги до проектної документації на будівництво, вироби та технології щодо утилізації металобрухту
-59- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Назву статті 8 викласти у редакції: «Вимоги до проектної документації на будівництво виробничих приміщень та технології виробництва щодо утилізації металобрухту».


Враховано
Стаття 8. Вимоги до проектної документації на будівництво виробничих приміщень та технології виробництва щодо утилізації металобрухту
38.
У проектній документацiї на будiвництво виробничих примiщень, вироби та технологiї на стадiї науково-дослiдних, конструкторських i проектних робiт повинні передбачатися мiсця для зберiгання металобрухту, який утворюватиметься в процесі вiдповiдних робiт, та способи його утилiзацiї.
-60- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Зміст статті 8 викласти в редакції: « У проектній документації на будівництво виробничих приміщень та технології виробництва повинні передбачатися місця для зберігання металобрухту, який утворюється в процесі відповідних робіт, і способи його утилізації.


Враховано
У проектній документацiї на будiвництво виробничих примiщень та технології виробництва повинні передбачатися мiсця для зберiгання металобрухту, який утворюється в процесі вiдповiдних робiт, і способи його утилiзацiї.
39.
Стаття 9. Умови контрактів на експорт металобрухту
-61- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Назву статті 9 викласти у такій редакції: «Експорт металобрухту».


Враховано
Стаття 9. Експорт металобрухту
40.
Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту пiдлягають реєстрації уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань металобрухту в порядку, визначеному законодавством України.
-62- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 1 статті 9 викласти у редакції: «Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту підлягають реєстрації Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України за погодженням з Міністерством промислової політики України в порядку, визначеному законодавством.
Забороняється експорт металобрухту кольорових металів та їх сплавів і зливків, а також списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані.

Експорт брухту легованих чорних металів (легованого металобрухту) здійнюється виключно в порядку, встановленому для екпорту продукції подвійного призначення».


Враховано
Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту підлягають реєстрації Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України за погодженням з Міністерством промислової політики України в порядку, визначеному законодавством.
Забороняється експорт металобрухту кольорових металів та їх сплавів і зливків, а також списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані.
Експорт брухту легованих чорних металів (легованого металобрухту) здійнюється виключно в порядку, встановленому для екпорту продукції подвійного призначення.-63- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Перший абзац статті 9 викласти у такій редакції: "Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту чорних металів підлягають реєстрації уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі в порядку, визначеному законодавством України. Заборонити експорт металобрухту кольорових металів».

Враховано частково-64- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
До статті 2 прийняти такий короткий закон "Заборонити вивіз лому кольорових і чорних металів з України без попередньої переробки їх на вітчизняних заводах України".


Враховано частково-65- Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Включити статтю, яка б повністю і остаточно заборонила вивіз із України кольорових металів, крім ртуті.Враховано частково-66- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
Н.д. Кочерга В.Г. (Округ № 49)
Статтю 2 доповнити словами "Заборонити вивезення кольорового металобрухту за межі України".Враховано частково-67- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д.Гінзбург О.П. (Реєстр.картка №309)

В першому абзаці статті 9 слова «уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань металобрухту» замінити на «Міністерство промислової політики України».


Враховано-68- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У частині 1 статті 9 слова: «за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань металобрухту» вилучити.


Враховано-69- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У частині 1 статті 9 слова «уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань металобрухту» слід вилучити, або визначити назви органів влади та їх конкретні повноваження.


Враховано-70- Н.д.Гінзбург О.П. (Реєстр.картка №309)
Перший абзац статті 9 викласти такій редакції: «Контракти (договори, угоди) на експорт промислового металобрухту через державні структури, а побутового металобрухту через комерційні», далі за текстом.


Відхилено

41.
У разі рiвних пропозицій щодо вирiшення питання експорту металобрухту на вітчизняному та іноземному ринках перевага в купiвлi металобрухту повинна надаватися, як правило, українському виробнику.
-71- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У статті 9 частину 2 вилучити, оскільки не зрозуміло що мається на увазі під «експортом на вітчизняному ринку».


Враховано-72- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Кочерга В.Г. (округ № 49)
В другому абзаці статті 9 слова "як правило" вилучити.

Враховано-73- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Частину другу статті 9 вилучити. Оскільки: термін «український виробник» не визначений у законодавстві України; окремі положення суперечать чинному законодавству України. Зокрема, статтям 3,5 Закону України « Про підприємництво» та Конституції України (ст.42) у частині, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Враховано

42.
Аналіз вітчизняних та іноземних ринкових пропозицій купівлі-продажу металобрухту здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту.
-74- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 3 статті 9 перенести до статті 14 «Компетенція уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань металобрухту» та викласти у такій редакції: «здійнює аналіз вітчизняних та іноземних ринкових пропозицій щодо попиту на металобрухт».

Враховано-75- Н.д.Тищенко П.В. (Реєстр.картка №275)
Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Статтю 9 доповнити абзацом такого змісту: «Уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі відповідає за недопущення реєстрації контрактів (договорів, угод) на експорт кольорового металобрухту, який є стратегічною сировиною. Перелік кольорових металів, що не підлягають експорту визначається Кабінетом Міністрів України».

Враховано частково.-76- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д. Гінзбург О.П.(Реєстр.картка №309)
Слова « уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту» замінити на «Міністерство промислової політики України».

Враховано

43.
Стаття 10. Імпорт металобрухту


Стаття 10. Імпорт металобрухту
44.
Імпорт металобрухту здiйснюється за погодженням з органом екологічного контролю за місцем, де має провадитися переробка металобрухту. Порядок погодження на ввезення в Україну і транзит металобрухту її територією визначається Кабінетом Міністрів України.
-77- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці 1 статті 10 слова «за погодженням з органом екологічного контролю за місцем» замінити на слова «за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища за місцем». Друге речення викласти у такій редакції: «Порядок ввезення та транзит металобрухту територією України визначається Кабінетом Міністрів України».


Враховано
Імпорт металобрухту здiйснюється за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища за місцем, де має провадитися переробка металобрухту. Порядок ввезення та транзит металобрухту територією України визначається Кабінетом Міністрів України.


-78- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Перше речення абзацу 1 статті 10 викласти в редакції: «Імпорт металобрухту здійснюється за обов'язковим екологічним контролем металобрухту відповідно до діючих норм, правил та стандартів».
В другому реченні слова: «на ввезення» вилучити.
Враховано частково-79- Н.д.Борзих О.І. (Округ №103)
Преамбулою цього проекту передбачається, що цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом і спрямований на захист інтересів виробників вітчизняної металургійної галузі, однак друге речення абзацу 1 статті10 встановлює, що «Порядок погодження на ввезення в Україну і транзит металобрухту її території визначається Кабінетом Міністрів України». Тому відповідний проект Закону України потребує концептуального доопрацювання.


Відхилено. Транзит та імпорт окремих дефіцитних видів металобрухту не протирічить концепції захисту власного виробника.-80- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
В першому абзаці статті 10 після слів "...за погодженням з органом екологічного контролю за місцем, де має проводитися переробка металобрухту", додати слова в дужках "(прокурором з питань нагляду за виконанням природоохоронного законодавства)".Відхилено

45.
Iмпортер, який не має власних виробничих потужностей для екологiчно безпечної переробки, металургійної переробки металобрухту, здійснює його ввезення на територію України після укладення контракту (договору, угоди) з вiдповiдним пiдприємством на переробку, металургійну переробку металобрухту на території України та погодження його (їх) в порядку, встановленому частиною першою цієї статті.
-81- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці 2 статті 10 слово «імпортер» замінити словами «суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом (далі-суб'єкт підприємницької діяльності з металобрухтом) та здійснює зовнішньоекономічну діяльність», далі за текстом
Враховано
Суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом (далі-суб'єкт підприємницької діяльності з металобрухтом) та здійснює зовнішньоекономічну діяльність і не має власних виробничих потужностей для екологiчно безпечної переробки, металургійної переробки металобрухту, здійснює його ввезення на територію України після укладення контракту (договору, угоди) з вiдповiдним пiдприємством на переробку, металургійну переробку металобрухту на території України в порядку, встановленому частиною першою цієї статті.


-82- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абзаці 2 статті 10 слова «та погодження його (їх)» вилучити.

Враховано-83-. Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Другий абзац статті 10 вилучити .
Відхилено

46.
Стаття 11. Облік операцій з металобрухтом


Стаття 11. Облік операцій з металобрухтом
47.
Суб'єкти підприємницької діяльності ведуть бухгалтерський та оперативний облік операцій з металобрухтом, а також статистичну звітність згідно із законодавством України.
-84- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці 1 статті 11 після слів: «суб'єкти підприємницької діяльності» додати слова «з металобрухтом».


Враховано
Суб'єкти підприємницької діяльності з металобрухту ведуть бухгалтерський та оперативний облік операцій з металобрухтом, а також статистичну звітність згідно із законодавством.
48.
Уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань металобрухту та статистики в межах своєї компетенції організовують і забезпечують збирання статистичної інформації, розробляють методології статистичних показників, що відображають стан здійснення операцій з металобрухтом.
-85- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці 2 статті 11 слова: «Уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань металобрухту та статистики» замінити словами: «Державний комітет статистики України та його органи на місцях за погодженням з Міністерством промислової політики України».


Враховано
Державний комітет статистики України та його органи на місцях за погодженням з Міністерством промислової політики України в межах своєї компетенції організовують і забезпечують збирання статистичної інформації, розробляють методології статистичних показників, що відображають стан здійснення операцій з металобрухтом.
49.
Стаття 12. Відповідальність за порушення умов та правил здійснення операцій з металобрухтом
-86- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Назву статті 12 викласти у редакції:
"Обов`язки суб`єктів підприємницької діяльності при операціях з металобрухтом та відповідальність за порушення встановлених умов".

Відхилено-87- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Доцільно статтю 12 перенести до розділу III та назву статті викласти у такій редакції: «Відповідальність за порушення вимог законодавства у здійсненні операцій з металобрухтом»


Враховано

50.
Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за порушення встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом згідно із законодавством України.
-88- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Статтю 12 викласти у такій редакції: «Особи, винні у порушенні законодавства у здійсненні операцій з металобрухтом несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно з законами України».

Враховано-89- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Текст статті 12 викласти в редакції:
"Суб`єкти підприємницької діяльності для отримання ліцензії повинні мати необхідні знання з питань матеріалознавства, вести документацію, де вказується походження і час отримання металобрухту, а також дані про особу постачальника, відповідність технічним вимогам умов прийому і зберігання зібраного матеріалу, дотримання правил техніки безпеки.
В разі порушення умов та правил здійснення операцій з металобрухтом, що визначені цим та іншими Законами, до порушників застосовуються заходи, передбачені законодавством України".


Відхилено-90- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Статтю 12 доповнити абзацом: «За порушення законодавства у сфері операцій з металобрухтом встановлюється адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність в установленому законом порядку»

Враховано-91- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Н.д.Гінзбург О.П. (Реєстр.картка №309)
У статті 12 після "несуть" додати слова "адміністративну, цивільну і кримінальну" і далі за текстом, а словосполучення "...згідно із законодавством України" виключити.

Враховано частково-92- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Н.д.Мангул А.І. (Округ №81)

Статтю 12 доповнити абзацом 2 такого змісту: «В разі порушення умов та правил здійснення операцій з металобрухтом, що визначені цим та іншими Законами порушники несуть відповідальність за скоєні злочини. До них застосовуються наступні заходи: конфіскація майна порушника (фізичної, юридичної особи); персональна кримінальна відповідальність: штраф у розмірі трикратної суми нанесеної шкоди та/або до п'яти років ув'язнення».Відхилено

51.
РОЗДІЛ III. Державне регулювання операцій з металобрухтом
-93- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Назву розділу III викласти у такій редакції: «Державне регулювання, контроль та нагляд за здійсненням операцій з металобрухтом».


Враховано
РОЗДІЛ III. Державне регулювання, контроль та нагляд за здійсненням операцій з металобрухтом
52.
Стаття 13. Державне регулювання операцій з металобрухтом
-94- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Доцільно назву статті 13 викласти у такій редакції: «Органи, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом».

Враховано
Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом
53.
Державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується шляхом надання ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом, встановлення умов і правил провадження підприємницької діяльності з металобрухтом та контролю за їх дотриманням.
-95- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Статтю 13 викласти у такій редакції:
«Органами, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом, є Кабінет Міністрів України, Міністерство промислової політики України та інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади відповідно до їхньої компетенції.
Державне регулювання за здійсненням операцій з металобрухтом реалізується шляхом видачі Міністерством промислової політики України ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом в установленому законодавством порядку, встановлення відповідних умов та правил провадження діяльності з металобрухтом і контролю за їх додержанням.
Виходячи із потреби брухту чорних металів Міністерство промислової політики України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту».

Враховано
Органами, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом, є Кабінет Міністрів України, Міністерство промислової політики України та інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади відповідно до їхньої компетенції.
Державне регулювання за здійсненням операцій з металобрухтом реалізується шляхом видачі Міністерством промислової політики України ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом в установленому законодавством порядку, встановлення відповідних умов та правил провадження діяльності з металобрухтом і контролю за їх додержанням.
Виходячи із потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту.


-96- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В статтю 13 внести норму, щоб держава дотувала металопереробні підприємства саме на переробку металобрухту.Відхилено-97- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 13 викласти в редакції:
"Державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується шляхом надання ліцензій на здійснення операцій, використанням гнучкого податкового механізму, встановленням умов та правил проведення діяльності з металобрухтом і контролю за їх дотриманням".


Відхилено-98- Н.д.Тищенко П.В. (Реєстр.картка №275)
Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Статтю 13 доповнити словами: «державної монополії на експортні операції з кольоровим металобрухтом».


Враховано-99- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Статтю 13 доповнити словами «встановлення вимог дерегуляції підприємницької діяльності, пов'язаної з металобрухтом, а також створення умов для недопущення дублювання повноважень з питань металобрухту різними органами виконавчої влади».


Відхилено-100-Н.д. Гінзбург О.П. (Реєстр.картка №309)
Статтю 13 доповнити словами «а також за надходженням до Державного бюджету України коштів від реалізації металобрухтом».


Відхилено

54.
Стаття 14. Компетенція уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань металобрухту
-101- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Назву статті 14 викласти в редакції: «Склад уповноваженого органу».


Відхилено
Стаття 13. Компетенція Міністерства промислової політики України у здійсненні операцій з металобрухтом


-102- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Назву статті 14 викласти в редакції: «Компетенція Міністерства промислової політики України у здійсненні операцій з металобрухтом».


Враховано

55.
Уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту:
-103- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
До появи в проекті Закону згадки про компетенцію уповноваженого центрального органу, треба розкрити сутність цього органу.


Враховано
Міністерство промислової політики України у здійсненні операцій з металобрухтом:


-104- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Зміст статті викласти в редакції «Уповноважений центрального органу виконавчої влади створюється із 7 осіб. Зокрема: Міністр промислової політики України; заступник начальника управління маркетингу та вторинних металів; 2 представника директорського корпусу державних підприємств; 2 представника посередницьких структур; представник Державної податкової адміністрації».


Відхилено-105- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д.Гінзбург О.П. (Реєстр.картка №309)
В статті 14 слова "уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту" замінити на слова "Міністерство промислової політики України".


Враховано-106- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Визначити уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту.
Нормативно-правовими актами, що регламентують операції з металобрухтом, є перш за все Конституція і закони України, які уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту затверджувати не має право.
Встановити, хто затверджує правила провадження діяльності, на яку видано ліцензію.


Відхилено

56.
забезпечує здійснення державної політики у сфері регулювання операцій з металобрухтом;


забезпечує здійснення державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом;
57.
розробляє проекти нормативно-правових актів, що регламентують операції з металобрухтом та затверджує їх відповідно до своїх повноважень;
-107- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину третю статті 14 доповнити словами: "...вносити пропозиції з питань оподаткування прибутку..."


Відхилено
розробляє проекти нормативно-правових актів, що регламентують операції з металобрухтом та затверджує їх відповідно до своїх повноважень;
58.
видає лiцензiї на здійснення операцій з металобрухтом, зупиняє їх дію та анулює ліцензії суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у разі порушення ними умов та правил провадження діяльності, на яку видано ліцензiї в порядку, визначеному законодавством України;
-108- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
В статті 14 чітко визначити вимоги до видачі ліцензій і більш суворі, заборонити видачу ліцензій на вивіз металобрухту з України.


Відхилено
видає лiцензiї на здійснення операцій з металобрухтом, зупиняє їх дію та анулює ліцензії суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з металобрухтом у разі порушення ними умов ліцензійної діяльності;


-109- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 4 статті 14 викласти у такій редакції: «видає лiцензiї на здійснення операцій з металобрухтом, зупиняє їх дію та анулює ліцензії суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з металобрухтом у разі порушення ними умов ліцензійної діяльності;

Враховано

здійснює аналіз вітчизняних та іноземних ринкових пропозицій щодо попиту на металобрухт;
59.
організовує і здійснює контроль за операціями з металобрухтом.
-110- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
В статті 14 спростити систему надання дозволів, разом з тим детальніше виписати механізм контролю з обов`язковим залученням таких структур, як Антимонопольний комітет, Державна митна служба України, Рахункова палата, Прокуратура України.


Частково враховано
організовує і здійснює контроль за операціями з металобрухтом.
60.
Стаття 15. Органи контролю за здійсненням операцій з з металобрухтом
-111- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву статті 15 викласти в редакції: "Органи контролю та нагляду за здійсненням операцій з металобрухтом".


Враховано частково
Стаття 14. Державний контроль та нагляд за здійсненням операцій з металобрухтом


-112- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Назву статті 15 викласти у такій редакції: «Державний контроль та нагляд за здійсненням операцій з металобрухтом».


Враховано

61.
Органами контролю за провадженням підприємницької діяльності щодо операцій з металобрухтом є уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту та місцеві органи виконавчої влади, на території яких розташовані відповідні суб'єкти підприємницької діяльності.
-113- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 1 статті 15 викласти у такій редакції: «Державний контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснює Міністерство промислової політики України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їхньої компетенції, а також місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування згідно з законодавством».

Враховано
Державний контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснює Міністерство промислової політики України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їхньої компетенції, а також місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування згідно з законодавством.
-114- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №212)
З метою уникнення дублювання функцій органів виконавчої влади (що має наслідком безвідповідальність) слід визначити всі органи, що провадять діяльність у сфері переробки, збирання та реалізації металобрухту та встановити їх відповідні повноваження.

Враховано-115- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю 15 викласти у редакції: «Органами державного контролю за провадженням підприємницької діяльності щодо операцій з металобрухтом є уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту та інші органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції».


Враховано частково-116-Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д.Гінзбург О.П. (Реєстр.картка №309)
В статті 15 слова "уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту" замінити на слова "Міністерство промислової політики України", а слова "місцеві органи виконавчої влади" на слова "органи місцевого самоврядування".

Враховано частково

62.
Органи екологічного та санітарного нагляду беруть участь у контролі за операціями з металобрухтом у частині, яка належить до їх компетенції.
-117- Н.д. Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац другий статті 15 викласти у такій редакції: «Нагляд за додержанням законів у здійсненні операцій з металобрухтом здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому органи прокуратури в межах повноважень, передбачених законом».

Враховано
Нагляд за додержанням законів у здійсненні операцій з металобрухтом здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому органи прокуратури в межах повноважень, передбачених законом.
63.
Стаття 16. Повноваження органів контролю за здійсненням операцій з металобрухтом
-118- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю14 об'єднати з статтею 16.

Відхилено
Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом


-119- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Назву статті 16 викласти у такій редакції: «Повноваження органів державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом».


Враховано

64.
Органи контролю за здійсненням операцій з металобрухтом мають право:
-120- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В статті 16 слово «стандартів» доцільно замінити на слова «нормативних документів».


Відхилено
Органи державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом відповідно до своєї компетенції мають право:
65.
перевiряти додержання вимог нормативно-правових актiв щодо виконання умов та правил здійснення операцій з металобрухтом, місць збирання і зберігання металобрухту, їх відповідність вимогам стандартів;
-121- Н.д. Гінзбург О.П.(Реєстр.картка №309)
В абзаці 2 статті 16 після слів « операцій з металобрухту» доповнити словами « джерел надходження».


Відхилено
перевiряти додержання вимог законодавства України, що регулює здійснення операцій з металобрухтом;


-122- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 2 статті 16 викласти у такій редакції: «перевiряти додержання вимог законодавства України, що регулює діяльність, пов'язану з металобрухтом;».

Враховано

66.
одержувати вiд суб'єктiв підприємницької дiяльностi необхiднi вiдомостi про додержання вимог стандартiв пiд час зберiгання, транспортування, переробки, реалізацiї, металургійної переробки металобрухту, а також документи і матеріали облiку металобрухту від утворення до металургійної переробки;
-123- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 3 статті 16 викласти у такій редакції: «одержувати від суб`єктів підприємницької діяльності з металобрухтом необхідні дані про дотримання вимог нормативно-правових актів під час збирання, заготівлі, транспортування, переробки, реалізації, металургійної переробки, а також документи і матеріали обліку з часу утворення металобрухту до металургійної переробки;».

Врахованоё
одержувати від суб`єктів підприємницької діяльності з металобрухтом необхідні дані про дотримання вимог нормативно-правових актів під час збирання, заготівлі, транспортування, переробки, реалізації, металургійної переробки, а також документи і матеріали обліку з часу утворення металобрухту до металургійної переробки;-124- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину третю статті 16 викласти в редакції:
"одержувати від суб`єктів підприємницької діяльності необхідні дані про дотримання вимог стандартів під час збирання, зберігання, транспортування, реалізації, переплавки металобрухту, а також документи і матеріали обліку від часу утворення металобрухту, до його переплавки..."

Враховано частково

67.
забороняти операції з металобрухтом у разi порушення відповідних стандартів.
-125- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 4 статті 16 викласти у такій редакції: «зупинити або анулювати дію ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом у разi порушення ліцензійних умов».

Враховано
зупинити або анулювати дію ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом у разi порушення ліцензійних умов.
68.
Місцеві органи виконавчої влади у разі виявлення порушень правил здійснення операцій з металобрухтом повинні звертатися до уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань металобрухту з пропозицією про зупинення дії ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом чи її анулювання.
-126- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 5 статті 16 викласти у такій редакції: «Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов здійснення операцій з металобрухтом повідомляють про це Міністерство промислової політики України для вжиття ним відповідних заходів».

Враховано
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов здійснення операцій з металобрухтом повідомляють про це Міністерство промислової політики України для вжиття ним відповідних заходів.


-127- Н.д.Тищенко П.В. (Реєстр.картка №275)
Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Абзац 5 статті 16 викласти у такій редакції: «Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень правил здійснення операцій з металобрухтом мають право призупинити діяльність суб'єктів підприємництва та звертатися до Міністерства промислової політики України з пропозицією про зупинення чи анулювання дії ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом».


Враховано
в новій редакції
-128- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д.Гінзбург О.П.(Реєстр.картка №309)
Слова « уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань металобрухту» замінити на слова « Міністерство промислової політики України», а слова «місцеві органи виконавчої влади» замінити на слова « органи місцевого самоврядування».Враховано

69.
Органи контролю за здійсненням операцій з металобрухтом у разі виявлення під час перевірок фактів, що містять ознаки злочинної діяльності, передають такі матеріали відповідним правоохоронним органам і повідомляють про це уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту.
-129- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
В абзаці 6 статті 16 слово «злочинної» замінити на слово «протиправної», оскільки злочинність може встановити тільки суд України.
Крім того, слова «і відповідають про це уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту» слід вилучити, що відповідатиме вимогам кримінально-процесуального законодавства.

Враховано
Органи державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом у разі виявлення фактів, що містять ознаки протиправної діяльності суб'єктів підприєницької діяльності з металобрухтом, передають такі матеріали відповідним правоохоронним органам і повідомляють про це Міністерство промислової політики України.


-130- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Абзац 6 статті 16 викласти у такій редакції: «Органи державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом у разі виявлення фактів, що містять ознаки протиправної діяльності суб'єктів підприєницької діяльності з металобрухтом, передають такі матеріали відповідним правоохоронним органам і повідомляють про це Міністерство промислової політики України».


Враховано

70.
Посадові особи органів контролю за здійсненням операцій з металобрухтом зобов'язані не розголошувати комерційну таємницю, яка стала їм відома внаслідок виконання службових обов"язків.
-131- Н.д.Тищенко П.В. (Реєстр.картка №275)
Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Н.д. Гінзбург О.П. (Реєстр.картка №309)
Останній абзац статті 16 вилучити.


Враховано-132- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Останній абзац статті 16 слід викласти в редакції:
"Посадові особи органів контролю за здійсненням операцій з металобрухтом зобов`язані забезпечувати збереження комерційної таємниці, яка стала їм відома внаслідок виконання службових обов`язків. За розголошення комерційної таємниці посадові особи несуть відповідальність згідно чинного законодавства України".

Відхилено

71.
Стаття 17. Гарантії прав та сприяння підприємницькій діяльності щодо здійснення операцій з металобрухтом
-133- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю 17 вилучити оскільки це визначено Законом України «Про підприємництво» .

Враховано

72.
Держава гарантує суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, що діють на підставі ліцензій, рівні можливості для здійснення операцій з металобрухтом та забезпечує захист прав підприємців, наданих законодавством України.
-134- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Статтю 17 доповнити положеннями щодо встановлення вимог дерегуляції підприємницької діяльності, пов'язаної з металобрухтом, а також створення умов для недопущення дублювання повноважень з питань металобрухту різними органами виконавчої влади.

Враховано

73.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють фізичним та юридичним особам, якi провадять пiдприємницьку дiяльнiсть у межах законодавства України, в залученні до господарського обiгу металобрухту з метою його рацiонального використання.
-135- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Частину 2 статті 17 вилучити, оскільки вона є декларацією про наміри ( принципи) і має бути підкріплена відповідними нормами, яких Закон не містить.

Враховано

Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства у здійсненні операцій з металобрухтом
Особи, винні у порушенні законодавства у здійсненні операцій з металобрухтом несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно з законами України.
74.
РОЗДІЛ IV. Міжнародне співробітництво


РОЗДІЛ IV. Міжнародне співробітництво
75.
Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері операцій з металобрухтом
-136- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Назву статті 18 викласти у такій редакції: «Міжнародне співробітництво у здійсненні операцій з металобрухтом».

Враховано
Стаття 17. Міжнародне співробітництво у здійсненні операцій з металобрухтом
76.
Міжнародне співробітництво у сфері операцій з металобрухтом здійснюється шляхом:
-137- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Статтю 18 доцільно викласти у такій редакції: « Участь України у міжнародному співробітництві у здійсненні операцій з металобрухтом здійснюється шляхом:»


Враховано
Участь України у міжнародному співробітництві у здійсненні операцій з металобрухтом здійснюється шляхом:
77.
участі у роботі міжнародних організацій з питань розроблення нових методів збагачення металовідходів, сучасного обладнання, технологій переробки металобрухту;
-138- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці 2 статті 18 слова «участі у роботі» замінити на слово «роботи».


Враховано
роботи у міжнародних організаціях з питань розроблення нових методів збагачення металовідходів, сучасного обладнання, технологій переробки металобрухту;
78.
виконання міжнародних наукових програм, обміну інформацією, технологіями;


виконання міжнародних наукових програм, обміну інформацією, технологіями;
79.
здійснення міжнародних професійних, наукових і виробничих контактів.


здійснення міжнародних професійних, наукових і виробничих контактів.
80.
РОЗДІЛ V. Прикінцеві положення


РОЗДІЛ V. Прикінцеві положення
81.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублікування.
82.
2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть із Законом України "Про металобрухт" законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
-139- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці 2 розділу V слова «Законом України «Про металобрухт» замінити на слова « цим Законом», а слово «законодавчі» замінити на слово «закони».

Враховано
2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть із цим Законом, закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
-140- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ№ 55)

Абзац 2 розділу V викласти у такій редакції: «3. Кабінету Міністрів України у чотирьохмісячний термін:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування мініcтерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом».
Враховано
3. Кабінету Міністрів України у чотирьохмісячний термін:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування мініcтерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

стор.
o 10


ШВП* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні