Назва: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.

КРИМIНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
-1- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Назву Кримінального кодексу України викласти в такій редакції: "Кодекс законів України про кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс)".

ВідхиленоКРИМIНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


-2- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Назву викласти в такій редакції: "Карний Кодекс України".
Відхилено

2.
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
3.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.
Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу


Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України
5.
(1) Кримінальний кодекс України має своїм завданням охорону основ національної безпеки України, особи, власності, суспільства та держави від злочинних посягань.
-3- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
У частині першій слова "охорону основ" замінити словами "правове забезпечення охорони" .
Враховано
(1) Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони національної безпеки України, особи, власності, суспільства та держави від злочинних посягань.


-4- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Слово "основ" виключити.
Враховано-5- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Частину першу викласти в такій редакції:
"(1) Основними завданнями Кримінального кодексу України є:
1) охорона та захист прав та свобод людини, її законних інтересів від злочинних посягань;
2) охорона і захист власності від злочинних посягань;
3) охорона та захист суспільних національних інтересів держави від злочинних посягань".
Відхилено
редакція частини 1 статті 1 по суті відтворює пропозицію-6- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Після слова "охорони" доповнити словом "особи", слова "основ національної безпеки України" вилучити, залишивши слово "держави", оскільки захист останньої є і захистом "основ національної безпеки України".
Відхилено
охорона держави вужче, ніж охорона національної безпеки України

6.
(2) Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.
-7- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Частину другу після слів "та які покарання" доповнити словами "чи інші засоби впливу".
Відхилено


(2) Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.


-8- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Слова "Для здійснення цього завдання" замінити словом "тільки", а після слова "діяння" доповнити словом "особи".
Відхилено
пропозиція повторює положення, що закріплені в ч. 1 ст. 3 проекту, поняття діяння в контексті включає й особу

7.
Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності


Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності
8.
(1) Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого кримінальним законом.
-9- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Слова "яке містить склад злочину" - вилучити.
Відхилено
поняття складу злочину має важливе не тільки кримінально-правове, але й кримінальне процесуальне значення.
(1) Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.


-10- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
У частині першій слова "кримінальним законом" замінити словами "цим Кодексом".
Враховано-11- Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У частині першій після слів "яке містить доповнити словами "склад злочину, передбаченого цим Кодексом".

Враховано-12- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Після слова "особою" доповнити словами, "що згідно до цього Кодексу може підлягати кримінальній вiдповiдальностi.
Відхилено
особа є необхідною та обов'язковою ознакою складу злочину-13- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Слова "вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить всі ознаки складу злочину, передбаченого кримінальним законом" замінити словами "вчинення особою злочину".
Враховано частково-14- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
в частині 1 слова "яке містить склад злочину, передбаченого кримінальним законом" замінити словами "яке містить передбачені кримінальним законом ознаки, необхідні для злочину (склад)".
Враховано частково

9.
(2) Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину i підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду й відповідно до закону.(2) Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину i підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду й відповідно до закону.
10.
(3) Особа не може бути двічі піддана кримінальному покаранню за той самий злочин.
-15- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Частину третю викласти в такій редакції:
"Ніхто не може бути двічі притягнутий до кримінальної відповідальності за один і той самий злочин".
Враховано частково

(3) Ніхто не може бути підданий кримінальній відповідальності за той самий злочин більше одного разу.


-16- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Частину третю викласти в такій редакції:
"(3) Ніхто не може бути підданий кримінальній відповідальності за той самий злочин більше одного разу".
Враховано-17- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"(3) Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь".
В зв'язку з цим частина третя стає відповідно частиною четвертою.
Відхилено
пропозиція є кримінально-процесуальною нормою і повинна мати відображення у КПК України-18- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину третю статті виключити.
Відхилено
частина 3 статті 2 конкретизує частину 2 статті 58 Конституції України

11.
Розділ II. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН
-19- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Назву розділу ІІ викласти в такій редакції: "Закон про кримінальну відповідальність".
Враховано
Розділ II. ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
12.
Стаття 3. Кримінальне законодавство України
-20- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Назву статті викласти в такій редакції: "Законодавство України про кримінальну відповідальність".
Враховано
Стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність
13.
(1) Кримінальне законодавство України становить Кримiнальний кодекс України, що приймається Верховною Радою України.
-21- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Частини першу та другу викласти в такій редакції:
"(1) Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кодекс законів України про кримінальну відповідальність.
(2) Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набуття чинності цим Кодексом включаються до нього з часу їх прийняття.
У зв'язку з цим, у всіх статтях проекту слова "кримінальний закон" замінити словами "закон про кримінальну відповідальність" у відповідних відмінках.
Враховано частково(1) Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України.


-22- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Слова "що приймається Верховною Радою України" виключити.
Враховано

14.
(2) Кримінальні закони, прийняті Верховною Радою України після схвалення Кримiнального кодексу України, підлягають включенню до цього Кодексу.
-23- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Слова "Верховною Радою України" виключити.

Враховано

(2) Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набуття чинності цим Кодексом включаються до нього з часу набрання ними чинності.


-24- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Після слів "до цього Кодексу" доповнити словами "і окремо не діють, якщо інше прямо не буде передбачено законом", а слово "схвалення" замінити словом "прийняття" та після слів "Кодексу України" доповнити словами "та набрання ним чинності".
Враховано частково

15.
(3) Кримінальні закони України повинні відповідати положенням, що містяться в міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких дано Верховною Радою України.
-25- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Слова "містяться в міжнародних договорах" замінити словами "містяться в чинних міжнародних договорах"
Враховано

(3) Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.


-26- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Слова "Кримінальні закони України" замінити словами "закони України, що встановлюють кримінальну відповідальність та покарання чи звільнення від них", а після слова "договорах" додати слово "конвенціях" та слова "згоду на обов'язковість яких дана Верховною Радою" замінити на слова "що ратифіковані Україною".
Враховано частково

16.
Стаття 4. Чинність кримінального закону в часі


Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі
17.
(1) Кримінальний закон набирає чинності тільки після його опублікування в офіційному порядку і в термін, зазначений у законі.
-27- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Частину привести у відповідність до статті 94 Конституції України
Враховано

(1) Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом але не раніше дня його опублікування.


-28- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Слово "тільки" виключити.
Враховано-29- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Після слів "Кримінальний закон" доповнити словами "та інший закон, що впливає на караність діяння".
Відхилено
ніякий закон, крім кримінального, не визначає караність діяння

18.
(2) Злочинність і караність діяння визначаються кримінальним законом, який діяв на час вчинення цього діяння.
-30- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину викласти в такій редакції:
"(2) Злочинність і караність діяння визначаються кримінальним законом, який діє на час порушення кримінальної справи за фактом такого діяння".
Відхилено
суперечить частині 2 статті 58 Конституції України

(2) Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння.


-31- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Після слів "кримінальним законом" доповнити словами "та іншим законом, що впливає на караність діяння".
Відхилено

19.
(3) Часом вчинення злочину визнається час вчинення передбаченої кримiнальним законом дії або бездіяльності.
-32- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Після слів "час вчинення" доповнити словом "особою".
Враховано

(3) Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.


-33- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Після слів "кримінальним законом" доповнити словами "та іншим законом, що впливає на караність діяння".

Відхилено
ніякий закон, крім кримінального, не визначає караність діяння-34- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину викласти в такій редакції:
"(3) Часом вчинення злочину визнається час вчинення передбаченої кримінальним законом дії, чинного наміру або бездіяльності".
Враховано частково
-35- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Слова "вчинення передбаченої кримінальним законом дії або бездіяльності" замінити словами "вчинення передбаченого кримінальним законом діяння".
Враховано частково

20.
Стаття 5. Зворотна сила кримінального закону
-36- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Назву статті викласти в такій редакції:
"Зворотна сила законодавства".
Відхилено
пропозиція суперечить частині 1 статті 58 Конституції України
Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність в часі


-37- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Назву статті викласти в такій редакції: "Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність в часі".
Враховано

21.
(1) Кримінальний закон, який скасовує злочинність діяння, пом'якшує покарання або іншим чином поліпшує становище особи, що вчинила злочин, має зворотну силу, тобто поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, а також на осіб, які відбувають або відбули покарання, але мають судимість.
-38- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Після слова "пом'якшує" додати слова "відповідальність або", а слова "або іншим чином поліпшує становище особи" вилучити в зв'язку із розпливчастістю і невизначеністю цієї умови.
Враховано

(1) Закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння або пом'якшує кримінальну відповідальність, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.


-39- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Слова "має зворотну силу" та "а також" замінити відповідно словами "має зворотну дію у часу" та "у тому числі".
Враховано-40- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Після слів "Кримінальний закон" доповнити словами "та інший закон, що впливає на караність діяння".

Відхилено
ніякі закони та інші нормативно-правові акти, крім кримінального закону, не можуть впливати на караність діяння-41- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину викласти в такій редакції:
"(1) Закони та інші нормативно-правові акти, які скасовують злочинність діяння, пом'якшують покарання або іншим чином поліпшують становище особи, що вчинила злочин, мають зворотну силу, тобто поширюються на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання такими актами законодавства чинності, а також на осіб, які відбувають або відбули покарання, але мають судимість".
Відхилено
ніякі закони та інші нормативно-правові акти, крім кримінального закону, не можуть скасовувати злочинність діяння, пом'якшувати покарання та іншим чином поліпшувати становище особи

22.
(2) Кримінальний закон, що встановлює злочинність діяння чи посилює покарання або іншим чином погіршує становище особи, зворотної сили не має.
-42- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Після слова "посилює" доповнити словами "відповідальність або", слова "або іншим чином погіршує становище особи" виключити.
Враховано

(2) Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння або посилює кримінальну відповідальність, не має зворотної дії в часі.


-43- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Після слів "Кримінальний закон" доповнити словами "та інший закон, що впливає на караність діяння".
Відхилено
ніякий закон, крім кримінального, не визначає караність діяння-44- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"(3) Закон про кримінальну відповідальність, який частково пом'якшує відповідальність, а частково її обтяжує має зворотну силу лише у тій частині, яка пом`якшує відповідальність".
Враховано
(3) Закон про кримінальну відповідальність, який частково пом'якшує відповідальність, а частково її посилює має зворотну силу лише у тій частині, яка пом`якшує відповідальність.
23.
Стаття 6. Чинність кримінального закону щодо злочинів, вчинених на території України
-45- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Назву статті викласти в такій редакції:
"Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України".
Враховано
Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
24.
(1) Усі особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом.
-46- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У частині першій слово "Усі" виключити.

Враховано
(1) Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом.
25.
(2) Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України.
-47- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Слово "припинено" замінити словом "перепинено".
Враховано
(2) Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або перепинено на території України.
26.
(3) Злочин вважається вчиненим на території України, якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України.


(3) Злочин вважається вчиненим на території України, якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України.
27.
(4) Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, які за законодавством України і міжнародними договорами не є підсудні у кримінальних справах судам України, в разі вчинення ними злочину на території України вирішується дипломатичним шляхом.
-48- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Слова "і міжнародними договорами" вилучити, оскільки це не узгоджується із частиною третьою статті 3.
-49- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині четвертій статті 6 перед словом "міжнародними" додати слово "чиними", а після слова "договорами" додати слова "згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України".
Відхилено

Враховано

(4) Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, які за законами України і міжнародними договорами згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України не є підсудні у кримінальних справах судам України, в разі вчинення ними злочину на території України вирішується дипломатичним шляхом.
28.
Стаття 7. Чинність кримінального закону щодо злочинів, вчинених громадянами України та особами без громадянства за межами України
-50- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Назву статті викласти в такій редакції:
"Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України та особами без громадянства за межами України".

Враховано
Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України та особами без громадянства за межами України
29.
(1) Громадяни України, а також особи без громадянства, що постійно проживають в Українi, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом.
-51- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Після слів "за цим Кодексом" доповнити словами "якщо вчинене ними вважається злочином за цим Кодексом", а після слів "які вчинили" слово "злочини", замінити словами "суспільно небезпечні діяння"; після слів "за її межами" решту тексту статті викласти в такій редакції: "і такі, що передбачені цим Кодексом, підлягають відповідальності на території України тільки у випадках, передбачених міжнародними договорами, що ратифіковані Україною".
Відхилено
суспільно небезпечними діяннями є не тільки злочини, а в частині 1 статті 1 проекту мова йде лише про злочини
(1) Громадяни України, а також особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
30.
(2) Якщо названі особи за вчинені злочини зазнали покарання за кордоном, вони не можуть бути притягнені в Українi до кримінальної вiдповiдальностi за ці злочини.
-52- Н.д.Іванов С.А. (Округ №3)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У частині другій слова "за кордоном" замінити словами "за межами України".

Враховано
(2) Якщо названі особи за вчинені злочини зазнали покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Українi до кримінальної відповідальності за ці злочини.
31.
Стаття 8. Чинність кримінального закону щодо злочинів, вчинених іноземцем поза межами України
-53- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Назву статті викласти в такій редакції:
"Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинiв, вчинених іноземцем за межами України".
Враховано
Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинiв, вчинених іноземцем за межами України
32.
Іноземці, а також особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами, або якщо вони вчинили передбачені цим Кодексом особливо тяжкі злочини проти інтересів України та її громадян.
-54- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Доповнити статтю частиною другою такого змісту:
"(2) Вчинення, визначеними частиною першою цієї статті, особами особливо тяжких злочинів, передбачених цим Кодексом, за межами України тягне кримінальну відповідальність, і їм може бути призначено покарання тільки у випадках, коли вчинені злочини спричинили особливо тяжкі наслідки громадянам України або її інтересам".
Враховано
(1) Іноземці, а також особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини, передбачені цим Кодексом, за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами України.
(2) Особи, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом, якщо вони за її межами вчинили передбачені цим Кодексом особливо тяжкі злочини проти громадян України або її інтересів.
33.
Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України


Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України
34.
(1) Правовi наслiдки вироку суду іноземної держави можуть бути враховані, якщо громадянин України, особа без громадянства або іноземець були засуджені за злочин, вчинений за межами України, та знову вчинили злочин на території України.
-55- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Слово "вироку" замінити словами "рішення суду іноземної держави по кримінальній справі".

Відхилено
до уваги слід брати лише факт засудження за злочин, яке має місце лише при вироку суду
(1) Правовi наслідки вироку суду іноземної держави можуть бути враховані, якщо громадянин України, іноземець або особа без громадянства були засуджені за злочин, вчинений за межами України, та знову вчинили злочин на території України.
35.
(2) Відповідно до частини першої цієї статті повторність, рецидив, невідбуте покарання або інші правові наслiдки вироку суду iноземної держави враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності або покарання.
-56- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Слово "рецидив" та "або інші правові наслідки" вилучити, а після слів "або покарання" доповнити словами "з урахуванням строків давності та інших умов, що визначені цим кодексом стосовно відповідальності за злочин".

Враховано
пропозиції фактично відображені в інших нормах проекту Кодексу

(2) Відповідно до частини першої цієї статті рецидив злочинів, невідбуте покарання або інші правові наслiдки вироку суду іноземної держави враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності або покарання.


-57- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
слово "повторність" вилучити, а після слова "рецидив" додати слово "злочинів"
Враховано

36.
Стаття 10. Видача злочинця


Стаття 10. Видача злочинця
37.
(1) Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Українi, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду.
-58- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Слова "та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні" виключити.
Відхилено
названі особи мають різний правовий статус відповідно до Закону "Про громадянство" і це слід відобразити в КК України
(1) Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Українi, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду.
38.
(2) Іноземці, які вчинили злочини на території України i засуджені за них на підставі цього Кодексу, можуть бути передані для відбування покарання за вчинений злочин тій державі, громадянами якої вони є, якщо така передача передбачена міжнародними договорами.


(2) Іноземці, які вчинили злочини на території України i засуджені за них на підставі цього Кодексу, можуть бути передані для відбування покарання за вчинений злочин тій державі, громадянами якої вони є, якщо така передача передбачена міжнародними договорами України.
39.
(3) Iноземці, а також особи без громадянства, що постійно не проживають в Українi, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на її території, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду або передані для відбування покарання, якщо така видача або передача передбачені міжнародними договорами.
-59- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Слова "що постійно не проживають в Україні" вилучити.
Відхилено
названі особи мають різний правовий статус відповідно до Закону "Про громадянство" і це слід відобразити в КК України

(3) Іноземці, а також особи без громадянства, що постійно не проживають в Українi, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на її території, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду або передані для відбування покарання, якщо така видача або передача передбачені міжнародними договорами України.
40.
Розділ III. ЗЛОЧИН ТА ЙОГО ВИДИ
-60- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Розділ ІІІ об'єднати з розділом VІ під назвою "Злочин, його види та стадії", змінивши відповідно нумерацію статей.
Враховано
Розділ III. ЗЛОЧИН, ЙОГО ВИДИ ТА СТАДІЇ
41.
Стаття 11. Поняття злочину


Стаття 11. Поняття злочину
42.
(1) Злочином визнається суспільно небезпечне, винне діяння (дія або бездіяльність), заборонене кримінальним законом.
-61- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Частину першу викласти в такій редакції:
"(1) Злочином визнається винно вчинене суб'єктом злочину суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), заборонене цим Кодексом".
Враховано частково


(1) Злочином визнається передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.


-62- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Частину першу статті викласти у наступній редакції:
"Злочином визнається передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину."
Враховано
-63- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину викласти в наступній редакції:
"(1) Злочином визнаються карне діяння, чинний намір дії або бездіяльність, заборонені кримінальним законом".

Відхилено
поняття "чинний намір дії або бездіяльності" невідомі кримінальному законодавству, його визначення у запропонованій редакції частині 3 цієї статті нечітке, збігається з виявленням наміру, криміналізація якого є неприпустимою.-64- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Частину викласти у такій редакції:
"(1) Злочином визнається передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне, винне, каране діяння (дія або бездіяльність)".
Враховано частково
-65- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину доповнити словами: "вчинене особою, що згідно до цього Кодексу може підлягати кримінальній відповідальності".
Враховано частково

43.
(2) Не є злочином дія або бездіяльність, що хоч формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла істотної шкоди і не створила загрози заподіяння такої шкоди особі, суспільству або державі.
-66- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину викласти в наступній редакції:
"(2) Не є злочином дія, чинний намір дії або бездіяльність " і далі за текстом.
-67- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину викласти в такій редакції:
"(2) Не є злочином дія або бездіяльність, що хоч формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки".
Відхилено
див. зауваження до частини 1 статті 11 проекту

Відхилено
суспільна небезпечність діяння притаманна й іншим правопорушенням
(2) Не є злочином дія або бездіяльність, що хоч і передбачена цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди особі, суспільству або державі.


-68- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241) та інші члени Комітету
Слова "істотної шкоди" виключити.
Відхилено
див. зауваження вище
-69-Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У частині другій слова "формально і містить ознаки будь - якого діяння, передбаченого кримінальним законом" замінити словами "і передбачена цим Кодексом".
Враховано-70- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"(3) Чинний намір дії полягає в усвідомленому чи неусвідомленому бажанні особи діяти певним злочинним чином і в ознайомленні з цим наміром іншої особи чи осіб, які без її участі та відому здійснюють злочинне діяння у спосіб, пропонований особою".
Відхилено-71- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Доповнити частиною третьою, або сконструювати окрему статтю, де визначити поняття "діяння", "дія", "бездіяльність".

Відхилено
поняття "діяння", "дія", "бездіяльність" конкретизуються і визначаються в Особливій частині Кримінального кодексу України-72- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Після слів "не заподіяла" доповнити словами "і не могла заподіяти"; слова "і не створила загрози заподіяння такої" - виключити.
Враховано

44.
Стаття 12. Класифікація злочинів


Стаття 12. Класифікація злочинів
45.
(1) Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкостi, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.
-73- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241) та інші члени Комітету
У тексті статті такі форми вини злочину, як "умисел" та "необережність" виключити.
Враховано

(1) Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкостi, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.


-74- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Статтю викласти в такій редакції:
"(1) Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкостi, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.
(2) Злочином невеликої тяжкостi визнається:
злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років або інше, м'якше покарання;
(3) Злочином середньої тяжкості визнається:
злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не бiльше п'яти років;
(4) Тяжким злочином визнається:
злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не бiльше десяти років;
(5) Особливо тяжким злочином визнається:
злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волi".
Враховано-75- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У тексті статті дати окремий перелік злочинів: невеликої тяжкості, злочинів середньої тяжкості, тяжких і особливо тяжких злочинів.

Відхилено
в проекті закладено інший підхід до класифікації злочинів, ніж у чинному КК, де перелічуються тяжкі злочини (ст. 71 КК).-76- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У частині першій слова "невеликої тяжкості" виключити.

Відхилено
пропозиція не дає відповіді на питання, до якої категорії правопорушень слід віднести діяння, що караються позбавленням волі на строк не більше двох років або іншим, більш м'яким покаранням.-77- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Частину викласти в такій редакції:
"Всі суспільно небезпечні діяння, що передбачені цим Кодексом, в залежності від ступеня їх тяжкості поділяються на кримінальні проступки і злочини: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі".
Враховано частково
введення категорії "кримінальний проступок" потребує визначення його кримінально-правових наслідків, які в пропозиції не наведені

46.
(2) Злочином невеликої тяжкостi визнається:
-78- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Доповнити статтю частиною другою такого змісту:
"(2) Кримінальним проступком визнається суспільно-небезпечне діяння особи, передбачене цим Кодексом, за яким за нього передбачене покарання, що не пов'язане з позбавленням волі і яке вчинене вперше". Відповідно частину другу проекту вважати частиною третьою і т.д.
Відхилено
див. зауваження вище

(2) Злочином невеликої тяжкості визнається злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.


-79- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину виключити.
Відхилено

47.
умисний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років або інше, м'якше покарання;
-80- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Слово "умисний" виключити.
Враховано

48.
необережний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше трьох років або інше, м'якше покарання.
-81- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Абзац виключити.
Враховано

49.
(3) Злочином середньої тяжкості визнається:


(3) Злочином середньої тяжкості визнається злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не бiльше п'яти років.
50.
умисний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не бiльше п'яти років;
-82- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Слово "умисний" виключити.
Враховано

51.
необережний злочин, за який законом передбачене покарання у виглядi позбавлення волi на строк не бiльше восьми рокiв.
-83- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Абзац виключити.
Враховано

52.
(4) Тяжким злочином визнається:


(4) Тяжким злочином визнається злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не бiльше десяти років.
53.
умисний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не бiльше десяти років;
-84- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Слово "умисний" виключити.
Враховано
-85- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Слова "не більше десяти років" замінити словами "від п'яти до десяти років".
Враховано
фактично, якщо порівняти частини 3 та 4 цієї статті, тяжким злочином і визнається злочин із санкцією від 5 до 10 років позбавлення волі.

54.
необережний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волi на строк понад вісім рокiв.
-86- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Абзац виключити.
Враховано

55.
(5) Особливо тяжким злочином визнається:56.
умисний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волi.
-87- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину доповнити словами "або смертна кара".
Враховано

(5) Особливо тяжким злочином визнається злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волi.


-88- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Частину доповнити словами "або смертна кара".
Враховано частково
-89- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Після слів "на строк" доповнити словами "до п'ятнадцяти років або смертної кари, або довічного позбавлення волі як альтернативі смертної кари".
Враховано частково
-90- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Слова "довічне позбавлення волі" замінити словами "смертна кара".
Враховано частково-91- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У частині п'ятій слова "понад десять років або довічне позбавлення волі" замінити словами "до п'ятнадцяти років або смертної кари, або довічного позбавлення волі як альтернативу смертної кари".
Враховано частково

Стаття 13. Закінчений та незакінчений злочини
(1) Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.
(2) Незакінченим злочином визнається готування до злочину та замах на злочин.
Стаття 14. Готування до злочину
Готуванням до злочину визнається підшукування або пристосування засобів чи знарядь, пiдшукування співучасників або змовлення на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.
(2) Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальну відповідальність.
Стаття 15. Замах на злочин
(1) Замахом на злочин визнається вчинення з прямим умислом передбаченого цим Кодексом діяння чи його частини, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин не залежних від волі винного
(2) Замах на вчинення злочину є закінченим, коли винний виконав всi тi дії, які вважав за необхiдне вчинити для настання злочинних наслiдкiв, яких вiн бажав, але цi наслiдки не настали з причин, якi не залежали вiд волi винного.
(3) Замах є незакiнченим, коли винний не вчинив всiх дiй, якi вважав необхiдними для настання злочинних наслiдкiв.
Стаття 16. Відповідальність за незакінчений злочин
Вiдповiдальнiсть за готування до злочину і замах на злочин настає за статтею 14 або 15 і за тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин.
Стаття 17. Добровільна відмова при незакінченому злочині
(1) Добровільною відмовою визнається остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому особа усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця.
(2) Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину.
57.
Розділ IV. ОСОБИ, ЩО ПIДЛЯГАЮТЬ КРИМIНАЛЬНIЙ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
-92- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Назву розділу IV викласти в такій редакції "Суб'єкт злочину".
Враховано частково


Розділ IV. ОСОБА, ЯКА ПIДЛЯГАЄ КРИМIНАЛЬНIЙ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ)-93- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Назву розділу IV викласти у такій редакції:
"Розділ IV ОСОБА, ЯКА ПIДЛЯГАЄ КРИМIНАЛЬНIЙ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ)".
-94- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Розділ IV перед статтею 13 доповнити новими статтями такого змісту:
"Стаття Суб'єкт злочину
(1) Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
(2) Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, діяння, передбачене лише для певних осіб, вказаних в Особливій частині цього Кодексу.
Стаття Осудність
(1) Осудною визнається особа. яка під час вчинення діяння, передбаченого цим Кодексом, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.
(2) Підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані обмеженої осудності, тобто не могла повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними.
(3) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.
(4) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене цим Кодексом у статті осудності чи обмеженої осудності, але захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати мету, зміст та правові наслідки кримінальної відповідальності за вчинене.
(5) До осіб, зазначених у частині третій та четвертій цієї статті можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру передбачені статтею 88 цього Кодексу".
Відповідно статті 14 та 15 проекту виключити.
Після статті: "Осудність" розмістити статті 16 і 13 проекту, привівши у відповідність нумерацію всіх статей розділу IV.
Враховано
Стаття 18. Суб'єкт злочину
(1) Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність .
(2) Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, діяння, передбачене лише для певних осіб, вказаних в Особливій частині цього Кодексу.
Стаття 19. Осудність
(1) Осудною визнається особа, яка під час вчинення діяння, передбаченого цим Кодексом, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.
(2) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.
(3) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене цим Кодексом у стані осудності, але до винесення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати мету, зміст та правові наслідки кримінальної відповідальності за вчинене.
(4) До осіб, зазначених у частині другій та третій цієї статті можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру передбачені статтею 92 цього Кодексу. Після одуження така особа може підлягати кримінальній відповідальності.
Стаття 20. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманливих речовин
Особа, яка вчинила злочин у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманливих речовин підлягає кримінальній відповідальності.
58.
Стаття 13. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність


Стаття 21. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
59.
(1) Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.
-95- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Слово "шістнадцять" замінити словом "чотирнадцять".

Відхилено
концептуальні положення проекту Кримінального кодексу, прийнятого у першому читанні, не передбачають зниження віку, з якого можливе притягнення до кримінальної відповідальності з 16 до 14 років
(1) Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.


-96- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
у частині першій слова "яким до вчинення" замінити словами "яким на момент вчинення".
Відхилено


60.
(2) Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 110-114), посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця (стаття 322), посягання на життя судді у зв'язку із здійсненням ним правосуддя (стаття 351), умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 117), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 118), захоплення заручників (стаття 139), зґвалтування (стаття 146), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 147), мужолозтво (стаття 150), крадіжку (статтi 170, 236, 282), грабіж (статті 171, 236, 282), розбій (статті 172, 236 частина 3, 282 частина 3), вимагання (статтi 173, 236, 282), умисне знищення або пошкодження майна (стаття 179 частина 2), пошкодження шляхів сполучення i транспортних засобів (стаття 252), угон транспортних засобiв (стаття 265), хуліганство (стаття 271 частини 2 i 3).
-97- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
у частині другій слова "від чотирнадцяти до шістнадцяти" замінити словами "від дванадцяти до чотирнадцяти", а слова "крадіжку (статті 170, 236, 282)", "умисне знищення або пошкодження майна (стаття 179 частина 2)" виключити.


-98- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Частину другу привести у відповідність (по визначенню віку) з частиною першою цієї статті.
Доповнити статтю частиною третьою, де визначити правила встановлення віку кримінальної відповідальності, якщо відсутні документи про час народження особи.
-99- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Статтю 13 викласти в новій редакції такого змісту:
"Стаття 13. Суб'єкти кримінальної відповідальності
(1) Суб'єктами кримінальної відповідальності можуть бути фізичні та юридичні особи.
(2) Спеціальними суб'єктами кримінальної відповідальності з числа фізичних осіб можуть бути публічні посадові особи, функціонери та військовослужбовці. У випадках, передбачених відповідними статтями цього Кодексу, спеціальними суб'єктами кримінальної відповідальності можуть бути й інші фізичні особи.
Відхилено
див. обгрунтування до пропозиції Є. Смірнова до частини 1 цієї статті. Злочини, передбачені статтями 170, 236, 282, та частиною 2 статті 179 проекту КК досить поширені серед неповнолітніх і тому нема підстав підвищувати вік, з якого можлива кримінальна відповідальність за них
Відхилено
див. обгрунтування до пропозиції Комітету доВідхилено
Проблема правил визначення віку особи не є предметом кримінального законодавства
Відхилено
пропозиція протирічить концепції прийнятого у першому читанні проекту КК
частини 1 цієї статті.
(2) Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 114 - 117 ), посягання на життя державного чи громадського діяча працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави (статті 110, 360, 392, 414, 458), умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частин 3 статей 357, 358, 362 та 390, частини 3, 6 і 7 статті 412), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, частина друга статей 357, 358, 362, 390, 412), диверсію (стаття 111), бандитизм (стаття 265), тероризм (стаття 266), захоплення заручників (статті 148 і 361), зґвалтування (стаття 155), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 156), крадіжку (статтi 190, частини 1 статей 270, 317), грабіж (статті 191, частина 2 статті 317), розбій (статті 192, частини 3 статей 270 та 317), вимагання (статтi 193, частини 1 статей 270, 317), умисне знищення або пошкодження майна (статті 199, 359, 364, 391, 413), пошкодження шляхів сполучення i транспортних засобів (стаття 286), угон або захоплення, залізничного рухомого складу, повітряного чи річкового судна (стаття 287), незаконне заволодіння транспортними засобами (стаття 298), хуліганство (частини 2 - 4 статті 305).


(3) Для фізичних осіб кримінальна відповідальність за злочини настає з шістнадцятирічного віку. Фізичні особи, які досягли чотирнадцятирічного віку несуть кримінальну відповідальність за:
а) незаконне виготовлення, придбання, зберігання, переміщення чи збут наркотичних засобів;
б) умисне вбивство;
в) умисне тяжке тілесне ушкодження;
г) умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження;
д) згвалтування;
е) насильницьке задоволення статевої потреби неприродними способами;
є) крадіжку;
ж) грабіж;
з) розбій;
й) знищення чи пошкодження чужого майна за обтяжувальних обставин;
і) вимагання;
ї) розкрадання вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових речовин".
-100- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Розділ IV після статті 13 доповнити новими статтями такого змісту:
"Стаття Відповідальність юридичних осіб
(1) Злочином, вчиненим юридичною особою визнається заборонене цим Кодексом дія або бездіяльність, виконана або санкціонована її керівником чи колективним органом управління, що діяв від імені юридичної особи.
(2) Юридичні особи можуть нести кримінальну відповідальність за особливо тяжкі злочини проти миру і безпеки людства, здоров'я населення, проти держави, у сферах природокористування і господарювання лише у випадках, спеціально передбачених нормами Особливої частини цього Кодексу.
(3) Кримінальна відповідальність юридичної особи не виключає такої щодо фізичної особи, яка безпосередньо брала участь у злочинній діяльності юридичної особи чи сприяла її здійсненню.
Стаття Зміст термінів
(1) До публічних посадових осіб належать представники органів державної влади і самоврядування, а також інші особи, які постійно або тимчасово займають у державних чи змішаних з державною часткою в майні підприємствах, установах або організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих або адміністративно-господарських обов'язків, чи виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.
(2) Функціонерами визнаються службовці державних підприємств, установ, організацій, які не наділені повноваженнями публічних посадових осіб, а також працівників управлінської сфери недержавних підприємств, установ та організацій.
(3) До військовослужбовців належать особи, які перебувають на дійсній військовій службі у Збройних Силах України, Службі безпеки України, Національній гвардії України, Прикордонних військах України, внутрішніх військах, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, створених у відповідності до чинного законодавства, а також військові зобов'язання під час проходження ними навчальних чи перевірчих зборів та курсанти військових навчальних закладів".
Відхилено
пропозиція протирічить концепції прийнятого у першому читанні проекту КК


61.
Стаття 14. Неосудність62.
(1) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, що підпадає пiд ознаки дiяння, передбаченого кримінальним законом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати своїх дій (бездіяльності) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства чи іншого хворобливого стану психіки.
-101- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині першій після слова "усвідомлювати" доповнити словами "свої дії, чинні наміри дій та бездіяльність".

-102- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частині першій слово "психiки" виключити.

Відхилено
див. зауваження до статті 11 проектуВідхилено-103- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
У частині першій слова "не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння" замінити словами: "не може визнаватися злочином вчинення особою суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки злочину", а також після слів " чи іншого хворобливого стану психіки" доповнити словами "а також інша особа, яка скоїла небезпечне діяння в умовах екстремальної ситуації або сильних нервово-психічних перевантажень, якщо це позбавило її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними".

Відхилено
вислів "не підлягає кримінальній відповідальності особа" свідчить про виключення кримінальної відповідальності, тобто про те, що вчинене не є злочином. Додаткові підстави визнання особи неосудною (екстремальні ситуації та сильне нервово-психічне перевантаження) є недостатньо визначеними і можуть призвести до необгрунтованого виключення кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини.-104- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23) та інші депутати члени Комітету
Частину першу після слів "не могла усвідомлювати" доповнити словами "характер та суспільну небезпечність", а слова "хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності" замінити словами "хронічного психічного розладу, тимчасового психічного розладу".
Відхилено
при неосудності особа може не тільки не усвідомлювати характер та суспільну небезпечність свого діяння, а й фактичні ознаки цього діяння. Друга пропозиція запозичена з тексту КК Російської Федерації, вважаємо, що редакція проекту КК України краща.

63.
(2) До такої особи судом можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру, передбачені статтею 88 цього Кодексу.
-105- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23) та інші депутати члени Комітету
Частину другу викласти в такій редакції:
"(2) До особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в стані неосудності, судом можуть бути призначені примусові заходи медичного характеру, передбачені цим Кодексом".
Відхилено

64.
Стаття 15. Обмежена осудність
-106- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Статтю 15 виключити.
Враховано
-107- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23) та інші депутати члени Комітету
статтю викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Обмежена осудність
(1) Особа, яка під час вчинення злочину внаслідок психічного розладу не могла повністю усвідомлювати характер та суспільну небезпечність своїх дій (бездіяльності) або керувати ними, підлягає кримінальній відповідальності.
(2) Стан обмеженої осудності враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для призначення примусових заходів медичного характеру".
Відхилено

65.
(1) Особа, яка під час вчинення злочину перебувала в стані обмеженої осудності, тобто не могла повною мірою усвідомлювати своїх дій (бездіяльності) або керувати ними внаслідок хворобливого стану психіки, підлягає кримінальній відповідальності.
-108- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У частині першій слова "тобто не могла повною мірою усвідомлювати своїх дій (бездіяльності) або керувати ними внаслідок хворобливого стану психіки" виключити.

Враховано


.


-109- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Частину першу викласти в такій редакції:
"(1) Така особа не звільняється від кримінальної відповідальності. Стан обмеженої осудності враховується як пом'якшувальна обставина при притягнення особи до кримінальної відповідальності і призначенні покарання".
Відхилено
-110- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частині першій слова "хворобливого стану психiки" замiнити словами "причин, зазначених у частинi першiй статтi 14 цього Кодексу".
Відхилено

66.
(2) Стан обмеженої осудності враховується при призначенні покарання як обставина, що пом'якшує відповідальність.


.
67.
Стаття 16. Відповідальність за злочини, вчинені у стані алкогольного сп'яніння або під впливом одурманливих засобів
-111- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23) та інші депутати члени Комітету
Назву та частину першу статті викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманливих речовин
(1) Особа, яка вчинила злочин у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманливих речовин підлягає кримінальній відповідальності".
Враховано

68.
(1) Особа, яка вчинила злочин у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи інших одурманливих засобiв, підлягає кримінальній відповідальності.
-112- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину першу виключити.

Відхилено
частина 1 передбачає важливе положення про те, що особа, яка вчинила злочин у стані сп'яніння, не звільняється від кримінальної відповідальності.

69.
(2) Суд, незалежно від призначеного покарання, може застосувати до такої особи примусове лікування, передбачене статтею 90 цього Кодексу.
-113- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину другу у видозмiненiй редакцiйнiй формi (з розшифровкою слiв "такої особи") у виглядi окремої статтi перенести в роздiл ХII "Призначення покарання".
Враховано частково

70.
Розділ V. ВИНА ТА ЇЇ ФОРМИ


Розділ V. ВИНА ТА ЇЇ ФОРМИ
71.
Стаття 17. Форми вини
-114- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Статтю 17 викласти в такій редакції під номером 22:
"Стаття 22. Вина
Виною визнається психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності".
Враховано

Стаття 22. Вина
Виною визнається психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.


-115- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
статтю викласти в такій редакції:
"(1) Особа визнається судом винною, якщо вона вчинила злочин умисно або необережно.
(2) Якщо в статті Особливої частини не вказана форма вини, відповідальність за злочин настає при його вчиненні як умисно, так і необережно".
Враховано частково
пропозиція щодо редакції частини 1 статті 22 фактично врахована у частині 1 статті 11 (поняття злочину).
Друга пропозиція не може бути прийнятою, тому що вона не відповідає фактичному стану речей.

72.
Вина особи при вчиненні злочину може бути умисною або необережною.
-116- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
доповнити статтю частиною другою в такій редакції:
"(2) У випадках вчинення умисного діяння, якщо ставлення до його наслідків є необережним, скоєний злочин є необережним".
Відхилено
пропозиція не відповідає усталеним принципам кримінального права в частині визначення форм вини

73.
Стаття 18. Умисел і його види


Стаття 23. Умисел і його види
74.
(1) Умисним визнається злочин, вчинений з прямим або непрямим умислом.
-117- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
викласти частину 1 в такій редакції:
"(1) Умисел поділяється на прямий і непрямий".
Враховано
(1) Умисел поділяється на прямий і непрямий.
75.
(2) Злочин визнається вчиненим з прямим умислом, якщо особа, що його вчинила, усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.
-118- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Частину другу після слова "усвідомлювала" доповнити словами "чи могла усвідомлювати".
Відхилено


(2) Прямим визнається умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.


-119- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
викласти частину 2 в такій редакції:
"(2) Прямим визнається умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.".
Враховано
-120- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
викласти частину 2 в такій редакції:
"(2) Особа визнається такою, що вчинила злочин з прямим умислом, якщо вона усвідомлювала небезпечний характер свого діяння і бажала його вчинення, або усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачала настання його небезпечних наслідків і бажала їх настання".
Враховано частково

76.
(3) Злочин визнається вчиненим з непрямим умислом, якщо особа, що його вчинила, усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечнi наслідки i хоч не бажала, але свідомо припускала настання цих наслідків.
-121- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Частину другу після слова "усвідомлювала" доповнити словами "чи могла усвідомлювати".

Відхилено


(3) Непрямим визнається умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечнi наслідки i хоч не бажала, але свідомо припускала настання цих наслідків.


-122- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
викласти частину 3 в такій редакції:
"(3) Непрямим визнається умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечнi наслідки i хоч не бажала, але свідомо припускала настання цих наслідків".
Враховано-123- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
викласти частину 3 в такій редакції:
"(3) Особа визнається такою, що вчинила злочин з непрямим умислом, якщо вона усвідомлювала небезпечний характер свого діяння і свідомо його припускала, або усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачала настання його небезпечних наслідків і свідомо допускала їх настання".
Відхилено

77.
Стаття 19. Необережність та її види


Стаття 24. Необережність та її види
78.
(1) Необережним визнається злочин, вчинений із злочинної самонадiяності або злочинної недбалості.
-124- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
В частинах першій і другій слова "злочинна самонадіяність" замінити словами "злочинна самовпевненість".
Відхилено
термін "злочинна самонадіяність" не викликав заперечень у експертів-лінгвістів"
(1) Необережність поділяється на злочинну самонадiяність та злочинну недбалість.


-125- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині першій слово "самонадіяності" замінити словом "самовпевненості".
У частині другій слово "самонадіяності" замінити словом "самовпевненості" і доповнити словами "чинного наміру дії".
Відхилено-126- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
частину 1 викласти в такій редакції:
"(1) Необережність поділяється на самонадіяність та недбалість".

Враховано

79.
(2) Злочин визнається вчиненим із злочинної самонадiяності, якщо особа, що його вчинила, передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дiї або бездiяльностi), але легковажно розраховувала на їх відвернення.
-127- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
частину 2 викласти в такій редакції:
"(2) Необережність визнається злочинною самонадіяністю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дiї або бездiяльностi), але легковажно розраховувала на їх відвернення".
Враховано

(2) Необережність визнається злочинною самонадіяністю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дiї або бездiяльностi), але легковажно розраховувала на їх відвернення.


-128- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
частину 2 викласти в такій редакції:
"(2) Особа визнається такою, що вчинила злочин з самонадіяності, якщо вона усвідомлювала і свідомо ігнорувала невиправданий ризик свого діяння, легковажно розраховувала при цьому не допустити настання небезпечних наслідків, що призвело до їх настання або створило небезпеку їх настання".
Відхилено
поняття "злочинної самонадіяності" сформульовано в редакції статті 9 чинного КК України

80.
(3) Злочин визнається вчиненим iз злочинної недбалості, якщо особа, що його вчинила, не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дiї або бездiяльностi), хоч повинна була і могла їх передбачати.
-129- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину третю доповнити словами "чинного наміру дії".

Відхилено
див. зауваження до статті 11 проекту

(3) Необережність визнається злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дiї або бездiяльностi), хоч повинна була і могла їх передбачати.


-130- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину 3 викласти в такій редакції:
"(3) Необережність визнається злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дiї або бездiяльностi), хоч повинна була і могла їх передбачати".
Враховано-131- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Частину 3 викласти в такій редакції:
"(3) Особа визнається такою, що вчинила злочин з недбалості, якщо вона не усвідомлювала невиправданий ризик свого діяння, що призвело до настання небезпечних наслідків або створило небезпеку тяжких наслідків".
Відхилено
поняття "злочинна недбалість" сформульоване в редакції статті 9 чинного КК України

81.

-132- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Доповнити статтю частинами 4 та 5 такого змісту:
(4) Ризик визнається невиправданим (незаконним), якщо його неусвідомлення стало наслідком грубого порушення правил безпеки, яких особа повинна була і могла дотримуватися в даній ситуації.
(5) Ризик визнається виправданим (законним), якщо поведінка особи відповідає сучасним науково-технічним знанням, досвіду і загальнолюдським цінностям, а поставлена нею мета не могла бути досягнута в даних умовах іншими способами і особа, яка допустила ризик, вжила всі можливі в даній ситуації міри для попередження настання шкоди".
Враховано частково
пропозиція, сформульована в запропонованій редакції частини 5 цієї статті, врахована в частині 2 статті 40 проекту

82.
Розділ VI. НЕЗАКIНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН ТА ЙОГО ВИДИ
-133- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
"Розділ VI об'єднати з розділом ІІІ, де розмістити статті 20-24 відповідно під номерами 13-17".
Враховано

83.
Стаття 20. Закінчений та незакінчений злочини84.
(1) Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.85.
(2) Незакінченим злочином визнається готування до злочину та замах на злочин.86.
Стаття 21. Готування до злочину87.
(1) Готуванням до злочину визнається підшукування або пристосування засобів чи знарядь, пiдшукування співучасників або змовлення на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.88.
(2) Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальну відповідальність.
-134- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину другу виключити.
Відхилено89.
Стаття 22. Замах на злочин90.
Замахом на злочин визнається діяння, вчинене з прямим умислом i безпосередньо спрямоване на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, не залежних від волі винного.
-135- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Частину першу статтю 22 викласти в такій редакції:
"Замахом на злочин визнається вчинення з прямим умислом передбаченого цим Кодексом діяння (дії чи бездіяльності) чи його частини, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин не залежних від волі винного".
Враховано
-136- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
У тексті статті слова "прямий умисел" замінити словом "умисел".

Відхилено
практикою застосування кримінального закону та наукою вироблене правоположення, що замах на злочин може вчинюватися лише з прямим умислом.-137- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю пiсля слова "визнається" доповнити словом "вмисне"; а слова "вчинене з прямим умислом" - виключити.
Відхилено-138- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Статтю доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
"(2) Замах на вчинення злочину є закінченим, коли винний виконав всi тi дії, які вважав за необхiдне вчинити для настання злочинних наслiдкiв, яких вiн бажав, але цi наслiдки не настали з причин, якi не залежали вiд волi винного.
(3) Замах є незакiнченим, коли винний не вчинив всiх дiй, якi вважав необхiдними для настання злочинних наслiдкiв."
Враховано частково

91.
Стаття 23. Відповідальність за незакінчений злочин92.
Вiдповiдальнiсть за готування до злочину і замах на злочин настає за статтею 21 або 22 і за тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин.93.
Стаття 24. Добровільна відмова при незакінченому злочині
-139- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Назву статтi доповнити пiсля крапки словами "Дiяльне каяття."
Доповнити статтю частиною четвертою такого змiсту:
"(4) У разi вчинення закiнченого замаху на злочин особа пiдлягає вiдповiдальностi на засадах, визначених ст. 23 цього кодексу, проте дiяльне каяття особи, що вчинила закiнчений замах на злочин або закiнчений злочин, спрямоване на вiдвернення бiльш тяжких злочинних наслiдкiв, нiж наслiдок, що охоплюється складом вiдповiдного злочину, може бути враховане як пом'якшуюча обставина при призначеннi особi покарання".
Відхилено


94.
(1) Добровільною відмовою визнається добровільне та остаточне припинення особою готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому особа усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця.
-140- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину першу викласти в такій редакції:
"(1) Добровільною відмовою визнається остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому особа усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця".
Враховано


95.
(2) У разі добровільної відмови особа не підлягає кримінальній відповідальності за вчинені нею готування до злочину або замах на злочин.
-141- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю пiсля частини першої доповнити новою частиною наступного змiсту:
"(2) Добровiльна вiдмова можлива на стадiї готування до злочину або незакiнченого замаху на вчинення злочину".
У зв'язку з цим частини другу, третю та четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою та п'ятою.
Відхилено


96.
(3) Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину.97.
Розділ VII. СПIВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНI


Розділ VI. СПIВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНI
98.
Стаття 25. Поняття співучасті


Стаття 25. Поняття співучасті
99.
Співучастю у злочині визнається умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні умисного злочину.
-142- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 25 викласти в такій редакції:
"Співучастю у злочині визнається умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину".
Враховано

Співучастю у злочині визнається умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину.


-143- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю пiсля слiв "умисного злочину" доповнити словами "готування або замаху на нього".

Відхилено
поняття умисного злочину охоплює і готування до злочину та замах на злочин, які, крім того, завжди вчинюються умисно-144- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У тексті статті слово "умисного" виключити.
Відхилено

100.
Стаття 26. Види співучасників


Стаття 26. Види співучасників
101.
(1) Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, визнаються організатор, підмовник та посібник.
-145- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частинах першій та другій, а також у тексті проекту цього Кодексу слово "посібник" замінити словом "пособник" у відповідних відмінках.
Враховано
(1) Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, визнаються організатор, підбурювач та пособник.
102.
(2) Виконавцем визнається особа, яка безпосередньо вчинила злочин або безпосередньо брала участь у його вчиненні разом з іншими особами (співвиконавцями), а також особа, яка вчинила злочин шляхом використання інших осiб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності.
-146- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Частину другу викласти в такій редакції:
"(2) Виконавцем визнається особа яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину особисто чи шляхом використання інших осіб, що не є суб'єктами злочину повністю або частково вчинила злочин, передбачений заборонену цим Кодексом."
Враховано
(2) Виконавцем (співвиконавцем) визнається особа яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину особисто чи шляхом використання інших осіб, що не є суб'єктами злочину повністю або частково вчинила злочин, передбачений цим Кодексом.


-147- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Частину другу після слова "виконавцем" доповнити словом у дужках "(співвиконавцем)".


103.
(3) Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи вчиненням. Організатором також визнається особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала ними, а також особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації.
-148- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Слова " чи злочинну організацію" та слова "або злочинної організації" виключити.
-149- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину третю викласти в такій редакції:
"(3) Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи вчиненням. Органiзатором також визнається особа, яка утворила органiзовану групу чи злочинну органiзацiю або керувала ними як стосовно вчинення конкретних злочинів, так і для забезпечення функціонування такої групи чи організації".
Враховано

Враховано частково
(3) Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи вчиненням. Організатором також визнається особа, яка утворила організовану групу або керувала нею, а також особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи , чи іншим чином забезпечувала злочинну діяльність цієї групи.


-150- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину третю пiсля слiв "вчинення злочину" доповнити словами "або пiдготовку злочину чи замах на нього".

Відхилено
поняття "вчинення злочину" охоплює і готування і замах на нього

104.
(4) Підмовником визнається особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншу особу до вчинення злочину.
-151- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
У частині четвертій слова "іншу особу" замінити словам "іншого співучасника.
Враховано

(4) Підбурювачем визнається особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину.


-152- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В тексті проекту слово "підмовник" у всіх відмінках замінити словом "підбурювач" у відповідних відмінках.
Враховано

105.
(5) Посібником визнається особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод чи іншим чином сприяла вчиненню злочину, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, або заздалегідь обіцяла придбати чи збути такі предмети.
-153- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Частину п'яту після слів "сприяла вчиненню злочину" доповнити словами "іншими співучасниками".
-154- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частинi п'ятій слово "заздалегiдь" пiсля слiв "а також особа, яка" замiнити словами "до завершення злочину або замаху на нього"; а слова "заздалегiдь обiцяла" перед словами "придбати чи збути" - виключити (як зайвий повтор); доповнити цю частину словами "або iншим шляхом сприяти приховуванню злочину."
Враховано


Враховано частково
(5) Пособником визнається особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод чи іншим чином сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка до завершення злочину обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.
106.
(6) Не є співучастю заздалегiдь не обіцяне переховування злочинця, знарядь i засобiв вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або заздалегiдь не обiцяне придбання чи збування таких предметiв, а також неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний, вчинюваний або вчинений злочин. Особи, які вчинили ці злочини, підлягають відповідальності за статтями 183 або 368 цього Кодексу.
-155- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частинi шостій слова "заздалегiдь обiцяне" замiнити словами "не обiцяне до завершення вчинення злочину чи замаху на нього."
-156- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
З частини 6 статті 26 виключити слова "а також неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний, вчинюваний або вчинений злочин".
Враховано частково

Враховано

(6) Не є співучастю не обіцяне до завершення злочину переховування злочинця, знарядь i засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збування таких предметiв. Особи, які вчинили ці діяння, підлягають відповідальності лише у випадках, передбачених статтями 203 та 409 цього Кодексу.-157- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
В частині 6 статті 26 друге речення викласти в такій редакції "Особи, які вчинили ці діяння, підлягають відповідальності лише у випадках, передбачених статтями 183 або 368 цього Кодексу".
Статтю 26 доповнити частиною 7 такого змісту:
"(7) Не є співучастю заздалегідь обіцяне неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний, вчинюваний або вчинений злочин. Такі особи підлягають відповідальності лише у випадках, коли вчинене ними діяння містить склад іншого злочину".
ВрахованоВраховано частково
(7) Не є співучастю обіцяне до завершення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний, вчинюваний злочин. Такі особи підлягають відповідальності лише у випадках, коли вчинене ними діяння містить склад іншого злочину.
107.
Стаття 27. Вчинення злочину групою осіб, групою осiб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією
-158- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Із назви статті слова "або злочинною організацією" виключити.
Враховано
Стаття 27. Вчинення злочину групою осіб, групою осiб за попередньою змовою, організованою групою
108.
(1) Злочин визнається вчиненим групою осiб, якщо в ньому брали спільну участь два або більше виконавців без попередньої змови.
-159- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині першій слова "в ньому брали спільну участь два або більше особи " замінити словами "його спільно вчинили декілька виконавців".
Враховано
(1) Злочин визнається вчиненим групою осiб, якщо його спільно вчинили декілька виконавців без попередньої змови.
109.
(2) Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осiб, якщо в ньому брали участь дві або бiльше осіб, які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.
-160- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині другій слова "в ньому брали участь дві або більше осіб" замінити словами "його спільно вчинили декілька виконавців".
Враховано
(2) Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осiб, якщо його спільно вчинили декілька виконавців , якi заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.
110.
(3) Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в ньому брали участь двi або бiльше особи, якi попередньо об'єдналися в стійку групу для вчинення одного або кількох злочинів.
-161- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Частину третю викласти в такій редакції:
"(3) Злочин визнається вчиненим організованою групою якщо його спільно вчинили декілька співучасників, що попередньо об'єднались у стійку групу для вчинення одного або кількох злочинів".
Враховано

(3) Злочин визнається вчиненим органiзованою групою, якщо в його готуваннi або вчиненнi брали участь три і бiльше особи, якi попередньо об'єднались для вчинення цього та iнших (iншого) злочинiв, об'єднаних єдиним планом, з розподiлом дiй учасникiв групи, спрямованих на досягнення цього плану, вiдомого всiм учасникам групи.


-162- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частині третій слова "одного або" виключити.

Відхилено
дві або більше особи можуть об'днатися в організовану групу і для вчинення одного злочину-163- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині третій розкрити зміст поняття "стійка група".
У частині четвертій розкрити зміст поняття "згуртована організована група".
Відхилено
в самому законі немає можливості розкрити поняття "стійка група" та "згуртована організована група"-164- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частини третю та четверту викласти в такій редакції:
"(3) Злочин визнається вчиненим органiзованою групою, якщо в його готуваннi або вчиненнi брали участь три і бiльше особи, якi попередньо об'єднались для вчинення цього та iнших (iншого) злочинiв, об'єднаних єдиним планом, з розподiлом дiй учасникiв групи, спрямованих на досягнення цього плану, вiдомого всiм учасникам групи.
(4) Злочин визнається вчиненим злочинною органiзацiєю, якщо вiн вчинений стiйкою згуртованою органiзованою групою, утвореною для досягнення мети, зазнаки пов'язаної iз злочинними способами її досягнення, або для вчинення невизначеного числа злочинiв як джерела прибутку членiв органiзацiї, яка характеризується наявнiстю фiксованого членства, iєрархiчною структурною побудовою, розподiлом функцiй її членiв на постiйнiй основi, пiдпорядкуванням членiв органiзацiї вказiвкам вищих за положенням в органiзацiї осiб - органiзаторiв, дисциплiнарними вимогами до членiв органiзацiї i можливiстю їх покарання в межах органiзацiї за непокору вказiвкам зазначених осiб. Вчиненим злочинною органiзацiєю вважається також злочин, вчинений її членом (членами) в iнтересах злочинної органiзацiї."
Враховано

-165- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"(3) Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо його вчинено за попередньою змовою її учасників з чітким розподілом ролей, визначених організатором, або спільно розробленим планом, і відсутні ознаки вчинення діяння злочинною організацією.
(4) Злочин визнається вчиненим злочинною органiзацiєю, якщо вiн вчинений згуртованим стійким об`єднанням двох або більше осіб, які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп". (Поняття злочинної організації не Враховано в особливій частині проекту як особливо кваліфікуюча ознака складу злочину. Необхідно відобразити її в диспозиціях ряду статей Особливої частини).
Відхилено

111.
(4) Злочин визнається вчиненим злочинною органiзацiєю, якщо він вчинений згуртованою органiзованою групою, утвореною для вчинення тяжких або особливо тяжких злочинiв, або об'єднанням організованих груп, утворених з тією самою метою.
-166- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Частину четверту викласти в такій редакції:
"Злочинною організацією визначається стійке, ієрархічне об'єднання члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп".
Враховано

(4) Злочинною організацією визначається стійке, ієрархічне об'єднання члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.
112.
Стаття 28. Відповідальність співучасників


Стаття 28. Відповідальність співучасників
113.
(1) Виконавець (співвиконавець) підлягає відповідальності за статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним злочин


(1) Виконавець (співвиконавець) підлягає відповідальності за статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним злочин.
114.
(2) Організатор, підмовник та посібник підлягають відповідальності за відповідною частиною статті 26 і тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, безпосередньо вчинений виконавцем. Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника та впливають на кваліфікацію злочину, ставляться за вину лише цьому співучасникові.
-167- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 2 статті 28 останнє речення виділити в окрему частину, доповнити його та викласти в такій редакції:
"(3) Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші обставини, що впливають на кваліфікацію злочину, вчиненого виконавцем ставляться в вину лише співучаснику, який усвідомлював ці обставини."
Частини 3 та 4 вважати відповідно частинами 4 та 5.
Враховано

(2) Організатор, підбурювач та пособник підлягають відповідальності за відповідною частиною статті 26 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем.
(3) Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші обставини, що обтяжують відповідальність і передбачені у статтях Особливої частини цього Кодексу як ознаки злочину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця, ставляться в вину лише співучаснику, який усвідомлював ці обставини.


-168- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину другу доповнити реченням такого змісту:
"Обставини, обтяжуючі злочин, якi впливають на квалiфiкацiю злочину щодо виконавця або враховуються при призначеннi покарання виконавцю тягнуть такi ж правовi наслiдки для спiвучасникiв злочину, якщо цi обставини охоплювались їх умислом."
Доповнити частину другу пiсля слiв "статтi 26 i тiєю статтею" словами в дужках "(частиною статтi)."
Враховано частково

115.
(3) У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підлягають відповідальності за співучасть у незакінченому злочині.


(4) У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підлягають відповідальності за співучасть у незакінченому злочині.
116.
(4) Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом.
-169- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину четверту викласти в новiй редакцiї:
"(4) Якщо вчиненi виконавцем злочиннi дiї виходять за межi передбачення iншими учасниками злочину, виконавець несе вiдповiдальнiсть за фактично вчинений ним злочин (злочини), а iншi спiвучасники - за спiвучасть лише в тих злочинних дiях, якi охоплювались їх умислом".
Відхилено
викладена в проекті частина 4 стосується відповідальності всіх співучасників і є більш вдалою.
(5) Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом.
117.
Стаття 29. Відповідальність організаторів та учасників організованої групи i злочинної організації


Стаття 29. Відповідальність організаторів та учасників організованої групи i злочинної організації
118.
(1) Організатор організованої групи та злочинної організації підлягає відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом.
-170- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину першу після слів "підлягає відповідальності" доповнити словами "за створення цих формувань та".
Відхилено
(1) Організатор організованої групи та злочинної організації підлягає відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом.


-171- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У назві статті слово "організаторів" замінити словом "організатор"; у частині першій після слів "його умислом"" решту слів виключити.
Враховано
-172- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю викласти в новiй редакцiї:
"(1) Органiзатор органiзованої групи пiдлягає вiдповiдальностi за всi злочини, вчиненi органiзованою групою без посилання на ст. 26 цього Кодексу.
(2) Iншi учасники органiзованої групи пiдлягають вiдповiдальностi за злочини, у пiдготовцi, вчиненнi або приховуваннi яких вони брали участь, незалежно вiд тiєї ролi, яку виконував у злочинi кожен з них, без посилання на ст. 26 цього Кодексу.
(3) Органiзатор (органiзатори) злочинної органiзацiї пiдлягає вiдповiдальностi за всi злочини, вчиненi злочинною органiзацiєю, за вiдповiдними статтями (частинами статей) Особливої частини цього кодексу, якi передбачають злочини, безпосередньо вчиненi виконавцем (виконавцями), та за органiзацiю злочинної органiзацiї за ст. 230 цього Кодексу за сукупнiстю.
(4) За правилами, встановленими частиною третьою цiєї статтi вiдповiдають особи, якi за мiсцем в iєрархiчнiй структурi злочинної органiзацiї займають керiвне положення i надiленi владно-розпорядчими повноваженнями в межах злочинної органiзацiї.
(5) Iншi учасники злочинної органiзацiї пiдлягають вiдповiдальностi за злочини, вчиненi злочинною органiзацiєю, у пiдготовцi, вчиненнi або приховуваннi яких вони брали участь, за вiдповiдними статтями (частинами статей) Особливої частини цього Кодексу та за членство в злочиннiй органiзацiї за ст. 230 цього Кодексу за сукупнiстю".
Враховано частково

119.
(2) Інші учасники організованої групи та злочинної організацiї підлягають відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них, без посилання на статтю 26 цього Кодексу.
-173- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У частині другій після слів "кожен із них" решту слів виключити.

Враховано

(2) Інші учасники організованої групи та злочинної організацiї підлягають відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них.
120.
Стаття 30. Добровільна відмова співучасників


Стаття 30. Добровільна відмова співучасників
121.
(1) Добровільна відмова виконавця (співвиконавця) не має наслідком кримінальної відповідальності за наявності умов, передбачених статтею 26 цього Кодексу. У цьому випадку інші співучасники підлягають відповідальності за готування до того злочину або замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець.
-174- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 1 статті 30 перше речення викласти в такій редакції: "Виконавець (співвиконавець) при добровільній відмові не несе кримінальної відповідальності за наявності умов, передбачених статтею 24 цього Кодексу".

Враховано частково
(1) У разі добровільної відмови виконавець (співвиконавець) не підлягає кримінальній відповідальності за наявності умов, передбачених статтею 17 цього Кодексу У цьому випадку інші співучасники підлягають відповідальності за готування до того злочину або замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець.
122.
(2) Добровільна відмова організатора, підмовника чи посібника не має наслідком їх кримінальної відповідальності, якщо вони відвернули вчинення злочину або своєчасно повідомили органи влади про злочин, що готується або вчиняється. Добровільною відмовою посібника визнається також ненадання ним засобів чи знарядь вчинення злочину.
-175- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частинi другій слово "злочину" пiсля слiв "вiдвернути вчинення" замiнити словами "злочинних дiй" та доповнити словами "чи їх наслiдкiв, що передбаченi складом злочину, а слова "ненадання ним засобiв чи знарядь вчинення злочину" замiнити словами "не вчинення тих дiй, спрямованих на посiбництво злочину, передбачених частиною п'ятою статтi 26 цього Кодексу, якi були заздалегiдь обiцянi посiбником."
Враховано частково

(2) Не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор, підбурювач чи пособник, якщо вони відвернули вчинення злочину або своєчасно повідомили відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється. Добровільною відмовою пособника визнається також ненадання ним засобів чи знарядь вчинення злочину, або неусунення перешкод вчиненню злочину.


-176- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
В частині другій слово "посібник" замінити словом "пособник".
Враховано

123.
(3) У разі добровільної відмови будь-кого із співучасників виконавець підлягає відповідальності за готування до злочину або за замах на злочин, залежно від того, на якій із цих стадій його діяння було перепинене.
-177- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину третю пiсля слiв "будь-кого iз спiвучасникiв" доповнити словами "що призвела до вiдвернення скоєння злочинних дiй чи настання їх наслiдкiв, передбачених складом злочину".

Відхилено
доповнення не може бути прийняте, тому що мова йде про відповідальність виконавця злочину, якщо добровільно відмовилися інші співучасники, ознаки чого передбачені у частині 2 цієї статті.
(3) У разі добровільної відмови будь-кого із співучасників виконавець підлягає відповідальності за готування до злочину або за замах на злочин, залежно від того, на якій із цих стадій його діяння було припинено.


-178- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У частині третій слово "перепинене" замінити словом "припинено".
Враховано

124.

-179- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити проект пiсля статтi 30 новою статтею такого змісту:
"Добровiльна вiдмова учасника органiзованої групи не має наслiдком кримiнальної вiдповiдальностi за вчинений чи пiдготовлений групою злочин, лише якщо вiн вiдвернув вчинення злочинних дiй чи настання їх наслiдкiв, передбачених складом злочину, або своєчасно повiдомив органи влади про злочин, що готується органiзованою групою, а також повiдомив органи влади про iншi вiдомi йому злочини, що охоплювались умислом учасникiв групи при її створеннi та впродовж її iснування.
Добровiльна вiдмова органiзатора органiзованої групи не має наслiдком кримiнальної вiдповiдальностi за вчинений чи пiдготовлений групою злочин лише якщо вiн здiйснив дiї, визначенi частиною першою цiєї статтi, та вжив всiх доступних йому заходiв для припинення iснування злочинної групи i її подальшої дiяльностi або повiдомив органи влади про склад i всi вiдомi йому злочиннi намiри групи.
Добровiльна вiдмова члена злочинної органiзацiї не має наслiдком його вiдповiдальностi, якщо вiн вiдвернув вчинення злочинних дiй або настання їх наслiдкiв, передбачених складом злочину, або своєчасно повiдомив органам влади про злочин, що готується чи вчиняється, а також повiдомив органам влади всю доступну йому iнформацiю про злочинну органiзацiю, членом якої вiн є, i фактично припинив участь в її дiяльностi.
Добровiльна вiдмова органiзатора злочинної органiзацiї не має наслiдком його вiдповiдальностi, якщо вiн вiдвернув вчинення злочинних дiй або настання їх наслiдкiв, передбачених складом злочину, або своєчасно повiдомив органам влади про злочин, що готується чи вчиняється, а також вжив всiх доступних йому заходiв для припинення дiяльностi злочинної органiзацiї, та повiдомив органам влади всю доступну йому iнформацiю про злочинну органiзацiю."
Відхилено
в запропонованій статті не враховується, що добровільна відмова можлива лише при незакінченому злочині і неможлива при закінченому злочині, як пропонується; місце запропонованої статті не в Загальній частині, інакше вона буде поширюватися на всі статті Особливої частини, що не можна визнати виправданим; подібні заохочувальні норми є в Особливій частині стосовно окремих злочинів (статті 232, 235 тощо); запропонована редакція значною мірою врахована в частині 2 статті 230 проекту.

125.
Розділ VIII. ПОВТОРНIСТЬ, СУКУПНIСТЬ ТА РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНIВ


Розділ VII. ПОВТОРНIСТЬ, СУКУПНIСТЬ ТА РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНIВ
126.
Стаття 31. Повторність злочинів


Стаття 31. Повторність злочинів
127.
(1) Повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.


(1) Повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.
128.
(2) Повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних спільною метою.
-180- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Слова "спільною метою" замінити словами "єдиним злочинним наміром".
Враховано
(2) Повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним наміром.
129.
(3) Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями цього Кодексу, визнається повторним лише у випадках, зазначених в Особливій частині цього Кодексу.


(3) Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями цього Кодексу, визнається повторним лише у випадках, зазначених в Особливій частині цього Кодексу.
130.
(4) Повторність вiдсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято.
-181- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину четверту після слів "встановленими законом" доповнити словами "або якщо минули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності", та слова "якщо судимість за цей злочин було погашено або знято" - виключити.

Відхилено
немає необхідності вказувати на сплив строків давності, оскільки це одна з підстав звільнення від кримінальної відповідальності (див. ст. 48). Виключення слів про зняття або погашення судимості суперечить розділу XІV "Судимість" та усталеній судовій практиці з цього питання.
(4) Повторність вiдсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято.


-182- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю частиною п'ятою, в якiй визначити функцiональне призначення поняття "повторностi", тобто чiтко окреслити коло правових наслiдкiв, пов'язаних з цим поняттям.
Враховано
(див. нову статтю про правові наслідки повторності сукупності та рецидиву)

131.
Стаття 32. Сукупність злочинів


Стаття 32. Сукупність злочинів
132.
(1) Сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених рiзними статтями або частинами статті Особливої частини цього Кодексу, за жоден з яких її не було засуджено. При цьому не враховуються злочини, за які особу було звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi за пiдставами, встановленими законом.


(1) Сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених рiзними статтями або частинами статтi Особливої частини цього Кодексу, за жоден з яких її не було засуджено. При цьому не враховуються злочини, за які особу було звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi за пiдставами, встановленими законом.
133.
(2) При сукупності злочинів кожен з них підлягає кваліфікації за відповідною статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.
-183- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю частиною третьою, в якiй визначити функцiональне призначення поняття "сукупності", тобто чiтко окреслити коло правових наслiдкiв, пов'язаних з цим поняттям.
Враховано
див. статтю 34
(2) При сукупності злочинів кожен з них підлягає кваліфікації за відповідною статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.
134.
Стаття 33. Рецидив злочинiв


Стаття 33. Рецидив злочинiв
135.
Рецидивом злочинiв визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимiсть за умисний злочин.
-184- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю частиною другою, в якiй визначити функцiональне призначення поняття "рецидиву", тобто чітко окреслити коло правових наслiдкiв, пов'язаних з цим поняттям.
Враховано
див. статтю34
Рецидивом злочинiв визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимiсть за умисний злочин.
136.

-185- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити Кодекс новою статтею такого змісту:
Стаття Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів
Повторність, сукупність та рецидив злочинів враховуються при кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених цим Кодексом.
Враховано
Стаття 34. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів
Повторність, сукупність та рецидив злочинів враховуються при кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених цим Кодексом.
137.
Розділ IX. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННIСТЬ ДIЯННЯ


Розділ VIII. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННIСТЬ ДIЯННЯ
138.
Стаття 34. Необхідна оборона


Стаття 35. Необхідна оборона
139.
(1) Необхідною обороною визнається захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних iнтересів та iнтересiв держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхiдної оборони.
-186- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину 1 статті 34 викласти в такій редакції: "(1) Не є злочином дія, яка підпадає під ознаки діяння, передбаченого цим Кодексом, але вчинена в стані необхідної оборони, тобто для захисту власного життя, здоров'я, законних прав та інтересів, а також законних інтересів іншої особи або держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає шкоди, яка за даних обставин є необхідною і достатньою для відвернення чи припинення посягання".
Враховано частково

(1) Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних iнтересів та iнтересiв держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхiдної оборони.


-187- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частинi першій слова "визнається захист" замiнити словами "визнаються дiї, вчиненi з метою захисту"; слова "необхiдної в данiй обстановцi для негайного вiдвернення чи припинення посягання", замiнити словами ", якщо такi дiї були в данiй обстановцi зумовленi необхiднiстю негайного вiдвернення чи припинення посягання i".
Враховано частково

140.
(2) Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнення суспiльно небезпечного посягання або звернення за допомогою до інших осіб чи органів влади.


(2) Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнення суспiльно небезпечного посягання або звернення за допомогою до інших осіб чи органів влади.
141.
(3) Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподiяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони має наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 114 та 120 цього Кодексу.
-188- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 3 статті 34 друге речення почати словом "За", а слова "має наслідком" замінити словом "настає".
-189- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині третій з переліку статей статтю 120 виключити.
Враховано частково
Відхилено
умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони повинно визнаватися злочином (воно є і в чинному КК України)
(3) Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.
142.
(4) Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди небезпечностi посягання чи обстановцi захисту.
-190- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину четверту пiсля слiв "сильне душевне хвилювання, викликане суспiльно небезпечним посяганням" доповнити перелiком iнших обставин, якi об'єктивно позбавляють особу адекватно оцiнювати ступiнь вiдповiдностi нападу та захисту (недоумство, хворобливий стан психiки, яке за ступенем, однак, є недостатнiм для визнання особи неосудною).
Відхилено
частина 4 передбачає правомірну поведінку особи, при якій сильне душевне хвилювання є типовим випадком.
(4) Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди небезпечності посягання чи обстановцi захисту.
143.
(5) Не є перевищенням меж необхідної оборони i не має наслідком відповідальності застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
-191- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину п'яту пiсля слiв "вiдвернення протиправного" доповнити словом "насильницького".
Враховано
(5) Не є перевищенням меж необхідної оборони i не має наслідком відповідальності застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
144.
Стаття 35. Уявна оборона
-192- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю виключити.
Відхилено
уявна оборона - це типова ситуація, яка викликає складнощі при її оцінці на практиці
Стаття 36. Уявна оборона
145.
(1) Уявною обороною визнається заподіяння шкоди в такій обстановці, коли реального суспільно небезпечного посягання не було і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання.
-193- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 1 статті 35 слова "в такій обстановці" замінити словами "за обставин".
-194- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частинi першій слова "заподiяння шкоди" замiнити словами: "дiї, передбаченi частиною першою статтi 34 цього Кодексу".
ВрахованоВраховано частково
(1) Уявною обороною визнаються дії, пов'язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання.
146.
(2) Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави для припущення, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала i не могла усвідомлювати помилковості свого припущення.
-195- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 2 статті 35 слова "для припущення" замінити словом "вважати".
-196- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частинi другій стосовно "достатнiх пiдстав" необхiдно уточнити, для кого вони "достатнi", тобто ступiнь об'єктивностi / суб'єктивності цього поняття.
Частину другу пiсля слiв "давала особi" доповнити словами "з урахуванням її вiкових, розумових, освiтнiх, психологiчних та iнших характеристик".
ВрахованоВідхилено
в частині 2 чітко передбачено, що достатні підстави маються для особи, яка перебувала у стані уявної оборони; слова "достатні підстави для припущення" охоплюють і характеристику особи у стані уявної оборони.
(2) Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала i не могла усвідомлювати помилковості свого припущення.
147.
(3) Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, але при цьому перевищила межі захисту, що дозволяються в умовах відповідного реального посягання, вона підлягає відповідальності як за перевищення меж необхідної оборони.


(3) Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, але при цьому перевищила межі захисту, що дозволяються в умовах відповідного реального посягання, вона підлягає відповідальності як за перевищення меж необхідної оборони.
148.
(4) Якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, вона підлягає відповідальності за заподіяння шкоди через необережність.


(4) Якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, вона підлягає відповідальності за заподіяння шкоди через необережність.
149.
Стаття 36. Затримання особи, що вчинила злочин


Стаття 37. Затримання особи, що вчинила злочин
150.
(1) Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органом влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
-197- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 1 статті 36 слово "органом" замінити словом "органам", слово "злочинця" замінити словами "такої особи".
-198- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У частині першій слова "безпосередньо після вчинення посягання" виключити.
Враховано
Відхилено
включення ознаки "безпосередньо після вчинення посягання" зменшує можливість помилки відносно особи, яка затримується.
(1) Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам службової влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.
151.
(2) Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця. Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, має наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 114 та 120 цього Кодексу.
-199- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
З частини другої посилання на статтю 120 виключити.
Відхилено
заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця повинно вважатися злочином (воно є і в чинному КК України).
(2) Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця. Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, має наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.
152.
Стаття 37. Крайня необхідність


Стаття 38. Крайня необхідність
153.
Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи iнтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода.
-200- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Частину першу викласти у наступній редакції:
"(1) Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності".
Враховано

(1) Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.
154.

-201- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У статті слід визначити поняття "перевищення меж крайньої необхiдностi" та "уявної крайньої необхiдностi".

Враховано частково
ситуації уявної крайньої необхідності є досить виключними і, якщо вони будуть виникати, їх можна бути оцінити аналогічно оцінці уявної необхідної оборони (стаття 36)
(2) Перевищенням меж крайньої необхідності визнається умисне заподіяння шкоди правоохоронюванним інтересам, якщо така шкода є рівнозначною або більш значною, ніж відвернена шкода.


-202- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Доповнити статтю частиною другою такого змісту: "(2) Перевищенням меж крайньої необхідності визнається умисне заподіяння шкоди правоохоронюванним інтересам, якщо така шкода є рівнозначною або більш значною, ніж відвернена шкода".


155.

-203- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Доповнити статтю частиною 3 такого змісту:
"(3) Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці".
Враховано
(3) Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці.
156.
Стаття 38. Фізичний або психічний примус


Стаття 39. Фізичний або психічний примус
157.
(1) Не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним iнтересам, якщо ця особа зазнала фізичного примусу, внаслідок якого не могла керувати своїми вчинками.
-204- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частинi першій слова "якщо ця особа зазнала" замiнити словами "вчиненi пiд безпосереднiм впливом".
Враховано

(1) Не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним iнтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.
158.
(2) Питання про відповідальність особи за заподіяння шкоди правоохоронюваним iнтересам, якщо ця особа зазнала фiзичного примусу, внаслiдок якого вона зберігала можливість керувати своїми діями, а також психічного примусу, вирішується відповідно до положень статті 37 цього Кодексу.


(2) Питання про відповідальність особи за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо ця особа зазнала фiзичного примусу, внаслiдок якого вона зберігала можливість керувати своїми діями, а також психічного примусу, вирішується відповідно до положень статті 38 цього Кодексу.
159.
Стаття 39. Виконання наказу або розпорядження


Стаття 40. Виконання наказу або розпорядження
160.
(1) Дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визнаються правомірними, якщо вони були вчинені під час виконання законного наказу або розпорядження.
-205- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині першій слова "під час виконання" замінити словами "з метою виконання".

Враховано

(1) Дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визнаються правомірними, якщо вони були вчинені з метою виконання законного наказу або розпорядження.


-206- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину першу - виключити.
Відхилено
частини 1 і 2 передбачають окрему обставину, що виключає злочинність діяння - виконання наказу та розпорядження і визначають їх ознаки та правові наслідки.

161.
(2) Наказ або розпорядження визнаються законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень.
-207- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину другу - виключити.
-208- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Частину другу доповнити словами "i за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язанi з порушенням конституцiйних прав людини i громадянина".
Відхилено
Див.заув.до ч. 1

Враховано
(2) Наказ або розпорядження визнаються законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень i за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язанi з порушенням конституцiйних прав та свобод людини i громадянина
162.
(3) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.


(3) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.
163.
(4) Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчиненi під час виконання такого наказу або розпорядження, підлягає відповідальності на загальних підставах.
-209- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині четвертій слова "під час виконання" замінити словами "з метою виконання".

Враховано
(4) Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчиненi з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає відповідальності на загальних підставах.
164.
(5) Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене під час виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження.
-210- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині п'ятій слова "під час виконання" замінити словами "з метою виконання".
-211- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину п'яту - виключити.
ВрахованоВідхилено
див. обгрунтування відхилення зауважень до частин 1 і 2.
(5) Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження.
165.
Стаття 40. Виправданий ризик
-212- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Назву статті викласти в новій редакції: "Діяння, пов'язане з ризиком".
Враховано

Стаття 41. Діяння, пов'язане з ризиком


-213- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
статтю виключити.
Відхилено
-214- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
статтю виключити.
Відхилено

166.
(1) Не є злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.
-215- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину першу - виключити.
Відхилено
(1) Не є злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.
167.
(2) Ризик визнається виправданим, якщо мети, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що здійснені нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.
-216- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину другу - виключити.
Відхилено
(2) Ризик визнається виправданим, якщо мети, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що здійснені нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.
168.
(3) Забороняється вчинення діяння, пов'язаного з ризиком, якщо воно зазнаки створювало загрозу для життя багатьох людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій.
-217- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У частині третій слово "зазнаки" замінити словом "свідомо".

Відхилено
термін рекомендований експертами-лінгвістами
(3) Ризик не визнається виправданим, якщо він зазнаки створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій.


-218- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Іванов С.А. (Округ №3)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У частині третій слово "багатьох" замінити словом "інших".
Враховано-219- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину третю викласти в такій редакції: "(3) Ризик не визнається виправданим, якщо він зазнаки створював загрозу для життя багатьох людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій".
Враховано-220- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
"(3) Ризик не визнається обгрунтованим, якщо він завідомо був поєднаний з погрозою загибелі трьох осіб, екологічної катастрофи або суспільного лиха".
Враховано частково

169.

-221- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
"Стаття 52. Перебування серед співучасників караного діяння з метою виконання спеціального завдання щодо його попередження або розкриття
Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка, виконуючи відповідно до чинного законодавства спеціальне завдання щодо попередження або розкриття караного діяння та вимушена діяти разом з іншими його учасниками, вчинить кримінальний проступок або злочин".
Враховано частково-222- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Доповнити Кодекс новою статтею такого змісту: "Стаття... Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи.
(1) Не є злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до чинного законодавства виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності.
(2) Особа, зазначена у частині першій цієї статті, підлягає кримінальній відповідальності лише за вчинення у складі організованої групи особливо тяжкого злочину вчиненого умисно і пов'язаного з насильством над потерпілим або тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов'язаного з причиненням тяжкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків.
(3) Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених частинами першою та другою цієї статті, визнається обставиною, що пом'якшує відповідальність. Особа, яка вчинила такий злочин, не може бути засуджена до довічного позбавлення волі, а покарання у вигляді позбавлення волі не може бути призначене їй на строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за цей злочин.
Враховано

Стаття 42. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи
(1) Не є злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до чинного закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності.
(2) Особа, зазначена у частині першій цієї статті, підлягає кримінальній відповідальності лише за вчинення у складі організованої групи особливо тяжкого злочину вчиненого умисно і пов'язаного з насильством над потерпілим або тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов'язаного з причиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків.
(3) Особа, яка вчинила такий злочин, не може бути засуджена до довічного позбавлення волі, а покарання у вигляді позбавлення волі не може бути призначене їй на строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за цей злочин.
170.
Розділ X. ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД КРИМIНАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
-223- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Роздiл Х об'єднати з роздiлом ХIII - надавши йому нової назви "Звільнення вiд призначення та вiдбування покарання" переглянувши за змiстом пiд новим кутом зору норми обох роздiлiв.
Відхилено
поняття звільнення від кримінальної відповідальності застосовується у всьому Кодексі, тому немає потреби від нього відмовлятися
Розділ ІX. ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД КРИМIНАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
171.
Стаття 41. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності


Стаття 43. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності
172.
(1) Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі акта амністії або помилування.
-224- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
В частині першій статті 41 замість слів "акта амністії або помилування" записати "закону України про амністію чи акта помилування".
Враховано

(1) Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі закону України про амністію чи акта помилування.
173.
(2) Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється Кримінально-процесуальним кодексом України.


(2) Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється Кримінально-процесуальним кодексом України.
174.
Стаття 42. Звільнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку з дійовим розкаянням
-225- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
У тексті статті слово "особу" замінити словом "особа", а слова "може бути звільнено" замінити словом "звільняється".
Враховано

Стаття 44. Звільнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку з дійовим каяттям


-226- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
У тексті статті слово "розкаяння" замінити словом "каяття".
Враховано

175.
Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину добровільно з'явилася із зізнанням, щиросердо покаялася, активно сприяла розкриттю злочину i повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду.
-227- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У тексті статті слова "щиросердно покаялася" замінити словами "щиро розкаялася".
-228- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У диспозиції статті слова "добровільно з'явилася" виключити.
Враховано
Враховано
Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину i повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду.
176.
Стаття 43. Звiльнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим


Стаття 45. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку з примиренням винного з потерпілим
177.
Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкостi, може бути звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона примирилася з потерпiлим та вiдшкодувала завданi нею збитки або усунула заподiяну шкоду.
-229- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У тексті статті слово "особу" замінити словом "особа", а слова "може бути звільнено" замінити словом "звільняється".
Враховано

Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкостi, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона примирилася з потерпiлим та вiдшкодувала завданi нею збитки або усунула заподiяну шкоду.


-230- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю виключити.
Відхилено
це важлива новела, яка матиме практичне значення

178.
Стаття 44. Звiльнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
-231- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241) та інші члени Комітету
Статтю виключити
Відхилено
доцільно зберегти цей вид звільнення від кримінальної відповідальності, тим більше, що він стосується лише злочинів невеликої та середньої тяжкості
Стаття 46. Звiльнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
179.
(1) Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкостi, може бути звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься вiд заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
-232- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 1 статті 44 після слова "невеликої" додати слова "або середньої".
Після слова "тяжкості" доповнити словами "та щиро покаялася".

Враховано
(1) Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься вiд заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
180.
(2) У разі порушення умов передачі на поруки особу може бути притягнено до кримiнальної вiдповiдальностi за вчинений нею злочин.
-233- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині другій слова "особу може бути притягнено" замінити словами "особа притягається".
Враховано

(2) У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин.


-234- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині другій слово "може" замінити словом "має".
Відхилено
частина 1 цієї статті передбачає не обов'язкове, а факультативне звільнення від відповідальності

181.
Стаття 45. Звільнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку із зміною обстановки
-235- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю виключити.
Відхилено
доцільно зберегти в час, коли змінюється обстановка в країні, цю підставу звільнення від кримінальної відповідальності, яка стосується лише злочинів невеликої і середньої тяжкості
Стаття 47. Звільнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку із зміною обстановки
182.
Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.
-236- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В статті 45 після слова "невеликої" додати слова "або середньої".
Враховано
Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.
183.
Стаття 46. Звiльнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності


Стаття 48. Звiльнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності
184.
(1) Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
-237- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 1 статті 46 слова "не підлягає кримінальній" замінити словами "звільняється від кримінальної".
Враховано

(1) Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:


-238- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину першу та пункт 1 цієї частини викласти в такій редакції:
"(1) Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до пред`явлення обвинувачення минули такі строки:
1) один рік - у разі вчинення злочину невеликої тяжкостi, за який згідно із законом може бути призначене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;"
Враховано частково
перебіг строків давності не повинен залежати від дій органів попереднього розслідування
-239- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину першу викласти в такій редакції:
"(1) Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минув термін, щодо дорівнює строку максимальної санкції відповідної статті Особливої частини, що інкримінується особі".
Відхилено
в пропозиції не Враховано, що, наприклад, штраф не має терміну

185.
1) один рік - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який згідно із законом може бути призначене покарання менш суворе, ніж обмеження або позбавлення волі;
-240- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
в пунктах 1 та 2 частини 1 слова "за який згідно із законом може бути призначене покарання" замінити словами "за який законом передбачене покарання".
Враховано

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкостi, за який законом передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;


-241- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У пункті 1 слово "один" замінити словом "два".
Враховано

186.
2) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкостi, за який згідно із законом може бути призначене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі;
-242- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У пункті 2 частини першої слово "два" замінити словом "три".
Враховано
2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкостi, за який законом передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі;
187.
3) шість років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
-243- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У пункті 3 слово "шість" замінити словом "сім".
Враховано
3) сім років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
188.
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
-244- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У пункті 4 слово "десять" замінити словом "п'ятнадцять".
Враховано
4) п'ятнадцять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
189.
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
-245- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У пункті 5 слово "п'ятнадцять" замінити словом "двадцять".
Враховано
5) двадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
190.
(2) Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі строки давності, передбачені пунктами 1-5 частини першої цієї статті, подвоюються, але не можуть перевищувати п'ятнадцяти років.
-246- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині другій слово "п'ятнадцять" замінити словом "двадцять".
-247- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині другій слова "У цьому разі строки давності, передбачені пунктами 1-5 частини першої цієї статті, подвоюються, але не можуть перевищувати п'ятнадцяти років" - виключити.
Враховано
Враховано
(2) Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разi особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло двадцять років.


-248- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині другій положення про збільшення строків давності у два рази виключити.
Враховано-249- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Частину другу статті виключити.
Відхилено
проект, як і чинний КК, передбачає зупинення перебігу давності якщо особа, що вчинила злочин, ухилиться від слідства та суду.

191.
Варіант: частину другу виключити.
-250- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Варіант виключити.
Враховано

192.
(3) Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.
-251- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
В частині третій слова "у частинах першій та другій" замінити словами "у частині першій".
Відхилено
див. зауваження до частини 2
(3) Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.
193.
(4) Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначене довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довiчне позбавлення волi не може бути призначене і заміняється позбавленням волі.
-252- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині четвертій слова "призначене довічне ув'язнення" замінити словами "призначено смертну кару".
-253- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Частину четверту викласти в такій редакції:
"(4) Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі або смертна кара, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі та смертна кара не можуть бути призначені і заміняються відповідно позбавленням волі на певний строк та довічним позбавленням волі ".
Враховано
Враховано
(4) Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довiчне позбавлення волi не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.
194.
(5) Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 407-409, 413 цього Кодексу.
-254- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину п'яту доповнити словами "давність не застосовується у разі вчинення злочинів, за які може бути призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі".
Відхилено
недоцільно розширювати коло злочинів, до яких не застосовується давність
(5) Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 452 - 454, 457 цього Кодексу.
195.
Розділ XI. ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ


Розділ X. ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ
196.
Стаття 47. Поняття покарання та його мета


Стаття 49. Поняття покарання та його мета
197.
(1) Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом позбавленні та обмеженні прав i свобод засудженого.
-255- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину першу після слова "засудженого" доповнити словами "та покладенні на нього відповідних обов'язків".

Відхилено
пропозиція не відповідає поняттю "покарання"

(1) Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом позбавленні та обмеженні прав i свобод засудженого.


-256- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
В частині першій слова "позбавленні та обмеженні" замінити словами "обмеженні або позбавленні".
Відхилено
редакція проекту краща

198.
(2) Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так i іншими особами.
-257- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У частині другій слова "не тільки кара, а й " виключити.
Відхилено
проект КК виходить з того, що й кара є метою покарання
(2) Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.
199.
(3) Покарання не має на метi завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.
-258- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Частину третю викласти у такій редакції:
"(3) При відбуванні покарання не допускається завдання особі фізичних страждань або приниження її людської гідності".
Відхилено
пропозиція повинна бути врахована у Кримінально-виконавчому кодексі
(3) Покарання не має на метi завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.
200.
Стаття 48. Види покарань


Стаття 50. Види покарань
201.
(1) До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані лише такі види покарань:
-259- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину першу доповнити пунктом "найвища міра покарання смертна кара".
Відхилено

(1) До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані лише такі види покарань:
202.
1) штраф;


1) штраф;
203.
2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;


2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;
204.
3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;


3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
205.
4) виправні роботи;
-260- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Пункт 4 частини першої виключити. У зв'язку з цим внести відповідні зміни у всі статті проекту Кодексу.
Відхилено

4) виправні роботи;
206.
5) службові обмеження для військовослужбовців;


5) службові обмеження для військовослужбовців;
207.
6) конфіскація майна;
-261- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пункт 6 частини першої виключити.
У зв'язку з цим із санкцій відповідних статей Особливої частини виключити таку міру покарання як конфіскація майна.
Відхилено


6) конфіскація майна;


-262- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Пункт 6 частини першої виключити.
Відхилено
-263- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 6 частини першої виключити.
Відхилено


208.
7) арешт;
-264- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Пункт 7 частини першої виключити.
Відхилено
арешт вводиться замість короткострокового позбавлення волі, яке виявило свою неефективність
7) арешт;
209.
8) обмеження волі;


8) обмеження волі;
210.
9) тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв;


9) тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв;
211.
10) позбавлення волі на певний строк;


10) позбавлення волі на певний строк;
212.
11) довічне позбавлення волi.
-265- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині першій слова "довічне позбавлення волі" замінити словами "смертна кара".
Відхилено


11) довічне позбавлення волi.


-266- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У пункті 11 статті слова "довічного позбавлення волі" замінити словами "безстрокове позбавлення волі".
Відхилено-267- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пункт 11 частини першої доповнити словами "як альтернатива смертної кари".
Відхилено

-268- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Пункт 11 викласти в такій редакції:
11) смертна кара.
Відхилено

-269- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити пунктом 12) кримінальна реституція.
Відхилено

213.

-270- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241) та інші члени Комітету
Частину першу доповнити новими пунктами: "смертна кара", "безоплатні суспільно корисні роботи".
Відхилено


.


-271- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Статтю доповнити новим пунктом: "Найвища міра покарання - смертна кара".
Пункт 11 статті доповнити словами "як альтернатива смертної кари".
Відхилено
-272- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину першу доповнити пунктом 12 такого змісту: "12) смертна кара".
Відхилено
-273- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Частину першу статті доповнити пунктом 12 "смертна кара".
Відхилено
-274- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити частину першу пунктом 12 такого змісту:
"12) смертна кара ".
Відхилено


214.
(2) Спеціальним законом може бути передбачено застосування покарання у вигляді смертної кари за вчинення злочинів в умовах воєнного стану.
-275- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину 2 статті 47 викласти в такій редакції:
"В умовах воєнного стану за вчинення окремих злочинів кримінальним законом може бути передбачено застосування покарання у вигляді смертної кари".
Відхилено

.


-276- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину другу виключити.
Враховано-277- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Частину другу викласти в такій редакції:
(2) До юридичних осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин можуть застосовуватись:
1)кримінальна реституція;
2)штраф;
3)конфіскація знарядь і засобів вчинення злочину;
4)заборона здійснювати певну діяльність;
5) оголошення юридичної особи злочинною організацією та її ліквідація з конфіскацією майна".
Відхилено

215.
Варіант: виключити з проекту вид покарання "конфiскацiя майна".
-278- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частині першій "Варіант" виключити.
Враховано

216.
Стаття 49. Основні та додаткові покарання


Стаття 51. Основні та додаткові покарання
217.
(1) Основними покараннями є виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв, позбавлення волi на певний строк та довiчне позбавлення волi.
-279- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
В частині першій слово "арешт" виключити.

Відхилено
див. зауваження до п. 7 ч. 1 цієї статті

(1) Основними покараннями є виправні роботи, службові обмеження для вiйськовослужбовцiв, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв, позбавлення волi на певний строк, довічне позбавлення волi.


-280- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Частину першу після слів "довічне позбавлення волі" доповнити словами "та смертна кара".
Відхилено


218.
(2) Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.


(2) Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.
219.
(3) Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.


(3) Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.
220.
(4) За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.


(4) За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.
221.
(5) Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, передбачену статтями 361 та 365 цього Кодексу.
-281- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Розділ ХІ після статті 49 доповнити новими статтями такого змісту:
"Стаття Кримінальна реституція
(1) Кримінальна реституція полягає у примусовому та обов'язковому відшкодуванні засудженим завданої потерпілому матеріальної і моральної шкоди.
(2) Питання про застосування кримінальної реституції підлягає обов'язковому розглядові судом у будь-якій кримінальній справі. Незастосування цього виду покарання повинно бути мотивовано у вироку з повідомленням про це потерпілого.
(3) Кримінальна реституція є повною, якщо всі наслідки злочину є оборотні, або неповною, коли частина наслідків фізичному відновленню не підлягає. У цьому разі засуджений відшкодовує матеріальну і моральну шкоду.
(4) Щодо неповнолітнього, якого визнано винним у вчиненні злочину, кримінальна реституція проводиться за рахунок його наявних коштів та коштів батьків або осіб, які їх замінюють.
(5) Виконання призначеної судом кримінальної реституції термінами давності не обмежується.
(6) Призначаючи покарання кримінальною реституцією, суд повинен послатися на цю статтю.
Відхилено
(5) Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, передбачену статтями 405 та 403 цього Кодексу.
222.
Стаття 50. Штраф


Стаття 52. Штраф
223.
(1) Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках i межах, встановлених в Особливій частині, а також у статті 71 цього Кодексу.
-282- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У частині першій слова "а також у статті 71 цього Кодексу" виключити.
Враховано

(1) Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках i межах, встановлених в Особливій частині цього Кодексу.
224.
(2) Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах вiд чотирьох до тисячі встановлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу.
-283- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині другій слова "від чотирьох до тисячі" замінити словами "від трьох до десяти тисяч".

Відхилено
у проект КК штрафи понад 1 тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян не передбачені
(2) Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах вiд тридцяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу.


-284- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частинi другій вказати максимальну межу штрафу, яка в дiйсностi iснує в статтях Особливої частини.

Відхилено
в Особливій частині можуть бути передбачені штрафи вищого розміру, порівняно з частиною 2 ст. 52-285- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину другу доповнити положенням, що максимальний розмір штрафу, повинен бути встановлений цією статтею, але не іншими статтями Особливої частини Кримінального кодексу України.
Відхилено-286- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині 2 слово "чотирьох" замінити словом "тридцяти".
Враховано-287- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
У частині другій слова "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "місячна заробітна плата".
Варіант: у частині другій слова "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян " замінити словом "ЕКЮ".
Відхилено

225.
(3) Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, якщо його прямо передбачено в санкції статті Особливої частини цього Кодексу, крім випадків його застосування відповідно до статтi 71 цього Кодексу.
-288- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У частині третій слова "крім випадків його застосування відповідно до статті 71 цього Кодексу" виключити.
Враховано
(3) Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, якщо його прямо передбачено в санкції статті Особливої частини цього Кодексу.
226.
(4) У разі неможливості сплати штрафу суд може замінити його таким покаранням, як виправні роботи.
-289- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину четверту викласти в такій редакції:
"(4) У випадку злісного ухилення особи від сплати штрафу суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у вигляді виправних робіт із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років".
Враховано

(4) У випадку ухилення особи від сплати штрафу суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у вигляді виправних робіт із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років.
227.
Стаття 51. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу


Стаття 53. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
228.
Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або квалiфiкацiйного класу.


Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або квалiфiкацiйного класу.
229.
Стаття 52. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю


Стаття 54. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
230.
(1) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п'яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років.
-290- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину першу доповнити реченням: "В окремих випадках, передбачених в Особливiй частинi, допускається безстрокове позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю як основне чи додаткове покарання", а слово "трьох" замiнити словом "п'яти".
Відхилено
безстрокове позбавлення права неприпустиме
(1) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п'яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років.
231.
(2) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу за умови, що з урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою або у зв'язку із заняттям певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
-291- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
частину 2 викласти у редакції частини другої статті 31 чинного Кримінального кодексу України.
Відхилено
запропонована редакція є більш вдалою
(2) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу за умови, що з урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою або у зв'язку із заняттям певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
232.
(3) При призначенні позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарній частині військовослужбовців або позбавлення волі воно поширюється на увесь час відбування основного покарання і, крім цього, на строк, встановлений вироком суду, що набрав чинності. При цьому строк додаткового покарання обчислюється з моменту відбуття основного покарання, а при призначенні покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове до інших основних покарань, а також у разі застосування статті 71 цього Кодексу, - з моменту набуття чинності вироком.
-292- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 3 статті 52 слова "дисциплінарній частині" замінити словами "дисциплінарному батальйоні".

-293- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
В частині третій слово "арешту" виключити.
Враховано
Відхилено

(3) При призначенні позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк воно поширюється на увесь час відбування основного покарання і, крім цього, на строк, встановлений вироком суду, що набрав чинності. При цьому строк додаткового покарання обчислюється з моменту відбуття основного покарання, а при призначенні покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове до інших основних покарань, а також у разі застосування статтi 73 цього Кодексу, - з моменту набуття чинності вироком.
233.
Стаття 53. Виправні роботи
-294- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Статтю 53 - виключити.

Відхилено

Стаття 55. Виправні роботи
234.
(1) Покарання у вигляді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків.
-295- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину першу після слова "засудженого" доповнити словами "або в інших місцях, визначаємих органами, відаючими застосуванням виправних робіт, але в районі місця проживання засудженого".

Відхилено

(1) Покарання у вигляді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків.
235.
(2) Виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти років, та тих, що досягли пенсійного віку, а також до військовослужбовців.


(2) Виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти років, та тих, що досягли пенсійного віку, а також до військовослужбовців.
236.
(3) Особам, що визнані непрацездатними, а також особам, якi стали непрацездатними після винесення вироку суду, виправні роботи суд може замінити штрафом із розрахунку трьох установлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт.
-296- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину третю викласти в такій редакції:
"(3) Особам, ставшим непрацездатними після вступу вироку в законну силу суд заміняє виправні роботи штрафом із розрахунку трьох установлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт".
Відхилено

(3) Особам, що визнані непрацездатними, а також особам, якi стали непрацездатними після винесення вироку суду, виправні роботи суд може замінити штрафом із розрахунку трьох установлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт.


-297- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У частині третій слова "трьох установлених" замінити словами
"одного установленого".
Відхилено-298- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частинi третій вважаємо за доцiльне розширити коло можливих пiдстав для замiни виправних робiт штрафом i одночасно збiльшити його числове пропорцiйне спiввiдношення.
Відхилено
не враховується, що мова йде про непрацездатних

237.
(4) Протягом строку відбування покарання засудженому до виправних робіт заборонено виїзд за межі України без дозволу органу, який відає виконанням покарання. Засуджений зобов'язаний з'являтися в цей орган один раз на квартал для реєстрації.238.

-299- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Доповнити статтю частиною п'ятою, виклавши її в такій редакції:
"(5) Порядок відбування виправних робіт встановлюється законодавством України та обов'язковий до виконання усіма громадянами та посадовими особами".
Відхилено


239.
Стаття 54. Службове обмеження для вiйськовослужбовцiвСтаття 56. Службове обмеження для вiйськовослужбовцiв
240.
(1) Покарання у вигляді службового обмеження застосовується до засуджених військовослужбовців офіцерського складу, прапорщиків, мічманів та військовослужбовців надстрокової служби на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, або замість виправних робіт, а також у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замість обмеження волі чи позбавлення волi на строк не більше двох років призначити службове обмеження на той самий строк.
-300- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241) та інші члени Комітету
У частині першій слова "офіцерського складу, прапорщиків, мічманів та військовослужбовців строкової служби" замінити словами "крім військовослужбовців строкової служби".

Враховано
(1) Покарання у вигляді службового обмеження застосовується до засуджених військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замість обмеження волі чи позбавлення волi на строк не більше двох років призначити службове обмеження на той самий строк.
241.
(2) Із суми грошового забезпечення засудженого до службового обмеження провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків. Під час відбування покарання засуджений не може бути підвищений на посаді, у військовому званні, строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.


(2) Із суми грошового забезпечення засудженого до службового обмеження провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків. Під час відбування покарання засуджений не може бути підвищений на посаді, у військовому званні, строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.
242.
Стаття 55. Конфіскація майна
-301- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Статтю 55 "Конфіскація майна" виключити.
Відхилено


Стаття 57. Конфіскація майна


-302- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю "Конфіскація майна" в тексті залишити.
Враховано


243.
(1) Покарання у вигляді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.


(1) Покарання у вигляді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
244.
(2) Конфіскація майна встановлюється за особливо тяжкі злочини, а також за тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених в Особливій частині цього Кодексу.


(2) Конфіскація майна встановлюється за особливо тяжкі злочини, а також за тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
245.
(3) Перелік майна, що не підлягає конфiскацiї, визначається Кримiнально-виконавчим кодексом України.
-303- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
У частині третій слова "Кримінально-виконавчим кодексом України" замінити словом "Законом".
Відхилено
(3) Перелік майна, що не підлягає конфiскацiї, визначається законом України.
246.
Варіант: статтю виключити (див. варіант до ст. 48).
-304- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У статті "Варіант" виключити.
Враховано


247.
Стаття 56. Арешт
-305- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Статтю виключити.
Відхилено

Стаття 58. Арешт


-306- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю слiд переформулювати таким чином, щоби понятiйно вiдмежувати арешт вiд позбавлення волi (ст.59).
Відхилено
це питання повинне бути вирішене у Кримінально-виконавчому кодексі

248.
(1) Покарання у вигляді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців.
-307- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У частині першій слова "від одного до шести" замінити словами "від двох до трьох".
Відхилено
доцільно встановити більш широкі рамки для індивідуалізації покарання
(1) Покарання у вигляді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців.
249.
(2) Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті.


(2) Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті.
250.
(3) Арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жiнок, які мають дітей вiком до восьми рокiв.
-308- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині третій слово "шістнадцяти" замінити словом "чотирнадцяти".
Відхилено
(3) Арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жiнок, які мають дітей вiком до восьми рокiв.
251.
Стаття 57. Обмеження волі


Стаття 59. Обмеження волі
252.
(1) Покарання у вигляді обмеження волі полягає у триманні особи в кримiнально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції вiд суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці.


(1) Покарання у вигляді обмеження волі полягає у триманні особи в кримiнально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції вiд суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці.
253.
(2) Обмеження волі встановлюється на строк від одного до п'яти років.
-309- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У частині другій слова "від одного до п'яти" замінити словами "до трьох".
Відхилено
(2) Обмеження волі встановлюється на строк від одного до п'яти років.
254.
(3) Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок i жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, та до військовослужбовців строкової служби.


(3) Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок i жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, та до військовослужбовців строкової служби.
255.
Стаття 58. Тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв


Стаття 60. Тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв
256.
(1) Покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк.
-310- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У частині першій слова "не більше двох років" замінити словами "до трьох років".
Відхилено
(1) Покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк.
257.
(2) Тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв замість позбавлення волi не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі.


(2) Тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв замість позбавлення волi не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі.
258.
Стаття 59. Позбавлення волі на певний строк


Стаття 61.Позбавлення волі на певний строк
259.
(1) Покарання у вигляді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк у кримiнально-виконавчi установи.


(1) Покарання у вигляді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк у кримiнально-виконавчi установи.
260.
(2) Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до десяти років.
-311- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частинi другій слово "десяти" замiнити словом "п'ятнадцяти".
Враховано

(2) Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п'ятнадцяти років.


-312- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину другу викласти в такій редакції:
"(2) Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п'ятнадцяти років".
Враховано-313- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині другій слово "одного" замінити словами "шести місяців".

Відхилено
короткочасне позбавлення волі показало свою неефективність-314- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину другу викласти в такій редакції:
"(2) Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п'ятнадцяти років, крім призначення покарання за сукупністю злочинів".
Враховано
в частині 4 статті 65 проекту

261.
(3) Позбавлення волі на строк понад десять років, але не більше п'ятнадцяти років може бути призначене лише у випадках, прямо передбачених цим Кодексом.
-315- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину третю виключити.

Враховано
-316- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину третю статті - виключити.
Враховано-317- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину третю - виключити.
Враховано-318- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину третю викласти в наступнiй редакцiї:
"(3) Позбавлення волi на строк понад п'ятнадцяти рокiв але не бiльше двадцяти п'яти може бути призначене у визначених Особливою частиною цього Кодексу випадках посягання на життя особи з обтяжуючими обставинами як покарання, альтернативне до довiчного позбавлення волi".
Відхилено-319- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Доповнити Кодекс після статті 59 новою статтею такого змісту:
Стаття Призначення засудженим до позбавлення волі виду режиму відбування покарання
(1) Відбування покарання у вигляді позбавлення волі з посиленим режимом призначається чоловікам, засудженим за умисні тяжкі або особливо тяжкі злочини, і жінкам, засудженим за особливо тяжкі злочини.
(2) Відбування покарання у вигляді позбавлення волі з суворим режимом може бути призначене засудженим за особливо тяжкі злочини чоловікам, лише на частину строку, але не більше як на п'ять років.
(3) Решті засудженим чоловікам та жінкам, які досягли на момент винесення вироку вісімнадцятирічного віку, відбування покарання у вигляді позбавлення волі призначається з загальним режимом.
(4) Зміна призначеного засудженому виду режиму провадиться судом за підставами і в порядку, що встановлені Кримінально-виконавчим кодексом України".
Відхилено262.
Стаття 60. Довічне позбавлення волі
-320- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Назву статті доповнити словами "як альтернатива смертної кари".
Відхилено

Стаття 62. Довічне позбавлення волi


-321- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Назву статті доповнити словами "як альтернатива смертної кари".
Відхилено

263.
(1) Довiчне позбавлення волi встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів, з посяганням на життя i застосовується лише у випадках, спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за потрібне застосовувати позбавлення волi на певний строк.
-322- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині першій слова "з посяганням на життя" замінити словами "які посягають на життя", а слова "не вважає за потрібне " замінити словами "не вважає за можливе".

Враховано
(1) Довiчне позбавлення волi встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів i застосовується лише у випадках, спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волi на певний строк
264.
(2) Довiчне позбавлення волi не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до вісімнадцяти років, до жінок, а також до чоловіків у віці понад 65 років.
-323- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині другій слова "до жінок, а також до чоловіків у віці понад 65 років" виключити, а слово "вісімнадцять" замінити словом "шістнадцять".
Відхилено


(2) Довiчне позбавлення волi не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 рокiв, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент винесення вироку.


-324- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину другу викласти в такій редакції:
"(2) Довiчне позбавлення волi не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до вісімнадцяти років і до осіб у віці понад 65 рокiв".
Враховано
-325- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
У частині другій слова "до жінок, а також до чоловіків у віці понад 65 років" виключити.
Враховано частково
-326- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241) та інші члени Комітету
У частині другій слова "до жінок, а також чоловіків у віці понад 65 років" замінити словами "до осіб у віці понад 65 років".

Враховано частково
-327- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину другу виключити.
Відхилено


265.

-328- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю викласти в такій редакції:
"Стаття 60. Смертна кара.
(1) Смертна кара застосовується за особливо тяжкі злочини у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
(2) Смертна кара полягає в розстрілі засудженого на підставі вироку, що набрав чинності. Інші способи виконання смертної кари не допускаються.
(3) Не можуть бути засуджені до смертної кари особи, які не досягли до вчинення злочину шістнадцятирічного віку та жінки, що перебувають у стані вагітності на момент винесення вироку чи на момент його виконання.
Таким особам смертна кара замінюється позбавленням волі на строк у п'ятнадцять років".
Відхилено266.

-329- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Доповнити Кодекс після статті 60 новою статтею "Виняткова міра покарання - смертна кара", в редакції статті 24 чинного Кримінального кодексу України.
Відхилено267.

-330- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Розділ ХІ доповнити новою статтею 61 такого змісту:
"Стаття 61. Смертна кара
(1) Як винятковий вид покарання, до його повного скасування, допускається застосування смертної кари - розстрілу, - яка може бути призначена тільки за особливо тяжкі злочини, поєднані з умисним позбавленням життя людини за обтяжуючих обставин, у випадках спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
(2) Смертна кара не застосовується щодо жінки, яка була у стані вагітності на момент вчинення злочину, чоловіка у віці понад шістдесят п'ять років, а також особи, яка вчинила злочин у віці до вісімнадцяти років.
(3) Смертну кару в порядку полегшування може бути замінено на довічне позбавлення волі.
(4) Засуджений до смертної кари не може бути без його вільної згоди використаний у наукових медичних та інших експериментах".
Відповідно змінити подальшу нумерацію статей Кодексу.
Відхилено


268.

-331- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Статтю 60 викласти в такій редакції:
Стаття 60 Смертна кара
(1) Смертна кара - розстріл - може бути призначено тільки за особливо тяжкі злочини, поєднані з умисним позбавленням життя людини за обтяжувальних обставин.
(2) Смертна кара не застосовується щодо жінки, яка була у стані вагітності на момент вчинення злочину, чоловіка у віці понад шістдесят п'ять років, а також особи, яка вчинила злочин у віці до вісімнадцяти років.
(3) Смертну кару в порядку помилування може бути замінено на позбавлення волі на термін двадцять років.
(4) Засуджений до смертної кари не може бути без його вільної згоди використаний у наукових, медичних та інших експериментах".
Відповідно змінити подальшу нумерацію статей Кодексу.
Відхилено


269.

-332- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити Кодекс після статті 60 новою статтею такого змісту:
Стаття Оголошення юридичної особи злочинною організацією та її ліквідація з конфіскацією майна
(1) Оголошення юридичної особи злочинною організацією та її ліквідація призначається судом одночасно.
(2) Оголошення юридичної особи злочинною організацією та її ліквідація не тягне за собою для її працівників будь-яких інших правових наслідків, крім пов'язаних з ліквідацією юридичної особи, якщо в діях, вчинених цими працівниками, не встановлено.
Відхилено

270.

-333- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Доповнити розділ статтею "Найвища міра покарання - смертна кара".
Відхилено


271.
Розділ XII. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ


Розділ XI. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
272.
Стаття 61. Загальні засади призначення покарання


Стаття 63. Загальні засади призначення покарання
273.
(1) Суд призначає покарання:
-334- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
В абзаці першому частини першої після слова "Суд" доповнити словами "від імені держави".
Відхилено
це предмет КПК України

(1) Суд призначає покарання:
274.
1) у межах, установлених у санкції статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин;


1) у межах, установлених у санкції статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин;
275.
2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу;


2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу;
276.
3) ураховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, спосіб та мотиви вчиненого, характер та розмір заподіяної шкоди, особу винного.
-335- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину 1 статті 61 викласти в редакції частини 1 статті 39 чинного КК України.
Враховано частково
3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
277.
(2) Особі, що вчинила злочин, має бути призначене справедливе покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
-336- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 2 статті 61 слово "справедливе" виключити.
Враховано
(2) Особі, що вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
278.
(3) Підстави для призначення м'якшого покарання, ніж це передбачено відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, визначаються статтею 65 цього Кодексу.
-337- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 3 статті 61 слово "м'якшого" замінити словами "більш м'якого".

Враховано
(3) Підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, визначаються статтею 67 цього Кодексу.
279.
(4) Більш суворе покарання, нiж передбачене відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, може бути призначене за сукупністю злочинiв і за сукупнiстю вироків згідно зі статтями 66 та 67 цього Кодексу.
-338- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину 4 виключити.

Відхилено
частина 4 передбачає ситуації, коли остаточне покарання може перевищувати 15 років позбавлення волі
(4) Більш суворе покарання, нiж передбачене відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, може бути призначене за сукупністю злочинiв і за сукупнiстю вироків згідно зі статтями 68 та 69 цього Кодексу.
280.
Стаття 62. Обставини, які пом'якшують відповідальність
-339- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У назві статті слово "відповідальність" замінити словом "покарання".
Враховано

Стаття 64. Обставини, які пом'якшують покарання
281.
(1) При призначенні покарання обставинами, якi пом'якшують відповідальність, визнаються:
-340- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині першій після слова "які" доповнити словом "його", а слово "відповідальність" виключити.
Враховано
(1) При призначенні покарання обставинами, якi його пом'якшують , визнаються:
282.
1) з'явлення із зізнанням, щире розкаяння або активне сприяння розкриттю злочину;
-341- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
У пункті 1 частини першої слово "розкаяння" замінити словом "каяття".
Враховано
1) з'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;
283.
2) добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;


2) добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;
284.
3) вчинення злочину неповнолітнім;
-342- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Пункти 3 та 8 частини першої виключити.
Відхилено

3) вчинення злочину неповнолітнім;


-343- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У пункті 3 частини першої слово "неповнолiтнiм" замiнити словом "малолiтнiм".
Відхилено
в юридичній практиці малолітніми визнаються особи, які не досягли 14-річного віку

285.
4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності;


4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності;
286.
5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин;


5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин;
287.
6) вчинення злочину під впливом загрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;
-344- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
В пункті 6 частини першої слово "загрози" замінити словом "погрози".
Враховано

6) вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;
288.
7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними діями потерпілого;
-345- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 7 частини першої пiсля слова "неправомiрними" доповнити словами "або аморальними", i доповнити пункт словами "або психологiчним знущанням з його боку".
Враховано частково
7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого;
289.
8) вчинення злочину у разі порушення умов крайньої необхідності.
-346- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
у пункті 8 частини першої слова "у разi порушення умов крайньої необхiдностi" замiнити словами "у станi уявної оборони або уявної крайньої необхiдностi, чи з перевищенням допустимих меж завдання шкоди в станi крайньої необхiдностi".
Враховано частково

8) вчинення злочину з недодержанням умов крайньої необхідності.


-347- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) вчинення злочину з недодержанням умов крайньої необхідності".
Враховано

290.

-348- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину першу доповнити новим пунктом, який вмістити на перше мiсце:
"щодо злочинiв, склад яких не передбачає певної форми вини - вчинення злочину з необережностi".
Відхилено
прийняття пропозиції викличе труднощі при застосуванні закону

9) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом


-349- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Доповнити статтю новим пунктом такого змісту:
"9) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом".
Враховано

291.
(2) При призначенні покарання суд може визнати такими, що пом'якшують відповідальність, і обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.
-350- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У частині другій після слова "що" доповнити словом "його", а слово "відповідальність" виключити.
Враховано
(2) При призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом'якшують, і обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.
292.
(3) Якщо будь-яка з обставин, що пом'якшує відповідальність, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її як таку, що пом'якшує вiдповiдальнiсть при призначенні покарання.
-351- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Частину третю викласти в такій редакції:
"(3) Якщо будь-яка з обставин, що пом'якшує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину. що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його пом'якшує".
Враховано
(3) Якщо будь-яка з обставин, що пом'якшує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину. що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його пом'якшує.
293.
Стаття 63. Обставини, які обтяжують відповідальність
-352- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
У назві статті слово "відповідальність" замінити словом "покарання".
Враховано
Стаття 65. Обставини, які обтяжують покарання
294.
(1) При призначенні покарання обставинами, якi обтяжують відповідальність, визнаються:
-353- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
У частині першій після слова "які" доповнити словом "його", а слово "відповідальність" виключити.
Враховано
(1) При призначенні покарання обставинами, якi його обтяжують, визнаються:
295.
1) вчинення злочину особою, яка раніше вчинила умисний злочин, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою статті 33 цього Кодексу;
-354- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пункт 1 частини 1 статті 63 викласти в такій редакції: "вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів".
Враховано

1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;


-355- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241) та інші члени Комітету
У пункті 1 частини першої слова "статті 33" замінити словами "статті 31".
Враховано-356- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У пункті 1 частини першої статтю 33 замінити статтею 31, а слова "яка ранiше вчинила умисний злочин", замiнити словами "у випадках, передбачених частиною першою статтi 31, частиною першої статтi 32, статтею 33 цього Кодексу".
Враховано

296.
2) вчинення злочину організованою групою або злочинною організацією;
-357- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пункт "2" першої частини статті 63 викласти в наступній редакції:
"2) вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою чи організованою групою".
Враховано

2) вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою чи організованою групою;


-358- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241) та інші члени Комітету
У пункті 2 частини першої слова "злочинною організацією" замінити словами "злочинним угрупованням".

Відхилено
проект не вживає термін "злочинне угруповання"
-359- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 2 частини першої після слiв "вчинення злочину" доповнити словами "за попередньою змовою групою осiб або".
Відхилено
запропонована обставина не підвищує значно суспільну небезпечність вчиненого діяння

297.
3) вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;
-360- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Пункт 3 частини першої виключити.
Відхилено
3) вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;
298.
4) вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку;


4) вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку;
299.
5) тяжкі наслідки, завдані злочином;


5) тяжкі наслідки, завдані злочином;
300.
6) вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;


6) вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;
301.
7) вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;


7) вчинення злочину щодо жінки, яка зазнаки для винного перебувала у стані вагітності;
302.
8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного;


8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного;
303.
9) вчинення злочину з використанням малолiтнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;


9) вчинення злочину з використанням малолiтнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;
304.
10) вчинення злочину з особливою жорстокістю чи знущанням;
-361- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
У пункті 10) частини першої слова
"чи знущанням" виключити.
Враховано
10) вчинення злочину з особливою жорстокістю;
305.
11) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;


11) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;
306.
12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом;


12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом;
307.
13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманливих засобів.
-362- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 13 частини першої доповнити словами: "крiм випадкiв, коли такi засоби вживались за медичними показами".
Відхилено
прийняття пропозиції викличе труднощі на практиці
13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманливих засобів.
308.

-363- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину першу пiсля пункту 4 доповнити новим пунктом наступного змiсту: "вчинення злочину службовою особою з використанням свого службового становища".
Відхилено
фактично мова йде про посадові злочини

.


-364- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину першу доповнити пунктом 14 наступного змісту:
"14) державним службовцем".
Відхилено
див. зауваження вище


309.

-365- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65) та інші члени Комітету
Частину першу доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) вчинення злочину з використанням обстановки суспільного чи екологічного лиха, або в умовах екологічної катастрофи;"
Відповідно ч. 12 статті вважати ч.13.
Відхилено
див. пункт 11

.
310.

-366- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241) та інші члени Комітету
Частину першу доповнити пунктами 14 та 15 такого змісту:
"14) вбивство заручника" та "15) обмова завідомо невинної особи".
Відхилено
при вбивстві заручника можлива кваліфікація за сукупністю злочинів; обмова завідомо невинної особи може бути засобом захисту обвинуваченого, а в інших випадках - є самостійним злочином.
.
311.
(2) Суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку із зазначених у частині першій цієї статті обставин такою, що обтяжує відповідальність, навівши мотиви свого рішення у вироку.
-367- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
У частині другій слово "відповідальність" замінити словом "покарання".

Враховано

(2) Суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку із зазначених у частині першій цієї статті обставин, за виключенням обставин, зазначених у пунктах 2, 6, 9 та 10, такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у вироку.


-368- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину другу виключити.

Відхилено
проект враховує та розширює положення чинного КК-369- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину другу доповнити словами "за виключенням обставин, які зазначенi в п.п. 6), 9) та 10) частини першої цієї статті".
Враховано

312.
(3) При призначенні покарання, суд не може визнати такими, що обтяжують відповідальність, обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.
-370- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
У частині третій після слова "що" доповнити словом "його", а слово "відповідальність" виключити.
Враховано
(3) При призначенні покарання суд не може визнати такими, що його обтяжують, обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.
313.
(4) Якщо будь-яка з обставин, що обтяжує вiдповiдальнiсть, передбачена у статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд при призначенні покарання, не може ще раз враховувати її як таку, що обтяжує вiдповiдальність.
-371- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Частину четверту викласти в такій редакції:
"(4) Якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує".
Враховано
(4) Якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує.
314.
Стаття 64. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті


Стаття 66. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті
315.
(1) При призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 61-63 цього Кодексу, враховує ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, ступінь здійснення злочинного наміру та причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.


(1) При призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 63-65 цього Кодексу, враховує ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, ступінь здійснення злочинного наміру та причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.
316.
(2) При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 61-63 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину.


(2) При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 63-65 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину.
317.
Стаття 65. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом


Стаття 67. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом
318.
(1) За наявності обставин, що пом'якшують відповідальність та істотно знижують ступінь суспільної небезпечності вчиненого, з урахуванням особи винного та інших виняткових обставин справи суд, умотивувавши своє рішення, може за тяжкий, особливо тяжкий злочин або злочин середньої тяжкостi призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього Кодексу або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.
-372- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 1 статті 65 слова "суспільної небезпечності вчиненого" замінити словами "тяжкості вчиненого злочину".
-373- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині першій після слів "за наявності" доповнити словом "декількох", слово "відповідальність" замінити словом "покарання", а слова "та інших виняткових обставин справи" виключити.

Враховано

Враховано
(1) За наявності декількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може за особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої тяжкостi призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього Кодексу або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.
319.
(2) На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове.
-374- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину другу виключити.

Відхилено
пропозиція суперечить усталеній судовій практиці
(2) На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове.


-375- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Статтю доповнити частиною другою такого змісту:
"(2) Якщо на час вчинення злочину співвідношення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і середньої заробітної плати в народному господарстві було істотно меншим, ніж таке співвідношення на час набуття чинності цим Кодексом, суд може Враховано цю обставину як таку, що істотно знижує ступінь суспільної небезпечності вчиненого".
Статтю доповнити частиною третьою такого змісту:
"(3) Якщо на час призначення покарання співвідношення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і середньої заробітної плати в народному господарстві є істотно більшим, ніж таке співвідношення на час набуття чинності цим Кодексом, суд, призначаючи покарання у вигляді штрафу, може призначити меншу суму штрафу, ніж передбачено законом".
В зв'язку з цим частину другу вважати відповідно частиною четвертою
Відхилено
пропонується нормативне регулювання окремих нетипових випадків

320.
Стаття 66. Призначення покарання за сукупністю злочинівСтаття 68. Призначення покарання за сукупністю злочинів
321.
(1) При сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне i додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.
-376- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Викласти в такій редакції:
"(1) При сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом сумування покарань за кожний окремий злочин.
(2) Верхня межа остаточного сумарного покарання у кожному з його видів відсутня".
Відхилено
проект зберігає правила визначення остаточного покарання, що передбачені чинним КК
(1) При сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне i додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.
322.
(2) При складанні покарань остаточне покарання за сукупністю злочинів визначається в межах, встановлених санкцією статті Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання. Якщо хоча б один із злочинів є умисним тяжким або особливо тяжким, суд може призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів у межах максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. Якщо хоча б за один iз вчинених злочинiв призначено довічне позбавлення волі, то остаточне покарання за сукупнiстю злочинiв визначається шляхом поглинення будь-яких менш суворих покарань довічним позбавленням волi.


(2) При складанні покарань остаточне покарання за сукупністю злочинів визначається в межах, встановлених санкцією статті Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання. Якщо хоча б один із злочинів є умисним тяжким або особливо тяжким, суд може призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів у межах максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. Якщо хоча б за один iз вчинених злочинiв призначено довічне позбавлення волі, то остаточне покарання за сукупнiстю злочинiв визначається шляхом поглинення будь-яких менш суворих покарань довічним позбавленням волі.
323.
(3) До основного покарання, призначеного за сукупнiстю злочинiв, можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною.
-377- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю доповнити пiсля частини третьої новою частиною наступного змiсту:
"При сукупностi злочинiв, передбачених статтею 230 та iншими статтями Особливої частини цього кодексу суд призначає покарання шляхом складання призначених за кожний злочин покарань у межах максимального строку, встановленого для даного виду покарань в Загальнiй частинi Кодексу".
Враховано
в частині 2 цієї статті
(3) До основного покарання, призначеного за сукупнiстю злочинiв, можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною.
324.
(4) За правилами, передбаченими в частинах 1-3 цієї статті, призначається покарання, якщо після винесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще i в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку у першій справi. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю злочинів, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за першим вироком, за правилами, передбаченими в статті 68 цього Кодексу.


(4) За правилами, передбаченими в частинах 1-3 цієї статті, призначається покарання, якщо після винесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще i в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку у першій справi. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю злочинів, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за першим вироком, за правилами, передбаченими в статті 70 цього Кодексу.
325.
Стаття 67. Призначення покарання за сукупнiстю вироків


Стаття 69. Призначення покарання за сукупнiстю вироків
326.
(1) Якщо засуджений пiсля винесення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повнiстю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.
-378- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Викласти в такій редакції:
"(1) Якщо засуджений після винесення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.
(2) Якщо засуджений після винесення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або більше злочинів, суд призначає покарання за ці нові злочини за правилами, передбаченими в статті 66 цього Кодексу".
Враховано частково
Враховано в частині 5 статті 71

(1) Якщо засуджений пiсля винесення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повнiстю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.
327.
(2) При складанні покарань за сукупнiстю вирокiв загальний строк покарання не повинен перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. При складаннi покарань у вигляді позбавлення волі загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вирокiв, не повинен перевищувати п'ятнадцяти років, а у випадку якщо хоча б один із злочинiв є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волi може бути більшим п'ятнадцяти рокiв, але не повинен перевищувати двадцяти п'яти рокiв. При складаннi покарань у виглядi довічного позбавлення волi та будь-яких менш суворих покарань загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю вирокiв, визначається шляхом поглинення менш суворих покарань довічним позбавленням волi.


(2) При складанні покарань за сукупністю вирокiв загальний строк покарання не повинен перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. При складаннi покарань у вигляді позбавлення волі загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вироків, не повинен перевищувати п'ятнадцяти років, а у випадку якщо хоча б один із злочинів є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волi може бути більшим п'ятнадцяти рокiв, але не повинен перевищувати двадцяти п'яти рокiв. При складаннi покарань у виглядi довічного позбавлення волi та будь-яких менш суворих покарань загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю вирокiв, визначається шляхом поглинення менш суворих покарань довічним позбавленням волi.
328.
(3) Призначене хоча б за одним iз вирокiв додаткове покарання або невідбута його частина за попереднім вироком підлягає приєднанню до основного покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вироків.


(3) Призначене хоча б за одним iз вирокiв додаткове покарання або невідбута його частина за попереднiм вироком підлягає приєднанню до основного покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вироків.
329.
(4) Остаточне покарання за сукупнiстю вирокiв має бути бiльшим від покарання, призначеного за новий злочин, а також вiд невідбутої частини покарання за попереднім вироком.


(4) Остаточне покарання за сукупнiстю вирокiв має бути бiльшим від покарання, призначеного за новий злочин, а також вiд невідбутої частини покарання за попереднім вироком.
330.
(5) Якщо засуджений після винесення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або більше злочинів, суд призначає покарання за ці нові злочини за правилами, передбаченими в статті 66 цього Кодексу, а потім до остаточного покарання, призначеного за сукупнiстю злочинiв, повністю чи частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднiм вироком у межах, встановлених у частині другій цієї статтi.


(5) Якщо засуджений після винесення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або більше злочинів, суд призначає покарання за ці нові злочини за правилами, передбаченими в статті 68 цього Кодексу, а потім до остаточного покарання, призначеного за сукупністю злочинів, повністю чи частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднiм вироком у межах, встановлених у частині другій цієї статтi.
331.
Стаття 68. Правила складання покарань та зарахування
-379- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В назві статті 68 після слова "зарахування" додати слова "строку попереднього ув'язнення".
Враховано
Стаття 70. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення
332.
(1) При складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків менш суворий вид покарання переводиться в більш суворий вид, виходячи з такого їх співвідношення:
-380- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У пунктах 1, 2 і 3 частини 1 узгодити між собою співвідношення видів покарання при їх переводі.
Відхилено

(1) При складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків менш суворий вид покарання переводиться в більш суворий вид, виходячи з такого їх співвідношення:


-381- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пронумерувати підпункти в частині 1.
Враховано

333.
1)одному дню позбавлення волі відповідають:


1) одному дню позбавлення волі відповідають:
334.
один день тримання в дисциплінарній частині військовослужбовців або арешту;
-382- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В пункті 2 частини 1 статті 68 слова "дисциплінарній частині" замінити словами "дисциплінарному батальйоні".
Враховано
а) один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту;
335.
два дні обмеження волі;


б) два дні обмеження волі;
336.
три дні службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три дні виправних робіт;


в) три дні службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три дні виправних робіт;
337.
2) одному дню тримання в дисциплінарній частині вiйськовослужбовцiв або арешту відповідають:


2) одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв або арешту відповідають:
338.
два дні обмеження волі;


а) два дні обмеження волі;
339.
три дні службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три дні виправних робіт;


б) три дні службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три дні виправних робіт;
340.
3) одному дню обмеження волі відповідають три дні службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три дні виправних робіт
-383- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У пункті 3 частини першої слова "три дні" замінити словами "півтора дня".
Відхилено
див. статтю 73 проекту
3) одному дню обмеження волі відповідають три дні службового обмеження для військовослужбовців, або три дні виправних робіт.
341.
(2) При призначенні за кількома вироками покарання у вигляді виправних робіт або службового обмеження для вiйськовослужбовцiв складанню підлягають лише строки цих покарань. Розміри відрахувань із заробітку засудженого складанню не підлягають і обчислюються за кожним вироком самостійно.
-384- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частини другу виключити.
Частину третю виключити.
Відхилено
ці частини передбачають вирішення важливих питань, що виникають у практиці застосування закону
(2) При призначенні за кількома вироками покарання у вигляді виправних робіт або службового обмеження для вiйськовослужбовцiв складанню підлягають лише строки цих покарань. Розміри відрахувань із заробітку засудженого складанню не підлягають і обчислюються за кожним вироком самостійно.
342.
(3) Основні покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупнiстю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.


(3) Основні покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупнiстю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.
343.
(4) Додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно.


(4) Додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно.
344.
(5) Попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.


(5) Попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волi день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.
345.
Стаття 69. Обчислення строків покарання


Стаття 71. Обчислення строків покарання
346.
Строки покарання обчислюються в роках та місяцях. При заміні або складанні покарань, а також у разi зарахування попереднього ув'язнення допускається обчислення строків покарання у днях.


Строки покарання обчислюються в роках та місяцях. При заміні або складанні покарань, а також у разi зарахування попереднього ув'язнення допускається обчислення строків покарання у днях.
347.
Розділ XIII. ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
-385- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Назву розділу ХІІІ викласти в такій редакції: "ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ".
Враховано
Розділ XII. ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ
348.
Стаття 70. Звільнення від відбування покарання
-386- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Назву статті 70 викласти в такій редакції: "Звільнення від покарання та його відбування".
Враховано
Стаття 72. Звільнення від покарання та його відбування
349.
(1) Звільнення засудженого від відбування покарання, заміна покарання більш м'яким, а також пом'якшення призначеного покарання, крім звільнення від покарання або пом'якшення покарання на підставі акта амністії чи помилування, може застосовуватися тільки судом у випадках, передбачених цим Кодексом.
-387- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
У частині першій після слів "засудженого від" доповнити словами "покарання або подальшого його", слово "покарання" перед словом "заміна" виключити.

Враховано
(1) Звільнення засудженого від покарання або подальшого його відування, заміна більш м'яким, а також пом'якшення призначеного покарання, крім звільнення від покарання або пом'якшення покарання на підставі закону України про амністію чи акта помилування, може застосовуватися тільки судом у випадках, передбачених цим Кодексом.
350.
(2) Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає звільненню від призначеного судом покарання.


(2) Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає звільненню від призначеного судом покарання.
351.
(3) Призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нововиданого закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленого цим законом.
-388- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 3 статті 70 слово "нововиданого" замінити словом "нового".

Враховано
(3) Призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленого цим законом.
352.
(4) Особа, яка вчинила злочин невеликої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки i сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною.
-389- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 4 статті 70 після слова "невеликої" додати слова "або середньої".
Враховано
(4) Особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки i сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною.
353.
(5) Особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених у статтях 42 та 45 цього Кодексу.
-390- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
У частині п'ятій посилання на статтю 42 - виключити.

Враховано
(5) Особа також може бути за вироком суду звiльнена вiд покарання на підставах, передбачених у статтею 47 цього Кодексу.
354.
Стаття 71. Звільнення вiд відбування покарання з умовою
-391- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У назві та тексті статті слово "умовою" замінити словом "випробуванням".
Враховано

Стаття 73. Звільнення вiд відбування покарання з випробуванням


-392- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241) та інші члени Комітету
Статтю71 - виключити.
Відхилено
звужує можливості диференціації кримінальної відповідальності

355.
(1) Якщо суд при призначенні покарання у вигляді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення підсудного без відбування покарання, він може ухвалити про звільнення від вiдбування покарання з умовою зі сплатою штрафу в межах вiд десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за корисливі злочини - в межах вiд сорока до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Незастосування штрафу у цих випадках можливе лише за наявності підстав, передбачених у статті 65 цього Кодексу, а також у разі встановлення судом неможливості сплати засудженим штрафу.
-393- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині першій слово "чотирьохсот" замінити словом "однієї тисячі".
-394- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У частині першій після слів "від відбування покарання з умовою" решту слів виключити.
ВідхиленоВраховано
(1) Якщо суд при призначенні покарання у вигляді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення підсудного без відбування покарання, він може ухвалити про звільнення від вiдбування покарання з випробуванням.
356.
(2) У цьому разі суд ухвалює звільнити засудженого вiд вiдбування призначеного основного покарання, якщо вiн протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, сплатить штраф і виконає покладені на нього обов'язки.
-395- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У частині другій слова "основного і сплатить штраф" виключити.
-396- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину другу після слова "строку" доповнити словами "не допустить систематичних правопорушень, потягнувших застосування заходів адміністративного стягнення або суспільного впливу".
Враховано
Враховано
див. частину 2 статті 78
(2) У цьому разі суд ухвалює звільнити засудженого вiд вiдбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, і виконає покладені на нього обов'язки.
357.
(3) Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного до трьох років.


(3) Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного до трьох років.
358.
Стаття 72. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену вiд відбування покарання з умовою
-397- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У назві та тексті статті слово "умовою" замінити словом "випробуванням".
Враховано
Стаття 74. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену вiд відбування покарання з випробуванням
359.
(1) У разі звільнення від вiдбування покарання з умовою суд може покласти на засудженого такі обов'язки:
-398- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пронумерувати пункти в частині 1.

Враховано
(1) У разі звільнення від вiдбування покарання з випробуванням суд може покласти на засудженого такі обов'язки:
360.
попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого або членів колективу;
-399- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
У абзаці першому частини першої слова "або членів колективу" виключити.
Враховано
1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
361.
не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу внутрішніх справ;


2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу внутрішніх справ;
362.
повідомляти органи внутрiшнiх справ про зміну місця проживання, роботи або навчання;


3) повідомляти органи внутрiшнiх справ про зміну місця проживання, роботи або навчання;
363.
періодично з'являтися для реєстрації в органи внутрішніх справ;


4) періодично з'являтися для реєстрації в органи внутрішніх справ;
364.
не відвідувати певних місць, визначених органами, якi здійснюють контроль за поведінкою засудженого;
-400- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Пункт 5 частини першої виключити.

Враховано
.
365.
пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії, венеричного або іншого захворювання, яке становить небезпеку для здоров'я інших осіб.
-401- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Слова "венеричного або іншого захворювання, яке" замінити словами "або захворювання, що".
Враховано
5) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.
366.
(2) Контроль за поведінкою таких засуджених здійснюється органами внутрішніх справ за місцем проживання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців - командирами військових частин.


(2) Контроль за поведінкою таких засуджених здійснюється органами внутрішніх справ за місцем проживання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців - командирами військових частин.
367.
Стаття 73. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з умовою
-402- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У назві та тексті статті слово "умовою" замінити словом "випробуванням".

Стаття 75. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням
368.
У разі звільненні вiд вiдбування покарання з умовою крім штрафу, передбаченого частиною першою статті 71 цього Кодексу, можуть бути призначені додаткові покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
-403- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Слова "крім штрафу, передбаченого частиною першої статті 71 цього Кодексу " виключить, а після слів "покарання у вигляді " доповнити словом "штрафу".

Враховано

У разі звільнення вiд вiдбування покарання з випробуванням, можуть бути призначені додаткові покарання у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.


-404- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Слово "звільнити" замінити словом "звільненені".
Враховано


369.
Стаття 74. Правові наслідки звiльнення від вiдбування покарання з умовою
-405- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У назві та тексті статті слово "умовою" замінити словом "випробуванням".
Враховано

Стаття 76. Правові наслідки звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням


-406- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241) та інші члени Комітету
Статтю 74 - виключити.
Відхилено
без визначення правових наслідків збереження цього інституту втрачає сенс

370.
(1) Після закінчення іспитового строку засуджений, який сплатив штраф i виконав покладені на нього обов'язки, звільняється судом від відбування призначеного йому покарання.
-407- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині першій слово "відбування" виключити.
Враховано

(1) Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив нового злочину, звільняється судом від призначеного йому покарання.


-408- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У частині першій після слова "обов'язків" доповнити словами "та не вчинив нового злочину".
-409- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину першу після слів "покладені на нього обов'язки" доповнити словами "за поданням органів, здійснюючих контроль за поведінкою засудженого".
Відхилено
це предмет КПК України

371.
(2) Якщо засуджений ухиляється вiд виконання покладених на нього обов'язків або систематично чинить правопорушення, що спричинили застосування до нього заходів адміністративного стягнення, або у разі його ухилення від сплати штрафу, суд може винести ухвалу про направлення засудженого для відбування покарання, призначеного вироком.
-410- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Частину другу викласти в такій редакції: "(2) Якщо засуджений не виконує покладені на нього обов'язки або систематично вчинює правопорушення, котрі потягли за собою адміністративні стягнення, і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, суд направляє засудженого для відбування призначеного покарання."
Враховано

(2) Якщо засуджений не виконує покладені на нього обов'язки або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення, і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, суд направляє засудженого для відбування призначеного покарання.


-411- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У частині першій слова "сплатив штраф і" виключити.
У частині другій слова "або у разі його ухилення від сплати штрафу" виключити.
Враховано-412- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині другій розкрити поняття "систематичність".
Відхилено
в судовій практиці склалося усталене уявлення про це поняття

372.
(3) У разі вчинення засудженим протягом iспитового строку нового злочину суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 67 і 68 цього Кодексу.


(3) У разі вчинення засудженим протягом iспитового строку нового злочину суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 69 і 70 цього Кодексу.
373.
Стаття 75. Відстрочення виконання покарання вагітним жінкам i жiнкам, які мають дітей віком до семи років
-413- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Статтю 75 викласти в такій редакції:
Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок i жiнок, які мають дітей віком до семи років
Враховано
Стаття 77. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок i жiнок, які мають дітей віком до семи років
374.
(1) У разі призначенні покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі вагітним жінкам i жiнкам, якi мають дiтей віком до семи років, крім засуджених до позбавлення волi на строк більше п'яти рокiв за умисні тяжкі та особливо тяжкi злочини, суд може відстрочити виконання призначеного покарання. Виконання призначених у цьому випадку додаткових покарань також може бути відстрочене.
(1) У разі призначенні покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волi вагiтним жiнкам або жiнкам, якi мають дiтей вiком до семи рокiв, крім засуджених до позбавлення волi на строк більше п'яти рокiв за тяжкі і особливо тяжкi злочини, суд може звільнити таких засуджених від відбування як основного, так і додаткового покарання. При цьому судом встановлюється іспитовий строк у межах строку, на який згідно законодавства, жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягненням дитиною семирічного віку.

(1) У разі призначення покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волi вагiтним жiнкам або жiнкам, якi мають дiтей вiком до семи рокiв, крім засуджених до позбавлення волi на строк більше п'яти рокiв за тяжкі і особливо тяжкi злочини, суд може звільнити таких засуджених від відбування як основного, так і додаткового покарання з встановленням іспитового строку у межах строку, на який згідно з законом, жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягненням дитиною семирічного віку.
375.
(2) Строк відстрочення виконання призначеного покарання визначається судом у межах строку, на який згідно законодавства жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами i до досягнення дитиною семирічного віку.
(2) У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, суд може покласти на засуджену обов'язки, передбачені у статті 72 цього Кодексу.

(2) У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, суд може покласти на засуджену обов'язки, передбачені у статті 74 цього Кодексу.
376.
(3) Контроль за поведінкою таких засуджених здійснюється органами внутрішніх справ.
(3) Контроль за поведінкою засуджених здійснюється органами внутрішніх справ.

(3) Контроль за поведінкою засуджених здійснюється органами внутрішніх справ.
377.
(4) Після закінчення строку вiдстрочення виконання покарання суд, залежно вiд поведінки засудженої, виносить ухвалу про звільнення її вiд відбування покарання або про направлення для вiдбування покарання, призначеного вироком.
(4) Після закінчення іспитового строку суд, залежно вiд поведінки засудженої, звільняє її вiд покарання або направляє для вiдбування покарання, призначеного вироком.

(4) Після закінчення іспитового строку суд, залежно вiд поведінки засудженої, звільняє її вiд покарання або направляє для вiдбування покарання, призначеного вироком.
378.
(5) У разі, коли засуджена з відстроченням виконання покарання жінка відмовилася вiд дитини або ухиляється вiд виховання дитини після попередження, оголошеного органом, який здійснює контроль за поведiнкою засудженої, суд може за поданням цього органу скасувати вiдстрочення виконання покарання i направити засуджену для вiдбування покарання згiдно з вироком суду.
(5) У разі, коли звільнена від відбування з випробуванням жінка відмовилася вiд дитини, передала її в дитячий будинок, зникла з мiсця проживання, ухиляється вiд виховання дитини, догляду за нею, не виконує покладених на неї судом обов'язків або систематично вчинює правопорушення, котрі потягли за собою адміністративні стягнення, і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення, суд за поданням контролюючого органу направляє засуджену для вiдбування покарання згідно з вироком суду.

(5) У разі, коли звільнена від відбування покарання з випробуванням жінка відмовилася вiд дитини, передала її в дитячий будинок, зникла з мiсця проживання, ухиляється вiд виховання дитини, догляду за нею, не виконує покладених на неї судом обов'язків або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення, і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення, суд за поданням контролюючого органу направляє засуджену для вiдбування покарання згідно з вироком суду.
379.
(6) Якщо засуджена вчинила в період строку вiдстрочення новий злочин суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 67 i 68 цього Кодексу.
(6) Якщо засуджена вчинила в період іспитового строку новий злочин суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 67 i 68 цього Кодексу".

(6) Якщо засуджена вчинила в період іспитового строку новий злочин суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 i 70 цього Кодексу.
380.
Стаття 76. Звільнення від вiдбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
-414- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У назві статті слово "відбування" виключити.
Враховано
Стаття 78. Звільнення від покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
381.
(1) Особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання обвинувальним вироком чинності його не було виконано в такі строки:
-415- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині першій слово "відбування" виключити.
Враховано

(1) Особа звільняється від покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано в такі строки:


-416- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю викласти в такій редакції:
"(1) Особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня
набрання обвинувальним вироком чинності його не було виконано у строк, що дорівнює терміну максимальної санкції відповідної статті Особливої частини цього Кодексу.
(2) Особа, яка вчинила два або більше злочинів, звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання обвинувальними вироками чинності їх не було виконано у строк, що дорівнює сумарному терміну максимальних санкцій відповідних статей Особливої частини цього кодексу".
Відхилено
не враховується, що деякі покарання не мають термінів
-417- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
слово "чинності" поставити після слова "набрання"
Враховано

382.
1) один рік - у разі засудження до покарання менш суворого, ніж обмеження волі;


1) один рік - у разі засудження до покарання менш суворого, ніж обмеження волі;
383.
2) два роки - у разі засудження до покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості;


2) два роки - у разі засудження до покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості;
384.
3) чотири роки - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;


3) чотири роки - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;
385.
4) сім років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п'ять років за тяжкий злочин, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин;


4) сім років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п'ять років за тяжкий злочин, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин;
386.
5) десять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років за особливо тяжкий злочин.


5) десять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років за особливо тяжкий злочин.
387.
(2) Строки давності щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, призначеним за вироком суду.


(2) Строки давності щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, призначеним за вироком суду.
388.
(3) Перебіг давності зупиняється, якщо засуджений ухилиться від відбування покарання. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення засудженого для відбування покарання або з дня його затримання. У цьому разi строки давності, передбачені частиною першою цієї статті, подвоюються, але не можуть перевищувати п'ятнадцяти років.
-418- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У зв'язку зі змінами в частині 2 статті 46, третє речення викласти в такій редакції: "У цьому разі особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком минуло п'ятнадцять років".

Відхилено

(3) Перебіг давності зупиняється, якщо засуджений ухиляється від відбування покарання. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення засудженого для відбування покарання або з дня його затримання. У цьому разi строки давності, передбачені частиною першою цієї статті, подвоюються, але не можуть перевищувати п'ятнадцяти років.
389.
(4) Перебіг давності переривається, якщо до закінчення строків, зазначених у частині першій цієї статті, засуджений вчинить новий середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому випадку починається з дня вчинення нового злочину.
-419- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Слова "частині першій" замінити словами "частинах першій та другій"
Враховано
(4) Перебіг давності переривається, якщо до закінчення строків, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, засуджений вчинить новий середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому випадку починається з дня вчинення нового злочину.
390.
(5) Питання про застосування давності до особи, засудженої до довічного позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волi заміняється позбавленням волі.
-420- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Частину п'яту викласти в такій редакції:
"(5) Питання про застосування давності до особи, засудженої до довічного позбавлення волі або смертної кари, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі заміняється позбавленням волі на певний строк, а смертна кара заміняється довічним позбавленням волі".
Відхилено


(5) Питання про застосування давності до особи, засудженої до довічного позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волi заміняється позбавленням волі.
391.
(6) Давність не застосовується у разі засудження за злочини проти миру та безпеки людства, передбачені статтями 407-409, 413 цього Кодексу.


(6) Давність не застосовується у разі засудження за злочини проти миру та безпеки людства, передбаченi статтями 452 - 454, 457 цього Кодексу.
392.
Стаття 77. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
-421- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У назві статті слово "відбування" виключити.
Відхилено

Стаття 79. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
393.
(1) До осіб, що відбувають покарання у вигляді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарній частині вiйськовослужбовцiв або позбавлення волі, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування покарання. Особу може бути умовно-достроково звільнено повністю або частково і від відбування додаткового покарання.
-422- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині першій слова " подальшого відбування" та "відбування" виключити, слова "дисциплінарній частині" замінити словами "дисциплінарному батальйоні".

Враховано частково

(1) До осіб, що відбувають покарання у вигляді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв або позбавлення волі, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Особу може бути умовно-достроково звільнено повністю або частково і від відбування додаткового покарання.
394.
(2) Умовно-дострокове звільнення від покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довів своє виправлення.
-423- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину другу після слів "звільнення від" доповнити словом "відбування".


(2) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довів своє виправлення.


-424- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину другу доповнити словами "а також відшкодував збиток, заподіяний злочином".
Відхилено
прийняття пропозиції призвело б до значного звуження у застосуванні умовно-дострокового звільнення від відбування покарання

395.
(3) Умовно-дострокове звільнення від покарання може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим:
-425- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину третю після слів "звільнення від" доповнити словом "відбування".
Враховано

(3) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим:
396.
1) не менше половини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;


1) не менше половини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;
397.
2) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин, а також у разі, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волi;
-426- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
після слів "за умисний тяжкий злочин" додати слова "чи необережний особливо тяжкий злочин".
Враховано
у зв'язку зі зміною в класифікації злочинів (стаття 12)
2) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волi;
398.
3) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом за особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і знову вчинила умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.
-427- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
після слів "судом за" додати слово "умисний".
Враховано
у зв'язку зі зміною в класифікації злочинів (стаття 12)
3) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і знову вчинила умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.
399.
(4) У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення, протягом невідбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 67 і 68 цього Кодексу.
-428- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині четвертій після слова "звільнення" доповнити словами "від відбування покарання".
Враховано

(4) У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 69 i 70 цього Кодексу.


-429- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Доповнити частиною четвертою такого змісту:
"(4) Умовно-дострокове звільнення від позбавлення волі не застосовується щодо осіб, які вчинили умисне вбивство, за винятком тих осіб, які вчинили умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах. Правила цієї частини не поширюються на випадки, зазначені в частині шостій цієї статті".
В зв'язку з цим, частини четверту, п'яту і шосту цієї статті вважати відповідно частинами п'ятою, шостою та сьомою.
Відхилено
проект виходить з того, що умовно-дострокове звільнення від покарання застосовується до всіх осіб, які вчинили злочини

400.
(5) Умовно-дострокове звiльнення від довічного позбавлення волі може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим двадцяти п'яти років позбавлення волi, якщо судом буде визнано, що засуджений не потребує подальшого відбування цього покарання.
-430- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині п'ятій після слів "звільнення від" доповнити словами "відбування покарання у вигляді".
Відхилено

-431- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину п'яту виключити.
Частину шосту виключити.
Враховано


401.
(6) У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання у вигляді довiчного позбавлення волi, нового злочину протягом п'яти рокiв з дня умовно-дострокового звiльнення суд призначає їй покарання за правилами, встановленими у частині 2 статті 67 цього Кодексу.402.
Стаття 78. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким


Стаття 80. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким
403.
(1) Особам, що відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м'яким покаранням. У цих випадках більш м'яке покарання призначається в межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного вироком.


(1) Особам, що відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м'яким покаранням. У цих випадках більш м'яке покарання призначається в межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного вироком.
404.
(2) У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м'яким засудженого може бути звільнено також і від додаткового покарання. Засуджений підлягає звільненню від додаткового покарання, якщо воно є більш суворим, ніж нове основне покарання.


(2) У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м'яким засудженого може бути звільнено також і від додаткового покарання. Засуджений підлягає звільненню від додаткового покарання, якщо воно є більш суворим, ніж нове основне покарання.
405.
(3) Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким може бути застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення.


(3) Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким може бути застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення.
406.
(4) Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким можлива після фактичного відбуття засудженим:


(4) Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким можлива після фактичного відбуття засудженим:
407.
1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;
408.
2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин, а також у разi, коли особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона була засуджена до позбавлення волi;
-432- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Після слів "тяжкий злочин" додати слова "чи необережний особливо тяжкий злочин".

Враховано
2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разi, коли особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона була засуджена до позбавлення волi;
409.
3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.
-433- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Після слів "судом за" додати слово "умисний".
Враховано
3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.
410.
(5) До осіб, яким покарання замінене більш м'яким, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення за правилами, передбаченими статтею 77 цього Кодексу.


(5) До осіб, яким покарання замінене більш м'яким, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення за правилами, передбаченими статтею 79 цього Кодексу.
411.
(6) Якщо особа, відбуваючи більш м'яке покарання, вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин додає невідбуту частину більш м'якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 67 і 68 цього Кодексу.


(6) Якщо особа, відбуваючи більш м'яке покарання, вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин додає невідбуту частину більш м'якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 i 70 цього Кодексу.
412.
Стаття 79. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок i жiнок, які мають дітей віком до трьох років
-434- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Статтю 79 об'єднати із статтею 75.
Відхилено
ці статті передбачають різні інститути
Стаття 81. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок i жiнок, які мають дітей віком до трьох років
413.
(1) Засуджених до обмеження волі або до позбавлення волi жiнок, якi стали вагітними або народили дiтей під час вiдбування покарання, крім засуджених до позбавлення волi на строк більше п'яти рокiв за умисні тяжкі та особливо тяжкi злочини, суд може звільнити вiд вiдбування покарання в межах строку, на який згідно законодавства жінку може бути звільнено вiд роботи у зв'язку з вагітністю, пологами i до досягнення дитиною трирічного віку.


(1) Засуджених до обмеження волі або до позбавлення волi жiнок, якi стали вагітними або народили дiтей під час вiдбування покарання, крім засуджених до позбавлення волi на строк більше п'яти рокiв за умисні тяжкі та особливо тяжкi злочини, суд може звільнити вiд вiдбування покарання в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено вiд роботи у зв'язку з вагітністю, пологами i до досягнення дитиною трирічного віку.
414.
(2) Звiльнення вiд вiдбування покарання застосовується до засудженої, яка має сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини.(2) Звільнення від відбування покарання застосовується до засудженої, яка має сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини.
415.
(3) Контроль за поведінкою таких жінок здійснюється органами внутрішніх справ за місцем проживання.

-435- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 3 статті 79 слово "органами" замінити словом "органом".
Враховано
(3) Контроль за поведінкою таких жiнок здійснюється органом внутрішніх справ за місцем проживання.
416.
(4) Після досягнення дитиною трирiчного вiку або в разі її смерті суд залежно від поведінки засудженої може звільнити її вiд відбування покарання або замінити його більш м'яким покаранням чи направити засуджену для вiдбування покарання, призначеного за вироком. У цьому разi суд може повністю або частково зарахувати у строк вiдбування покарання час, протягом якого засуджена не відбувала покарання.
-436- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині четвертій слово "відбування" виключити.

Враховано
(4) Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті суд залежно від поведінки засудженої може звiльнити її вiд покарання або замінити його більш м'яким покаранням чи направити засуджену для вiдбування покарання, призначеного за вироком. У цьому разi суд може повністю або частково зарахувати у строк вiдбування покарання час, протягом якого засуджена не відбувала покарання.
417.
(5) Якщо засуджена, яка була звільнена вiд вiдбування покарання, відмовляється від дитини, передала її у дитячий будинок, зникла з місця проживання або ухиляється вiд виховання дитини, догляду за нею, порушує громадський порядок, за що письмово більше двох разів попереджувалася органом, який здійснює контроль за поведінкою засудженої, суд може за поданням цього органу направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком.
-437- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину п'яту після слів "догляду за нею" доповнити словом "систематично".
-438- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Частину п'яту після слів "догляду за нею" викласти в такій редакції: "або систематично вчинює правопорушення, котрі потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, суд може за поданням контролюючого органу направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком".
ВрахованоВраховано

(5) Якщо засуджена, яка була звільнена вiд вiдбування покарання, відмовляється вiд дитини, передала її у дитячий будинок, зникла з місця проживання або ухиляється вiд виховання дитини, догляду за нею, або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, суд може за поданням контролюючого органу направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком.
418.
(6) Якщо в період звільнення вiд вiдбування покарання засуджена вчинила новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 67 i 68 цього Кодексу.


(6) Якщо в період звільнення вiд вiдбування покарання засуджена вчинила новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 i 70 цього Кодексу.
419.
Стаття 80. Звільнення від покарання за хворобою


Стаття 82. Звільнення від покарання за хворобою
420.
(1) Особа, що вчинила злочин, не підлягає покаранню або звільняється від подальшого його відбування, якщо до винесення вироку або під час відбування покарання вона захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. До такої особи можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру відповідно до статей 86-88 цього Кодексу.
-439- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Частину першу викласти в такій редакції:
"(1) Звільняється від покарання особа, яка під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати зміст осуду за вчинене. До такої особи застосовуються примусові заходи медичного характеру, відповідно до статей 86 - 88 цього Кодексу".
Враховано

(1) Звільняється від покарання особа, яка під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати мету, зміст та правові наслідки кримінальної відповідальності за вчинене. До такої особи застосовуються примусові заходи медичного характеру, відповідно до статей 89 - 91 цього Кодексу.


-440- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23) та інші депутати члени Комітету
Частини першу викласти в такій редакції:
"(1) Особа, у якої після вчинення злочину стався психічний розлад, внаслідок якого вона позбавлена можливості усвідомити характер і суспільну небезпечність своїх дій (бездіяльності) або керувати ними, не підлягає покаранню або звільняється від подальшого його відбування. До такої особи судом можуть бути призначені примусові заходи медичного характеру".
Відхилено

421.
(2) Особа, яка після вчинення злочину або винесення вироку захворіла на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого його відбування. При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи. Суд повинен також вирішити питання щодо подальшого лікування звільненого.
-441- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині другій слова "або від подальшого його відбування", а також друге та третє речення цієї частини виключити.
-442- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23) та інші депутати члени Комітету
Частину другу викласти в такій редакції:
"(2) Особа, яка після вчинення злочину захворіла іншою тяжкою хворобою, що не перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від відбування покарання судом."
Відхилено


Відхилено
пропозиція не відповідає призначенню частини 2 цієї статті
(2) Особа, яка після вчинення злочину або винесення вироку захворіла на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого його відбування. При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи.


-443- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частину другій слід передбачити більш детально порядок звільнення від покарання із-за хвороби.
Відхилено
це предмет Кримінально-процесуального кодексу України

422.
(3) Військовослужбовці, засуджені до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, в разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я звільняються від відбування покарання.
-444- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині третій слово "відбування" виключити.
Враховано
(3) Військовослужбовці, засуджені до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, в разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я звільняються від покарання.
423.
(4) У разi одужання осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, вони можуть бути направлені для відбування покарання, якщо не закінчилися строки давності, передбачені статтями 46 або 76 цього Кодексу, або відсутні інші підстави для звільнення від покарання. При цьому час, протягом якого до них застосовувалися примусові заходи медичного характеру, зараховується в строк покарання за правилами, передбаченими в частині п'ятій статтi 68 цього Кодексу, а один день позбавлення волі дорівнює одному дню застосування примусових заходів медичного характеру.
-445- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Зміст частин 2 та 4 статті 80 узгодити між собою.
Враховано

(4) У разі одужання осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, вони можуть бути направлені для відбування покарання, якщо не закінчилися строки давності, передбачені статтями 48 або 78 цього Кодексу, або відсутні інші підстави для звільнення від покарання. При цьому час, протягом якого до осіб застосовувалися примусові заходи медичного характеру, зараховується в строк покарання за правилами, передбаченими в частині п'ятій статтi 70 цього Кодексу, а один день позбавлення волі дорівнює одному дню застосування примусових заходів медичного характеру.
424.
Стаття 81. Звільнення від покарання на підставі акта амністії або помилування


Стаття 83. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акту помилування
425.
(1) На підставі акта амністії засуджений може бути повністю або частково звільнений від вiдбування основного і додаткового покарання відповідно до Закону України "Про застосування амністії в Українi".
-446- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині першій слово "відбування" виключити.
Враховано

На підставі закону України про амністію або акту про помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарання.


-447- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Статтю викласти в такій редакції:
"На підставі акту амністії або помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарання."
Враховано

426.
(2) На підставі акта помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від відбування основного і додаткового покарання.
-448- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині другій слово "відбування" виключити.
Враховано частково
.
427.

-449- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Доповнити кодекс новими статтями такого змісту:
"СтаттяАмністія
(1) Амністія оголошується Законом України у відношенні певної категорії осіб.
(2) Законом про амністію особи, які вчинили злочин, можуть бути повністю або частково звільнені від кримінальної відповідальності чи від покарання.
Стаття ... Помилування
(1) Помилування здійснюється Президентом України у відношенні індивідуально визначеної особи.
2) Актом помилування може бути передбачена заміна засудженому призначеного судом покарання у вигляді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 25 років."
Враховано

Стаття 84. Амністія
(1) Амністія оголошується Законом України у відношенні певної категорії осіб.
(2) Законом про амністію особи, які вчинили злочин, можуть бути повністю або частково звільнені від кримінальної відповідальності чи від покарання.
Стаття 85. Помилування
(1) Помилування здійснюється Президентом України у відношенні індивідуально визначеної особи.
2) Актом помилування може бути передбачена заміна засудженому призначеного судом покарання у вигляді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років.
428.

-450- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Глава 16. Амністія та помилування
Стаття 91. Амністія
1. На підставі закону про амністію особу, винну у вчиненні караного діяння, може бути повністю або частково звільнено від кримінальної відповідальності чи покарання.
2. Амністію не може бути застосовано щодо особи, яка не відшкодувала матеріальної і моральної шкод потерпілому та не розкаялася у вчиненому, а також до юридичної особи.
3. Дія закону про амністію поширюється на карані діяння, вчинені до набрання ним чинності включно і не поширюється на карані діяння, що тривають або продовжуються , якщо вони закінчені, припинені або перервані після прийняття закону про амністію.
4. У виняткових випадках, з метою припинення суспільно небезпечних групових проявів, чинність амністії може бути поширено на діяння, вчинені до певної дати після проголошення амністії, за умови обов'язкового виконання до цієї дати вимог, передбачених в законі про амністію (умовна амністія).
Стаття 92. Звільнення від покарання або пом'якшення покарання внаслідок помилування
1. Президент України за клопотанням засудженого, його захисника, близького родича, законного представника, трудового колективу підприємства, установи, організації, громадського об'єднання з урахуванням небезпечності вчиненого караного діяння, обставин справ, особи винного, відшкодування ним матеріальної і моральної шкоди та поведінки під час відбування покарання може в порядку помилування прийняти одне з таких рішень:
а) звільнити засудженого від відбування призначеного судом покарання;
б) звільнити засудженого від відбування частини покарання, що залишилася не відбутою, або невідбуту частину покарання замінити на більш м'яке покарання;
в) замінити засудженому покарання до смертної кари позбавленням волі терміном двадцять років.
2. Помилування не може бути застосоване щодо особи, яка не відшкодувала матеріальної і моральної шкоди потерпілому, а також щодо юридичної особи.
Враховано частково

429.
Розділ XIV. СУДИМIСТЬ


Розділ XIІІ. СУДИМIСТЬ
430.
Стаття 82. Правові наслідки судимості


Стаття 86. Правові наслідки судимості
431.
(1) Особа визнається такою, що має судимість, з дня набуття чинності обвинувальним вироком i до погашення або зняття судимостi.


(1) Особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком i до погашення або зняття судимостi.
432.
(2) Судимість має правове значення у разі вчинення нового злочину, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

-451- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 2 статті 82 слово "прямо" виключити.
Враховано
(2) Судимість має правове значення у разі вчинення нового злочину, а також в інших випадках, передбачених законами України.
433.
(3) Особи, звільнені від кримінальної відповідальності, а також засуджені за вироком суду без призначення покарання або звільнені від відбування покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не мають судимості.
-452- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частині третій слова "звiльненi вiд кримiнальної вiдповiдальностi, а також" виключити, і понятiйно узгодити частину третю статтi 82 з текстом решти статей Загальної частини.
Враховано
(3) Особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або звільнені від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не мають судимості.
434.

-453- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити частиною такого змісту:
"Особи, які були реабілітовані, визнаються такими, що не мають судимості.
Зняття судимості з особи, якщо її було реабілітовано відповідно до чинного законодавства, відбувається негайно".
Враховано частково

(4) Особи, які були реабілітовані, визнаються такими, що не мають судимості.
435.
Стаття 83. Строки погашення судимості


Стаття 87. Строки погашення судимості
436.
Такими, що не мають судимості, визнаються:


Такими, що не мають судимості, визнаються:
437.
1) особи, засуджені відповідно до статті 71 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо протягом зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з умовою не буде скасоване з інших підстав, передбачених законом. Якщо строк додаткового покарання перевищує тривалість iспитового строку, особа визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання;
-454- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У пункті 1 слово "умовою" замінити словом "випробуванням".

1) особи, засуджені відповідно до статті 73 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо протягом зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням не буде скасоване з інших підстав, передбачених законом. Якщо строк додаткового покарання перевищує тривалість iспитового строку, особа визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання;
438.
2) жінки, засудженi вiдповiдно до статтi 75 цього Кодексу, якщо протягом строку відстрочення виконання покарання вони не вчинять нового злочину i якщо пiсля закінчення цього строку не буде прийняте рiшення про направлення для вiдбування покарання, призначеного вироком суду. Якщо виконання призначеного жінці додаткового покарання не було відстрочене i його строк перевищує строк вiдстрочення виконання основного покарання, то жінка визнається такою, що не має судимості, пiсля вiдбуття цього додаткового покарання;
-455- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) жінки, засудженi вiдповiдно до статтi 75 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину i якщо пiсля закінчення цього строку не буде прийняте рiшення про направлення для відбування покарання, призначеного вироком суду. Якщо засуджена не була звільнена від додаткового покарання і його строк перевищує строк основного покарання, то жінка визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання;"

2) жінки, засудженi вiдповiдно до статтi 77 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину i якщо пiсля закінчення цього строку не буде прийняте рiшення про направлення для відбування покарання, призначеного вироком суду. Якщо засуджена не була звільнена від додаткового покарання і його строк перевищує строк основного покарання, то жінка визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання;
439.
3) особи, засуджені до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю після виконання цього покарання;


3) особи, засуджені до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю після виконання цього покарання;
440.
4) особи, які відбули покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців або тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв чи достроково звільнені від цих покарань, а також військовослужбовці, які відбули покарання на гауптвахті замість арешту;


4) особи, які відбули покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців або тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв чи достроково звільнені від цих покарань, а також військовослужбовці, які відбули покарання на гауптвахті замість арешту;
441.
5) особи, засуджені до штрафу, виправних робіт або арешту, якщо вони протягом року з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;
-456- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
В пункті 5 слова "або арешту" виключити.
Відхилено
див. зауваження до пункту 7 статті 50
5) особи, засуджені до штрафу, виправних робіт, або арешту, якщо вони протягом року з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;
442.
6) особи, засуджені до обмеження волі, а також засуджені за злочин невеликої тяжкості до позбавлення волі, якщо вони протягом двох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;


6) особи, засуджені до обмеження волі, а також засуджені за злочин невеликої тяжкості до позбавлення волі, якщо вони протягом двох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;
443.
7) особи, засуджені до позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;


7) особи, засуджені до позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;
444.
8) особи, засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;


8) особи, засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;
445.
9) особи, засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом восьми років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;


9) особи, засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом восьми років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину.
446.
10) особи, засуджені до довічного позбавлення за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом десяти років з дня умовно-дострокового звільнення від відбування цього покарання не вчинять нового злочину.
-457- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В пункті 10 статті 83 після слова "позбавлення" додати слово "волі".
-458- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Пункт десятий виключити.
ВідхиленоВраховано

448.
Стаття 84. Обчислення строків погашення судимості


Стаття 88. Обчислення строків погашення судимості
449.
(1) Строки погашення судимості обчислюються з дня відбуття основного і додаткового покарання.


(1) Строки погашення судимості обчислюються з дня відбуття основного і додаткового покарання.
450.
(2) До строку погашення судимості зараховується час, протягом якого вирок не було виконано і при цьому давність виконання вироку не переривалася. Якщо вирок не було виконано, судимість погашається по закінченні строків давності виконання вироку.
-459- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Перше речення частини другої доповнити словами "та не зупинялась"; замiнити в цьому реченнi сполучник "i" на слово "якщо".

Враховано частково
(2) До строку погашення судимості зараховується час, протягом якого вирок не було виконано, якщо при цьому давність виконання вироку не переривалася. Якщо вирок не було виконано, судимість погашається по закінченні строків давності виконання вироку.
451.
(3) Якщо особу в порядку, передбаченому законом, було достроково звільнено від вiдбування покарання, то строк погашення судимості обчислюється виходячи з фактично відбутого нею покарання - з моменту звільнення від відбування покарання (основного та додаткового).
-460- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
У частині третій слово "відбування" виключити.
Відхилено

(3) Якщо особу в порядку, передбаченому законом, було достроково звільнено від відбування покарання, то строк погашення судимості обчислюється виходячи з фактично відбутого нею покарання - з моменту звільнення від відбування покарання (основного та додаткового).
452.
(4) Якщо невідбуту частину покарання було замінено більш м'яким покаранням, то строк погашення судимості обчислюється виходячи з фактично відбутого до заміни більш суворого покарання - з моменту відбуття більш
м'якого покарання (основного та додаткового).


(4) Якщо невідбуту частину покарання було замінено більш м'яким покаранням, то строк погашення судимості обчислюється виходячи з фактично відбутого до заміни більш суворого покарання - з моменту відбуття більш м'якого покарання (основного та додаткового).
453.
(5) Якщо особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості знову вчинить злочин, перебіг строку погашення судимості, переривається i обчислюється заново. У цих випадках строки погашення судимості обчислюються окремо за кожний злочин після фактичного відбуття покарання (основного та додаткового) за останній злочин.


(5) Якщо особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості знову вчинить злочин, перебіг строку погашення судимості, переривається i обчислюється заново. У цих випадках строки погашення судимості обчислюються окремо за кожний злочин після фактичного відбуття покарання (основного та додаткового) за останній злочин.
454.
Стаття 85. Зняття судимості


Стаття 89. Зняття судимості
455.
(1) Якщо особа після відбуття покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до закінчення строків, зазначених у статті 83 цього Кодексу.


(1) Якщо особа після відбуття покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до закінчення строків, зазначених у статті 87 цього Кодексу.
456.
(2) Зняття судимості допускається лише після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного у статті 83 цього Кодексу.


(2) Зняття судимості допускається лише після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного у статті 87 цього Кодексу.
457.
(3) Порядок зняття судимості встановлюється Кримінальнопроцесуальним кодексом України.


(3) Порядок зняття судимості встановлюється Кримінально-процесуальним кодексом України.
458.
Розділ XV. ПРИМУСОВI ТА ІНШІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
-461- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
З назви роздiлу XV слiд виключити слова "та iншi".
Враховано

Розділ XІV. ПРИМУСОВI ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ


-462- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Назву розділу вкласти в такій редакції: "Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування".
Враховано


459.
Стаття 86. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру


Стаття 90. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру
460.
Примусовими заходами медичного характеру є поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов'язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь.
-463- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Статтю 86 викласти у такій редакції:
"Примусовими заходами медичного характеру є поміщення осіб, зазначених у частинах третій та четвертій статті 19 та статті 80 цього Кодексу, в психіатричний заклад з метою її обов'язкового лікування, а також запобігання вчиненню ними суспільно небезпечних діянь".
Відхилено


Примусовими заходами медичного характеру є поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов'язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь.


-464- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23) та інші депутати члени Комітету
У диспозиції статті слова "спеціальний лікувальний заклад" замінити словами "психіатричний заклад".
Враховано

461.
Стаття 87. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру


Стаття 91. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру
462.
Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб:


Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб:
463.
1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння, що підпадають пiд ознаки дiянь, передбачених статтями Особливої частини цього Кодексу;
-465- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння, заборонені цим Кодексом".
Відхилено

1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння, що підпадають пiд ознаки дiянь, передбачених статтями Особливої частини цього Кодексу;
464.
2) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до винесення вироку або під час відбування покарання, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними.
-466- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) які вчинили злочини в стані осудності чи обмеженої осудності, але захворіли на психічну хворобу до винесення вироку або під час відбування покарання, що позбавляє їх можливості усвідомлювати зміст та правові наслідки кримінальної відповідальності за вчинене ".
Враховано

2) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до винесення вироку або під час відбування покарання, що позбавляє їх можливості усвідомлювати мету, зміст та правові наслідки кримінальної відповідальності за вчинене .


-467- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити пунктом третім такого змісту:
"3) які вчинили злочини, що потребують примусових заходів медичного характеру".
Відхилено
проект розрізняє примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

465.
Стаття 88. Види примусових заходів медичного характеру


Стаття 92. Види примусових заходів медичного характеру
466.
(1) Залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осiб, суд може застосувати такі примусові заходи медичного характеру:
-468- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23) та інші депутати члени Комітету
Частину першу доповнити пунктом такого змісту:
"1) амбулаторний примусовий нагляд і лікування";
У пунктах 1-3 частини першої, у частинах другій, третій і четвертій слова "психіатричну лікарню" замінити словами "психіатричний заклад";
У частині п'ятій слова "обов'язковим лікарським наглядом" замінити словами "амбулаторним примусовим наглядом".
Враховано частково
(1) Залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осiб, суд може застосувати такі примусові заходи медичного характеру:
467.
1) поміщення у психіатричну лікарню із звичайним наглядом;
-469- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В статті 88 слова "поміщення у психіатричну лікарню" замінити словами
Враховано

1) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом;
468.
2) поміщення у психіатричну лікарню з посиленим наглядом;
"госпіталізація до психіатричного закладу".

2) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом;
469.
3) поміщення у психіатричну лікарню із суворим наглядом.


3) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.
470.
(2) Поміщення у психіатричну лікарню iз звичайним наглядом може бути застосоване судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у психіатричній лікарні і лікування у примусовому порядку.


(2) Госпіталізація до психіатричного закладу iз звичайним наглядом може бути застосоване судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у психіатричному закладі і лікування у примусовому порядку.
471.
(3) Поміщення у психіатричну лікарню з посиленим наглядом може бути застосоване судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, не пов'язане з посяганням на життя громадян, і за своїм психічним станом не становить загрози для iнших осіб, але потребує тримання у психіатричній лікарні та лікування в умовах посиленого нагляду.
-470- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині третій слово "громадян" замінити словами "інших осіб", а далі по тексту слова "інших осіб" замінити словом "суспільства".

Враховано

(3) Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом може бути застосоване судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, не пов'язане з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах посиленого нагляду.


-471- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) поміщення у лікарню за місцем відбування покарання або до спеціалізованого лікувального закладу".
Відхилено
в проекті розрізняються примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

472.
(4) Поміщення у психіатричну лікарню із суворим наглядом може бути застосоване судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне дiяння, пов'язане з посяганням на життя громадян, а також щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства і потребує тримання у психіатричній лікарні та лікування в умовах суворого нагляду.
-472- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині четвертій слово "громадян" замінити словами "інших осіб".

Враховано
(4) Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом може бути застосоване судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне дiяння, пов'язане з посяганням на життя інших осіб, а також щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства і потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах суворого нагляду.
473.
(5) Якщо не буде визнано за необхідне застосування до психічно хворого примусових заходів медичного характеру, а також у разі припинення застосування таких заходiв, суд може передати його на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом.


(5) Якщо не буде визнано за необхідне застосування до психічно хворого примусових заходів медичного характеру, а також у разі припинення застосування таких заходiв, суд може передати його на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом.
474.
Стаття 89. Зміна або припинення примусових заходів медичного характеру


Стаття 93. Зміна або припинення примусових заходів медичного характеру
475.
(1) Зміна або припинення примусових заходів медичного характеру застосовується судом за висновком лікувального закладу у разi змінення психічного стану особи або її видужання, а також у разі відсутності потреби в їх застосуванні.
-473- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині першій слова " а також у разі відсутності потреби в їх застосуванні" виключити.
Враховано

(1) Зміна або припинення примусових заходів медичного характеру застосовується судом у встановленому законом порядку.


-474- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В частині 1 статті 89 слово "психічного" виключити, після слова "стану" додати слово "здоров'я", а замість слів "за висновком лікувального закладу у разi змінення психічного стану особи або її видужання, а також у разі відсутності потреби в їх застосуванні" записати "у встановленому законом порядку".
Враховано частково


476.
(2) У разi припинення застосування примусових заходів медичного характеру суд може передати особу на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом.
-475- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Частину другу викласти в такій редакції:
"(2) У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через змінення психічного стану особи на краще, суд може передати її на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом".
Доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"(3) У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через видужання щодо осіб, зазначених у пункті 2 статті 87, вони підлягають кримінальній відповідальності на загальних засадах".
Враховано
(2) У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через змінення психічного стану особи на краще, суд може передати її на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом.
(3) У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через видужання щодо осіб, зазначених у пункті 2 статті 90, вони підлягають кримінальній відповідальності на загальних засадах.
477.
Стаття 90. Застосування примусового лікування щодо осіб, які вчинили злочин у стані алкогольного сп'яніння чи під впливом одурманливих засобів або осіб обмежено осудних
-476- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23) та інші депутати члени Комітету
У назві та частинах першій і другій статті слова "спеціальних лікувальних закладах" замінити словами "психіатричних закладах", а слова "примусове лікування "- словами "примусові заходи медичного характеру".
Відхилено
проект розрізняє примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

Стаття 94. Примусове лікування


-477- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Назву статті викласти в такій редакції: "Примусове лікування".
Враховано

478.
(1) Суд незалежно від призначеного покарання, може направити на примусове лікування особу, засуджену за злочин, вчинений у станi алкогольного сп'янiння або пiд впливом наркотичних засобiв чи інших одурманливих засобiв, або особу обмежено осудну.
-478- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину першу викласти в наступній редакції:
"Незалежно вiд призначеного покарання суд може на пiдставi вiдповiдних медичних показань, пiдтверджених висновком судово-медичної експертизи направити на примусове лiкування..." (далi по тексту).
Відхилено
це предмет КПК України

(1) Примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно від призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.-479- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину 1 викласти у такій редакції: "(1) Примусове лікування може бути застосоване судом незалежно від призначеного покарання, до осіб:
1) які вчинили злочини на грунті алкоголізму чи наркоманії;
2) які вчинили злочини у стані обмеженої осудності;
3) які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.
Враховано частково


479.
(2) У разі призначення покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі примусове лікування здійснюється за місцем відбування покарання. У разі призначення інших видів покарань примусове лікування здійснюється у спеціальних лікувальних закладах.


(2) У разі призначення покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі примусове лікування здійснюється за місцем відбування покарання. У разі призначення інших видів покарань примусове лікування здійснюється у спеціальних лікувальних закладах.
480.
Розділ XVI. ОСОБЛИВОСТI КРИМIНАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛIТНIХ


Розділ XV. ОСОБЛИВОСТI КРИМIНАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛIТНIХ
481.
Стаття 91. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру


Стаття 95. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру
482.
(1) Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено від кримiнальної вiдповiдальностi, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, які не є покаранням i передбачені частиною другою статті 99 цього Кодексу.
-480- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину першу виключити.
-481- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині першій слова "які не є покаранням і" виключити.
Відхилено


Враховано
(1) Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 103 цього Кодексу.
483.
(2) Примусові заходи виховного характеру, якi не є покаранням i передбаченi частиною другою статтi 99 цього Кодексу, суд застосовує i до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.
-482- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину 2 об'єднати зi ст. 99 в якостi частини другої, оскiльки цi 2 статтi дублюють одна одну.
-483- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Частину другу викласти в такій редакції :
"(2) Примусові заходи виховного характеру передбачені частиною другою статті 99 цього Кодексу, суд застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила діяння передбачене цим Кодексом."
Відхилено
Враховано частково
(2) Примусові заходи виховного характеру передбачені частиною другою статті 103 цього Кодексу, суд застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.


Доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"(3) У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру, ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності".
Враховано
(3) У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру, ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності".
484.
Стаття 92. Види покарань


Стаття 96. Види покарань
485.
(1) До неповнолітніх можуть бути застосовані такі основні види покарань:


(1) До неповнолітніх можуть бути застосовані такі основні види покарань:
486.
1) штраф;


1) штраф;
487.
2) виправні роботи;


2) виправні роботи;
488.
3) арешт;
-484- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Пункт 3 частини першої виключити.
Відхилено
див. зауваження до пункту 7 статті 50
3) арешт;
489.
4) позбавлення волі.
-485- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241) та інші члени Комітету
Частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) суспільно корисні роботи".
Відхилено
існують значні труднощі для організації цих робіт
4) позбавлення волі на певний строк.
490.
(2) До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у вигляді конфіскації майна, штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
-486- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У частині другій слова "конфіскації майна" виключити.
Враховано
(2) До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
491.
Стаття 93. Штраф


Стаття 97. Штраф
492.
(1) Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход або майно, на яке може бути обернене стягнення.


(1) Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход або майно, на яке може бути звернене стягнення.
493.
(2) Розмір штрафу встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п'ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


(2) Розмір штрафу встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
494.
Стаття 94. Виправні роботи
-487- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Статтю 94 - виключити
Відхилено

Стаття 98. Виправні роботи
495.
(1) Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року.


(1) Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року.
496.
(2) Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до п'ятнадцяти відсотків.


(2) Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до п'ятнадцяти відсотків.
497.
Стаття 95. Арешт


Стаття 99. Арешт
498.
Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти діб.
-488- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У диспозиції статті слово "шістнадцяти" замінити словом "чотирнадцяти".

Відхилено
недоцільно передбачати арешт для малолітніх
Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти діб.


-489- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У диспозиції статті слова "від п'ятнадцяти до сорока п'яти" замінити словами "від п'ятнадцяти до тридцяти".
Відхилено

499.
Стаття 96. Позбавлення волі


Стаття 100. Позбавлення волі на певний строк
500.
(1) Покарання у вигляді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, не може бути призначене на строк більше десяти рокiв. Неповнолітні, засуджені до покарання у виглядi позбавлення волi, відбувають його у спеціальних виховних установах.
-490- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
З частини першої виключити перше речення.

Відхилено
пропозиція суперечить ідеї пом'якшення кримінальної відповідальності неповнолітніх
(1) Покарання у вигляді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, не може бути призначене на строк більше п'ятнадцяти рокiв. Неповнолітні, засуджені до покарання у виглядi позбавлення волi, відбувають його у спеціальних виховних установах.


-491- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині першій слово "вісімнадцятирічного" замінити словом "чотирнадцятирічного".
Відхилено
-492- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині першій слова "десяти років" замінити словами "п'ятнадцяти років".
Враховано-493- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині першій слово "вісімнадцятирічного" замінити словом "шістнадцятирічного".
Відхилено


501.
(2) Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості.


(2) Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості.
502.
(3) Покарання у вигляді позбавлення волі призначається неповнолітньому:
-494- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину третю доповнити новим пунктом такого змісту:
"5) за особливо тяжкий злочин, що спричинив смерть потерпілого - на строк до п'ятнадцяти років.
Враховано частково

(3) Покарання у вигляді позбавлення волі призначається неповнолітньому:


-495- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Частину третю доповнити новим пунктом такого змісту:
"5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини - на строк до п'ятнадцяти років."
Враховано

503.
1) за вчинений повторно злочин невеликої тяжкостi - на строк не більше двох років;


1) за вчинений повторно злочин невеликої тяжкостi - на строк не більше двох років;
504.
2) за злочин середньої тяжкості - на строк не більше чотирьох років;


2) за злочин середньої тяжкості - на строк не більше чотирьох років;
505.
3) за тяжкий злочин - на строк не більше семи років;
-496- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
З частини третьої виключити пункти 3 та 4.
Відхилено
див. зауваження до частини 1 цієї статті
3) за тяжкий злочин - на строк не більше семи років;


-497- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині третій пункти 3 та 4 виключити.
Відхилено

506.
4) за особливо тяжкий злочин - на строк не більше десяти років.
-498- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У пункті 4 частини третьої слова "десяти років" замінити словами "п'ятнадцяти років".
Відхилено

4) за особливо тяжкий злочин - на строк не більше десяти років.


-499- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Частину третю доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) за особливо тяжкий злочин, що спричинив смерть потерпілого, - на строк до п'ятнадцяти років".
Відхилено
5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини - на строк до п'ятнадцяти років.
507.

-500- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити статтю частиною четвертою наступного змісту:
"(4) Покарання у вигляді позбавлення волі призначається неповнолітньому, який не досягнув чотирнадцятирічного віку:
1) за тяжкий злочин - на строк не більше семи років;
2) за особливо тяжкий злочин - на строк не більше десяти років".
Відхилено
-501- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Доповнити статтю новою частиною такого змісту:
(4) Відбування покарання у вигляді позбавлення волі у спеціальних виховних установах призначається:
1) неповнолітнім чоловічої статті засудженим уперше до позбавлення волі, крім засуджених за особливо тяжкі злочини, а також неповнолітнім жіночої статті - у колоніях загального режиму;
2) неповнолітнім чоловічої статті, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі, а також засудженим уперше за особливо тяжкі злочини - у колоніях посиленого режиму, але на строк не більше п'яти років.
Відхилено


508.
Стаття 97. Призначення покарання


Стаття 101. Призначення покарання
509.
(1) При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 61-63 цього Кодексу, враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього.(1) При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 63 - 65 цього Кодексу, враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього.
510.
(2) При призначені покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів остаточне покарання у вигляді позбавлення волі не може перевищувати десяти років, а при призначеннi покарання за сукупнiстю вироків, якщо хоча б один із злочинiв є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волi не може перевищувати п'ятнадцяти рокiв.
-502- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину другу виключити.

-503- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину другу виключити.
-504- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Частину другу викласти у наступній редакції:
"(2) При призначені покарання неповнолiтньому за сукупністю злочинів або вироків остаточне покарання у вигляді позбавлення волі не може перевищувати п'ятнадцяти років".
Відхилено
див. зауваження до частини 1 статті 96
Відхилено


Враховано

(2) При призначені покарання неповнолiтньому за сукупністю злочинів або вироків остаточне покарання у вигляді позбавлення волі не може перевищувати п'ятнадцяти років.


-505- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині другій слова "п'ятнадцяти років" замінити словами "двадцяти п'яти років".
Враховано

511.
Стаття 98. Звільнення від відбування покарання з умовою


Стаття 102. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
512.
(1) Звiльнення вiд вiдбування покарання з умовою застосовується до неповнолітніх відповідно до статей 71-74 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цією статтею та статтею 93 цього Кодексу, в межах вiд п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за корисливі злочини - в межах вiд двадцяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
-506- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У частині першій після слів "цією статтею" решту слів виключити.
Враховано

(1) Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням застосовується до неповнолітніх відповідно до статей 73 - 76 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цією статтею.
513.
(2) Звiльнення вiд вiдбування покарання з умовою може бути застосоване до неповнолітнього лише у разі його засудження до виправних робіт або позбавлення волі.


(2) Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням може бути застосоване до неповнолітнього лише у разі його засудження до позбавлення волі.
514.
(3) Іспитовий строк установлюється тривалістю від одного до двох років.


(3) Іспитовий строк установлюється тривалістю від одного до двох років.
515.
(4) У разі звільнення неповнолітнього вiд вiдбування покарання з умовою суд може покласти на окрему особу, за її згодою або на її прохання, обов'язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним виховної роботи.


(3) У разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на окрему особу, за її згодою або на її прохання, обов'язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним виховної роботи.
516.
Стаття 99. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру
-507- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю частиною другою такого змісту:
"(2) Примусові заходи виховного характеру, якi не є покаранням i передбаченi частиною другою статтi 99 цього Кодексу, суд застосовує i до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу".
У зв'язку з цим частини 2, 3, 4, 5, вважати відповідно частинами 3, 4, 5, 6.
Враховано в частині другій статті 97
Стаття 103. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру
517.
(1) Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання.


(1) Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання.
518.
(2) У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру:


(2) У цьому разi суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру:
519.
1) застереження;


1) застереження;
520.
2) обмеження дозвілля i встановлення особливих вимог до поведiнки неповнолiтнього;


2) обмеження дозвілля i встановлення особливих вимог до поведiнки неповнолiтнього;
521.
3) передача неповнолiтнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи пiд нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;


3) передача неповнолiтнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи пiд нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;
522.
4) покладення на неповнолітнього, який досяг шістнадцятирічного віку i має майно або доход, обов'язку відшкодування заподіяних збитків;
-508- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У пункті 4 частини другої слово "шістнадцятирічного" замінити словом "чотирнадцятирічного".
Варіант - пункт 4 виключити.
Враховано

4) покладення на неповнолітнього, який досяг чотирнадцятирічного віку i має майно або доход, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків;


-509- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У пункті 4 після слова "заподіяних" доповнити словом "майнових".
Враховано

523.
5) направлення неповнолiтнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей i підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення визначаються спеціальними положеннями.


5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей i підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення визначаються законом.
524.
(3) До неповнолiтнього може бути застосовано кілька примусових заходів виховного характеру, що передбачені у частині другій цієї статті. Тривалість заходiв виховного характеру, передбачених у пункті 2 та 3 частини другої цiєї статтi, встановлюється судом, який їх призначає.


(3) До неповнолiтнього може бути застосовано кілька примусових заходів виховного характеру, що передбачені у частині другій цієї статті. Тривалість заходiв виховного характеру, передбачених у пункті 2 та 3 частини другої цiєї статтi, встановлюється судом, який їх призначає.
525.
(4) Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в порядку, передбаченому відповідним Положенням.


(4) Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в порядку, передбаченому законом.
526.
(5) У разі систематичного невиконання неповнолітнім примусових заходiв виховного характеру ці заходи скасовуються i неповнолітній може бути притягнений до кримінальної відповідальності за вчинений злочин.
-510- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині п'ятій необхідно розкрити поняття "систематичність". Слова "відповідним Положенням" замінити словом "законом".
-511- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Частину п'яту викласти в такій редакції:
"(5) У разі ухилення неповнолітнього від застосування до нього примусових заходів виховного характеру, ці заходи скасовуються і він направляється для відбування призначеного покарання".
Враховано частково
див. зауваження до частини 2 статті 74


Враховано

(5) У разі ухилення неповнолітнього від застосування до нього примусових заходів виховного характеру, ці заходи скасовуються і він направляється для відбування призначеного покарання.
527.
Стаття 100. Звільнення від кримiнальної вiдповiдальностi та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності
-512- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
статтю виключити.

Відхилено
див. зауваження до частини 1 статті 96
Стаття 104. Звільнення від кримiнальної вiдповiдальностi та покарання у зв'язку із закінченням строків давності


-513- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Викласти у наступній редакції:
"(1) Особа, яка скоїла злочин у віці до чотирнадцяти років, не підлягає кримінальній відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минув термін, що дорівнює половині строку максимальної санкції відповідної статті Особливої частини цього Кодексу.
(2) Особа, яка скоїла злочин у віці до шістнадцяти років, не підлягає кримінальній відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минув термін, що дорівнює двом третинам строку максимальної санкції відповідної статті Особливої частини цього Кодексу".
Відхилено-514- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У назві статті слово "відбування" виключити.
Враховано

528.
(1) Давність притягнення до кримінальної відповідальності та виконання обвинувального вироку до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується відповідно до статей 46 та 76 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.
-515- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У частині першій слово "вісімнадцяти" замінити словом "шістнадцяти".
Враховано
(1) Давність притягнення до кримінальної відповідальності та виконання обвинувального вироку до осіб, які вчинили злочин у віці до шістнадцяти років, застосовується відповідно до статей 48 та 78 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.
529.
(2) Щодо цих осіб встановлюються такі строки давності притягнення до кримінальної відповідальності:


(2) Щодо цих осіб встановлюються такі строки давності притягнення до кримінальної відповідальності:
530.
1) один рік - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;
-516- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У пункті першому частини другої слова "один рік " замінити словами "два роки".
Враховано
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;
531.
2) три роки - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
-517- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У пункті другому частини другої слова "три роки " замінити словами "п'ять років".
Враховано
2) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
532.
3) п'ять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
-518- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У пункті третьому частини другої слово "п'ять" замінити словом "сім".
Враховано
3) сім років - у разі вчинення тяжкого злочину;
533.
4) сім років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
-519- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У пункті четвертому частини другої слово "сім " замінити словом "десять".
Враховано
4) десять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
534.
(3) У разі застосування до таких осіб строку давності виконання обвинувального вироку встановлюються такі строки:


(3) У разі застосування до таких осіб строку давності виконання обвинувального вироку встановлюються такі строки:
535.
1) один рік - у разі засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також при засудженні до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкостi;
-520- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У пункті першому частини третьої слова "один рік " замінити словами "два роки".
Враховано
1) два роки - у разі засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також при засудженні до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкостi;
536.
2) три роки - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;
-521- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У пункті другому частини третьої слова "три роки " замінити словами "п'ять років".
Враховано
2) п'ять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;
537.
3) п'ять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше п'яти років за тяжкий злочин;
-522- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У пункті третьому частини третьої слово "п'ять " замінити словом "сім".
Враховано
3) сім років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше п'яти років за тяжкий злочин;
538.
4) сім років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин.
-523- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У пункті четвертому частини третьої слово "сім " замінити словом "десять".
Враховано
4) сім років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин.
539.
(4) У разі зупинення перебігу строків давності правила про їх подвоєння, передбачені в частині другій статті 46 та частині третій статті 76 цього Кодексу, не застосовуються. При цьому загальний строк давності не може перевищувати десяти років.
-524- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У зв'язку зі змінами в частині 2 статті 46 та в частині 3 статті 76 частину викласти в такій редакції: "У разі зупинення перебігу строків давності передбачених в частині другій статті 46 та частині третій статті 76 цього Кодексу, загальний строк давності не може перевищувати п'ятнадцять років".
Враховано
(4) У разі зупинення перебігу строків давності передбачених в частині другій статті 48 та частині третій статті 78 цього Кодексу, загальний строк давності не може перевищувати п'ятнадцять років.та
540.
Варіант: частину 4 виключити (див. ч. 2 ст. 46).
-525- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У зв'язку зі змінами в частині 2 статті 46 варіант виключити.
Враховано

541.
Стаття 101. Умовно дострокове звільнення від відбування покарання


Стаття 105. Умовно дострокове звільнення від відбування покарання
542.
(1) До осіб, які відбувають покарання у вигляді виправних робіт або позбавлення волі за злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від покарання незалежно від тяжкості вчиненого злочину.
-526- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частині першій слова "незалежно вiд тяжкостi вчиненого злочину" виключити.

-527- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині першій та третій слово "вісімнадцяти" замінити словом "шістнадцяти".
Відхилено
див. зауваження до частини 1 статті 96

Враховано


(1) До осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі за злочин, вчинений у віці до шістнадцяти років, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання незалежно від тяжкості вчиненого злочину.


-528- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині першій після слів "звільнення від" доповнити словом "відбування".
Враховано

543.
(2) Умовно-дострокове звільнення від покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведінкою, сумлінним ставленням до праці та навчання довів своє виправлення.
-529- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині другій після слів "звільнення від" доповнити словом "відбування".

Враховано
(2) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведінкою, сумлінним ставленням до праці та навчання довів своє виправлення.
544.
(3) Умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування покарання може бути застосоване до засуджених за злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, після фактичного відбуття:
-530- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У частині 3 п. п. 2, 3 виключити, вiдповiдно редакцiйно змiнивши решту частини третьої.
Відхилено
(3) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване до засуджених за злочин, вчинений у віці до шістнадцяти років, після фактичного відбуття:


-531- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині третій слово "подальшого" виключити.
Враховано

545.
1) не менше третини призначеного строку покарання у вигляді виправних робiт, а також покарання у вигляді позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості i за необережний тяжкий злочин;


1) не менше третини призначеного строку покарання у вигляді позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості i за необережний тяжкий злочин;
546.
2) не менше половини строку покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного судом за тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила у віці до вісімнадцяти років новий умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі;
-532- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Після слів "судом за" доповнити словами "умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин".
Враховано
у зв'язку зі зміною класифікації злочинів (стаття 12)
2) не менше половини строку покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила у віці до вісімнадцяти років новий умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі;
547.
3) не менше двох третин строку покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного судом за особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі i була умовно-достроково звільнена, але до закінчення невідбутої частини покарання та до досягнення вісімнадцятирічного віку знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі.
-533- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Після слів "судом за" доповнити словом "умисний"; після слова "звільнена" доповнити словами "від відбування покарання".
Враховано
3) не менше двох третин строку покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі i була умовно-достроково звільнена від відбування покарання, але до закінчення невідбутої частини покарання та до досягнення вісімнадцятирічного віку знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі.
548.
(4) До неповнолітніх заміна невiдбутої частини покарання більш м'яким покаранням не застосовується.
-534- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину четверту виключити.
Відхилено
замінювати позбавлення волі неповнолітнім на короткотерміновий арешт або виправні роботи недоцільно.
(4) До неповнолітніх заміна невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням не застосовується.
549.
(5) У разі вчинення особою, щодо якої застосоване умовно-дострокове звільнення, протягом невiдбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 67 i 68 цього Кодексу.
-535- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині 5 після слова "звільнення" доповнити словами "від відбування покарання".

Враховано
(5) У разі вчинення особою, щодо якої застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невiдбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 i 70 цього Кодексу.
550.
Стаття 102. Погашення та зняття судимості


Стаття 106. Погашення та зняття судимості
551.
(1) Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного вiку, здійснюється відповідно до статей 82-85 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.
-536- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У частині першій слово "вісімнадцятирічного" замінити словом "шістнадцятирічного".
У частині третій слово "вісімнадцяти" замінити словом "шістнадцяти".
Враховано
(1) Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними шістнадцятирічного вiку, здійснюється відповідно до статей 86 - 89 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.
552.
(2) Визнаються такими, що не мають судимості, неповнолітні:
-537- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину 2 викласти в такій редакції: "Такими, що не мають судимості, визнаються неповнолітні".
Враховано
(2) Такими, що не мають судимості, визнаються неповнолітні:
553.
1) засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, після виконання цього покарання;


1) засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, після виконання цього покарання;
554.
2) засудженi до позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо вони протягом одного року з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину;


2) засудженi до позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо вони протягом одного року з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину;
555.
3) засудженi до позбавлення волi за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох років з дня вiдбуття покарання не вчинять нового злочину;


3) засудженi до позбавлення волi за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох років з дня вiдбуття покарання не вчинять нового злочину;
556.
4) засудженi до позбавлення волi за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом п'яти років з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину.


4) засудженi до позбавлення волi за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом п'яти років з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину.
557.
(3) Дострокове зняття судимості допускається лише щодо особи, яка відбула покарання у вигляді позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, за підставами, передбаченими в частині другій статті 85 цього Кодексу, після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного в пунктах 3 i 4 частини другої цієї статті.
-538- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину третю виключити.
Відхилено
див. зауваження до частини 1 статті 96
(3) Дострокове зняття судимості допускається лише щодо особи, яка відбула покарання у вигляді позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у віці до шістнадцяти років, за підставами, передбаченими в частині другій статті 89 цього Кодексу, після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного в пунктах 3 i 4 частини другої цієї статті.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні